Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport A április havi testületi ülés napirendjét érintően a évi ellenőrzési jelentés az érintett vezetők által elfogadott. A napirenddel kapcsolatban a testület és az érintett bizottság részére az előterjesztések elkészültek. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház évi költségvetési beszámolóinak ellenőrzéséről készített jelentés-tervezet az intézmény igazgatója részére átadásra került. A jelentés-tervezetben megfogalmazottakkal kapcsolatban tett intézményi észrevételt az ellenőrzés véleményezte, az egyeztető megbeszélésre sor került. A jelentés véglegesítése folyamatban van. A évről áthúzódó, a közbeszerzések, normatívák ellenőrzését érintő intézkedési tervekben vállalt feladatok teljesítésének nyomon követése. Szakmai segítségnyújtás. Szakmai továbbképzésen való részvétel (3 nap). Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 91 db Építési engedélyek száma: 15 db Használatbavételi engedélyek száma: 9 db Közterület foglalási engedélyek száma: 52 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A közterület foglalási engedélyek köréből két bizottsági ülésen 17 db kérelem került elbírálásra. Főépítész A főépítész az alábbi munkákat végezte, illetve eseményeket bonyolította le: A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A Puskás Ferenc Ált. Iskola tornaterem építési engedélyét benyújtottuk. Az Államigazgatási Hivatal a XX. kerületet jelölte ki az eljárás lebonyolítására. Az NKH a közlekedési terv elkészítését kérte, melyet megrendeltünk. A hatóságtól a szakhatósági engedélyt megkaptuk, melyet továbbítottunk az Építésügyi Hatóságnak. Az építési engedélyt megkaptuk, mely jogerőssé vált. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A évi Wekerletelepi értékmegőrző és környezetrendező pályázatot a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság elé terjesztettük. Ha a Költségvetési Munkacsoport elfogadja, megjelenik a helyi médiában. A Wekerletelep környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében melléképület megújító programot dolgoztunk ki, melyet a várospolitikai és városüzemeltetési bizottság támogatott. Kispest építészeti minőségét biztosítandó 1 darab tervpályázat kiírását tervezzük, a Gutenberg téri piac hivatalunk szervezésében valósulna meg, illetve javaslatot teszünk a Lidl beruházás menedzsmentjének, hogy tervpályázatot bonyolítson le. Az OBI átköltözik a KÖ-KI Terminál épület együttesébe. A volt épületébe ALDI, JYSK stb áruházak költöznének. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Március 22. Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre Nagykőrösi út - Hoffher A. u. * Jókai u * Bercsényi u. 17. * Határ út 8. * Tarka köz 10. * Április 05. Árpád u. 141/a. * Csíky u. 8. * Háromszék u. 3. * Peterdy köz 2/a. * Peterdy köz 9. * Rákóczi u. 156/a. * Szövetség u. * Zalaegerszeg u. 83. * Zoltán u. 16. * Zoltán u. 24. * Tálas u * Gyámhivatal március 16-tól dr. Nagy Enikő gyámügyi ügyintéző megkezdte munkáját a gyámhivatalban március 22-én a Móra Ferenc Általános Iskolában került megrendezésre a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok tanácskozása, melynek során a jelzőrendszer éves működését értékeltük. A évről készülő gyermekvédelmi beszámoló gyámhivatali munkát érintő fejezete leadásra került április 5-én részt vettem a havonta megtartott gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozáson a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban. Az elmúlt időszakban 5 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik.

3 3 Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 22 Megszűnés: 16 Módosítás: 3 Átvezetés: 14 Működési és bejelentés köteles tevékenység: - Megszűnés: 2 Módosítás: 7 Átvezetés: 3 Telepengedélyezés: Benyújtott kérelem: 1 Módosítás: 1 Kiadott engedély: 2 Folyamatban lévő: 2 Panasz: 1 Egyéb: 7 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 11 Macskatartás: 2 Méhék befogatása: 1 Tetem elszállítás: 2 Ebnyilvántartás: 343 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 27 Hagyatéki helyszín: 3 Ebtartás ellenőrzés: 10 Lakossági panasz vizsgálat: 6 Igazolás átadása ellenőrzéssel: 19 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 90 Tulajdoni lap igény: 70 Kompenzációs beadvány: 648 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 5 Életbenléti 3 Talált tárgy: 7 Hagyaték: Leltár: 131 Alszámra érkezett irat: 591 Humánszolgáltatási iroda A 2010-es év normatíva felhasználásának elszámolása megkezdődött. A beérkezett adatok alapján a tételes elszámolás összeállítása folyamatosan történik. A Magyar Államkincstár által küldött intézményi táblázatok kitöltését folyamatosan végezi az iroda. A 2010-es év normatíva igénylésének intézményi ellenőrzése megtörtént a Tarka-barka óvodában, Hársfa óvodában, Ady Endre Általános Iskolában, Bolyai Általános Iskolában és a Vass Lajos Általános Iskolában. Irodánk előkészítette az óvoda körzethatárok módosítását, melyet a KOSIE bizottság március 21-ei ülésén tárgyalt. Megérkezett és kiküldésre került az óvodai és iskolai beiskolázásról szóló hirdetmények.

4 4 Bekérte irodánk az intézményeinktől a pedagógusoknak adományozható kitüntetési javaslataikat, ezek feldolgozása folyamatosan történik. Az iroda képviseltette magát a Tarka-barka Óvoda jótékonysági rendezvényén. KOSIE bizottsági jóváhagyásra előkészítésre került az óvodai körzethatárok módosításának tervezete. A zöld pályázatot irodánk a Zöldprogram irodával közösen előkészítette az óvodák, bölcsődék részére. Elkészítésre került a évi költségvetési beszámoló és annak táblázatai, valamint a évi költségvetés is a táblázataival. Leosztásra került a évi költségvetésben jóváhagyott e Ft-os gyermekétkeztetési támogatás 8 havi összege. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás tervezetét - a korábban megkötött 3 évre szóló szerződés lejárta miatt - KOSIE bizottság elé terjesztette irodánk. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a közművelődésben dolgozók részére történő kitüntető díj alapítására vonatkozó rendelet módosítást az iroda a KOSIE bizottság elé terjesztette. Irodánk a szakbizottság elé terjesztette a évi közművelődési pályázat kiírását. A KOSIE bizottság elé kerültek az alapellátási szolgálatok évi munkájáról szóló beszámolók, melyeket a bizottság elfogadott. Továbbá a Kispesti Egészségügyi Intézet jelentését is megtárgyalta a bizottság a képviselő-testület elé a zárszámadással együtt kerül. Az éves statisztikákat illetve lakosságszám igazolást elkészítette irodánk az Egészségügyi Minisztérium és REP felé. (határidő március 31.) A Karton utcai háziorvosi rendelőben a két háziorvos konfliktusát megpróbálta irodánk egy házirenddel nyugvó pontra juttatni. A diákolimpiai versenysorozat keretein belül az I. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói és döntője került megrendezésre. A sítáborokat szervező iskolákat felszerelések kölcsönzésével segítette irodánk. Sikeresen zajlott a márciusi sítúra is (márc ), melyen több kispesti család vett részt, s kapott kellemes síélményt, oktatással egybekötve. Március 20-án két kispesti csapat részvételével zajlott le a Fővárosi Szabadidő Kupa Óvodás vetélkedője, melyen az első csapatok versenyében a Bóbita Óvoda csapata 13. helyen, a második csapatok versenyében a Hársfa Óvoda a 7. helyen végzett. Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens Végrehajtásra került a KVB Mozgósítást Irányító csoport munkajegyének átdolgozása a honvédelmi törvény módosítása kapcsán. A Polgári Védelmi Kirendeltség részére egyeztetésre kerültek az árvízvédelmi törzs és a riasztó törzs személyi állományának adatai. A évi ADR (veszélyes anyagok szállítása) ellenőrzések időpontja, valamint a felső küszöbértékű veszélyes üzemek biztonsági jelentése is továbbításra került. Humánpolitikai csoport: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 4 fő helyettesítését, 4 fő átsorolását, 3 fő jubileumi jutalmát, 3 fő kinevezését, 1 fő megbízási szerződését. ISO minőségügyi referens tájékoztatója Ügyfélvéleményekből az elmúlt időszakban 6 darab érkezett, melyből 4 dicsérő, 2 elmarasztaló tartalmú volt.

5 5 A hivatal aktualizált minőségügyi dokumentációjának részét képező, ügyfél-elégedettséget vizsgáló anonim, "Felmérő adatlap" című kérdőív kihelyezésre került, melyet május végéig gyűjtünk. Megtörtént 5 cég beszállítói listára történő felvétele, továbbá folyamatban van a beérkezett kérdőívek értékelése. Jogi iroda A Weiss Éva Ágnes és társai alperesek ellen a Budapest XIX. kerületi hrsz-ú (1195 Budapest, Árpád u. 8/A. szám alatti) ingatlan tekintetében folyamatban levő pert a bíróság a felek nyilatkozata alapján megszüntette, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület döntése alapján az ingatlanra Önkormányzatunk adásvételi szerződést kötött (időközben tulajdonjogunk is bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba). A Fucskó Andrásné és társa felperesek által a Fővárosi Önkormányzat mint I. rendű alperes és Önkormányzatunk mint II. rendű alperes ellen közlekedésszervezéssel (a Derkovits Gyula utca forgalmával) kapcsolatos, kártérítés iránt indított eljárásban bíróváltozás miatt iratismertetés történt; egyebekben szakértői vizsgálat van folyamatban. A LAKÉV Kft. által csatornaépítéssel kapcsolatos, vállalkozási díj fizetése iránti ügyben korábban született, Önkormányzatunk fizetési kötelezettségét megállapító ítéletet a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta, a korábbi ítéletekben foglalt jogi álláspontot és indokolást megerősítve. A Tuller Ügyvédi Iroda által vitt, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellen OTP részvények kiadása iránt folyamatban levő eljárásban a tárgyalás elhalasztásra került. A Borlói Mátyás és Dessewffy Gyula által a Budapest XIX. kerületi hrsz-ú (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 71.) és /2 hrsz-ú (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 73/b.) ingatlanok kisajátításával kapcsolatos, közigazgatási határozat megtámadása iránt folyamatban levő perben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a kisajátítás jogalapja megáll; a továbbiakban a Fővárosi Bíróság előtt a többlet kártalanítási igény vizsgálatára kerülhet csak sor (írásos ítélet még nem áll rendelkezésünkre). Az Oppenhauser László és társa felperesek által a Budapest XIX. kerületi helyrajzi számú (1193 Budapest, Bem u. 30.) ingatlan tekintetében Önkormányzatunk és társai ellen birtoksértés megállapítása és kártérítés iránt indított perben a másodfokon eljárt Fővárosi Bíróság az elsőfokú bíróság keresetet elutasító döntését jóváhagyta (írásos ítélet még nem áll rendelkezésünkre). A Zoltán u. 65. számú Társasház ügyében közgyűlési határozat megtámadása iránt indított eljárásban közösen kértük az eljárás szünetelését, mivel a közgyűlési határozat alapjául szolgáló vita előreláthatóan peren kívül megoldódik; a vonatkozó szerződés előkészítése folyamatban van. EGYÉB ÜGYEK A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda ügyeiben az általuk előkészített bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre, szükséglakás ingatlan adásvételére, rendezetlen tulajdonjogú garázshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére, társasházi alapító okirat módosítások véleményezésére, valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre került sor. Közreműködtünk többek között a KÖZPARK Nonprofit Kft. átvilágítására vonatkozó szerződés, a Wekerlei Társaskör Egyesülettel kötött támogatási és felhasználási szerződés (Wekerlei Építészeti Kézikönyv I. kötet), a Kispesti Sport Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés, egyéb támogatási és vállalkozási szerződések, szerződés-hosszabbítások előkészítése, ügyintézése tekintetében. Elkészítettük az önkormányzati közalapítványok alapító okiratának módosítására vonatkozó okiratokat. A Dobó Katica utca 63. szám alatti gázrobbanással kapcsolatos tartozás ügyében a VAMÜSZ közreműködésével helyszíni szemle megtartására került sor. A COOL-TURA Sport Kft. felszámolás alá kerülésére tekintettel vele szemben fennálló igényünket a felszámolásban bejelentettük. A Holló és Tallos Ügyvédi Iroda megbízási szerződései felmondásra kerültek; az átadás-átvétel április 1. napjától június 30. napjáig folyamatosan történik meg a Jogi Irodán. Ezzel párhuzamosan aláírásra került az iroda lakás- és helyiségkiürítési eljárásokkal, vételár-hátralékokkal kapcsolatos feladatait április 1. napjától ellátó Dr. Vass és Társai Ügyvédi Irodával a megbízási szerződés. A kerületi lakosok részére ingyenes hivatali jogsegélyszolgálatot május 1. napjától Ábelné dr. Juhász Mária ügyvéd fogja ellátni, szerdánként és óra között.

6 6 A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos. Irodánk a beszámolási időszakban készítette el az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jogi teljességi nyilatkozatát. BIROKVÉDELEM A beszámolási időszakban 2 helyszíni szemlére került sor; 2 elutasító és 1 a kérelemnek részben helyt adó határozat született. KÖZBESZERZÉS Az iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: Lezárt közbeszerzési eljárások: 1.) A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeiben az informatikai rendszer teljes körű helyszíni felmérése értékeléssel, valamint ezt követően egy átfogó informatikai koncepció megvalósítására vonatkozó tanulmányterv készítése, informatikai biztonsági rendszer kiépítésére javaslat - tárgyú hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. 2.) Vállalkozási Szerződés keretében a Kispest című önkormányzati tájékoztató lap nyomdai kivitelezése - tárgyú eljárásban az ajánlattételi felhívás visszavonásra került. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: 1.) A Polgármesteri Hivatal székhelyén (1195 Bp. Városház tér ) végzendő személyi és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós portaszolgálat, pénz és értékszállítás, valamint hatósági bontások, szemlék, karhatalmi végrehajtások esetén az önkormányzat munkatársai személyi biztonságának megőrzése - tárgyú eljárásban a nyertes ajánlattevő a szerződést aláírta. 2.) A Kispest Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartási, javítási munkáinak elvégzése - tárgyú eljárásban a beérkezett hiánypótlások ellenőrzése folyamatban van a szakiroda által. 3.) Szállítási szerződés ajánlatkérő fenntartásában lévő Kispesti PszichoCentrum (Forrásház Gondozási Központ) részére eszközök beszerzése tárgyában, a KMOP /B-2f kódszámú Európa Uniós pályázat keretében tárgyú eljárásban a projektmenedzser a közreműködő szervezetnek a felhívást, valamint a tanácsadó által készített ajánlati dokumentációt jóváhagyásra megküldte; a közreműködő szervezet hozzájárulása után van lehetőség csak az ajánlattételi felhívás közzétételére. 4.)Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, általános iskolák és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellátása az iskolai szorgalmi időszakban, a nyári napközis tábor közétkeztetésének ellátása az iskolai szorgalmi időn kívül és ehhez kapcsolódóan az ételhulladék elszállítása - tárgyú eljárás ajánlattételi felhívásának véglegesítése a független közbeszerzési tanácsadó által jelenleg folyamatban van. 5.)A 60 éven felülieknek, 3-18 év közötti gyermekeknek általában napi háromszori étkezés biztosítása érdekében készétel beszerzése beleértve diétás és táplálék-allergiás készételek előállítását és szállítását is a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózat telephelyén, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása tárgyú eljárás bonyolítását független közbeszerzési tanácsadó végzi, a felhívás készítése jelenleg folyamatban van. 6.)Folyószámlahitel-szerződés megkötése - tárgyában induló közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van. 7.)Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálói feladatok beszerzése - tárgyában induló közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van. Szerződésmódosítások 1.) Budapest, XIX. kerület Dobó K. u. 18. sz. alatt létesítendő Forrásház Gondozási Központ kivitelezése - tárgyú vállalkozási szerződés. 2.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózat közétkeztetés - tárgyú eljárásban megkötött szerződés.

7 7 Okmányiroda Továbbra is folyamatosan végezzük az egyéni vállalkozók felülvizsgálatát. Március hónapban kerültek fel az új IGFB rendszerbe a kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező járművek adatai. A biztosítók kerületünkben 637 járművet jelentettek le, melyek nem rendelkeznek kötelező felelősségbiztosítással. Az ellenőrzést folyamatosan végezzük, eddig közel 227 db ügy került a mai napig lezárásra. Az XR rendszerben folyamatosan elkészítjük az internetes naptárkifeszítést. Március 21-én 2 munkatársam részt vett a KEK KH által megrendezett Okmányirodai bankkártyás fizetés megvalósítása című konzultáción. Március 22-én a KFKI Rendszerintegrációs Zrt. munkatársai 11 ponton helyeztek el POS terminálokat, ezzel segítve a kormányzati célkitűzést az illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak elektronikus úton történő megfizetésének minél szélesebb körű biztosítását. Az ISO-nak megfelelően irodai megbeszélést tartottam, ahol értékeltem a év I. negyedében végzett munkát. Átadtuk a évi teljesítményértékelési szempontok kitűzését az iroda munkatársai részére március közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 324 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 5 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 6 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 298 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 86 db útlevél adatfelvételezés: 197 db törzskönyvkiadás: 456 db forgalmi engedély kiadás: 576 db lakcímkártya kiadás: 201 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 19 db ügyfélkapu 96 db Az anyakönyvvezetők születést nem anyakönyveztek. 12 haláleset került anyakönyvezésre, és 10 jegyespár kötött házasságot. Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, ill. pénztáron keresztül, valamint 703 db számla került kiállításra. Előkészítettük a 2010.évi zárszámadásról szóló rendeletet a bizottsági és a képviselő-testületi megtárgyalásra. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla hitel állomány: 261 M Ft A költségvetési beszámoló leltárakkal történő alátámasztása érdekében a évi beszámoló leltárainak, analitikáinak átadása megtörtént a könyvvizsgáló részére. Határidőben megküldtük a Magyar Államkincstár részére a polgármesteri hivatal és az intézményekkel összesített beszámolót. Folyamatosan részt veszünk az uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj.%-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft

8 8 - teljesítés aránya a tervezetthez képest 8 % Polgármesteri kabinet iroda Március 8-án a megújuló energiaforrások alkalmazásáról rendeztek konferenciát a városházán. Az es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a Központi Református Egyházközség templomában tartott ökumenikus istentiszteletet követően, a Kossuth téren tartották meg az önkormányzat ünnepi megemlékezését. Március 21-én Pendik delegációját fogadta a városházán az önkormányzat vezetése. A találkozón aláírták a Bolyai iskola és török testvérvárosunk egyik iskolája közötti testvériskolai megállapodást. Március 22-én, a Kispesti Kaszinóban tartották meg a Civil Fórumot. Március 26-án 330 kispesti általános iskolás részvételével, a Kispesti Uszodában rendezték meg a Tavaszi Úszó Kupát. Kispest kiemelt helyszínként csatlakozott a Föld órája elnevezésű kezdeményezéshez. A klímavédelmet népszerűsítő kampány részeként a Városház téren rendeztek figyelemfelhívó programot. Április 1-jén a Bozsik stadionnál elhelyezett emléktáblánál tartottak megemlékezést Puskás Öcsi születésének 84. évfordulóján. Április 5-én a Bolyai iskolában, egy héttel később a Vass Lajos iskolában adják át a kerületi sportpályaépítési program keretében megépült műfüves sportpályákat. Április 5-én a Közpark Kft. telephelyén adott tájékoztatást az ügyvezető, a tisztségviselők részére, a közfoglalkoztatás beindításáról. Április 5-én a Wekerlei Kultúrház és Könyvtárban került megrendezésre a Kispesti Egyházügyi Kollégium idei első ülése. Április 8-án fogadta testvérvárosunk, Vrbovec polgármesterét az önkormányzat vezetése, melyen véglegesítették az idei csereüdültetési programot, valamint horvát művészek kispesti bemutatkozását is (festők kiállítása, zenekar részvétele a Mihály-napi búcsún). Több egyeztetésre is sor került a Zoltán utcai sportpálya, illetve a piacot érintő problémák rendezése ügyében. Az elmúlt hónapban két pályázat (Ady E. út 116. sz. alatti A épületrész bontása, ill. a Zoltán u. 42. sz. alatt 3 teniszpálya leválasztása) ügyében döntött a vállalkozásbaadási munkacsoport. Folyamatban van a Közpark Kft. jogi és gazdasági átvilágítása. A szokásos rendben folytatódott az informatika részére átadott hivatali hirdetmények, testületi anyagok honlapon történő közzététele, a rendeletek frissítése, a pályázatok megjelentetése (stb.). Folytatódott a kerületi informatikai rendszer felmérését, átfogó koncepció kidolgozását célzó projekt. Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben március 3. és április 6. között 231 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből a feljelentések száma 89 db. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a Zöldprogram Iroda, és a társhatóságok a vizsgált időszakban, 50 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Továbbra is magas a tankötelezettség megszegése miatt megküldött feljelentések száma. E tárgykörben, a vizsgált időszakban 30 db feljelentés került megküldésre. Ezek között vannak olyan tanulók is, akik a 2010/2011-es tanévben töltötték be a 18. életévüket, de a törvény szerint az iskolaév végéig még ők is tankötelesek. A 18. életév betöltésének napjától a szülők törvényes felügyeleti joga a törvényben foglaltak szerint automatikusan megszűnik, amennyiben határozat erre vonatkozóan nem rendelkezik másképp (pl. cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság). Azonban ezeknél a feljelentéseknél vizsgálni kell, hogy a felnőtt kor elérésének napját megelőzően, az igazolatlan hiányzások száma meghaladta-e a törvényben előírt 10 tanórát. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 23 esetben érkezett megkeresés irodánkra.

9 9 Szociális és gyermekvédelmi iroda A Szociális és Lakásügyi Bizottság az előző beszámoló időpontját március 3. követően március 8-án, valamint március 22-én rendkívüli, majd március 29-én rendes ülést tartott, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1.) Javaslat a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet módosítására 2.) Összefoglaló beszámoló azon hajléktalan személyek ellátását biztosító szociális szolgáltató, intézmény ellenőrzéséről, melyek működését Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat jegyzője engedélyezte a.) A Vöröskereszt beszámolója a hajléktalanok Nappali Melegedőjének évi működtetéséről, továbbá tájékoztatás a Vöröskereszt Szolgáltatóház évi tevékenységéről b.) A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház beszámolója a hajléktalanok évi utcai szociális gondozásáról c.) A Misszió Alapítvány tájékoztatója a hajléktalanok évi utcai szociális gondozásról 3.) A Szociális és Lakásügyi Bizottság ügyrendje 4.) Lakáspályázat meghirdetése 5.) A bizottság ügyrendje 6.) Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 7.) Nyugdíjasházban történő elhelyezésre irányuló kérelmek elbírálása 8.) Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása 9.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A bizottság a három ülésén 50 szociális ügyben érkezett fellebbezést véleményezett, továbbá 422 szociális ellátás megállapítására irányuló kérelemről is döntött első fokon, mely ellátásonkénti megbontásban a következő: lakásfenntartási támogatás ügy 167 átmeneti segély ügy 161 ápolási díj ügy 13 temetési segély ügy 25 adósságkezelési szolgáltatás ügy 28 hátralék-kiegyenlítő támogatás ügy 28 Tekintettel a szociális ellátások tárgyában keletkező beadványok magas számára, a bizottság április 12-én, valamint április 19-én is rendkívüli ülést tart. A bizottság következő rendes ülése április 29-én lesz. A Kispesti Önkormányzat jegyzője által kiadott működési engedély alapján működő, a hajléktalan személyek ellátását biztosító szociális szolgáltató, intézmény ( Magyar Vöröskereszt Kispesti Szervezete, Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház ) ellenőrzéséről szóló előterjesztést a szociális és lakásügyi bizottság a március 29-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta azt. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek minden évben január 1-jétől április 30-áig nyújthatják be gépkocsiszerzési-, gépkocsiátalakítási-, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatosan történik. Az év első negyedévében 55 személy részére történt már folyósítás Ft összegben. Gépkocsiszerzési támogatásra 3 személy szerzett jogosultságot. Az elmúlt hónapban szociális rászorultsági alapon 37 személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg és adtunk ki részükre egy év időtartamra hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé számukra. Gyakorlatilag 2009-től kezdődően figyelhető meg az ezen ellátás iránti fokozott igény. Jelenleg 127 fő rendelkezik ilyen jogosultsággal. Az évi III. törvény szabályozásában bekövetkezett módosítás kapcsán az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát legkésőbb április 30-áig el kell végezni arra a bérpótló juttatásra jogosult személyre tekintettel, akinek rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága december 31-én

10 10 fennállt. A rendkívüli felülvizsgálati eljárásokat folyamatosan bonyolítjuk. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A TÁMOP / azonosítószámú Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja c. pályázatunk vonatkozásában az ESZÁ-nak március 31-i határidővel statisztikai adatokat szolgáltattunk. A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat kapcsán a Pro Régió Ügynökség hiánypótlást kért az 1. sz. kifizetési kérelemhez, melyet teljesítettünk. A TÁMOP Lépésről lépésre pályázat kapcsán az ESZÁ-nak március 31-i határidővel statisztikai adatokat szolgáltattunk. A TÁMOP kódszámú uniós kompetenciafejlesztés pályázat kapcsán a közreműködő szervezet szabálytalansági eljárást indított a Bóbita Óvoda pályázatból való kilépése ügyében. A szabálytalansági eljárás megindítására a 7 napos határidőn belül válaszlevelet küldtünk. Az 1. sz. projekt előrehaladási jelentést elfogadta az ESZA. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában a kivitelezési munkálatok a gondozási központban folyamatosan zajlanak, a benti munkák elkészültek. Az 1. részszámlát kiállította a vállalkozó, a teljesítést a műszaki ellenőr leigazolta. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat lebonyolítása a Wekerlei Gyermekházban folyamatosan zajlik, a rendezvények eddig ütemterv szerint megtartásra kerültek. A polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatának akadálymentesítésére benyújtandó KMOP pályázat előkészítése folyamatban van. A benyújtási határidőt meghosszabbította a VÁTI: március 31. helyett május 31-ig van lehetőség a pályázat benyújtására. A tervezés során egyeztettünk a 3 bevont civil szervezettel, a tervek hamarosan véglegesítésre kerülnek. Az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat és az V. sz. Gondozási Központ akadálymentesítése pályázat záró elszámolásának hiánypótlását teljesítettük a VÁTI felé. Egyéb: Civil Fórum megrendezésével kapcsolatos feladatok elvégzése Két 90 éves és egy 95 éves kispesti lakos születésnapi köszöntésének megszervezése Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant (Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre ismételten meghirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. A versenytárgyalást mindig a tárgyhót követő hónap első keddjén tartjuk, de eddig pályázat még nem érkezett. 8 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a pályázatra a jelentkezési határidő folyamatos. Egy-egy érdeklődés volt, de ebben az évben még nem kelt el lakás. A Táncsics u. 1. szám alatti korlátozottan forgalomképes, nem lakás célú helyiséget folyamatosan hirdetjük bérbeadásra. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületre pályázatot irtunk ki, határideje április 4. volt. Jelentkezés nem történt. A testület döntése alapján ismételten 20 napra kiírjuk, április 11-től. A főváros és a kerület a tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos tárgyalásokat, egyeztetéseket folyamatosan végezzük. A Zoltán utcai sporttelepet és a KAC pályát birtokba adtuk a Kispesti Sport Nonprofit Kft. részére a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt az ingatlanok megvételére testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltük a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78., 79.,80 és 81., 82,83.,84./Simonyi Zs.u. 66./ sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. A Simonyi u. 70. sz. alatti ingatlan esetén még folyik a bontási engedélyezési eljárás. A

11 11 bontási engedélyeket átadtuk a KÖ-KI beruházójának a bontás elvégzése céljából az önkormányzat és a beruházó közötti hatoldalú megállapodásban foglaltak szerint. A lakóközösségi pályázathoz az előterjesztést elkészítettük, a tulajdonosi bizottság a márciusi ülésen döntött a kiírásról, a jelentkezési határidő április 22.. A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. Az éves ingatlankataszteri statisztikát elkészítettük határidőre március 20-ig. A panel pályázatok szerződései a jogi iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a három hónapot elérő hátralékosok részére a felszólítást kiadjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. A Csokonai u sz. alatti Civilek Háza ingatlanra a használati megállapodások elkészültek, aláírásuk folyamatban van. A tulajdonosi bizottság az elmúlt időszakban két ülést tartott. A március 7-i ülésre 15 ügyet készítettünk elő döntésre, melyből 4 előterjesztés ügyében döntött a testület a márciusi ülésén. A testületi döntések végrehajtása folyamatban van. A bizottság április 4-i ülésén 10 ügyben hozott döntést, melyből 3 ügy kerül a képviselő-testület áprilisi ülésére. Az előterjesztések elkészültek. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt ügyvédi behajtásra átadjuk a hátralékos ügyeket, irodánk felszólító levelet küld ki. Az elmúlt időszakban 11 esetben adtunk ki felszólítást, majd a behajtás elindítása előtt az ügyvéd két esetben szólította fel a hátralékos ügyfelet. Egy ügyfél kért hátralékának megfizetésére részletfizetést, melyet a tulajdonosi bizottság javasolt, a részletfizetési megállapodás aláírása megtörtént. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 9 esetben kértük a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 3 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. 1 db adásvételi szerződést készítettünk elő, melynek aláírása megtörtént. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával a bizottság 14 db ügyben tett javaslatot a bérbeadói jogokat gyakorló polgármester részére (2 bérbeadás, 1 db szerződésmódosítás, 7 db szerződéshosszabbítás, 2 db lakáscseréhez hozzájárulás, 2 db lakásleadás) két ügy elnapolásra került. A nyugdíjasházban két üres lakás van, a bizottság javaslata alapján a lakásfelajánlást megtettük, még nem nyilatkoztak az elfogadásról. -A szociális és lakásügyi bizottság március 8-i ülésén 5 db, a márciusi 22-i ülésén 5 db, március 29-én 6 db ügyben döntött Lakbértartozások, peres ügyek: a folyamatban lévő lakáskiürítési perekben egy új ítélet született, pernyertesek lettünk, még nem jogerős. Három korábban jogerőssé vált ügyben a kiköltözésre előírt határidő lejárt, a felszólítást kiadtuk. Amennyiben nem teljesítenek, megindítjuk a végrehajtási eljárást. Három végrehajtás alatt álló ügyben a bírósági végrehajtó április 19-re kitűzte a kilakoltatás időpontját. 5 esetben jogcímnélküli lakáshasználó ellen lakáskiürítési pert indítottunk. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 11 db volt, egyéb jelzáloggal kapcsolatos ügy 3 db volt.. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 12 életjáradéki szerződéssel működik, márciusa óta új szerződést nem kötünk. Az elmúlt időszakban egy járadékos esetében állapítottuk meg a járadék új összegét. -Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban egy végzés, továbbá 2 határozat született. Egy esetben igazolást adtunk ki a támogatás igénybevételéhez.

12 12 A lakáspályázat lezáródott, a gépi feldolgozás elkészült, melyet a bizottság részére kiosztottunk, a helyszíni szemlék elvégzése folyamatban van. Várhatóan a szemlék befejezését követően, áprilisban kerülhet sor a lakások bérbeadására Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 19 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 12 db járdahibával összefüggésben 9 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 2 db közvilágítási hibára vonatkozóan 14 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A bejelentések nagyobb hányada telefonon történik. A vonatkozó időszakban irodánkhoz 12 írásos megkeresés érkezett, melyeket kivizsgálást követően folyamatosan megválaszolunk. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járda-, parkolókarbantartás: 41 helyszínen, kb. 530 m 2 felületen rendeltünk meg kátyúzási munkálatokat észlelés vagy lakossági jelzés alapján. Az észlelt vagy bejelentett balesetveszélyes úthibák felmérése, megrendelése és javítása az elmúlt időszakban is folyamatosan történt. 2 helyszínen, kb. 35 m 2 felületen rendeltünk meg járdajavítási munkálatokat: a József Attila utcában, illetve a Mézeskalács Óvoda előtt a Kelet u. 8. számnál, melyek határidőre elkészültek. Felmérés alapján műszaki tervet készítettünk és árajánlatot kértünk a Mézeskalács Óvoda előtti terület rendezésével kapcsolatban viacolor burkolat fektetésére. Az út-, járda- és parkoló-karbantartási feladatokra (2 éves időszak) a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A határidőre beérkezett, nagyszámú árajánlat korrekt értékelése érdekében árszakértőt kértünk fel. Az árszakértői vélemény határidőre beérkezett, az ajánlatok értékelése ennek figyelembe vételével zajlik. Jelenleg a hiánypótlások értékelése van folyamatban április 4-én garanciális bejáráson vettünk részt a Temesvár u. Vasút u. - Kassa u. közötti, a Főváros által évben felújított szakaszán. A kivitelező április végéig ígérte a több helyen megsüllyedt útburkolat javítását. Útüzemeltetési feladatok: 1 esetben kértünk megrongált telefonfülke helyreállítását a T-Com Zrt-től. 5 esetben kértük sérült KRESZ-tábla javítását, illetve pótlását az FKF Zrt-től. 3 esetben kértük állattetem elszállítását. 2 esetben jeleztünk közvilágítási problémát a BDK Kft-nek. Felkértük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t 4 db víznyelő tisztítására. 28 db üzemzavar bejelentés érkezett fenti időszakban a közművektől, ezen belül 18 db a Fővárosi Vízművek Zrt-től, 3 db az FCSM Zrt-től, 4 db az ELMÜ Nyrt-től, 2 db a Fővárosi Gázművek Zrt-től és 1 db a Főtáv Zrt-től. 1 esetben kértük fel Fővárosi Vízművek Zrt-t utcai szerelvény javítására. Egyeztetést tartottunk a Jogi Irodával az üzemképtelen gépjárművek elszállításának témakörében. 6 esetben továbbítottunk üzemképtelen gépjárművekre vonatkozó bejelentést a Fővárosi Közterületfelügyelethez és kértük a gépjármű-tulajdonosok helyszíni kiértesítését. 3 helyszínen (Hunyadi tér, Kossuth tér, Rendőrség előtt) működik a kerületben köztéri óra, működésük jelenleg zavartalan. A kerület 4 utcáját érintően, ismeretlenek által eltulajdonított víznyelőrácsok pótlására árajánlatot kértünk, a pótlásig a hibák jelzésükről gondoskodtunk. A beérkezett ajánlatok alapján 19 db víznyelőrács pótlását megrendeltük, mely határidőre elkészült. Pozsony utcai árok ez évi várható karbantartási munkáiról tájékoztatást kértünk az FKF Zrt-től.

13 13 Írásban kértük az FKF Zrt-től a Kispesti Egészségügyi Intézetnél útcsatlakozás javítását, illetve lesüllyesztését. Ismételten felkértük a BFFH illetékes ügyosztályát a Nagykőrösi út Pannónia úti felüljárójának mielőbbi felülvizsgálatára és felújítására a balesetveszély-elhárítás érdekében. Forgalomtechnika: A Batthyány utcában több helyszínen pótoltattuk a gyalogosok védelmét szolgáló, sérült vagy hiányzó kőbabákat. Az Arany J. u. 22. sz. mellett parkolásgátló oszlop kihelyezését rendeltük meg április 8-i határidővel. Forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére vonatkozóan pályázatot készítettünk elő. 15 helyszínen működik sebességmérő és -kijelző készülék a kerület fontosabb útszakaszain a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. A tárgyi időszak alatt 4 helyszínen volt meghibásodás, ezek garanciális javítása megtörtént, 1 helyszín javítása folyamatban van. Írásban kerestük meg a Fővárosi Önkormányzatot több, forgalomtechnikai témakört érintő kérdésben (közlekedési táblák kihelyezése, pótlása, forgalmi rend felülvizsgálata lakosság kérésére, stb.). A vonatkozó időszakban 55 db tehergépjármű behajtási kérelmet véleményeztük a Parking Kft. kérésére. Mozgáskorlátozott parkoló kijelölése céljából helyszíni szemlén vettünk részt a Csokonai utca 2. számnál. Mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére vonatkozó igényt továbbítottunk az FKF Zrt. felé (Árpád u. 9/b). Lakossági kezdeményezésre felkértük a BFFH Városüzemeltetési Főosztályát a Vas Gereben u. - Nagykőrösi úti csatlakozásánál gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozó igény kivizsgálására és szakmai állásfoglalás adására. Fejlesztési-felújítási feladatok Térfigyelő rendszer: Az irodán nyilvántartott térfigyelő-kamera igényeket továbbítottuk a Rendőrség felé, és a jogszabályoknak megfelelően javaslatukat kértük a évi fejlesztési helyszínekre vonatkozóan. A Rendőrség 10 helyszínre vonatkozóan tett javaslatot. A évi fejlesztési helyszíneket előkészítjük szakbizottsági döntésre. A Klapka u. 2. sz.-ról a kamera áthelyezésre került az Irányi D. u. 1. sz. társasházra. A kamera beüzemelése március 31-ével megtörtént. Parkolás-szabályozás: A Drágfy köz 1. sz. előtt közlekedési jelzőtáblák helyeztettünk ki a járdán történő parkolás (20 m hosszban történő) engedélyezése céljából, a parkolási problémák enyhítése érdekében. Görpark: A lakosság kérésére és vezetői egyeztetés alapján március 7-i határidővel Műszaki okok miatt zárva táblát helyeztettünk ki a Skate-pályához. A táblákat ismeretlenek eltulajdonították, a kaput feltörték. A táblák pótlása és a kapu zárása megtörtént. Sajnos, a kihelyezett tábla rongálása folyamatos. Parkolófejlesztés: Műszaki előkészítést követően árajánlatot kértünk 7 helyszínen parkolófejlesztéshez költségvetési kiírás elkészítésére, május 6-i határidővel. Nagykőrös úti zajvédőfal II. ütem (Wekerletelep): március 11-én részt vettünk a munkálatokkal kapcsolatos bejáráson. Szakbizottsági határozat alapján kértük a BFFH Városüzemeltetési Főosztályától a Nagykőrösi út 26. és 34. sz. ingatlanok elé üzemi kapu kiépítését, illetve a 34. számnál a Kund utca felőli bejárás biztosítását. Az üzemi kapu kialakítására vonatkozó kérés teljesítését a Főváros válaszában elutasította. A Kund utca felőli bejárással kapcsolatban március 30-án helyszíni egyeztetést kezdeményeztünk a megoldás érdekében. A Főváros a március június 30. közötti időszakra kiadta a munkakezdési hozzájárulást a II. ütem építési munkálataira. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 1 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást készítettünk elő: Sibrik Miklós felüljáró mellett - nagyközépnyomású gázvezeték rekonstrukció tervéhez.

14 14 Az alábbi helyszínekre vonatkozóan került kiadásra munkakezdési burkolatbontási közútkezelői hozzájárulás: Jáhn Ferenc utca gázbekötéshez március 15-i határidővel, Vas Gereben utca gázbekötéshez március 20-i határidővel, Lehel utca elektromos kábel fektetéshez április 08-i határidővel, Vak Bottyán utca csatornabekötéshez április 25-i határidővel, Nagyenyed utca csatornabekötéshez április 25-i határidővel, Forrásház melletti parkoló kialakításhoz április 30-i határidővel, Üllői út mellett tervezett Lidl áruház telekmegosztásához Frangepán u. 2., Petőfi u kapubehajtó építéséhez József Attila utcai gyermekotthon bejáratánál kapubehajtó bővítéséhez. 1 esetben hiánypótlásra szólítottuk fel a kivitelezőt (Vak Bottyán utcai csatornaépítés) a munkakezdési (burkolatbontási) engedély kiadásához. 1 esetben felszólítottuk a kivitelezőt nyomvonal javítására a Nádasdy utcában. 4 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást az Építéshatóság Iroda részére közterület-foglalással kapcsolatban, további 2 esetben pedig építési eljáráshoz. 1 esetben közútkezelői állásfoglalást adtunk a Jogi Irodának kártérítési ügyekkel kapcsolatban. Egyéb feladatok: A Magyar Államkincstár részére megküldtük a céltámogatással készült csatornaszakaszok bekötési arányáról szóló igazolást. A lakókat írásban felkértük a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozásra (Tulipán utca, Jókai utca, Zrínyi utca). A Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság márciusi ülésén részt vettünk. Az áprilisi szakbizottsági ülésre 4 témakörben készítettünk szakmai anyagot és előterjesztést: a sebességkijelzők évi telepítési helyszíneire szóló javaslat; a Kassa utca forgalmi rendje, a Kisfaludy utcánál gyalogátkelőhely létesítése, a Rendőrség évi munkájáról szóló beszámoló. Egy fő településőr továbbra is ellátja az előírt feladatokat (a reggeli és a délutáni időszakban a Jókai utcai iskola melletti gyalogátkelőhelynél a gyerekek átkelésének segítése, rendezvénybiztosítás, az önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel, játszóterek, skate-park visszatérő ellenőrzése, stb.). A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálja és továbbítja az illetékes szervek felé. Zöldprogram iroda I./ Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 18 db; Kivizsgált: 18 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 28 db, Hivatalból indított: 4 db;. Tájékoztatás: 14 db; Felszólítás: 42 db; Lezárt akta: 13 db; Intézkedés kérése: Szociális Irodától: 1 db; Szabálysértési Irodától: 1 db; Hatósági Irodától: 1 db; ÁNTSZ-től: 1 db; Tűzoltóságtól: 1 db; BKV-tól: 1 db; FKF.-től: 3 db; Közterület-felügyelettől: 2 db; Okmányirodától adatkérés: 9 db, Feljelentés szabálysértésre: 17 db; határozat (hatósági kényszertakarítás): 1 db. Akciónapi bejárások: 1 db (2011. március 11.-én, ig). 3db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. 2db fakivágási engedélyt adtunk ki, 159db fa pótlásának előírásával. II/ Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 64 helyszínről, mintegy 200 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek). Teljesültek, teljes mértékben a március végi teljesítési határidejű (24 helyszín, kb. 60 db fa) fasorápolási munkák. A munkák során viszonylag nagyobb volumenű, visszavágásokkal járó ápolási munkák teljesültek az Élmunkás lakótelepen. 13 esetben (pl.: letört ágak, kiszáradt fák kivágatása, egyéb sürgős feladatok miatt), mintegy 20 db fát érintően adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül, azonnali teljesítésre (balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt).

15 15 Más szervhez továbbítottunk lakossági igény alapján 11 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T Com.stb.). Részleges-, un. gyalogos űrszelvény kitisztítási gallyazási munkák fejeződnek be az un. Corvin Hunyadi ltp. - n (parkfa feltisztítások: mintegy 500 db parkfát érintően). Befejeződtek a főváros megbízásából a Főkert Zrt. által végzett Ady Endre úti fasorápolási munkák, az út teljes hosszában (gallyazások, ifjítások, száraz fa kivágások). Meghívásunkra a Főkert Zrt. munkatársai színvonalas szakmai beszámolót tartottak Környezetvédelmi Bizottságunk i ülésén a kerületünkben végzett fasor üzemeltetési (fenntartási) munkájukról. Ez alaklomból felvetettük ezen fasorok fejlesztési (fasor rekonstrukciók) lehetőségeit is: első sorban az Ady Endre, és a Hunyadi útét. Ütemezett fasorápolási megrendelést készítünk elő február - márciusi lakossági igények alapján áprilisi teljesítésre (26 helyszín, mintegy 80 db sor-, vagy parkfa). Ugyancsak megrendeltük a Közpark Kft. től a évi, őszi telepítésű facsemeték kora tavaszi ápolási munkáit kb. 200 db facsemete vonatkozásában. A mennyiség egyaránt felöleli az irodánk által telepített, és az un. határozatokon alapuló telepítéseket. III. / Parkfenntartási feladatok: Növényápolási feladatok Cserje- és évelőültetési munkákat rendeltünk meg március elején a vállalkozótól a Templom téren, a Fő utcában, a Városház téren és a Fő u. - Nádasdy u. sarkán, melyek ez utóbbi kivételével március közepéig teljesítve lettek. Megrendeltük a rózsaágyások tavaszi felásását és a rózsatövek kitakarását a vállalkozótól március 31.-i határidővel, valamint kiemelt fenntartású zöldterületeinken a még nem záródott cserjeállományok cserjealj-takarítását és saraboló kapálását. Lakossági telepítésű kis fák átültetését rendeltük meg a Fő u-i kiemelt növénykazettából a Kisfaludy utcai kutyafuttatóhoz, valamint a József A. utcai szétesett forgalomterelő dézsák cseréje miatt 4 db kis fa átültetését a Jókai u. Zrínyi u. közötti parkrészen a játszótér és a sportpálya közé a sétány mellé, ezek megtörténtek. Az árvácska gyomlálását és kapálását rendeltük meg a kétnyári virágágyásokban, április első hetében a teljesítés megtörtént. Új építésű, kiemelt bazalt szegélyű virágágyások tervezése és megrendelése van folyamatban két helyszínen: Kossuth L. u-ban (a Halásztanya mellett), és Kosárfonó u-ban (kerékpártároló mellett). Április 20-i határidővel megrendeltük a vállalkozótól a Canna beültetésével tervezett virágágyak előkészítését. Szakipari feladatok: Befejeződtek a Toldi u. Kazinczy u. közötti kutyafuttató felújítási munkái a Közpark Kft. közreműködésével. A kerítés átalakításán túl az ebek számára kiképző eszközöket helyeztettünk ki, valamint egy ivókutat létesíttettünk a területen. Sürgősséggel megrendeltük a Közpark Kft-től parki locsolóhálózataink (kb. 60 db, és a szökő kutak (4 helyszín) tavaszi beüzemelési munkáit. A locsolóhálózatok legelőbb az un. kiemelt parkjainkban kerülnek beüzemelésre. Fogadj örökbe egy közterületet program: március közepéig nem készült újabb megállapodás, a Jogi Irodától március 22-én az átdolgozott megállapodás mintákat megkaptuk. IV./ Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket / bejárásokat / visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által március hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, április hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok begyűjtése és darálása. V./ Parkfelújítás, fasorok és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: A Jókai u. Jáhn F. u. között létesítendő új kutyafuttatóval kapcsolatban beérkezett kérdőíveket (46db a

16 16 kiküldött 800-ból) értékeltük és előterjesztést készítettünk a Környezetvédelmi Bizottság részére. A Bizottság döntése alapján a Jókai u. Zrínyi u. között az Üllői úti parkolók mentén húzódó zöldsávban létesülne az új kutyafuttató. VI. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság március 7-én tartotta rendes ülését, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak: 1.) Tájékoztatás a veszélyes hulladék begyűjtésének lehetőségeiről (meghívott előadó: SDK Hungária Kft.); 2.) A Szövetség utcai szelektív hulladékgyűjtő-sziget kihelyezésével kapcsolatos lakossági tiltakozás megtárgyalása; 3.) A Pannónia úti nyárfa-rekonstrukciós program megvitatása; 4.) A szelektív hulladékgyűjtő konténerek borogatás elleni védelmének megvitatása; 5.) Tájékoztatás a köztisztasági szabálysértésekről és a megtett intézkedésekről; 6.) Egyebek A Környezetvédelmi Bizottság április 4-én tartotta rendes ülését, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak: 1.) Tájékoztató a fővárosi kezelésű és fenntartású kerületi fasorokról (meghívott előadó: Főkert Nonprofit Zrt.), 2.) Kutyafuttató létesítés megfelelő helyszín kijelölésének megvitatása, 3.) A "Szebb Kispesti Környezetünkért" környezetvédelmi pályázat évi kiírásának megvitatása, 4.) A évi "Zöld Kispestért" díjra beérkezett jelölések megvitatása, 5.) Egyebek. Az új szelektív hulladékgyűjtő sziget kihelyezések fel lettek függesztve lakossági tiltakozás és bizottsági döntés miatt. Megrendeltük a Közpark Kft.-től a Gutenberg körúti szelektív hulladékgyűjtő sziget bővítéséhez az aljzat kiépítését, valamint a meglévő gyűjtőszigetek borogatás elleni védelmének érdekében árajánlatot kértünk védőkaloda kiépítésére. Az EUROPARK Bevásárlóközpont területén szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése érdekében háromoldalú egyeztetést kezdeményeztünk az FKF Zrt. részvételével. A tavaszi elektronikai hulladékbegyűjtés március 26.-án sikeresen lezajlott, a négy kerületi helyszínen összesen 5175 kg gyűlt össze. VII./ Főbb szakmai egyeztetések, egyéb események: A Kortárs Építészeti Központ megkeresésére a közösségi kertek program kerületi megvalósíthatóságával kapcsolatban mintakert kialakításához alkalmas helyszínek felmérése lezajlott, a tervezési folyamat megkezdődött. A Humánszolgáltatási Irodával közösen a Tegyünk együtt többet a zöld kispesti bölcsődékért és óvodákért pályázat kiírását megjelentettük. Irodánk elkészítette a Zöld Kispestért díj évi kiosztásához a négy kategóriában a jelöltek listájának összeállítását, valamint a díjkiosztó ünnepség előkészítését a Társirodákkal egyeztetve megkezdtük Irodánk részt vett a Construma kiállítás Önkormányzati szakmai napján a Green City előadássorozaton. Irodánk folyamatos szakmai támogatást nyújt a Kispest Kft. részére a Forrásház Gondozási Központ építési munkák kertészeti vonatkozású részeinek tekintetében. Feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, április 7. Gajda Péter

17 17 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18 18 Ügyiratforgalom március hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda XIX. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai Csoport XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: Kipostázott tértivevényes küldemény: Kipostázott sima küldemény: Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: Futárposta útján kézbesített küldemény: levél levél levél 541 levél levél 2. sz. melléklet

19 19 MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK március Az eljárást lefolytatta Helyben -hagyva Megvál - toztatva Megsem -misítve M á s o d f o k o n Megszün - tetve Új eljárá s Hatályon kívül helyezve Részbe n megváltoztatva Felfüggesztv e Építéshatóság Gyámhivatal Szociális és gyermekvédelmi iroda Összese n Összesen: MÁSODFOKÚ VÉGZÉS március Az eljárást lefolytatta helybenhagyva megváltoztatva megsem -misítve M á s o d f o k o n megszün -tetve hatályon kívül helyezve részben megváltoztatva fellebbezés elutasítás Építéshatósági iroda Gyámhivatal Szociális és gyermekvédelmi iroda Összesen Összesen: Budapest, március 31.

20 20 3. sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről március 21. Ügyrendi és közbeszerzési bizottság március 21. március 22. március 28. április 4. április 4. április 5. április 11. április 12. április 12. április 19. április 19. Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Szociális és lakásügyi bizottság Tulajdonosi bizottság Környezetvédelmi bizottság Tulajdonosi bizottság Pénzügyi és költségvetési bizottság Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság Szociális és lakásügyi bizottság Szociális és lakásügyi bizottság Ügyrendi és közbeszerzési bizottság

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2009. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA . számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: Főszám: 08 db Alszám: 7 144 db Összesen: 9 15 db Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 3-ig: Kiadott építési engedélyek száma: 13 69

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének II. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 26/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete ának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről 154/2011.(III.17.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért Lázár Tamás képviselő javaslatával és önálló képviselői indítványát a

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről 970/2011.(XII.19.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a Budapest XIX., Temesvár u.117. szám

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. tavaszi ülésszakára vonatkozó MUNKATERVE (2013. január 1-től június 30-ig) 3 Tartalomjegyzék Ülések időpontjai: Előterjesztések

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben