A második világháború

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A második világháború"

Átírás

1 1

2 JOHN KEEGAN A második világháború Fordította dr. MOLNÁR GYÖRGY EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2003 John Keegan The Second World War Penguin Books, London, 1989 Copyright John Keegan, All rights reserved Hungarian translation dr. Molnár György,

3 Tartalom Köszönetnyilvánítás Előszó Prológus 1. Minden férfi katona! EURÓPA MILITARIZÁLÁSA FÖLÖSLEG ÉS HADVISELŐ KÉPESSÉG NINCS SOROZÁS KÉPVISELET NÉLKÜL! A GYŐZELEM GYÜMÖLCSEI A FREIKORPS JELENSÉG 2. Hogyan idézzünk elő világháborút? HITLER ÉS A NÁCI FORRADALOM HITLER ÉS A TÁBORNOKOK A LENGYELORSZÁGI HADJÁRAT A TÉLI HÁBORÚ A SKANDINÁVIAI HADJÁRAT I. RÉSZ. HÁBORÚ A NYUGATI HADSZÍNTÉREN ( ) 3. A Blitzkrieg diadalmenete A MAGINOT- MENTALITÁS ÁLOMBAN MEGTETT LÉPÉSEK A WEYGAND-VONAL FRANCIAORSZÁG MEGALÁZTATÁSA 4. Légi hadviselés: az angliai csata PATT A LEVEGŐBEN A MEGROPPANÁS 5. Háborús ellátás és az atlanti csata U-BOOTOK ÉS FELSZÍNI PORTYÁZÓK A RÁDIÓHÍRSZERZÉS HÁBORÚJA A KRITIKUS PONT II. RÉSZ. A KELETI HAD SZÍNTÉR ( ) 6. Hitler stratégiai dilemmája A KIBÚVÓKERESŐ ÉS HALOGATÓ VISELKEDÉSI MINTA A KATLANCSATÁK KIVITELEZÉSI TERVE Az 1812 TÉNYEZŐ 7. A keleti ugródeszka biztosítása MUSSOLINI GÖRÖGORSZÁGI VÁLLALKOZÁSA RÓKA NYÍLT TEREPEN ELEJTVE! JUGOSZLÁVIA ELLENÁLLÁSA JUGOSZLÁVIA VÉGZETE ÖSSZEOMLÁS GÖRÖGORSZÁGBAN 8. Légideszant-hadviselés: Kréta Az ULTRA SZEREPE STUDENT FELÜLKEREKEDIK 3

4 9. Barbarossa A TISZTOGATÁS HATÁSAI SZTÁLIN ÁBRÁNDJAI A MÉZESMADZAG ÉS A FURKÓSBOT MOSZKVA KÉRDÉSE TÉL TÁBORNOK MENEKÜLÉS ELŐRE 10. Haditermelés A MINŐSÉG HÁBORÚJA NAGY-BRITANNIA HÁBORÚS ERŐFESZÍTÉSE 11. A Krím nyara, Sztálingrád tele SOHASE MONDJON ELLENT A FÜHRERNEK! A TÖRÉKENY HÉJ III. RÉSZ. HÁBORÚA CSENDES-ÓCEÁNON ( ) 12. Tódzsó stratégiai dilemmája JAPÁN TERVEI KÍNÁBAN FELKÉSZÜLÉS A HÁBORÚRA 13. Pearl Harbortól Midwayig CSAPÁS PEARL HARBORRA A JAPÁN HÓDÍTÁS DAGÁLYA A KELET-INDIAI KINCSESKAMRA FELTÖRÉSE A FÜLÖP-SZIGETEK ELESTE 14. A repülőgép-hordozók csatája: Midway A DOOLITTLE-RAJTAÜTÉS A VÉGZETES ÖT PERC 15. Megszállás és elnyomás HITLER ÚJ RENDJE A KELET KIZSÁKMÁNYOLÁSA A ZSIDÓK SORSA 16. Harc a szigetekért A GUADALCANALÉRT VÍVOTT EPOSZI KÜZDELEM A CARTWHEEL (CIGÁNYKERÉK) HADMŰVELET IV. RÉSZ. HÁBORÚ NYUGATON ( ) 17. Churchill stratégiai dilemmája CHURCHILL ÉS AZ AMERIKAIAK A CASABLANCAI KONFERENCIA 18. Három háború Afrikában Az ETIÓPIAI HADJÁRAT A SZÍRIAI HÁBORÚ GYŐZELEM LÍBIÁBAN AUCHINLECK MEGINDÍTJA A CRÚSADER OFFENZÍVÁT A TÖMEGVEREKEDÉS A NÉMET ELLENLÉPÉSEK 19. Olaszország és a Balkán A HUSKY HADMŰVELET HITLER ELLENINTÉZKEDÉSEI KESSELRING TÉLI HADÁLLÁSA 4

5 VÁLSÁG A SZÖVETSÉGESEK STRATÉGIÁJÁBAN A BALKÁN 20. Overlord A TÜKRÖK HÁBORÚJA SZÖVETSÉGES ERŐ, NÉMET GYÖNGESÉG ZAVAR A NÉMETEK TÁBORÁBAN Az ERŐCSOPORTOSÍTÁSOK FELÉPÍTÉSÉNEK CSATÁJA A JÚLIUSI POKOLGÉPES MERÉNYLET 21. Tankcsata: Falaise A PÁNCÉLOS-HADVISELÉS TECHNOLÓGIÁJA A WESTHEER MEGPRÓBÁLTATÁSA AKI MÁSNAK VERMET ÁS... PÁRIZS FELSZABADÍTÁSA 22. Hadászati bombázás A LÉGTÉR URALMA VÁLSÁG A BOMBÁZÓ PARANCSNOKSÁGNÁL A NEHEZEK SZÍNRE LÉPÉSE Az EGYESÍTETT BOMBÁZÓOFFENZÍVA A HAMBURGI LÉGICSAPÁSOK Az ANYAGCSATA 23. Az Ardennek és a Rajna NÉMETORSZÁG HALADÉKOT SZEREZ V. RÉSZ. A KELETI HAD SZÍNTÉR ( ) 24. Sztálin stratégiai dilemmája 25. A kurszki csata és Nyugat-Oroszország visszafoglalása MANSTEIN FELÚJÍTJA AZ OFFENZÍVÁT A CITADELLA HADMŰVELET BE A NAGYOLVASZTÓBA A VÖRÖS HADSEREG NÖVEKVŐ EREJE HITLER ELRENDELI A VISSZAVONULÁST A BAGRATYION HADMŰVELET 26. Ellenállás és hírszerzés HITLER BIRODALOMFILOZÓFIÁJA A JUGOSZLÁV PARTIZÁNOK A KÉMKEDÉS BACILUSA Az ULTRA SZEREPE 27. A Visztula és a Duna LÁZADÁS A BALKÁNON Az ÚT BERLINIG Az ELŐRETÖRÉS AZ ODERÁIG 28. Városi harc: Berlin ostroma ÁTKELÉS A RAJNÁN BERLIN ELESTE VI. RÉSZ. HÁBORÚ A CSENDES-ÓCEÁNON ( ) 29. Roosevelt stratégiai dilemmája 30. Japán déli veresége Az ICSI-GO ÉS AZ U-GO OFFENZÍVA 5

6 MENETREND A LEYTE-SZIGETI PARTRASZÁLLÁSHOZ 31. Kétéltű hadviselés: Okinava A TEN-GO TERV OKINAVA, AZ UTOLSÓ CSATA 32. Szuperfegyverek és Japán végső veresége A JAPÁN NAGYVÁROSOK ELPUSZTÍTÁSA KUTATÁS FORRADALMI FEGYVEREK UTÁN HITLER MEGTORLÓ FEGYVEREI EPILÓGUS 33. A második világháború öröksége Bibliográfia ÖTVEN KÖNYV A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚRÓL 6

7 Köszönetnyilvánítás Mindenekfelett azokat a kollégáimat és tanítványaimat illeti köszönet, akiknek körében huszonhat évet töltöttem a sandhursti Királyi Katonai Akadémián. Amikor 1960-ban dolgozni kezdtem a Brit Hadsereg tisztképző intézményének tudományos oktatói karában, a katonai kiképzők között számos második világ háborús veterán szolgált. A velük folytatott beszélgetések során kezdtem igazán megérteni a háború mint emberi tevékenység természetét. A hallgatóktól is rengeteget tanultam. A Sandhurstben alkalmazott oktatá si módszerek megkívánják a tisztjelöltektől, hogy prezentáció keretében mutassanak be egyes csatákat és hadjáratokat, így aztán a sandhursti tantermekben legalább olyan gyakran találtam magamat a hallgató, mint az előadó szerepében. Ilyenkor nagyon sok mindent megvilágított az, ahogyan a tisztpalánták elme sélték az eseményeket, melyekben fiatalságuk okán személyesen nem vehettek részt. Néhány tanítványom idővel maga is a hivatásos hadtörténészi pályára lépett, köztük Charles Messenger, Michael Dewar, An tony Beevor és Alex Danchev. Mindazon hatások közül azonban, amelyek Sandhurstben értek, egy sem volt erősebb, mint az, amit a hadtörténet tanára, Peter Young dandártábornok, a második világháború egyik kiemelkedő kommandóparancsnoka, a hadtudományi tanszék alapítója, tisztjelöltek egymást követő generációinak inspirálója gyakorolt rám. A második világháború tárgykörében a sandhursti könyvtár a világ egyik legjelentősebb gyűjteményét épí tette fel, s nekem abban a szerencsében volt részem, hogy hosszú évekig szinte napi gyakorisággal hasz nálhattam ezt a könyvtárat. Külön is szeretnék köszönetet mondani a könyvtár vezetőjének, Andrew Orgill úrnak, valamint munkatársainak; ugyanígy megilleti a köszönet Michael Sims urat és munkatársait a Ve zérkari Kollégium Könyvtárában, John Andrews urat és Mavis Simpson kisasszonyt a Védelmi Minisztéri um Könyvtárában, valamint a Londoni Közkönyvtár munkatársait. Azok közül, akikkel Sandhurstben, majd a Daily Telegraph szerkesztőségében volt szerencsém együtt dol gozni, számos régi és mai barátomat, valamint kollégámat illeti külön köszönet. Ebbe a körbe tartozik Alan Shepperd ezredes, a sandhursti könyvtár korábbi vezetője, Conrad Black, James Allan, dr. Anthony Clayton, Lord Deedes, Jeremy Deedes, Robert Fox, Trevor Grove úr, Adela Gooch kisasszony, Nigel Horne, Andrew Hutchinson, Andrew Knight, Michael Orr, Nigel Wade úr, dr. Christopher Duffy, valamint Ned Willmott professzor. Nagy köszönettel tartozom Max Hastings úrnak, a Daily Telegraph szerkesztőjé nek, aki maga is a második világháború történetének kitűnő kutatója. Mások mellett szintén köszönetemet fejezem ki Andrew Heritage úrnak és Paul Murphy úrnak. Kéziratomat Monica Alexander kisasszony gépelte le és Linden Stafford kisasszony készítette elő nyelvta ni szempontból. Nagyon köszönöm a Hutchinson kiadónál működő szerkesztőm, Richard Cohen úr és az általa vezetett csoport munkáját, akik megjelenéséig gondozták a kéziratot, különösen Robin Cross és Jer ry Goldie úrét, valamint Anne-Marie Ehrlich kisasszonyét. Mint mindig, most is komoly hála jár irodalmi ügynökömnek, Anthony Sheil úrnak, továbbá korábbi amerikai irodalmi ügynökömnek, Lois Wallace kis asszonynak. Különösen sokat köszönhetek a tudósoknak, akik elolvasták és véleményezték kéziratomat: dr. Duncan Anderson, John Bullen, Terry Charman, Terence Hughes, Norman Longmate, James Lucas, Bryan Perrett, Antony Preston, Christopher Shores uraknak, továbbá Norman Stone professzornak. Az esetleges hibákért egyedül engem terhel felelősség. Végezetül köszönök mindent kilmingtoni barátaimnak, különösen Honor Medlam asszonynak, Michael Gray és Peter Stancombe úrnak, gyermekeimnek, Lucy Newmarknak és férjének, Brooksnak, Thomasnak, Rose-nak, és Matthew-nak, valamint drága feleségemnek, Susanne-nek. John Keegan Kilmington Manor 7

8 1989. június 6. 8

9 Előszó A második világháború a legnagyobb - önállóként elkülöníthető - esemény az emberiség történetében, amelyet a föld hét kontinense közül haton és valamennyi óceánján vívtak. Ötvenmillió embert fosztott meg az életétől, további százmilliók élték túl testben vagy lélekben sérülten, és anyagi pusztítása kiterjedt a civilizáció törzsterületének igen jelentős hányadára. Teljes sikert nem is remélhet egyetlen olyan vállalkozás sem, amely egy kötetben kísérli meg feldolgozni e konfliktus okait, menetét és következményeit. Éppen ezért munkám kezdetén eldöntöttem, hogy meg sem próbálom az egymást követő események folyamatos láncolataként elbeszélni e háborút, hanem inkább négy tárgykörre osztom - narratívára, stratégiai elemzésre, csaták bemutatására és a háború vezérmotívu maira -, s e négy tárgykör segítségével viszem végig a hat fő rész történetét: az között a nyugati hadszíntéren zajlott háborúét; az as keleti háborúét; az között a Csendes-óceánon vívott háborúét; az ben a nyugati hadszíntéren vívott háborúét; az között a keleti hadszíntéren tombolt háborúét; és az ben a csendes-óceáni hadszíntéren dúlt háborúét. Minden részt stratégiai elemzést tartalmazó fejezet vezet be, amelyben arra a személyiségre koncentrálok, aki az adott időben leg inkább kezében tartotta a kezdeményezést - megjelenésük sorrendjében Hitler, Tódzsó, Churchill, Sztálin és Roosevelt követi egymást -, majd következik az esemény-történeti elbeszélés s mellette az odaillő há borús vezérmotívum és egy csata leírása. A részletesen elbeszélt hadi eseményeket úgy választottam ki, hogy mindegyik megvilágítson egyet a hadviselésnek a második világháborúra jellemző sajátos válfajai ból. Ezek a légi hadviselés (az angliai csata), a légideszant-hadviselés (Kréta inváziója), a repülőgép-hor dozókkal vívott tengeri háború (Midway), a páncélos hadviselés (Falaise), a nagyvárosi ostrom (Berlin), valamint a kétéltű hadviselés (Okinava). A háború vezérmotivumai felölelik a hadi termelést és ellátást, a megszállást és a lakosság elnyomását, a hadászati bombázást, az ellenállást és a hírszerzést, továbbá a titkos fegyverek tárgykörét. Azt remélem, hogy az események kezelésének ez a rendszere segít az olvasónak némi rendet találni az ál talam tárgyalt események kaotikus és tragikus halmazában. 9

10 Prológus 1. Minden férfi katona! Az első [világ]háború szolgál magyarázatul a másodikra, sőt valójában az okozója volt, már amennyire az egyik eseményt a másik okozhatja - írta A. J. P. Taylor A második világháború okai című munkájában. Sőt, a két háború ennél mélyebben fonódott össze. Németország kimondottan azért harcolt a második há borúban, hogy visszájára fordítsa az első végkimenetelét, és megsemmisítse az azt követő rendezést. Még azok sem vitatják komolyan ezeket a végkövetkeztetéseket, akik egyébként a legnagyobb hévvel vonják kétségbe Mr. Taylor változatát a két háború közti korszak történetéről. A második világháború, ere detét, jellegét és menetét tekintve, megmagyarázhatatlan, ha figyelmen kívül hagyjuk az elsőt; Németor szág pedig - amelynek akár joggal írják terhére e konfliktus kirobbantását, akár nem, kétségkívül az első csapást mérte - bizonyosan azért lépett hadba 1939-ben, hogy visszafoglalja azt a pozíciót a világban, amelytől 1918-as veresége fosztotta meg. Csakhogy ha összekötjük is a második világháborút az elsővel, továbbá elfogadjuk, hogy az első okozta a másodikat, azzal még egyik eredetét sem magyaráztuk meg. Közös gyökerüket az 1914 előtti időkben kell keresnünk, és ez volt az a kutatás, amely a XX. század legnagyobb részében lekötötte a történettudomány művelőinek energiáit. Akár a közeli, akár a távolabbi múlt eseményeit vizsgálták, vajmi kevés közös elem lelhető fel következtetéseikben. A győztes hatalmak történészei úgy döntöttek, nagyjából és egészében Né metországot hibáztatják, különösen Németország világhatalmi törekvéseit, a háború 1914-es kitöréséért, s ebből következően az 1939-esért is - bármiféle mulasztásokat és hibákat fedeztek is fel a békéltetésre tö rekvő hatalmak részéről. Egészen Fritz Fischer eretnek, revideált német történeti változatának 1967-es megjelenéséig a német történészek általában úgy igyekeztek elhárítani a háborús bűn vádját, hogy ré szekre osztva másokra hárították. A marxista történetírók pedig, bármilyen nemzetiségűek is voltak, az első világháborút az imperialista válfajában élő kapitalizmus válságának festették le, amelyben az euró pai államok munkásosztályát feláldozták a rothadó kapitalista rendszerek versengésének oltárán, míg a második világháború kitöréséért konzisztens módon a nyugati demokráciákat hibáztatták, mondván, in kább hazardíroztak, és arra építettek, hogy létezik egy határ, amelyet Hitler már nem lép át, csak hogy ne kelljen elfogadniuk a Szovjetunió segítségét, ami garantáltan feltartóztatta volna a németek Führerét. Ezek a nézetek kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. A legjobb esetben azon tétel igazolására al kalmasak, amely szerint a történetírás nem más, mint az ideológia visszavetítése a múltba. És valóban: mindaddig nem adható egyetlen, közös válasz arra a kérdésre, hogy a világ miért vállalta kétszer is az álta lános háborúskodás terhét, amíg a történészek véleménye megoszlik a politika logikájáról és erkölcsiségé ről, valamint arról, hogy vajon az első lényegében azonos-e a másodikkal. Egy másik, eredményesebbnek ígérkező, bár ritkábban járt uton is elindulhatunk az okok keresésére: azon, amelyen nem annyira azt kutatjuk, miért került sor a két világháborúra, hanem inkább azt, hogyan váltak lehetségessé. A háború kitörésének konkrét részletei ugyanis egyik esetben sem különösebben lényegesek. Nem önmagában az augusztusi és az szeptemberi felfordulás az érdekes, hanem a nyomukban bekövetkező események rendelkeztek a nagyságnak azzal a borzalmas válfajával, ami miatt a történészek oly sok időt fordítottak e háborúk okainak kutatására. Az 1866-os porosz-osztrák vagy az 1870-es po rosz-francia háború okainak vizsgálatát nem hajtja hasonlóan erős késztetés, bármennyire kritikus jelentő séggel bírtak is ezek a konfliktusok a XIX. századi Európa hatalmi egyensúlyának alakításában. Mi több, bízvást állíthatjuk, ha 1914 szeptemberében, a Marne-nál, Németország megnyerte volna az első világhá ború sorsdöntő nyitó csatáját, ami éppenséggel módjában állt volna - és ily módon nemcsak a lövészárok- 10

11 háború kínjaitól kímélte volna meg Európát, de a társadalmi, gazdasági és diplomáciai helyzet összes ab ból következő keservétől is -, akkor talán soha meg sem írták volna azt a többkönyvtárnyi művet, amelyek mind Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztria-Magyarország és Oroszország 1914 előtti nemzetközi kapcsolatait taglalják. Igen ám, de nem Német-, hanem Franciaország volt az, amely, brit segítséggel, diadalmaskodott a Marnenál, és ezért az első - s ebből következően a második - világháború valamennyi korábban vívott háborútól eltérő jelleget öltött méretében, intenzitásában, kiterjedésében, valamint az anyagi és az emberi dimenzió ban megfizetett árában is. Ezekkel a mércékkel mérve a két világháború nagyon erős hasonlóságot mutat. Éppen a különböző és a hasonló vonások ruházzák fel olyan nyilvánvaló fontossággal e konfliktusok ok sági összefüggéseit. Csakhogy ha ezt elfogadjuk, összetévesztjük a vak véletlent a valóban lényegessel. A két világháború okai sem rejlenek mélyebben, és sem nem bonyolultabbak, sem nem egyszerűbbek, mint bármely másik két, egymáshoz szorosan kötődő, egymást követő fegyveres érdekütközésé a történelem fo lyamán. Másrészt viszont a jellegük valóban példa nélküli volt. A világháborúk több embert pusztítottak el, több anyagi erőforrást emésztettek fel, és több szenvedést okoztak a földgolyó felületének nagyobb há nyadán, mint bármelyik korábbi háború. Az emberiség nem vált gonoszabbá 1815, a nemzetek utolsó nagyarányú ellenségeskedésének záró éve, és 1914 között, sőt az is bizonyos, hogy ez utóbbi évben nem élt olyan épeszű, felnőtt ember Európában, aki - ha előre láthatja - kívánta volna mindannak a pusztításnak és nyomorúságnak a bekövetkeztét, amit az augusztusi válság indított útjára. Ha valaki megjövendölte vol na, hogy a kezdődő háború négy évig tart majd, tízmillió fiatal férfi halálát okozza, és olyan, egymástól tá voli hadszínterekre viszi el a tűz és a vas pusztító erejét, mint Belgium, Észak-Olaszország, Macedónia, Ukrajna, a Kaukázuson túli területek, Palesztina, Mezopotámia, Afrika és Kína; továbbá, hogy a követke ző háború, amelyet húsz évre rá fognak megvívni ugyanazok a hadviselők ugyanazokon a csatamezőkön meg egy sor továbbin is -, ötvenmillió ember életét oltja majd ki -, akkor joggal gondolhatjuk, hogy ez egy pillanat alatt kioltott volna minden egyéni és csoportos agresszív késztetést. Ez a gondolat dicséretére válik az emberi természetnek. Ugyanakkor ellene szól annak az útnak, amelyen a világ 1815 és 1914 között járt. Az utóbbi évben élő épeszű, felnőtt európai ember talán civilizált lénye minden porcikájával elutasította volna azt a népirtást, aminek közeli bekövetkeztét megjósolták volna ne ki. Ám ahhoz, hogy ezt megtehesse, meg kellett volna tagadnia a politikáját, az ethoszát és végső soron az emberi és materiális természetét is annak az államnak, amelyhez tartozott - bármelyik állam polgárává is tette a sorsa. Sőt az őt körülvevő világ berendezkedését is meg kellett volna tagadnia. A XX. század euró pai civilizációjának alapigazsága ugyanis az, hogy az általa uralt világ háborúval volt viselős. A XIX. szá zad ipari forradalma által felszabadított óriási mennyiségű tőke-, energia- és népesség-növekedés átfor málta a világot. Nagyságrenddel hatalmasabb gyártó és nyersanyag-kitermelő iparágakat - kohászatot, gép- és textilipart, bányaműveket - teremtett, mint amilyeneket ezen ipari forradalom szellemi atyjai, a XVIII. század racionalista közgazdasági teoretikusai valaha is elképzeltek. Sűrűbb közlekedési és távköz lési hálózattal - közutakkal, vasutakkal, hajózási útvonalakkal, távíró- és telefonvezetékekkel - fogta össze a föld termelő régióit, mint amilyet a tudomány és technika leginkább jövőbe látó hívei valaha is előre lát tak. Olyan gazdagságot hozott létre, amely tízszeresére tudta növelni a kiemelkedő jelentőségű városok la kosságát, és olyan hektárok millióira tudott gazdálkodókat telepíteni, amelyekbe még sohasem vágott eke vas, s füvüket még sohasem taposta pásztor lába. Felépítette az infrastruktúráját - iskolákat, egyetemeket, könyvtárakat, laboratóriumokat, templomokat, missziókat - egy, az egész földgolyóra kiterjedő, vibrálóan eleven, kreatív és optimista civilizációnak. Mindenekfelett pedig - az évszázad reményeinek és ígéreteinek drámai, fenyegető ellenpontjaként -olyan hadseregeket teremtett, amilyeneket még nem látott a világ: a háború addig ismert legnagyobb méretű, potenciálisan legpusztítóbb eszközeit. EURÓPA MILITARIZÁLÁSA Európa XIX. században lezajlott militarizálásának mértékét nehéz olyan szavakkal leírni, amelyek a folya mat tömegméretén túl a pszichológiai és technológiai dimenzióit is képesek érzékeltetni. Maga a méret 11

12 meglehetősen csalóka. Nagyságrendjéből felfoghatunk valamit, ha összehasonlítjuk azt a képet, amit az ot tani kereskedelmi cégeknél tanulóidejét töltő Friedrich Engels szerzett az 1830-as években a független északnémet városállamok katonai szervezeteiről, azzal a haderővel, amit az ugyanezen a területen kialakí tott katonai kerületek állítottak ki az egyesített Német Birodalom császárának szolgálatára az első világhá ború előestéjén. Engels tanúvallomása komoly jelentőséggel bír. A marxista elmélet egyik szülőatyjaként soha semmi sem tántorította el attól a meggyőződéstől, hogy a forradalom csakis akkor diadalmaskodhat, ha a proletariátusnak sikerül felülkerekednie az állam fegyveres erőin. Ifjú forradalmárként abban remény kedett, hogy a proletárok a barikádokon fogják megnyerni a csatát; idős, egyre kiábrándultabb teoretikus ként azonban arról igyekezett meggyőzni önmagát, hogy a proletariátus, amely ekkor már az európai álla mok hadkötelezettségi törvényeinek foglyaként élt, az állam hadseregének belső felbomlasztása révén sza badítja majd fel magát. Legjobban akkor követhetjük végig az ifjúság reményeitől az időskor kétségeiig vezető útját, ha feltérképezzük, milyen változásokon mentek át a Hanza-városok alakulatai Engels életé ben augusztusában háromórás lovaglásra vállalkozott, hogy brémai irodájából elmehessen egy gya korlótérre, és megtekinthesse Bréma, Hamburg, Lübeck szabad város, valamint az Oldenburgi Nagyher cegség csapatainak közös hadgyakorlatát. Ezek együttesen egyetlen ezrednyi erőt képviseltek - vagyis leg feljebb 3000 katonát számláltak. Engels halálának évében, 1895-ben, ugyanezek a városok adták a német szárazföldi haderőnem 17. hadosztálya személyi állományának túlnyomó többségét, továbbá a 19. hadosz tály egy részét is, valamint egy lovas- és egy tüzérezredet - vagyis legalább négyszeres létszámnövekedés történt. És ezzel még csak az első vonalbeli csapatokat vettük számba, a békeidőben tényleges katonai szolgálatukat töltő sorköteleseket. Az aktív 17. és 19. hadosztály mögött ott állt még a 17. és 19. tartalék hadosztály is, amelyekbe a Hanza-városok legalább ugyanennyi tartalékost - kiképzett, szolgálati idejét korábban letöltött sorkötelest - küldtek mozgósítás esetén. És még ezzel sincs vége, mert a tartalék had osztályok mögött ott volt az idősebb, korábbi katonákból szervezett Landwehr is, amely 1914-ben még egy további hadosztály állományának felét szolgáltatta. Ezekben az alakulatokban mindösszesen tízszeres létszámnövekedés testesül meg 1840 és 1895 között, ami messze meghaladja az ugyanezen idő alatt tör tént népességnövekedés mértékét. A katonaság létszámának ez a megtöbbszöröződése mindazonáltal elsősorban a demográfiai változás függ vényeként következett be. A XIX. század folyamán megkétszereződött, sőt egyes esetekben meghárom szorozódott azon államok többségének a lakossága, amelyekre a végzet a hadviselő szerepét osztotta az első világháborúban. Igy például Németországnak az 1871-es határok között élő népessége az 1800-as 24 millióról 1900-ra 57 millióra nőtt. Nagy-Britanniában az 1800-as 16 millió futott fel 42 millióra az évre, sőt akár meg is háromszorozódhatott volna, ha nincs az írországi éhínség, valamint a kivándorlás az Egyesült Államokba és a gyarmatokra, ami nagyjából 8 milliós kiáramlást okozott. Ausztria-Magyaror szág lakóinak száma, a határváltozásokat is figyelembe véve, 24 millióról 46 millióra nőtt; Olaszországé, az 1870-es határok között, 19 millióról 29 millióra, az észak- és dél-amerikai kivándorlás okozta, talán 6 millió főre is rúgó veszteség ellenére is. Belgium lakossága 2,5 millióról 7 millióra növekedett; az európai Oroszországé, az Urál és az 1941-es nyugati államhatár közötti területre számítva, csaknem meghárom szorozódott, 36 millióról 100 millióra ugrott. A későbbi hadviselő államok közül mindössze kettő, Fran ciaország és az Ottomán Birodalom nem tudott hasonló gyarapodást felmutatni. Franciaország népessége amely korábban a legnagyobb volt Európában - mindössze 40 millióra nőtt 30 millióról, és ennyire is fő ként az életkor meghosszabbodása miatt, a születési arányszám ugyanis kevés híján stagnált a vizsgált idő szakban. William McNeill professzor nézete szerint ennek oka abban rejlik, hogy Napóleon hazatérő kato nái, egyebek között, a születésszabályozás távoli országokban tanult technikáit is magukkal hozták. A je lenlegi határokat figyelembe véve Törökország lakossága szinte nem is nőtt, hiszen 1800-ban 24 millió főt számlált, míg 1900-ban 25 milliót. A francia és a török példa kívül esik a demográfia általános trendjén, viszont jelentős mértékben segít megérteni azt. A franciák az életszínvonal és a közegészségügy jelentős javulásának köszönhették várható élettartamuk hosszabbodását, ezt pedig a tudomány vívmányainak alkalmazása váltotta ki a mezőgazda ság, az orvoslás és a higiénia területén. A török népesség képtelenségét a növekedésre pontosan az ellenke 12

13 ző okokkal magyarázhatjuk: ebben az orvosok nélküli társadalomban a hagyományos mezőgazdaság gyenge terméseredménye és a betegségek tömeges előfordulása biztosította, hogy hiába volt magas a szü letési arányszám, a populáció létszáma mégis stagnált. Valahányszor a megnőtt agrártermelés (vagy beho zatal) magas születési arányszámmal és fejlettebb higiénés viszonyokkal párosult, amint az a XIX. századi Európában szinte mindenhol történt, e tényezők kombinációja drámai hatást gyakorolt a népesség nagysá gára. Angliában, a XIX. századi gazdasági csoda központjában, e hatás látványosra sikerült. Annak ellené re, hogy a lakosság tömegesen áramlott vidékről a nagy-városokba, amelyek túlnépesedtek, és gyakran emberhez alig méltó házakkal várták lakóik zömét, az angolok létszáma 100 százalékkal nőtt a század első felében és további 75 százalékkal a másodikban. Két tényező, a csatornázás, amely 1866-tól megoldotta a kolera kiszorítását, majd nem sokkal később a többi, vízzel terjedő kór zömének megszüntetését is, vala mint a védőoltások rendszere, amelyet 1853-tól tettek kötelezővé, s attól kezdve kiküszöbölte a himlőt, gyorsan leszorította a csecsemőhalandóságot és megnövelte a felnőtt populáció várható élettartamát. A fer tőző betegségek okozta halálozás csaknem 60 százalékkal csökkent 1872 és 1900 között! A trágyázott és ugaroltatott földek megnövekedett termése és különösen az észak-amerikai gabona és az ausztrálázsiai fa gyasztott hús behozatala a korábbinál nagyobb termetűvé, testileg erősebbé és egészségesebbé tette az em bereket. Kalóriabevitelüket növelte az olyan luxusélelmiszerek olcsóbbá válása, mint a tea, a kávé, és kü lönösen a cukor, amitől a gabonafélékből készült ételek ízletesebbek lettek, az étrend pedig változatosabb. Az egészségügy és a táplálkozás ezen fejleményeinek együttes hatása az országok gyarapodó népességeire nem egyszerűen abban nyilvánult meg, hogy megnövelte az évenkénti sorozásra behívható fiatal férfiak kontingensét (a franciák szóhasználatával az évjáratokat ) - átlagosan 50 százalékkal, ha Franciaország példáját vizsgáljuk 1801 és 1900 között -, de évtizedről évtizedre mind alkalmasabbá is tette őket a kato nai szolgálatra. Van egy olyan katonai követelmény, amely szemlátomást lefaraghatatlan: a menetelő kato nának mindenkor nagyjából 50 fontnyi (23 kg) idegen terhet kell a testére aggatva magával cipelnie - háti zsákot, puskát és lőszert. Minél nagyobb termetű és erősebb a katona, annál könnyebben képes elvinni ezt a málhát húsz-mérföldnyire (32 km), azaz a menetelés kívánatosnak tekintett napi távolságára. A XVIII. században a francia hadsereg jellemző módon inkább a városlakó kézművesréteg férfinépében találta meg az ilyen, szolgálatra alkalmas újoncok forrását, és nem a parasztság soraiban. A testileg alultáplált, visel kedésében faragatlan parasztból ritkán vált használható katona: a földműves fegyelmezetlen, betegségre hajlamos, szerencsétlen figura volt, aki gyakran belehalt a honvágyba, ha kimozdították szülőfalujából. Ezek voltak azok a fogyatékosságai, amelyek száz évvel később arra késztették Marxot, hogy elvesse a pa rasztság mozgósítását, hiszen az forradalmi célokra javíthatatlanul alkalmatlan. A XIX. század közepére azonban Németország, Franciaország, Ausztria-Magyarország és Oroszország paraszti népességének annyit javult a fizikai állapota, hogy olyan hatalmas új évjáratokat szolgáltatott állama hadseregének, ame lyeknek már a puszta létszáma is meghazudtolta Marx véleményét. Elemzését talán az torzította el, hogy abból az Angliából szemlélte a helyzetet, ahol a tömeges városba vándorlás csak a legkevésbé vállalkozó szellemű embereket hagyta a helyi földesúr és lelkész hatalmában. A kontinentális országokban, amelyek Angliánál lassabban iparosodtak - Németország teljes lakosságának még 1900-ban is 49 százalékát adták a falusiak -, pontosan az agrárvidék termette meg azokat az erős testű fiatal férfiakból álló korosztályokat, amelyekből a XIX. századi tömeghadseregek építkeztek. Ha az európai hadseregek toborzási bázisának növekedéséről a jobb táplálkozás, a gyógyszerek és a csa tornázás által eredményezett népességfelesleg gondoskodott, akkor a XIX. századi állam megerősödő né pesség-nyilvántartási és adószedési képessége volt az a tényező, amely biztosította, hogy a sorköteleseket meg is találják, etessék, fizessék, elszállásolják, felszereljék, és elszállítsák a hadszíntérre. A rendszeres népszámlálás bevezetése - Franciaországban 1801-ben, Belgiumban 1829-ben, Németországban 1853-ban, Ausztria-Magyarország területén 1857-ben, Olaszországban 1861-ben - látta el a hadkiegészítő hatóságo kat mindazzal az adattal, amire a potenciális újoncok azonosításához és nyilvántartásba vételéhez szüksé gük volt. A rendszeres népszámlálás terjedésével párhuzamosan vesztek ki a katonaállítás tradicionális módozatai, a véletlenszerű, erőszakos toborzás, a pénzért átvállalt szolgálat, a toborzók megvesztegetése, a már besorozottak felhasználása más szerencsétlenek befogására a zászlók alá, vagyis az ancien régime 13

14 seregeinek toborzási gyakorlata, mely seregeket azokból állították fel, akiknek a lába vagy az esze nem volt elég gyors ahhoz, hogy elmeneküljenek a regrutáló őrmester elől. A sorköteles tartózkodási helyét im már adóívek, választói névjegyzékek és iskolai névsorok dokumentálták - a választójog megadása és az ál talános, ingyenes közoktatás bevezetése nemcsak tágította az egyén szabadságjogait, de korlátozta is azo kat. Például 1900-ra minden német tartalékosnak kötelessége volt megőrizni azt a tényleges katonai szol gálata végén kapott elbocsátó iratot, amelyben azt is megjelölték, hogy a mozgósítás elrendelésekor me lyik kiegészítő parancsnokságon kell jelentkeznie. Az európai nemzetgazdaságok óriási bővülése ugyanezen idő alatt megteremtette azt az adójövedelmekből álló anyagi bázist, amelynek révén az általános hadkötelezettség alapján sorozott katonákból álló új hadse regeket fenntartották; például a német gazdaság egynegyedével nőtt meg 1851 és 1855 között, felével gya rapodott 1855 és 1875 között, és 70 százaléknyit növekedett 1875-től 1914-ig. Ebből az újonnan lelt gaz dagságból az állam a direkt és indirekt adóztatás eszközeit - köztük a közutálatnak örvendő jövedelemadót - alkalmazva vette el a maga részét, és ezt a részt a bruttó nemzeti termék állandóan növekvő hányadára terjesztette ki. Nagy-Britanniában például az közötti 4,8 százalékról között 7,4 szá zalékra nőtt az állam részesedése a fogyasztásból, Németországban 4 százalékról 7,1 százalékra, és hason ló arányú növekedésre került sor Franciaországban és Ausztria-Magyarországon is. E megnövekedett jövedelem legnagyobb részét a szó legtágabb értelmében vett hadianyag-vásárlásra köl tötték. A legköltségesebb beruházást a tüzérségi lövegek és a hadihajók képviselték, ám az igazán lényege set a laktanyák. Az ancien régime katonáját oda kvártélyozták be, ahol az állam éppen helyet tudott találni neki: fogadóba, pajtába vagy magánházba. A XIX. századi sorkatonát az erre a célra épített szálláson he lyezték el. A fallal kerített laktanya a társadalom uralásának fontos eszköze volt; Engels a nép ellen emelt bástyáknak bélyegezte őket. A XVI. századi Firenze polgárai ugyanígy szabadságjogaik megkurtításának jelképét látták a város kapuin belül épített Fortezza de Basso erődben. Annyi bizonyos, hogy az 1848-as berlini forradalom és az 1871-es párizsi kommün leveréséhez elsődlegesen a laktanyák biztosították a ren delkezésre álló karhatalmat.* (* Nem kizárólag a kontinensen ellenezték a laktanyaépítést. Wade tábornagy, XVIII. századi brit hadve zér így fogalmazta meg a brit közvélekedést: E királyság népét megtanították, hogy oly szoros kapcsola tot lásson a laktanyák eszméje és a rabszolgaság között, mint a sötétség és a Sátán között, s bár ne álljon fenn köztük semmi néven nevezhető közösség, mégsem képesek gondolkodásukban elválasztani őket. ) Csakhogy a laktanyák nem egyszerűen a korabeli rohamrendőrség készenléti állomásai voltak. Annak az új katonai kultúrának a szálláshelyéül is szolgáltak, amelyben az újoncok elsajátították az engedelmesség szokását, és kikovácsolták a bajtársiasság összefűző kapcsát, amelyek megedzették őket a csatamezőn rá juk váró megpróbáltatások elviselésére. Ezekre az állampolgár-katonákra ugyanis olyan próbatételek vár tak, amilyeneket fegyveres ember addig még nem látott. A XIX. századi államot újonnan lelt gazdagsága képessé tette nemcsak a sorkatona elszállásolására és fel szerelésére, de arra is, hogy elszállítsa a harc színhelyére, és ott bőségesen élelmezze. Az ancien régime katonája lényegében nem kapott különb ellátást, mint a római legionárius; az ezred szárazmalmaiban őrölt lisztből és némi, lábon odahajtott marhahúsból állt az ellátmánya. A XIX. századi sorkatonát viszont kinn a terepen tartósított élelmiszerekkel táplálták: a margarint és a ma használatos, fémdobozos konzervet egy aránt egy III. Napóleon által kiírt pályázatnak köszönhetjük, amelynek célja olyan fejadag előállítása volt, amely nem romlik meg a katona hátizsákjában. Persze a kényszert, hogy a harcos saját teherhordójaként maga cipelje élelmiszer-ellátmányát, egyébként is jelentősen enyhítette a rohanvást növekvő vasúti hálózat alárendelése a katonaság igényeinek. Németországban nagyon korán, már 1839-ben szállítottak csapatokat vonattal re, amikor Franciaország Észak-Itáliában megmérkőzött Ausztriával, általánosnak számított a vasúton végrehajtott csapatfelvonulás ban és 1870-ben ez húzódott meg a Poroszország által 14

MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA

MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA Doktori (Ph.D)

Részletesebben

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR 2005 ISBN 963 460 447 1 A SZERZŐ MAGÁNKIADÁSA BAJA 2005 Készült: ALFA Ipari Rt. Kiadó és Nyomdaüzemében 1139 Budapest, Lomb u. 22. Telefon: 412-8109

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE Hernádi Tibor: A rendszerváltás igaz története A SZERZŐ MAGÁNKIADÁSA BAJA 2005 HERNÁDI TIBOR 2005 ISBN 963 460 447 1 Készült: Hernádi, Baja 2005 ALFA Ipari

Részletesebben

GÖRAN THERBORN. A marxizmustól a posztmarxizmus felé?

GÖRAN THERBORN. A marxizmustól a posztmarxizmus felé? GÖRAN THERBORN A marxizmustól a posztmarxizmus felé? eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ A sorozatban eddig megjelent: Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe Lukács

Részletesebben

História 1994-01. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-01. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-01 História 1994-01 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 1. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Bagi Zoltán

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával TARTALOM ELŐSZÓ (ÚJRA) KI KELL TALÁLNUNK MAGYARORSZÁGOT! Térjünk vissza történelmi külpolitikai utunkra! A Kárpát- medence

Részletesebben

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Budapest 1995. szeptember Mottó: A nacionalizmus általában azt jelenti, hogy a nemzeti vonás megerôsödik, és az embercsoport a normális

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/makk-gabor-mit-tanitsunk-utikalauz-az-europaibirodalmak-tortenetehez-03-01-02/

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Danubian Press, Inc. Astor, Florida, 32002, 1974 Reprint by Hunyadi M.MK Hamilton, ON, Kanada Eredeti angolnyelvü

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE

PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE PAUL JOHNSON ISTEN KERESÉSE részletek Elsõ fejezet Miért írom ezt a könyvet? Második fejezet Az Isten, aki halhatatlan Harmadik fejezet Van alternatíva? Negyedik fejezet Mi

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal)

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) 47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: NOVEMBERI ÁRULÁSOK 2. oldal H. KEITH THOMPSON: KARL DÖNITZ, A

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/

SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/ GÖNCZŐL KATALIN SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/ "... ki évekig gonoszok társaságában élve a bün képzetével megbarátkozott, kit e világhoz

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9.

AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2011. szeptember XXII. évf. 9. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu AZ ÚSZÓERŐD HARCOSAI 14 Fotó: Tóth László Kőbe vésve, bronzba öntve

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A NÉMET NYELVTERÜLETŰ ORSZÁGOK PROTOKOLLÁRIS SAJÁTOSSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

MAGYARORSZÁG ÉS A NÉMET NYELVTERÜLETŰ ORSZÁGOK PROTOKOLLÁRIS SAJÁTOSSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Szakdiplomácia szakirány MAGYARORSZÁG ÉS A NÉMET NYELVTERÜLETŰ ORSZÁGOK PROTOKOLLÁRIS

Részletesebben

A MAGYAR NÉP EREDETE

A MAGYAR NÉP EREDETE Origin of the Hungarian Nation A MAGYAR NÉP EREDETE Dr. Bobula Ida Fordította: Oláh Béla 1 Tartalomjegyzék A MAGYAR NÉP EREDETE... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 7 A MAGYAR NÉP EREDETE... 10 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari Table of Contents Title Page Miért buknak el a nemzetek? ELŐSZÓ 1. - OLYAN KÖZELI, MÉGIS OLYAN MÁS A Rio Grandé gazdaságtana Buenos Aires megalapítása Cajamarcától......Jamestownig Két alkotmány meséje

Részletesebben