B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére terjed ki, úgymint Pesterzsébetre (XX. kerület) és Soroksárra (XXIII. kerület). Pesterzsébet területe 12,18 km 2, lakosainak száma fő, Soroksár 40,77 km 2 területen fekszik, lélekszáma fő. A kapitányság illetékességi területe Budapesten a második legnagyobb, míg a lakosság lélekszámát tekintve a nyolcadik helyet foglalja el. I. VEZETÉS IRÁNYÍTÁS A Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság ügyrendjében jóváhagyottak szerint négy osztály működik, nevezetesen bűnügyi, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, valamint osztály jogállással Rendőrőrs Soroksár. A XXIII. kerületi külön épületben (Templom u. 20.) működő rendőrőrs alosztály-tagozódásban látja el feladatait közrendvédelemi, illetve bűnügyi területen. A rendőrőrs élén őrsparancsnok áll, a két szakterület szakmai irányítását az osztályvezetők végzik. A kapitányság épületében, valamint a rendőrőrsön is folyamatos szolgálatot ellátó ügyelet van rendszeresítve, az irányítást végző ügyeletes tiszt a kapitányság épületében (Budapest XX., Török F. u ) van elhelyezve. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztály (helyszínelők) VI. alosztálya a Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságon került elhelyezésre, vezetésük, irányításuk nem tartozik a kerületi rendőrkapitánysághoz. A kapitányság vezetőjének és osztályvezetőinek személyében évben jelentős változások történtek január 01-től a kapitányság teljes vezetése lecserélődött, egyedül a Soroksári Rendőrőrs Őrsparancsnokának személyében nem történt változás. A Bűnügyi Osztály vezetője, a Közrendvédelmi Osztály vezetője, a Vizsgálati Alosztály vezetője, a Soroksári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztály vezetője megbízással, a többi osztály- és alosztályvezető kinevezéssel látja el feladatkörét. A változások pozitív hatásaként értékelendő, hogy az érkezett próbaidős őrmesteri állomány mindenképpen létszámilag megerősítette a közrendvédelmi állományt. A Soroksári Rendőrőrs közrendvédelmi állománya teljesen feltöltődött jelenleg nincs hiánya, a XX. kerületben lévő állomány hiánya is jelentősen csökkent. Valódi pozitív hatását azonban csak akkor lehet majd értékelni, amikor a próbaidős őrmestereknek befejeződik a képzése, és ténylegesen megkezdődhet munkájuk a közterületen. Jelentősnek mondható az a változás is, hogy több személy érkezett az állományba, mint amennyi december 31. i állapot szerint távozott.

2 2 II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1. Közrendvédelem A közrendvédelmi állomány nagy része a feladatok teljesítésére szakmailag felkészült, többségében fegyelmezett, hadra fogható. A próbaidős őrmesterek még képzés alatt állnak, önállóan nem intézkedhetnek. Egészségügyi és fizikai állapotuk megfelelő. A szolgálati feladatokat kellő fegyelmezettséggel, szakszerűen, általában kulturáltan és törvényesen teljesítik. A tárgyév intézkedési mutatóinak alakulása, biztosítási feladatok teljesítésének szakmai értékelése: Elfogások alakulása: XX. kerület XXIII.kerület Elfogások összesen Ebből: - bűncselekmény miatt: Ebből: - rablás súlyos testi sértés garázdaság betöréses lopás lopás gk-val kapcs. bcs egyéb bcs körözés miatt elfogott egyéb ok miatt elfogott Előállítások alakulása: Előállítások összesen Ebből: - igazoltatás bcs. gyanú mintavétel egyéb ok 79 5 Biztonsági intézkedések alakulása: Összesen: Szabálysértési feljelentések alakulása: Feljelentés összesen: Ebből: - közlekedési járművezető: tulajdon elleni egyéb Bűntető feljelentések Közlekedési balesetek helyszínein 107 esetben intézkedtünk. Helyszíni bírságolási tevékenység: A fenti számokon látszik, hogy az intézkedési mutatókat alapvetően növekedés jellemzi.

3 3 Az elfogásoknál a tavalyi évhez viszonyítva 9,83 %-os, a biztonsági intézkedéseknél 17,42 %- os, a sikeres elővezetések száma 186,67 %-os, a helyszínbírságnál 68,36 %-os növekedés tapasztalható. Az első félévben az EU-val kapcsolatos biztosítási feladatok nagy létszámot vontak el a közterületi szolgálattól, és ez a csökkenés az intézkedési mutatóban is jelentkezett. Az előállítások száma 12,75 %-kal, a szabálysértési feljelentések száma 19,03 %-kal csökkent. Az előállítások számának csökkenését az okozta, hogy a közterületi szolgálat tekintetében inkább az elfogások számának tettenérés emelkedését szorgalmaztuk, ami a statisztikai mutatók számainak alapján meg is mutatkozott. A szabálysértési feljelentések számának csökkenésével egyenes arányban nőtt a helyszíni bírságok száma. A feljelentések helyett gyakrabban alkalmaztuk a helyszínbírságolást, hiszen ez egyszerűbb formája a szabálysértések elbírálásának és ebből kifolyólag nagymértékben tehermentesíteni tudjuk az igazgatásrendészeti osztályt. A kiszabott helyszíni bírságok számadatai: XX. kerület XXIII. kerület Bírság összesen/fő Bírság összesen/ft A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a tavalyi évhez közel azonos szinten hajtottuk végre a helyi biztosításokat, ebből egy eset a gyülekezési törvény hatálya alá, a többi kerületi kulturális rendezvény és sportmérkőzés biztosítása volt. A sportmérkőzések tették ki a biztosítások 60 %-át. A rendezvények biztosítását minden esetben saját erőből oldottuk meg. A biztosítások lebonyolítását minden esetben osztályvezető, vagy alosztályvezető irányította. A biztosítási tervek hasonlóan a központi tervekhez minden részletre kiterjedően, alapos szakmai felkészültséggel készültek és kerültek végrehajtásra, melyet bizonyít, hogy egyetlen egy rendezvényen sem került sor rendbontásra, rendkívüli esemény nem történt. Csapatrendőri igénybevétel, központi berendelések alakulása: Kapitányságunknak 14 fős létszámot kell adnia a Dél-Pesti Csapatszolgálati századba, ebből a Közrendvédelmi Osztály az alábbiak szerint teljesített szolgálatot: évben 69 esetben, 560 fő berendelésére, 5094 órában került sor. Körzeti megbízotti tevékenység A körzeti megbízotti szolgálatok az elmúlt néhány év tekintetében a létszám helyzetre való tekintettel a járőrszolgálatba integrálodva látták el feladataikat. A szolgálat áttekintését követően a szolgálat szervezése során törekedtünk arra, hogy a KMB szolgálat a lehetőségekhez képest mentesüljön a klasszikus járőrszolgálat végrehajtása alól és elsősorban a lakossági és önkormányzati kapcsolatok, a bűnügyi információgyűjtés kerüljön előtérbe. Ennek terén jelentős előrelépéseket tettünk. Körzeteiket az önkormányzati képviselők körzeteihez igazítottuk. Igyekeztünk folyamatos, közvetlen kapcsolatot kialakítani a képviselőkkel, akik tolmácsolták felénk a hozzájuk forduló állampolgárok problémáit. Minden információt megvizsgáltunk és igyekeztünk a felmerülő problémákat megoldani, vagy azok megoldásához segítséget nyújtani. A körzeti megbízotti alosztályok bűnügyi tevékenységet is folytattak, információikkal segítették a bűnügyi osztály munkáját.

4 4 A vétségi ügyek nyomozását a körzeti megbízottak önállóan hajtják végre. XX. kerület XXIII. kerület - lefolytatott bűnügyi nyomozások: 392 db 111 db - feldolgozott bűnügyi megkeresések: 326 db 208 db - feldolgozott nem bűnügyi megkeresések: 263 db 228 db - nyílt rendőri információ készítése: 63 db 16 db - lakcímkutatás: 1842 db 428 db - párfogó felügyelet ellenőrzése: 144 fő 42 db A lakossági kapcsolatainkat jó színvonalúnak értékelem. Élő és folyamatos a kapcsolat az Önkormányzattal, a képviselőtestülettel, a civil szervezetekkel, és a lakóközösségekkel is. A lakossági kapcsolatok fejlesztése érdekében előadásokat, lakossági fórumokat, KRESZ vetélkedőket tartottunk a két kerületben működő jelentős számú óvodában, általános iskolában. Ellátták továbbá az iskola rendőre feladatait, rendszeres kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel. A bűnügyi szolgálati ággal közös akciók gyakorlati tapasztalatai A közrendvédelmi állomány évben az Országos Rendőrfőkapitány, Budapest Rendőrfőkapitánya, valamint saját kezdeményezésű fokozott ellenőrzésekben vett részt. Ezen intézkedések alapján végrehajtott fokozott rendőri ellenőrzések (akciók) száma: Összesen: 469 esetben 1158 fővel Bűnügyi állománnyal folyamatos akciókban veszünk részt, hetente három alkalommal a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében elrendelt országos akció keretén belül. A fentieken kívül kéthavonta közös körözési akció, betörési akció, gépjárműlopási akció kerül végrehajtásra a bűnügyi állomány bevonásával. Az önkormányzat által finanszírozott többletszolgálat során szintén közös szolgálatot látnak el a bűnügyi és a közrendvédelmi osztály beosztottjai. A két osztály szoros munkakapcsolatban, napi szolgálatot lát el az információáramlás folyamatos, így az akciókat hatékonyan, célirányosan tudják végrehajtani. A KMB alosztályvezető rendszeresen részt vesz a bűnügyi vezetők napi megbeszélésén és az ott szervezett állományra vonatkozó információkat továbbítja, illetve hasznosítja az általa szervezett fokozott ellenőrzések vonatkozásában. Az elmúlt évben felmerült problémák és megoldási lehetőségei évben a közrendvédelmi osztályvezető tartós betegállományba került, majd nyugállományba vonult. A KMB alosztály vezetője áthelyezéssel vidékre távozott. A közrendvédelmi osztály irányítása egyedül az őr- járőr alosztályvezetőre hárult, aki megbízással ellátta az osztályvezetői teendőket, a saját feladatai mellett. Az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály a próbaidős rendőrökkel történt feltöltése ellenére sem éri el a megfelelő létszámot, éves szinten folyamatosan 10 fő hiánnyal küzdünk. Ennek ellenére sem gyengült a munka szakmai színvonala és nem csökkent a reagáló képesség. Az alosztály a létszámhiány ellenére is teljesíteni tudja feladatát, sőt azon felül is vállalkozik a közterületen többletmunkára, amelyhez nagymértékben hozzájárul az önkormányzat által biztosított és finanszírozott túlóra keret.

5 második félévében, az önkormányzat által finanszírozott túlórák felhasználásával, minden nap gyalogos rendőrjárőr 6 órában a Sétáló utcában és a Tátra téri piac környékén illetve az adott bűnügyi helyzetnek megfelelően megadott helyeken teljesít szolgálatot. A XXIII. kerületben a bűnügyi helyzetnek megfelelően kerülnek vezénylésre, illetve a Hősök terén és a Szentlőrinc úti lakótelepen. Az osztály jelenlegi leggyengébb szakterülete a közlekedési szakterület, mert a kinevezett közlekedési főelőadó közel 5 éve folyamatosan gyermekgondozási szabadságon van. Feladatait jelenleg a bűnügyi osztályról a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi előadó megbízás alapján látja el, aki munkája mellett csak nehezen tudja ellátni a közlekedési előadói feladatokat is. A probléma megoldására feltehetően akkor lesz lehetőség, ha a közlekedési előadó évben feladatait ismételten átveszi. 2. Igazgatásrendészet Személyi és vagyonvédelmi engedélyezési tevékenység A évben 20 társas vállalkozás és 1 magánnyomozói tevékenység végzésére vonatkozóan adtunk ki működési engedélyt. Személy-és vagyonvédelmi igazolványt 271 személy, magánnyomozói igazolványt 7 fő részére adott ki hatóságunk. Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. A Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete tájékoztatása alapján, a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt törölt ügyfelek személy- és vagyonőri igazolványának visszavonásáról intézkedtünk. Személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás működési engedély iránti kérelme, illetve igazolvány megszerzésére irányuló kérelem nem került elutasításra, társas vállalkozások működési engedélyének visszavonására nem, a személy-és vagyonőri igazolványok visszavonására azonban 16 esetben került sor. A évi személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó rendőri ellenőrzés megtörtént, melyet a közrendvédelmi és igazgatásrendészeti szolgálati ág közösen hajtott végre 49 esetben. Három esetben a vállalkozás székhelyének megváltozása miatt az előadó intézkedett az ügyiratok illetékesség miatti áttételéről, nyolc esetben a Kft. vezető tisztségviselője a helyszínen nem tudta bemutatni a cég érvényes kamarai nyilvántartását, melynek bemutatására az előadó határidő tűzése mellett felszólította, 14 esetben a helyszíni ellenőrzés eredménytelen volt, mivel a székhelyen nem tartózkodott illetékes személy, ezen cégek ellenőrzése meghívás útján folyamatban van. Az ellenőrzés a további vállalkozások vonatkozásában hiányosságot nem állapított meg. A magánnyomozók ellenőrzését a Bűnügyi Osztály végzi, mely jelenleg is folyamatban van. Az ellenőrzések során nem merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja, így a kiadott működési engedély, illetve igazolvány elvételére nem került sor. Cégtörvényességi eljárásra 2 esetben került sor, mivel a helyszínen nem volt megtalálható a cég, működését cégtábla nem jelezte.

6 6 Figyelmeztető jelzés Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatban 4 darab engedély került kiadásra. Pirotechnika Pirotechnikai termék felhasználása miatt 1 bejelentés érkezett. Pirotechnikai ellenőrzéseket decemberben a közrendvédelmi szolgálati ággal együtt végeztük el, melynek során megállapítást nyert, hogy a 7 darab átmeneti tároló helyen a pirotechnikai eszközöket a jogszabálynak megfelelően árusították. Közigazgatási bírságolási eljárás A bukósisak, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, illetve a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata miatt évben 59 eljárás indult. A megengedett legnagyobb sebességre a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára és a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegőivel szemben további 15 eljárás indult. Az összesen 74 megindított eljárás során Ft bírságot szabtunk ki, melyből Ft került befizetésre. Mind az ügyek száma, mind a kiszabott bírságok összege a 2010-es évhez képest jelentős emelkedést mutat, mivel évben a 34 ügyben Ft bírság került megállapításra, melyből önkéntesen Ft bírságot fizettek be az ügyfelek. Szabálysértés: Az osztályra december 31-ig 2474 db feljelentés érkezett. Az ügyiratszám az előző évihez képest emelkedést nem mutat, mivel napját követően a Közterület-felügyelettől, valamint a tulajdon elleni szabálysértésekkel összefüggésben érkezett feljelentéseket a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság szervezetén belül működő Központi Szabálysértési Osztály dolgozza fel. A balesetek számában csökkenés figyelhető meg mind az anyagi kárral járó, mind a személyi sérülést maga után vonó szabálysértések körében. A kiemelt súlyú közlekedési tényállások köréből az ittas vezetés és a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértések július 01. napjától közigazgatási jogsértésekként kerülnek elbírálásra. Az elsőbbség és az előzése szabályainak megsértése, az engedély nélküli vezetés és a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés miatt feljelentettek száma csökkenést, míg a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése szabálysértést elkövetők számában növekedés volt megfigyelhető. A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 1624 esetben indítottunk eljárást. A pénzbírság kiszabásával elmarasztalt személyek száma 1561 fő. Az év során kiszabott bírság összege Ft volt, mely alapján megállapítható, hogy a szabálysértést elkövetőkkel szemben átlagosan Ft bírságot szabtunk ki, melyek az egyes ügycsoportokra vonatkoztatva további bontásban az alábbiak szerint alakultak.

7 7 - közrend és közbiztonság elleni szabálysértés: Ft/fő - közlekedési szabályok megsértése szabálysértés miatt: Ft. /fő - kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések miatt: Ft./fő Járművezetéstől eltiltást 261 esetben alkalmaztunk. Figyelmeztetésben az előző évi 567 fővel szemben 2011-ben 407 fő részesült. Az elmúlt évben benyújtott kifogások száma 296 volt. Saját hatáskörben megváltoztattuk a határozatunkat 10 esetben, elutasítottunk 31 darabot, mivel elkésett, vagy nem a jogosult terjesztette elő. A kifogás nyomán megszüntetésre került 1 ügy, a többi 252 db ügyet az illetékes bíróságra megküldtük a kifogás elbírálásra. A évben az ügyészség (2009. és évben elbírált ügyekben) 22 esetben élt felügyeleti intézkedéssel. Óvással 16 esetben, jelzéssel 4 esetben, 2 ügyben felszólalással. Az előző évi 6 óvás, 4 jelzés, és 0 felszólaláshoz képest látható jelentős emelkedés oka a tulajdon elleni szabálysértéseket övező bizonytalan jogértelmezésre vezethető vissza, mivel elsősorban ezen eljárásokban élt felügyeleti intézkedéssel az ügyészség, zömében a téves minősítés miatt. Végrehajtás: Az elmúlt évben a végrehajtási ügyek száma összesen 1262 volt, melyből 2011-ben 957 db indult. Az eljárás során 154 felhívás, 917 adók módjára történő behajtás, 163 közérdekű munka és 28 elővezetés foganatosítására került sor. Az eljárások közül 621 zárult eredménnyel az előző évi 485 db-hoz képest. A végrehajtási ügyekben befizetőlapon a végrehajtásnak eleget tett 391 fő, 161 behajtás és 67 közérdekű munka elrendelés, valamint 2 elővezetés végződött eredménnyel. Gyorsított bíróság elé állítás A szabálysértés területén dolgozó beosztottak készenléti szolgálatot is elláttak, mely során tiltott kéjelgést, tulajdon elleni szabálysértést elkövető személyt, valamint eltiltás hatálya alatt álló vezetőt állítottunk bíróság elé gyorsított eljárásban összesen 57 alkalommal. 3. Bűnügy A Bűnügyi Osztályra és közötti időszakban összesen 3998 db bűnügy érkezett, melyek saját és ügyészi elrendelések, illetve más szervektől érkeztek évben 3896 db bűnügy került befejezésre, míg december 31-én az osztályon 726 db bűnügy volt folyamatban. A kézben lévő akták száma az előző évihez képest 102 db-al emelkedett évben a Bűnüldözési Alosztály a kiemelt bűncselekményi kategóriákban az alábbi részletezés szerint folytatott le nyomozásokat. Rablás 39 db, betöréses lopás 376 db. Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények: gépjármű lopás 48 db, gépjármű feltörés 108 db, jármű önkényes elvétele 13 db évben az alosztályon 224 fő gyanúsított került kihallgatásra.

8 évben a Vizsgálati Alosztályon kiemelt bűncselekményi kategóriákban rablás miatt 5 eljárás, betöréses lopás miatt 12, gépjárműfeltörés miatt 6, jármű önkényes elvétele miatt szintén 6 eljárás került elrendelésre. (Gépkocsi lopás ügyekben az eljárásokat a BRFK Gépjármű Felderítési Osztálya végzi) A fenti ügyekben az alosztályon 317 gyanúsított, 1133 tanú került kihallgatásra, illetőleg 130 szembesítés végrehajtására került sor. A Soroksári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályon kiemelt bűncselekményi kategóriákban rablás miatt 10 eljárás, betöréses lopás miatt 167, gépjárműfeltörés miatt 78, míg jármű önkényes elvétele miatt 3 eljárás került elrendelésre. A Soroksári Rendőrőrsön az elrendelt bűnügyek jórészt az M5-ös autópálya mellett lévő bevásárló, és az M0 melletti logisztikai központ területén regisztrálhatók, melyek főleg vagyon elleni bűncselekmények. A Robotzsaru statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy évben a nyomozás kezdeményezések száma 14,7 %-kal nőtt. A befejezett nyomozások száma 15,2 %-os növekedést mutat. A vádemelések száma 42,6 %-kal, valamint az eredményes nyomozás befejezések száma 34,7 %-kal csökkent. A évben 833 eredményes nyomozást fejeztünk be, mely 23,5 %-os nyomozás eredményességi mutatót eredményezett. A kiemelt bűncselekmények nyomozása az alábbiak szerint alakult. A nyomozás eredményességi mutatónk - a Net-Zsaru adatai alapján - a kiemelt bűncselekményi kategóriákat tekintve a rablások száma évben 46 db, a rablások nyomozás eredményességi mutatója 10,9 %, ami a BRFK kerületei szervei között a 20. helyet eredményezte. Az elkövetett rablásokat főleg útonállásszerűen követték el közterületen, sértettei elsősorban gyermek- és időskorú személyek, akik az elkövetőkre nézve kevés információt tudtak szolgáltatni. Az információhiány és tanúk hiánya a rablások felderítését megnehezítette. A rablások során túlnyomóan mobiltelefonokat, nyakláncokat tulajdonítanak el a tettesek. A rablások értékelése során megállapítható, hogy az, rendszertelen időpontokban és helyeken követték el a cselekményeket. A vagyon elleni bűncselekmények száma évben 2677 db. Ezek közül a lopások száma 1659 db. A lopások nyomozáseredményességi mutatója 10,5 %, mely a kerületi szervek között a 11. helyen volt. Gépkocsi lopások felderítési mutatója 2,8 %, ami a kerületi szervek között a 11. Gépkocsi feltörés évben 337 db. A feltörések nyomozáseredményességi mutatója 11 %, ami a BRFK-n belül az 1. helyre sorolta kapitányságunkat. Jármű önkényes elvétele évben 22 db volt. A nyomozáseredményességi mutató 18,2 %, mely a 2. helyet jelenti. Betöréses lopások száma 2011-ben 547 db. A betöréses lopások nyomozáseredményességi mutató 4,6 %, ami a BRFK kerületei között a 4. helyre sorol minket. Összegezve kapitányságunk nyomozáseredményességi mutatója 14,2 %-ot ért el évben, ami a kerületek között 16. hely. A nyomozás eredményességét, valamint a felderítő munka mértékét egyre inkább hátráltatja, hogy az elkövetők egyre nagyobb számban vidékről érkeznek. Az elkövetői körök felderítése mind nyílt, mind operatív eszközökkel megnehezedett.

9 9 Az eredményesség növelése érdekében rendszeresen szervezünk akciókat, melyek hangsúlyt fektetnek a bevezető utak ellenőrzésére, valamint egyre mélyebb kapcsolatot alakítunk ki az agglomeráció kapitányságain operatív munkát végző tisztekkel évben új típusú munkaszervezéssel a nyomozók és a körzeti megbízottak szorosabban működtek együtt, rendszeresen közös szolgálatokat láttak el, ezzel elősegítve a közrendvédelmi és a bűnügyi állomány közötti információáramlást. Folyamatosan törekszünk a Pest megyei kapitányságokkal közös akciók végrehajtására. Dinamikában, struktúrában bekövetkezett változások A 2011-es évben a korábbi évekhez viszonyítva érezhető elmozdulás nem következett be sem a bűncselekmények számszerűségét, sem azok fajsúlyát, kiemelt jellegét tekintve. Az összbüncselekmények száma, illetőleg az egyes bűncselekmény kategóriákban elkövetett bűncselekmények száma szinte megegyezik az előző évivel. Jellemzően a 2011-es évben olyan folyamatok nem voltak megfigyelhetőek, melyek a bűncselekmények szerkezetében, pld.: újabb bűncselekmény típus megjelenésére vagy esetlegesen az elkövetési módszerekben történő változásra utalnának. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, illetőleg nagy számban fordulnak elő személy elleni bűncselekmények. Érezhetően csupán a vétségi értékre elkövetett bolti lopások száma esett vissza évben regisztrált országos érdeklődésre számot tartó kiemelt ügyek március 26-án a Budapest, XX. kerület Eperjes utcai lakótelepen és annak közelében ismeretlen tettesek összesen 34 db régi típusú Suzuki Swift gépkocsit törtek fel értékek után kutatva, az ajtókeret kihajtásának módszerével. Az elkövetők 1 napon belül a térfigyelő kamerák segítségével elfogásra kerültek, az ügy vádemelési javaslattal befejezésre került. 2. Budapest, XX. kerületében decemberétől elszaporodtak a főleg egyedül élő idős személyek sérelmére elkövetett lakásrablások. A bűncselekmények elkövetésekor az elkövetők brutális módon bántalmazták a sértetteket, megkötözték, esetenként kínozták őket. A kerületünkben elkövetett 5 bűncselekmény következtében 4 idős sértett az életét vesztette. A nyomozást a BRFK Rablási Osztályával összehangoltan végeztük, az elfogásra közösen szervezett akció során került sor. A közös nyomozás 5 fő elfogását eredményezte, a további eljárást a BRFK Rablási Osztálya folytatja. A tapasztalat az, hogy pozícióink minden kiemelt bűncselekmény kategóriákban gyengültek, tekintettel arra, hogy egyre több külföldi és vidéki elkövető keresi fel kerületeinket, melyekről a helyi forrásaink csekély mértékű információkkal rendelkeznek évben szükséges ezen a területen pozícióink erősítése. A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások száma nőtt, a speciális eljárási szabályok miatt ezen ügyekben a nyomozás és a vádemelés is több időt vett igénybe. Emellett nőtt a több elkövetős ügyek száma is, amely szintén hosszabb eljárásokat eredményez. Megoldás a bűnügyi munka fokozása a hatékonyabb munkavégzés megszervezésével, parancsnoki revízió növelésével. Ezen túlmenően a szakmai munka ellenőrzését és felügyeletét fokozni kell, az állomány munkáját napi szintű iránymutatással segíteni kell.

10 10 3.Térfigyelő tevékenység Kapitányságunk területén 33 térfigyelő kamera került telepítésre. A kamerák közül az elmúlt évben, 7 kamera nem működött, 4 nem irányítható, 4 működik, de akadozó képet ad. A fenti hibák korrigálást csupán a kamerák cseréjével lehetne megoldani. A kamerák állapotára vonatkozóan folyamatos jelzéseket adunk az üzemeltető cégnek, illetve az önkormányzatnak. Szükségszerű lenne a térfigyelő rendszer fejlesztése az elkövetkezendő időszakban évben a térfigyelő tevékenységet két részre kell bontanunk január 01. és június 01. közötti időszakra, majd a jogszabályi változásoknak megfelelően új szerződéssel július 01. és december 31. időszakra. A két időszak között volt egy hónap átmeneti időszak január 01. és június 01. közötti időszak Az önkormányzattal hatályban lévő szerződés szerint két fő a térfigyelő kamerák monitorok figyelésével végzett térfigyelő tevékenységet, 1 fő rendőr szabadidejéből 1 fő szolgálatban lévő rendőrrel a BRFK üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművel látott el közterületi térfigyelő szolgálatot. A szolgálati gépjárművel a monitoros szolgálat jelzéseire, illetve az esetleges állampolgári bejelentésekre reagálva a térfigyelő kamerák által határolt területen láttak el szolgálatot. Két fő a szolgálatot szervezte (közrendvédelem, bűnügy), 1 fő adatvédelem, felvételek kimentése, számítógépes karbantartási feladatokat látott el. A fenti időszakban térfigyelő kamerák látókörében végrehajtott rendőri tevékenységek: Területi intézkedések: Biztonsági intézkedések: Előállítás: Gyan. szem.igazoltatása: Egyéb: (lakcím ellenőrzés, figyelmeztetés, ellenőrzés, helyszínbiztosítás, 84 eset 54 eset 40 eset 80 eset 283 eset tűzeset, talált tárgy, elhunyt személy) PDA 39 eset Térfigyelő kamerák látókörében vagy látókörén kívül eső, esetleg meghibásodása miatt nem észlelhető bűncselekmények helyszíni intézkedései: Érdemi intézkedést foganatosítottunk Baleset: 34 esetben 24 esetben Betörés: 33 esetben 14 esetben Lopás: 51 esetben 17 esetben Rongálás: 30 esetben 11 esetben Gk. feltörés: 22 esetben 9 esetben

11 július 01. és december 31. közötti időszak Az új önkormányzati szerződés alapján két fő a térfigyelő kamerák monitorok figyelésével végzett térfigyelő tevékenységet. A térfigyelő kamerák által határolt területen bekövetkezett eseményekre saját szolgálati gépjárművel reagáltunk, szolgálati időben. Új szerződést kötöttük az önkormányzattal túlszolgálat finanszírozására mely szerint, két fő, 6 órában gyalogos közterületi szolgálatot lát el a XX. kerület Kossuth Lajos sétáló utcában, illetve piac napokon a Tátra téri piac területén. Továbbiakban is két fő a szolgálatot szervezi (közrendvédelem, bűnügy), 1 fő adatvédelem, felvételek kimentése, számítógépes karbantartási feladatokat látott el. A fenti időszakban végrehajtott tevékenységek: Betörés: 4 eset Gk. feltörés: 8 eset rongálás: 15 eset biztonsági intézkedés: 83 eset lopás: 22 eset baleset: 26 eset Egyéb: 84 eset (lakcím ellenőrzés, figyelmeztetés, ellenőrzés, helyszínbiztosítás, tűzeset, talált tárgy, elhunyt személy) A kamerák állapotára vonatkozóan folyamatos jelzéseket adunk az üzemeltető cégnek, illetve az önkormányzatnak. Szükségszerű lenne a térfigyelő rendszer fejlesztése az elkövetkezendő időszakban évben Budapest Főváros XXIII. kerület Polgármesteri Hivatalával is új szerződést kötöttük túlszolgálat finanszírozására mely szerint, két fő, 4 órában gyalogos közterületi szolgálatot lát el a XXIII. kerület Hősök Tere, illetve a Szentlőrinc úti lakótelepen, mely személyek szolgálat szervezését 1 fő látja el szabadidejéből. A XXIII. kerület területén térfigyelő rendszer nem működik. 5. Hivatal Ügyeleti tevékenység: A hivatal állományában szeptember 16-ig 4 fő, szeptember 16-tól 5 fő, látja el a főügyeletes szolgálatot. A főügyeletesek szakmai irányítását a bűnügyi osztályvezető látja el. Év elejétől egy ügyeletes kérelmére más szervhez kerület áthelyezésre, így a szolgálat ellátásának folyamatosságát 4 fő főügyeletes, és a bűnügyi állomány által beugró ügyeletesi szolgálatot ellátó nyomozókkal biztosítottuk szeptember 16-ai hatállyal a főügyeletes állomány meglévő létszáma a rendszeresített 5 fő lett.

12 12 Önkormányzati támogatások, szerződések: I. félévben jutalmazásra a XX. kerületi Önkormányzattól és a XXIII. kerület Önkormányzattól Rendőrnap alkalmából jutalmazásra kaptunk pénzösszeget közötti időszakra a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és a BRFK között /16/2011.ált. számon megállapodás született a túlszolgálat finanszírozására közötti időszakra a Budapest Főváros XX. kerület. Pesterzsébet Önkormányzata és a BRFK között a megállapodás történt a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére közötti időszakra a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a BRFK között /23/2011.ált. számon szintén megállapodás történt túlszolgálat finanszírozására közötti időszakra, megkötésre került /2011.ált. számon a Nagybani Piac Zrt. és a BRFK között egy megállapodás a piaci napokon a Nagybani Piac működésének rendőri biztosítására napján a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Soroksár Polgárőr Egyesület között együttműködési megállapodás jött létre /2011. ált. számon. Szolgálati gépjárművek: A kapitányság használatában 17 db szolgálati gépjármű van, ebből a Soroksári Rendőrőrs használatában 7. Kapitányságunk a fenti gépjárművekből két járművet önkormányzati támogatásként kapott a XX. és a XXIII. kerületi önkormányzatoktól. A szolgálati gépjárművek műszaki állapota részben megfelelő, 6 szolgálati gépjármű évjáratú évben három gépjárművet kell leadni, mivel a futam idejük le fog járni. Informatika: A kapitányság alegység készletében 114 db számítógép (munkaállomás) van, ebből 90 db a rendőrkapitányságon. A Soroksári rendőrőrsön lévő 24 db számítógépből 14 gép elavult, korszerűtlen cseréje szükséges. A számítógépparkból 46 db önkormányzati támogatással került megvásárlásra a korábbi években. Ingatlan kezelés: A kapitányság objektumai: XX. kerületi objektum - Rendőrkapitányság címe: 1204 Budapest, Török Flóris utca szám (Hat szintes épület, telek nagysága: 2907 m 2, épület hasznos területe: 4251 m 2, átadása: évben történt.) Az épülettel kapcsolatos problémák: Esős időszakban az épület folyamatosan ázik kb. három szintig lefelé. Az ORFK KM GEI tájékoztatása szerint az épület tető és homlokzat javítás kivitelezési munkáit egyenlőre nem tudja vállalni. A fogdán a vizes blokk és a sétáltató udvar aljzat szigetelése nem megfelelő. Amennyiben a fogda üzemelne, az alatta lévő irodák eláznának a szennyvíztől.

13 13 XXIII. kerületi objektum - Soroksári Rendőrőrs épülete címe: XXIII. kerület Budapest, Templom utca 20. szám (Egy szintes épület, telek nagysága: 972 m 2, épület hasznos területe: 540 m 2, átadás: évben történt) Az épülettel kapcsolatos problémák: A rendőrőrs kulturált, épülete jelenlegi funkciójának megfelel. A tetőszerkezet hő ellen való szigetelése nem megfelelő, nyáron a tetőtérben dolgozó bűnügyi állománynak néha 35 C fokban kell dolgoznia. A légkondicionálás nem megoldott. 1. Közrendvédelmi szakterület III. ÖSSZEGZÉS évben kitűzött céljaink közül sikerült megvalósítani részben az állomány feltöltését, és a lehetőségeinkhez képest megtartani. Fokoztuk a közterületi jelenlétet, melyhez nagy segítség volt a két önkormányzat által nyújtott, finanszírozott túlszolgálatok elrendelése és végrehajtása. Igyekeztünk intézkedéseinket szakszerűen és törvényesen végrehajtani. Törekedtünk a lakosság biztonságérzetének javítására, a lakossági kapcsolatok megerősítésére. A közlekedés biztonságának fokozása érdekében folyamatosan, napi feladatként határoztuk meg a végrehajtó állomány részére a közlekedési szabályok betartását, valamint a járművezetők ellenőrzését. Jelen voltunk az iskolák környékén lehetőségeinkhez mérten és segítettük az iskolások közlekedését, mely tevékenységünkbe a polgárőrség és a XXIII. kerületi település őrség is besegített. A körzeti megbízotti és bűnügyi állomány munkáját sikeresen összehangoltuk, közös szolgálatokat láttak el, melyek igazodtak az aktuális bűnügyi helyzethez. Kidolgoztuk az önkormányzati képviselőkkel történő kapcsolattartás módját, formáját, mely új információszerzési lehetőségeket nyitott meg számunkra évre vonatkozó főbb célkitűzéseink közrendvédelmi szakterületen - állomány státuszainak további feltöltésére és megtartására való törekvés - a törvényes és szakszerű intézkedések fokozása, eredményesség növelése - a közterületi jelenlét biztosításával a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, a járőrszolgálat fokozása, szolgálatszervezéssel a két kerület közötti közös járőrszolgálat felállítása - térfigyelő szolgálat bővítése, korszerűsítése és még hatékonyabb működtetése - KMB szolgálat bűnügyi információ gyűjtésének fokozása - tovább kell építeni az állampolgárokkal történő kapcsolattartást 2. Igazgatásrendészeti szakterület évben vállalt célkitűzések közül megvalósítottuk a évről áthozott, folyamatban volt eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő lezárását, befejezését.

14 14 Végrehajtottuk az ügyiratok selejtezését. Szorgalmaztuk a bíróság elé állítások szakszerű gyors ledolgozását. Megszerveztük az igazgatásrendészeti szakterületen is a készenléti munkát évben is jelentős jogszabályi változások történtek, melyek áthatották és átreformálták a szakterület egészét. Az évi LXIX. törvény többszöri módosulása megváltoztatta a szabálysértési szakterület jogalkalmazói munkáját, új eljárási rendet alakított ki, mely az alkalmazott normák jelentős módosításával járt. A személy-és vagyonőri engedélyezési szakterületen a évben került sor a 2006-ban kiállított igazolványok cseréjére kérelem alapján, mely az ügyfélforgalmunkat nagymértékben megnövelte. A pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos szabályok változása miatt új feladatként hatóságunk fogadja az ügyfelek felhasználásra vonatkozó bejelentéseit évre vonatkozó főbb célkitűzéseink igazgatásrendészeti szakterületen - az állomány fiatal tagjainak az új normák további oktatása, felzárkózásuk fokozása évben a selejtezés előkészítése és végrehajtása - fokozni kell a bíróság elé állítások szakszerű és gyors ledolgozását - a kapcsolattartást meg kell szervezni és javítani a közrendvédelmi és bűnügyi állomány beosztottaival. 3. Bűnügyi szakterület évben célkitűzésként határoztuk meg a kiemelt bűncselekményi kategórákban a szakvonalak felállítását, mely nem valósult meg az elvártaknak megfelelően. Az értékelő elemző munka rendszeres és pontos volt, azonban a felhasználása még mindig nem hozta meg az elvárt eredményeket. A bűnügyi operatív tevékenység erősítése és hatékonyságának növelése, új pozíciók teremtése is elmaradt az elvárásoktól. Ennek oka elsősorban, hogy mindkét operatív tiszt sokat betegeskedett, és az operatív anyagok átminősítése is jelentős erőket kötött le. A bűnügyi munka összehangolása, az együttműködés hatékonyságának növelése a körzeti megbízotti állománnyal sikeresnek mondható. A közös tevékenységek során a két állomány jó munkaközösséget tudott létrehozni évre vonatkozó főbb célkitűzéseink bűnügyi szakterületen - váderedményesség növelése - az operatív munka átszervezése, a tevékenység erősítése, hatékonyságának növelése, új pozíciók teremtése - az állomány folyamatos képzése, a szakmai színvonal emelése - a társszervekkel történő szoros együttműködés hatékonyságának növelése, napi kapcsolatok kiépítése, új kapcsolatok létrehozása - a kiemelt bűncselekményi kategóriák tekintetében szükséges a szakvonalak felállítása, a nyomozói tevékenység fokozása - folyamatos ellenőrzéssel az ügyek nyomozásának, a nyomozás hatékonyságának növelése

15 15 4. Hivatal évben jelentős erőfeszítéseket tettünk kapitányságunk épületének karbantartására az épület fenntartásából adódó problémák megoldására. Komoly problémát vetett fel a bűnjelkamra és az irattár beázás miatti mentése, és olyan ideiglenes tárolási hely kialakítása, amely a végleges megoldásig megfelelő lesz őszén megkezdődtek a kapitányság alagsorában az irattár és a bűnjelkamra kialakításának munkálatai melyek befejezése várhatóan januárjában lesz. Igyekeztünk a tető beázásának problémájára megoldást találni évben a XX. kerület önkormányzat testülete, hozzájárult a kapitányság tetőszerkezetének javításához forinttal, mely összeget az ORFK további forinttal vállalt kiegészíteni, azonban ez az összeg a fél tető javítására lesz elegendő. A fél tető javítása is komoly segítség azonban számunkra, mivel így a negyedik szinten lévő legénységi szálló beázása megszűnik évre vonatkozó főbb célkitűzéseink a hivatalnál - a kapitányság tetőszerkezetének javítása, a munkák elvégzése - a legénységi szálló beázás utáni állapotának rendbetétele - a hivatali munka átszervezése a célszerűség és hatékonyság tükrében - a feladatok hatékonyabb végrehajtása, határidők szorosabb betartása - a kapitányság 100. évfordulójának megszervezése évre elsődleges célkitűzése a kapitányság minden dolgozójának az állampolgárok biztonság érzetének a növelése, az állampolgárokkal jó kapcsolat kialakítása, az állampolgárok rendőrségbe vetett hitének, bizalmának a visszaszerzése, a közterületek biztonságának fokozása. Budapest, március 12. Makádi Katalin r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről BEVEZETÉS B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság 1191 Budapest Ady Endre út 29. :06-1 292-9250 / IRM :59-191 :06-1 292-9269 / IRM : 59-101 Szám: 01190/ 2174-1 /2009. ált. BESZÁMOLÓ a BRFK

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A fs-. szám ú előterjesztés

A fs-. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A fs-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről I.

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. április 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT. Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ a 876/2009.(XII.15.) Kt határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer működéséről

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben