MIELİTT TELEFONRENDSZERT VÁSÁROLNA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIELİTT TELEFONRENDSZERT VÁSÁROLNA"

Átírás

1 MIELİTT TELEFONRENDSZERT VÁSÁROLNA Mielıtt bárki új telefonrendszer vásárlásra, cserére szánná el magát, érdemes néhány dolgot alaposan átgondolni. Számtalan olyan kérdés vetıdhet fel egy ilyen projekt során, amire nem mindig van meg azonnal a pontos válasz. Nagyon sok olyan szolgáltatása, funkciója, kiegészítıje van egy korszerő telefonrendszernek, amire egy átlag felhasználó nem gondol, de a munkáját jelentısen segítheti, költségeit csökkentheti. Rengeteg olyan kifejezés fordulhat elı, amivel még nem találkozott, nincs tisztában a pontos jelentésével. Ha az igényeket nem sikerül pontosan megfogalmazni, akkor a végeredmény jelentısen eltérhet a valós szükségletektıl. Elıfordulhat, hogy egy olyan telefonrendszer lesz a beruházás eredménye, ami nem a megfelelı mérető, típusú, vagy nem tudja a szükséges szolgáltatásokat, netalántán nem a legjobb áron került beszerzésre. Ezzel a kis összefoglalóval szeretnénk segítséget nyújtani leendı ügyfeleink döntéshozói számára egy a közeljövıben megvalósítandó telefonrendszer projekt gyors, pontos és eredményes lebonyolításához. FONTOS SZABÁLY: A telefonrendszer vásárlást nem az anyagi keret meghatározásával kell kezdeni! Ha ez a szabály nem kerül betartásra, akkor számtalan, kedvezıtlen kompromisszum megkötése árán egy teljesen használhatatlan megoldás jöhet létre. AZ EREDMÉNYES PROJEKT MENETE: 1. A telefonrendszer szükséges méretének meghatározása A szükséges szolgáltatások, alkalmazások meghatározása A szükséges kiegészítık meghatározása A szükséges készülékek kiválasztása A megfelelı pénzügyi konstrukció kiválasztása A megfelelı partner kiválasztása A rendszer telepítését követı szolgáltatások

2 1. A telefonrendszer szükséges méretének meghatározása A telefonrendszer ideális méretének meghatározásánál a jelenlegi igények mellett figyelembe kell venni a jövıbeni igényeket is. GYAKRAN ELİFORDULÓ HIBÁK: Olyan rendszer választása, ami a jelenlegi kapacitás igényeket kielégíti, de a bıvíthetıség lehetıségét kizárja. Akár egyetlen új mellék, vagy fıvonal szükségessége esetén a teljes rendszert ki kell cserélni. Olyan rendszer választása, ami nem képes az IP technológiát kezelni. Egy kedvezı VoIP-os szolgáltatói ajánlat felbukkanása esetén a teljes rendszert ki kell cserélni. A fıvonalak és a mellékek arányának helytelen megválasztása. A túlzott fıvonali kapacitás költségnövekedést eredményez, a kis kapacitás pedig zavarja a folyamatos munkavégzést, aminek szintén lehetnek negatív pénzügyi hatásai. Vegyes fıvonalak használata a meglévı hívószámokhoz ragaszkodás miatt (analóg, ISDN, IP). Bonyolítja a rendszert, aminek költség növelı hatása lehet. VÁLASZTHATÓ PARAMÉTEREK: Egy alközpont kapacitásának pontos meghatározásánál az alábbi paraméterek közül kell a megfelelı kombinációt kiválasztani. Fıvonalak Mellékek FİVONALAK: Analóg fıvonal: egy beszédcsatorna, egy hívószám tartozik hozzá ISDN2 (ISDN BRI) fıvonal: két beszédcsatorna, a pont-multipont változathoz 1+2 hívószám a pont-pont változathoz 10-es hívószám mezı tartozik ISDN30 (ISDN PRI) fıvonal: harminc beszédcsatorna, 100-as hívószámmezı tartozik hozzá IP fıvonal: egy beszédcsatorna, tetszıleges hívószám tartozik hozzá MELLÉKEK: Analóg mellék: analóg eszközök kezelésére alkalmas (pl.: telefonkészülék, fax, modem, POS terminál, riasztó, stb.). Tetszıleges típusú (gyártó független) készülék használható hozzá. A mellékoldali hívószám kijelzést támogatja (rendszerfüggı). Hagyományos, egy érpáras telefonos hálózaton is mőködik; Digitális rendszerkészülék mellék: a rendszerrel azonos gyártótól származó, úgynevezett rendszerkészülékek kezelésére alkalmas. Az alközponti rendszer szolgáltatásai könnyen, általában egy gombnyomással elérhetık ezekrıl a készülékekrıl. Magas komfortfokozatú készülékek (kijelzı, kétirányú kihangosítás, telefonkönyv, stb.) Általában recepciós, portai, fınök-titkári készülékként alkalmazzák. Hagyományos, egy vagy két érpáras telefonos hálózaton is mőködik; Hibrid (analóg vagy digitális) mellék: analóg- vagy rendszerkészülékek támogatására egyaránt alkalmas. Költséghatékony megoldás, mert készülék csere esetén nem kell az 2

3 alközpontban kártyát cserélni. Hagyományos, egy vagy két érpáras telefonos hálózaton is mőködik; ISDN mellék: ISDN eszközök kezelésére alkalmas (telefonkészülék, modem, POS terminál, stb.). Tetszıleges típusú (gyártó független) készülék használható hozzá. Hagyományos, két érpáras telefonos hálózaton is mőködik; Mobil mellék: a mobil telefonok alközponti mellékként történı kezelésére alkalmas. Tetszıleges típusú (gyártó független) mobil készülék használható hozzá. Alap változatban egy analóg mellékek funkcionalitását biztosítja a mobil telefonon. Prémium változata megközelíti a rendszerkészülékek kényelmét és funkció gazdagságát (rendszer- és készülékfüggı). Gazdaságos üzemeltetéséhez GSM adapter használata javasolt; IP rendszerkészülék mellék: a rendszerrel azonos gyártótól származó, úgynevezett IP rendszerkészülékek kezelésére alkalmas. Az alközponti rendszer szolgáltatásai könnyen, általában egy gombnyomással elérhetık ezekrıl a készülékekrıl. Magas komfortfokozatú készülékek (kijelzı, kétirányú kihangosítás, telefonkönyv, stb.) Általában recepciós, portai, fınök-titkári készülékként, illetve több telephelyes rendszerek esetén a távoli telephelyen, vagy távmunkahelyen használják. Nem igényel külön hálózati infrastruktúrát, a számítógépes hálózaton (strukturált hálózat) mőködtethetı. Költséghatékony megoldás, nincs szükség külön hálózati végpontra, a PC-vel azonos végpontról mőködtethetı, mivel a készülékekben egy beépített switch található (típusfüggı); IP SIP mellék: gyártó független IP SIP készülékek kezelésére alkalmas. Az alközponti szolgáltatások nem mindegykét támogatja. A támogatott szolgáltatások mennyisége és listája rendszerfüggı. Magas komfortfokozatú készülékek (kijelzı, kétirányú kihangosítás, telefonkönyv, stb.). Általában olyan helyen használják, ahol nincs kiépítve külön alközponti infrastruktúra és nem elvárás a teljes alközponti szolgáltatás paletta elérése (pl: otthoni vagy távoli munkavégzés, néhány végpontos kis telephely, stb.); DECT mellék: a rendszerrel azonos gyártótól származó, úgynevezett DECT (vezeték nélküli) rendszerkészülékek kezelésére alkalmas. Leginkább ott alkalmazható, ahol a vezetékes mellékek kiépítése nehézkes, vagy a felhasználók egy adott területen belül folyamatos mozgásban vannak. A mőködéséhez egy bázisállomásokból felépített házi GSM hálózat szükséges, amelyen belül a felhasználók a náluk lévı DECT készülékek segítségével hívást kezdeményezhetnek, illetve fogadhatnak mozgás közben. Kaputelefon mellék: a rendszerrel azonos gyártótól származó kaputelefonok kezelésére alkalmas. A kültéri kaputelefon egységrıl bármely, elıre beprogramozott mellék (mellékek) felhívható, a felhívott mellékrıl az ajtó gombnyomásra nyitható; 3

4 A JÓL PARAMÉTEREZHETİ RENDSZEREK TULAJDONSÁGAI: Támogatja az elıbbiekben felsorolt fıvonal és mellék típusok többségét A kívánt fıvonali és mellék kapacitások a lehetı legpontosabban beállíthatók (kis léptékő skálázás) Széles skálán paraméterezhetı fıvonali (3-50, vagy akár beszéd csatorna) és mellék (8-96, vagy akár mellék) oldalon egyaránt KÖVETKEZTETÉSEK, TAPASZTALATI MEGÁLLAPÍTÁSOK: A fıvonalak összeállításánál lehetıség szerint a homogenitás legyen a vezérelv Amíg a fıvonalak terén célszerő a homogenitásra törekedni, addig a mellékek kiválasztásánál a funkcionalitást kell alapul venni A fıvonalak és mellékek aránya átlagos telefon használat esetén egy az öthöz A magasabb funkcionalitást biztosító mellékek és az analóg mellékek aránya a felhasználás függvénye legyen, de semmiképpen ne csökkenjen az egy a tízhez arány alá 4

5 2. A szükséges szolgáltatások, alkalmazások meghatározása A hatékonyság egyik elengedhetetlen feltétele a jól megválasztott munkaeszköz. A telefonrendszer csak akkor válik ilyen eszközzé, ha megfelelı szolgáltatás csomaggal van kiegészítve. GYAKRAN ELİFORDULÓ HIBÁK: Olyan rendszer választása, ami a telefonáláson kívül semmi másra nem alkalmas. Egy ilyen rendszer soha nem hozza vissza a beruházás költségét, nem segíti a hatékony munkavégzést A beruházási költségek csökkentésének érdekében a hasznos, de pénzbe kerülı kiegészítı szolgáltatások elhagyása. A lehetısége ugyan meg lett teremtve annak, hogy egy a hatékony munkavégzést támogató eszközzé váljon a beszerzett telefonrendszer, ugyanakkor a rövidtávú költségcsökkentés oltárán feláldozásra került ez a lehetıség A beszerzett eszköz alkalmas a hatékony munkavégzés támogatására, de az eszköz szolgáltatásainak teljes körő használatához szükséges információk nem állnak rendelkezésre. Beszerzésre került egy kiváló eszköz kiváló szolgáltatásokkal, de a gyártón, illetve a telepítın kívül senki nem tudja, hogy valójában mire is képes a rendszer Olyan szolgáltatásokkal, tulajdonságokkal felruházott eszköz került beszerzésre, amire semmi szükség nincs. Jó esetben nem került sokkal többe, mint az a rendszer, amire valójában szükség lett volna ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: Egy korszerő telefonrendszer alap szolgáltatás listája egy több oldalas dokumentáció, ami akár több száz szolgáltatást is tartalmazhat. A különbözı gyártók szinte ugyan azt kínálják más - más megnevezéssel. A legfontosabb szolgáltatások, amiket mindenképpen jó, ha tud a kiválasztandó telefonrendszer: Analóg hívószám kijelzés: a hívó fél hívószáma, legyen az külsı- vagy belsı hívás, analóg kijelzıs készüléken is megjeleníthetı (pl. ki kereste - kit kell visszahívni, ki hívja - fontos-e fogadnia a hívást, stb.) Automatikus útvonalválasztás: a kimenı hívás a hívószám alapján automatikusan a programozáskor beállított hívásirányba, a megadott fıvonalon megy ki (pl. költségcsökkentés - a mobil hívás a GSM adapteren menjen ki) Automatikus nappali/éjszakai üzemmód: különbözı idıszakokhoz, különbözı mőködési módok programozhatók, amik között a rendszer automatikusan tud választani (pl. az alközpont mőködése a felhasználó munkarendjéhez igazítható - munkaidıben a hívások a kezelıre futnak, munkaidı után a portára) PIN kód kezelés: a hívások engedélyezésének, ellenırzésének, csoportosításának lehetıségét biztosító funkció. Három szintje különböztethetı meg: 1. kényszerített és ellenırzött (személyi kód): csak a rendszerbe elıre beprogramozott kód megadásával kezdeményezhetı hívás. A hívások mindig egy személyhez, a kód tulajdonosához kötıdnek. A felhasználók hívás költségeinek kimutatására használható 2. kényszerített, de nem ellenırzött (számla kód): csak egy elıre megadott hosszúságú, de tetszıleges számsorból álló kód megadásával kezdeményezhetı hívás. A hívások mindig 5

6 ahhoz a mellékhez kötıdnek, amelyrıl kezdeményezték. Az adott mellék hívás költségeinek kimutatására használható 3. opcionális és nem ellenırzött (projekt kód): egy hívás kezdeményezhetı egy tetszıleges kód megadásával, vagy anélkül is. A hívás vagy ahhoz a mellékhez kötıdik, amelyrıl kezdeményezték, vagy a megadott kódhoz. Egy projekthez, vagy ügyfélhez tartozó költségek elkülönítésére, meghatározására használható Betárcsázás (DISA): az alközponti funkciók egy külsı hívószámról történı elérése a megfelelı jogosultsággal rendelkezı felhasználók számára (pl. költség csökkentés - a külföldi partner felhívása a kedvezményes vezetékes vonalról egy külsı helyszínrıl, otthoni munkavégzés - konferencia beszélgetés kezdeményezése az alközponton keresztül, stb.) Konferenciahívás: egyszerre kettınél több beszélgetı partner összekapcsolása. Egy adott konferenciabeszélgetésbe bevonható résztvevık, illetve az egy idıben zajló különbözı konferenciák száma ésszerő határokon belül nem korlátos (pl. egy ügyfél által felvetett probléma gyors megoldása több érintett szakember bevonásával anélkül, hogy azoknak egy helyen kellene tartózkodni) Rövidített hívószámkezelés: a mellékek hívása egy elıre programozott rövid hívószámmal történik. (pl. egy másik telephelyen dolgozó kolléga hívása esetén nem kell végig tárcsázni a teljes számot, mobil mellék hívása, stb.) Központi telefonkönyv: az alközpontban tárolt, központilag menedzselt, minden rendszerkészüléket használó felhasználó által elérhetı telefonkönyv, amibıl a kiválasztott telefonszám egy gombnyomással tárcsázható (pl. naprakész telefonkönyv - a kollégák, a partnerek hívószámainak tárolása, a változások központi kezelése) Hívás átirányítás: a beérkezı hívást foglaltság, nem válaszol, vagy egyedi beállítás esetén a rendszer automatikusan tovább küldi egy elıre meghatározott belsı- (mellék) vagy külsı hívószámra (mobil) csökkentve a megválaszolatlan hívások számát (pl. a mőszaki kolléga éppen telefonál, amikor egy ügyfél keresi, a hívás automatikusan egy másik mőszakos kolléga készülékére tevıdik át) Hívás átadás - átvétel: a beérkezı hívást egy másik mellékre tovább lehet adni, vagy egy másik mellékrıl át lehet venni a hívás megszakadása nélkül (pl. a feltett kérdésre nem tud válaszolni a vonalban lévı kolléga, ezért átadja egy másik kollégának) Hívás tartásba tétele, sorba állítása: az egy idıben beérkezı, párhuzamos hívások egyidejő kezelésének lehetısége, fontossági sorrendbe állítása. Átváltás az aktuális hívásról az újonnan beérkezı hívásra, majd a tájékoztatás után visszatérés az eredeti híváshoz. Több egyidejő hívás esetén a hívások rangsorolhatók a fontossági sorrend vagy a várakozás ideje alapján Híváscsoportok létrehozása: elıre meghatározott mellékekbıl kialakított csoport, akik között a beérkezı hívások egy megadott algoritmus alapján kerülnek szétosztásra (pl. a szervizben dolgozó kollégák csoportja esetén mindig annak a telefonja csörög, aki szabad) 6

7 OPCIONÁLIS ALKALMAZÁSOK: Egy fejlett telefonrendszer számítógépes alkalmazások széles választékával támogatja a hatékony irodai munkát. Az alkalmazások egy része csak egy-egy munkahelyhez köthetık, míg más alkalmazások a telefonrendszer minden felhasználója számára elérhetıvé tehetı. Számítógépes kezelı: teljes kezelıi felületet biztosít a számítógépen, beleértve a felhasználói állapot tablót (foglaltsági tabló), valamint a munkatársak elérhetıségére és jelenlétére vonatkozó információkat, amivel jelentısen növeli a híváskezelés hatékonyságát Automatakezelı: a beérkezı hívások fogadására, hangos menü rendszeren keresztüli irányítására képes alkalmazás. Az egy idıben kezelhetı hívások száma a csatorna számtól függ. A minimális csatornaszámot a fıvonalak száma alapján célszerő meghatározni Hangposta: mellékekhez rendelhetı, üzenetek fogadására, tárolására képes alkalmazás. Üzenethagyás esetén a rendszer a mellékhez rendelt telefonkészüléken keresztül figyelmezteti a felhasználót a postafiók lehallgatására. Az üzenetek a készülékek segítségével hallgathatók meg, illetve azok segítségével törölhetık, vagy tárolhatók Videokonferencia: a felépített telefon konferencia résztvevıi között létre hozható videó kapcsolat. A maximális résztvevık száma azonos a lehetséges telefon konferencia résztvevık számával. A videó konferenciába bevonni kívánt résztvevık mindegyikének rendelkeznie kell a szükséges videó komponenssel. Call Center: egy olyan ügyfélszolgálati alkalmazás, amely képes a beérkezı hívásokat egy meghatározott algoritmus alapján szétosztani a hívócsoportba beléptetett ügyintézık között (pl. képesség, terheltség, stb.) a hívócsoportba beléptetni, illetve onnan kiléptetni ügyintézıket valós idejő adatokat szolgáltatni a hívások számáról, állapotáról, az ügyintézık leterheltségérıl, hatékonyságáról felügyelıi, adminisztrátori, és ügyintézıi jogosultsági szinteket megkülönböztetni, a szintekhez megfelelı kezelı felületet biztosítani felügyelı: a csoport munkáját felügyeli, és szükség esetén beavatkozik a folyamatokba (pl. új ügyintézıket léptet be, áthelyez ügyintézıket egyik csoportból a másikba, stb.) adminisztrátor: a rendszer mőködését felügyeli, és szükség esetén beavatkozik a folyamatokba (pl. újabb erıforrásokat von be, eszközöket, erıforrásokat árcsoportosít, stb.) ügyintézı: a beérkezı hívásokat kezeli Contact Center: egy olyan kibıvített funkcionalitású Call Center alkalmazás, amely képes a beérkezı hívások mellett az -en beérkezı megkereséseket is kulcsszavak vagy PIN kód alapján a beléptetett ügyintézık között szétosztani ügyfél azonosító alapján külsı adatbázisból az ügyfélhez tartozó adatokat megkeresni, azokon módosításokat végrehajtani Egységes üzenetkezelés (Unified Messaging): egy olyan alkalmazás, amely képes: hangposta, és fax üzeneteket kezelni levelezırendszerrel együttmőködve postafiókra küldi a hangüzenet fájlokat, illetve faxokat 7

8 a hangposta fiókban is meghallgathatók az -ek és fax-ok szövege (angol) Szállodai interfész: egy olyan alkalmazás, amely képes a szállodai Front Office rendszerrel kommunikálni, attól információt kérni és adatokat szolgáltatni az alábbi területeken: Chek in/out: a vendég be- és kijelentkeztetése, a szobai mellékek engedélyezése, tiltása Room status: szoba állapot beállítása, változtatása Mini bár terhelés: a mini bárból történt fogyasztások rögzítése Díjadat szolgáltatás: a szobai mellékrıl kezdeményezett hívások adatainak továbbítása Ébresztés: ébresztés kérés rögzítése, ébresztı hívások kezdeményezése KÖVETKEZTETÉSEK, TAPASZTALATI MEGÁLLAPÍTÁSOK: Egy modern telefon rendszer képességei messze meghaladják a korábbi, csak telefonálásra használt eszközök képességeit Cég mérettıl, tevékenységtıl függetlenül ma már mindenki egyénre szabottan megtalálhatja a számára megfelelı telekommunikációs eszközt A piacon található telefon rendszerek és a hozzájuk tartozó szolgáltatások mindenki munkáját képesek megkönnyíteni, felgyorsítani, hatékonyabbá tenni 8

9 3. A szükséges kiegészítık meghatározása Ahhoz, hogy egy jól méretezett, a megfelelı szolgáltatásokkal felruházott telefonrendszert hatékonyan lehessen használni, biztosítani kell a folyamatos és gazdaságos mőködését. GYAKRAN ELİFORDULÓ HIBÁK: A kiválasztott rendszer nem képes semmilyen kiegészítı eszközt kezelni A helyszíni adottságok nem megfelelı ismerete (pl: áramszünetek gyakorisága, hossza, villám, stb.) A beruházási költségek csökkentésének érdekében a hasznos, de pénzbe kerülı kiegészítı eszközök elhagyása A lehetıségek ismeretének hiánya VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTİK: Szünetmentes tápegység: egyidejőleg két mőködési problémára jelent megoldást. Rövid, néhány tized másodperces áramkimaradás esetén nem engedi a telefon rendszert leállni, ezzel megakadályozza az újra indulás által okozott üzemkiesést. Hosszabb áramkimaradás esetén (az áthidalási idı az akkumulátor kapacitásától függ) biztosítja a mőködéshez szükséges energia ellátást GSM adapter: a telefonálási költségek csökkentésére és a mobil telefonok alközpontba integrálására használható eszköz. A vezetékes készülékekrıl indított mobil hívások esetében jelenthet költség megtakarítást, mert ezek a hívások az adapterben lévı SIM kártya segítségével mobil - mobil hívássá alakíthatók. A megtakarítás a vezetékes - mobil és a mobil - mobil hívások percdíjainak különbségébıl adódik. Amennyiben a telefon rendszer képes a mobil készülékek mellékként történı integrálására (mobil mellék funkció), akkor szintén az adapterben lévı SIM kártya teszi lehetıvé a költséghatékony alkalmazást. A mőködéséhez csatornánként, egy - egy GSM SIM kártyára van szükség. A szükséges csatornaszám meghatározása a vezetékes - mobil hívások havi költségeinek, illetve az integrálni kívánt mobil készülékek számának figyelembevételével történik. A telefon rendszerhez analóg, ISDN, vagy IP felületen keresztül csatlakoztatható Díjszámláló szoftver: a telefon rendszer által szolgáltatott hívás információk feldolgozására alkalmas szoftveres megoldás. A telefon rendszer minden hívásról készít egy hívás rekordot, ami tartalmazza a hívó és a hívott fél adatait, a hívás idejét és hosszát. Ezt a rekordot képes a díjszámláló szoftver feldolgozni, a hívásokat beárazni, az egyes felhasználókról kimutatásokat készíteni. A hívás költségek kimutatásra, esetleges tovább számlázáshoz szükséges információk szolgáltatásra használható. Mőködhet online módon egy folyamatosan üzemelı PC-n, ami közvetlenül a telefonrendszerhez csatlakozik és valós idejő információkat szolgáltat, illetve offline módon, amikor a hívás rekordok egy adatgyőjtı dobozba kerülnek, és onnan, idıszakosan kerülnek kiolvasásra és feldolgozásra. Az online mőködés elınye a valós idejő adatszolgáltatás, az offline mőködésé pedig a magasabb adatbiztonság. A kettı kombinációja is lehetséges. 9

10 KÖVETKEZTETÉSEK, TAPASZTALATI MEGÁLLAPÍTÁSOK: Egy jól méretezett szünetmentes tápegységgel biztosítható a telefonrendszer folyamatos mőködése Megfelelı csatornaszámú GSM adapterrel akár 20-30%-kal is csökkenthetık a hívásköltségek Díjszámláló szoftver alkalmazásával ellenırizhetıvé válik a hívásköltség alakulása, illetve másodlagos hatásként (pszichológiai hatás) csökkenthetık a hívásköltségek 10

11 4. A szükséges készülékek kiválasztása Ha sikerült az igényeknek megfelelı telefonrendszert összeállítani, akkor érdemes figyelmet fordítani a gyors és kényelmes használatára is. A felhasználó számára a legkiválóbb rendszer is fapadosnak fog tőnni, ha a telefonkészülék, amin nap mind nap dolgozik, nem teszi számára egyszerővé és kényelmessé a rendszerszolgáltatások elérését. GYAKRAN ELİFORDULÓ HIBÁK: A beruházási költségek csökkentésének érdekében alacsony komfortfokozatú készülékek választása (maximális követelmény: lehessen vele telefonálni) A különbözı technológiával mőködı készülék típusok közötti különbségek ismeretének hiánya. (analóg - digitális IP, vezetékes - vezeték nélküli - DECT) A MEGFELELİ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: A felhasználás célja szerint (recepciós, titkárnıi, fınöki, ügyfélszolgálati, karbantartói, stb.) A felhasználás helyszíne szerint (épületen belül, telephelyen belül, egy másik telephelyen, a világ másik pontján, stb.) A felhasználás módja szerint (helyhez kötött, állandó mozgásban lévı, utazó, stb.) A felhasználás gyakorisága szerint (munkaeszköz, a munkavégzéshez fontos, az elérhetıséghez szükséges, tárgyalótermi, stb.) VÁLASZTHATÓ KÉSZÜLÉKEK: Analóg készülékek: egy telefonalközpont analóg-, vagy hibrid portjára, esetleg közvetlenül egy analóg fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások (pl. hívás- átadás, átvétel) csak korlátozottan, összetett billentyő kombinációk segítségével érhetık el. Nem jeleníthetık meg rajtuk hívás információk (pl. ki- és mikor keresett). A komfortosabbak kihangosíthatók, programozható memória gombokkal rendelkeznek, de a legegyszerőbbek a telefonáláson kívül másra nem alkalmasak. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók Analóg kijelzıs készülékek: egy telefonalközpont analóg-, vagy hibrid portjára, esetleg közvetlenül egy analóg fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások (pl. hívás- átadás, átvétel) csak korlátozottan, összetett billentyő kombinációk segítségével érhetık el, de a hívás információkat már képesek megjeleníteni (pl. ki- és mikor keresett). Általában kihangosíthatók, rendelkeznek programozható memória gombokkal. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók 11

12 Analóg speciális szállodai készülékek: egy telefonalközpont analóg-, vagy hibrid portjára, esetleg közvetlenül egy analóg fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások (pl. hívás- átadás, átvétel) csak korlátozottan, összetett billentyő kombinációk segítségével érhetık el. Nem jeleníthetık meg rajtuk hívás információk (pl. ki- és mikor keresett). Általában kihangosíthatók, rendelkeznek programozható memória gombokkal, amelyek segítségével a szállodai szolgáltatások könnyebben elérhetık. Nagymérető, egyedileg feliratozható információs felületekkel rendelkeznek. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók Analóg vezeték nélküli készülékek: egy telefonalközpont analóg-, vagy hibrid portjára, esetleg közvetlenül egy analóg fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások (pl. hívás- átadás, átvétel) csak korlátozottan, összetett billentyő kombinációk segítségével érhetık el, de a hívás információkat már képesek megjeleníteni (pl. ki- és mikor keresett). A készülék bázisa, ami egyben a töltıje is fix, hálózati végponthoz kötött, a kézibeszélıjével a felhasználó szabadon tud mozogni. A hatótávolsága szabad téren elérheti a 300 m-t, viszont épületen belül (épület szerkezetétıl, anyagától függıen) ez akár 30 m alá is csökkenhet. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók ISDN készülékek: egy telefonalközpont ISDN mellék portjára, esetleg közvetlenül egy ISDN BRI fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások viszonylag széles körően (készülékfüggı), legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Általában kihangosíthatók. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága típustól függıen változik. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók ISDN vezeték nélküli készülékek: egy telefonalközpont ISDN mellék portjára, esetleg közvetlenül egy ISDN BRI fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások viszonylag széles körően (készülékfüggı), legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Általában kihangosíthatók. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága típustól függıen változik. A készülék bázisa, ami egyben a töltıje is fix, hálózati végponthoz kötött, a kézibeszélıjével a felhasználó szabadon tud mozogni. A hatótávolsága szabad téren elérheti a 300 m-t, viszont épületen belül (épület szerkezetétıl, anyagától függıen) ez akár 30 m alá is csökkenhet. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók 12

13 IP SIP készülékek: egy telefonalközpont IP portjára, esetleg közvetlenül egy IP SIP fıvonalra csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások széles körően (a SIP protokol korlátain belül), legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Kihangosíthatók, rendelkeznek elıre programozott funkció gombokkal és szabadon programozható memória gombokkal is. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága, illetve a programozható gombok száma típustól függıen változik. Minden telefon rendszerhez, gyártótól függetlenül alkalmazhatók. Az alközponti rendszertıl távol, akár több ezer kilométerre is üzemelhetnek a megfelelı IP kapcsolat biztosítása esetén. Nincs szükség önálló hálózati végpont kiépítésére, a beépített switch-nek köszönhetıen egy PC-vel közös végponton is üzemelhet Digitális rendszerkészülékek: egy telefonalközpont digitális-, vagy hibrid portjára csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások teljes körően, legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Kihangosíthatók, rendelkeznek elıre programozott funkció gombokkal és szabadon programozható memória gombokkal is. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága, illetve a programozható gombok száma típustól függıen változik. Csak a készülék gyártójával azonos alközponti rendszerekhez használhatók IP rendszerkészülékek: egy telefonalközpont IP portjára csatlakoztathatók. Az alközponti szolgáltatások teljes körően, legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Kihangosíthatók, rendelkeznek elıre programozott funkció gombokkal és szabadon programozható memória gombokkal is. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága, illetve a programozható gombok száma típustól függıen változik. Csak a készülék gyártójával azonos alközponti rendszerekhez használhatók. Az alközponti rendszertıl távol, akár több ezer kilométerre is üzemelhetnek a megfelelı IP kapcsolat biztosítása esetén. Nincs szükség önálló hálózati végpont kiépítésére, a készülékbe épített switch-nek köszönhetıen egy PC-vel közös végponton is üzemelhetnek DECT rendszerkészülékek: a telefon rendszerhez kiépített házi GSM hálózatban üzemeltethetı. Az alközponti szolgáltatások széles körően (a DECT korlátain belül), legtöbb esetben egy billentyő segítségével elérhetık. Általában kihangosíthatók. A kijelzı mérete és funkció gazdagsága típustól függıen változik. A készülék, a lefedettséget biztosító házi GSM hálózaton belül szabadon, mozgás közben használható. Az alközponti rendszertıl távol, akár több ezer kilométerre is kialakítható a lefedettséget biztosító házi GSM hálózat a megfelelı IP kapcsolat biztosítása esetén 13

14 Szoftveres rendszerkészülékek: PC-re telepíthetı, a telefonrendszer IP rendszerkészülék mellékeként üzemelı szoftveres megoldás. Az alközponti szolgáltatások teljes körően, egy kattintással elérhetık. A különbözı típusú munkahelyek igényeire testreszabott megjelenés biztosítható. Csak a készülék gyártójával azonos alközponti rendszerekhez használhatók. Az alközponti rendszertıl távol, akár több ezer kilométerre is üzemelhetnek a megfelelı IP kapcsolat biztosítása esetén. Két, vagy több egymástól távol mőködı alkalmazás között videó konferencia kapcsolat létesíthetı. Nincs szükség telefonkészülékre, a PC hangkártyáján keresztül egy fejbeszélı vagy egy USB-s kézibeszélı segítségével a beszélgetések lefolytathatók KÖVETKEZTETÉSEK, TAPASZTALATI MEGÁLLAPÍTÁSOK: Amíg a fıvonalak terén célszerő a homogenitásra törekedni, addig a mellékek, és a készülékek kiválasztásánál a funkcionalitást kell alapul venni Minden felhasználó számára olyan, az igényeinek megfelelı készüléket kell választani, amely segíti a munkavégzésben, hatékonyabbá teszi a munkáját. Pl. egy ügyfélszolgálati munkatársnak a szoftveres rendszerkészülék, egy karbantartónak a DECT rendszerkészülék vagy a mobil mellék, egy titkárnınek egy digitális vagy IP rendszerkészülék segítheti leginkább a munkáját A választásnál ne csak az ár, hanem az ár-érték arány legyen a döntést befolyásoló tényezı 14

15 5. A megfelelı pénzügyi konstrukció kiválasztása Ha sikerült az igényeknek megfelelı telefonrendszert összeállítani és a felhasználók számára ideális készülékeket kiválasztani, akkor törekedni kell arra, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi erıforrások miatt ne kelljen elınytelen kompromisszumokat kötni. A megfelelı fizetési konstrukció kiválasztásával megelızhetı, elkerülhetı ez a probléma. VÁLASZTHATÓ PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK: Egyösszegő vásárlás Kamatmentes részletfizetés Bérleti konstrukció EGYÖSSZEGŐ VÁSÁRLÁS: A projekt teljes költsége (eszközök, szolgáltatások) a teljesítést követıen egy összegben rendezésre kerül. Elınyei Nincsenek finanszírozási, illetve más extra költségek Erıs alku pozíciót biztosít a szállítóval szemben Egyszerő lebonyolítás és elszámolás A teljes vételár kiegyenlítése után az eszköz átszáll a vevı tulajdonába Hátrányai Az erıforrások rendelkezésre állásának és a szükségletek felmerülésének az ideje nem minden esetben esik egybe A felmerülı igények költsége meghaladhatja a rendelkezésre álló keretösszeget Elvonja a pénzügyi erıforrásokat a cég alaptevékenységétıl, vagy más beruházásoktól KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS: A projekt teljes költsége (eszközök, szolgáltatások) a teljesítést követıen kiszámlázásra kerül, megállapodás alapján havi részletekben kerül kifizetésre. Elınyei A szükségletek a felmerülésük idıpontjában kielégíthetık Nem kell a teljes beruházási összegnek azonnal rendelkezésre állni Nem von el pénzügyi erıforrásokat a cég alaptevékenységétıl, vagy más beruházásoktól Nincsenek finanszírozási, illetve más extra költségek Egyszerő lebonyolítás és elszámolás A teljes vételár kiegyenlítése után az eszköz átszáll a vevı tulajdonába Hátrányai Gyengíti az alku pozíciót a szállítóval szemben 15

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Ajánlat Ajánlat az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Az EU Intelligens Település koncepciója szerint Page 1 Bemutatkozás

Részletesebben

1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT. 1.1.1. Szolgáltatási szabvány

1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT. 1.1.1. Szolgáltatási szabvány 1 1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT 1.1.1. Szolgáltatási szabvány Az ajánlott megoldás ipari szabványokon alapuló, nyílt, IP alapú telefónia rendszer. Az EKG VoIP hálózatával SIP és H323 protokoll

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

HATÉKONY KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS VoIP Telefonközpontjaink támogatják a VoIP és/vagy PSTN technológiákat, melyek a hatékony hívásirányításnak köszönhetően csökkentik kommunikációs költségeid. Olcsó percdíjak

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Palencsárné Kasza Marianna. Irodatechnikai berendezések használata. A követelménymodul megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztés

MUNKAANYAG. Palencsárné Kasza Marianna. Irodatechnikai berendezések használata. A követelménymodul megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztés Palencsárné Kasza Marianna Irodatechnikai berendezések használata A követelménymodul megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztés A követelménymodul száma: 1447-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

1.1. Videokonferencia szolgáltatás

1.1. Videokonferencia szolgáltatás 1 1.1. Videokonferencia szolgáltatás 1.1.1. Szolgáltatás szabvány A videokonferencia hívások alapvetı szabványos protokolljai a H.323 és a SIP. Az EKG számára ajánlott videokonferencia megoldások a kiforrottabb

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Csoportmunka távolról

Csoportmunka távolról DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKA KAR Csoportmunka távolról TÉMAVEZETİ: DR. RUTKOVSZKY EDÉNÉ EGYETEMI TANÁRSEGÉD KÉSZÍTETTE: KÓSA LAJOS ÁKOS PROGRAMTERVEZİ INFORMATIKUS DEBRECEN 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

KX-TDA100D BROSÚRA MINDEN INDEN ESZÁMÍT HÍVÁS HÍVÁS ZÁMÍT

KX-TDA100D BROSÚRA MINDEN INDEN ESZÁMÍT HÍVÁS HÍVÁS ZÁMÍT KX-TDA100D BROSÚRA INDEN HÍVÁS ESZÁMÍT HÍVÁS ZÁMÍT MINDEN KÖLTSÉGHATÉKONY TÁVKÖZLÉSI PLATFORMOK Napjainkban a vállalkozásoknak olyan telefonos megoldásra van szükségük, amely egyesíti a hagyományos távközlés

Részletesebben

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting)

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) 1 1.1. Adatközpont szolgáltatások - 1 1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) Mőszaki leírás, specifikáció Az üzemeltetett rendszerek a Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex

Részletesebben

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35.

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Vállalati Információs Rendszer... 4 2.1 Történeti áttekintés... 5 2.2 Vállalatirányítási Rendszer (ERP)... 8 2.3 Vezetıi Információs Rendszer (MIS)... 10 AtRo Kereskedelmi

Részletesebben

Szakdolgozat. Mezei Zsolt DE IK. Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Szakdolgozat. Mezei Zsolt DE IK. Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Szakdolgozat Mezei Zsolt DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Debrecen, 2008. Debreceni Egyetem Informatika Kar Aktuális hálózati problémák megoldásainak vizsgálata Készítette: Mezei Zsolt

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS GYAKORLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás

Logika. Központ létrehozására. Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1. Üzleti Tanácsadás Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására Megvalósíthatósági tanulmány Országos Kártyakezelı Központ létrehozására 1 Tartalomjegyzék 1. Üzleti környezet bemutatása 4 Üzleti

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 1. sz. melléklet Jelen módosítás hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben