Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére"

Átírás

1 napirendi pont Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése Javaslat egészségügyi, szociális integrált gazdasági egység működésére Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a város intézményhálózatában folyó gazdasági-pénzügyi feladatok ellátásának korszerűsítése érdekében a 164/2006. (VI. 8.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy január 1-jétől az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények gazdasági pénzügyi folyamatainak ügyvitelére az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt jelöli ki. A 253/2006. (VIII. 10.) Kgy. sz. határozatban az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezeti kialakításához biztosításra került E Ft pótelőirányzat, melyből az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményen belül az elhelyezéshez szükséges átalakítások megtörténtek. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel lehet önállóan gazdálkodó, vagy részben önállóan gazdálkodó. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyik feltétele, hogy a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerű viteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített egység (gazdasági-szervezet) működik. Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer kialakításával az érintett intézményeknél elkülönített gazdasági szervezet nem működik, így besorolásuk részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre módosul. A besorolás változása miatt az intézmények alapító okiratát módosítani szükséges az 1-6. sz. mellékletben foglaltak szerint. A fenti kormányrendelet 14. (5) bekezdés b) pontja alapján a felügyeleti szerv jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti. A megállapodást az intézmények a fenti rendelet (6). és (7). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítették, rögzítették a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. ( 7-8. sz. melléklet.) Az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezetének kialakításához, január 1-jétől történő induláshoz - indokolt a megfelelő személyi feltétel megteremtése, melyhez az érintett intézmények gazdasági szervezetéből a könyvelői munkakörök és a munkakörben foglalkoztatott dolgozók átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 1 fő, - Családsegítő Szolgálat 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2 fő, - Szociális Foglalkoztató 2 fő.

2 A dolgozók az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. törvény 26. -a alapján áthelyezéssel kerülnek. A könyvelői munkakörben foglalkoztatott dolgozók áthelyezésének megvalósulása feltételezett, a konkrét döntés a Közgyűlési határozat közlése után történik. Ez azt is vélelmezi, hogy a dolgozó nem járul hozzá a közös megegyezésen alapuló áthelyezéshez. Ebben a helyzetben viszont a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetések terhelik az Önkormányzatot. Az integrált gazdasági-pénzügyi szervezet működése dologi többletkiadással is jár ( irodaszer, postaköltség, áramdíj, telefon, Internet, tisztítószer, vízdíj stb.), melynek összege előzetes számítások szerint várhatóan E Ft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Anya-Csecsemő- és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv január 1-jétől megszűnjön és a továbbiakban mint szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervként működjön. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató alapító okiratát az 1-6. sz. melléklet szerint módosítja, s felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről gondoskodjon. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal

3 3. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, Családsegítő Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Szociális Foglalkoztató és az önállóan gazdálkodó Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény között, az 7-8. sz. melléklet szerinti Együttműködési megállapodás -t jóváhagyja. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon létszámából 1 fő, - Családsegítő Szolgálat létszámából 1 fő, - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat létszámából 3 fő, - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámából 2 fő, - Szociális Foglalkoztató létszámából 2 fő átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez. Az átcsoportosítással az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakul: - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 358,75 - Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 53 - Családsegítő Szolgálat 57,75 - Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 254,12 - Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 65 - Szociális foglalkoztató 20 Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 4. pontban részletezett létszámváltozásból adódó személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok az intézmények által történt kimunkálás alapján a évi költségvetési keretszámok kialakítása során kerüljön átvezetésre az intézményektől az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésébe. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja

4 6. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált pénzügyi gazdasági rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő működési kiadások fedezetére évi E Ft dologi előirányzatot biztosít az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: évi költségvetés készítésének időpontja Győr, november 16. Dr. Ottófi Rudolf sk. alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:.. jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

5 1. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövidített elnevezése: EESZI 2. Székhelye: 9026 Győr, Kálóczy tér Telephelyei: 9022 Győr, Apáca u Győr, Mohi u Győr, Cuha u Győr, Répce u. 8/b Győr, Páva u Győr, Rónay J.u Győr, Köztelek u Győr, Kossuth L. u Győr, Batthyány tér Győr, Árpád u Győr, Bólyai F. u Győr, Ezerjó u Győr, Kodály Z. u. 2/d Győr, Lepke u Győr, Horgas u Győr, Vámosi u Győr, Tihanyi Á. u Győr, Pálffy u Győr, Árpád u Győr, Kölcsey F. u Győr, Sport u Győr, József A. u Győr, Kör tér Győr, Sugár u Győr, Kultúrház u Győr, Lajta u Győr, Mécs L. u. 2/b.

6 9030 Győr, Kinizsi u Győr, Kálóczy tér Győr, Köztelek u Győr, Zúgó u Győr, Babits M. u. 25/b Győr, Liezen-M. u Győr, Hegyalja u Győr, Radnóti u Győr, Egyetem tér Győr, Horgas u Győr, Szent László u Győr, Jereváni u Győr, Sport u Győr, Bácsai u Győr, Török István u Működési területe: Győr város közigazgatási területe. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása és átmeneti ellátása esetén Győr város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). Fogászati alapellátás esetén Győr város közigazgatási területe és Nagybajcs, Kisbajcs, Vének, Vámosszabadi, Koroncó. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város.. Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV.tv b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 23..(2) bekezdése a meghatározó

7 8. Az intézmény tevékenységi köre: A szociálisan rászorultak étkeztetése, házi segítségnyújtása, időskorúak és értelmi fogyatékosok nappali ellátása, valamint az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezését nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátása, integrált formában. Szociális témájú képzések szervezése. Egészségügyi alapellátás biztosítása. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat: Megnevezés Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Fogorvosi ellátás Gyógyító-megelőző egyéb ellátás fogszabályozás, fogászati röntgen Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskolaegészségügyi tevékenység) Egészségügyi ellátás egyéb feladata Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása. 28 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít az intézmény. Intenzív gondozást biztosító részleg működtetése Nappali szociális ellátás Idősek nappali szociális ellátása

8 Fogyatékosok nappali szociális ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások - Időskorúak gondozóháza Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Ellátja az Anya-Csecsemő és Gyermekotthon, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, a Családsegítő Szolgálat, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, a Szociális Foglalkoztató pénzügyi-gazdasági feladatait. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

9 2. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Anya- Csecsemő és Gyermekotthon Győr 2. Székhelye: Győr, Nagy Imre u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10../b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23../2/ bekezdése a meghatározó. 7. Az intézmény tevékenységi köre: Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátás. Otthont nyújtó ellátás Gyermekotthoni ellátás Kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek ellátása. 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Csecsemőotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Munkahelyi vendéglátás

10 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. sz. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

11 3. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Családsegítő Szolgálat Rövidített elnevezése: CSSSZ 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Telephelyei: 9024 Győr, Mónus I. u Győr, Szigethy A. u Győr, Kossuth L. u Győr, Árpád u. 38/B Győr, Lajta u Győr, Lajta u Győr, Aradi vértanúk útja Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv 10.. b. pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Az általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával - hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és

12 fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz, - szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Családsegítés Családsegítő Szolgáltatások - Adósságkezelési tanácsadás - Ifjúsági tanácsadás és információs szolgáltatások Gyermekjóléti Központ - általános gyermekjóléti szolgáltatás - speciális szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás, egyéb jogi szolgáltatás Képzés, továbbképzés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13 Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 278/1995.(XI. 19.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. polgármester jegyző

14 4. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Rövidített elnevezése: EBI 2. Székhelye: 9023 Győr, Kodály Z. u Telephelyei: 9023 Győr, Kassák L. u Győr, Mónus I. u Győr, Türr I. u Győr, Örkény u Győr, Jósika u Győr, Kiskuti u Győr, Kígyó u Győr, Kör tér Győr, Kisdobos u Győr, Cuha u Győr, Báthory u Győr, Zöld u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a Győr és kistérségéhez tartozó települések (Abda, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly,Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének). 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

15 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII.tv (2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése. 0-6 éves korú fogyatékos gyermekek korai habilitációs, rehabilitációs célú nevelése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Gyermeknevelést segítő szolgáltatások: - időszakos gyermekfelügyelet, játszóház. Szakmai továbbképzési feladatok ellátása. Módszertani feladatok ellátásának segítése. 9. Alaptevékenységi kör: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Bölcsődei ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

16 Záró rendelkezés: Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

17 5. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény megnevezése: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Rövidített elnevezése: HSSZ 2. Székhelye: 9027 Győr, Avar út Telephelyei: 9025 Győr, Stromfeld u Győr, Achim A. u Győr, Lajta u Győr, Zempléni u Győr, Kossuth L. u Győr, Kossuth L. u Győr, Corvin u Működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Közvetlen felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..b pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.23..(2) bekezdése a meghatározó. 8. Az intézmény tevékenységi köre: Differenciált hajléktalan ellátás, szociális ellátás szállásnyújtással, és szállás-nyújtás nélkül. Hajléktalan személyek átmeneti szállása, rehabilitációs intézményi ellátása, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása, integrált formában.

18 9. Alaptevékenységi köre: Szakágazat: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szakfeladat Megnevezés Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Hajléktalanok átmeneti elhelyezése, Jogi tanácsadás, jogi képviselet, bírósági és más hatósági eljárásokban Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Nappali melegedő Háziorvosi szolgálat Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi ellátása Hajléktalan személyek rehabilitációs Szociális foglalkoztatás Növénytermelési és kertészeti szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás, haszonállat tartás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkosítás, zöldterületek gondozása) Építési, szakipari fenntartási szolgáltatás Burkolás Szobafestés, tapétázás, mázolás Épületasztalos munkák Vízvezetékszerelés Területrendezés, terület előkészítés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat

19 11. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el. Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 201/1993. (XII. 9.) Kgy. sz. Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Kgy. határozatával jóváhagyva január 1-jén. lép hatályba. polgármester jegyző

20 6. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény megnevezése: Szociális Foglalkoztató, Győr 2. Székhelye: 9024 Győr, Lajta u Működési területe: Győr és vonzáskörzete 4. Az intézmény alapítója és fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Közvetlen felügyeleti szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv /b/ pontja, illetőleg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv /2/ bekezdése a meghatározó 7. Az intézmény tevékenységi köre: Aktív korú szociálisan rászorult és megváltozott munkaképességű munkavállalók üzemi keretek közötti foglalkoztatása 8. Alaptevékenységi köre: Szakágazat Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Szakfeladat Megnevezés Szociális foglalkoztatás Konfekcióáruk gyártása Máshová nem sorolt textiláruk gyártása Kötött kelmék és cikkek gyártása Textil és egyéb ruházat gyártása Papír csomagolóeszközök gyártása

21 Egyéb papírtermékek gyártása Nyomdaipari termékek gyártása Nyomdaipari szolgáltatás Fém visszanyerése hulladékból Ruházati és textil nagykereskedelem Alap- és hulladékanyag nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Ruházati és textil kiskereskedelem Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása Nem menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás Közúti teherszállítás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb terület bérbeadása Szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése Egyéb gépek és gépi berendezések kölcsönzése Munkaerőközvetítés, kölcsönzés és kapcsolódó tanácsadás Épülettisztítás Csomagolás Park és kertgondozás Gépi és háztartási kefék kötése Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9. Vállalkozási tevékenységi köre: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Jogállása: Teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdasági feladatait az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el.

22 Záró rendelkezés: Az intézmény eredeti alapító okiratának száma: 57/1982. (VI. 4.) V.B.sz Ez a módosított alapító okirat a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyva január 1-jén lép hatályba. Kgy. sz. határozatával polgármester jegyző

23 7. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér (továbbiakban EESZI), valamint a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény: (továbbiakban részben önállóan gazdálkodó intézmény) között az államháztartásról szóló és többször módosított évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és az önkormányzat intézményi együttműködésre vonatkozó határozata alapján a következők szerint: I. Az együttműködés általános szempontjai 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási és szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. Az EESZI az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 4. A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér, -stb.) adatokat a részben önállóan gazdálkodó vezeti, és arról havi adatszolgáltatást (bérfeladás) teljesít az EESZI számára. 5. A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az EESZI. 6. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó intézmény és az EESZI között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) mikor és kinek adta át ügyintézés végett az egyik vagy a másik intézmény. 7. A kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmányt kaphat, amelynek szabályait a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 8. Az intézmény folyamatba épített belső ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen a részben önálló intézmény vezetőjét terheli. Az ágazati intézményeket ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért az EESZI vezetője felel. Az EESZI vezetője köteles a belső ellenőrzési tevékenység során a részben önálló intézményt érintő ellenőrzési programot a részben önálló intézmény vezetőjével egyeztetni, illetve az ellenőrzés megállapításait vele közölni, értékelni.

24 9. A részben önálló intézmény és az EESZI köteles felülvizsgálni a működésre vonatkozó valamennyi szabályzatát, különösen a pénz- és értékkezelésre, vagyonvédelemre, leltár- és selejtezésre vonatkozó szabályzatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani az EESZI és a részben önálló intézmény SZMSZ-einek és az ügyrendjeinek összehangolására. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése 1. A költségvetési keretszámokat részben önálló intézményre lebontva a felügyeleti szerv állapítja meg. A gazdálkodáshoz szükséges keretszámok kialakításához a tervezést megelőzően a várható bevételi források számbavételét, az élelmezési kiadásokat, bevételeket, a személyi juttatásokkal és munkaadói járulékokkal kapcsolatos kiadásokat a részben önálló intézmény saját hatáskörben készíti el. 2. Saját hatáskörben kerül összeállításra az intézményi költségvetés is, amelyet az EESZI összesít és a felügyeleti szerv felé terjeszt. 3. A részben önálló intézmény figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését. 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény alapító okirata értelmében minden előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek megfelelően előirányzat felhasználási és előirányzat módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről az EESZI részére egy feladást (előterjesztést) küld. A részben önálló intézmény a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 2. A támogatást és saját bevételeit a jogszabályi és helyi költségvetési rendeleteket figyelembe véve önállóan használhatja fel. 3. Jóváhagyott illetve módosított személyi juttatásokkal és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. 3. Házipénztár 1. A részben önálló intézmény a feladatai megvalósításához szükséges készpénzkiadások teljesítésére ellátmányban részesül. A készpénzes forgalom lebonyolításából adódó kiadásokat a részben önálló intézmény gazdasági ügyintézője, akadályoztatása esetén az intézmény vezetője által írásban megbízott személy köteles az EESZI által meghatározott időpontban és bizonylatokkal elszámolni. 2. A készpénz kifizetés szabályszerűségéért a részben önálló intézmény vezetője felelős és egyben gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról. 4. Finanszírozási terv Az intézmény havonta tárgyhónapot megelőzően valamennyi bevételét és kiadását számításba véve napi bontásban elkészíti finanszírozási tervét, amelyet EESZI összesít és a felügyeleti szerv részére a kincstári rendszerben történő finanszírozás lebonyolításához továbbít.

25 5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 1. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását - ide értve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is - az EESZI végzi. 2. A részben önállóan gazdálkodó végzi a selejtezéseket, leltárfelvételeket, a leltárak összesítését és kiértékelését. 3. Az intézmény energia fogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és hatóságokkal való kapcsolattartás a részben önálló intézmény feladata azzal, hogy valamennyi ilyen irányú tevékenységéről az EESZI -t az intézkedéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja. 4. A fogyasztásköltség és a különféle naturális adatok nyilvántartás, feldolgozása, városi szintű energia nyilvántartásba való felvezetése az EESZI feladata. 6. Az OrganP integrált pénzügyi gazdasági rendszer működéséhez kapcsolódó feladatellátás Az EESZI összesen 6 intézményt tömörít. Az EESZI gazdálkodása két adatbázisban történik. Az egyik adatbázis kizárólag a Szociális Foglalkoztató, a másik adatbázis 5 szociális intézmény gazdálkodásának nyilvántartására szolgál. Az intézmény (szociális intézménycsoport) az adatbázison belül a tervezési alapegység kódok segítségével kerülnek elkülönítésre. A tervezési alapegység kódok segítségével az intézmény gazdálkodása az adatbázison belül a gazdálkodás bármelyik fázisában elkülöníthető. Az EESZI és a részben önálló intézmény közötti munkamegosztás az OrganP-n belül az alábbiak szerint alakul: Előirányzat (eredeti/módosított) nyilvántartás: Az előirányzatok meghatározása, saját hatáskörű előirányzat módosítások indítása a részben önálló intézmény feladata. A részben önálló intézmény által meghatározott előirányzatokról egy feladást (előterjesztést) küld az intézmény az EESZI részére. Az EESZI munkatársai nyilvántartásba veszik az előirányzatokat az OrganP előirányzat nyilvántartásra szolgáló analitikájába. A kötelezettség vállalások előirányzatok kapcsolatát az EESZI előzetes egyeztetések alapján - kiemelt előirányzat mélységben kívánja ellenőrizni. Az előirányzatok alakulását a részben önálló intézmény nyomon követheti az OrganP kimutatásai, lekérdezései segítségével. Kötelezettség vállalás nyilvántartás: A szerződések, rendelések, átadott pénzeszközök nyilvántartásba vételét (előkontírozását főkönyvi szám, szakfeladat, tervezési alapegység) az EESZI munkatársai végzik. A nyilvántartásba vételt megelőzően a részben önálló intézmény vezetője kötelezettséget vállal, szerződést köt. A kötelezettség vállalásról, mint tényről és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról a részben önálló intézmény tájékoztatja az EESZI-t. Szállító analitika: A szállítói számlák a részben önálló intézményhez érkeznek. A részben önálló intézményben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága /2009. (..)

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Szervezeti Szabály

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben