GKI Gazdaságkutató Zrt. Pénzügyi közvetítők. Budapest, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GKI Gazdaságkutató Zrt. Pénzügyi közvetítők. Budapest, 2008. október"

Átírás

1 GKI Gazdaságkutató Zrt. Pénzügyi közvetítők Budapest, október

2 Tartalom I. A közvetítők szabályozása általában... 4 I.1. Van-e nemzetközi gyakorlat a különböző szektorokhoz tartozó közvetítők egy törvényen belüli szabályozására?... 4 I.2. Az egyes országokban, az egyes szektorokban milyen típusú közvetítőket definiál a jogszabály? Van-e mindenhol, és minden szektorban megkülönböztetés a függő és független, valamint a termékgazdát és az ügyfelet képviselő közvetítő között? I.3. A közvetítőkről vezet-e valaki nyilvántartást? Ha igen, akkor ezt a hatóság(felügyelet) vagy valamely piaci szerveződés vezeti? Minden közvetítő benne van vagy csak egyes típusok? Mire használják a nyilvántartást, illetve milyen joghatások fűződnek hozzá (közhiteles-e)? Van valahol olyan nyilvántartás, ahol az összes pénzügyi piacokon működő közvetítő elérhető? I.4. Az egyes közvetítő kategóriákra milyen követelményeket (emberi, szakmai, képzettségbeli) ír elő a törvény, vagy esetleg szakmai szervezet? Milyen a közvetítők legmagasabb iskolai végzettsége a tapasztalat szerint? I.5. Van-e előírás arra, hogy az egyes szektorokban (esetleg termékekre lebontva) való közvetítés összeférhetetlen más szektorban való közvetítéssel? Ha igen, miért? I.6. Van arra szabályozás, hogy kié (a termékgazdáé, vagy a közvetítőé) az ügyfélállomány, illetve kinek milyen mértékben van ahhoz joga? I.7. Az adott országban adott-e ki a felügyelet, egyéb hatóság vagy szakmai szervezet iránymutatást a közvetítőkre vonatkozóan (pl. etikai kódex vagy bármi egyéb témában)? I.8. Ezen belül különösen: van-e az egyes szektorokban a replacement szabályozva, vagy van-e arra kialakult gyakorlat? (akkor is, ha jogszabályban történt a szabályozás) I.9. Van-e valamilyen szektorban, vagy termékek tekintetében a kötelező igényfelmérésre szabályozás? II. Jutalékfizetés szabályozása II.1. Van-e előírás a jutalékfizetés tilalmára az egyes országokban, az egyes szektorokban, az egyes közvetítői kategóriák vonatkozásában? II.2. Szabályozott-e a jutalék nagysága, időbeli eloszlása az egyes országokban, az egyes szektorokban, az egyes közvetítői kategóriák vonatkozásában? II.3. Mi a gyakorlat az egyes országokban, az egyes szektorokban, illetve az egyes közvetítői kategóriák tekintetében arra, hogy a díjazást az ügyféltől, a termékgazdától, vagy mindkettőtől kapják? III. A közvetítés minősége III.1. Mekkora az állománytörlések mértéke (a szerződések első, második és többi évében ha ez értelmezhető)? Mi a nemzetközi norma az adott területen? III.2. Kiszorítják-e a piacról, illetve hogyan azon közvetítők működését, akik már veszteséget okoztak valamelyik termékgazdának (pl. hitelintézetnek). Hogyan akadályozzák meg az ilyen közvetítők további működését? Van-e negatív ügynök lista, illetve a termékgazda hogyan tájékozódik leendő ügynöke előző tevékenységéről?

3 III.3. Voltak-e jelentősebb peres ügyek, felügyeleti intézkedések a közvetítőkkel szemben (pl. visszaélések, mis-selling)? Melyek a legjellemzőbb problémák?. 72 IV. A közvetítők alkalmazása IV.1. Nemzetközi példák alapján a termékek értékesítése inkább közvetítőkön keresztül, vagy azok nélkül történik? Mely országokban mely szektorokban alkalmaznak közvetítőket, illetve mi a súlyuk az egyes szektorokban? Melyek az egyes szektorokon belül a tipikus területek, vagy termékek, amelyekkel a közvetítők foglalkoznak? Milyen irányú változás jellemző? Miért? IV.2. Lehetséges, illetve érdemes lehet-e a közvetítőket kikapcsolni a termékértékesítési folyamatból (valamely részterületen, vagy termékek tekintetében)? Nemzetközi példák és gyakorlat

4 I. A közvetítők szabályozása általában I.1. Van-e nemzetközi gyakorlat a különböző szektorokhoz tartozó közvetítők egy törvényen belüli szabályozására? Hollandiában és Belgiumban 2007-től egy törvényben szabályozzák a különböző pénzügyi szektorok közvetítőit. Svájcban a felügyeletek összevonását követően elképzelhető, hogy egységes szabályozás lesz. A többi országban nincs összevont szabályozás. Svájc A közvetítőkre nézve Svájcban sincs egységes szabályozás. A pénzügyi piacok felügyeletét jelenleg három szerv végzi: az Államszövetségi Bankbizottság (EBK), a Magánbiztosítók Szövetségi Hivatala (BPV) és a Pénzmosás Elleni Kontrollhely (GwG). Az Államszövetség pénzügyi felügyeletéről szóló február 1-i törvény szerint (FINMAG) a három hivatalt egyesíteni fogják és január 1-től az integrált Államszövetségi Bankfelügyelet (FINMA) fogja ellátni a teljes szektor felügyeletét. Valószínűsíthető, hogy a felügyelet egységesítését követően a különböző szektorok pénzügyi közvetítőkre vonatkozó szabályait is harmonizálni fogják. (A szakértők véleménye, a FINMAG nem hozott nyilvánosságra javaslatot e témában.) Lengyelország Hiányoznak az egységes jogszabályok. Németország Hitelpiac Németországban a hitelpiacon működő közvetítők tevékenysége nincs specifikusan szabályozva, valamint a BaFin nem felügyeli a hitelközvetítők tevékenységét, mivel azok nem minősülnek banki vagy pénzügyi szolgáltatásnak a banktörvény (Kreditwesengesetz KWG) értelmében. Ennek következtében alig érhető el információ ezen közvetítőkről. Ennek ellenére számos olyan beépített mechanizmus létezik, amely keretet, határokat ad a közvetítők tevékenységének, hiszen hitelpiaci közvetítők egy magasan szabályozott iparági környezetben tevékenykednek. (Minden bankra például szigorú adatvédelmi és versenypiaci szabályozások vonatkoznak, amelyeket a közvetítőknek is be kell tartaniuk). Befektetési szolgáltatási szektor Németországban minden befektetési szolgáltatási tevékenység szabályozás alatt áll, akár magánszemély, akár cég végez befektetési közvetítést természetes vagy jogi személyek és egyéb közvetítők, kereskedési platformok közt. Az erre vonatkozó engedélyeket a német szövetségi pénzügyi felügyelet (BaFin) adja ki, amely hatóság végzi ezen tevékenységek felügyeletét is a banktörvény és az értékpapír-kereskedésről szóló törvény alapján. 4

5 A befektetési közvetítők engedélyezésére, különösen a képzettségi követelményekre, tőkekövetelményekre és alapvető szervezeti előírásra vonatkozó szabályozás a banktörvényben található. További szervezeti, valamint üzleti magatartásra vonatkozó előírások is vannak az értékpapírtörvényben és kapcsolódó rendeletekben. (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) és Finanzanalyseverordnung (FinAnV)). 1 Azon személyek felügyeletét, amelyek nem végezhetnek befektetési szolgáltatást, hanem kizárólag befektetési alapokra szóló tömbösített megbízások (orders in units) fogadására és továbbítására, valamint befektetési tanácsadásra jogosultak, nem a BaFin, hanem a helyi kereskedési irodák végzik. Ezen befektetési alapokkal foglalkozó brókerek tevékenységet egy rendelet, a Gewerbeordnung (GewO) szabályozza. Biztosítási szektor A biztosítási közvetítők tevékenységét a következő törvények szabályozzák: Regulation Code (Gewerbeordnung) és az Ordinance on Insurance Mediation (Versicherungsvermittlungsverordnung VersVermV). Németországban a Kereskedelmi és Ipari Kamarák felelősek a biztosítási közvetítőkről szóló irányelv implementálásáért (pl.: regisztrálás, engedélyezés) A függő ügynökökre speciális szabályozás vonatkozik, regisztrációjuk kötelező, de nem engedélyköteles bizonyos feltételek esetén ( 34d subsection 4 of the Trade Regulation Code). Az integritásukra és szakmai kompetenciájukra vonatkozó szabályozás a BaFin Circular 9/2007 (VA)-ban található. Ez a circular szabályozza a BaFin által felügyelt biztosítók és a közvetítők kapcsolatát. A biztosítás-felügyeletről szóló törvény (Versicherungsaufsichtsgesetz VAG) előírja, hogy a biztosítók csak a Trade Regulation Code előírásainak megfelelő köz-vetítőkkel működhetnek együtt. A közvetítők információ-közzétételi kötelezettségét következő törvényében szabályozzák: Insurance Contract Act (Versicherungsvertragsgesetz VVG) Ordinance on Duties of Disclosure in relation to the Insurance Contract Act (VVG- Informationspflichtenverordnung VVG-InfoV) Insurance Mediation (Versicherungsvermittlungsverordnung VersVermV) A törvények, rendeletek az igazságügy-minisztérium honlapján találhatók meg: Trade Regulation Code (Gewerbeordnung GewO): Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz VAG): Insurance Contract Act (Versicherungsvertragsgesetz VVG): 1 Az értékpapír-kereskedésről szóló törvény (Securities Trading Act németül és angolul) és a banktörvény (Banking Act, németül) a hozzájuk kapcsolódó rendeletekkel és iránymutatásokkal együtt a BaFin honlapján (www.bafin.de) érhető el, a banktörvény a központi bank oldalán is elérhető: A Gewerbeordung németül a következő helyen található: (Sec. 34c). 5

6 Ordinance on Duties of Disclosure in relation to the Insurance Contract Act (VVG- Informationspflichtenverordnung VVG-InfoV): Ordinance on Insurance Mediation (Versicherungsvermittlungsverordnung Vers-VermV): BaFin Circular 9/2007 (VA) chreiben/2007/rs 0709 va.html? nnn=true USA Hitelpiac A jelzálogpiaci brókerekre vonatkozó szabályozások rendkívül eltérőek az USA államai között; például különbség lehet abban, hogy kell-e brókeri engedély vagy sem; első házra felvett jelzálog-hitelben vagy másodikban is segédkezhet-e a közvetítő; szükséges-e fizikai iroda az adott államban (bár az Internet terjedésével ez utóbbi egyre kisebb jelentőségű). Ezeken túl előfordulhat még szabályozás az alkalmazottakra vonatkozóan, például számukra is elő lehet írni a közvetítői engedély megszerzését. Szövetségi szinten - többek között - az alábbi törvények szabályozzák a jelzálogpiaci közvetítőket: the Real Estate Settlement Procedures Act (ingatlanszerződési folyamatokról szóló törvény); the Truth in Lending Act (kölcsönökről szóló törvény); Home Ownership and Equity Protection Act (ingatlantulajdonlásról és vagyonvédelemről szóló törvény); Fair Credit Reporting Act (hitelek értékeléséről szóló törvény); Equal Credit Opportunity Act (egyenlő hitellehetőségekről szóló törvény); Gramm-Leach-Bliley Act (pénzügyi vállalatok egyesítését engedélyezi); Federal Trade Commission Act (Szövetségi Kereskedelmi Bizottságról szóló törvény). Értékpapírpiac A SEC hatáskörébe tartozik a befektetési vállalkozások és a befektetési tanácsadók felügyelete. Az 1940-es befektetési vállalkozásokról szóló törvény 2 szabályozza a befektetési cégek, ideértve a befektetési alapok befektetési, értékpapír kereskedési és kibocsátási tevékenységét. Az 1940-es befektetési tanácsadókról szóló törvény 3, illetve ahhoz kapcsolódó rendeletek szabályozzák a befektetési tanácsadók működését. A törvény jelentős módosításon esett át 1996-ban, amikor bizonyos tanácsadók regisztrációját írták elő (25 millió dolláros kezelt alap vagy befektetési vállalkozás számára végzett tanácsadás). A befektetési bankok szabályozása a Fed hatáskörébe tartozik a bankszektor többi szereplőjéhez hasonlóan. Ámde a befektetési bankok leányvállalatai, amelyek egyéb hitelezési tevékenységekkel foglalkoznak, már nem tartoznak a Fed hatáskörébe, szabályozásuk alsóbb szinten történik, ezáltal nehezebb felmérni egy adott cég jelenlegi állapotát. Egyes vélemények szerint ez is közrejátszott a jelzálogpiaci válság kialakulásában. Emiatt alkottak terveket az egyes hatóságok közti információcsere gyorsításáról, az adatok könnyebb valamint 6

7 áramlásáról, valamint arról, hogy a 4 legnagyobb befektetési bankot a SEC is ellenőrizhesse, szabályozhassa, ezáltal transzparenssebbé válhat a tevékenységük. Biztosítási szektor A biztosítási közvetítést minden államban külön szabályozzák, azonban a reciprocitás jegyében az egyik államban engedélyezett biztosítási bróker könnyen megkapja az engedélyt más államokban is. (Ez alól vannak kivételek, mint pl. Hawaii, ahol az összes engedélyezett brókernek a szigeten kell élnie.) Az egyes államokban a State Department of Insurance felelős a biztosítási tevékenység szabályozásáért és felügyeletéért. UK Nagy Britaniában a Financial Services and Markets Act teremti meg a felügyelet (FSA) feladatainak ellátásához szükséges egységes, jogi keretrendszert. A törvény különböző jogosítványokkal ruházza fel a felügyeletet illetve a Piaci Tribunal-t (Markets Tribunal), Ezen túl az ügyfélvédelem továbbfejlesztéséhez megteremti a pénzügyi ombudszman és egy kompenzációs rendszer kereteit. A törvény az alábbi tevékenységek engedélyezésére illetve szabályozására terjed ki: Bankok Építési szövetkezetek Biztosítók Friendly societies Hitelszövetkezetek Lloyd's Befektetési és nyugdíj tanácsadók Részvénybrókerek Befektetési szolgáltatásokat kínáló cégek Fund managerek Derivatív traderek Hitelpiac A hitelpiaci tevékenységet a fenti törvényen túl a Consumer Credit Act és 2006-os módosítása 6 szabályozza. A jelzálogpiacot és a jelzálogbrókerek tevékenységét az FSA szabályozza. A 2004-es új FSA szabályozást a megelőző évek jelzálogbotrányai váltották ki, mivel a szektor önszabályozása/önellenőrzése nem működött. A közvetítőket az alábbi szabályozások érintették a leginkább: Értékesítési módszerek terén a hideg hívások tilalma A fenti szabályozott tevékenységekre való engedélykérés előtt céginformációk publikálási kötelezettsége

8 Tanácsadási és értékesítése standardok kiadása Fair ügyfélkezelési szabályok bevezetése Hatékonyabb ügyfélpanasz kezelési módszerek pénzügyi ombudsman, mely minden szabályozott pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos panasz esetében eljárhat. Biztosítási piac A biztosítási piacon működő közvetítőkre az alábbi jogszabályok (is) érvényesek: Insurance broker (registration) act 1977 és módosításai 7 The Insurance Brokers Registration Council (Code of Conduct) Approval Order The Insurance Brokers Registration Council (Indemnity Insurance and Grants Scheme) Rules Approval Order 1987 és módosításai 9 The Insurance Companies Regulations Értékpapír piac A befektetési/értékpapír piacon működő közvetítőkre az alábbi jogszabályok (is) érvényesek: The Investment Services Regulations Csehország Csehországban egyelőre nincs szektoron felüli szabályozás. A korábbi szocialista kormány pénzügyminisztere ugyan már három évvel ezelőtt elkészített egy olyan törvényjavaslatot, ami egységesen szabályozta az egész pénzügyi szektor. A törvényjavaslat fő fejezeteinek rövid összefoglalása: a) A közvetítők és pénzintézetek felelőssége b) A tanácsadással,- eladással kapcsolatos elvárások, az ügyfelekkel szembeni információs kötelezettségek c) A közvetítők képzésével szemben támasztott elvárások d) Nyilvántartás és ellenőrzés e) A közvetítőkkel kapcsolatos nyilvánosan elérhető információk, a közvetítők szankcionálása f) Az ügyfélpanaszok effektív kezelése stb. A törvényjavaslatot azonban nem fogadták el, mert a szakmai szövetségek a piac egyes szegmenseinek különböző fokú fejlettsége miatt - még nagyon korainak tartották az egységes szabályozást. A február 6-i, A pénzügyi piac felügyeletének egyesítéséről szóló 57/2006 Sb. számú törvény kiterjeszti a Cseh Nemzeti Bank felügyeleti kompetenciáját a teljes pénzügyi szektorra. Míg korábban a részpiacok felügyeletét a Cseh Nemzeti Bank mellett az Èrtékpapírbizottság, a Szövetkezeti Takarékpénztárak Felügyelete és a Pénzügyminisztérium alá tartozó Biztosítási és Nyugdíjbiztosítási Felügyelet végezte, addig az új szabályozás értelmében erre kizárólag a Nemzeti Bank illetékes

9 A cseh Pénzügyminisztérium ez év július 30-án nyilvánosságra hozta a pénzügyi piacfelügyelet egységesítésének első eredményeiről szóló nyilvános vitafórumok értékelését. Az összefoglalóból kiderül, hogy a vitán résztvevő valamennyi szakmai szövetség elfogadja, és pozitívan értékeli a felügyelet egységesítését. A felügyelet a pénzügyi intézményeken túl magukra a közvetítőkre is kiterjed. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábbi felügyeleti mechanizmusokat alkalmazzák a pénz és tőkepiacra is, valamint egységesítik a közvetítői nyilvántartásokat. Ezzel párhuzamosan jelentősen erősítették a Cseh Nemzeti Bank felügyeleti kompetenciáját is. Ausztria Ausztriában külön törvények szabályozzák a különböző piacokon működő közvetítők tevékenységét. A befektetési piacon működő közvetítők tevékenységét a következő törvény szabályozza: Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 WAG 2007) [Securities Supervision Act] BGBl. I Nr. 60/2007, BGBl. I Nr. 107/2007, 3. Geldwäsche-RL. 12 Belgium Egy törvény szabályozza 2007 júniusától a banki és a befektetési szolgáltatásokkal, illetve a pénzügyi termékek értékesítésével kapcsolatos közvetítői tevékenységeket (Loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers). Egy 1995-ös törvény pedig a biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységet (Loi relative à l'[intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assuranc es) 13 szabályozza, melyet többször, legutóbb 2007-ben módosítottak. Bulgária Külön törvények, illetve rendeletek szabályozzák a hitelpiaci, a biztosítási és a tőkepiaci közvetítők tevékenységét. Az egyes törvények, rendeletek a következő oldalakon érhető el: Dánia A pénzügyi tevékenységről szóló törvény 14 (financial business act) 2006 áprilisa óta egyben szabályozza a bankok, biztosítók, és értékpapírcégek engedélyezési feltételeit, üzleti magatartásának alapjait (good practice), tulajdonlását (ownership), menedzsmentjét és szervezetét, felügyeletét illetve egyéb dolgokat. Ezen törvény azonban nem szabályozza a jelen tanulmány számára érdekes pénzügyi közvetítők (ügynökök, brókerek) tevékenységét. Külön törvény szabályozza a biztosítási közvetítők tevékenységét áprilisa óta, az értékpapír-kereskedési konszolidált törvény (securities trading act) pedig 2008 áprilisától van érvényben. (http://www.finanstilsynet.dk/sw7804.asp) 12 A törvény itt érhető el: t.pdf 9

10 Észtország A biztosítási közvetítők tevékenységét a biztosítási törvény 16 ( felügyeletükre vonatkozóan: ), a befektetési ügynökökét a tőkepiaci törvény 17 szabályozza Észtországban. Finnország Finnországban a biztosítási és az értékpapírpiacon működő közvetítők tevékenységét szabályozzák két külön törvénnyel. A biztosítási közvetítőkről a követező törvény rendelkezik: Acton Insurance Mediation /570, mely finnül és svédül érhető el 18. Az értékpapír-piacról a következő törvény rendelkezik: Securities Markets Act /495, mely angolul érhető el 19. A konszolidált törvény angolul még nem, csak finnül és svédül érhető el. Hollandia Hollandiában ugyanaz a törvény szabályozza az összes pénzügyi közvetítő tevékenységét 2007 januárjától. A pénzügyi szolgáltatásokról és azok felügyeletéről szóló törvény (Financial Supervision Act 20 ) nyolc törvényt vált ki, és teremti meg a közös szabályozás és felügyelet alapjait. Ez a törvény szabályozza a közvetítők tevékenységét is, melyet pénzügyi szolgáltatásként definiál. 21 A törvény fő része szabályozza a közvetítők szabad szolgáltatásnyújtás és letelepedés lehetőségeit, illetve előírja a közvetítők által az ügyfelek számára kötelezően ismertetendő termék-információk körét, amennyiben a bank, biztosító vagy befektetési társaság így állapodik meg a közvetítővel (Section 4:20, 4:21, befektetési eszközök 4:30a, hitel 4:33) A közvetítői tevékenységet speciálisan a törvény as része szabályozza. A közvetítőnek ismertetnie kell ügyfelével az ajánlat objektivitását, azaz hogy kizárólagosan egy vagy több cég termékeit értékesíti-e, vagy függetlenül tevékenykedik. Tájékoztatni kell továbbá az ügyfelet a közvetítői jutalékszámítás módjáról, a pénzügyi szolgáltatókban meglévő érdekeltségeiről, illetve a pénzügyi szolgáltatók közvetítőben fennálló tulajdoni részesedéséről. A törvény szabályozza a hitelközvetítők juttatásait, jutalékát, a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők felelősségbiztosítási kötelezettségét (Part 4.3.4), az ügynökök és al-ügynökök megbízásának szabályait (Part 4.3.6). Part szabályozza a pénzügyi szolgáltatók (termékgazdák) és a közvetítők, ügynökök kapcsolatát például a szolgáltatók kötelezettségét a közvetítők törvényeknek való megfelelésének vizsgálatát dlustustegevuse+seadus 17 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id= A financial service: a. to offer; b. to advise; c. to provide mediation services; d. to provide reinsurance mediation services; e. to act as a clearing institution; f. to act as an authorized agent or sub-; g. to provide an investment service; 10

11 Spanyolország. Hitelközvetítőket nem szabályoznak és nem felügyelnek Spanyolországban. I.2. Az egyes országokban, az egyes szektorokban milyen típusú közvetítőket definiál a jogszabály? Van-e mindenhol, és minden szektorban megkülönböztetés a függő és független, valamint a termékgazdát és az ügyfelet képviselő közvetítő között? Svájc Piac Közvetítői típusok Definíció Biztosítási Biztosított-tól függő ki vannak zárva a felügyelet alól (VAG 2. cikk) és nem (ügyfelet képviselő) vonatkozik rájuk regisztrációs kötelezettség. biztosítási ügynök biztosítótól függőlegfeljebb két biztosító intézetet képviselhetnek. Nemcsak a biztosításközvetítők (VAGbiztosító társaságok közvetítői tartoznak ide, hanem tágabb 40. és azt követő cikkek) értelemben azok a személyek is, akik a biztosító társaságban 10%-nál nagyobb részesedéssel, vagy számottevő, 10% fölötti befolyással rendelkeznek. Rájuk sem vonatkozik a regisztrációs kötelezettség, tevékenységükért a biztosítót terheli kártérítési kötelezettség. A törvény azonban nem rendezi egyértelműen az egyes biztosítási intézeteknek a közvetítőkért viselt felelősségét, ezért a felelősség vitatott kérdés. biztosításközvetítők - ún. valamennyi olyan közvetítő idetartozik, aki sem jogilag sem független közvetítők (VAGgazdaságilag, sem más formában nem függ egyetlen biztosító 40. és azt követő cikkek) társaságtól sem. Regisztrációs kötelezettség (VAG 43. cikk (1)) terheli őket és kártérítési kötelezettség (éves szinten min. 2 millió frank részletes szabályozás AVO 186. cikk 22 ), ezentúl képesítési előírások (AVO cikk) vonatkoznak rájuk. Egyéb: Biztosításközvetítők: olyan személyek, akik - megnevezésüktől függetlenül - biztosító társaságok vagy más személyek érdekében kínálnak vagy kötnek biztosítási szerződéseket. (VAG cikk) A biztosító társaságok felügyeletéről szóló XII. 17-i svájci szövetségi törvény (VAG) értelmében biztosításközvetítőnek számít minden közvetítő: a helyi és külső képviselők, valamint a biztosító társaságok ügynökei és vélelmezve az ügyfelet képviselő biztosításközvetítők is. 22 A Svácji Szövetségi Tanács 2005 XI. 9-i rendelete a Magán Biztosító Társaságok felügyeletéről november 9-i a magán biztosító társaságok felügyeletéröl szóló rendelet(avo) 24 A Biztosító Társaságok felügyeletéről szóló 2004 XII. 17-i svájci szövetségi törvény (VAG) 11

12 Tőke pénzügyi közvetítők (GWG- idegen vagyonrészek átruházásánál és befektetésénél 2. cikk 25 ) működnek közre hivatásszerűen. (Hivatásszerűség: éves szinten legalább 10 ügyfele van a közvetítőnek, vagy legalább frank nyereséget, illetve 2 millió franknál magasabb tranzakciós összeget jegyez évente.) Leginkább az alaprészesedések ún. kollektív tőkebefektetéseinek, vagy befektetési társaságok, illetve vagyonkezelők számára végeznek közvetítői tevékenységet. Különösen olyan személyek sorolhatók ebbe a kategóriába, akik olyan hitelügyleteket bonyolítanak le, mint pl. a fogyasztói- és jelzáloghitel, a faktoring, a kereskedelmi finanszírozás vagy a finanszírozási lízing; ezen túlmenően életbiztosításokat közvetítenek, valamint fizetési forgalommal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak. Egyéb: Svájcban a pénzügyi közvetítők általános fogalma tulajdonképpen egyaránt lefedi mind a pénz-, mind a tőkepiaci tevékenységet. Pénz Hitelközvetítő minden olyan természetes vagy jogi személy, aki üzletszerűen fogyasztói hiteleket közvetít. A hitelközvetítés költségeit a hitel nyújtója fedezi. A hitelközvetítők jóváhagyását a Kantonok végzik.(az engedélyt max. 5 évre kapják) Jelzáloghitelközvetítéshez jelenleg nincs szükség bejegyzésre vagy külön engedélyre. Piac Biztosítási Közvetítői típusok biztosítási ügynökök (7.cikk) biztosítási brókerek (20.cikk) Viszontbiztosítási közvetítő (2.cikk) Lengyelország Definíció függő közvetítő, biztosítási céggel kötött szerződés és a biztosítási ügynökök nyilvántartásában való felvétel által, ügynöki szerződése alapján végzi az ügynöki tevékenységét. Tevékenysége elsősorban az ügyfél meggyőzéséről, majd annak nevében, vagy részére gazdasági szerződések megkötéséről, illetve a szerződések intézéséről, és végrehajtásáról szól. A tevékenységét a biztosítási cég nevében és érdekében végzi. független közvetítő, a kliense nevében, vagy érdekében tevékenykedik, a szerződések megkötésénél, vagy közvetítésénél. Az ügyfele biztosítási érdekeit képviseli, feltárja a kockázatot, tanácsokat ad, közreműködik kárelhárításnál és kezeli a biztosítási kötvényeket. Természetes vagy jogi személy, aki a pénzügyi piaci felügyeleti szerve (Pénzfelügyeleti Bizottság) engedélyével, és annak jegyzékében való bejegyzésével végezheti tevékenységét. Szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. tevékenységet kizárólag azok a brókerek végezhetnek, akik a viszontbiztosítások tárgyában végzett brókeri tevékenységre engedéllyel rendelkeznek (a biztosítási közvetítésekről szóló törvény 2. cikke (1-4) bekezdés) Egyéb: A biztosítások közvetítése alatt a biztosítási közvetítő által, javadalmazásért folytatott biztosítási szerződések megkötésével összefüggő tényleges, vagy jogi tevékenység értendő. A biztosítási szolgáltatások piacán folytatott közvetítői tevékenységeket A biztosítások közvetítéséről szóló évi május 22-i törvény szabályozza. 25 A pénzmosás leküzdéséről a pénzügyi szektorban szóló 1997 X. 10-i szövetségi törvény (GWG) 12

13 Tőke Nyugdíjbiztosító akvizítor értékpapír ( 125) befektetési tanácsadó a nyugdíj-biztosítási szolgáltatások piaci közvetítése a nyugdíjbiztosítási alap részére folytatott akvizíciós tevékenységet jelenti. Az akvizíciós tevékenység körébe tartozik továbbá az alapnál a tagság megszerzésének alapjául szolgáló szerződések megkötése, és az ilyen szerződések megkötésének közvetítése (A nyugdíj-biztosítási alapok szervezetéről és működőképességéről szóló évi augusztus 28-i törvény 92. cikk). A fent meghatározott körben, az akvizíciós tevékenységet a nyíltvégű alap javára egy másik nyíltvégű alap végezheti, vagy az országos bankok, a biztosítási társaságok, befektetési cégek, a biztosítási ügynökök; és az állami tulajdonú közhasznú társaság, a Lengyel Posta, vagy pedig az alaphoz munkaszerződéssel, ügynöki, megbízási szerződéssel kapcsolódó természetes személyek. Az akvizíciós tevékenységet kizárólag azok a természetes személyek végezhetnek, akiket a felügyeleti szerv, a Pénzügyi Felügyelet Bizottsága által vezetett nyilvántartásba bejegyeznek. (A nyilvántartásban felvett természetes személy csak egy nyugdíjbiztosítási alap részére végezhet akvizíciós tevékenységet (93. cikk). bróker az értékpapírszámla vezetésével, vagy annak felügyeletével összefüggő tevékenység, amikor a bróker, vagy a tanácsadó munkaviszony, megbízási, vagy más hasonló jogviszonyban áll a megbízó bankkal; befektető céggel vagy más alannyal. Gazdasági tevékenység keretében saját számlájára végzi, vagy munkakapcsolat, megbízási vagy más hasonló jogviszony alapján olyan alannyal együtt végzi, aki azt gazdasági tevékenysége keretében folytatja. A törvény hatálybaléptetését követően felvételt kell nyerniük az értékpapírokat forgalmazó brókerek jegyzékébe. szakmai tevékenysége a pénzügyi eszközök portfoliójának igazgatásában áll, megbízás alapján, díjazás ellenében végzi tevékenységét. Tevékenységi körében tartozik továbbá a díjazás ellenében folytatott, meghatározott pénzügyi eszközök megvételére, illetve továbbadására vonatkozó tanácsadás. Törvény szerint befektetési tanácsadással azok foglalkozhatnak akik erre vonatkozó kiegészítő vizsgát tettek. befektetési ügynök olyan fizikai, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró szervezeti egység, aki a befektetési cég tevékenységi körében, a cég nevében, számla ellenében állandó, vagy ideiglenes megbízással közvetítői tevékenységet folytat írásban megkötött megállapodás alapján. Tevékenysége elsősorban az adott befektetési cég szolgáltatásai körében, az ügyfél vagy potenciális ügyfél részére végzett tanácsadást, pénzügyi eszközök vásárlására vagy eladására vonatkozó brókeri megbízást takarja, illetve a befektetési cég érdekében tett más akaratnyilatkozatok kezelését jelenti. A szerződés azonban nem terjedhet ki a brókeri tevékenységre vonatkozó megbízásra. Mi több, az ügynöki szerződés fennállása alatt tilos egynél több befektetési céggel szerződéses viszony fenntartása (PE 79. cikk) Egyéb: a közvetítői tevékenységet A pénzügyi eszközökről szóló július 29-i törvény szabályozza (PE). A tőkepiacon találkozhatunk egyaránt független közvetítőkkel (értékpapírok brókere), és nem független közvetítőkkel, akik a befektetési cég nevében és érdekében tevékenykednek (a befektetési cégek ügynökei). 13

14 Pénz jelzálog és hitel jogi helyzete ez idáig külön törvényben, ezen tevékenység közvetítők vonatkozásában nem nyert szabályozást. Tevékenységüket A gazdasági tevékenység szabadságáról szóló 2004/173. számú törvényből eredeztethetik. Miután hiányzik a szakmai tevékenységre vonatkozó szabályozás, nem történt meg a tevékenység folytatásához elengedhetetlen képesítés meghatározása sem. A szolgáltatásokat, illetve pénzügyi termékeket kínáló alanyokkal ügynöki szerződés, megbízási szerződés, vagy más, a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodás alapján tudnak együttműködni. pénzügyi tanácsadók tevékenysége nem nyert sem törvényi, sem végrehajtási rendelettel történő szabályozást, amelyek megadták volna a szakmai tevékenység végzésének keretét. A pénzügyi tanácsadói szakma nem szerepel a lengyel tevékenységi körök osztályozási rendszerében sem. Vita folyik az ilyen típusú tevékenység folytatásához szükséges standard szakmai képesítés meghatározásáról is. Egyéb: Biztosan elősegítené a piac rendbetételét a szabályozási munka megkezdése, úgymint a független pénzügyi tanácsadók hitelesítése, az ügyfél elvárásainak és igényeinek meghatározása, valamint a pénzügyi tanácsadók tudásuk, illetve képességük tekintetében a standard képesítési követelmények felállítása. Németország Befektetési szolgáltatási szektor A német törvények nem tartalmaznak speciális definíciót a pénzügyi közvetítők különböző fajtáira, csak az került definiálásra, mi a befektetési szolgáltatás, illetve mely szolgáltatások végzése engedélyköteles. Az értékpapírtörvény 2(3) szekciója (Section 2(3)) alapján befektetési szolgáltatásnak minősül a pénzügyi eszközök mások számára saját néven végzett; mások számára saját számlára végzett; illetve harmadik fél nevére, mások számlájára végzett vétele és eladása. Ezen túl annak minősül a brókeri tevékenység, a pénzügyi eszközök forgalomba hozatala, az egyéni portfolió kezelése, befektetési tanácsadás és a Multilateral Trading Facility-k működtetése. A függő ügynökökre vonatkozóan az értékpapírtörvény 2a(2) szekciója, valamint a banktörvény 2(10)-es szekciója kimondja, hogy ha egy vállalkozás befektetési banki és ügynöki 26 szolgáltatást kizárólag egy befektetési cég felelőssége alatt végez és semmilyen egyéb befektetési szolgáltatást nem végez, akkor nem minősül befektetési szolgáltatási vállalkozásnak és így az üzleti tevékenysége ahhoz az intézményhez vagy vállalkozáshoz kötődik, amelynek számlájára végzi szolgáltatásait. A tőrvények nem tesznek különbséget ügynök (amely egy pénzügyi intézmény számára illetve nevében jár el), illetve bróker, üzletkötő (dealer, aki az ügyfél számára illetve nevében jár el) között. Mindkét tevékenység ugyanúgy befektetési szolgáltatásnak minősül, csupán az első bekezdésben említett tevékenységek szerint térhetnek el egymástól. Továbbá mindkét törvény felsorolja azon vállalatokat, amelyek nem minősülnek pénzügyi közvetítőnek: pl. kizárólag a kapcsolt vállalkozások számára vagy kizárólag a munkavállalói részvétel adminisztrációjának pénzügyi szolgáltatást nyújtó cégek; kizárólag bizonyos tőzsdén exkluzívan más tőzsdetagok számára kereskedő cégek, melyek kötelezettségeit, kötései 26 Contract broking pénzügyi eszközök (financial instruments) vásárlását illetve eladását jelenti mások nevében és számlájára. Investment broking üzleti közvetítést jelent mely magában foglalja pénzügyi eszközök (financial instruments) vételét eladását illetve azok dokumentációjának közvetítését. 14

15 elszámolását a rendszer garantálja; kizárólag contract broking és investment broking szolgáltatásokat pénzügyi intézmények és ügyfelek között nyújtó cégek. Biztosítási szektor A biztosítási közvetítők (ügynök, bróker) definíciója a biztosítási törvény 59. bekezdésében található. A kereskedelmi szabályozás (Trade Regulation Code) háromféle közvetítőt különböztet meg: bróker, ügynök és függő ügynök ( 34d subsections 1 and 4). A biztosítási közvetítést kiegészítő tevékenységkent űzőkről a Trade Regulation Code 34d bekezdése rendelkezik. USA Hitelpiac Jelzáloghitel közvetítők (brókerek) segítik az üzletkötést a hitelnyújtók és a hitelfelvevők között, intézik a papírmunkát és a hitelfelvétellel járó adminisztrációs munkákat. Szabályozásuk állami szinten történik, államonként különböző szintű követelményekkel a biztosítékokkal kapcsolatban. Szerepük jelentős, hiszen az összes létrejött jelzáloghitel felében közreműködik közvetítő. A szabályozások rendkívül eltérőek az államok között; például különbség lehet abban, hogy kell-e brókeri engedély vagy sem; első házra felvett jelzálog-hitelben vagy másodikban is segédkezhet-e a közvetítő; szükséges-e fizikai iroda az adott államban (bár az internet terjedésével ez utóbbi egyre kisebb jelentőségű). Ezeken túl előfordulhat még szabályozás az alkalmazottakra vonatkozóan, például számukra is elő lehet írva a közvetítői engedély megszerzése. A consumer finance company típusú cégek alapfeladata a fogyasztói hitelek nyújtása, de ebbe beletartozik kisebb cégeknek nyújtott hitelezés, valamint a másodlagos (subprime) szereplőknek (akik egyébként nehezen kapnának hitelt bankoktól) nyújtott hitelezés is. Fontos szereplői lehettek a jelzálogpiaci válságnak is, mivel agresszív stratégiával igyekeznek hitelezőket gyűjteni, valamint főleg jelzálog-alapú hiteleket nyújtanak. Ezzel kapcsolatban több hír is a szabályozásuk hatékonyságának növelését jelzi előre. A consumer finance company-k nincsenek átfogó módon szabályozva, szabályozásuk állami szinten történik. A követelésbehajtók (collection agent) alapszabályozása a Federal Trade Commission (FTC) hatáskörébe tartozik. Ezen szabályokat azonban felülbírálhatják az egyedi állami szabályok, amennyiben szigorúbb követelményeket támasztanak velük szemben. A retail installment seller -ek részletfizetési lehetőséget adnak vásárlóknak; (kvázi hitelezés). Floridában engedélyhez kötött, a többi államban egyelőre ez kérdéses, egységes szabályozás nincs. A csekk-beváltóhelyek (check cashers, foreign currency exchanger) jogosultak pénz kiadására másfajta fizetési forma (általában csekk) ellenében. Floridában számukra is kötelező a regisztráció, komoly előírások vonatkoznak rájuk a valutaváltó helyekhez hasonlóan. A payment instrument seller kibocsáthat, illetve eladhat különböző pénzhelyettesítő eszközöket, például utazási csekket, csekket, pénzutalási megbízás stb.; míg a fund 15

16 transmitter pénzt mozgathat, küldhet különböző módokon. Egyes államokban szintén engedélyköteles a tevékenység. Befektetési szolgáltatási szektor A SEC az alábbi bróker tevékenységeket különbözteti meg: "finders," "business brokers," és egyéb magán-, vagy jogi személyek, akik az alábbi tevékenységeket folytatják: Befektető vagy ügyfél keresése, beszervezés, jutalékok megosztása regisztrált brókerrel/ügynökkel, befektetési társasággal (vagy befektetési alappal, hedge funddal) vagy egyéb befektetési közvetítővel, (Finding investors or customers for, making referrals to, or splitting commissions with registered broker-dealers, investment companies (or mutual funds, including hedge funds) or other securities intermediaries) Befektetési banki ügyfél keresése regisztrált bróker/ügynök számára, (Finding investment banking clients for registered broker-dealers) Befektető keresése kibocsátó számára, (Finding investors for "issuers" (entities issuing securities), even in a "consultant" capacity) Venture capital, angyal finanszírozók számára ügyfél keresése,(engaging in, or finding investors for, venture capital or "angel" financings, including private placements) Felvásárlással, összeolvadással kapcsolatos vevők, illetve eladók felkutatása, (Finding buyers and sellers of businesses i.e., activities relating to mergers and acquisitions where securities are involved) Befektetési tanácsadók és pénzügyi konzulensek, (investment advisers and financial consultants;) Külföldi brókerek/ügynökök, (foreign broker-dealers) ; Elektronikus kereskedési platformok üzemeltetője, (persons that operate or control electronic or other platforms to trade securities;) Értékpapírokkal összefüggő ingatlanbefektetések értékesítése, (persons that market realestate investment interests, such as tenancy-in-common interests, that are securities;) Placement ügynökök, (persons that act as "placement agents" for private placements of securities;) Értékpapírosított biztosítási termékek értékesítése (persons that market or effect transactions in insurance products that are securities, such as variable annuities, or other investment products that are securities;) Értékpapír tranzakciók mások számlájára, akár családtagok számára végzett teljesítése (persons that effect securities transactions for the account of others for a fee, even when those other people are friends or family members;) Regisztrált brókerek/ügynökök számára támogatói tevékenység, (persons that provide support services to registered broker-dealers) "Független alvállalkozók" (persons that act as "independent contractors," but are not "associated persons" of a broker-dealer) Míg a bróker ügynöki tevékenységet folytat, a dealer 27 saját számlás tevékenységeket végez brókeren keresztül, vagy másként. A dealer definíciója nem tartalmazza a trader-t, aki szintén saját számlára kereskedik értékpapírral, de nem a normál üzletmenet részeként. A SEC további közvetítői kategóriákat is használ az értékpapírpiacon. 27 Section 3(a)(5)(A) 16

17 Broker-Dealers that Limit their Business to Excluded and Exempted Securities Intrastate Broker-Dealers "Associated Persons" of a Broker-Dealer Pénzügyi/befektetési tanácsadók ellentételezés fejében elemzéseket végeznek, tanácsokat adnak a hozzájuk forduló ügyfeleknek. Biztosítási szektor Az egyes államok biztosítási szabályozásai általában ügynököt (amely elsődlegesen nem az ügyfél, hanem a biztosító érdekében jár el) és brókert (aki nem áll szerződéses viszonyban a biztosítóval) különböztet meg. Egyes államokban az életbiztosítás értékesítését kiveszik a biztosítási ügynökök általános kompetenciájából, és speciális kategóriát alkotnak. Kalifornia állam szabályozása alapján például az életbiztosítási ügynök élet-, baleset- és egészségbiztosítást értékesíthet. Külön kategóriát képezhet a biztosítási üzletszerző (Insurance solicitor) aki magányszemélyként segíti az ügynök vagy bróker tevékenységét a tranzakció során, ami ugyanakkor nem lehet életbiztosítás. UK Hitelpiac A közvetítők esetén releváns szabályozás, a Consumer Credit Act és 2006-os módosítása 29 nem ad definíciót a hitelközvetítőkre, azonban felsorolja azon tevékenységeket (section 145), amelyek végzése engedélyköteles (consumer credit licence). A jelzáloghitelezéssel kapcsolatban tanácsadó "advising on" vagy intéző "arranging" szerepköröket említ a releváns törvény (Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001 (SI 2001/544)). Biztosítási Piac Csehország Piac Közvetítői típusok Definíció Biztosítási függő biztosításközvetítő egy biztosító nevében és számlájára lép fel, azzal írásos megbízási ( 5) szerződése van és tevékenységéért a biztosító felel. Nyilvántartásba kell venni, alapfokú végzettséggel rendelkezik. Egy vagy több biztosító számára tevékenykedik, biztosítási díjat nem kasszírozhat. alárendelt biztosításközvetítő ( 6) egy biztosításközvetítőnek dolgozik, azzal írásos megbízási szerződése van és a közvetítő tartozik érte felelősséggel. Regisztrálni kell, alapfokú végzettséggel rendelkezik. biztosítási ügynök ( 7) egy vagy több biztosítónak dolgozik, biztosítási jutalékra jogosult, nyilvántartásba kell venni és középfokú végzettséget várnak el tőle. Kártérítési kötelezettsége ügyenként 1 millió euróig, éves szinten maximálisan 1,5 millió euróig terjed

18 Tőke 30 Pénz kizárólagos ügynök ( 6a) ügyfelet képviselő biztosítási ügynök ( 8) biztosítási csupán egy biztosító közvetítője, biztosítási jutalékra jogosult, regisztrálni kell és alapfokú végzettséggel rendelkezik. Tevékenységéért a biztosítót terheli kártérítési kötelezettség. Kizárólag egy biztosító számára tevékenykedhet és amennyiben van meghatalmazása kasszírozhat biztosítási díjat. kizárólag az ügyféllel áll szerződéses kapcsolatban. Különböző analíziseket készít, konzultációt, szerződési tanácsadást nyújt és biztosítási programokat készít elő. Regisztráltatnia kell magát és felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Kártérítési kötelezettsége ügyenként 1 millió euróig, éves szinten maximálisan 1,5 millió euróig terjed. más európai tagállamban A jogszabály értelmében ezek a közvetítők ugyanolyan lakóhellyel rendelkező szolgáltatásokat nyújthatnak Csehországban, mint a lakóhelyük biztosításközvetítő ( 9) szerinti tagállamban, feltéve, ha megfelelnek az előírásoknak. Egyéb: A biztosításközvetítőkről és önálló kárrendezőkről szóló 38/2004 Sb. számú törvény 4 - a szerint a közvetítő csak a nyilvántartásba vett tevékenységeket végezheti. (Egyszerre több tevékenységet is nyilvántartásba lehet vetetni. Egy üzleti vagy biztosítási szerződés keretében azonban kizárólag egy pozíciót képviselhet a közvetítő.) A cseh Biztosítók Szövetsége szerint a jövőben egyszerűsíteni kell a közvetítői kategóriákat. Álláspontjuk szerint csupán két közvetítői kategóriára van szükség a jövőben: a függő és a független biztosításközvetítő kategóriákra. Nyugdíjbiztosítás közvetítése esetén nincs szükség külön engedélyre, vagy regisztrációra. A befektetési alapok regisztrációját a Cseh Nemzeti Bank végzi. A nyugdíjbiztosítási közvetítőket kizárólag az alapokon keresztül lehet igazolni. befektetési közvetítő ( 29) kollektív befektetési Alapok által kiadott értékpapírokra vonatkozó befektetési szolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személy. Tevékenységét személyesen, függő képviselőn vagy alkalmazottakon keresztül végezheti. Be kell jegyezni a Cseh Nemzeti Bank nyilvántartásába. Nem kasszírozhat pénzt vagy befektetési eszközt. Nem lehet közvetlen kapcsolatban befektetési társaságokkal. függő közvetítő ( 32a) egy belföldi vagy külföldi értékpapír-kereskedőt vagy egy befektetési közvetítőt képviselő természetes vagy jogi személy. Nem kasszírozhat pénzt vagy befektetési eszközt. Általa elkövetett károkért a képviselt intézményt terheli kártérítési kötelezettség. Köteles az ügyféllel közölni a képviselt intézet adatait. Nem lehet értékpapír-kereskedő vagy befektetési közvetítő. Egyéb: Csehországban a 230/2008 számú június 30-i a tőkepiaci üzleti tevékenységről szóló törvény rendezi a tőkepiaci tevékenységeket. Egyéb: Hitel és jelzáloghitel közvetítő hitel és jelzáloghitel közvetítéséhez nincs szükség külön engedélyre vagy bejegyzésre. A Jelzáloghitel Közvetítők Szövetsége napjainkban tett javaslatot arra, hogy a jelzáloghitel közvetítőkre is hasonló szabályok legyenek érvényesek, mint amelyek jelenleg a befektetési közvetítőkre érvényesek. Jelenleg folynak a tárgyalások. Az érintett bankok egy része azonban nem látja szükségesnek a javasolt szabályozást, ezért a tárgyalások eredménye még nem prognosztizálható. Ausztria A szabályozás kétféle közvetítőt különböztet meg: Függő ügynök (pénzpiac és befektetési/értékpapír piac) valamint Pénzügyi szolgáltatások asszisztens (pénzpiac, befektetési/értékpapír piac és biztosítási piac). 30 Megjegyzés: az értékpapírkereskedő jogi személyekre és a tőzsdei kereskedőkre vonatkozó szabályozást nem ismertetjük. Ezek a kategóriák jellegüknél fogva másfajta közvetítői kategóriák. 18

19 Függő ügynök 1 Z 20 Függő ügynök: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki kisegítőként vagy másként egyetlen értékpapírcég vagy hitelintézet teljes körű és feltétel nélküli felelősségére értékpapír-szolgáltatásokat vagy mellékszolgáltatásokat teljesít, ügyfelek értékpapír-szolgáltatásokkal vagy pénzeszközökkel kapcsolatos megbízásait felveszi és közvetíti, pénzügyi eszközöket befektet vagy befektetési tanácsadói szolgáltatást nyújt; a függő ügynök nem értékpapírcég. Pénzügyi szolgáltatások asszisztens (Financial service assistants) 2 Z 15 Azoknak a természetes személyeknek, akik a 3. paragrafus 2. bekezdése [ 3 Abs. 2 Z 1 und 3] szerint egy vagy több szolgáltatást nyújtanak, az 1. paragrafus 6. sor a és c pont szerint [ 1 Z 6 lit. a és c] kizárólag pénzügyi eszközökre vonatkozólag, [a 3. paragrafus szerint] valamely értékpapírcég, értékpapír-szolgáltató cég, osztrák hitelintézet vagy osztrák biztosítócég nevében és felelősségére, [a 2. paragrafus szerint] belföldön [2. bekezdés], a 3. és 4. paragrafus szerint nincs szükségük engedélyre. A vállalkozás tartozik felelősséggel azoknak a személyeknek a vétségeiért, akiket az értékpapír-szolgáltatás végrehajtásakor alkalmazott [a polgári törvénykönyv 1313a paragrafusa szerint]. E törvény rendelkezéseinek betartására vonatkozóan, illetve a többi, az értékpapír-szolgáltatásokra vonatkozó törvények és rendelkezések betartására vonatkozóan a függő ügynök viselkedéséért minden esetben csak maga a vállalat hibáztatható. Függő ügynökök foglalkoztatása 28. (1) Egy jogi személy igénybe vehet függő ügynököket szolgáltatása előmozdítása, új üzletek szerzése vagy ügyfelek megbízásainak felvétele érdekében, valamint ezeknek a megbízásoknak a közvetítésére, pénzeszközök befektetésére és a pénzeszközökkel, valamint a jogi személy által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos befektetési tanácsadásra. (2) Az a jogi személy, aki függő ügynököt foglalkoztat, a polgári törvénykönyv 1313a paragrafusa értelmében a függő ügynök minden cselekedetéért és mulasztásáért felel, amennyiben az a jogi személy nevében tevékenykedik. (3) A jogi személy köteles a rajta keresztül tevékenykedő függő ügynökök tevékenységét felügyelni. Biztosítania kell, hogy a függő ügynök az ügyféllel való kapcsolatfelvételkor vagy az üzletkötés előtt közli az ügyféllel, milyen minőségben jár el és melyik jogi személyt képviseli. (4) Egy jogi személy csak olyan függő ügynököket alkalmazhat, akik szerepelnek annak a tagállamnak a nyilvántartásában, ahol letelepednek. (5) Az Ausztriában tevékenykedő függő ügynököknek az osztrák Üzleti és Kereskedelmi Kódex 136a paragrafusa értelmében [GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994] jogosultsággal kell rendelkezniük. Csak akkor lehet őket nyilvántartásba venni, ha bebizonyosodik, hogy a szükséges mértékben megbízhatóak és rendelkeznek az ahhoz szükséges megfelelő általános, kereskedelmi és szakmai ismeretekkel, hogy az ügyfeleknek minden releváns információt meg tudjanak adni a kínált szolgáltatással kapcsolatban. A függő ügynök köteles a jogi személy kérésére minden olyan bizonyítékot megadni, ami az előfeltételek felülvizsgálatához szükséges. (6) A nyilvántartást a Pénzügyi Felügyeletnél [FMA Finanzmarktaufsicht] kell vezetni és folyamatosan frissíteni kell. A hitelintézetek és értékpapírcégek kötelesek a függő 19

20 ügynököket késedelem nélkül bejelenteni és felelősek a felülvizsgálat előírásszerű lebonyolításáért. (7) Annak a jogi személynek, aki függő ügynököket foglalkoztat, kötelessége megfelelő intézkedésekkel biztosítani, hogy az értékpapír-szolgáltatások teljesítéséhez engedélyt nem igénylő függő ügynök tevékenységei ne befolyásolják hátrányosan azt a tevékenységet, amelyet az ügynök a jogi személy nevében végez. (8) A függő ügynökként végzett tevékenység a szövetségi törvények munka-, szociális és adójogi meghatározásai értelmében nem jelent munkaviszonyt. Észtország A tőkepiaci törvény előírja, hogy a befektetési ügynökök csak egy befektetési társaságot képviselhetnek. Hollandia A törvény a következő közvetítői kategóriákat alkalmazza: közvetítők, akik közvetítői szolgáltatást nyújtanak, (Törvény így definiálja: intermediary: the party providing mediation services;) viszontbiztosítási közvetítők, akik viszontbiztosítás esetén nyújtanak közvetítői szolgáltatást, alközvetítők, akik más közvetítők számára nyújtanak szolgáltatást, ügynökök, (A törvény így definiálja: authorized agent: the party acting as an authorized agent) alügynökök. A törvény nem definiál különböző közvetítői típusokat a pénzügyi szolgáltatókkal való kapcsolat szemszögéből, de előírja a közvetítők számára, hogy ügyfeleiket tájékoztassák arról, hogy tevékenységüket függetlenül, vagy valamely cég(ek) megbízásából, kizárólagosság keretében végzik. A közvetítői szolgáltatások az alábbiakat jelentik a törvény alapján: Minden olyan professzionálisan vagy cég keretében végzett tevékenység, mely közvetítőként (middleman) pénzügyi termékekre 31 vonatkozó, fogyasztó és termékkínáló közt létrejövő szerződéseknél nyújt közvetítői szolgáltatásokat kivéve a pénzügyi instrumentumokat 32, hitelt vagy biztosítást. 31 Pénzügyi termék: a. befektetési eszköz; b. bankszámla; c. elektronikus pénz; d. pénzügyi instrument; e. hitel; f. megtakarítási számla; g. biztosítás h. egyéb a tanács által jóváhagyott termék; 32 Pénzügyi instrumentum; a. értékpapírok b. befektetési jegy (nem értékpapír) c. pénzpiaci termékek; d. a right to transfer goods in time, or an equivalent instrument focused on settlement in money; e. an interest instalment contract; f. kamat swap, deviza swap vagy részvény swap; g. opciók; 20

Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1

Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1 556 HITELINTÉZETI SZEMLE PETRIK BÉLA Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1 A magyar jogalkotás egyik legnagyobb mulasztása a követeléskezelési tevékenység törvényi szabályozásának hiánya (a

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK 2/125 I. SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖR KIDOLGOZÁSA A KÖZVETÍTŐK TÍPUSAI I.1. Közvetítők típusai I.2. Ügynök Közvetítő Biztosításközvetítő Tagszervező Hpt. Hpt. 2.sz. melléklet Értelmező

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 58. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Horváth Henrik. EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 58. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Horváth Henrik. EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem EURÓPAI FÜZETEK 58. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Horváth Henrik EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelem, a fogyasztók

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A) INFORMÁCIÓK A PARTNER BANKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A) INFORMÁCIÓK A PARTNER BANKRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Áttekintés A) Információk a Partner Bankról B) Ügyfelek besorolása C) Érdekellentét kezelés (Érdekellentétek kezelésére vonatkozó politika) D) A Partner Bank alapelvei a megrendelések

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

A lakásért járadék -programok (Értékek és kockázatok nemzetközi kitekintés)

A lakásért járadék -programok (Értékek és kockázatok nemzetközi kitekintés) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 91 KUN JÁNOS A lakásért járadék -programok (Értékek és kockázatok nemzetközi kitekintés) A lakásért életjáradék -programok 2005 végén jelentek meg Magyarországon, s megjelenésük

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015 ALAPTÁJÉKOZTATÓ az MKB Bank Zrt. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2014/2015 elnevezésű kibocsátási programjához Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában,

Részletesebben

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata

A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata A Budapest Alapkezelő Zrt. székhelyének címe 2010. június 30. napjától 1138 Budapest, Váci út 193. Jóváhagyta a Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója 2010

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN Készítette: Advanced Network Technologies Kft 2013 1 1. Általában a felhőszolgáltatás és a jog kapcsolatáról A hagyományos jogi gondolkodás

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók

Részletesebben

2014. évi XIX. törvény

2014. évi XIX. törvény 2014. évi XIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Wörle Adrienn. A hitelközvetítői ügynöki tevékenység 1 Magyarországon se vele, se nélküle

Wörle Adrienn. A hitelközvetítői ügynöki tevékenység 1 Magyarországon se vele, se nélküle Wörle Adrienn A hitelközvetítői ügynöki tevékenység 1 Magyarországon se vele, se nélküle Bevezetés A 21. század első világválsága vélhetően sokkal több problémára és paradigmára világított rá, mint a klasszikusnak

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

IV. ADÓSNYILVÁNTARTÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

IV. ADÓSNYILVÁNTARTÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN IV. ADÓSNYILVÁNTARTÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Ebben a fejezetben először röviden ismertetjük az Európai Uniónak (EU) az adósnyilvántartásra és az adós-információk bankok közötti megosztására vonatkozó irányelveit

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók. OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatók OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.000.000.000.000 forint keretösszegű VIII. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. jelen 1.000.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben