2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak"

Átírás

1 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína, Közép-Amerika - Centrum: Közel Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina itt megjelent az írás, a vallás, a művészetek, kialakult az állam Az emberré válás - idő: bizonytalan, véletlenszerű leletek - az őskorral foglalkozó tudományágak: régészet (archeológi), embertan (antropológia), földtan (geológia), őslénytan - az ember és majmok közös őse: az ember közös állatősei és az emberszabásúak: 70 millió évvel ezelőtt rágcsálók 30 millió évvel ezelőtt egyiptomi majom millió évvel e. Proconsul - Előemberig vezető út: millió évvel ezelőtt werdei majmok (Rudaphitecus Hungaricus) 5,5 millió évvel ezelőtt déli majom (Australopitechus) 2 mill. é. e. Homom habilis (ügyes ember)- ELŐEMBER 750cm3 agytérfogat, kavicseszközök, ismerte a tüzet - Felegyenesedett ember: 1,5 mill. é. e. Homo erectus (vértesszőlősi lelet-homo sapiens?) - Ősember Neander-völgyi ember v é. e é. e.-ig munkamegosztás, zsákmányszerzés bonyolultabb módja hely: Európa, Ny-Ázsia, É-Afrika Magyarországon (Érd, Tata) - Gondolkodó ember (Homo sapiens) mai ember közvetlen őse, 1500 cm3 agytérfogat lelőhely: Cro-Magnon (30000 é. e.) ismerünk éves leletet Afrikából (az ember bölcsője) europidok, mongolidok, negridek, ausztralidok íj, nyíl felt. mágia, totemizmus : állat, növény vagy természeti jelenség tisztelete, fetisizmus: tárgytisztelet, sziklarajzok, festmények (Lascaux, Altamira) 2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak őskőkor (paolitikum) újkőkor (neolitikum) pattintott kőeszközök csiszolt kőeszközök mezolitikum 1

2 - eszközfejlődés - növénytermesztés, állattenyésztés -ásóbotos -, majd faekés földművelés, háziasítás 3. Életmódváltás az Újkőkorban - letelepült életmód (falvak, Közel Keleten városok is), funkcionális faluközösség - anyafeldolgozás, fazekasmesterség létrejötte, textíliák előállítása, függőleges szövőszék - felesleg, hiányzó anyagok megindították a cserét, a kereskedelmet-cserekereskedelem - pénz még nincs! - termékenységkultusz (villendorfi Vénusz) - életben maradás esélye megnőtt (élelem mennyisége nőtt népességszám növ. = népességrobbanás) - termékeny félhold benépesítése (Palesztina, Mezopotámia egészen Iránig) - fémek megjelenése: 1. rézhasználat Kr. e. 4. évezred 2. réz és ón ötvözete: bronz (Kr. e. 3. évezred) 3. vashasználat (Kr. e. 2. évezred közepétől) Miért? nagy mennyiség, sok helyen 4. Az első civilizáció: a sumérok - Hely: Tigris és az Eufrátesz között (Mezopotámia) déli része - mocsaras síkság, kevés csapadék öntözéses fölművelés (csatornák, gátak ép. - agyag és nád, azonban nincs fa, kő, fém - templomgazdaságok - (önellátó rendszer): (állam vagy a templom tulajdona, legjobb földterületek, hivatalnokok irányítják, termelést a közrendű szabadok végzik, kézművesek termékei, a munkájukért gabona vagy szerszám, szövetek - társadalmi hierarchia) és a kisparaszti birtokok a termelés szervezeti kerete - Sumérok: Kr. e. 4. évezred közepe központok: Ur, Uruk, Lagas, Surrupak városállamokká fejlődnek Kr. e.3. évezred fal veszi körül, föld- és nyersanyagszerző hadjáratok új igazgatási forma: az ÁLLAM Az állam feladatai: a közösség védelme, hadjáratok, öntözőművek megépítése, karbantartása, a gazdaság irányítása. Élén katonai vezetők a király (lugal) vagy a papi elöljárók (enszi) - despotizmus: a vezetők korlátlan hatalma - Hanyatlás: égh. megvált.-sivatagosodás - a gazdaság súlypontja északra tolódott - akkádok hódítása (Sarrukín) - sumér műveltség: ékírás (irányításhoz, nyilvántartáshoz), Edubbá Tábla háza :iskola, gilgames eposz - zord, kiszámíthatatlan, kegyetlen, istenkép, jóslás, csillagok vizsgálata, Zikkurát - időbeosztás, szorzás, osztás, 12 hónap a naptárban 5. Mezopotámia története 2

3 (Kr. e Kr. e. 612) 1. Akkádok: Kr. e körül Sarrukín egyesíti Mezopotámia nagy részét - központi hadsereg, falak lerombolása, saját hivatalnokai a városok élén - átvették a sumér gazdasági, társadalmi rendszerüket, irodalmukat, írásukat - nomád gutik betörése - Agade pusztulása-ur és Lagas kiemelkedése 2. Sumér kultúra másodvirágzása-amarru törzsek vetnek véget ennek a sumér nép és nyelv végül eltűnik 3. Óbabilóni Birodalom -Központ: Bab ili (Isten kapuja) - egy kézben egyesítve Mezopotámia - Kr. e as évek Hammurapi (legkiemelkedőbb uralkodó) HAMMURAPI: a kor legjelentősebb törvénygyűjteménye (sumér és akkád előzmények) - Kr. e körül hettiták betörése - helyi törzs, kassuk kihasználják a helyzetet és megszerzik a hatalmat (XII. századig) 4. Asszíria - két jelentős város: Asszur és Ninive - más domborzati tényezők-vízkiemelő szerkezet - több csapadék-öntözés nélküli földm., legeltető állattartás - Jövedelem: - fa, fém, gyapjú: legfőbb kiviteli cikkek - majd inkább csak hódítások - Társadalom szerkezete: katonai - ütőképes, vasfegyverekkel felszerelt katonatömegek, lovasság, ostromgép - munkaerő pótlása-emberek elhurcolása( nem rabszolgák, inkább közrendű szabadok lettek) - Kr. e. VII. sz. médek betörése-ninive elpusztul Kr. e Óra Hammurapi törvénygyűjteménye - Igazságos ítéletek gyűjteménye, király jogászai válogattak össze a kor eseteiből, nem voltak kötelező érvényű előírások - társadalom: palota-templom vezető szerepe, előkelők, közrendű szabadok, félszabadok (muskénum), adósrabszolgaság-rabszolgaság - a büntetések nagyon szigorúak, többségükben halál, fejletlen lex talio elv - De: van előrehaladás: okozott kár megtérítése - fejlett jogélet: bizonyítás, tanú, vádló, vádlott, kiskorú - Az apa vezette a családot, tulajdonként bánhatott velük, külön védelem a gyerekével szemben - tulajdon védelme - kimaradtak az államra, a közigazgatásra vonatkozó példák Egyiptom, a Nílus ajándéka 1. Földrajza: Nílus alsó foly., Földközi-tenger, Sínai-félsziget, Vörös-tenger, Szahara szárazabb világ, öntözéses földm. de jobb feltételek (vulkánok, esőerdő), évszakok rendje: áradás, sarjadás, szárazság Archaikus (ősi)kor (Kr.e ) - vándorlás a folyóhoz 3

4 - neolitikum: földműves falvak-öntözéses fm.-termőföldért folyó harc - Két állam: Alsó- és Felső-Egyiptom - Kr.e körül, feltételezhetően Ménész meghódította Alsó-E.-egységes ország! - gazdas. fellendülése - a jellegzetes művészet, vallás, írás (hieroglifa=szent véset, majd hieratikus-papi kézírás, majd a démotikus-népi írás) főbb vonásai. Óbirodalom (kb. Kr.e ) - a fáraók hatalma korlátlan, Istenként tisztelték őket - a hivatalnokokra és a papságra támaszkodott, termelő munka: a közrendű szabadok - réz és köeszk. - piramisok megszületése-a fáraók síremléke (Dzsószer lépcsőzetes piramis, majd gúla alakú kb 60 épült, a legismeretebb: Giza közelében: Hufu-Kheopsz, Hafré-Khefrén, Menkauré- Mükerinosz) - halál utáni élet, a test fontossága-mumifikálás technikája Középbirodalom (kb. Kr.e ) - átmeneti szétesés - Thébából, Amon-napisten papságára támaszkodva újra megerősödött a központi hatalom. - megnőtt a jelentősége a tartományok (nomoszok) kormányzóinak, valamint a vezető réteg már nemcsak szolgálati, de saját birtokkal is rendelkezett. - bronzkorba lépett E. - független kézműves- és kereskedő réteg - D felé hódítások Újbirodalom (kb. Kr.e ) - a központi hatalom hanyatlása - külső támadás Palesztina felől-lovas, harci szekereket használó nép kükszoszok leronhanták a Nílus vidékét - Théba központtal később létrehozták az egyiptomiak az Újb.-at. - Közel-Kelettel való érintkezés, gyors fellendülés - ekés földműv., vízemelő, juh, teve, ló - vas megjelenése, égetett tégla - hódításos politikia - társadalom szerk-ének megvált.: harci szekerekkel rendelkező vezető rétegé lett a főszerep, hadifoglyok ezrei-rabszolgaság, a thébai Amon-papság még jobban megerősödött - IV. Amonhotep-később Echnaton Aton napisten kizárólagos tisztelete - Tutanhamon (Királyok völgyében sírja érintetlen maradt) - Hódítások: Palesztina, Mezopotámia - II. Ramszesz (Kr.e. XIII. sz.) a birodalom legnagyobb kiterjedése - Herihor (Kr.e. XI. sz.) főpap, elszakította Felső-Egyiptomot, theokratikus állam létrehozása - Kr.e. XIII. sz. végétől nyugat felőli támadások, tengeri népek (pl.: filiszteusok) rázúdúltak E.-ra. E. már nem nagyhatalom! 1. Biblia földje, Palesztina Kis országok-eltérő vonások - Kánaánnak hívták - öntözés nélküli földm. - Kr. e. XIII. sz. zsidó törzsek bevánd. (12 héber törzs) 4

5 - Szent könyv, az Ótestamentum, P. történetének legfontosabb forrása (XV-XIV. sz. keletről jövők Ábrahám, Egyiptom felől érkezők Kr.e. XIII. sz. Mózeshez kötötték. - kánaáni lakosság legyőzése, filiszteusokkal való kemény harcok - Saul központosította a hatalmat (Kr.e. XI. sz.)- északi vidék törzsei - Dávid a déli törzsekre támaszkodva egyesítette az országot Kr.e. X. sz. eleje - Főváros: Jeruzsálem - írásbeliség, nagyszámú írnokok alkalmazása, személyét testőrök vigy. - Salamon despotikussá tette a hatalmat - halála után az ország két részre szakadt: az északi Izrael, a déli Júdea, Jeruzsálem székhellyel. - Jahve kultuszától való távolodás, a tömegek romló életkörülménye lázadások - próféták jövendölése - II. Sarrukín asszír úralk. elfoglalta Izrael fővárosát Kr.e.722, Asszíriába hurcolta a lakosság nagy részét. Júdea adófizetőjévé vált. - A déli részen kiegyezés a prófétákkal, a nép terhein való könnyítés, szakítás az idegen kultuszokkal. - Újbabilóni Birodalom leigázta Júdeát. Nabú-kudurri-uszur feldúlta Jeruzsálemet a szentéllyel együtt Kr.e Kr.e. 585 deportálás-babilóni fogság, Kr.e. 517-ben szabadították fel őket a perzsák. - A zsidó hit tisztán egyistenhívő hit lett, Ótestamentum végleges formája. 2. Fönícia - Földközi-tenger, Libanon-hegység - nincs öntözéses fölművelés - jövedelmező, növ. (olajfa, szőlő, füge), két jó minőségű fafajta (cédrus, libanoni tölgyhajóépítés, építkezés) - kézművesek: hajók építése, szövetek, üvegáruk, fémeszközök - kereskedelmi útvonalak találkozási pontja (tenger fuvarosai) - kereskedelmi telepek (Ciprustól-Gibraltárig) - városállamok (Büblosz, Ugarit, Szidon, Türosz), nincs egységes állam - királyok hatalmát korlátozzák a kalmárok (kereskedők) - hangjelölő írás: ékírásos ábécé, Kr.e táján Büblosz, 22 vonalas jel, magánhangzókat nem jelöli. Ez az alapja a héber és az arab írásnak. A görögök hozzáadták a magh.-kat, így ez lett az alapja a mai latin ábécének. Újbabiloni és a Perzsa Birodalom 1. Újbabilóni Birodalom Kr.e. 626-Kr.e megrendült Asszíria, arámi törzsek - dinasztikus házasság (médek-babilóniak: Nabú-kudurri-uszur) - médek: É-Mezopptámia - babilóniaiak: Közép-és Dél-Mezopotámia, majd Fönícia és Palesztina elfoglalása - Babilon virágzása - perzsák vetnek véget Nabú-kudurri-uszur uralkodásának Kr.e. 539-ben. - nem pusztították el Babilont. 2. Óperzsa Birodalom (Kr.e ) - Iráni-medence nyugati része, Zagrosz-hegy láncai között - állattenyésztő, lovas nép - méd segédhad 5

6 - Kürosz Kr.e. 559 méd segédhad - Kr.e. 538 Babilónia elfoglalása - zsidók elengedése, szentélyük újjáépítése - I. Dareiosz Európa és India felé növelte területét - szabad vallásgyakorlás, tisztségek meghagyása - szatrapiák, kormányzói az állami feladatokat látta el. - hadsereg önálló vezetés tartományonként. - polgári és katonai vezetők ellenőrizték egymást. - utak építése, posta, kereskedelem fellendülése - hitvilág: vallási dualizmus: jó és rossz, a világosság Ahuramazda és sötétség Ahriman küzd egymással. Zarathusztra a vallási rendszer megalkotója (neki tulajdonították), Aveszta (Tudás Könyve) II. Az ókori görögök története A polisz születése - mediterrán égh. - tenger-hajózás lesz meghatározó 1. Krétai és mükénéi kultúra - Kr.e. 3. évezred, neolitikus telepekből - városok kialakulása: politikai, kultikus és gazdasági központ - földeket a közrendű szabadok művelték. - kereskedő arisztokrácia - Jelentős központ: Knósszosz - befolyás a görög szigetvilágon - görög törzsek a krétaiak fennhatósága alatt álltak Kr. e. 2. évez. - Kr.e táján a görögök elfoglalták a meggyengült Krétát - achájok bronzkori társadalma )krétai minta) - a paloták körül kialakuló városok egyben központok is voltak, amelyek gazdasági, politikai és kultikus jelentőséggel is bírtak. - Legjelentősebb: Mükéné (mükénéi kor Kr.e. XVIII-XIII. sz.) - Trója elfogl. (Homérosz: Iliász és Odüsszeia) 6

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek TÖRTÉNETI KORSZAKOLÁS: A paleolitikum művészete: vadásztársadalmak kora (őskőkor kezdete: 2,5 millió évvel ezelőtt) Felső paleolitikum (Kr. e. 35.000 Kr. e. 8.300)

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA Készítette Podmaniczky Miklósné 2008 Bevezetés 1. A kultúr - és stílustörténet vázlatos áttekintése,

Részletesebben

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása I. Érettségi Az ókor témakörök és kultúrájadattára I. Az ókor és kultúrája I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása E I.1.2.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 munkafüzet Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 TARTALOM 1. A történelem forrásai... 3 AZ ÕSKORI EMBER 2. Az õskõkori

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 E G Y I P T O M T Ö R T É N E L M E Mélységes mély a múltnak kútja, írta Thomas Mann. Egyiptomra gondolva, pedig kiegészíthetjük, hogy feneketlen. Az egyiptomi civilizáció

Részletesebben

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez A köznevelési államtitkár egy sajtótájékoztatón bejelentette, a tavaly az 1-2., 5-6.

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából

Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából A Közel-Keleten az időszámításunk kezdete vagy ahogy sokan mondani szeretik, Krisztus születése előtt 1200 körül néhány évtized alatt

Részletesebben

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-056 História 2003-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Jobb leszek történelemből 5. osztály megoldások

Jobb leszek történelemből 5. osztály megoldások Jobb leszek történelemből 5. osztály megoldások Őskor: 1. Az őskori ember 1. jobban, erősebben, hatékonyabban tud fogni, markolni, több mozgáslehetőség. 2. b, c, d, e, - indoklás: arckoponya visszafejlődése,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/makk-gabor-mit-tanitsunk-utikalauz-az-europaibirodalmak-tortenetehez-03-01-02/

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben