TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU /2006(VI.21) GKM rendelet szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-04. 36/2006(VI.21) GKM rendelet szerint"

Átírás

1 1/28 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-04 megfelelőségének tanúsítására a vasút Kidolgozta: Horváth József Dátum: Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly Dátum: Aláírás: 11-EU-04 Rev.01/ /28

2 2/28 Tartalomjegyzék 0. Bevezetés Az Új Koncepció (The New Approach) Fogalmak A kölcsönös átjárhatóság alapvető struktúrája Átjárhatósági Műszaki Előírások Az ÁME-ok áttekintése Mely ÁME-okat mely alrendszerekre kell alkalmazni? Az ÁME alapvető felépítése Szabványok és további dokumentumok Útmutató a gyakorlati megvalósításhoz Az ÁME alapvető vizsgálati moduljai Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek Az ÁME-ok kidolgozása és aktualizálása A tanúsítás és üzembe helyezés folyamata Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek tanúsítása Alrendszerek üzembe helyezése Összefoglalás és kitekintés Vasúti irányelv bevezetése Magyarországon Strukturális alrendszer EK hitelesítés folyamatának leírása A tanúsító hely által kiállítandó dokumentumok Mellékletek EU-04 Rev.01/ /28

3 3/28 0. Bevezetés én életbe léptek a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME), mellyel megkezdődött az átjárhatóság korszaka. A vasúti járművek engedélyezésének eljárását ezzel új jogi alapokra helyezték, és tartalmi szempontból is teljesen újonnan alakították ki. Ebben az összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK számú irányelvet Németországban az óta hatályos Eisenbahn- Interoperabilitätsverordnung rendelettel (EIV; a vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendelet) ültették át a német nemzeti jogba, azonban a jogszabályi keret csak az ÁME-ok hatályba lépésével vált alkalmazhatóvá. Így válik érthetővé, hogy az ÁME-oknak kulcsfontosságú szerepük van az átjárhatóság szempontjából. 1. Az Új Koncepció (The New Approach) Az európai belső piac korunk egyik legnagyobb vívmánya. Az áruk és szolgáltatások szabad mozgását lehetővé tevő gazdasági térség alkotja a XXI. századi Európai Unióban a jólét egyik alapját. Az Európai Unió megoldásokat talált az áruk szabad mozgását korlátozó akadályok kiiktatására. Ezen megoldások közé tartoznak az új termékszabályozás koncepciója és a megfelelőségértékelés átfogó megközelítése. A két koncepció közös vonása, hogy az állami beavatkozás mértékét az elkerülhetetlen, legkisebb mértékre korlátozzák. - Csak olyan termékeket szabad forgalomba hozni, melyek teljesítik az alapvető követelményeket. Az alapvető követelményeket az adott termékből kiinduló veszélyektől függően határozzák meg. - Amennyiben a termék megfelel a vonatkozó harmonizált szabványok követelményeinek, akkor abból kell kiindulni, hogy a termék teljesíti az alapvető követelményeket. - A harmonizált szabványok alkalmazása önkéntes. A gyártó más megoldásokat is alkalmazhat, amennyiben ugyanolyan biztonsági színvonalat tud igazolni. - Az alapvető követelmények teljesítése formális, moduláris rendszerben felépülő megfelelőségértékelési eljárás keretében kerül megállapításra. Amennyiben semleges szervezet bevonására van szükség, a megfelelőség értékelést az úgynevezett bejelentett szervezetek bonyolítják le. A bejelentett szervezeteket a tagállamok azon szervezetek közül választják ki, melyek teljesítik az irányelvben meghatározott követelményeket. Az új koncepció több éve elérte célját a vasút területén is. A nagy sebességű és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló va- 11-EU-04 Rev.01/ /28

4 4/28 lamennyi európai irányelv az Új Koncepción és a megfelelőségértékelés átfogó megközelítésén alapul. A vasúti rendszer komplexitása miatt azonban az Új Koncepciót nem eredeti formájában valósították meg, hanem inkább egy külön utat választottak. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelvekben így meghatározták, hogy a vasúti rendszer minden alrendszerére nézve ki kell dolgozni az Átjárhatóság Műszaki Előírásokat (ÁME). 1.1 Fogalmak 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról: Hagyományos vasúti rendszer: a hagyományos vasúti személyszállítás és árutovábbítás, továbbá kombinált árufuvarozás céljára épített hagyományos vasúti pálya, a pálya tartozékai és üzemi létesítményei, valamint az ezek használatára tervezett vasúti járművek összessége. Kölcsönös átjárhatóság: a biztonságos és folyamatos hagyományos vasúti közlekedés lehetősége a vasúti rendszerek szabályozási, műszaki és üzemeltetési feltételeinek teljesítése esetén való kölcsönös használhatóságára. Alrendszer: a hagyományos vasúti rendszer strukturális és működési egysége. Rendszerelem: a hagyományos vasúti rendszer részét képező minden olyan összetevő, alkotóelem, alkatrész, alkatrészcsoport, részegység vagy fődarab, beleértve a nem anyagi (pl. szoftverek) összetevőket is, amelytől - közvetlenül vagy közvetve - a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága függ. Európai előírás: magyar szabványként bevezetett, harmonizált európai szabvány, közös műszaki előírás vagy európai műszaki engedély. Bejelentett szervezet: a rendszerelemek megfelelőségének és alkalmazhatóságának megállapítására és az alrendszerek EK-hitelesítési eljárásának lefolytatására kijelölt szervezet. Alapvető jellemző: szabályozási, műszaki vagy üzemeltetési feltétel, amely nélkülözhetetlen a kölcsönös átjárhatósághoz. Egyedi eset: a hagyományos vasúti rendszer bármely olyan része, amely földrajzi vagy domborzati okból, illetve a városi környezettel vagy a meglévő vasúti rendszerrel való összeegyeztethetőséget korlátozó okok miatt a Vtv. 2. -a (5) bekezdésének 10. pontjában meghatározott kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokban (a továbbiakban: ÁME) akár ideiglenesen, akár véglegesen különleges rendelkezéseket igényel. Ide tartozhatnak különösen az Európai Gazdasági Térség (a 11-EU-04 Rev.01/ /28

5 5/28 továbbiakban: EGT) többi részétől elszigetelt, vagy az eltérő űrszelvényű, nyomtávú, illetve vágánytengely-távolságú vasúti pályák és hálózatok; továbbá a kizárólag helyi, regionális vagy történelmi jelentőségű vasúti járművek, valamint az EGT-államon kívüli harmadik országból származó, vagy ezen országokban induló vasúti járművek, amennyiben az adott jármű nem halad át az EGT valamely két állama közötti határon. Korszerűsítés: egy alrendszeren vagy az alrendszer egy részén végrehajtott olyan átalakítási munka, amely növeli az alrendszer teljesítményét; Karbantartás keretében történő pótlás: rendszerelemek azonos funkciójú és teljesítményű rendszerelemekkel történő cseréje, megelőző vagy javítási célú karbantartás keretein belül; Üzembe helyezés: mindazok a műveletek, amelyekkel az alrendszert a tervezett üzemállapotba hozzák. A kölcsönös átjárhatóság feltételrendszere: Alapvető követelmények és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírások Alrendszerek: Az alrendszerek üzembe helyezésének és használatbavételének engedélyezési és üzemeltetésük ellenőrzésének hatósági feladatait külön jogszabályban meghatározott módon az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága látja el. Építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék. Építési termékek alkalmazása Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad. Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van. Építési célra akkor alkalmas a termék, ha Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőségi igazolásának módozatait is. A megfelelőségi igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: a) honosított harmonizált szabvány, b) európai műszaki engedély, EOTA c) építőipari műszaki engedély ÉMÉ d) átjárhatósági műszaki engedély ÁME Szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója. 11-EU-04 Rev.01/ /28

6 6/28 Kérelmező: a gyártó szervezet, amely közvetlenül vagy meghatalmazott képviselője útján kéri (a kijelölt / bejelentett szervezettől) a megfelelőségi igazolás lefolytatását. Meghatalmazott: a gyártó lehet az EU területén belül vagy kívül. A gyártó mindkét esetben megbízhat egy természetes vagy jogi személyt, hogy az ő nevében meghatalmazottként lépjen fel. Importőr (a forgalomba hozatalért felelős képviselő): Az EU területén székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki egy terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz. Megfelelőség igazolási módozat: minden egyes termék, vagy termékcsalád esetében azon módszerek előírása, amelyek betartásával a megfelelőségi igazolási eljárás megvalósítható. Megfelelőség igazolás: előírt vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek. Megfelelőség tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi igazolás, a termék megfelelőségének tanúsítására. Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi igazolás, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítására. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőségi igazolás. 2. A kölcsönös átjárhatóság alapvető struktúrája A Tanács július 23.-án kiadott, a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK számú irányelve jelentette az első nagy lépést Európában az egyes államok vasúti rendszereinek összekapcsolása felé vezető úton. Ezzel az irányelvvel megteremtették az intézményes kereteket a tagállamok műszaki rendszereinek összehangolásához, amennyiben jogilag kötelező erővel határozták meg a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó alapvető követelményeket. Ezenkívül a 96/48/EK számú irányelvvel a vasúti szakterületen bevezettek egy más területeken már régóta létező eljárást, amellyel a vasúti járművek, a vasúti infrastruktúra és az egyéb vasúti anyagok és felszerelések üzembe helyezését engedélyező állami szervezetek mellett létrehozták az úgynevezett bejelentett szervezeteket is. Az Európai Parlament és a Tanács március 19.-én kiadott, a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK számú irányelvével a hagyományos vasúti forgalomra, tehát a 200 km/h sebesség körüli személyszállításra és az áruszállításra is kiterjesztették az átjárhatósággal kapcsolatos szabályozásokat. A két irányelvnek lényegében két célja van: 11-EU-04 Rev.01/ /28

7 7/28 - A nemzeti vasúthálózatok összekapcsolódásának és kölcsönös átjárhatóságának biztosítása, valamint az azokhoz történő hozzáférhetőség támogatása és javítása. - Európában a nyitott, versenyközpontú piac megteremtése révén a vasúti anyagokat és felszereléseket gyártó európai piaci szereplők versenyképességének javítása. A kölcsönös átjárhatóságról szóló irányelvekben meghatározták továbbá, hogy minden alrendszerre vonatkozóan Átjárhatósági Műszaki Előírást (ÁME) kell kidolgozni. Az 1. ábra a szabálygyűjtemények hierarchiáját ábrázolja. A legfelső szintet alkotó irányelvek a keretfeltételeket határozzák meg, melyeket az alárendelt Átjárhatósági Műszaki Előírások pontosítanak. Az ÁME-ok ugyanakkor a már meglevő, vagy az Európai Bizottság megbízásával készült harmonizált szabványokra nyúlnak vissza. 1. melléklet: Az átjárhatóság alapvető struktúrája A 96/48/EK számú irányelvet az május 20.-án közzé tett Verordnung über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems című rendelettel (EIV; a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló rendelet), a 2001/16/EK számú irányelvet pedig a június 9.-én hatályba léptetett Verordnung über die Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems rendelettel (KonVEIV - a hagyományos vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendelet) ültették át a német nemzeti jogba. A két irányelvben részben különböző módon szabályozott eljárás összehangolására időközben a én közzé tett 2004/50/EK számú irányelvben, illetve a én megjelent 2007/32/EK számú irányelvben került sor. A 2004/50/EK számú irányelvet a német nemzeti jogba a e óta hatályos Transeuropäische Eisenbahn Interoperabilitätsverordnung rendelettel (TEIV; a transzeurópai vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendelet) ültették át. A transzeurópai vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendelet (TEIV) hatálybalépésével visszavonták a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer (EIV) és a hagyományos vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendeletet (KonVEIV). Az összefüggéseket a 2. kép világítja meg. 2. melléklet: Az átjárhatóságról szóló irányelvek (2004/50/EK irányelve a transzeurópai vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelvek módosítása) A 96/48/EK számú irányelv az alrendszereket strukturális és működési területekre osztotta fel, a felosztást a 2004/50/EK számú irányelv a 2001/16/EK számú irányelvnek megfelelően strukturális és üzemeltetési területekre módosította. 3. melléklet: Az alrendszerek és ÁME-k jegyzéke (strukturális területek, üzemeltetési területek) 11-EU-04 Rev.01/ /28

8 8/28 Előkészítés alatt áll továbbá egy irányelv, mely az irányelvek alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek, illetve célszerűnek tűnő változtatások és javítások figyelembevételével magába olvasztaná a 96/48/EK és a 2001/16/EK számú irányelveket. 3. Átjárhatósági Műszaki Előírások A vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló irányelvek meghatározzák, hogy minden alrendszerre vonatkozóan Átjárhatósági Műszaki Előírást (ÁME) kell készíteni. Amennyiben szükséges, egy alrendszer több ÁME tárgyát képezheti, vagy egy ÁME több alrendszert is lefedhet. A vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló irányelvek keretében a legmesszebb menőkig figyelembe vették az Új Koncepció alapelveit. A kizárólag az Új Koncepció alapelveit követő irányelvekkel összehasonlítva az ÁME-ok az irányelvek alapvető követelményei és a vonatkozó szabványok között helyezkednek el, hogy az alapvető követelmények teljesítése mellett figyelembe vegyék a vasúti terület komplexitását, valamint a különböző komponensek integrációjának szükségességét is. 3.1 Az ÁME-ok áttekintése Az ÁME-ok kidolgozása több lépcsőben történik. Először a nagy sebességű vasúti rendszerre (HS) vonatkozó ÁME-okat dolgozták ki: Karbantartás (HS MAI) Infrastruktúra (HS INS) Energia (HS ENE) Járművek (HS RST) Ellenőrző-irányító és jelzőrendszer (HS CCS) Működés (HS OP) A harmadik csoportba tartozó, a hagyományos vasúti rendszerre vonatkozó ÁME-ok (infrastruktúra, energia, járművek, telematikai alkalmazások személyszállítási szolgáltatásokhoz) előreláthatólag 2009/2010 évben állnak majd rendelkezésre. 11-EU-04 Rev.01/ /28

9 9/ Mely ÁME-okat mely alrendszerekre kell alkalmazni? Alrendszer Infrastruktúra Energia Járművek Ellenőrzésirányítás Alkalmazási (Megfelelőségértékelés a bejelentett szervezet révén) terület Nagy sebességű Infrastruktúra (HS Energia (HS Járművek (HS Ellenőrző-irányító transzeuró- INS) ENE) RST) és jelzőrendszer pai vasúti rendszer TEN (HS) (HS CCS) Karbantartás (HS Karbantartás (HS Karbantartás (HS Karbantartás (HS MAI) MAI) MAI) MAI) Hagyományos Infrastruktúra (CR Energia (CR Teherkocsik (CR Ellenőrző-irányító transzeurópai INS) ENE) WAG) és jelzőrendszer vasúti rendszer (CR CCS) TEN (CR) Zaj (CR NOI) CR Locom CR Coaches TEN (HS + CR) Nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer (HS TEN) Hagyományos transzeurópai vasúti rendszer CR TEN Forgalmi szolgálat és forgalomirányítás Telematikai alkalmazások (Megfelelőségértékelés a tagállam révén) Forgalmi szolgálat és forgalomirányítás (HS OPE) Forgalmi szolgálat és forgalomirányítás (CR OPE) Személyszállítási és fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai (CR TAP és CR TAF) A táblázat arról is felvilágosítást ad, hogy a megfelelőségértékelési eljárást a bejelentett szervezet vagy a tagállam maga hajtja-e végre. 3.3 Az ÁME alapvető felépítése Az ÁME-ok egységes alapvető struktúra szerint 7 szakaszra tagolódnak: Az 1. szakasz a mindenkori földrajzi és műszaki alkalmazási területet adja meg. A 2. szakasz az alrendszer és az alrendszer alkalmazási területének meghatározását tartalmazza. A 3. szakasz az érintett alrendszerre vonatkozó alapvető követelményeket tartalmazza, valamint a más alrendszerekhez való kapcsolódási pontokra vonatkozó alapvető követelményeket írja le. 11-EU-04 Rev.01/ /28

10 10/28 A 4. szakasz az alrendszer jellemzőit definiálja, a referenciaértékeket, a más alrendszerekkel fennálló kapcsolódási pontokat, valamint a teljesítménymutatószámokat. Az 5. szakasz az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeket határozza meg, melyek európai specifikációk valamint a hozzátartozó európai szabványok tárgyát képezik. A 6. szakasz meghatározza az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségének és alkalmazhatóságának vizsgálatára szolgáló modulokat, valamint az alrendszerek hitelesítésére szolgáló vizsgálati modulokat. A 7. szakasz a mindenkori ÁME megvalósítására szolgáló stratégiát, az egyedi eseteket és az átmeneti határidőket tartalmazza. 3.4 Szabványok és további dokumentumok Az ÁME-ok kifejezetten és pontos bibliográfiai adatok megadásával hivatkozhatnak szabványokra vagy specifikációkra, amennyiben ezt az irányelv céljainak megvalósítása feltétlenül szükségessé teszi, illetve igazolja, például amennyiben a szükséges kapcsolódási pontok, teljesítmény-mutatószámok vagy vizsgálati eljárások leírása csak részletes műszaki tulajdonságokra való hivatkozással lehetséges ahhoz, hogy átjárhatónak számítson. Ebben az esetben az idézett európai szabványokat vagy specifikációkat, illetve ezek részeit a megfelelő ÁME-ok részének kell tekinteni, és az ÁME-ok érvénybe lépésével ezek is kötelező erejűvé válnak. Ha még nem állnak rendelkezésre európai szabványok vagy specifikációk, akkor ezek kidolgozásáig utalni lehet más egyértelműen meghivatkozott, normatív jellegű dokumentumra is, amennyiben ezek könnyen elérhetőek és bármikor hozzáférhetőek. Az ÁME-ok emellett fakultatív rendelkezéseket is tartalmaznak, és még több szabvány és dokumentum is lényeges, melyeket azonban az ÁME-ok nem említenek. Ezen szabványok és dokumentumok rendelkezéseinek betartása önkéntes alapon történik. 3.5 Útmutató a gyakorlati megvalósításhoz Az eljárás végrehajtásában érdekelt felek, például a vasúti vállalatok, az infrastruktúra üzemeltetői, a gyártók, a hatóságok és a bejelentett szervezetek számára az európai szabályozások alkalmazásának megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság megfelelő útmutatókat dolgozott ki és tett közzé: útmutató az Új Koncepció és az átfogó megközelítés szerint kidolgozott irányelvek gyakorlati alkalmazásához, illetve útmutató a 96/48/EK irányelv szerinti nagy sebességű vasúti rendszerre vonatkozó ÁME alkalmazásához. Az ÁME alkalmazásához készített útmutató célja a fogalmak és eljárások tisztázása, az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek és az alrendszerek értékelési eljárásának bemutatása tekintettel az alapvető követelmények teljesítésére, valamint támogatás az ÁME-ok előírásszerű alkalmazásához. Ehhez az útmutató teljes áttekintést ad a szabványosításnak az ÁME-ok szempontjából lényeges helyzetéről az 11-EU-04 Rev.01/ /28

11 11/28 útmutató készítésének időpontjában, beleértve a kész, illetve kidolgozás alatt szabványok teljes jegyzékét is. A jegyzékben azon szabványok is szerepelnek, melyek ugyan az ÁME-ok szempontjából lényegesek, azonban nem kötelezőek, és ezért az ÁME-ok nem említi kifejezetten őket. A z Új Koncepció és az átfogó megközelítés szerint készült irányelvek átültetést támogató útmutató leírja a tanúsító eljárás moduláris felépítését, melynek részletes magyarázata a következő szakaszban található. 3.6 Az ÁME alapvető vizsgálati moduljai A Tanács 93/465/EGK számú, a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló határozatával az egységes európai megfelelőségértékelési eljárás új rendszere, az úgynevezett modulok kerültek bevezetésre. 2. táblázat: Modulok a 93/465/EGK számú határozat szerint Modul Megnevezés Alkalmazás A Belső gyártásellenőrzés A tervezés és a gyártás belső ellenőrzését irányozza elő. Ez a modul nem teszi szükségessé bejelentett szervezet bevonását. B EK-típusvizsgálat A gyártástervezés szakaszában kerül alkalmazásra, és egy olyan modullal kell kiegészíteni, mely a gyártási szakaszban is értékelést vesz tervbe. Az EK típusvizsgálati tanúsítványt egy bejelentett szervezet állítja ki. C Típusmegfelelés A gyártási szakaszban kerül alkalmazásra és a B modult követi. A modul azt biztosítja, hogy az érintett termék megfeleljen a B modul szerint kiállított EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak. Bejelentett szervezet bevonására ebben a modulban nincs szükség. D E Gyártási minőségbiztosítás A gyártási szakaszban kerül alkalmazásra és a B modult követi. Az EN ISO 9000 minőségügyi szabványon alapul. Bejelentett szervezetet kell bevonni, mely felel a gyártó által a gyártásra, a végső termékellenőrzésre és tesztelésre meghatározott minőségügyi rendszer jóváhagyásáért és ellenőrzéséért. Termékminőségbiztosítás A gyártási szakaszban kerül alkalmazásra és a B modult követi. Az EN ISO 9000 minőségügyi szabványon alapul. Bejelentett szervezetet kell bevonni, mely felel a gyártó által a végső termékellenőrzésre és a tesztelésre meghatározott minőségügyi rendszer jóváhagyásáért és ellenőrzéséért. F Termékellenőrzés A gyártási szakaszban kerül alkalmazásra és a B modult követi. Egy bejelentett szervezet megvizsgálja, hogy az érintett 11-EU-04 Rev.01/ /28

12 12/28 termék megfelel-e a B modul szerint kiállított EKtípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és megfelelőségi tanúsítványt állít ki. G Egyedi ellenőrzés A tervezési és gyártási szakaszban kerül alkalmazásra. A bejelentett szervezet minden egyes terméket megvizsgál, majd megfelelőségi tanúsítványt állít ki. H Teljes minőségbiztosítás A tervezési és gyártási szakaszban kerül alkalmazásra. Az EN ISO 9000 minőségügyi szabványon alapul. Bejelentett szervezetet kell bevonni, mely felel a gyártó által a tervezésre, a gyártásra, a végső termékellenőrzésre és a tesztelésre meghatározott minőségügyi rendszer jóváhagyásáért és ellenőrzéséért. Az Új koncepció és az átfogó megközelítés szerint kidolgozott irányelvek átültetését támogató útmutatóként szokták pontosítani a megfelelőségértékelés úgynevezett Új Koncepcióját, mely meghatározza a modulok alkalmazását az eljárás egyes lépéseihez, a vizsgálati eljárások alkalmazásának feltételeit és a bejelentett szervezetek notifikálását. Az 5. kép a modulokat, továbbá a tervezési és gyártási szakaszban a modulok kombinációs lehetőségeit mutatja be. 4. melléklet: Alapmodulok 93/446/EGK A mindenkori ÁME előírásai szerint a kérelmező több modul, illetve modulok több kombinációja közül választhat. A gyakorlatban a modul megválasztása attól függ, hogy a kérelmező és a szállítói rendelkeznek-e tanúsított minőségirányítási rendszerrel, egyedi darabokat vagy sorozattermékeket gyártanak-e, a tanúsítás mely szakaszokra (tervezés, fejlesztés, gyártás, tesztelés, átvétel, üzembe helyezés) és mely időszakokra terjed ki, új termékekről, illetve a gyakorlatban már bevált vagy tanúsított termékek módosításáról van-e szó. A mindenkori ÁME-okkal kapcsolatban alkalmazható vizsgálati modulok, illetve a vizsgálati modulok alkalmazható kombinációjáról a 3. táblázat nyújt áttekintést. 3. táblázat: alkalmazható vizsgálati modulok ÁME Komponens Alrendszer Járművek (HS RST) B/D; B/F; H2; V SB/SD; SB/SF; SH2 Infrastruktúra (HS INS) A; B/D; B/F; H2; V SG; SH2 Ellenőrző-irányító és jelzőrendszer (HS CCS) B/D; B/F; H2 Energia (HS ENE) B/C; H2 SG; SH2 SB/SD; SB/SF; SG; SH2 11-EU-04 Rev.01/ /28

13 13/28 Karbantartás (HS MAI) (jármű) Karbantartás (HS MAI) (helyhez kötött) Korlátozott mobilitású személyek (PRM) (fedélzeti) Korlátozott mobilitású személyek (PRM) (helyhez kötött Vasúti alagutak biztonsága (SRT) A A A; A1; B/C; B/D; B/F; H1; H2 SB/SD; SB/SF; SH2 SG; SH2 SB/SD; SB/SF; SH2 SB/SD; SG; SH2 - SB/SD; SB/SF; SG; SH2 Teherkocsik (CR WAG) A1; B/D; B/F; H1; H2; V SB/SD; SB/SF; SH2 Zaj (CR NOI) - SB/SD; SB/SF; SH2 Ellenőrző-irányító és jelzőrendszer (CR CCS) B/D; B/F; H2 SB/SD; SB/SF; SG; SH2 3.7 Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek A definíció szerint az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek azon elemi rendszerelemek, rendszerelemcsoportok, szerkezeti részegységei vagy berendezések teljes egységei, amelyek egy olyan alrendszerbe illeszkednek vagy illesztendők be, amelytől közvetve vagy közvetlenül a transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága függ. A forgalomba hozatal előtt megfelelő EK-hitelesítésre van szükség azon rendszerelemek setében, melyeket a mindenkori ÁME az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemként definiál. Ugyanakkor csak a mindenkori ÁME-okban említett rendszerelemeket lehet egyáltalán tanúsítani. 4. táblázat: Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek áttekintése ÁME Járművek (HS RST) Infrastruktúra (HS INS) Ellenőrző-irányító és jelzőrendszer (HS CCS) Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek Végtengely-kapcsoló, szükséghelyzeti kapcsolókészülék, kerékprofil, kerékanyag, külső világító testek és jelzőkürt, szélvédő Kiegészítőleg REV1: áramszedő, csúszóbetét (áramvezető sínen) Vasúti sínek (sínfej-profil és sínacél), sínleerősítések, talpfák és síntámaszok, kitérők és kereszteződések Fedélzeti: Pálya men- Biztonsági platform, biztonsági információrögzítés, út- és sebességmérés, külső STM, ERTMS/GSM-R Biztonsági platform, Radio Block Center, 11-EU-04 Rev.01/ /28

14 14/28 Energia (HS ENE) Karbantartás (HS MAI) Teherkocsik (CR WAG) Ellenőrző-irányító és jelzőrendszer (CR CCS) (Azonos a HS CCS előírással) Korlátozott mobilitású személyek (HS/CR PRM) ti: Eurobalise, Euroloop, feltöltés rádióval vagy loop-pal. Felsővezeték, áramszedő, csúszóbetét (áramvezető sínen) Kuplung a vécék ürítéséhez, csatlakozó aljzatok a belső térben, víz Ütközők, vonókészülékek, fóliák feliratozásokhoz, forgóvázak, futóművek, kerékpárok, kerekek, tengelyek (kerékpárokhoz), fékvezérlő szelepek, automatikus terheléselosztás (terhelésátkapcsolás), csúszásgátló berendezés, fékhenger, légkuplung-tömlő kapcsoló tengellyel és elzárócsappal, fékbetétek és tuskós fékek, fékhatás-gyorsító Fedélzeti: Pálya menti: Helyhez kötött: Biztonsági platform, biztonsági információrögzítés, út- és sebességmérés, külső STM, ERTMS/GSM-R Biztonsági platform, Radio Block Center, Eurobalise, Euroloop, feltöltés rádióval vagy loop-pal. Tájékoztató berendezések az utasok számára (vizuális), beszálló szerkezetek, kitapintható nyomógombok, lehetőségek a pelenkázásra, kitapintható jelek, menetjegyárusító automaták Fedélzeti: Vécék, lehetőségek a pelenkázásra, tájékoztató berendezések az utasok számára (vizuális), vészjelző berendezések az utasok számára, beszálló szerkezetek, nyomógombok, vizuális és kitapintható jelek 3.8 Az ÁME-ok kidolgozása és aktualizálása 4. A tanúsítás és üzembe helyezés folyamata A megfelelőségértékelési eljárások, illetve a rendszerelemek alkalmazhatósági értékelésére vonatkozó eljárások, valamint az EK hitelesítési eljárás egyes lépéseinek végrehajtását az ÁME-ok írják le részletesen az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek és az alrendszerek szerint felosztva. 4.1 Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek tanúsítása Az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem tanúsítása esetén a gyártó vagy a megrendelő (vagy ezek meghatalmazottja) kérelmezi a bejelentett szervezetnél a megfelelőség, illetve az alkalmazhatóság értékelését az ÁME-ok előírásai szerint a kérelmező által megválasztott modulnak megfelelően. 11-EU-04 Rev.01/ /28

15 15/28 Amennyiben a bejelentett szervezet a megfelelőség vagy alkalmazhatóság értékelése során megállapítja, hogy betartották az ÁME-ok követelményeit, akkor erről tanúsítványt állít ki, amellyel a gyártó vagy a megrendelő kiállítja az EK megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot, és ezzel a rendszerelemeket forgalomba hozhatja, vagy alrendszerekbe építheti be. A tagállamok engedélyező hatóságai ebben az eljárásban nem érintettek. A tanúsító eljárás menetének vázlatos ábrája a 5. melléklet látható. 5. melléklet: Az átjárhatóságot lehetővé rendszerelemek tanúsítása Rendszerelemeket csak abban az esetben szabad forgalomba hozni, vagyis értékesíteni, illetve egy alrendszerbe beépíteni, ha rendelkeznek a bejelentett szervezet megfelelő tanúsítványával. 4.2 Alrendszerek üzembe helyezése Az alrendszer üzembe helyezésének feltételeként a gyártó vagy az üzemeltető először kérelmezi a bejelentett szervezetnél az EK-hitelesítés lefolytatását. A bejelentett szervezet megvizsgálja, hogy az alrendszer megfelel-e az érintett alrendszerre alkalmazandó valamennyi ÁME-nak. Ha a vizsgálat eredményesen zárul, akkor a bejelentett szervezet tanúsítványt állít ki az EK-megfelelőségről. A tanúsítvány az EU valamennyi tagországában érvényes. A fenti tanúsítvány alapján a kérelmező kiállítja az EK hitelesítési nyilatkozatot, és a nyilatkozatot az alrendszer használatbavételére vonatkozó kérelemmel benyújtja a nemzeti engedélyező hatóságnál. A 6. melléklet vázlatosan mutatja az eljárás menetét. 6. melléklet: Alrendszerek tanúsítása A használatbavételre vonatkozó kérelmet minden tagállamban be kell nyújtani, amelyben az alrendszert üzemeltetni kívánják. Minden tagállam külön használatbavételi engedélyt állít ki. Kivételt csak a teherkocsik jelentenek (CR WAG ÁME). A teherkocsikra vonatkozóan egyetlen tagállam használatbavételi engedélye az egész Európai Unió területén érvényes. Németországban a használatbavételi engedélyt a transzeurópai vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló rendelet (TEIV) 6. szakasza szerint kerül megadásra. Mivel az ÁME-ok a legtöbb esetben még nem teljesek, ez azt jelenti, hogy nem fedik le az alrendszer minden vizsgálandó pontját, ezért a nemzeti használatba vétel előtt az engedélyező hatóság átvizsgálja az alrendszernek az ÁME által nem lefedett pontjait. A 7. melléklet az összefüggéseket világítja meg. 7. melléklet: Az üzembe helyezés követelményei az átjárhatósági műszaki előírás (ÁME) szerint 11-EU-04 Rev.01/ /28

16 16/28 5. Összefoglalás és kitekintés A központi jelentőségű ÁME-ok, mint az infrastruktúra, energia, járművek, személykocsik és a telematikai alkalmazások személyszállítási szolgáltatásokhoz előreláthatólag nem állnak majd 2009/2010 előtt rendelkezésre. Ezért az átmeneti időszakra vonatkozó eljárások váltak szükségessé annak érdekében, hogy a határokon átívelő engedélyezések a megfelelő ÁME megjelenéséig terjedő időszakban is lehetségesek legyenek, További problémát jelent, hogy a piramisban az ÁME-ok alatt elhelyezkedő Európai Szabványok (EN) kidolgozása még messze nem zárult le. Ennek következménye, hogy néhány ÁME nem csupán az alapvető követelményeket, hanem azon túlmenően normatív elemeket is tartalmaz (a harmonizált szabványokra való hivatkozás helyett).. 6. Vasúti irányelv bevezetése Magyarországon A termékmegfelelőségre vonatkozó rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól vonatkozik, harmonizálja az európai szabályozást, és azok előírásainak megfelel. Azon építési termékekre, amelyekről nincs szabvány, és nincs ETA (Európai Műszaki Engedély), ÉME-t (Építőipari Műszaki Engedély) kell kérni. Az Európai Műszaki Engedélyek Útmutatói (ETAG) angol nyelven letölthetők a Hazai Jogkövetés pontban hivatkozott weboldalról. A termékmegfelelőségi rendelet magyar vasút egészére vonatkozik, amennyiben egy termék ennek az előírásnak megfelel (3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM sz.) a transzeurópai vasúthálózat magyarországi szakaszán beépítésre kerülő rendszerelemként is meg kell felelnie, amelyre már a 36/2006. (VI.21.) GKM sz. rendelet vonatkozik. Amennyiben a transzeurópai vasúthálózat magyarországi nagysebességűnek tervezett szakaszán kívánnánk a rendszerelemet beépíteni, a 37/2006. (VI. 21.) GKM sz. rendeleten kívül a termékmegfelelőségi rendelet is vonatkozna rá. Mindegyik jogszabály EU- direktíva alapján került kidolgozásra a magyar jogrendszerben. Mindegyik jogszabály szabvány hiányában akkreditált szervezetek által kiadott engedélyeket ír elő a termék, -illetve rendszerelem betervezéseknél és beépítéseknél. A termékmegfelelőségi rendelet minden építőipari termékre vonatkozóan használni kell az EU- ba lépésünk óta. A hagyományos vasúti rendszerre vonatkozó rendelet akkor lesz betartható, ha a hármas elvárási szintből az infrastruktúrával kapcsolatos Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME) kiadásra kerül a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságára vonatkozóan. 11-EU-04 Rev.01/ /28

17 17/28 Akkor lehet megtudni, hogy a hagyományos vasúti pályáról szóló ÁME (CR INS TSI = Technical Specification of Infrastructure of Conventional Railway) mit tekint rendszerelemnek. Ennek várható megjelenése 2009-ben lesz. A 36/2006. (VI.21.) GKM sz., a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló rendelet értelmében a hagyományos vasúti rendszer részét képező pályahálózatra vonatkozó ÁME- ket hatálybalépésüktől kell alkalmazni. 11-EU-04 Rev.01/ /28

18 18/28 megfelelőségének tanúsítására a vasút területén a 3/2003 (I.25) GKM és a 36/2006(VI.21) GKM rendelet szerint 7. Strukturális alrendszer EK hitelesítés folyamatának leírása Alkalmazási terület Alapvető követelmények Infrastruktúra alrendszer Alapvető paraméterek Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem Strukturális alrendszer EK-hitelesítés EK ellenőrzési nyilatkozat (Megrendelő, pl. EB-Unt., IM, lízing vállalatok, gyártók Üzembe helyezés Energia alrendszer Strukturális alrendszerek Alapvető paraméterek Engedéélyezés Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem Ellenőrző - irányító és jelzőrendszer alrendszer Alapvető paraméterek Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem Járművek alrendszer Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME) Bejelentett Szervezetek Kijelölés Tag- államok Alapvető paraméterek Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem Ellenő rzés Működés alrendszer Működési alrendszerek Alapvető paraméterek Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem Karbantartás alrendszer Alapvető paraméterek Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségi / alkalmazhatósági nyilatkozata EK-nyilatkozat (Gyártó) Forgalomba hozatal 11-EU-04 Rev.01 (Terméktanúsítás - vasút)-új 18 / 28

19 19/28 területén a 3/2003 (I.25) GKM és a A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK ÉRTÉKELÉSE: A MODULOK FELÉPÍTÉSE A) A gyártás H2) belső ellenőrzése B) Típusvizsgálat Teljes minőségbiztosítás tervvizsgálattal Típusvizsgálati tanúsítvány Tervvizsgálati tanúsítvány QSZÜ (*) Típusmeg- A gyártás B) D) F) felelőség minőségbiztosítása Termékellenőrzés Megfelelőségi tanúsítvány QSZÜ (*) EK-megfelelőségi nyilatkozat EK-megfelelőségi nyilatkozat EK-megfelelőségi nyilatkozat EK-megfelelőségi nyilatkozat EK-megfelelőségi nyilatkozat V) Típus validálása a működés alapján Alkalmazhatósági nyilatkozat (*) EK-alkalmazhatósági nyilatkozat (*) EK-alkalmazhatósági nyilatkozat (*) EK-alkalmazhatósági nyilatkozat (*) EK-alkalmazhatósági nyilatkozat (*) EK-alkalmazhatósági nyilatkozat (*) A bejelentetett szervezetek által kiállított dokumentumok A gyártó által kiállított dokumentumok (*) A minőségbiztosítási rendszer engedélyezése és felügyelete 11-EU-04 Rev.01 (Terméktanúsítás - vasút)-új 19 / 28

20 20/28 megfelelőségének tanúsítására a vasút területén a 3/2003 (I.25) GKM és a 36/2006(VI.21) GKM rendelet szerint A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek értékelése: A gyártó és a bejelentett szervezet feladatai ÁME (TSI) Alkalmazandó modulok Járművek A B D F H2 V Infrastruktúra A B D F H2 V Ellenőrzés / irányítás B D F H2 Energia B C H2 Működés Nem átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek Karbantartás (járművek) Karbantartás (pálya) A A A Modul A gyártás belső ellenőrzése A gyártó vagy a gyártó meghatalmazottjának feladatai Minden fázisban: meghoz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek tervezésének és gyártásának folyamata összhangban legyen az ÁME előírásokban rögzített követelményekkel; Kiállítja az EK-megfelelőségi nyilatkozatot A Bejelentett Szervezet feladatai Minden fázisban: nincs feladata B Típusvizsgálat C Típusmegfelelőség (csak a B modullal kapcsolatban) Terv: elkészíti a műszaki dokumentációt, amely tekintettel az értékelésre a termék megtervezésével, gyártásával és alkalmazásával foglalkozik; a Bejelentett Szervezet rendelkezésére bocsát az érintett gyártás szempontjából reprezentatív (egy vagy több) mintát (amennyiben az ÁME típusvizsgálatot ír elő); A Bejelentett Szervezettől kérelmezi a típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását. Gyártás: minden szükséges intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy a gyártás olyan módon történjen, mely garantálja az átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek egyezőségét az engedélyezett típussal; Kiállítja az EK-megfelelőségi nyilatkozatot (az engedélyezett típusra vonatkozóan). Terv: az alkalmazott eljárásokra és szerszámokra, illetve az elért eredményekre vonatkozóan műszaki átvizsgálását hajt végre (amennyiben az ÁME megköveteli); átvizsgálja a gyártási folyamatot (amennyiben az ÁME megköveteli); ellenőrzéseket hajt végre (amennyiben az ÁME típusvizsgálatot ír elő); kiállítja az EK-típusvizsgálati tanúsítványt. Gyártás: nincs feladata D A gyártás minőségbiztosítása (csak a B modullal kapcsolatban) Gyártás olyan minőségbiztosítási rendszert működtet a gyártáshoz és a vizsgálati eljárásokhoz, amelyet egy bejelentett Szervezet engedélyezett és felügyel kiállítja az EK-megfelelőségi nyilatkozatot (az engedélyezett típusra vonatkozóan) Gyártás: jóváhagyja a minőségbiztosítási rendszert; felügyeli a minőségbiztosítási rendszert; elkészíti a vizsgálati jelentéseket, illetve a jelentéseket a látogatásokról. 11-EU-04 Rev.01 (Terméktanúsítás - vasút)-új 20 / 28

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

Az első magyarországi felsővezeték EK-tanúsítás tapasztalatai. TSI-minősítések Magyarországon. Energia Alrendszer

Az első magyarországi felsővezeték EK-tanúsítás tapasztalatai. TSI-minősítések Magyarországon. Energia Alrendszer Az első magyarországi felsővezeték EK-tanúsítás tapasztalatai TSI-minősítések Magyarországon Energia Alrendszer Tartalom A különböző TSI-k áttekintése A TSI-k felépítése Az EK-tanúsítás folyamata Megfelelőség-értékelési

Részletesebben

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében.

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében. BME ITS Közlekedési- és Jármű Nonprofit Zártkörűen Működő BME ITS Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra és rendszerelemeinek esetében Szabályzat SZA-1-01-00 ÉRVÉNYBEN

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő,

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, 2015. 04. 16. Igény a megfelelőség értékelésére és tanúsítására Az igény nem új keletű biztonságkritikus rendszerek esetén fokozott

Részletesebben

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, előírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: -Kötelező

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-01 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS BME ITS Tájékoztató a kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek megfelelőségértékelési tanúsítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeivel kapcsolatban Szabályzat

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI JÖV BELI FELADATOK Dr. Tompai Zoltán 20130627. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI 1. K anyaghalmazok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 a 3/2003 (I.25) GKM rendelet Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

Tudnivalók az építési termék rendeletről

Tudnivalók az építési termék rendeletről Tudnivalók az építési termék rendeletről 1 Bevezetés Az Európai Unió egy lényeges célja a szabad áruforgalom biztosítása és a kereskedelem műszaki akadályainak leépítése Európán belül. Az építési termék

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) rendelkezik. A CPD

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

STATE OF ART REPORT January of

STATE OF ART REPORT January of Vízszigetelő anyagok és szerkezetek megfelelőségigazolása Tóth Péter ÉMI Nonprofit Kft. Épületszerkezeti Tudományos Osztály A lakásokban ÉMI 2010. október 25. Különleges vízszigetelések a környezetvédelem

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Országos Könnyűszerkezetes Konferencia 2013. szeptember 27. Pataki Erika Tanúsítási

Részletesebben

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség Termék- és biztonság, CE-megfelelőség 2004. májusában a Magyar Köztársaság teljes jogú tagja a 25-re bővült Európai Uniónak. Ezzel Magyarország is részévé vált az egységes belső piacnak, amely az áruk,

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése

Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése Stósz István MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Főmérnökség vezető Nemzeti Közlekedési Napok - 2013.11.06. Dia 1 Dia 2

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet. a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet. a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról 1. oldal 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 19. pontjában, valamint a 18. tekintetében

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA

Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA Výskumný ústav dopravný, a.s. Forchungsintitut für Verkehrsween, AG Transport Research Institute, J.S.Co. Vel ký Diel 3323, 010 08 ŻILINA Nyilvántartási szám: 033/P-001 Engedéllyel rendelkező szervezet

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, elıírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, elıírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: - Kötelezı

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete

Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Az európai műszaki specifikációk nemzeti szabványügyi rendszerbe történő integrálásának helyzete Jencs Árpád Minőségügyi Bizottság vezetője Liptovský Ján/Liptószentiván szakmai találkozó 2012. 06. 27-28.

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3.

Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3. Tudásbázis: A CE jelölés gyakorlati szemmel 1/3. A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen egy jelzés a hatóságok felé arról, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek.

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. A transzeurópai vasúti rendszer interoperabilitásának műszaki specifikációi Az infrastruktúra felépítése Roman Adamek Bejelentett szervezet irodavezetője Az oktatás témakörei - Bevezető A bejelentett szervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE az 1702/2003/EK rendeletnek a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítására vonatkozó végrehajtási

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON CE -JELÖLÉS FELVONÓKON DARABOS ZOLTÁN ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ NONPROFIT KFT. FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ FELÜGYELET (FMF) VEZETŐ ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző KÖZEL 50 ÉVES, 100% ÁLLAMI TULAJDONÚ

Részletesebben

TERMÉKBIZTONSÁG. Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN

TERMÉKBIZTONSÁG. Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN 1. RÉSZ BEVEZETÉS A CE JELÖLÉS ALAPISMERETEIBE FVM Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás 1/12 oldal EK-típusellenőrzés eljárásutasítás TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04 EK típusellenőrzés eljárásutasítás (308/99) Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Építéstechnológiák minőségbiztosítása

Építéstechnológiák minőségbiztosítása Építéstechnológiák minőségbiztosítása Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság Tűzoltóság ANTSZ Műemlékvédelmi (KÖH), régészeti,

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. július 28.)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. július 28.) 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához

Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához Európai Vasúti Ügynökség Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához A 2007. július 13-i C(2007)3371 végleges határozat által biztosított keretfelhatalmazás alapján ERA szám: ERA

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva

TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN 1. RÉSZ BEVEZETÉS A CE JELÖLÉS ALAPISMERETEIBE FVM Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban

Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolásának új szabályai, alkalmazásuk a jelenlegi időszakban Siófok 2008. április 17. Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató Építési szakterület: a 3/2003. (I. 25.) BM

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 1. oldal 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46)

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46) 1998D0214 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. március 9.) az építési

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója Huszka Péter A keretek 2014. évi.. törvény A vasúti közlekedésről Kötelezően át kell ültetni: az egységes európai

Részletesebben

Új Felvonó Irányelv ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA. 2015. június 12. Felvonó Konferencia Siófok Kovács Zoltán 2015.06.12.

Új Felvonó Irányelv ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA. 2015. június 12. Felvonó Konferencia Siófok Kovács Zoltán 2015.06.12. ÚJ FELVONÓ IRÁNYELV BEMUTATÁSA 2015. június 12. Tartalom 1. A háttér 3. Változások a műszaki tartalomban 1. A háttér Új Jogszabály Keretek (New Legislative Framework) 768/2008/EK határozat 2008. július

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. március 27. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai

Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Tűzgátló, füstgátló nyílászárók tervezett TvMI megoldásai Szittya Zsolt Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. 11. 14. Mit, ki és hogyan? Az első lépés.... A 3/2003 sz. BM-GKM-KKVM együttes rendelete és

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése Asztalos István Sika Hungária Kft. Az Európai Unió 2011-ben megalkotta a 305/2011/EU európai rendeletet, az un. építési termék rendeletet. Ezzel figyelembe

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben