UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK"

Átírás

1 UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Illár Krisztina AZ ÓKORI KELET TÖRTÉNETE TANTÁRGYI PROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Felsőfokú szakképzés Történelem szak Nappali tagozat III-IV akreditációs szintű felsőoktatási intézmények diákjai számára UNGVÁR 2014

2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції ІЛЛАР КРІСТІНА ЯНОШІВНA ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО ХОДУ Навчально-методичний посібник Методичні рекомендації та робоча навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи) Напрям підготовки: бакалавр Спеціальність: історія Форма навчання: денна Ужгород 2014

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... A TANTÁRGY TEMATIKUS TERVÉNEK LEÍRÁSA... A TANTÁRGY TARTALMA... GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI... TÉMÁK EGYÉNI ÉS ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSRA... ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A DOLGOZATRA... TESZTKÉRDÉSEK... ÓKORI FOGALMAK... FÖLDRAJZI NEVEK. NÉVLEXIKON KRONOLÓGIA ÓKORI KELETI ISTENEK VIZSGAKÉRDÉSEK... SZAKDOLGOZATRA JAVASOLT TÉMÁK AJÁNLOTT FORRÁS- ÉS SZAKIRODALOMJEGYZÉK...

4 BEVEZETÉS Az ókori Kelet története tantárgy azon országok történetével foglalkozik melyek a Földközitenger keleti partvidékétől a Csendes-óceán nyugati partjáig terjedő óriási területen léteztek az i.e.iv- III. évezeredtől időszámításunk első századaiig. Ez egyben tehát az első emberi civilizációk története is. Az ókori civilizációk és államok számos közös tulajdonsággal rendelkeznek, és ma már bizonyított, hogy a kor közlekedési fejlettségéhez viszonyítva szoros kapcsolatban álltak egymással, és hatottak egymás fejlődésére. Mindazonáltal ezen kölcsönhatások gyakran csak részlegesek voltak, és hosszú távon érvényesültek, és az egyes kultúrák, civilizációk szinte teljesen önállóan fejlődési utat járhattak be. Ezért és a hagyományos történelmi felfogásnak megfelelően a témakörök kialakítását territoriális, és nem kronológiai alapon végeztük. Így két nagyobb tartalmi egységet alakítottunk ki, melyek közül az első tulajdonképpen a Termékeny Félholdnak nevezett térség történetével, a második pedig Ázsia egyéb régióival foglalkozik. Ezt a felosztást indokolja az is, hogy a Közel-Kelet népeinek története sokkal inkább összefonódik egymással, mint a többi civilizációval, vagy akár mint más területek népeinek története. Az i.e.xv. századtól egészen a hellenisztikus korig néhány birodalom határozta meg a Közel-Kelet történetét, melyek közül némelyik az egész térséget uralma alá vonta. Egyiptom, a Hettita Birodalom, Mitanni, Asszíria, Babilon és Perzsia váltották egymást a terület vezető hatalmának szerepében, egységes politikai harctérré alakítva a számos eltérő eredetű és más szokásokkal, életmóddal rendelkező nép által lakott területet, amely politikai aréna immáron Indiáig, a közép-ázsiai népek miatt pedig tulajdonképpen egész Kínáig terjedt. A tantárgyi program szerkesztésekor mellőztük a hellenisztikus kor államainak történetét, mivel úgy véljük, ezek kulturális értelemben nem tekinthetőek az ókori Kelet, mint történelmi terület részeinek Az ókori Kelet története című tantárgy jelentősége nemcsak az általa felölelt terület és időszak nagyságában rejlik, hanem abban az óriási hagyatékban is, melyet ez a kor napjainkra hagyott. Az ókori Keleten alakult ki az írás; az általunk használt ábécé is a főníciaira vezethető vissza. Olyan, máig jelentős vallások jelentek meg, mint a buddhizmus, a hinduizmus elődjének tekinthető brahmanizmus, vagy a konfuciánus filozófia. Ekkor alakultak ki az első államok. A makedón hódítások következtében pedig ezen népek kultúrája kölcsönhatásba lépett az antik világgal is, így hatást gyakorolva Róma és Rómán keresztül Európa és az egész világ történetére is.

5 1.Modul. Egyiptom, Mezopotámia, Kis-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban Tartalmi modulok: Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Egyiptom története Az ókori Mezopotámia története Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban 2.modul. Közép-, Dél- és Kelet-Ázsia országai az ókorban Tartalmi modulok: Közép-Ázsia az ókorban India az ókorban Az ókori Kína Kelet- és Dél-Kelet-Ázsia az ókorban

6 A diákok tudásának a felmérése A szemeszter alatt a diákoknak meg kell írniuk két modul dolgozatot, melyek magukban foglalják a rendszeres felszólalásokat a gyakorlati órakon. A diákok felkészültségi szintjét tesztfelmérés, szóbeli felelés és az egyéni munka kidolgozásának formájában ellenőrizzük. A modulok elsajátításának végleges ellenőrzése összefoglaló ellenőrző foglalkozással zárul. A diákok tudásának osztályozási kritériumai - jeles (5) a diák - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz; - nagyon jó (4,5) a diák - a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja; - jó (4) a diák - a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget; - közepes (3,5) a diák - a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget, gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre; - elégséges (3) a diák - a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, egyáltalán önálló feladatvégzésre nem képes; - elégtelen (2) a diák - a tantervi minimumot sem teljesítette, ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes. Minden modul dolgozatért a diák megszerezheti a maximális 50 pontót: - modul dolgozat 30 pont; - gyakorlati órák 10 pont; - önálló munka 10 pont; Öszegezve a két modul dolgozat eredményeit egy diák összesen 100 pontót érhet el, mely a jeles osztályzásnak felel meg.

7 AZ ÓKORI KELET TÖRTÉNELME TÁRGY SZERKEZETI TERVE Az ókori Kelet történelme Óraszám, ebből tantárgy szerkezete Összes óra/ kreditek E GyF ÖM EM Tanulm ányi év Ellenőrzés módja 139/ Modul. Egyiptom, 1-évf., Felmérő Mezopotámia, Kisázsia, Kaukázusontúl az ókorban І. Szem. dolgozat, referátumok, Tartalmi modul 4 1. Bevezetés az ókori Kelet beszámolók, kolokvium történetébe. 2. Az ókori Egyiptom története. 3. Az ókori Mezopotámia története Elő-ázsia és Kaukázusontúl az ókorban A modul elsajátitásának 2 felmérése

8 2. Modul. Közép -, Kelet - 1-évf., Felmérő és Dél-Kelet Ázsia országai az ókorban І. Szem. dolgozat, referátumok, Tartalmi modul 4 1.Közép-Ázsia az ókorban. beszámolók, kolokvium 2. Az ókori Dél-Ázsia története. 3. Az ókori Kína története Kelet- és Délkelet- Ázsia ókori államai A modul elsajátitásának 2 felmérése

9 AZ I. MODUL STRUKTURÁJA EGYIPTOM, MEZOPOTÁMIA, KISÁZSIA, KAUKÁZUSONTÚL AZ ÓKORBAN Téma Előadások Gyakorlati foglalkozáso k 1 tartalmi modul. Bevezetés az ókori Kelet történetébe Önnálló munka Egyéni munka Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Kelet társadalmainak fejlődési sajátosságai Összesen az 1.tartalmi modul tartalmi modul. Az ókori Egyiptom története. 3. Bevezetés az ókori Egyiptom történetébe. 4. Egyiptom az Ó- és Középbirodalom idején. 5. Egyiptom az Új- és Késői Birodalom idején Az ókori egyiptom kultúrája. 2 2 Összesen a 2. tartalmi modul tartalmi modul. Az ókori Mezopotámia története 7. Bevezetés Mezopotámia történetébe. Sumer és Akkád Mezopotámia az i.e.ii. évezredbe Asszíria felemelkedése és virágzása Asszíria hanyatlása és bukása. Az 2 2

10 Újbabiloni Birodalom és Média 11. Az ókori Mezopotámia kultúrája. 2 2 Összesen a 3. tartalmi modul tartalmi modul Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban. 12. Fónicia és Szíria Palesztína. Arábia A Hettita birodalom, Frígia és Lüdia. 15.Urartu és a Kaukázusontúl államai 16. Előázsia a Kaukázusontúl kultúrája az ókorban Összesen a 4. tartalmi modul Az I modul elsajátitásának felmérése 2 Összesen az 1. modul

11 A II. MODUL STRUKTURÁJA KÖZÉP -, DÉL - ÉS DÉL-KELET ÁZSIA ORSZÁGAI AZ ÓKORBAN Téma Előadások Gyakorlati foglalkozáso k 1 tartalmi modul. Közép-Ázsia az ókorban. Önnálló munka Egyéni munka 1. Bevezetés Közép-Ázsia ókori történetébe. Az első népek és államok Perzsia területén 2. A Perzsa Birodalom kialakulása 3. A Perzsa Birodalom virágzása és hanyatlása 4. Közép-Ázsia más államai az ókorban Közép-Ázsia kultúrája az ókorban 2 1 Összesen a 1. tartalmi modul tartalmi modul. Dél-Ázsia az ókorban. 6 Bevezetés az ókori India történetébe 7. Az Indus-völgyi civilizáció és az árja bevándorlás 8. India politikai története az i.e.i. évezredben

12 9. Az ókori India vallásai és kultúrája 2 2 Összesen a 2. tartalmi modul tartalmi modul Az ókori Kina 10. Bevezetés az ókori Kína történetébe. Az első államok Kínában 11. Kína a széttagoltság idején. Gazdaság és társadalom az i.e.i.évezredben Az egységes állam Kínában Az ókori Kína kultúrája 2 2 Összesen a 3. tartalmi modul tartalmi modul Kelet-és Délkelet-Ázsia az ókorban. 14. Japán az ókorban Korea az ókorban Dél-Kelet-Ázsia és Ceylon az ókorban 2 2 Összesen a 4. tartalmi modul Az 2 modul elsajátitásának felmérése 2 Összesena a 2. modul

13 A TANULMÁNYI TERV TARTALMA I.MODUL SZERKEZETE EGYIPTOM, MEZOPOTÁMIA, ELŐ-ÁZSIA ÉS A KAUKÁZUSONTÚL AZ ÓKORBAN 1.tartalmi modul. Bevezetés az ókori Kelet történetébe Bevezetés az ókori Kelet történetébe Az ókori Kelet, mint történelmi terület földrajzi és kronológiai határai. Az ókori Kelet történetének kutatása, régészeti feltárások, tárgyi emlékek. Az ókori Kelet történetének legjelentősebb forrásai. Az ókori Kelet társadalmainak fejlődési sajátosságai Az ókori Kelet népei és nyelcsaládjai. Az ókori Kelet legfontosabb államai, régiói. A földrajzi viszonyok szerepe az első civilizációk kialakulásában. A Termékeny Félhold történelmi terület sajátosságai. Az államszervezet általános jellemzői és legkirívóbb eltérései az ókori Keleten. A despotizmus, mint korjelenség. 2. tartalmi modul. Az ókori Egyiptom története Bevezetés az ókori Egyiptom történetébe Az ókori Egyiptom földrajzi helyzete és természetvilága. A Nílus és szerepe az egyiptomiak életében. Egyiptom történetének forrásai, a hieroglif írás megfejtése A történeti kutatás fejlődése, régészeti feltárások. Az ókori Egyiptom történetének korszakolása, annak problémái. A kronológia kérdései, a szinkronizmusok fontossága Az ókori Egyiptom lakossága és foglalkozásuk. Egyiptom legősibb története

14 Egyiptom az Ó- és Középbirodalom idején Első államok kialakulása Egyiptomban, az Alsó és Felső Királyság harca az ország egyesítéséért. Az ország egyesítése Ménész által, a Korai Birodalom. Az Óbirodalom kezdete. Az államhatalom megszervezése és a közigazgatás. A fáraók kultusza és a piramisok építése. Dzsószer fáraó. A IV. dinasztia és a legnagyobb piramisok. Gazdaság és társadalom az Óbirodalom időszakában. A papság szerepe az egyiptomi társadalomban Az Óbirodalom külpolitikája. A központi hatalom hanyatlása és annak okai. Az Óbirodalom bukása és az első átmeneti kor. Herakleopolisz és Théba harca az ország egyesítéséért A Középbirodalom kialakulása. Mentuhotep és I. Amenemhat fáraók uralkodása. A Középbirodalom virágkora a XII.dinasztia idején. A Középbirodalom hódító külpolitikája. A Középbirodalom hanyatlása és bukása. A hükszószok inváziója. Az ókori Egyiptom társadalmi felépítése a Középbirodalom korában, a különböző rétegek helyzete. A gazdaság a Középbirodalom idején. Egyiptom az Új- és Késői Birodalom idején Egyiptom a hükszószok uralma alatt. Théba harca a hükszószok ellen. I. Jahmesz hatalomra kerülése és a XVIII.dinasztia megalapítása, a hükszószok végső veresége. A XVIII.dinasztia fáraóinak hódításai, I.Thotmesz, Hatsepszut királynő és III.Thotmesz. Az egyiptomi hadsereg. A meghódított államok helyzete és a rabszolgatartás fellendülése. Az ókori Egyiptom hatalma tetőpontján, III.Amenhotep. Gazdasági és demográfiai változások A társadalom felépítése az Újbirodalom idején. A fáraó és a nemesség viszonya. A hadsereg és a papság szerepe IV. Amenhotep (Ehnaton) vallási reformja, az Aton-kultusz. A reformok letörése a konzervatív papság által. A XIX.dinasztia, az egyiptomi-hettita háborúk. II.Ramszesz uralkodása, a kadesi csata. A XIX. dinasztia belpolitikája.

15 III.Ramszesz és a tengeri népek támadása. Egyiptom hanyatlásának kezdete a Ramszeszidák idején. Egyiptom a líbiaiak és núbiaiak uralma alatt. Egyiptom harcai Asszíria és Babilon ellen. A perzsa hódítás és az ókori Egyiptom bukása. Az ókori Egyiptom kultúrája Az egyiptomi vallás és szerepe az emberek mindennapi életében. Az egyiptomi istenvilág főbb alakjai. Oziris és Izis mítosza, Szeth kultusza. Ehnaton reformkisérlete. A halotti kultusz és a Holtak Könyve. Az egyiptomi írásbeliség és annak megfejtése. Az oktatás helyzete az ókori Egyiptomban. Az egyiptomi művészet sajátosságai és legjelentősebb emlékei. Az építészet remekei: piramisok, a Szfinksz, Abu-Szimbel és Luxor városa. Irodalom és festészet, zene. Tudományos ismeretek fejlődése az ókori Egyiptomban. Orvostudomány, matematika és csillagászat. Az egyiptomi számrendszer. 3.tartalmi modul. Az ókori Mezopotámia története Bevezetés Mezopotámia történetébe. Sumer és Akkád Mezopotámia földrajzi fekvése és természetvilága. A Tigris és az Eufrátesz. A földrajzi helyzet hatása a gazdaság fejlődésére. Mezopotámia történetének korszakai, a korszakolás problémái Mezopotámia történetének forrásai, a történeti kutatás fejlődése Régészeti feltárások A terület első lakói. A sumerok eredetének vitatott kérdései A sumer városállamok kialakulása. A sumer városállamok általános jellemzői. Az Akkád Birodalom kialakulása, Nagy Szargon (Šarrukînu) uralkodása. A gutik inváziója és az Akkád Birodalom bukása. A sumer városállamok másodvirágzása az i.e.iii.évezred végén. Mezopotámia az i.e.ii. évezredben

16 Mezopotámia államai az i.e.ii. évezred elején, Isin és Larsa. Az amorita invázió. Babilon felemelkedése az I.dinasztia idején. Hammurapi uralkodása és törvényei. Mezopotámia egyesítése. Babilon társadalmi és gazdasági viszonyai az i.e.xviii.században. Az Óbabiloni Birodalom felbomlása. Harc a hettitákkal. A kasszita invázió, a Babiloni Középbirodalom Az elámi hódítás. Asszíria felemelkedése és virágzása. Mitanni A korai Assur, földrajzi környezet és lakosság. Asszíria történelmi fejlődésének sajátosságai. Gazdaság és társadalom. Asszíria első virágzása. A hurriták felemelkedése és Mitanni állam kialakulása. Asszíria Mitanni uralma alatt. Asszíria újabb felemelkedése, Mitanni hanyatlása. I.Tukulti-apil-esarra uralkodása. Az arameusok inváziója. Asszíria hatalma tetőpontján, a nagyszabású hódító hadjáratok politikája. III.Tukultiapil-esarra hódításai. Babilon lerombolása. A leigázott országok helyzete. Assurbanapál uralkodása. Asszíria hanyatlása és bukása. Az Újbabiloni Birodalom Belpolitikai zavarok Asszíriában. A hódító politika kudarca. Babilon újabb felemelkedése a káldeusok idején. A babiloni-méd szövetség támadása, Assur és Ninive pusztulása. Asszíria bukása és annak okai. Az Újbabiloni Birodalom hódító háborúi. II.Nabu-kudurri-usur uralkodása. Babilon városának kiépítése. A babiloni királyi hatalom hanyatlása Nabu-kudurri-usur halála után. A perzsák megjelenése, Babilon harc nélküli eleste. Az ókori Mezopotámia kultúrája A mezopotámiai kultúra sajátosságai. Vallás és mítoszok. A papok szerepe Mezopotámia kulturális és társadalmi életében.

17 Az ékírás. A mezopotámiai irodalom, a Gilgames-eposz. Oktatás, a könyvtárak, a tudományos ismeretek fejlődése. A babiloni számrendszer és csillagászati ismeretek. Építészet és művészet. A zikkuratok. 4. tartalmi modul. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl az ókorban Főnícia és Szíria Főnícia földrajzi helyzete és lakossága. Főnícia történetének forrásai Szíria és Főnícia az i.e. III-II. évezredben Ebla állama. Gazdaság és társadalom az i.e. III-II. Évezredben. A városállamok felvirágzása (Alalakh, Jamhad, Ugarit, Büblosz, stb). Mitanni uralma Szíriában. Damaszkusz városa és szerepe a keleti kereskedelemben Főnícia és Szíria az i.e.i. évezred elején Türosz városa Nagy Hiram uralkodása idején. A főníciai gyarmatosítás. Karthago megalapítása és felvirágzása. Szíria és Főnícia idegen birodalmak uralma alatt (asszírok, babiloniak, perzsák). Palesztina és Arábia Palesztina földrajzi fekvése és legősibb lakossága. A történelmi kutatás helyzete. A Biblia, mint történelmi forrás A zsidók megjelenése Palesztinában. A zsidók helyzete Egyiptomban Mózes és törvényei. Palesztina államai (Edóm, Ammon, stb.). Palesztina elfoglalása a zsidók által Izrael állam kialakulása, Saul uralkodása. Izrael virágzása Dávid és Salamon idején. Gazdasági és társadalmi helyzet. Izrael kettészakadása, az asszír hódítás. Juda állama és Jeruzsálem meghódítása Babilon által. A babiloni fogság és a perzsa hódítás hatása a zsidóság történelmére. A diaszpóra kezdete Az arab törzsek legrégibb története, a gazdaság és társadalom jellegzetességei.

18 A Hettita Birodalom. Frígia és Lűdia. Kis-Ázsia földrajzi helyzete és természetvilága Kis-Ázsia történelmének forrásai, a történettudomány eredményei A térség legrégibb lakossága, azok foglalkozása. A vagyoni rétegződés és a társadalmi átalakulások. A hettita törzsszövetség kialakulása és a hódító hadjáratok kezdete. Gazdaság és társadalom a Hettita Birodalomban. A hettita állam felépítése és a hadsereg. A Hettita Újbirodalom, a hettita állam virágkora. Háborúk Mitanni és Egyiptom ellen. A kadesi csata. A tengeri népek inváziója, a hettita állam hanyatlása és bukása. Trója városa, történeti jelentősége. A mondák és a valóság Frígia állama, a frígiaiak harca a kimmerek és asszírok ellen. Frígia bukása Lűdia fejlődési sajátosságai, virágzása. A perzsa hódítás Urartu és a Kaukázusontúl államai A Kaukázus és a Kaukázusontúl természeti viszonyai és legősibb lakossága. A történeti kutatás helyzete Az első államok kialakulása. Urartu felemelkedése és virágzása. Háborúk az asszírok, kimmerek és szkíták ellen. Urartu hanyatlása és bukása. A Kaukázusontúl államai, azok társadalma és gazdasága. Colchis, Iberia, Albania és Armenia. A kimmerek és szkíták a Kaukázus vidékén. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl kultúrája az ókorban A tudományos ismeretek fejlődése Elő-Ázsia népeinél. Az írásbeliség változatai. A főníciai ábécé és annak elterjedése. Elő-Ázsia és a Kaukázusontúl népeinek művészete, építészet, irodalom, szobrászat. A környező népek hatása Elő-Ázsia és Kaukázusontúl kultúrájára.

19 Elő-Ázsia népeinek vallásai. A monoteisztikus zsidó vallás kialakulása és jellegzetességei. II.MODUL KÖZÉP-, DÉL- ÉS KELET-ÁZSAI ORSZÁGAI AZ ÓKORBAN 1.tartalmi modul. Közép-Ázsia az ókorban Bevezetés Közép-Ázsia ókori történetébe. Az első népek és államok Perzsia területén Az ókori Közép-Ázsia történelmének általános kérdései. A terület földrajzi fekvése és természetvilága, legősibb lakói, azok foglalkozása. Az első államok kialakulása a mai Irán területén. Elám. Az elámi birodalom virágzása és hanyatlása. Elám idegen államok uralma alatt. Gazdaság és társadalom. Elám kulturális jellegzetességei. Az árja bevándorlás és Média kialakulása. Média szerepe Asszíria szétzúzásában. Média mint nagyhatalom. A méd kultúra. A Perzsa Birodalom kialakulása A perzsa törzsek az állam kialakulása előtt. A perzsa törzsek egyesítése és a perzsa állam felvirágzása II.Kürosz idején. Média, Lűdia és Babilon meghódítása. Kürosz halála és Kambüzész uralkodása. Egyiptom meghódítása. A legősibb perzsa kultúra. A hódítások hatása a perzsa kultúrára. A zoroasztrianizmus kialakulása és tanításai. A Perzsa Birodalom virágzása és hanyatlása Hatalmi harcok és I.Dareiosz hatalomra kerülése. Dareiosz központosító politikája és refomjai. A satrapa rendszer kiépítése. Dareiosz háborúi a szkíták és görögök ellen. I.Xerxes uralkodása. A görög-perzsa háborúk. Perzsia veresége és annak okai.

20 Perzsia hanyatlásának kezdete. Egyiptom elszakadása. A makedóniai Nagy Sándor hódító hadjárata és a Perzsa Birodalom bukása és annak okai. A Perzsa Birodalom történelmi jelentősége. Közép-Ázsia más államai az ókorban Nomád népek Közép-Ázsiában. A Baktriai Királyság kialakulása. A perzsa hódítás és a makedón hadjárat, Közép-Ázsia Nagy Sándor birodalmának kötelékében. A baktriai állam újjászületése. A kusáni állam és a Parthus Birodalom. A parthusok harcai a Római Birodalom ellen, sikerek és kudarcok. A Szasszanida Birodalom kialakulása. A hellén korszak utáni Perzsia és az ókori Közép-Ázsia kultúrájának sajátosságai és kapcsolata a környező államok kultúrájával. 2. tartalmi modul. India az ókorban Bevezetés az ókori India történetébe Az ókori India történelmének fontosabb kérdései és korszakolása. Civilizációs központok az ókori Indiában. Az indiai történelem legfontosabb forrásai, a történeti kutatások eredményei. Az ókori India földrajzi fekvése és természetvilága, a monszun időszak és hatása az indiai lakosság életére. Az Indus-völgyi civilizáció és az árja bevándorlás Az első települések az Indus-völgyében. Harappa és Mohendzso-Daro városai. Gazdaság és társadalom, mindennapi élet. Az Indus-völgyi civilizáció hanyatlása és bukása és annak rejtélyei. Az árják bevándorlása Indiába. Az árják társadalmi felépítése és gazdasági újításaik. A vaskorszak kezdete Indiában. A Gangesz-völgyi civilizáció kezdetei. India politikai története az i.e.i. évezredben Az árják államai Indiában. A Gangesz-völgyi civilizáció és Magadha állam. A perzsa és makedón hódítók megjelenése Nyugat-Indiában.

21 A Maurja Birodalom kialakulása. Csandragupta uralkodása. India egyesítése Asóka császár idején. Asóka birodalmának széthullása és annak okai. A kasztrendszer, India társadalmának felépítése az i.e.i.évezredben. Az ókori India vallásai és kultúrája A legősibb kultuszok és a védikus vallás. A buddhizmus kialakulása. A dzsainizmus és a hinduizmus. A buddhizmus visszaszorulása Indiában. Az ókori indiai irodalom jellemzői, legfontosabb emlékei. A táncművészet. Az építészet és a képzőművészetek fejlődése, sajátosságai, egyedisége. Az ókori indiaiak filozófiai nézetei, az ókori India kultúrájának jelentősége, hatása a civilizáció fejlődésére. 3. tartalmi modul. Az ókori Kína Bevezetés az ókori Kína történetébe. Az első államok Kínában Kína földrajzi fekvése és természetvilága. A Jang-ce és a Huang-ho. A kínai lakosság összetétele és legősibb foglalkozása. Az ókori Kína történetének kutatása és forrásai, korszakolása. Az első legendás uralkodók. Nagy Jü és az özönvíz története. A Sang-Jin Birodalom. A nyugati barbárok támadása, a Sang-kor vége, a Csou Birodalom kialakulása. Állam és közigazgatás a Csou korszakban. Kína a széttagoltság idején. Gazdaság és társadalom az i.e.i.évezredben A Csou Birodalom széthullása, harc a barbár betörések ellen. A hegemóniák kora, hatalmi harcok. A harcoló királyságok kora, a kínai államok kimerülése. Az erőviszonyok átrendeződése, a nyugati területek fellendülése. Kína gazdasági és társadalmi sajátosságai a széttagoltság idején. Az egységes állam Kínában

22 Csin felemelkedése és Kína egyesítése Csin Si Huang-ti vezetésével. Csin Si Huang-ti reformjai, központosító törekvései. A Nagy Fal építése. A császári hatalom megrendülése Csin Si Huang-ti halála után. Lü Ban felkelése, a Handinasztia hatalomra jutása. A korai Han-korszak. Hódó külpolitika, Wu-ti uralkodása. A Han Birodalom virágzása. A korai Han-kor vége, Wang Mang reformkisérletei és a vörösszemöldökűek felkelése. A késői Han-korszak. A társadalmi feszültségek növekedése, a sárgaturbánosok felkelése. A Han dinasztia bukása és a birodalom széthullása. Az ókori Kína kultúrája Az ókori kína vallási tanai. A taoizmus és a konfucianizmus tanításai, elterjedésük. Az ókori kínai írásbeliség és nyelv. Az oktatás és irodalom. A tudományos fejlődés mozgatórugói, a legfontosabb találmányok. Haladás a természettudományok területén, az orvostudomány fejlődése. Az ókori Kína kultúrájának hatása a környező államok kultúrájára. 4.tartalmi modul. Kelet- és Dél-Kelet-Ázsia az ókorban Japán az ókorban Japán földrajzi fekvése és természetvilága. Japán őslakossága, változások a népesség összetételében. A neolitkor és a fémek megjelenése. A nemzetségi szervezet és felbomlása. Az ókori Japán kultúrája. Korea az ókorban Korea földrajzi fekvése és természetvilága. A koreai félsziget lakossága az ókorban. Korea legősibb története. Törzsszövetségek és az első államok kialakulása. A koreai államok időszámjtásunk első századaiban. Az ókori koreai kultúra. Dél-Kelet-Ázsia és Ceylon az ókorban

23 Dél-Kelet-Ázsia földrajzi jellegzetességei, területi széttagoltsága. A térség legősibb lakói, foglalkozásuk. Az első államok kialakulása Indokínában. Nam Viet behódolása Kínának. Shan, Thai és Lao. A burmaiak Indokína nyugati részén. Dél-Indokína mon-khmer államai. Funan és Csampa. Indonézia legrégibb lakossága. Az indonézek gazdasági és társadalmi berendezkedése. Az indonéz államok kialakulása. Ceylon legrégibb története és első államai. A buddhizmus elterjedése. Ceylon az i.e.ii.századtól az i.sz. IV. századig.

24 GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI 1.téma.Az ókori Egyiptom társadalmi, politikai és gazdasági felépítése 1. A társadalmi rétegek az ókori Egyiptomban 2. Az állam felépítése 3. Az ókori Egyiptom mezőgazdasága 4. A kézművesség és kereskedelem Az ókori Egyiptom a kelti államok között is kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. A története során felmerülő rengeteg viharos időszak és változás ellenére társadalmi szerkezete az évszázadok folyamán nem ment át jelentős változásokon.a téma feldolgozásakor a diákoknak figyelembe kell venniük az ókori Egyiptom társadalmi-politikai és gazdasági életét befolyásoló tényezőket. Ismerniük kell Egyiptom természetvilágát és földrajzi fekvését, a vallást, és annak hatását a politikai és társadalmi életre. Jellemezniük kell az ókori Egyiptom társadalmi rétegeit, és azok helyzetét, mindennapi életét, illetve az államszervezet és közigazgatás legfontosabb szerveit. 2.téma. A késői birodalom az ókori Egyiptomban 1. Egyiptom a líbiai uralom alatt 2. Núbiai (etióp) uralkodók Egyiptomban 3. Egyiptom újraegyesítése (szaiszi kor) 4. Egyiptom az i.e.vii.sz. végén az i.e.vi.században. A perzsa hódítás Egyiptom az i.e.xi.századtól kezdve fokozatosan elvesztette korábbi jelentőségét és gyakran került idegen államok uralma alá. A téma feldolgozásakor meg kell vizsgálni a késői birodalom időszakában bekövetkezett változásokat, illetve Egyiptom közvetlen szomszédainak politikai helyzetét. Be kell mutatni a nemzetközi helyzetben bekövetkezett változásokat, a különböző hódító birodalmak feltűnését és bukását, Egyiptom történelmének fordulatait, hatalmának és függetlenségének csökkenését.

25 3.téma. Asszíria virágzása 1. Asszíria harca Mitanni ellen. 2. I.Tiglatpalasszár uralkodása 3. Asszíria Elám uralma alatt 4. Asszíria hódító hadjáratai az i.e.ix.-viii.században. III.Tiglatpalasszár 5. A leigázott népek helyzete és a hódító politika kudarcának előjelei 6. Asszíria Assurbanapal uralkodása idején Asszíria a történelem egyik leghatalmasabb birodalma, amely villámgyors hódításaival, majd villámgyors hanyatlásával írta be magát a történelembe. A téma alapját az asszír hódító politika jellemzése jelenti, amely az Asszír Birodalom felvirágzásához vezetett. A diákoknak be kell mutatniuk az asszírok fontosabb hadjáratait, az asszír hadsereget, fel kell tárniuk az asszír hadsereg sikerének okait. Ismertetniük kell a nemzetközi helyzetet és annak hatását Asszíria sikereire és kudarcaira, a leigézott népek helyzetét és kapcsolatát a hódítókkal. 4.téma. Urartu története 1. Urartu földrajzi fekvése, lakossága és az első államok kialakulása 2. Urartu felvirágzása 3. Urartu harca az asszírok, szkíták és kimmerek ellen 4. Urartu hanyatlása és bukása 5. Urartu kultúrája A téma feldolgozásakor jellemezni kell Urartu állam területének földrajzi adottságait, lakosságát, annak foglalkozását. Be kell mutatni Urartu felvirágzásának előfeltételeit és okait, illetve nemzetközi következményeit. Ismertetni kell az asszírok és a különböző nomád népek ellen folytatott háborúk fontosabb eseményeit, azok hatását Urartu állam életére, Urartu hanyatlásának okait és annak folyamatát, illetve bukását.általános jellemzést kell adni Urartu kulturális sajátosságairól.

26 5.téma. A Perzsa Birodalom I.Dareios alatt 1. Az államaparátus szervezete 2. A satrapiák 3. A hadsereg szervezete 4. Az utak és a kereskedelem 5. I.Dareios külpolitikája A téma feldolgozásakor meg kell ismertetni Dareios trónra kerülésének körülményeit, törekvéseit a központi hatalom megerősítésére. Be kell mutatni fontosabb központosító reformjait és azok hatását a birodalom helyzetének stabilizálódására. Ismertetni kell Dareios külpolitikájának fontosabb irányait, ezek sikereit és az első kudarcokat (szkíta hadjárat, görög háború). Jellemezni kell a Perzsa Birodalom gazdasági, szociális és politikai felépítését. 6.téma. Az ókori India vallása 1. India legősibb vallási tanai 2. A buddhizmus - Buddha élete - a buddhizmus tanítása 3. A dzsainizmus 4. A hinduizmus A téma feldolgozásakor be kell mutani India legősibb vallási tanait és azok gyökerét, az életmód és a környezet hatását a vallási nézetek fejlődésére. Ismertetni kell az árja hitvilágot, a Védákat, mint az árják szent könyveit és a védikus vallást. Jellemzeni kell a vallás hatását a társadalom felépítésére és a kultúrára. Foglalkozunk Buddha életével és tanításaival, a diákok ismertetik a legfontosabb vallási jelentőségű történeteket Buddha életéből. Jellemezzük a dzsainizmust, mint aszketikus vallást.

27 Be kell mutatni a hinduizmus kialakulását és terjedését, illetve a buddhizmus visszaszorulásának okait. 7.téma. Az ókori Kína kultúrája 1. Konfucius tanításai 2. A taoizmus 3. Az ókori kínai írás, nyelv és oktatás 4. Tudományos ismeretek 5. Művészet A kínai kultúra óriási hatással volt nem csak a Távol-Kelet népeinek kulturális életére, de az egész világ szellemi fejlődésére is. A diákoknak így nemcsak a kínai kultúra sajátosságaira és az ókori kínaiak életére gyakorolt befolyására kell figyelniük, de történelmi jelentőségét is ábrázolniuk kell. Be kell mutatniuk a kínai filozófusok tanításainak alapelveit és azok hatását a társadalmi fejlődésre,. Ismertetni kell a kínai nyelv és írásbeliség sajátosságait, az ókori kínai oktatás helyzetét, a művészet jellegzetességeit. Általánis képet kell adni a tudományos ismeretek fejlődéséről, külön kiemelve a történelmi jelentőségű találmányokat. 8.téma. Dél-Kelet Ázsia és Ceylon az ókorban 1. Indokína államai a mai Vietnam első államai háborús konfliktusok Indokína területén az ókorban Funan és Csampa 2. Indonézia államai 3. Ceylon államai

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA Készítette Podmaniczky Miklósné 2008 Bevezetés 1. A kultúr - és stílustörténet vázlatos áttekintése,

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK.

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK. UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK Belikánics

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína,

Részletesebben

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása

I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása I. Érettségi Az ókor témakörök és kultúrájadattára I. Az ókor és kultúrája I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása E I.1.2.

Részletesebben

1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN

1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN 1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN A teológia Istenről szóló ismereteink rendszeres és módszeres kifejtése. Ismereteink forrása a kinyilatkoztatás, mégpedig a természetes kinyilatkoztatás (Isten

Részletesebben

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek

Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek TÖRTÉNETI KORSZAKOLÁS: A paleolitikum művészete: vadásztársadalmak kora (őskőkor kezdete: 2,5 millió évvel ezelőtt) Felső paleolitikum (Kr. e. 35.000 Kr. e. 8.300)

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 E G Y I P T O M T Ö R T É N E L M E Mélységes mély a múltnak kútja, írta Thomas Mann. Egyiptomra gondolva, pedig kiegészíthetjük, hogy feneketlen. Az egyiptomi civilizáció

Részletesebben

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-056 História 2003-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára

Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ Rákóczi-füzetek LXV. Szemrád Emil TUDOMÁNYTÖRTÉNET Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája

Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája Bevezetés Azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden bibliaolvasó ember összetalálkozik azzal a problémával, hogy az Ószövetséget lapozva történeteit időben nem

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN Kéri Katalin Iskolakultúra-könyvek 16. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Lektorok: Tüske László Al-Hilál Safa á Mohamed Eisa Shubail NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN KÉRI

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/makk-gabor-mit-tanitsunk-utikalauz-az-europaibirodalmak-tortenetehez-03-01-02/

Részletesebben

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. kötele ző 9. választ ható 10. kötele ző 10. választ ható 11. 12. Heti óraszám 2 2 2 2 3 4 Éves óraszám 72 72 72 72

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

Történelem. 5. 8. évfolyam

Történelem. 5. 8. évfolyam Történelem 5. 8. évfolyam Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Témakörök Óraszám A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban 9 Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9 Az ókori Kelet II. 10

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben