I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az ókor és kultúrája. I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása"

Átírás

1 I. Érettségi Az ókor témakörök és kultúrájadattára I. Az ókor és kultúrája I.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten K I.1.1. Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása E I.1.2. Egy folyam menti civilizáció vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása Az egyistenhit a zsidó vallásban Kronológia Kr. e körül A folyamvölgyi kultúrák kialakulása. Az első városállamok létrejötte. Kr. e Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítése. Kr. e. 18. század Hammurapi uralkodása (Óbabiloni Birodalom). Kr. e. 10. század A zsidó állam létrejötte. Központja Jeruzsálem, létrehozása Dávid és Salamon nevéhez fűződik. Kr. e Az Újasszír Birodalom fennállása. Kr. e. 617 Az asszírok elfoglalták Egyiptomot. Kr. e. 612 A médek és a szkíták kifosztották Ninivét, megdöntötték az asszírok hatalmát. Kr. e II. Kürosz uralkodása alatt a Perzsa Birodalom nagyhatalommá vált. Kr. e. 525 A megerősödő, vasfegyverekkel harcoló perzsák Mezopotámia, Fönícia, Palesztina elfoglalása után meghódították Egyiptomot (II. Kambüszész, Kr. e ). 8

2 I. Az ókor és kultúrája Személyek Kheopsz (Kr. e. 26. század): az egyiptomi Óbirodalom uralkodója. Ő építtette Gíza mellett az első gúla alakú piramist, amely a fáraó korlátlan hatalmát szimbolizálta, és egyben az uralkodó temetkezési helye volt. Hammurapi (Kr. e ): óbabiloni uralkodó, Mezopotámiát a térség legfejlettebb államává tette. Megalkotta a kor legjelentősebb törvénygyűjteményét. Törvényei elsősorban a tulajdont védték. A büntetésekben különbséget tettek az egyes társadalmi rétegek között. Az egyenlő jogállásúak büntetésében a lex talio, azaz a szemet szemért, fogat fogért elv érvényesült. A büntetés mellett jelentős helyet foglaltak el a mindennapi életet szabályozó rendelkezések. 282 szakaszból álló törvénygyűjteménye egy 2,5 méter magas sztélére (sztélé: négyszögletes, felső részén félkör alakúra faragott kőlap) vésve maradt ránk. A 20. század elején találták meg Szúzában, jelenleg Párizsban, a Louvre-ban látható. II. Ramszesz (Kr. e k k.): az egyiptomi Újbirodalom uralkodója. Hatalmas építkezéseiről vált híressé (pl.: Karnak, Luxor, Abu-Szimbel). Többen úgy gondolják, hogy ő volt a Bibliában említett fáraó (Mózes kivonulása Egyiptomból), számos tény azonban ennek ellentmondani látszik. Dávid (Kr. e k. 970 k.): izraeli király. Harcolt a filiszteusok ellen, és legyőzte Góliátot. Ezután nyerte el Júdea, majd Izrael trónját. Fia Salamon. Salamon (Kr. e ): a zsidó állam az ő uralkodása alatt élte virágkorát. A Biblia leginkább bölcsességét emeli ki. Despotikus hatalmat hozott létre, szigorú adó- és robotkötelezettséget vezetett be. Az ő idejében építették meg a Szentélyt, a zsidó vallás legszentebb helyét, amelyet Kr. e. 568-ban a babiloniak leromboltak, de a babiloni fogság után újraépítették. Assurbanipál (Kr. e. 669 k. 627 k.): asszír uralkodó. Uralkodása alatt élte fénykorát a birodalom ékírásos táblából álló könyvtárat hozott létre. Kr. e. 612-ben az újbabiloni támadás során az ellenség felégette a várost, ennek során az anyagtáblák kiégtek, és így megmaradhattak az utókor számára. A fennmaradt művek (kb. 1500) többsége tudományos és vallási céllal készült, közülük 100 irodalmi jellegű (például a Gilgames-eposz). Gautama Sziddhártha Sákjamuni Buddha (Kr. e. 560 k. 480): a buddhizmus megalapítója. Királyi családból származott. 29 évesen hátat fordított a gazdagságnak, többéves remeteség után megvilágosodott, és kidolgozta tanait, amelyek közvetítők útján terjedtek el. Ő maga 40 évig járta Indiát és tanított. Hívei számára kolostorokat alapított, de szervezett egyházat nem hagyott maga után. I. Dareiosz (Kr. e ): perzsa uralkodó. Birodalma magában foglalta az ókori államok jelentős részét. Erősen centralizált birodalmának működését közutak, postahálózat és jól szervezett közigazgatás segítette. A tartományokból befolyt adók óriási jövedelmet jelentettek számára, gazdagsága messze földön híres volt. 9

3 I. Az ókor és kultúrája Xerxész (Kr. e ): perzsa uralkodó, I. Dareiosz fia. Folytatta apja terjeszkedő politikáját. Thermopülainál legyőzte Leonidász spártai király katonáit, akik hősi halált haltak. Szalamisznál, majd Plataiánál vereséget szenvedett a görögöktől. Összeesküvők végeztek vele. Csin Si Huang-ti (Kr. e ): kínai uralkodó, aki megerősítette a belső rendet, és létrehozta az első egységes birodalmat. Korlátozta a helyi földbirtokosok hatalmát, az országot katonai körzetekre osztotta, egységes pénz- és mértékrendszert vezetett be. Az egész birodalmat behálózó úthálózatot hozott létre, a betörő nomádokkal szemben megépítette a Nagy Falat. 210-ben halt meg. Egy hegyoldalba vájt gigantikus sírban helyezték örök nyugalomra ben, sírja feltárásakor 6000 életnagyságú agyagkatonát és lovas figurát találtak. Halála után a Csin-dinasztia felbomlott. Konfucius (Kr. e ): kínai gondolkodó, aki egy új erkölcsi rendszert dolgozott ki. A helyes magatartás: a méltóság, a nagylelkűség, az őszinteség, a szorgalom, a jóság betartása, az emberi kapcsolatok ápolása. Az állam iránti feltétlen tiszteletre tanított, ezért tanítása 1912-ig a hivatalnokok képzésének tananyaga volt. Lao-ce (Kr. e. 6. század): kínai gondolkodó, a taoizmus megalapítója (tao = ösvény, világtörvény). Tanait Az Út és az Erény könyve tartalmazza. Az ember feladata, hogy a tao megértésére és befogadására törekedjen. Az ember szenvedését az okozza, hogy letér az útról és saját céljait követi. Jahve: a zsidók istene. Eredetileg a sivatagi vihar, a tűz istene volt, vagyis pusztító erő. Ré: egyiptomi napisten. Fogalmak Állam: meghatározott földterületen élő emberek kormányzattal és szuverenitással rendelkező közössége. Feladata: a meghatározott gazdasági, társadalmi viszonyok fenntartása, a külső védelem biztosítása, a társadalom szervezése, vezetése és irányítása. Magában foglalja azt az intézményrendszert, amelynek segítségével kormányoznak, illetve a törvényhozás színterét. Despotizmus (istenkirályság): az ókori Keleten (pl. Babilon, Egyiptom) kialakuló korlátlan királyi hatalom. Az uralkodót isteni jelleggel ruházták fel (pl. a fáraók a napisten fiai), ő az állam tulajdonosa, megszemélyesítője. Templom- és palotagazdaság: az ókori keleti államokban a termelés központjai a templomok, illetve az uralkodó palotái voltak. Ők rendelkeztek a földdel, a műveléshez szükséges szerszámokkal. A közszabadok az ő földjeiken dolgoztak, és az általuk létrehozott javakat be kellett szolgáltatni a palotának vagy a templom- 10

4 I. Az ókor és kultúrája nak, ahol ezt raktározták, majd újra elosztották (redisztribúció). Az állam kereskedett a távoli területekkel. Folyam menti kultúra: az öntözéses földművelést folytató Mezopotámia (Tigris, Eufrátesz), Egyiptom (Nílus), India (Indus), Kína (Kék-folyó, Sárga-folyó) összefoglaló neve. Politeizmus (= többistenhit): az ókori keleten a papság teljes kozmológiai (kozmológia: a világmindenséggel mint egységes egésszel foglalkozó tudomány) rendszert dolgozott ki, amely választ adott a természet és az ember világának összefüggéseire. A politeizmusban az istenek gyakran öltenek állati formát (pl. Visnu hal, teknős és vadkan képében is megjelenik). Egyiptomban kialakult az istenek állatfejjel való ábrázolása (pl.: Ré napistent időnként kígyós napkoronggal, máskor sólyomfejű alakban ábrázolták). Monoteizmus (= egyistenhit): a sok isten közül az egység megteremtése érdekében egyetlen istent ismernek el (pl. Jahve a zsidók istene). A monoteizmus legősibb könyve a Tóra, Mózes öt könyve. A zsidó valláson kívüli monoteista vallás a kereszténység, az iszlám stb. Zsidó vallás (izraelita vallás vagy judaizmus): az egyik világvallás. A zsidó nép eredete az ősatyák, Ábrahám, Izsák és Jákob történetéig nyúlik vissza. Isten szövetséget kötött a pátriárkákkal és leszármazottaikat választott népévé fogadta. Az egyiptomi szolgaság után Isten segítségével eljutottak Kánaánba, ahol Dávid egyesítette őket. Dávid Jeruzsálem elfoglalásával megteremtette a központi kultuszhelyet, amely végleges központtá csak a babiloni fogság után vált. A zsidó állam fénykorát Salamon uralkodása alatt élte. A zsidó vallás alapja a szigorú egyistenhit, valamint a Tóra (törvény), a zsidó vallás egyik legfontosabb szakrális jelképe, amely Mózes öt könyvét tartalmazza. A vallás az élet minden területére kiterjed. Meghatározza az ember és Isten közötti helyes viselkedést, az imádkozás módját, az ünnepek megünneplésének szabályait, az emberek egymás közötti törvényeit. A zsidó vallás jelképei: Dávid-csillag, menóra (hétágú gyertyatartó). Filiszteusok: ókori nép, amely Délnyugat-Palesztina földközi-tengeri partját és Kánaán déli részét lakta. Babiloni fogság: Kr. e. 587-ben hét évig tartó ostrom után Nabukodonozor (Kr. e ), az Újbabiloni Birodalom uralkodója elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet. A lakosság jelentős részét elhurcolták. A fogságban a próféták magyarázatot kerestek az ország pusztulására. Úgy vélték, hogy ami bekövetkezett, az Isten akaratából történt, más népet használt fel megtorlásának eszközéül. Úgy gondolták, ha elégtételt vett népén, szabadítót küld, és helyreáll Isten és választott népének kapcsolata. Ez a magyarázat eredményezte a monoteizmus és a messiás-hit megerősödését. Brahmanizmus: az ókori Indiában a Kr. e. II I. évezred fordulóján keletkezett vallás. Az őslakosság és a betelepülő árják vallásának összeolvadásából jött létre. A világegyetemet egy rendezett egésznek tekintette, amelyen a világtörvény uralkodik. Elismerte a kasztrendszer jogosságát, annak me- 11

5 I. Az ókor és kultúrája revségét, áthághatatlanságát a lélekvándorlás (reinkarnáció) tanával oldotta fel. Istenháromság jellemzi: Brahma (teremtő), Visnu (megtartó), Siva (pusztító). Kasztrendszer (casta = népfaji törzs): Indiában a társadalmat négy kasztba (varna) sorolták: a bráhmanák (tanítók), a ksatriják (harcosok), a vaisják (földművesek és üzletemberek), valamint a sudrák (szolgák) rendjébe. A kasztok zártak, mindenki abban halt meg, amelybe beleszületett. Ezt oldotta fel a lélekvándorlás tana (reinkarnáció), amely szerint a következő életében bárki születhet egy magasabb kasztba. A kaszton kívüliek: a páriák. Buddhizmus: Indiában kialakuló (Kr. e. 6. század) és elterjedő világvallás. Hirdeti, hogy az élet szenvedés. A szenvedés a vágyakozásból, élvhajhászásból, a hatalomvágyból fakad. Megszüntetéséhez le kell mondani a földi hiábavalóságról, ez elvezet a tökéletes megnyugvás állapotába, a nirvánába. A vallási élet központjaivá a kolostorok váltak, a szerzetesek napjait szigorú rendszabályok korlátozták. Fogadalmat tettek, hogy erényes életet élnek, és nem lépnek házasságra, hajukat leborotválják és szerzetesi ruhát viselnek. A buddhista építészet legjellemzőbb alkotása a sztúpa (buddhista templom), amelyben az ereklyéket őrzik. Alapítója: Gautama Szidhárta Sákjamuni Buddha. Írás: az első írásfajta, az ékírás a IV. évezredben jelent meg Mezopotámiában, és a II. évezred végén már 600 írásjelet használtak. Agyagtáblára íróvesszővel írtak. Megfejtése Rawlinson nevéhez fűződik. Egyiptomban alakult ki a hieroglif (szent véset) írás, amelyhez papiruszt (nílusi sás) használtak ben Champollion fejtette meg. Mindkettő képírásból kialakult írás. Föníciában jött létre a 22 jelből álló hangjelölő írás, amely a görög és latin ábécé alapját képezi. Csak a mássalhangzókat jelölték, a magánhangzókat a szavak mondatbeli helyzetéből az olvasóknak kellett kitalálni. Jobbról balra haladva írtak. Kínában a szójeles írás alakult ki. Az íráshoz kezdetben bambuszrudat használtak, feltehetően ezért írtak függőlegesen. A fejlődésben meghatározóvá vált a papír feltalálása (Kr. u. 2. század). Irodalmi emlékek: Gilgames-eposz (Mezopotámia), Halottak könyve (Egyiptom), Dalok könyve (Kína), Rámájana (India). Tudományok: az ókori keleti népek elsősorban a matematika és a csillagászat területén alkottak maradandót: hatvanas számrendszer, szorzás, osztás, helyi érték (Mezopotámia), tízes számrendszer, 365 napos naptár (Egyiptom), negatív számok (Kína), arab számok (India). Művészeti emlékek: építészet (lásd világörökség: Egyiptom, India, Kína). Szobrászat: Hammurapi törvényoszlopa (Mezopotámia), szfinx, írnok szobra, Nofretiti (Egyiptom), agyaghadsereg (Kína), Buddhaszobrok (India). Topográfia Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumér, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, Jeruzsálem, Judea 12

6 Tematikus adattár 1. Egyetemes történeti topográfia A Aachen (Németország): Nagy Károly birodalmának székhelye volt, akit itt temettek el az általa építtetett palotakápolnában, és aki 800-tól itt töltötte a teleket, hogy a hőforrások jótékony hatását élvezze. A 12. századtól zarándokhellyé vált, később a német királyok koronázó városa volt. (22/b, 56/b térkép) Actium (Görögország): Kr. e. 31-ben Antonius és Kleopátra csapatai e hegyfoknál szenvedtek vereséget Octavianus hadseregétől. Ezzel véget ért a polgárháború Rómában. (18. térkép) Alexandria (Egyiptom): Nagy Sándor alapította város a Nílus deltájában. A hellenizmus időszakában kulturális és kereskedelmi központ volt (Muszeion, könyvtár, pharoszi világítótorony). (16/b térkép) Amerika: az öt földrész egyike, két részből áll (Észak- és Dél-Amerika). Első európai felfedezői a normannok voltak. Kolumbusz Kristóf 1492-ben érte el. A kontinenst Amerigo Vespucciról nevezték el. (65/d térkép) Antwerpen (Belgium): Európa negyedik legnagyobb forgalmú kikötővárosa. A 13. századtól fejlődött kereskedővárossá. Városi jogokat 1291-ben kapott ben lett a Hanza Szövetség tagja. A 14. században először a burgundiak, majd házasság révén a Habsburgok spanyol ágának birtokába került. A németalföldi szabadságharc alatt a spanyolok elfoglalták, majd 1714-től az Osztrák Németalföld része óta tartozik Belgiumhoz. (56/b térkép) Arab Birodalom: (lásd: II/3) Legnagyobb kiterjedése idején az Industól a Pireneusi-félszigetig terjedt. (24. térkép) Aragónia (Spanyolország): az ország északi részén elterülő tartomány ben egyesült Kasztíliával (Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella házassága). (37. térkép) Asszíria (Irak): Mezopotámia északi részén, a Tigris folyó mentén létrejött állam. Nevét Assur városáról kapta. Legnagyobb kiterjedését Assurbanapli (Kr. e ) uralkodása idején érte el. Egy Irán felől érkező lovas nép (méd) támadása vetett véget a birodalomnak (Kr. e. 7. század). (10/c térkép) Székhelye Ninive. 298

7 Tematikus adattár 10. Uralkodók, államfők Magyarország királyai Árpád-házi királyok I. Szent István I. Orseoló Péter Aba Sámuel I. Orseoló Péter I. András I. Béla I. Salamon I. Géza I. Szent László I. Könyves Kálmán II. István II. Vak Béla II. Géza III. István II. László IV. István III. Béla I. Imre III. László II. András IV. Béla V. István IV. Kun László III. András Vegyesházi királyok Vencel (Přemysl) Ottó (Wittelsbach) Anjou-ház I. Károly Róbert I. Nagy Lajos I. Mária II. Kis Károly Luxemburg-ház, Habsburg-ház, Jagelló-ház, Hunyadi-ház Zsigmond (Luxemburg) I. Albert (Habsburg) I. Ulászló (Jagelló) V. László (Habsburg) Mátyás (Hunyadi) II. Ulászló (Jagelló) II. Lajos (Jagelló) I. János (Szapolyai) II. János (Szapolyai) Habsburg-ház I. Ferdinánd I. Miksa I. Rudolf II. Mátyás II. Ferdinánd III. Ferdinánd I. Lipót I. József III. Károly Habsburg-Lotharingiai-ház Mária Terézia II. József II. Lipót I. Ferenc V. Ferdinánd Ferenc József 357

8 Mutató 1. Névmutató I. (Barbarossa) Frigyes 41 I. (Földnélküli) János 59 I. Dareiosz 9 I. Erzsébet 107 I. Ferdinánd 118 I. Ferenc 102 I. Hódító Vilmos 59 I. Jakab 108 I. Károly 108 I. László 77 I. Lipót 128 I. Miklós 146 I. Murád 62 I. Nagy Ottó 39 I. Nagy Péter 111 I. Nagy Szulejmán 118 I. Szelim 62 I. Szent István 70 II. András 73 II. Fülöp 103 II. Fülöp Ágost 59 II. Gusztáv Adolf 103 II. János Pál 235 II. József 134 II. Lajos 118 II. Mohamed 62 II. Murád 62 II. Nagy Frigyes 111 II. Philipposz 17 II. Rákóczi Ferenc 131 II. Ramszesz 9 II. Vilmos 198 III. Béla 78 III. Frigyes 86 III. Ince 41 III. Iván 63 III. Károly 133 III. Napóleon 156 III. Pál 98 IV. Béla 74 IV. Fülöp 59 IV. Henrik 41 IV. Henrik (Bourbon) 102 IV. Károly (Habsburg) 238 IV. Károly (Luxemburg) 60 V. Károly 102 V. László 87 VII. Gergely 41 VIII. Henrik 107 IX. (Szent) Lajos 59 XII. Károly 112 XIV. Lajos 105 XVI. Lajos 142 A Ábrahám 11 Áchim L. András 343 Aczél György 278 Adenauer, Konrad 233 Aetius 34 Álmos 69 Andrássy Gyula 184 Anonymus 89 Antall József 280 Antonius, Marcus 21 Apáczai Csere János 138 Aphrodité 26 Apor Vilmos 259 Apponyi Albert 238 Aquinói Szent Tamás 52 Aragóniai Beatrix 89 Aragóniai Ferdinánd 93 Arisztotelész 28 Árpád 69 Asbóth Sándor 339 Assurbanipál 9 Attila 34 Attlee, Clement Richard 220 Augustus 24 B Bach, Alexander 183 Bacon, (Francis 115 Bajcsy-Zsilinszky Endre 257 Bánki Donát 190, 339 Barabás Miklós 172 Barankovics István 346 Bárány Róbert 340 Bárdossy László 256 Baross Gábor 187 Bartók Béla 248 Báthori Zsigmond 126 Báthory István 118 Batthyány Kázmér 184 Batthyány Lajos 176 Batthyány Tivadar 342 Bay Zoltán 339 Békésy György 340 Bell, Alexander 163 Bem, Józef 180 Benczúr Gyula 191 Beneš, Eduard 206 Benz, Karl 163 Bernini 100 Bethlen Gábor 126 Bethlen István 245 Bibó István 275 Bíborbanszületett Konstantin 67 Bíró László 339 Bismarck, Otto von 156 Blaha Lujza 192 Bláthy Ottó 190 Boccaccio 56 Bocskai István 122 Boleyn Anna 107 Bólyai János 339 Bonfini, Antonio 89 Borsos József 172 Bosch, Hieronymus 57 Bölcs Leó 67 Böszörményi László 342 Brandt, Willy 225 Brezsnyev, Leonyid Iljics 234 Bródy Imre 339 Brueghel 57 Buddha, Gautama Sziddhártha Sákjamuni 9 Buharin, Nyikolaj

9 Mutató 2. Tárgymutató 48-as (szélsőbal) Párt as Függetlenségi Párt 342 A Aacheni béke 110 Abszolutizmus 104 Absztrakt művészet 330 Adminisztrátori rendszer 169 Adósrabszolgaság 15 Adósságválság 290 Agrárolló 247 Agrárproletariátus 251 AI 348 Akadémizmus 328 Akcse 120 ALALC 353 Alkotmány 109 Alkotmánybíróság 294 Alkotmányos monarchia 109 Állam 10 Állami anyakönyvezés 189 Államnemzet 174 Államnyelv 169 Államosítás 266 Állampolgári jogok 293 Államvallás 33 Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 271 Állandó hadsereg 134 Allódium 37 Állóháború 199 Általános Munkásegylet 342 Általános Munkáspárt 343 Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) 354 Amerikai Államok Szervezete (OAS) 351 Amnesty International 348 Amnesztia 278 Anabaptista 98 Anarchizmus 150 Anglikán egyház 108 Anglikán vallás 99 Annales 90 Antant 161 Antibolsevista Comité (ABC) 355 Antifasiszta koalíció 222 Antiszemitizmus 212 Antitrinitárius 99 ANZUS 348 Apát 46 APEC 353 Apella 18 Apostol 32 Áprilisi törvények 177 Arab liga 348 Arabeszk 49 Aranybulla 75 Areioszpagosz 16 Árforradalom 96 Arisztokrácia 15 Art Deco 329 Asszimiláció 188 Ateizmus 114 Atlanti Charta 348 Atomcsend-egyezmény 348 Atomsorompó-szerződés 348 Augsburgi vallásbéke 104 Autonómia 268 Avantgárd 329 ÁVH 271 Avicitas 82 Azték civilizáció 94 Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 353 B Babiloni fogság 11 Bagdadi paktum 348 Balkáni háborúk 161 Balközép Párt 341 Bán 75 Bandérium 81 Bandungi konferencia 230 Bányabér 80 Bányaváros 81 Báró 74 Barokk 99 Bauhaus 329 Bécsi kongresszus 147 Bég 63 Békepárt (1843) 182 Békepárt (1943) 345 Bekerítés 96 Bencés rend 45 Beneficium 36 Beneš-dekrétumok 268 Berlini kongresszus 158 Besenyők 70 Beszolgáltatás 271 Betelepítés 134 Bevett vallás 125 B-lista 266 Bocskai végrendelete 123 Bolsevik 215 Bostoni teadélután 155 Börze 208 Brahmanizmus 11 Brezáni kiáltvány 131 Brezsnyev-doktrína 236 Bulé 16 Bulla 75 C CEFTA 353 Céh 51 Céhmester 51 Censor 22 CENTO 348 Centralizáció 184 Centrum 96 Cenzúra 169 Cenzusos választójog 177 Ciszterciek 45 Clemenceau-jegyzék 243 Cluny reformok

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. Helyi tanterv EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. ÉVFOLYAMON Kiegészítése a gimnáziumi osztályok számára (nyelvi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér 1. Az ókori Kelet civilizációi; a civilizációk jellemzői (írás, politikai intézmények, tudomány,

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem - mint múltismeret - a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Történelmi ismeretek (9. évfolyam)

Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Az skor és az ókori Kelet A homo sapiens megjelenése Az élelemtermelés kezdetei Kr.e. 3000 körül Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. század Kr.e. 525 Kheopsz, II. Ramszesz Hammurapi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:.

FELADATLAP. című vetélkedőhöz. Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából. A csapat neve: Csapattagok:. Az utat én akartam, mert engem akart az út. FELADATLAP a Magyar felfedezők és utazók című vetélkedőhöz Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulója alkalmából A csapat neve: Csapattagok:..... A csapat

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között?

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? A zsákmányoló ember a természettıl vette el a javakat. Fı foglalkozása a győjtögetés, halászat és vadászat volt. A termelı ember maga állította

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől INDIA MŰVÉSZETE i.e. III. évezredtől ÁTHALAD RAJTA A GANGESZ ÉS AZ INDUS. NEVÉT AZ UTÓBBIRÓL KAPTA. ŐSLAKÓI A DRAVIDÁK VOLTAK. KR.E. 1500 KÖRÜL JELENT MEG AZ ÚJ HÓDÍTÓ NÉP AZ ÁRJÁK. India nagy vallásai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A nem alfabetikus írásrendszerek

A nem alfabetikus írásrendszerek Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek Mezopotámiai, egyiptomi, krétai, azték, maja, kínai, k japán írás s törtt rténete Felhasznált lt irodalom Kéki Köpeczi Bócz: : Az írás s törtt rténete

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

3. forduló. 1. feladat 30 pont

3. forduló. 1. feladat 30 pont 3. forduló 1. feladat 30 pont 1. Kinek az uralkodása idején állították forgalomba a delizsánszot? a.) Mátyás király b.) II. József c.) Mária Terézia d.) I. Lipót 2. Az első próbaképpen forgalomba helyezett

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Bárány Balázs, Bella Tibor, Dehény Mária, Estók Julianna, Fodor Tamás, Huczek Lajosné, Sajdikné Béla Gyöngyi,

TÖRTÉNELEM 5-12. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Bárány Balázs, Bella Tibor, Dehény Mária, Estók Julianna, Fodor Tamás, Huczek Lajosné, Sajdikné Béla Gyöngyi, TÖRTÉNELEM 5-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Bárány Balázs, Bella Tibor, Dehény Mária, Estók Julianna, Fodor Tamás, Huczek Lajosné, Sajdikné Béla Gyöngyi, TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. OSZTÁLY Témakör:

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN MTA-BKÁE KOMPLEX JÖVŐKUTATÁS KUTATÓCSOPORT FÜZETEK 2. ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN Szerkesztette: Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás A füzetsorozat az MTA Támogatott Kutatóhelyek

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK

UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben