E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH"

Átírás

1 REGIOLINE NONPROFIT KFT. E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH 2014.

2 SZMÖRE PROGRAM Módszertani oktatóanyag AZ INTERNET VESZÉLYEI című film feldolgozásához

3 Tartalom I. Bevezető 3 II. Instrukciók a film feldolgozásához...4 III. A csoportszabályok felállítása...4 IV. Bevezető kérdések..4 V. A film megbeszélése 5 VI. Áldozattá válás..9 VII. A film főszereplőjének felelőssége...9 VIII. A filmben szereplő számadatok elemzése...9 IX. Még egyszer összegezzük!...10 X. Áldozatsegítő Szolgálat...10 XI. Konfliktuskezelés.11 XI. 1. Tanár-diák konfliktus kezelése..11 XI. 2. Szülő-gyermek konfliktus kezelése 12 XII. Zárás.12

4 I. Bevezető Kedves Pedagógus Kollégák és érdeklődő Diákok! A SZMÖRE program keretén belül bűnmegelőzési játékfilmet készítettünk, Az internet veszélyei címmel. A filmben szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy az internetes ismerkedés, az interneten történő vásárlás, és maga az internetes világ, amely nagyon sok lehetőséget, segítséget, információt nyújt a mindennapi életünkhöz, és hasznossága, praktikussága nélkül ma már nem tudjuk elképzelni az életünket sajnos lehet KÁROS is, sok VESZÉLYT rejt magában, ha nem megfelelő módon használjuk, és nem számolunk a cselekedeteink következményeivel. A mai rohanó világban egyre kevesebb idejük van a családtagoknak egymásra, szülőgyermek kapcsolatok hidegülnek el, csökken a fiatalok biztonságérzete az adott milliő-ben, a fiatalok előnytelen baráti kapcsolatokat alakítanak ki, züllött társaságok tagjai lesznek, céltalan, nihilista életvitelt folytatnak, nem társadalmi normakövető szokások rabjaivá válnak, amelyek következményeként deviáns magatartási formákat sajátítanak el, a legrosszabb esetben pedig bűncselekmény áldozataivá ill. elkövetőivé válnak. A filmhez készült módszertani segédanyagunk nem csak a film feldolgozásához ad segítséget, de bűnmegelőzési jelleggel néhány hasznos információt nyújt tanároknak, diákoknak azzal kapcsolatban, hogyan tudják elkerülni az áldozattá válást, továbbá azt, mikor, hogyan és miként kell átgondolni mindenkori cselekedeteink következményeit. Szeretnénk, ha megismerkednének a mediációval, az iskolán ill. családon belüli konfliktusok asszertív módon történő kezelésével, az egymás közötti konstruktív kommunikáció lényegével, a közösségen belüli problémamegoldás első és legfontosabb eszközével, amely segít kialakítani az adott közösség tagjainak komfortérzetét. Mivel külön tantárgy nem foglalkozik büntetőjogi ismeretekkel, ezért betekintést nyújtunk néhány büntetőjogi kérdésbe, és igyekszünk megmutatni az érem másik oldalát is, amely szerint kellő információ hiányában, milyen apróságok elkövetésével lehet bűncselekményt elkövetni. Egy jó képességű, nyolcadik osztályos csoporttal teszteltük a filmet, a velük kapcsolatos tapasztalataink alapján igyekeztünk összeállítani ezt az anyagot. Nem minden felmerült kérdésre adunk választ. A film feldolgozásához adott oktatási segédanyag csak egy ötlet, egy megoldási javaslat, amit nem kell szigorú keretek között betartani, bátran kezdeményezzenek, kísérletezzenek, használják a saját elképzeléseiket, eseteiket, tapasztalataikat is! Mindenesetre reméljük, hogy a film és az oktatási segédanyag egy hasznos vezérfonal lesz az Önök számára, amit nem csak a tanítási órán, hanem az életvitelükben is hasznosítani tudnak Mindannyian. Eredményes csapatmunkájukhoz sok siker, kitartást, új élményeket kívánunk! Konzultáció esetén megadjuk az elérhetőségünket:

5 II. Instrukciók a film feldolgozásához A legoptimálisabb, ha egymást követő, kétszer 45 perces (azaz 90 perces) órában tudjuk feldolgozni a filmet. A sikeres filmfeldolgozás kulcsszereplője a pedagógus (ill. szociális munkás, ifjúságvédelmi felelős), aki lefolytatja, moderálja a beszélgetési folyamatot. Mielőtt a diákokkal elkezdjük a munkát, érdemes előtte alaposan áttanulmányozni a filmet, és a bennünk rejlő kérdéseket, lehetséges válaszokat, módszertani ötleteinket érdemes megbeszélni a kollégáinkkal, esetleg velük együtt team munkában felkészülni, vagy pedig konzultálni a módszertani segédanyag készítőjével. A legcélszerűbb az, ha a pedagógus kolléga (moderátor) nem egyedül, hanem egy másik társával párban dolgozik együtt. A munkamegosztás lépéseit pontról pontra, forgatókönyvszerűen beszéljék meg. Ajánlatos kiválasztani a célcsoportot: véleményem szerint már az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóival, valamint a középiskolásokkal lehet feldolgozni ezt a filmet és a hozzá kapcsolódó kérdéseket. Egy-egy megbeszélésen csak egy osztályközösség vegyen részt. A célcsoportról érdeklődjünk pedagógus kollégáinktól, hogy a legmegfelelőbb módszertani eszközöket tudjuk megválasztani egy interaktívan együttműködő és egy csendes, megfigyelő, kevésbé motiválható csoport esetében is. Frontális módszerrel dolgozzunk általában, a párbeszédes jelenetek feldolgozását pedig kiscsoportos formában végezzük, amit majd bemutatnak a többieknek a kiscsoportok. A filmvetítés előtt a legnehezebb feladat a technikai berendezések beállítása, beüzemelése: laptop, vetítővászon, projektor, hangosító beszerzése. A kérdések kiadásához már előzetesen gépeljük le, nyomtassuk ki a kérdéseket, hogy ne a filmvetítés előtt kelljen kapkodnunk. Ajánlatos beszerezni egy flip-chart táblát, legalább két különböző színű tollal, hogy a menet közben felmerülő kérdéseket, gondolatokat, összegzést fel tudjuk írni és mindenki számára szemléltetni tudjuk azt. Filmklub jellegű legyen a film megtekintése, az iskolapadokat próbáljuk kiiktatni a teremből, amelyben dolgozunk, a közvetlenebb kapcsolat megteremtése végett. Ha van rá mód és lehetőség, a filmfeldolgozó órára érdemes meghívni az iskolarendőrt is, esetleg egy fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelőt is, akik a saját eseteikkel színesíthetik az anyag feldolgozását, büntetőjogi szakképzettségükkel pedig válaszokat tudnak adni az esetlegesen felmerülő büntetőjogi ill. áldozatsegítéssel kapcsolatos kérdésekre. III. A csoportszabályok felállítása Tájékoztassuk a diákokat arról, hogy egy filmet fogunk megtekinteni, amelynek során a bennünk felmerülő kérdéseket, gondolatokat, kétségeinket, tapasztalatainkat a saját ill. ismerőseink, barátaink, rokonaink életéből hozott történetekkel, bennünket érintő témákkal fogjuk életszerűvé tenni, feldolgozni. Ahhoz, hogy mindenki aktív részese, alakítója legyen a megértési, feldolgozási, beszélgetési, empatikus folyamatnak, egy bizalmi légkört kell megteremteni. A bizalmi légkör megteremtéséhez pedig csoportszabályokat un. beszélgetési szabályokat, feltételeket kell megalkotni. A legcélszerűbb az, ha interaktív módon, a diákok bevonásával, közösen alkotjuk meg a szabályokat, és jól láthatóan felírjuk azokat a flip-chart táblára, hogy mindig szem előtt legyen. Hogyan tudjuk bevonni a diákokat a csoportszabályok megalkotására? Munkám során bűnmegelőzési programok megtartása során már többször bevált a következő kérdés: Ha a

6 barátoddal vagy barátnőddel bizalmasan beszélgetsz, titkokat árulsz el neki vagy egy nehéz helyzetben döntésképtelen vagy és tanácsot kérsz tőle, mire kéred, hogyan kezelje a rábízott titkaidat? A lehetséges válaszok alapján fel tudjuk írni a csoportszabályokat: 1. Titoktartás (a megbeszélésen elhangzottakat nem adjuk át másnak) 2. Tisztelet (nem nevetjük ki, nem gúnyoljuk ki a beszélőt, nem minősítjük az általa elmondottakat) 3. Fegyelem és figyelem (végighallgatjuk a másikat, nem kiabálunk bele a diáktársunk beszédébe, mindenkinek lesz lehetősége elmondani az álláspontját, kézfeltartás) IV. Bevezető kérdések 1. Kötetlen beszélgetés a számítógép, az internet használatával kapcsolatban Mielőtt megtekintenénk a filmet, kérdezzük meg a diákokat, hogy ki, mire használja a számítógépet? Milyen tapasztalataik vannak az internetes vásárlással ill. ismerkedéssel kapcsolatban (miért szeretik vagy elutasítják azt)? Mi a véleményük ezzel kapcsolatban? A beszélgetésről elhangzottakat rögzítsük a flip-chart táblán. A diákok többsége ismerkedésre, valamint magánéletük közösségi oldalakon történő bemutatására, filmnézésre, zenehallgatásra használja a számítógépet ill. iskolai tanítási órákra történő felkészülésre. Akik vásároltak már számítógépen keresztül, pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. 2. Megfigyelési szempontok a film megtekintése előtt Mindenki nézze meg a filmet, koncentráljon a film tartalmára! Az előre legépelt kérdéseinket osszuk ki a diákoknak, hogy mindegyiknek legyen egy megfigyelési szempontja is. A diákok előtt legyen papír, toll, ha valakinek kérdése, gondolata merül fel, akkor azt jegyezze fel és a film megtekintése után azt megbeszéljük. Ilyen kérdésekre gondoltam: 1. Miről szólt a film? Röviden meséljék el a film tartalmát! 2. Mi tetszett a legjobban a filmben és miért? 3. Kik a film szereplői és tetszettek-e? Ki a legszimpatikusabb és miért? 4. Milyen a főszereplő kapcsolata az osztályközösséggel? 5. Milyen a főszereplő kapcsolata a családjával (= az édesanyjával)? 6. Milyen a főszereplő kapcsolata a tanárával? 7. Milyen a film és a zene összhangja? 3. A film megtekintése A film megtekintése alatt nyugodtan jegyzeteljenek a diákok, a felmerült kérdéseiket írják fel. V. A film megbeszélése Mielőtt a kiadott megfigyelési szempontok alapján dolgoznánk, kérdezzük meg a diákokat: 1. Hogyan érzik magukat a film megtekintése után?mennyire tudták beleképzelni magukat a szereplők helyzetébe?

7 Nagyon sokan katharzis élményről fognak beszámolni, örülnek, hogy jól sikerült a végkifejlet, Csaba megúszta a dolgot, a fiú megmenekült egy veszélyes helyzettől. A film végén megjelent adatokat viszont megdöbbenéssel, félelemmel fogadták nagyon sokan. 2. Mi járt a fejükben, amíg a filmet nézték? Mi történik a fiúval, hová fejlődik a fiú és édesanya kapcsolata, megoldódik-e a kémia tanár és Csaba konfliktusa? Ki a felelős, hogy eltörött a telefon? Miért távozott Csaba szó nélkül dolgozatírás közben a tanítási óráról? Hová tűnt Csaba pénze a bakkártyáról? Mi történhetett volna Csabával, ha nem jön időben a rendőrség? Ilyen és ehhez hasonló érzésekről, kérdésekről számoltak be a tanulók, akikkel már feldolgoztuk a filmet. Nyugtassuk meg őket, hogy a film feldolgozása közben ezeket a kérdéseket megbeszéljük. 3. A film rövid tartalma Egy szokásos, középiskolai tanítási óra. A diákok a teremben ülnek kémia órán, a tanár magyaráz, a fiatalok több-kevesebb lelkesedéssel figyelnek, jegyzetelnek. A film főszereplője Csaba rajzolgat, közben a mobiltelefonját babrálja. Édesanyja hívogatja telefonon, számítógépes segítséget kér a fiútól, mert önéletrajzot ír munkavállalási pályázatához, és kevésbé gyakorlott a számítástechnika világában. A teremben (és az udvaron is) egy bátortalan kislány sokszor pillant, mosolyog Csabára. Először azt lehet hinni, hogy ő az a bizonyos Ayesha. Túl bátortalan ahhoz, hogy a saját profiljával vagy személyesen beszéljen a fiúval. Csabáról annyit tudunk meg, hogy nemrég költöztek egy másik lakásba (talán új környezetbe), ahol nincsenek barátai. Nem is törekszik arra, hogy beilleszkedjen az új osztályközösségbe vagy új barátokat szerezzen. Látszólag jól elvolt a kulcsra zárt szobájában a számítógépes játékkal. Tehernek tekintette anyját, aki nem ért a számítógéphez és folyamatosan kérte fia segítségét a problémáival kapcsolatban. Csaba telefonja tönkrement, amikor konfliktusba keveredett a kémia tanárával, minél hamarabb új telefont akart szerezni. Ingyenes telefonhoz akart jutni az interneten keresztül és a vásárláshoz megadta a bankkártyája adatait. Ingyenes telefonhoz nem jutott, ráadásul a bankkártyáján lévő pénz is eltűnt. A bakkártyás automatában nem tudott pénzt felvenni, az élelmiszerboltban a bankkártyájával nem tudott fizetni. A fiú készül az ismeretlen profilú Ayeshával való találkozásra, akiről nem tud semmit és édesanyjának sem szól, hogy hová megy. Eközben Csaba édesanyjának a számítógépes problémák megoldásában segítséget nyújt egy régi barátja, Feri. Csaba édesanyja nagyon aggódik a fiú eltűnése miatt, így Ferivel bepillantanak Csaba számítógépes levelezésébe. Jól tették, mert Feri azonnal felismerte az ismeretlen kilétű Ayeshat és azonnal hívta rendőr kollégáit és a találkozó helyszínére mentek. Feri tudta, hogy a találkozó egy csapda a fiú számára. Eközben Csaba várja Ayeshat, az ismeretlen lányt. De nem ő jön, hanem egy férfi jelenik meg egy dobozzal. Már készül kinyitni a dobozt, de időben megérkezett a rendőrség és elvitték a férfit. Feri és Csaba édesanyja is megérkezett, mind látták a doboz tartalmát, amiben egy kés volt. Végül Csaba belátta, hogy ez nem játék, megmenekült egy veszélyes helyzetből. 4. Mi tetszett a legjobban a filmben és miért? A film végkimenetele, Csaba megmenekülése valamit Feri gyors, határozott intézkedése. 5. Kik a film szereplői és tetszettek-e? Ki a legszimpatikusabb és miért? A film szereplői: Csaba, Csaba édesanyja, Feri, és a Csabával szimpatizáló kislány. Természetesen Csaba a legszimpatikusabb szereplő, aki nem csak jóképű, de a maga csendes, zárkózott, ugyanakkor lázadó természetével nagyon népszerű lett a filmnézők körében. Csaba

8 édesanyja nagyon szereti a fiát, a lehető legjobbat kívánja nyújtani a fia számára, de Csaba számára kicsit fárasztó, mivel a tanítási órákon és azon kívül is számítógép-kezelési problémáival háborgatja Csabát. Feri, mint az életveszély elhárítója és rendőri szakmaiságának kiemelkedő személyisége, kulcsfigurája a történetnek. A Csabával szimpatizáló, mosolygós kislányban tulajdonképpen Ayeshát sejtjük és egy csalódás éri a film nézőjét, amikor nem ő jelenik meg a randevún. 6. Milyen a főszereplő kapcsolata az osztályközösséggel? Sajnos láthatólag nincs kapcsolata Csabának az osztálytársaival: sem Csabi, sem az osztálytársak nem közelednek egymáshoz. Csaba magányos, zárkózott fiú. Ebben a szituációban az osztályfönök és az osztályban tanító tanárok tudnak segítséget nyújtani. A diákoknak nagyon sok ötletük van arra, hogyan lehet a fiú beilleszkedési problémáiban segíteni csapatépítő programok megszervezésével teadélután, közös társasjátékok, csoportos tananyag-feldolgozás, túrázás, kommunikációs játékok stb. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Mit tudnak erről?milyen ötleteik vannak? Nyilvánvalóan több történetet fognak erről mesélni a saját vagy ismerőseik életéből. Ha mégsem, nem kell erőltetni. 7. Milyen a főszereplő kapcsolata az édesanyjával)? Szeretik egymást, de kevés a kommunikáció. Az édesanya aggódik Csabáért, de hiányzik az őszinte, meghitt, bizalmi kapcsolat Csaba részéről az édesanyja irányába. Nyilvánvalóan ez életkori sajátosság is, de a történtek után le kell ülniük egymással és meg kell beszélniük a problémáikat, az elvárásaikat. Természetesen azt is tisztázniuk kell, milyen problémák vezettek idáig, hogy ez az eset megtörténhetett és milyen komolyabb következményei lehettek volna, ha az édesanya és Feri nem lépnek közbe időben. 8. Milyen a főszereplő kapcsolata a kémia tanárával? A kémia tanár és dákja között mély, érzelmi kapcsolat nincs. A tanár célja az, hogy megtanítsa a gyerekeknek a kémiaanyagot, a diákok pedig elsajátítsák azt, továbbá tartsák be a szabályokat, az iskola házirendjét. Érdemes megkérdezni a diákoktól azt, hogyan rendelkezik iskolájuk házirendje a mobiltelefon iskolai használatáról és a diákok tanítási órán való fegyelmével kapcsolatban. Az iskola házirendje előírja, hogy a tanítási órán nem lehet elővenni és bekapcsolni a mobiltelefont ill. azzal játszani. Az iskola felelősséget sem vállal azért, ha véletlenül eltűnik valakinek a mobiltelefonja. A házirend kötelezi a diákokat arra, hogy fegyelmezettek legyenek a tanítási órán, és a legjobb képességeik szerint, szorgalmasan készüljenek fel a tanítási órákra, figyeljék a tanár magyarázatát. Más szemszögből megvilágítva: egy adott tanítási órán mihez van joga a diáknak ill. a tanító tanárnak? Milyen szankciót alkalmaz az iskola, ha valamelyik diák nem tartja be az iskola házirendjét az adott, filmbeli szituációval kapcsolatban? Mivel a film nem zárja le a kémia tanár és Csaba konfliktusát, valamint a fenti kérdésekre nem kapunk választ a filmből, a kémiatanár és Csaba mindenképpen beszéljék meg a konfliktust egy mediátor vagy facilitátor segítségével, mégpedig az egész osztályközösség bevonásával, hiszen a diákok részesei voltak az adott szituációnak, nyilvánvalóan bennük is felmerültek kérdések az esettel kapcsolatban. 9. Milyen a film és a zene összhangja? Jó a zene választása, fiatalos, összhangban van a film történéseivel, az események izgalmaival arányosan a zeneében is nő a feszültség, felpörögnek az események, felpörög a zene.

9 10. Mit gondoltok, miért interneten keresztül rendelt új mobiltelefont Csaba és ez milyen következményekkel járt? Mivel Csaba szeret számítógépen játszani, tudja is kezelni azt, sok hirdetési oldal foglalkozik termékek adás-vételével, ráadásul egy ingyenes mobiltelefon vásárlási lehetőséget ajánlottak fel, rögtön, gondolkodás nélkül megragadta a lehetőséget. A mobiltelefon ingyenes eladásával foglalkozó ismeretlen cég vagy személy, mégis kérte Csaba bankkártyájának az adatait. Annak ellenére, hogy Csaba nem utalt át pénzt a telefonért, mégis lenullázták a bakszámláját, hiszen a bakkártya automatánál nem tudott pénzt felvenni, majd az élelmiszerboltban nem tudott bakkártyával fizetni. 11. Csaba hogyan reagált arra, hogy nem tud pénzt felvenni ill. vásárolni a bankkártyájával? Nem érti a helyzetet, de tudomásul veszi, nem jár utána, nem kutatja, hogy miért. 12. Mire kellett volna Csabának figyelnie, hogyan kerülhette volna el, hogy ne tűnjön el a pénze a bakszámlájáról? Az ingyenes vásárlásnál és egyébként sem szabad megadni a bakkártya adatait, mivel könnyen fel tudják törni azt a film is erre adott egy jó példát és pénz nélkül maradunk. Amennyiben interneten keresztül vásárol Csaba bármilyen terméket, utánvéttel tegye azt. Banki átutalás esetén mindig előre kell utalni a termék árát és a szállítási költséget is, utánvéttel történő vásárláskor pedig a termék átvételekor kell fizetni. 13. Mit kell tennie Csabának a bakszámlájáról eltűnt pénzével kapcsolatban? Mindenképpen menjen el a rendőrségre az édesanyjával (amennyiben még fiatalkorú) és tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen. A rendőrség szerencsés esetben ki tudja nyomozni az elkövetőt és talán más személyeket már nem fog megkárosítani az elkövető és talán Csaba is visszakapja a pénzét az elkövetőtől, bár erre kevés esélye van. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Mit tudnak erről? Mennyire tudnak szabadon intézkedni akár mobiltelefon akár másik termék vásárlásakor? Van-e bankkártyájuk, mekkora összeggel rendelkezhetnek önállóan, szülői felügyelet nélkül? Van-e zsebpénzük és azt mire költik (költhetik)? 14. Csaba hogyan kerül kapcsolatba Ayeshával, az ismeretlen személlyel? Vajon milyen okok vezettek ahhoz, hogy ezzel az ismeretlen személlyel beszél meg találkozót? Egyértelműen az interneten keresztül. Az ismeretlen személy kezdeményezte a kapcsolatot Csabával, amit a fiú sem utasított el, könnyen belement. Csaba magányos volt az osztályközösségben, nem voltak barátai mivel új helyre költöztek, még a dobozokból sem pakolt ki, látszik, hogy ezzel az új helyzettel még nem tudott megbarátkozni. Semmit nem tett annak érdekében, hogy barátságosabbá tegye a szobáját. Egyetlen dolog érdekli: a számítógépes játék, a dolgozatra sem készül. Konfliktusa volt a kémia tanárával, az édesanyjával sem működött jól a kapcsolata, bezárkózott a szobájába, nem készült sem a kémia dolgozatra, sem másik tantárgyra. Nyilvánvalóan vágyott közösségi kapcsolatra, vágyott arra, hogy barátja (barátnője) legyen. Talán még azt is feltételezte, hogy Ayesha profilja mögött a mosolygós osztálytársnője rejlik. 15. Mit akarhatott Csabától az ismeretlen Ayesha?

10 Mi történhetett volna Csabával? Azt tudjuk Ayesharól, hogy egy társával együtt érkezett kisteherautóval, kés volt nála, és a Csabával megbeszélt találkozóra jött. Ayesha profilja mögött nem egy lány, hanem egy férfi rejlik. A férfinak egyértelműen Csabára volt szüksége, nyilvánvalóan a késsel kényszerítette volna a fiút, hogy elmenjen vele, beszálljon az autóba. Ezt követően pedig prostitúcióra kényszeríthették volna, ezzel párhuzamosan pedig kábítószert adagolnak neki folyamatosan vagy akár szervkereskedelem áldozatává is válhatott volna. Bármelyik bűncselekmény áldozata lett volna, minimális esélye lett volna az életben maradásra. Leszögezhetjük, hogy az életét kockáztatta az ismeretlen személlyel történt találkozással. 16. Hogyan reagált Csaba, amikor kiesett a dobozból a kés? Megijedt, látszik az arcán. Valószínűleg nem gondolta át, hogy milyen következményekkel jár egy idegen személlyel való találkozás. Belegondolt abba, hogy mi történhetett volna vele? 17. Hogyan érezte magát, amikor édesanyja átölelte? Valószínű, hogy megnyugodott, megkönnyebbült, biztonságban érezte magát. Ezzel mindketten letudták a köztük lévő korábbi konfliktusokat, feszültséget. 18. A diákok szerint mi volt a legrosszabb Csaba történetében? És miért? Milyen okok vezettek Csaba áldozattá válásához? az édesanyjával való bizalmatlan kapcsolat kirekesztettség, magány pénznélküliség nincs barátja, barátnője nem szereti a kémiát, tanulási problémái vannak költözés miatti problémák meg nem értettség mobiltelefon eltörése konfliktus a kémia tanárával stb VI. Áldozattá válás Még egyszer emeljük ki, írjuk fel a flip-chart táblára, hogy: Milyen bűncselekmény áldozata lehetett volna Csaba? 1. Szexuális bűncselekmények áldozata (prostítúcióra kényszeríthették volna), 2. lehetett volna droghasználó, 3. szervkereskedelem áldozata, 4. de akár bűncselekmények elkövetésére is kényszeríthették volna pld.: lopás, rablás, betöréses lopás. 5. És azt se felejtsük el, hogy már áldozat, hiszen ismeretlen elkövetők a bankszámlájáról levették a pénzét, mivel ingyenes mobiltelefon vásárlásánál megadta a bankkártyája adatait. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Milyen okok vezetek az ismerősük áldozattá válásához? Mit tudnak erről? Szerencsére a célcsoportban nem volt hasonló példa. VII. A film főszereplőjének felelőssége 1. Ismeretlen személlyel nem találkozunk, csak felnőtt jelenlétében.

11 2. Internetről nem vásárolunk, csak szülői felügyelettel vagy utánvéttel. VIII. Elemezzük a számadatokat! Mit jelentenek ezek a számok! (Még egyszer villantsuk fel a számadatokat és állítsuk meg a filmet a megbeszéléskor!) 1. Naponta 1 millió ember esik internetes bűnözők áldozatául a világon. A világ lakossága ma: 9,5 milliárd. 2. Magyarországon 2012-ben 900 ezer felnőtt esett a világháló áldozatául és 7 milliárd Ft kárt okoztak a sértetteknek. Magyarország lakossága kb. 10 millió. Majdnem az ország lakosságának egy tizede. 7 milliárd Ft. Mit jelent ez? 900 ezer felnőtt-től fejenként (arányosan) mekkora összeget csaltak ki? Közel Ft-ot. Olyan áldozatok is vannak, akik nem tettek rendőrségi feljelentést (mert szégyellik, vagy nem akarnak utánajárni), tehát nem teljes a lista!!!! 3. Ami egyszer felkerül a világhálóra, az ott is marad. Hogyan kell ezt a mondatot értelmezni? Mit osztunk meg magunkról és miért? Mi a célunk ezzel? Szokásaink, érdeklődési körünk, barátaink, hobbynk? Az internetes profilunk hogyan befolyásolja az életünket, a jövőnket? Az iskolánk tanárai, munkáltatónk mit fog megtudni rólunk? Ez előny vagy hátrány egy iskolaváltásnál vagy munkavállalásnál? Miért szeretnek a fiatal lányok lenge öltözetben pózolni? Miért veszélyes ez? Miért veszélyes, ha a magánéletünkről osztunk meg híreket? (Főleg, ha magányosak, szomorúak vagyunk, rendezetlen a családi, baráti hátterünk?) A lehetséges válaszokat összegezzük és írjuk fel a flip-chart táblára. 4. Tudatosítsuk a diákokban a kisfilm utolsó előtti mondatát (akár nyomtassuk ki és adjuk is a kezükbe) és vonjuk le a következtetéseket, amely szerint a felnőttek, kihasználva az internet adta lehetőséget, először online, majd a való életben is közel kerülnek szomorú, magányos gyerekekhez, hogy szexuálisan kihasználják, bántalmazzák őket. Amennyiben a diákok magányosak, kirekesztettek, perifériára szorulnak egy osztályközösségben, környezetükben nincs megbízható rokon, barát, pedagógus vagy egyéb megbízható kontakt személy, akire támaszkodhatnak problémáik megoldásában, hívjuk fel a figyelmüket a háziorvos, a védőnői szolgálat, a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálatok tevékenységére, működésére, elérhetőségére, a pszichológus segítségére. Soha ne maradjanak a problémáikkal egyedül, soha ne az interneten ismerkedjenek, soha ne legyenek ismeretlen elkövetők áldozatai! IX. Még egyszer összegezzük! A diákok mit tanultak a történetből (milyen tanulságot vontak le)? 1. Mire használjuk az internetet? 2. Mit osztunk meg magunkról és miért? 3. Hogyan vásároljunk az interneten? 4. Hogyan ismerkedjünk az interneten? 5. Problémáinkat akár szüleinkkel, akár a tanárainkkal, akár iskolatársainkkal kommunikációval oldjuk meg! 6. Mit tegyünk, hogyan éljünk, hogy ne váljunk internetes bűnözők áldozatává? X. Áldozatsegítő Szolgálat

12 Ha mégis megtörtént a baj, mi a teendő? 1. Rendőrségi feljelentést kell tenni (mindenkinek a hozzá legközelebb eső rendőrkapitányságra, rendőrőrsre, rendőrhöz a lehető leghamarabb el kell jutnia és feljelentést tennie arról, hogy mi történt vele)!!! 2. Áldozatsegítő Szolgálathoz lehet fordulni Ha valaki bűncselekmény közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és anyagi nehézségek is felléphetnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen helyzetek megoldására ajánl segítséget. (KIH portál megfogalmazása)az esetek többségében tulajdon elleni bűncselekmények történnek az áldozatokkal, ellopnak tőlük valamit, a filmhez kapcsolódva: a bankkártyájukról levesznek pénzt, elrabolják őket, közösségi oldalakon becsületsértő kifejezésekkel illetik, stb Éjjel-nappal ingyenesen hívható az országos áldozatsegítő as telefonszám. Baranya megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata foglalkozik bűncselekmények áldozataival. Elérhetősége: 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. Tel: 72/ XI. Konfliktuskezelés A filmben két alapvető konfliktus nem oldódott meg, és hozzájátszott Csaba áldozattá válásához, ezért fontos megbeszélni, lejátszani. Tudatosítsuk a diákokban, hogy bármilyen problémánk van, mindig kommunikáljunk és forduljunk a megfelelő kontakt személyhez! A legcélszerűbb, ha kiscsoportokban dolgozunk. Két csoportra kell osztani a diákokat és az önálló munkavégzés előtt még egyszer nézzük meg a filmet! A film megtekintése után csoportmunkában dolgozzák fel magát a konfliktust és a mai foglalkozáson megbeszélteket. A csoportmunka eredményeként adják elő a történetet a többieknek. A szereplőket önként jelentkezés alapján válasszák ki saját maguk közül. A könnyebb feldolgozás érdekében ki is adhatjuk a leírt párbeszédek anyagát a kiscsoportoknak. Igyekezzenek beleélni magukat a szereplők helyzetébe. A kiscsoportok figyeljék meg egymás munkáját és adjanak értékelést a látottakról-hallottakról! 1. A tanár-diák konfliktus kezelése Az esetet követően Csaba keresse fel a tanárát, és beszéljék meg a történteket, legyen egy moderátor köztük. Mindkét fél mondja el az álláspontját, és igyekezzenek megérteni az egymás által elmondottakat. Az osztályközösség előtt beszéljék meg a történteket, hiszen ők is részesei voltak az eseményeknek. Moderátor: Mindkét fél mondja el az álláspontját! Mi történt az első kémia órán? Tanár: Nagyon fontosnak tartom a kémiát, az a célom, hogy a diákoknak megtanítsam. Mivel dolgozatírás előtt voltunk, még inkább a feladat elvégzésére koncentráltam. Elvárom, hogy a diákok figyeljenek órán, csend legyen és fegyelem. Nagyon zavart, hogy Csaba állandóan a mobilját babrálta. Nem figyelt, a mobiljával foglalkozott, látszott, hogy nem érdekelte az óra sem. Egyébként sem szabad a mobilt bekapcsolva hagyni az órán. Csaba: Mi nemrég költöztünk ide az anyukámmal, most kezdtem el az új iskolát. Nem igazán ismerek itt senkit, nincsenek barátaim, nem tudtam beilleszkedni. Nem szeretem a kémiát, már vártam az óra végét. Az anyukám írt SMS-t, ő kért segítséget. Munkát akar vállalni,

13 ahhoz kell neki önéletrajz, amit számítógépen írt és nem igazán ért a számítógép használatához. Ebben kért tőlem segítséget. Szünetben felhívott és elmagyaráztam neki dolgokat. Moderátor: Mi történt a dolgozatíráskor? Tanár: Nagyon feldühített, amikor megszólat Csaba telefonja. Dühös voltam Csabára, mert nem kapcsolta ki a mobilt, úgy éreztem provokál. Én csak el akartam venni tőle a mobilt, hogy ne zavarjon dolgozatírás közben. Óra után vissza akartam adni a mobilt Csabának. Ne zavarjon engem, ne zavarja a diákokat és Csaba is a dolgozattal foglalkozzon, ne mobilozzon! Sajnálom, hogy leesett a mobil és összetört. Az is váratlanul ért, hogy Csaba kirohant az óráról. Ezért igazolatlan hiányzást kellett neki adnom, és persze a dolgozata is rossz lett, elégtelen. Ha Csabának megengedtem volna a mobilozást, akkor a többiek is mobiloztak volna és nem tudtam volna rendet tartani. A házirend is leírja, hogy nem szabad bekapcsolva hagyni órán a mobilt. Moderátor: Csaba, Ön hogyan látja a dolgozatíráskor történteket? Csaba: Hát. Megszólalt a telefonom, megint anyu hívott az önéletrajza miatt gondolom Meg aztán a dolgozat is nehéz volt, nem igazán készültem rá ideges voltam Feldühített, hogy a tanárnő el akarja venni tőlem a telefont. Nem akartam odaadni, aztán leesett, összetörött, és annyira ideges lettem, hogy kirohantam az óráról. Moderátor: Hallották egymás álláspontját. Ki, mit gondol a másik fél által elmondottakról? Csaba: Igaza van a tanárnőnek, mert nem tartottam be a házirendet. Igazából nem akartam zavarni az órát. Otthon mondtam anyunak, hogy ne hívogasson, amikor iskolában vagyok. De szüksége volt a segítségemre az önéletrajzához. Zavart, hogy órán hívogat. Nem akartam rosszat. Nagyon ideges voltam, amikor eltörött a telefon. Nem gondoltam arra, hogy a többieket zavarom, hogy igazolatlan órát kapok, sajnálom. Szerencsére kaptam azóta egy új mobilt, egyszerűt, használtat. Tanár: Megértem, hogy segíteni akart az anyukájának, és azt is, hogy itt nincsenek barátai. Szervezek egy teadélutánt, ahol lehetősége lesz közelebb kerülni a diáktársaihoz. Moderátor: Csaba, mit csinál másképp a jövőben? Csaba: Ezentúl mindig kikapcsolom a mobilt, minden tanítási órán. Igyekszem figyelni kémia órán és persze tanulni is. Sajnálom a történteket. Tanár: Elfogadom a sajnálatát, látom, hogy megbánta a történteket. Úgy gondolom, hogy többet nem fog előfordulni ilyen eset. Felajánlom, hogy újból megírhassa a kémia dolgozatot. Csaba: Megköszöni a lehetőséget. Moderátor: Az osztály mit gondol az esetről? Diákok: Jó, hogy megbeszélték a történteket, kellemetlen volt Csaba kirohanása az óráról. Jobban odafigyelünk rá ezentúl. Kérdezzük meg a szereplőket, hogyan érezték magukat az adott szituációban! A másik csoport mondja el a véleményét az eljátszott történetről! 2. A szülő-gyerek konfliktus kezelése

14 Az esetet követően Csaba és anyukája beszéljék meg a történteket, legyen egy moderátor köztük. Mindkét fél mondja el az álláspontját, és igyekezzenek megérteni az egymás által elmondottakat. Igyekezzenek egy jövőbeli, közös célt kialakítani! Moderátor: Mindkét fél mondja el az álláspontját a saját szemszögéből! Mi vezetett a történtekhez (Ayeshával való találkozáshoz)? Csaba: Nem tudok megbírkózni az új helyzettel, nem érzem jól magam a költözés óta. Nem szeretem az új osztályomat, nincsenek barátaim, nem találom a helyem. Még a tanárokkal sincs jó kapcsolatom, unatkozok órán. A tanár kémia dolgozatra készített fel, amikor anyu telefonáltál, és kérted a segítségemet. Tudod, hogy nem szabad órán telefonálni. Igaz, én se kapcsoltam ki a mobilt. A tanár figyelmeztetett, de a következő órán megint megszólalt a mobil, el akarta tőlem venni, leesett és eltörött. Én kirohantam az óráról. Mivel szükségem volt mobilra, találtam egy hirdetést a neten ingyenes mobilvásárlással kapcsolatban. Megadtam a bankkártyám adatait, de levették a bankszámlámról a pénzt. A neten megismerkedtem Ayeshával, mivel magányos voltam, barátkozni akartam. Ezért mentem el a találkozóra. Anya: Azért költöztünk ide, mert nagyobb lehetőség van a munkavállalásra. De a munkavállaláshoz szükség van önéletrajzra, amit számítógépen kell megírni. Tudod Csaba, hogy nehézkesen használom a számítógépet, azért kértem a segítségedet. Nem gondoltam, hogy problémát okozok ezzel neked. Csak azonnali segítségre volt szükségem az önéletrajzhoz. Fontos, hogy legyen munkám, pénzünk. Aztán nagyon megijedtem, amikor Feri felismerte a laptopodon Ayeshában a bűnözőt. Féltem, hogy valami baj történik veled. Nem is akartam megnézni a levelezésedet, de most már nem bánom. Moderátor: Mit gondolnak a másik fél által elmondottakról? Csaba: Megértem, hogy szükséged van a munkára, a jövőben több segítséget nyújtok neked a számítógép használatában. Anya: Nem tudtam Csaba, hogy ennyire megviselt a költözés, az ismeretlen környezet. Beszélek az osztályfőnököddel, a kémia tanároddal, hogy segítsenek a beilleszkedési problémák megoldásában. De arra kérlek, hogy te is rendezd a konfliktusodat a kémia tanároddal. Moderátor: Összegezze a felek által megfogalmazott felajánlásokat! Hogyan tovább? Ki mit vár el a másiktól? Mit jelentenek a felek egymás számára? Csaba: Anyu nagyon fontos vagy a számomra: szeretném hogy többet beszéljünk egymással és oldjuk meg a problémáinkat! Anya: Nagyon szeretlek, nekem is fontos, hogy beszéljünk a problémáinkról, hogy ne kerüljünk hasonló helyzetbe!!! Kérdezzük meg a szereplőket, hogyan érezték magukat az adott szituációban! A másik csoport mondja el a véleményét az eljátszott történetről!

15 XII. Zárás 1. Kérdezzük meg a diákoktól, hogy megkapták-e a témától, amit vártak? 2. Hogyan érezték magukat? 3. Vannak-e meg válaszolatlan kérdések? 4. Milyen újabb bűnelkövetéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos témákat szeretnének feldolgozni?

Módszertani segédlet az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány NE TEDD! Programja alkalmazásához

Módszertani segédlet az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány NE TEDD! Programja alkalmazásához Módszertani segédlet az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány NE TEDD! Programja alkalmazásához Készítette: Cseres Judit Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Igazságügyi

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

GLOSSZÁRIUM. glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32

GLOSSZÁRIUM. glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32 51 GLOSSZÁRIUM glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32 52 Alul motivált tanulók motiválása A tanári munka és a tanulói előrehaladás szempontjából az egyik legnagyobb problémát a tanulás kapcsán alulmotivált

Részletesebben

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója Segédanyag a Rendőrség számára Tóth Olga Albert Fruzsina YouPrev Co-financed by the European Commission within the Daphne III programme

Részletesebben

Kattints rá, nagyi! (Képzelt napló egy önkéntes életéből)

Kattints rá, nagyi! (Képzelt napló egy önkéntes életéből) Kattints rá, nagyi! (Képzelt napló egy önkéntes életéből) 2006. Előkészületek Ma kaptam a hírt, hogy kérésemet teljesítették. Közös megegyezéssel nyugdíjba mehetek. Nem töltöttem ugyan még be a nyugdíjkorhatárt,

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 2 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

Belső képzési tananyag az iskolai integrációs programban résztvevő pedagógusok számára Készítette: Bartha Éva

Belső képzési tananyag az iskolai integrációs programban résztvevő pedagógusok számára Készítette: Bartha Éva 1 Belső képzési tananyag az iskolai integrációs programban résztvevő pedagógusok számára Készítette: Bartha Éva 2 Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium 7090 Tamási, Deák Ferenc út 6-8. IPR Belső Képzés

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Tematikus füzetek. Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Molnár Gábor. A tanórákon túl de hogyan?

DOBBANTÓ PROGRAM. Tematikus füzetek. Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Molnár Gábor. A tanórákon túl de hogyan? DOBBANTÓ PROGRAM Tematikus füzetek Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Molnár Gábor A tanórákon túl de hogyan? 2011 Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Molnár Gábor

Részletesebben

Konfliktuskezelési iránytű. Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben

Konfliktuskezelési iránytű. Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben Konfliktuskezelési iránytű Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Munkaerő-piaci

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Interkulturális játékok és gyakorlatok

Interkulturális játékok és gyakorlatok Anyanyelv-pedagógia 2014/3. Lázár Ildikó Interkulturális játékok és gyakorlatok A tanulmány előzménye a 33 kulturális játék a nyelvórán című, átdolgozás alatt álló kötet. A szerző a korábbi, idegen nyelven

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

A BÜNTETŐÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLATA ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI VÁLOGATOTT ESETTANULMÁNYOK

A BÜNTETŐÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLATA ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI VÁLOGATOTT ESETTANULMÁNYOK A BÜNTETŐÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLATA ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI VÁLOGATOTT ESETTANULMÁNYOK 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 7 II. Büntetőügyi mediáció a családon belül... 8

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

CIVIL VÁLLALKOZÁSOK FAILURE REPORT 1.1

CIVIL VÁLLALKOZÁSOK FAILURE REPORT 1.1 CIVIL VÁLLALKOZÁSOK FAILURE REPORT 1.1 Jelentés a szervezet működésében és a ban elkövetett hibákról 2013. május 23. www.civilvallalkozasok.hu www.civicenterprises.org 1 Kedves Olvasó! Amit most kézben

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 79 103. (2011) KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE Sebestyénné Kereszthidi Ágnes Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Mentor könyv. Európai Önkéntes Szolgálat

Mentor könyv. Európai Önkéntes Szolgálat Mentor könyv Európai Önkéntes Szolgálat Mentor könyv Európai Önkéntes Szolgálat TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A Fiatalok Lendületben Program és az Európai Önkéntes Szolgálat 1. AZ EVS MENTORÁLÁS KERETEI 1.1 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Pályakezdők kézikönyve

Pályakezdők kézikönyve Leonardo Da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Pályakezdők kézikönyve Útmutató munkáltatók és szakoktatók számára Szinergia Üzleti Szakképző Iskola 2013. Tartalom I. BEVEZETŐ... 4 II. KÉPZÉSI

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DR. SALLAI ÉVA MEDVECZKY KATALIN KOZMÁNÉ KOVÁSZNAI MÁRIA DR. FICSÓR JÓZSEFNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Csikk, avagy mi van a Semmi után?

Csikk, avagy mi van a Semmi után? CSOBÁNKA ZSUZSA Csikk, avagy mi van a Semmi után? Esettanulmány Bevezetés A posztmodern korában illúzió lenne azt gondolni, hogy az irodalomtanítás nem változik, hogy nem kell átgondolnunk a korábban jól

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? 2011 Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT. A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei

JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT. A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei JÓ GYAKORLATOK A BIZTONSÁGOS ISKOLÁÉRT A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett pályázat nyertes pályaművei Jó gyakorlatok a biztonságos iskoláért A Biztonságos iskoláért programban meghirdetett

Részletesebben

Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz.

Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz. Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz. Az óvodáskorú gyermekek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalata,

Részletesebben