E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére"

Átírás

1 70/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Pétfürdő Nagyközség évi gazdasági programja Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

2 1 Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-i ülésén meghozta a /2015.(IV.23.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező évi gazdasági programot elfogadja. 1.1 P é t f ü r d ő, április 26. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 2

3 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. I. Költségvetés T a r t a l o m j e g y z é k 1. Költségvetés bevételei és az Önkormányzat finanszírozása 3.o A költségvetés bevételeit, a működés finanszírozását meghatározó tényezők 4.o A költségvetés bevételeinek, biztosítása 4.o. 2. Költségvetés kiadásai 5.o Működési kiadások 5.o Adósságszolgálat 8.o Felhalmozási kiadások 8.o. II. Célok, feladatok 1. Pénzgazdálkodás 8.o. 3

4 2. Kistérségi együttműködés 8.o. 3. Nemzetközi kapcsolatok 9.o. 4. Munkahelyteremtés 9.o. 5. Környezetvédelem 9.o. 6. Egészségügy 10.o. 7. Szociális ellátás 10.o. 8. Igazgatás 11.o. 9. Közoktatás 11.o. 10. Kultúra, információ 12.o. 11. Sport 13.o. 12. Szabadidő 13.o. 13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás 14.o. III. Fejlesztések, felhalmozások 1. Infrastruktúra 16.o. 2. Intézmények 18.o. 3. Sport, Szabadidő 20.o. 4. Lakóépületek energia-megtakarítását eredményező korszerűsítése 21.o. 5. Felhalmozási keret felosztása 22.o 4

5 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA ÉS FEJLESZTÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 116. alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot és fejlesztési tervet készíti a évi időszakra vonatkozóan. I. Költségvetés Jelen fejezet a II. fejezetben megfogalmazandó célok elérése és feladatok végrehajtása érdekében a költségvetés készítésekor javasolt célkitűzéseket és betartandó feladatokat összesíti. 1. A költségvetés bevételei és az önkormányzat működésének finanszírozása Bevételek: - működési bevételek 40 %* (26%)** (55 %)*** (intézményi működési bevételek, körhatalmi bevételek) - Átengedett bevételek 30 %* (0,5 %)** (0,5 %)*** (pl. gépjárműadó) - támogatások, kiegészítések 20 %* (8,5 %)** (7,5 %)*** - Átvett pénzeszközök 3 %* (2 %)** (2 %)*** (OEP) - felhalmozási célú bevételek (értékesítés, befektetés) 5

6 * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél - kölcsönök visszatérülése - 0 % - - hiány finanszírozás - pénzmaradvány 8 %* (61 % )** (35 %)*** - hitel 0 %** - - * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél 1.1. A költségvetés bevételeit, a működés és fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezők A években a bevételek meghatározó részét a működési bevételek jelentik majd. Az eddigi arány növelésével számolunk A helyi adórendszert meghatározó törvények változása várható. A törvényi kereteken belül a helyi adókat azok mértékét a gazdálkodás követelményeihez a feladat-ellátási kötelezettségek növekedéséhez igazodóan kell megállapítani Az átengedett bevételek aránya az SZJA kisésével minimálisra csökken, növekedése nem várható Az állami támogatások, kiegészítések csökkenése várható, mivel a központi elosztás a helyi adóerő-képesség figyelembe vételével történik, így a kötelező feladatok jelentős részének ellátására központi támogatásra nem számíthatunk. 6

7 Megállapítható, hogy a működés és fejlesztés finanszírozását 90%-ban a helyi bevételekből kell biztosítani, mely költségvetési évenként a működési bevételekben és az előző évi pénzmaradványban realizálódik A költségvetés bevételeinek biztosítása Az intézmények saját bevételeinek csökkenése várható. törekedni kell a lehetőségek kihasználásával újabb bevételi források feltárására A helyi adóbevételek szinten tartása és arányának növelése érdekében a helyi adórendszer évenkénti felülvizsgálata szükséges. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve rendszeresen vizsgálandó a lakosság által fizetendő adók mértéke Az adózás alóli mentességek és kedvezmények feltételeit a jogszabályi lehetőségeket kihasználva szigorítani kell. Az adóhátralékok behajtására minden törvényes eszközt fel kell használni A rendeletek betartása érdekében szükséges élni a bírság kivetésének lehetőségével A mindenkori pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mind az intézményvezetők, mind a képviselők kötelessége Hitelfelvétel lehetőségével csak nagyon indokolt esetben, kiemelt fejlesztési feladatra, önerő hiánya esetén lehet élni. Működésre és üzemeltetésre hitel nem vehető igénybe Meglévő ingatlanok bérleteztetésével, hasznosításával a bevétel növelhető, de ez hosszú távon nem tervezhető. 2. Költségvetés kiadásai Kiadások: - Működési kiadás 63 %* (38 %)** (55 %)*** - Adósság szolgálat 2 %* (0 %)** (0 %)*** - Felhalmozási kiadás 20 %* (47 %)** (30 %)*** - Tartalékok 15 %* (14 %)** (15 %)*** évi bázis évben helyi adóbevétel e Ft, melyből a lakossági befizetés e Ft. 1,8 %. 7

8 * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összkiadás évi megoszlása bázisadat *** 2019-ig elérendő cél 2.1. Működési kiadások A felvállalt feladatokhoz kapcsolódóan a működési kiadások növekedése várható Polgármesteri Hivatal (80 %)* (0 %)** (0 %)*** Cél: A központi finanszírozás hiánya az új épület megnövekedett üzemeltetési költségei mellett fokozottan kell törekedni a takarékos gazdálkodásra Szakfeladatra nem sorolható feladatok -* (128 %)** (30 %)*** Cél: A működési kiadások csökkentésének realitása nincsen. A finanszírozási index javítását csak a kamatfelvételek növelésével lehet elérni a központi támogatás hiánya miatt Iskola (60 %) * (13 %)** (10 %)*** Cél: A kitűzött 10 % cél csak a jó gazdálkodással érhető el. (ingyen étkezés) * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Óvoda (55 %) * (72 %)** (65 %)*** Cél: A kiadások növekedése mellett a várható bevételek csökkenése várható. (ingyen étkezés) Egyéb bevételi forrás felkutatása szükséges a finanszírozási cél elérése érdekében Közösségi Ház és Könyvtár (20 %) * (12 %)** (10 %)*** Cél: A kiadások a Ház 6 napos kötelező nyitva tartása miatt növekednek. A központi finanszírozás csökken. Célul kell kitűzni a működési költségek pályázati úton való finanszírozását Gondozási Központ (55 %) * (51 %)** (50 %)*** Cél: Csak szigorú költségtakarékos gazdálkodással tartható az 50 %-os finanszírozottság az új épületbe való költözésből adódó dologi kiadás növekedés és a leendő ingyenes étkeztetésből származó bevételkiesés miatt Állategészségügy - * (2 %)** (2 %)*** 8

9 A költségek a gyepmesteri tevékenység ellátása miatt folyamatosan növekedni fognak Közvilágítás - * (0 %)** (0 %)*** A központi finanszírozást az adóerő-képesség miatt elvonják. A költségek csökkentésére lehetőség nincs Köztemető (50 %) * (12 %)** (15 %)*** Cél: A finanszírozás szinten tartása csak a bevételek növelésével érhető el Köztisztaság - * (0 %)** (0 %)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt Parkfenntartás - * (0 %)** (0%)*** Cél: A feladatellátással kapcsolatban az igények folyamatosan nőnek. A költségek csökkentése és megosztása érdekében a lakosság és a civil szervezetek részvételét és támogatását el kell érni Községgazdálkodás - * (50 %)** (70%)*** Cél: A központi közmunkaprogramokban való állandó részvétel. * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Strand és tó üzemeltetés - * (0 %)** (10%)*** A beruházási munkák befejeztével a működési költségek jelentős növekedése várható, melyre fedezetet a saját bevétel nem nyújt majd. Cél: a működési költségek optimalizálása és a 10 %-os finanszírozás elérése Utak, hidak üzemeltetése - * (0 %)** (0%)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt Felszíni vízelvezetés, ivóvíz és szennyvíz - * (0 %)** (5%)*** Cél: A vezetékrendszer várható bérüzemeltetéséből adódó bevételekkel el kell érni az 5 %-os finanszírozást Ellátottak pénzbeli juttatásai - * (33 %)** (0%)*** Cél: helyi rendeletekben foglaltak érvényesítése. A kiadások hosszú távra nem tervezhetőek. A rendszer rendszeres felülvizsgálata ad lehetőséget a kiadások változtatására. 9

10 Pénzeszköz átadások, támogatások Cél: - civil szervezetek, alapítványok támogatására a mindenkori költségvetésből minimum 18 millió Ft-ot kell elkölteni. Éves mértékét a költségvetési koncepcióban rögzíteni kell. - egyéb támogatásra átadott pénzeszközök összesen nem haladhatják meg a tervezett költségvetés 1 %-át. * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Adósságszolgálat 2015-ben az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége nincsen. Az pontban előírt feltételek szerinti hitelfelvételek törlesztését az éves költségvetésekben biztosítani kell Felhalmozási kiadások A költségvetés tervezésekor a költségvetési kiadások minimum 30 %-át kell előirányozni a felhalmozási kiadásokra, mely tartalmazza a tervezett beruházások és kisértékű tárgyi eszközök, a felújítások, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát. A tervezett felhalmozási előirányzatot év közben működésre átcsoportosítani nem lehet. II. 1. Pénzgazdálkodás Célok, feladatok 1.1. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának anyagi fedezetét mindenkor biztosítani kell. Új intézmény, vagy gazdálkodó szervezet alapítása csak a működés, fenntartás költségeinek biztosítása esetén történhet. A működésben, működtetésben színvonal csökkenés nem lehet A működésre átadott pénzeszközök felhasználását minden évben egyedileg kell elbírálni. A pénzeszközök átadásának odaítélésénél elsődleges szempont kell, hogy legyen, hogy a kedvezményezett milyen mértékben vállal részt az Önkormányzat feladatainak végrehajtásában. 10

11 1.3. az átmenetileg szabad pénzeszközöket a likviditást nem veszélyeztető mértékben le kell kötni. 2. Kistérségi együttműködés 2.1. A Várpalotai Kistérségi társulásban való részvételt csak addig szabad fenntartani, amíg abból Pétfürdőnek hátránya és kára nem származik Térségi vagy szakmai társulásokhoz való csatlakozás feltétele a település érdekének, valamint az együttműködésből származó előnyöknek vizsgálata és a szükséges anyagi fedezet megléte A társulásokban és együttműködésekben felvállalt kötelezettségek anyagi fedezetét az éves költségvetésben biztosítani kell. Megjegyzés: A 2. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok kiadásaiból, valamint az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 3. Nemzetközi kapcsolatok 3.1. A pétfürdői civil szervezetek és intézmények meglévő nemzetközi kapcsolatait fenn kell tartani, melyet az önkormányzatnak támogatni kell A nemzetközi kapcsolatokról a helyi médiában tájékoztatást kell adni. Megjegyzés: A 3. pontban foglaltak költségeinek támogatását a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok, az intézmények dologi kiadásaiból és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 4. Munkahelyteremtés 4.1. A központi közmunkaprogramban való részvétel és az önkormányzati szervezésű közfoglalkoztatás munkahelyet biztosít a településüzemeltetési feladatok ellátásában résztvevőknek Az intézmények a saját feladataik ellátásának segítésére foglalkoztathatnak közmunkásokat megfelelő pályázat megléte esetén Az önkormányzat a munkahelyek számának növelését csak új intézmény létrehozásával vagy új feladatok felvállalásával egyidejűleg tudja felvállalni. 11

12 4.4. Helyi munkahelyet elsősorban a helyi vállalkozások tudnak teremteni, amennyiben a törvényi és gazdasági feltételek megvannak. Az ezirányú szándékot az önkormányzatnak támogatni kell A térségen belüli rehabilitációs foglalkoztatást továbbra is támogatni kell. 5. Környezetvédelem 5.1. A helyi környezetvédelmi programban foglaltakat be kell tartani és tartatni. Az elfogadott program a évre szól, így felülvizsgálatát 2016-ban el kell kezdeni. A felszíni vizek, a felszín alatti vizek használatával kapcsolatos megállapításokat az elkészült és folyamatban lévő fejlesztések eredményeinek ismeretében át kell dolgozni Érvényt kell szerezni a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban és a helyi rendeletekben előírtaknak A helyi környezetvédelmi ellenőrzések megszervezésekor igénybe kell venni a lakosság és a civil szervezetek jelzéseit A hulladék-lerakás és elszállítás szabályait be kell tartatni Az önkormányzat által finanszírozott szelektív gyűjtés és elektronikus hulladék elszállítás rendszerét ki kell bővíteni. 5.6.A program idején meg kell valósítani a hulladékudvart. Megjegyzés: Az 5. pontban foglaltak költségeit a köztisztasági, parkfenntartási, vízelvezetési és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásaiból, valamit a szakfeladatokra hárított felhalmozási kiadásokból kell fedezni. 6. Egészségügy 6.1. A településen működő egészségügyi szolgálatok, melyek az alapellátást biztosítják vállalkozási formában működnek. Az önkormányzat feladata az épület és a környezet karbantartása. A lakosság igényeit figyelembe véve és az anyagi háttér biztosításával az önkormányzat nagy értékű fejlesztéseket vállalhat fel Támogatni kell a Védőnői Szolgálat által szervezett egészségnevelő és prevenciós programokat. Különös tekintettel a gyerekek és fiatalkorúak részére szervezett tanfolyamokra és táborokra. 12

13 Megjegyzés: A 6. pontban foglaltak költségeit az Orvosi rendelő és a Gondozási Központ dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 7. Szociális ellátás 7.1. A Gondozási Központ megfelelő elhelyezésével lehetőség nyílik a szolgáltatások kibővítésére. A szolgáltatások minőségének javítása és hatékonyságának növelése érdekében a jelzőrendszerben résztvevőket fokozottabban be kell vonni a feladatellátásba A Gondozási Központ éves beszámolóit nyilvánosságra kell hozni A Pétfürdőn nem működtethető és fenntartható ellátásokat társulási vagy együttműködési megállapodás megkötésével kell biztosítani. Amennyiben az szükséges az anyagi fedezetet biztosítani lehet A civil szervezetek támogatásának elbírálásakor legyen szempont a szociális ellátórendszerben való részvétel, illetve annak támogatása A helyi szociális támogatásról szóló rendeletet az aktuális jogi, gazdasági háttér változásának figyelembe vételével évente felül kell vizsgálni A közmunkások szociális helyiségeit biztosítani kell. Megjegyzés: A 7. pontban foglaltak költségeit a Gondozási Központ dologi és felhalmozási, a Községgazdálkodás felhalmozási, valamint a szociálpolitikai juttatások kiadásaiból kell fedezni. 8. Igazgatás Az Új Polgármesteri Hivatal átadásával minden akadály elhárult az igazgatási és a Hivatal intézkedési körébe tartozó feladatok még jobb, rugalmas ellátása elől. Az új épület lehetősége ad a megfelelő technika és informatikai rendszer kiépítésére és hosszú távú bővítésére és fejlesztésére. Megjegyzés: A 8. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 9. Közoktatás 9.1. Iskola 13

14 Az iskolafenntartó a KLIK. A működtetési feladatok ellátása az önkormányzatra hárul A nevelési-oktatási munka színvonalának növelésére és a feltételek biztosítása érdekében az önkormányzat a mindenkori költségvetés felhalmozási keretének minimum 5 %-át az épületek fejlesztési beruházási munkáira előirányozza Az általános iskolás korú gyerekek nyári ellátását a napközis tábor megszervezésével továbbra is biztosítani kell A településen nem biztosítható speciális oktatást és ellátást nyújtó térségi vagy megyei intézmények igénybevételét az önkormányzatnak támogatnia kell. Az igénybevétel során felmerülő költségek kiegészítését az éves költségvetésben tervezni szükséges Óvoda Az óvoda fenntartás és működtetői feladatait az önkormányzat látja el A nevelési-oktatási munka színvonalának növelése a cél. Ennek érdekében a feltételeket biztosítani kell. Az éves költségvetések tervezésekor e cél érdekében biztosítani kell az anyagi fedezetet Az intézményvezetőnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a működés költségeit pályázatokon szerzett forrásokkal kiegészítse. Megjegyzés: A 9. pontban foglaltak költségvetési igényeit az óvoda és iskola dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 10. Kultúra, információ Pétfürdőn a kulturális élet központja a Közösségi Ház és Könyvtár Célul és feladatul kell kitűzni, hogy a helyi értékek (történelmi, ipartörténeti, helytörténeti) bemutatása megfelelő helyszíneken megtörténjen A már meglévő és a még nem feltárt dokumentumok bemutatására a Helytörténeti Múzeum létrehozásának elindítását a program ideje alatt kell indítani Az ipari skanzen már megfogalmazott létrehozási szándékának ismeretében a megvalósítást el kell indítani A Pétfürdőn működő civil szervezetek a település kulturális életében való részvételét továbbra is kiemelten kell kezelni. 14

15 A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont kell, legyen a helyi kulturális életben a rendezvényeken való aktív részvétel Az intézmény és a civil szervezetek nemzetközi és hazai kapcsolatainak bővítése cél, de csak az ésszerűség és az anyagi háttér biztosításának figyelembe vételével A helyi kulturális rendezvényeket, eseményeket, az elért eredményeket a településen kívül is propagálni kell A Közösségi Televízió adásait mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ennek anyagi fedezetét az önkormányzatnak biztosítania kell Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több térségi, megyei, országos kulturális rendezvény helyszíne Pétfürdő legyen. Összefoglalva: Kultúra nélkül lehet élni, de nem érdemes. A kultúra érték, de pénzbe kerül. Ezt biztosítani kell. Pétfürdő számára nagy lehetőség, hogy megismertesse magát minél szélesebb körben. Megjegyzés: A 10. pontban foglaltak költségeit a Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi, dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 11. Sport A helyi sportélet támogatását továbbra is fenn kell tartani. A támogatások odaítélésénél az elsődleges szempont kell, hogy legyen a pétiek bevonása a helyi sportéletbe A PMTE ingatlanvagyonának átvételét végre kell hajtani Az ingatlanvagyon átvétele után a sportlétesítményi koncepciót ki kell dolgozni és annak megvalósítását el kell indítani Az átvett ingatlanvagyon fenntartásának és működtetésének anyagi fedezetét biztosítani kell. Meggondolandó a működtetésre egy külön szervezet, vagy gazdasági társaság létrehozása. Megjegyzés: A 11. pontban foglaltak költségeit a Szakfeladatra nem sorolható feladatok dologi és felhalmozási és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 12. Szabadidő 15

16 12.1. Az Ifjúsági tó és környékének szakszerű üzemeltetése és karbantartása mellett a folyamatos fejlesztésről gondoskodni kell A strandot a program ideje alatt meg kell építeni. Ennek érdekében az alábbi feladatok végzendők el Forrásfoglalás kivitelezése Strand tervezés a meglévő vízjogi létesítési engedély alapján a közbeszerzési törvény előírásai szerint Engedélyezési eljárások Kiviteli terv készítése és kivitelezés Döntés a leendő strand üzemeltetéséről, az üzembe helyezés időpontjára az erre vonatkozó intézkedések megtétele A bel- és külterületen található zöldfelületek folyamatos karbantartása a tulajdonosok és a civil szervezetek bevonásával. Megjegyzés: A 12. pontban foglaltak költségeit a Strand és tó dologi és felhalmozási, a parkfenntartási kiadásaiból kell fedezni. 13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás Ivóvíz-szennyvíz Az ivóvízrendszer az önkormányzat, - mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt. A vagyonértékelést a Zrt-nek december 31-ig el kell végezni, mely után a rendszer vagyongazdákodásba való átadással a Zrt-hez kerül A szennyvízrendszer az önkormányzat, mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt., mely a rendszer vagyonértékelését december 31-ig végzi el. A vagyongazdálkodásba való átadásra ezek után kerül sor Felszíni vízelvezetés A településen lévő nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer az önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában van A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítés szükségessé teszi a zárt hálózat bővítését is A Péti víz helyreállításával az ösküi forrásvizek elvezetése felújított zárt 16

17 üzemvíz csatornán éri el a befogadót. A Péti víz helyreállítása a 8-as út megerősítése tárgyú állami beruházáshoz, a bekötőszakasz átépítése a Várpalota elkerülő út II. üteméhez kapcsolódik, szintén állami beruházásként A külterületen lévő vízelvezető rendszerek (Köves árok, csákány árok) folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell Gázhálózat A településen lévő földgázhálózat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében van. Felügyeletéről, karbantartásáról az E.ON gondoskodik Közvilágítás A hálózat az E.ON és kis részben az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van. A fejlesztések az E.ON hálózaton várhatók. Az önkormányzat tulajdonában lévő hálózat és napelemes rendszer bővítése az egyéb fejlesztési munkák elvégzésével szükségessé válnak Távhőellátás A távfűtőmű megépítését, rendszerbe állítását és üzembe helyezését október 1-ig el kell végezni A rendszer és hálózat korszerűsítését és felújítását a Pétkomm Kft. végzi. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a kft. rendelkezésére álló forrást szükség esetén az önkormányzatnak ki kell egészítenie Térfigyelő kamerarendszer A megtervezett rendszert 2016-ig ki kell építeni. A majdan szerzett tapasztalatok alapján az esetleges bővítést lehető kell tenni. A központ Pétfürdőre való helyezését meg kell oldani. A rendszer kiépítésekor dönteni kell annak üzemeltetéséről és erre a fedezetet biztosítani kell Utak, térburkolatok A járdaépítési programot a ciklus végéig be kell fejezni. Az 1998-tól kiépített útburkolatok folyamatos felülvizsgálata szükséges. A felújításokat évente elő kell irányozni. A nem lakóépületekhez csatlakozó belterületi utak kiépítése az előírások és anyagi lehetőségek függvénye. 17

18 III. Fejlesztések, felhalmozások Jelen program I. fejezet 2.3. pontjában előírt évi minimum 30 %-os felhalmozási kiadás alapján a időszakra minimum bruttó e Ft,- a kötelezően felhalmozásra felhasználható keret. Jelen programban megfogalmazottak szükségessé tehetik a településrendezési eszközök felülvizsgálatát és kötelező módosítását. 1. Infrastruktúra 1.1. Ivóvíz időszakban elvégzendő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok az önkormányzati igények és a Bakonykarszt Zrt. javaslata alapján - 5. számú kút felújítás számú kút vízszintmérés korszerűsítés 1.2. Szennyvíz 2019-ig elvégzendő feladatok a gördülő fejlesztési terv és az igények alapján (gördülő fejlesztési terv) - szennyvíztisztító telep felújítása - szennyvízcsatorna rekonstrukciók (Akácfa, zalai, Bocskai, Temető, Fazekas, Kazinczi u. 167,0 fm) 18

19 Az 1.1 és 1.2. megfogalmazott fejlesztések fedezete - Bakonykarszt Zrt. amortizációs alap - Beruházási célú átadott pénzeszköz, melyről a Testület éves költségvetésének elfogadásakor dönt - pályázati támogatás 1.3. Felszíni vízelvezetés - vízkár-elhárítási terv - zárt csatornarendszer bővítése - elvezető árkok felújítása A terveztetések és kivitelezések fedezetére az éves költségvetésben átlag e Ft-ot kell elkülöníteni Közvilágítás A közvilágítási hálózat és rendszer bővítésére és felújítására éves szinten e Ft-ot kell elkülöníteni Távhőellátás - A távfűtőmű megépítése befektetői finanszírozással - Hálózati rekonstrukciók fedezetének kiegészítése 1.6. Térfigyelő kamerarendszer - rendszer kiépítése - központ kiépítése 1.7. Utak, térburkolatok tól épített utak felülvizsgálata, felújítása - járdaprogram befejezése - parkolási lehetőségek bővítése - garázstelepi utak. 19

20 A 1.7. pontban jelzett út és térburkolat-építési munkák tervezésére, kivitelezésére éves szinten min e Ft-ot el kell különíteni. 2. Intézmények 2.1. Polgármesteri Hivatal Az új hivatal technikai felszereltségének szinten tartása és szükség szerinti bővítése A pontban jelzett feladatokra 2016-tól éves szinten minimum 3000e Ft-ot el kell különíteni A régi polgármesteri hivatal épületének további funkcióját 2015-ben meg kell határozni, és ennek megfelelően a tervezést és kivitelezést ben el kell végezni Közmunkások szociális létesítménye 2015-ben dönteni kell a közmunkások szociális helyiségeinek kialakításáról, melynek megvalósítását 2016-ban el kell kezdeni. A évi költségvetésben a megvalósítás fedezetét biztosítani kell Iskola 20

21 Az iskola mindkét épületében a belső elektromos hálózat felújítását el kell végezni 2017-ig az alsó tagozat épületében a konyha és ebédlő helyiségeit az előírásoknak megfelelően át kell alakítani Mindkét épületben a wc blokkokat fel kell újítani A Berhidai úti épületben a sportudvar pályáin a műanyag borítást el kell készíteni Mindkét épület udvarának parkosítását, területrendezését meg kell oldani Dönteni kell a Berhidai út 56. számú ingatlan (jelenlegi Gondozási Központ) további funkciójáról. A tervezési és kivitelezési munkákat be kell fejezni 2017-ig Óvoda a nevelési munkákhoz és az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését folyamatosan biztosítani kell A mosdó és wc blokkok teljes felújítását el kell végezni Közösségi Ház Az épület külső hőszigetelését 2017-ig el kell végezni A homlokzati nyílászárók felülvizsgálatát és felújítását a hőszigeteléssel együtt el kell végezni Az épület fűtési rendszerének átalakítását az elkészült terv szerint el kell végezni a ciklus végéig az épületen belüli villamos hálózat felújítását 2017-ig be kell fejezni. Az E:ON hálózatra való rákötést 2015-ben el kell végeztetni Az épület csapadékvíz-elvezető rendszerét fel kell újítani Az utólagos padló és felszigeteléseket el kell végezni A mindenki által elérhető közösségi televízió rendszert ki kell építeni Gondozási Központ Az új épületben a megfelelő felszereltséget és technikai hátteret folyamatosan biztosítani kell. 21

22 A Védőnői Szolgálat felszereltségét és a helyiségek műszaki állapotát évente felül kell vizsgálni és szükség szerinti felújításokat és beszerzéseket el kell végezni A bölcsőde épületének tetőterét és a tetőszerkezetét és fedését szükség szerint fel kell újítani Orvosi rendelő A fűtési rendszer teljes felülvizsgálata szükséges. Ennek megfelelően a kivitelezést 2018-ig el kell végezni Temető Kolumbáriumok és urnasírhelyek további telepítése szükséges. A ciklus végére össze kell nyitni a működő és a bővítésre szánt területet. Utóbbi rendezését és új bejárat létesítését el kell végezni Hulladékudvar A hulladékudvart meg kell valósítani Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek Az elfogadott szándék szerint az ipari skanzen létrehozásáért együtt kell működni a Nitrogénművek Zrt-vel, a Vegyipari Kamarával, a Vegyész Múzeummal. A megvalósításban és működtetésben az önkormányzatra eső költségeket fel kell vállalni helytörténeti Múzeum kialakítása céljából a régi igazgatósági épület megvásárlására ajánlatot kell tenni, és a múzeum létrehozását el kell indítani. Ezzel egyidőben a Hősök tere tematikus felújítását el kell végezni. Az óvóhely hasznosításáról (sóbarlang) dönteni kell. 3. Sport szabadidő 3.1. Ifjúsági tó Csónakház építés Sporteszközök bővítése térburkolattal Térburkolatok, parkbútorok bővítése 22

23 Tó üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 3.2. Strand Forrásfoglalás Tervezés, engedélyezési eljárások Strand kivitelezés 3.3. Játszóterek, zöldterületek A kialakított játszótereken az eszközök pótlása, igény esetén újak telepítése a szükséges parkbútorokkal Sport létesítmények PMTE ingatlanvagyonának átvétele Az elfogadandó sportlétesítményi koncepció alapján a fejlesztések, beruházások előkészítése, elindítása. 4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése A központi Otthon melege pályázatban résztvevő társasházak és a helyi rendelet alapján beadott helyi támogatási igényeket az önkormányzat továbbra is támogatja. Ennek érdekében éves költségvetésében min e Ft-ot céltartalékba helyez. 23

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 247/2015.(V.28.) számú határozat melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. (1) A képviselő-testület

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K 1. melléklet a 210/2015. tájékoztatóhoz (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2015. év

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot)

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) 2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/213 önkormányzati e az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 19/213. (VI. 28.) és 21/213. önkormányzati ekkel 7/213 (II. 5.) önkormányzati módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 ld. melléklet 305 1.2 Szerkezetmegerősítési

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben