igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport"

Átírás

1 Az Illyés Gyula Főiskolai Kar Főigazgatói Hivatal: Fõigazgatói Hivatal Igazgatási csoport igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport nappali tagozat tanulmányi adminisztráció levelezõ tagozat tanulmányi adminisztráció hallgatói pénzügyek Gazdálkodási csoport pénzügyek számlázás üzemeltetés Programiroda továbbképzés rendezvényszervezés marketing Pr 312

2 SZERVEZETI EGYSÉGEK A Főigazgatói Hivatal feladatai: 1. A Kar központi igazgatási szervezeti egysége a Főigazgatói Hivatal, amely Igazgatási Csoportból, Gazdálkodási Csoportból, Tanulmányi Csoportból valamint Továbbképzési és Marketing Csoportból áll. 2. Az Igazgatási Csoport feladata: a) A főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a Kari Tanács, a kari bizottságok feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésében, a határozatok és döntések végrehajtásában való közreműködés, az azokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység ellátása és a nyilvántartások vezetése. b) Személyzeti munkaügyi tevékenysége keretében feladata az oktatói személyzeti nyilvántartás és döntés-előkészítés, a főigazgató hatáskörébe tartozó munkaügyi döntések előkészítése. c) Működteti a titkárságot, a tanszéki adminisztrációt, ellátja a kari ügyiratkezelés feladatait. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Erős Józsefné A/112 Telefon: / A Tanulmányi Csoport feladata: A karon folyó alapképzésekben tanulmányi hatósági feladatokat lát el, végzi a hallgatók tanulmányi adminisztrációját, intézi a hallgatók tanulmányi-, vizsga- és pénzügyeit. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Szabó Ernő János A/125/a Telefon: / A Gazdálkodási Csoport feladata: a Kar gazdálkodással összefüggő feladatainak végzése, melynek keretében: a) elkészíti a Kar éves gazdálkodási tervét, b) figyelemmel kíséri a kari, tanszéki és más szervezeti egységi keretek felhasználását, c) ellátja a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos bizonylatolást és könyvelést, üzemeltetési feladatokat lát el. d) Adatokat szolgáltat a Kari Tanács és bizottságai, a főigazgató és helyettesei, valamint a szervezeti egységek vezetői számára, továbbá javaslatokat tesz döntéseik előkészítése érdekében. Adatokat szolgáltat az Egyetem Gazdasági Főigazgatósága által elrendelt körben és időpontban. Külső szervek felé önállóan adatszolgáltatásra nem jogosult. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Dr. Braunné Fülöp Katalin C/117 Telefon: /

3 5. Továbbképzési és Marketing Csoport feladata: a) Tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, a hozzájuk kapcsolódó adminisztráció intézése. b) Kari rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása. c) Külső kapcsolatépítést segítő tevékenység. d) PR-tevékenység, marketing munka. Pályázatfigyelés, pályázatkészítések segítése, lebonyolítása. e) A külkapcsolatokból adódó ki-be utazások előkészítése, szervezése, lebonyolítása. Külföldi delegációk helyi programjainak tervezése, szervezése, bonyolítása. f) A karon készülő kiadványok gondozása. A csoport élén a főigazgató által kinevezett csoportvezető áll. Csoportvezető: Sifter Józsefné A/43 Telefon: /

4 SZERVEZETI EGYSÉGEK INTÉZETEK PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Kurucz Rózsa A PTE szenátusának határozata értelmében júliusától működik önálló szervezeti egységként a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán a Pedagógusképző Intézet. A kar vezetése az intézet szervezésével a szakmai-minőségi fejlesztést kívánja elősegíteni, és az intézet számára biztosított szakmai önállósággal is ösztönözni igyekszik a tanszékek és intézeti csoportok közötti hatékonyabb, szervezettebb, perspektívikusabb lehetőségeket feltáró és felhasználó együttműködést a szakok fejlesztésében, esetleges új szakok indításában. Az intézet vezető testülete az intézeti tanács. Felelős vezetője az intézetigazgató: dr. Kurucz Rózsa. Az intézeti tanács választott tagjai: Ákoshegyi István, Christián Anikó, Pajor Márta főiskolai docens, és két hallgató a szakok képviseletében. Az intézeti tanács, az intézetigazgató, a tanszékek, az intézeti csoportok és vezetőik hatáskörét a Pedagógusképző Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Jelenleg 3 tanszék és 4 intézeti csoport, 31 főállású oktató és 3 intézeti munkatárs alkotja a Pedagógusképző Intézetet. A Pedagógusképző Intézet elsődleges feladata a pedagógus szakok (tanító, óvodapedagógus és német nemzetiségi óvodapedagógus), illetőleg a képzéshez kapcsolódó tudomány- és művészeti ágak színvonalas gondozása és fejlesztése. Az intézet összehangolja a tanszékek és az intézeti csoportok által képviselt tudományterületek oktató-kutató munkáját, szakirányú továbbképzéseit, továbbképzéseit, szakképzéseit. A szakok képzési céljait a felsőoktatás alapképzési és a szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményei határozzák meg. A pedagógus képzés szakjainak modul- és mintatantervei a 2002/2003-as tanévtől a kredit rendszer szerint készülnek, s ez feltehetően nagyobb lehetőséget biztosít a hallgatóknak az önálló tanrend kialakítására, az egyéni érdeklődés szerinti választásra. Alapképzési szakok: Tanító szak óta működik a karon. Nappali tagozaton (8 félév) Levelező tagozaton (8 félév ) Szakfelelős: Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár Gyakorlati képzési koordinátor: Csatlósné dr. Fülöp Sára főiskolai docens Óvodapedagógus szak 1984-től működik a karon. Nappali tagozaton (6 félév) Levelező tagozaton (6 félév) Szakfelelős: Fusz György főiskolai tanár Német nemzetiségi óvodapedagógus szak 1985-től működik a karon Nappali tagozaton (6 félév) Szakfelelős: Fusz György főiskolai tanár Képzési koordinátor: Klein Ágnes 315

5 Szakirányú továbbképzési szakok: Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak 1998-tól működik.a karon. Levelező tagozaton (4 félév) Szakfelelős: Christián Anikó Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések 2000-től működnek a karon Levelező tagozaton: (4 félév); (2 félév) Szakfelelősök: Dr. Bús Imre főiskolai docens, Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár A Pedagógusképző Intézet együttműködik a kar és a PTE más oktatási-kutatási és egyéb szervezeti egységeivel, s a szaknak megfelelő gyakorlati képzési színterekkel. Az intézetben folyó pedagógusképzés az egész országra kiterjedően biztosítja a hallgatók felvételét, s egy közel 200 éves tradíciót őriz Tolna megyében. Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tanszékek Dr. Horváth Béla (habil) Dr. Antóni Judit Dr. Borbély Sándor PhD. Dr. Töttős Gábor Duzmathné Tancz Tünde főiskolai tanár, kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár főiskolai docens Idegennyelvi Tanszék és Lektorátus Dr. Bajner Mária PhD. főiskolai docens, tanszékvezető Kiss Natália Klein Ágnes Páli Éva Regős Gabriella német nyelvtanár Szabóné dr. Daczi Margit Tóthné dr. Litovkina Anna főiskolai tanár, kandidátus Dr. Gaál Zsuzsanna Mezey Aliza Szabóné Kedves Ágnes 316

6 SZERVEZETI EGYSÉGEK Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár, kandidátus, intézetigazgató, tanszékvezető Dr. Bús Imre PhD. főiskolai docens Szente István Osváth Anikó Király Gabriella Tálosi Ferencné Szabó Ernő János Intézeti Csoportok Ének-zenei Intézeti Csoport: Pajor Márta Csurgai Violetta Müller János Tóthné Lázár Noémi főiskolai docens, intézeti csoportvezető ének-zene tanár Társadalomtudományi Intézeti Csoport Dr. Várady Zoltán Bács Gábor Kolontári Attila Dr. Dobos Gyula Szőts Zoltán Liebhauser János Szabó Ernő János főiskolai tanár, kandidátus, intézeti csoportvezető címzetes főiskolai docens, Testnevelés Intézeti Csoport Christián Anikó Ákoshegyi István Mozolai Annamária Dr. Tóbi Zoltán Dr. Schrancz Róbert, intézeti csoportvezető Vizuális Nevelési Intézeti Csoport Fusz György Adorjáni Endre Farkas Pál Kontár Juraj György Kovács Zoltán Máté János Mónus Ildikó Szentesné Nagy Éva főiskolai tanár, Ferenczi N. Díj intézeti csoportvezető, főigazgató-helyettes főiskolai docens főiskolai docens 317

7 SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Tolnai Gyula A szekszárdi főiskolán az országban először, 1989 szeptemberében indult főiskolai szintű általános szociális munkás képzés. Ma a szakon 60 fős nappali tagozatos évfolyamokon és két tagozaton / Szekszárd, Székesfehérvár / levelező képzés folyik. Az általános szociális munkás szak képzési céljait a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/ / I.18. / sz. Kormányrendelet határozza meg: olyan szakemberek képzése, "akik a szociálisproblémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak szociális munka, azaz olyan tevékenység ellátására, amely segít javítani, illetve helyreállítani az egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához. E tevékenység az ember és a komplex módon értelmezett környezete között fennálló viszony módosítására, javítására irányul." Az általános szociális munkás képzés 4 éves, 8 féléves, amelynek összóraszáma A hallgatók három szigorlatot tesznek / szociológia, jog, pszichológia /. A gyakorlati képzés 1125 órás. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be, ahol a szociális munka elmélete és a társadalomés szociálpolitika tárgyakból vizsgáznak a jelöltek és megvédik a szakdolgozatukat. Az általános szociális munkás képzésen belül a hallgatók a szociális munka egyes területeivel is jobban megismerkedhetnek a szakirány választásával. A hallgatók - a gyermek- és ifjúságvédelem, - az idősvédelem, - a közösségszervező szociális munka, - a mentálhigiéné szakirányok között választanak. A képzés összóraszámán belül a szakirányú képzés óraszáma a gyakorlatokkal együtt 600. A levelező tagozaton a képzés szintén 4 éves, 8 féléves, a kontakt órák száma az oktatás jellegének megfelelően arányosan kevesebb. A szak tanterve kredit rendszerű. Ez a rendszer a szükséges kényszerrendezésekkel együtt nagyobb lehetőséget biztosít a hallgatóknak az önálló tanrend kialakítására, a tárgyak közötti választásra, az egyéni érdeklődés szerinti tanulásra. A szak képzése nem regionális jellegű, az ország egész területéről vannak hallgatóink. A kollégiumi ellátás az országos átlagnál jobb. A felvételi rendszert az általános követelmények mellett a szak speciális igényei szerint alakítottuk. Ma a szaknak saját pályaorientáció írásbeli és szóbeli felvételi vizsgája van, amely az általános társadalmi ismeretek lemérésén túl lehetőséget ad a pályára való alkalmasság elfogadható szintű megítélésére is. Felvételi rendszerünk a szociális tevékenységet folytatók számára többletpontokat ad. A felvételiről évente tájékoztatót adunk ki, amely a főiskolán beszerezhető. Az általános szociális munkás szak hallgatóinak érdekvédelmét a Hallgatói Önkormányzaton kívül a Szekszárdi Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete segíti, egyben szervezi is a hallgatók szakmai és kulturális tevékenységét. Végzett hallgatóink általában a szociális szférában helyezkedtek el, s jelentős részük további tanulmányokat folytat. 318

8 SZERVEZETI EGYSÉGEK Jogtudományi és Szociális Igazgatási Intézeti Csoport Dr. Nagy Janka Teodóra Dr. Tormási Anita főiskolai tanár PhD, csoportvezető Pszichológiai és Mentálhigiénés Intézeti Csoport Dr. Lovász Zsuzsa főiskolai docens, csoportvezető Dr. Sebestyénné Horváth Marianna Boda Olga Gyöngyi Kitanics Márk meghívott előadó Dr. Szabó Péter meghívott előadó Szociális Munka Intézeti Csoport Kocsis Erzsébet Jankó Judit Kőszegi Erika Szabados Ágota Varga István főiskolai docens, csoportvezető Szociálpolitikai és Szociológiai Intézeti csoport Fekete Sándor Simonik Péter Dr. Tolnai Gyula Dr. Szöllősi Gábor, csoportvezető főiskolai tanár, kandidátus, intézetigazgató meghívott előadó Terepgyakorlat szervező: Vanitsek Éva 319

9 GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Intézetigazgató: Dr. Sramó András A képzés alapvető és általános célkitűzései: Gazdasági szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű, közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek felhasználásával, legalább egy idegen nyelv kellő ismerete birtokában képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok szakszerű elemzésére, értékelésére, tervezésére. Jártassak az alapvető vállalat és nemzetgazdasági kérdésekben, továbbá a vállalatgazdasági és intézményi folyamatok irányításához, közgazdasági elemzéséhez szükséges speciális ismeretekkel rendelkeznek. A főiskolai szintű képzés további célja az egyetemi szintű közgazdasági tanulmányokra való felkészítés is. A képzés időtartama: három év, hat szemeszter Az oklevél megnevezése: közgazdász gazdálkodási szakon A képzés főbb tanulmányi területei: Számvitel, vállalati pénzügyek, üzleti gazdaságtan, piackutatás, termelés és szolgáltatások menedzsmentje, szervezeti és emberi erőforrás menedzsment. Specializáció: Vállalkozásfejlesztés Terület- és településfejlesztés Az ismeretek ellenőrzési rendszere: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgákból kollokvium, szigorlat, nyelvvizsga-, általánosan kötelező szigorlatokból, szakmai gyakorlat teljesítéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A főiskolai szintű gazdálkodási szakon folyó képzés illeszkedik az egyetem képzési struktúrájába, végzett hallgatóink kiegészítő képzés keretén belül egyetemi végzettséget szerezhetnek a Közgazdaságtudományi Karon. A szak olyan ismereteket nyújt, mely révén a gazdasági szakemberek jártasságot szerezhetnek alapvető vállalat- és nemzetgazdasági kérdésekben, továbbá a vállalatgazdasági és intézményi folyamatok irányításához, közgazdasági elemzéséhez szükséges speciális ismeretekben, valamint képessé válhatnak a területfejlesztési feladatok meghatározásában az önkormányzatok munkáját segíteni. Alkalmasak projektek menedzselésére, korszerű, az EU-s követelményeknek megfelelő képzettséggel rendelkeznek, akik a BSc-szint teljesítése után képesek a gazdaságban eredményes tevékenységet folytatni. 320

10 SZERVEZETI EGYSÉGEK Gazdaságtani Intézeti Csoport: Dr. Sramó András PhD. Dr. Barancsuk János Dr. Braunné Fülöp Katalin Dr. Horváthné Papp Ibolya Dr. Komlósi Sándor Hausmann Péter Parag Andrea Torjai László főiskolai docens, intézetigazgató Informatika Intézeti Csoport: Papp László, csoportvezető Ősze József Simon Imréné Kárpáti Zoltán rendszergazda Murel István technikus Ruskó Márton operátor Kuruczné Boda Zsuzsa Természettudományi Intézeti Csoport: Dr. Endrédi Lajos Dr. Csatlósné dr. Fülöp Sára Strabungerné Kemler Anikó Dömötör László Gébert Imre Hamarics Mária Kovács Barna főiskolai tanár,csoportvezető főiskolai docens 321

11 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KUTATÓ KÖZPONT Igazgató: Dr. Pap Norbert A Terület- és Településfejlesztési Kutató Központ a Kar egyik legújabb szervezeti egysége. A 2002/2003-as tanévben elsősorban kutató- és szervezőmunkát végez, de a későbbiekben oktatási feladatokkal is bővül a Központ tevékenysége. Kutatás Bár a jelenleg három fővel működő Kutató Központ a PTE szekszárdi karának, mint oktatási intézménynek a része, munkája révén teljesen nyitott a köz- és vállalati szféra irányába is. A kutatómunka terület- és településfejlesztési vizsgálatokat és elemzéseket jelent Szekszárd városától kezdve Tolna megye kistérségei és önkormányzatai számára. Ezen kívül lehetőség szerint régió szintű kutatási feladatok ellátására is vállalkozik. Oktatás A mindennapi életben különösen az EU-s csatlakozáshoz közeledve elengedhetetlenné vált a korszerű, gyakorlatban is alkalmazható ismeretek elsajátítása, a problémákat, feladatokat rugalmasan és hatékonyan kezelni tudó szakemberek képzése. Így a szervezetileg is átalakult Kar felvállalva a fejlesztés nehézségeit, még több új és korszerű ismeret átadását tűzte ki célul. Ennek megfelelően a Kutató Központ oktató munkája 2003-tól indul és kapcsolódik a szintén újonnan alakult Gazdálkodási Intézet oktatási profiljához. A gazdálkodási szak keretein belül a képzés második felében szakirányként vehető fel a területés településfejlesztés. Ez a szakirány azonban nem csak a gazdálkodási szak hallgatóinak ismereteit fogja bővíteni, hiszen specializációként a Kar minden hallgatója számára elérhető lesz. A tantárgyak között szerepel regionális politika, népesség- és településföldrajz, területi tervezés, magyar területfejlesztés, önkormányzati gazdálkodás, kistérségfejlesztés, településmenedzsment, térségi turizmusfejlesztés, térinformatika. A Kar célja és egyben a Kutató Központ feladata, hogy a közeljövőben terület- és településfejlesztési szak indulhasson Szekszárdon. Ennek előzménye volt egy olyan Phare pályázat elnyerése, amely lehetővé teszi a szak infrastruktúrájának (tantermek, oktatási segédberendezések, könyvtár) előteremtését. Terület- és Településfejlesztési Kutatási Központ: Pap Norbert Varga Gábor Máté Andrea központigazgató, egyetemi adj. Iroda: A/103 Telefon: / tudományos segédmunkatárs Iroda: A/104 Telefon: /1138 tudományos segédmunkatárs Iroda: A6103 Telefon: /

12 SZERVEZETI EGYSÉGEK GYAKORLÓISKOLA Igazgató: Igazgató- helyettesek: D épület Szekszárd Mátyás király u.5. Antus Györgyné Telefon / Murel Klára Telefon / Rózsa Gabriella Telefon / Iskola titkár Miskei Vendelné Telefon / Az intézmény 20 éve áll a szekszárdi közoktatás és felsőoktatás szolgálatában. A Gyakorló Általános Iskola 1977-ben Szekszárd város központjában, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatának keretei között kezdte meg működését, két párhuzamos osztállyal 1-4. évfolyamig. Helyzete és fejlődése a gyermeklétszám változásával egyre erősödött ban új, önálló 16 tantermes épületbe költözött. Jelenleg is itt végzi alapés kiegészítő tevékenységét. A két évtized nevelési irányzatai az iskolában tevékenykedő pedagógusok, a tanítási gyakorlaton lévő hallgatók és a főiskola törekvései sajátos gyakorlóiskolai szellemiséget alakítottak ki. Iskolánk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatot lát el, a gyerekek korszerű oktatását-nevelését, valamint a tanítójelöltek képzését. A tanítójelöltek felkészítésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul a hallgatók hivatástudatának elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká válhassanak. Iskolánk a hagyományos 8 osztályos iskolaszerkezetben működik, 1-4. évfolyamig három párhuzamos osztállyal a következő profilok szerint: angol-informatika, úszás-idegen nyelv, nemzetiségi nyelv /német/. Öt év óta első osztályos tanulók részére -a Városi Önkormányzattal kötött megállapodás szerint-kis létszámú dyslexia prevenciós osztályt is szervezünk. Hogy milyen az élet az iskolában? Lépjenek be! Tágra nyitott szemekkel figyeljék az iskolai élet minden rezdülését. Sok életvidám, aktív, kíváncsi, értelemtől sugárzó szemű, a gyermeki csínyeket kipróbáló, a hallgatói baki -kon nevelkedett kisdiák várja Önöket. Tudom nem könnyű a tanítójelöltek feladata, hiszen mindenki teljes személyiségével vesz részt a helyzetekben, ami azt eredményezi, hogy nagyon sokféle erő, temperamentum, igény jelenik meg egy időben. Nagyon sok türelem és óriási energia kell ahhoz mindenki részéről, hogy ezek az átmenetileg széttartó érdekek, viselkedésmódok idomuljanak egymáshoz. Figyeljenek a résztvevő felek egymásra úgy, hogy emellett ne kelljen feladni önmagukat. A tanítónak, tanárnak saját értékeiből, belső erőiből kell megteremteni tekintélyét, ami nem egyszerű dolog, s néha hosszú időt vesz igénybe. A gyakorlóiskola pedagógusai, a gyakorlati képzés során ezekhez, és a tanításhoz szükséges módszertan elsajátításához nyújtanak segítséget. Itt mindenki megmérettetik nemcsak szakvezetői, hanem egy sokkal kritikusabb gyermeki szűrőn keresztül is, s elgondolkodhat azon, vajon megfelelő élethivatást választott-e. 323

13 GYAKORLÓÓVODA B épület Szekszárd, Mátyás király u.1. Óvodavezető: Mónus Idlikó Telefon: / Óvodánk az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorlóóvodájaként működik. A város központjában helyezkedik el. Óvodai körzetünkbe tartozik Szekszárd város és a környező települések. Óvodánk a megye oktatási és kulturális életében aktív szerepet vállal. Az óvodás korú gyerekek beíratásánál igényként jelentkezik a német nyelv és a kulturális hagyományok megismerése, ápolása, ennek teszünk eleget a német nemzetiségi csoportok szervezésével. Óvodánk 7 csoporttal működik, melyekbe átlagosan 20 gyermek jár. Szervezetileg megtalálható az azonos és a vegyes életkorú gyermekekből szerveződő csoport egyaránt. Feladatunk a 3-7 éves gyermekek gondozása, fejlesztése mellett az óvodapedagógus hallgatók képzése. Gyakorlóterep biztosítása, olyan példaértékű modell nyújtása, amely elősegíti a pedagógiai képességeik fejlődését, és alkalmassá teszi őket egyetemes és nemzeti értékek közvetítésére, a nemzeti tudat formálására. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy óvodánk profilja sokoldalú legyen. Jelenleg működő saját profilú csoportjaink: intenzív-zenei csoport, német-nemzetiségi csoportok, környezetismereti és környezetvédő csoport, intenzív személyiségfejlesztő csoport, hagyományőrző csoport. Olyan helyi programot dolgoztunk ki, mely egységbe foglalja óvodánk sokszínűségét. Az óvodában folyó pedagógiai munka magas szintű megvalósulása, folyamatos szakmai megújulás érdekében az óvónők továbbképzéseken, önképzéseken gyarapítják ismereteiket. A megszerzett tudás a sikeres pályázatokban is megmutatkozik így eszközállományunk is gyarapodik ezáltal modern eszközökkel, korszerű pedagógiai eljárásokkal ismerkedhetnek meg hallgatóink is. 324

14 SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ IPF KÖNYVTÁRAI Könyvtárunk a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának hálózatához tartozik mely 17 tagkönyvtárból áll. Az együttműködő könyvtárak a Dél-Dunántúli Régió legjelentősebb tudományos gyűjteményével rendelkeznek. Az egyetem polgárai minden tagkönyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik. Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán két helyen biztosítunk felsőoktatási és szakkönyvtári szolgáltatásokat. A főiskolai kar központi épületében és a Szociálpolitikai Intézet könyvtárában Központi könyvtár a főépületben található. A főiskola könyvtára mellett kapott helyet a Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakkönyvtára is. A két könyvtár közösen biztosítja a megye pedagógusainak, hallgatóinak a pedagógiai szakkönyvtári szolgáltatásokat. Gyűjtőkör: kiemelten gyűjti a könyvtár a pedagógiai és segédtudományai (pl. pszichológia, szociológia, gyermek- és ifjúságvédelem, pszichoterápia) szakirodalmát, a gazdaság, a történelem, az irodalom és nyelvészet, a tudományelmélet hazai irodalmát. A könyvtár nyilvános, melynek helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek. Alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, gyűjtemény helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól Kiegészítő szolgáltatások: könyvkölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, irodalomkutatás, témafigyelés, számítógépes szolgáltatások. 325

15 A tanszéki könyvtár a főiskola E épületében található. Tel:74/ /120 mell. Gyűjtőkör: jog, szociológia, egészségügy, terápia, politika, idegen nyelv, nyelvoktatás, pszichológia Alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, gyűjtemény helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, Kiegészítő szolgáltatások: könyvkölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes szolgáltatások. A könyvtár mellett fénymásoló üzemel, mely hétköznap 9-15 óráig áll rendelkezésre. Nyitva tartás szorgalmi időszakban Központi könyvtár A épület Tanszéki könyvtár E épület Nyitás Zárás Nyitás Zárás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Zárva 326

16 SZERVEZETI EGYSÉGEK KOLLÉGIUM C épület Szekszárd, Mátyás király u. 3. Igazgató: Hamarics Mária C/13 Telefon: / Kollégiumi Bizottság titkára: Nagy Orsolya Főiskolánk egy nyolcszintes kollégium épülettel rendelkezik. A hallgatói férőhelyek száma 288. A kollégisták elhelyezése 3 ágyas szobákban, az emeleteken történik. Minden emeleten vizesblokkok, konyha és egy-egy tanulóhelyiség található. A földszinten társalgó, TV szoba, számítógép-terem és büfé áll hallgatóink rendelkezésére. Az alagsorban található a kondicionáló terem, valamint itt helyeztük el a - szintén hallgatói rendelkezésre álló kerékpárokat is-. Kollégiumunk oktatást szolgáló és egyéb kulturális, valamint sport tevékenységéről: A kollégiumban szervezett programokat három egymástól különböző, ugyanakkor egymást kiegészítő csoportba lehet sorolni. 1. Szakmai programjainkkal az intézményi képzésben szerezhető ismeretanyagot szeretnénk bővíteni ill., színesíteni. E programok egyik formája, amikor külső előadókat kérünk fel önálló előadások megtartására. Rajtuk kívül intézményünk oktatóit is vendégül látjuk egyegy teaház keretében. A gyakorló intézményekkel közösen szervezett programokkal segítséget próbálunk adni hallgatóinknak, hivatásukra való gyakorlati felkészülésükhöz. Ezen kívül működik a kollégiumban filmklub és több éve egy kézműves klub is, melynek foglalkozásain a hallgatók kézműves alaptechnikákat sajátíthatnak el. 2. Kulturális rendezvényeink : Gólyatábor, Gólyasimogató, Mikulás, Karácsony, Farsang, Valentin napi házaspárbaj, Ballagás, táncházak játékos vetélkedők, színházlátogatások, tánciskola, videovetítések, kozmetikai bemutatók, stb 3. Sportrendezvényeink Kollégiumi Bizottságunk fontos feladatának tartja, hogy minden évben egész tanévet átfogó tartalmas szabadidősport programot biztosítson a kollégium lakói számára. Évente meghirdetjük a kollégiumi bajnokságokat különböző sportágakban. Ezen kívül a hallgatók hetente 4 napon látogathatják az aerobic foglalkozásokat. A kondicionáló terem berendezései mellett a kerékpárok is mozogni vágyó hallgatóink rendelkezésére állnak. Évente több alkalommal szervezünk előadásokat, melyek témája az egészséges életmód. Legnagyobb érdeklődést azok a sportrendezvényeink váltják ki, amelyeken valamelyik társintézmény hallgatóival mérhetik össze tudásukat kollégistáink. 327

17 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Hallgatói Önkormányzat tevékenységei jellemzően három nagy területet ölelnek át: Talán legfontosabb ilyen terület a hallgatói érdekvédelem, mely a felvételik nehézségeitől egészen a diploma kézhezvételéig terjedően a hallgatói jogok szélesítését, s ezek betartásával ill. be nem tartásával kapcsolatos egyéni érdekérvényesítést hivatott elérni minden lehetséges módon: így a H.Ö.K. - egyharmados arányban jelen van főiskolánk legfelsőbb döntéshozatali fórumán, az Intézményi Tanácsban - delegált tagjai által képviselteti magát a főiskola bizottságaiban - lehetőségekhez mérten támogatja a nehéz szociális körülmények között élők tanulmányainak végzését - folyamatosan véleményezi az oktatói munkákat - jelen van a felvételi és záróvizsgákon - stb. Ezen érdekképviseleti tevékenység, nem szorítható pusztán az intézmény határain belülre, hiszen roppant fontos feladat a Pécsi Tudományegyetemhez való integrálódásunkkal együtt járó érdekegyeztető munka, így részvétel az integrációt előkészítő intézményvezetési és hallgatói testületekben. Ezen túlmenően részt veszünk az országos felsőoktatási politikában a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tagjaként. Más jellegű, ám szintén nagy energiát igénylő és fontos feladat az éves programszervező munkával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, állami, iskolai és egyéb ünnepek, valamint a tradicionális rendezvények - így gólyatábor, gólyabál, diáknapok, végzősbúcsúztatás - megvalósítása. A sok esetben több hónapos előkészületi tevékenység után megvalósuló rendezvények - itt kell megemlíteni a az ezévben megnyíló, szintén a hallgatóság által üzemeltetett főiskolai kávéházat - meghatározó erővel bírnak a főiskola, s a város életében. Harmadik nagy területe a hallgatói önkormányzati munkának a képzéshez, szabadidőhöz kapcsolódóan elérhető szolgáltatások biztosítása, mint például kedvezményes fénymásolás, tornaterem és uszodahasználat, bel- és külföldi tanulmányi és szabadidős lehetőségek, albérlet és eseti munkák közvetítése. Mindezek mellett rendszeres feladat a város, a térség más ifjúsági és civil szervezeteivel való kapcsolattartás, valamint az állandó pályázatkészítő tevékenység. Tehát a H.Ö.K. tulajdonképpen a fent említettek koordinálásával segíti azt, hogy a főiskolán eltöltött időszakot valóban a " boldog diákévek " jellemezzék. 328

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hallgatónk! Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

Könyvtárhasználat... 38 Szolgáltatásaink... 38 Elérhetőségek, nyitva tartás... 40

Könyvtárhasználat... 38 Szolgáltatásaink... 38 Elérhetőségek, nyitva tartás... 40 SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Viplakné Kánai Piroska Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 500 példányban

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007-es tanév NYÍREGYHÁZA DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007 NYÍREGYHÁZA Szerkesztette: Dr. Kalapos

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Győr * 2015 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 1 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 5 1. A KAR TÖRTÉNETE... 8 2. SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2008. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékánhelyettes Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Pf:217 Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66/447-002 http://gk.szie.hu/ Dékáni titkárság: ando.anett@gk.szie.hu INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010. Általános

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ 2015 REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ TARTALOM 2 / TARTALOM 3 / KÖSZÖNTŐ 4 / A TF RÖVID TÖRTÉNETE

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA GAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA GAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS JELENTÉS (Második akkreditációs értékelés) 2006/9/XI/2. sz. MB határozat TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOL GZDSÁGI FŐISKOLI KR MB plénuma által felkért kari látogató bizottsági tagok: Molnár

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2013 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Dr. Végső Ferenc főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA

FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA 1 1 2 2 3 Tartalomjegyzék FHÖK ELNÖKI KÖSZÖNTŐ...4 REKTORI KÖSZÖNTŐ...4 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA...5 EGER ÉS A FELSŐOKTATÁS...7 AZ EGRI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETE...8 A FŐISKOLA NÉVADÓJÁRÓL...10

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2010 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékánhelyettes Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben