J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 8/2012.(II.8.) sz. határozat 2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 5/2012.(II.8.) sz. határozat A16 6/2012.(II.8.) sz. határozat 3./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző K3 9/2012.(II.8.) sz. határozat K3 10/2012.(II.8.) sz. határozat A16 11/2012.(II.8.) sz. határozat 4./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A16 7/2012.(II.8.) sz. határozat 5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása L5 12/2012.(II.8.) sz. határozat 6./ Egyebek 1./ Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása A17 13/2012.(II.8.) sz. határozat 2./ A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyása 1/14

2 Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind a 3 fő bizottsági tag jelen van. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot Napirendek tárgyalása: 1./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Elmondja, hogy 82 jogszabályváltozás érinti az önkormányzat költségvetését, illetve gazdálkodását. A hatályos rendeletek, a Képviselő-testületi határozatok, illetve a koncepció tárgyalásakor született határozat alapján készült el a évi költségvetési rendelet-tervezet. Ismerteti, hogy a költségvetés szerkezetében milyen változások láthatók a 82 jogszabályi változás következtében. Eddig az önkormányzat rendeletében szerepelt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az ETKIKI Többcélú Intézmény, illetve a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok. Az 1. számú mellékletet nézve, látható, hogy kikerült a költségvetési rendelet tervezetből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amit Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak fognak ez után nevezni. A költségvetés szerkezete a címrendben látható 3 részből fog összetevődni, ami mind azt vonja maga után, hogy ebben az évben 3 elemi költségvetést, 3 beszámolót, 3 ÁFA bevallást, 3 rehabilitációs bevallást kell elkészíteni. Minden intézménynek külön számlát kell nyitni, mivel 2013-tól feladatalapú finanszírozás fog életbe lépni a tervek szerint. Illetve az iskolának az államosításával kapcsolatos kiadások, tehát szerinte szeretné látni a kormány, hogy mi mennyibe kerül konkrétan. Ismerteti az előterjesztés 8-9. oldalán szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre került tételeket. Ha a rendeletet működési és felhalmozási részre osztjuk, akkor működési célú hitelfelvételre Ft került tervezésre, a felhalmozási célú hitelfelvételre Ft. Kibővült a költségvetési rendelet tervezet melléklete, a Magyarország stabilitásáról szóló törvény szerint be kell mutatnia az önkormányzatnak, hogy mi az, amire kötelezettséget vállal. Ezt eddig hitelfelvételi korlátnak hívták, most adósságot keletkeztető ügylet. A 14. számú mellékletben fel vannak sorolva az aktuális fejlesztési hitelek, illetve azoknak a törlesztő részlete, melyek nem tartalmazzák a kamatköltséget, ami ebben az évben Ft. A következő táblázatban fel van sorolva minden fejlesztési célú kiadás, amit a költségvetési rendelet tervezet tartalmaz. A 15. számú melléklet szerint Ft az önkormányzat saját bevétele, aminek 50%-áig vállalhat adósságot keletkeztető ügyletet. Tehát rangsorolnia kell a 2/14

3 bizottságnak és a Képviselő-testületnek, hogy melyek azok a fejlesztések, amiket szeretnének, hogy megvalósuljon, és a törvény meg is engedi, mert ahhoz, hogy most minden fejlesztés megvalósuljon a rendelet tervezet szerint, fel kellene venni ezt a Ft-os hitelt, amit a stabilitási törvény szerinti számítás nem enged meg. A koncepciót novemberben fogadta el a Képviselő-testület. Ismerteti, hogy melyek azok a kiadások, amelyeket a koncepciókor meghozott határozat tartalmaz. Az ETKIKI Többcélú Intézmény az esélyegyenlőségi napra nyert egy pályázatot, és ennek az önereje Ft került betervezésre. Fejlesztési kiadásként WEB kamera kiépítése az iskolánál Ft. A dolgozók meleg étkezési utalványa a közalkalmazottak illetve köztisztviselők tekintetében Ft/Fő/hó mértékben. Az utcák névváltozásából adódó kiadások fedezésére Ft került tervezésre. A rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozó személyek bére megint csak változott, mert eddig önkormányzati szinten kellett nézni, hogy hány rehabilitáltnak kell lenni, az összlétszám 5%-ának. Most ezt is külön-külön kell nézni a Polgármesteri Hivatalnál és az ETKIKI Többcélú Intézménynél. A temetőben az előtető finanszírozására Ft, ami rendelkezésre áll az elkülönített számlán. Testvérvárosi kapcsolatokra Ft. A képviselők részére informatikai eszköz vásárlása Ft értékben. A házasságkötő terembe bútorok vásárlása Ft értékben. Nagyteljesítményű kávéautomata Ft. A Polgármesteri Hivatalban a nem hőszigetelt nyílászárók cseréjére Ft. A szociális bizottság keretösszege maradt Ft. Romos ingatlanok rendbe tételére Ft. A Balmazújvárosi Kistérségnek Ft. A kistérség már is jelezte, hogy ez nem lesz elegendő a kistérségi tevékenységek ellátásra, és plusz Ft-al kérnek többet a feladat ellátásához. Ez az összeg már növeli a működési hiányt. A tűzoltóságnak koncepció szintjén Ft támogatás lett megszavazva. Mivel az önkormányzati tűzoltóságot a 3 önkormányzat fogja finanszírozni a támogatáson felül, ez az összeg is változni fog, Ft-ra emelkedik. Vitéz Zsolt bizottsági tag: Lát-e sarkalatos pontot a költségvetésnél, ami érdekesen alakul, mint pl. azt, hogy bejött a cafetéria? Minden bevételt az előző évi szinten tervezett. Itt az adóbevételekre gondol, mert az a legnagyobb összeg. Nem feltételezi azt, hogy ebben az évben sokkal nagyobb lesz az adófizetési hajlandóság, nem tudnak miből fizetni az emberek. Tavaly iparűzési adóra 25 millió forint volt tervezve és 30 millió forint teljesült. Ez szerencsésnek mondható, vagy alul volt tervezve, mert a válság hatását a tervezéskor bele kellett kalkulálni. Most 30 millió forintot tervezett, de ennyi nem biztos, hogy fog teljesülni, mert már jelzik az iparűzési adót fizetők, hogy kérik a mérséklést. A jogszabályi változások miatt nem látja kristály tisztán, hogy hogyan fog alakulni ez az év. Nem látja konkrétan, hogy mit akar a kormány ezzel a szigorítással, mert 2013-tól nem lehet hiányt tervezni. Azt a 65 millió forintot csak enyhíteni szükséges, az ÖNHIKI támogatásra mindenképpen pályázatot kell benyújtani, de azt majd február 29-ig dolgozzák ki, hogy az önkormányzatok hogyan lesznek rá jogosultak. Elképzelhető, hogy a költségvetési tervszámokat változtatni kell, és majd zárolni kell belőle tételeket. Sokkal rosszabbra 3/14

4 számított, de ez annak is tudható, hogy 2011-ben kevesebb volt az önkormányzat kifizetetlen számlája, mint 2010-ben. Vitéz Zsolt bizottsági tag: Az iskola államosításával kapcsolatban mi a véleménye, hogyan fog változni a pénzügyi helyzet? Szerinte azt a Ft-os normatívát, amit az iskola finanszírozására kap az önkormányzat, el fogják vonni. Azt, hogy az iskola kiadása és normatíva közötti különbséget az állam miből fogja finanszírozni, most nem tudja megmondani. De a feladatalapú finanszírozás azt fogja jelenteni, hogy amennyi pénzt ad a kormány annyiból kell a működést megoldani tól lesznek járások. Egyek a Balmazújvárosi Járáshoz fog tartozni. Ezek a járások a kormányhivataloknak lesznek a járási hivatalai, onnan kapják a feladatokat. Egyeket túl nagymértékben nem fogja érinteni, ez gondot a 2000 fő alatti lakosságszámú települések fog jelenteni, akiknek közös hivatalt kell felállítani a nagyobb településsel. A járási hivatalok államigazgatási feladatokat fognak ellátni. Olyan tervek is vannak, hogy a járási hivatalokon kívül kormányablakot kívánnak létrehozni. Többek között már tőle is megkérdezték, hogy ha Egyekre telepítenének kormányablakot, hol tudnának helyet biztosítani neki. Lehet, hogy egy kis pluszt is fog hozni, ha ide telepítenének egy kormányablakot. Április 15-től a szabálysértés már nem a hivatal feladata lesz, hanem a kormányhivatal fogja ellátni. Most azt mondja, hogy az egyeki lakosokat ügyintézés szempontjából túlzottan nem fogja érinteni, de konkrétumot akkor tud mondani, ha már ezekre is lesznek végrehajtási rendeletek. Nyilván, amikor 2013-től megalakulnak a járások, azzal egy időben a kistérségek meg is szűnnek, a társulásokról szóló törvényt, pedig hatályon kívül fogják helyezni. Valóban mindenféle területen rengeteg jogszabály változott. Nagyon sok jogszabály január 1- el lépett hatályba. Mivel rengeteg változás történt, nem elképzelhetetlen, hogy ha a költségvetési rendelettel kapcsolatban valamilyen észrevétel érkezne törvényességi szempontból, kéri, hogy próbálja méltányolni a bizottság, és a Képviselő-testület, mert ekkora mértékű jogszabálynak maximális megfelelni nem lehet. A rehabilitált foglalkoztatottak tekintetében intézményenként külön kell nézni a létszámot. December végén a rehabilitált foglalkoztatottakkal megköttetett a munkaszerződés. A törvény szerint 25 fő fölötti létszámmal rendelkező intézményeknél kell a rehabilitációs foglalkoztatást biztosítani. A Polgármesteri hivatalnál mivel 25 fő alatti el kell dönteni, hogy maradjon-e a rehabilitált foglalkoztatott, vagy ne maradjon. Tervezve van, tehát módosító indítványt lehet tenni, ha valakinek olyan javaslata van, hogy ne maradjon ez az 1 fő foglalkoztatott a Polgármesteri hivatalnál. A koncepciókor a Polgármesteri hivatal és az ETKIKI dolgozói részére meghatározott Ft/fő/hó cafetéria keret tekintetében azt kéri a bizottságtól és a testülettől is, hogy lehetőség szerint ne Ft/fő/hó étkezési utalványként határozza meg azt. Nagyon sokat változott a cafetéria rendszer is. Az Ft-os meleg étkezési utalvány elfogadására a Kft. konyhája nem lesz alkalmas. Ráadásul a két intézménynek a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény teljesen más lehetőségeket ad juttatás tekintetében. Azt javasolná, hogy a testület egy bértömeget adjon oda az intézményeknek, és az intézményvezetők megvizsgálják a rájuk vonatkozó törvény alapján, hogy az a keret mire ad lehetőséget. 4/14

5 A koncepciókor ez az összeg meleg étkezési utalványra lett meghatározva, erre most nem tudja felhasználni egyik intézmény sem, mert nincs saját konyhája. Holló János alpolgármester: Szerinte is egy bértömeget kellene átadni az intézményeknek és ott a legjobb utat megtalálni. Kovács Sándorné bizottsági tag: Ezzel ő is egyet tud érteni. A temetési kölcsön bevezetésére tenne javaslatot, mivel több esetben tapasztalta, hogy a családok nem igazán szeretnék a köztemetést, mert abban az esetben az adott rendelet szerint lehet a temetés kellékeit megvásárolni. Több esetben a családnak ezer forintra lenne szüksége ahhoz, hogy a családtagot saját elvárásának megfelelően el tudja temettetni. Ezt az összeget nyilván vissza is fizetné az önkormányzatnak. Erre a temetési kölcsönre kb Ft-ot javasol betervezni a költségvetésbe. A részletek a szociális rendeletben kerülnének kidolgozásra, amelyet visszahoznának a testület elé. Kovács Sándorné bizottsági tag: Maximálisan egyet ért a temetési kölcsön bevezetésével, tervezésével. Külön döntést igényel még a költségvetés tekintetében a Balmazújvárosi Kistérség plusz forrása a Ft, valamint a Tűzoltóság részére plusz Ft átadott pénzeszköz tervezése. Esetleg javaslatot tehet a bizottság a képviselők illetve az alpolgármester tiszteletdíjának egy szerény emelésére is. Éves szinten 1-2 millió forintos emelést ő is tudna támogatni. Ezen el lehetne gondolkodni. Holló János alpolgármester: Ha egységesen akar tárgyalni a testület a képviselők tiszteletdíjáról, azzal egyetért, külön nem szeretné, ha az alpolgármester tiszteletdíjáról tárgyalnának. Szeretné még tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat bizottságai át lettek szervezve. Januártól szociális bizottság nem létezik, csak a kötelező három bizottság maradt meg. Akkor javasolja, hogy a tiszteletdíjakat illetően hagyják meg a lehetőséget a Pénzügyi Bizottságnak. E tekintetben kéri, hogy konkrét javaslattal álljanak elő. Javasolja, hogy ezt a témát most egyáltalán ne hozzák elő. Kovács Sándorné bizottsági tag: Egyetért Vigh József bizottsági elnökkel. 5/14

6 Megkérdezi irodavezető asszonytól, hogy a koncepciókor az intézmények dolgozói részére meghatározott nem kötelező juttatás összegszerűen mennyi lett? Az ETKIKI intézményénél 65 fő esetében Ft-ot, a Polgármesteri hivatalnál 23 fő esetében Ft-ot, összességében Ft-ot jelentene. Ez plusz költséget jelent a tavalyi évhez képest, ezt nem tudja támogatni. Ezt az összeget nagyon sok helyre lehetne még fordítani. Kevesebb összeget, kb Ft-ot tudna támogatni. Pontosan kell javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy eltörli-e a bizottság illetve a testület a koncepcióban meghatározott összeget, vagy esetleg kevesebb összeget határoz meg. Holló János alpolgármester: Vagy esetleg legyen egy koncepció arra, hogy mennyi az, ami adható tényleg cafetéria szinten. A béren kívüli juttatások esetében a kifizetőt terhelő közterhek alapja a juttatás értékének 1,19-szerese, mely után a személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék és január 1-jétől a kifizetőt 10 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli. Ha a Szöghatár Kft. SZÉP Kártya elfogadó hely lenne, akkor lehetne a Széchenyi kártya alapba utalni. Egyébként a meleg étkezési utalványt sehogy nem tudják a dolgozók felhasználni, ahhoz kizárólag a munkavállalók étkeztetésére működtetett konyhát kellene létrehozni. Egyeken nincs olyan étterem, ahol ezt fel tudnák használni a dolgozók. Az Erzsébet utalvány Ft. Az adó alapja ebben az esetben is a juttatás 1,19 szerese, az adó mértéke 16 % és 10 % az egészségügyi hozzájárulás. Ezt pedig hideg élelmiszerre tudják a dolgozók felhasználni. Eddig azért is volt jó a meleg étkezési utalvány, mert ezzel a Kft. forgalma is nőtt. Ha ez nem lesz, akkor a Kft. forgalma biztos, hogy csökkenni fog. Eddig a hivatalban is sokan a meleg étkezési utalványt választották Meleg étkezési utalványt a Kft. akkor fogadhat el a jövőben, ha SZÉP Kártya elfogadó hely lesz. A Kft-nek kellene utána néznie, hogy milyen összegbe kerül a kártyaleolvasó beszerzése. Azért is lenne célszerű az étkeztetésben megoldást találni, mert az, az összeg először a dolgozónál, majd a Kft-nél maradna. Továbbra is sokallja ezt az összeget, tavaly kb. ugyanilyen nagyságrendben vették el a méltányossági ápolási díjat. Nem tudja elfogadni, hogy azt megszüntették, és abból csináljanak cafetéria rendszert. 6/14

7 Nyilván ez már testületi döntés kérdése. Már koncepció szinten elfogadásra került, azért is lett ez az összeg betervezve. Tavalyi évi szabályzók szerint a Ft./fő/hó. Szerinte ezt nem szabad a méltányossági ápolási díj megszüntetésével összefüggésbe hozni. Szakmai fórumokon a kollegáknak is az a véleménye, és ez az ő véleménye is, hogy ezt az évet nem érdemes nagyon szűkre szabni. Ahogyan irodavezető asszony is elmondta, szétszedik az intézményeket, ezek mutatnak egy bizonyos kiadást, bevételt, év végi tényszámokat. Számos statisztikai adatot is kérnek már a jövő évi feladatok finanszírozásához. Meggyőződése, hogy mivel a korábbi évek nem voltak szétszedve, ezért ők a bázisévnek a 2012-es évet fogják tekinteni. Ha most lecsökkentek minden egyes kiadást, jövőre biztos, hogy még ennyit sem ad az állam, még inkább lefelé fogják venni a forrásokat, a jelenlegi támogatásnak még kisebb hányadát fogják adni. Úgy gondolja, hogy nem ez az év, amikor lefelé kellene vinni a költségeket. Nem tudja elfogadni ezt a logikát, mert ezek csak feltételezések. Azt az összeget betervezik más célokra. A Szöghatár Kft-nek még kb. 20 millió forinttal meg kellene emelni a normatíváját, és azt azonnal zárolni is kell. Az általános tartalékokat is 10 millió forinttal meg lehetne emelni. Ha majd később tényleg jönnének támogatások, akkor azt oda tudnánk fordítani, ahová szükséges. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető. Annyival szeretné polgármester úr előbbi hozzászólását pontosítani, hogy amikor az ÖNHIKI-n nyernek egy összeget, azt a hiány csökkentésére adják. Tehát annyival mindig le kell csökkenteni a hiányt. Azt nem biztos, hogy oda fogja tudni adni az Önkormányzat a Kftnek. Ha csökkenteni tudják a támogatással a hitelállományt az is jó. Az legyen a cél, hogy az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége csökkenjen. Jegyző asszonynak viszont abban igaza van, hogy ezt az évet úgy kell tervezni, hogy az önkormányzat jogosult legyen az ÖNHIKI-n belül támogatásokra. Nem a Szöghatár Kft. ellen kíván szólni. Polgármester úr javasolta, hogy a Kft. részére tervezzenek be még plusz 20 millió forint normatívát és zárolják. Ő a Polgármesteri hivatal költségvetésében pontosan meg tudja mondani, hogy mi, mire van tervezve, az ETKIKI. Többcélú intézmény szintén. A Kft-nél először meg kellene nézni, hogy az átadott 30 millió forint hogyan van felhasználva. Nem biztos, hogy ezt pontosan meg tudják mondani. Az a véleménye, hogy plusz pénzt a Kft-nek akkor kell átadni, ha adnak mellé feladatot is. Határozzák meg, hogy azt a pénzt mire adja az Önkormányzat, ők viszont tudják megmondani, hogy azt mire használták fel. A hivatalnál a költségvetés minden oldalát alá tudják támasztani, sajnos a Kft-nél ez a helyzet nem áll fenn. Neki is vannak gondolatai ezzel kapcsolatosan. Ha átadják a Kft. részére finanszírozásként, normatíva jelleggel ezt az összeget, akkor azt bele tudják tenni a működésbe. Feladatot is tudnak mellé adni a Kft-nek, mert a településen nagyon sok mindent kellene még csinálni. Vehetnének fel kőműveseket, fokozhatnák a járdaépítést, csináltathatnák velük akár az útstabilizálást is, a romos ingatlanok eltakarítását is. A két intézmény részére betervezett összeget véleménye szerint nem a cafetériára kellene fordítani, fordíthatnák létszámbővítésre. 7/14

8 Az ETKIKI-nél is olyan dolgokra fordíthatnák, amely az oktatás színvonalát emelné, fordíthatnánk a csoportbontásra, vagy a biztonsági őrre. Olyanokra adjanak, amivel nő a színvonal az iskolában. Ha cafetériára adják oda, akkor a problémák még ugyanúgy megmaradnak. Azt hiszi, hogy a korábbi években mindenki megértette, hogy nincs mód és lehetőség arra, hogy egy kis juttatást adjanak a dolgozóknak. Most látna egy pici időszerűséget arra, hogy a saját dolgozóikat is kicsit értékeljék. A korábbi években erre nem volt lehetőség. Szerinte minden intézményi dolgozóra ráférne egy kis elismerés ilyen formában. Ahogyan itt elmaradtak ezek a jutalmazások, ez igaz az egész településre is. A településen is látható, hogy évek óta elmaradt sok minden. A település képe katasztrofális, nincsenek fasorok ültetve, a járdák össze vannak töredezve. Nem beszélve a romos ingatlanokról. Az utak alatti csatornák nagyon sok helyen el vannak dugulva, ki kell takarítatni, át kell mosatni. Úgy kellene gondolkodni, hogy valahogy meg kellene osztani a dolgokat. Ha tudnak adni, akkor adjanak juttatást a dolgozóknak, de ez a l3 millió forint nagy összeg. Nagyon sok helyre oda lehetne ezt tenni. Kovács Sándorné bizottsági tag: Egyetért polgármester úrral, az egész falu képe rendezetlen. A romos ingatlanokat nem bonthatná le az önkormányzat, és utána az övé lenne a telek? Az elgondolás jó, de erre pénzt kell áldozni. A betervezett 500 ezer forintból nem tudják az összes romos ingatlant lebontani. Ez az összeg arra elég, hogy az önkormányzat a közvetlen életveszélyt elhárítsa. Holló János alpolgármester: Helyesnek tartaná ezt a cafetériát odajuttatni a dolgozókhoz. Javasolja, hogy egységesen minden intézményben azt az Ft-os Erzsébet utalványt adják oda a dolgozóknak. Azt mindenki tudná használni. A többit, pedig át lehet csoportosítani a fontos dolgokra. Az 500 ezer forint a romos ingatlanokra szerinte is kevés. Vitéz Zsolt bizottsági tag: A következetességet is be kellene tartani. Évek óta beszélnek a létszám hiányról, ebben is megoldást kellene találni, ezekre is gondolni kell. Ezzel nem a cafetéria ellen beszél. A hivatalból a tavalyi évben volt az a nagymértékű elvándorlás. Két főt vettek fel a helyükre. Most már érzik, hogy ezeket az állásokat fel kell tölteni. A közfoglalkoztatottak tekintetében jelenleg annyi az információ, hogy összesen önkormányzati szinten 32 fő közmunkás tud jönni és csak 5 hónapon keresztül. Tehát szükség van az emberekre. Több javaslat elhangzott a költségvetés módosítására vonatkozóan. Megpróbálja összegezni, és kérné, hogy az elhangzott javaslatokban külön külön, döntsön a bizottság. - A Balmazújvárosi Kistérség részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése. 8/14

9 Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! - A tűzoltóság részére F. plusz átadott pénzeszköz tervezése. Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! - Temetési kölcsönre Ft tervezése. Kéri, hogy aki a fenti javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot! Kéri, hogy aki az Önkormányzat évi költségvetését az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 5/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé: - Temetési kölcsönhöz Ft tervezése - Balmazújvárosi Kistérség részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése - Tűzoltóság részére Ft plusz átadott pénzeszköz tervezése Megkérdezi, hogy a cafetériánál a csökkentett összegre van-e valakinek módosító javaslata? Javasolja, hogy a cafetériát fordítsák létszámbővítésre, legyen 1 1 fő az óvodában, az iskolában, a hivatalban, és a Kft-nél. Abból az összegből, ami megmarad, szeretné, ha a falurendezvényekre is fordítanának. Tavaly 0 forint volt betervezve. Szerinte nem rossz az, ha évközben tartanak különböző rendezvényeket. Erre tervezni kell. 9/14

10 Esetleg lehet egy olyan módosító javaslat, hogy vizsgálják meg az intézmények a létszámbővítés lehetőségét is, és az egyéb juttatás lehetőségét is. Az összeg legyen betervezve. A rendeletbe konkrét számok kellenek. A rendezvényekre tervezzenek be még plusz 2 millió forintot, a fennmaradó 11 millió forintból, pedig vizsgálják meg, hogy van-e rá mód, hogy 1-1 fő kerüljön az óvodába, az iskolába, a hivatalba és a Kft-hez. Ez a 13 millió forint csak az ETKIKI-nek és a hivatalnak van tervezve. A Kft-nek tervezett kiadások, az átadott pénzeszköz külön szerepel. Megemelhetik a Kft-nek az átadott pénzeszközt, de ne a két intézmény terhére. Akkor úgy fogalmaz, hogy a tervezett 13 millió forintból a rendezvényekre elvesznek 2 millió forintot, és a Szöghatár Kft. részére, kőművesre szintén 2 millió forintot, a többit, pedig a két intézmény létszámbővítésre fordíthatja. Elsősorban az akkut létszámhiány feltöltésére fordítódjon ez az összeg, egyébként meg döntsön a pénzügyi bizottság, és a testület. Javasolja, hogy a dolgozókra vonatkozó keretösszeget kapják meg az intézményvezetők, ők vizsgálják meg az álláshelyet, vizsgálják meg, hogy emellett még az egyéb juttatásra lenne-e lehetőség. Az adott kerettel hadd rendelkezzen, és gazdálkodjon az intézményvezető. Minden intézmény saját keretével had kalkuláljon. Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő/hó összeg elsősorban a létszámproblémák megoldására fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 6/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé: Az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére betervezett Ft./fő/hó összeg elsősorban a létszámproblémák megoldására fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. 10/14

11 2./ Rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A köztemetés költségére érkezett be a vállalkozótól a díj, és ezt rendeletben szükséges leszabályozni. A rendelet mellékletében került aktualizálásra a köztemetés költsége. Kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ügyrendi Bizottság 7/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 3./ évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Mivel a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem volt, kéri, hogy aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 8/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 4./ Különféle díjtételek módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Minden díjtétel emelve lett az infláció mértékével, 3.9 %-al a koncepciónak megfelelően. - Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakáscéljára szolgáló helységek bérleti díja 11/14

12 Kéri, hogy aki elfogadja az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 9/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. - A piaci vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak Kéri, hogy aki elfogadja a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 10/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság az a piaci és vásári helypénz díjszabásáról és a mérlegelési díjakról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. - A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása Kéri, hogy aki elfogadja a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 11/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007. (X. 11.) rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 12/14

13 5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítást is többek között a jogszabályváltozás teszi szükségessé. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában ez az 5 szakfeladat fog maradni, az összes többi egy belső szabályzatban lesz rögzítve. Abban van egy hiba, az 1. oldalon lévő as szakfeladatot innen törölni kell, mert véletlenül két helyre került be. Kéri, hogy aki egyetért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 12/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé. 6./ Egyebek 1./ Köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározása Minden évben meg kell határozni ezeket a célkitűzéseket. Ez alapján vannak lebontva az egyéni célkitűzések. Ezt jóvá kell hagynia a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy aki elfogadja a köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározásáról szóló határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Ügyrendi Bizottság 13/2012.(II.8.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság a köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 13/14

14 2./ A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyása A Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyását le lehet venni napirendről, mert még nem készült el. Legfeljebb február végéig egy rendkívüli ülés keretében jóváhagyja a bizottság. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármester évi szabadságolási tervének jóváhagyását levegyék napirendről, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirend levételére vonatkozó javaslatot. A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és a nyilvános ülést 15:45 órakor bezárta. K.m.f. Vigh József bizottsági elnök Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 14/14

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 8/2015. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. április 27. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 24-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2012. RNÖ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. február 13.-án Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014.

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014. 30/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december 15. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához 38/2015.(VIII.24.) sz.

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat évi fordulójához 38/2015.(VIII.24.) sz. 18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. augusztus 24. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 2. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 15/2013.(IX.2.) számú nemzetiségi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 10/2012. ERNŐ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. december 12.-én Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

11/2011. sz. TERKA. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

11/2011. sz. TERKA. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 11/2011. sz. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében 2011. május 27.-Én a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A MÁJUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A MÁJUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 4/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 05. 24-én 13:30 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben