Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Belső ellenőrzési csoport A évi ellenőrzési jelentést a képviselő-testület április 21-én elfogadta. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház évi költségvetési beszámolóinak ellenőrzéséről készített végleges jelentés az érintettek részére átadásra került. Az intézmény a jelentésben megfogalmazott javaslatokra benyújtotta intézkedési tervét, amelyet az ellenőrzés véleményezett. Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően a Kispesti Uszoda évi költségvetési beszámolóinak ellenőrzésére vonatkozóan a megbízólevél és az ellenőrzési program elkészült, a vizsgálat folyamatban van. Belső auditori képzésen való részvétel. Szakmai segítségnyújtás. Távollét: 4 nap Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 83 db Építési engedélyek száma: 8 db Használatbavételi engedélyek száma: 4 db Közterület foglalási engedélyek száma: 40 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. A közterület foglalási engedélyek köréből két bizottsági ülésen 4 db kérelem került elbírálásra. Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A Puskás Ferenc Általános Iskola tornaterem építési engedélyét benyújtottuk. Az Államigazgatási Hivatal a XX. kerületet jelölte ki az eljárás lebonyolítására. Az NKH a közlekedési terv elkészítését kérte, melyet megrendeltünk. A hatóságtól a szakhatósági engedélyt megkaptuk, melyet továbbítottunk az Építésügyi Hatóságnak. Az építési engedélyt megkaptuk, mely jogerőssé vált. A évi Wekerletelepi értékmegőrző és környezetrendező pályázatot a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság elé terjesztettük. Ha a Költségvetési Munkacsoport elfogadja, megjelenik a helyi médiában. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Wekerletelep környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében melléképület megújító programot dolgoztunk ki, melyet a Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság támogatott. Kispest építészeti minőségét biztosítandó 1 darab tervpályázat kiírását tervezzük, a Gutenberg téri piac hivatalunk szervezésében valósulna meg, illetve javaslatot teszünk a LIDL beruházás menedzsmentjének, hogy tervpályázatot bonyolítson le. Az OBI átköltözik a KÖ-KI Terminál épület együttesébe. A volt épületébe ALDI, JYSK stb áruházak költöznének. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Tervtanács kéthetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf. terv benyújtható Módosítás után benyújtható Mód. után ism. tervtan. elé Nem javasolja engedélyre Április 05. Árpád u. 141/a. * Csíky u. 8. * Háromszék u. 3. * Peterdy köz 2/a. * Peterdy köz 9. * Rákóczi u. 156/a. * Szövetség u. * Zalaegerszeg u. 83. * Zoltán u. 16. * Zoltán u. 24. * Tálas u * Április 19. Ady Endre út 83. * Géza u. 6. * Jókai u * Nádasdy u. 28. * Petúr u. 11. * Pozsony u * Május 03. Almavirág tér 1. * Álmos u. 53. * Baross u. 14. * Gosztonyi Lajos u. 4. * Rozgonyi köz 12. * Vajk u. 5. * Zoltán u. 24. f/1. * Zoltán u. 24. f/2. * Gyámhivatal április 12-én a Főv. TEGYESZ-ben Burkáné dr. Nagy Beáta a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője tartott előadást a január 1-jétől bevezetett jogszabályi változásokról. Az előadás anyagát a kollégák megkapták. A belső auditor képzésen a gyámhivatalból 5 fő vett részt.

3 május 3-án 2 fő vett részt a havonta megtartott gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozáson a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban. Az elmúlt időszakban 7 bírósági tárgyaláson vettünk részt, a keresetlevelek, beadványok beadása folyamatos. A gyámhivatalban a munka továbbra is a hatályos jogszabályok és az ISO alapján történik. Hatósági iroda Vállalkozás igazgatás: Bejelentés köteles tevékenység: 19 Megszűnés: 8 Módosítás: 3 Átvezetés: 11 Működési és bejelentés köteles tevékenység: 3 Megszűnés: - Módosítás: 4 Átvezetés: 4 Kijelölés alapján kiadott működési eng: 2 1 üzletben intézkedtünk a tűzoltóság által feltárt hiányosság pótlása miatt. Zenés táncos rendezvény engedélyezése: szabadtéri rendezvény: 3 (ebből 2 folyamatban) Telepengedélyezés: Benyújtott kérelem: 1 Módosítás: 1 Kiadott engedély: 1 Folyamatban lévő: 1 Panasz: 3 Egyéb: 9 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 10 Tetem elszállítás: 4 Ebnyilvántartás: 367 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 13 Hagyatéki helyszín: 22 Ebtartás ellenőrzés: 6 Lakossági panasz vizsgálat: 2 Igazolás átadása ellenőrzéssel: 5 A rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzésen az ellenőrök részt vettek.. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 77 Tulajdoni lap igény: 8 Kompenzációs beadvány: 76 Hatósági bizonyítvány Özvegyi: 4 Élettársi 3 Talált tárgy: 5 Hagyaték: Leltár: 105 Alszámra érkezett irat: 369

4 4 Humánszolgáltatási iroda Tovább folytatódtak a normatíva igénylést megalapozó ellenőrzések a Móra Ferenc Ált. Isk. és EGYMI-ben, a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban, az Eötvös József Általános Iskolában, a Gábor Áron Általános Iskolában, az Erkel Ferenc Ált. Iskolában, a Gyöngykagyló óvodában és a Tarka-Barka óvodában. Elvégezte irodánk a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásának elszámolását, valamint az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásának igénylését. Lezajlott a 2011/2012-es tanévre történő iskolai beiratkozás, adatainak feldolgozása folyamatban van. Az indítható első osztályok számának engedélyezése a májusi KOSIE bizottsági ülés napirendjén szerepel. Előkészítette irodánk és a bizottság megtárgyalta az intézményi alapító okiratok módosítását. Kiírásra került az idegen nyelvet tanító pedagógusok külföldi tanulmányútját támogató pályázat. Az iroda előkészítette jóváhagyásra az óvodák Házirendjét, melynek módosítására az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő miniszteri rendeletek módosítása miatt került sor. Az óvodai beiratkozás előkészítése érdekében elkészítésre került az egységes jelentkezési lap, melyet feltett irodánk a kispesti honlapra a szülők számára. Az óvodavezetők részére elkészítette irodánk a jogszabályi eljárásrendet a felvétellel kapcsolatos intézkedések egységes értelmezése miatt. Minden intézménynek megküldésre került a körzetükben élő három éves korú gyermekek listája. A vezetőkkel egyeztetett irodánk a felvételi eljárásrenddel kapcsolatos kérdésekben. Részt vett irodánk a Tarka-barka Óvoda nevelésnélküli munkanapján a munkatervi feladatok ellenőrzése okán. A Wekerlei Kultúrházban tájékoztatást tartott Irodánk az érdeklődő szülők részére az óvodai és bölcsődei beiratkozásról, melyen részt vettek az intézmények vezetői is. Szakértői vizsgálatra előkészítésre került a Bóbita Óvoda helyi nevelési programja. Előkészítésre került Csermely Gábor igazságügyi szakértő vizsgálatát az érintett óvodai és bölcsődei intézmények tekintetében. Értesítést kaptak az intézmények írásban a évi részletes bérelőirányzatokról és a havi bérkeretükről engedélyezett létszámukról. A Kispesti Egészségügyi Intézet jelentését is megtárgyalta a bizottság a képviselő-testület elé a zárszámadással együtt kerül. dr. Földényi Frigyes fogorvos praxishosszabbításra vonatkozó kérését a képviselő-testület elfogadta a szerződés hosszabbítás aláírásra került. dr. Apjok Enikő házi gyermekorvos kéréssel fordult hozzánk; praxisának megszüntetése előnyös az önkormányzatnak, mert a két másik kis körzet életképes marad, megszüntetés esetén kártalanítás szükséges a KOSIE bizottság már tárgyalta, megküldjük a Pénzügyi Bizottságnak utána képviselő-testület elé. A Heim Pál Gyermekkórház (gyermekek ügyeleti ellátásával kapcsolatosan) főigazgatója kapcsolatos támogatási összegről elszámolt, kéri a szerződés meghosszabbítását. Változatlan összeggel újítanánk meg a szerződést (142,2 e Ft-ot fizettünk havonta a Heim Pál Kórháznak 2010-ben, ez az eredeti összeg 35,4 %-a). Lezárult a közművelődési pályázatok beadása. Rekord mennyiségű pályázat érkezett - 75 db - közöttük kerül felosztásra az 5 milliós keret. A pályázatok feldolgozása folyamatban van, a májusi KOSIE bizottsági ülés elé terjeszti irodánk a felosztást. A KIFŐ tagjai segítettek lebonyolítani a tavaszi kerületi úszóversenyt. Heti rendszerességgel megtartott ülésein az általa meghirdetett kerületi vetélkedőre beérkezett munkákat értékelte. A diákolimpiai versenysorozat keretein belül a II., és III. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulói és döntői kerültek megrendezésre. Elkezdődtek a nagypályás bajnokság mérkőzései. A KAC pályán atlétikai váltó futóversenyt szervezett Irodánk. A Kispesti Uszodában március 26-án megrendezésre került a Tavaszi Úszó Kupa verseny, melyen a kerület összes általános iskolája részt vett, összesen 330 fővel. A kupát a Kós Károly Ált. Iskola nyerte, a Bolyai és az Eötvös iskolák előtt. Április 3-án városismereti tájékozódási versenyt rendezett Irodánk Mátyásföldön, melyre a XVI. kerületi iskolákat is meghívta irodánk. A rendezvényen 65 fő vett részt, a versenyt az Eötvös iskola családi csapata nyerte. Április 8-án rendezte meg irodánk a Tavasz kupa asztalitenisz versenyt az általános iskolás korosztály részére. A versenyen a már megszokott, magas létszámmal vettek részt a kerület diákjai. Április 15-én került

5 5 megrendezésre a középiskolások részére asztalitenisz verseny. Az U19 kategóriában egyre több nevező gyűlik össze, viszont az amatőr létszám csökkent. 17-én a felnőtt versenyt rendezett az Iroda. A létszám átlagos volt. A verseny különlegességét az adta, hogy DC kategóriában, de Berger tábla alapján játszattuk a Bp. kategóriát. A Bolyai és a Vass Lajos Általános Iskolákban megtörténtek a műfüves labdarúgópályák hivatalos átadó ünnepségei. Megkezdődtek az uszodai műfüves pályán megrendezendő focibajnokság előkészületei. Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens Végrehajtásra került a KVB 19. számú Tömegtájékoztatási valamint 20. számú Katasztrófavédelmi tervének átdolgozása a HVT. módosítása kapcsán. Humánpolitikai csoport: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Előkészítettük 8 fő helyettesítését, 4 fő átsorolását, 3 fő jubileumi jutalmát, 3 fő kinevezését, 1 fő kinevezés módosítását, 4 fő megbízási szerződését. ISO minőségügyi referens tájékoztatója A hivatal folyosóira április elején kihelyezett ügyfél-elégedettséget vizsgáló anonim, "Felmérő adatlap" című kérdőívből eddig 30 darab érkezett vissza, melyek döntő többsége pozitív értékelésű az ügyintézők udvariassága, érthetősége és segítőkészségének tekintetében. Április 19-én belső auditori képzésre került sor tanácsadói oktatással, az írásbeli vizsgák április 28-án és május 3-án zajlottak le, minden résztvevője (49 fő) sikeresen teljesítette az elvárásokat. A hivatal belső auditálása május hónapban, külső auditálása június 14-én lesz. Folyamatban van a beérkezett kérdőívek értékelése. Jogi iroda Peres ügyek Az Önkormányzatunk által Csiszár Miklós és társai alperesek ellen a Budapest XIX. kerületi hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIX. kerület, Fő u. 51. szám alatt található ingatlan 38/200-ad tulajdoni hányada vonatkozásában csereszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti peres eljárásban a tárgyalás tekintettel arra, hogy IV. rendű alperes részére az idézés kézbesítése nem volt szabályszerű elhalasztásra került. Az ügyben a következő tárgyaláson ítélet várható. A Mészáros Balázs felperesnek Önkormányzatunk mint alperes ellen a Petőfi utca 19. szám alatti Társasház tetőterének beépítésével kapcsolatosan kártérítés iránt indított perében a felperest a kereset pontosításra és jogszabályoknak megfelelő előterjesztésére kötelezte a bíróság (tisztázza: a jogalap szerződéses vagy szerződésen kívüli károkozás, a kár mikor következett be; a kivitelezővel szemben érvényesített igények igazolása, az alperessel folytatott egyeztetések igazolása stb.). A GANZ Műszer Művek Zrt. alperes ellen közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perben alperessel közösen kértük az eljárás szünetelését, tekintettel arra, hogy alperestől egyezségi ajánlat érkezett Önkormányzatunkhoz. A Sport-Ért Kft. felperesnek Önkormányzatunk ellen a Zoltán utcai sportteleppel kapcsolatosan kártérítés iránt indított, a Fővárosi Bíróságon folyamatban levő peres eljárás során a bíróság a tárgyalást elhalasztotta, mert az iratok a Fővárosi Ítélőtáblától (ahova a szakértői díjat megállapító végzés felperes általi fellebbezése miatt kerültek) nem érkeztek vissza. A bíróság felperest felhívta további bizonyítási indítványai előterjesztésére, illetve szakértő kirendelése iránti bizonyítási indítványa pontosítására. A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztály Budapesti Területi Osztály (jogutódja: Budapest Főváros Kormányhivatala) alperes ellen a Vásártár 20. szám alatti ingatlannal kapcsolatos építéshatósági ügyben, közigazgatási határozat megváltoztatása iránt indított perben a bíróság szakértői bizonyításra adott lehetőséget, mely értelmében Önkormányzatunknak kell 30 napon belül Ft szakértői díjat előlegeznie. Új határnapot a per tárgyalására a bíróság hivatalból tűz. Ha nem előlegezzük a szakértői díjat, a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, a bontásra kötelező határozatot hatályában fenntartja és a keresetünket elutasítja. A dr. Csibra Zsuzsanna és társa felperesek által óvodai elhelyezéssel kapcsolatosan közigazgatási határozat megtámadása iránt indított perben felperesek a keresetüktől elálltak, az eljárás megszüntetésre került.

6 6 Egyéb ügyek A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda ügyeiben az általuk előkészített bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre, szükséglakás ingatlan adásvételére, rendezetlen tulajdonjogú garázshoz kapcsolódó megállapodás megkötésére, társasházi alapító okirat módosítások véleményezésére, valamint a korábban megkötött szerződésekhez kapcsolódó földhivatali és egyéb ügyintézésre került sor. Közreműködtünk a Kispest Őrség működésének modellezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés, a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatásához kapcsolódó szerződés tervezete, a Kispesti Atlétikai Club Egyesület támogatásához kapcsolódó szerződés tervezete, az. ún. rendőrszállókra vonatkozó megállapodás és előterjesztés, egyéb támogatási és vállalkozási szerződések, megbízási- és munkaszerződések, szerződéshosszabbítások előkészítése, ügyintézése tekintetében. A köztemetéses, egyéb végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek vitele folyamatos. Birtokvédelem A beszámolási időszakban 1 tárgyalásra került sor; 1 elutasító határozat született. Közbeszerzés Az Iroda közbeszerzési referense által készített beszámoló alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: a szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, csapadékvíz-elvezető rendszer/ek karbantartása, javítása, járda úttest csatlakozások akadálymentes átalakítása járdasüllyesztéssel - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, emiatt a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötésre az eredetileg meghatározott időpontban nem került sor; szállítási szerződés az ajánlatkérő fenntartásában lévő Kispesti PszichoCentrum (Forrásház Gondozási Központ) részére eszközök beszerzése tárgyában, a KMOP /B-2f kódszámú Európai Uniós pályázat keretében tárgyú eljárásban a közreműködő szervezet hozzájárulása után van lehetőség csak az ajánlattételi felhívás közzétételére; az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, általános iskolák és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellátása az iskolai szorgalmi időszakban, a nyári napközis tábor közétkeztetésének ellátása az iskolai szorgalmi időn kívül és ehhez kapcsolódóan az ételhulladék elszállítása - tárgyú ajánlattételi felhívás véglegesítése a független közbeszerzési tanácsadó által jelenleg folyamatban van; a 60 éven felülieknek, 3-18 év közötti gyermekeknek általában napi háromszori étkezés biztosítása érdekében készétel beszerzése beleértve diétás és táplálék-allergiás készételek előállítását és szállítását is a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyei és a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózat telephelyén, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása tárgyú eljárás bonyolítását független közbeszerzési tanácsadó végzi, a felhívás készítése jelenleg folyamatban van; folyószámlahitel-szerződés megkötése tárgyában induló eljárásban az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás mellékletével (dokumentációval) és a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás indításáról szóló levél, valamint az ajánlattételi felhívás mellékletével (dokumentációval) együtt megküldésre került; az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálói feladatok beszerzése - tárgyában induló közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésre került; személygépkocsik beszerzése - tárgyú eljárás folyamatban van; az Önkormányzat tulajdonát érintő vagyonbiztosítás tárgyú eljárás folyamatban van. Okmányiroda Április hónapban az ügyfélkapu rendszerben a fejlesztők felhívták a figyelmet az ügyfélkapu leggyorsabb és legegyszerűbb megszüntetési módjára. Az XR rendszerben folyamatosan elkészítjük az internetes naptárkifeszítést. Április 19-én 1 munkatársam részt vett a Belső auditor képzésen. Továbbra is folyamatosan végezzük az egyéni vállalkozók felülvizsgálatát április közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 282 db

7 7 ideiglenes vezetői engedély kiadás: 8 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 5 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 142 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 89 db útlevél adatfelvételezés: 158 db törzskönyvkiadás: 356 db forgalmi engedély kiadás: 512 db lakcímkártya kiadás: 419 db mozgásában korlátozott parkolási igazolványa 15 db ügyfélkapu 68 db Az anyakönyvvezetők születést nem anyakönyveztek. 10 haláleset került anyakönyvezésre, és 14 jegyespár kötött házasságot. Pénzügyi és gazdasági iroda ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon, ill. pénztáron keresztül, valamint 918 db számla került kiállításra. Előkészítettük a 2011.évi költségvetési rendelet módosítást a bizottsági és a képviselő-testületi megtárgyalásra. Előkészítettük a Gazdasági Programot a képviselő-testület részére megtárgyalásra. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft Folyószámla állomány: M Ft Határidőben megküldtük a Magyar Államkincstár részére a polgármesteri hivatal és az intézményekkel összesített I. negyedéves Mérlegjelentést és a Költségvetési jelentést. Folyamatosan részt veszünk az uniós és hazai pályázatok pénzügyi és számviteli elszámolásának lebonyolításában. Gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül részt vettünk rendezvények előkészítésében. A helyi adóbevételek alakulása és között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj.%-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 10 % Polgármesteri kabinet iroda Április 12-én nyitották meg Fajka János tűzzománc képeit bemutató Városháza Tárlatot. Számos kispesti diák kapott elismerést a Pódo-Híd Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál április 14-i rendezvényén. Április 20-án, a Városháza dísztermében adták át idén negyedik alkalommal a Zöld Kispestért polgármesteri díjakat. Április 22-én, a Bölcsődék Napján köszöntötték a kispesti bölcsődék dolgozóit. A KMO-ban rendezett ünnepségen hárman vehették át az önkormányzat Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevelét. Május 1-jén a XVIII. kerületi emlékhelyen került megrendezésre a Hofherr-Dutra Emléktársaság gépmajálisa, melyen alpolgármester úr köszöntötte a hazai traktorgyártás megteremtőit. Május 1-jén, Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek, felszentelte a tavaly felújított Munkás Szent József templomot, melyet az önkormányzat vezetői és országgyűlési képviselője is megtisztelt

8 8 jelenlétével. Május 1-jén, a hagyományoknak megfelelően, a Zrínyi utcánál rendezték meg a kispesti majális egész napos rendezvénysorozatát. Május 3-án, a Városházán rendezte meg tisztújító közgyűlését a KAC. Május 5-én átadták a közép-európai régió egyik legnagyobb állategészségügyi és pet-centrumát a Hofherr A. utcában. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat május 5-én a Zöld Diófa Gondozási Központban rendezte meg központi Anyák-napi ünnepségét. Május 7-én a Wekerlei Kultúrházban rendezték meg a Fogadj örökbe egy fát Kispesten pályázat díjátadó ünnepségét. Május 8-án az önkormányzat vezetőinek részvételével rendezték meg a Méltóság Napja Templom harangszentelő ünnepségét, és az elesettek, munka nélkül maradtak támogatását célzó program elindítását. Megkezdődött a KMO által rendezett tehetségkutató verseny, a Kinder Tojás Fesztivál. Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódóan a FŐTÁV önkéntes napot szervez, és felújításokat végez május 10-én a Vass Lajos Általános Iskolában. Az elmúlt időszakban három pályázat ügyében döntött a vállalkozásba-adási munkacsoport. Előkészítettük a kispesti egyházi épületek felújításának a támogatására kiírt pályázat elbírálását. A szokásos rendben jelentek meg a honlapon az informatika részére átadott hivatali hirdetmények, testületi anyagok, rendeletek, (stb.). Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben április 7. és május 4. között 86 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből a feljelentések száma 53 db. A közterület-felügyelet, a rendőrség, a zöldprogram iroda, és a társhatóságok a vizsgált időszakban, 34 esetben éltek feljelentéssel a közrendet, köztisztaságot veszélyeztető cselekmények elkövetői ellen. Tankötelezettség megszegése miatt, a vizsgált időszakban 11 db feljelentés került megküldésre. Várhatóan május hónapban fog emelkedni ismét e tárgykörben a feljelentések száma, figyelemmel az iskolák gyakorlatára, valamint az erre az időszakra jellemző tanulói hozzáállásra. A szünet közeledtével, még a kötelességtudó tanulóknál is előfordul a lazítás. Az iroda folyamatosan tesz eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl, a társhatóságok, rendőrségek megkeresése alapján történő adatszolgáltatást, valamint a közérdekű munkavégzés időpontjának és helyének kijelölése tárgyában hozott határozatokat, továbbá a tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 28 esetben érkezett megkeresés irodánkra. Szociális és gyermekvédelmi iroda A szociális és lakásügyi bizottság az előző beszámoló időpontját április 6. követően április 12-én és április 19-én rendkívüli-, április 26-án rendes-, majd május 3-án ismét rendkívüli ülést tartott, melyek keretében az alábbi napirendi pontokról tárgyalt. 1.) Átfogó értékelés az Önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2.) A 2011/2012. tanévi szociális tanulmányi ösztöndíj-pályázat kiírása 3.) Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek 4.) Lakáspályázat elbírálása 5.) Szociális ellátások megállapítása iránti kérelmek elbírálása 6.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A bizottság a négy ülésén 36 szociális ügyben érkezett fellebbezést véleményezett, továbbá 507 szociális ellátás megállapítására irányuló kérelemről döntött első fokon. A bizottság következő rendkívüli ülését május 17-én, rendes ülését május 31-én tartja, mely alkalommal a bizottsági (nyílt) ülés helyszíne a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Wekerlei Gondozási Központja (1192 Corvin krt. 32.) lesz.

9 9 A súlyosan mozgáskorlátozott személyek minden évben január 1-jétől április 30-áig nyújthatják be gépkocsiszerzési-, gépkocsiátalakítási-, továbbá a tárgyévre vonatkozó közlekedési támogatás iránti igényüket. A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatosan történik. Az év első négy hónapjában 64 személy részére történt már folyósítás Ft összegben. Gépkocsiszerzési támogatásra 5 személy szerzett jogosultságot. Az elmúlt hónapban szociális rászorultsági alapon 37 személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg és adtunk ki részükre egy év időtartamra hatósági bizonyítványt, mely az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételét teszi lehetővé számukra. Az ezen ellátás iránti fokozott igény 2009-től kezdődően figyelhető meg. Jelenleg 164 fő rendelkezik ilyen jogosultsággal. Az évi III. törvény szabályozásában bekövetkezett módosítás kapcsán az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát legkésőbb április 30-áig kellett elvégezni arra a bérpótló juttatásra jogosult személyre tekintettel, akinek rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága december 31-én fennállt. A rendkívüli felülvizsgálati eljárásokat lefolytattuk. A szociális előirányzatok felhasználásáról vezetett nyilvántartási adatok szerint az év első négy hónapjában a rászorultak részére az iroda feladatkörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén Ft-ot fizettünk ki, mely összeg 4,74%-kal haladja meg az időarányos teljesítés mértékét. Az aktív korúak ellátása kiemelt figyelmet érdemel, mivel az ezen ellátásra rendelkezésre álló éves előirányzat összegének ( Ft) 60,56%-át április 30-áig már felhasználtuk. Társadalmi kapcsolatok irodája Az önkormányzati intézményeket, a társirodákat és a civil szervezeteket folyamatosan tájékoztattuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A Kerékpározó Kispest című, KMOP azonosító számú pályázat kapcsán a Pro Régió Ügynökség jóváhagyta az 1. sz. kifizetési kérelmet. Benyújtottuk a 2. sz. kifizetési kérelmet a fordított ÁFA támogatástartalmának igénylésére. A TÁMOP kódszámú uniós kompetenciafejlesztés pályázat kapcsán a 2. sz. Projekt előrehaladási jelentést elfogadta a közreműködő szervezet. A támogatási szerződés módosítását jóváhagyták, melynek keretében többek között engedélyezték a Bóbita Óvoda kiválását a pályázatból. A KMOP Komponens keretében benyújtott, Az I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című pályázat vonatkozásában a kivitelezési munkálatok a gondozási központban befejeződtek. A Tágra nyitott ajtó Tudásdepó Expressz Wekerlén TÁMOP könyvtárfejlesztési pályázat lebonyolítása a Wekerlei Gyermekházban folyamatosan zajlik, a rendezvények eddig ütemterv szerint megtartásra kerültek. A polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatának akadálymentesítésére kiírt EU-s felhívásra benyújtottuk az EU-s pályázatot a VÁTI-hoz. Egyéb: 1 fő 90 éves kispesti lakos születésnapi köszöntésének megszervezése Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: 4 db ingatlant ( Kossuth u. 5., Tulipán u. 14, Vas Gereben u. 105., Vas G. u. 229.) versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással történő értékesítésre ismételten meghirdettünk, a jelentkezés határideje folyamatos. Pályázat még nem érkezett 8 db lakást nyilvános, forgalmi értéken történő eladásra hirdetünk, a jelentkezési határidő folyamatos. Csak érdeklődők vannak, de idén még nem kelt el lakás. A Táncsics u. 1. szám alatti korlátozottan forgalomképes, nem lakás célú helyiséget folyamatosan hirdetjük bérbeadásra. A Fő u. 22. szám alatti Vigadó épületre április 4-ig kiírt pályázat eredménytelen volt. A testület döntése alapján ismételten meghirdettük, a jelentkezési határidő május 11. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt az ingatlanok megvételére testület döntése alapján a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A Vak B. u. 78., 79., 80. és 81., 82., 83., 84. (Simonyi Zs. u. 66.) sz. alatti ingatlanok bontási engedélyét megkaptuk. A

10 10 Simonyi u. 70. sz. alatti ingatlan esetén még folyik a bontási engedélyezési eljárás. A bontási engedélyeket átadtuk a KÖ-KI beruházójának a bontás elvégzése céljából az önkormányzat és a beruházó közötti hatoldalú megállapodásban foglaltak szerint. A lakóközösségi pályázat kiírásáról a Tulajdonosi Bizottság márciusi ülésen döntött, a jelentkezési határidő április 22. volt. A pályázat lezárult, feldolgozását megkezdte a munkacsoport A tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. A panel pályázatok szerződései a jogi iroda segítségével folyamatosan készülnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a két hónapot elérő hátralékosokat figyelmeztetjük a fizetésre (áprilisban 13 db volt), a három havi tartozást elérő bérlőket felszólítjuk, ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. (áprilisban 4 felszólítást adtunk a következményekre figyelmeztetéssel, ebből két bérlő már teljesített) A Csokonai u sz. alatti Civilek Háza ingatlanra a használati megállapodások elkészültek, aláírásuk megtörtént. A Tulajdonosi Bizottság az elmúlt időszakban két ülést tartott A bizottsági április 4-i ülésén 10 ügyben hozott döntést, melyből 3 ügy került a képviselő-testület áprilisi ülésére. Az április 18-i rendkívüli ülésen 6 ügyet, a május 3-i ülésen 7 ügyet tárgyalt meg a bizottság, ebből egy ügy kerül testület elé, az előterjesztés elkészült. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. Mielőtt ügyvédi behajtási átadjuk a hátralékos ügyeket, irodánk felszólító levelet küld ki. Az elmúlt időszakban 1 esetben adtunk ki felszólítást Egy ügyfél kért hátralékának megfizetésére részletfizetést, melynek szociális felülvizsgálata folyamatban van. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ igazolásai alapján a Földhivataltól 11 esetben kértük a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 2 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. Értékbecslés alapján 1 db árajánlat kiküldésére került sor. 1 db adásvételi szerződést készítettünk elő, melynek aláírása megtörtént. A biztosító értesítései alapján a részletre vásárolt lakások tulajdonosait folyamatosan felszólítjuk, amennyiben a lakás vételára teljes kifizetéséig kötelezően fizetendő biztosítást nem fizetik. I. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával a bizottság 8 db ügyben tett javaslatot a bérbeadói jogokat gyakorló polgármester részére (1 db szerződésmódosítás, 4 db szerződéshosszabbítás, 3 db lakáskiürítés) A nyugdíjasházban két üres lakás van, a bizottság javaslata alapján a lakásfelajánlást megtettük, egyik jelentkező elfogadta a lakást, a másik még gondolkodik. A Szociális és Lakásügyi Bizottság április 12-én 5 db, április 19-én 1 db, május 3-án 2 db lakásügyben döntött Lakbértartozások, peres ügyek: a folyamatban lévő lakáskiürítési perekben két új ítélet született, pernyertesek lettünk, még nem jogerős. Öt korábban jogerőssé vált ügyben a kiköltözésre előírt határidő lejárt, megindítottuk a végrehajtási eljárást. Három végrehajtás alatt álló ügyben a bírósági végrehajtó április 19-re kitűzte a kilakoltatás időpontját. A lakások kiürítése megtörtént. A bírósági végrehajtó május 16-án további 5 ügyben tűzött ki időpontot, ezekben az esetekben a lakásokat birtokba adja az önkormányzat részére, azokat a lakók már korábban elhagyták, de leltár szerint nem adták át. Egy esetben a végrehajtási eljárás során a kötelezett önként kiköltözött, a kulcsot átadta. 3 esetben jogcímnélküli lakáshasználó ellen lakáskiürítési pert indítottunk. Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 3 db volt. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg 12 életjáradéki szerződéssel működik, márciusa óta új szerződést nem kötünk. Az elmúlt időszakban két járadékos esetében állapítottuk meg a járadék új összegét.

11 11 Lakáscélú támogatás (szocpol) ügyekben a Magyar Állam jelzálogjogával kapcsolatban 4 határozat született. A lakáspályázaton a bizottság május 3-i ülésén közjegyző jelenlétében meghozta döntését, mely szerint 6 lakás rászorultsági alapon, 1 lakás költségelvű lakbérrel kerül bérbeadásra. A törvényességi vizsgálatot követően kerülhet sor az eredmény nyilvános kihirdetésére, valamennyi pályázó írásos értesítésére. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk. 22 db úthibával, útüzemeltetéssel kapcsolatban 14 db járdahibával összefüggésben 16 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 1 db közvilágítási hibára vonatkozóan 17 db egyéb városüzemeltetési témakörökben. A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A bejelentések nagyobb hányada telefonon történik. A vonatkozó időszakban irodánkhoz 15 írásos megkeresés érkezett, melyeket kivizsgálást követően folyamatosan megválaszolunk. Városüzemeltetési, karbantartási feladatok Út-, járda-, parkolókarbantartás: 14 helyszínen, kb. 22 m 2 felületen rendeltünk meg kátyúzási munkálatokat, illetve 2 helyszínen balesetveszélyes burkolatsüllyedés javítását kértük (kb. 13 m 2 -es területen) lakossági jelzés vagy észlelések alapján március 31-én a korábbi útkarbantartási szerződés lejárt, ezért április 1-jétől csak a kifejezetten balesetveszélyes úthibákat javíttatjuk, egyedi megrendelések alapján. Az út-, járda- és parkolókarbantartási feladatokra (2 éves időszak) a közbeszerzési eljárás még folyamatban van. A beérkezett és érvényesnek minősített ajánlatokat az árszakértő véleményének figyelembe vételével a bíráló bizottság elbírálta és a döntést hozó szakbizottság felé továbbította. Az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság i ülésén a bírálatot helyben hagyta. Jelenleg 2 pályázó írásban jelzett kifogásának megválaszolása van folyamatban. Felszólítottuk a korábban üzemzavar-elhárítást végző kivitelezőt a Nádasdy utcai megsüllyedt útburkolat javítására. Írásban felkértük a kivitelezőt a Pannónia utca 31. sz. alatti járda garanciális javítására április 18-án helyszínen egyeztettük a Mézeskalács Óvoda előtti terület rendezésével kapcsolatban viacolor burkolat fektetését, a munkálatokat megrendeltük, melyek el is készültek. Útüzemeltetési feladatok: 2 esetben kértünk megrongált telefonfülke helyreállítását a T-Com Zrt-től. 3 esetben kértük sérült KRESZ-tábla javítását, illetve pótlását az FKF Zrt-től. 3 esetben kértük állattetem elszállítását. 1 esetben jeleztünk közvilágítási problémát a BDK Kft-nek. 34 db üzemzavar bejelentés érkezett fenti időszakban a közművektől, ezen belül 18 db a Fővárosi Vízművek Zrt-től, 3 db az FCSM Zrt-től, 6 db az ELMÜ Nyrt-től, 6 db a Fővárosi Gázművek Zrt-től és 1 db a Főtáv Zrt-től. 1 esetben kértük fel Fővárosi Vízművek Zrt-t utcai szerelvény javítására. 6 esetben továbbítottunk üzemképtelen gépjárművekre vonatkozó bejelentést a Fővárosi Közterületfelügyelethez és kértük a gépjármű-tulajdonosok helyszíni kiértesítését. 3 helyszínen (Hunyadi tér, Kossuth tér, Rendőrség előtt) működik a kerületben köztéri óra, működésük jelenleg zavartalan. Forgalomtechnika: 15 helyszínen működik sebességmérő és -kijelző készülék a kerület fontosabb útszakaszain a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Az észlelt meghibásodásokat továbbítottuk a kivitelező felé. A

12 12 Nádasdy utca 104. sz. előtti kijelző többszöri meghibásodása miatt írásban kértük a kivitelezőtől a készülék alapos vizsgálatát és a szükséges javítások elvégzését. Több esetben kerestük meg írásban a Fővárosi Önkormányzatot forgalomtechnikai témakört érintő kérdésben (közlekedési táblák kihelyezése, pótlása, forgalmi rend felülvizsgálata lakosság kérésére, stb.). 37 db tehergépjármű behajtási kérelmet véleményeztük a Parking Kft. kérésére. Egyeztetést folytattunk a Parking Kft-vel a tehergépjárművek behajtási engedélyezéséről. Mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére vonatkozó igényt továbbítottunk az FKF Zrt. felé (Árpád u. 1/a), illetve a parkolókijelöléssel kapcsolatos helyszíni szemlén vettünk részt. A Rendőrség kérésére a Rendőrkapitányság Hungária út felőli oldalán lévő, 2 db mozgáskorlátozott parkoló megszüntetését kezdeményeztük az FKF Zrt. felé. Szórólapon tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte a Géza utcában forgalomcsillapító küszöb elhelyezését és április végi határidővel véleményüket kértük a tervezett kialakítással kapcsolatban. A lakók többségében támogatták a kezdeményezést. A Wekerlei Kultúrház környezetében felmerült parkolási problémákkal kapcsolatban lakossági fórumon vettünk részt. A Vas G. u. - Nádasdy utcai csomópontban garanciális felfestésre szólítottuk fel a kivitelezőt. Ugyanezen témakörben egyeztettük a csomópont forgalombiztonsági fejlesztésének pénzügyi elszámolását. Fejlesztési-felújítási feladatok Térfigyelő rendszer: A jelenleg érvényes bérleti szerződés a térfigyelő kamerákra május 31-én lejár. Árajánlatot kértünk a térfelügyeleti rendszer adás-vételére vonatkozóan árszakértői feladatok ellátására május 4-i határidővel. Útfelújítás: április 4-én garanciális bejáráson vettünk részt a Temesvár u. Vasút u. - Kassa u. közötti, a Főváros által évben felújított szakaszán. A kivitelező a több helyen megsüllyedt útburkolat javítását még nem kezdte meg. Garanciális bejárást tartottunk a korábban elkészült járda és parkoló helyszíneken (Zrínyi utca 4., Gyöngyszem Bölcsőde melletti járda, Templom tér cal szembeni parkolók). Írásban kértük az érintett közművektől (FCSM Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.) az utca vezetékhálózatának állapotfelmérését a Szent Imre utcában a tervezett útfelújítás miatt. Közvilágítás-fejlesztés: Több helyszínre vonatkozóan is szakmai javaslatot kértünk a BDK Kft-től közvilágítás bővítési témakörben. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna: A Fővárosi Autópiacot írásban kértük fel a gyűjtőcsatorna munkaterületének biztosítására a KAC-pálya nyúlvány területére vonatkozóan. Parkolófejlesztés: Szerződést készítettünk elő 7 helyszínen parkolófejlesztéshez költségvetési kiírás elkészítésére, május 6-i határidővel. Nagykőrös úti zajvédőfal II. ütem (Wekerletelep): A Nagykőrösi út 34. sz. Kund utca felőli megközelítésével kapcsolatban (Kiss Tünde lakó kérésére) felkértük az illetékes hatóságot állásfoglalásra április 7-én bejáráson vettünk részt. Levélben kerestük meg a Nagykőrösi út 10. sz. alatti társasház közös képviselőjét 2 db óriásplakátnak a zajvédőfal általi takarása miatt. Skate-park: A lezárt pálya elemeinek bontására és átszállítására a szerződés előkészítés alatt áll. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 5 db tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást készítettünk elő: Török u. (Üllői út Vak B. u.) - vízvezeték-építési tervhez, Kosárfonó u. és Áruház köz közötti nyomvonalon 11 kv-os kábelfektetés tervéhez, Hofherr A. u. 38/d távközlési ellátása tervéhez, Vécsey u , Klapka u távhőellátó és bekötővezetékek felújításának tervéhez

13 13 KÖ-KI új városközpont távközlés T-Com és Invitel-hálózat II. ütem biztonságba helyezés tervéhez. A KÖ-KI külső úthálózat tervére a tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítását készítettük elő. Az alábbi helyszínekre vonatkozóan került kiadásra munkakezdési burkolatbontási közútkezelői hozzájárulás: Lehel utca elektromos kábel fektetéshez április 08-i határidővel, Vak Bottyán utca csatornabekötéshez április 25-i határidővel, Vak Bottyán utca vízbekötéshez április 25-i határidővel, Vak Bottyán utca (Lehel utcai csomópont) vízellátáshoz április 25-i határidővel Madách utca vízbekötéshez április 25-i határidővel, Könyvkötő utca vízbekötéshez április 25-i határidővel, Nagyenyed utca csatornabekötéshez április 25-i határidővel, Forrásház melletti parkolókialakításhoz április 30-i határidővel, Jókai utcai csatornabekötéshez április 30-i határidővel, Katona József utcánál a pesterzsébeti gyűjtőcsatornához május 30-i határidővel Szalay utcában az ott működő vállalkozás részére járdajavítás elvégzéséhez április 30-i határidővel. Főépítészi és zöldfelületkezelői állásfoglalást kértünk nyomvonalas közműfejlesztési munkák tervére. 5 esetben adtunk közútkezelői állásfoglalást az Építéshatóság Iroda részére közterület-foglalással kapcsolatban, további 1 kérelmet nem támogattunk. Április 27-én nyomvonal-bejáráson vettünk részt a Török u. 7. számnál villamosenergia-ellátás ügyében. Egyéb feladatok: Tájékoztatást adtunk a közbeszerzési referens részére a évi közbeszerzési tervhez és a tervezési feladatokról. A Vonás utca Bogdán Gyula névre történő utcanév-változtatási kezdeményezésre vonatkozóan szórólapon kértük a lakosság véleményét. A beérkezett lakossági vélemények nem támogatták az utca jelenlegi nevének megváltoztatását. A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt-től kértük a leromlott állapotú távhővezetéki szellőzők vizsgálatát. Adatközlést készítettünk elő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésére a évi út-, járda- és kerékpárút-építések, átépítések kerületi adatainak változásaira A Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság áprilisi ülésén részt vettünk. A májusi bizottsági ülésre a KÖ-KI beruházáshoz kapcsolódó úthálózat-fejlesztés és forgalmi rend bemutatására kértük fel a tervezőt. Egy fő településőr továbbra is ellátja az előírt feladatokat (a reggeli és a délutáni időszakban a Jókai utcai iskola melletti gyalogátkelőhelynél a gyerekek átkelésének segítése, rendezvénybiztosítás, az önkormányzati szervezésű akciónapokon való részvétel, játszóterek, skate-park visszatérő ellenőrzése, stb.). A napközbeni járőrözés során észlelteket dokumentálja és továbbítja az illetékes szervek felé. Zöldprogram iroda I. Hatósági feladatok, engedélyek, kezelői hozzájárulások: A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 21 db; Kivizsgált: 21 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 25 db. Tájékoztatás: 12 db; felszólítás: 5 db; lezárt akta: 9 db; Intézkedés kérése: ÁNTSZ-től: 3 db; XIX. kerületi Tűzoltóságtól: 1 db; Építéshatósági Irodától: 1 db, Szociális Irodától: 1 db; Szabálysértési Irodától: 2 db; Okmányirodától: 2 db; Fővárosi Közterület-felügyelettől: 3 db; OEP-től 1 db; APEH-től: 1 db; KÖZPARK Kft-től: 5 db; tulajdoni lap igénylés: 1 db; Feljelentés szabálysértésre: 6 db. Akciónapi bejárások: 2 db (2011. április 22-én, ig; április 29-én, ig). 5 db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. 2 db fakivágási engedélyt adtunk ki, 94 db fa pótlásának előírásával. II. Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 46 helyszínről, mintegy 150 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek folyamatosan felmérésre kerülnek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek). Teljesültek, teljes mértékben a április végi teljesítési határidejű (26 helyszín, kb. 80 db fa) fasorápolási munkák.

14 14 11 esetben (pl.: letört ágak, kiszáradt fák kivágatása, egyéb sürgős feladatok miatt), mintegy 20 db fát érintően adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül, azonnali teljesítésre (balesetveszély elhárítás ingatlan kár megelőzés miatt). Más szervhez továbbítottunk lakossági igény alapján 4 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedéskérést (BFFH, ELMÜ, T-Com.stb.). Ütemezett fasorápolási megrendelést készítünk elő áprilisi lakossági igények alapján májusi teljesítésre (27 helyszín, mintegy 70 db sor-, vagy parkfa). Ugyancsak megrendeltük a kb. 190 db-os vadgesztenyefa állományunk aknázómoly ellenni első permetezését május 8-i teljesítési határidővel. Megrendeltük 3 felső kispesti utcában (Irányi u., Klapka u., Bocskai u.) az FKF Zrt. szakmailag is indokolt igénye alapján kb. 160 db sorfa mértékben a részleges un. út űrszelvény ki-, ill. feltisztítási munkákat. Ezekben az utcákban a tavalyi igen esős időjárás következtében különösen jelentős mértékben benőtték a sorfák alsó korona részei is az utcák űrszelvényeit. Megrendeltük és elvégeztettük 36 db erősen fertőzött sorfa korszerű-, un. endoterápiás (törzsnyakba való injektálás) módszeren alapuló komplex növényvédelmi munkáit. A módszer hosszabb távú fertőzésmentességet ígér, első sorban platánfák esetében. A munkák a Szabó Ervin-, a Hunyadi utcában, és részben a Városház téren kerültek elvégzésre. Megrendeltük, és megkezdtük (tekintettel a tavaszi jelentősen aszályos időjárásra) mintegy 750 db, zömében es telepítésű facsemete rendszeres, lajt kocsis öntözési munkáit ( tól). III. Parkfenntartási feladatok: Növényápolási feladatok A rózsaágyások tavaszi felásása és a rózsatövek kitakarása, valamint kiemelt fenntartású zöldterületeinken a még nem záródott cserjeállományok cserjealj-takarítása és saraboló kapálása április első hetében megtörtént. Új építésű, kiemelt bazalt szegélyű virágágyásokat rendeltünk meg két helyszínen: Kossuth L. utcában (a Halásztanya mellett), és Kosárfonó utcában (kerékpártároló mellett), a kivitelezési munkák április közepére befejeződtek. Április 20-i határidővel megrendeltük a vállalkozótól a Canna beültetésével tervezett virágágyak előkészítését, a Canna gumók beültetése május 4-én megkezdődött. Kiemelt fenntartású parkjainkban a fűnyírást második alkalommal rendeltük meg, április 28-ig a teljesítés megtörtént A kaszálások első üteme a lakótelepi parkjainkban április 22-ig befejeződött. Szakipari feladatok: A Közpark Kft. kivitelezésében megtörtént az Ötvenhatosok téri sportpálya kerítésének javítása, a Kossuth téri fa körüli ülőkék javítása, A Bárczy I. téri játszótéren található lengőhinta bölcsőülőkéihez alkatrészt rendeltünk meg a S AJO ABC- TEAM Kft-től (kizárólagos forgalmazó) kihelyezésüket a Közpark Kft. végzi. Megtörtént a kerületi szökőkutak beüzemelése (Városház tér, Kós K. tér, Fő utcai díszkút, Templom tér) Rongálás miatt szükségessé vált a Katica utcai játszótéren egy darab bölcsőülés cseréje. Több helyszínen rendeltünk meg, és végeztettünk el (Petőfi u. 6., Lehel u. 19, Árpád u. 11., Jáhn F. u. 3.) a Közpark Kft-vel locsolóhálózat javítási, csapszerelési munkákat. Elháríttattuk, szintén a Közpark Kft-vel a Fő utcai szökőkút meghibásodását is (dugulás). Fogadj örökbe egy közterületet program: 6 db örökbefogadási megállapodás készítése/aláírása folyamatban van. IV. Köztisztasági feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket / bejárásokat / visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, a szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által április hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, május hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság utcai telephelyen a növényi hulladékok begyűjtése és darálása. A évi tavaszi gally- és zöldhulladék gyűjtési akció (2011. április ig, Wekerletelepen) előkészítése,

15 15 megszervezése, levezetése akadálymentesen lezajlott, az elszállítás befejezési határideje április 22. volt. Részt vettünk a április 29.-én, lakossági kezdeményezésre indult, önszervezésű köztisztasági programban (Lajosmizsei sorompó és Corvin krt. közötti, Ady E. úti járdaszakasz takarítása). V. Parkfelújítás, fasorok és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: A Jókai u. Zrínyi u. között az Üllői úti parkolók mentén húzódó zöldsávban megkezdődtek az új kutyafuttató kiviteli munkái. A munkákat a Közpark Kft. végzi. Szakmai anyagot állítottunk össze a Bankó Kft. BOER Speeltoestellen B.V. cégek által kiírt játszótér építési pályázatra. A KRESZ-park területén tervezünk a kamaszok számára új játszóteret létesíteni. A játszótér létesítéséhez 60 % önerőt kell biztosítani. Garanciális bejárást tartottunk a MATCH üzlet előtti terület parképítési munkáinak ellenőrzésére. A bejárásról készült jegyzőkönyvet továbbítottuk a vállalkozónak. A hibák kijavítása várhatóan május közepéig megtörténik. VI. Környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság május 2-án tartotta rendes ülését, melynek napirendi pontjai az alábbiak voltak: 1. Tájékoztató a zöldterületi kataszter rendszer kialakításának lehetőségeiről. 2. A már többször módosított 24/2004. (V.18.) sz. Önk. rendelet módosítása az avarégetésről szóló rendelkezések hatályon kívül helyezése. 3. A Corvin krt sz. ház melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésének megvitatása 4. Játszótér létesítési kérelem megvitatása. 5. Egyebek VII. Főbb szakmai egyeztetések, egyéb események: A Kortárs Építészeti Központ megkeresésére a közösségi kertek program kerületi megvalósíthatóságával kapcsolatban mintakert kialakításához alkalmas helyszínek felmérése lezajlott, a tervezési folyamat megkezdődött. Irodánk összeállította a Zöld Kispestért díj évi kiosztásához négy kategóriában a jelöltek listáját. A díjkiosztó ünnepség április 20-án sikeresen lezajlott. Április 7-én a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel szakmai egyeztetést folytatunk a lakossági veszélyes hulladék begyűjtésének lehetőségeiről. Irodánk folyamatos szakmai támogatást nyújt a Kispest Kft. részére a Forrásház Gondozási Központ építési munkák kertészeti vonatkozású részeinek tekintetében. Feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, május 5. Gajda Péter

16 16 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

17 17 Ügyiratforgalom április hó 1. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda Közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Jogi Iroda - Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda XIX. Jegyzői kabinet iroda Humánpolitikai Csoport XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXVI. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: Kipostázott tértivevényes küldemény: Kipostázott sima küldemény: Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: Futárposta útján kézbesített küldemény: levél levél levél 599 levél 824 levél

18 18 2. sz. melléklet MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK április M á s o d f o k o n Az eljárást lefolytatta Helybenhagyva Megváltoztatva Megszüntetve Új eljárás Hatályon kívül helyezve Részben megváltoztatva Megsemmisítve Felfüggesztve Összesen Építéshatóság Gyámhivatal Szociális és gyermekvédelmi iroda Összesen: MÁSODFOKÚ VÉGZÉS április Az eljárást lefolytatta helybenhagyva megváltoztatva M á s o d f o k o n hatályon kívül helyezve részben megváltoztatva megsemmisítve megszüntetve fellebbezés elutasítás Összesen Gyámhivatal Összesen: Budapest, május 4.

19 19 3. sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről április 26. Szociális és lakásügyi bizottság május 2. május 2. május 3. május 3. május 9. május 10. május 12. Környezetvédelmi bizottság Tulajdonosi bizottság Pénzügyi és költségvetési bizottság Szociális és lakásügyi bizottság Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság Ügyrendi és közbeszerzési bizottság

20 20

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2009. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének II. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus

Részletesebben

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA . számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: Főszám: 08 db Alszám: 7 144 db Összesen: 9 15 db Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 3-ig: Kiadott építési engedélyek száma: 13 69

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság február 18 -i ülésére. A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság február 18 -i ülésére. A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2015. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. február 18 -i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről 154/2011.(III.17.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért Lázár Tamás képviselő javaslatával és önálló képviselői indítványát a

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete ának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: A 2009/2010-es ben a pedagógus-álláshelyek változása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 1/5 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 123-179224 ELŐZETES ÖSSZESĺTETT HIRDETMÉNY Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XIX. kerület Kispest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Iktató szám: 173/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 173/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 6. rendkívüli ülését 2008. július 9-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 70/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Pénzeszköz

Részletesebben

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként. ív i - V,-erüief Kőbányai " ^ * i^eló'-testülct ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET bucmpesr, Tárgy: Tájékoztató a KMOP-2009-5.1.1/A jelű,

Részletesebben

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19.

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben