Simple Future - Egyszerű jövő idő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simple Future - Egyszerű jövő idő"

Átírás

1 Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different meanings. These different meanings might seem too abstract at first, but with time and practice, the differences will become clear. Both will and be going to refer to a specific time in the future. A jövő idő két különböző formája angolul a will és a be going to. Bár a két forma néha felcserélhető, valójában két teljesen különböző jelentéssel bírnak. Ezek a különböző jelentések először túl elvontnak tűnhetnek, de idővel és gyakorlattal a különbség világossá válik. Mind a will, mind a be going to egy adott időpontra utal a jövőben. FORM Will - Szerkezet: [will + verb] - [will + ige] - You will help him later. - Később segíteni fogsz neki. - Will you help him later? - Segítenél neki később? - You will not help him later. - Nem fogsz neki segíteni később. FORM Be Going To - Szerkezet: [am/is/are + going to + verb] - [létige: am/is/are +going to + ige] - You are going to meet Jane tonight. - Találkozni fogsz Jane-nel ma este. - Are you going to meet Jane tonight? - Találkozni fogsz Jane-nel ma este? - You are not going to meet Jane tonight. - Nem fogsz Jane-nel találkozni ma este. 1 / 5

2 USE 1 Will to Express a Voluntary Action Használat 1: will önkéntes cselekvés kifejezésére Will often suggests that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Often, we use will to respond to someone else s complaint or request for help. We also use will when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Similarly, we use will not or won t when we refuse to voluntarily do something. A will azt sugallja gyakran, hogy a beszélő valamit önkéntesen fog cselekedni. A beszélő ezt az önkéntes cselekvést valaki másért teszi. Gyakran a will -t használjuk, hogy valaki más kérésére vagy panaszára reagáljunk. Akkor is wil -t használunk, ha valakitől segítséget kérünk. Hasonlóan, a will not -ot és a won t -ot akkor használjuk, ha nem akarunk önként megtenni valamit, vagy visszautasítunk egy kérést. - I will send you the information when I get it. - Elküldöm az infót, ha megkaptam. - I will translate the , so Mr. Smith can read it. - Lefordítom az t, hogy Mr Smith el tudja olvasni. - Will you help me move this heavy table? - Segítenél elvinni ezt a nehéz asztalt? - Will you make dinner? - Főznél vacsorát? - I will not do your homework for you. - Nem fogom megcsinálni helyetted a házid. - I won t do all the housework myself! - Nem fogom egyedül megcsinálni a házimunkát! - A: I m really hungry. - Nagyon éhes vagyok. B: I ll make some sandwiches. - készítek pár szendvicset. - A: I m so tired. I m about to fall asleep. - Olyan fáradt vagyok! Mindjárt elalszok. B: I ll get you some coffee. - Hozok neked kávét. - A: The phone is ringing. - Csörög a telefon. B: I ll get it. - Felveszem. Will is usually used in promises. USE 2 Will to Express a Promise Használat 2 will egy ígéret kifejezésére A will -t általában ígéretek kifejezésére használjuk. - I will call you when I arrive. - Felhívlak majd, ha megérkeztem. - If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. - Ha megválasztanak az Egyesült Államok elnökévé, akkor mindenkinek olcsó egészségbiztosítást biztosítok. - I promise I will not tell him about the surprise party. - Megígérem, hogy nem árulom el neki a meglepetéspartit. - Don t worry, I ll be careful. - Ne aggódj, óvatos leszek. 2 / 5

3 - I won t tell anyone your secret. - Nem mondom el senkinek a titkod. USE 3 Be going to to Express a Plan Használat 3 be going to egy terv kifejezésére Be going to expresses that something is a plan. It expresses the idea that a person intends to do something in the future. It does not matter whether the plan is realistic or not. A be going to tervet fejez ki. azt fejezi ki, hogy egy személy a jövőben mit akar tenni. Nem számít, hogy a terv valóságos-e vagy sem. - He is going to spend his vacation in Hawaii. - Hawaiin fogja tölteni a vakációját. - She is not going to spend her vacation in Hawaii. - Nem fogja hawaiin tölteni a vakációját. A: When are we going to meet each other tonight? - Mikor találkozunk ma este? B: We are going to meet at 6 PM. - Ma este 6-kor találkozunk. - I m going to be an actor when I grow up. - Színész leszek, ha felnövök. - Michelle is going to begin medical school next year. - Michelle orvosi egyetemre megy jövőre. - They are going to drive all the way to Alaska. - Autóval mennek majd Alaszkába. - Who are you going to invite to the party? - Kit fogsz meghívni a bulira? A: Who is going to make John s birthday cake? - Ki fogja megsütni John szülinapi tortáját? B: Sue is going to make John s birthday cake. - Sue fogja megsütni. USE 4 Will or Be Going to to Express a Prediction Használat 4 will vagy be going to előrejelzés kifejezésére Both will and be going to can express the idea of a general prediction about the future. Predictions are guesses about what might happen in the future. In prediction sentences, the subject usually has little control over the future and therefore USES 1-3 do not apply. In the following examples, there is no difference in meaning. A will és a be going to is ugyanúgy fejezhet ki egy általános előrejelzést arról, hogy mi fog történni a jövőben. A jósló mondatokban az alanynak kicsi befolyása van csak a jövőre vonatkozóan, ezért a jövő idő 1-3 Használata itt nem alkalmazható. A következő példamondatokban nincs jelentésbeli különbség a will vagy a be going to használata között. - The year 2222 will be a very interesting year. - The year 2222 is going to be a very interesting year. - A 2222-es év érdekes lesz. - John Smith will be the next President. - John Smith is going to be the next President. - John Smith lesz a következő elnök. 3 / 5

4 - The movie Zenith will win several Academy Awards. - The movie Zenith is going to win several Academy Awards. - A Zenith című film sok Academy Awards díjat fog nyerni. IMPORTANT - FONTOS In the Simple Future, it is not always clear which USE the speaker has in mind. Often, there is more than one way to interpret a sentence s meaning. Az egyszerű jövő időnél nem mindig világos a beszélő melyik használatra gondol. Gyakran többféle módon is lehet értelmezni egy mondatot. No Future in Time Clauses Az időhatározós mellékmondatokban nincs jövő idő Like all future forms, the Simple Future cannot be used in clauses beginning with time expressions such as: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of Simple Future, Simple Present is used. Mind bármelyik jövő idő, az egyszerű jövő sem használható időhatározóval kezdődő mellékmondatokban, mint: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, stb. egyszerű jövő idő helyett egyszerű jelent használunk. - When you will arrive tonight, we will go out for dinner. - Amikor holnap meg fogsz érkezni, elmegyünk majd vacsorázni. Not Correct - helytelen - When you arrive tonight, we will go out for dinner. - Ha holnap megérkezel, elmegyünk majd vacsorázni. Correct - helyes ADVERB PLACEMENT HATÁROZÓSZÓK HELYE The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc. A következő példamondatokban látható, hogy az always, only, never, ever, still, just, stb határozószavakat hol helyezzük el a mondatban. - You will never help him. - Soha nem fogsz neki segíteni. - Will you ever help him? - Fogsz neki valaha segíteni? - You are never going to meet Jane. - Soha nem fogsz Jane-nel találkozni. - Are you ever going to meet Jane? - Fogsz valaha Jane-nel találkozni? 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nyelvtani magyarázat angolul és magyarul ACTIVE / PASSIVE CSELEKVŐ/SZENVEDŐ - John will finish the work by 5:00 PM. - John befejzi a munkát 5-re. Active - Cselekvő - The work will be finished by 5:00 PM. - A munka be lesz fejezve 5-re. Passive - Szenvedő - Sally is going to make a beautiful dinner tonight. - Sally csodás vacsorát fog ma este főzni. Active - Cselekvő - A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. - Egy csodás vacsora lesz ma este készítve Sally által. Passive - Szenvedő 5 / 5

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes.

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes. Dear Reader: Ez egy DM-levél, a jó levél pedig minden ízében érződjön levélnek. On a beautiful late spring afternoon, twenty-five years ago, two young men graduated from the same college. They were very

Részletesebben

The Lost Archive DLC

The Lost Archive DLC The Lost Archive DLC William: Akkor eggyet értünk, érd el a célod és gyere ki onnan! So we're in agreement. Reach your goal, then get out of there. 01 Pap: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E FOREIGN SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E HUNGARIAN BASIC COURSE Unlls 13-24 Thia work woa compi led and pub. lished with the suppqrt of the Offiu of

Részletesebben

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

Egy egészséges nyaralás

Egy egészséges nyaralás Európai Kutatási Térség E U R Ó P A I BIZOTTSÁG Egy egészséges nyaralás FUTÓVERSENY Egy egészséges nyaralás Az eredeti változatot írta: Lisa LOCCHI, Isabelle DE FROIDMONT-GOERTZ, Nathalie VERCRUYSSE Szerkesztette:

Részletesebben

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament

Részletesebben

The Wind Song. Dark Desert

The Wind Song. Dark Desert 1 1 The Wind Song A szélből érkező dallamok, a szél hangja és a szél ereje. Megnyitja az utat egy olyan zene felé, ami a szélben érzi magát legjobban. Szöveg: Hangutánzó 2 Dark Desert Egy rossz álom, kilátástalanság,

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

Nincs, és ne is legyen (2012)

Nincs, és ne is legyen (2012) 2015 Edina Szvoren Hungary Nincs, és ne is legyen (2012) There Is None, Nor Let There Be Zoltán Kocsis Publishing House Palatinus Biography Edina Szvoren was born in 1974 in Budapest. An alumni of Béla

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 11. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános útmutató

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

A karácsony kisgyermekekkel az igazi

A karácsony kisgyermekekkel az igazi A karácsony mindenki számára az összetartozás, az ajándékozás, a szeretet bensőséges ünnepe. December 24-én díszítjük fel a karácsonyfát, ezen az estén ajándékozzuk meg egymást itt, Magyarországon, bár

Részletesebben

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue In my article I will focus on the work of János Kodolányi, who was one of the most significant

Részletesebben