POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület március 23-i ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2011. március 23-i ülésére."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület március 23-i ülésére. Tárgy: Javaslat a XVI. Kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete február 9-i ülésén tárgyalta első olvasatban a XVI. Kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendelettervezetet. Az ülésen, valamint a XVI. kerületben működő sportegyesületek vezetőivel a rendelet-tervezet kapcsán február 24-én az IKARUS BSE helyiségében folytatott tárgyaláson elhangzott vélemények, javaslatok alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet a következők szerint. A kiemelkedő teljesítményt elért sportolóknak nyújtandó támogatás várható költségvetési vonzata kérdésében a sportegyesületek vezetőitől kértünk adatszolgáltatást, azonban megkeresésünkre egyedül az IKARUS BSE válaszolt. Az első olvasatban megtárgyalt rendelet-tervezetben foglaltakhoz képest a most előterjesztett javaslat - kizárólag a sportolók támogatása tekintetében - az alábbi változásokat tartalmazza: Korábbi elképzeléseinktől eltérően az eredményes sportolók nem ösztöndíjban, hanem támogatásban részesülnének, amely nem alanyi jogon jár, hanem pályázni lehet rá; a pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság bírálja el. Az elbírálás során előnyt jelent a XVI. kerületi lakóhely és a XVI. kerületi sportegyesületi tagság együttes megléte. Módosult az elnyerhető támogatás összege, valamint a figyelembe vehető sportesemények köre is. A támogatást elnyert sportolóval megkötésre kerülő támogatási szerződés tervezett szövegében szerepeltetjük a támogatott azon kötelezettségét, hogy a támogatás folyósításának időtartama alatt lehetőség szerint a versenyeken és sportrendezvényeken ruházatán viselnie kell a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat címerét, továbbá nyilatkozataiban utalást kell tennie a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat támogatására. További kötelezettsége a támogatottnak, hogy vállalja, hogy amennyiben vele szemben az arra illetékes szerv jogerős döntésével doppingvétséget állapít meg, a doppingvétséget jogerősen megállapító határozatban szereplő versenyen/sporteseményen elért eredmény után e rendelet szerint járó támogatás addig részére folyósított összegét haladéktalanul visszafizeti és tudomásul veszi a támogatás további folyósításának megszüntetését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alkossa meg rendeletét!

2 2 Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló.../2011. (...) önkormányzati rendeletét. (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17. (2) bekezdés a/ pontja alapján) Budapest, március 11. Kovács Péter polgármester Láttam: jegyző Tárgyalja a Kulturális és Sport Bizottság.

3 Budapest Főváros XVI. kerületi Képviselő-testületének Önkormányzat.../2011. (...) önkormányzati rendelete a XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések l- E rendelet célja a XVI. kerületben élő, a magyar kultúra, irodalom, zeneművészet, tudomány és sport területén kimagasló teljesítményt felmutató ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzése, ezzel munkájuk elismerése, támogatása. 2- (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címet alapítja. (2) A Képviselő-testület a sportéletben kimagasló eredményt elért ifjú tehetségeket a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatásban" részesíti. 3. (1) E rendelet hatálya a) a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" cím tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre, b) a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatás" tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött személyekre terjed ki. (2) A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címmel járó ösztöndíj, valamint a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatás" költségének fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

4 2 II. Fejezet A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú tehetsége" címre vonatkozó részletes szabályok (1) A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" cím adható: a) a Magyar kultúra és irodalom, b) a Magyar zeneművészet, c) a Magyar tudomány kategóriákban. 4. (2) A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címmel a következő juttatások járnak: a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a döntéshozó szerv határozatának számát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát; b) Emlékplakett, mely 100 mm átmérőjű, bronzból készült öntvény. Címlapján a képmező közepén a XVI. kerület címere látható, felirata: Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége", valamint a kitüntetett neve és az adományozás éve; c) ,- Ft/hó ösztöndíj 12 hónapon keresztül. (3) Kategóriánként évente egy fő tüntethető ki - megfelelő jelölt esetén - a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címmel. (4) A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" cím adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos magánszemélyek is. A javaslattétel joga a pártokat és önkormányzati pártfrakciókat nem illeti meg. A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" cím adományozásának rendes ideje a március 15-i vagy az október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülés, melyen az elismerést a polgármester nyújtja át. Minden év február l-ig a polgármester a javaslattételre felhívja az erre jogosultak figyelmét az önkormányzat lapjában és internetes honlapján, határidő tűzése mellett. (5) A javaslatokat a Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottsága összegzi, véleményezi (ha szükséges kikéri a szakbizottságok véleményét) és terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre. A kitüntetések odaítéléséhez minősített szótöbbség szükséges. (6) A kitüntetések adományozása - hacsak minden jelölt előzetesen adatainak nyílt kezelését nem engedélyezte - zárt ülésen történik. A szavazás titkos. (7) A címmel járó ösztöndíj e rendelet 1. számú függeléke szerinti megállapodás alapján folyósítható.

5 3 III. Fejezet A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatására vonatkozó részletes szabályok 5- (1) A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatás" (a továbbiakban: Támogatás) adható: a) olimpiai sportág, b) nem olimpiai sportág kategóriákban. (2) A Támogatással a következő juttatások járnak: a) Oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás okát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát; b) Pénzbeli támogatás 12 hónapon keresztül. (3) Az alábbiakban meghatározott összeg szerinti Támogatásra az a sportoló nyújthat be pályázatot, aki a Támogatásra való pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban valamely alábbi teljesítményt elérte: a) egyéni olimpiai sportág esetén az 1. számú mellékletben foglalt táblázat szerint; b) olimpiai csapatsportág esetén: ba) olimpiai résztvevő: ,- Ft/hó bb) aki a Magyar Köztársaságot nemzetközi versenyen válogatottként képviselte: ,- Ft/hó bc) Magyar Köztársaság Országos Bajnokságán I-IV. helyezett: ,- Ft/hó c) nem olimpiai sportág esetén: ca) egyéni sportág esetén: caa) Európa-bajnokságon I. helyezett: cab) Európa-bajnokságon II. helyezett: cac) Európa-bajnokságon III. helyezett: cad) Világbajnokságon I. helyezett: cae) Világbajnokságon II. helyezett: caf) Világbajnokságon III. helyezett: ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó cb) csapatsportág esetén, aki a Magyar Köztársaságot nemzetközi versenyen válogatottként képviselte: ,- Ft/hó (4) A Támogatás a (3) bekezdésben felsorolt elért eredmények közül egy eredmény után jár. (5) A Támogatásról - negyedévente - a benyújtott pályázat alapján a Kulturális és Sport Bizottság dönt. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a XVI. kerületben lakóhellyel rendelkezik és a XVI. kerületben működő sportegyesületben igazolt sportoló. Formailag hibás és hiányos iratok benyújtása esetén a Kulturális és Sport Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázót az eljárásból.

6 4 (6) A Támogatásra a rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati űrlap kitöltésével és a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába történő benyújtásával folyamatosan lehet jelentkezni. (7) Az űrlaphoz csatolni kell: a) önéletrajzot, b) a (3) bekezdésben jelzett valamely elért eredmény igazolására szolgáló, a sportági szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát. (8) Az e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén a Támogatás e rendelet 2. számú függeléke szerinti megállapodás alapján folyósítható. IV. Fejezet Záró és átmeneti rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A évben a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címre a javaslattételi felhívást a polgármester május 1. napjáig teszi közzé. Kovács Péter polgármester Ancsin László jegyző

7 Általános indokolás A rendelet célja ösztöndíj alapítása, mellyel a Képviselő-testület olyan XVI. kerületi lakcímmel rendelkező, 35 év alatti fiatalokat kíván kitüntetni és egyben anyagilag és erkölcsileg ösztönözni, akik a szellemi, tudományos illetve sportéletben kimagasló teljesítményt mutattak fel. Részletes indokolás 1. -hoz: A rendelet célját határozza meg. 2. -hoz: Az elismerések típusait határozza meg. 3. -hoz: A rendelet személyi hatályát és a költségvetési fedezetet állapítja meg. 4. -hoz: A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége" címre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. 5. -hoz: A Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sportösztöndíj"-ra vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg. 6. -hoz: Záró és átmeneti rendelkezéseket határoz meg.

8 6 1. számú melléklet bruttó ezer Ft/hó a b c 1. Országos Bajnokság Universiádé, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), Európa-bajnokság, Világbajnokság, Olimpia 2. Helyezés ba bb bc ca cb cc Korosztály ^""^-^^ I. hely II. hely III. hely I.-III. hely IV.-VIII. hely részvétel év év év

9 7 2. sz. melléklet PÁLYÁZATI ŰRLAP a Budapest XVI. kerület Ifjú Tehetsége Sporttámogatáshoz a pályázat sorszáma:.../20 I. Az igénylő adatai: 1. Az igénylő neve: 2. Lakcíme: Telefon: 3. Születési idő: év hó nap Hely: 4. Személyi igazolvány száma (ha van): 5. Anyja neve: II. A törvényes képviselő adatai (ha szükséges): 1. Név: 2. Lakcíme: Telefon: 3. Személyi igazolvány száma: 4. Anyja neve: III. A sportegyesület adatai: a sportolói jogviszony igazolása (az egyesület tölti ki!) 1. Az egyesület neve: 2. Címe: Telefon: 3. Az igénylő sportágban versenyez. IV. 1. Versenyterületek és elért eredmények (az egyesület tölti ki!): - Nemzetközi: - Országos: 2. Az egyesület ajánlása, véleménye: 3. Hivatalosan igazolom, hogy a fent megnevezett igénylő év hó nap óta a egyesület sportolója.

10 8 egyesületi elnök P.H. V. Egyéb közlendők: VII. NYILATKOZATOK Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen űrlapon rögzített személyes adatokat az ösztöndíjat folyósító önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenőrzése céljából a pályázat időtartama alatt maga kezelje. Budapest, 20 sportoló törvényes képviselő Az adatlaphoz csatolni kell: az önéletrajzot, az elért eredmény igazolására szolgáló, a sportági szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát.

11 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága ' Kivonat a Kulturális és Sport Bizottság március 21-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Napirend: 1. Javaslat a XVI. Kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendelet megalkotására" tárgyú Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése 96/2011. (III. 21.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a XVI. Kerület ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló rendelet megalkotását. Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a Képviselő-testületet értesítse. Határidő: március 23. Felelős: Horváth János a bizottság elnöke Szavazás: 5 igen, egyhangú Budapest, március 22. Horváth János s.k. Dr. Környeiné Rátz Katalin s. k. bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő A kivonat hiteléül: i> r \ t-t:'. Kovács Katalin \ ügyosztályvezető v

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Kertváros Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatom

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) önkormányzati rendelete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. sz. előterjesztés /2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a sportszervezetek 2012. évi támogatására,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet átfogó módosításáról és egységes

Részletesebben