A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata"

Átírás

1 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 29/2008. számú határozatával április 30.napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

2 Törölt: 11 A KELER Zrt. TARTALOMJEGYZÉK 2 I. A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása 11 Bevezető rendelkezések 33 II. Általános rendelkezések KELER Ügyfelei A KELER szolgáltatásai A szolgáltatások felsorolása Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások Számlaszerződések A számlanyitás feltételei Bank és értékpapírszámla nyitás Devizaszámla nyitása Derivatív pozícióvezetési számla Számla szegregáció A számla feletti rendelkezés A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése A KELER által vezetett számlák megszűnése A számla megszűnésének esetei Számla megszűnésének előfeltétele A számlaszerződés felmondása A KELER részéről Az Ügyfél részéről A KELER-rel szemben tartozások kezelése Tőzsdei értékpapírok elszámolása során keletkezett nemteljesítések, valamint derivatív ügyletekből keletkező tartozások kezelése Tartozások rendezésének általános szabályai Együttműködési kötelezettség, értesítések Együttműködési kötelezettség Értesítés a KELER részéről Az értesítés általános szabályai Számlainformáció nyújtása Értesítés az Ügyfél részéről Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások Számlakivonatok általános szabálya A számlakivonat küldésének speciális szabályai Értékpapírra vonatkozó számlák Bankszámla Pozícióvezetési számla Az Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer (KID) A KID rendszer működése A KID által visszautasított megbízások 49 III. Központi értéktári tevékenység A központi értéktári tevékenységek ISIN-azonosító kiadás Központi értékpapír nyilvántartás A nyilvántartott értékpapírok köre 50 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 41 Törölt: 41 Törölt: 41 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43

3 Törölt: 51 A KELER Zrt Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás Központi értékpapír-számlák Belföldön dematerializált formában kibocsátott értékpapír számlára helyezése A dematerializált értékpapír keletkezése és rábocsátás Első kibocsátás keletkeztetés Rábocsátás Tőzsdei bevezetés rábocsátás esetén Nyomdai úton előállított, vagy előállítani rendelt értékpapír átalakítása A dematerializált értékpapír átalakítása, megváltoztatása Eljárás kiszorítás esetén Értékpapír-számlán történő megjelenítés A dematerializált értékpapír érvénytelenítése, számlákról történő törlése Bevonás KID-en adott kibocsátói utasítás alapján történő dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetés, rábocsátás és törlés speciális szabályai Keletkeztetés és rábocsátás Törlés Nyílt végű befektetési alapok befektetési jegyeinek kezelése A dematerializált értékpapírról kiállított okirat speciális adatai Befektetési jegy esetében Kötvény esetében Az egyes dematerializált értékpapírokra vonatkozó speciális szabályok Átváltoztatható kötvény Ideiglenes részvény Osztalék-, kamat-, hozam-, törlesztő jogok érvényesítése 62 IV. Általános értéktári tevékenység Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése Az értékpapír beszállítása gyűjtő elvű kezelésre Az értékpapír csomag átvétele Az értékpapír átvétele A bevételezésre nem alkalmas értékpapírokra vonatkozó eljárás A sérült értékpapír KELER által történő kezelése Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén A beszállított értékpapír jóváírása Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén A kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére Az értékpapír kiadása A kiadás igénylése Felelősségi szabályok értékpapír kiadása esetén A kiadott értékpapír terhelése Gyűjtőelvű tárolás Belföldön kibocsátott értékpapírok, közraktári jegyek, nyomdai úton előállított külföldi értékpapírok egyedi letétkezelése Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások A KELER által végzett szolgáltatások Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok A belföldön kibocsátott értékpapírokra vonatkozó egyéb értéktári szolgáltatások Lejárattal rendelkező értékpapír kezelése A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapír vonatkozásában történő kifizetés szabályai 71 Törölt: 51 Törölt: 50 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 56 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 56 Törölt: 59 Törölt: 59 Törölt: 57 Törölt: 59 Törölt: 59 Törölt: 57 Törölt: 60 Törölt: 60 Törölt: 58 Törölt: 60 Törölt: 60 Törölt: 58 Törölt: 61 Törölt: 61 Törölt: 59 Törölt: 61 Törölt: 61 Törölt: 59 Törölt: 61

4 Törölt: 73 A KELER Zrt A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a kibocsátó megszűnése esetén Érvénytelenné vált értékpapírok kezelése A kibocsátó megszűnése miatt érvénytelenné vált értékpapírok kezelése 72 V. A KELER bank és értékpapír- számlavezetési tevékenysége Megbízások kezelése Megbízások befogadása Megbízás visszavonása Megbízások véglegessége A megbízások teljesítésének sorrendje A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok Prioritás- és sorkezelés Kötegelt feldolgozás Az értékpapírra vonatkozó számla Az értékpapírra vonatkozó számlákon végzett értékpapír műveletek A megbízás értéknapja Értékpapírra vonatkozó számla transzfer Általános szabályok Az értékpapírra vonatkozó számla transzfer típusai A DVP típusú transzfer feldolgozási folyamata Zárolás az értékpapírra vonatkozó számlán A zárolás általános szabályai A zárolások csoportjai Forintban vezetett bankszámlavezetésre vonatkozó speciális szabályok A fizetési módok A KELER által lebonyolított forint pénzforgalmi ügyletek A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A pénzforgalmi megbízás visszautasítása A kibocsátó a forgalmazó számára vezetett forint letéti alszámlára vonatkozó speciális szabályok A letéti bankszámla fajtái A letéti alszámlára vonatkozó általános szabályok Az értékpapír forgalomba hozatal során nyitott letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok Dematerializált átalakítás esetén az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok Pénztári tranzakciók Elszámolási hitel A hitel igénybevételére jogosultak Elszámolási hitel nyújtása a VIBER időszakon kívüli kötegelt feldolgozásban Elszámolási hitel nyújtása repo ügylet keretében a VIBER időszakon belüli valós idejű feldolgozásban Fedezet és fedezethiány kezelésének szabályai a forint bankszámlán Fedezet Fedezethiány Devizaszámla vezetés A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok A devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai Külföldi értékpapír elszámolási tranzakciók Külföldi értékpapír vétel (alapügylet) 90 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 76 Törölt: 76 Törölt: 74 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 78

5 Törölt: 92 A KELER Zrt Külföldi értékpapír eladás (alapügylet) Devizakonverzió Általános rendelkezések Deviza vételi ügylet Deviza deviza konverzió Deviza eladási ügylet Deviza avizó (pre-advice) A KELER nostro számlavezetője(i) által indított tranzakció A KELER által kezdeményezett tranzakció 93 VI. Klíringtagsági rendszer Klíringtagsági rendszer Általános szabályok A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Egyéni klíringtag Alklíringtag Megbízó KELER Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése Klíringtagsági jogviszony megszűnése Klíringjog A klíringjog keletkezése Klíringjog felfüggesztése Klíringjog megszűnése A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói Limitek és megszegésük szankciói A limitek fajtái, a KELER jogosultságai Piaci pozíciós limit Tőkepozíciós limit Megbízó nevesítés Elszámolóházi vizsgálat és a kapcsolódó szankciók 106 VII. A KELER garanciarendszere a garantált piacokon Általános rendelkezések A biztosítékadás rendje Alapszintű pénzügyi fedezet Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ) Kiegészítő pénzügyi fedezet Alapbiztosíték Fedezett pozíciók meghatározás Multinet elszámolás esetén Derivatív elszámolás esetén Árkülönbözet elszámolás Napközbeni pozíció értékelés Azonnali klíring Kollektív garancia alapok (KGA,TEA) A garancia alapok rendeltetése, általános szabályok 114 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 93 Törölt: 93 Törölt: 91 Törölt: 93 Törölt: 93 Törölt: 91 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 97 Törölt: 97 Törölt: 95 Törölt: 97 Törölt: 97 Törölt: 95 Törölt: 97

6 Törölt: 116 A KELER Zrt Garancia alap feltöltési kötelezettség A garancia alap összegére fizetett kamat A garancia alap általi kifizetés megtérülése A tagok tulajdoni aránya A garancia alap felhasználása A garancia alap képviselete, meghatalmazás A garancia alap befizetése és feltöltése, az abból történő visszafizetés Kollektív garancia alap befizetésének és feltöltésének elmulasztása A garancia alap általi kifizetés megtérülése A garancia alap megszűnése A garancia alap tagság megszűnése Garancia alapok fajtái A részvény és a hitelpapír szekció garancia alapja: TEA A származékos és áruszekciók közös garancia alapja: KGA 120 VIII. A KELER által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása Általános rendelkezések A garantált tőzsdei ügyletek A tőzsdei ügyletek kereskedési adatainak átadása A tőzsdei ügylet alapadatai A tőzsdei ügylet befogadásának feltételei Szegregáció A KELER feladata a tőzsde, a tőzsdei termék megszűnése esetén Derivatív elszámolás Multinet elszámolású azonnali elszámolás Multinet elszámolású tőzsdei ügyletek elszámolása A T napi értékpapír-ügyletek multilaterális nettósítása Multinet elszámolású azonnali tőzsdei ügyletek teljesítése A teljesítés általános szabályai A multinet elszámolású azonnali tőzsdei ügyletek teljesítéséből származó terhelés, jóváírás A kárpótlási jegy elszámolására vonatkozó szabályok A certifikatok elszámolására vonatkozó speciális szabályok A multinet elszámolási kötelezettség nemteljesítés kezelése A nemteljesítés szabályainak általános feltételei Késedelmes teljesítés speciális szabályai Értékpapír oldali nemteljesítés Pénzügyi nemteljesítés A KELER kényszerintézkedései multinet ügylet nemteljesítése esetén Klíringelési jog felfüggesztése Tőzsde és a Felügyelet értesítése A garancia elemek felhasználása Késedelmi és nemteljesítési díjak kiszabása, beszedése Derivatív ügyletek elszámolása Adatátadás Allokálás Pozíció szegregálás Alapadat módosítás, javítás Határidős ügylet A határidős ügylet létrejötte A határidős ügylet megszűnése Pozíció zárás A nyitott pozíció átadása Lejáratkori teljesítés Opciós ügylet Általános szabályok Az opciós ügylet megszűnése 147 Törölt: 116 Törölt: 114 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 120 Törölt: 120 Törölt: 118 Törölt: 121 Törölt: 121 Törölt: 119 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122

7 Törölt: 151 A KELER Zrt Egyedi derivatív részvény kontraktus elszámolására vonatkozó speciális szabályok Módosítás kontraktus kötésegységének változásával Módosítás nyitott kontraktusok mennyiségének változtatásával Az elszámolás rendje Pozíciók folyamatos számítása Napvégi nyitott pozíció meghatározás Napvégi elszámolás A napvégi elszámolás feltétele, folyamata Derivatív árkülönbözet elszámolása Opciós pozíciók napi elszámolása Napi teljes körű klíring biztosítása Nemteljesítések, és az ezekhez kapcsolódó kényszerintézkedések Általános rendelkezések a fizikai értékpapír szállítás nemteljesítése esetén Nemteljesítés az eladó részéről Nemteljesítés a vevő részéről Fizikai nemteljesítés az Áruszekcióban Közraktári jegyek kényszerértékesítése Kényszerintézkedések pénzügyi nemteljesítés esetén A klíringjog felfüggesztésének menete A kényszerlikvidálás menete A garancia elemek felhasználása 160 IX. KELER által nem garantált ügyletek elszámolása Általános rendelkezések Tőzsdén kötött nem garantált ügyletek elszámolásának általános szabálya (a fix, az aukciós és a szabadpiaci ügyletek) Valamennyi ügyletre vonatkozó rendelkezés A Szabadpiaci ügyletek speciális szabályai Az Áruszekcióban kötött azonnali ügylet elszámolása Általános szabályok Az azonnali áruügylet vételárának kiegyenlítése A fizikai teljesítést követő pozíció kivezetés Közraktári jegyre kötött azonnali tőzsdei ügylet Az azonnali közraktári jegy vételárának kiegyenlítése A közraktári jegy fizikai teljesítése A warrantok elszámolása A warrant átváltás kiemelt napjai Vételi warrant átváltása fizikai elszámolásra Vételi warrant átváltása pénzügyi elszámolásra Eladási warrant átváltása pénzügyi elszámolással Tőzsdén kívül kötött értékpapír ügyletek elszámolása Tőzsdén kívül kötött OTC ügyletek Elsődleges piaci ügyletek elszámolása Repo ügyletek elszámolása A repo ügylet típusai Repo ügylet meghosszabbítása Repo ügylet lejárata A CO 2 kibocsátási egység ügyleteinek elszámolása* Bevezetés Az ügyletek létrejötte Az ügyletek elszámolása CO 2 kibocsátási egység oldali fedezetvizsgálat Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés CO 2 kibocsátási egység oldali transzfer Fedezetlenség kezelése 169 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 151 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 151 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 153 Törölt: 153 Törölt: 151 Törölt: 153 Törölt: 153 Törölt: 151 Törölt: 154 Törölt: 154 Törölt: 152 Törölt: 154 Törölt: 154 Törölt: 152 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 156 Törölt: 156 Törölt: 154 Törölt: 156 Törölt: 156 Törölt: 154 Törölt: 157 Törölt: 157 Törölt: 155 Törölt: 157 Törölt: 157 Törölt: 155 Törölt: 158 Törölt: 158 Törölt: 156 Törölt: 160

8 Törölt: 171 A KELER Zrt. 8 X. Nemzetközi ügyletek elszámolása Külföldi értékpapírra vonatkozó elszámolási szolgáltatások Általános szabályok Külföldi értékpapírok befogadása Multi-market értékpapírok Külföldi értékpapírok elszámolása Fizetés nélküli (FOP) ügyletek Külföldi értékpapír befogadás (transzfer jóváírás) Külföldi értékpapír kiszállítás (transzfer terhelés) Fizetéssel járó (A/P) ügyletek Értékpapír kibocsátáshoz köthető ügyletek Külföldi értékpapír vétel Külföldi értékpapír eladás Külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése Adózással kapcsolatos eljárás A XETRA rendszerében kötött ügyletekre vonatkozó elszámolási szolgáltatások Általános szabályok Tőzsdei Elszámolások / Teljesítések Értékpapír befogadás (vétel) Értékpapír kiszállítás (eladás) Nemteljesítések kezelése Általános szabályok Pénzügyi nemteljesítés Értékpapír oldali nemteljesítés Biztosíték adási kötelezettség Értékpapír kölcsönzés Értékpapír kölcsön biztosítéka 178 XI. KELER egyéb szolgáltatásai Bankkártya és pénzforgalomi limit miatti értékpapír zárolás Általános szabályok Limit-emelés Limit-csökkentés Automatikus limit-csökkentés Limit csökkenés az Ügyfél rendelkezése alapján Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása A kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatos rendelkezések Általános rendelkezések Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása részvény esetében A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása hitelpapír esetében A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása a befektetési jegy esetében A zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy lejáratkori kezelése Az Ügyfél igénye alapján történő tulajdonosi joggyakorlás Az Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés elvégzése Az Ügyfél által kért tulajdonosi igazolás kiadása Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a kibocsátó kérelme alapján Értékpapír kölcsönzés Pool alapú értékpapír kölcsönzési rendszer A kölcsönzési ügylet létrejötte Limitfigyelés a kölcsönzési rendszerben Allokációs elvek 189 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 172 Törölt: 172 Törölt: 170 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 174 Törölt: 174 Törölt: 172 Törölt: 174 Törölt: 174 Törölt: 172 Törölt: 175 Törölt: 175 Törölt: 173 Törölt: 176 Törölt: 176 Törölt: 174 Törölt: 176 Törölt: 176 Törölt: 174 Törölt: 177 Törölt: 177 Törölt: 175 Törölt: 177

9 Törölt: 190 A KELER Zrt Biztosíték adás és ellenőrzés szabályai A kölcsönzési biztosítékadás szabályai, napi átértékelés A kölcsönügylet lezárása A kölcsönzéshez kapcsolódó kényszerintézkedések A kölcsönhöz kapcsolódó díjfizetés szabályai Háromoldalú értékpapír kölcsönzés A kölcsönzési rendszer résztvevői A kölcsönzési kondíció Elérhető ajánlatok a kölcsönbe vevő számára A kölcsönbe vevő és a kölcsönbe adó megállapodása, a kölcsönügylet KELER-hez történő eljuttatása Fedezetvizsgálat Az ügylet létrejötte Biztosíték számítás és ellenőrzés a kölcsönügylet futamideje alatt Kényszerintézkedések a biztosíték nemteljesítése miatt A háromoldalú értékpapír kölcsön ügylet lezárása A zárt végű értékpapír kölcsön hosszabbítása A zárt végű kölcsön lejárata A kölcsön visszahívása a kölcsönbe adó által A KELER-el kötött értékpapír kölcsön ügylet Az értékpapír kölcsön szerződés létrejötte Az értékpapír kölcsön szerződés teljesítése Az értékpapírkölcsön fedezete Az értékpapír kölcsön díja Késedelem A kölcsön felmondása Az értékpapír kölcsön megszűnése Elszámolás a kölcsön tárgyát képező értékpapírok hozamával Az értékpapír kölcsön lehetetlenülése Az értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 199 XII. Kényszerintézkedés A kényszerintézkedés fogalma Kényszerintézkedés alkalmazására kerülhet sor: A tőzsde és a klíringtag értesítése Kényszerbeszerzés Általános szabályok A kényszerbeszerzés menete tőzsdei értékpapír listán szereplő értékpapír esetén A kényszerbeszerzés menete tőzsdei értékpapír listán szereplő értékpapír elszámolási periódusban történő kivezetése, certificate megszűnése esetén Tőzsdén kívüli kényszerbeszerzés menete A kényszerbeszerzett értékpapírok összevont értékpapírra vonatkozó számlán történő jóváírása A kényszerbeszerzés sikertelensége Kényszerértékesítés Kényszerértékesítés esetei Tőzsdekényszer alá tartozó értékpapírok kényszerértékesítése Tőzsdekényszer alá nem tartozó értékpapírok kényszerértékesítése 204 XIII. A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás Általános rendelkezések A Rendszer résztvevője Közvetett Résztvevő A Rendszerhez történő csatlakozás 206 Törölt: 190 Törölt: 188 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 192 Törölt: 192 Törölt: 190 Törölt: 192 Törölt: 192 Törölt: 190 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 196 Törölt: 196 Törölt: 194 Törölt: 196 Törölt: 196 Törölt: 194 Törölt: 196

10 Törölt: 207 A KELER Zrt A központi kapcsolattartó A központi kapcsolattartó kijelölése A központi kapcsolattartó feladata A központi kapcsolattartó feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén A Rendszer Résztvevőjének, közvetett Résztvevőjének kötelezettsége A Rendszer Résztvevői közötti megállapodás Általános rendelkezések A megbízások befogadásának időpontja A transzfer és fizetési megbízás visszavonásának időpontja Biztosítékból történő kielégítés A Rendszer Résztvevőjének feladata Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések 209 XIV. A KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok Szankciók Jogorvoslat A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok 210 XV. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok 212 XVI. Záró rendelkezések 212 XVII. Átmeneti rendelkezések 212 Törölt: 207 Törölt: 205 Törölt: 207 Törölt: 207 Törölt: 205 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 210 Törölt: 210 Törölt: 208 Törölt: 210 Törölt: 210 Törölt: 208 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 213 Törölt: 213 Törölt: 211 Törölt: 213 Törölt: 213 Törölt: 211 Törölt: 213

11 I. A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása Alapbiztosíték: Alapszintű pénzügyi fedezet: Alklíring tag (közvetett elszámolásra jogosult): Állampapír: Allokáció: Árjegyző: A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által a klíringtag részére a SPAN alapbiztosíték számítási szoftver segítségével, az egy napos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték. A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által ügyletkörönként vagy szekciónként előírt biztosíték, amely pozíció felvételének a feltétele. Az a kereskedési joggal rendelkező szekciótag, aki a KELER tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére klíringtaggal szerződést kötött. A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok alapján vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák - alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között. Az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt. Árkülönbözet: Derivatív pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra, és pénzügyileg rendezésre kerül. Árkülönbözet letét: A T+2 és T+3 napos elszámolású ügyletek esetében a negatív árkülönbözet fedezeteként a klíringtag által megképzett biztosíték. A T+2 és T+3 napos elszámolású tőzsdei ügyleteknél az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbözete adja, az ezt követő elszámolási napok árkülönbözetét a napi záróár és a megelőző elszámolási nap záróárának különbözete adja. 11

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba léptette Mátrai Károly Hatályba lépés időpontja 2009. január

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos: 2010. január 15. napjától Közzétéve: 2009. december 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

Tőkepiaci fogalomtár

Tőkepiaci fogalomtár i fogalomtár Adagolt kibocsátás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A PÉNZFORGALMI ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 11/2007. számú határozatával 2007. április 04. napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet,

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

A KELER Zrt. Díjszabályzata

A KELER Zrt. Díjszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Törölt: 64/2006. számú határozatával 2006. november 22.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben