A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata"

Átírás

1 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: Törölt: 29/2008. számú határozatával április 30.napján A Felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

2 Törölt: 11 A KELER Zrt. TARTALOMJEGYZÉK 2 I. A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása 11 Bevezető rendelkezések 33 II. Általános rendelkezések KELER Ügyfelei A KELER szolgáltatásai A szolgáltatások felsorolása Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások Számlaszerződések A számlanyitás feltételei Bank és értékpapírszámla nyitás Devizaszámla nyitása Derivatív pozícióvezetési számla Számla szegregáció A számla feletti rendelkezés A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése A KELER által vezetett számlák megszűnése A számla megszűnésének esetei Számla megszűnésének előfeltétele A számlaszerződés felmondása A KELER részéről Az Ügyfél részéről A KELER-rel szemben tartozások kezelése Tőzsdei értékpapírok elszámolása során keletkezett nemteljesítések, valamint derivatív ügyletekből keletkező tartozások kezelése Tartozások rendezésének általános szabályai Együttműködési kötelezettség, értesítések Együttműködési kötelezettség Értesítés a KELER részéről Az értesítés általános szabályai Számlainformáció nyújtása Értesítés az Ügyfél részéről Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások Számlakivonatok általános szabálya A számlakivonat küldésének speciális szabályai Értékpapírra vonatkozó számlák Bankszámla Pozícióvezetési számla Az Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer (KID) A KID rendszer működése A KID által visszautasított megbízások 49 III. Központi értéktári tevékenység A központi értéktári tevékenységek ISIN-azonosító kiadás Központi értékpapír nyilvántartás A nyilvántartott értékpapírok köre 50 Törölt: 11 Törölt: 11 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 36 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 37 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 39 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 41 Törölt: 41 Törölt: 41 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43 Törölt: 43 Törölt: 42 Törölt: 43

3 Törölt: 51 A KELER Zrt Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás Központi értékpapír-számlák Belföldön dematerializált formában kibocsátott értékpapír számlára helyezése A dematerializált értékpapír keletkezése és rábocsátás Első kibocsátás keletkeztetés Rábocsátás Tőzsdei bevezetés rábocsátás esetén Nyomdai úton előállított, vagy előállítani rendelt értékpapír átalakítása A dematerializált értékpapír átalakítása, megváltoztatása Eljárás kiszorítás esetén Értékpapír-számlán történő megjelenítés A dematerializált értékpapír érvénytelenítése, számlákról történő törlése Bevonás KID-en adott kibocsátói utasítás alapján történő dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetés, rábocsátás és törlés speciális szabályai Keletkeztetés és rábocsátás Törlés Nyílt végű befektetési alapok befektetési jegyeinek kezelése A dematerializált értékpapírról kiállított okirat speciális adatai Befektetési jegy esetében Kötvény esetében Az egyes dematerializált értékpapírokra vonatkozó speciális szabályok Átváltoztatható kötvény Ideiglenes részvény Osztalék-, kamat-, hozam-, törlesztő jogok érvényesítése 62 IV. Általános értéktári tevékenység Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése Az értékpapír beszállítása gyűjtő elvű kezelésre Az értékpapír csomag átvétele Az értékpapír átvétele A bevételezésre nem alkalmas értékpapírokra vonatkozó eljárás A sérült értékpapír KELER által történő kezelése Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén A beszállított értékpapír jóváírása Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén A kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére Az értékpapír kiadása A kiadás igénylése Felelősségi szabályok értékpapír kiadása esetén A kiadott értékpapír terhelése Gyűjtőelvű tárolás Belföldön kibocsátott értékpapírok, közraktári jegyek, nyomdai úton előállított külföldi értékpapírok egyedi letétkezelése Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások A KELER által végzett szolgáltatások Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok A belföldön kibocsátott értékpapírokra vonatkozó egyéb értéktári szolgáltatások Lejárattal rendelkező értékpapír kezelése A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapír vonatkozásában történő kifizetés szabályai 71 Törölt: 51 Törölt: 50 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 52 Törölt: 52 Törölt: 51 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 54 Törölt: 54 Törölt: 52 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 56 Törölt: 56 Törölt: 54 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 56 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 56 Törölt: 59 Törölt: 59 Törölt: 57 Törölt: 59 Törölt: 59 Törölt: 57 Törölt: 60 Törölt: 60 Törölt: 58 Törölt: 60 Törölt: 60 Törölt: 58 Törölt: 61 Törölt: 61 Törölt: 59 Törölt: 61 Törölt: 61 Törölt: 59 Törölt: 61

4 Törölt: 73 A KELER Zrt A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a kibocsátó megszűnése esetén Érvénytelenné vált értékpapírok kezelése A kibocsátó megszűnése miatt érvénytelenné vált értékpapírok kezelése 72 V. A KELER bank és értékpapír- számlavezetési tevékenysége Megbízások kezelése Megbízások befogadása Megbízás visszavonása Megbízások véglegessége A megbízások teljesítésének sorrendje A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok Prioritás- és sorkezelés Kötegelt feldolgozás Az értékpapírra vonatkozó számla Az értékpapírra vonatkozó számlákon végzett értékpapír műveletek A megbízás értéknapja Értékpapírra vonatkozó számla transzfer Általános szabályok Az értékpapírra vonatkozó számla transzfer típusai A DVP típusú transzfer feldolgozási folyamata Zárolás az értékpapírra vonatkozó számlán A zárolás általános szabályai A zárolások csoportjai Forintban vezetett bankszámlavezetésre vonatkozó speciális szabályok A fizetési módok A KELER által lebonyolított forint pénzforgalmi ügyletek A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A pénzforgalmi megbízás visszautasítása A kibocsátó a forgalmazó számára vezetett forint letéti alszámlára vonatkozó speciális szabályok A letéti bankszámla fajtái A letéti alszámlára vonatkozó általános szabályok Az értékpapír forgalomba hozatal során nyitott letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok Dematerializált átalakítás esetén az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok Pénztári tranzakciók Elszámolási hitel A hitel igénybevételére jogosultak Elszámolási hitel nyújtása a VIBER időszakon kívüli kötegelt feldolgozásban Elszámolási hitel nyújtása repo ügylet keretében a VIBER időszakon belüli valós idejű feldolgozásban Fedezet és fedezethiány kezelésének szabályai a forint bankszámlán Fedezet Fedezethiány Devizaszámla vezetés A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok A devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai Külföldi értékpapír elszámolási tranzakciók Külföldi értékpapír vétel (alapügylet) 90 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 73 Törölt: 73 Törölt: 71 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 74 Törölt: 74 Törölt: 72 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 75 Törölt: 75 Törölt: 73 Törölt: 76 Törölt: 76 Törölt: 74 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 77 Törölt: 77 Törölt: 75 Törölt: 78

5 Törölt: 92 A KELER Zrt Külföldi értékpapír eladás (alapügylet) Devizakonverzió Általános rendelkezések Deviza vételi ügylet Deviza deviza konverzió Deviza eladási ügylet Deviza avizó (pre-advice) A KELER nostro számlavezetője(i) által indított tranzakció A KELER által kezdeményezett tranzakció 93 VI. Klíringtagsági rendszer Klíringtagsági rendszer Általános szabályok A klíringtagsági rendszer szereplői Általános klíringtag Egyéni klíringtag Alklíringtag Megbízó KELER Klíringtagsági jogviszony Klíringtagsági jogviszony keletkezése és előfeltételei Klíringtagsági jogviszony kérelemre történő felfüggesztése Klíringtagsági jogviszony megszűnése Klíringjog A klíringjog keletkezése Klíringjog felfüggesztése Klíringjog megszűnése A klíringtag kötelezettségei és megszegésük szankciói Általános kötelezettségek és megszegésük szankciói Saját tőke követelmények és megszegésük szankciói Általános adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek és megszegésük szankciói Elszámolási kötelezettség és megszegése szankciói Limitek és megszegésük szankciói A limitek fajtái, a KELER jogosultságai Piaci pozíciós limit Tőkepozíciós limit Megbízó nevesítés Elszámolóházi vizsgálat és a kapcsolódó szankciók 106 VII. A KELER garanciarendszere a garantált piacokon Általános rendelkezések A biztosítékadás rendje Alapszintű pénzügyi fedezet Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ) Kiegészítő pénzügyi fedezet Alapbiztosíték Fedezett pozíciók meghatározás Multinet elszámolás esetén Derivatív elszámolás esetén Árkülönbözet elszámolás Napközbeni pozíció értékelés Azonnali klíring Kollektív garancia alapok (KGA,TEA) A garancia alapok rendeltetése, általános szabályok 114 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 92 Törölt: 92 Törölt: 90 Törölt: 93 Törölt: 93 Törölt: 91 Törölt: 93 Törölt: 93 Törölt: 91 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 94 Törölt: 94 Törölt: 92 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 95 Törölt: 95 Törölt: 93 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 96 Törölt: 96 Törölt: 94 Törölt: 97 Törölt: 97 Törölt: 95 Törölt: 97 Törölt: 97 Törölt: 95 Törölt: 97

6 Törölt: 116 A KELER Zrt Garancia alap feltöltési kötelezettség A garancia alap összegére fizetett kamat A garancia alap általi kifizetés megtérülése A tagok tulajdoni aránya A garancia alap felhasználása A garancia alap képviselete, meghatalmazás A garancia alap befizetése és feltöltése, az abból történő visszafizetés Kollektív garancia alap befizetésének és feltöltésének elmulasztása A garancia alap általi kifizetés megtérülése A garancia alap megszűnése A garancia alap tagság megszűnése Garancia alapok fajtái A részvény és a hitelpapír szekció garancia alapja: TEA A származékos és áruszekciók közös garancia alapja: KGA 120 VIII. A KELER által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása Általános rendelkezések A garantált tőzsdei ügyletek A tőzsdei ügyletek kereskedési adatainak átadása A tőzsdei ügylet alapadatai A tőzsdei ügylet befogadásának feltételei Szegregáció A KELER feladata a tőzsde, a tőzsdei termék megszűnése esetén Derivatív elszámolás Multinet elszámolású azonnali elszámolás Multinet elszámolású tőzsdei ügyletek elszámolása A T napi értékpapír-ügyletek multilaterális nettósítása Multinet elszámolású azonnali tőzsdei ügyletek teljesítése A teljesítés általános szabályai A multinet elszámolású azonnali tőzsdei ügyletek teljesítéséből származó terhelés, jóváírás A kárpótlási jegy elszámolására vonatkozó szabályok A certifikatok elszámolására vonatkozó speciális szabályok A multinet elszámolási kötelezettség nemteljesítés kezelése A nemteljesítés szabályainak általános feltételei Késedelmes teljesítés speciális szabályai Értékpapír oldali nemteljesítés Pénzügyi nemteljesítés A KELER kényszerintézkedései multinet ügylet nemteljesítése esetén Klíringelési jog felfüggesztése Tőzsde és a Felügyelet értesítése A garancia elemek felhasználása Késedelmi és nemteljesítési díjak kiszabása, beszedése Derivatív ügyletek elszámolása Adatátadás Allokálás Pozíció szegregálás Alapadat módosítás, javítás Határidős ügylet A határidős ügylet létrejötte A határidős ügylet megszűnése Pozíció zárás A nyitott pozíció átadása Lejáratkori teljesítés Opciós ügylet Általános szabályok Az opciós ügylet megszűnése 147 Törölt: 116 Törölt: 114 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 117 Törölt: 117 Törölt: 115 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 118 Törölt: 118 Törölt: 116 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 119 Törölt: 119 Törölt: 117 Törölt: 120 Törölt: 120 Törölt: 118 Törölt: 121 Törölt: 121 Törölt: 119 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122 Törölt: 122 Törölt: 120 Törölt: 122

7 Törölt: 151 A KELER Zrt Egyedi derivatív részvény kontraktus elszámolására vonatkozó speciális szabályok Módosítás kontraktus kötésegységének változásával Módosítás nyitott kontraktusok mennyiségének változtatásával Az elszámolás rendje Pozíciók folyamatos számítása Napvégi nyitott pozíció meghatározás Napvégi elszámolás A napvégi elszámolás feltétele, folyamata Derivatív árkülönbözet elszámolása Opciós pozíciók napi elszámolása Napi teljes körű klíring biztosítása Nemteljesítések, és az ezekhez kapcsolódó kényszerintézkedések Általános rendelkezések a fizikai értékpapír szállítás nemteljesítése esetén Nemteljesítés az eladó részéről Nemteljesítés a vevő részéről Fizikai nemteljesítés az Áruszekcióban Közraktári jegyek kényszerértékesítése Kényszerintézkedések pénzügyi nemteljesítés esetén A klíringjog felfüggesztésének menete A kényszerlikvidálás menete A garancia elemek felhasználása 160 IX. KELER által nem garantált ügyletek elszámolása Általános rendelkezések Tőzsdén kötött nem garantált ügyletek elszámolásának általános szabálya (a fix, az aukciós és a szabadpiaci ügyletek) Valamennyi ügyletre vonatkozó rendelkezés A Szabadpiaci ügyletek speciális szabályai Az Áruszekcióban kötött azonnali ügylet elszámolása Általános szabályok Az azonnali áruügylet vételárának kiegyenlítése A fizikai teljesítést követő pozíció kivezetés Közraktári jegyre kötött azonnali tőzsdei ügylet Az azonnali közraktári jegy vételárának kiegyenlítése A közraktári jegy fizikai teljesítése A warrantok elszámolása A warrant átváltás kiemelt napjai Vételi warrant átváltása fizikai elszámolásra Vételi warrant átváltása pénzügyi elszámolásra Eladási warrant átváltása pénzügyi elszámolással Tőzsdén kívül kötött értékpapír ügyletek elszámolása Tőzsdén kívül kötött OTC ügyletek Elsődleges piaci ügyletek elszámolása Repo ügyletek elszámolása A repo ügylet típusai Repo ügylet meghosszabbítása Repo ügylet lejárata A CO 2 kibocsátási egység ügyleteinek elszámolása* Bevezetés Az ügyletek létrejötte Az ügyletek elszámolása CO 2 kibocsátási egység oldali fedezetvizsgálat Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés CO 2 kibocsátási egység oldali transzfer Fedezetlenség kezelése 169 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 151 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 151 Törölt: 151 Törölt: 149 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 152 Törölt: 152 Törölt: 150 Törölt: 153 Törölt: 153 Törölt: 151 Törölt: 153 Törölt: 153 Törölt: 151 Törölt: 154 Törölt: 154 Törölt: 152 Törölt: 154 Törölt: 154 Törölt: 152 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 155 Törölt: 155 Törölt: 153 Törölt: 156 Törölt: 156 Törölt: 154 Törölt: 156 Törölt: 156 Törölt: 154 Törölt: 157 Törölt: 157 Törölt: 155 Törölt: 157 Törölt: 157 Törölt: 155 Törölt: 158 Törölt: 158 Törölt: 156 Törölt: 160

8 Törölt: 171 A KELER Zrt. 8 X. Nemzetközi ügyletek elszámolása Külföldi értékpapírra vonatkozó elszámolási szolgáltatások Általános szabályok Külföldi értékpapírok befogadása Multi-market értékpapírok Külföldi értékpapírok elszámolása Fizetés nélküli (FOP) ügyletek Külföldi értékpapír befogadás (transzfer jóváírás) Külföldi értékpapír kiszállítás (transzfer terhelés) Fizetéssel járó (A/P) ügyletek Értékpapír kibocsátáshoz köthető ügyletek Külföldi értékpapír vétel Külföldi értékpapír eladás Külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése Adózással kapcsolatos eljárás A XETRA rendszerében kötött ügyletekre vonatkozó elszámolási szolgáltatások Általános szabályok Tőzsdei Elszámolások / Teljesítések Értékpapír befogadás (vétel) Értékpapír kiszállítás (eladás) Nemteljesítések kezelése Általános szabályok Pénzügyi nemteljesítés Értékpapír oldali nemteljesítés Biztosíték adási kötelezettség Értékpapír kölcsönzés Értékpapír kölcsön biztosítéka 178 XI. KELER egyéb szolgáltatásai Bankkártya és pénzforgalomi limit miatti értékpapír zárolás Általános szabályok Limit-emelés Limit-csökkentés Automatikus limit-csökkentés Limit csökkenés az Ügyfél rendelkezése alapján Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása A kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatos rendelkezések Általános rendelkezések Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása részvény esetében A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása hitelpapír esetében A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása a befektetési jegy esetében A zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy lejáratkori kezelése Az Ügyfél igénye alapján történő tulajdonosi joggyakorlás Az Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés elvégzése Az Ügyfél által kért tulajdonosi igazolás kiadása Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a kibocsátó kérelme alapján Értékpapír kölcsönzés Pool alapú értékpapír kölcsönzési rendszer A kölcsönzési ügylet létrejötte Limitfigyelés a kölcsönzési rendszerben Allokációs elvek 189 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 171 Törölt: 171 Törölt: 169 Törölt: 172 Törölt: 172 Törölt: 170 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 173 Törölt: 173 Törölt: 171 Törölt: 174 Törölt: 174 Törölt: 172 Törölt: 174 Törölt: 174 Törölt: 172 Törölt: 175 Törölt: 175 Törölt: 173 Törölt: 176 Törölt: 176 Törölt: 174 Törölt: 176 Törölt: 176 Törölt: 174 Törölt: 177 Törölt: 177 Törölt: 175 Törölt: 177

9 Törölt: 190 A KELER Zrt Biztosíték adás és ellenőrzés szabályai A kölcsönzési biztosítékadás szabályai, napi átértékelés A kölcsönügylet lezárása A kölcsönzéshez kapcsolódó kényszerintézkedések A kölcsönhöz kapcsolódó díjfizetés szabályai Háromoldalú értékpapír kölcsönzés A kölcsönzési rendszer résztvevői A kölcsönzési kondíció Elérhető ajánlatok a kölcsönbe vevő számára A kölcsönbe vevő és a kölcsönbe adó megállapodása, a kölcsönügylet KELER-hez történő eljuttatása Fedezetvizsgálat Az ügylet létrejötte Biztosíték számítás és ellenőrzés a kölcsönügylet futamideje alatt Kényszerintézkedések a biztosíték nemteljesítése miatt A háromoldalú értékpapír kölcsön ügylet lezárása A zárt végű értékpapír kölcsön hosszabbítása A zárt végű kölcsön lejárata A kölcsön visszahívása a kölcsönbe adó által A KELER-el kötött értékpapír kölcsön ügylet Az értékpapír kölcsön szerződés létrejötte Az értékpapír kölcsön szerződés teljesítése Az értékpapírkölcsön fedezete Az értékpapír kölcsön díja Késedelem A kölcsön felmondása Az értékpapír kölcsön megszűnése Elszámolás a kölcsön tárgyát képező értékpapírok hozamával Az értékpapír kölcsön lehetetlenülése Az értékpapír kölcsönzéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 199 XII. Kényszerintézkedés A kényszerintézkedés fogalma Kényszerintézkedés alkalmazására kerülhet sor: A tőzsde és a klíringtag értesítése Kényszerbeszerzés Általános szabályok A kényszerbeszerzés menete tőzsdei értékpapír listán szereplő értékpapír esetén A kényszerbeszerzés menete tőzsdei értékpapír listán szereplő értékpapír elszámolási periódusban történő kivezetése, certificate megszűnése esetén Tőzsdén kívüli kényszerbeszerzés menete A kényszerbeszerzett értékpapírok összevont értékpapírra vonatkozó számlán történő jóváírása A kényszerbeszerzés sikertelensége Kényszerértékesítés Kényszerértékesítés esetei Tőzsdekényszer alá tartozó értékpapírok kényszerértékesítése Tőzsdekényszer alá nem tartozó értékpapírok kényszerértékesítése 204 XIII. A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás Általános rendelkezések A Rendszer résztvevője Közvetett Résztvevő A Rendszerhez történő csatlakozás 206 Törölt: 190 Törölt: 188 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 191 Törölt: 191 Törölt: 189 Törölt: 192 Törölt: 192 Törölt: 190 Törölt: 192 Törölt: 192 Törölt: 190 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 193 Törölt: 193 Törölt: 191 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 194 Törölt: 194 Törölt: 192 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 195 Törölt: 195 Törölt: 193 Törölt: 196 Törölt: 196 Törölt: 194 Törölt: 196 Törölt: 196 Törölt: 194 Törölt: 196

10 Törölt: 207 A KELER Zrt A központi kapcsolattartó A központi kapcsolattartó kijelölése A központi kapcsolattartó feladata A központi kapcsolattartó feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén A Rendszer Résztvevőjének, közvetett Résztvevőjének kötelezettsége A Rendszer Résztvevői közötti megállapodás Általános rendelkezések A megbízások befogadásának időpontja A transzfer és fizetési megbízás visszavonásának időpontja Biztosítékból történő kielégítés A Rendszer Résztvevőjének feladata Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések 209 XIV. A KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok Szankciók Jogorvoslat A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok 210 XV. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok 212 XVI. Záró rendelkezések 212 XVII. Átmeneti rendelkezések 212 Törölt: 207 Törölt: 205 Törölt: 207 Törölt: 207 Törölt: 205 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 208 Törölt: 208 Törölt: 206 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 209 Törölt: 209 Törölt: 207 Törölt: 210 Törölt: 210 Törölt: 208 Törölt: 210 Törölt: 210 Törölt: 208 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 211 Törölt: 211 Törölt: 209 Törölt: 213 Törölt: 213 Törölt: 211 Törölt: 213 Törölt: 213 Törölt: 211 Törölt: 213

11 I. A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása Alapbiztosíték: Alapszintű pénzügyi fedezet: Alklíring tag (közvetett elszámolásra jogosult): Állampapír: Allokáció: Árjegyző: A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által a klíringtag részére a SPAN alapbiztosíték számítási szoftver segítségével, az egy napos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték. A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által ügyletkörönként vagy szekciónként előírt biztosíték, amely pozíció felvételének a feltétele. Az a kereskedési joggal rendelkező szekciótag, aki a KELER tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére klíringtaggal szerződést kötött. A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok alapján vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák - alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között. Az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt. Árkülönbözet: Derivatív pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra, és pénzügyileg rendezésre kerül. Árkülönbözet letét: A T+2 és T+3 napos elszámolású ügyletek esetében a negatív árkülönbözet fedezeteként a klíringtag által megképzett biztosíték. A T+2 és T+3 napos elszámolású tőzsdei ügyleteknél az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbözete adja, az ezt követő elszámolási napok árkülönbözetét a napi záróár és a megelőző elszámolási nap záróárának különbözete adja. 11

12 Átalakítási terminus: A Tpt ai alapján az értékpapírok benyújtására nyitva álló időszak. Aukciós ügylet: Azonnali klíring: Azonnali piac: Azonnali termék: Azonnali ügylet: Árutőzsdei szolgáltató: Bankgarancia: Bankszámla: Befektetési vállalkozás: Befogadási érték: Begyűjtő hely: Belső kör: A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet. Az a rendkívüli elszámolási esemény, amelynek során az előre meghirdetett maximális árelmozdulás esetén a KELER meghatározza az árkülönbözetet, a nyitott veszteségre képzendő fedezetet és azt a következő klíring időpontjáig a klíringtag számláján zárolja. A BÉT értékpapír piaca. Az azonnali ügyletek tárgya. Az a tőzsdei megállapodás, amely előre rögzített időpontban történő fizikai áru, vagy közraktári jegy teljesítésre irányul. A Bszt aiban meghatározott vállalkozás A bank olyan kötelezettség vállalása, amelyben arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A 227/2006. (XI.20) Korm. rendelet pontja szerinti számla A Bszt 4. (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott vállalkozás. A KELER által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen a KELER az adott eszközt az adott biztosíték célra figyelembe veszi. A kibocsátó által megjelölt letétkezelő, amelyet a kibocsátó hirdetményében a nyomdai úton előállított részvények átvételére feljogosított és/vagy maga a kibocsátó. Kizárólag a KELER-nél vezetett bank számlákat érintő pénzforgalmi művelet. Benyújtó hely: A kibocsátó megbízottjaként eljáró KELER székhelye. 12

13 Bizományosi tevékenység: Biztosíték: A Bszt. 5. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti bizományosi tevékenység. Az ügyfél által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz. Biztosíték eszköz: A jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése, a KELER által támasztott különböző fedezet igények, biztosíték követelmények fedezetére az elszámolóház által beszedett eszközök. Biztosíték követelmény: Biztosíték szabad egyenlege: Biztosíték típus: Cégbejegyzés: Certificate CO 2 kibocsátási egység: A KELER által az elszámolóház kockázatának csökkentése érdekében támasztott különböző fedezet igények és azok összesített értéke klíringtag vonatkozásában. A biztosítéknak a biztosítékadási kötelezettségek mértékét meghaladó része. A KELER által támasztott különböző fedezet igények, amelyek a garancia rendszer részeit képezik, például alapbiztosíték, pénzügyi fedezet, stb. Az a cégbírósági vagy más hatósági eljárás, amelynek eredményeként a cég a Gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), vagy a jogi személy személyes joga szerint irányadó jog szerint létrejön, azaz jogerős lajstromozást nyer. A Kibocsátó saját joga szerinti olyan értékpapír, amely alapján a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy a Certificate Végleges Feltételében rögzített esedékességkor az ott meghatározott Alaptermék értékétől függő pénzvagy egyéb követelést teljesít az értékpapír tulajdonosa javára. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték meghatározott időn belül történő kibocsátását lehetővé tevő forgalomképes vagyoni értékű jog. 13

14 D nap (T+4 nap): A dematerializált részvény keletkezésének napja, illetve az átalakítási terminus lezárását követő első elszámolónap. D-1 nap: Az átalakítási terminus utolsó napja. D-4 nap: Az átalakítási terminus utolsó napját megelőző 3. elszámolónap. Delivery: Derivatív ügyletek fizikai szállítással történő teljesítése. Dematerializált értékpapír: Dematerializált értékpapírt meghatározó adat: Dematerializált értékpapír számlavezető: Dematerializált értékpapírra vonatkozó okirat: Derivatív termék: Derivatív ügylet: Deviza számla: DVD típusú értékpapír-számla transzfer: A Tpt.-ben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat. A Tpt (1) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás, hitelintézet és a KELER. A kibocsátó által, a Tpt. 7. (2) bekezdése alapján egy példányban kiállított és a KELER-nél letétbe helyezett, értékpapírnak nem minősülő irat. A derivatív ügylet tárgya. Tőzsdei határidős és opciós ügylet. A KELER által az Ügyfél részére devizában vezetett számla. (Delivery versus Delivery) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik. 14

15 DVP típusú értékpapír-számla transzfer: E nap: Egyedi értékpapír letéti számla: Egyeztető Bizottság: Eladási (put) opció: Elektronikus aláírás: (Delivery versus Payment) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik, a pénzbeli ellenérték MNB-nél, vagy a KELER-nél vezetett - pénzszámlán történő jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik. Az értékpapírból származó és a kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá társasági esemény napja. A nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla. A BÉT szabályzata által meghatározott testület. Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés (derivatív ügylet), ahol az eladási opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni eladására ún. lehívási áron. Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szerinti elektronikus aláírás. Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek A KELER által KID-en és a KELER SWIFT szabálykönyve szerinti üzenetekel biztosított elektronikus kommunikáció Elsődleges adat: Az ISIN kód kiadásához szükséges információk köre. Elszámolási ciklus: Értékpapír fizikai teljesítéssel meghirdetett kontraktus esetén a lejárati hónap utolsó kereskedési napja, opció esetén a lehívást követő elszámolási nap és a fizikai teljesítés (DVP ügylet) tényleges lebonyolításának napja között az azonnali termék elszámolási ciklusának (T+3 vagy T+2) megfelelően eltelt időszak. Elszámoló fél*: Elszámolási hitel: Az a Résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi szerződő fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja. A KELER által vezetett forint bank számlával rendelkező ügyfelek számára az elszámolás zavartalan lebonyolítása érdekében fedezet mellett nyújtott hitel. 15

16 Elszámolási nap: Az a naptári nap, amelyen a KELER elszámolóházi szolgáltatást nyújt. Elszámolás nettósítása: Valamely Résztvevőnek a Rendszer más Résztvevőjétől kapott, illetve részére küldött transzfer megbízásaiból keletkező követeléseinek és tartozásainak egyetlen nettó követeléssé vagy nettó tartozássá való átalakítása, aminek folytán a követelés vagy a tartozás csak e nettó összegre korlátozódik. Elszámolási rendszer: Elszámolóházi Leirat: Értékpapír: Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozíció vezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás. A KELER által a jelen Szabályzat felhatalmazása alapján a KELER szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum. Az a Tpt. hatálya alá tartozó okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott adat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátást), illetve ebben a formában nyomdai úton történő vagy dematerializált megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapír továbbá az olyan okirat és befektetési eszköz, amely a megjelenítés formájától függetlenül a kibocsátás helyének joga alapján értékpapírnak minősül. Értéktár: A KELER-nek a nyomdai úton előállított értékpapírok tárolására szolgáló helye. Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Értékpapír alapcímlet: Értékpapír átalakítás: A nyomdai úton előállított értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket. Az értékpapír előállítási módjának (nyomdai úton, dematerializált) megváltoztatása. 16

17 Értékpapír-kibocsátás: Értékpapír kölcsönzés: Értékpapír-letétkezelés: Értékpapír letéti őrzés: Értékpapír letéti számla: Érvénytelenítés: Értékpapír nemteljesítés: Értékpapír nettó eladó: Értékpapír nettó vevő: Értékpapír-sorozat: Értékpapír típus: Értékpapír-titok: Értékpapírszámla vezető: A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának első ízben történő eladására irányuló eredményes eljárás. A Tpt 5. (1) bekezdésének 44. pontja szerinti ügylet. Az értékpapír letéti őrzés és a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése. A nyomdai úton előállított értékpapír - a tulajdonos vagy annak megbízottja megbízásából - megőrzésre való átvétele, nyilvántartása és kiadása, amely az értékpapír tulajdonjogát nem érinti. Az ügyfél részére vezetett, a nyomdai úton előállított értékpapírok gyűjtőelven alapuló nyilvántartása. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. szerinti eljárás. A tőzsdei ügyletek során keletkező értékpapír teljesítési kötelezettség elmulasztása. A klíringtag, aki a tőzsdei nettó elszámolású értékpapír ügyletei során T napon, az adott értékpapírból többet adott el, mint vett. A klíringtag, aki a tőzsdei nettó elszámolású értékpapír ügyletei során T napon, az adott értékpapírból többet vett, mint amennyit eladott. A Tpt. eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége. Az értékpapír névre vagy bemutatóra szóló voltának megkülönböztetése. Az Tpt (1) bekezdése szerinti bizalmas információ. A Tpt (2) bekezdésében meghatározott értékpapír-számlaszerződés kötelezettje. 17

18 Értékpapírra vonatkozó számla: A KELER által vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás. Értékpapírra vonatkozó számla szegregálás: Az ügyfél rendelkezésére álló értékpapírok megkülönböztetése aszerint, hogy az adott értékpapír tulajdonosa maga az ügyfél, vagy a megbízói. Érvényes benyújtás: Fedezett pozíció: Felügyelet (PSZÁF): FIFO: Fizetést korlátozó eljárás: Fix ügylet: Az átalakítandó értékpapírnak közvetlenül, vagy a begyűjtő helyeken keresztül történő benyújtó helyre való juttatása olyan jogi személy által, aki az átalakítási terminus lezárásáig a benyújtó hellyel aláírt értékpapírszámla szerződéssel rendelkezik. Az a pozíció, amelyre tekintettel a klíringtag a teljesítési kötelezettséget megelőzően az elszámolóház rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiségű értékpapírt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvényben meghatározott szervezet. First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat. A csődeljárásról ésa felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, valamint a Hpt a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kivételes intézkedés, illetve a Hpt. 176/B. -a (5) bekezdése, a Hpt a (2) bekezdése, a Bszt (1) bekezdése, a Bszt a szerinti kifizetési tilalom, továbbá a Tpt a (1) bekezdésének h), j) és r) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti, illetve a Bszt (1) bekezdés h), i) és o) pontja szerinti felügyeleti intézkedések. A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet. 18

19 Folyamatos kibocsátás: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik. FoP típusú értékpapír-számla transzfer: Az a (free of payment) tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott értékpapír sorozat terhelése és jóváírása történik az értékpapírra vonatkozó számlákon. Forgalmazó: A Tpt. 5. (1) bekezdés 51. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás, hitelintézet. Garantált tőzsdei ügylet: GIRO: A T+2, T+3 elszámolású, valamint a derivatív ügyletek. Bankközi elszámolási rendszer (BKR). Gyűjtőelvű értékpapír számla: Az értékpapírok olyan összevontan történő nyilvántartása, amelynek esetén az ügyfél számlakövetelése kizárólag alapcímlet szerint meghatározott darabra szól. Határidős ügylet: Hitelintézet: Hitelpapír: A tőzsdei terméknek meghatározott áron későbbi időpontra szóló szabványosított adásvétele, a KELER ügyletbe történő belépése mellett történő teljesítéssel. A Hpt. 5. (3) bekezdése szerinti pénzügyi intézmény. Megegyezik a Tpt 5. (1) bekezdés57. pontjában meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalmával. Hivatalos megjelentetési hely: A Felügyelet által működtetett (www.kozzetetelek.hu), vagy ilyennek elismert nyilvános elektronikus rendszer IBAN azonosító: Ideiglenes zárolás: Nemzetközi bankszámlaszám. Az folyamat, amikor a KELER a transzfer ügyletek teljesítése során az értékpapír fedezetvizsgálat keretében, teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál. 19

20 Immobilizált értékpapír: Az a nyomdai úton előállított értékpapír, amelynek teljes kibocsátott mennyisége a KELER-nél került letétbe helyezésre, és onnan fizikailag ki nem kérhető. Instrumentum: Határidős ügylet esetén a kontraktuslistában meghatározott termék egy lejárata. Opciós ügylet esetén egy opciós sorozat. Ismételt nemteljesítés: ISIN azonosító: Jegyzési allokáció: Az egy éven belül bekövetkező harmadik, és minden további nemteljesítés. Olyan nemzetközi kód, amely az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetve egyéb tőzsdetermékek azonosítására szolgáló betű és számjel kombináció. Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, melynek során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről. Kapcsolt vállalkozás: A Tpt. 5. (1) bekezdése 65. pontjában meghatározott vállalkozás. KELER által vezetett számla: A KELER által pénzeszközökről, értékpapírokról és derivatív pozíciókról vezetett nyilvántartás. Kényszerbeszerzés: Kényszerintézkedés a klíringtag nemteljesítése esetén, amelynek során a KELER megkísérli a hiányzó értékpapírok beszerzését. Kényszerértékesítés: Kényszerintézkedés: Kényszerlikvidálás: Kereskedési jog: Kényszerintézkedés pénzügyi fedezetlenség esetén, amelynek során a KELER megkísérli a klíringtag rendelkezésére álló értékpapírok értékesítését. Valamely, a KELER-el szembeni, vagy tőzsdei elszámolásból fakadó kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott jogkövetkezmény. Az az eljárás, amely során a KELER a klíringtag derivatív kötelezettségeit csökkenti. A tőzsde által biztosított azon jogosultság, melynek birtokában valamely személy jogosult részt venni a tőzsdei kereskedésben. Késedelmi kamat mértéke: A KELER hatályos Díjszabályzatában meghatározott kamat. 20

KELER FOGALOMTÁR. az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt.

KELER FOGALOMTÁR. az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt. KELER FOGALOMTÁR Alapbiztosíték: Alapszintű pénzügyi fedezet: Alklíring tag (közvetett elszámolásra jogosult): Állampapír: Allokáció: Árjegyző: A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2015. október 02. napján. A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2015. október 02. napján. A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 42/2015. számú határozatával 2015. október 02. napján A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. A KELER Zrt. Az Igazgatóság elfogadta: /200. számú határozatával. napján A Felügyeleti jóváhagyás. száma és kelte:. TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzatban

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 54/2012. számú Határozatával 2012. október 25. napján A felügyeleti jóváhagyás.. sz. határozat száma és kelte: 2012. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 42/2015. számú határozatával 2015. november 24. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-192/2015.

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2012. számú Határozatával 2012. napján és Törölt: 6 Törölt: február 28. Törölt: 13/2012. számú Határozatával 2012. április 11. napján

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. napján. száma és kelte: Stílusdefiníció: TJ 3: Tabulátorok: 2,5 cm, Balra zárt + 15,48 cm, Jobb zárt

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. napján. száma és kelte: Stílusdefiníció: TJ 3: Tabulátorok: 2,5 cm, Balra zárt + 15,48 cm, Jobb zárt Stílusdefiníció: TJ 3: Tabulátorok: 2,5 cm, Balra zárt + 15,48 cm, Jobb zárt A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: /2013. számú Határozatával

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2013. december 18. napján. 2014. január 15. napján. Hatályba lépés dátuma: 2014. január 27.

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 2013. december 18. napján. 2014. január 15. napján. Hatályba lépés dátuma: 2014. január 27. A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 81/2013. számú határozatával 2013. december 18. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: 4457-1/2014 sz. határozatával 2014. január

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 33/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján. Az Igazgatóság elfogadta:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 33/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján. Az Igazgatóság elfogadta: A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 33/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Hatályba lépés: H-EN-III-57/2014 sz. határozatával

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata január 30. napján. Hatályba lépés dátuma: április 8.

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata január 30. napján. Hatályba lépés dátuma: április 8. A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 3/2013. számú Határozatával 2013. január 30. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-14/2013. sz. határozatával 2013.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 61/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján. Az Igazgatóság elfogadta:

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata. 61/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján. Az Igazgatóság elfogadta: A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 61/2014. számú határozatával 2014. december 10. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: Hatályos: H-EN-III- 146/2014 sz. határozatával

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 52/2013. számú határozatával 2013. december 18. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-1/2014 2014.

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma Gázpiaci

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 27/2014. számú határozatával 2014. június 25. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-51/2014. sz.

Részletesebben

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása

A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása A KELER Csoport gázpiaci elszámolási szolgáltatása Matuszka Kristóf KELER Zrt. üzletfejlesztési osztályvezető 2010. április 21., Budapest NFKP Konferencia Hilton Budapest WestEnd 1 Az előadás tartalma

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 21/2015. számú határozatával 2015. április 29. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2015. sz.

Részletesebben

A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató

A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en. Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en Mátrai Károly KELER KSZF ügyvezető igazgató Árampiaci modell HUPX ECC KERESKEDÉS TRADING ELSZÁMOLÁS K 1 K 2 K 3 K 4 ÁKT 1 ÁKT 2 K 1 K 2 K 3 K 4 A kereskedési tagoknak

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1.

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1. Ügyféltájékoztató Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon 2015. június 1. 1 1) Ügyfélvédelem (egyedi ügyfél szegregáció/elkülönítés) A KELER KSZF 2013 augusztusa óta nyújt egyedi ügyfél szegregációs

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke MNB D01 D11 D12 Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról Nem rezidensekkel szemben keletkezett éven túli állami

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

KELER Csoport Köszöntő

KELER Csoport Köszöntő KELER Csoport Köszöntő Práger Ádám marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 2 A tájékoztató tervezett programja Délelőtti program:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Korlátolt Felelősségű Társaság A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba léptette Mátrai Károly Hatályba lépés időpontja 2009. január

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 31/2012. számú határozatával 2012. június 27. napján A PSZÁF jóváhagyás száma H-EN-III-1067/2012. sz. határozat és kelte: 2012. augusztus 01. Általános

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon

Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon Ügyféltájékoztató Egyedi szegregáció bevezetése a BÉT és BÉT MTF piacokon 2013.június 5. Tisztelt Ügyfelünk! A KELER KSZF Zrt. 2013. június 3-án fórumot tartott klíringtagjai számára, amely rendezvényen

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2009. (II. 27.) MNB rendelete a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: /2016. számú határozatával 2016. szeptember 7. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III- /2016. sz.

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft 0,17% + 100,- Ft +0,3%

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben