Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira"

Átírás

1 Ajánlat Ajánlat az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Az EU Intelligens Település koncepciója szerint Page 1

2 Bemutatkozás A KFL Bt ben alakult és 2005 óta mőködik abból a célból, hogy telekommunikációs (internet és telefon) szolgáltatást biztosítson ügyfelei részére. Tevékenységünk a kommunikációs és információs rendszerek tervezésétıl a kivitelezésen keresztül a rendszerek üzemeltetéséig terjed. Szélessávú internet hozzáférés, és a hozzá kapcsolódó telekommunikációs lehetıségek mára életünk szerves részévé váltak. Nélkülözhetetlenek a lakosság, a vállalkozások és intézmények számára. Cégünk célja, hogy színvonalas minıségi szolgáltatást biztosítson az ország egész területén az internet és a telekommunikáció iránt érdeklıdık egyre szélesebb táborának. Szeretnénk, ha szolgáltatásaink között mindenki megtalálná a neki megfelelı lehetıséget. A stabil mőszaki háttér és munkatársaink magas szakmai felkészültsége révén kiemelt, minıségi szolgáltatást nyújtunk. A KFL Bt Euro21 szolgáltatás. A Bt. megalakulása óta tevékenysége alapvetı és meghatározó részének tartja a minıségre való törekvést szolgáltatásaiban. Szilárdan hisszük, hogy hosszútávon a piac csak a minıség iránt elkötelezett cégeket fogadja el. Hálózatunkat továbbfejlesztve, bıvítve az ország területén egyre több települést kapcsolunk fokozatosan a szolgáltatásunkhoz. A rendszer nagy elınye, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez nincs szükség kizárólagosan vezetékes telefon-elıfizetésre. Page 2

3 Bemutatkozás Úgy gondoljuk, hogy az internet mint szolgáltatás csak hordozója és nem célja azoknak a funkcióknak, amit vele megvalósítunk pl.: Internet, mint a tartalomszolgáltatás hordozója Internetes telefon Térfigyelı kamerák Telefonközpontok kialakítása, karbantartása, üzemeltetése szolgáltatás Magánhálózatok kialakítása, üzemeltetése, adatkezelés Web szolgáltatás Szakmai tanácsadás, stb. Kínálatunkból ügyfeleink részére olyan kombinációt ajánlunk, amely céljainak leginkább megfelel, gazdaságos, ugyanakkor folyamatosan fejleszthetı. Az informatikai döntések hosszú távra szólnak, ezért ajánlatunk és szolgáltatásunk modulárisan továbbfejleszthetı. Az önkormányzatok a jelenlegi alulfinanszírozottságuk ellenére Az számos egységes programot kommunikációs indítottak melynek stratégia célja, fı célja, hogy hogy: az informatika adta Az informatikai lehetıséget szolgáltatásokat kihasználva az megkönnyítsék, önkormányzat céljainak ésszerősítsék munkájukat. rendelje alá, Egyszerősítsék funkcionálisan és és költség gyorsítsák hatékonyan az ügyfelekkel, partnerekkel történı kommunikációt. Javuljon az alkalmazott informatikai rendszerek megbízhatósága és rendelkezésre állásának színvonala. Lehetıséget biztosítunk önkormányzati és kistérségi ügyfeleink részére interaktív jellegő, (akár chat szintő) kommunikációs csatorna üzemeltetésére. Ennek lényege, hogy az aktuális és a térséget érintı információk a legrövidebb idın belül juthassanak a lakosság tudomására és a kétirányú kapcsolat révén a lakosság is teret kapjon arra, hogy véleményét, javaslatait eljuttassa a megfelelı fórumokhoz. Ez a lehetıség nagy mértékben javítja a kétirányú kommunikáció által a döntéshozók munkájának hatékonyságát, és a döntések megalapozottságát is. Page 3

4 Önkormányzati rendszerünk AZ ALAP-INFRASTRUKTÚRA LEGYEN MODERN, HATÉ- KONY, NEM UTOLSÓ SORBAN KÖLTSÉGKÍMÉLİ ÉS SE- GÍTSE A HIVATALOKAT FELADATAIK ELLÁTÁSÁBAN. Az informatika feladata a költségek optimalizálása mellet, hogy a legkorszerőbb rendszerekre, megoldásokra, eszközökre, technológiákra épülı, kiváló minıségő, nagy megbízhatóságú, belsı (önkormányzati felhasználók számára) és külsı (ügyfelek, érdeklıdık és társszervek számára biztosított) szolgáltatás nyújtson. Internet szolgáltatás A fent leírtakat figyelembe véve egy komplex rendszert és annak megvalósítási lehetıségét ajánljuk. Ügyfeleink számára alacsony beruházási és üzemeltetési költséggel tudunk megfelelı, (személyre szabott) rendszert építeni, melybe a fennhatósági körébe tartozó intézmények is bevonhatóak. A szolgáltatás elemei modulárisak és tetszés szerint variálhatók, bıvíthetık. A rendszer kialakítása igény szerint, lépésrıl lépésre történhet, amelynek alapja a modularitás. Internet magánhálózat Az önkormányzat és intézményei valamint a képviselı testület és tagjai számára egy kívülrıl láthatatlan és megfelelı biztonsági fokban védett magánhálózatot alakítunk ki, melyben mindenki a saját személyes jogosultsági szintjének megfelelı betekintéssel rendelkezik munkája elvégzéséhez. (pl. képviselık helyfüggetlen munkavégzésének és adathozzáférésének biztosítása, biztonságos adatkezelés ) Az ajánlott magánhálózat kialakításával egy olyan biztonságos zárt információs rendszer hozható létre, amin keresztül a képviselı testület, képviselık és a polgármesteri hivatal a számukra elérhetı és szükséges, fontos információkhoz és dokumentumokhoz úgy tudnak hozzáférni, hogy ezért nem kell felesleges idıt és energiát áldozni. Ez a rendszer a képviselıtestület és a bizottságok munkáját hivatott hatékonyan támogatni. Cél a gyors belsı ügyintézés és a költségkímélés. Page 4

5 Telefonrendszer Telefonrendszerek, telefonközpontok A hazai távközlési liberalizáció ma már lehetıséget ad arra, hogy a felhasználó maga döntse el, hogy a telefonszolgáltatást melyik szolgáltatótól veszi igénybe. A korszerő technológia lehetıvé teszi, hogy az ezzel kapcsolatos kiadásokat lényegesen csökkentsük. Ennek egyik megoldása az IP alapú telefonrendszerre való áttérés, illetve a korszerő és hagyományos technológiák ötvözése. Az IP alapú technológia lényege, hogy a hangátvitel az internet alapú digitális technikával ötvözıdik. Tehát az internet az a csatorna, amin keresztül a digitalizált beszéd is becsatlakozik az adatkommunikációba. Telefonrendszerünk helyfüggetlen, (ahol internet hozzáférés van, telepíthetı) biztonságos, (nem lehet rákapcsolódni jogosultság nélkül) és tetszılegesen alakítható megrendelıink igénye szerint. Lehetıség van minden elıfizetınk számára több telefonszám igénylésére és vállalati vagy családi telefonközpont kialakítására. Ügyfeleinknek számára mindegy, hogy az adott munkahelyhez, irodához, székhelyhez képest csak egy házzal van arrébb, vagy egy másik városban, netán a világ másik végén tartózkodik, akkor is ingyen telefonálhat kollegáival. A különbözı helyszínek egy hálózatba köthetık. Meglevı mobil flotta elıfizetést integrálni tudjuk rendszerünkbe, így elérhetı, hogy a vezetékes és mobil telefonok egymással lényegesen kedvezıbb feltételekkel beszéljenek. Konferencia és videotelefon-szolgáltatásunkkal lehetıvé válik pl. egy kistérségi konferencia megtartása is úgy, hogy mindenki saját irodájában marad. Hagyományos telefonvonal kiváltása az olcsóbb és modernebb technológiával. Page 5

6 Telefonközpont Az önkormányzat igényeinek megfelelıen telefonrendszert, illetve telefonközpontot hozunk létre. Lehetıség van a meglévı telefonszámok beillesztésére és használatára. Nem kell többszázezer forintos hagyományos telefonközpontot vásárolni és üzemeltetni. A szolgáltatás havidíj ellenében is elérhetı. Bejelentkezési menü Menü3 Menü2 Menü1 Promó 1 Menü2 Menü4 Promó 2 Menü3 Menü5 Promó 3 A telefonközpont szolgáltatás egy menürendszerbıl és egy hívórendszerbıl, fıvonalakból, és mellékekbıl áll. Tetszılegesen definiálható, hogy melyik vonal hol és milyen módon csörögjön, hogy melyik készülék kijelzıjén mi jelenjen meg a hívó és a hívott fél azonosítására. Alkalmas hang (telefon, konferencia), adat (FAX) és videó kapcsolat megvalósítására. Éjjel/nappali üzemmód áll rendelkezésre. A menürendszer tetszıleges mélységő struktúrát képes magába foglalni. Ezek lehetnek választó vagy tájékoztató jellegőek. Tartalmazhatja, hogy a menüpont elérésekor kinél és milyen sorrendben csörögjön a telefon. Page 6

7 Kiegészítık Üzenetrögzítı Minden telefonszámhoz rendelhetı üzenetrögzítı szolgáltatás. Az üzeneteket minden postafiók a megadott címén kapja meg. DISA behívó Mobil telefonról helyi tarifával hívható a rendszerünk, amin keresztül egy személyi kód segítségével a megadott tarifák szerint hívhatóak a különbözı hívásirányok. Online hívásrészletezés Lehetıség van online bejelentkezés után jelszó változtatására, állandó hívásátirányításra vagy a hívások lekérdezésére. Tartalmazza a teljes online telefonkönyvet. Hívásrészletezés Elıfizetıink részére biztosítjuk hogy minden hónapban elküldjük részükre az összes kimenı hívással kapcsolatos információt. Amennyiben hiteles kimutatást kér, úgy postán kézbesítjük. További telefonszám igénylése Az alapcsomag egy telefonszámot és ezen történı híváslehetıségeket tartalmaz. Igényelhetı további szám is, ezeket a csomaghoz lehet rendelni és használni. Mivel lehetıség van a számok helyfüggetlen használatára, tehát minden szám ott jelenik meg, ahol bejelentkeznek rá. Page 7

8 1.sz. ajánlat Internet szolgáltatás Integrált önkormányzati kommunikációs rendszer kialakítása. Igény szerint meglevı internet kapcsolat átvétele üzemeltetésre a jelenleginél alacsonyabb költséggel és megfelelı rendelkezésreállással. (98%) A szolgáltatás sávszélessége igény szerint az átvételkor bıvíthetı a technológiai lehetıségek függvényében. Ahol pillanatnyilag nem áll rendelkezésre szélessávú internet kapcsolat, ott ajánlatot teszünk ennek kialakítására valamint üzemeltetésére. Ez a szolgáltatás mint lehetıség kiterjed az önkormányzatokra, intézményeire, képviselıtestületi tagokra, fizetett és választott tisztségviselıkre. Az általunk kiépített hálózat (piaci árakkal) kibıvíthetı a település lakossága irányába is. Page 8

9 1.sz.ajánlat Telefon szolgáltatás Önkormányzatok, tagjai, intézményei, partnerei részére telefonrendszert hozunk létre, mely ellátja bármilyen telefonigényüket. A rendszer földrajzi nyilvános telefonszámokkal dolgozik, mely a meglevı telefonszámok megtartása mellett, további hívószámokkal bıvíthetı. A rendszer állhat fıvonalakból, és tetszıleges számú mellékbıl. Menüt is tartalmazhat. A szolgáltatás elemei modulárisak és tetszés szerint variálhatók, bıvíthetık. A rendszer kialakítása igény szerint, lépésrıl lépésre történhet. Elszámolás másodperc alapon történik, tehát csak a beszélgetés idejét kell kifizetni. Kapcsolási díj nincs. Elıfizetıink részére az egymás közötti beszélgetések percdíja 0 Ft. Az általunk kiépített telefon hálózat (piaci árakkal) kibıvíthetı a település lakossága irányába is. 1. Call center Lakossági tájékoztatás elemeként szükség szerint telefonos ügyfélszolgálatot tudunk kialakítani. Page 9

10 2.sz.ajánlat Telefon szolgáltatás Az önálló költségvetési vagy gazdálkodó intézmények, vállalatok egyedi szerzıdések megkötésével kapcsolódnak a keretszerzıdéshez. Az elszámolás központosítva történik, azonos feltételekkel, de a szolgáltatás opcióit az egyedi szerzıdések szabályozzák. A hívások csoporton belül tarifálódnak, csoporton belüli, helyi, távolsági, és mobil szolgáltatások irányában. A rendszer egy saját eszközparkkal rendelkezı hálózat, mely igény esetén lakossági elıfizetıkkel is bıvíthetı. Kialakítása, üzembe-helyezése és üzemeltetése külön felmérés alapján adott árajánlat szerint történik. Ez a megoldás elsısorban az Önkormányzatok és intézményei elszámolásánál javasoltak. Földrajzi nyilvános telefonszámokkal dolgozik, mely a meglevı telefonszámok megtartása mellett, további hívószámokkal bıvíthetı. Az elszámolás másodperc alapon történik, tehát csak a beszélgetés idejét kell kifizetni. Kapcsolási díj nincs.. Elıfizetıink részére az egymás közötti beszélgetések percdíja 0 Ft. Lehetıség van az általunk kiadott telefonszámok helyfüggetlen használatára is. Page 10

11 2.sz. ajánlat Rendszerüzemeltetés Önkormányzatok, Kistérségek számítógépeinek, számítógépes rendszereinek, hálózatának, üzemeltetését, karbantartását vállaljuk egyedi ajánlatok alapján. Az eszközpark avulása esetén javaslatot teszünk annak szinten tartására és igény szerinti fejlesztésére. Ez a szolgáltatás egyedileg, felmérés és ajánlattétel keretén belül kerül kialakításra. A rendszer igény esetén magába foglalja a település belsı információs szolgáltatásának megtervezését, kialakítását az Intelligens Település program lehetıségeit kihasználva és magába foglalva. Az Önkormányzat internetes megjelenésének kialakításához, üzemeltetéséhez segítséget nyújtunk. 1. Call center Lakossági tájékoztatás céljára szükség szerint telefonos ügyfélszolgálatot alakítunk ki. Page 11

12 Ajánlat kistérségek részére. Adathozzáférés-szolgáltatás Intranet (belsı hálózat) A kistérségi társulás tagjait összekapcsoljuk egy (a részükre kialakított) rendszerbe, hogy a köztük lévı kommunikációt biztonságosabbá gyorsabbá és olcsóbbá tehessük. Telefon A telefonrendszer az elsı és második ajánlat szerint kialakítható úgy hogy a Kistérségi Társulás tagjai, intézményei, munkatársai és partnereik integrálhatók legyenek a számukra kialakított rendszerben. Az átfogó információs rendszer magába foglalja a kistérség és tagjai részére nyújtott internet és telefonszolgáltatást, az internet alapú magánhálózaton szolgáltatott információs rendszer üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó intranet elérhetıségeket. Lehetıséget ad arra, hogy a tagok a feladatukhoz szükséges adatokhoz és információkhoz várakozás nélkül hozzájussanak. Magánhálózatot tudunk kialakítani a munkafolyamatokban érintett intézmények és vállalkozások, jogi és természetes személyek részére az adatok könnyebb elérhetıségének meggyorsítására. Ez a szolgáltatás egyedileg, felmérés és ajánlattétel keretén belül kerül kialakításra. A rendszer igény esetén magába foglalja a kistérség és települései belsı információs szolgáltatásának megtervezését, kialakítását az Intelligens Település program lehetıségeit kihasználva és magába foglalva. Ajánlatunk lehetıséget nyújt a Kistérség internetes megjelenésének kialakításához úgy, keretet adjon és onnan a társulás tagjainak megjelenése is elérhetı legyen. a szolgáltatás, üzemeltetéséhez is segítséget nyújtunk. Page 12

13 Készülékek IP telefon KE2001 vezetékes asztali készülék SIP telefon, 23 programozható billentyővel. 2x 16 karakteres LCD kijelzı, 2 Ethernet port, külsı tápegység. Kihangosítható, hívástörténet, hangerıállítás (csörgés és hangszóró, 10 gyorshívó gomb, 30 bejegyzéses önálló telefonkönyv, számos egyéb szolgáltatás. Kijelzıs, vezeték nélküli készülék. A kijelzın megjeleníthetık a hívásinfók. Közvetlen hívás készülékrıl,rövidített hívószámok nélkül! A teljes telefonkönyv elérhetı és kezelhetı a készülékrıl. A bölcsı egyúttal kihangosítóként is mőködik! Akkumulátorral, bölcsıvel együtt szállítjuk. Töltés a bölcsın keresztül! A hagyományos, kapcsolt vonali telefon-kisközpontokhoz hasonló, VoIP telefonokkal használható készülék a szokásos tulajdonságokkal: a hívások forgalmának irányítása (külsı/belsı), konferencia, hívás átirányítás, várakoztatás (közben zene), "ne zavarj" szolgáltatás stb. A készülék web böngészın át konfigurálható, a belsı szoftver (firmware) frissíthetı. Nokia Premicell (TFE-2) GSM adapter Planet VIP-157S, 2 portos ATA, SIP 2 x Port SIP ATA 2 x RJ45 port 2 x FXS port 10Mb/s porttal ellátott SIP Gateway. Audió tömörítés: G.711A, G.711µ, G gsm and G.729 audio codec Egy FXS port, két Ethernet port. A fent bemutatott készülékeken kívül egyéb igény szerinti eszközöket is tudunk biztosítani partnereink részére. Page 13

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

A jövő már itt lehet Önnél is!

A jövő már itt lehet Önnél is! A jövő már itt lehet Önnél is! Internet alapú IP alközpont a jelen és a jövő üzleti sikereinek alapja A telefon újra stratégiai fegyver azoknak a vállalatoknak a kezében, amelyek a hatékonyság növelésével,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

CÉGTÖRTÉNET. Ezeken a piaci területeket igyekszünk minőségi, minden igényt kielégítő szolgáltatásokat nyújtani.

CÉGTÖRTÉNET. Ezeken a piaci területeket igyekszünk minőségi, minden igényt kielégítő szolgáltatásokat nyújtani. CÉGTÖRTÉNET A vállalkozásunk 2001 óta van jelen Magyarországon debreceni székhellyel biztonságtechnikai, informatikai területen. Az évek során dinamikusan alkalmazkodva ügyfeleink igényeihez, jelentősen

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2008. január 01. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Intelligens telefonközpont kisvállalkozásoknak

Intelligens telefonközpont kisvállalkozásoknak Intelligens telefonközpont kisvállalkozásoknak OpenCom 130 OpenCom 131 Konvergens kommunikáció a többfunkciós ICT rendszerek változatossága A rendszer a jövő kommunikációjának kezdete Manapság az intelligens

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 1.sz. melléklet

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, helyhez kötött (Internet alapú) telefon szolgáltatáshoz Csobánka

Részletesebben

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 2. EDI ALAPISMERETEK... 3 2.1. MIÉRT AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE?... 3 2.1.1. A telefax és az E-mail sajátosságai... 3 2.1.2. Az EDI sajátosságai... 4 2.2. MI AZ EDI?...

Részletesebben

Kommunikáció határok nélkül. Kommunikáció határok nélkül

Kommunikáció határok nélkül. Kommunikáció határok nélkül Kommunikáció határok nélkül Kommunikáció határok nélkül Kommunikáció határok nélkül A QuaesTel Nemzetközi hívókártya Internet alapú telefonszolgáltatások Komplett gyengeáramú és épületirányító rendszerek

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be.

Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. 5. Szolgáltatások Ezen átfogó könyv szerkezetében az 5. fejezet sajátságos szerepet tölt be. A hálózatokat célszerű műszaki szemléletben megközelíteni, mivel ezek ténylegesen bonyolult elveken alapuló

Részletesebben

Alcatel OmniPCX Office. Váltson e-kommunikációra, gyorsítsa fel üzletét!

Alcatel OmniPCX Office. Váltson e-kommunikációra, gyorsítsa fel üzletét! Alcatel OmniPCX Office Váltson e-kommunikációra, gyorsítsa fel üzletét! A TUDÁS TÖBB, MINT HATALOM. A TUDÁS ÉS A GYORS ISMERETCSERE SEGÍTSÉGÉVEL ÖN ÉS CÉGE KÖLT- SÉGHATÉKONYABB, PRODUKTÍVABB, GYORSABB

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

GKIeNET Kft. Lakossági kutatás az IPTV piacra vonatkozóan. Készült a GVH támogatásával. Budapest, 2007. november

GKIeNET Kft. Lakossági kutatás az IPTV piacra vonatkozóan. Készült a GVH támogatásával. Budapest, 2007. november GKIeNET Kft. Lakossági kutatás az IPTV piacra vonatkozóan Készült a GVH támogatásával Budapest, 2007. november GKIeNET Kft. Postacím: 1461 Budapest, Pf. 232. www.gkienet.hu Székhely: 1092 Budapest, Ráday

Részletesebben

Köszöntjük Önöket! Magyar Telekom Nyrt., T-Systems

Köszöntjük Önöket! Magyar Telekom Nyrt., T-Systems Köszöntjük Önöket! Magyar Telekom Nyrt., T-Systems IPTV Mobil Internet és mobil e-mail Távk vközl zlés -> Informatika Múlt és jelen ICT - telekommunikáció és informatika egy kézbıl, a T-Systemstıl A T-Systems

Részletesebben

Csoportmunka távolról

Csoportmunka távolról DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKA KAR Csoportmunka távolról TÉMAVEZETİ: DR. RUTKOVSZKY EDÉNÉ EGYETEMI TANÁRSEGÉD KÉSZÍTETTE: KÓSA LAJOS ÁKOS PROGRAMTERVEZİ INFORMATIKUS DEBRECEN 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben