E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH"

Átírás

1 REGIOLINE NONPROFIT KFT. E-MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG INTERNET VESZÉLYEI C. KISFILMHEZ [Ide írhatja a dokumentum alcímét] BAMKH 2014.

2 SZMÖRE PROGRAM Módszertani oktatóanyag AZ INTERNET VESZÉLYEI című film feldolgozásához

3 Tartalom I. Bevezető 3 II. Instrukciók a film feldolgozásához...4 III. A csoportszabályok felállítása...4 IV. Bevezető kérdések..4 V. A film megbeszélése 5 VI. Áldozattá válás..9 VII. A film főszereplőjének felelőssége...9 VIII. A filmben szereplő számadatok elemzése...9 IX. Még egyszer összegezzük!...10 X. Áldozatsegítő Szolgálat...10 XI. Konfliktuskezelés.11 XI. 1. Tanár-diák konfliktus kezelése..11 XI. 2. Szülő-gyermek konfliktus kezelése 12 XII. Zárás.12

4 I. Bevezető Kedves Pedagógus Kollégák és érdeklődő Diákok! A SZMÖRE program keretén belül bűnmegelőzési játékfilmet készítettünk, Az internet veszélyei címmel. A filmben szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy az internetes ismerkedés, az interneten történő vásárlás, és maga az internetes világ, amely nagyon sok lehetőséget, segítséget, információt nyújt a mindennapi életünkhöz, és hasznossága, praktikussága nélkül ma már nem tudjuk elképzelni az életünket sajnos lehet KÁROS is, sok VESZÉLYT rejt magában, ha nem megfelelő módon használjuk, és nem számolunk a cselekedeteink következményeivel. A mai rohanó világban egyre kevesebb idejük van a családtagoknak egymásra, szülőgyermek kapcsolatok hidegülnek el, csökken a fiatalok biztonságérzete az adott milliő-ben, a fiatalok előnytelen baráti kapcsolatokat alakítanak ki, züllött társaságok tagjai lesznek, céltalan, nihilista életvitelt folytatnak, nem társadalmi normakövető szokások rabjaivá válnak, amelyek következményeként deviáns magatartási formákat sajátítanak el, a legrosszabb esetben pedig bűncselekmény áldozataivá ill. elkövetőivé válnak. A filmhez készült módszertani segédanyagunk nem csak a film feldolgozásához ad segítséget, de bűnmegelőzési jelleggel néhány hasznos információt nyújt tanároknak, diákoknak azzal kapcsolatban, hogyan tudják elkerülni az áldozattá válást, továbbá azt, mikor, hogyan és miként kell átgondolni mindenkori cselekedeteink következményeit. Szeretnénk, ha megismerkednének a mediációval, az iskolán ill. családon belüli konfliktusok asszertív módon történő kezelésével, az egymás közötti konstruktív kommunikáció lényegével, a közösségen belüli problémamegoldás első és legfontosabb eszközével, amely segít kialakítani az adott közösség tagjainak komfortérzetét. Mivel külön tantárgy nem foglalkozik büntetőjogi ismeretekkel, ezért betekintést nyújtunk néhány büntetőjogi kérdésbe, és igyekszünk megmutatni az érem másik oldalát is, amely szerint kellő információ hiányában, milyen apróságok elkövetésével lehet bűncselekményt elkövetni. Egy jó képességű, nyolcadik osztályos csoporttal teszteltük a filmet, a velük kapcsolatos tapasztalataink alapján igyekeztünk összeállítani ezt az anyagot. Nem minden felmerült kérdésre adunk választ. A film feldolgozásához adott oktatási segédanyag csak egy ötlet, egy megoldási javaslat, amit nem kell szigorú keretek között betartani, bátran kezdeményezzenek, kísérletezzenek, használják a saját elképzeléseiket, eseteiket, tapasztalataikat is! Mindenesetre reméljük, hogy a film és az oktatási segédanyag egy hasznos vezérfonal lesz az Önök számára, amit nem csak a tanítási órán, hanem az életvitelükben is hasznosítani tudnak Mindannyian. Eredményes csapatmunkájukhoz sok siker, kitartást, új élményeket kívánunk! Konzultáció esetén megadjuk az elérhetőségünket:

5 II. Instrukciók a film feldolgozásához A legoptimálisabb, ha egymást követő, kétszer 45 perces (azaz 90 perces) órában tudjuk feldolgozni a filmet. A sikeres filmfeldolgozás kulcsszereplője a pedagógus (ill. szociális munkás, ifjúságvédelmi felelős), aki lefolytatja, moderálja a beszélgetési folyamatot. Mielőtt a diákokkal elkezdjük a munkát, érdemes előtte alaposan áttanulmányozni a filmet, és a bennünk rejlő kérdéseket, lehetséges válaszokat, módszertani ötleteinket érdemes megbeszélni a kollégáinkkal, esetleg velük együtt team munkában felkészülni, vagy pedig konzultálni a módszertani segédanyag készítőjével. A legcélszerűbb az, ha a pedagógus kolléga (moderátor) nem egyedül, hanem egy másik társával párban dolgozik együtt. A munkamegosztás lépéseit pontról pontra, forgatókönyvszerűen beszéljék meg. Ajánlatos kiválasztani a célcsoportot: véleményem szerint már az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóival, valamint a középiskolásokkal lehet feldolgozni ezt a filmet és a hozzá kapcsolódó kérdéseket. Egy-egy megbeszélésen csak egy osztályközösség vegyen részt. A célcsoportról érdeklődjünk pedagógus kollégáinktól, hogy a legmegfelelőbb módszertani eszközöket tudjuk megválasztani egy interaktívan együttműködő és egy csendes, megfigyelő, kevésbé motiválható csoport esetében is. Frontális módszerrel dolgozzunk általában, a párbeszédes jelenetek feldolgozását pedig kiscsoportos formában végezzük, amit majd bemutatnak a többieknek a kiscsoportok. A filmvetítés előtt a legnehezebb feladat a technikai berendezések beállítása, beüzemelése: laptop, vetítővászon, projektor, hangosító beszerzése. A kérdések kiadásához már előzetesen gépeljük le, nyomtassuk ki a kérdéseket, hogy ne a filmvetítés előtt kelljen kapkodnunk. Ajánlatos beszerezni egy flip-chart táblát, legalább két különböző színű tollal, hogy a menet közben felmerülő kérdéseket, gondolatokat, összegzést fel tudjuk írni és mindenki számára szemléltetni tudjuk azt. Filmklub jellegű legyen a film megtekintése, az iskolapadokat próbáljuk kiiktatni a teremből, amelyben dolgozunk, a közvetlenebb kapcsolat megteremtése végett. Ha van rá mód és lehetőség, a filmfeldolgozó órára érdemes meghívni az iskolarendőrt is, esetleg egy fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelőt is, akik a saját eseteikkel színesíthetik az anyag feldolgozását, büntetőjogi szakképzettségükkel pedig válaszokat tudnak adni az esetlegesen felmerülő büntetőjogi ill. áldozatsegítéssel kapcsolatos kérdésekre. III. A csoportszabályok felállítása Tájékoztassuk a diákokat arról, hogy egy filmet fogunk megtekinteni, amelynek során a bennünk felmerülő kérdéseket, gondolatokat, kétségeinket, tapasztalatainkat a saját ill. ismerőseink, barátaink, rokonaink életéből hozott történetekkel, bennünket érintő témákkal fogjuk életszerűvé tenni, feldolgozni. Ahhoz, hogy mindenki aktív részese, alakítója legyen a megértési, feldolgozási, beszélgetési, empatikus folyamatnak, egy bizalmi légkört kell megteremteni. A bizalmi légkör megteremtéséhez pedig csoportszabályokat un. beszélgetési szabályokat, feltételeket kell megalkotni. A legcélszerűbb az, ha interaktív módon, a diákok bevonásával, közösen alkotjuk meg a szabályokat, és jól láthatóan felírjuk azokat a flip-chart táblára, hogy mindig szem előtt legyen. Hogyan tudjuk bevonni a diákokat a csoportszabályok megalkotására? Munkám során bűnmegelőzési programok megtartása során már többször bevált a következő kérdés: Ha a

6 barátoddal vagy barátnőddel bizalmasan beszélgetsz, titkokat árulsz el neki vagy egy nehéz helyzetben döntésképtelen vagy és tanácsot kérsz tőle, mire kéred, hogyan kezelje a rábízott titkaidat? A lehetséges válaszok alapján fel tudjuk írni a csoportszabályokat: 1. Titoktartás (a megbeszélésen elhangzottakat nem adjuk át másnak) 2. Tisztelet (nem nevetjük ki, nem gúnyoljuk ki a beszélőt, nem minősítjük az általa elmondottakat) 3. Fegyelem és figyelem (végighallgatjuk a másikat, nem kiabálunk bele a diáktársunk beszédébe, mindenkinek lesz lehetősége elmondani az álláspontját, kézfeltartás) IV. Bevezető kérdések 1. Kötetlen beszélgetés a számítógép, az internet használatával kapcsolatban Mielőtt megtekintenénk a filmet, kérdezzük meg a diákokat, hogy ki, mire használja a számítógépet? Milyen tapasztalataik vannak az internetes vásárlással ill. ismerkedéssel kapcsolatban (miért szeretik vagy elutasítják azt)? Mi a véleményük ezzel kapcsolatban? A beszélgetésről elhangzottakat rögzítsük a flip-chart táblán. A diákok többsége ismerkedésre, valamint magánéletük közösségi oldalakon történő bemutatására, filmnézésre, zenehallgatásra használja a számítógépet ill. iskolai tanítási órákra történő felkészülésre. Akik vásároltak már számítógépen keresztül, pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. 2. Megfigyelési szempontok a film megtekintése előtt Mindenki nézze meg a filmet, koncentráljon a film tartalmára! Az előre legépelt kérdéseinket osszuk ki a diákoknak, hogy mindegyiknek legyen egy megfigyelési szempontja is. A diákok előtt legyen papír, toll, ha valakinek kérdése, gondolata merül fel, akkor azt jegyezze fel és a film megtekintése után azt megbeszéljük. Ilyen kérdésekre gondoltam: 1. Miről szólt a film? Röviden meséljék el a film tartalmát! 2. Mi tetszett a legjobban a filmben és miért? 3. Kik a film szereplői és tetszettek-e? Ki a legszimpatikusabb és miért? 4. Milyen a főszereplő kapcsolata az osztályközösséggel? 5. Milyen a főszereplő kapcsolata a családjával (= az édesanyjával)? 6. Milyen a főszereplő kapcsolata a tanárával? 7. Milyen a film és a zene összhangja? 3. A film megtekintése A film megtekintése alatt nyugodtan jegyzeteljenek a diákok, a felmerült kérdéseiket írják fel. V. A film megbeszélése Mielőtt a kiadott megfigyelési szempontok alapján dolgoznánk, kérdezzük meg a diákokat: 1. Hogyan érzik magukat a film megtekintése után?mennyire tudták beleképzelni magukat a szereplők helyzetébe?

7 Nagyon sokan katharzis élményről fognak beszámolni, örülnek, hogy jól sikerült a végkifejlet, Csaba megúszta a dolgot, a fiú megmenekült egy veszélyes helyzettől. A film végén megjelent adatokat viszont megdöbbenéssel, félelemmel fogadták nagyon sokan. 2. Mi járt a fejükben, amíg a filmet nézték? Mi történik a fiúval, hová fejlődik a fiú és édesanya kapcsolata, megoldódik-e a kémia tanár és Csaba konfliktusa? Ki a felelős, hogy eltörött a telefon? Miért távozott Csaba szó nélkül dolgozatírás közben a tanítási óráról? Hová tűnt Csaba pénze a bakkártyáról? Mi történhetett volna Csabával, ha nem jön időben a rendőrség? Ilyen és ehhez hasonló érzésekről, kérdésekről számoltak be a tanulók, akikkel már feldolgoztuk a filmet. Nyugtassuk meg őket, hogy a film feldolgozása közben ezeket a kérdéseket megbeszéljük. 3. A film rövid tartalma Egy szokásos, középiskolai tanítási óra. A diákok a teremben ülnek kémia órán, a tanár magyaráz, a fiatalok több-kevesebb lelkesedéssel figyelnek, jegyzetelnek. A film főszereplője Csaba rajzolgat, közben a mobiltelefonját babrálja. Édesanyja hívogatja telefonon, számítógépes segítséget kér a fiútól, mert önéletrajzot ír munkavállalási pályázatához, és kevésbé gyakorlott a számítástechnika világában. A teremben (és az udvaron is) egy bátortalan kislány sokszor pillant, mosolyog Csabára. Először azt lehet hinni, hogy ő az a bizonyos Ayesha. Túl bátortalan ahhoz, hogy a saját profiljával vagy személyesen beszéljen a fiúval. Csabáról annyit tudunk meg, hogy nemrég költöztek egy másik lakásba (talán új környezetbe), ahol nincsenek barátai. Nem is törekszik arra, hogy beilleszkedjen az új osztályközösségbe vagy új barátokat szerezzen. Látszólag jól elvolt a kulcsra zárt szobájában a számítógépes játékkal. Tehernek tekintette anyját, aki nem ért a számítógéphez és folyamatosan kérte fia segítségét a problémáival kapcsolatban. Csaba telefonja tönkrement, amikor konfliktusba keveredett a kémia tanárával, minél hamarabb új telefont akart szerezni. Ingyenes telefonhoz akart jutni az interneten keresztül és a vásárláshoz megadta a bankkártyája adatait. Ingyenes telefonhoz nem jutott, ráadásul a bankkártyáján lévő pénz is eltűnt. A bakkártyás automatában nem tudott pénzt felvenni, az élelmiszerboltban a bankkártyájával nem tudott fizetni. A fiú készül az ismeretlen profilú Ayeshával való találkozásra, akiről nem tud semmit és édesanyjának sem szól, hogy hová megy. Eközben Csaba édesanyjának a számítógépes problémák megoldásában segítséget nyújt egy régi barátja, Feri. Csaba édesanyja nagyon aggódik a fiú eltűnése miatt, így Ferivel bepillantanak Csaba számítógépes levelezésébe. Jól tették, mert Feri azonnal felismerte az ismeretlen kilétű Ayeshat és azonnal hívta rendőr kollégáit és a találkozó helyszínére mentek. Feri tudta, hogy a találkozó egy csapda a fiú számára. Eközben Csaba várja Ayeshat, az ismeretlen lányt. De nem ő jön, hanem egy férfi jelenik meg egy dobozzal. Már készül kinyitni a dobozt, de időben megérkezett a rendőrség és elvitték a férfit. Feri és Csaba édesanyja is megérkezett, mind látták a doboz tartalmát, amiben egy kés volt. Végül Csaba belátta, hogy ez nem játék, megmenekült egy veszélyes helyzetből. 4. Mi tetszett a legjobban a filmben és miért? A film végkimenetele, Csaba megmenekülése valamit Feri gyors, határozott intézkedése. 5. Kik a film szereplői és tetszettek-e? Ki a legszimpatikusabb és miért? A film szereplői: Csaba, Csaba édesanyja, Feri, és a Csabával szimpatizáló kislány. Természetesen Csaba a legszimpatikusabb szereplő, aki nem csak jóképű, de a maga csendes, zárkózott, ugyanakkor lázadó természetével nagyon népszerű lett a filmnézők körében. Csaba

8 édesanyja nagyon szereti a fiát, a lehető legjobbat kívánja nyújtani a fia számára, de Csaba számára kicsit fárasztó, mivel a tanítási órákon és azon kívül is számítógép-kezelési problémáival háborgatja Csabát. Feri, mint az életveszély elhárítója és rendőri szakmaiságának kiemelkedő személyisége, kulcsfigurája a történetnek. A Csabával szimpatizáló, mosolygós kislányban tulajdonképpen Ayeshát sejtjük és egy csalódás éri a film nézőjét, amikor nem ő jelenik meg a randevún. 6. Milyen a főszereplő kapcsolata az osztályközösséggel? Sajnos láthatólag nincs kapcsolata Csabának az osztálytársaival: sem Csabi, sem az osztálytársak nem közelednek egymáshoz. Csaba magányos, zárkózott fiú. Ebben a szituációban az osztályfönök és az osztályban tanító tanárok tudnak segítséget nyújtani. A diákoknak nagyon sok ötletük van arra, hogyan lehet a fiú beilleszkedési problémáiban segíteni csapatépítő programok megszervezésével teadélután, közös társasjátékok, csoportos tananyag-feldolgozás, túrázás, kommunikációs játékok stb. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Mit tudnak erről?milyen ötleteik vannak? Nyilvánvalóan több történetet fognak erről mesélni a saját vagy ismerőseik életéből. Ha mégsem, nem kell erőltetni. 7. Milyen a főszereplő kapcsolata az édesanyjával)? Szeretik egymást, de kevés a kommunikáció. Az édesanya aggódik Csabáért, de hiányzik az őszinte, meghitt, bizalmi kapcsolat Csaba részéről az édesanyja irányába. Nyilvánvalóan ez életkori sajátosság is, de a történtek után le kell ülniük egymással és meg kell beszélniük a problémáikat, az elvárásaikat. Természetesen azt is tisztázniuk kell, milyen problémák vezettek idáig, hogy ez az eset megtörténhetett és milyen komolyabb következményei lehettek volna, ha az édesanya és Feri nem lépnek közbe időben. 8. Milyen a főszereplő kapcsolata a kémia tanárával? A kémia tanár és dákja között mély, érzelmi kapcsolat nincs. A tanár célja az, hogy megtanítsa a gyerekeknek a kémiaanyagot, a diákok pedig elsajátítsák azt, továbbá tartsák be a szabályokat, az iskola házirendjét. Érdemes megkérdezni a diákoktól azt, hogyan rendelkezik iskolájuk házirendje a mobiltelefon iskolai használatáról és a diákok tanítási órán való fegyelmével kapcsolatban. Az iskola házirendje előírja, hogy a tanítási órán nem lehet elővenni és bekapcsolni a mobiltelefont ill. azzal játszani. Az iskola felelősséget sem vállal azért, ha véletlenül eltűnik valakinek a mobiltelefonja. A házirend kötelezi a diákokat arra, hogy fegyelmezettek legyenek a tanítási órán, és a legjobb képességeik szerint, szorgalmasan készüljenek fel a tanítási órákra, figyeljék a tanár magyarázatát. Más szemszögből megvilágítva: egy adott tanítási órán mihez van joga a diáknak ill. a tanító tanárnak? Milyen szankciót alkalmaz az iskola, ha valamelyik diák nem tartja be az iskola házirendjét az adott, filmbeli szituációval kapcsolatban? Mivel a film nem zárja le a kémia tanár és Csaba konfliktusát, valamint a fenti kérdésekre nem kapunk választ a filmből, a kémiatanár és Csaba mindenképpen beszéljék meg a konfliktust egy mediátor vagy facilitátor segítségével, mégpedig az egész osztályközösség bevonásával, hiszen a diákok részesei voltak az adott szituációnak, nyilvánvalóan bennük is felmerültek kérdések az esettel kapcsolatban. 9. Milyen a film és a zene összhangja? Jó a zene választása, fiatalos, összhangban van a film történéseivel, az események izgalmaival arányosan a zeneében is nő a feszültség, felpörögnek az események, felpörög a zene.

9 10. Mit gondoltok, miért interneten keresztül rendelt új mobiltelefont Csaba és ez milyen következményekkel járt? Mivel Csaba szeret számítógépen játszani, tudja is kezelni azt, sok hirdetési oldal foglalkozik termékek adás-vételével, ráadásul egy ingyenes mobiltelefon vásárlási lehetőséget ajánlottak fel, rögtön, gondolkodás nélkül megragadta a lehetőséget. A mobiltelefon ingyenes eladásával foglalkozó ismeretlen cég vagy személy, mégis kérte Csaba bankkártyájának az adatait. Annak ellenére, hogy Csaba nem utalt át pénzt a telefonért, mégis lenullázták a bakszámláját, hiszen a bakkártya automatánál nem tudott pénzt felvenni, majd az élelmiszerboltban nem tudott bakkártyával fizetni. 11. Csaba hogyan reagált arra, hogy nem tud pénzt felvenni ill. vásárolni a bankkártyájával? Nem érti a helyzetet, de tudomásul veszi, nem jár utána, nem kutatja, hogy miért. 12. Mire kellett volna Csabának figyelnie, hogyan kerülhette volna el, hogy ne tűnjön el a pénze a bakszámlájáról? Az ingyenes vásárlásnál és egyébként sem szabad megadni a bakkártya adatait, mivel könnyen fel tudják törni azt a film is erre adott egy jó példát és pénz nélkül maradunk. Amennyiben interneten keresztül vásárol Csaba bármilyen terméket, utánvéttel tegye azt. Banki átutalás esetén mindig előre kell utalni a termék árát és a szállítási költséget is, utánvéttel történő vásárláskor pedig a termék átvételekor kell fizetni. 13. Mit kell tennie Csabának a bakszámlájáról eltűnt pénzével kapcsolatban? Mindenképpen menjen el a rendőrségre az édesanyjával (amennyiben még fiatalkorú) és tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen. A rendőrség szerencsés esetben ki tudja nyomozni az elkövetőt és talán más személyeket már nem fog megkárosítani az elkövető és talán Csaba is visszakapja a pénzét az elkövetőtől, bár erre kevés esélye van. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Mit tudnak erről? Mennyire tudnak szabadon intézkedni akár mobiltelefon akár másik termék vásárlásakor? Van-e bankkártyájuk, mekkora összeggel rendelkezhetnek önállóan, szülői felügyelet nélkül? Van-e zsebpénzük és azt mire költik (költhetik)? 14. Csaba hogyan kerül kapcsolatba Ayeshával, az ismeretlen személlyel? Vajon milyen okok vezettek ahhoz, hogy ezzel az ismeretlen személlyel beszél meg találkozót? Egyértelműen az interneten keresztül. Az ismeretlen személy kezdeményezte a kapcsolatot Csabával, amit a fiú sem utasított el, könnyen belement. Csaba magányos volt az osztályközösségben, nem voltak barátai mivel új helyre költöztek, még a dobozokból sem pakolt ki, látszik, hogy ezzel az új helyzettel még nem tudott megbarátkozni. Semmit nem tett annak érdekében, hogy barátságosabbá tegye a szobáját. Egyetlen dolog érdekli: a számítógépes játék, a dolgozatra sem készül. Konfliktusa volt a kémia tanárával, az édesanyjával sem működött jól a kapcsolata, bezárkózott a szobájába, nem készült sem a kémia dolgozatra, sem másik tantárgyra. Nyilvánvalóan vágyott közösségi kapcsolatra, vágyott arra, hogy barátja (barátnője) legyen. Talán még azt is feltételezte, hogy Ayesha profilja mögött a mosolygós osztálytársnője rejlik. 15. Mit akarhatott Csabától az ismeretlen Ayesha?

10 Mi történhetett volna Csabával? Azt tudjuk Ayesharól, hogy egy társával együtt érkezett kisteherautóval, kés volt nála, és a Csabával megbeszélt találkozóra jött. Ayesha profilja mögött nem egy lány, hanem egy férfi rejlik. A férfinak egyértelműen Csabára volt szüksége, nyilvánvalóan a késsel kényszerítette volna a fiút, hogy elmenjen vele, beszálljon az autóba. Ezt követően pedig prostitúcióra kényszeríthették volna, ezzel párhuzamosan pedig kábítószert adagolnak neki folyamatosan vagy akár szervkereskedelem áldozatává is válhatott volna. Bármelyik bűncselekmény áldozata lett volna, minimális esélye lett volna az életben maradásra. Leszögezhetjük, hogy az életét kockáztatta az ismeretlen személlyel történt találkozással. 16. Hogyan reagált Csaba, amikor kiesett a dobozból a kés? Megijedt, látszik az arcán. Valószínűleg nem gondolta át, hogy milyen következményekkel jár egy idegen személlyel való találkozás. Belegondolt abba, hogy mi történhetett volna vele? 17. Hogyan érezte magát, amikor édesanyja átölelte? Valószínű, hogy megnyugodott, megkönnyebbült, biztonságban érezte magát. Ezzel mindketten letudták a köztük lévő korábbi konfliktusokat, feszültséget. 18. A diákok szerint mi volt a legrosszabb Csaba történetében? És miért? Milyen okok vezettek Csaba áldozattá válásához? az édesanyjával való bizalmatlan kapcsolat kirekesztettség, magány pénznélküliség nincs barátja, barátnője nem szereti a kémiát, tanulási problémái vannak költözés miatti problémák meg nem értettség mobiltelefon eltörése konfliktus a kémia tanárával stb VI. Áldozattá válás Még egyszer emeljük ki, írjuk fel a flip-chart táblára, hogy: Milyen bűncselekmény áldozata lehetett volna Csaba? 1. Szexuális bűncselekmények áldozata (prostítúcióra kényszeríthették volna), 2. lehetett volna droghasználó, 3. szervkereskedelem áldozata, 4. de akár bűncselekmények elkövetésére is kényszeríthették volna pld.: lopás, rablás, betöréses lopás. 5. És azt se felejtsük el, hogy már áldozat, hiszen ismeretlen elkövetők a bankszámlájáról levették a pénzét, mivel ingyenes mobiltelefon vásárlásánál megadta a bankkártyája adatait. Volt-e hasonló helyzet a saját vagy ismerőseik körében és azt hogyan oldották meg? Milyen okok vezetek az ismerősük áldozattá válásához? Mit tudnak erről? Szerencsére a célcsoportban nem volt hasonló példa. VII. A film főszereplőjének felelőssége 1. Ismeretlen személlyel nem találkozunk, csak felnőtt jelenlétében.

11 2. Internetről nem vásárolunk, csak szülői felügyelettel vagy utánvéttel. VIII. Elemezzük a számadatokat! Mit jelentenek ezek a számok! (Még egyszer villantsuk fel a számadatokat és állítsuk meg a filmet a megbeszéléskor!) 1. Naponta 1 millió ember esik internetes bűnözők áldozatául a világon. A világ lakossága ma: 9,5 milliárd. 2. Magyarországon 2012-ben 900 ezer felnőtt esett a világháló áldozatául és 7 milliárd Ft kárt okoztak a sértetteknek. Magyarország lakossága kb. 10 millió. Majdnem az ország lakosságának egy tizede. 7 milliárd Ft. Mit jelent ez? 900 ezer felnőtt-től fejenként (arányosan) mekkora összeget csaltak ki? Közel Ft-ot. Olyan áldozatok is vannak, akik nem tettek rendőrségi feljelentést (mert szégyellik, vagy nem akarnak utánajárni), tehát nem teljes a lista!!!! 3. Ami egyszer felkerül a világhálóra, az ott is marad. Hogyan kell ezt a mondatot értelmezni? Mit osztunk meg magunkról és miért? Mi a célunk ezzel? Szokásaink, érdeklődési körünk, barátaink, hobbynk? Az internetes profilunk hogyan befolyásolja az életünket, a jövőnket? Az iskolánk tanárai, munkáltatónk mit fog megtudni rólunk? Ez előny vagy hátrány egy iskolaváltásnál vagy munkavállalásnál? Miért szeretnek a fiatal lányok lenge öltözetben pózolni? Miért veszélyes ez? Miért veszélyes, ha a magánéletünkről osztunk meg híreket? (Főleg, ha magányosak, szomorúak vagyunk, rendezetlen a családi, baráti hátterünk?) A lehetséges válaszokat összegezzük és írjuk fel a flip-chart táblára. 4. Tudatosítsuk a diákokban a kisfilm utolsó előtti mondatát (akár nyomtassuk ki és adjuk is a kezükbe) és vonjuk le a következtetéseket, amely szerint a felnőttek, kihasználva az internet adta lehetőséget, először online, majd a való életben is közel kerülnek szomorú, magányos gyerekekhez, hogy szexuálisan kihasználják, bántalmazzák őket. Amennyiben a diákok magányosak, kirekesztettek, perifériára szorulnak egy osztályközösségben, környezetükben nincs megbízható rokon, barát, pedagógus vagy egyéb megbízható kontakt személy, akire támaszkodhatnak problémáik megoldásában, hívjuk fel a figyelmüket a háziorvos, a védőnői szolgálat, a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálatok tevékenységére, működésére, elérhetőségére, a pszichológus segítségére. Soha ne maradjanak a problémáikkal egyedül, soha ne az interneten ismerkedjenek, soha ne legyenek ismeretlen elkövetők áldozatai! IX. Még egyszer összegezzük! A diákok mit tanultak a történetből (milyen tanulságot vontak le)? 1. Mire használjuk az internetet? 2. Mit osztunk meg magunkról és miért? 3. Hogyan vásároljunk az interneten? 4. Hogyan ismerkedjünk az interneten? 5. Problémáinkat akár szüleinkkel, akár a tanárainkkal, akár iskolatársainkkal kommunikációval oldjuk meg! 6. Mit tegyünk, hogyan éljünk, hogy ne váljunk internetes bűnözők áldozatává? X. Áldozatsegítő Szolgálat

12 Ha mégis megtörtént a baj, mi a teendő? 1. Rendőrségi feljelentést kell tenni (mindenkinek a hozzá legközelebb eső rendőrkapitányságra, rendőrőrsre, rendőrhöz a lehető leghamarabb el kell jutnia és feljelentést tennie arról, hogy mi történt vele)!!! 2. Áldozatsegítő Szolgálathoz lehet fordulni Ha valaki bűncselekmény közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és anyagi nehézségek is felléphetnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen helyzetek megoldására ajánl segítséget. (KIH portál megfogalmazása)az esetek többségében tulajdon elleni bűncselekmények történnek az áldozatokkal, ellopnak tőlük valamit, a filmhez kapcsolódva: a bankkártyájukról levesznek pénzt, elrabolják őket, közösségi oldalakon becsületsértő kifejezésekkel illetik, stb Éjjel-nappal ingyenesen hívható az országos áldozatsegítő as telefonszám. Baranya megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata foglalkozik bűncselekmények áldozataival. Elérhetősége: 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. Tel: 72/ XI. Konfliktuskezelés A filmben két alapvető konfliktus nem oldódott meg, és hozzájátszott Csaba áldozattá válásához, ezért fontos megbeszélni, lejátszani. Tudatosítsuk a diákokban, hogy bármilyen problémánk van, mindig kommunikáljunk és forduljunk a megfelelő kontakt személyhez! A legcélszerűbb, ha kiscsoportokban dolgozunk. Két csoportra kell osztani a diákokat és az önálló munkavégzés előtt még egyszer nézzük meg a filmet! A film megtekintése után csoportmunkában dolgozzák fel magát a konfliktust és a mai foglalkozáson megbeszélteket. A csoportmunka eredményeként adják elő a történetet a többieknek. A szereplőket önként jelentkezés alapján válasszák ki saját maguk közül. A könnyebb feldolgozás érdekében ki is adhatjuk a leírt párbeszédek anyagát a kiscsoportoknak. Igyekezzenek beleélni magukat a szereplők helyzetébe. A kiscsoportok figyeljék meg egymás munkáját és adjanak értékelést a látottakról-hallottakról! 1. A tanár-diák konfliktus kezelése Az esetet követően Csaba keresse fel a tanárát, és beszéljék meg a történteket, legyen egy moderátor köztük. Mindkét fél mondja el az álláspontját, és igyekezzenek megérteni az egymás által elmondottakat. Az osztályközösség előtt beszéljék meg a történteket, hiszen ők is részesei voltak az eseményeknek. Moderátor: Mindkét fél mondja el az álláspontját! Mi történt az első kémia órán? Tanár: Nagyon fontosnak tartom a kémiát, az a célom, hogy a diákoknak megtanítsam. Mivel dolgozatírás előtt voltunk, még inkább a feladat elvégzésére koncentráltam. Elvárom, hogy a diákok figyeljenek órán, csend legyen és fegyelem. Nagyon zavart, hogy Csaba állandóan a mobilját babrálta. Nem figyelt, a mobiljával foglalkozott, látszott, hogy nem érdekelte az óra sem. Egyébként sem szabad a mobilt bekapcsolva hagyni az órán. Csaba: Mi nemrég költöztünk ide az anyukámmal, most kezdtem el az új iskolát. Nem igazán ismerek itt senkit, nincsenek barátaim, nem tudtam beilleszkedni. Nem szeretem a kémiát, már vártam az óra végét. Az anyukám írt SMS-t, ő kért segítséget. Munkát akar vállalni,

13 ahhoz kell neki önéletrajz, amit számítógépen írt és nem igazán ért a számítógép használatához. Ebben kért tőlem segítséget. Szünetben felhívott és elmagyaráztam neki dolgokat. Moderátor: Mi történt a dolgozatíráskor? Tanár: Nagyon feldühített, amikor megszólat Csaba telefonja. Dühös voltam Csabára, mert nem kapcsolta ki a mobilt, úgy éreztem provokál. Én csak el akartam venni tőle a mobilt, hogy ne zavarjon dolgozatírás közben. Óra után vissza akartam adni a mobilt Csabának. Ne zavarjon engem, ne zavarja a diákokat és Csaba is a dolgozattal foglalkozzon, ne mobilozzon! Sajnálom, hogy leesett a mobil és összetört. Az is váratlanul ért, hogy Csaba kirohant az óráról. Ezért igazolatlan hiányzást kellett neki adnom, és persze a dolgozata is rossz lett, elégtelen. Ha Csabának megengedtem volna a mobilozást, akkor a többiek is mobiloztak volna és nem tudtam volna rendet tartani. A házirend is leírja, hogy nem szabad bekapcsolva hagyni órán a mobilt. Moderátor: Csaba, Ön hogyan látja a dolgozatíráskor történteket? Csaba: Hát. Megszólalt a telefonom, megint anyu hívott az önéletrajza miatt gondolom Meg aztán a dolgozat is nehéz volt, nem igazán készültem rá ideges voltam Feldühített, hogy a tanárnő el akarja venni tőlem a telefont. Nem akartam odaadni, aztán leesett, összetörött, és annyira ideges lettem, hogy kirohantam az óráról. Moderátor: Hallották egymás álláspontját. Ki, mit gondol a másik fél által elmondottakról? Csaba: Igaza van a tanárnőnek, mert nem tartottam be a házirendet. Igazából nem akartam zavarni az órát. Otthon mondtam anyunak, hogy ne hívogasson, amikor iskolában vagyok. De szüksége volt a segítségemre az önéletrajzához. Zavart, hogy órán hívogat. Nem akartam rosszat. Nagyon ideges voltam, amikor eltörött a telefon. Nem gondoltam arra, hogy a többieket zavarom, hogy igazolatlan órát kapok, sajnálom. Szerencsére kaptam azóta egy új mobilt, egyszerűt, használtat. Tanár: Megértem, hogy segíteni akart az anyukájának, és azt is, hogy itt nincsenek barátai. Szervezek egy teadélutánt, ahol lehetősége lesz közelebb kerülni a diáktársaihoz. Moderátor: Csaba, mit csinál másképp a jövőben? Csaba: Ezentúl mindig kikapcsolom a mobilt, minden tanítási órán. Igyekszem figyelni kémia órán és persze tanulni is. Sajnálom a történteket. Tanár: Elfogadom a sajnálatát, látom, hogy megbánta a történteket. Úgy gondolom, hogy többet nem fog előfordulni ilyen eset. Felajánlom, hogy újból megírhassa a kémia dolgozatot. Csaba: Megköszöni a lehetőséget. Moderátor: Az osztály mit gondol az esetről? Diákok: Jó, hogy megbeszélték a történteket, kellemetlen volt Csaba kirohanása az óráról. Jobban odafigyelünk rá ezentúl. Kérdezzük meg a szereplőket, hogyan érezték magukat az adott szituációban! A másik csoport mondja el a véleményét az eljátszott történetről! 2. A szülő-gyerek konfliktus kezelése

14 Az esetet követően Csaba és anyukája beszéljék meg a történteket, legyen egy moderátor köztük. Mindkét fél mondja el az álláspontját, és igyekezzenek megérteni az egymás által elmondottakat. Igyekezzenek egy jövőbeli, közös célt kialakítani! Moderátor: Mindkét fél mondja el az álláspontját a saját szemszögéből! Mi vezetett a történtekhez (Ayeshával való találkozáshoz)? Csaba: Nem tudok megbírkózni az új helyzettel, nem érzem jól magam a költözés óta. Nem szeretem az új osztályomat, nincsenek barátaim, nem találom a helyem. Még a tanárokkal sincs jó kapcsolatom, unatkozok órán. A tanár kémia dolgozatra készített fel, amikor anyu telefonáltál, és kérted a segítségemet. Tudod, hogy nem szabad órán telefonálni. Igaz, én se kapcsoltam ki a mobilt. A tanár figyelmeztetett, de a következő órán megint megszólalt a mobil, el akarta tőlem venni, leesett és eltörött. Én kirohantam az óráról. Mivel szükségem volt mobilra, találtam egy hirdetést a neten ingyenes mobilvásárlással kapcsolatban. Megadtam a bankkártyám adatait, de levették a bankszámlámról a pénzt. A neten megismerkedtem Ayeshával, mivel magányos voltam, barátkozni akartam. Ezért mentem el a találkozóra. Anya: Azért költöztünk ide, mert nagyobb lehetőség van a munkavállalásra. De a munkavállaláshoz szükség van önéletrajzra, amit számítógépen kell megírni. Tudod Csaba, hogy nehézkesen használom a számítógépet, azért kértem a segítségedet. Nem gondoltam, hogy problémát okozok ezzel neked. Csak azonnali segítségre volt szükségem az önéletrajzhoz. Fontos, hogy legyen munkám, pénzünk. Aztán nagyon megijedtem, amikor Feri felismerte a laptopodon Ayeshában a bűnözőt. Féltem, hogy valami baj történik veled. Nem is akartam megnézni a levelezésedet, de most már nem bánom. Moderátor: Mit gondolnak a másik fél által elmondottakról? Csaba: Megértem, hogy szükséged van a munkára, a jövőben több segítséget nyújtok neked a számítógép használatában. Anya: Nem tudtam Csaba, hogy ennyire megviselt a költözés, az ismeretlen környezet. Beszélek az osztályfőnököddel, a kémia tanároddal, hogy segítsenek a beilleszkedési problémák megoldásában. De arra kérlek, hogy te is rendezd a konfliktusodat a kémia tanároddal. Moderátor: Összegezze a felek által megfogalmazott felajánlásokat! Hogyan tovább? Ki mit vár el a másiktól? Mit jelentenek a felek egymás számára? Csaba: Anyu nagyon fontos vagy a számomra: szeretném hogy többet beszéljünk egymással és oldjuk meg a problémáinkat! Anya: Nagyon szeretlek, nekem is fontos, hogy beszéljünk a problémáinkról, hogy ne kerüljünk hasonló helyzetbe!!! Kérdezzük meg a szereplőket, hogyan érezték magukat az adott szituációban! A másik csoport mondja el a véleményét az eljátszott történetről!

15 XII. Zárás 1. Kérdezzük meg a diákoktól, hogy megkapták-e a témától, amit vártak? 2. Hogyan érezték magukat? 3. Vannak-e meg válaszolatlan kérdések? 4. Milyen újabb bűnelkövetéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos témákat szeretnének feldolgozni?

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

SZKA_209_33. Örökbefogadás

SZKA_209_33. Örökbefogadás SZKA_209_33 Örökbefogadás diákmelléklet örökbefogadás 9. évfolyam 387 Diákmelléklet 33/1 ANITA TÖRTÉNETE Anita székesfehérvári lány. 15 éves, most kilencedikes tanuló a gimiben. Szülei elváltak. Apja

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség - 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség Nagy Attila cikke 1. Mitől rettegnek az üzletkötők a legjobban? Hol hullik el a legtöbb üzletkötő? Mi az a munka, amit fóbiásan igyekeznek elkerülni, és ha lehet

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon N É P E S S É G T U D O M Á N Y I K U T A T Ó I N T É Z E T NKI D E M O G R A P H I C R E S E A R C H I N S T I T U T E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1149 Budapest, Angol

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond?

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Az emberi figyelem nemegyszer elsiklik kisebb-nagyobb dolgok felett. Nagyon gyakran előfordul, hogy valamit bonyolultnak gondolunk, holott végtelenül

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Biztonságban a közösségi oldalakon is

Biztonságban a közösségi oldalakon is A Digitális világ tanára - pályázat Biztonságban a közösségi oldalakon is Készítette: Nemes-Nagy Katalin Erika Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye 2014. Iskolánkba zömmel

Részletesebben

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan állítsam be az Outlook-ot ingyenes e-mail címhez? 10. lecke Hogyan állítsam be az Outlook-ot, ha

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben