Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása"

Átírás

1 Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben június 21.

2 TARTALOM 1. Motiváció, bevezetés 2. Módszertan 3. Eredmények 4. Összefoglalás, kitekintés

3 Motiváció Pontos szél-információ szolgáltatása az azt felhasználó különbözı partnereink számára A szélerımővek tervezésénél (pl. a helyszín megválasztásánál) a felszínközeli légrétegek szélviszonyainak pontos ismerete alapvetı A szélinformáció az erımővek rotor-magasságában, a méteres magassági rétegben fontos június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 3

4 Cél A határréteg átlagos szélviszonyainak feltérképezése Megvalósítás: hosszabb múltbeli idıszak alapján Probléma: Kiindulás: a legtöbb mérés a felszín közelében (10 méteren) található, de azok is szabálytalanul, nem homogén sőrőségben Az alsóbb légrétegek szélviszonyait erısen befolyásolják a felszíni jellemzık, például a domborzat nagy térbeli változékonyság június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 4

5 Magyarországi felszíni mérıhálózat június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 5

6 Az OMSZ-nál alkalmazott módszerek 1. Felszíni méréseken alapuló módszerek: a felszíni mérésbıl valamilyen szélprofil felhasználásával következtetés a magasabb szintek szélmezıjére Legközelebbi mérési pontból mérési idısor (WaSP) pontszerő információ, a mérési pont távol lehet A felszíni mérıhálózat adatainak interpolációja (MISH) térbeli információ, bizonyos magasságig használható 2. Modellezésen alapuló módszer: múltra vonatkozó globális (felszíni és magassági) rácsponti adatbázis dinamikai leskálázása numerikus modellek segítségével térbeli információ, magasabb szinteken használható június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 6

7 Dinamikus módszer Kiindulási adatok: ERA-40 re-analízisek Meteorológiai változók a Földet lefedı 3-dimenziós rácson Elıállításukhoz mérési információkat és pontos modellelırejelzéseket használtak fel Térbeli felbontás: 125 km 60 függıleges szint Hatórás idıbeli felbontás az idıszakra Csak az áramlás nagyskálájú jellemzıit írják le Leskálázás az ALADIN modellel Részletesebb felbontás A felszíni jellemzık (pl. domborzat) és folyamatok pontosabb leírása Korlátos tartományú Spektrális Hibrid vertikális koordináták Hidrosztatikus Szemi-Lagrange módszer június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 7

8 A leskálázás lépései 125 km 45 km 5 km 15 km Speciális utó-feldolgozás június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 8

9 A leskálázás lépései 125 km 45 km 5 km 15 km Speciális utó-feldolgozás június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 9

10 A leskálázás hatása a pillanatnyi szélmezıre 125 km 45 km 5 km 15 km június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 10

11 Utolsó lépés: speciális utó-feldolgozás Új légköri információ nélkül, pusztán a nagyobb felbontású domborzat figyelembevételével állítunk elı pontosabb szélmezıt (Žagar, 1999) Egyszerősített és rövid modellfuttatás Lépései: 1. Interpoláció finomabb rácsra, 2. Kvázi-adiabatikus 30-perces integrálás, éppen elég ahhoz, hogy a szél adaptálódjon a részletesebb domborzathoz dinamikai adaptáció Csak a felszín közelében hatással bíró folyamatok (pl. a kondenzáció, a csapadékképzıdés nem) Elıny: finom felbontású szélmezı nem-hidrosztatikus modellfuttatás és (fejlesztés) nélkül június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 11

12 A dinamikai adaptáció hatása Utó-feldolgozás elıtt Utó-feldolgozás után Használhatóság: összetett domborzat felett, dinamikailag kormányzott áramlásnál június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 12

13 A dinamikai adaptáció hatása Utó-feldolgozás elıtt Utó-feldolgozás után Használhatóság: összetett domborzat felett, dinamikailag kormányzott áramlásnál június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 13

14 Feldolgozás, kiértékelés Eredmény: a teljes idıszakra hatóránként a finomabb domborzathoz adaptált pontosabb szélmezı (szélsebesség komponensek) 7 magassági szinten ( m) Validáció csak a felszín közelében (10 méteren), magasabb szinteken a múltra nem áll rendelkezésre elég mérés: Mezıszerően: rácsponti megfigyelési adatbázissal Pontszerően: állomási adatsorokkal Összevetés más módszerek hasonló eredményeivel június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 14

15 Validáció 10-méteres mérésekkel Sopron Debrecen tavasz éves Megfigyelés A dinamikus módszer többnyire fölülbecsli az átlagos felszíni szélerısséget 0,5-1,5 m/s mértékben. Szimuláció június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 15

16 Összevetés más módszerekkel Dinamikai módszer 75 m, Összetett domborzat hatása Interpolációs módszer 75 m, Szeles területek Alföldi lokális maximum június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 16 Forrás: Szentimrey, Bihari és Birszki 2006

17 Összevetés más módszerekkel Klimatológiai leskálázás ALADIN dinamikai adaptáció Felbontás: 5 km; határfeltétel: ERA40 Igazi klíma-szimuláció ALADIN-Climate Felbontás: 10 km; határfeltétel: ERA40 A rövidtávú modell nagyobb átlagos szélsebességeket jelez június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 17

18 Felhasználói igények június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 18

19 Összefoglalás A numerikus modellezés segítségével az átlagos szélviszonyok megismerése olyan pontokban és magasságokban, ahol egyéb információval nem rendelkezünk Módszer: a globális jellemzıket leíró adatbázis leskálázása több lépésben Magyarországra az ALADIN modellel Az ALADIN modell finom felbontása és pontosabb felszíni leírása révén elıáll a részletesebb domborzathoz igazított szélmezı A módszer a szélmezı térbeli szerkezetét megfelelıen visszaadja, a felszínközeli (10-méteres) szélerısséget kissé felülbecsli, elsısorban a magasabb (50 méter feletti) szinteken használható június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 19

20 Kitekintés Dinamikai adaptáció az operatív elırejelzésekben is (rövidtávú szél-elırejelzések szélerımőveknek) A dinamikai adaptációval készült operatív szél-elırejelzések kiértékelése magasabb szintek szélméréseivel Vizsgálatok a magyarországi éghajlati viszonyok jövıbeli változására regionális éghajlati modellezés Két modell (OMSZ): ALADIN-Climate és REMO Szint: 10 m, idıszak: 3 hónap Hely: Mosonszolnok-Levél Szint: 80 m, idıszak: 7 hónap június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 20 Szépszó & Horányi, 2010

21 További információ Kutatási tevékenység: Hazai projektek: Cikk a magassági mérésekkel való kiértékelés eredményeirıl: Szépszó & Horányi, 2010, Idıjárás 114, 1 2 Tudományos ismeretterjesztı kiadványok: Szélklimatológiai kiadvány Sprinter kiadó: Megújuló energiák június 26. Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai és légkördinamikai modellezésben 21

22 Köszönöm a figyelmet!

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Készítette: Gaál Nikolett

Részletesebben

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 53. évfolyam 2008. 3. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

Belvíz képződési és belvíz információs rendszer fejlesztése

Belvíz képződési és belvíz információs rendszer fejlesztése Belvíz képződési és belvíz információs rendszer fejlesztése Dely Ferenc Westsik Vilmos Bencsik György a projekt indokoltsága, céljai A GOP keretében megvalósuló projekt nem nélkülözheti a térinformatikai

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a Éghajlatv ghajlatváltoz ltozás, időjárási széls lsőségek Bozó Lászl szló MTA lev. tag Országos Meteorológiai Szolgálat lat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro )Meteorol )Meteorológiai

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL I. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentısen

Részletesebben

Ihász István. Összefoglalás ECMWF

Ihász István. Összefoglalás ECMWF Operatív középtávú időjárás előrejelző modellezés az ECMWFben Ihász István Országos Meteorológiai Szolgálat 1024 Budapest Kitaibel Pál u. 1.; e-mail: ihasz.i@met.hu Összefoglalás ECMWF 1994. július 1-én

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment.

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. 5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? 1. Célja a szervezetnél lévı szoftverek által nyújtott szolgáltatások áttekinthetıségének, mérhetıségének és összhangjának

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Domborzat- és felületmodellek teljes jelalakos légi lézerszkenneléssel

Domborzat- és felületmodellek teljes jelalakos légi lézerszkenneléssel Domborzat- és felületmodellek teljes jelalakos légi lézerszkenneléssel Dr. Székely Balázs, 1,2 dr. Molnár Gábor 1,2 és Roncat, Andreas 1 1 Christian Doppler Laboratory Spatial Data from Laserscanning and

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1

Tartalom. Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 1 Tartalom Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjének üdvözlete...3 Global Nature Fund és az Élı Tavak...4 Tavak

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június

Elmélet és alkalmazás. 2. rész. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2008. június Elmélet és alkalmazás 2. rész Írta: Dr. Kuba Gellért 2008. június Tartalomjegyzék 2 NAPENERGIA HOZAM SZABÁLYOZÁSA... 3 Napenergiaeloszlási diagram szerkesztése... 8 ÉPÜLETEK TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM...

Részletesebben