MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-219/2006. Üi.: Sipos Márta/Dr. Debrey Attila Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat és a városában működő egyházak, valamint karitatív szervezetek kapcsolatáról Melléklet: Makó-Újvárosi Református Egyházközség tájékoztatója; Makó- Újvárosi Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója, a Magyar Vöröskereszt Makói Területi Szervezetének tájékoztatója, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportjának tájékoztatója MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján március 25-i ülésén elfogadta Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete évi Gazdasági és munkaprogramját. Ez az egyházakkal kapcsolatosan az alábbi együttműködési formákat nevesíti: (a képviselő-testület) a polgármesteren keresztül és szükség szerint tájékozódik gondjaikról; igényli véleményüket a várospolitikai kérdésekben, ezek között a nemzeti ünnepek előkészítésében; az egyházi létesítmények állagának megőrzésére, felújítására benyújtott pályázatok elnyerését kapcsolatrendszerén keresztül segíti; pályázati források igénybevételével segíti a templomok felújítását, környezetük rendezését, melyet a pályázatok önerejeként anyagi lehetőségei függvényében saját forrásból is támogat; megvalósítja a Szent István tér rekonstrukcióját, ami méltó környezetet teremt az egyház és a környéken lakók számára; évente kettő alkalommal segíti az egyházakat a kezelésükben lévő temetőkből történő kommunális hulladék elszállításában; az egyházi ingatlanok után járó kárpótlás összegének 10%-át visszajuttatja az egyházaknak működésük támogatására; továbbra is segíti az egyházi oktatásfejlesztési törekvéseket. A 142/2003.(IV.23.)MÖKT határozat feladatul jelölte meg, hogy a képviselő-testület az önkormányzat és az egyházak közötti együttműködést a választási ciklus első és utolsó évében megtárgyalja majd értékelje, s ezt a gyakoriságot ajánlja a következő testületnek is. Az önkormányzat hosszú évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol a Makón működő egyházakkal, illetve az egyházközségek vezetőivel. Ennek egyik elemeként évente minimum két alkalommal találkozik a polgármester a történelmi egyházak vezetőivel (római katolikus, református, görög katolikus és evangélikus). Az egyik ilyen HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal-

2 alkalom a Szent István napi díszebéd, ahol a polgármester a képviselő-testület nevében átadja az önkormányzat éves támogatását ezer forintot a történelmi egyházak vezetőinek. A szűk körű megbeszélések lehetőséget biztosítanak, hogy az önkormányzat tájékozódjon az egyházak gondjairól, megoldásra váró problémáiról, az egyházi vezetők pedig első forrásból értesüljenek a testület városfejlesztési elképzeléseiről, terveiről. A polgármester mellett működő Konzultatív Tanácsadó Testületben két egyházi vezető is helyet kapott: Janka György görög katolikus esperes-parochus, valamint Kotormán István református lelkész, s ez szintén a kölcsönös információ-cserét van hivatva szolgálni. A képviselő-testület három bizottságában dolgozik egy-egy egyházi kötődésű személy. Így az oktatási bizottságnak kültagja Héjja Margit Aliz nővér, iskolaigazgató, a Szociális Bizottságban tevékenykedik Katona Pál plébános, a Lakásbizottságban pedig Janka György esperes-paróchus. Mindezeken túl az egyházi vezetőket az önkormányzat rendszeresen bevonja a nemzeti ünnepek programjának előkészítésébe, majd a pártok vezetőivel együtt annak egyeztetésébe. A nemzeti ünnepeinken a tisztelet koszorúit az egyházi vezetők is elhelyezik. Nagyon szép hagyomány már, hogy az augusztus 20 i városi ünnepség része az új kenyér megáldása illetve megszentelése. Az utóbbi években kialakult hagyomány az is, hogy a Honvéd emléknapon az elesettek lelki üdvéért mond imát a katolikus pap és a túlélő hozzátartozókért imádkozik a református lelkész. A képviselő-testület a polgármester vagy az alpolgármesterek személyén keresztül rendszeresen képviselteti magát a történelmi egyházak kiemelkedő ünnepi rendezvényein, eseményein. Makó Város Önkormányzata számára nagyon fontos, hogy mindazok a templomok, egyházi épületek, amelyeknek városképi jelentőségük van és a lakosság életében is fontos szerepet játszanak, megújulhassanak. Makó Város Önkormányzata e tekintetben anyagi valamint szakmai segítséget nyújtott az egyházaknak. A SAPARD Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése című pályázat keretében lehetőség nyílt leromlott állapotú templomok felújítására. A program keretében 2004-ben történt a pályázat benyújtása, és 2005 végére sikerült valamennyi a pályázatban szereplő épületet felújítani az alábbiak szerint. A Görög-katolikus templom az 1778-ban épült, Makó város és 5 környező település görög katolikus híveinek gyülekezőhelye. A tetőszerkezete a többszöri felújítás ellenére is rossz állapotú volt, a tető beázása már a műemléki freskókat is veszélyeztette. A pályázat keretében egy teljes körű tető felújítási munka folyt, mely magában foglalta: faszerkezetek cseréjét, felújítását, rézlemezzel történő tetőfedést, az ereszek, csatornák, valamint a villámvédelmi hálózat korszerűsítését. A beruházás összköltsége: Ft SAPARD támogatás: Ft önerő: Ft egyházi önerő: Ft önkormányzati támogatás: Ft. Ezen beruházásnál az önkormányzat a támogatás folyósításán és a pályázat kimunkáltatásán túl a támogatás felhasználása során adminisztratív segítséget is nyújtott, továbbá a SAPARD támogatási rész előfinanszírozásában is az egyházközség segítségére volt. Újvárosi katolikus templom 1913-ban épült. A 92 éves templom tornyainak felújítása pályázati pénzből vált lehetségessé. Az elvégzett munkák a következők voltak: faszerkezet megerősítése fa anyag védelemmel, kereszt és hozzátartozó gömb 24 karátos aranyborítása, toronyfedés lemezzel, hozzátartozó díszítő elemek elhelyezésével, deszkázat cserével, állványzat építéssel (57 m magas főtorony) A felújítási munkák Ft-ba kerülnek, a fejlesztés összes költségének 75%-a támogatás, önerő: Ft az önerő az egyház részéről 1 M Ft, az önkormányzati támogatás Ft. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal-

3 Evangélikus templomot 1903-ban szentelték fel, a teljes makói és kistérségi evangélikus hívei látogatják. A tető több helyen beázott, a belső és a külső vakolat az esővíztől omlott. Ezért vált szükségessé: a tetőhéjazat javítása, a téglapárkányok javítása, újrakészítése, a lemezszegélyek elhelyezése, a vízlevezető csatorna készítése, a harangtoronyban új lépcső készítése, a kerítés javítása. A felújítás Ft-ot tesz ki, önerő: Ft az egyház saját forrása 1,5 M Ft, az önkormányzat Ft-tal támogatja a megvalósulást. Fontos segítség az önkormányzat részéről az egyházak számára, az a természetben elvégzett munka, amellyel igyekszünk hozzájárulni az egyházi kezelésű temetők fenntartásához. Ennek alakulása az elmúlt időszakban a következőképpen történt. A temetők kaszálását közmunka keretében végeztük el, a szemétszállítást az önkormányzat által bérelt tehergépkocsival szállítottuk el. A szemétszállítást mindig a szeméttárolók telítettségének megfelelően végezzük. Évente minimum 3-4 alkalommal. Felmértük a temetőknél a rendelkezésre álló elektromos energia vételezhető mennyiségét, egyik temetőnél sem megfelelő a hangosító berendezések biztonságos működtetéséhez. Ezek mindenképpen felújításra szorulnak. A Református Ó- temetőben felmértük a meglévő téglaburkolatú járdák aszfaltozásának költségét: mintegy 2,5 millió Ft-ot kellene rá fordítani. A Római katolikus temetőben el kellene végezni a gáz-nyomvonal aszfaltozását, amit két évvel ezelőtt ideiglenesen helyreállítottunk, mart aszfalttal, ami már kikopott. Szőnyegezést igénye, melynek költsége mintegy 250 ezer Ft. Gondként jelentkezik a megrongálódott hősi sírokon (magyar) lévő feliratok újra festése a meglazult fejfák rögzítése. A három izraelita temető közül a Sírkert utca és a Jángori temetőkben végzünk évi kettő alkalommal takarítást (fűvágás, gereblyézést, elszállítás) szükség szerint grédereztetjük az Attila utca és a temető közötti földutat. A Jángori temető mellett található az Evangélikus Egyház temetője, melyet ebben az évben tervezünk gaztalanítani a ráfordítás várhatóan 10 főnek 8 órás munkaidővel számolva 800 órát vesz igénybe év: Görög katolikus temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Református temető (belvárosi) kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Újvárosi református temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Sírkert utcai, jángori izraelita temetők kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft ,- Ft év: Görög katolikus temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Református temető (belvárosi) kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Újvárosi református temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Sírkert utcai, jángori izraelita temetők kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft ,- Ft év: Görög katolikus temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Református temető (belvárosi) kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Újvárosi református temető kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft Sírkert utcai, jángori izraelita temetők kaszálása, szemét elszállítása ,- Ft ,- Ft év: - Sírkert utcai, jángori izraelita temetők fűvágása, gaztalanítása ,- Ft HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal-

4 A év költségvetésében a képviselő-testület további l millió Ft-ot biztosított a temetők ravatalozóinak részleges felújítására, berendezéseinek cseréjére augusztus 20-án történt meg a Szent István tér rekonstrukciója első ütemének átadása, amelynek során megújult a Szentháromság szobor körüli gyepfelület, a parki sétányok felújítására került sor, a járdalapos burkolatot térkő váltotta fel, valamint megtörtént az ivókút átadása is. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 492/2004.(XI.23.) MÖKT határozatával és a január 27-én aláírt szerződés értelmében augusztus 31-ig összesen 155 millió forintot nyújt a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegyének kollégium építése céljából. Az átadott pénzeszközök éves bontásban szerepelnek a város költségvetésében, mely ennek megfelelően kerül az Egyházmegyének átutalásra január 3l. és 2006.augusztus 31. között 110 millió Ft kerül átutalásra, a fennmaradó 45 millió Ft 2007.augusztus 3l.-én esedékes ben Makó Város Képviselő-testülete a József Attila Gimnázium Kollégium épületét visszavásárolta a Szeged Csanádi Római Katolikus Egyháztól 25 millió Ft-ért ben az önkormányzat mintegy 1,4 millió forintot biztosított a makói egyházaknak épület felújítási munkákra. Ezek között szerepel a Kálvária temető kerítésének felújítása, a Makó - Rákoson levő orvosi rendelő részleges felújítása, amely egyházi tulajdonban van, illetve a Belvárosi Római Katolikus templom kapujának felújítása. A volt egyházi ingatlanok kárpótlása címén Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Belvárosi Református Egyházközségnek is biztosít átadott pénzeszközt, az ellentételezésként kapott összeg 10 %-ának megfelelő összegben: Ft. A Juhász Gyula Szakközépiskola egyházi fenntartásba történő átvétele kapcsán a költségvetési elszámolások eredményeként a megállapodás módosításásra került sor, melynek értelmében a Ft személyi juttatások és járulékvonzataik megtérítése ennek a támogatásnak a terhére kerültek elszámolásra, így az Egyházközség számára a 32/2006.(II.15.) MÖKT h. alapján Ft támogatás kerül átadásra. Ebből az összegből 2006-ban Ft, 2007-ben Ft kerül átutalásra, a már átutalt összegeken felül.. Makó Város Önkormányzata támogatja Makó város kulturális életének gazdagítását a Művelődési pályázaton keresztül is. Így 2003-ban a Belvárosi Római Katolikus Egyházközség két pályázata 95 ezer forint, 2004-ben 20 ezer forint támogatást kapott, míg a Makói Görög Katolikus Egyházközség egy beadott pályázata 30 ezer forint támogatásban részesült kiadványuk megjelentetéséhez. Az önkormányzat továbbra is segíti az egyházi oktatásfejlesztési törekvéseket március elején jelentkezett a Tiszántúli Református Egyházkerület képviselője azzal a kéréssel, hogy a számukra a korábbi döntés értelmében felajánlott csereingatlanra (Makó, Kálvin u. 2-6.) augusztus 1-től igényt tart, és az ott működő középiskola fenntartói jogát is szeretné átvenni Makó városától szeptember 1-től Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola néven működő középiskola, a másik három egyházi intézménnyel szorosan együttműködik a város oktatási intézményeivel. Az egyházi alap- és középfokú nevelési/oktatási intézmények részvétele biztosított valamennyi városikistérségi szakmai rendezvényen. Az egyre intenzívebben működő térségi szakmai munkaközösségeknek is tagjai az egyházi nevelési oktatási intézmények pedagógusai, ilyen módon részt vettek valamennyi Makói Pedagógiai Konferencián, valamint az Őszi pedagógiai napok munkájába is bekapcsolódtak. Térségi kompetencia mérés előkészítésébe (feladatok kidolgozás) és a mérés folyamatában is alkotó munkát végeztek az egyházi oktatási intézmények. Az önkormányzat az egyházi intézmények vezetőit rendszeresen meghívja az intézményvezetői értekezletekre, hogy az ott folyó munkának aktív részesei lehessenek től is az általános iskolai beiskolázási folyamatot megelőzően a Polgármesteri Hivatal képviselőtestületei üléstermében szervezi meg az önkormányzat az iskolába lépő gyermekek szülei számára azt a fórumot, amelyen bemutatkozási lehetőséget kap mindkét egyházi oktatási intézmény vezetője, ahol bemutatták intézményük jellemzőit, nevelési elveit, oktatási filozófiájukat az önkormányzati intézményekhez hasonlóan. A makói nevelési-oktatási intézmények 54 pedagógusának évente Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete által Elismerő Oklevél adományozható. A kitüntettek a város pecsétjével ellátott oklevelet, továbbá pénzjutalmat kapnak, melynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa. Az Elismerő Oklevél adományozásakor az egyházi intézmények pedagógusait egyenlő eséllyel javasolhatják ban az egyházi nevelési-oktatási intézmények 8 pedagógusa kapta meg az Elismerő Oklevelet óta Komplex Művészeti Bemutatókon valamennyi egyházi nevelési oktatási intézmény részt vesz, ben a Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Szent Gellért Diákotthon tanulói korcsoportjukban első díjat nyertek, megmutatva színes kulturális arculatukat. Az egyházi intézmények színvonalas produkciói a Városnapi Komplex Művészeti Gálát minden alakalommal gazdagítják. Az egyházi HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal-

5 intézmények tanulóinak írásai rendszeresen megjelennek a Mafla című diákújságban. Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Szent Gellért Diákotthon, valamint a Szikszai György Református Általános Iskola tanulói minden évben nagyszerű műsorokkal segítik a Mindenki karácsonya rendezvénysorozatot. Az egyházi intézmények tanulói részesei a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep munkájának, valamint képeik a karácsonyi és a tavaszi pályázaton való részvétel után szerepelnek a Városháza Galéria kiállításán. Makó Város Önkormányzata szeptembere óta valamennyi makói általános iskolába járó ötödik osztályos diák számára Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna Az én városom, valamint a 9. osztályosoknak Gilicze János és Pál Lászlóné Város a Maros mentén című helytörténeti munkát ajándékozza, s ezeket a könyveket természetesen megkapták az egyházi intézmények tanulói is. Az önkormányzat és a város már létező testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, valamint új külkapcsolatok kiépítése céljából a külügyi pályázaton keresztül is segítséget nyújt a nevelési-oktatási intézmények ilyen irányú törekvései megvalósításához. Így 2004-ben a rendelkezésre álló összegből két egyházi intézmény kért és kapott támogatást, a Szikszai György Református Általános Iskola 200 ezer forintot, Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Szent Gellért Diákotthon 100 ezer forintot ben a Szikszai György Református Általános Iskola adott be pályázatot és nyert 150 ezer forint támogatást. Az iskoláskorú gyermeket nevelő makói családok beiskolázási költségeinek enyhítésére az 1. évfolyamosok háromezer, a 2. évfolyamosok kettőezer, az 5. évfolyamosok négyezer és a 9. évfolyamosok ötezer forint beiskolázási támogatás kerül folyósításra minden évben. Ezt a támogatást valamennyi egyházi intézménybe járó makói tanuló is megkapja. Mindezek mellett a nagycsaládosok táborozásának, valamint a karácsonykor szokásos jó tanuló és jó közösségi munkát végző gyermekek megajándékozásának éppúgy részesei az egyházi intézménybe járó gyermekek, mint az önkormányzati intézményekben tanulók ben a József Attila emlékév kapcsán alapított Gyémánt híd díjat, melyet az önkormányzat olyan hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményű gyermek támogatására hozott létre, aki középiskolában kívánja folytatni tanulmányait, első ízben a Szikszai György Református Általános Iskola diákja kapta meg. Az önkormányzat a továbbiakban is fontosnak tartja, hogy a Makón képviselt valamennyi egyházzal a meglévő jó kapcsolatokat továbbfejlessze, mert tudatában van annak, hogy mindazok az értékek, amelyeket az egyházak magukénak vallanak az egész város szempontjából jelentősek. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti tájékoztató elfogadására! Makó, június 16. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal-

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I 2-8/2009. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2005. június 3. IX. évfolyam 22. szám Pedagógusnapra Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XV. évfolyam, 2007. november 10. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Jegyzet a kételyekrõl és a gondolkodásról "Gondolkodom, tehát vagyok" - e szállóigévé vált mondás

Részletesebben

Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról az alábbi tájékoztatást adom: 1 / 13 I. 2-263/2002. Üi: Kollár Eszter Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Az előző ülés óta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA III. Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági program III/1. Tudásalapú városfejlesztés, Tata iskolaváros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. augusztus 26. I. évfolyam 2. szám A kitüntetetteket és az új kenyeret köszöntötte a testület Ünnepi testületi ülést tartott Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 25. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évfolyam 13. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. december 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselő-testület december 2-ai ülésén Sós

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását. 3. napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület 2010-2014. között végzett munkájáról szóló beszámoló Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-75/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról,

Részletesebben