Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére"

Átírás

1 napirendi pont Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a város intézményhálózatában folyó gazdasági-pénzügyi feladatok ellátásának korszerűsítése érdekében a 164/2006. (VI. 8.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy január 1-jétől az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények gazdasági pénzügyi folyamatainak ügyvitelére az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt jelöli ki. A 253/2006. (VIII. 10.) Kgy. sz. határozatban az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezeti kialakításához biztosításra került E Ft pótelőirányzat, melyből az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményen belül az elhelyezéshez szükséges átalakítások megtörténtek. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel lehet önállóan gazdálkodó, vagy részben önállóan gazdálkodó. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyik feltétele, hogy a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerű viteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített egység (gazdasági-szervezet) működik. Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer kialakításával az érintett intézményeknél elkülönített gazdasági szervezet nem működik, így besorolásuk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre módosul. A besorolás változása miatt az intézmények alapító okiratát módosítani szükséges az 1-6. sz. mellékletben foglaltak szerint. A fenti kormányrendelet 14. (5) bekezdés b) pontja alapján a felügyeleti szerv jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti. A megállapodást az intézmények a fenti rendelet (6). és (7). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítették, rögzítették a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. ( 7-8. sz. melléklet.) Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezetének kialakításához, január 1-jétől történő induláshoz - indokolt a megfelelő személyi feltétel megteremtése, melyhez az érintett intézmények gazdasági szervezetéből a könyvelői munkakörök és a munkakörben foglalkoztatott dolgozók átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 1 fő, - Családsegítő Szolgálat 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2 fő, - Szociális Foglalkoztató 2 fő.

2 A dolgozók az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény 26. -a alapján áthelyezéssel kerülnek. A könyvelői munkakörben foglalkoztatott dolgozók áthelyezésének megvalósulása feltételezett, a konkrét döntés a Közgyűlési határozat közlése után történik. Ez azt is vélelmezi, hogy a dolgozó nem járul hozzá a közös megegyezésen alapuló áthelyezéshez. Ebben a helyzetben viszont a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetések terhelik az Önkormányzatot. Az integrált gazdasági-pénzügyi szervezet működése dologi többletkiadással is jár ( irodaszer, postaköltség, áramdíj, telefon, Internet, tisztítószer, vízdíj stb.), melynek összege előzetes számítások szerint várhatóan E Ft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Anya-Csecsemő- és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv január 1-jétől megszűnjön és a továbbiakban mint szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervként működjön. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató alapító okiratát az 1-6. sz. melléklet szerint módosítja, s felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről gondoskodjon. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal

3 3. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató és az önállóan gazdálkodó Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény között, az 7-8. sz. melléklet szerinti Együttműködési megállapodás -t jóváhagyja. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon létszámából 1 fő, - Családsegítő Szolgálat létszámából 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat létszámából 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámából 2 fő, - Szociális Foglalkoztató létszámából 2 fő átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez. Az átcsoportosítással az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakul: - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 358,75 - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 53 - Családsegítő Szolgálat 57,75 - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 254,12 - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 65 - Szociális foglalkoztató 20 Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 4. pontban részletezett létszámváltozásból adódó személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok az intézmények által történt kimunkálás alapján a évi költségvetési keretszámok kialakítása során kerüljön átvezetésre az intézményektől az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésébe. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja

4 6. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált pénzügyi gazdasági rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő működési kiadások fedezetére évi E Ft dologi előirányzatot biztosít az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja Győr, november 16. Dr. Ottófi Rudolf sk. alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

5 1. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövidített elnevezése: EESZI 2. Székhelye: 9026 Győr, Kálóczy tér Telephelyei: 9022 Győr, Apáca u Győr, Mohi u Győr, Cuha u Győr, Répce u. 8/b Győr, Páva u Győr, Rónay J.u Győr, Köztelek u Győr, Kossuth L. u Győr, Batthyány tér Győr, Árpád u Győr, Bólyai F. u Győr, Ezerjó u Győr, Kodály Z. u. 2/d Győr, Lepke u Győr, Horgas u Győr, Vámosi u Győr, Tihanyi Á. u Győr, Pálffy u Győr, Árpád u Győr, Kölcsey F. u Győr, Sport u Győr, József A. u Győr, Kör tér Győr, Sugár u Győr, Kultúrház u Győr, Lajta u Győr, Mécs L. u. 2/b.

6 9030 Győr, Kinizsi u Győr, Kálóczy tér Győr, Köztelek u Győr, Zúgó u Győr, Babits M. u. 25/b Győr, Liezen-M. u Győr, Hegyalja u Győr, Radnóti u Győr, Egyetem tér Győr, Horgas u Győr, Szent László u Győr, Jereváni u Győr, Sport u Győr, Bácsai u Győr, Török István u Működési területe: Győr város közigazgatási területe. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása és átmeneti ellátása esetén Győr város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). Fogászati alapellátás esetén Győr város közigazgatási területe és Nagybajcs, Kisbajcs, Vének, Vámosszabadi, Koroncó. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város.. Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV.tv b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 23..(2) bekezdése a meghatározó

7 8. Az intézmény tevékenységi köre: A szociálisan rászorultak étkeztetése, házi segítségnyújtása, időskorúak és értelmi fogyatékosok nappali ellátása, valamint az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezését nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátása, integrált formában. Szociális témájú képzések szervezése. Egészségügyi alapellátás biztosítása. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat: Megnevezés Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Fogorvosi ellátás Gyógyító-megelőző egyéb ellátás fogszabályozás, fogászati röntgen Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskolaegészségügyi tevékenység) Egészségügyi ellátás egyéb feladata Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása. 28 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít az intézmény. Intenzív gondozást biztosító részleg működtetése Nappali szociális ellátás Idősek nappali szociális ellátása

8 Fogyatékosok nappali szociális ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások - Időskorúak gondozóháza Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Ellátja az Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, a Családsegítő Szolgálat, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Szociális Foglalkoztató pénzügyi-gazdasági feladatait. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

9 2. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Anya- Csecsemő és Gyermekotthon Győr 2. Székhelye: Győr, Nagy Imre u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10../b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23../2/ bekezdése a meghatározó. 7. Az intézmény tevékenységi köre: Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátás. Otthont nyújtó ellátás Gyermekotthoni ellátás Kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek ellátása. 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Csecsemőotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Munkahelyi vendéglátás

10 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. sz. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

11 3. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Családsegítő Szolgálat Rövidített elnevezése: CSSSZ 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Telephelyei: 9024 Győr, Mónus I. u Győr, Szigethy A. u Győr, Kossuth L. u Győr, Árpád u. 38/B Győr, Lajta u Győr, Lajta u Győr, Aradi vértanúk útja Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv 10.. b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Az általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával - hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és

12 fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz, - szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Családsegítés Családsegítő Szolgáltatások - Adósságkezelési tanácsadás - Ifjúsági tanácsadás és információs szolgáltatások Gyermekjóléti Központ - általános gyermekjóléti szolgáltatás - speciális szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás, egyéb jogi szolgáltatás Képzés, továbbképzés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13 Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 278/1995.(XI. 19.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

14 4. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Rövidített elnevezése: EBI 2. Székhelye: 9023 Győr, Kodály Z. u Telephelyei: 9023 Győr, Kassák L. u Győr, Mónus I. u Győr, Türr I. u Győr, Örkény u Győr, Jósika u Győr, Kiskuti u Győr, Kígyó u Győr, Kör tér Győr, Kisdobos u Győr, Cuha u Győr, Báthory u Győr, Zöld u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

15 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII.tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése. 0-6 éves korú fogyatékos gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs célú nevelése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Gyermeknevelést segítő szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet, játszóház. Szakmai továbbképzési feladatok ellátása. Módszertani feladatok ellátásának segítése. 9. Alaptevékenységi kör: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Bölcsődei ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

16 Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

17 5. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Rövidített elnevezése: HSSZ 2. Székhelye: 9027 Győr, Avar út Telephelyei: 9025 Győr, Stromfeld u Győr, Achim A. u Győr, Lajta u Győr, Zempléni u Győr, Kossuth L. u Győr, Kossuth L. u Győr, Corvin u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.23..(2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Differenciált hajléktalan ellátás, szociális ellátás szállásnyújtással, és szállás-nyújtás nélkül. Hajléktalan személyek átmeneti szállása, rehabilitációs intézményi ellátása, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása, integrált formában.

18 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Hajléktalanok átmeneti elhelyezése, Jogi tanácsadás, jogi képviselet, bírósági és más hatósági eljárásokban Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Nappali melegedő Háziorvosi szolgálat Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi ellátása Hajléktalan személyek rehabilitációs Szociális foglalkoztatás Növénytermelési és kertészeti szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás, haszonállat tartás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkosítás, zöldterületek gondozása) Építési, szakipari fenntartási szolgáltatás Burkolás Szobafestés, tapétázás, mázolás Épületasztalos munkák Vízvezetékszerelés Területrendezés, terület előkészítés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat

19 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 201/1993. (XII. 9.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén. lép hatályba. polgármester jegyző

20 6. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény megnevezése: Szociális Foglalkoztató, Győr 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Működési területe: Győr és vonzáskörzete 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv /b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv /2/ bekezdése a meghatározó 7. Az intézmény tevékenységi köre: Aktív korú szociálisan rászorult és megváltozott munkaképességű munkavállalók üzemi keretek közötti foglalkoztatása 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Szociális foglalkoztatás Konfekcióáruk gyártása Máshová nem sorolt textiláruk gyártása Kötött kelmék és cikkek gyártása Textil és egyéb ruházat gyártása Papír csomagolóeszközök gyártása

21 Egyéb papírtermékek gyártása Nyomdaipari termékek gyártása Nyomdaipari szolgáltatás Fém visszanyerése hulladékból Ruházati és textil nagykereskedelem Alap- és hulladékanyag nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Ruházati és textil kiskereskedelem Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása Nem menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás Közúti teherszállítás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb terület bérbeadása Szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése Egyéb gépek és gépi berendezések kölcsönzése Munkaerőközvetítés, kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás Épülettisztítás Csomagolás Park és kertgondozás Gépi és háztartási kefék kötése Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

22 Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 57/1982. (VI. 4.) V.B.sz Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

23 7. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér (továbbiakban EESZI), valamint a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény: (továbbiakban részben önállóan gazdálkodó intézmény) között az államháztartásról szóló és többször módosított évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és az önkormányzat intézményi együttműködésre vonatkozó határozata alapján a következők szerint: I. Az együttműködés általános szempontjai 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. Az EESZI az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 4. A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér, -stb.) adatokat a részben önállóan gazdálkodó vezeti, és arról havi adatszolgáltatást (bérfeladás) teljesít az EESZI számára. 5. A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az EESZI. 6. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó intézmény és az EESZI között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett az egyik vagy a másik intézmény. 7. A kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmányt kaphat, amelynek szabályait a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 8. Az intézmény folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen a részben önálló intézmény vezetőjét terheli. Az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért az EESZI vezetője felel. Az EESZI vezetője köteles a belső ellenőrzési tevékenység során a részben önálló intézményt érintő ellenőrzési programot a részben önálló intézmény vezetőjével egyeztetni, illetve az ellenőrzés megállapításait vele közölni, értékelni.

24 9. A részben önálló intézmény és az EESZI köteles felülvizsgálni a működésre vonatkozó valamennyi szabályzatát, különösen a pénz- és értékkezelésre, vagyonvédelemre, leltár- és selejtezésre vonatkozó szabályzatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani az EESZI és a részben önálló intézmény SZMSZ-einek és az ügyrendjeinek összehangolására. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1. A költségvetési keretszámokat részben önálló intézményre lebontva a felügyeleti szerv állapítja meg. A gazdálkodáshoz szükséges keretszámok kialakításához a tervezést megelőzően a várható bevételi források számbavételét, az élelmezési kiadásokat, bevételeket, a személyi juttatásokkal és munkaadói járulékokkal kapcsolatos kiadásokat a részben önálló intézmény saját hatáskörben készíti el. 2. Saját hatáskörben kerül összeállításra az intézményi költségvetés is, amelyet az EESZI összesít és a felügyeleti szerv felé terjeszt. 3. A részben önálló intézmény figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését. 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény alapító okirata értelmében minden előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről az EESZI részére egy feladást (előterjesztést) küld. A részben önálló intézmény a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 2. A támogatást és saját bevételeit a jogszabályi és helyi költségvetési rendeleteket figyelembe véve önállóan használhatja fel. 3. Jóváhagyott illetve módosított személyi juttatásokkal és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 3. Házipénztár 1. A részben önálló intézmény a feladatai megvalósításához szükséges készpénzkiadások teljesítésére ellátmányban részesül. A készpénzes forgalom lebonyolításából adódó kiadásokat a részben önálló intézmény gazdasági ügyintézője, akadályoztatása esetén az intézmény vezetője által írásban megbízott személy köteles az EESZI által meghatározott időpontban és bizonylatokkal elszámolni. 2. A készpénz kifizetés szabályszerűségéért a részben önálló intézmény vezetője felelős és egyben gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról. 4. Finanszírozási terv Az intézmény havonta tárgyhónapot megelőzően valamennyi bevételét és kiadását számításba véve napi bontásban elkészíti finanszírozási tervét, amelyet EESZI összesít és a felügyeleti szerv részére a kincstári rendszerben történő finanszírozás lebonyolításához továbbít.

25 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 1. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását - ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is - az EESZI végzi. 2. A részben önállóan gazdálkodó végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. 3. Az intézmény energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a részben önálló intézmény feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú tevékenységéről az EESZI -t az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 4. A fogyasztásköltség és a különféle naturális adatok nyilvántartás, feldolgozása, városi szintű energia nyilvántartásba való felvezetése az EESZI feladata. 6. Az OrganP integrált pénzügyi gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó feladatellátás Az EESZI összesen 6 intézményt tömörít. Az EESZI gazdálkodása két adatbázisban történik. Az egyik adatbázis kizárólag a Szociális Foglalkoztató, a másik adatbázis 5 szociális intézmény gazdálkodásának nyilvántartására szolgál. Az intézmény (szociális intézménycsoport) az adatbázison belül a tervezési alapegység kódok segítségével kerülnek elkülönítésre. A tervezési alapegység kódok segítségével az intézmény gazdálkodása az adatbázison belül a gazdálkodás bármelyik fázisában elkülöníthető. Az EESZI és a részben önálló intézmény közötti munkamegosztás az OrganP-n belül az alábbiak szerint alakul: Előirányzat (eredeti/módosított) nyilvántartás: Az előirányzatok meghatározása, saját hatáskörű előirányzat módosítások indítása a részben önálló intézmény feladata. A részben önálló intézmény által meghatározott előirányzatokról egy feladást (előterjesztést) küld az intézmény az EESZI részére. Az EESZI munkatársai nyilvántartásba veszik az előirányzatokat az OrganP előirányzat nyilvántartásra szolgáló analitikájába. A kötelezettség vállalások előirányzatok kapcsolatát az EESZI előzetes egyeztetések alapján - kiemelt előirányzat mélységben kívánja ellenőrizni. Az előirányzatok alakulását a részben önálló intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével. Kötelezettség vállalás nyilvántartás: A szerződések, rendelések, átadott pénzeszközök nyilvántartásba vételét (előkontírozását főkönyvi szám, szakfeladat, tervezési alapegység) az EESZI munkatársai végzik. A nyilvántartásba vételt megelőzően a részben önálló intézmény vezetője kötelezettséget vállal, szerződést köt. A kötelezettség vállalásról, mint tényről és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról a részben önálló intézmény tájékoztatja az EESZI-t. Szállító analitika: A szállítói számlák a részben önálló intézményhez érkeznek. A részben önálló intézményben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA .. napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) önálló

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben