Fogadóhely üzemeltetési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogadóhely üzemeltetési feltételek"

Átírás

1 Fogadóhely üzemeltetési feltételek A fogadóhelyeket a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft (MLFSZ) együttműködési szerződés keretében üzemelteti, amely többnyire határozatlan időre szól. A fogadóhely üzemeltetésére az MLFSZ bármely gazdasági szerződéssel, egyéni vállalkozóval szerződést köthet, aki elfogadott helyen, formában és feltételek mellett üzemelteti vállalkozását. Azt MLFSZ képviselői a csatolt adatlap, a területi lefedettség, és a várható forgalom alapján mérlegel, többnyire a potenciális helyszínek felmérése után engedélyezi a terminál kihelyezését. Több potenciális partner esetén, akik eleget tesznek az elvárt feltételeknek a jelentkezés beérkezési sorrendje dönt. Általános feltételek: A szerződött partner kijelenti, hogy az általa üzemeltetett létesítményre a szerződés időtartama alatt folyamatos működési engedéllyel bír. A szerződött partner kijelenti, hogy az általa működtetett vállalkozás utáni adók, járulékok és egyéb terhek a szerződő partnert terheli. A szerződött partner kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőző két éven belül nem követett el vagyon vagy tulajdon elleni pénzügyi szabálysértést; illetve játék és pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó vagy tiltott szerencsejáték miatti szabálysértést nem követett el. A szerződött partner vállalja, hogy a fogadások felvételét az együttműködési szerződés létrejöttekor érvényes és bejelentett nyitvatartási időben mindig és folyamatosan biztosítja versenynapokon A szerződött partnernek értesítési kötelezettsége van a társaság felé, ha változnak a fogadóiroda működtetésének lényeges körülményei pl: szünnap, felújítás, leltár, zárva tartás, stb. - legalább 2 héttel előre. A szerződött partner vállalja, hogy versenynapok előtt egy nappal közzéteszi a fogadási ajánlatot.(www.kincsempark.hu), valamint a fogadásszervezőtől kapott anyagokat, a fogadást segítő információkat A szerződött partner a jogszabály (Sztv, Vhr) által meghatározott kötelező tájékoztatásokat jól látható helyen az általa üzemeltetett létesítményben elhelyezi. A szerződött partner csak forintban vehet fel fogadásokat; csak személyesen vehet fel fogadásokat; hitelt nem adhat. Nyilvántartások: A szolgáltató az adókötelezettségének teljesítésén és annak ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartási kötelezettségein kívül a tevékenységhez kapcsolódó, mellékelt nyilvántartások naprakész vezetésére is köteles. A szerződött partner kijelenti, hogy a szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó nyilvántartások a mindenkori állapotnak megfelelnek. Amennyiben az analitika kézzel vezetett, vagy elektronikusan Word, Excel vagy egyéb alkalmazással készült a kimutatás, úgy a leadott analitika abban az esetben fogadható el, ha az cégszerű aláírással

2 ellátott, és a könyvviteli dokumentáció, valamint a terminál által kiadott naplók/egyenlegek által alátámasztott. A szerződött partner köteles a fogadásszervezőtől átvett, sorszámozott nyereményigénylőket és igazolásokat szigorú számadású nyomtatványként kezelni és azokat is naprakészen vezetni. A nyereményigénylő lapot a fogadó kérésére köteles vele kitölteni, és a kitöltött nyomtatvány első példányát a Fogadásszervezőnek a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy héten belül eljuttatni személyesen vagy ajánlott küldeményként. A szerződő partner köteles együttműködni hatósági ellenőrzés során adatszolgáltatás (bizonylatok, kimutatások). A hatósági ellenőrzésről az ellenőrzést követő 2 napon belül a társaságnak jegyzőkönyvet, valamint az átadott dokumentumokról hatóságilag is aláírt átvételi elismervényt küld a társaságnak. Pénzforgalom: A szerződött partner vállalja, hogy a szerződött tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközöket elkülönítetten kezeli más pénzeszközeitől (külön kassza). A szerződéses partner a bevételtől függetlenül a nyeremények átvételének lehetőségét a nyeremény keletkezésének időpontjától számított 90 napig köteles biztosítani az rögzített nyitvatartási időben. Amennyiben a 90. nap nem versenynap, akkor a 90. napot követő versenynap is történhetnek még nyeremény-kifizetések a nyerő tikettek ellenében Ezután a terminálon keresztüli kifizetés automatikusan visszautasításra kerül. A kifizetéseket alapvetően a fogadásra feltett tétekből kell biztosítani. Mindemellett, a szerződött partner vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a kifizetéseket a helyszínen biztosítsa saját rendelkezésére álló pénzkészletéből. Fedezet jogcímen a szükséges pénzeszközt a tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom kezelésére szolgáló kasszába befizeti, és a fogadóterminálon ezzel egyidejűleg pénzbevitelként rögzíti. Nagy összegű fedezet elszámolására a havi elszámolást megelőzően is lehetőség van (rendkívüli fedezet-elszámolás) Amennyiben a kifizetés összege az 1 millió forintot meghaladja, vagy a kifizetés veszélyeztetné a vendéglátó egység rendeltetésszerű működését, úgy a szerződéses partner nyereményigénylő lap felvételére köteles. A nyereményigénylő lapot az alább részletezett módon az MLFSZ részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy héten belül eljuttatja. Elszámolás: Az elszámolás alapja fogadási forgalom, ami a kihelyezett terminálon történik. Fontos, hogy minden tranzakció a terminálon rögzítésre kerüljön. A partner köteles papír alapon a csatolt nyilvántartáson vezetni a forgalmat. A szerződött partner a nyilvántartásokat, és a megőrzendő dokumentumokat a tárgyhót követő 5. munkanapig a fogadásszervezőnek megküldi. A beérkezett nyilvántartások alapján a társaság a forgalmi adatokat (értékesítés mínusz érvénytelenítés mínusz kifizetések), a fogadóirodát megillető jutalékot beérkezéstől számított 5. munkanapon belül visszaigazolja. Vitatott esetben a központi elszámolás a mérvadó. A nap végi záró egyenlegek a partner által kötelezően megőrzendőek. A nyilvántartásokra a záró egyenlegen szereplő összegeket kell átvezetni versenynap végén, a kassza lezárását követően. A jutalékszámítás alapja a forgalmi egyenleg (értékesítés érvénytelenítés kifizetés). Az elszámolásnál a forgalmi egyenleg a számított jutalékkal és a többlet pénzbevitellel korrigálandó. Záró egyenleg pénzbevét/kivét = forgalmi egyenleg.

3 Többlet pénzbevitel keletkezik, amennyiben a záróegyenleg (+/- pénzbevitel/pénzkivétel ) negatív előjelű. A hó végi utalandó összeg számítása: értékesítés érvénytelenítés kifizetés Jutalék% (értékesítés érvénytelenítés) többlet pénzbevitel (amennyiben nem került időszaki rendkívüli elszámolásra) A fizetés módja és határideje: A tárgyhót követő hónap 15-ig a fogadásszervező által visszaigazolt tárgyhavi jövedelemnek a fogadóirodát megillető és visszaigazolt, jutalékkal csökkentett részét átutalja, vagy készpénzben befizeti. A közlemény rovatban feltünteti a fogadóiroda számát elnevezését dátumot (évhó). (a fogadóiroda száma a Fogadásszervező által a szerződéskötéskor megismert) A szerződött partner az elszámolás időpontjában a jutalékról számlát állít ki, melyet megküld a Fogadásszervezőnek. A tevékenység jellegére tekintettel a kiállítandó számla ÁFA-mentes. Biztosíték: forint kaució a mindenkori kintlévőség biztosítása céljából. Oktatás: A fogadóterminál üzemeltetésére hivatott személyeknek kötelező oktatáson kell részt venniük, melyen elsajátítása kerülnek többek között a terminál kezelésére vonatkozó technikai ismeretek; a lóversenyfogadás története; a fogadási szabályok. A fogadóterminált kizárólag a képzésen sikerrel vizsgázott személyek működtethetik. A képzésen való részvételről nyilatkozat alapján a Fogadásszervező tanúsítványt állít ki. Műszaki és egyéb feltételek, tudnivalók: A leolvasó érzékenysége miatt a terminál sérült szelvényt nem tud beolvasni. A fogadók figyelmét különösen fel kell hívni az RSZ azon pontjára, hogy tikettjeiket épségben őrizzék meg! A fogadóiroda működtetéséhez az alábbi feltételek szükségesek: - terminál elhelyezéséhez, munkavégzéshez megfelelő asztal, vagy pult Terminál mérete: 418 x 413 x 282 mm Terminál súlya o Terminál: 15Kg +/- 250g o Kliens kijelző: 850g +/- 50g o Tekercs : 1,6 Kg

4 - Megfelelő internet kapcsolat 2 Mbit/sec garantált letöltési sebesség, illetve 256 kbit/sec garantált feltöltési sebesség, a terminálnál mérve. Kérem, vegye figyelembe, amennyiben egyéb informatikai eszközöket is használ a hálózaton. A csatlakozásnak a terminál mellett rendelkezésre kell állnia. A routert úgy kell felkonfigurálni, hogy biztosítsa a VPN kapcsolat működését. Az internet kapcsolatnak a lóverseny élő közvetítést megjelenítő eszköz mellett is rendelkezésre kell állnia. - Megfelelő 220 V hálózati csatlakozás a terminál számára, lehetőleg külön biztosítékkal, az üzembiztonság érdekében. - Az élő lóverseny közvetítéshez megfelelő megjelenítő eszköz (TV vagy projektor) opcionális, a szükséges mediaboxot az MLFSZ kft. biztosítja A biztosított média box HDMI csatlakozóval rendelkezik, úgy van felkonfigurálva, hogy bekapcsolás után automatikusan kapcsolódik a lóverseny élő közvetítésre. A berendezés USB kimenetről kap tápot, melyet a modern TV-k USB portjáról javaslunk megoldani, így az eszköz a TV bekapcsoláskor automatikusan elindul. A mediabox táplálása a terminál USB portjáról is megoldható - A fogadók tájékoztatásához LCD monitor melyen az osztalékot követhetik a fogadók figyelemmel a terminál ehhez analóg VGA kimenettel rendelkezik opcionális Az MLSZ Kft az alábbi eszközöket biztosítja: - PMC 2020 terminál o 1,5 méteres hálózati csatlakozó o 2 méteres UTP csatlakozó o ügyfélképernyő, 1,5 méteres csatlakozó - Médiabox o 50 cm HDMI és 50 cm USB csatlakozó táp kábel - Fogyóeszközök: o terminál hőpapír egy a terminálban, egy tartalék o fogadókártya o nyereményigénylő lap Az alábbi eszközöket a fogadóiroda szerződött partnernek kell biztosítania: - Megfelelő internet csatlakozás - Megfelelő 220 V csatlakozás - Megfelelő hely a terminál kezelésére - Megjelenítő eszközök (opcionális) o LCD monitor az osztaléknak o TV a futamok élő megtekintéséhez - A fogadási ajánlat a fogadók számára történő kinyomtatása Telepítési feltételek: A szerződő partner a telepítés időpontjára, a készülékek üzem behelyezésének a pontos helyén köteles az internet kapcsolatot biztosítani. Amennyiben az internet kapcsolat nem áll rendelkezésre, a telepítést a Fogadásszervező megszakítja. Ebben az esetben az ismételt telepítés költsége a szerződő partnert terheli. A fogadóhely bejelentésére csak a sikeres telepítés után kerülhet sor.

5 A szerződött partner kijelenti, hogy a fogadóterminálra vonatkozó karbantartási műveleteket az oktatott módon és rendszerességgel elvégzi; igény esetén szervizt, illetve az MLFSZ munkatársainak segítségét kéri. A fogadóterminál működésében tapasztalt rendellenességeket a szerződött partner azonnal köteles bejelenteni. Az MLFSZ munkatársai mindent megtesznek, hogy a hibát a legrövidebb határidőn belül kivizsgálják, és lehetőség szerint orvosolják, terminálcsere esetén az új terminált biztosítják. A jelentkezések elbírálásánál elsősorban azok beérkezési sorrendje számít. Fogadóhelyeket egymástól kevesebb, mint 500 méter távolságra nem nyitunk augusztus. 31 Haál Gábor Ügyvezető Igazgató