UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK"

Átírás

1 UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Illár Krisztina AZ ÓKORI KELET TÖRTÉNETE TANTÁRGYI PROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Felsőfokú szakképzés Történelem szak Nappali tagozat III-IV akreditációs szintű felsőoktatási intézmények diákjai számára UNGVÁR 2014

2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції ІЛЛАР КРІСТІНА ЯНОШІВНA ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО ХОДУ Навчально-методичний посібник Методичні рекомендації та робоча навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи) Напрям підготовки: бакалавр Спеціальність: історія Форма навчання: денна Ужгород 2014

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... A TANTÁRGY TEMATIKUS TERVÉNEK LEÍRÁSA... A TANTÁRGY TARTALMA... GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI... TÉMÁK EGYÉNI ÉS ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSRA... ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A DOLGOZATRA... TESZTKÉRDÉSEK... ÓKORI FOGALMAK... FÖLDRAJZI NEVEK. NÉVLEXIKON KRONOLÓGIA ÓKORI KELETI ISTENEK VIZSGAKÉRDÉSEK... SZAKDOLGOZATRA JAVASOLT TÉMÁK AJÁNLOTT FORRÁS- ÉS SZAKIRODALOMJEGYZÉK...

4 BEVEZETÉS Az ókori Kelet története tantárgy azon országok történetével foglalkozik melyek a Földközitenger keleti partvidékétől a Csendes-óceán nyugati partjáig terjedő óriási területen léteztek az i.e.iv- III. évezeredtől időszámításunk első századaiig. Ez egyben tehát az első emberi civilizációk története is. Az ókori civilizációk és államok számos közös tulajdonsággal rendelkeznek, és ma már bizonyított, hogy a kor közlekedési fejlettségéhez viszonyítva szoros kapcsolatban álltak egymással, és hatottak egymás fejlődésére. Mindazonáltal ezen kölcsönhatások gyakran csak részlegesek voltak, és hosszú távon érvényesültek, és az egyes kultúrák, civilizációk szinte teljesen önállóan fejlődési utat járhattak be. Ezért és a hagyományos történelmi felfogásnak megfelelően a témakörök kialakítását territoriális, és nem kronológiai alapon végeztük. Így két nagyobb tartalmi egységet alakítottunk ki, melyek közül az első tulajdonképpen a Termékeny Félholdnak nevezett térség történetével, a második pedig Ázsia egyéb régióival foglalkozik. Ezt a felosztást indokolja az is, hogy a Közel-Kelet népeinek története sokkal inkább összefonódik egymással, mint a többi civilizációval, vagy akár mint más területek népeinek története. Az i.e.xv. századtól egészen a hellenisztikus korig néhány birodalom határozta meg a Közel-Kelet történetét, melyek közül némelyik az egész térséget uralma alá vonta. Egyiptom, a Hettita Birodalom, Mitanni, Asszíria, Babilon és Perzsia váltották egymást a terület vezető hatalmának szerepében, egységes politikai harctérré alakítva a számos eltérő eredetű és más szokásokkal, életmóddal rendelkező nép által lakott területet, amely politikai aréna immáron Indiáig, a közép-ázsiai népek miatt pedig tulajdonképpen egész Kínáig terjedt. A tantárgyi program szerkesztésekor mellőztük a hellenisztikus kor államainak történetét, mivel úgy véljük, ezek kulturális értelemben nem tekinthetőek az ókori Kelet, mint történelmi terület részeinek Az ókori Kelet története című tantárgy jelentősége nemcsak az általa felölelt terület és időszak nagyságában rejlik, hanem abban az óriási hagyatékban is, melyet ez a kor napjainkra hagyott. Az ókori Keleten alakult ki az írás; az általunk használt ábécé is a főníciaira vezethető vissza. Olyan, máig jelentős vallások jelentek meg, mint a buddhizmus, a hinduizmus elődjének tekinthető brahmanizmus, vagy a konfuciánus filozófia. Ekkor alakultak ki az első államok. A makedón hódítások következtében pedig ezen népek kultúrája kölcsönhatásba lépett az antik világgal is, így hatást gyakorolva Róma és Rómán keresztül Európa és az egész világ történetére is.

5 1.Modul. Egyiptom, Mezopotámia, Kis-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban Tartalmi modulok: Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Egyiptom története Az ókori Mezopotámia története Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban 2.modul. Közép-, Dél- és Kelet-Ázsia országai az ókorban Tartalmi modulok: Közép-Ázsia az ókorban India az ókorban Az ókori Kína Kelet- és Dél-Kelet-Ázsia az ókorban

6 A diákok tudásának a felmérése A szemeszter alatt a diákoknak meg kell írniuk két modul dolgozatot, melyek magukban foglalják a rendszeres felszólalásokat a gyakorlati órakon. A diákok felkészültségi szintjét tesztfelmérés, szóbeli felelés és az egyéni munka kidolgozásának formájában ellenőrizzük. A modulok elsajátításának végleges ellenőrzése összefoglaló ellenőrző foglalkozással zárul. A diákok tudásának osztályozási kritériumai - jeles (5) a diák - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz; - nagyon jó (4,5) a diák - a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja; - jó (4) a diák - a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget; - közepes (3,5) a diák - a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget, gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre; - elégséges (3) a diák - a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, egyáltalán önálló feladatvégzésre nem képes; - elégtelen (2) a diák - a tantervi minimumot sem teljesítette, ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes. Minden modul dolgozatért a diák megszerezheti a maximális 50 pontót: - modul dolgozat 30 pont; - gyakorlati órák 10 pont; - önálló munka 10 pont; Öszegezve a két modul dolgozat eredményeit egy diák összesen 100 pontót érhet el, mely a jeles osztályzásnak felel meg.

7 AZ ÓKORI KELET TÖRTÉNELME TÁRGY SZERKEZETI TERVE Az ókori Kelet történelme Óraszám, ebből tantárgy szerkezete Összes óra/ kreditek E GyF ÖM EM Tanulm ányi év Ellenőrzés módja 139/ Modul. Egyiptom, 1-évf., Felmérő Mezopotámia, Kisázsia, Kaukázusontúl az ókorban І. Szem. dolgozat, referátumok, Tartalmi modul 4 1. Bevezetés az ókori Kelet beszámolók, kolokvium történetébe. 2. Az ókori Egyiptom története. 3. Az ókori Mezopotámia története Elő-ázsia és Kaukázusontúl az ókorban A modul elsajátitásának 2 felmérése

8 2. Modul. Közép -, Kelet - 1-évf., Felmérő és Dél-Kelet Ázsia országai az ókorban І. Szem. dolgozat, referátumok, Tartalmi modul 4 1.Közép-Ázsia az ókorban. beszámolók, kolokvium 2. Az ókori Dél-Ázsia története. 3. Az ókori Kína története Kelet- és Délkelet- Ázsia ókori államai A modul elsajátitásának 2 felmérése

9 AZ I. MODUL STRUKTURÁJA EGYIPTOM, MEZOPOTÁMIA, KISÁZSIA, KAUKÁZUSONTÚL AZ ÓKORBAN Téma Előadások Gyakorlati foglalkozáso k 1 tartalmi modul. Bevezetés az ókori Kelet történetébe Önnálló munka Egyéni munka Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Kelet társadalmainak fejlődési sajátosságai Összesen az 1.tartalmi modul tartalmi modul. Az ókori Egyiptom története. 3. Bevezetés az ókori Egyiptom történetébe. 4. Egyiptom az Ó- és Középbirodalom idején. 5. Egyiptom az Új- és Késői Birodalom idején Az ókori egyiptom kultúrája. 2 2 Összesen a 2. tartalmi modul tartalmi modul. Az ókori Mezopotámia története 7. Bevezetés Mezopotámia történetébe. Sumer és Akkád Mezopotámia az i.e.ii. évezredbe Asszíria felemelkedése és virágzása Asszíria hanyatlása és bukása. Az 2 2

10 Újbabiloni Birodalom és Média 11. Az ókori Mezopotámia kultúrája. 2 2 Összesen a 3. tartalmi modul tartalmi modul Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban. 12. Fónicia és Szíria Palesztína. Arábia A Hettita birodalom, Frígia és Lüdia. 15.Urartu és a Kaukázusontúl államai 16. Előázsia a Kaukázusontúl kultúrája az ókorban Összesen a 4. tartalmi modul Az I modul elsajátitásának felmérése 2 Összesen az 1. modul

11 A II. MODUL STRUKTURÁJA KÖZÉP -, DÉL - ÉS DÉL-KELET ÁZSIA ORSZÁGAI AZ ÓKORBAN Téma Előadások Gyakorlati foglalkozáso k 1 tartalmi modul. Közép-Ázsia az ókorban. Önnálló munka Egyéni munka 1. Bevezetés Közép-Ázsia ókori történetébe. Az első népek és államok Perzsia területén 2. A Perzsa Birodalom kialakulása 3. A Perzsa Birodalom virágzása és hanyatlása 4. Közép-Ázsia más államai az ókorban Közép-Ázsia kultúrája az ókorban 2 1 Összesen a 1. tartalmi modul tartalmi modul. Dél-Ázsia az ókorban. 6 Bevezetés az ókori India történetébe 7. Az Indus-völgyi civilizáció és az árja bevándorlás 8. India politikai története az i.e.i. évezredben

12 9. Az ókori India vallásai és kultúrája 2 2 Összesen a 2. tartalmi modul tartalmi modul Az ókori Kina 10. Bevezetés az ókori Kína történetébe. Az első államok Kínában 11. Kína a széttagoltság idején. Gazdaság és társadalom az i.e.i.évezredben Az egységes állam Kínában Az ókori Kína kultúrája 2 2 Összesen a 3. tartalmi modul tartalmi modul Kelet-és Délkelet-Ázsia az ókorban. 14. Japán az ókorban Korea az ókorban Dél-Kelet-Ázsia és Ceylon az ókorban 2 2 Összesen a 4. tartalmi modul Az 2 modul elsajátitásának felmérése 2 Összesena a 2. modul

13 A TANULMÁNYI TERV TARTALMA I.MODUL SZERKEZETE EGYIPTOM, MEZOPOTÁMIA, ELŐ-ÁZSIA ÉS A KAUKÁZUSONTÚL AZ ÓKORBAN 1.tartalmi modul. Bevezetés az ókori Kelet történetébe Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Kelet, mint történelmi terület földrajzi és kronológiai határai. Az ókori Kelet történetének kutatása, régészeti feltárások, tárgyi emlékek. Az ókori Kelet történetének legjelentősebb forrásai. Az ókori Kelet társadalmainak fejlődési sajátosságai Az ókori Kelet népei és nyelcsaládjai. Az ókori Kelet legfontosabb államai, régiói. A földrajzi viszonyok szerepe az első civilizációk kialakulásában. A Termékeny Félhold történelmi terület sajátosságai. Az államszervezet általános jellemzői és legkirívóbb eltérései az ókori Keleten. A despotizmus, mint korjelenség. 2. tartalmi modul. Az ókori Egyiptom története Bevezetés az ókori Egyiptom történetébe Az ókori Egyiptom földrajzi helyzete és természetvilága. A Nílus és szerepe az egyiptomiak életében. Egyiptom történetének forrásai, a hieroglif írás megfejtése A történeti kutatás fejlődése, régészeti feltárások. Az ókori Egyiptom történetének korszakolása, annak problémái. A kronológia kérdései, a szinkronizmusok fontossága Az ókori Egyiptom lakossága és foglalkozásuk. Egyiptom legősibb története

14 Egyiptom az Ó- és Középbirodalom idején Első államok kialakulása Egyiptomban, az Alsó és Felső Királyság harca az ország egyesítéséért. Az ország egyesítése Ménész által, a Korai Birodalom. Az Óbirodalom kezdete. Az államhatalom megszervezése és a közigazgatás. A fáraók kultusza és a piramisok építése. Dzsószer fáraó. A IV. dinasztia és a legnagyobb piramisok. Gazdaság és társadalom az Óbirodalom időszakában. A papság szerepe az egyiptomi társadalomban Az Óbirodalom külpolitikája. A központi hatalom hanyatlása és annak okai. Az Óbirodalom bukása és az első átmeneti kor. Herakleopolisz és Théba harca az ország egyesítéséért A Középbirodalom kialakulása. Mentuhotep és I. Amenemhat fáraók uralkodása. A Középbirodalom virágkora a XII.dinasztia idején. A Középbirodalom hódító külpolitikája. A Középbirodalom hanyatlása és bukása. A hükszószok inváziója. Az ókori Egyiptom társadalmi felépítése a Középbirodalom korában, a különböző rétegek helyzete. A gazdaság a Középbirodalom idején. Egyiptom az Új- és Késői Birodalom idején Egyiptom a hükszószok uralma alatt. Théba harca a hükszószok ellen. I. Jahmesz hatalomra kerülése és a XVIII.dinasztia megalapítása, a hükszószok végső veresége. A XVIII.dinasztia fáraóinak hódításai, I.Thotmesz, Hatsepszut királynő és III.Thotmesz. Az egyiptomi hadsereg. A meghódított államok helyzete és a rabszolgatartás fellendülése. Az ókori Egyiptom hatalma tetőpontján, III.Amenhotep. Gazdasági és demográfiai változások A társadalom felépítése az Újbirodalom idején. A fáraó és a nemesség viszonya. A hadsereg és a papság szerepe IV. Amenhotep (Ehnaton) vallási reformja, az Aton-kultusz. A reformok letörése a konzervatív papság által. A XIX.dinasztia, az egyiptomi-hettita háborúk. II.Ramszesz uralkodása, a kadesi csata. A XIX. dinasztia belpolitikája.

15 III.Ramszesz és a tengeri népek támadása. Egyiptom hanyatlásának kezdete a Ramszeszidák idején. Egyiptom a líbiaiak és núbiaiak uralma alatt. Egyiptom harcai Asszíria és Babilon ellen. A perzsa hódítás és az ókori Egyiptom bukása. Az ókori Egyiptom kultúrája Az egyiptomi vallás és szerepe az emberek mindennapi életében. Az egyiptomi istenvilág főbb alakjai. Oziris és Izis mítosza, Szeth kultusza. Ehnaton reformkisérlete. A halotti kultusz és a Holtak Könyve. Az egyiptomi írásbeliség és annak megfejtése. Az oktatás helyzete az ókori Egyiptomban. Az egyiptomi művészet sajátosságai és legjelentősebb emlékei. Az építészet remekei: piramisok, a Szfinksz, Abu-Szimbel és Luxor városa. Irodalom és festészet, zene. Tudományos ismeretek fejlődése az ókori Egyiptomban. Orvostudomány, matematika és csillagászat. Az egyiptomi számrendszer. 3.tartalmi modul. Az ókori Mezopotámia története Bevezetés Mezopotámia történetébe. Sumer és Akkád Mezopotámia földrajzi fekvése és természetvilága. A Tigris és az Eufrátesz. A földrajzi helyzet hatása a gazdaság fejlődésére. Mezopotámia történetének korszakai, a korszakolás problémái Mezopotámia történetének forrásai, a történeti kutatás fejlődése Régészeti feltárások A terület első lakói. A sumerok eredetének vitatott kérdései A sumer városállamok kialakulása. A sumer városállamok általános jellemzői. Az Akkád Birodalom kialakulása, Nagy Szargon (Šarrukînu) uralkodása. A gutik inváziója és az Akkád Birodalom bukása. A sumer városállamok másodvirágzása az i.e.iii.évezred végén. Mezopotámia az i.e.ii. évezredben

16 Mezopotámia államai az i.e.ii. évezred elején, Isin és Larsa. Az amorita invázió. Babilon felemelkedése az I.dinasztia idején. Hammurapi uralkodása és törvényei. Mezopotámia egyesítése. Babilon társadalmi és gazdasági viszonyai az i.e.xviii.században. Az Óbabiloni Birodalom felbomlása. Harc a hettitákkal. A kasszita invázió, a Babiloni Középbirodalom Az elámi hódítás. Asszíria felemelkedése és virágzása. Mitanni A korai Assur, földrajzi környezet és lakosság. Asszíria történelmi fejlődésének sajátosságai. Gazdaság és társadalom. Asszíria első virágzása. A hurriták felemelkedése és Mitanni állam kialakulása. Asszíria Mitanni uralma alatt. Asszíria újabb felemelkedése, Mitanni hanyatlása. I.Tukulti-apil-esarra uralkodása. Az arameusok inváziója. Asszíria hatalma tetőpontján, a nagyszabású hódító hadjáratok politikája. III.Tukultiapil-esarra hódításai. Babilon lerombolása. A leigázott országok helyzete. Assurbanapál uralkodása. Asszíria hanyatlása és bukása. Az Újbabiloni Birodalom Belpolitikai zavarok Asszíriában. A hódító politika kudarca. Babilon újabb felemelkedése a káldeusok idején. A babiloni-méd szövetség támadása, Assur és Ninive pusztulása. Asszíria bukása és annak okai. Az Újbabiloni Birodalom hódító háborúi. II.Nabu-kudurri-usur uralkodása. Babilon városának kiépítése. A babiloni királyi hatalom hanyatlása Nabu-kudurri-usur halála után. A perzsák megjelenése, Babilon harc nélküli eleste. Az ókori Mezopotámia kultúrája A mezopotámiai kultúra sajátosságai. Vallás és mítoszok. A papok szerepe Mezopotámia kulturális és társadalmi életében.

17 Az ékírás. A mezopotámiai irodalom, a Gilgames-eposz. Oktatás, a könyvtárak, a tudományos ismeretek fejlődése. A babiloni számrendszer és csillagászati ismeretek. Építészet és művészet. A zikkuratok. 4. tartalmi modul. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban Főnícia és Szíria Főnícia földrajzi helyzete és lakossága. Főnícia történetének forrásai Szíria és Főnícia az i.e. III-II. évezredben Ebla állama. Gazdaság és társadalom az i.e. III-II. Évezredben. A városállamok felvirágzása (Alalakh, Jamhad, Ugarit, Büblosz, stb). Mitanni uralma Szíriában. Damaszkusz városa és szerepe a keleti kereskedelemben Főnícia és Szíria az i.e.i. évezred elején Türosz városa Nagy Hiram uralkodása idején. A főníciai gyarmatosítás. Karthago megalapítása és felvirágzása. Szíria és Főnícia idegen birodalmak uralma alatt (asszírok, babiloniak, perzsák). Palesztina és Arábia Palesztina földrajzi fekvése és legősibb lakossága. A történelmi kutatás helyzete. A Biblia, mint történelmi forrás A zsidók megjelenése Palesztinában. A zsidók helyzete Egyiptomban Mózes és törvényei. Palesztina államai (Edóm, Ammon, stb.). Palesztina elfoglalása a zsidók által Izrael állam kialakulása, Saul uralkodása. Izrael virágzása Dávid és Salamon idején. Gazdasági és társadalmi helyzet. Izrael kettészakadása, az asszír hódítás. Juda állama és Jeruzsálem meghódítása Babilon által. A babiloni fogság és a perzsa hódítás hatása a zsidóság történelmére. A diaszpóra kezdete Az arab törzsek legrégibb története, a gazdaság és társadalom jellegzetességei.

18 A Hettita Birodalom. Frígia és Lűdia. Kis-Ázsia földrajzi helyzete és természetvilága Kis-Ázsia történelmének forrásai, a történettudomány eredményei A térség legrégibb lakossága, azok foglalkozása. A vagyoni rétegződés és a társadalmi átalakulások. A hettita törzsszövetség kialakulása és a hódító hadjáratok kezdete. Gazdaság és társadalom a Hettita Birodalomban. A hettita állam felépítése és a hadsereg. A Hettita Újbirodalom, a hettita állam virágkora. Háborúk Mitanni és Egyiptom ellen. A kadesi csata. A tengeri népek inváziója, a hettita állam hanyatlása és bukása. Trója városa, történeti jelentősége. A mondák és a valóság Frígia állama, a frígiaiak harca a kimmerek és asszírok ellen. Frígia bukása Lűdia fejlődési sajátosságai, virágzása. A perzsa hódítás Urartu és a Kaukázusontúl államai A Kaukázus és a Kaukázusontúl természeti viszonyai és legősibb lakossága. A történeti kutatás helyzete Az első államok kialakulása. Urartu felemelkedése és virágzása. Háborúk az asszírok, kimmerek és szkíták ellen. Urartu hanyatlása és bukása. A Kaukázusontúl államai, azok társadalma és gazdasága. Colchis, Iberia, Albania és Armenia. A kimmerek és szkíták a Kaukázus vidékén. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl kultúrája az ókorban A tudományos ismeretek fejlődése Elő-Ázsia népeinél. Az írásbeliség változatai. A főníciai ábécé és annak elterjedése. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl népeinek művészete, építészet, irodalom, szobrászat. A környező népek hatása Elő-Ázsia és Kaukázusontúl kultúrájára.

19 Elő-Ázsia népeinek vallásai. A monoteisztikus zsidó vallás kialakulása és jellegzetességei. II.MODUL KÖZÉP-, DÉL- ÉS KELET-ÁZSAI ORSZÁGAI AZ ÓKORBAN 1.tartalmi modul. Közép-Ázsia az ókorban Bevezetés Közép-Ázsia ókori történetébe. Az első népek és államok Perzsia területén Az ókori Közép-Ázsia történelmének általános kérdései. A terület földrajzi fekvése és természetvilága, legősibb lakói, azok foglalkozása. Az első államok kialakulása a mai Irán területén. Elám. Az elámi birodalom virágzása és hanyatlása. Elám idegen államok uralma alatt. Gazdaság és társadalom. Elám kulturális jellegzetességei. Az árja bevándorlás és Média kialakulása. Média szerepe Asszíria szétzúzásában. Média mint nagyhatalom. A méd kultúra. A Perzsa Birodalom kialakulása A perzsa törzsek az állam kialakulása előtt. A perzsa törzsek egyesítése és a perzsa állam felvirágzása II.Kürosz idején. Média, Lűdia és Babilon meghódítása. Kürosz halála és Kambüzész uralkodása. Egyiptom meghódítása. A legősibb perzsa kultúra. A hódítások hatása a perzsa kultúrára. A zoroasztrianizmus kialakulása és tanításai. A Perzsa Birodalom virágzása és hanyatlása Hatalmi harcok és I.Dareiosz hatalomra kerülése. Dareiosz központosító politikája és refomjai. A satrapa rendszer kiépítése. Dareiosz háborúi a szkíták és görögök ellen. I.Xerxes uralkodása. A görög-perzsa háborúk. Perzsia veresége és annak okai.

20 Perzsia hanyatlásának kezdete. Egyiptom elszakadása. A makedóniai Nagy Sándor hódító hadjárata és a Perzsa Birodalom bukása és annak okai. A Perzsa Birodalom történelmi jelentősége. Közép-Ázsia más államai az ókorban Nomád népek Közép-Ázsiában. A Baktriai Királyság kialakulása. A perzsa hódítás és a makedón hadjárat, Közép-Ázsia Nagy Sándor birodalmának kötelékében. A baktriai állam újjászületése. A kusáni állam és a Parthus Birodalom. A parthusok harcai a Római Birodalom ellen, sikerek és kudarcok. A Szasszanida Birodalom kialakulása. A hellén korszak utáni Perzsia és az ókori Közép-Ázsia kultúrájának sajátosságai és kapcsolata a környező államok kultúrájával. 2. tartalmi modul. India az ókorban Bevezetés az ókori India történetébe Az ókori India történelmének fontosabb kérdései és korszakolása. Civilizációs központok az ókori Indiában. Az indiai történelem legfontosabb forrásai, a történeti kutatások eredményei. Az ókori India földrajzi fekvése és természetvilága, a monszun időszak és hatása az indiai lakosság életére. Az Indus-völgyi civilizáció és az árja bevándorlás Az első települések az Indus-völgyében. Harappa és Mohendzso-Daro városai. Gazdaság és társadalom, mindennapi élet. Az Indus-völgyi civilizáció hanyatlása és bukása és annak rejtélyei. Az árják bevándorlása Indiába. Az árják társadalmi felépítése és gazdasági újításaik. A vaskorszak kezdete Indiában. A Gangesz-völgyi civilizáció kezdetei. India politikai története az i.e.i. évezredben Az árják államai Indiában. A Gangesz-völgyi civilizáció és Magadha állam. A perzsa és makedón hódítók megjelenése Nyugat-Indiában.

21 A Maurja Birodalom kialakulása. Csandragupta uralkodása. India egyesítése Asóka császár idején. Asóka birodalmának széthullása és annak okai. A kasztrendszer, India társadalmának felépítése az i.e.i.évezredben. Az ókori India vallásai és kultúrája A legősibb kultuszok és a védikus vallás. A buddhizmus kialakulása. A dzsainizmus és a hinduizmus. A buddhizmus visszaszorulása Indiában. Az ókori indiai irodalom jellemzői, legfontosabb emlékei. A táncművészet. Az építészet és a képzőművészetek fejlődése, sajátosságai, egyedisége. Az ókori indiaiak filozófiai nézetei, az ókori India kultúrájának jelentősége, hatása a civilizáció fejlődésére. 3. tartalmi modul. Az ókori Kína Bevezetés az ókori Kína történetébe. Az első államok Kínában Kína földrajzi fekvése és természetvilága. A Jang-ce és a Huang-ho. A kínai lakosság összetétele és legősibb foglalkozása. Az ókori Kína történetének kutatása és forrásai, korszakolása. Az első legendás uralkodók. Nagy Jü és az özönvíz története. A Sang-Jin Birodalom. A nyugati barbárok támadása, a Sang-kor vége, a Csou Birodalom kialakulása. Állam és közigazgatás a Csou korszakban. Kína a széttagoltság idején. Gazdaság és társadalom az i.e.i.évezredben A Csou Birodalom széthullása, harc a barbár betörések ellen. A hegemóniák kora, hatalmi harcok. A harcoló királyságok kora, a kínai államok kimerülése. Az erőviszonyok átrendeződése, a nyugati területek fellendülése. Kína gazdasági és társadalmi sajátosságai a széttagoltság idején. Az egységes állam Kínában

22 Csin felemelkedése és Kína egyesítése Csin Si Huang-ti vezetésével. Csin Si Huang-ti reformjai, központosító törekvései. A Nagy Fal építése. A császári hatalom megrendülése Csin Si Huang-ti halála után. Lü Ban felkelése, a Handinasztia hatalomra jutása. A korai Han-korszak. Hódó külpolitika, Wu-ti uralkodása. A Han Birodalom virágzása. A korai Han-kor vége, Wang Mang reformkisérletei és a vörösszemöldökűek felkelése. A késői Han-korszak. A társadalmi feszültségek növekedése, a sárgaturbánosok felkelése. A Han dinasztia bukása és a birodalom széthullása. Az ókori Kína kultúrája Az ókori kína vallási tanai. A taoizmus és a konfucianizmus tanításai, elterjedésük. Az ókori kínai írásbeliség és nyelv. Az oktatás és irodalom. A tudományos fejlődés mozgatórugói, a legfontosabb találmányok. Haladás a természettudományok területén, az orvostudomány fejlődése. Az ókori Kína kultúrájának hatása a környező államok kultúrájára. 4.tartalmi modul. Kelet- és Dél-Kelet-Ázsia az ókorban Japán az ókorban Japán földrajzi fekvése és természetvilága. Japán őslakossága, változások a népesség összetételében. A neolitkor és a fémek megjelenése. A nemzetségi szervezet és felbomlása. Az ókori Japán kultúrája. Korea az ókorban Korea földrajzi fekvése és természetvilága. A koreai félsziget lakossága az ókorban. Korea legősibb története. Törzsszövetségek és az első államok kialakulása. A koreai államok időszámjtásunk első századaiban. Az ókori koreai kultúra. Dél-Kelet-Ázsia és Ceylon az ókorban

23 Dél-Kelet-Ázsia földrajzi jellegzetességei, területi széttagoltsága. A térség legősibb lakói, foglalkozásuk. Az első államok kialakulása Indokínában. Nam Viet behódolása Kínának. Shan, Thai és Lao. A burmaiak Indokína nyugati részén. Dél-Indokína mon-khmer államai. Funan és Csampa. Indonézia legrégibb lakossága. Az indonézek gazdasági és társadalmi berendezkedése. Az indonéz államok kialakulása. Ceylon legrégibb története és első államai. A buddhizmus elterjedése. Ceylon az i.e.ii.századtól az i.sz. IV. századig.

24 GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI 1.téma.Az ókori Egyiptom társadalmi, politikai és gazdasági felépítése 1. A társadalmi rétegek az ókori Egyiptomban 2. Az állam felépítése 3. Az ókori Egyiptom mezőgazdasága 4. A kézművesség és kereskedelem Az ókori Egyiptom a kelti államok között is kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. A története során felmerülő rengeteg viharos időszak és változás ellenére társadalmi szerkezete az évszázadok folyamán nem ment át jelentős változásokon.a téma feldolgozásakor a diákoknak figyelembe kell venniük az ókori Egyiptom társadalmi-politikai és gazdasági életét befolyásoló tényezőket. Ismerniük kell Egyiptom természetvilágát és földrajzi fekvését, a vallást, és annak hatását a politikai és társadalmi életre. Jellemezniük kell az ókori Egyiptom társadalmi rétegeit, és azok helyzetét, mindennapi életét, illetve az államszervezet és közigazgatás legfontosabb szerveit. 2.téma. A késői birodalom az ókori Egyiptomban 1. Egyiptom a líbiai uralom alatt 2. Núbiai (etióp) uralkodók Egyiptomban 3. Egyiptom újraegyesítése (szaiszi kor) 4. Egyiptom az i.e.vii.sz. végén az i.e.vi.században. A perzsa hódítás Egyiptom az i.e.xi.századtól kezdve fokozatosan elvesztette korábbi jelentőségét és gyakran került idegen államok uralma alá. A téma feldolgozásakor meg kell vizsgálni a késői birodalom időszakában bekövetkezett változásokat, illetve Egyiptom közvetlen szomszédainak politikai helyzetét. Be kell mutatni a nemzetközi helyzetben bekövetkezett változásokat, a különböző hódító birodalmak feltűnését és bukását, Egyiptom történelmének fordulatait, hatalmának és függetlenségének csökkenését.

25 3.téma. Asszíria virágzása 1. Asszíria harca Mitanni ellen. 2. I.Tiglatpalasszár uralkodása 3. Asszíria Elám uralma alatt 4. Asszíria hódító hadjáratai az i.e.ix.-viii.században. III.Tiglatpalasszár 5. A leigázott népek helyzete és a hódító politika kudarcának előjelei 6. Asszíria Assurbanapal uralkodása idején Asszíria a történelem egyik leghatalmasabb birodalma, amely villámgyors hódításaival, majd villámgyors hanyatlásával írta be magát a történelembe. A téma alapját az asszír hódító politika jellemzése jelenti, amely az Asszír Birodalom felvirágzásához vezetett. A diákoknak be kell mutatniuk az asszírok fontosabb hadjáratait, az asszír hadsereget, fel kell tárniuk az asszír hadsereg sikerének okait. Ismertetniük kell a nemzetközi helyzetet és annak hatását Asszíria sikereire és kudarcaira, a leigézott népek helyzetét és kapcsolatát a hódítókkal. 4.téma. Urartu története 1. Urartu földrajzi fekvése, lakossága és az első államok kialakulása 2. Urartu felvirágzása 3. Urartu harca az asszírok, szkíták és kimmerek ellen 4. Urartu hanyatlása és bukása 5. Urartu kultúrája A téma feldolgozásakor jellemezni kell Urartu állam területének földrajzi adottságait, lakosságát, annak foglalkozását. Be kell mutatni Urartu felvirágzásának előfeltételeit és okait, illetve nemzetközi következményeit. Ismertetni kell az asszírok és a különböző nomád népek ellen folytatott háborúk fontosabb eseményeit, azok hatását Urartu állam életére, Urartu hanyatlásának okait és annak folyamatát, illetve bukását.általános jellemzést kell adni Urartu kulturális sajátosságairól.

26 5.téma. A Perzsa Birodalom I.Dareios alatt 1. Az államaparátus szervezete 2. A satrapiák 3. A hadsereg szervezete 4. Az utak és a kereskedelem 5. I.Dareios külpolitikája A téma feldolgozásakor meg kell ismertetni Dareios trónra kerülésének körülményeit, törekvéseit a központi hatalom megerősítésére. Be kell mutatni fontosabb központosító reformjait és azok hatását a birodalom helyzetének stabilizálódására. Ismertetni kell Dareios külpolitikájának fontosabb irányait, ezek sikereit és az első kudarcokat (szkíta hadjárat, görög háború). Jellemezni kell a Perzsa Birodalom gazdasági, szociális és politikai felépítését. 6.téma. Az ókori India vallása 1. India legősibb vallási tanai 2. A buddhizmus - Buddha élete - a buddhizmus tanítása 3. A dzsainizmus 4. A hinduizmus A téma feldolgozásakor be kell mutani India legősibb vallási tanait és azok gyökerét, az életmód és a környezet hatását a vallási nézetek fejlődésére. Ismertetni kell az árja hitvilágot, a Védákat, mint az árják szent könyveit és a védikus vallást. Jellemzeni kell a vallás hatását a társadalom felépítésére és a kultúrára. Foglalkozunk Buddha életével és tanításaival, a diákok ismertetik a legfontosabb vallási jelentőségű történeteket Buddha életéből. Jellemezzük a dzsainizmust, mint aszketikus vallást.

27 Be kell mutatni a hinduizmus kialakulását és terjedését, illetve a buddhizmus visszaszorulásának okait. 7.téma. Az ókori Kína kultúrája 1. Konfucius tanításai 2. A taoizmus 3. Az ókori kínai írás, nyelv és oktatás 4. Tudományos ismeretek 5. Művészet A kínai kultúra óriási hatással volt nem csak a Távol-Kelet népeinek kulturális életére, de az egész világ szellemi fejlődésére is. A diákoknak így nemcsak a kínai kultúra sajátosságaira és az ókori kínaiak életére gyakorolt befolyására kell figyelniük, de történelmi jelentőségét is ábrázolniuk kell. Be kell mutatniuk a kínai filozófusok tanításainak alapelveit és azok hatását a társadalmi fejlődésre,. Ismertetni kell a kínai nyelv és írásbeliség sajátosságait, az ókori kínai oktatás helyzetét, a művészet jellegzetességeit. Általánis képet kell adni a tudományos ismeretek fejlődéséről, külön kiemelve a történelmi jelentőségű találmányokat. 8.téma. Dél-Kelet Ázsia és Ceylon az ókorban 1. Indokína államai a mai Vietnam első államai háborús konfliktusok Indokína területén az ókorban Funan és Csampa 2. Indonézia államai 3. Ceylon államai

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

E G Y I P T O M. Az egyiptomi szfinxek testesítik meg az örök változatlanságot.

E G Y I P T O M. Az egyiptomi szfinxek testesítik meg az örök változatlanságot. E G Y I P T O M HÉRODOTOSZ ÉS PLÁTÓN FELFOGÁSA EGYIPTOMRÓL Egyiptomra a stabilitás, a mozdulatlanság jellemző, szemben a görög szellemmel, és az athéni demokrácia zűrzavarával, szélsőséges kilengéseivel.

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

UKRÁN OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

UKRÁN OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR UKRÁN OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Kulcsár

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől INDIA MŰVÉSZETE i.e. III. évezredtől ÁTHALAD RAJTA A GANGESZ ÉS AZ INDUS. NEVÉT AZ UTÓBBIRÓL KAPTA. ŐSLAKÓI A DRAVIDÁK VOLTAK. KR.E. 1500 KÖRÜL JELENT MEG AZ ÚJ HÓDÍTÓ NÉP AZ ÁRJÁK. India nagy vallásai

Részletesebben

III. (záró) dolgozat 08/01/18. Válaszok

III. (záró) dolgozat 08/01/18. Válaszok ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2007/08, I. (ıszi) félév Komoróczy Géza Az ókori Kelet története, I: A sumerektıl az Akhaimenida dinasztiáig BBN-ASZ-241/1,

Részletesebben

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014 KÉPTÁR Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel oktatási segédanyag, 2014 Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Összeállította: Bánlaki Ildikó ŐSKOR 1. Stonehenge bronzkor ŐSKOR 2.

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Az ember tere - építészeti alapismeretek

Az ember tere - építészeti alapismeretek Az ember tere - építészeti alapismeretek 01 Egyiptom: a kezdetektől a Két Ország egyesítéséig BME GTK 2016. szeptember 13. 4/1 - Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens www.ipar.bme.hu Egyiptom mai kiterjedése,

Részletesebben

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína,

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

Tételvázlat. 12. tétel

Tételvázlat. 12. tétel Tételvázlat 12. tétel Izrael a 13. századan jelent meg, bevándorló népek keveréke és között középen 2. 1. Az ókori világ A termékeny félhold meghatározása Mit ismert Izrael az ókori világból? Kikkel volt

Részletesebben

Asztronómia és asztrológia. SZIGNUM témahét, g Latin nyelv és irodalom óra Szaktanár: Szombathelyi Nóra

Asztronómia és asztrológia. SZIGNUM témahét, g Latin nyelv és irodalom óra Szaktanár: Szombathelyi Nóra Asztronómia és asztrológia SZIGNUM témahét, 2010. 05. 19-21. 11.g Latin nyelv és irodalom óra Szaktanár: Szombathelyi Nóra Az asztronómia fogalma A csillagászat vagy asztronómia a szó eredete szerinti

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

6. HÓDÍTÓ BIRODALMAK (ASSZÍRIA ÉS AZ ÓPERZSA BIRODALOM)

6. HÓDÍTÓ BIRODALMAK (ASSZÍRIA ÉS AZ ÓPERZSA BIRODALOM) 6. HÓDÍTÓ BIRODALMAK (ASSZÍRIA ÉS AZ ÓPERZSA BIRODALOM) Bizánc Az Asszír Birodalom határa legnagyobb kiterjedése idején (Kr. e. 7. század) Asszír hadjárat Újbabiloni Birodalom Méd Birodalom Szinpoe FEKETE-T.

Részletesebben

Az ember tere - építészeti alapismeretek

Az ember tere - építészeti alapismeretek Az ember tere - építészeti alapismeretek 01 Egyiptom: a kezdetektől a Két Ország egyesítéséig BME GTK 2013.szeptember 17. 4/1 - Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens www.ipar.bme.hu Egyiptom mai kiterjedése,

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája

Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája Bevezetés Azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden bibliaolvasó ember összetalálkozik azzal a problémával, hogy az Ószövetséget lapozva történeteit időben nem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETÉNEK KORSZAKAI A sumér városállamok kora i.e. 3100 2800. (Eridu, Ur, Uruk) (Zikkurat, ékírás) Az egységes Mezopotámia létrejötte akkád uralkodók alatt i.e. 2371-1894. (Sarrukin király,

Részletesebben

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok.

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. szeptember 8. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Szinte minden oldalról természetes, nehezen

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu F (6. ročník ZŠ a 1. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban.

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Történeti bevezetés Néhány történelmi mérföldkő. A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 204. február 8. A két birodalom. Kapcsolat Mezopotámiával a 4. évezred

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. Arisztotelész Dunaújváros, 2016. április 5. Törökné Nagy Zsuzsanna gyógypedagógus 1. sz. feladatlap A Római Birodalom

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek TÖRTÉNETI KORSZAKOLÁS: A paleolitikum művészete: vadásztársadalmak kora (őskőkor kezdete: 2,5 millió évvel ezelőtt) Felső paleolitikum (Kr. e. 35.000 Kr. e. 8.300)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

4. Az ókori Szíria népei. 4.1. A terület földrajzi adottságai

4. Az ókori Szíria népei. 4.1. A terület földrajzi adottságai 4. Az ókori Szíria népei 4.1. A terület földrajzi adottságai Az ókori Szíria a mai Libanon, Szíria és Törökország délkeleti részén helyezkedett el. Az ókori időkben ez a térség soha nem alkotott önálló,

Részletesebben

Folyammenti kultúrák

Folyammenti kultúrák Folyammenti kultúrák 1. Egyiptom művészete Kb. Kr.e 3000-1000 A Nílus mentén húzódó birodalom művészete évezredekig egységes, alig változó stílusú, melynek oka a vallás és a műveltséget egyedül birtokló

Részletesebben

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása I. Érettségi Az ókor témakörök és kultúrájadattára I. Az ókor és kultúrája I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása E I.1.2.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN MTA-BKÁE KOMPLEX JÖVŐKUTATÁS KUTATÓCSOPORT FÜZETEK 2. ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN Szerkesztette: Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás A füzetsorozat az MTA Támogatott Kutatóhelyek

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben