B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére terjed ki, úgymint Pesterzsébetre (XX. kerület) és Soroksárra (XXIII. kerület). Pesterzsébet területe 12,18 km 2, lakosainak száma fő, Soroksár 40,77 km 2 területen fekszik, lélekszáma fő. A kapitányság illetékességi területe Budapesten a második legnagyobb, míg a lakosság lélekszámát tekintve a nyolcadik helyet foglalja el. I. VEZETÉS IRÁNYÍTÁS A Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság ügyrendjében jóváhagyottak szerint négy osztály működik, nevezetesen bűnügyi, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, valamint osztály jogállással Rendőrőrs Soroksár. A XXIII. kerületi külön épületben (Templom u. 20.) működő rendőrőrs alosztály-tagozódásban látja el feladatait közrendvédelemi, illetve bűnügyi területen. A rendőrőrs élén őrsparancsnok áll, a két szakterület szakmai irányítását az osztályvezetők végzik. A kapitányság épületében, valamint a rendőrőrsön is folyamatos szolgálatot ellátó ügyelet van rendszeresítve, az irányítást végző ügyeletes tiszt a kapitányság épületében (Budapest XX., Török F. u ) van elhelyezve. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztály (helyszínelők) VI. alosztálya a Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságon került elhelyezésre, vezetésük, irányításuk nem tartozik a kerületi rendőrkapitánysághoz. A kapitányság vezetőjének és osztályvezetőinek személyében évben jelentős változások történtek január 01-től a kapitányság teljes vezetése lecserélődött, egyedül a Soroksári Rendőrőrs Őrsparancsnokának személyében nem történt változás. A Bűnügyi Osztály vezetője, a Közrendvédelmi Osztály vezetője, a Vizsgálati Alosztály vezetője, a Soroksári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztály vezetője megbízással, a többi osztály- és alosztályvezető kinevezéssel látja el feladatkörét. A változások pozitív hatásaként értékelendő, hogy az érkezett próbaidős őrmesteri állomány mindenképpen létszámilag megerősítette a közrendvédelmi állományt. A Soroksári Rendőrőrs közrendvédelmi állománya teljesen feltöltődött jelenleg nincs hiánya, a XX. kerületben lévő állomány hiánya is jelentősen csökkent. Valódi pozitív hatását azonban csak akkor lehet majd értékelni, amikor a próbaidős őrmestereknek befejeződik a képzése, és ténylegesen megkezdődhet munkájuk a közterületen. Jelentősnek mondható az a változás is, hogy több személy érkezett az állományba, mint amennyi december 31. i állapot szerint távozott.

2 2 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. Közrendvédelem A közrendvédelmi állomány nagy része a feladatok teljesítésére szakmailag felkészült, többségében fegyelmezett, hadra fogható. A próbaidős őrmesterek még képzés alatt állnak, önállóan nem intézkedhetnek. Egészségügyi és fizikai állapotuk megfelelő. A szolgálati feladatokat kellő fegyelmezettséggel, szakszerűen, általában kulturáltan és törvényesen teljesítik. A tárgyév intézkedési mutatóinak alakulása, biztosítási feladatok teljesítésének szakmai értékelése: Elfogások alakulása: XX. kerület XXIII.kerület Elfogások összesen Ebből: - bűncselekmény miatt: Ebből: - rablás súlyos testi sértés garázdaság betöréses lopás lopás gk-val kapcs. bcs egyéb bcs körözés miatt elfogott egyéb ok miatt elfogott Előállítások alakulása: Előállítások összesen Ebből: - igazoltatás bcs. gyanú mintavétel egyéb ok 79 5 Biztonsági intézkedések alakulása: Összesen: Szabálysértési feljelentések alakulása: Feljelentés összesen: Ebből: - közlekedési járművezető: tulajdon elleni egyéb Bűntető feljelentések Közlekedési balesetek helyszínein 107 esetben intézkedtünk. Helyszíni bírságolási tevékenység: A fenti számokon látszik, hogy az intézkedési mutatókat alapvetően növekedés jellemzi.

3 3 Az elfogásoknál a tavalyi évhez viszonyítva 9,83 %-os, a biztonsági intézkedéseknél 17,42 %- os, a sikeres elővezetések száma 186,67 %-os, a helyszínbírságnál 68,36 %-os növekedés tapasztalható. Az első félévben az EU-val kapcsolatos biztosítási feladatok nagy létszámot vontak el a közterületi szolgálattól, és ez a csökkenés az intézkedési mutatóban is jelentkezett. Az előállítások száma 12,75 %-kal, a szabálysértési feljelentések száma 19,03 %-kal csökkent. Az előállítások számának csökkenését az okozta, hogy a közterületi szolgálat tekintetében inkább az elfogások számának tettenérés emelkedését szorgalmaztuk, ami a statisztikai mutatók számainak alapján meg is mutatkozott. A szabálysértési feljelentések számának csökkenésével egyenes arányban nőtt a helyszíni bírságok száma. A feljelentések helyett gyakrabban alkalmaztuk a helyszínbírságolást, hiszen ez egyszerűbb formája a szabálysértések elbírálásának és ebből kifolyólag nagymértékben tehermentesíteni tudjuk az igazgatásrendészeti osztályt. A kiszabott helyszíni bírságok számadatai: XX. kerület XXIII. kerület Bírság összesen/fő Bírság összesen/ft A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a tavalyi évhez közel azonos szinten hajtottuk végre a helyi biztosításokat, ebből egy eset a gyülekezési törvény hatálya alá, a többi kerületi kulturális rendezvény és sportmérkőzés biztosítása volt. A sportmérkőzések tették ki a biztosítások 60 %-át. A rendezvények biztosítását minden esetben saját erőből oldottuk meg. A biztosítások lebonyolítását minden esetben osztályvezető, vagy alosztályvezető irányította. A biztosítási tervek hasonlóan a központi tervekhez minden részletre kiterjedően, alapos szakmai felkészültséggel készültek és kerültek végrehajtásra, melyet bizonyít, hogy egyetlen egy rendezvényen sem került sor rendbontásra, rendkívüli esemény nem történt. Csapatrendőri igénybevétel, központi berendelések alakulása: Kapitányságunknak 14 fős létszámot kell adnia a Dél-Pesti Csapatszolgálati századba, ebből a Közrendvédelmi Osztály az alábbiak szerint teljesített szolgálatot: évben 69 esetben, 560 fő berendelésére, 5094 órában került sor. Körzeti megbízotti tevékenység A körzeti megbízotti szolgálatok az elmúlt néhány év tekintetében a létszám helyzetre való tekintettel a járőrszolgálatba integrálodva látták el feladataikat. A szolgálat áttekintését követően a szolgálat szervezése során törekedtünk arra, hogy a KMB szolgálat a lehetőségekhez képest mentesüljön a klasszikus járőrszolgálat végrehajtása alól és elsősorban a lakossági és önkormányzati kapcsolatok, a bűnügyi információgyűjtés kerüljön előtérbe. Ennek terén jelentős előrelépéseket tettünk. Körzeteiket az önkormányzati képviselők körzeteihez igazítottuk. Igyekeztünk folyamatos, közvetlen kapcsolatot kialakítani a képviselőkkel, akik tolmácsolták felénk a hozzájuk forduló állampolgárok problémáit. Minden információt megvizsgáltunk és igyekeztünk a felmerülő problémákat megoldani, vagy azok megoldásához segítséget nyújtani. A körzeti megbízotti alosztályok bűnügyi tevékenységet is folytattak, információikkal segítették a bűnügyi osztály munkáját.

4 4 A vétségi ügyek nyomozását a körzeti megbízottak önállóan hajtják végre. XX. kerület XXIII. kerület - lefolytatott bűnügyi nyomozások: 392 db 111 db - feldolgozott bűnügyi megkeresések: 326 db 208 db - feldolgozott nem bűnügyi megkeresések: 263 db 228 db - nyílt rendőri információ készítése: 63 db 16 db - lakcímkutatás: 1842 db 428 db - párfogó felügyelet ellenőrzése: 144 fő 42 db A lakossági kapcsolatainkat jó színvonalúnak értékelem. Élő és folyamatos a kapcsolat az Önkormányzattal, a képviselőtestülettel, a civil szervezetekkel, és a lakóközösségekkel is. A lakossági kapcsolatok fejlesztése érdekében előadásokat, lakossági fórumokat, KRESZ vetélkedőket tartottunk a két kerületben működő jelentős számú óvodában, általános iskolában. Ellátták továbbá az iskola rendőre feladatait, rendszeres kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel. A bűnügyi szolgálati ággal közös akciók gyakorlati tapasztalatai A közrendvédelmi állomány évben az Országos Rendőrfőkapitány, Budapest Rendőrfőkapitánya, valamint saját kezdeményezésű fokozott ellenőrzésekben vett részt. Ezen intézkedések alapján végrehajtott fokozott rendőri ellenőrzések (akciók) száma: Összesen: 469 esetben 1158 fővel Bűnügyi állománnyal folyamatos akciókban veszünk részt, hetente három alkalommal a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében elrendelt országos akció keretén belül. A fentieken kívül kéthavonta közös körözési akció, betörési akció, gépjárműlopási akció kerül végrehajtásra a bűnügyi állomány bevonásával. Az önkormányzat által finanszírozott többletszolgálat során szintén közös szolgálatot látnak el a bűnügyi és a közrendvédelmi osztály beosztottjai. A két osztály szoros munkakapcsolatban, napi szolgálatot lát el az információáramlás folyamatos, így az akciókat hatékonyan, célirányosan tudják végrehajtani. A KMB alosztályvezető rendszeresen részt vesz a bűnügyi vezetők napi megbeszélésén és az ott szervezett állományra vonatkozó információkat továbbítja, illetve hasznosítja az általa szervezett fokozott ellenőrzések vonatkozásában. Az elmúlt évben felmerült problémák és megoldási lehetőségei évben a közrendvédelmi osztályvezető tartós betegállományba került, majd nyugállományba vonult. A KMB alosztály vezetője áthelyezéssel vidékre távozott. A közrendvédelmi osztály irányítása egyedül az őr- járőr alosztályvezetőre hárult, aki megbízással ellátta az osztályvezetői teendőket, a saját feladatai mellett. Az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály a próbaidős rendőrökkel történt feltöltése ellenére sem éri el a megfelelő létszámot, éves szinten folyamatosan 10 fő hiánnyal küzdünk. Ennek ellenére sem gyengült a munka szakmai színvonala és nem csökkent a reagáló képesség. Az alosztály a létszámhiány ellenére is teljesíteni tudja feladatát, sőt azon felül is vállalkozik a közterületen többletmunkára, amelyhez nagymértékben hozzájárul az önkormányzat által biztosított és finanszírozott túlóra keret.

5 második félévében, az önkormányzat által finanszírozott túlórák felhasználásával, minden nap gyalogos rendőrjárőr 6 órában a Sétáló utcában és a Tátra téri piac környékén illetve az adott bűnügyi helyzetnek megfelelően megadott helyeken teljesít szolgálatot. A XXIII. kerületben a bűnügyi helyzetnek megfelelően kerülnek vezénylésre, illetve a Hősök terén és a Szentlőrinc úti lakótelepen. Az osztály jelenlegi leggyengébb szakterülete a közlekedési szakterület, mert a kinevezett közlekedési főelőadó közel 5 éve folyamatosan gyermekgondozási szabadságon van. Feladatait jelenleg a bűnügyi osztályról a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi előadó megbízás alapján látja el, aki munkája mellett csak nehezen tudja ellátni a közlekedési előadói feladatokat is. A probléma megoldására feltehetően akkor lesz lehetőség, ha a közlekedési előadó évben feladatait ismételten átveszi. 2. Igazgatásrendészet Személyi és vagyonvédelmi engedélyezési tevékenység A évben 20 társas vállalkozás és 1 magánnyomozói tevékenység végzésére vonatkozóan adtunk ki működési engedélyt. Személy-és vagyonvédelmi igazolványt 271 személy, magánnyomozói igazolványt 7 fő részére adott ki hatóságunk. Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. A Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete tájékoztatása alapján, a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt törölt ügyfelek személy- és vagyonőri igazolványának visszavonásáról intézkedtünk. Személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás működési engedély iránti kérelme, illetve igazolvány megszerzésére irányuló kérelem nem került elutasításra, társas vállalkozások működési engedélyének visszavonására nem, a személy-és vagyonőri igazolványok visszavonására azonban 16 esetben került sor. A évi személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó rendőri ellenőrzés megtörtént, melyet a közrendvédelmi és igazgatásrendészeti szolgálati ág közösen hajtott végre 49 esetben. Három esetben a vállalkozás székhelyének megváltozása miatt az előadó intézkedett az ügyiratok illetékesség miatti áttételéről, nyolc esetben a Kft. vezető tisztségviselője a helyszínen nem tudta bemutatni a cég érvényes kamarai nyilvántartását, melynek bemutatására az előadó határidő tűzése mellett felszólította, 14 esetben a helyszíni ellenőrzés eredménytelen volt, mivel a székhelyen nem tartózkodott illetékes személy, ezen cégek ellenőrzése meghívás útján folyamatban van. Az ellenőrzés a további vállalkozások vonatkozásában hiányosságot nem állapított meg. A magánnyomozók ellenőrzését a Bűnügyi Osztály végzi, mely jelenleg is folyamatban van. Az ellenőrzések során nem merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja, így a kiadott működési engedély, illetve igazolvány elvételére nem került sor. Cégtörvényességi eljárásra 2 esetben került sor, mivel a helyszínen nem volt megtalálható a cég, működését cégtábla nem jelezte.

6 6 Figyelmeztető jelzés Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatban 4 darab engedély került kiadásra. Pirotechnika Pirotechnikai termék felhasználása miatt 1 bejelentés érkezett. Pirotechnikai ellenőrzéseket decemberben a közrendvédelmi szolgálati ággal együtt végeztük el, melynek során megállapítást nyert, hogy a 7 darab átmeneti tároló helyen a pirotechnikai eszközöket a jogszabálynak megfelelően árusították. Közigazgatási bírságolási eljárás A bukósisak, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, illetve a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt évben 59 eljárás indult. A megengedett legnagyobb sebességre a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára és a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegőivel szemben további 15 eljárás indult. Az összesen 74 megindított eljárás során Ft bírságot szabtunk ki, melyből Ft került befizetésre. Mind az ügyek száma, mind a kiszabott bírságok összege a 2010-es évhez képest jelentős emelkedést mutat, mivel évben a 34 ügyben Ft bírság került megállapításra, melyből önkéntesen Ft bírságot fizettek be az ügyfelek. Szabálysértés: Az osztályra december 31-ig 2474 db feljelentés érkezett. Az ügyiratszám az előző évihez képest emelkedést nem mutat, mivel napját követően a Közterület-felügyelettől, valamint a tulajdon elleni szabálysértésekkel összefüggésben érkezett feljelentéseket a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság szervezetén belül működő Központi Szabálysértési Osztály dolgozza fel. A balesetek számában csökkenés figyelhető meg mind az anyagi kárral járó, mind a személyi sérülést maga után vonó szabálysértések körében. A kiemelt súlyú közlekedési tényállások köréből az ittas vezetés és a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértések július 01. napjától közigazgatási jogsértésekként kerülnek elbírálásra. Az elsőbbség és az előzése szabályainak megsértése, az engedély nélküli vezetés és a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés miatt feljelentettek száma csökkenést, míg a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése szabálysértést elkövetők számában növekedés volt megfigyelhető. A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 1624 esetben indítottunk eljárást. A pénzbírság kiszabásával elmarasztalt személyek száma 1561 fő. Az év során kiszabott bírság összege Ft volt, mely alapján megállapítható, hogy a szabálysértést elkövetőkkel szemben átlagosan Ft bírságot szabtunk ki, melyek az egyes ügycsoportokra vonatkoztatva további bontásban az alábbiak szerint alakultak.

7 7 - közrend és közbiztonság elleni szabálysértés: Ft/fő - közlekedési szabályok megsértése szabálysértés miatt: Ft. /fő - kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések miatt: Ft./fő Járművezetéstől eltiltást 261 esetben alkalmaztunk. Figyelmeztetésben az előző évi 567 fővel szemben 2011-ben 407 fő részesült. Az elmúlt évben benyújtott kifogások száma 296 volt. Saját hatáskörben megváltoztattuk a határozatunkat 10 esetben, elutasítottunk 31 darabot, mivel elkésett, vagy nem a jogosult terjesztette elő. A kifogás nyomán megszüntetésre került 1 ügy, a többi 252 db ügyet az illetékes bíróságra megküldtük a kifogás elbírálásra. A évben az ügyészség (2009. és évben elbírált ügyekben) 22 esetben élt felügyeleti intézkedéssel. Óvással 16 esetben, jelzéssel 4 esetben, 2 ügyben felszólalással. Az előző évi 6 óvás, 4 jelzés, és 0 felszólaláshoz képest látható jelentős emelkedés oka a tulajdon elleni szabálysértéseket övező bizonytalan jogértelmezésre vezethető vissza, mivel elsősorban ezen eljárásokban élt felügyeleti intézkedéssel az ügyészség, zömében a téves minősítés miatt. Végrehajtás: Az elmúlt évben a végrehajtási ügyek száma összesen 1262 volt, melyből 2011-ben 957 db indult. Az eljárás során 154 felhívás, 917 adók módjára történő behajtás, 163 közérdekű munka és 28 elővezetés foganatosítására került sor. Az eljárások közül 621 zárult eredménnyel az előző évi 485 db-hoz képest. A végrehajtási ügyekben befizetőlapon a végrehajtásnak eleget tett 391 fő, 161 behajtás és 67 közérdekű munka elrendelés, valamint 2 elővezetés végződött eredménnyel. Gyorsított bíróság elé állítás A szabálysértés területén dolgozó beosztottak készenléti szolgálatot is elláttak, mely során tiltott kéjelgést, tulajdon elleni szabálysértést elkövető személyt, valamint eltiltás hatálya alatt álló vezetőt állítottunk bíróság elé gyorsított eljárásban összesen 57 alkalommal. 3. Bűnügy A Bűnügyi Osztályra és közötti időszakban összesen 3998 db bűnügy érkezett, melyek saját és ügyészi elrendelések, illetve más szervektől érkeztek évben 3896 db bűnügy került befejezésre, míg december 31-én az osztályon 726 db bűnügy volt folyamatban. A kézben lévő akták száma az előző évihez képest 102 db-al emelkedett évben a Bűnüldözési Alosztály a kiemelt bűncselekményi kategóriákban az alábbi részletezés szerint folytatott le nyomozásokat. Rablás 39 db, betöréses lopás 376 db. Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények: gépjármű lopás 48 db, gépjármű feltörés 108 db, jármű önkényes elvétele 13 db évben az alosztályon 224 fő gyanúsított került kihallgatásra.

8 évben a Vizsgálati Alosztályon kiemelt bűncselekményi kategóriákban rablás miatt 5 eljárás, betöréses lopás miatt 12, gépjárműfeltörés miatt 6, jármű önkényes elvétele miatt szintén 6 eljárás került elrendelésre. (Gépkocsi lopás ügyekben az eljárásokat a BRFK Gépjármű Felderítési Osztálya végzi) A fenti ügyekben az alosztályon 317 gyanúsított, 1133 tanú került kihallgatásra, illetőleg 130 szembesítés végrehajtására került sor. A Soroksári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályon kiemelt bűncselekményi kategóriákban rablás miatt 10 eljárás, betöréses lopás miatt 167, gépjárműfeltörés miatt 78, míg jármű önkényes elvétele miatt 3 eljárás került elrendelésre. A Soroksári Rendőrőrsön az elrendelt bűnügyek jórészt az M5-ös autópálya mellett lévő bevásárló, és az M0 melletti logisztikai központ területén regisztrálhatók, melyek főleg vagyon elleni bűncselekmények. A Robotzsaru statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy évben a nyomozás kezdeményezések száma 14,7 %-kal nőtt. A befejezett nyomozások száma 15,2 %-os növekedést mutat. A vádemelések száma 42,6 %-kal, valamint az eredményes nyomozás befejezések száma 34,7 %-kal csökkent. A évben 833 eredményes nyomozást fejeztünk be, mely 23,5 %-os nyomozás eredményességi mutatót eredményezett. A kiemelt bűncselekmények nyomozása az alábbiak szerint alakult. A nyomozás eredményességi mutatónk - a Net-Zsaru adatai alapján - a kiemelt bűncselekményi kategóriákat tekintve a rablások száma évben 46 db, a rablások nyomozás eredményességi mutatója 10,9 %, ami a BRFK kerületei szervei között a 20. helyet eredményezte. Az elkövetett rablásokat főleg útonállásszerűen követték el közterületen, sértettei elsősorban gyermek- és időskorú személyek, akik az elkövetőkre nézve kevés információt tudtak szolgáltatni. Az információhiány és tanúk hiánya a rablások felderítését megnehezítette. A rablások során túlnyomóan mobiltelefonokat, nyakláncokat tulajdonítanak el a tettesek. A rablások értékelése során megállapítható, hogy az, rendszertelen időpontokban és helyeken követték el a cselekményeket. A vagyon elleni bűncselekmények száma évben 2677 db. Ezek közül a lopások száma 1659 db. A lopások nyomozáseredményességi mutatója 10,5 %, mely a kerületi szervek között a 11. helyen volt. Gépkocsi lopások felderítési mutatója 2,8 %, ami a kerületi szervek között a 11. Gépkocsi feltörés évben 337 db. A feltörések nyomozáseredményességi mutatója 11 %, ami a BRFK-n belül az 1. helyre sorolta kapitányságunkat. Jármű önkényes elvétele évben 22 db volt. A nyomozáseredményességi mutató 18,2 %, mely a 2. helyet jelenti. Betöréses lopások száma 2011-ben 547 db. A betöréses lopások nyomozáseredményességi mutató 4,6 %, ami a BRFK kerületei között a 4. helyre sorol minket. Összegezve kapitányságunk nyomozáseredményességi mutatója 14,2 %-ot ért el évben, ami a kerületek között 16. hely. A nyomozás eredményességét, valamint a felderítő munka mértékét egyre inkább hátráltatja, hogy az elkövetők egyre nagyobb számban vidékről érkeznek. Az elkövetői körök felderítése mind nyílt, mind operatív eszközökkel megnehezedett.

9 9 Az eredményesség növelése érdekében rendszeresen szervezünk akciókat, melyek hangsúlyt fektetnek a bevezető utak ellenőrzésére, valamint egyre mélyebb kapcsolatot alakítunk ki az agglomeráció kapitányságain operatív munkát végző tisztekkel évben új típusú munkaszervezéssel a nyomozók és a körzeti megbízottak szorosabban működtek együtt, rendszeresen közös szolgálatokat láttak el, ezzel elősegítve a közrendvédelmi és a bűnügyi állomány közötti információáramlást. Folyamatosan törekszünk a Pest megyei kapitányságokkal közös akciók végrehajtására. Dinamikában, struktúrában bekövetkezett változások A 2011-es évben a korábbi évekhez viszonyítva érezhető elmozdulás nem következett be sem a bűncselekmények számszerűségét, sem azok fajsúlyát, kiemelt jellegét tekintve. Az összbüncselekmények száma, illetőleg az egyes bűncselekmény kategóriákban elkövetett bűncselekmények száma szinte megegyezik az előző évivel. Jellemzően a 2011-es évben olyan folyamatok nem voltak megfigyelhetőek, melyek a bűncselekmények szerkezetében, pld.: újabb bűncselekmény típus megjelenésére vagy esetlegesen az elkövetési módszerekben történő változásra utalnának. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, illetőleg nagy számban fordulnak elő személy elleni bűncselekmények. Érezhetően csupán a vétségi értékre elkövetett bolti lopások száma esett vissza évben regisztrált országos érdeklődésre számot tartó kiemelt ügyek március 26-án a Budapest, XX. kerület Eperjes utcai lakótelepen és annak közelében ismeretlen tettesek összesen 34 db régi típusú Suzuki Swift gépkocsit törtek fel értékek után kutatva, az ajtókeret kihajtásának módszerével. Az elkövetők 1 napon belül a térfigyelő kamerák segítségével elfogásra kerültek, az ügy vádemelési javaslattal befejezésre került. 2. Budapest, XX. kerületében decemberétől elszaporodtak a főleg egyedül élő idős személyek sérelmére elkövetett lakásrablások. A bűncselekmények elkövetésekor az elkövetők brutális módon bántalmazták a sértetteket, megkötözték, esetenként kínozták őket. A kerületünkben elkövetett 5 bűncselekmény következtében 4 idős sértett az életét vesztette. A nyomozást a BRFK Rablási Osztályával összehangoltan végeztük, az elfogásra közösen szervezett akció során került sor. A közös nyomozás 5 fő elfogását eredményezte, a további eljárást a BRFK Rablási Osztálya folytatja. A tapasztalat az, hogy pozícióink minden kiemelt bűncselekmény kategóriákban gyengültek, tekintettel arra, hogy egyre több külföldi és vidéki elkövető keresi fel kerületeinket, melyekről a helyi forrásaink csekély mértékű információkkal rendelkeznek évben szükséges ezen a területen pozícióink erősítése. A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások száma nőtt, a speciális eljárási szabályok miatt ezen ügyekben a nyomozás és a vádemelés is több időt vett igénybe. Emellett nőtt a több elkövetős ügyek száma is, amely szintén hosszabb eljárásokat eredményez. Megoldás a bűnügyi munka fokozása a hatékonyabb munkavégzés megszervezésével, parancsnoki revízió növelésével. Ezen túlmenően a szakmai munka ellenőrzését és felügyeletét fokozni kell, az állomány munkáját napi szintű iránymutatással segíteni kell.

10 10 3.Térfigyelő tevékenység Kapitányságunk területén 33 térfigyelő kamera került telepítésre. A kamerák közül az elmúlt évben, 7 kamera nem működött, 4 nem irányítható, 4 működik, de akadozó képet ad. A fenti hibák korrigálást csupán a kamerák cseréjével lehetne megoldani. A kamerák állapotára vonatkozóan folyamatos jelzéseket adunk az üzemeltető cégnek, illetve az önkormányzatnak. Szükségszerű lenne a térfigyelő rendszer fejlesztése az elkövetkezendő időszakban évben a térfigyelő tevékenységet két részre kell bontanunk január 01. és június 01. közötti időszakra, majd a jogszabályi változásoknak megfelelően új szerződéssel július 01. és december 31. időszakra. A két időszak között volt egy hónap átmeneti időszak január 01. és június 01. közötti időszak Az önkormányzattal hatályban lévő szerződés szerint két fő a térfigyelő kamerák monitorok figyelésével végzett térfigyelő tevékenységet, 1 fő rendőr szabadidejéből 1 fő szolgálatban lévő rendőrrel a BRFK üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművel látott el közterületi térfigyelő szolgálatot. A szolgálati gépjárművel a monitoros szolgálat jelzéseire, illetve az esetleges állampolgári bejelentésekre reagálva a térfigyelő kamerák által határolt területen láttak el szolgálatot. Két fő a szolgálatot szervezte (közrendvédelem, bűnügy), 1 fő adatvédelem, felvételek kimentése, számítógépes karbantartási feladatokat látott el. A fenti időszakban térfigyelő kamerák látókörében végrehajtott rendőri tevékenységek: Területi intézkedések: Biztonsági intézkedések: Előállítás: Gyan. szem.igazoltatása: Egyéb: (lakcím ellenőrzés, figyelmeztetés, ellenőrzés, helyszínbiztosítás, 84 eset 54 eset 40 eset 80 eset 283 eset tűzeset, talált tárgy, elhunyt személy) PDA 39 eset Térfigyelő kamerák látókörében vagy látókörén kívül eső, esetleg meghibásodása miatt nem észlelhető bűncselekmények helyszíni intézkedései: Érdemi intézkedést foganatosítottunk Baleset: 34 esetben 24 esetben Betörés: 33 esetben 14 esetben Lopás: 51 esetben 17 esetben Rongálás: 30 esetben 11 esetben Gk. feltörés: 22 esetben 9 esetben

11 július 01. és december 31. közötti időszak Az új önkormányzati szerződés alapján két fő a térfigyelő kamerák monitorok figyelésével végzett térfigyelő tevékenységet. A térfigyelő kamerák által határolt területen bekövetkezett eseményekre saját szolgálati gépjárművel reagáltunk, szolgálati időben. Új szerződést kötöttük az önkormányzattal túlszolgálat finanszírozására mely szerint, két fő, 6 órában gyalogos közterületi szolgálatot lát el a XX. kerület Kossuth Lajos sétáló utcában, illetve piac napokon a Tátra téri piac területén. Továbbiakban is két fő a szolgálatot szervezi (közrendvédelem, bűnügy), 1 fő adatvédelem, felvételek kimentése, számítógépes karbantartási feladatokat látott el. A fenti időszakban végrehajtott tevékenységek: Betörés: 4 eset Gk. feltörés: 8 eset rongálás: 15 eset biztonsági intézkedés: 83 eset lopás: 22 eset baleset: 26 eset Egyéb: 84 eset (lakcím ellenőrzés, figyelmeztetés, ellenőrzés, helyszínbiztosítás, tűzeset, talált tárgy, elhunyt személy) A kamerák állapotára vonatkozóan folyamatos jelzéseket adunk az üzemeltető cégnek, illetve az önkormányzatnak. Szükségszerű lenne a térfigyelő rendszer fejlesztése az elkövetkezendő időszakban évben Budapest Főváros XXIII. kerület Polgármesteri Hivatalával is új szerződést kötöttük túlszolgálat finanszírozására mely szerint, két fő, 4 órában gyalogos közterületi szolgálatot lát el a XXIII. kerület Hősök Tere, illetve a Szentlőrinc úti lakótelepen, mely személyek szolgálat szervezését 1 fő látja el szabadidejéből. A XXIII. kerület területén térfigyelő rendszer nem működik. 5. Hivatal Ügyeleti tevékenység: A hivatal állományában szeptember 16-ig 4 fő, szeptember 16-tól 5 fő, látja el a főügyeletes szolgálatot. A főügyeletesek szakmai irányítását a bűnügyi osztályvezető látja el. Év elejétől egy ügyeletes kérelmére más szervhez kerület áthelyezésre, így a szolgálat ellátásának folyamatosságát 4 fő főügyeletes, és a bűnügyi állomány által beugró ügyeletesi szolgálatot ellátó nyomozókkal biztosítottuk szeptember 16-ai hatállyal a főügyeletes állomány meglévő létszáma a rendszeresített 5 fő lett.

12 12 Önkormányzati támogatások, szerződések: I. félévben jutalmazásra a XX. kerületi Önkormányzattól és a XXIII. kerület Önkormányzattól Rendőrnap alkalmából jutalmazásra kaptunk pénzösszeget közötti időszakra a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és a BRFK között /16/2011.ált. számon megállapodás született a túlszolgálat finanszírozására közötti időszakra a Budapest Főváros XX. kerület. Pesterzsébet Önkormányzata és a BRFK között a megállapodás történt a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére közötti időszakra a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a BRFK között /23/2011.ált. számon szintén megállapodás történt túlszolgálat finanszírozására közötti időszakra, megkötésre került /2011.ált. számon a Nagybani Piac Zrt. és a BRFK között egy megállapodás a piaci napokon a Nagybani Piac működésének rendőri biztosítására napján a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Soroksár Polgárőr Egyesület között együttműködési megállapodás jött létre /2011. ált. számon. Szolgálati gépjárművek: A kapitányság használatában 17 db szolgálati gépjármű van, ebből a Soroksári Rendőrőrs használatában 7. Kapitányságunk a fenti gépjárművekből két járművet önkormányzati támogatásként kapott a XX. és a XXIII. kerületi önkormányzatoktól. A szolgálati gépjárművek műszaki állapota részben megfelelő, 6 szolgálati gépjármű évjáratú évben három gépjárművet kell leadni, mivel a futam idejük le fog járni. Informatika: A kapitányság alegység készletében 114 db számítógép (munkaállomás) van, ebből 90 db a rendőrkapitányságon. A Soroksári rendőrőrsön lévő 24 db számítógépből 14 gép elavult, korszerűtlen cseréje szükséges. A számítógépparkból 46 db önkormányzati támogatással került megvásárlásra a korábbi években. Ingatlan kezelés: A kapitányság objektumai: XX. kerületi objektum - Rendőrkapitányság címe: 1204 Budapest, Török Flóris utca szám (Hat szintes épület, telek nagysága: 2907 m 2, épület hasznos területe: 4251 m 2, átadása: évben történt.) Az épülettel kapcsolatos problémák: Esős időszakban az épület folyamatosan ázik kb. három szintig lefelé. Az ORFK KM GEI tájékoztatása szerint az épület tető és homlokzat javítás kivitelezési munkáit egyenlőre nem tudja vállalni. A fogdán a vizes blokk és a sétáltató udvar aljzat szigetelése nem megfelelő. Amennyiben a fogda üzemelne, az alatta lévő irodák eláznának a szennyvíztől.

13 13 XXIII. kerületi objektum - Soroksári Rendőrőrs épülete címe: XXIII. kerület Budapest, Templom utca 20. szám (Egy szintes épület, telek nagysága: 972 m 2, épület hasznos területe: 540 m 2, átadás: évben történt) Az épülettel kapcsolatos problémák: A rendőrőrs kulturált, épülete jelenlegi funkciójának megfelel. A tetőszerkezet hő ellen való szigetelése nem megfelelő, nyáron a tetőtérben dolgozó bűnügyi állománynak néha 35 C fokban kell dolgoznia. A légkondicionálás nem megoldott. 1. Közrendvédelmi szakterület III. ÖSSZEGZÉS évben kitűzött céljaink közül sikerült megvalósítani részben az állomány feltöltését, és a lehetőségeinkhez képest megtartani. Fokoztuk a közterületi jelenlétet, melyhez nagy segítség volt a két önkormányzat által nyújtott, finanszírozott túlszolgálatok elrendelése és végrehajtása. Igyekeztünk intézkedéseinket szakszerűen és törvényesen végrehajtani. Törekedtünk a lakosság biztonságérzetének javítására, a lakossági kapcsolatok megerősítésére. A közlekedés biztonságának fokozása érdekében folyamatosan, napi feladatként határoztuk meg a végrehajtó állomány részére a közlekedési szabályok betartását, valamint a járművezetők ellenőrzését. Jelen voltunk az iskolák környékén lehetőségeinkhez mérten és segítettük az iskolások közlekedését, mely tevékenységünkbe a polgárőrség és a XXIII. kerületi település őrség is besegített. A körzeti megbízotti és bűnügyi állomány munkáját sikeresen összehangoltuk, közös szolgálatokat láttak el, melyek igazodtak az aktuális bűnügyi helyzethez. Kidolgoztuk az önkormányzati képviselőkkel történő kapcsolattartás módját, formáját, mely új információszerzési lehetőségeket nyitott meg számunkra évre vonatkozó főbb célkitűzéseink közrendvédelmi szakterületen - állomány státuszainak további feltöltésére és megtartására való törekvés - a törvényes és szakszerű intézkedések fokozása, eredményesség növelése - a közterületi jelenlét biztosításával a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, a járőrszolgálat fokozása, szolgálatszervezéssel a két kerület közötti közös járőrszolgálat felállítása - térfigyelő szolgálat bővítése, korszerűsítése és még hatékonyabb működtetése - KMB szolgálat bűnügyi információ gyűjtésének fokozása - tovább kell építeni az állampolgárokkal történő kapcsolattartást 2. Igazgatásrendészeti szakterület évben vállalt célkitűzések közül megvalósítottuk a évről áthozott, folyamatban volt eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő lezárását, befejezését.

14 14 Végrehajtottuk az ügyiratok selejtezését. Szorgalmaztuk a bíróság elé állítások szakszerű gyors ledolgozását. Megszerveztük az igazgatásrendészeti szakterületen is a készenléti munkát évben is jelentős jogszabályi változások történtek, melyek áthatották és átreformálták a szakterület egészét. Az évi LXIX. törvény többszöri módosulása megváltoztatta a szabálysértési szakterület jogalkalmazói munkáját, új eljárási rendet alakított ki, mely az alkalmazott normák jelentős módosításával járt. A személy-és vagyonőri engedélyezési szakterületen a évben került sor a 2006-ban kiállított igazolványok cseréjére kérelem alapján, mely az ügyfélforgalmunkat nagymértékben megnövelte. A pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos szabályok változása miatt új feladatként hatóságunk fogadja az ügyfelek felhasználásra vonatkozó bejelentéseit évre vonatkozó főbb célkitűzéseink igazgatásrendészeti szakterületen - az állomány fiatal tagjainak az új normák további oktatása, felzárkózásuk fokozása évben a selejtezés előkészítése és végrehajtása - fokozni kell a bíróság elé állítások szakszerű és gyors ledolgozását - a kapcsolattartást meg kell szervezni és javítani a közrendvédelmi és bűnügyi állomány beosztottaival. 3. Bűnügyi szakterület évben célkitűzésként határoztuk meg a kiemelt bűncselekményi kategórákban a szakvonalak felállítását, mely nem valósult meg az elvártaknak megfelelően. Az értékelő elemző munka rendszeres és pontos volt, azonban a felhasználása még mindig nem hozta meg az elvárt eredményeket. A bűnügyi operatív tevékenység erősítése és hatékonyságának növelése, új pozíciók teremtése is elmaradt az elvárásoktól. Ennek oka elsősorban, hogy mindkét operatív tiszt sokat betegeskedett, és az operatív anyagok átminősítése is jelentős erőket kötött le. A bűnügyi munka összehangolása, az együttműködés hatékonyságának növelése a körzeti megbízotti állománnyal sikeresnek mondható. A közös tevékenységek során a két állomány jó munkaközösséget tudott létrehozni évre vonatkozó főbb célkitűzéseink bűnügyi szakterületen - váderedményesség növelése - az operatív munka átszervezése, a tevékenység erősítése, hatékonyságának növelése, új pozíciók teremtése - az állomány folyamatos képzése, a szakmai színvonal emelése - a társszervekkel történő szoros együttműködés hatékonyságának növelése, napi kapcsolatok kiépítése, új kapcsolatok létrehozása - a kiemelt bűncselekményi kategóriák tekintetében szükséges a szakvonalak felállítása, a nyomozói tevékenység fokozása - folyamatos ellenőrzéssel az ügyek nyomozásának, a nyomozás hatékonyságának növelése

15 15 4. Hivatal évben jelentős erőfeszítéseket tettünk kapitányságunk épületének karbantartására az épület fenntartásából adódó problémák megoldására. Komoly problémát vetett fel a bűnjelkamra és az irattár beázás miatti mentése, és olyan ideiglenes tárolási hely kialakítása, amely a végleges megoldásig megfelelő lesz őszén megkezdődtek a kapitányság alagsorában az irattár és a bűnjelkamra kialakításának munkálatai melyek befejezése várhatóan januárjában lesz. Igyekeztünk a tető beázásának problémájára megoldást találni évben a XX. kerület önkormányzat testülete, hozzájárult a kapitányság tetőszerkezetének javításához forinttal, mely összeget az ORFK további forinttal vállalt kiegészíteni, azonban ez az összeg a fél tető javítására lesz elegendő. A fél tető javítása is komoly segítség azonban számunkra, mivel így a negyedik szinten lévő legénységi szálló beázása megszűnik évre vonatkozó főbb célkitűzéseink a hivatalnál - a kapitányság tetőszerkezetének javítása, a munkák elvégzése - a legénységi szálló beázás utáni állapotának rendbetétele - a hivatali munka átszervezése a célszerűség és hatékonyság tükrében - a feladatok hatékonyabb végrehajtása, határidők szorosabb betartása - a kapitányság 100. évfordulójának megszervezése évre elsődleges célkitűzése a kapitányság minden dolgozójának az állampolgárok biztonság érzetének a növelése, az állampolgárokkal jó kapcsolat kialakítása, az állampolgárok rendőrségbe vetett hitének, bizalmának a visszaszerzése, a közterületek biztonságának fokozása. Budapest, március 12. Makádi Katalin r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS BEVEZETÉS Miskolc Megyei Jogú Város az Észak-Kelet Magyarországi régió meghatározó központja, még mindig jelentős ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi központ, s mint szívesen hivatkozunk rá, immár autópályán

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben