Ellátások Horvátországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellátások Horvátországban"

Átírás

1 Ellátások Horvátországban március 1-jétől hatályos a magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény, amely alapján a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (biztosítottak, nyugdíjasok vagy kiskorúak) horvátországi tartózkodásuk során ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a SÜRGŐSSÉGI ellátásokat, mint a horvát biztosítottak. Sürgősségi ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amelynek szükségessége a horvátországi tartózkodás során merül fel és nem halasztható a Magyarországra való hazatérésig. A horvátországi tartózkodás során igénybe vett első három, egymást követő dialízis-kezelés is sürgősséginek minősül. Horvátországban térítésmenetesen ugyanakkor csak az életmentő- illetve elsősegély-ellátások nyújthatók, az egyéb ellátásokért a magyar biztosítottaknak is ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetniük, mint a horvát biztosítottaknak. Az önrész mértéke általában az ellátási költségek 15%-a. Kórházi ellátás esetén a költségek 30%-át kell a biztosítottnak magának fizetnie szállás és ellátás címén. A horvát orvos által felírt gyógyszerek a horvátországi patikákban válthatók ki rendszerint teljes térítés ellenében. A sürgősségi ellátást a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Amennyiben a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve valamilyen okból nem tud Kártyát kiadni, ún. Kártyahelyettesítő nyomtatványt állít ki, amely ugyan olyan módon használható fel az egészségügyi ellátás igénybevételére, mint a Kártya. Szükség esetén a Kártyát vagy a Kártyahelyettesítő Nyomtatványt a Horvát Egészségbiztosítási Intézettel (Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje) szerződött egészségügyi szolgáltatónál kell bemutatni. Tekintve, hogy a turisták által látogatott üdülőövezetben működő horvát orvosok nagy része nem szerződött szolgáltató, célszerű az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából kórházhoz vagy rendelőintézethez fordulni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát csak az a horvát orvos köteles elfogadni, aki szerződött szolgáltatóként van feltüntetve (UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK PRIVATNE PRAKSE). A horvát egészségbiztosítás szolgáltatásaira szerződött orvosokról és egészségügyi intézményekről részletes felvilágosítás a Horvát Egészségbiztosítási Intézet helyi kirendeltségein kapható (lásd: 2. sz. melléklet) 1

2 Az Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány bemutatását követően az ellátás igénybevevőjének amennyiben állapota megengedi egy kétnyelvű nyilatkozatot (IZJAVA lásd: 1. sz. melléklet) kell kitöltenie, melyen fel kell tüntetnie a Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány adatait. Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a Kártyát vagy a Kártyahelyettesítő Nyomtatványt, a horvát egészségügyi szolgáltató az ellátásról számlát állít ki, melynek összegét az ellátás igénybevevőjének kell kifizetnie. A hazatérést követően lehetőség van arra, hogy a kifizetett eredeti számla alapján az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a horvát egészségbiztosítás által térítendő mértéket utólagosan megtérítse. A biztosított által közvetlenül fizetendő önrészek megtérítésére azonban ilyen esetben sincs mód. Szükség esetén a Horvátországban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség bekövetkezésének igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvát orvos keresőképtelenségi igazolását a haladéktalanul el kell juttatnia a Horvát Egészségbiztosítási Intézet területileg illetékes hivatalához (PODRUČNI URED, lásd: 2. sz. melléklet), amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve felé. Dialízis-ellátás igénybevétele rövid idejű horvátországi tartózkodás esetén Amennyiben a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy dialíziskezelés alatt áll, és átmeneti horvátországi tartózkodása alatt is szükséges számára dialízis-ellátást biztosítani, a kezelés igénybevételére való jogát a HU/HR 112 jelű nyomtatvánnyal igazolja. A nyomtatványt kérelemre az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve adja ki. A jogosultnak kérelmében meg kell jelölnie azt a horvátországi intézményt (dialízis-központ, kórház), amelyben a kezelést igénybe kívánja venni, továbbá a kezelés várható időtartamát is. A dialízis-kezelés szükségességét orvosi dokumentummal kell alátámasztani. Horvátországi munkavégzésre küldöttek és családtagjaik ellátása A Horvátországban folyamatos magyar biztosítási jogviszony mellett munkát végző (pl. kiküldött) magyar biztosított és vele együtt Horvátországban 2

3 tartózkodó eltartott házastársa, illetve gyermeke a horvátországi tartózkodás során teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult. A magyar munkáltató által horvátországi munkavégzésre kiküldött munkavállalók vagy az átmenetileg Horvátországban tevékenységet végző egyéni vagy társas vállalkozók Magyarországon maradnak biztosítottak a munkavégzésük első 24 hónapjában. Ennek igazolására, a foglalkoztató vagy az egyéni/társas vállalkozó kérelmére az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv HU/HR 101 jelű nyomtatványt ad ki. Az egészségügyi ellátásra való jogot az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv igazolja a HU/HR 128 jelű nyomtatvány kiadásával. E nyomtatvány érvényessége azonban a horvátországi átmeneti munkavégzés alapján fennálló magyar biztosítást igazoló HU/HR 101 jelű nyomtatványhoz kapcsolódik. A HU/HR 128 jelű nyomtatványt a kiküldöttnek le kell adnia a 2. mellékletben szereplő valamely horvát egészségbiztosítási intézménynél, amely az ellátásokra való jogosultságot a horvát jogszabályoknak megfelelő formában igazolja. A HU/HR 101 jelű nyomtatványra vonatkozó kérelem benyújtásakor igényelhető a HU/HR 111 jelű nyomtatvány is a kiküldött munkavállaló vagy az egyéni/társas vállalkozó, továbbá vele együtt kiutazó házastársa és gyermekei részére. Fontos, hogy a házastárs illetve a gyermekek Magyarországon rendelkezzenek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal. Horvátországban lakó magyar nyugdíjasok Ha a magyar nyugdíjban részesülő személy állandó jelleggel Horvátországban lakik (és Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel), lakóhelyén a magyar egészségbiztosítás terhére veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatások teljes körét. Ilyen esetben kérelemre, a magyarországi nyugdíjas jogviszony és a horvát lakóhely igazolása után az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve kiadja a megfelelő (HU/HR 121 jelű) igazolást, amely alapján a horvát egészségbiztosító lakóhely szerint illetékes területi hivatala a nyugdíjas jogosultságát bejegyzi. A horvát egészségbiztosító területi hivatalait a 2. számú melléklet tartalmazza. Ellátás jogosultságigazolás nélkül Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a megfelelő jogosultságigazolást, az egészségügyi szolgáltató a teljes ellátási költséget kiszámlázhatja a betegnek, és a számlázott összeget rendszerint saját 3

4 hatáskörben állapítja meg. A számla összegéhez a beteg hazatérését követően az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv utólagosan, az azonos ellátás horvátországi finanszírozási költségmértékének megfelelő mértékű térítést tud nyújtani, amelyről a horvát egészségbiztosítási szerv ad tájékoztatást. A magyar egészségbiztosítási szerv a horvát intézmény által igazolt térítési mértéket az igénybevétel napján érvényes nemzeti banki középárfolyam szerint forintban fizeti ki. A térítéshez a hazaérkezést követő 30 napon belül be kell mutatni az eredeti számlát a kifizetés igazolásával, továbbá a számla vagy az ellátást igazoló egyéb dokumentum (nem hivatalos) magyar fordítását. Ez a térítési mérték adott esetben azonban jelentősen eltérhet a kiszámlázott összegtől. Keresőképtelenség Szükség esetén a Horvátország területén bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvátországi orvos vagy kórház által kiállított keresőképtelenség-igazolást haladéktalanul el kell juttatnia a tartózkodás helye szerint illetékes helyi egészségbiztosítási szervnek, amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az egyezmények megfelelő nyomtatványon (HR/HU 115). A biztosítottnak az igazolástól függetlenül magyar munkáltatóját keresőképtelenségéről haladéktalanul értesítenie kell. 4

5 1. sz. melléklet I Z J A V A / N Y I L A T K O Z A T O PODACIMA IZ EUROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA / AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ADATAIRÓL Mađarski osiguranik dužan je uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja ili certifikata, podatke s europske kartice ispisati na ovoj izjavi (izjavu može ispuniti i osoba pratnji), ili je dužan predati kopiju kartice ili certifikata. A magyar biztosított köteles az európai egészségbiztosítási kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány bemutatása mellett, az európai kártya adatait feltüntetni ezen a nyilatkozaton (a nyilatkozatot a kísérő személy is kitöltheti), vagy köteles átadni a kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány másolatát. 1. Dokaz o osiguranju / A biztosítás meglétét bizonyító okmány europska kartica zdravstvenog osiguranja/ európai biztosítási kártya certifikat / kártyahelyettesítő nyomtatvány 2. Oznaka države koja je izdala dokaz o osiguranju / A biztosítást igazoló okmányt kiállító ország jele... Podaci o osiguranoj osobi / A biztosított személy adatai 3. Prezime / Vezetéknév Ime / Keresztnév Datum rođenja / Születés dátuma Identifikacijski broj osobe / A személy azonosító száma:... Podaci o nadležnom nositelju osiguranja / A biztosítás illetékes teherviselőjének adatai 7. Identifikacijski broj nositelja / A teherviselő azonosító száma:... Naziv nositelja / A teherviselő elnevezése Podaci o kartici / A kártya adatai 8. Identifikacijski broj kartice / A kártya azonosító száma... Podaci o važenju / Érvényességi adatok 9. Vrijedi do / Érvényes...-ig U / Kelt...,... (mjesto i datum / hely, dátum) Potpis osigurane osobe / A biztosított személy aláírása... Ovjera doktora koji je uslugu pružio / A szolgáltatást nyújtó orvos általi hitelesítés... 5

6 2. sz. melléklet A Horvát Egészségbiztosítási Intézet területi hivatalai és kirendeltségei TERÜLETI HIVATAL PODRUČNI URED CÍM / ADRESA TELEFON (ország hívószám: 385) FAX BJELOVAR Bjelovar J.J. Strossmayera 2 043/ / ČAKOVEC Čakovec Eugena Kvaternika 2 040/ / DUBROVNIK Dubrovnik Bana J. Jelačića 2 020/ / Korčula Korčula Ulica Hrvatske bratske zajednice / / Lastovo Lastovo Lastovo bb 020/ / Metković Metković Stjepana Radića / / Ploče Ploče Neretvanskih gusara 8 020/ / GOSPIĆ Gospić Dr. Franje Tuđmana 6 053/ / Senj Senj S.S. Kranjčevića 3b 053/ / KARLOVAC 047/ Karlovac Domobranska 4 047/ / KOPRIVNICA Koprivnica Hrvatske državnosti 3 048/ / KRAPINA Krapina I. Rendića 7 049/ / OSIJEK Osijek Kralja Zvonimira 1 031/ / PAZIN Pazin Prolaz O. Keršovanija 2 052/ / Labin Labin Zelenice / / Poreč Poreč Nikole Tesle 5 052/ / Pula Pula Trg Portarata 3 052/ / Rovinj Rovinj Carrera / / Umag Umag Eduarda Pascalia 3a 052/ / POŽEGA Požega Republike Hrvatske 1c 034/ / RIJEKA Rijeka Slogin kula bb 051/ / Crikvenica Crikvenica P. Preradovića 6 051/ / Čabar Čabar I.G. Kovačića 11/I 051/ / Delnice Delnice Ante Starčevića 4 051/ /

7 2. sz. melléklet Krk Krk Vela Placa 3/I 051/ / Mali Lošinj Mali Lošinj Vladimira Gortana / / Opatija 051/ Opatija Nikole Tesle 2 051/ / Rab Rab Palit bb 051/ / Vrbovsko Vrbovsko Franje Račkoga 5 051/ / SISAK Sisak F. Lovrića 2 044/ / SLAVONSKI BROD Slavonski Brod Trg pobjede 4 035/ / SPLIT Split Obala kneza Branimira / / Brač Supetar Mladena Vodanovića / / Hvar Hvar Bukainka bb 021/ / Imotski Imotski Brune Bušića / / Makarska Makarska Trg 4. svibnja 533. br / / Omiš Omiš Fošal 6 021/ / Sinj Sinj Put Odrine 3 021/ / Solin Solin Put Majdana bb 021/ / Trogir Trogir Kard. Alojzija Stepinca / / Vis Komiža Ribarska 7 021/ / Vrgorac Vrgorac Hrvatskih velikana / / ŠIBENIK Šibenik Fra dr. J. Milete / / Drniš Drniš Kralja Zvonimira / / Knin Knin D. Šimunovića 6 022/ / VARAŽDIN Varaždin Kolodvorska 20c 042/ / VINKOVCI Vinkovci Trg J. Runjanina bb 032/ / VIROVITICA Virovitica Vladimira Nazora 2 033/ / ZADAR Zadar Š. Kožičića Benje 2 023/ / Benkovac Benkovac Ivana Meštrović 7 023/ / Biograd na moru Biograd na moru Tvrtkova 5 023/ /

8 2. sz. melléklet Gračac Obrovac Pag ZAGREB Gračac Školska ulica bb 023/ / Obrovac Stjepana Radića bb 023/ / Pag Prosika bb 023/ / Zagreb Mihanovićeva 3 01/ , /