KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:"

Átírás

1 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este mise után ig. Elsővasárnap: ig. GYÓNTATÁS: Kedden reggel mise után. Szerdán és pénteken az esti mise után. Vasárnap a reggeli (7 es) mise után, illetve a plébános atyával történő elő zetes időpont egyeztetés szerint. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek 16 18, 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: Hogy az Úr bőséges terméssel áldja meg a földművesek munkáját, a gazdagabb népeket pedig tegye érzékennyé a világban fennálló éhe zés drámája iránt. MISSZIÓS: Hogy a keresztények, akik olyan térségekben tevékenykednek, ame lyekben a szegények, a gyengék, a nők és a gyermekek életkörülmé nyei a legtragikusabbak, a remény jelei legyenek, a közösségvállalás és a szeretet evangéliuma melletti ta núságtételüknek köszönhetően. KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: havanna.hu Felelős kiadó: Tóth Bertalan havanna.hu) A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

2 Veled és Fel éd - HÚSVÉT- A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Alleluja, Krisztus XIX./2. (169.sz.) április feltámadt!

3 TARTALOM 3 Gondolatébresztő 8 Lelkinap 10 Nagyböjti Ifjúsági Találkozó 12 Nagyböjti Elvonulás - Epöl 13 Isten ajándékai 16 Szent Franciska rózsafűzércsoport 19 Élő Rózsafű zér Zarándoklat 20 Új Képviselőtestület 23 Vándor Evangélium lelkinap 24 Farsang 26 Zarándoklat Győrbe 27 Plébániai kirándulás 28 Miért Iszka? 31 Programtervezet Veled és Feléd 2

4 GONDOLATÉBRESZTŐ Lesz-e feltámadás? Jóllehet, gyakorta megvalljuk, hogy hiszünk benne, mégis, sokan kételkednek, vagy egyenesen elutasítják, mert túl szépnek, túl merésznek találják. De olyanok is akadnak, akik túl emberi módon, evilági fogalmakkal, tévesen képzelik el a feltámadást, és ezért találják azt meseszerűnek. Urunk jóságában, a Gondviselőben, a túlvilági létben még hisznek, de abban, hogy ismét teljes, sőt teljesebb lehet az életünk, sokan kételkednek. Pedig ez ad értelmet mindannak, HÚSVÉTI IMÁDSÁG amit keresztényként teszünk. Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. Mit értünk a A legmélyebb magány örvényében test feltámadása" alatt? most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Urunk feltámadása után negyven napon át megjelent tanítványainak, így amit tudunk, azt a szemtanúk beszámolóiból tudjuk. / Mt28,1...; Mk16,1...; Jn24,1...; Jn20,1...; / Ezek a szemtanúk túlnyomórészt vértanúk is, tehát nincs okunk kételkedni szavukban. Az Úr nem azért szólít magához, hogy aztán szegényebben távozzunk, hanem azért, hogy egy teljesebb élet várjon reánk. (folytatás a 4. oldalon) Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Amen. XVI. Benedek pápa Veled és Feléd 3

5 Amikor harangot öntenek, először az ún. álharangot kell elkészíteni, általában agyagból. Ez a belső magharang és a külső köpeny között helyezkedik el. Miután a formát kiégették, eltávolítják az álharangot, hogy a helyére beöntsék az igazi harang anyagát képező vörösréz és ón keverékét. Ha elkészül, ez fog évszázadokon át szólni, nem az agyag, de az agyag nélkül nem készülhet el az igazi harang. Amikor megfogantunk, az Úr egy szép testet épített nekünk édesanyánk méhében, a megírt természeti törvények alapján, és lelket adott nekünk. Mindkettő változik az évek során, a sok feladat, megpróbáltatás kiégeti azt, de ezek végén eltávolíttatik mindaz, ami időleges, hogy szebb, nemesebb, de az előzővel mégis azonos testbe költözzék a lélek. Amilyen volt az álharang, olyan lesz az elkészült is. Ha szépen formáztuk a földi életben és éltünk az Úr kegyelmével, akkor szép lesz a feltámadás is, ha pedig elhibáztuk a dolgokat, eltávolodtunk mindentől, amire az Úr hívott, akkor pedig ezt viseljük egy örökkévalóságon át. 'Az elkészült harangot tisztítják, köszörülik, reszelik, csiszolják. Végül egy hangvillával ellenőrzik, hogy a harang a megfelelő hangot adja-e;' Mindez a 'tisztítótűz', a szenvedő lelkek állapota. Előfordul azonban, hogy annyira elrontják az öntést, hogy nem érdemes vele semmit se kezdeni. Ez a kárhozat: nem fog sohase megszólalni, ahogy az megíratott. Mert azok is feltámadnak, akik gonoszak voltak. Így igazságos! Mindez gyorsan fog történni, ahogy Szent Pál is írja / 1Kor 15,50... / A feltámadás lényege tehát, hogy az Úr új teremtéssel, új, szellemi testet ad nekünk. Erre nem vonatkoznak már a tér és idő törvényei. Nem okoznak gondot a generációk találkozásai, nem számít az idő /Hány évesnek felelünk meg a feltámadáskor?/ A hogyan"-ról nem sokat tudunk, de bizonyos, hogy nem a mostani test állapota számít: megvan-e, milyen állapotban van, és hol van eltemetve. Az számít, hogy az egykor benne lakott lélek milyen állapotban került Krisztus ítélőszéke elé. De az is bizonyos, hogy test nélkül nincs élet. A lélek magában nem képes megszólalni. Ha az öntőformába nem öntenek fémet, senki sem hallhatja, mit alkotott a harangöntő mester. A feltámadás épp annak a záloga, hogy teljes, sőt teljesebb életet élhessünk. Veled és Feléd 4

6 Természetes, hogy ragaszkodunk a földi élethez. Ugyanilyen természetes, hogy a feltámadáshoz is ragaszkodjunk. A feltámadásban hinni azonban többet jelent egy hittétel elfogadásánál. Vannak jelek, melyek mutatják, mennyire vesszük komolyan ezt a valóságot. Az egyik ilyen jel a temetkezés. A temető megmutatja az élők elképzelést a túlvilágról. A túl díszes, túl tartósnak épített sír éppúgy tagadása lehet a feltámadásnak, mint az elhanyagolt sír. Az előbbi azt sugallja, ez a végállomás, az utóbbi, hogy nem számolunk azzal, aki ott nyugszik. Nem fogunk vele találkozni, nincs feladatunk vele kapcsolatban. Vannak kivételes helyzetek. Amikor valakinek nincsenek földi maradványai, akkor egy emlékhely teszi lehetővé az érte való fohászkodást. De kell az emlékhely és kell, hogy az elkülönüljön a mindennapi élettől, mert enélkül nem tudjuk elengedni azokat, akik már nincsenek köztünk fizikailag. Amikor valaki otthon tartja a hamvakat, sokszor azért teszi, mert ezt a fizikai közelséget akarja megélni, mert nem bízik abban, hogy lesz még találkozás, lesz még feltámadás. Olyan ez, mint amikor a szülő nem engedi el gyermekét az élet útján, s ha meg is házasodik, nem engedi önálló életet élni, mert fél, hogy végleg elhagyja őt. Engedjük el azokat, akik már elmentek. A hamvasztás szükségmegoldás. Aki anyagi okok miatt választja, mert a hagyományos temetés a fővárosban lassan megfizethetetlen, nem vétkezik. Az sem, aki fizikailag nem tudja megoldani a sír gondozását, - pl- messze földön él -, és ezért szétszóratja az elhunyt hamvait. Az is érthető, ha valaki költözés előtt azért viszi haza a hamvakat, mert az új letelepedés helyén kívánja azt elhelyezni. Aki azonban a feltámadás tagadása miatt választja ezeket a formákat, mondván, hogy az illető ismét a mindenség része lesz", vagy éppen kényelemszeretetből teszi azt, vagy éppen az illető elhunyt különleges jelenlétét akarja megélni a hazavitellel, nem keresztény módon viselkedik. Az Egyház feltételezi, hogy akik ilyen módot választanak, szükségből teszik, ezért vállaljuk a temetést ilyen esetekben is. De minden esetben fontos, hogy a választott forma valóban szükségből történjék és nem a feltámadás tagadása miatt. Természetesen ez csak egy szelete a feltámadásba vetett hit megnyilvánulásának. A teljes hitvallás az életünkkel történik: úgy élünk itt a földön, ahogy szeretnénk az örökkévalóságban is. Veled és Feléd 5

7 Pünkösd, a Húsvét ajándéka A Szentlélek Úristen azért jött és jön, hogy befejezze Krisztus művét világban és mindent megszenteljen. Ha Krisztus nem nyitja meg a Mennyország kapuját, nincs, akit a Szentlélek eltölthet, hiszen csak az hordozhatja Őt, a Megszentelőt, aki üdvösséget nyer. Ha a Szentlélek nem jön el, és meg nem szentel, nincs Húsvétunk. Akkor nem jutunk el Krisztus ismeretére, nem tudunk imádkozni és nem lényegül át a kenyér és a bor a szentmisében. Akkor nem szabadulhatunk bűneinktől, és nincs a víznek ereje, melyet a keresztségben fejünkre öntenek. Nincs Szentírás, melyben az igazi örömhír megíratott. Húsvét ünneplése a Pünkösddel zárul, Húsvét üzenete a Pünkösd fényében válik értelmessé. Az apostolok megértették az üzenetet és továbbadták. Megkezdődött az Egyház építése. Mi akkor értjük meg a Pünkösd üzenetét, ha mi is továbbadjuk az üzenetet, és felelünk azoknak, akik reménységünk oka felől kérdeznek bennünket. -TBpl- Veled és Feléd 6 Halász Piusz O.Cist. Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet, és általa megeleveníted Egyházadat. Hálát adok, hogy Szentlelked által szüntelenül magadhoz vonzod új szívemet, és így a hitben tied lehetek, hálát adok a Lélekért, aki elfordít minden rossztól és odavezet a jóhoz, a Te igazságodhoz. Hálát adok, hogy a Lélek égő tűz lett bennem, amely állandóan lelkesít és szeretetre sürget. Hálát adok, hogy a Lélek lett az erő életemben, általa legyőzhetek minden akadályt.

8 Ő a szél, aki elfúj belőlem minden szennyet, Ő a halkan imádkozó Lélek, aki éjjel-nappal könyörög értem, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Ő az, aki szelíden vezet, irányt ad tévutakra hajló lábaimnak. Ő az, aki alvó szívemet minden nap fölébreszti az Úr jelenlétére és közelségére, a világ minden hidegségén győzelmet arat, és megmutatja, hogy itt van az örök szeretet, az ajtóban áll és zörget, csak az igent várja tőlem, hogy belépjen életem otthonába. Jöjj Szentlélek-Isten, segíts, hogy igent mondjak, és Jézusé legyen az életem. Amen A Szentlélek kegyelmi ajándékát az apostolok kézrátétellel adták tovább munkatársaiknak. Ez folytatódik a püspökszentelésben. A püspökök viszont szentségi rendjüknél fogva, a lelki adományok szent szolgálatában a bérmálás szentségével erősítik meg azokat, akik vízből és Szentlélekből újjászülettek. Így bizonyos értelemben a pünkösd kegyelme mindig jelen van az Egyházban. Hamvazószerda II. János Pál pápa Veled és Feléd 7

9 LELKINAP február 28-án nagyböjti lelkinapot tartottunk plébániánkon. Több fontos dolog is elhangzott, amit személy szerint, és a plébániánkon is aktuálisnak érzek. Ilyen gondolat például a megújulás. Szerintem az új képviselő testület megalakulása is ezt segítheti elő. Föltehettük a kérdést: - Mi az, amin feltétlenül változtatnia kell közösségünknek? - Mi az, amiben nekem kell változnom? - A mostani nagyböjtben milyen lépések segítenek a jó kereszténység felé haladnom? Válaszként hallhattunk néhány tippet: Az érzékszerveim böjtje - anyagiasság, gyűjtögetés helyett lemondás másokért, pl. ételről; odaadni időt, energiát, lemondani saját akaratomról. Ezeket úgy gondolom legfőképp a családomban kell először gyakorolnom. Például: megbocsátok annak, aki nagyon megbántott, és szeretnék odafigyelni az alázatosság gyakorlására is. Megfigyeltem, hogy lelkigyakorlatok után szinte kötelezően jönnek a hétköznapok megpróbáltatásai. Sokszor észre sem veszem, hogy miben szoktam hibázni, mire kellene odafigyelnem. Veled és Feléd 8

10 A nagyböjt második hetében már nagyon érezhető volt, hogy valami nincs rendben velem. Jött a péntek, a keresztút, és ott felfigyeltem, hogy a keresztút alatt is van lehetőség gyónásra. Nem kellett sokat gondolkodnom rajta, hogy mit kell meggyónni jött magától. Ilyen szempontok voltak: megbocsátás, alázatosság, mások kibeszélése, kísértések. Sokszor úgy érzem, kudarcot vallok, nem vagyok alkalmas a feladatomra, feladnám egy kis sértődés miatt a munkámat. Több kérdés is eszembe jutott: szoktam-e törődni közösségemmel, eleget segítek-e a plébánián, segítem-e lelkipásztoromat a munkájában, odafigyelek-e másokra? Vannak-e elvárásaim? Ezekre a kérdésekre válaszolgatva látom, hogy emberi gyengeségeim sokszor felülkerekedtek bennem, de itt ebben a pénteki gyónásban teljesen meg tudtam tisztulni, új erőt kaptam. Jó volt megszabadulni azoktól a terhektől, melyek nyomasztották lelkemet. Most új lendülettel próbálok a tökéletességre törekedni, szebb, tökéletesebb életet élni, haladni a szentté válás útján, mert így reményeim szerint még belőlem is válhat szent ember. Talán valamit tovább is tudok adni másoknak szeretetem által, ha magamat félretéve meg tudok halni másokért, hogy mások is üdvözülhessenek. Ezen a napon bővebben hallhattunk az okkultizmusról is. Lényegesnek tartom, hogy önmagunkban győzzük le a gonosz lelket, ne hagyjuk, hogy uralmuk alá kerüljünk. Az emberek kíváncsiságból mindenfélét megpróbálnak: kábítószer, alkohol sőt az okkultizmushoz is sokszor az ártatlan kíváncsiság, vagy szeretteinkért való aggódás vezethet. Például súlyos betegség idején a gyógyulásért mindenbe belekapaszkodunk. De ne felejtsük el, hogy feltétel nélkül az Istenre kell bízni magunkat. Szepesi Ildi Veled és Feléd 9

11 NAGYBÖJTI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Az idei nagyböjti ifjúsági találkozót különösen nagy izgalommal vártam, mert a mi Plébániánk volt a házigazda. Így mi ifihittanosok az előkészületekben is kivehettük részünket. A lelkes csapat már öttől kente a kenyereket, és mikor ezzel elkészülve, hatra átsétáltunk a Nyúl-dombra, ott már az éneklő fiatalok és a pattogó tűz fogadott minket. Bevezetőnek elhangzott pár bibliai részlet, és egy-két gondolat megtűzdelve énekekkel, majd fél hét körül elindultak a fáklyák és az atyák jóvoltából a kereszt, az első állomás felé. Utánuk a fiatalok apró kis mécsesekkel, taizé-s dalokat zengve, bele a napnyugtába és a lakótelep csendjébe. Minden állomást / szám szerint hetet / a résztvevő plébániák egyike adta elő, majd a szereplők vállukra véve a keresztet vonultak a következő állomásra. Az első történetből megtudhattuk az imreiek tolmácsolásában, milyen nehéz kiállnunk az igazunk mellett, és milyen rossz, ha igazunk miatt elítélnek minket a többiek. A második állomásnál két tanúságtételt hallgathattunk meg a Szemere-telep fiataljaitól, arról hogy az emberek milyen terheket vesznek a vállukra, hogy azokat Jézussal mennyivel könnyebb cipelni. A harmadik állomásnál a lőrinci Főplébániáról egy lány tett tanúságot arról, mennyire fontos neki Mária és a hozzáfűzött imádság. Ez számomra nagyon megható volt. A negyedik állomásnál a kőbányaiak előadása után az fogalmazódott meg bennem, mi hogyan segíthetünk másoknak, én hogyan segíthetek Jézusnak? Utána következett a mi állomásunk arról, hogy a mai világban milyen bűnök azok, amik miatt mások felett ítélkezünk, és milyen bűnöket nem veszünk észre magunkban. A hatodik állomásnál a rákoshegyiek vezetésével meg kellett válnunk a hidegben sapkánktól sálunktól, így megérezhettük, milyen, ha akaratunk ellenére megfosztanak minket ruházatunktól és fázunk és szégyenkezünk. Veled és Feléd 10

12 Az utolsó állomás a templomkertben volt, a világ nehézségére a soroksárújtelepiek három megoldási lehetőséget mutattak be: bűnözést, az öngyilkosságot és a reményt Isten szeretetében. Mondd te melyiket választanád? Sokan nyitották ki az ablakaikat, húzták fel a redőnyt, és nézték kíváncsian, hogy mit csinálhat a fiataloknak ez az éneklő és keresztet vivő csapata az éjszakában. A záró mise nagyon szép volt. Majdnem minden plébániáról jöttek gitárosok, akik nagy átéléssel és összehangoltan zenéltek. A feszület az oltár elé került, rá egy töviskoszorú, köré mécsesek. A mise prédikációját Sebastian atya tartotta, aki Indiából jött, és most a Pápai Missziós Művek országos igazgatója. Sok szép gondolattal gazdagított bennünket. Beszélt a gyónásról, mint a mosógépről, amiben a ruhalelkünk ismét fehér lehet, csak be kell lépnünk. Milyen fontos lenne lelkünk lomtalanítása, hogy kitegyünk minden rosszat magunkból, ami eltávolít minket Istentől. Számomra a legértékesebb gondolata, az volt, hogy ne a múló világi dolgokra, hanem az örökkévaló isteni dolgokra fordítsuk a figyelmünket. Az volt nagyon megdöbbentő, hogy az atya milyen szépen beszélt a magyarságról és kultúránkról. Olyan jó volt hallgatni, hogy minket, fiatalokat hazánk szeretetére buzdított és hogy legyünk büszkék magyarságunkra. Mise után a vendégsereg átvonult a Szent László terembe, ahol már várta őket a terülj-terülj asztalkánk. A lelki után a testi táplálék. Jóízű beszélgetések folytak és elmosódtak a plébániák közötti határvonalak. Ez a nap mindenki számára maradandó élményt adott. Köszönöm az atyáknak és Gyuri bácsinak az előkészületekben nyújtott segítségeket, a fiataloknak a részvételt. Gyertek el legközelebb is! D. Mesi Veled és Feléd 11

13 NAGYBÖJTI ELVONULÁS Régóta terveztük Bertalan atyával a nagyifin, hogy néhány napra elvonulunk, együtt töltünk egy hétvégét messze a várostól, csak a lelkünkre, önmagunkra és a közösségünkre figyelünk. Március 20-án, pénteken el is indultunk Epölre. Már az utunk is nagyon jó volt: sokat beszélgettünk a közösségről, a kortársaink megszólításáról, azokról a lehetőségekről, amelyekkel frissebbé tehetjük a plébániai életet. Gyönyörű helyeken haladtunk; egyszer átszaladt az úton előttünk egy őz. Jó érzés volt rácsodálkozni ezekre az apró szépségekre. Amikor megérkeztünk Epölre, meleg fogadtatásban volt részünk. Ica néni, a község és a plébánia szíve-lelke befűtötte a szálláshelyünket, és finom vacsorát készített nekünk. Este átmentünk a templomba hálát adni Istennek rengeteg ajándékáért, közösen zsolozsmáztunk, elcsendesedtünk. Ima után késő éjjelig beszélgettünk. A stressz volt a téma. Számomra sokat jelentett, hogy nagyon őszintén osztottuk meg egymással érzéseinket, gondolatainkat. Szombaton a helyiek kirándulni mentek. Ezt a mottót adták a túrának: Mesél az erdő. Minket is hívtak, így velük tartottunk. Gyönyörű helyeket láttunk, izgalmas útszakaszokon mentünk (víznyelőben, bozótban, sziklás hegyoldalon ), megnéztünk egy barlangot is, magas hegycsúcson napoztunk gyönyörű időnk volt. Egy tisztáson tüzet raktunk és szalonnát sütöttünk. Sokat megtudtunk a túravezetőtől a környékről és történelméről. Kellemesen elfáradva értünk haza. Ica néni finom ebéddel várt minket. Evés után pedig mindannyian kipróbáltuk a néni hímzőgépét. Nagyokat nevettünk, mert amilyen ügyes volt vendéglátónk, mi annyira suták voltunk. Este zenéltünk és énekeltünk a szentmisén. Ennek nagyon örültek a falubeliek. Szentmise után még beszélgettünk. Bertalan atyának és néhány társunknak haza kellett mennie vacsora után, így csak hárman maradtunk. Azonban az üzenetekben, imáinkban, gondolatainkban együtt voltunk. Hármasban beszélgettünk a témáról, amit Bertalan atya lelkünkre tűzött, ez pedig a becsszó volt. Vasárnap a szentmise után mi is hazajöttünk. Mindannyian szerencsésen megérkeztünk, és újult erővel várjuk ebben a nagyböjti időben a Megváltó feltámadását. Hálát adunk a Jó Istennek Bertalan atyáért, aki megszervezte nekünk ezt a hétvégét, és az epöliek szeretetéért. Harmat Kati Veled és Feléd 12

14 ISTEN AJÁNDÉKAI Máriát is zavarba hozta az angyal látogatása. Ő a bűn nélkül fogantatott rövid gondolkodás után kimondta az igent. Ennek az igennek a gyümölcse egy új élet, és ennek köszönhetjük megváltásunkat. A mindennapi életben nekünk is sokszor kell döntenünk. Amikor elborítanak problémáink, nem mindig látjuk helyesen a kiutat. Döntéseink meghozatalánál szükségünk van hitünkre, és a minket szerető társaink támogatására, imájára. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából kértük plébániánk két kisgyermekes családját, beszéljenek róla, milyen félelmeket, nehézségeket éltek át gyermekük érkezése kapcsán, és kimondott igenjük mennyi öröm forrásává vált számukra. Zsuzsi érkezése váratlanul ért minket. Elég nehéz helyzetben voltunk akkor. Lakásvásárlás előtt álltunk, albérletben laktunk, nagyon sok pénzt kellett havonta kifizetnünk. Két nagyobbik lányunk is elég kicsike volt még, Bius nem volt még 3 éves, Veronika pedig csak 5 hónapos volt. Mind a két gyermek császármetszéssel született, és mindemellett még fiatal lány koromban volt egy nagy hasi műtétem is. Nagyon féltem attól, hogy az egészségi állapotomat veszélyeztetni fogja ez a baba. Így eléggé kétségbe estem, és az is megfordult a fejemben, hogy nem tartom meg ezt a kisbabát, hanem elvetetem. Úgy éreztem, hogy sem lelkileg, sem fizikailag nem fogom bírni a 3 gyermeket. Nagyon harcoltam a lelkiismeretemmel, mert tudtam, hogy a vallásom ellenzi az abortuszt és én sem tartom jó megoldásnak, de nem tudtam, hogy mit tegyek. Férjemnek természetes volt, hogy meg kell tartani a babát. Ő nem gondolt arra, hogy mi lesz, ha lesz még egy gyermekünk, úgy gondolta, hogy Isten ad hozzá elég erőt, hogy végigcsináljuk a terhességet, az újabb műtétet, és fel fogjuk tudni nevelni. Igaz, ő is megijedt, ő is tudta, hogy ez nem gyerekjáték, és az életembe is kerülhet, de bízott az Isteni gondviselésben. Egyszer, mikor lementem a plébániára énekkarra, akkor el is sírtam magam. A lelkivezetőm ezt észrevette és odajött hozzám megkérdezni, hogy mi történt. Elmondtam neki, hogy ismét kisbabát várok és nagyon félek, nem tudom, hogyan döntsek. Erre behívott a szobájába és nagyon sokáig beszélgettünk. Ő jól ismert engem, és tudta, hogy ez egy nehéz döntés, nagyon nehéz helyzet. Sokat segített, hogy nem szidott össze a negatív gondolataim miatt, hanem elfogadta az emberi gyengeségemet. Próbált erősíteni lélekben. Utólag mondta el, hogy végigimádkozta értem/értünk azt a 9 hónapot azért, hogy minden rendben legyen. Veled és Feléd 13

15 De az is igaz, hogy kellett egy nagyon jó nőgyógyász, aki szintén megértette a kételyeimet, és azt is tudta rólam, hogy nem tudnék többet tükörbe nézni, ha abortuszra mennék. Így ő ezt mondta nekem: Kati, tartsuk meg ezt a babát! Én megígérem, hogy vigyázni fogok magára. Így három oldalról megtámogatva tudtam kimondani az igent: lesz, ami lesz, belevágunk. És végül is az egész terhességem szinte probléma nélküli volt. Az egésznek még az az érdekessége, hogy mondtam, hogy a lelkivezetőm végigimádkozta értem a 9 hónapot egyszer nála zsolozsmáztunk többen is, és akkor éreztem először megmozdulni a kislányomat. Ennek hatására kértem meg a lelkivezetőmet, hogy ő keresztelje meg a babát. A szüléstől illetve császármetszéstől nagyon féltem, ezért előtte kértem a betegek szentségét. Így azért könnyebb volt. A műtétnél komplikáció lépett fel, mert a hasfalam nem bírta el a 4. metszést. Ott komolyan megijedtek az orvosok is, de szerencsére nem lett nagyobb probléma belőle. Volt egy ének, amit terhességem alatt sűrűn hallgattam. Érdekes a szövege. Ez az Odaadnám az életemet c. ének. Ennek egy részlete: Bűnömet bánom, utamat járom, célomat látom, az Te vagy nekem. Csak Benned bízom, és nem félek én. Életem kék egén Te vagy a fény! Ezt nagyon sokszor hallgattam akkoriban, mert úgy éreztem, hogy bocsánatot kell kérnem gyermekemtől azért, mert megfordult a fejemben, hogy esetleg őt nem szeretném. A mai napig, ha ezt az éneket meghallgatom, mindig Zsuzsi jut eszembe. Így utólag nézve a történteket és természetesen Zsuzsikát is, aki már ovis nagylány, azt mondom, hogy megérte hallgatnom a páromra, a lelkivezetőmre, az orvosomra, mert Zsuzsiban annyi szeretet van, hogy hihetetlen! Szeretetével százszorosan gyógyítja a régi aggodalmaimat, a félelmeimet. Százszorosan meghálálja, hogy hagytuk, és itt lehet közöttünk. És hálát adok az Istennek, hogy vigyázott ránk, hogy igazgatja az életünket. Ha most állítana ugyanilyen próbatétel elé, ismét igent mondanék. Kati Veled és Feléd 14

16 ISTEN AJÁNDÉKAI Elsőszülött gyermekünk, Matyi tulajdonképpen a második babánk, mert kicsivel korábban volt egy spontán elhalt kis magzatunk. Így némi aggodalommal kezdődött a második várandósságom. Hála Istennek félelmeink ellenére minden rendben zajlott. A 16. heti AFP vizsgálat után azonban nagyon ránk ijesztett az orvosom: olyan kritikus eredményt hozott a vizsgálat, hogy azonnal genetikai kivizsgálásra küldtek bennünket Down-kór gyanújával. Rettenetesen megijedtünk. Az fel sem merült bennünk, hogy ne vállalnánk a babát, de teljesen összetörtünk attól a tudattól, hogy esetleg egy sérült gyermeket kell felvállalnunk. Elmentem a genetikai vizsgálatra, ahol az ultrahang nem mutatott semmilyen rendellenességet, de a szakorvos szerint teljes bizonyosságot csak a magzatvízmintavétel után nyerhetünk. Ez utóbbi vizsgálat elvégzésének azonban 1 százaléknyi vetélési esélye van. Akkoriban leültem erről beszélgetni Károly atyával, aki nem javasolta, hogy ezt a kockázatot felvállaljuk. Mi azonban úgy éreztük, hogy ha az Isten valóban beteg gyermeket akar ránk bízni, legalább legyen időnk erre lélekben felkészülni, ne a szüléskor érjen minket döbbenetes meglepetés. Alávetettem tehát magunkat a mintavételnek, aminek az eredményére 6 hetet kellett várnunk. Ez a hat hét volt a legrettenetesebb időszak... Esténként együtt imádkoztunk a férjemmel, hogy el tudjuk fogadni Isten akaratát, akármi lesz is az. De még így is sokszor zokogva feküdtem le, hogy mi lesz, ha valóban Down-kóros babánk születik. Örökkévalóságnak tűnt az a másfél hónap, mire visszarendeltek az eredményért. El sem tudom mondani azt a csodálatos boldogságot, amit akkor éreztünk, amikor az orvos a kromoszómavizsgálat alapján egyértelműen kimondta: EGÉSZSÉGES kisfiút hordok a szívem alatt! Utólag visszatekintve ez egy nagyon kemény próbatétel volt számunkra. Egyúttal óriási hálával tartozunk Istennek azért, hogy nem mért ránk nagyobb keresztet, mint amit el bírnánk hordozni! Negyedik gyermekünk, Andriska érkezésének elfogadása talán még ennél is nehezebb volt számunkra. Öt éven belül három kisgyermekünk született, és én úgy éreztem, hogy már nagyon kimerült vagyok a folyamatos várandósság, szoptatás, éjszakai felkelések stb. miatt. Éppen annak örvendeztem, hogy a legkisebbünk is lassan egyéves lesz, és egy kicsit fellélegezhetek. Ekkor derült ki, hogy úton van a negyedik gyermekünk. Szinte sokkolt bennünket a hír... Én magam hosszú hónapokig nem tudtam megbékélni a helyzettel. Úgy éreztem, a hitem egy olyan élethelyzetbe kényszerít, amit már nem bírok felvállalni. Veled és Feléd 15

17 Pusztán emberi szempontok szerint valóban őrült ötletnek tűnt a negyedik gyermek felvállalása mind anyagi helyzetünket, mind fizikai, lelki teherbírásunkat tekintetbe véve. Károly atya volt megint, aki nem hagyott lelkileg összeomlani, hanem többször is átbeszélgette velem az összes felmerülő aggályomat, és bíztatott, hogy merjünk valóban az Úrra hagyatkozni. Emellett rengetegen imádkoztak értünk; családunkért, a születendő babáért. Mindezek ellenére nagyon nehéz volt igent mondanunk Isten akaratára. Andriska azóta megszületett, sőt, már elmúlt fél éves. Tündéri, mosolygós, kiegyensúlyozott kisfiú. Rengeteg örömünk van benne! Szívem mélyéről úgy érzem, és ezt nap mint nap el is mondom neki, mennyire jó, hogy Isten megajándékozott vele bennünket! Ráadásként pedig az Úrtól valóban megkaptuk igenünkért a százszoros jutalmat: szinte szemmel láthatóan árad felénk Isten szeretete rajtatok, testvéreinken keresztül! Sok-sok értünk felajánlott imával, jókívánsággal, segítő szándékkal találkozunk részetekről. Ezen felül hol gyerekruhákat, hol vasárnapi ebédet, hol pénzt kapunk egészen váratlanul, de segítségünk adódott a háztartásban, a gyerekvigyázásban is. Sőt, még egy kedves pótnagymamánk is lett az egyházközségből! Döbbenetes és egyben megható számunkra a szeretetnek ez az egészen konkrét megtapasztalása! Jutka Szent Franciska rózsafűzércsoport Szent Franciska 1384-ben született nemesi családban. Családja a kódexmásolók negyedében lakott, így korán megtanult írni és olvasni. Szerzetesi élet után vágyakozott, de fiatalon férjhez kellett mennie Lorenzo Ponziánihoz. A Trastevere városrészbe költözött férje családi palotájába, ahol áldozatos élete miatt megbecsülték és szerették. Férje a pápai sereg tisztje volt, és a városba betörő garázdálkodókkal szemben harcolt. Két alkalommal is megsebesült, és Franciska gondos ápolására meg is gyógyult. Hat gyermeke közül egy érte meg a felnőtt kort, ő is a pápai seregben szolgált. Sokat tett a sebesültek, betegek ápolásáért, még saját házát is kórházzá alakította ben megalapította a bencés obláták rendjét, összegyűjtve azokat az özvegyeket és asszonyokat, akik a karitatív szolgálatot életük feladatának tekintették. Ő csak a férje halála után, ban lépett be a Capitolium melletti kolostorba ben halt meg. Szentté avatása előtt Bellarmin Szent Róbert így nyilatkozott róla: Benne bármelyik életkorban vagy állapotban élő lélek példaképet talál, mert Franciska Veled és Feléd 16

18 kicsi korától gondosan őrizte szüzességét; hosszú ideig tiszta házasságban élt, utána özvegységben, majd a kolostorban mutatott példát minden erényre. Rózsafüzércsoportunk októberében alakult az akkori házas hittanos csoport tagjaiból. Valamennyien gyermekeket nevelő édesanyák vagyunk, ezért választottuk védőszentünknek Szent Franciskát. Minden hónap utolsó szerdáján jövünk össze titokcserére. Ilyenkor beszélgetünk örömeinkről, problémáinkról, közösen imádkozunk a Szűz Anya közbenjárását és segítségét kérve. Az évek során voltak csoporttagok, akik kiléptek, mert elköltöztek, vagy éppen olyan életállapotban voltak, hogy nem tudták vállalni a rendszeres, napi imádságot de mindig sikerült megújulni, új tagokat megszólítani, akik szívesen tartoznak csoportunkba. A négyfajta rózsafüzért (örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges) másmás szándékokra imádkozzuk. Egy évre előre elkészítjük a titokbeosztást, így mindenki figyelemmel tudja kísérni, hogy mely titkot imádkozza. Az örvendetes titkokat a Pápa imaszándékára, a világosság titkait az éppen aktuális életigére, a fájdalmasság titkait a Plébános imaszándékára, valamint a dicsőséges titkokat rózsafüzércsoportunk saját szándékára ajánljuk fel ben csoportunk saját szándéka a Havanna lakótelepen élők megtérése. Februárban például Gyertyaszentelő kapcsán azért imádkoztunk, hogy lakótelepünkön minél több kisgyermeket mutassanak be Istennek a templomban. Márciusi imaszándékunk a Nagyböjthöz kapcsolódik: a Havanna lakótelepen minél több ember felismerje a HIT kegyelmét; hogy ebben a nehéz, válságos helyzetben is legyen reményük, bízzanak a sorsuk jóra fordulásában, de felismerjék, hogy ez csak Istennel lehetséges. Többszörösen adhatunk hálát imameghallgatásokért. - háromgyerekes édesanya négyórás munkát keresett, mert családja mellett ez lett volna a legideálisabb számára SIKERÜLT! - házasságon belüli válság megoldásáért. - betegségből való gyógyulásért stb. Néhány éve vagyok a csoport bokoranyja. Eddig, ha jól emlékszem talán egy kivétellel mindig ott voltam az utolsó szerdai csoport-összejöveteleinken. Nagyon szeretem ezt a megbízatást. Először féltem, hogyan fogom megszerezni az imaszándékokat, a kulcsot, hogy legyen helyünk. Mindig sikerült valamilyen módon megoldani ezeket a feladatokat. Veled és Feléd 17

19 Ezek a gyakorlati dolgok teljesen elhalványodnak amellett, amilyen lelki élményt nyújt a csoport karbantartása. Mindenkinek küldök t, vagy SMSt, hogy el ne felejtse az összejövetel időpontját, és a titkokról, imaszándékokról is értesítést kap mindenki. (Bocsánat, ha valamikor valaki kimaradt volna!) Tavaly ősszel nagy változáson ment át csoportunk. Sajnos többen döntöttek úgy, hogy nem vállalják tovább a több éve végzett áldozatos imádságot. Nagy ÖRÖM viszont, hogy jöttek új csoporttagok, akik hála Istennek rendszeresen jönnek a csoport összejöveteleire is. Sikerült MEGÚJULNI. Összejöveteleinken a Vándor Evangélium mintájára az adott napi Evangéliumot, majd a hozzátartozó imákat, elmélkedéseket olvassuk, majd egy tized rózsafüzért imádkozunk. Utána mindenki megkapja, hogy mely szándékra imádkozik a következő hónapban. Aztán megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat. Köszönjük, hogy a rózsafüzér-csoport tagjai lehetünk, ahol Szent Franciska példás életét követve törekszünk, hogy olyan családanyák lehessünk, akik családjaikban, környezetükben is megmutatják, hogy a rendszeresen végzett imádságnak milyen nagy ereje van. Mennyei Atyánk, hálát adunk Néked, hogy rávezettél minket arra, hogy milyen nagy fontossága van a rendszeresen végzett rózsafüzér-imádságnak. Hála a sok-sok kegyelemért, amelyet kaptunk imáink által. Hálát adunk Istenem csoportunk minden tagjáért! Kérünk, adj erőt mindegyikünknek, hogy továbbra is buzgón imádkozzuk a Rózsafüzért, mindig mélyen átelmélkedve Jézus Krisztus születését, földi ténykedését, szenvedéstörténetét illetve feltámadását. Segíts minket, hogy a nehézségek ellenére is kitartsunk a hitben, a Szűzanya közbenjárása által egyre közelebb kerülve Jézushoz, Őáltala pedig a Mennyei Atyához! Köszönjük Szűz Anyánk segítségedet, amelyet kéréseink által már sokszor megtapasztalhattunk. Kérünk Téged, Szűz Mária, hogy továbbra is adj erőt mindnyájunknak, hogy naponta végezzük a rózsafüzér-imádságot. Ha fájdalom, bánat ér bennünket, vagy elhagyatottnak érezzük magunkat, akkor is merjünk bizalommal fordulni Hozzád, hogy közbenjárásodat kérjük Szent Fiadnál. Segíts minket Égi Édesanyánk, hogy még több testvérünket tudjunk bevonni az imádságba, hogy többen még nagyobb erővel fohászkodhassunk Szent Fiad kegyelmeiért, az örök élet reményéért. Ámen. B. Marika Veled és Feléd 18

20 ÉLŐ RÓZSAFŰZÉR ZARÁNDOKLAT május 16-án a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió közös szervezésében (immár harmadik alkalommal) ismét megrendezik az Élő Rózsafüzér Zarándoklatot Budapest körül, melynek célja a közös imádság a városért, a budapesti és a környékbeli emberekért. Az évről évre megrendezésre kerülő zarándoklat lehetőséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére, valamint a környék templomainak, Mária kegyhelyeinek és természeti értékeinek felkeresésére is. Mai rohanó világunkban és a nehéz, válságos gazdasági helyzetben sok ember elkeseredett. Nekünk keresztényeknek ott van a hitünk, a Jézusba, Szűzanyába vetett bizalmunk, melyek erőt adnak. Mutassuk meg ezt a világnak, tegyünk tanúságot hitünkről, hogy eljövünk a zarándoklatra! Ki-ki erejéhez mérten amennyit bír, ha csak egy kis szakasz erejéig is, hiszen lesznek tömegközlekedéssel megközelíthető csatlakozási pontok, így rövidebb szakaszokhoz is lehet csatlakozni. Aki fizikailag nem tud résztvenni a zarándoklaton, az imával is segítheti a zarándokokat és a közös imádságba otthonról is be lehet kapcsolódni, mert a Mária rádió egész nap élőben közvetít a zarándoklat fontosabb állomásairól és eseményeiről. Emlékeztek kedves Testvérek, hogy tavaly a mi plébániánk volt az első, aki jelentkezett a közös imára, mely imaháttere volt a zarándoklatnak? Erre buzdítok most is minden kedves testvért, hogy imádkozzunk a zarándoklat sikeréért, a szervezőkért. Idén némi változtatással, a tavalyinál kicsit hosszabb útvonalon zarándokolunk. A mi szakaszunk teljes hossza kb. 17 km, de jellegében könnyű terep; nagyrészt kertváros valamint erdei és mezei földutak. A hosszabb útvonal miatt kicsit időben is hosszabb lesz a zarándoklat - (indulás kor Soroksárról, érkezés Havannára kb ) - már most kezdhetjük gyűjteni az erőt. Ismét plébániánk fogadja a 2 irányból érkező zarándokcsapatokat és nálunk lesz 19 órakor a záró szentmise is. A misét minden végponton püspökök tartják, nálunk Varga Lajos váci segédpüspök a meghívott. A Szentmise után kis agapéval vendégeljük meg a megfáradt zarándokokat, ezért szükség lesz szorgos segítőkezekre is. Idén is szeretettel várunk és hívunk minden testvért, annál is inkább, mert az Élő rózsafüzér egyes szakaszaival kapcsolódik a Mária út-hoz, mely egy hosszú, jelenleg tervezés alatt álló, közép-európai zarándokútvonal lesz Mariazell és Csíksomlyó között. Veled és Feléd 19

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben