majkus Szentendrei Régi Művésztelep Szentendre Magyar Köztársaság Stara likovna kolonija Sentandrija Republika Mađarska

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "majkus Szentendrei Régi Művésztelep Szentendre Magyar Köztársaság Stara likovna kolonija Sentandrija Republika Mađarska"

Átírás

1 majkus Szentendrei Régi Művésztelep Szentendre Magyar Köztársaság Stara likovna kolonija Sentandrija Republika Mađarska augusztus 28 - szeptember kolovoza rujna 2010.

2 VÉDNÖKÖK / POKROVITELJI Zágráb városa Városi Művelődési, Kulturális és Sport Hivatal / Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport a Horvát Köztársaság magyarországi Nagykövetsége /Veleposlanstvo RH u Republici Mađarskoj SZERVEZŐK / ORGANIZATORI Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre, Magyar Köztársaság / Stara likovna kolonija, Sentandrija, Republika Mađarska Vladimir Bužančić Galéria Újzágrábi Kulturális Központ, Zágráb, Horvát Köztársaság / Galerija Vladimir Bužančić - CZKNZ, Zagreb, Republika Hrvatska siniša majkus Szentendrei Régi Művésztelep, Szentendre, Magyar Köztársaság 2000 Szentendre, Málna utca 26. Stara likovna kolonija, Sentandrija, Republika Mađarska augusztus 28 - szeptember 30. / 28. kolovoza rujna FEDŐLAP / NASLOVNA STRANICA RÁJA / RAŽA, HÁTOLDAL / ZADNJA STRANICA JÁRVÁNY / VIROZA, 2010.

3 Siniša Majkus korán felfedezett tehetségét és gazdag ké p - zelőerejét a zágrábi Képzőművészeti Akadémia grafika szakán kamatoztatta, mégpedig Miroslav Šutej mentorátusa alatt, kinek kezei közül a 90-es években a fiatal g r afi kusok azon remekbeszabott generációja került ki, melynek több tagja is tanulmányai befejeztét követően a képzőművészet más ágainak felfedezésére indult. Majkus már a tanulmányai végefelé a térbeli rajzzal kezdett el kísérletezni, majd ezt követően művészeti kiteljesedése folyamán a horvát kortárs szobrászművészet kiváló és teljes mértékben páratlan művészegyéniségévé nőtte ki magát. Majkus munkássága során végig a formára, a művésziségre és az esztétikára összpontosít, ellentétben a horvát kortárs szobrászművészet másik pólusával, amely alapvetően a műalkotás szociális dimenziójára fókuszál. Alkotóművészetének tágabb kontextusában - kezdve az organikus alakzatoktól, melyek rozsdás felületükkel a huzal valódiságát hangsúlyozzák, a színezett formákon át, melyek a térbeli grafizmusnak festészeti jelentőséget kölcsönöznek egészen a konstruktivisztikus architektonikus objektumokig, melyekben a geometrikus és az organikus szokatlan szimbiózisban él együtt - igyekeztünk bemutatni a magyar közönségnek a művészt, aki a horvát kortárs művészet megkerülhetetlen jelenségeként mint egy húsz évnyi munkásságával ért el áttörést a szobrászati médium határainak megértését illetően. Ez az előrelépés mindenekelőtt a modernitás tradíciójától és a szobor, mint térbeli tömeg és test konvencionális értelmezésétől történő radikális elszakadásban, illetve a rajznak, mint síkbeli, kétdimenziós közegnek a hagyományoktól teljesen eltérő értelmezésében nyilvánul meg (R. Vuković). Az európai művészetben a különféle képzőművészeti médiumok asszimilációjának folyamata a posztmodern 80-as évek végén bekövetkezett térnyerésében gyökerezik. A vele született tehetséget mento ra kiapadhatatlan képzőművészeti képzelőerejétől megit tasultan fejlesztve, ám nem követve az ismert és Siniša Majkus je svoju rano prepoznatu nadarenost i bogatu imaginaciju kultivirao na Grafičkom odjelu Li kovne akademije u Zagrebu pod mentorstvom prof. Miroslava Šuteja pod čijom je palicom 90- tih godina stasao sjajan naraštaj mladih grafičara, među kojima je nekolicina po završetku studija krenula u istraživanja i drugih likovnih medija. Majkus već krajem studija započinje eksperiment s prostornim crtežom, da bi se potom na putu svog sazrijevanja ustalio kao eminentna i posve samosvojna umjetnička osobnost u hrvatskoj suvremenoj skulpturi. Majkus je u svom radu ostao koncentriran na formu, na likovnost i estetiku, za razliku od drugog pola hrvatske suvremene skulpture čiji je temeljni sadržaj socijalna dimenzija umjetničkog djela. U širem rasponu njegova stvaralaštva - od organičkih formi koje hrđavom površinom naglašavaju samu tvarnost žice, preko obojenih koje prostorni grafizam obogaćuju slikarskom izražajnošću do konstruktivističkih arhitektoničnih objekata u kojima geometrijsko i organično žive u neobičnoj simbiozi - nastojali smo mađarskoj javnosti predstaviti ovog autora kao nezaobilaznu činjenicu hrvatske suvremene umjetnosti apostrofirajući proboj koji je učinio svojim gotovo dvadesetogodišnjim radom u razumijevanju granica kiparskog medija. Taj se iskorak ponajprije očituje u radikalnom odstupanju od tradicije moderne i konvencionalnog poimanja skulpture kao mase i volumena u prostoru te, isto tako, posve netradicionalnog razumijevanja crteža kao plošnog, dvodimenzionalnog medija (R. Vuković). U europskoj je umjetnosti proces asimiliranja različitih likovnih medija uhvatio korijene krajem 80-tih godina dolaskom postmoderne. Kultivirajući svoj urođeni talent pod okriljem nepresušne likovne imaginacije svog mentora, ali ne povodeći se za poznatim svjetskim ili hrvatskim autoritetima, Majkus je zarana izgradio svoj osoben likovni govor. On izrasta iz nekoliko temelj nih postupaka: multipliciranjem žičanih krivulja stvara

4 tekintélyes nemzetközi és horvát művészeket, Majkus már a kezdetekben kialakította sajátságos művészeti nyelvezetét, amely néhány alapvető eljáráson alapszik, úgy mint a huzalhurkok megsokszorozásával mikroegységeket hoz létre, míg a hasonló vagy egyező minták ismétlésével és egymásra halmozásával makroegységeket teremt. A huzal és az azt körbevevő tér egymásba fonódásaiban és tekervényeiben, a valóságos vonal és az éteri űr áthatásaiban jönnek létre az üres volumeneket formáló struktúrák. Az alakzatot éppen az teszi labilissá és nehezen megfoghatóvá, hogy a volumen és tér egymástól történő markáns elhatárolódása nem lehetséges, mivel mind a testből mind a rajzból hiányoznak az érzékeléshez szükséges erős támpontok. A forma térbeli rajzként, meghitt kapcsolatban él együtt az őt körülvevő közeggel, míg a fény, amely az árnyékok által teljességgel anyagtalan formájában ismétli a rajzot, tovább erősíti a megjelentek illuzionisztius hatását. Az objektumok nagyobb egységekbe történő integrálásával azokon a helyeken, ahol átfedik egymást, transzparens struktúrájuk sűrűbbé válik, új alakzatok, szín- és térbeli viszonyok alakulnak ki. Az egyes objektum művészi kvalitását oly módon megváltoztatva, hogy azokat a tömegbe helyezi bele, illetve az egész térbeli installációként történő kezelésével a művész a mikro - és a makrovilág egymáshoz való viszonyát határozza meg. Majkus provokálja az érzékelésünket és mindazt, amin az objektív realitások általunk bevett értelmezése alapszik. A művész a fenomenalisztikus, azaz az általunk felfogható világ természetét illetően fogalmazza meg kérdéseit, és arra sarkall, hogy továbbgondoljuk, milyenek is eredetileg ezek a realitások és mily mértékben az agy szüleményei. A rajzot háromdimenzióssá téve, az árnyékot pedig rajzzá felértékelve, illetve az alkotóelemek változékony konstellációját műveinek alkotóelemeként történő bevezetésével a megjelenő világ illúzióként hat, semmi sem eredményezi azon dolgok interakcióját, melyek összefonódása egy olyan vibráló energiát teremt, amely percről perce formálja a mi valóságunkat. Anita Zlomislić mi krocjeline, a ponavljanjem i gomilanjem sličnih ili istih uzoraka konstruira makrocjeline. U prepletima i vijuganjima žice i prostora koji ju obavija, u prožimanju tvarne linije i eterične praznine, nastaju strukture koje oblikuju prazne volumene. Ta nemogućnost čvrstog raz graničenja volumena i prostora čini formu labilnom i teško uhvatljivom budući su izostala čvrsta uporišta percepcije u tijelu i u crtežu. Forma živi kao prostorni crtež u intimnoj povezanosti s ambijentom, a svjetlo koje sjenama ponavlja crtež u potpuno dematerijaliziranom obliku dodatno stimulira osjećaj iluzornosti pojavnoga. Integriranjem objekata u veće cjeline, na mjestima preklapanja njihove transparentne strukture postaju gušće, rađaju se nove forme, koloristički i prostorni odnosi. Mijenjajući likovnu kvalitetu pojedinačnog objekta pozicionirajući ga u gomilu, a cjelini pristupajući kao prostornoj instalaciji, umjetnik uspostavlja relacije mikro i makrosvjetova. Majkus provocira našu percepciju i ono na čemu se temelji naše poimanje objektivnih realiteta. On postavlja pitanja o prirodi fenomenskog svijeta, dakle onakvog kakvog ga percipiramo, i otvara put za promišljanja kakvi su ti realiteti po sebi i u kojoj su mjeri proizvod uma. Čineći crtež trodimenzionalnim, a sjenu vrednujući kao crtež te uvodeći kao gradbeni dio svojih radova promjenjivu konstelaciju elemenata, pojavni svijet čini se kao iluzija, ništa do proizvod međusobne interakcije stvari čiji preplet stvara vibrirajuću energiju koja iz trenutka u trenutak oblikuje našu stvarnost. Anita Zlomislić

5 RÁJA / RAŽA, 1998.

6

7 NEURO, 2004.

8 JUNIOR, 1997.

9 SINIŠA MAJKUS június 29-én született Rijekában. A zágrábi Alkalmazott Művészetek Iskolájába járt, majd 1989-ben a Képzőművészeti Akadémián Miroslav Šutej osztályában diplomázott ben a rijekai Bölcsészettudományi Kar Képzőművészeti Tanszékén helyezkedik el, ahol részt vesz a jövőbeli Alkalmazott Művészetek Akadémia programjának kialakításában. Jelenleg az intézmény Rajz tanszékének docense ben a valenciai az Európai Mediterráneum Fiataljainak Biennáléján bemutatkozó horvát művészek közé választották. Három évvel később szintén horvát színekben vett részt az Európai Mediterráneum Fiataljainak Biennáléján Rijekában, ahol a nemzetközi zsűri II díjában részesül ban részt vesz a pekingi Kortárs Horvát Rajz kiállításon, amely Ljubljanában, Kairóban és Lisszabonban is bemutatkozott ben a kortárs horvát művészet egyik képviselője az indiai Új Delhiben megrendezett kiállításon és folyamán a Horvát Kortárs Szobrászat reprezentatív kiállítás résztvevője, amely a horvát Kulturális Minisztérium védnöksége alatt európai nagyvárosokban vendégszerepel. Elérhetőség: Matulji, Rukavac 160 A mob: SINIŠA MAJKUS rođen je 29. lipnja godine u Rijeci. Pohađao je u Zagrebu Školu primijenjenih umjetnosti, a godine na Akademiji likovnih umjetnosti diplomirao u klasi profesora Miroslava Šuteja. Godine zapošljava se na na Odsjeku likovnih umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje potom sudjeluje u formiranju programa za buduću Akademiju primijenjenih umjetnosti. Danas je ondje docent na Katedri za crtanje. Godine izabran je za jednog od hrvatskih predstavnika na Biennalu mladih europskog Meditera na u Valenciji. Tri godine kasnije također je hrvatski predstavnik na Biennalu mladih europskog Mediterana u Rijeci, gdje mu međunarodni žiri dodjeljuje II nagradu. Sudjeluje na izložbi Suvremeni hrvatski cr tež u Pekingu godine, da bi ista izložba slijedeće godine obišla Ljub ljanu, Kairo i Lisabon. Godine jedan je od predstavnika hrvatske suvremene umjetnosti na izložbi u New Delhiju u Indiji. Godine i dio je velike reprezentativne izložbe Hrvatsko suvremeno kipar stvo koja pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH obilazi europ ske metropole. Kontakt: Matulji, Rukavac 160 A mob: ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK: Rijeka, O.K. Ivo Lola Ribar (Palach); Zágráb, Café Fanatic; Zágráb, Vladimir Nazor Galéria, Volosko, Cafe galerija Quorum; Zágráb, a Forum Galéria stúdiója; Zágráb, Forum Galéria; Pula, Kandler Galéria, Lovran, Villa Frappart; Ljubljana, ŠKUC Galéria; Zágráb, a Karas Galéria Szalonja, Rijeka, Mali salon, Rijeka, GAL Galéria, Opatija, Juraj Šporer Művészeti Pavilon; Zágráb, Klovićevi dvori Galéria; Rijeka, Art klub GAL, Poreč, Mala Galerija, Umag, Marin Galéria; Rovinj, Rovinj Városi Múzeum, Zágráb, Művészeti Pavilon; Zágráb, 01 Galéria, Rijeka, OK Galéria, Riječke devedesete; Komiža, Trg Škor és Városi Olvasókör; Rijeka, Korzo, Fužine, Vrelo-barlang. DÍJAK: Zágráb, Čovjek i sport Diák díj Zágráb, Zágrábi Egyetem Rektori díj SAMOSTALNE IZLOŽBE: Rijeka, O.K. Ivo Lola Ribar (Palach); Zagreb, Café Fanatic; Zagreb, Galerija Vladimir Nazor, Volosko, Cafe galerija Quorum; Zagreb, Studio galerije Forum; Zagreb, Galerija Forum; Pula, Galerija Kandler, Lovran, Villa Frappart; Ljubljana, Galerija ŠKUC; Zagreb, Salon galerije Karas, Rijeka, Mali salon, Rijeka, Galerija GAL Opatija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer; Zagreb, Galerija Klovićevi dvori; Rijeka, Art klub GAL, Poreč, Mala galerija, Umag, Galerija Marin; Rovinj, Zavičajni muzej Grada Rovinja, Zagreb, Umjetnički paviljon; Zagreb, Galerija 01, Rijeka, Galerija OK, Riječke devedesete; Komiža, Trg Škor i Gradska čitaonica; Rijeka, Korzo, Fužine, spilja Vrelo. NAGRADE: Zagreb, Studentska nagrada Čovjek i sport Zagreb, Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

10 1990. Zágráb, a 25. Zágrábi Szalon elismerése Rijeka, Európai Mediterráneum Fiataljainak Biennáléja II díj Zágráb, a 6. Horvát Szobrászművészeti Triennálé három egyenértékű díjának egyike Rovinj, Rovinj város 1. díja a Grisiján Rovinj, a Városi Múzeum 1. díja Zágráb, Vladimir Nazor éves díj Rijeka, Megyei éves díj a kulturális tevékenységért Rijeka, a rijekai Óvárosban a Nenad Fabijanić és Sonja Tadej által jegyzett, a kialakításáért első díjban részesült Régészeti-park szobrainak alkotója KÖZTERÜLETEKEN LÉVŐ ALKOTÁSOK: Karlovac, Vladimir Nazor Gyermekotthon Dom, Baklja B.P, objektum Karlovac, Vladimir Nazor Gyermekotthon, Blackout, objektum Roč, Devet mjeseci/kilenc hónap, térbeli rajz Opatija, Linné, térbeli rajz Zágráb, Filip-trade, Redrock, térbeli rajz Zágráb, Centar Kaptol, La Coulisse szalon, Koprcajuća/ Ficánkoló, objektum Vela Učka, Mactans, térbeli rajz Gora Glušići (Labin), Neuropod, objektum Brseč, Eugen Kumičić Emlékház, Parabol, objektum Rijeka, Egyetemi Rektorátus, Fosil 1, Fosil 2, térbeli rajz Zágráb, Vrhovec, Neoproto, objektum Zágráb, Tuškanac, Protoneo, objektum Dubrovnik, Hotel Dubrovnik Pallace, Kaplja/Csepp, függő világítótest Jakovlje-kastély, Neuropod, objektum Pazin, Hotel Lovac, Tropski/Trópusi, térbeli rajz Skrad, Zeleni vir, Jela-pila/Evett-ivott, szobor Nin, Neuro, objektum MÚZEUMOKBAN ÉS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYEKBEN LÉVŐ ALKOTÁSAI: E Rijeka, MMSU, Stolica Newton-Wilson, objektum, Neuro 2, objektum; E Zágráb, Filip-trade gyűjtemény, Redrock, térbeli rajz, Viroza/Járvány, térbeli rajz; E Rovinj, Városi múzeum, Glava/Fej, térbeli rajz; E Ljubljana, Grošelj Gyűjtemény, Koraljna stolica/korall szék, objektum; E Roč, Ronz Galéria, Raža/Rája, objektum; E Treviso, Villa Letizia, Mjesec/Hold, szobor; E Bol, na Braču, Koločev mir - vár, Crvencrv/Vörösféreg, szobor; E Split, Műalkotások Galériája állandó kiállítása, Grupa embrio; E Krapina, Neandervölgyi ember Múzeum, Molekula DNK Zagreb, Priznanje 25. Zagrebačkog salona Rijeka, II nagrada Biennala mladih europskog Mediterana Zagreb, jedna od tri jednakovrijedne nagrade 6. Triennala hrvatskog kiparstva Rovinj, 1. nagrada Grada Rovinja na Grisiji Rovinj, 1. nagrada Zavičajnog muzeja Zagreb, Godišnja nagrada Vladimir Nazor Rijeka, Županijska godišnja nagrada za kulturnu djelatnost Rijeka, autor skulpture prvonagrađenog rada autora Nenada Fabijanića i Sonje Tadej za uređenje arheološkog parka u riječkom Starom gradu DJELA U JAVNIM PROSTORIMA: Karlovac, Dom za djecu Vladimir Nazor, Baklja B.P, objekt Karlovac, Dom za djecu Vladimir Nazor, Blackout, objekt Roč, Devet mjeseci, prostorni crtež Opatija, Linné, prostorni crtež Zagreb, Filip-trade, Redrock, prostorni crtež Zagreb, Centar Kaptol, salon La Coulisse, Koprcajuća, objekt Vela Učka, Mactans, prostorni crtež Gora Glušići (Labin), Neuropod, objekt Brseč, Memorijalna kuća Eugena Kumičića, Parabol, objekt Rijeka, Rektorat Sveučilišta, Fosil 1, Fosil 2, prostorni crteži Zagreb, Vrhovec, Neoproto, objekt Zagreb, Tuškanac, Protoneo, objekt Dubrovnik, Hotel Dubrovnik Pallace, Kaplja, viseća svjetiljka Dvorac Jakovlje, Neuropod, objekt Pazin, Hotel Lovac, Tropski, prostorni crtež Skrad, Zeleni vir, Jela-pila, skulptura Nin, Neuro, objekt DJELA U MUZEJIMA I UMJETNIČKIM ZBIRKAMA: E Rijeka, MMSU, Stolica Newton-Wilson, objekt, Neuro 2, objekt; E Zagreb, Zbirka Filip-trade, Redrock, prostorni crtež, Viroza, prostorni crtež; E Rovinj, Zavičajni muzej, Glava, prostorni crtež; Ljubljana, Zbirka Grošelj, Koraljna stolica, objekt; E Roč, Galerija Ronz, Raža, objekt; E Treviso, Villa Letizia, Mjesec, skulptura; E Bol, na Braču, Dvor Koločevog mira, Crvencrv, skulptura; E Split, stalni postav Galerije umjetnina, Grupa embrio; E Krapina, Muzej neandertalca, Molekula DNK.

11 KIÁLLÍTOTT ALKOTÁSOK / POPIS IZLOŽENIH RADOVA 1. Junior, színezett acélhuzal / bojana čelična žica 340 x 90 x 95 cm 2. Rája / Raža, színezett acélhuzal / bojana čelična žica 150 x 130 x 40 cm 3. Neuro, acélhuzal / čelična žica 220 x 350 x 300 cm 4. Járvány / Viroza, színezett acélhuzal / bojana čelična žica 108 szférikus alakú elem, melyek átmérője 25-től 65 cm-ig terjed / 108 elemenata sfernih oblika promjera od 25 do 65 cm KIADÓ / NAKLADNIK CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB - GALERIJA VLADIMIR BUŽANČIĆ, Zagreb, Trg Narodne zaštite 2; Tel./fax: , ; A KIADÁSÉRT FELEL / ZA NAKLADNIKA Branko Marić SZERKESZTŐ / UREDNICA KATALOGA Anita Zlomislić ELŐSZÓ / AUTORICA PREDGOVORA Anita Zlomislić KIÁLLÍTÁS TERVEZÉS / POSTAV IZLOŽBE Siniša Majkus FÉNYKÉPEK / FOTOGRAFIJE Istog Žorž GRAFIKAI TERVEZÉS / GRAFIČKO OBLIKOVANJE Ana Zubić LEKTORÁLÁS ÉS KORREKTÚRA / LEKTURA I KOREKTURA Mira Horvath, Anita Zlomislić FORDÍTÁS MAGYARRA / PRIJEVOD NA MAĐARSKI Mira Horvath NYOMÁS / TISAK Agroinform MEGJELENT PÉLDÁNYSZÁM / NAKLADA 300

12 ISBN

Dva jezika, dvije kulture jedno kazalište Két nyelv, két kultúra egy színház

Dva jezika, dvije kulture jedno kazalište Két nyelv, két kultúra egy színház Dva jezika, dvije kulture jedno kazalište Dvadeset godina Hrvatskog kazališta Pečuh Két nyelv, két kultúra egy színház Húszéves a Pécsi Horvát Színház Hvala našoj dragoj publici koja nas jača svojom prisutnošću

Részletesebben

Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada

Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada Tourism in Mura-Drava-Danube Area Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme Eko-turistički vodič kroz ljepote Križevaca, Kalnika i Nagyatada Ökoturisztikai kalauz Križevci, Kalnik és Nagyatád

Részletesebben

NAŠICE VALPOVO BELIŠČE BARANJSKO PETROVO SELO. Našice, 2015.

NAŠICE VALPOVO BELIŠČE BARANJSKO PETROVO SELO. Našice, 2015. 43 Našice Belišće Valpovo Baranjsko Petrovo Selo Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Razvoj Pécsvárad - Beremend - Našice hodočasničkog puta kao dio srednjoeuropskog Hodočasničkog

Részletesebben

Tema kus útvonalak a Mura Régióban Tematske rute u Regiji Mura

Tema kus útvonalak a Mura Régióban Tematske rute u Regiji Mura Tema kus útvonalak a Mura Régióban Tematske rute u Regiji Mura Tartalom Sadržaj A Mura Régió...3 Természetesen - egészségesen - Pihenés gyógyító, pihentető vizeink melle...4 A mozgás öröme - Két keréken

Részletesebben

8. Međunarodni i regionalni sajam privrede 8. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár

8. Međunarodni i regionalni sajam privrede 8. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár 8. Međunarodni i regionalni sajam privrede 8. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár Katalog / Katalógus 2014 Subotica Subotica je najseverniji grad u Srbiji, a u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini po broju

Részletesebben

ZBORNIK RADOVA TANULMÁNY GYŰJTEMÉNY ZBORNIK RADOVA COLLECTION OF STUDIES

ZBORNIK RADOVA TANULMÁNY GYŰJTEMÉNY ZBORNIK RADOVA COLLECTION OF STUDIES U SLUŽBI TALENATA III međunarodna naučna konferencija o negovanju talenata Kanjiža, 19. mart 2011. ZBORNIK RADOVA A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN III. Nemzetközi tudományos tehetséggondozó konferencia Magyarkanizsa,

Részletesebben

TURISTIČKI VODIČ za bicikliste i pješake avanturiste Zelenom stazom

TURISTIČKI VODIČ za bicikliste i pješake avanturiste Zelenom stazom Istraži Zelenu stazu TURISTIČKI VODIČ za bicikliste i pješake avanturiste Zelenom stazom Kémes - Zeleni centar Kemeš - Adorjás - Kórós - Rádfalva - Diósviszló - Terehegy - Harkány - Drávaszabolcs - Donji

Részletesebben

POKROVITELJSTVOM POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU A TARTOMÁNYI KULTURÁLIS TITKÁRSÁG TÁMOGATÁSÁVAL

POKROVITELJSTVOM POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU A TARTOMÁNYI KULTURÁLIS TITKÁRSÁG TÁMOGATÁSÁVAL FREE COPY no. 5 summer 2010. SUBOTICA / SZABADKA theme : vs Szerelmeimnek vs. Gyermekeimnek Pismo vs. e-mail Showbiznisz A mohó varjú Varijacije pojma mimesis Specijalni dodatak: Covek 22. veka, zbirka

Részletesebben

Dél-Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye és székhelye, Kaposvár. A zselici lankák és

Dél-Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye és székhelye, Kaposvár. A zselici lankák és D Dél-Dunántúl változatos dombvidékén, a Dráva folyó és a Balaton ölelésében fekszik Somogy megye és székhelye, aposvár. A zselici lankák és a apos folyó között hét dombra települt város történelme a magyar

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОДСЕК ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОДСЕК ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОДСЕК ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ ILLUSZTRÁCIÓ ÉS SZÖVEG INTERMEDIÁLIS KAPCSOLATA JANIKOVSZKY ÉVA GYERMEKPRÓZÁJÁBANˮ (ИНТЕРМЕДИЈАЛНА ПОВЕЗАНОСТ ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТЕКСТА У

Részletesebben

A legnagyobb kaland. Rex Maughan az igazgatóság elnöke, vezérigazgató

A legnagyobb kaland. Rex Maughan az igazgatóság elnöke, vezérigazgató A legnagyobb kaland Hiszem, hogy valahol legmélyen mindenkiben ott rejtőzik a kalandor. Néhányan közülünk kockázatvállalóak, néhányan a világ végére utaznának, mások ezrek előtt szeretnének nyilvánosan

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ÉVKÖNYV

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ÉVKÖNYV Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ÉVKÖNYV 2009 Főszerkesztő Prof. dr. Káich Katalin dékán Szerkesztő Dr. Bene Annamária Borítóterv Torok Melinda magiszter Technikai szerkesztők Nagy Kanász

Részletesebben

PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002.

PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002. PLAKAT ME\UNARODNOG FILMSKOG FESTIVALA PALI] 2002. IMPRESSUM OSNIVA^ FESTIVALA/FOUNDER OF THE FESTIVAL/FESZTIVÁL ALAPITÓJA SKUP[TINA OP[TINA SUBOTICA POKROVITELJI/UNDER THE AUSPICES OF/TÁMOGATÓK MINISTARSTVO

Részletesebben

VODIČ. Telefon: 024 554 600 / 127 E-mail: aarhussu@openunsubotica.rs www.aarhussu.rs

VODIČ. Telefon: 024 554 600 / 127 E-mail: aarhussu@openunsubotica.rs www.aarhussu.rs ? Svako ima pravo da zna šta se događa sa okolinom. Bez pouzdanih informacija ne možemo odlučiti šta je ispravno, a šta nije! Ne zaboravite da je svako pravo ujedno i odgovornost! DOĐITE, POZOVITE, PIŠITE,

Részletesebben

1. Mol kratak istorijat i poslovni profil

1. Mol kratak istorijat i poslovni profil SADRŽAJ 1. Mol kratak istorijat i poslovni profil 2. Istorijat banje ORLOVAČA 3. Istorijat istraživanja 4. Dobre prakse suseda 5. Značaj banje sa aspekta lokalnog ekonomskog potencijala razvoja 6. Mako

Részletesebben

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA Where rivers connect projekt-of-04.indd 1 2011.09.09. 11:17:25 Kiadja: a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zalaegerszeg Felelős kiadó: Borsos József igazgató

Részletesebben

Drávaszög és Szlavónia

Drávaszög és Szlavónia Drávaszög és Szlavónia Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához Szerkesztette Gasparics Judit és Ruda Gábor Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár, 2014 2 Előszó 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP 2013. augusztus 5-15.

XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP 2013. augusztus 5-15. XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP 2013. augusztus 5-15. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 1 Szakmai

Részletesebben

A public artról személyes tapasztalatok alapján

A public artról személyes tapasztalatok alapján Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A public artról személyes tapasztalatok alapján Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára DLA értekezés Németh Ilona Témavezető: Peternák Miklós CSc egyetemi

Részletesebben

a 2014-es év második félideje

a 2014-es év második félideje Kezd rúgás a 2014-es év második félideje Gratulálunk, Németország! Ezen kívül gratulálunk azoknak az országoknak is, amelyek részt vettek a futball-világbajnokságon. Mindegy, ki az: egy játékos, egy kritikusan

Részletesebben

A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN I. NEMZETKÖZI TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIA. Magyarkanizsa, 2009. március 23-án

A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN I. NEMZETKÖZI TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIA. Magyarkanizsa, 2009. március 23-án У СЛУЖБИ ТАЛЕНАТА I. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НЕГОВАЊУ ТАЛЕНАТА Кањижа, 23. март 2009. године A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN I. NEMZETKÖZI TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIA Magyarkanizsa, 2009. március 23-án U

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

2. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2. MEĐUNARODNA METODIČKA NAUČNA KONFERENCIJA 2. MEĐUNARODNA METODIČKA ZNANSTVENA KONFERENCIJA

2. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2. MEĐUNARODNA METODIČKA NAUČNA KONFERENCIJA 2. MEĐUNARODNA METODIČKA ZNANSTVENA KONFERENCIJA 2. NEMZETKÖZI MÓDSZERTANI KONFERENCIA A MÓDSZERTAN OKTATÁSÁNAK HATÉKONYSÁGA A TANÍTÓK ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK MINŐSÉGESEBB KÉPZÉSÉBEN 2. MEĐUNARODNA METODIČKA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI NASTAVE METODIKE NA

Részletesebben

Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére

Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére Sikeresen működő kreatív régiók, kiemelten az egyetemek szerepére Benchmark tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének vizsgálata a magyar-szerb

Részletesebben

Hol a szobrászat mostanában?

Hol a szobrászat mostanában? Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Hol a szobrászat mostanában? DLA értekezés Cseh Lili 2009 Témavezető: Körösényi Tamás egyetemi docens Tartalom 1. fejezet: Elméleti bevezetés 3. oldal 1. 1.

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

Rengeteg mondanivalóm van a londoni Global Rally után, de egyszerűen elállt a szavam miattatok. Az egyetlen dolog, amit mondani tudok:

Rengeteg mondanivalóm van a londoni Global Rally után, de egyszerűen elállt a szavam miattatok. Az egyetlen dolog, amit mondani tudok: Rengeteg mondanivalóm van a londoni Global Rally után, de egyszerűen elállt a szavam miattatok. Az egyetlen dolog, amit mondani tudok: KÖSZÖNÖM NEKTEK! Köszönöm mindazon forgalmazóknak és minősülteknek,

Részletesebben