2008-ban beérkezett pályázatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008-ban beérkezett pályázatok"

Átírás

1 28-ban beérkezett pályázatok (minden adat MFt-ban) A ALKALMAZÁSOK Kutatóhely TP szám KvVM szám Téma (rövid cím) Bírálat ÜTT vélemény Földmérési és Távérzékelési Intézet TP 33 K K Földmérési és Távérzékelési Intézet TP 331 K K Földmérési és Távérzékelési Intézet TP 318 K K Földmérési és Távérzékelési Intézet TP 316 K K Új szemlélető módszertan kidolgozása MODIS és egyéb kisfelbontású őrfelvételek monitoring-célú preciziós elıfeldolgozására Nagypontosságú vertikális mozgásvizsgálat Debrecen területére PSInsar alkalmazásával ( idıszakra) A magyarországi CORINE felszínborítás adatbázisok elkészítése a 26. évre (CLC26) a GMES keretében, II. ütem: A CLC26 adatbázisok elkészítése az ország további 4%-ára Kukoricabogár lárvakártétel kimutatására kifejlesztett optikai és radar őrfelvételek együttes kiértékelésén alapuló módszertan tesztelése regionális mintaterületen Földmérési és Távérzékelési Intézet KGO TP 147 K K GNSS Analízis Központ: mozgásvizsgálati analízis 4,89 6,53? 3,1 2,4 Már megoldott problémakörnek ítélte Ha a város igényt tart rá, teljesíthetı szolgáltatásként rendelje meg a FÖMI-nél. A pályázat egy FÖMI-KvVM szerzıdésen alapuló újabb szakasz és a GMES szempontjából is fontos. A témakör alapozó megkezdésének a megtörtént. Az alkalmazó szolgáltatás végzése nem ennek a pályázati rendszernek a tárgya. Kiemelten fontos tartalom, nagyon jó gyakorlati hasznosítással. 4,89, 6,53, 5,4, 3,1 2,4 Földmérési és Távérzékelési Intézet KGO TP 313 K K Budapest épületszintő mozgástérképe mőholdas mérések alapján: kiértékelés, interpretáció, validáció és a felszínmozgásból eredı veszélyeztetettség vizsgálata (A Global Monitoring for Environment and Security, GMES Terrafirma programjában való részvétel és hazai feladatainak ellátása) 3,4 2,8 A K+F munka folytatása indokoltan fontos. 2,2 3,4 2,8 Eötvös Loránd Tudományegyetem FFI TP 277 K K Hiperspektrális mőholdas adatok gyakorlati alkalmazása Eötvös Loránd Tudományegyetem FFI TP 198 K K Eötvös Loránd Tudományegyetem MT TP 338 K K Eötvös Loránd Tudományegyetem MT TP 339 K K Rádiós mőholdvevı állomás Hrtp-, Chrpt-, MODIS-, MSG- és SAS adatok vételére MODIS adatok valós idejő feldolgozása és egyéb meteorológiai vonatkozású alkalmazásai A bioszféra szénháztartásának monitorozása távérzékelt adatok alapján 1,5 A mőholdadatok értelmezése megkezdett sikeres munka folytatása. Az állomás jelentıs hazai fejlesztés, fenntartása teljes mértékben indokolt. A túlzott költségvetési tételek csökkentésével javasolt a. 1,5 EU pályázati körben futó téma., ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT TP 341 K K A Hidrológiai SAF projekt keretében kidolgozásra kerülı mőholdas adatokon alapuló csapadékbecslı eljárások tesztelése radaros és villám-lokalizációs mérésekkel 3,4 Az új eljárási részek kifejlesztésének át ebbıl a pályázati alapból a javasolt arányban látja indokoltnak 3,4 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT TP 343 K K Az EUMETSAT produktumok hazai széleskörő hasznosításának elısegítése Magyarország EUMETSZAT taggá válásával fontosnak ítéli 1. oldal

2 GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. TP 344 K K HR és VHR mőholdfelvételek alkalmasságának vizsgálata környezetkárosító hatások kiszőrésére, felderítésére és ellenırzésére PPP-re PPP konstrukcióra javasolt téma., GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. TP 345 K K Kutatás-fejlesztés a hagyományos eljárással nem térképezhetı speciális területek topográfiai kiértékelésérıl nagyon nagyfelbontású (VHR) mőholdfelvételek alkalmazásával Érdemben elfogadva, 25%-kal csökkentett t javasol a bizottság. 6, GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. TP 347 K K Kutatás-fejlesztés az 1:1 -es méretarányú digitális topográfiai alaptérképek vektorállományának egyedi tartalommal A FÖMI-nél bevezetett technológia, való kiegészítésére és aktualizálására, nagyfelbontású (VHR) a nem javasolt., mőholdfelvételek alkalmazásával ÖSSZESEN: 15 DB 85,12 42,4 E EGYÉB MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet TP 13 K K Részvétel a NASA által szervezett Cassini őrmisszióban (28) Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofiz. Int. TP 153 K K ELF-VLF jelenségek és földmágneses pulzációk vizsgálata 28. évi szakasz (A magnetoszféra és a bolygóközi tér vizsgálata geomágneses pulzációkkal) 32 A pályázat a magyar őrkutatás nemzetközi együttmőködés fı irányába esik, tudományos jelentısége kiemelkedı. A nemzetközileg is jelentıs K+F tevékenység folytatása. Indokolt és fontos. 32 MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet TP 121 K K TP 121 A magnetoszféra vizsgálata (28) 3,67 3,67 A pályázat tartalma eddig is folytatott kutatás hasznos folytatása. 3,67 3,5 MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutató Intézet TP 39 K K Részvétel őreszközökkel folytatott őrfizikai és Naprendszer kutatásokban és azok elıkészítésében A pályázat Kepler része indokolt és a ennek megfelelıen javasolt. 1,8 7,8 Földmérési és Távérzékelési Intézet KGO TP 314 K K Bekapcsolódás a második generációs nemzetközi őr-vlbi program elıkészítésébe ( szakasz) A K+F munka folytatása indokoltan fontos. Eötvös Loránd Tudományegyetem FFI TP 336 K K Az ULF_VLF tartományban is mérı, SAS3 mőszerekkel felszerelt Chibis mőhold, illetve a Nemzetközi Őrállomás (ISS) környezetét vizsgáló Obsztanovka kísérlet 1, Más tevékenységekben nem szereplı pályázati részekre javasolja a t 1, Eötvös Loránd Tudományegyetem FFI TP 276 K K A Kompasz-2 és a DEMETER mőholdas ULF-VLF őrkisérletek adatértékelése és értelmezése Mindkét kísérlet sikeres volt, az adatfeldolgozás folytatása, így a pályázat teljes elfogadása indokolt. MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet TP 293 K K TP 293 Katódlumineszcens spektroszkópia és mikroszkópia alkalmazása a Naprendszer asztrobiológiai és kozmokémiai kutatásaiban (28) - a téma a NASA (JPL) Mars Phoenix 2 program elıkészítését szolgálja Hosszabb távra értelmezhetı, jó téma. A ciklusban át nem látta fedezhetınek, ADMATIS Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft. TP 212 K K Részecske-stabilizált fémhab kísérletei TP212 - szakasz 8 4, Fontos magyar anyagtudományi fejlesztés és az ipari alkalmazás igéretét is magában hordozza. 3,8 4, 2. oldal

3 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája TP 348 K K Az olvadékáramlás hatása az eutektikumok kristályosodására Fontos, sokat ígérı kutatás. 28. évben 8%-os t javasol a bizottság. ÖSSZESEN: 1 DB 46,62 3,6 F FEDÉLZETI MŐSZEREK MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet TP 253 K K TriTel háromtengelyő szilicium detektoros részecske-teleszkóp fejlesztése 5, Orosz-magyar és egyéb nemzetközi együttmőködési célú K+F. A 28. évi munka a indokolt és ennek megfelelın javasolt. 6, 5, MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet TP 174 K K MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet TP 158 K K BL-Elektronics Számítástechnikai Kft. TP 199 K K BL-Elektronics Számítástechnikai Kft. TP 166 K K BL-Elektronics Számítástechnikai Kft. TP 315 K K BL-Elektronics Számítástechnikai Kft. TP 333 K K Neutron dozimetria és spektrometria passzív szilárdtest nyomdetektorkkal nemzetközi őrállomáson (orosz együttmőködés) Dózismérı berendezés gondozása nemzetközi őrállomáson (28) (orosz együttmőködés A SAS3 mőszer fejlesztése az Obsztanovka projekt keretében (28) - orosz együttmőködés SAS2 repülıpéldány készítése a Vulkán 1 mőholdra (28) - orosz együttmőködés SAS3-CH mőszer készítése a CHIBIS mőholdra (28) - orosz együttmőködés Tesztelı berendezés (EGSE) és fedélzeti mérıszoftver fejlesztése a SAS3-CH mőszerhez (28) - orosz együttmőködés 6,5 6,5-4, - 4, - 4, 7, - 7, A pályázat tartalma sikeres hungarikum, a Pille fejlesztési folytatása. A magyar-orosz együttmőködés részeként teljes egészében ra javasolja 4, 3,5 6,5 6,5 6,5 7, 7, 7, SGF Technológia Fejlesztı Kft. TP 21 K K Az ISS-re kerülı OBSZTANOVKA kísérlet földi ellenırzıberendezéseinek fejlesztése (28) 6, - 4, 6, Orosz-magyar elfogadott együttmőködés, teljesítése fontos őrkutatási érdek. 6, 6, 6, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet TP 29 K K Az ISS-re kerülı OBSZTANOVKA kísérlet fedélzeti számítógépeinek fejlesztése (28) - 6, A pályázat elfogadott magyar-orosz együttmőködés folytatása. Segíti a magyar őrkísérleti lehetıségeket (SAS3) tudományos és mőszaki jelentısége kiemelkedı. MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet TP 156 K K Részvétel a NASA által szervezett STEREO őrmisszióban (28) Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 334 K K Galvanikusan független mőhold-fedélzeti árammérı telemetria fejlesztése 3,5 A ciklusban nem javasolja 4,5, 3. oldal

4 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVTTP 269 I. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 266 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVTTP 269 II. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 335 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 36 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 27 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HVT TP 296 K K Kismőholdak Inteligens Akkumulátor Egysége K K K K Mőholdas energiaellátó rendszer vezérlı egységének tápegysége Kismőhold napelemes energiaellátó rendszerének tervezése, építése és gyakorlati oktatásba vitele K K Mőholdas ionoszféra-vizsgáló, méréstechnika kidolgozása K K Az SSETI őrkutatási program ESMO (European Student Moon Orbiter) missziójához OBDH (On-Board Data Handling system) rendszer fejlesztése, II. fázis K K Katód győjtı és fenntartó tápegység Hall-effect hajtómőhöz K K Zajmentes Galvanikusan Elválasztott Több Kimenető Tápegység 4,46 6, 3,8 1,5 5, 5, t javasolja t javasolja t javasolja 6, 4,46 3,8 6, 4, Nem javasolja 6,8, Késıbbi P pályázati keretbe javasolja t javasolja A ciklusban nem javasolja 5,, 4,5, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem EET TP 337 K K Mőholdak és alrendszerek termikus minısítési módszerei 3,7 A megszerezni kívánt ismeret várhatóan nem hasznosul a hazai őrkutatásban, a t nem javasolja 7,4, PÉI TUDOMÁNYEGYETEM FE TP 346 K K Önsúlyozás elvén mőködı holdi körülményekre alkalmazott anyagmozgató robotjármő modelljének megvalósítása a holdi építkezések lehetıvé tételére, ezzel a modellel való kísérletek, mérések végzése 4, A jelen pályázati prioritások között nem szerepel Hold missziók koncepciójának kidolgozása, a bizottság nem javasolja a t., ÖSSZESEN: 2 DB 129,36 77,8 L ŐRÉLETTAN MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája TP 329 K K Az -P 986 "Study of separate and combined space parameters on potentially flying nuleicacid samples (Experiment Verification and Sequence Test; EVT, EST)" projekt lezárása P P P pályázati kör., Országos Epidemiológiai Központ TP 9 K K A mikrogravitáció hatása a humán sejtek funkcióira (28) Több éves moratórium alatt nem sikerült nemzetközi pályázati témává tenni. Ennek esetleges jövıbeni sikeréig nem javasolja, 4. oldal

5 MTA Pszichológiai Kutatóintézet TP 297 K K Semmelweis Egyetem ANATÓMIA TP 289 K K Dr. Nagy és Társai Egészségügyi, Keresked. és Szolg. Kft. TP 194 K K Debreceni Egyetem ECII TP 89 K K Országos "F. Joliot-Curie" Sugárbiológiai Kutató Intézet TP 34 K K Extrém környezeti tényezık hatása a viselkedés szabályozásra - 28 Diagnózist támogató retinális érpálya-analízis az invazív és noninvazív angioráfiában A fej helyzete, a testtartás, az egyensúlyi állapot, valamint a pszichés állapot közötti összefüggés funkcionális vizsgálata és rögzítése ultrahang sugárzó, computeres vezérléső craniocorpographiával (UH-COM-CCG) A humán vázizom adaptációja, különös tekintettel az izommőködés szabályozásában résztvevı kontraktilis fehérjék változásaira Az egyéni sugárérzékenység szerepe az őrutazások során fellépı nehézion sugárexpozíció biológiai hatásaiban 4,376 4,129 4, 4, 1,8 1,8 A pályázat tartalma nemzetközileg és hazailag is sokat ígérı kutatás. A kutatás fontos és nemzetközi együttmőködésben is jelentıs. Kutatási tartalomban az elızı évek jelentıs magyar-orosz együttmőködés része volt. A kutatás további folytatása indokolt. 3,3 4,376 3,5 3,6 4, 4, 1, 1,8 1,8 pályázati körbe tartozó téma. 7,32, Országos "F. Joliot-Curie" Sugárbiológiai Kutató Intézet TP 342 Az őrutazások során fellépı nehéz-ion sugárzás hatása a K K szervezet daganatellenes védekezı mechanizmusaira pályázati körbe tartozó téma. 6,62, ÖSSZESEN: 8 DB 36,616 11,8 O OKTATÁS MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG TP 214 K K A Magyar Asztronautikai Társaság őrkutatási ismeretterjesztı és oktatási tevékenysége (28) 4,8 Az Ionoszféra Konferencia költségein kívül indokoltan fontos és ennek megfelelı javasolt. 5,4 3,5 Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK TP 29 K K Eötvös Loránd Tudományegyetem FFI TP 278 K K Planetáris anyagvizsgálatok a NASA Holdkızeteken és a Hunveyor-Husar egyetemi kisérleti gyakorló őrszonda modell rendszer fejlesztése, a hazai egyetemekkel történı együttmőködés keretében Az őrkutatás mesterszintő (MSc) képzésének bevezetése és az alapképzésben (BSc) való oktatásának biztosítása a felsıoktatásban a bolognai folyamat keretében 1,98 1,98 Nemzetközileg fontos K+F munka, munka-folytonosság indokolt. Az őrkutatás oktatása érdekében fontos munkaszakasz. 1,8 1,98 1,9 1, ÖSSZESEN: 3 DB 9,38 7,4 ÖSSZESEN 37,78 17, Jóváhagyásra javaslom: Jóváhagyom: Budapest, 28. június " ". Budapest, 28. június " ". Dr. Oláh Lajos Szabó Imre államtitkár miniszter 5. oldal

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A 2011/7/V/4. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2011. szeptember 30. Elızı intézményakkreditáció: 2006/8/IX/1.

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó Közgyőlés Magyar Tudományos Akadémia Elnöke 2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Tervezet B E S Z Á M O L Ó a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában folyó CISCO hálózatépítı

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE A MAB 2006/2/II/1/2. sz. határozata: Az intézményi önértékelések, valamint a látogatások alkalmával tapasztaltak alapján megállapítást nyert,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A./ Közalapítvány bemutatása 1./ Jogi helyzet Az Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) a Kormány felhatalmazása alapján

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A kutató hálózati infrastruktúra helye a hazai információs társadalom kiépítésében

A kutató hálózati infrastruktúra helye a hazai információs társadalom kiépítésében Az IHM tárcafelügyelet egyéves gyorsmérlege Éppen egy esztendeje állapodott meg az oktatási és az informatikai tárca minisztere az MTA bevonásával arról, hogy a további hatékony működtetés biztonságát

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Vizsgadolgozat az Innováció és kommunikáció II. c. kurzushoz Készítette: Jurecska Laura környezettudomány, II. évf. A Nemzeti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben