J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 8/2012.(II.8.) sz. határozat 2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 5/2012.(II.8.) sz. határozat A16 6/2012.(II.8.) sz. határozat 3./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző K3 9/2012.(II.8.) sz. határozat K3 10/2012.(II.8.) sz. határozat A16 11/2012.(II.8.) sz. határozat 4./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A16 7/2012.(II.8.) sz. határozat 5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása L5 12/2012.(II.8.) sz. határozat 6./ Egyebek 1./ Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása A17 13/2012.(II.8.) sz. határozat 2./ A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyása 1/14

2 Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind a 3 fő bizottsági tag jelen van. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot Napirendek tárgyalása: 1./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Elmondja, hogy 82 jogszabályváltozás érinti az önkormányzat költségvetését, illetve gazdálkodását. A hatályos rendeletek, a Képviselő-testületi határozatok, illetve a koncepció tárgyalásakor született határozat alapján készült el a évi költségvetési rendelet-tervezet. Ismerteti, hogy a költségvetés szerkezetében milyen változások láthatók a 82 jogszabályi változás következtében. Eddig az önkormányzat rendeletében szerepelt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az ETKIKI Többcélú Intézmény, illetve a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok. Az 1. számú mellékletet nézve, látható, hogy kikerült a költségvetési rendelet tervezetből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amit Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak fognak ez után nevezni. A költségvetés szerkezete a címrendben látható 3 részből fog összetevődni, ami mind azt vonja maga után, hogy ebben az évben 3 elemi költségvetést, 3 beszámolót, 3 ÁFA bevallást, 3 rehabilitációs bevallást kell elkészíteni. Minden intézménynek külön számlát kell nyitni, mivel 2013-tól feladatalapú finanszírozás fog életbe lépni a tervek szerint. Illetve az iskolának az államosításával kapcsolatos kiadások, tehát szerinte szeretné látni a kormány, hogy mi mennyibe kerül konkrétan. Ismerteti az előterjesztés 8-9. oldalán szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre került tételeket. Ha a rendeletet működési és felhalmozási részre osztjuk, akkor működési célú hitelfelvételre Ft került tervezésre, a felhalmozási célú hitelfelvételre Ft. Kibővült a költségvetési rendelet tervezet melléklete, a Magyarország stabilitásáról szóló törvény szerint be kell mutatnia az önkormányzatnak, hogy mi az, amire kötelezettséget vállal. Ezt eddig hitelfelvételi korlátnak hívták, most adósságot keletkeztető ügylet. A 14. számú mellékletben fel vannak sorolva az aktuális fejlesztési hitelek, illetve azoknak a törlesztő részlete, melyek nem tartalmazzák a kamatköltséget, ami ebben az évben Ft. A következő táblázatban fel van sorolva minden fejlesztési célú kiadás, amit a költségvetési rendelet tervezet tartalmaz. A 15. számú melléklet szerint Ft az önkormányzat saját bevétele, aminek 50%-áig vállalhat adósságot keletkeztető ügyletet. Tehát rangsorolnia kell a 2/14

3 bizottságnak és a Képviselő-testületnek, hogy melyek azok a fejlesztések, amiket szeretnének, hogy megvalósuljon, és a törvény meg is engedi, mert ahhoz, hogy most minden fejlesztés megvalósuljon a rendelet tervezet szerint, fel kellene venni ezt a Ft-os hitelt, amit a stabilitási törvény szerinti számítás nem enged meg. A koncepciót novemberben fogadta el a Képviselő-testület. Ismerteti, hogy melyek azok a kiadások, amelyeket a koncepciókor meghozott határozat tartalmaz. Az ETKIKI Többcélú Intézmény az esélyegyenlőségi napra nyert egy pályázatot, és ennek az önereje Ft került betervezésre. Fejlesztési kiadásként WEB kamera kiépítése az iskolánál Ft. A dolgozók meleg étkezési utalványa a közalkalmazottak illetve köztisztviselők tekintetében Ft/Fő/hó mértékben. Az utcák névváltozásából adódó kiadások fedezésére Ft került tervezésre. A rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozó személyek bére megint csak változott, mert eddig önkormányzati szinten kellett nézni, hogy hány rehabilitáltnak kell lenni, az összlétszám 5%-ának. Most ezt is külön-külön kell nézni a Polgármesteri Hivatalnál és az ETKIKI Többcélú Intézménynél. A temetőben az előtető finanszírozására Ft, ami rendelkezésre áll az elkülönített számlán. Testvérvárosi kapcsolatokra Ft. A képviselők részére informatikai eszköz vásárlása Ft értékben. A házasságkötő terembe bútorok vásárlása Ft értékben. Nagyteljesítményű kávéautomata Ft. A Polgármesteri Hivatalban a nem hőszigetelt nyílászárók cseréjére Ft. A szociális bizottság keretösszege maradt Ft. Romos ingatlanok rendbe tételére Ft. A Balmazújvárosi Kistérségnek Ft. A kistérség már is jelezte, hogy ez nem lesz elegendő a kistérségi tevékenységek ellátásra, és plusz Ft-al kérnek többet a feladat ellátásához. Ez az összeg már növeli a működési hiányt. A tűzoltóságnak koncepció szintjén Ft támogatás lett megszavazva. Mivel az önkormányzati tűzoltóságot a 3 önkormányzat fogja finanszírozni a támogatáson felül, ez az összeg is változni fog, Ft-ra emelkedik. Vitéz Zsolt bizottsági tag: Lát-e sarkalatos pontot a költségvetésnél, ami érdekesen alakul, mint pl. azt, hogy bejött a cafetéria? Minden bevételt az előző évi szinten tervezett. Itt az adóbevételekre gondol, mert az a legnagyobb összeg. Nem feltételezi azt, hogy ebben az évben sokkal nagyobb lesz az adófizetési hajlandóság, nem tudnak miből fizetni az emberek. Tavaly iparűzési adóra 25 millió forint volt tervezve és 30 millió forint teljesült. Ez szerencsésnek mondható, vagy alul volt tervezve, mert a válság hatását a tervezéskor bele kellett kalkulálni. Most 30 millió forintot tervezett, de ennyi nem biztos, hogy fog teljesülni, mert már jelzik az iparűzési adót fizetők, hogy kérik a mérséklést. A jogszabályi változások miatt nem látja kristály tisztán, hogy hogyan fog alakulni ez az év. Nem látja konkrétan, hogy mit akar a kormány ezzel a szigorítással, mert 2013-tól nem lehet hiányt tervezni. Azt a 65 millió forintot csak enyhíteni szükséges, az ÖNHIKI támogatásra mindenképpen pályázatot kell benyújtani, de azt majd február 29-ig dolgozzák ki, hogy az önkormányzatok hogyan lesznek rá jogosultak. Elképzelhető, hogy a költségvetési tervszámokat változtatni kell, és majd zárolni kell belőle tételeket. Sokkal rosszabbra 3/14

4 számított, de ez annak is tudható, hogy 2011-ben kevesebb volt az önkormányzat kifizetetlen számlája, mint 2010-ben. Vitéz Zsolt bizottsági tag: Az iskola államosításával kapcsolatban mi a véleménye, hogyan fog változni a pénzügyi helyzet? Szerinte azt a Ft-os normatívát, amit az iskola finanszírozására kap az önkormányzat, el fogják vonni. Azt, hogy az iskola kiadása és normatíva közötti különbséget az állam miből fogja finanszírozni, most nem tudja megmondani. De a feladatalapú finanszírozás azt fogja jelenteni, hogy amennyi pénzt ad a kormány annyiból kell a működést megoldani tól lesznek járások. Egyek a Balmazújvárosi Járáshoz fog tartozni. Ezek a járások a kormányhivataloknak lesznek a járási hivatalai, onnan kapják a feladatokat. Egyeket túl nagymértékben nem fogja érinteni, ez gondot a 2000 fő alatti lakosságszámú települések fog jelenteni, akiknek közös hivatalt kell felállítani a nagyobb településsel. A járási hivatalok államigazgatási feladatokat fognak ellátni. Olyan tervek is vannak, hogy a járási hivatalokon kívül kormányablakot kívánnak létrehozni. Többek között már tőle is megkérdezték, hogy ha Egyekre telepítenének kormányablakot, hol tudnának helyet biztosítani neki. Lehet, hogy egy kis pluszt is fog hozni, ha ide telepítenének egy kormányablakot. Április 15-től a szabálysértés már nem a hivatal feladata lesz, hanem a kormányhivatal fogja ellátni. Most azt mondja, hogy az egyeki lakosokat ügyintézés szempontjából túlzottan nem fogja érinteni, de konkrétumot akkor tud mondani, ha már ezekre is lesznek végrehajtási rendeletek. Nyilván, amikor 2013-től megalakulnak a járások, azzal egy időben a kistérségek meg is szűnnek, a társulásokról szóló törvényt, pedig hatályon kívül fogják helyezni. Valóban mindenféle területen rengeteg jogszabály változott. Nagyon sok jogszabály január 1- el lépett hatályba. Mivel rengeteg változás történt, nem elképzelhetetlen, hogy ha a költségvetési rendelettel kapcsolatban valamilyen észrevétel érkezne törvényességi szempontból, kéri, hogy próbálja méltányolni a bizottság, és a Képviselő-testület, mert ekkora mértékű jogszabálynak maximális megfelelni nem lehet. A rehabilitált foglalkoztatottak tekintetében intézményenként külön kell nézni a létszámot. December végén a rehabilitált foglalkoztatottakkal megköttetett a munkaszerződés. A törvény szerint 25 fő fölötti létszámmal rendelkező intézményeknél kell a rehabilitációs foglalkoztatást biztosítani. A Polgármesteri hivatalnál mivel 25 fő alatti el kell dönteni, hogy maradjon-e a rehabilitált foglalkoztatott, vagy ne maradjon. Tervezve van, tehát módosító indítványt lehet tenni, ha valakinek olyan javaslata van, hogy ne maradjon ez az 1 fő foglalkoztatott a Polgármesteri hivatalnál. A koncepciókor a Polgármesteri hivatal és az ETKIKI dolgozói részére meghatározott Ft/fő/hó cafetéria keret tekintetében azt kéri a bizottságtól és a testülettől is, hogy lehetőség szerint ne Ft/fő/hó étkezési utalványként határozza meg azt. Nagyon sokat változott a cafetéria rendszer is. Az Ft-os meleg étkezési utalvány elfogadására a Kft. konyhája nem lesz alkalmas. Ráadásul a két intézménynek a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény teljesen más lehetőségeket ad juttatás tekintetében. Azt javasolná, hogy a testület egy bértömeget adjon oda az intézményeknek, és az intézményvezetők megvizsgálják a rájuk vonatkozó törvény alapján, hogy az a keret mire ad lehetőséget. 4/14

5 A koncepciókor ez az összeg meleg étkezési utalványra lett meghatározva, erre most nem tudja felhasználni egyik intézmény sem, mert nincs saját konyhája. Holló János alpolgármester: Szerinte is egy bértömeget kellene átadni az intézményeknek és ott a legjobb utat megtalálni. Kovács Sándorné bizottsági tag: Ezzel ő is egyet tud érteni. A temetési kölcsön bevezetésére tenne javaslatot, mivel több esetben tapasztalta, hogy a családok nem igazán szeretnék a köztemetést, mert abban az esetben az adott rendelet szerint lehet a temetés kellékeit megvásárolni. Több esetben a családnak ezer forintra lenne szüksége ahhoz, hogy a családtagot saját elvárásának megfelelően el tudja temettetni. Ezt az összeget nyilván vissza is fizetné az önkormányzatnak. Erre a temetési kölcsönre kb Ft-ot javasol betervezni a költségvetésbe. A részletek a szociális rendeletben kerülnének kidolgozásra, amelyet visszahoznának a testület elé. Kovács Sándorné bizottsági tag: Maximálisan egyet ért a temetési kölcsön bevezetésével, tervezésével. Külön döntést igényel még a költségvetés tekintetében a Balmazújvárosi Kistérség plusz forrása a Ft, valamint a Tűzoltóság részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezése. Esetleg javaslatot tehet a bizottság a képviselők illetve az alpolgármester tiszteletdíjának egy szerény emelésére is. Éves szinten 1-2 millió forintos emelést ő is tudna támogatni. Ezen el lehetne gondolkodni. Holló János alpolgármester: Ha egységesen akar tárgyalni a testület a képviselők tiszteletdíjáról, azzal egyetért, külön nem szeretné, ha az alpolgármester tiszteletdíjáról tárgyalnának. Szeretné még tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat bizottságai át lettek szervezve. Januártól szociális bizottság nem létezik, csak a kötelező három bizottság maradt meg. Akkor javasolja, hogy a tiszteletdíjakat illetően hagyják meg a lehetőséget a Pénzügyi Bizottságnak. E tekintetben kéri, hogy konkrét javaslattal álljanak elő. Javasolja, hogy ezt a témát most egyáltalán ne hozzák elő. Kovács Sándorné bizottsági tag: Egyetért Vigh József bizottsági elnökkel. 5/14

6 Megkérdezi irodavezető asszonytól, hogy a koncepciókor az intézmények dolgozói részére meghatározott nem kötelező juttatás összegszerűen mennyi lett? Az ETKIKI intézményénél 65 fő esetében Ft-ot, a Polgármesteri hivatalnál 23 fő esetében Ft-ot, összességében Ft-ot jelentene. Ez plusz költséget jelent a tavalyi évhez képest, ezt nem tudja támogatni. Ezt az összeget nagyon sok helyre lehetne még fordítani. Kevesebb összeget, kb Ft-ot tudna támogatni. Pontosan kell javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy eltörli-e a bizottság illetve a testület a koncepcióban meghatározott összeget, vagy esetleg kevesebb összeget határoz meg. Holló János alpolgármester: Vagy esetleg legyen egy koncepció arra, hogy mennyi az, ami adható tényleg cafetéria szinten. A béren kívüli juttatások esetében a kifizetőt terhelő közterhek alapja a juttatás értékének 1,19-szerese, mely után a személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék és január 1-jétől a kifizetőt 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli. Ha a Szöghatár Kft. SZÉP Kártya elfogadó hely lenne, akkor lehetne a Széchenyi kártya alapba utalni. Egyébként a meleg étkezési utalványt sehogy nem tudják a dolgozók felhasználni, ahhoz kizárólag a munkavállalók étkeztetésére működtetett konyhát kellene létrehozni. Egyeken nincs olyan étterem, ahol ezt fel tudnák használni a dolgozók. Az Erzsébet utalvány Ft. Az adó alapja ebben az esetben is a juttatás 1,19 szerese, az adó mértéke 16 % és 10 % az egészségügyi hozzájárulás. Ezt pedig hideg élelmiszerre tudják a dolgozók felhasználni. Eddig azért is volt jó a meleg étkezési utalvány, mert ezzel a Kft. forgalma is nőtt. Ha ez nem lesz, akkor a Kft. forgalma biztos, hogy csökkenni fog. Eddig a hivatalban is sokan a meleg étkezési utalványt választották Meleg étkezési utalványt a Kft. akkor fogadhat el a jövőben, ha SZÉP Kártya elfogadó hely lesz. A Kft-nek kellene utána néznie, hogy milyen összegbe kerül a kártyaleolvasó beszerzése. Azért is lenne célszerű az étkeztetésben megoldást találni, mert az, az összeg először a dolgozónál, majd a Kft-nél maradna. Továbbra is sokallja ezt az összeget, tavaly kb. ugyanilyen nagyságrendben vették el a méltányossági ápolási díjat. Nem tudja elfogadni, hogy azt megszüntették, és abból csináljanak cafetéria rendszert. 6/14

7 Nyilván ez már testületi döntés kérdése. Már koncepció szinten elfogadásra került, azért is lett ez az összeg betervezve. Tavalyi évi szabályzók szerint a Ft./fő/hó. Szerinte ezt nem szabad a méltányossági ápolási díj megszüntetésével összefüggésbe hozni. Szakmai fórumokon a kollegáknak is az a véleménye, és ez az ő véleménye is, hogy ezt az évet nem érdemes nagyon szűkre szabni. Ahogyan irodavezető asszony is elmondta, szétszedik az intézményeket, ezek mutatnak egy bizonyos kiadást, bevételt, év végi tényszámokat. Számos statisztikai adatot is kérnek már a jövő évi feladatok finanszírozásához. Meggyőződése, hogy mivel a korábbi évek nem voltak szétszedve, ezért ők a bázisévnek a 2012-es évet fogják tekinteni. Ha most lecsökkentek minden egyes kiadást, jövőre biztos, hogy még ennyit sem ad az állam, még inkább lefelé fogják venni a forrásokat, a jelenlegi támogatásnak még kisebb hányadát fogják adni. Úgy gondolja, hogy nem ez az év, amikor lefelé kellene vinni a költségeket. Nem tudja elfogadni ezt a logikát, mert ezek csak feltételezések. Azt az összeget betervezik más célokra. A Szöghatár Kft-nek még kb. 20 millió forinttal meg kellene emelni a normatíváját, és azt azonnal zárolni is kell. Az általános tartalékokat is 10 millió forinttal meg lehetne emelni. Ha majd később tényleg jönnének támogatások, akkor azt oda tudnánk fordítani, ahová szükséges. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető. Annyival szeretné polgármester úr előbbi hozzászólását pontosítani, hogy amikor az ÖNHIKI-n nyernek egy összeget, azt a hiány csökkentésére adják. Tehát annyival mindig le kell csökkenteni a hiányt. Azt nem biztos, hogy oda fogja tudni adni az Önkormányzat a Kftnek. Ha csökkenteni tudják a támogatással a hitelállományt az is jó. Az legyen a cél, hogy az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége csökkenjen. Jegyző asszonynak viszont abban igaza van, hogy ezt az évet úgy kell tervezni, hogy az önkormányzat jogosult legyen az ÖNHIKI-n belül támogatásokra. Nem a Szöghatár Kft. ellen kíván szólni. Polgármester úr javasolta, hogy a Kft. részére tervezzenek be még plusz 20 millió forint normatívát és zárolják. Ő a Polgármesteri hivatal költségvetésében pontosan meg tudja mondani, hogy mi, mire van tervezve, az ETKIKI. Többcélú intézmény szintén. A Kft-nél először meg kellene nézni, hogy az átadott 30 millió forint hogyan van felhasználva. Nem biztos, hogy ezt pontosan meg tudják mondani. Az a véleménye, hogy plusz pénzt a Kft-nek akkor kell átadni, ha adnak mellé feladatot is. Határozzák meg, hogy azt a pénzt mire adja az Önkormányzat, ők viszont tudják megmondani, hogy azt mire használták fel. A hivatalnál a költségvetés minden oldalát alá tudják támasztani, sajnos a Kft-nél ez a helyzet nem áll fenn. Neki is vannak gondolatai ezzel kapcsolatosan. Ha átadják a Kft. részére finanszírozásként, normatíva jelleggel ezt az összeget, akkor azt bele tudják tenni a működésbe. Feladatot is tudnak mellé adni a Kft-nek, mert a településen nagyon sok mindent kellene még csinálni. Vehetnének fel kőműveseket, fokozhatnák a járdaépítést, csináltathatnák velük akár az útstabilizálást is, a romos ingatlanok eltakarítását is. A két intézmény részére betervezett összeget véleménye szerint nem a cafetériára kellene fordítani, fordíthatnák létszámbővítésre. 7/14

8 Az ETKIKI-nél is olyan dolgokra fordíthatnák, amely az oktatás színvonalát emelné, fordíthatnánk a csoportbontásra, vagy a biztonsági őrre. Olyanokra adjanak, amivel nő a színvonal az iskolában. Ha cafetériára adják oda, akkor a problémák még ugyanúgy megmaradnak. Azt hiszi, hogy a korábbi években mindenki megértette, hogy nincs mód és lehetőség arra, hogy egy kis juttatást adjanak a dolgozóknak. Most látna egy pici időszerűséget arra, hogy a saját dolgozóikat is kicsit értékeljék. A korábbi években erre nem volt lehetőség. Szerinte minden intézményi dolgozóra ráférne egy kis elismerés ilyen formában. Ahogyan itt elmaradtak ezek a jutalmazások, ez igaz az egész településre is. A településen is látható, hogy évek óta elmaradt sok minden. A település képe katasztrofális, nincsenek fasorok ültetve, a járdák össze vannak töredezve. Nem beszélve a romos ingatlanokról. Az utak alatti csatornák nagyon sok helyen el vannak dugulva, ki kell takarítatni, át kell mosatni. Úgy kellene gondolkodni, hogy valahogy meg kellene osztani a dolgokat. Ha tudnak adni, akkor adjanak juttatást a dolgozóknak, de ez a l3 millió forint nagy összeg. Nagyon sok helyre oda lehetne ezt tenni. Kovács Sándorné bizottsági tag: Egyetért polgármester úrral, az egész falu képe rendezetlen. A romos ingatlanokat nem bonthatná le az önkormányzat, és utána az övé lenne a telek? Az elgondolás jó, de erre pénzt kell áldozni. A betervezett 500 ezer forintból nem tudják az összes romos ingatlant lebontani. Ez az összeg arra elég, hogy az önkormányzat a közvetlen életveszélyt elhárítsa. Holló János alpolgármester: Helyesnek tartaná ezt a cafetériát odajuttatni a dolgozókhoz. Javasolja, hogy egységesen minden intézményben azt az Ft-os Erzsébet utalványt adják oda a dolgozóknak. Azt mindenki tudná használni. A többit, pedig át lehet csoportosítani a fontos dolgokra. Az 500 ezer forint a romos ingatlanokra szerinte is kevés. Vitéz Zsolt bizottsági tag: A következetességet is be kellene tartani. Évek óta beszélnek a létszám hiányról, ebben is megoldást kellene találni, ezekre is gondolni kell. Ezzel nem a cafetéria ellen beszél. A hivatalból a tavalyi évben volt az a nagymértékű elvándorlás. Két főt vettek fel a helyükre. Most már érzik, hogy ezeket az állásokat fel kell tölteni. A közfoglalkoztatottak tekintetében jelenleg annyi az információ, hogy összesen önkormányzati szinten 32 fő közmunkás tud jönni és csak 5 hónapon keresztül. Tehát szükség van az emberekre. Több javaslat elhangzott a költségvetés módosítására vonatkozóan. Megpróbálja összegezni, és kérné, hogy az elhangzott javaslatokban külön külön, döntsön a bizottság. - A Balmazújvárosi Kistérség részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése. 8/14

9 Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! - A tűzoltóság részére F. plusz átadott pénzeszköz tervezése. Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! - Temetési kölcsönre Ft tervezése. Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! Kéri, hogy aki az Önkormányzat évi költségvetését az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 5/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé: - Temetési kölcsönhöz Ft tervezése - Balmazújvárosi Kistérség részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése - Tűzoltóság részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése Megkérdezi, hogy a cafetériánál a csökkentett összegre van-e valakinek módosító javaslata? Javasolja, hogy a cafetériát fordítsák létszámbővítésre, legyen 1 1 fő az óvodában, az iskolában, a hivatalban, és a Kft-nél. Abból az összegből, ami megmarad, szeretné, ha a falurendezvényekre is fordítanának. Tavaly 0 forint volt betervezve. Szerinte nem rossz az, ha évközben tartanak különböző rendezvényeket. Erre tervezni kell. 9/14

10 Esetleg lehet egy olyan módosító javaslat, hogy vizsgálják meg az intézmények a létszámbővítés lehetőségét is, és az egyéb juttatás lehetőségét is. Az összeg legyen betervezve. A rendeletbe konkrét számok kellenek. A rendezvényekre tervezzenek be még plusz 2 millió forintot, a fennmaradó 11 millió forintból, pedig vizsgálják meg, hogy van-e rá mód, hogy 1-1 fő kerüljön az óvodába, az iskolába, a hivatalba és a Kft-hez. Ez a 13 millió forint csak az ETKIKI-nek és a hivatalnak van tervezve. A Kft-nek tervezett kiadások, az átadott pénzeszköz külön szerepel. Megemelhetik a Kft-nek az átadott pénzeszközt, de ne a két intézmény terhére. Akkor úgy fogalmaz, hogy a tervezett 13 millió forintból a rendezvényekre elvesznek 2 millió forintot, és a Szöghatár Kft. részére, kőművesre szintén 2 millió forintot, a többit, pedig a két intézmény létszámbővítésre fordíthatja. Elsősorban az akkut létszámhiány feltöltésére fordítódjon ez az összeg, egyébként meg döntsön a pénzügyi bizottság, és a testület. Javasolja, hogy a dolgozókra vonatkozó keretösszeget kapják meg az intézményvezetők, ők vizsgálják meg az álláshelyet, vizsgálják meg, hogy emellett még az egyéb juttatásra lenne-e lehetőség. Az adott kerettel hadd rendelkezzen, és gazdálkodjon az intézményvezető. Minden intézmény saját keretével had kalkuláljon. Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő/hó összeg elsősorban a létszámproblémák megoldására fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 6/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé: Az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére betervezett Ft./fő/hó összeg elsősorban a létszámproblémák megoldására fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. 10/14

11 2./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A köztemetés költségére érkezett be a vállalkozótól a díj, és ezt rendeletben szükséges leszabályozni. A rendelet mellékletében került aktualizálásra a köztemetés költsége. Kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ügyrendi Bizottság 7/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 3./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Mivel a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem volt, kéri, hogy aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 8/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 4./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Minden díjtétel emelve lett az infláció mértékével, 3.9 %-al a koncepciónak megfelelően. - Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakáscéljára szolgáló helységek bérleti díja 11/14

12 Kéri, hogy aki elfogadja az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 9/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. - A piaci vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak Kéri, hogy aki elfogadja a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 10/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság az a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. - A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása Kéri, hogy aki elfogadja a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 11/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007. (X. 11.) rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 12/14

13 5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítást is többek között a jogszabályváltozás teszi szükségessé. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában ez az 5 szakfeladat fog maradni, az összes többi egy belső szabályzatban lesz rögzítve. Abban van egy hiba, az 1. oldalon lévő as szakfeladatot innen törölni kell, mert véletlenül két helyre került be. Kéri, hogy aki egyetért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 12/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé. 6./ Egyebek 1./ Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása Minden évben meg kell határozni ezeket a célkitűzéseket. Ez alapján vannak lebontva az egyéni célkitűzések. Ezt jóvá kell hagynia a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy aki elfogadja a köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározásáról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 13/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 13/14

14 2./ A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyása A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyását le lehet venni napirendről, mert még nem készült el. Legfeljebb február végéig egy rendkívüli ülés keretében jóváhagyja a bizottság. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyását levegyék napirendről, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirend levételére vonatkozó javaslatot. A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és a nyilvános ülést 15:45 órakor bezárta. K.m.f. Vigh József bizottsági elnök Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 14/14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Áder László Christmann-né Horváth Klára Győri Csaba Tolnai Ferencné képviselők Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Áder László Christmann-né Horváth Klára Győri Csaba Tolnai Ferencné képviselők Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 10-én (csütörtökön) tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Jelen

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben