NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/ ; Szám:... / ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő - testületének április 8-i rendes nyilvános ülésére Tárgy: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi gazdasági programja Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester Előkészítő: dr. Bónis Csilla jegyző 1

2 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 116. (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható feladatkörébe tartozik a Gazdasági program magalkotása. A most elkészített Gazdasági program tervezet a jelenlegi képviselő-testület megbízatásának időtartamára, azaz ig tartó időszakra szól. A gazdasági program célja, hogy meghatározza az önkormányzat részére helyi szinten mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, az önkormányzat vállalt feladatok biztosítását szolgálják. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: - a Képviselő-testület, polgármester elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, civil szervezetek által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek kiemelt figyelemmel kell lennie: - a célkitűzések megvalósítására, valamint - a szükséges anyagi források, eszközök előteremtésére, biztosítására. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont biztosítani. Ehhez szükséges a szokásos, évről évre keletkező forrásokon kívül (állami támogatások), - a pályázati lehetőségek felkutatása, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresése. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. Ennek lépéseit az önkormányzatnak a következő években meg kell tenni, valamint ha szükséges a helyi adó rendeleteket felül kell vizsgálni.

3 3 Nagyvázsony Község Önkormányzatának évi Gazdasági Programja Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában biztosított jogkörében eljárva Nagyvázsony Község Önkormányzatának évi Gazdasági Programját az alábbiak szerint határozza meg: I. fejezet Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, szociális- és egészségügyi alapellátás 1. Óvodai nevelés a) Az óvodai nevelési programban foglaltak felülvizsgálata. b) A logopédiai gondozás és kisgyermekkori fejlesztő és korrekciós nevelés támogatása. c) Nyári gyermek megőrzés, foglalkoztatás megoldása. 2. Általános iskolai oktatás a) Az intézménynek helyet adó épület fenntartása, karbantartása. b) Széleskörű fakultatív tevékenységek lehetőségeinek megteremtése (iskolai szakkörök működésének támogatása). 3. Egészségügyi és szociális alapellátás a) Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. b) Háziorvosi szolgálatok személyi, tárgyi feltételének a jogszabályban előírtak szerinti biztosítása. c) Az egészségkultúra beépítése a kulturális koncepcióba, egészségmegőrző programok szervezése. d) Önkormányzat által támogatott szűrővizsgálati rendszer működtetési lehetőségének megteremtése a lakosság egészségmegőrzése érdekében. e) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. f) Szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozása. g) Intézményi szabályozás és struktúrák felülvizsgálata, fejlesztése.

4 4 4. Gyermek-, ifjúsági- és sportfeladatok a) A helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása. b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban való részvétel. c) A sportkultúra fejlesztése. II. fejezet Településfejlesztés és településüzemeltetés 5. Csatornázás, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás a) A belterületi csatornahálózat megvalósításához pályázati lehetőségek felkutatása és megfelelő pályázati konstrukció esetén a szükséges dokumentumok felülvizsgálata. b) A vízelvezető árkok tisztítása, helyreállítása, e feladatra közmunka szervezése. 6. Az épített és természeti környezet védelme a) A Helyi Szabályozási Terv felülvizsgálata. b) A helyi védelemre javasolt ingatlanok listájának felülvizsgálata. c) Műemlékek állapotának megőrzése, javítása. 7. Közvilágítás a) Energiahatékonyság, tudatos és ésszerű energiafelhasználás. b) Közvilágítási rendszer karbantartási rendszerének felülvizsgálata, lehetőség szerint helyi vállalkozó bevonása. c) Nagyvázsony Község Önkormányzata és intézményei elektromos költségeinek csökkentésére javaslat kidolgozása. Költséghatékonyság javítása érdekében intézkedési terv kidolgozása. 8. Köztemető fenntartás a) Temetők fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata 9. Helyi közutak és közterületek fenntartása a) A meglévő szilárd burkolatú úthálózat karbantartása, megóvása és fejlesztése. b) A gyalogjárda rendszer fejlesztése és szükség szerinti karbantartása. c) A település közlekedésszabályozási koncepciójának kidolgozása, elfogadása. d) Közterületek folyamatos karbantartása és fejlesztése. A közterületek karbantartására vonatkozó jogszabályok szigorú betartása és betartatása. III. fejezet 10. Tűzvédelem, közbiztonság, katasztrófavédelem

5 5 a) Rendőrök működésének további biztosítása. b) Polgárőrség fenntartása. c) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció felülvizsgálata. d) Katasztrófavédelmet érintő dokumentumok folyamatos aktualizálása. IV. fejezet 11. Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés a) Az önkormányzati feladatok ellátása során a helyi foglalkoztatás elősegítése. b) Vállalkozási kedv erősítése, helyi vállalkozások lehetőség szerinti támogatása. c) Turisztikai és a településpolitikai, helyi gazdaságpolitikai elképzelésekkel összeegyeztethető beruházások támogatása. d) Turisztikai beruházások növelése. e) Önkormányzati területek hatékonyabb kihasználása. f) A közösségi munkavégzés megszervezése, a közfoglalkoztatás kiszélesítése. g) Szociális szövetkezettel való együttműködés. V. fejezet Közművelődési és kulturális tevékenység 12. Közösségi tér megteremtése a) A lakosság önszerveződő közösségeinek, egyesületeinek támogatása. b) Az önkormányzat lapjának fenntartása. c) A szomszédos településekkel való együttműködés fenntartása, fejlesztése. f) Az IKSZT hatékony kihasználása. 13. Közművelődési és kulturális tevékenység a) A település hagyományainak megőrzése és fenntartása. b) A községben rendezvények megtartása. c) Hosszú távú kulturális koncepció kidolgozása és megvalósítása. a) Turizmusfejlesztés. VI. fejezet 14. Turizmus b) A turisztikai szezon hagyományos rendezvényeinek szervezése. c) A turisztikai bevételek növelése.

6 6 d) Tanösvény kialakításának vizsgálata. e) Vallásturizmus lehetőségeinek vizsgálata és a vallásturizmus civil szervezetekkel történő együttműködése során történő megteremtése. f) Turisztikai attrakciók megvalósítása. g) Szabadidő turizmus erősítése. h) Honlap és helyi médiák fejlesztése. VII. fejezet 15. Pénzügyi és adópolitika a) Az önkormányzat törzsvagyonának és üzleti vagyonának elkülönített nyilvántartása, az ingatlankataszter naprakész fenntartása. b) A meglévő önkormányzati épületállomány megóvása, folyamatos karbantartásának megoldása, felújítása és rekonstrukciója, majd a testület döntése alapján az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása és végrehajtása. c) Gazdálkodási feladatok személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, az önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítása, felesleges ingatlanvagyon eladása. d) Beruházások, fejlesztések megvalósítása. Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése. e) Dologi kiadások csökkentése. f) Amennyiben szükséges az adónemek felülvizsgálata. h) Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása, valamint a folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása. VIII. fejezet Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése 16. Informatika a) Önkormányzat és intézményei informatikai eszközállományának szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. b) Elektronikus ügyintézés, az elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása. c) A honlap fejlesztése. d) Szolgáltató és ügyfélbarát önkormányzati hivatal kialakítása. 17. Közigazgatás a) A község mikrotérségi szerepének erősítése. b) Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása Mencshellyel és Pulával.

7 7 c) Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bővítése, fejlesztése. d) Közigazgatási szolgáltatások fejlesztését, szervezetfejlesztést szolgáló pályázati források felkutatása. Kelt: Nagyvázsony, március 16. Záradék: Fábry Szabolcs János polgármester Nagyvázsony Község Önkormányzatának évi Gazdasági Programját Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015.() határozatával jóváhagyta. dr. Bónis Csilla jegyző

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. határozata az Önkormányzat 2014-2019 ciklusára szóló gazdasági programjáról Szőc 2015 A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának alakulása

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre 4. számú melléklet Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 4-i üléséről felvett jegyzőkönyvhöz Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre I. Bevezető A helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben