Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére"

Átírás

1 napirendi pont Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a város intézményhálózatában folyó gazdasági-pénzügyi feladatok ellátásának korszerűsítése érdekében a 164/2006. (VI. 8.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy január 1-jétől az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények gazdasági pénzügyi folyamatainak ügyvitelére az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt jelöli ki. A 253/2006. (VIII. 10.) Kgy. sz. határozatban az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezeti kialakításához biztosításra került E Ft pótelőirányzat, melyből az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményen belül az elhelyezéshez szükséges átalakítások megtörténtek. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel lehet önállóan gazdálkodó, vagy részben önállóan gazdálkodó. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyik feltétele, hogy a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerű viteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített egység (gazdasági-szervezet) működik. Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer kialakításával az érintett intézményeknél elkülönített gazdasági szervezet nem működik, így besorolásuk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre módosul. A besorolás változása miatt az intézmények alapító okiratát módosítani szükséges az 1-6. sz. mellékletben foglaltak szerint. A fenti kormányrendelet 14. (5) bekezdés b) pontja alapján a felügyeleti szerv jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti. A megállapodást az intézmények a fenti rendelet (6). és (7). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítették, rögzítették a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. ( 7-8. sz. melléklet.) Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezetének kialakításához, január 1-jétől történő induláshoz - indokolt a megfelelő személyi feltétel megteremtése, melyhez az érintett intézmények gazdasági szervezetéből a könyvelői munkakörök és a munkakörben foglalkoztatott dolgozók átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 1 fő, - Családsegítő Szolgálat 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2 fő, - Szociális Foglalkoztató 2 fő.

2 A dolgozók az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény 26. -a alapján áthelyezéssel kerülnek. A könyvelői munkakörben foglalkoztatott dolgozók áthelyezésének megvalósulása feltételezett, a konkrét döntés a Közgyűlési határozat közlése után történik. Ez azt is vélelmezi, hogy a dolgozó nem járul hozzá a közös megegyezésen alapuló áthelyezéshez. Ebben a helyzetben viszont a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetések terhelik az Önkormányzatot. Az integrált gazdasági-pénzügyi szervezet működése dologi többletkiadással is jár ( irodaszer, postaköltség, áramdíj, telefon, Internet, tisztítószer, vízdíj stb.), melynek összege előzetes számítások szerint várhatóan E Ft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Anya-Csecsemő- és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv január 1-jétől megszűnjön és a továbbiakban mint szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervként működjön. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató alapító okiratát az 1-6. sz. melléklet szerint módosítja, s felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről gondoskodjon. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal

3 3. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató és az önállóan gazdálkodó Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény között, az 7-8. sz. melléklet szerinti Együttműködési megállapodás -t jóváhagyja. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon létszámából 1 fő, - Családsegítő Szolgálat létszámából 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat létszámából 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámából 2 fő, - Szociális Foglalkoztató létszámából 2 fő átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez. Az átcsoportosítással az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakul: - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 358,75 - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 53 - Családsegítő Szolgálat 57,75 - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 254,12 - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 65 - Szociális foglalkoztató 20 Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 4. pontban részletezett létszámváltozásból adódó személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok az intézmények által történt kimunkálás alapján a évi költségvetési keretszámok kialakítása során kerüljön átvezetésre az intézményektől az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésébe. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja

4 6. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált pénzügyi gazdasági rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő működési kiadások fedezetére évi E Ft dologi előirányzatot biztosít az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja Győr, november 16. Dr. Ottófi Rudolf sk. alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

5 1. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövidített elnevezése: EESZI 2. Székhelye: 9026 Győr, Kálóczy tér Telephelyei: 9022 Győr, Apáca u Győr, Mohi u Győr, Cuha u Győr, Répce u. 8/b Győr, Páva u Győr, Rónay J.u Győr, Köztelek u Győr, Kossuth L. u Győr, Batthyány tér Győr, Árpád u Győr, Bólyai F. u Győr, Ezerjó u Győr, Kodály Z. u. 2/d Győr, Lepke u Győr, Horgas u Győr, Vámosi u Győr, Tihanyi Á. u Győr, Pálffy u Győr, Árpád u Győr, Kölcsey F. u Győr, Sport u Győr, József A. u Győr, Kör tér Győr, Sugár u Győr, Kultúrház u Győr, Lajta u Győr, Mécs L. u. 2/b.

6 9030 Győr, Kinizsi u Győr, Kálóczy tér Győr, Köztelek u Győr, Zúgó u Győr, Babits M. u. 25/b Győr, Liezen-M. u Győr, Hegyalja u Győr, Radnóti u Győr, Egyetem tér Győr, Horgas u Győr, Szent László u Győr, Jereváni u Győr, Sport u Győr, Bácsai u Győr, Török István u Működési területe: Győr város közigazgatási területe. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása és átmeneti ellátása esetén Győr város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). Fogászati alapellátás esetén Győr város közigazgatási területe és Nagybajcs, Kisbajcs, Vének, Vámosszabadi, Koroncó. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város.. Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV.tv b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 23..(2) bekezdése a meghatározó

7 8. Az intézmény tevékenységi köre: A szociálisan rászorultak étkeztetése, házi segítségnyújtása, időskorúak és értelmi fogyatékosok nappali ellátása, valamint az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezését nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátása, integrált formában. Szociális témájú képzések szervezése. Egészségügyi alapellátás biztosítása. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat: Megnevezés Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Fogorvosi ellátás Gyógyító-megelőző egyéb ellátás fogszabályozás, fogászati röntgen Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskolaegészségügyi tevékenység) Egészségügyi ellátás egyéb feladata Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása. 28 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít az intézmény. Intenzív gondozást biztosító részleg működtetése Nappali szociális ellátás Idősek nappali szociális ellátása

8 Fogyatékosok nappali szociális ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások - Időskorúak gondozóháza Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Ellátja az Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, a Családsegítő Szolgálat, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Szociális Foglalkoztató pénzügyi-gazdasági feladatait. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

9 2. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Anya- Csecsemő és Gyermekotthon Győr 2. Székhelye: Győr, Nagy Imre u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10../b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23../2/ bekezdése a meghatározó. 7. Az intézmény tevékenységi köre: Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátás. Otthont nyújtó ellátás Gyermekotthoni ellátás Kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek ellátása. 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Csecsemőotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Munkahelyi vendéglátás

10 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. sz. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

11 3. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Családsegítő Szolgálat Rövidített elnevezése: CSSSZ 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Telephelyei: 9024 Győr, Mónus I. u Győr, Szigethy A. u Győr, Kossuth L. u Győr, Árpád u. 38/B Győr, Lajta u Győr, Lajta u Győr, Aradi vértanúk útja Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv 10.. b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Az általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával - hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és

12 fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz, - szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Családsegítés Családsegítő Szolgáltatások - Adósságkezelési tanácsadás - Ifjúsági tanácsadás és információs szolgáltatások Gyermekjóléti Központ - általános gyermekjóléti szolgáltatás - speciális szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás, egyéb jogi szolgáltatás Képzés, továbbképzés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13 Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 278/1995.(XI. 19.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

14 4. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Rövidített elnevezése: EBI 2. Székhelye: 9023 Győr, Kodály Z. u Telephelyei: 9023 Győr, Kassák L. u Győr, Mónus I. u Győr, Türr I. u Győr, Örkény u Győr, Jósika u Győr, Kiskuti u Győr, Kígyó u Győr, Kör tér Győr, Kisdobos u Győr, Cuha u Győr, Báthory u Győr, Zöld u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

15 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII.tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése. 0-6 éves korú fogyatékos gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs célú nevelése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Gyermeknevelést segítő szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet, játszóház. Szakmai továbbképzési feladatok ellátása. Módszertani feladatok ellátásának segítése. 9. Alaptevékenységi kör: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Bölcsődei ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

16 Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

17 5. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Rövidített elnevezése: HSSZ 2. Székhelye: 9027 Győr, Avar út Telephelyei: 9025 Győr, Stromfeld u Győr, Achim A. u Győr, Lajta u Győr, Zempléni u Győr, Kossuth L. u Győr, Kossuth L. u Győr, Corvin u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.23..(2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Differenciált hajléktalan ellátás, szociális ellátás szállásnyújtással, és szállás-nyújtás nélkül. Hajléktalan személyek átmeneti szállása, rehabilitációs intézményi ellátása, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása, integrált formában.

18 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Hajléktalanok átmeneti elhelyezése, Jogi tanácsadás, jogi képviselet, bírósági és más hatósági eljárásokban Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Nappali melegedő Háziorvosi szolgálat Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi ellátása Hajléktalan személyek rehabilitációs Szociális foglalkoztatás Növénytermelési és kertészeti szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás, haszonállat tartás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkosítás, zöldterületek gondozása) Építési, szakipari fenntartási szolgáltatás Burkolás Szobafestés, tapétázás, mázolás Épületasztalos munkák Vízvezetékszerelés Területrendezés, terület előkészítés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat

19 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 201/1993. (XII. 9.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén. lép hatályba. polgármester jegyző

20 6. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény megnevezése: Szociális Foglalkoztató, Győr 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Működési területe: Győr és vonzáskörzete 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv /b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv /2/ bekezdése a meghatározó 7. Az intézmény tevékenységi köre: Aktív korú szociálisan rászorult és megváltozott munkaképességű munkavállalók üzemi keretek közötti foglalkoztatása 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Szociális foglalkoztatás Konfekcióáruk gyártása Máshová nem sorolt textiláruk gyártása Kötött kelmék és cikkek gyártása Textil és egyéb ruházat gyártása Papír csomagolóeszközök gyártása

21 Egyéb papírtermékek gyártása Nyomdaipari termékek gyártása Nyomdaipari szolgáltatás Fém visszanyerése hulladékból Ruházati és textil nagykereskedelem Alap- és hulladékanyag nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Ruházati és textil kiskereskedelem Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása Nem menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás Közúti teherszállítás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb terület bérbeadása Szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése Egyéb gépek és gépi berendezések kölcsönzése Munkaerőközvetítés, kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás Épülettisztítás Csomagolás Park és kertgondozás Gépi és háztartási kefék kötése Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

22 Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 57/1982. (VI. 4.) V.B.sz Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

23 7. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér (továbbiakban EESZI), valamint a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény: (továbbiakban részben önállóan gazdálkodó intézmény) között az államháztartásról szóló és többször módosított évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és az önkormányzat intézményi együttműködésre vonatkozó határozata alapján a következők szerint: I. Az együttműködés általános szempontjai 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. Az EESZI az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 4. A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér, -stb.) adatokat a részben önállóan gazdálkodó vezeti, és arról havi adatszolgáltatást (bérfeladás) teljesít az EESZI számára. 5. A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az EESZI. 6. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó intézmény és az EESZI között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett az egyik vagy a másik intézmény. 7. A kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmányt kaphat, amelynek szabályait a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 8. Az intézmény folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen a részben önálló intézmény vezetőjét terheli. Az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért az EESZI vezetője felel. Az EESZI vezetője köteles a belső ellenőrzési tevékenység során a részben önálló intézményt érintő ellenőrzési programot a részben önálló intézmény vezetőjével egyeztetni, illetve az ellenőrzés megállapításait vele közölni, értékelni.

24 9. A részben önálló intézmény és az EESZI köteles felülvizsgálni a működésre vonatkozó valamennyi szabályzatát, különösen a pénz- és értékkezelésre, vagyonvédelemre, leltár- és selejtezésre vonatkozó szabályzatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani az EESZI és a részben önálló intézmény SZMSZ-einek és az ügyrendjeinek összehangolására. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1. A költségvetési keretszámokat részben önálló intézményre lebontva a felügyeleti szerv állapítja meg. A gazdálkodáshoz szükséges keretszámok kialakításához a tervezést megelőzően a várható bevételi források számbavételét, az élelmezési kiadásokat, bevételeket, a személyi juttatásokkal és munkaadói járulékokkal kapcsolatos kiadásokat a részben önálló intézmény saját hatáskörben készíti el. 2. Saját hatáskörben kerül összeállításra az intézményi költségvetés is, amelyet az EESZI összesít és a felügyeleti szerv felé terjeszt. 3. A részben önálló intézmény figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését. 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény alapító okirata értelmében minden előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről az EESZI részére egy feladást (előterjesztést) küld. A részben önálló intézmény a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 2. A támogatást és saját bevételeit a jogszabályi és helyi költségvetési rendeleteket figyelembe véve önállóan használhatja fel. 3. Jóváhagyott illetve módosított személyi juttatásokkal és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 3. Házipénztár 1. A részben önálló intézmény a feladatai megvalósításához szükséges készpénzkiadások teljesítésére ellátmányban részesül. A készpénzes forgalom lebonyolításából adódó kiadásokat a részben önálló intézmény gazdasági ügyintézője, akadályoztatása esetén az intézmény vezetője által írásban megbízott személy köteles az EESZI által meghatározott időpontban és bizonylatokkal elszámolni. 2. A készpénz kifizetés szabályszerűségéért a részben önálló intézmény vezetője felelős és egyben gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról. 4. Finanszírozási terv Az intézmény havonta tárgyhónapot megelőzően valamennyi bevételét és kiadását számításba véve napi bontásban elkészíti finanszírozási tervét, amelyet EESZI összesít és a felügyeleti szerv részére a kincstári rendszerben történő finanszírozás lebonyolításához továbbít.

25 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 1. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását - ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is - az EESZI végzi. 2. A részben önállóan gazdálkodó végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. 3. Az intézmény energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a részben önálló intézmény feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú tevékenységéről az EESZI -t az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 4. A fogyasztásköltség és a különféle naturális adatok nyilvántartás, feldolgozása, városi szintű energia nyilvántartásba való felvezetése az EESZI feladata. 6. Az OrganP integrált pénzügyi gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó feladatellátás Az EESZI összesen 6 intézményt tömörít. Az EESZI gazdálkodása két adatbázisban történik. Az egyik adatbázis kizárólag a Szociális Foglalkoztató, a másik adatbázis 5 szociális intézmény gazdálkodásának nyilvántartására szolgál. Az intézmény (szociális intézménycsoport) az adatbázison belül a tervezési alapegység kódok segítségével kerülnek elkülönítésre. A tervezési alapegység kódok segítségével az intézmény gazdálkodása az adatbázison belül a gazdálkodás bármelyik fázisában elkülöníthető. Az EESZI és a részben önálló intézmény közötti munkamegosztás az OrganP-n belül az alábbiak szerint alakul: Előirányzat (eredeti/módosított) nyilvántartás: Az előirányzatok meghatározása, saját hatáskörű előirányzat módosítások indítása a részben önálló intézmény feladata. A részben önálló intézmény által meghatározott előirányzatokról egy feladást (előterjesztést) küld az intézmény az EESZI részére. Az EESZI munkatársai nyilvántartásba veszik az előirányzatokat az OrganP előirányzat nyilvántartásra szolgáló analitikájába. A kötelezettség vállalások előirányzatok kapcsolatát az EESZI előzetes egyeztetések alapján - kiemelt előirányzat mélységben kívánja ellenőrizni. Az előirányzatok alakulását a részben önálló intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével. Kötelezettség vállalás nyilvántartás: A szerződések, rendelések, átadott pénzeszközök nyilvántartásba vételét (előkontírozását főkönyvi szám, szakfeladat, tervezési alapegység) az EESZI munkatársai végzik. A nyilvántartásba vételt megelőzően a részben önálló intézmény vezetője kötelezettséget vállal, szerződést köt. A kötelezettség vállalásról, mint tényről és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról a részben önálló intézmény tájékoztatja az EESZI-t. Szállító analitika: A szállítói számlák a részben önálló intézményhez érkeznek. A részben önálló intézményben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA .. napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2. számú melléklete MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Gic, Nagy L. u. 12.) önálló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Szám: 02/207-14/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben