igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport"

Átírás

1 Az Illyés Gyula Főiskolai Kar Főigazgatói Hivatal: Fõigazgatói Hivatal Igazgatási csoport igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport nappali tagozat tanulmányi adminisztráció levelezõ tagozat tanulmányi adminisztráció hallgatói pénzügyek Gazdálkodási csoport pénzügyek számlázás üzemeltetés Programiroda továbbképzés rendezvényszervezés marketing Pr 312

2 SZERVEZETI EGYSÉGEK A Főigazgatói Hivatal feladatai: 1. A Kar központi igazgatási szervezeti egysége a Főigazgatói Hivatal, amely Igazgatási Csoportból, Gazdálkodási Csoportból, Tanulmányi Csoportból valamint Továbbképzési és Marketing Csoportból áll. 2. Az Igazgatási Csoport feladata: a) A főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a Kari Tanács, a kari bizottságok feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésében, a határozatok és döntések végrehajtásában való közreműködés, az azokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység ellátása és a nyilvántartások vezetése. b) Személyzeti munkaügyi tevékenysége keretében feladata az oktatói személyzeti nyilvántartás és döntés-előkészítés, a főigazgató hatáskörébe tartozó munkaügyi döntések előkészítése. c) Működteti a titkárságot, a tanszéki adminisztrációt, ellátja a kari ügyiratkezelés feladatait. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Erős Józsefné A/112 Telefon: / A Tanulmányi Csoport feladata: A karon folyó alapképzésekben tanulmányi hatósági feladatokat lát el, végzi a hallgatók tanulmányi adminisztrációját, intézi a hallgatók tanulmányi-, vizsga- és pénzügyeit. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Szabó Ernő János A/125/a Telefon: / A Gazdálkodási Csoport feladata: a Kar gazdálkodással összefüggő feladatainak végzése, melynek keretében: a) elkészíti a Kar éves gazdálkodási tervét, b) figyelemmel kíséri a kari, tanszéki és más szervezeti egységi keretek felhasználását, c) ellátja a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos bizonylatolást és könyvelést, üzemeltetési feladatokat lát el. d) Adatokat szolgáltat a Kari Tanács és bizottságai, a főigazgató és helyettesei, valamint a szervezeti egységek vezetői számára, továbbá javaslatokat tesz döntéseik előkészítése érdekében. Adatokat szolgáltat az Egyetem Gazdasági Főigazgatósága által elrendelt körben és időpontban. Külső szervek felé önállóan adatszolgáltatásra nem jogosult. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Dr. Braunné Fülöp Katalin C/117 Telefon: /

3 5. Továbbképzési és Marketing Csoport feladata: a) Tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, a hozzájuk kapcsolódó adminisztráció intézése. b) Kari rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása. c) Külső kapcsolatépítést segítő tevékenység. d) PR-tevékenység, marketing munka. Pályázatfigyelés, pályázatkészítések segítése, lebonyolítása. e) A külkapcsolatokból adódó ki-be utazások előkészítése, szervezése, lebonyolítása. Külföldi delegációk helyi programjainak tervezése, szervezése, bonyolítása. f) A karon készülő kiadványok gondozása. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Sifter Józsefné A/43 Telefon: /

4 SZERVEZETI EGYSÉGEK INTÉZETEK PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Kurucz Rózsa A PTE szenátusának határozata értelmében júliusától működik önálló szervezeti egységként a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán a Pedagógusképző Intézet. A kar vezetése az intézet szervezésével a szakmai-minőségi fejlesztést kívánja elősegíteni, és az intézet számára biztosított szakmai önállósággal is ösztönözni igyekszik a tanszékek és intézeti csoportok közötti hatékonyabb, szervezettebb, perspektívikusabb lehetőségeket feltáró és felhasználó együttműködést a szakok fejlesztésében, esetleges új szakok indításában. Az intézet vezető testülete az intézeti tanács. Felelős vezetője az intézetigazgató: dr. Kurucz Rózsa. Az intézeti tanács választott tagjai: Ákoshegyi István, Christián Anikó, Pajor Márta főiskolai docens, és két hallgató a szakok képviseletében. Az intézeti tanács, az intézetigazgató, a tanszékek, az intézeti csoportok és vezetőik hatáskörét a Pedagógusképző Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Jelenleg 3 tanszék és 4 intézeti csoport, 31 főállású oktató és 3 intézeti munkatárs alkotja a Pedagógusképző Intézetet. A Pedagógusképző Intézet elsődleges feladata a pedagógus szakok (tanító, óvodapedagógus és német nemzetiségi óvodapedagógus), illetőleg a képzéshez kapcsolódó tudomány- és művészeti ágak színvonalas gondozása és fejlesztése. Az intézet összehangolja a tanszékek és az intézeti csoportok által képviselt tudományterületek oktató-kutató munkáját, szakirányú továbbképzéseit, továbbképzéseit, szakképzéseit. A szakok képzési céljait a felsőoktatás alapképzési és a szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményei határozzák meg. A pedagógus képzés szakjainak modul- és mintatantervei a 2002/2003-as tanévtől a kredit rendszer szerint készülnek, s ez feltehetően nagyobb lehetőséget biztosít a hallgatóknak az önálló tanrend kialakítására, az egyéni érdeklődés szerinti választásra. Alapképzési szakok: Tanító szak óta működik a karon. Nappali tagozaton (8 félév) Levelező tagozaton (8 félév ) Szakfelelős: Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár Gyakorlati képzési koordinátor: Csatlósné dr. Fülöp Sára főiskolai docens Óvodapedagógus szak 1984-től működik a karon. Nappali tagozaton (6 félév) Levelező tagozaton (6 félév) Szakfelelős: Fusz György főiskolai tanár Német nemzetiségi óvodapedagógus szak 1985-től működik a karon Nappali tagozaton (6 félév) Szakfelelős: Fusz György főiskolai tanár Képzési koordinátor: Klein Ágnes 315

5 Szakirányú továbbképzési szakok: Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 1998-tól működik.a karon. Levelező tagozaton (4 félév) Szakfelelős: Christián Anikó Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések 2000-től működnek a karon Levelező tagozaton: (4 félév); (2 félév) Szakfelelősök: Dr. Bús Imre főiskolai docens, Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár A Pedagógusképző Intézet együttműködik a kar és a PTE más oktatási-kutatási és egyéb szervezeti egységeivel, s a szaknak megfelelő gyakorlati képzési színterekkel. Az intézetben folyó pedagógusképzés az egész országra kiterjedően biztosítja a hallgatók felvételét, s egy közel 200 éves tradíciót őriz Tolna megyében. Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tanszékek Dr. Horváth Béla (habil) Dr. Antóni Judit Dr. Borbély Sándor PhD. Dr. Töttős Gábor Duzmathné Tancz Tünde főiskolai tanár, kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár főiskolai docens Idegennyelvi Tanszék és Lektorátus Dr. Bajner Mária PhD. főiskolai docens, tanszékvezető Kiss Natália Klein Ágnes Páli Éva Regős Gabriella német nyelvtanár Szabóné dr. Daczi Margit Tóthné dr. Litovkina Anna főiskolai tanár, kandidátus Dr. Gaál Zsuzsanna Mezey Aliza Szabóné Kedves Ágnes 316

6 SZERVEZETI EGYSÉGEK Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár, kandidátus, intézetigazgató, tanszékvezető Dr. Bús Imre PhD. főiskolai docens Szente István Osváth Anikó Király Gabriella Tálosi Ferencné Szabó Ernő János Intézeti Csoportok Ének-zenei Intézeti Csoport: Pajor Márta Csurgai Violetta Müller János Tóthné Lázár Noémi főiskolai docens, intézeti csoportvezető ének-zene tanár Társadalomtudományi Intézeti Csoport Dr. Várady Zoltán Bács Gábor Kolontári Attila Dr. Dobos Gyula Szőts Zoltán Liebhauser János Szabó Ernő János főiskolai tanár, kandidátus, intézeti csoportvezető címzetes főiskolai docens, Testnevelés Intézeti Csoport Christián Anikó Ákoshegyi István Mozolai Annamária Dr. Tóbi Zoltán Dr. Schrancz Róbert, intézeti csoportvezető Vizuális Nevelési Intézeti Csoport Fusz György Adorjáni Endre Farkas Pál Kontár Juraj György Kovács Zoltán Máté János Mónus Ildikó Szentesné Nagy Éva főiskolai tanár, Ferenczi N. Díj intézeti csoportvezető, főigazgató-helyettes főiskolai docens főiskolai docens 317

7 SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Tolnai Gyula A szekszárdi főiskolán az országban először, 1989 szeptemberében indult főiskolai szintű általános szociális munkás képzés. Ma a szakon 60 fős nappali tagozatos évfolyamokon és két tagozaton / Szekszárd, Székesfehérvár / levelező képzés folyik. Az általános szociális munkás szak képzési céljait a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/ / I.18. / sz. Kormányrendelet határozza meg: olyan szakemberek képzése, "akik a szociálisproblémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak szociális munka, azaz olyan tevékenység ellátására, amely segít javítani, illetve helyreállítani az egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához. E tevékenység az ember és a komplex módon értelmezett környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul." Az általános szociális munkás képzés 4 éves, 8 féléves, amelynek összóraszáma A hallgatók három szigorlatot tesznek / szociológia, jog, pszichológia /. A gyakorlati képzés 1125 órás. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be, ahol a szociális munka elmélete és a társadalomés szociálpolitika tárgyakból vizsgáznak a jelöltek és megvédik a szakdolgozatukat. Az általános szociális munkás képzésen belül a hallgatók a szociális munka egyes területeivel is jobban megismerkedhetnek a szakirány választásával. A hallgatók - a gyermek- és ifjúságvédelem, - az idősvédelem, - a közösségszervező szociális munka, - a mentálhigiéné szakirányok között választanak. A képzés összóraszámán belül a szakirányú képzés óraszáma a gyakorlatokkal együtt 600. A levelező tagozaton a képzés szintén 4 éves, 8 féléves, a kontakt órák száma az oktatás jellegének megfelelően arányosan kevesebb. A szak tanterve kredit rendszerű. Ez a rendszer a szükséges kényszerrendezésekkel együtt nagyobb lehetőséget biztosít a hallgatóknak az önálló tanrend kialakítására, a tárgyak közötti választásra, az egyéni érdeklődés szerinti tanulásra. A szak képzése nem regionális jellegű, az ország egész területéről vannak hallgatóink. A kollégiumi ellátás az országos átlagnál jobb. A felvételi rendszert az általános követelmények mellett a szak speciális igényei szerint alakítottuk. Ma a szaknak saját pályaorientáció írásbeli és szóbeli felvételi vizsgája van, amely az általános társadalmi ismeretek lemérésén túl lehetőséget ad a pályára való alkalmasság elfogadható szintű megítélésére is. Felvételi rendszerünk a szociális tevékenységet folytatók számára többletpontokat ad. A felvételiről évente tájékoztatót adunk ki, amely a főiskolán beszerezhető. Az általános szociális munkás szak hallgatóinak érdekvédelmét a Hallgatói Önkormányzaton kívül a Szekszárdi Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete segíti, egyben szervezi is a hallgatók szakmai és kulturális tevékenységét. Végzett hallgatóink általában a szociális szférában helyezkedtek el, s jelentős részük további tanulmányokat folytat. 318

8 SZERVEZETI EGYSÉGEK Jogtudományi és Szociális Igazgatási Intézeti Csoport Dr. Nagy Janka Teodóra Dr. Tormási Anita főiskolai tanár PhD, csoportvezető Pszichológiai és Mentálhigiénés Intézeti Csoport Dr. Lovász Zsuzsa főiskolai docens, csoportvezető Dr. Sebestyénné Horváth Marianna Boda Olga Gyöngyi Kitanics Márk meghívott előadó Dr. Szabó Péter meghívott előadó Szociális Munka Intézeti Csoport Kocsis Erzsébet Jankó Judit Kőszegi Erika Szabados Ágota Varga István főiskolai docens, csoportvezető Szociálpolitikai és Szociológiai Intézeti csoport Fekete Sándor Simonik Péter Dr. Tolnai Gyula Dr. Szöllősi Gábor, csoportvezető főiskolai tanár, kandidátus, intézetigazgató meghívott előadó Terepgyakorlat szervező: Vanitsek Éva 319

9 GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Sramó András A képzés alapvető és általános célkitűzései: Gazdasági szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű, közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek felhasználásával, legalább egy idegen nyelv kellő ismerete birtokában képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok szakszerű elemzésére, értékelésére, tervezésére. Jártassak az alapvető vállalat és nemzetgazdasági kérdésekben, továbbá a vállalatgazdasági és intézményi folyamatok irányításához, közgazdasági elemzéséhez szükséges speciális ismeretekkel rendelkeznek. A főiskolai szintű képzés további célja az egyetemi szintű közgazdasági tanulmányokra való felkészítés is. A képzés időtartama: három év, hat szemeszter Az oklevél megnevezése: közgazdász gazdálkodási szakon A képzés főbb tanulmányi területei: Számvitel, vállalati pénzügyek, üzleti gazdaságtan, piackutatás, termelés és szolgáltatások menedzsmentje, szervezeti és emberi erőforrás menedzsment. Specializáció: Vállalkozásfejlesztés Terület- és településfejlesztés Az ismeretek ellenőrzési rendszere: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgákból kollokvium, szigorlat, nyelvvizsga-, általánosan kötelező szigorlatokból, szakmai gyakorlat teljesítéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A főiskolai szintű gazdálkodási szakon folyó képzés illeszkedik az egyetem képzési struktúrájába, végzett hallgatóink kiegészítő képzés keretén belül egyetemi végzettséget szerezhetnek a Közgazdaságtudományi Karon. A szak olyan ismereteket nyújt, mely révén a gazdasági szakemberek jártasságot szerezhetnek alapvető vállalat- és nemzetgazdasági kérdésekben, továbbá a vállalatgazdasági és intézményi folyamatok irányításához, közgazdasági elemzéséhez szükséges speciális ismeretekben, valamint képessé válhatnak a területfejlesztési feladatok meghatározásában az önkormányzatok munkáját segíteni. Alkalmasak projektek menedzselésére, korszerű, az EU-s követelményeknek megfelelő képzettséggel rendelkeznek, akik a BSc-szint teljesítése után képesek a gazdaságban eredményes tevékenységet folytatni. 320

10 SZERVEZETI EGYSÉGEK Gazdaságtani Intézeti Csoport: Dr. Sramó András PhD. Dr. Barancsuk János Dr. Braunné Fülöp Katalin Dr. Horváthné Papp Ibolya Dr. Komlósi Sándor Hausmann Péter Parag Andrea Torjai László főiskolai docens, intézetigazgató Informatika Intézeti Csoport: Papp László, csoportvezető Ősze József Simon Imréné Kárpáti Zoltán rendszergazda Murel István technikus Ruskó Márton operátor Kuruczné Boda Zsuzsa Természettudományi Intézeti Csoport: Dr. Endrédi Lajos Dr. Csatlósné dr. Fülöp Sára Strabungerné Kemler Anikó Dömötör László Gébert Imre Hamarics Mária Kovács Barna főiskolai tanár,csoportvezető főiskolai docens 321

11 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KUTATÓ KÖZPONT Igazgató: Dr. Pap Norbert A Terület- és Településfejlesztési Kutató Központ a Kar egyik legújabb szervezeti egysége. A 2002/2003-as tanévben elsősorban kutató- és szervezőmunkát végez, de a későbbiekben oktatási feladatokkal is bővül a Központ tevékenysége. Kutatás Bár a jelenleg három fővel működő Kutató Központ a PTE szekszárdi karának, mint oktatási intézménynek a része, munkája révén teljesen nyitott a köz- és vállalati szféra irányába is. A kutatómunka terület- és településfejlesztési vizsgálatokat és elemzéseket jelent Szekszárd városától kezdve Tolna megye kistérségei és önkormányzatai számára. Ezen kívül lehetőség szerint régió szintű kutatási feladatok ellátására is vállalkozik. Oktatás A mindennapi életben különösen az EU-s csatlakozáshoz közeledve elengedhetetlenné vált a korszerű, gyakorlatban is alkalmazható ismeretek elsajátítása, a problémákat, feladatokat rugalmasan és hatékonyan kezelni tudó szakemberek képzése. Így a szervezetileg is átalakult Kar felvállalva a fejlesztés nehézségeit, még több új és korszerű ismeret átadását tűzte ki célul. Ennek megfelelően a Kutató Központ oktató munkája 2003-tól indul és kapcsolódik a szintén újonnan alakult Gazdálkodási Intézet oktatási profiljához. A gazdálkodási szak keretein belül a képzés második felében szakirányként vehető fel a területés településfejlesztés. Ez a szakirány azonban nem csak a gazdálkodási szak hallgatóinak ismereteit fogja bővíteni, hiszen specializációként a Kar minden hallgatója számára elérhető lesz. A tantárgyak között szerepel regionális politika, népesség- és településföldrajz, területi tervezés, magyar területfejlesztés, önkormányzati gazdálkodás, kistérségfejlesztés, településmenedzsment, térségi turizmusfejlesztés, térinformatika. A Kar célja és egyben a Kutató Központ feladata, hogy a közeljövőben terület- és településfejlesztési szak indulhasson Szekszárdon. Ennek előzménye volt egy olyan Phare pályázat elnyerése, amely lehetővé teszi a szak infrastruktúrájának (tantermek, oktatási segédberendezések, könyvtár) előteremtését. Terület- és Településfejlesztési Kutatási Központ: Pap Norbert Varga Gábor Máté Andrea központigazgató, egyetemi adj. Iroda: A/103 Telefon: / tudományos segédmunkatárs Iroda: A/104 Telefon: /1138 tudományos segédmunkatárs Iroda: A6103 Telefon: /

12 SZERVEZETI EGYSÉGEK GYAKORLÓISKOLA Igazgató: Igazgató- helyettesek: D épület Szekszárd Mátyás király u.5. Antus Györgyné Telefon / Murel Klára Telefon / Rózsa Gabriella Telefon / Iskola titkár Miskei Vendelné Telefon / Az intézmény 20 éve áll a szekszárdi közoktatás és felsőoktatás szolgálatában. A Gyakorló Általános Iskola 1977-ben Szekszárd város központjában, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatának keretei között kezdte meg működését, két párhuzamos osztállyal 1-4. évfolyamig. Helyzete és fejlődése a gyermeklétszám változásával egyre erősödött ban új, önálló 16 tantermes épületbe költözött. Jelenleg is itt végzi alapés kiegészítő tevékenységét. A két évtized nevelési irányzatai az iskolában tevékenykedő pedagógusok, a tanítási gyakorlaton lévő hallgatók és a főiskola törekvései sajátos gyakorlóiskolai szellemiséget alakítottak ki. Iskolánk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatot lát el, a gyerekek korszerű oktatását-nevelését, valamint a tanítójelöltek képzését. A tanítójelöltek felkészítésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul a hallgatók hivatástudatának elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká válhassanak. Iskolánk a hagyományos 8 osztályos iskolaszerkezetben működik, 1-4. évfolyamig három párhuzamos osztállyal a következő profilok szerint: angol-informatika, úszás-idegen nyelv, nemzetiségi nyelv /német/. Öt év óta első osztályos tanulók részére -a Városi Önkormányzattal kötött megállapodás szerint-kis létszámú dyslexia prevenciós osztályt is szervezünk. Hogy milyen az élet az iskolában? Lépjenek be! Tágra nyitott szemekkel figyeljék az iskolai élet minden rezdülését. Sok életvidám, aktív, kíváncsi, értelemtől sugárzó szemű, a gyermeki csínyeket kipróbáló, a hallgatói baki -kon nevelkedett kisdiák várja Önöket. Tudom nem könnyű a tanítójelöltek feladata, hiszen mindenki teljes személyiségével vesz részt a helyzetekben, ami azt eredményezi, hogy nagyon sokféle erő, temperamentum, igény jelenik meg egy időben. Nagyon sok türelem és óriási energia kell ahhoz mindenki részéről, hogy ezek az átmenetileg széttartó érdekek, viselkedésmódok idomuljanak egymáshoz. Figyeljenek a résztvevő felek egymásra úgy, hogy emellett ne kelljen feladni önmagukat. A tanítónak, tanárnak saját értékeiből, belső erőiből kell megteremteni tekintélyét, ami nem egyszerű dolog, s néha hosszú időt vesz igénybe. A gyakorlóiskola pedagógusai, a gyakorlati képzés során ezekhez, és a tanításhoz szükséges módszertan elsajátításához nyújtanak segítséget. Itt mindenki megmérettetik nemcsak szakvezetői, hanem egy sokkal kritikusabb gyermeki szűrőn keresztül is, s elgondolkodhat azon, vajon megfelelő élethivatást választott-e. 323

13 GYAKORLÓÓVODA B épület Szekszárd, Mátyás király u.1. Óvodavezető: Mónus Idlikó Telefon: / Óvodánk az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorlóóvodájaként működik. A város központjában helyezkedik el. Óvodai körzetünkbe tartozik Szekszárd város és a környező települések. Óvodánk a megye oktatási és kulturális életében aktív szerepet vállal. Az óvodás korú gyerekek beíratásánál igényként jelentkezik a német nyelv és a kulturális hagyományok megismerése, ápolása, ennek teszünk eleget a német nemzetiségi csoportok szervezésével. Óvodánk 7 csoporttal működik, melyekbe átlagosan 20 gyermek jár. Szervezetileg megtalálható az azonos és a vegyes életkorú gyermekekből szerveződő csoport egyaránt. Feladatunk a 3-7 éves gyermekek gondozása, fejlesztése mellett az óvodapedagógus hallgatók képzése. Gyakorlóterep biztosítása, olyan példaértékű modell nyújtása, amely elősegíti a pedagógiai képességeik fejlődését, és alkalmassá teszi őket egyetemes és nemzeti értékek közvetítésére, a nemzeti tudat formálására. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy óvodánk profilja sokoldalú legyen. Jelenleg működő saját profilú csoportjaink: intenzív-zenei csoport, német-nemzetiségi csoportok, környezetismereti és környezetvédő csoport, intenzív személyiségfejlesztő csoport, hagyományőrző csoport. Olyan helyi programot dolgoztunk ki, mely egységbe foglalja óvodánk sokszínűségét. Az óvodában folyó pedagógiai munka magas szintű megvalósulása, folyamatos szakmai megújulás érdekében az óvónők továbbképzéseken, önképzéseken gyarapítják ismereteiket. A megszerzett tudás a sikeres pályázatokban is megmutatkozik így eszközállományunk is gyarapodik ezáltal modern eszközökkel, korszerű pedagógiai eljárásokkal ismerkedhetnek meg hallgatóink is. 324

14 SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ IPF KÖNYVTÁRAI Könyvtárunk a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának hálózatához tartozik mely 17 tagkönyvtárból áll. Az együttműködő könyvtárak a Dél-Dunántúli Régió legjelentősebb tudományos gyűjteményével rendelkeznek. Az egyetem polgárai minden tagkönyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik. Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán két helyen biztosítunk felsőoktatási és szakkönyvtári szolgáltatásokat. A főiskolai kar központi épületében és a Szociálpolitikai Intézet könyvtárában Központi könyvtár a főépületben található. A főiskola könyvtára mellett kapott helyet a Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakkönyvtára is. A két könyvtár közösen biztosítja a megye pedagógusainak, hallgatóinak a pedagógiai szakkönyvtári szolgáltatásokat. Gyűjtőkör: kiemelten gyűjti a könyvtár a pedagógiai és segédtudományai (pl. pszichológia, szociológia, gyermek- és ifjúságvédelem, pszichoterápia) szakirodalmát, a gazdaság, a történelem, az irodalom és nyelvészet, a tudományelmélet hazai irodalmát. A könyvtár nyilvános, melynek helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek. Alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, gyűjtemény helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól Kiegészítő szolgáltatások: könyvkölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, irodalomkutatás, témafigyelés, számítógépes szolgáltatások. 325

15 A tanszéki könyvtár a főiskola E épületében található. Tel:74/ /120 mell. Gyűjtőkör: jog, szociológia, egészségügy, terápia, politika, idegen nyelv, nyelvoktatás, pszichológia Alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, gyűjtemény helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, Kiegészítő szolgáltatások: könyvkölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes szolgáltatások. A könyvtár mellett fénymásoló üzemel, mely hétköznap 9-15 óráig áll rendelkezésre. Nyitva tartás szorgalmi időszakban Központi könyvtár A épület Tanszéki könyvtár E épület Nyitás Zárás Nyitás Zárás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Zárva 326

16 SZERVEZETI EGYSÉGEK KOLLÉGIUM C épület Szekszárd, Mátyás király u. 3. Igazgató: Hamarics Mária C/13 Telefon: / Kollégiumi Bizottság titkára: Nagy Orsolya Főiskolánk egy nyolcszintes kollégium épülettel rendelkezik. A hallgatói férőhelyek száma 288. A kollégisták elhelyezése 3 ágyas szobákban, az emeleteken történik. Minden emeleten vizesblokkok, konyha és egy-egy tanulóhelyiség található. A földszinten társalgó, TV szoba, számítógép-terem és büfé áll hallgatóink rendelkezésére. Az alagsorban található a kondicionáló terem, valamint itt helyeztük el a - szintén hallgatói rendelkezésre álló kerékpárokat is-. Kollégiumunk oktatást szolgáló és egyéb kulturális, valamint sport tevékenységéről: A kollégiumban szervezett programokat három egymástól különböző, ugyanakkor egymást kiegészítő csoportba lehet sorolni. 1. Szakmai programjainkkal az intézményi képzésben szerezhető ismeretanyagot szeretnénk bővíteni ill., színesíteni. E programok egyik formája, amikor külső előadókat kérünk fel önálló előadások megtartására. Rajtuk kívül intézményünk oktatóit is vendégül látjuk egyegy teaház keretében. A gyakorló intézményekkel közösen szervezett programokkal segítséget próbálunk adni hallgatóinknak, hivatásukra való gyakorlati felkészülésükhöz. Ezen kívül működik a kollégiumban filmklub és több éve egy kézműves klub is, melynek foglalkozásain a hallgatók kézműves alaptechnikákat sajátíthatnak el. 2. Kulturális rendezvényeink : Gólyatábor, Gólyasimogató, Mikulás, Karácsony, Farsang, Valentin napi házaspárbaj, Ballagás, táncházak játékos vetélkedők, színházlátogatások, tánciskola, videovetítések, kozmetikai bemutatók, stb 3. Sportrendezvényeink Kollégiumi Bizottságunk fontos feladatának tartja, hogy minden évben egész tanévet átfogó tartalmas szabadidősport programot biztosítson a kollégium lakói számára. Évente meghirdetjük a kollégiumi bajnokságokat különböző sportágakban. Ezen kívül a hallgatók hetente 4 napon látogathatják az aerobic foglalkozásokat. A kondicionáló terem berendezései mellett a kerékpárok is mozogni vágyó hallgatóink rendelkezésére állnak. Évente több alkalommal szervezünk előadásokat, melyek témája az egészséges életmód. Legnagyobb érdeklődést azok a sportrendezvényeink váltják ki, amelyeken valamelyik társintézmény hallgatóival mérhetik össze tudásukat kollégistáink. 327

17 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Hallgatói Önkormányzat tevékenységei jellemzően három nagy területet ölelnek át: Talán legfontosabb ilyen terület a hallgatói érdekvédelem, mely a felvételik nehézségeitől egészen a diploma kézhezvételéig terjedően a hallgatói jogok szélesítését, s ezek betartásával ill. be nem tartásával kapcsolatos egyéni érdekérvényesítést hivatott elérni minden lehetséges módon: így a H.Ö.K. - egyharmados arányban jelen van főiskolánk legfelsőbb döntéshozatali fórumán, az Intézményi Tanácsban - delegált tagjai által képviselteti magát a főiskola bizottságaiban - lehetőségekhez mérten támogatja a nehéz szociális körülmények között élők tanulmányainak végzését - folyamatosan véleményezi az oktatói munkákat - jelen van a felvételi és záróvizsgákon - stb. Ezen érdekképviseleti tevékenység, nem szorítható pusztán az intézmény határain belülre, hiszen roppant fontos feladat a Pécsi Tudományegyetemhez való integrálódásunkkal együtt járó érdekegyeztető munka, így részvétel az integrációt előkészítő intézményvezetési és hallgatói testületekben. Ezen túlmenően részt veszünk az országos felsőoktatási politikában a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tagjaként. Más jellegű, ám szintén nagy energiát igénylő és fontos feladat az éves programszervező munkával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, állami, iskolai és egyéb ünnepek, valamint a tradicionális rendezvények - így gólyatábor, gólyabál, diáknapok, végzősbúcsúztatás - megvalósítása. A sok esetben több hónapos előkészületi tevékenység után megvalósuló rendezvények - itt kell megemlíteni a az ezévben megnyíló, szintén a hallgatóság által üzemeltetett főiskolai kávéházat - meghatározó erővel bírnak a főiskola, s a város életében. Harmadik nagy területe a hallgatói önkormányzati munkának a képzéshez, szabadidőhöz kapcsolódóan elérhető szolgáltatások biztosítása, mint például kedvezményes fénymásolás, tornaterem és uszodahasználat, bel- és külföldi tanulmányi és szabadidős lehetőségek, albérlet és eseti munkák közvetítése. Mindezek mellett rendszeres feladat a város, a térség más ifjúsági és civil szervezeteivel való kapcsolattartás, valamint az állandó pályázatkészítő tevékenység. Tehát a H.Ö.K. tulajdonképpen a fent említettek koordinálásával segíti azt, hogy a főiskolán eltöltött időszakot valóban a " boldog diákévek " jellemezzék. 328

Oktatók OKTATÓK. Bús Imre főiskolai docens, PhD PI/Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Iroda: A/206 Telefon: 528-300/1210 E-mail: bus@igyfk.pte.

Oktatók OKTATÓK. Bús Imre főiskolai docens, PhD PI/Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Iroda: A/206 Telefon: 528-300/1210 E-mail: bus@igyfk.pte. OKTATÓK Oktatók Adorjáni Endre PI/Vizuális Nevelési Iroda: A/231 Telefon: 528-300/1204 E-mail: adorjanie@igyfk.pte.hu Dr. Antóni Judit Iroda: A/208 Telefon: 528-300/1211 Ákoshegyi István PI/Testnevelés

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben