Kiegészítő melléklet. a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra"

Átírás

1 Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: Kiegészítő melléklet a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra Hollóháza, április 14. Pálfi József sk. a társaság vezetője (képviselője)

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS RENDJE A TÁRSASÁG ELSZÁMOLÁSI SAJÁTOSSÁGAI AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RENDKÍVÜLINEK MINŐSÍTETT TÉTELEK A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS IDŐPONTJAI A ÉVI MÉRLEG FŐBB ELTÉRÉSEINEK BEMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI ELŐLEGEK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK VEVŐKÖVETELÉSEK EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ALAKULÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKIVŰLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK TÁRSASÁGI ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖTELEZŐEN KIMUTATANDÓ ADATOK KERESETEK SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ, FB-TAGOK JAVADALMA... 21

3 3 9.4 TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL KAPOTT ÖSSZEGEK VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BONTÁSA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK CASH FLOW ELEMZÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása A vevőállomány kor szerinti összetétele december 31-én A szállító állomány kor szerinti összetétele december 31-én Cash flow kimutatás december 31.

4 4 1. A társaság bemutatása A Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. Az eddigi működés során olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára. A Hollóházi Hungarikum Kft tevékenységi köre az alábbi: Múzeumi tevékenység (Fõtevékenység) Háztartási porcelán termékek gyártása, kis- és nagykereskedelme Háztartási kerámia gyártása Kerámiaszigetelő gyártása Műszaki kerámia gyártása Egyéb kerámiatermék gyártása Tűzálló termék gyártása Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Csomagküldő, internetes kiskereskedelem A társaság egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A Hollóházi Hungarikum Kft. székhelyén (3999. Hollóháza, Károlyi út 11.sz.) kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végez rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: Cím 1074 Budapest, Dohány u. 1/c 9021 Győr, Aradi vértanúk u Hévíz, Deák tér Kecskemét, Arany János u Miskolc, Városház tér Nyíregyháza, Kossuth tér Szeged, Kölcsey u Gyula, Kossuth tér Debrecen, Piac u Hollóháza, Petőfi u.3. Tevékenység Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem

5 5 2. A beszámoló készítés rendje A társaság beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének a Számviteli törvény rendelkezései szerint tesz eleget, melynek megfelelően Éves beszámolót is készít évben a társaság Számviteli Politikája a jogszabályoknak és a változó folyamatoknak megfelelően átalakításra és újra kiadásra került. Az éves beszámoló részei: - mérleg, - eredménykimutatás, - kiegészítő melléklet. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentés is készül. A társaság összköltség eljárásra épülő eredménykimutatást készít, ennek megfelelően elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyveli a költségeit, a 6-os, 7-es számlaosztályban nem könyvel. A Kft. A típusú mérleget és eredménykimutatást készít. A társaság évi mérlegkészítési időpontja a fordulónapot követő év január 31., mely időpontig a tárgyévi mérleget érintő gazdasági események a főkönyvi nyilvántartásban rögzítésre kerültek. A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, éves beszámolóját választott könyvvizsgáló vizsgálja felül. A könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség felelős vezetője a társaságnál : Hoffmann Attila gazdasági igazgató PM nyilvántartási száma : Könyvvizsgáló: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft., 1065 Budapest Révay u. 10. Cg.szám: , MKVK: , nevében eljáró, személyes könyvvizsgáló: Helyes-Pongó Ágnes, MKVK: A mérleg elfogadásáról, az eredmény felosztásáról, a veszteségelhatárolásról az Alapító dönt. Az éves beszámoló nyilvános, az üzleti jelentés korlátozottan nyilvános, az abba való betekintésről a Kft. ügyvezető-igazgatója dönt. 3. A társaság elszámolási sajátosságai Társadalombiztosítási szempontból a társaság nem kifizetőhely, a kötelezettségek és ellátások elszámolása az OEP-nél történik, a havi bevallásokat készíti a Kft. Jelentős összegűnek tekintjük a hibát, ha a hiba feltárásának évében az adott évre vonatkozó ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások együttesen, előjeltől függetlenül számított, saját tőkét módosító összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át vagy 1mFt-ot.

6 6 4. Az eszközök és források értékelése 4.1 Immateriális javak Az immateriális javak aktiválása (a bruttó érték meghatározása) beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén előállítási költségen történik. A mérlegérték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. 4.2 Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök aktiválására beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén tényleges közvetlen költségen kerül sor. A beszerzési ár tartalmazza: - a vételárat, - felárat, engedményt, - szállítási, üzembe helyezési költségeket, - beszerzéssel kapcsolatos közvetítői díjat, - vám-, vámkezelési díjat, - bizományosi díjat, - beszerzéshez kapcsolódó adókat, illetékeket (felszámított, le nem vonható ÁFA), - beruházási hitelkamat üzembe helyezésig felmerült összegét, - üzembe helyezésig felmerült egyéb hatósági és szolgáltatási eljárási díjakat. A saját előállítású termékek közvetlen költségei tartalmazzák mindazon költségtételeket, melyek az adott eszközzel szoros kapcsolatba hozhatóak és az adott eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, átalakítása során merülnek fel. A mérlegben történő kimutatásuk aktualizált bekerülési értéken történik, mely a bruttó érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírási kulcsai az eszközök fizikai és erkölcsi elhasználódásához igazodóan kerültek megállapításra. A leírási kulcsok a Számviteli Politikában rögzítésre kerültek. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan történik. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint annak piaci értéke, illetve megrongálódása, megsemmisülése vagy a beruházás meghiúsulása esetén. A kis értékű tárgyi eszközök körébe a ,- Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó, egy éven belül elhasználódó eszközök tartoznak, melyek bekerülési értékét használatba vételkor egy összegben költségként elszámoljuk.

7 7 4.3 Befektetett pénzügyi eszközök A részesedéseket, értékpapírokat állományba vételkor beszerzési áron, a mérlegben aktualizálva az esetleges értékvesztéssel csökkentett, illetve értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken értékeljük. Az adott kölcsönök a követelésekre vonatkozó szabályok szerint, a hosszúlejáratú bankbetétek pedig a pénzeszközökre vonatkozó szabályok szerint kerülnek értékelésre. 4.4 Készletek A társaságnál az egy évnél rövidebb elhasználódási idejű készleteket a forgóeszközök között tartjuk nyilván. Bontása: nyers- és alapanyagok, egyéb anyagok, félkész termékek, késztermékek, kereskedelmi áruk. Készletre vételük tényleges beszerzési áron (nyers- és alapanyag, egyéb anyag, kereskedelmi áruk), illetve önköltségi áron (félkész-, késztermékek) történik. Az alapanyagok nyilvántartása, felhasználása tényleges beszerzési áron történik. A egyéb anyagok, munkahelyi készletek nyilvántartása, a felhasználás elszámolása bekerülési áron történik. A saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron tartjuk nyilván (elszámoló ár), melyet év végén a tárgyévi tényleges közvetlen önköltségre helyesbítünk a zárókészletre eső készletérték különbözet elszámolásával. A közvetlen önköltség utókalkulációs tételei: - közvetlen anyagköltség, - normatív alapon számított közvetlen energia, - közvetlen bér és személyi jellegű ráfordítások a közterheivel, - a termék előállításához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek. A késztermékek közvetlen önköltsége az értékesítéssel kapcsolatos költségeket nem tartalmazza. A kereskedelmi áruk nyilvántartása, elszámolása tényleges beszerzési áron történik. A társaság tényleges mennyiségi számbavételezéssel leltározza a meglévő készleteit. A beszámolót az esetleges leltáreltérések rendezését követően állítja össze. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, amikor a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték alacsonyabb, mint a könyvekben nyilvántartott érték.

8 8 4.5 Követelések A követeléseket a társaság a jogszerűen követelhető, az adós által elismert összegben veszi állományba. A külföldi pénzértékre szóló követeléseket a társaság a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon tartja nyilván. Devizás eszközöknek és forrásoknak az év végi árfolyamkülönbözetét a számviteli törvény előírásai szerint a mérlegfordulónapra át kell értékelni, ezért az éves beszámolóban a devizás követelések is a mérlegfordulónapi árfolyamon szerepelnek. A mérleg fordulónapja előtt lejárt határidejű követelésekből egyedi minősítés szerint értékvesztés elszámolására kerül sor. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig bizonyossá válik valamely lejárt határidejű követelés behajthatatlansága, azzal a követelés állománya csökken és hitelezési veszteségként leírásra kerül. 4.6 Értékpapírok Az egyéves futamidőn belüli értékpapírokat a forgóeszközök között mutatjuk ki, és beszerzési áron vesszük állományba. Az értékpapírok bekerülési értékét értékvesztés elszámolásával csökkentjük, ha a mérlegkészítés idején piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. 4.7 Pénzeszközök A pénztári, banki pénzeszközöket a befolyt forintértéken, devizát, valutát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamán vesszük nyilvántartásba. 4.8 Saját tőke - Jegyzett tőke: értéke az alapító okiratban rögzített és a cégbíróságon bejegyzett összeget mutatja. - Tőketartalék: az alapítóktól véglegesen átvett eszközök értékét mutatja. - Eredménytartalék: az előző gazdasági évekből származó, a társaságnál maradó tehermentes jövedelmet mutatja. - Lekötött tartalék: az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magába. - Értékelési tartalék: a Számviteli Törvény előírása szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét tartalmazza. - Mérleg szerinti eredmény: a tárgyévi realizált adózott eredményből a társaságnál maradó rész összegét mutatja.

9 4.9 Céltartalékok A társaságnál céltartalékot kell képezni: - garanciális kötelezettségekre, - korengedményes nyugdíjak, végkielégítések fedezetére, - környezetvédelmi kötelezettségekre. Céltartalék képezhető: - fenntartási, átszervezési költségekre, - környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre, - peres ügyek várható veszteségeire. Céltartalék képzésénél az egyedi értékelés elvét kell követni Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük az egy éven belüli kötelezettségeket. A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a rövid lejáratú hiteleket, a vevőktől kapott előlegeket, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségeket, a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - a mérleg fordulónapja előtt felmerülő olyan kiadásokat, melyek költségként (ide értve a halasztott ráfordítások is) a fordulónapot követő időszakra számolhatók el, - a mérleg fordulónapja után esedékes bevételeket, melyek a mérlegidőszakban számolandók el. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - azokat a fordulónap előtt befolyt pénzbevételeket, melyek árbevételként (ide értve a keletkezett bevételek is) a fordulónap utáni időszakra számolhatók el, - azokat a mérleg fordulónapja előtt elszámolt költségeket, melyek csak a fordulónapot követően lesznek pénzkiadások, - a mérleg fordulónapja és a készítés időpontja között ismertté váló, a mérlegidőszakára eső kártérítéseket, késedelmi kamatokat, stb., - a mérlegidőszakhoz kapcsolódó prémiumokat, jutalmakat és azok járulékait. - a költségek ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatásként elszámolt összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegeket, melyet a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor kell megszüntetni Rendkívülinek minősített tételek Rendkívüli bevételként ill. rendkívüli ráfordításként számoljuk el azokat a tételeket, melyek a szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérnek, a társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a beszámolási év gazdálkodási eredményével szoros kapcsolatban nem állnak, valamint azokat a tételeket, melyeket a Számviteli Törvény alapján ide kell sorolni.

10 A mérleg és eredménykimutatás időpontjai A évi beszámoló fordulónapja: december 31. A évi beszámoló készítés időpontja: január A évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása A évi mérleg főösszeg 10,28 %-kal, eft-tal növekedett, ezen belül a saját tőke, azaz a társaság vagyona, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével ( eft) növekedett. e Ft-ban Megnevezés év év Eltérés Index e Ft Nyitó=100% ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,63% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,43% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,24% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,82% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,80% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,70% Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,98% I. KÉSZLETEK ,49% II. KÖVETELÉSEK ,31% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,16% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ,15% III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,21% C. Atív időbeli elhatárolások ,47% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,28% FORRÁSOK D. Saját tőke ,37% I. JEGYZETT TŐKE ,00% II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,22% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% E. CÉLTARTALÉKOK F. Kötelezettségek ,81% II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,81% Rövid lejáratú hitelek ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgláltatásból (szállítók) ,77% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,63% G. Passzív időbeli elhatárolások ,37% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,28% 1.sz. táblázat

11 11 Az eszköz oldalon a befektetett eszközök állománya 3,37 %-kal ( eft-tal) csökkent, a forgóeszközök állománya pedig 26,98 %-kal ( eft-tal) növekedett. A mérlegfőösszeg 47,43 %-át kitevő tárgyi eszközök állománya 6,36 %-kal csökkent. A mérlegfőösszeg 51,84 %-át kitevő forgóeszközök 26,98 %-os állománynövekedése több hatásból tevődik össze: A készletek értéke 55,49 %-kal ( eft-tal), a követelések 6,31 % -kal (2.862 eft-tal) növekedett, a pénzeszközök állománya pedig eft-tal csökkent. A követelések közül a vevőállomány eft-tal növekedett, az egyéb követelések állománya pedig eft-tal csökkent. A forrásoldali mérlegfőösszeg 39,36 %-át kitevő saját tőke a eft mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A kötelezettségek összege 8,81 %-kal, eft-tal nőtt. Mérlegfőösszeghez viszonyitva 43,68 %-ról 43,09 %-ra változott. Passziv időbeli elhatárolások eft-tal, 9,37 %-kal emelkedett. 5.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök Immateriális javaknál 34,57 %-os, eft értékű csökkenés mutatkozik. A csökkenést minimális eszközbeszerzés mellett az értékcsökkenés okozza. A tárgyi eszközök állománya 2,76 %-kal csökkent az előző évhez képest, az ingatlanoknál 3,18 %-os, míg a műszaki berendezéseknél 14,2 %-os, egyéb berendezéseknél 1,3 %-os a csökkenés. A tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés és egy használaton kívüli ingatlan értékesítése okozza. Beruházásra adott előleg a mérlegben a pénztárgépek cseréjéhez kapcsolódóan 240 eft-tal szerepel. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásait a 1. sz. melléklet tartalmazza Befejezetlen beruházások, beruházási előlegek Befejezetlen beruházás év végén nem volt. Beruházási előleg: 240 eft összegben volt, a pénztárgépek beszerzésével kapcsolatban. 5.3 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköze a társaságnak nem volt december 31-én. 5.4 Készletek A készletek állománya a évhez képest 51,65 %-kal növekedett az alábbiak szerint: (eft) Megnevezés év év Változás Anyagok ,12% Egyéb anyagok ,67% Áruk ,34% Befejezetlen és félkész termék ,81% Késztermék ,39% Készletre adott előleg ,00 % ÖSSZESEN: ,49 % 2.sz. táblázat A készletek esetében évben értékvesztés nem került elszámolásra.

12 Vevőkövetelések, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések A követelések állományán belül meghatározó a vevőkövetelések értéke, aránya 75,84 %. A december 31-i vevőállomány eft. 24,16 %-kal, eft összegben növekedett. A vevőállomány kor szerinti összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A követelésállományra a behajthatóságot figyelembe vevő értékvesztés került elszámolásra, összhangban a számviteli törvény előírásaival. Emellett a behajthatatlan követeléseket társaságunk hitelezési veszteségként leírta. (3. sz. táblázat) Értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban Ft-ban: 31 Számlaosztályhoz: ÉRTÉKVESZTÉS Partner neve Állomány Elszámolt Megjegyzés % értéke értékvesztés Belföldi vevő/311 Amigo Ajándékbolt H694 számla 100 DHK Étterem Kft NY Szirnett Kft NY Inform Média Kft H ÖSSZESEN: Külföldi vevő/316 EUR-ban Anna Takacova NY ,09 Jonas Wagell K ,89 Passaéacqua NY ,77 ÖSSZESEN: sz. táblázat 2012.évi 2013-ban 2013.évi értékvesztés visszaírt értékvesztés eft EUR értékvesztés eft EUR Belföldi Külföldi Összesen: A évben belföldi vevőkre képzett értékvesztés 4.821eFt-tal kevesebb, míg a külföldi vevőkre képzett értékvesztés 259 eft-tal meghaladja az előző évben megképzettet. A képzés a számviteli törvény szerint egyedi értékelés elve alapján történt, összesen eft összegben. A felszámolás és csődeljárás alatt lévő partnereinknél általános elvként 100%-os mértéket alkalmaztunk. Kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében a vevőkkel folyamatosan egyeztettünk, a partner megtartása érdekében fizetési megállapodásokat kötöttünk a részletekben történő fizetésre. A partnerek jelentős részénél a fenti eljárás eredményre vezetett.

13 Egyéb követelések Állománya 25,85 %-kal, eft-tal csökkent. adatok eft-ban Megnevezés év év Adott előlegek 100 Helyi adók Bankkártya számla Áthúzódó ÁFA Egyéb követelések Kaució, óvadék Összesen: sz. táblázat 5.7 Értékpapírok Társaságunk évben értékpapírral nem rendelkezett. 5.8 Pénzeszközök A pénzeszközök állománya év végén eFt, amely eft-tal kevesebb, mint a év végi állomány. A pénzeszközök meghatározó része bankbetét. 5.9 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege 663 eft, amely 95 eft-tal alacsonyabb az előző évinél. adatok eft-ban Megnevezés év év Bevételek aktív elhatárolása - Pü. Műveletek akt. id. elhat Kiadások, ráfordítások elhatárolása - Bérleti, lízingdíjak díj elhatárolása - Költségek aktív időbeli elhatárolása biztosítás bérleti díj energia telefon Összesen: sz. táblázat

14 Saját tőke Az előző évhez viszonyítva 12,37 %-kal növekedett. megnevezés év évi mérleg szerinti eredmény átvezetése évi mérleg szerinti eredmény Záró állomány Jegyzett tőke Tőketartalék 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke táblázat 5.11 Lekötött tartalék évben nem volt társaságunknál Céltartalék A számvitelről szóló évi C. tv. által biztosított lehetőséggel Társaságunk nem élt 2013 évben Kötelezettségek A mérlegben kimutatott kötelezettségek összege: eft, mely az előző évinél 8,81 %-kal ( eft-tal) magasabb. A kötelezettség teljes összegét a rövid lejáratú kötelezettség teszi ki. A legnagyobb tétel a rövid lejáratú kölcsön eft-os MNV Zrt. tulajdonosi kölcsöne. Jelentős tétel az egyéb kötelezettségek, melyek tartalma az adóhatósággal és a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek és szállítói kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítói kötelezettség december 31-én eft volt, amely e Ft-tal meghaladja a év végi állomány. A szállítóállomány kor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet mutatja.

15 5.15 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (e Ft) Megnevezés év év Jövedelem elszámolás Erzsébet utalvány 768 Adófizetési kötelezettség (SZJA, ÁFA, járulékok, stb.) Támop előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZESEN: sz. táblázat 5.16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben társaságunknál nem volt Passzív időbeli elhatárolások (eft) Megnevezés év év Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Kiadások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Elhatárolt bér, prémium és járulékai - Hitelkamatok Könyvvizsgálati díj Egyéb elhatárolás Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás ÖSSZESEN: sz. táblázat A passzív időbeli elhatárolások állománya évhez viszonyítva eft-tal növekedett.

16 16 6. A évi eredménykimutatás 6.1 Az eredménykimutatás alakulása A évi eredménykimutatás eft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A nyereség alakulására ható főbb tényezők az alábbiak : Sorszám Megnevezés (e Ft) Éves tény Eltérés e Ft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele ,45% I. Értékesítés nettó árbevétele ,59% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,13% III. Egyéb bevételek ,59% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,31% V. Személyi jellegű ráfordítások ,97% VI. Értékcsökkenési leírás ,46% VII. Egyéb ráfordítások ,40% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,44% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,47% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,71% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,22% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,67% X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY ,67% XII. Adófizetési kötelezettség ,66% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,78% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% 9.sz. táblázat Javasoljuk a tulajdonosnak, hogy a eft összegű mérleg szerinti eredményt helyezze az eredménytartalékba Értékesítés nettó árbevétele (eft) Megnevezés év év Változás Értékesített belföldi termék árbevétel ,90% Export árbevétel ,45% Értékesítés nettó árbevétele ,59% 10. sz. táblázat Az értékesítés nettó árbevétele 10,59 %-kal növekedett az előző évhez képest.

17 17 Exportárbevétel alakulása: - termék és áruexport Szlovákia Németország Svédország Olaszország Anglia Japán eft eft eft 746 eft 94 eft 551 eft Importbeszerzés alakulása: - anyag-import Németország Olaszország Csehország eft 340 eft 321 eft 6.3. Egyéb bevételek (eft) Megnevezés év év Ért. tárgyi eszközök bevétele Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel 2 12 Támogatás MUK Miskolc MNV Zrt. Támogatás ESZA Támop / Káresemény miatti bevétel Egyéb bevétel Vevő értékvesztés térülés miatti kivezetése ÖSSZESEN: sz. táblázat

18 6.4 Igénybe vett szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Utazási, kiküldetési költségek Karbantartási költségek Szállítási költség Posta, telefon, fax Szakkönyv, napilap, folyóirat Informatikai,irodai és telekommunikációs ktg Vagyonvédelem Bérleti díjak Hirdetés, reklám, marketing Oktatás, továbbképzés Tagsági díjak, pályázati, szakértői díjak Köztisztaság, takarítás Könyvelési díj Ügyvédi, közjegyzői díj Könyvvizsgálói díj Rezsiköltség, energia Vásár, kiállítás, rendezvény költségei Gépkocsikhoz kapcsolódó ktg. (útdíj, parkolás stb Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN: sz. táblázat Az igénybevett szolgáltatások költsége 29,27 %-kal haladja meg az előző évit év 2013 Munkaerőkölcsönzés Üzletvitel Munkavédelem Márkaboltok közös ktg Gk. költségek 365 Kereskedelmi.piackutatás 800 Erzsébet utalvány.költsége 182 Dekoráció,fotó,logó terv 258 Környezet.védelmi bevallás 120 Egyéb szolgáltatás Összesen:

19 Egyéb szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Bankköltségek Kamarai tagdíj Költségként elszámolt adó Egyéb hatósági díjak, illetékek Vagyon- és gépjármű biztosítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.6 Egyéb ráfordítások (eft) Megnevezés év év Tárgyi eszköz értékesítés Adók, illetékek, hozzájárulások Értékvesztés, terven felüli écs Egyéb ráfordítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.7. Pénzügyi műveletek bevételei (eft) Megnevezés év év Kapott kamatok Árfolyamnyereségek Egyéb pü-i müveletek bevétele ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai (eft) Megnevezés Fizetett kamatok Árfolyamveszteségek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.9. Rendkívüli bevételek, ráfordítások Társaságunknál nem volt rendkivüli bevétel, ráforditás. 7. Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettség a Kft.-nél nem volt.

20 20 8. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása Csökkentő jogcimek eft Adótörvény szerinti értékcsökkenés Értékvesztés visszaírás Értékesített eszközök TA szerinti értéke Adóalap csökkentő összesen Növelő jogcimek Értékesített eszközök könyvszerint értéke Számvitel törvény szerinti értékcsökkenés Bírság 28 Követelésre elszámolt értékvesztés Egyéb adóalapot növelő tétel 821 Adóalap növelő összesen sz. táblázat Társasági adó számításának levezetése: (eft) Megnevezés Adózás előtti eredmény Növelő tételek Csökkentő tételek Társasági adó 2013 összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény sz. táblázat Minimumadó levezetése NEM ALKALMAZVA (eft) Bevételek összesen Elábé Közvetített szolgáltatás 0 Korrigált bevétel Adóalap (korrigált bev. 2 %-a) Minimumadó évre sz. táblázat

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben