JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ. 2013-2014-es tanév"

Átírás

1 JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ es tanév Figyelem! A diplomamunka témájának, illetve a témavezető személyének kiválasztására 2014 január 15-ig kell sor kerüljön, majd az osztályvezető tanárok ezek összesítését leadják a Dékáni Hivatal titkárságára. A színész, bábszínész, rendező, koreográfus és látványtervező szak esetében a diplomamunka megírására, azaz a személyes alkotói folyamatnak a szakirodalom alapján történő elemzésére, az alábbi elméleti szempont javaslatok alapján is sor kerülhet, a választott témavezetővel való előzetes egyeztetés után. A végzős hallgatók más témakat is választhatnak a témavezető tanárral való egyeztetés alapján. VÁLASZTHATÓ TÉMAVEZETŐK ALAPKÉPZÉS TEATROLÓGIA SZAK: Albert Mária, Balási András, Béres András, Lázok János, Ungvári Zrínyi Ildikó SZÍNÉSZ SZAK: Béres András, Gáspárik Attila, Harsányi Zsolt, Patkó Éva, Papp Éva, Sebestyén Aba, Tatai Sándor, Tompa Klára BÁB SZÍNÉSZ SZAK: Cojic Ildikó, Máthé Rozália KOREOGRÁFIA SZAK: András Lóránd, Luca Kinga, Szőke István LÁTVÁNYTERVEZŐ SZAK: Bartha József, Dobre-Kóthay Judith, Jeremias Bianca AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ-MULTIMÉDIA SZAK: Bakk Miklósi Kinga, Kós Anna, Sántha Ágnes, Szász Attila ZENETANÁR SZAK: Bakk Miklósi Kinga, Csíki Csaba, Elekes Márta, Makkai Gyöngyvér, Molnár Tünde, Orosz-Pál József MAGISZTERI KÉPZÉS SZÍNÉSZ SZAK: Béres András, Gáspárik Attila, Harsányi Zsolt, Patkó Éva, Papp Éva, Sebestyén Aba, Tatai Sándor, Tompa Klára TEATROLÓGIA. IMPRESSZÁRIÓ: Albert Mária, Balási András, Béres András, Kós Anna, Kuti Csongor, Ungvári Zrínyi Ildikó, DRÁMAÍRÁS SZAK: Albert Mária, Balási András, Béres András, Ungvári Zrínyi Ildikó TEMATIKÁK 1

2 ALAPKÉPZÉS SZÍNÉSZ SZAK Dr. Béres András 1. Partitúra és partitúra alatti x szerepében y előadásban 2. Alkotás és utánalakítás x szerepben, y előadásban 3. Testiség, megtestesülés, jeltest x szerepben, y előadásban 4. A színész jelkészletének elemzése x szerep, y előadásban 5. X szerep gesztuselemzése Y előadásban 6. A jelenlét kérdései x szerepben y előadásban 7. Az idő tapasztalása x szerepben y előadásban 8. A tér tapasztalása x szerepben y előadásban Dr. Gáspárik Attila 1. Tréning és próba. A színészi bemelegítés fontossága 2. A színész etika: előírások és szokások a társas alkotás folyamatában 3. Koncentráció és alkotás. A szerep megformálásának szinten tartása hosszú távon: módszerek, technikák 4. A színész pálya első nyilvános lépései és a karrierépítés etikája Drd. Harsányi Zsolt 1. A recepció és kreativitás kérdései x szerep y előadásban való megformálása során 2. A drámai alak és színpadi alak viszonya/kérdései x szerepben y előadásban 3. Átélésen innen és túl, x szerep színrevitele során y előadásban 4. Improvizáció a partitúrában Dr. Patkó Éva 1. A színházi alkotó identitáskeresése a színházi folyamatban 2. Szerep: színész és rendező közös alkotása, a közös út megtalálása 3. Tangenciális pontok: a szerep és a színész találkozása Dr. Tompa Klára 1. A színészi jelenlét paradoxonjai 2. A test- hang-lélek összhangja a színészi munkában 3. A színpadi figura, alak, perszonázs 4. Színpadi jelek és jelrendszerek 5. Forma versus tartalom a színészi munkában a természetesség és hitelesség határai BÁBSZÍNÉSZ SZAK Dr. Cojik Ildikó 1. Élő test és bábtest mozgáspartitúrájának elemzése 2. Partitúra és partitúra alatti a szerep megvalósításában 3. A zene dramaturgiai szerepe a bábelőadás terében 4. A szöveg és mise-en-scene viszonya a bábelőadásban 5. A fény dramaturgiai és térképző szerepe a bábelőadásban 6. Beleélés és elidegenítés a bábszínész munkájában 2

3 7. A gesztikus tér elemzése 8. Anyaghasználat. Kép és mozgás viszonya a bábelőadásban 9. A bábszínész, bábu és a befogadó viszonya 10. A térhasználat és a szcenográfia szerepe a bábelőadásban Dr. Máthé Rozália 1. A báb mint a szerep rögzített struktúrája 2. A maszk mint a szerep rögzített struktúrája 3. A színész és rögzített struktúra viszonya az átváltozás folyamatában 4. Az animáció elemzése a szerepformálás folyamatában 5. A drámai alaktól a bábszínpadon megelevenedő figuráig 6. A semleges anyagtól a megelevenedő bábuig 7. Rítus és alkotófolyamat az animációs színházban 8. A bábszínpad mint rituális tér 9. A beszédtechnika és a színpadi beszéd szerepe a bábszínész alkotófolyamatában LÁTVÁNYTERVEZŐ SZAK 1. Talált és/vagy kitalált terek a kortárs látványtervezésben 2. Színek, formák és az anyagok rendszere 3. Intermédiális techinkák a szcenográfiában, kollázs, assemblage, installáció 4. Realista, naturalista elemek a kortárs látványtervezésben 5. Stilus és stilizáció a kortárs színházi látványervezésben 6. A szimbolista tér a kortárs színházi látványervezésben 7. A látvány mint a dramaturgiai koncepció dinamikus eleme, a szcenográfiai tér kiterjedésének dramaturgiai funkciói 8. Párhuzamos diszlet és vagy díszletelemek a kortárs szcenográfiában Választható darabok a diplomamunkához (művészi látványterv, dokumentáció, makett, technikai rajzok): 1. SZOPHOKLÉSZ: Antigoné 2. EURIPIDÉSZ: Alkésztisz 3. SHAKESPEARE: Titus Andronicus 4. SHAKESPEARE: Szeget szeggel 5. SHAKESPEARE: Szentiványéji álom 6. SHAKESPEARE: Macbeth 7. SHAKESPEARE: Othello 8. MOLIERE: A fösvény 9. MOLIERE: Tartuffe 10. MOLIERE: Mizantróp 11. CSEHOV: Sirály 12. CSEHOV: Cseresznyéskert 13. CSEHOV: Három nővér 14. DÜRRENMATT: Az öreg hölgy látogatása 15. ÖRKÉNY: Tóték 16. Egy szabadon választott kortárs darab KOREOGRÁFIA SZAK Drd. Luca Kinga 3

4 1. A stilizált néptánc kreatív aspektusai 2. A kontaktimprovizáció alkalmazásának lehetőségei 3. A régi táncok alkalmazása egy kortárs színházi előadásban Dr. Szőke István 1. A gesztus mint kommunikációs nyelvezet a táncban 2. Groteszk a táncban különböző táncnyelvezet változatok és hasonlóságok reprezentálása 3. A társastáncok nélkülözhetetlen alapok egy koreográfia megalkotásában 4. Az akrobatika elemek szerepe a tánc alkotásában TEATROLÓGIA SZAK Dr. Albert Mária 1. A néző szerepváltozásai a modern és posztmodern színházban (szűkítési javaslatot várok, előadás vagy alkotói műhely elemzésére) 2. Színpadi tér, szöveg és rendezői koncepció Silviu Purcărete rendezéseiben (a szöveg és színpadi tér kérdése más kortárs rendezők esetében is, javaslatot elfogadok) 3. Drámaírás a színpadon új szövegalkotási lehetőségek a mai színházi gyakorlatban (Complicite, Rimini Protokoll, dramacum, Gianina Cărbunariu, Szputynik Hajózási Társaság, Krétakör választani vagy kiegészíteni lehet) 4. Caragiale művei magyar színpadokon a fordítási változatok alkalmazási lehetőségei 5. A drámafordítás mai kérdései klasszikusok újrafordításának körülményei és lehetőségei konkrét előadások kapcsán 6. A színpadi adaptáció műfajelméleti kérdései (konkrét javaslatot kérek szövegre, előadásra) 7. Közösség, politika, társadalom a színpadon az aktualitást feldolgozó színházi műhelyek és előadások sajátosságairól Dr. Balási András 1. Drámaszöveg és előadás viszonya 2. Klasszikus szövegek alapján létrejött előadások értelmezése, elemzése 3. Shakespeare drámaszövegeinek újraértelmezési lehetőségei; előadások elemzése 4. Csehov drámaszövegeinek újraértelmezési lehetőségei; előadások elemzése 5. Magyar színháztörténeti jellegű kutatások, kutatási projektek Dr. Béres András 1. A színházesztétikai gondolkodás története 2. Szöveg és előadás 3. Színművészet esztétikája 4. A rendezés művészetének esztétikája 5. Néző és közönség esztétikája Dr. Ungvári Zrínyi Ildikó 1. Testek és tárgyak kortárs színházi előadásokban (Bocsárdi László színházában) 2. Testképek a mai magyar és román dramaturgiában 3. Posztdramatikus tendenciák az erdélyi színházban 4. A kép szerepe kortárs előadásokban 4

5 5. Intermedialitás a színpadon és/vagy a drámában 6. Előadások talált terekben 7. Klasszikus drámák kortárs elemzése 8. Shakespeare-fordítások 9. Az új expresszionizmus a színházban előadáselemzések (Ostermaier, Thalheimer) 10. Kép és szöveg viszonya a német romantikus drámában 11. A kívülállás alakzatai (őrület, révület) a romantikus dramaturgiában 12. Kortárs erdélyi dramaturgia 13. Abszurd drámák az erdélyi színpadokon 14. Abszurd drámák a színpadon (Erdélyben) 1989 előtt 15. Test-technikák Keleten és Nyugaton 16. Az erdélyi színház es éveinek fotói és dokumentumai AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ MULTIMÉDIA SZAK: Dr. Kós Anna 1. Új médiumok megjelenése és az információs társadalom kibontakozása 2. A médiaműfaj és médiaszöveg. A médiatartalom vizsgálata. Média írástudás 3. A valóság virtuális képe tömegkommunikációs technikák 4. A gyűlölet-beszéd az online médiában Dr. Gáspárik Attila 1. A cenzúra az erdélyi magyar médiában 2. Szabályozás vs. önszabályozás a médiában 3. Közszolgálati rádiózás vs. kereskedelmi rádiózás Dr. Bakk-Miklósi Kinga 1. A verbális kommunikáció pszichológiája, jelentősége a média világában 2. A nonverbális kommunikáció pszichológiája, sajátos megnyilvánulása a médiában 3. Médianevelés, médiatudatosság a kiskorúak médiafogyasztási szokásainak befolyásolása 4. Az internetes nyelvhasználat pszichológiai aspektusai 5. A médiafogyasztás kétnyelvű környezetben való érvényesülése, sajátosságai 6. Szociálpszichológiai jelenségek érvényesülése a médiában (manipulálás, konfliktus, vezetés, félelem és bizalom, agresszivitás, stb.) 7. A média-személyiség sajátosságai Dr. Kuti Csongor 1. Szekusdossziék a romániai magyar médiában 2. A 2012-es helyhatósági választások a romániai magyar médiában 3. Romániai magyar politikusok korrupciós ügyeinek megjelenítése a romániai, illetve a romániai magyar médiában 4. Médiatulajdon a romániai és a romániai magyar médiában 5. Közösségi oldalak szerepe a hírgyűjtésben 6. Online média és közszolgálatiság 7. Zenei jogdíjak kezelése Romániában 8. A homoszexualitás reprezentációja a romániai és romániai magyar médiában 5

6 9. Rasszizmus a romániai magyar médiában. 10. A MÚRE szerepe a romániai magyar újságírás szakmaiságának megőrzésében 11. Félelem és rettegés: természeti katasztrófák, emberi tragédiák ábrázolása a romániai és romániai magyar médiában Dr. Szász Attila 1. Az oknyomozó újságírás az erdélyi magyar sajtóban 2. Erdélyi médiaintézmények 3. Véleményműfajok az erdélyi magyar sajtóban Dr. Sántha Ágnes 1. Társadalmi jelenségek médiamegjelenítése 2. A net-generáció sajátosságai 3. Digitális szakadék, digitális rétegződés 4. Médiaszociológia 5. Környezeti kérdések a médiában 6. Médiastatisztikák, médiafogyasztási szokások 7. Népesedési és népesedéspolitikai kérdések a sajtóban ZENETANÁR SZAK: Dr. Bakk Miklósi Kinga 1. Árvaházból származó iskolás gyermekek differenciált oktatása és nevelése zeneórákon Dr. Csíky Csaba 1. A zene pszichológiai hatása az óvodai oktatásban 2. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Dr. Elekes Márta 1. A Dies irae dallam kísértése a romantikus zenében 2. Keleti vagy exotikus témák és vonások a nyugat-európai zenében 3. Barokk zenei formák feltámadása a XX. század zenéjében 4. Hangokká vált betűk a zeneirodalomban 5. Az éjszaka zenéje (Vivaldi, Schumann, Bartók, Ligeti) 6. A mixtura eredete, típusai és példái különböző zenetörténeti korokban 7. Az akusztikus skála a zeneirodalomban 8. A szimmetria kérdése a zenei formában 9. Az egészhangú skála jelenléte és értelmezése a zeneművekben 10. Makacs ismételgetések motivációja, eredete és üzenete (Bach, Muszorgszkij, Ravel, Sosztakovici, Satie és a minimál-repetitív irányzat) Dr. Makkai Gyöngyvér 1. Megzenésített Weöres Sándor versek 2. A zene mindenkié az együttzenélés jellemformáló és felszabadító hatása a résztvevőkre 3. Leonard Bernstein zenetörténeti szerepéről 4. George Bernard Shaw zenekritikai írásairól 5. A XX. század-végi hazai zenekritikáról László Ferenc írásai tükrében 6. A zenei notáció múltjáról és jelenéről 6

7 7. Schumann dalköltészete Dr. Molnár Tünde 1. Marosvásárhely műemlék orgonái 2. Marosvásárhelyi orgonaépítők 3. A marosvásárhelyi Kultúrpalota hangversenyorgonájának története 4. Marosvásárhelyi zeneszerzők orgonaműveinek ősbemutatója a Kultúrpalota hangversenyorgonáján éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota Rieger Ottó hangversenyorgonája 6. A Kultúrpalota orgonaművészei a XX. században (Zsizsmann Rezső, Metz Piroska, Csíky László, Kozma Mátyás) 7. Kozma Mátyás zeneszerző és orgonaművész 8. Egyházi és világi vonások kölcsönhatása a marosvásárhelyi zeneszerzők orgonaműveiben Dr. Orosz-Pál József 1. A madrigál esztétikai állandósága a reneszánsztól a XXI. századig 2. A szászcsávási harmóniában való éneklés története 3. Az erdélyi kórusirodalom egyedi jellege 4. A XX. szd.-i kórusművek előadásmódja 5. Az énekkar közösségformáló szerepe 6. A váltakozó ütemű kórusművek vezénylési technikája 7. Az alkotás-előadás (újraalkotás) problematikája a kórusművészetben MAGISZTERI KÉPZÉS SZÍNÉSZ SZAK Dr. Béres András 1. Posztmodern stílusjegyek X szerepének alakításában, Y előadásban 2. Az anyagiság performatív létrejötte x szerep színrevitele során y előadásban 3. A jelenlét kérdései x szerepben y előadásban 4. Fizikai cselekvések x szerep formálódásának a folyamatában 5. Jelentés és hatás a színészi kommunikáció folyamatában Dr. Papp Éva 1. A prózai színész karakterformálása hangi adottságai függvényében 2. A prózai színész és az interpretatív beszéd viszonya a szövegfonetikai eszközök (szünet, beszédtempó, hangmagasság, hangerő, hangszín, rezonancia illetve hangsúly, hanglejtés, szórend) tükrében 3. A színész és a beszéd általános illetve művészi funkciói a karakterformálás tükrében 4. A színészi hang, a színpadi beszéd karakterformáló és atmoszférateremtő ereje Dr. Patkó Éva 1. A színházi alkotó identitáskeresése a színházi folyamatban 2. Szerep: színész és rendező közös alkotása, a közös út megtalálása 3. Tangenciális pontok: a szerep és a színész találkozása 7

8 TEATROLÓGIA. IMPRESSZÁRIÓ SZAK Dr. Albert Mária 1. A színházi adattár hasznosításának mai lehetőségei elméleti és gyakorlati megközelítés konkrét helyzet elemzésével Dr. Balási András 1. Az ember tragédiája előadás-történet, dramaturgiai megoldások és ezek hatása a szöveg értelmezési lehetőségeire; előadás-elemzés 2. Székely János drámavilága 3. Előadás szövegének létrehozása 4. Színpadi újraírás Dr. Béres András 1. Színházművészet és performansz 2. Posztdramatikus színház Dr. Kós Anna 1. A fogyasztói társadalom és a kulturális intézmények stratégiája 2. A sajtó és a színház kapcsolata 3. Újítási készség versus rutin a kulturális intézmények menedzsmentjében Dr. Kuti Csongor 1. Előadóművészeti intézmények személyzeti struktúrája 2. Egy zeneszínházi produkció színrevitelének szerzői jogi vonzatai Dr. Ungvári Zrínyi Ildikó 1. Testviselés és gesztus a német újexpresszionista előadásokban 2. Shakespeare-játszás Erdélyben 3. Shakespeare-fordítások struktúraváltása 4. A szellem színpadi dramaturgiája Shakespeare Hamletjében 5. Performansz és anyagszerűség kortárs alternatív előadásokban 6. Alternatív színházak játéknyelve 7. Az új német expresszionizmus és a térhasználat (Ostermeier, Thalheimer) 8. Schilling Árpád színházfelfogása 9. Avantgárd és/vagy posztmodern a kortárs színházban 10. Kortárs erdélyi dramaturgia 11. Kortárs lengyel dramaturgia 12. Struktúraváltás: Film és színház kapcsolata DRÁMAÍRÓ SZAK: Dr. Balási András 1. Az előadás szövegének létrehozása 2. Színpadi újraírás dr. Kós Anna dékán 8

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

11 évfolyam, 72 óra. Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 11 évfolyam, 72 óra A gimnázium 11 12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Az ének-zene tantárgy a 11-12. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS?

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között Hausmann Alice DEBRECENI

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Szkárosi Endre. Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből

Szkárosi Endre. Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből Szkárosi Endre Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből Underground expanzió Tanulmányok, kritikák, dokumentumok a kortárs avantgárd művészet köréből 1. Szkárosi Endre Mi az, hogy

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A mûselyemlány. A nagyratörô Amphitryon A szerelmes hal T.E.S.T. II. Bálint András/ Hegedûs D. Géza vitaírásai. Pinczés István Godot-tanulmánya

A mûselyemlány. A nagyratörô Amphitryon A szerelmes hal T.E.S.T. II. Bálint András/ Hegedûs D. Géza vitaírásai. Pinczés István Godot-tanulmánya 2008. ÁPRILIS WWW.SZINHAZ.NET A nagyratörô Amphitryon A szerelmes hal T.E.S.T. II. Bálint András/ Hegedûs D. Géza vitaírásai Pinczés István Godot-tanulmánya A mûselyemlány XLI. évfolyam 4. szám 392 Ft

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Mar zibányi. 2009. december. Téri Mûvelõdési Központ. E-mail: marczi@marczi.hu Honlap: www.marczi.hu. 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Mar zibányi. 2009. december. Téri Mûvelõdési Központ. E-mail: marczi@marczi.hu Honlap: www.marczi.hu. 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Mar zibányi Téri Mûvelõdési Központ 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Tel.: 212-2820, Tel./Fax: 212-4885 E-mail: marczi@marczi.hu Honlap: www.marczi.hu 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Családi programok

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Dráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Dráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév ráma 1. forduló Javítási-értékelési útmutató 1. RÁMAI PÁROK Ki kivel beszélget az alábbi klasszikus magyar drámarészletekben? A szereplők neve

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Hallgatja a szem, nézi a fül Vizuális zene a hazai kortárs művészetben. Dr. habil Gyenes Zsolt DLA 2013 dyenes@gmail.com http://gyenes62.

Hallgatja a szem, nézi a fül Vizuális zene a hazai kortárs művészetben. Dr. habil Gyenes Zsolt DLA 2013 dyenes@gmail.com http://gyenes62. Hallgatja a szem, nézi a fül Vizuális zene a hazai kortárs művészetben Dr. habil Gyenes Zsolt DLA 2013 dyenes@gmail.com http://gyenes62.hu/ 1. Meghatározás/Tipológia A Vizuális Zene egy sajátos intermediális

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

Mi közöm hozzá? Az Óbudai Múzeum projektje és diákkonferenciája a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan

Mi közöm hozzá? Az Óbudai Múzeum projektje és diákkonferenciája a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan Polgár Mónika (Óbudai Múzeum) Mi közöm hozzá? Az Óbudai Múzeum projektje és diákkonferenciája a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódóan Bevezető A holokauszt a modern civilizáció negatív vonatkoztatási

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben