Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Archaikus művészet. A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek"

Átírás

1 A művészet kezdetei. Furcsa kezdetek TÖRTÉNETI KORSZAKOLÁS: A paleolitikum művészete: vadásztársadalmak kora (őskőkor kezdete: 2,5 millió évvel ezelőtt) Felső paleolitikum (Kr. e Kr. e ) éven keresztül állatszellemek uralta hiedelemvilág: barlangfestmények kora Neolitikum (Kr. e ) földművelés, állattenyésztés elterjedése Közel-Keletről Az alkotás funkciója: mágikus rituális cél A képmás varázserejébe vetett hit Archaikus művészet Kőidol, évvel ezelőtt Kéregfestményt készítő ausztrál bennszülöttek Az archaikus művészet konceptuális (fogalmi) művészet A barlangi művészetről alkotott hipotézisek: vadászmágia; sámán szertartások Lascaux-i barlang (részlet) Kr. e k.

2 A barlangi művészet fennmaradt alkotásainak döntő része (kb. 80%-a) a Magdaléni kultúra korában keletkezett: éve Altamira ( évvel ezelőtt) Őskori plasztika A Tuc d Audoubert barlang bölényfigurái Rénszarvasagancsból formázott bölény (kb. 10 cm, dárdavető töredék) ével ezelőtt Csontból faragott lándzsavető Kb évvel ezelőtt Őskori női idolok ( vénusz-szobrok ) Kr. e Termékenységi jelentéskör Az európai neolit-kori építészet A megalitikus kultikus építészet alapformái: menhir kőoszlop ; cromlech kősor Dolmen kőasztal Trilit három kő

3 A megalitikus kultikus építészet Stonehenge rekonstrukció A III. fázis alaprajza és tájolása Stonhenge, Kr. e k.- Kr. e Törzsi művészet Formai, technikai gazdagság A művészet története nem a technikai készség fejlődését mutatja, hanem az eszmék és szükségletek változásait Nigériai bronzszobor, XV. sz. Ausztrál törzsi művészet Maori fafaragás. XIX. sz. Inka agyagedény VI. sz. Sziklafestmények és geometrikus díszítésű csurunga kő

4 A közel-keleti folyamvölgyi államok (Kr.e. IV. évezredtől) Az ókori keleti birodalmak művészete Mezopotámia művészete Ur, mezopotámiai város a Kr.e. 3. évezred elején; központja a zikkurat, a holdisten, Nanna temploma (rekonstrukciós rajz) A zikkurat: A vihar hegyorma ; Kötelék ég és föld között Mezopotámia templomtípusa: a zikkurat

5 Mezopotámiai szobrászat (sumer, asszír) Mezopotámiai szobrászat (asszír) Kr.e k., Gudea enszi Kr. VII. sz. Asszír dombormű. Asszúrbanipál lovasserege Kr.e. VIII. sz., Horszabadi palota kapuőrző lamasszu Kr.e. VII. sz. Asszurbanipal egy szárnyas géniusz kíséretében Az egyiptomi templom Egyiptomi művészet: Művészet az öröklét számára Gombrich Az öröklét egyiptomi elképzelése: vallási ihletésű; az istenek erejének megújulásához és a halottkultuszhoz kapcsolódik Valószerűség és mértani szabályosság Edfu, Hórusz-templom (Kr. e. III. sz. Kr. I. sz.) Alaprajzában, tér- és tömegalakításában az óbirodalmi hagyományokat követi: szimmetriatengelyre felfűzött téregységek sorozata Edfu, Hórusz-templom

6 Portré-szobrászat a halottkultuszban A szobrász elnevezése: az, aki életben tart Szobrászat a halottkultuszban Női portré, Gizeh, Kr. e Férfi portré, Kr.e k. Kephrén fáraó és Hórusz Egyiptom, Kr.e k. Menkauré fáraó és felesége Kr.e k. Rahotep és Nofret sírszobra (Óbirodalom, Kr.e k.) Az egyiptomi domborműszobrászat Az egyiptomi síkművészet: tudatos művészi program eredménye; a háromdimenzióra utaló ábrázolási megoldások kiszelektálása. (Gombrich: Művészet és illúzió. Gondolat ) Naht felügyelő sztéléje Kr. e k., XI. dinasztia, a Középbirodalom kora Formai jellegzetességek: síkszerűség (két dimenzió), legnagyobb felületek törvénye, dekorativitás, sematizmus Kötélhúzó férfi ábrázolása. Masztaba dombormű az Óbirodalom korából, Kr.e k.

7 Az Amarna-kor művészete Ehnaton (IV. Amenhotep) fáraó (Kr.e ) monoteista vallási reformja Aton-kultusz (naphimnuszok) Egyiptomi festészet Az ismert, tudott dolgok ábrázolása pontos megfigyelés alapján: konceptuális művészet A művész feladata az ismeretek tökéletes vizuális megörökítése: konvenciók, sémák szerepe. Ehnaton portré-szobra Nofretete (befejezetlen) portré-szobra Sírkamra festmény, Kr. e k. Egyiptomi festészet Funkció: a sírkamrában az élet jellegzetességeinek ábrázolása Cél: nem az egyszeri jelenség, látvány megörökítése hanem a tipikus, időtlen esemény ábrázolása Formai jegyek: síkszerűség, kétdimenziós ábrázolás, stilizáció, dekorativtás KONCEPTUÁLIS művészet Sírkamra falfestménye az 1. sz. Thébai sírból (Kr.e. XIII. sz. eleje) Szennedzsem sírja, mitikus aratási jelenet Egyiptomi sírkamra festmény részlete. Khnumhotep sírja, Kr.e k. Kompozíciós sávok: különböző tér- és időbeli események; síkhatás, legjellemzőbb felületek ábrázolása

8 Ókori Kelet A nagy folyamok mentén - Tigris és s Eufrátesz között, k a Nílus N völgyv lgyében - megtelepült lt népek n gazdasági gi életének alapja a földművelés. A terület csapadékban szegény nagyszabású öntözőrendszerek Hatalmas munka rabszolgák k tömeget írányítás, fékentartf kentartás jól l szervezett központosk zpontosítás Zsarnokuralmi rendszer főtisztviselők, papság, hivatalnokok Elő Ázsia, Kisázsia, Afrika északkeleti vidékei

9 Legjelentősebb zsarnokbirodalmak: Egyiptom Mezopotámia Sumér r birodalom Babilónia Asszíria Perzsia Egyiptom Egyiptom a Nílus N völgyv lgyében fekszik, Afrika északkeleti részr szén. Éghajlata: sivatagi Földjét t a Nílus N évenkénti nti áradása teszi termékenny kennyé Területe gazdag kemény, jól j l megmunkálhat lható kőben építkez tkezéseknél átveszi a fa és s az agyag helyét Tudomány: Naptárrendszer (365 nap) Csillagászati szati ismeretek Nílus áradása Matematika, geometriai szerkesztések, sek, tízes t számrendszer fontos az építészetben Orvostudomány Írás: hieroglif, hieratikus, démotikusd

10 Az egyiptomi művészet m korszakai Archaikus kor i. e. IV. évezred végéig v tart (I.-II. II. dinasztia) Óbirodalom kora i. e (III.-IV. IV. dinasztia Főv.: F Memphisz) Középbirodalom i. e. III. évezred végétől v l a II. éve. közepk zepéig (XI.-XII. XII. din. Főv.: F Théba) Újbirodalom i. e. II. éve. Második M fele (XVIII.-XX. XX. din.) Késői i birodalom i. e. VII.-30. sz. (Kleopátra bukása) Az egyiptomi társadalom fáraó hivatalnokok papok hadsereg vezetői írnokok előkelők kézművesek közemberek parasztok rabszolgák

11 Képzőművészeti alkotásaik rendeltetésük szerint elsősor sor-ban a túlvilt lvilági életet szolgálj lják A A templomokban a domborművek s a szobrok az e világban szerzett érdemeket örökítik át t a túlvilt lvilágba. A A sírkamrs rkamrában a képek k az elhunytnak adják meg mindazt, amire a halál l utáni élet teljességéhez szüks ksége lehet. Jellemző,, hogy az emberi alak feje profilban, teste előln lnézetben,, lábai l szintén oldalnézetb zetből l látszanak. l Az egyiptomi építészet művészi m feladatai Templomok Sírépítmények Masztabák Piramisok Barlangsírokrok Lakóépületek Emléképítmények

12 MEZOPOTÁMIA Elhelyezkedése: Közel- Kelet -Tigris Eufrátesz völgye i.e sumerek és akkádok telepednek meg Főváros: Babilon Írás Hammurabi (i.e ) Törvénykönyve és művelődéstörténeti jelentősége Vallás Nevelés

13 Irodalom Gilgames-eposz sumer-akkád eposz. Az ókori keleti költészet legterjedelmesebb és legnagyobb művészi értékű eposza. Zene Építészet - Zikkurat

14 Az Óbabiloni Birodalom (Hammurapi és törvénye) Készítette: Fülöp Zoltán: Előzmények: - Nomád népvándorlások kora Mezopotámiában Kr.e ig tartott. Nomádokat akkoriban vonzzák a gazdag területek. Zagrosz-hegységnél tőrnek be. Elsőként a Guti népcsoport jön be és az Akkád birodalmat elsöprik, ami az 1. ország volt a Földön. - Majd a Sumér civilizáció megint feltámadt, de Kr.e ben az Amarru nomád nép jön és végleg elszállnak. Óbabilon kialakulása kr.e Óbabiloni birodalom kr.e Keletkezése: - Kr.e XVIII. századra Babilon uralkodói újra egyesítették Mezopotámia egész területét. - Az egyik legismertebb uralkodó Hammurapi volt, aki Kr.e as években uralkodott. A kor legjelentősebb törvénygyűjteményét állította össze. Amiből elénk tárulnak a jogilag és vagyonilag differenciált társadalmi sajátosságai. A törvénytábla 205 -ból áll. A törvény azért fontos egy államnak, hogy az állampolgárok biztonság érzését fokozza, Ami a belső rend szilárdításához fontos, de hogy be legyen tartatva a törvény kellett az igazságszolgáltató ág is, a bíróság. Ezek a törvények írott formában vannak, ami azt jelenti, hogy nem csak aznapra, hanem másnapra is érvényes volt, mellesleg az emberek tudták, hogy milyen bűncselekményért mit kapnak. Legfontosabb törvényei: 1 *Van bíróság, de ha valakit bizonyíték hiányában vádolsz meg, téged végeznek ki. 8 *Védi a magántulajdont. Lopás esetén x10-es, x30-osan kell kifizetned, de ha nem tudod kivégeznek.

15 15 *Társadalmi osztály kiderül: király-papság-szabadokmuskénumok(félszabadok)-rabszolga. 21 *Tetten érnek bármilyen bűncselekvény elkövetése közben, akkor nincs bíróság, helyben kivégeznek. 195 *Fiúnak tisztelnie kell az apját. Nem veheti el tőle a hatalmat és az örökséget *Talio-elv: Szemet-szemért, fogat-fogért. Rendkívül szigorú volt,de sikeres. A belső rend teljesen megszilárdult. - Törvényoszlop tetején van egy dombormű: relief. Despota uralkodó volt, hisz az oszlopon úgy ábrázolják hogy, fej magasságban van az istenükkel. Már nem kellett neki a királyitanács, mert egyedül döntött mindenről. Én ember vagyok az Isten szemében, de isten vagyok az emberek szemében 2. Bukása és újjá születése: Hammurapi Kr.e körül halt meg. Hettiták betörtek északon és győztek. Okok: - Civilizált korban övéjük volt az első lovas hadsereg. - Vas korszakban éltek ami x1000 olcsóbb mint a bronz. Hettiták tovább mentek. A Kassa népcsoport elfoglalta a területeket és megalapították Közép-Babilont. Ellenőrző kérdések Milyen nomád népcsoport vándorlásról tudunk a Kr.e es években? Melyik népcsoport tört be elsőnek és melyik államot támadta meg? Melyik uralkodó volt a leghíresebb a Kr.e XVIII. században, mettől-meddig uralkodott és hogy hívják a törvény táblán lévő domborúművet? Miért volt fontos ez a törvény? Mikor lett vége óbabiloni birodalomnak, és mi történt? Melyik népcsoport foglalta el a területet?

16 Palesztina és Főnícia -A Jordán folyómentén és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódóhegyes vidék palesztina. -Ezt a földet kánaánnak nevezték. -A Kr.eXIII. században lépett szövetségre a 12 zsidó(héber) törzs. Készítette: Ákos László -ekkorez a terület Egyiptomi fennhatóság alatt állt. -történetének legfontosabb forrása a biblia. -Azótestamentum szerint Ábraháma mezopotámiai Úr városából menekült Kánaán felé. Idős korában született egy fia Izsák.Az ó gyermeke volt Jákob akinek 12 fia 12 zsidótörzset jelképezi. Az éhínség elől Jákob fiai Egyiptomba vándoroltak. A legkisebb testvár József jóvoltából szépen gyarapodtak de ezt az egyiptomiak nem nézték jószemmel ezért elrendelte a fáraó, hogy a zsidó gyermekeket öljék a Nílusba. Ekkor Mózest egy gyékénykosárban megtalálta a fáraóleánya élőkelőférfi lett belőle. Később egy konfliktusban vérei mellé állt és menekülnie kellett. A Sínaifélszigeten kóborolt amikor Jahve a zsidóisten égőcsipkebokor formában megjelent előtte és felszólította, hogy hozza ki a népét Egyiptomból. Mózes nagy nehézségek árán sikerült a zsidókat Kánaán földjére vezetnie de ő már nem léphetett be és isten törvényeket is adott a zsidóknak(tízparancsolat) -A zsidók legyőzték az őslakosokat majd a filiszteusok ellen harcoltak. Kr.eX.századraalakult ki a zsidóállam Jeruzsálem székhellyel. Dávid utóda, Salamon tette despotikussáa királyi hatalmat. Nevéhez fűződik a a jeruzsálemi templom megépítése. -Salamonhalála után az ország 2 részre szakadt: Az északi Izraelreés a déli Júdeára. A romlóéletkörülmények és a vezetőréteg eltávolodása Jahve kultuszától a lakosság elégedetlenségéhez vezetett. Ekkor léptek fel a látnokok akik magukat isten szóvivőjének mondták és maguk köré gyűjtötték a népet és Isteni büntetésről beszéltek. -Ésakkor a megerősödött Asszír birodalom elfoglalta Izraelt(Kr.eVII.század). Izrael lakosait Asszíriába hurcolták és Júdea csak nagy adófizetés és teljes behódolás árán menekült meg ettől a sorstól. Ekkor a vezetők kiegyeztek a próféta mozgalommal és csak Jahvéttisztelték és őt ismerték el egyetlen zsidó istennek.

17 Az újonnan megalakuló Újbabiloni birodalom hamar elfoglalta Júdeát és Jeruzsálemet majd a szentélyeiket lerombolták és Júdea lakóit Babilonba deportálták. (Kr.eVI.sz). Ennek az Újbabiloni birodalmat megdöntő perzsák vetettek véget akik hazaengedték a zsidókat,akik újjáépítették szentélyeiket. Ez alatt az idő alatt a zsidóhit tisztán egyistenhitéváltozott akik csak Jahvét ismerték el istenüknek -Főníciaa földközi-tengerésa Libanoni hegység között el található. -A csapadék lehetővétette itt az öntözés nélkül megteremjena gabona. -szőlőt,olajfát,fügét termesztette a domboldalakon.értékesfák teremtek meg itt pl:cédrus,libanoni tölgy. E két fa nélkülözhetetlen volt a hajóépítéshez és az építkezésekhez. -Föníciasziklás hegyek által elválasztott városállamokból állt, melyek között a közlekedés tengeri úton történt. A főbb városállamok a következők voltak: Akkra, Türosz, Szidón, Bübloszés Aradosz. Nem tudni, vajon a föníciaiak önállóetnikumként tekintettek-e önmagukra. Városállamaik politikailag önállóak voltak. -Főníciafontos kereskedelmi útvonalak találkozásánál feküdt -a partvidék lakói kihasználták a kedvező lehetőségeket és hajókkal bejárták a távoli vizeketéselvitték hazájukba a távoli kincseket a tenger fuvarozóiváváltak sorra alapították a kereskedelmi telepeket(karthagó) A kereskedők legmaradandóbb alkotása a hangjelölőírás volt. Kr.e 1100 táján Bübloszban dolgozták ki a 22 vonalas jelből álló írást. Ez az abc alapjai a héber és arab írásnak. -Föníciaifeliratokat számos, a Mediterráneumkörnyékén találhatókorábbi föníciai város és gyarmat területén találtak, mint például a ma LibanonbanelhelyezkedőBübloszban, és a tunéziaikarthágóban. A később felfedezett leletek az ókori Egyiptombantörtént használatot is igazolják.

18 Az ókori Kína tört rténete Kína az egyik legősibb civilizáció. A Sárga folyó évenkénti áradásai során lerakott termékeny hordalékon már az i. e. 6. évezredbenkialakult a földművelő életmód. Kína a világ legősibb folyamatos civilizációja, amely már az ókorban önálló kulturális egységet alkotott, és igen fejlettnek számított. Számos, Európában csak jóval később megismert találmány (iránytű, papír, nyomtatás, puskapor, porcelán, selyem) már az ókorban ismert volt Kínában. Az egységes birodalom (i.e. 221-es) megalakulása óta lényegében egységben, a különböződinasztiák vezetésével és a többi kultúrától elzárva fejlődött egészen a 19. századig, amikor is az angolok félgyarmati sorba taszították.

19 A mondabeli elsőkínai császár Huang Di(Huang Ti), i. e banalapította meg az elsőkínai államot a mai Pekingkörnyékén. Ezután kialakult a többi kínai királyság is. I. e. 221-re táján a Qin(Csin)állam Qin Shi Huangdi(Csin Si Huangti)vezetésével legyőzte a többi tizenegy nagy fejedelemséget, létrejött az egységes kínai állam. Ez a császárság sokféle etnikumot egyesített, de kifeléjól védhetővolt: keletről a tenger, délről az áthatolhatatlan erdőségek, nyugatról a hegyek határolták. Mindössze északról volt sebezhető. A nomádnépek támadásait kivédendőépült meg az i. e évszázad között a kínai nagy falerődrendszer, melynek egységesítése Zheng császár érdeme.

20

21 Ókori-Keleti civilizációk 1, Földrajzi viszonyok: Hol alakultak ki? a.) - termékeny félhold: olyan földrajzilag körülhatárolható terület, melyen a legkedvezőbbek voltak a termeléshez az éghajlati feltételek. Az Ókori-Kelet Összefoglalás. b.) - folyók mentén öntözéses földművelés (csatornák, gátak) Ókori- Keleti civilizáci ciók- földrajzi viszonyok folyók Tigris-Eufrátesz Nílus Indus-Gangesz Kék és Sárga folyó Földközi tenger civilizációk Mezopotámia: Sumerok, Akkádok, Babiloni birodalom. Egyiptom India Kína Fönícia, Palesztina

22 Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség 2. Kulturális örökség: (általános) a.) - állam: olyan intézmény, melyben egy erre hivatott csoport irányítja a termelést (munkát) és az elosztást. b.) - írás: Egyiptom: hieroglifák képírás Mezopotámia: ékírás törvények (Hammurapi törvényei) Fönícia: 22 msh. álló hangjelölő írás c.) - építészeti emlékek Egyiptom: piramis, szfinx Mezopotámia: zikkurat (toronytemplom) Palesztina: Salamon temploma (Siratófal) Babilon: Istar kapu d, - vallás (általában sokistenhit - monoteizmus ) Izreal: zsidó - egyistenhit India: hinduizmus, buddhizmus e, - naptárak 3, Legjelentősebb kulturális értékek: Sumerok: templomgazdaság, ékírás, matematika, csillagászat, toronytemplomok

23 Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség sumer ékírás Akkádok: az első birodalom: olyan államalakulat, mely leigáz más népeket, területüket pedig beolvasztja. Babiloni birodalom: Hammurapi törvénykönyve (Kr.e k.) Fönícia: gyarmatosítás, 22 msh. álló hangjelölő írás. Késztermék, pénz nyersanyag, munkaerő Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség Egyiptom: piramisok, hieroglifák, matematika, csillagászat. 22 msh. álló föníciai írás Palesztina: zsidó vallás egyistenhit. Az európai kultúra a zsidó-keresztény erkölcsön alapul. (erkölcs a viselkedésünket befolyásoló, illetve annak megítélését segítő szabályrendszer.) piramis: gúla alakú, kultikus építmény, a fáraók temetkezési helye.

24 Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség Kína: Nagy Fal, Cseréphadsereg, puskapor, iránytű, selyem, papír. Ókori-Keleti civilizációk- kulturális örökség India: kasztrendszer, hinduizmus, buddhizmus, arab számok, sakk

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Mezopotámia művészete Ókor-2

Mezopotámia művészete Ókor-2 Mezopotámia művészete Ókor-2 Mezopotámia művészete I.e. III. évezredtől - I.e. IV. század Építészet Ó-Babilónia - agyag, égetett tégla, nád - mozaik, mázas cserép burkolat Zikkuratok (Toronytemplomok):

Részletesebben

Az ókori Mezopotámia művészete

Az ókori Mezopotámia művészete Az ókori Mezopotámia művészete Mezopotámia művészetének korszakai Őstörténet Kr. e. 4500-2800 Ósumer kor Kr. e. 2800-2350 Akkád kor Kr. e. 2350-2200 Újsumer kor Kr. e. 2200-2000 Óbabiloni Birodalom Kr.

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak

2. Az újkőkor - emberré válás és az írást ismerő kultúrák közötti időszak korszakolás: kőkorszak 1. óra I. Az őskor és az ókori Kelet A civilizáció hajnala - Kr.e. 8-évezred tája az ember fejlődése (Mit jelent a fejlődés?) > eszközök, növények termesztése, állatok tenyésztése - Hol? Közel Kelet, Kína,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos Bútorasztalos 54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A nem alfabetikus írásrendszerek

A nem alfabetikus írásrendszerek Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek Mezopotámiai, egyiptomi, krétai, azték, maja, kínai, k japán írás s törtt rténete Felhasznált lt irodalom Kéki Köpeczi Bócz: : Az írás s törtt rténete

Részletesebben

Egyiptomi szobrászat és festészet

Egyiptomi szobrászat és festészet Egyiptomi szobrászat és festészet ? Ez a szobor őrizte azt ládát, amelyben a belsőszerveket tartalmazó edények voltak Anubisz Ez a szobor őrizte azt ládát, amelyben a belsőszerveket tartalmazó edények

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Tudománytörténet. 1. Előadás Őskor

Tudománytörténet. 1. Előadás Őskor Tudománytörténet 1. Előadás Őskor Tudománytörténet előadás Óraszám/hét: 2 Kreditszám: 2 Tantárgyteljesítési követelmény: kollokvium Évközi feladatok: zh + beadandó dolgozat + kiselőadás (Határidő: 2012.

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora.

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora. Tartalomjegyzék Elôszó... 3 Feladattípusok... 4 1. A történelem forrásai... Az õskori ember 2. Az õskõkori ember mindennapjai... 8 3. Az újkõkori változások... 4. Mesterek és mûvészek... 11 5. dõmérés

Részletesebben

UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK

UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

1. Írj az olvasottak alapján a Kheopsz-piramis rajzához magyarázatot!

1. Írj az olvasottak alapján a Kheopsz-piramis rajzához magyarázatot! EGYIPTOMI MÛVÉSZET Óbirodalom i. e. 2635 2155 I. Átmeneti kor i. e. 2155 2040 Középbirodalom i. e. 2040 1785 II. Átmeneti kor i. e. 1785 1552 Újbirodalom i. e. 1552 1070 17 PIRAMISOK Egyiptom elsõ nagy

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok.

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. szeptember 8. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Szinte minden oldalról természetes, nehezen

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Kultúrtörténet Déry Attila

Kultúrtörténet Déry Attila Kultúrtörténet Déry Attila Az időjárás változásának hatása a kultúrára A megismerés alapjai rádiokarbon vizsgálat (W. F. Libby, 1840-es évek) oxigén-izotóp vizsgálata (H. C. Urey 1947) paleobotanika paleozoológia

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETE

MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETE folyók közötti ország kr.e. 3 500 300 között A Tigris és az Eufrátesz közötti területen, Mezopotámiában az ókor folyamán sokszínű művészet jött létre: MEZOPOTÁMIA MŰVÉSZETE 1 MEZOPOTÁMIA CIVILIZÁCIÓK TERÜLETI

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez

Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez Kiegészítő ismeretek az Egyiptom című fejezethez Egyiptom egy hatalmas oázis, mely kb. 2000 km hosszan terül el a Nílus két partján. Egyiptom térképe Maguk az egyiptomiak Kemetnek, azaz fekete földnek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Portfólió. Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola. Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév

Portfólió. Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola. Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév Portfólió Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Történelem, 9. évfolyam 2013. I. félév I. ESSZÉ 1. RÖVID FELADAT: A feladat az ókori keleti vallásokhoz kapcsolódik. (2009, május - középszint)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított és előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Iszlám művészet. isz. 7-17. század

Iszlám művészet. isz. 7-17. század Iszlám művészet isz. 7-17. század Az iszlámról Iszlám = monoteista vallás (5 világvallás) Allah a hívők egyetlen istene Mohamed az isten prófétája Korán az iszlám szent könyve Kalifa muzulmán pap (helyettes)

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

A természeti népek földrajzi ismeretei. Dr. Lakotár Katalin

A természeti népek földrajzi ismeretei. Dr. Lakotár Katalin A természeti népek földrajzi ismeretei Dr. Lakotár Katalin Földrajzi ismeretek fejlődése környezet folyamatos tágulása tények, folyamatok, össze- függések ismeretének bővülése felfedezéstörténet Földrajzi

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is.

Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is. A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szaktörténeti és szakismereti vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdéskörre. Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti

Részletesebben

A folyam menti kultúrák írása

A folyam menti kultúrák írása Szó- és szótagírás A folyam menti kultúrák írása A képírás jeleihez legtöbbször ugyanaz a jelenés kapcsolódott egy adott népnél, kultúránál, lassan az egyes jelek és szavak összeforrtak. Ez vezetett el

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban 1. feladat Írja be a táblázatba a szerzők neve mellé a műveik címét és a mű orvostörténeti vonatkozását jelző

Részletesebben

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Korszakai: Preklasszikus kor i.e. 3000 - i.sz.300 Omlékok kora Klasszikus kor

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 MŰVÉSZETTÖRTÉNET ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 1 Ismertesse az őskor művészetét! Az őskori ember művészete, hitvilággal kapcsolatos építészet; termékenységgel kapcsolatos szobrászat; vadászmágiával

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ KONFERENCIA Pécsi Tudományegyetem, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék 2011. szeptember 29. ELŐADÁSÖSSZEFOGLALÓK

ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ KONFERENCIA Pécsi Tudományegyetem, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék 2011. szeptember 29. ELŐADÁSÖSSZEFOGLALÓK ÓKORI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ KONFERENCIA Pécsi Tudományegyetem, Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék 2011. szeptember 29. ELŐADÁSÖSSZEFOGLALÓK MEZOPOTÁMIA CSABAI ZOLTÁN Utcanevek Babilónia városaiban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben