FELVÉTELI A ES TANÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI A 2013-2014-ES TANÉVRE"

Átírás

1 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELI A ES TANÉVRE ALAPKÉPZÉS SZAK 1. MAGYAR MŰVÉSZETI KAR TANULMÁNYI IDŐ BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK állami* költségtérítéses Színművészet szak Bábművészet szak Mozgásművészet szak Audiovizuális kommunikációmultimédia szak Teatrológia szak Zenetanár szak 2. ROMÁN MŰVÉSZETI KAR Színművészet szak Bábművészet szak Rendező szak Teatrológia szak Látványtervező szak Zenetanár szak 3 év - nappali 7-3 év - nappali 7 2 *2 hely roma nemzetiségű jelentkezőknek van fenntartva. Megjegyzés: A roma nemzetiségű jelentkezők július között kérvényben igényelhetik a számukra fenntartott helyeket. Bővebb felvilágosításért forduljanak a titkársághoz: telefonon, a számon, en: vagy személyesen a Köteles Sámuel u. 6. szám alatt. Beiratkozás: július Felvételi: július

2 A beiratkozáshoz szükséges iratok: 1. típuskérvény (az egyetem titkárságán), 2. érettségi diploma vagy azzal egyenértékü diploma/bizonyítvány (eredeti); 3. születési bizonyítvány hitelesített másolata; 4. orvosi bizonyítvány; 5. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú); 6. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitünik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja; 7. egyetemet végzett jelentkezőknek: egyetemi oklevél vagy azzal egyenértékű okmány (eredeti vagy hitelesített másolat); 8. vizsgarepertoár (színész, bábszínész és mozgásművészet szakra jelentkezőknek); 9. házassági bizonyítvány (másolat), szükség esetén; 10. személyazonossági igazolvány másolata; 11.nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); 12. egyéb igazolások, azoknak, akik a beiratkozási díj alóli felmentést kérik (tanügyben dolgozók gyermekei, árvák, gyermekotthonban neveltek, a forradalom áldozatainak gyermekei); 13. egy irattartó BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej az 1. szakaszra és 100 lej a 2. szakaszra TANDÍJ: Román állampolgárok, valamint az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: Színpadi művészetek - színművészet, bábművészet, mozgásművészet, rendező szak: 3000 lej/tanév Teatrológia szak: 2000 lej/tanév Audiovizuális kommunikáció-multimédia szak: 2400 lej/tanév Zenetanár szak: 2000 lej/tanév Látványtervező szak: 3000 lej/tanév Külföldi állampolgároknak (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai): EUR/hó (színpadi művészetek szakon) EUR/hó (látványtervező és zenetanár szakon) EUR/hó (audiovizuális kommunikáció-multimédia szakon) A marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett felvételi vizsgára érettségi diplomával (vagy ezzel egyenértékű irattal) rendelkezők jelentkezhetnek. Azok a felvételizők, akik két szakra is felvételt nyertek a következőképpen folytathatják tanulmányaikat: - ha az első szakon államilag támogatott helyre jutottak be (vagy korábban államilag támogatott helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tandíjat kell fizetniük; - ha az első szakon költégtérítéses helyre jutottak be (vagy korábban költségétrítéses helyen folytattak tanulmányokat), akkor a második szakon tanulhatnak államilag támogatott helyen, amennyiben ilyen helyre nyertek felvételt. FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK: A. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK SZÍNMŰVÉSZET szak: 1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga): A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás A vizsga menete: a.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata), és el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által előírt gyakorlatokat. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező; b.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját vizsgarepertoárjából. 2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga): Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra 2

3 A vizsga menete: a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot; b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból; c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára. Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint egykét éneket és dallamot (a táncpróbához). B. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK BÁBMŰVÉSZET szak: 1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga): A zenei képesség, ritmusérzék és mozgás, valamint mozgatásikészség felmérése, versmondás A vizsga menete: a.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra (a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata), majd egy báb vagy tárgy segítségével el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által kért zenés, ill. ritmusgyakorlatokat. Erre a vizsgára fekete mozgásruha és balettcipő használata kötelező; b.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját vizsgarepertoárjából. 2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga): Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a bizottság kérésére), Bábimprovizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra A vizsga menete: a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot; b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból; c.) A jelentkező egy bábu vagy tárgy felhasználásával rövid színpadi jelenetet rögtönöz a vizsgabizottság által megadott témára. 1 Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe. Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy tartalmazzon, valamint egy-két éneket és dallamot (a táncpróbához). C. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - MOZGÁSMŰVÉSZET szak: 1. SZAKASZ: kizáró jellegű (elfogadott / elutasított) Zenei képességek felmérése (ritmusérzék, zenei hallás); Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján. 2. SZAKASZ: 1. Rögtönzött mozgásetűd egy, a bizottság által megadott zenei téma alapján. Időtartam : 3-5 perc; tánc bemutatása a jelentkező saját repertóriumából. N.B.: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóriumnak kötelező módon min. 5 táncot / koreografikus összeállítást kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc), élő-, vagy gépzenei kísérettel. Ha két jelentkező médiája azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük tekintetbe. D. TEATROLÓGIA szak: SZÍNHÁZTUDOMÁNYI (TEATROLÓGIA) szak: - Érettségi átlag 75% - A színházi műveltség felmérése 25% (Egy színházi előadás részletének elemzése első látásra) (A színházi műveltség felmérése szóbeli vizsga. A felvételiztető bizottság a jelölt színházi tájékozottságát méri fel, annak alapján, hogy milyen előadásokat látott, milyen drámákat olvasott, hogyan vélekedik a látott és olvasott élményeiről.) 1 Képességfelmérés szintjén 3

4 Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk: - minél több, a színházakban jelenleg műsoron levő előadás megtekintését; - a osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó leckék felfrissítését; - a Fazekas Enciklopédia: a drámai műfajokra vonatkozó szócikkeinek konzultálását; - a színházi portálok böngészését. E. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ-MULTIMÉDIA szak: 1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyak valamelyikéből: Magyar nyelv és irodalom (IX. XII. osztályos tananyag) Pszichológia (X. osztályos tananyag) Szociológia (XI. osztályos tananyag) Filozófia (XII. osztályos tananyag) 2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk: Érvelési képesség; Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban; Egy (fiktív vagy valós) probléma megoldása kommunikációs eszközök segítségével. A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll: - 30% érettségi átlag; - 40% az írásbeli vizsga jegye; - 30% a szóbeli vizsga jegye. Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, az írásbeli vizsga jegye a döntő. F. ZENETANÁR szak: 1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel): Zenei képességek felmérése. 2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája): A vizsga menete: a.) Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával. b.) Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét. c.) Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak: hangköztan, hangsorismeret, hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések. Bibliográfia: Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000 Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986 Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek A jegy összetétele: 2. szakasz: 75%, Érettségi átlag: 25% Bővebb felvilágosítást telefonon, a es telefonszámon, -en, a vagy címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet kérni. MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6. Tel: , , Fax:

5 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELI A ES TANÉVRE MESTERKÉPZÉS KAR SZAK TANULMÁNYI IDŐ állami BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK költségtérítéses MAGYAR MŰVÉSZETI KAR ROMÁN MŰVÉSZETI KAR Színművészet 2 év - nappali 7 5 A rendezés művészete 2 év - nappali 7 5 Teatrológia. Művelődésszervezés (impresszárió) 2 év - nappali 7 5 Színművészet Drámaírás 2 év - nappali év - nappali 7 5 Teatrológia. Művelődésszervezés (impresszárió) 2 év - nappali 7 5 Beiratkozás: Július Felvételi: Július A beiratkozáshoz szükséges iratok: 1. típuskérvény; 2. színpadi művészetek terén szerzett egyetemi oklevél - eredeti; 3. születési bizonyítvány hitelesített másolata; 4. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén); 5. orvosi igazolás; 6. három fénykép (személyazonossági igazolvány típusú); 7. személyazonossági igazolvány fénymásolata; 8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej az 1. szakaszra és 100 lej a 2. szakaszra TANDÍJ: Román állampolgárok, valamint az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 3000 lej / tanév Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):750 EUR/ hó A felvételi vizsgára bármilyen szakterületen szerzett alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni. 5

6 FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK: I. SZÍNMŰVÉSZET szak 1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki) Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében. 2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki) Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon). Ajánlott könyvészet*: 1. Bentley, Eric: A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998; 2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000; 3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998; 5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, * a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában II. A RENDEZÉS MŰVÉSZETE szak 1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki): a.) Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében. b.) Shakespeare Hamlet című művéből készült, a bizottság által választott színpadi előadás rövid részletének megtekintése és elemzése. 2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga, a végső jegy 70%-át teszi ki) : A jelölt által készített, a színpadi művészetek (színház, zenés színház, bábszínház, mozgásszínház, tévészínház) területéhez tartozó egyéni művészi projekt megvédése. Ez a művészi, rendezői elképzelés szóbeli kifejtését, valamint bármely más, koncepciót alátámasztó eljárás (makett, vázlat, képek, videófelvétel) bemutatását jelenti. A művészi, rendezői elképzelés kifejtését nyomtatott formában a beiratkozáskor kell benyújtani. A művészi, rendezői elképzelésnek alapvetően az alábbi kérdéseket kell magában foglalnia: a.) a rendezői elképzelés konkrét művészi üzenetének gondolati kiindulópontja b.) az elképzelés gondolati tartalmának gyakorlatba ültetésének elemei: dramaturgiai munka; szereposztás; díszlet- és jelmezterv; világítás; zene; a leendő előadás hangsúlyos elemei és stiláris világa c.) a társalkotókkal való együttműködés kérdései (dramaturg, színészek, díszlet- és jelmeztervezők, koreográfus) d.) az előadás létrehozásának és menedzselésének gyakorlati kérdései: az előadás létrehozásának intézményi kerete, repertoár színház vagy alternatív jellegű előadás, palyázati lehetőségek; költségvetés; próbaterv és próbaszám Ajánlott könyvészet*: 1. Bentley, Eric: A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998; 2. Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000; 3. Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998; 5. Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, William Shakespeare: Hamlet, In: Öt dráma, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2001 * A felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában. ( Hamlet a neten: III. TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van: Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a Teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik. A kutatási tervet a beiratkozáskor, nyomtatott formában kell benyújtani. Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez: A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai: 6

7 - a kutatás címe - a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.) - a kutatási téma megjelölése - a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése) - könyvészet A terv terjedelme 4-5 oldal. B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai: - a projekt címe - az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései - a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások) - az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív) - a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása - költsegvetési terv - lebonyolítási ütemterv A terv lehetőség szerint vegye figyelembe a Nemzeti Kulturalis Alap vagy a hazai kulturális minisztérium vagy az EU pályázati rendszere követelményeit. A terv terjedelme 5-7 oldal; beiratkozáskor elektronikus formában is csatolni kell a projekthez, valamint en elküldeni az alábbi címekre: Bővebb felvilágosítást telefonon, a es telefonszámon, -en, a vagy címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet kérni. MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6. Tel: , , Fax:

8 KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! A 3331/ es Miniszteri Rendelet alapján, az Európai Únió tagállamainak állampolgárai, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció állampolgárai ugyanolyan feltételekkel vehetnek részt a felvételin, mint a román állampolgárok, az elvégzett tanulmányaik elismertetése után. A külföldön végzett tanulmányokat a Román Okatási és Kutatási Minisztérium keretében működő illetékes hatóságok ismerik el az egyetemre leadott dossziék alapján. A külföldiek 2 szakaszban kell jelentkezzenek: I. szakasz a tanulmányi iratok elismertetése II. szakasz beiratkozás a felvételire I. SZAKASZ - A külföldi tanulmányok elismertetéséhez az egyetemre leadott dossziénak az alábbi iratokat kell tartalmaznia: ALAPKÉPZÉS: 1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére, a nyomtatvány megtalálható a címen; 2. Érettségi Oklevél - hitelesített másolat és leckekönyvi kivonat (a líceumi - IX-XII oszt.- tanulmányi évekről) hitelesített másolat; 3. Egyetemi Oklevél (ha van) hitelesített másolat és egyetemi leckekönyvi kivonat fénymásolat; 4. Személyazonosító okirat - útlevél (másolat az 1,2,3,4 oldalakról) vagy személyazonossági igazolvány. Azokat az iratokat, amelyeket nem angol vagy francia nyelven állítottak ki, le kell fordíttatni hivatalosan román nyelvre. MESTERKÉPZÉS ÉS DOKTORKÉPZÉS: 1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére, a nyomtatvány megtalálható a címen; 2. Egyetemi oklevél fénymásolata; 3. Egyetemi oklevél hivatalos fordítása; 4. Személyazonosító okirat - útlevél (másolat az 1,2,3,4 oldalakról) vagy személyazonossági igazolvány. Azokat az iratokat, amelyeket nem angol vagy francia nyelven állítottak ki, le kell fordíttatni hivatalosan román nyelvre. A tanulmányi iratok elismertetésére 100 RON összeget kell befizetni az egyetem székhelyén. A külföldi állampolgárok iratainak leadási határideje: június 10., 15 óra. 8

9 Az iratokat postán is lehet küldeni (futárszolgálattal vagy ajánlott küldeménykényt) az egyetem címére: Universitatea de Arte din Targu-Mures Secretariat str. Köteles Sámuel nr Targu Mures, Jud Mures A megszabott díjakat banki utalással is be lehet fizetni az alábbi számlaszámokra : UNIVERSITATEA DE ARTE, Târgu-Mureș Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr lej összeget: RON -Számlaszám: RO06TREZ X Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ vagy 7000 forint összeget: HUF - Számlaszám: RO63BRDE270SV Bank: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE TG. MUREŞ SWIFT kód: BRDEROBU A befizetésnél tüntessék fel pontosan a beiratkozó jelentkező nevét, főleg abban az esetben ha az utalást nem a jelentkező végzi. A befizetési bizonylatokat juttassák el a titkárságra, faxon ( ) vagy e- mail-ben Az iratok elismertetése után a külföldi jelentkezők beiratkozhatnak a felvételire. II. SZAKASZ BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK (külföldi állampolgárok részére): ALAPKÉPZÉS: 1. típuskérvény (az egyetem titkárságán) 2. születési bizonyítvány hitelesített másolata; 3. orvosi igazolás; 4. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú); 5. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja; 6. vizsgarepertoár (színész szakra jelentkezőknek); 7. házassági bizonyítvány (másolat), szükség esetén; 8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről). MESTERKÉPZÉS: 1. típuskérvény (az egyetem titkárságán) 2. születési bizonyítvány hitelesített másolata; 3. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén); 9

10 4. orvosi igazolás; 5. három fénykép (személyazonossági igazolvány típusú); 6. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); 7. a felvételi követelmények szerint összeállított dosszié. * minden mesterképzős szakra bármely szakterületen szerzett egyetemi oklevéllel lehet jelentkezni DOKTORI ISKOLA: 1. kitöltött formanyomtatvány (az egyetem titkárságán) 2. curriculum vitae (magyar és angol nyelven) 3. publikációk és művészi alkotások jegyzéke (magyar és angol nyelven) 4. születési bizonyítvány hitelesített másolata 5. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén) 6. dolgozat (a kutatási téma ismertetése) 7. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú) 8. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat hitelesített másolata (kötelező a 3 éves bolognai rendszer végzettjei esetében) 9. nyelvvizsga bizonyítvány (nem kötelező)* 10. orvosi igazolás 11. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); * - Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat. BEIRATKOZÁSI DÍJ: ALAPKÉPZÉS: 100 lej az 1. szakaszra és 100 lej a 2. szakaszra MESTERKÉPZÉS: 100 lej az 1. szakaszra és 100 lej a 2. szakaszra DOKTORKÉPZÉS: 200 lej, nyelvvizsga-díj: 50 lej A helyek függvényében szálláslehetőséget biztosítunk a felvételi időszakában az egyetem bentalkásában (Joliot Curie u. 28/A). A szállásdíj: 40 lej/nap/fő. További információkat az egyetem titkárságán kaphatnak az érdeklődők a es telefonszámon, valamint -en az vagy címeken. 10