Informatikai Központ. Hírlevél II. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatikai Központ. Hírlevél II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Informatikai Központ Hírlevél II. évfolyam 1. szám Májusi eső... tartalomból: M ár sok víz lefolyt a Dunán legutóbbi decemberi jelentkezésünk óta, amelynek egyik hozadéka és reméljük nem hordaléka, hogy több szervezeti egységgel együtt magasabbra léptünk az intézményi élet és organogram szintjén is. Ezzel együtt lett új nevünk és új logónk, amint azt fenti ábra is mutatja. Ez utóbbiról még néhány gondolat, mielőtt valaki baltának nézi ;-). Ez egy fiatalos, dinamikus csapat szimbóluma, amely az Innovációt tűzte a zászlajára és büszke a gyökereire! Fejlődésük töretlen, szinte a semmiből nőttek fel és mára világítótoronyként meghatározó szerepet töltenek be az Informatika tengerén! De természetesen nem ez volt az oka, hogy már négyet kellett lapozni a RIK naptárban ;-), hogy ismét hallassunk magunkról, pontosabban az intézmény informatikai életéről. Számos projekt indult el gőzerővel, megrengetve a Líceum alapjait a szó igazi és átvitt értelmében is. Idei első számunkban kitekintünk a főiskola falain túli világba is, hogy visszacsöppenve a mindennapok szürke valóságába értelmezni tudjuk Madách gondolatát, hogy az Élet értelme a küzdés maga. Soós Tamás Líceum a Természettudományért címet viselő Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP Projekt keretében, március 10-től intézményünk nagyszabású átalakításon esik át. z átalakítás a Líceum udvar térköveinek felszedésével kezdődött meg. munkálatok a mélyföldszinten folytatódtak, amely kapcsán a főbejáratot és az udvar közötti aulát egy alagúttal látták el, a tehergépkocsi forgalom miatt. Április elsejével megkezdődtek a Líceum főbejárat felőli munkálatai, amelyek nagy költözködést vontak maguk után. Erre a határidőre ki kellett üríteni a földszint Eszterházy tér felé eső irodahelyiségeit. Tanulmányi és Információs Központ e s h e l y s é g e i b e n t a l á l h a t ó irodái átmenetileg a 117-es terembe költöztek, míg a 132-es helyiségben tartózkodó TIK pénzügyi csoport az Énekzene májusi eső aranyat ér, mondta a paraszt és kiúszott a vetésből Grafiti Lakva ismerszik meg az ember :) 126-os termébe vándorolt át. 103-as teremcsoport (BTK dékáni egységek) a Központi Könyvtár Természettudományi Szakrészlegébe (112-es terem) költözött back office jelleggel. Ebben a helyiségben kapott helyet a Nemzetközi Kapcsolatok Központja, valamint a Líceum Kiadó irodája. költöztetésbe bekapcsolódott az Informatikai Központ is, hiszen az infrastruktúra áttelepítésért mi voltunk a felelősek. Feladatunk a telefon- és informatikai hálózat áttelepítése volt. költöztetés zökkenőmentesen, határidőre lezajlott. munkálatok folytatódnak, a költözésekkel kapcsolatban felmerülő telefon- és informatikai hálózat áttelepítéssel kapcsolatban kérem továbbra is forduljanak az Informatikai Központ csapatához bizalommal. Varga Tamás Előszó 1 Lakva ismerszik meg az ember :) 1 vatar szindróma 2 TÁMOP VIR helyzetjelentés ISC nyereménysorsolás 2 3 Dolgozóink oktatása 3 Microsoft Tech-Day 3 Hosszú útra megyek... 4 Vírusok, spamek és egyéb riadalmak IV. 4 e-szemét 5 Informatika az otthonunkban datszivárgás az IBP tükrében 5-6 IMPRESSZUM z IK Hírlevél az Informatikai Központ időszaki kiadványa. Felelős kiadó: Soós Tamás Főszerkesztő: Nyeste Gábor szöveget gondozta: Czeglédi László hírlevél csak elektronikus formában jelenik meg. korábbi számok letölthetők az ik.ektf.hu oldalról. Észrevételeiket, javaslataikat a h e l p d e s e k t f. h u elektronikus címre várjuk. 7

2 2. oldal z VIR projekt működési modellje: I gaz, hogy az Oscar gálán leszerepelt a film, de aki látta, az elgondolkodik a mű után. Egyrészt a szokásos amerikai elnyomást lehet kiemelni, másrészt a technikai tudást. z informatika napjainkban elképesztő eredményeket ér el, és mondhatjuk, hogy csak a fantázia szabhat határt. Ebben a cikkben nem innen közelítem meg a filmet, hanem egy emberibb szemszögből. Bizonyára ismerős a történet, de röviden összefoglalom. Valahol az univerzumban létezik egy édeni bolygó, Pandora, amelyet a nyersanyag készlete miatt katonák szállnak meg, egy tudóscsapattal támogatva, akik megismerkednek a Navy fajjal. Természetesen a helyiek nem hagyják a bolygót kizsákmányolni, de sajnos a technikai előny az idegeneknél van. Navy-k szimbiózisban élnek a bolygólyukkal és ennek a filmben nagyon látványos megnyilvánulása, hogy a farkuk végén lévő interfészen keresztül kapcsolatot tudnak létesíteni szinte minden vatar szindróma TÁMOP VIR helyzetjelentés z 1700-as évek második felében épült Líceum felújításával párhuzamosan egy kevésbé látványos projekt, az dattár lapú Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése is folyik. TÁMOP pályázat mellékletében szereplő VIR követelményeknek megfelelve, a főiskolán is elkezdődött a saját adattár kialakítása, melyhez jelentős segítséget nyújt a témában otthonosan mozgó OFIT Oktatásfejlesztési Informatikai Tanácsadó Kft, és élőlénnyel a bolygón. Ez az a pont ahol elérkezünk egy idilli állapothoz. Navyknak nincsenek gépeik, nem laknak puccos palotákban, elbarikádozva egymástól. Persze van vezetőjük és valamiféle hierarchia a társadalmukban, mégis megkapó az a természet-közeliség, amelyet az emberiség valamikor nagyon régen hagyott maga után. Emellett természetesen a Földről nézve nem véletlenül látszik elérhetetlennek ez az állapot, mert az is. film nézettsége kimagasló volt és a hatásra sem kellett sokat várni. Egyesek annyira vágynak az édeni földre, hogy képesek véget vetni életüknek is az elérhetetlen vágy hatására. Hiszen mi lehetne fontosabb, mint a harmónia, megértés és a béke. Nem csak embertársainkkal, de a minket körülvevő világgal is. Ez sajnos napjainkban olyan utópia, amely talán soha nem valósulhat meg. Vámosi Zsolt Farkas ttila projektmenedzser a KFKI Zrt.-től. z elkészülő adattárhoz segítséget nyújt a vezetői információs rendszer intézményi modellje, és az ehhez biztosított mintaalkalmazások és szolgáltatások gyűjteménye. Ezek felhasználásával az intézmény gyorsan és hatékonyan tudja az igényeinek megfelelő saját rendszereit megvalósítani. z elmúlt hetekben a Kft. és az Informatikai Központ munkatársai közösen bejárták a főiskola több egységét, feltérképezve a forrásrendszereket. Ezzel párhuzamosan több vezetői interjú is történt a létrejövő rendszerrel kapcsolatos igények felmérésére. z ezek alapján kidolgozandó intézményi adatmodell a következő szolgáltatásokat fogja tartalmazni: Intézményi stratégia kidolgozásához, annak méréséhez, VIR kialakításához ajánlásokat megfogalmazó VIR kézikönyv e-book formátumban. Intézményi adattár adatmodell. Stratégia és napi működés méréséhez mutatószám és riportgyűjtemény. Intézményi VIR működését bemutató demo. z ágazati VIR-hez történő kapcsolódást biztosító interfész leírás. központi adatszolgáltatás adattartalmának leírása. Márföldi Endre témával kapcsolatosan több információ található a következő címen :

3 3. oldal Kisorsolásra került az első telefonkészülék! E lőző cikkemben leírtam, hogy a hallgatói fénymásolás visszaesett. Ösztönzésképpen a Delta Services Kft. felajánlott 4 db Samsung Omnia II. típusú kártya független mobiltelefont sorsolásra, amelyet azon hallgatók között sorsolunk ki, akik legalább Ft-ot töltenek a diákigazolványukra, amelyet fénymásolásra használhatnak fel. z első sorsolást április 1-én délelőtt tartottuk meg a B épületben, az ISC-ben. sorsoláson, amely nyilvános volt, képviseltette magát a Hallgatói Önkormányzat, a Líceumi Paletta, valamint a sorsolást megörökítette a Líceum TV is. boldog nyertest telefonon értesítettük ki, aki még aznap átvette a megnyert készüléket. fénymásoló gépek használatának elemzése alapján február hónap ad kedvező képet: 1. hó 2. hó 3. hó z Informatikai Központ munkatárs a i n a k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l alapozó képzést indítottunk 2010 márciusában. képzésben azok a nem oktatást végző főiskolai dolgozók vehettek részt, akik egyrészt írásban egy k i t ö l t h e t ő jelentkezési lapon leadták jelentkezésüket az oktatási igény m e g j e l ö l é s é v e l, másrészt kellő elszántságot éreztek, hogy végigüljék munkatársaink óráit :). Viccet félretéve: összességében a visszajelzések alapján hasznos volt az oktatás. Dolgozóink oktatása Microsoft Tech Day februári növekedés oka feltételezhetően a meghirdetett sorsolás. márciusi visszaesésnek több oka is lehet. Két hallgatói gép a kártyaolvasó meghibásodása miatt nem volt használható, illetve a Líceum épületének rekonstrukciója miatt az épületben elhelyezett két gép kb. 60 %-át termelte a megelőző hónapoknak. Paletta szerkesztőségével egyeztettük, hogy minden számban leközlik a felhívást, valamint a Hallgatói Centrum szintén legalább havonta Neptun üzenetben felhívja a hallgatókat figyelmét a fénymásolással kapcsolatos akcióra. Bízom benne, hogy a folyamatos reklámtevékenység eredménnyel jár, s a hallgatók nagyobb kedvvel használják a nyilvános fénymásoló gépeket. Kérészy László z érintett témák a következők voltak: Windows 7 operációs rendszer, Outlook 2007, Word, Excel, PowerPoint 2007 programcsalád, internetes adatbányászat, valamint a Neptun és TÜSZ rendszerek ismeretei. Kollégáinkon kívül voltak felkért vendégelőadóink is: Varga Csilla, a TIK igazgató-helyettese, Gönczi Gábor, a Gazdasági Hivatal csoportvezetője, valamint Gál Tibor, a Központi Könyvtár főigazgató-helyettese. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik is, valamint minden kedves kollégának, aki részt vett a képzésben, vagy valamilyen módon támogatta, hogy minél többen részt vehessenek rajta. Természetesen lesz folytatás, amelyre kellő alapot ad a hamarosan megjelenő Office 2010-es irodai programcsomag is. Nyeste Gábor 2010 február 24-én egy maroknyian nekivágtunk, hogy tudásszomjunk csillapodjon, és ezért részt vegyünk a Microsoft TechNet: Szakmáról szakembereknek című rendezvényén, ami a Lurdy házban került megrendezésre. z érdeklődés ismét óriási volt, bár ez már nem lepett meg senkit a csapatból. napot a rendszerfelügyeletnek, kiemelten a szerverek felügyeletének szentelték az előadók, akik számos élőben végrehajtott művelettel bizonyították, hogy komolyan kell venni a Microsoft megoldásait. Szó volt virtuális és fizikai szerverek, valamint Microsoft és Linux rendszerek felügyeletéről is. közeljövőben aktuálissá váló szerverkonszolidáció révén hasznosnak és informatívnak találtuk a rendezvényt, ezt a kollégáim nevében is mondhatom. V.Zs.

4 4. oldal E gy levelezési átjáró számos kisebbnagyobb feladatot végez el, amelyből mi felhasználók, csak annyit veszünk észre, hogy a küldés gombra kattintva levelünk elmegy, illetve a fogadás gombra kattintva megérkezik. Ezeknek a feladatoknak nagyobb részét már ismertettem a cikksorozat előző részeiben. jelenlegi, egyben legutolsó résznek a tartalom alapú spamszűrés lesz a témája. főiskola levelezési átjárója a Spamssassin (S) ingyenes és nyílt forráskódú szoftvert használja a spam elleni védekezéshez. z S végzi a maradék levél megszűrését, méghozzá tartalmi alapon. Ezt úgy kell elképzelni nagyvonalakban, hogy a beérkező levél formai és tartalmi vizsgálaton esik át, és minden részelem vizsgálata után egy bizonyos pontszámot fog kapni. pontszám lehet negatív és pozitív is. vizsgálat végén a pontszámok összeadódnak és az összpontszám osztályozása alapján a rendszer a levelet elutasítja, a vizsgálat végeredményeit tartalmazó és a pontszámtól függően a valószínűleg spam vagy a nem Hosszú útra megyek... TÁMOP projekt keretei között egy lelkes kis csapat hosszú útra kelt, hogy a pályázat céljainak megfelelően tanulmányozza, mások hogyan, milyen módszerekkel valósítják meg a végzett hallgatók nyomon követését. DPR-t, lumnit, a Vezetői Információs Rendszert most készítjük elő, vezetjük be, így hasznosnak ígérkezett megnézni ott a rendszert, ahol ezt már régóta, és hatékonyan használják. hatfős, vegyes társaság (képviseltette magát a TIK, a Hallgatói Centrum, a Gazdasági Hivatal, általam pedig az Informatikai Központ) úgy állt öszsze, hogy lehetőleg minden területről legyen benne szakember. tanulmányút célja az Egyesült Államok volt, ahol március második felében több felsőoktatási intézményben tettünk látogatást. Fő célpontunk a Valdostában található Állami Egyetem volt, amely intézménnyel a főiskolának egyébként is jól működő kapcsolata van, így szívélyesen fogadtak minket is, többnapos megbeszélés-sorozat keretében megismertük az amerikai képzési rendszert, a felsőoktatás sajátosságait, illetve természetesen azt is, hogy ott hogyan működik a diplomakövető rendszer, milyen funkciókat használnak, hogyan próbálják tartani a kapcsolatot a végzett hallgatóikkal. Tanulságos beszélgetéseket folytattunk, sok információt, tapasztalatot, ötletet nyertünk. Bár hozzá kell tenni, a két ország, a két felsőoktatás közötti különbség miatt néhány folyamat megvalósíthatatlan nálunk. Így például úgymond hiába hallgattunk meg egy hosszabb előadást az US-ban elterjedt, és jól működő adományozási rendszerről, a magyar törvények erre nem adnak lehetőséget. Informatikai területen sok újdonságot nem tapasztaltam, az egyetemeken minden funkciót próbálnak automatizálni, elektronikus környezetben megoldani, a felhasználói felületek hasonlóak, mint nálunk, alapvetően a webtechnológiát használják. Így a végzett hallgatók is egy, az egyetem által működtetett weboldalon regisztrálhatják magukat, amely innentől kezdve mintegy közösségi oldalként működik, volt hallgatók újra egymásra találhatnak, fölvehetik a kapcsolatot egymással, különböző információkat helyezhetnek el magukról. mi érdekes, hogy hasonlóan a hazai viszonyokhoz, ott is egy külső fejlesztőcégtől vásárolják meg a programrendszereket. Rengeteg tapasztalattal, élménnyel tértünk haza, kitűnő lehetőség volt megismerni egy másik ország, egyetem működését! Kerecsendi ndrás Vírusok, spamek és egyéb riadalmak IV. rész spam szövegezésű fejlécekkel látja el a levelet. z osztályozás ponthatárait a rendszergazda a helyi viszonyokhoz állíthatja, hangolhatja, hogy még nagyobb legyen a találati pontosság. folyamat végén a levél továbbítódik a címzett postafiókjába, ahonnan a felhasználó levelező programjával az első részben már ismertetett módszerek valamelyikével, letöltheti, illetve elolvashatja. valószínűleg spam típusú leveleket a levelező kliens programunk (pl. MS Outlook, vagy Mozilla Thunderbird) tovább tudja válogatni egy Levélszemét (pl.: Junk, vagy Spam) mappába, ahol meggyőződhetünk róla, hogy a kérdéses levél valóban szemét-e. Ha nem, akkor visszakerülhet a Beérkezett üzenetek mappába. (Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy valamiért egy nem spam levelet is spamként azonosít a rendszer ezt hívjuk fals pozitív találatnak, azonban nem szeretnénk, hogy ezek a levelek elvesszenek.) Harsáczki ndrás

5 5. oldal e-szemét E gyre csak halmozódik a különféle elektronikai cikkekből hátramaradt hulladék mennyisége: a kidobott számítógépekből, nyomtatókból, mobiltelefonokból, tévékből, hűtőgépekből, üres tonerekből és egyéb termékekből szabályos szeméthegyek formálódnak Indiában, Kínában és Dél-frikában. z összefoglaló nevükön e-hulladékok egyrészt súlyos környezeti károkat okozhatnak, de a közelben élő emberek egészségét közvetlenül is veszélyeztethetik. Évente bő 40 millió tonnával emelkedik az e-szemét mennyisége világszerte, a fejlett és fejlődő országok tekintetében egyaránt. legtöbb e-hulladékot egyébként az Egyesült Államok termeli, évi 3 millió tonna írható a számlájukra. Második helyen Kína áll 2,3 millió tonnával. z elektronikai hulladék egy részét persze újra is lehet hasznosítani, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a folyamat miként zajlik le. Nevezetesen, egyes országok szívesen befogadják más nemzetek kacatjait, mivel azokból értékes fémek és egyéb használható kémiai elemek nyerhetők ki; a kisajtolt alapanyagot aztán eladhatják a gyártóknak, akik újabb terméket faragnak a masszából, majd az egész kezdődik elölről, változó körforgási idővel. Egyre kevesebb fejtöréssel kell számolnunk, ha környezettudatos módon kívánunk megszabadulni elöregedett elektronikai eszközeinktől. Üzemek sora épül ugyanis Magyarországon az e-hulladékok Informatika az otthonunkban I nternetezzünk az ágyból vagy játszunk le zenéket az irodában az otthoni számítógépünkről, de akár a reggeli mellől nyomtassunk levelet az irodai nyomtatóra, ezek ma már a mindennapjaink részét képezik egy modern otthoni hálózatban. mióta szinte minden otthoni eszközünk a televíziótól a mobiltelefonig, a külső merevlemeztől a nyomtatóig csatlakozni tud a hálózathoz, ezzel egyre könnyebbé és mindennapossá válik az internethasználat. De vegyük szemügyre mi is fontos egy jó és biztonságos otthoni miliő megteremtéséhez: hálózat központja egy jó router kell, hogy legyen. Célszerű egy olyan modellt választani, amely az internetkapcsolatot vezetékkel és vezeték nélkül is meg tudja osztani. Valamint, ha már beruházunk, jobban járunk ha a legújabb n szabványt választjuk, hiszen ezen eszközök jóval gyorsabb adatátvitelt és vezetékes kapcsolat esetén is már gigabites kapcsolatot tesznek lehetővé. Ugyan a régebbi g szabványú eszközök olcsóbbak, de az adatátviteli sebességük jóval szerényebb és hosszú távon nem feldolgozására. Eközben az elektronikai eszközök szelektív gyűjtését szolgálja, hogy a lakosság gyakorlatilag bármely elektronikai termékeket is árusító boltban ingyen leadhatja öreg eszközeit. Ráadásul a gyűjtés és a feldolgozás finanszírozásába bekapcsolódtak az új termékeket forgalomba hozó gyártó és importőr cégek is, akik így tudják le legegyszerűbben hasznosítási kötelezettségüket. feldolgozó üzemeknek a legnagyobb kihívást mégis a gazdaságos működéshez szükséges hulladékmennyiség beszerzése jelentheti. Pozitívum, hogy egyre több emberben tudatosul, hogy ma már környezetkímélő módon is megszabadulhat régi elektronikai eszközeitől. Ugyanakkor akkora hulladék feldolgozó kapacitás van kiépülőben, hogy a következő években rendkívül élessé válhat a fellelhető e-hulladékért folyó verseny a létesítmények között. z EKF dolgozóinak is oda kell figyelni, hogy elektronikai hulladék ne kerüljön a szemetesbe. Negyedévente az informatikai és egyéb veszélyes hulladékot a kecskeméti 1.DESIGN KFT. viszi el, addig is gyűjtsék azokat egy helyre és az elszállításukról az Informatikai Központ dolgozói gondoskodnak. nyomtatókba a festékpatronok és a tonerek újratöltéséről a salgótarjáni Irodatechnikai KFT. gondoskodik, az üres kellékanyagokat az nyaggazdálkodási Csoportba Baráth Imrénéhez kell eljuttatni. Burkus Zsolt biztos, hogy kielégítőek. routerünket fontos, hogy hogyan és hová helyezzük el. routert soha ne tegyük monitor közelébe és a router-kliens vonalba ne helyezzünk nagy méretű fém tárgyakat. Ha pedig aggódunk a routerek sugárzása miatt, akkor a routerünket állítsuk be úgy, hogy csak akkor sugározzon ha használjuk is, tehát éjjelre vagy amikor biztosan nem használjuk nyugodtan kapcsoljuk ki az adót. Nagyon fontos, hogy a hálózatunkat biztonságban tudhassuk. Ennek alapvető eleme, hogy a hálózatunk neve (SSID) egyedi legyen és lehetőleg ne legyen publikus, valamint a hálózatunkat mindenképp titkosítsuk WP/WP2 vagy WP+ES eljárással és a jelszó legyen legalább karakter, tartalmazzon kis és nagy betűket, számokat és írásjeleket is akár! Ha nem szeretnénk a lakásunkban rádióhullámok erdejében élni, akkor még mindig lehetőségünk van megtervezni vagy megterveztetni és kiépíttetni vezetékes hálózatot, de a kötöttség mindenképp nagy hátrány, amellyel számolnunk kell.

6 Egy alternatív megoldás lehet a Powerline, ezen pedig belül a Homeplug szabványnak megfelelő készülékek használata, amelyek a 230 voltos hálózaton kommunikálnak egymással. Ezen eszközök a gyakorlatban Mbit/s sebességet tudnak megvalósítani, de az adatátviteli sebesség nagyban függ a távolságtól és az átviteli közeg minőségétől. Tehát röviden összefoglalva: aki éppen házépítés vagy villamos hálózat felújítás előtt áll, annak mindenképpen megfontolandó ezen eszközök beszerzése, hiszen az új sodrott rézkábelek nagyon jó átviteli közeget jelentenek. Emellett pedig a hálózat stabilitását nagyban befolyásolja a villamos hálózat csatlakozóinak minősége is. Hozzátartozik, hogy az eszközök tömör alumínium kábeleken is működnek. Ha belevágunk egy ilyen fejlesztésbe, jó ha tudjuk, hogy ezen eszközöknek a villanyóra nem szab határt, de a kapcsolat minden esetben titkosított és új eszköz csatlakoztatása nem automatikusan történik. Valamint fontos, hogy a piacon több szabvány is elterjedőben van, amelyek nem kompatibilisek egymással, tehát mindenképpen célszerű szakértő véleményét kikérni a kivitelezés előtt. Így vagy úgy, de eljutottunk oda, hogy van hálózat a lakásunkban, lássuk tehát mit is kezdhetünk vele a pusztán számítógépek közti kommunikáción kívül: Régmúlt időkben az adattárolás szerepét pusztán az otthoni számítógépünk látta el és ha el akartuk adatainkat érni, mindenképpen be kellett kapcsolni a számítógépet. Ma már egy NS (Network ttached Storage) teljesen meg tudja oldani adataink tárolásának és elérésének problémáját. Ugyan a NS merevlemeze állandóan üzemel, de a fogyasztásuk ma már wattnál nem több és nem kell a több 100 wattos számítógépünket állandóan üzemeltetnünk. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a NS-t ügyesen beállíthatjuk, hogy éjjel és ha feltehetően nem fogjuk használni, akkor kapcsoljon ki, ezzel is kímélve pénztárcánkat. NS-unk nem csak fájlszerverként tud üzemelni, de az egész lakás médiaszervereként is üzemelhet. következő lépésben választhatunk olyan televíziót is, amely már közvetlenül rákapcsolható a hálózatunkra és képes elérni a NS-unkat. Régebbi televíziónk is a multimédiás lakásunk központjává tehető egy ma már megfizethető és mindent tudó médialejátszóval, amely minden gyakori mozgókép 6. oldal és hangformátumot ismer és lejátszik. (beleértve a DVD-ket, a DVD-ISO-kat és akár a Blue-ray Disk-et is). Ezen termékek közül népszerű az sus O! Play és a WDTV HD. Ezekből választhatunk csak vezetékes illetve vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező modellt is. Ezen eszközökben nincs beépített merevlemez és teljesen hangtalanok, de kicsit drágábban már beépített merevlemezes eszközt is vásárolhatunk. Ezen eszközökkel már lehetőségünk van internetes rádiókat hallgatni vagy ingyenes internetes tv csatornákat is nézni és mindezt a tévékészülékünkön, kényelmesen, akár az ágyból is. Természetesen lehetőségünk van mindezek mellett a telefonálást is a hálózaton intézni VoIP készülékek használata mellett, amely előnyös lehet, ha külföldre sokat telefonálunk és mindezt olcsón szeretnénk tenni. De mindenképp érdemes rá odafigyelni, hogy a készülék lehetőleg már a Skype szolgáltatásait is képes legyen kezelni. Már majdnem készen vagyunk, most jöhet az igazi kényelmi funkció! Egyesítsük egy eszközbe az otthon lévő rengeteg távirányítónkat: ehhez csak egy jó univerzális távirányítóra van szükségünk, ilyen például a Logitech Harmony, amely érintőképernyővel rendelkezik és szinte az összes manapság használt elektronikai eszközt ismeri, de természetesen önfejlesztő típus, tehát akár tanítható is és programozható, hogy akár bizonyos készülékeket egyszerre kapcsoljon be. És ha itt nem akarunk megállni? Természetesen még ennél is tovább mehetünk és akár megálmodhatunk magunknak egy teljesen intelligens otthont is. Hogy mit is érthetünk ez alatt? Ma már gyakorlatilag mindent! Hiszen lehetőségünk van a teljes lakást intelligensé és számítógép vezéreltté tenni. Tehát a lakásunk intelligensen vezérelhető és a rendszer teljesen az igényeinkre szabható, kiindulva onnan, hogy a rendszer érzékeli a napsütés erősségét és a hőmérsékletet, majd ezek függvényében állítja be a fűtő és szellőztető rendszert és a nap ellen védő redőnyöket leengedi. De kapcsolhatja alkonyatkor a világítást bizonyos helyeken a lakásban, vagy akár betörés esetén az egész házban felkapcsolhatja a világítást, és ha nem lennénk otthon telefonon értesít bennünket és a rendőrséget is. Mindezt kombinálva egy jó ip-kamerarendszerrel tökéletes védelmet és kényelmet biztosíthatunk magunk és lakásunk számára. Varga Zoltán

7 7. oldal datszivárgás az IBP tükrében Főiskolán bevezetésre kerülő Informatikai Biztonsági Politika (röviden: IBP) célja a Főiskola informatikai rendszerei által kezelt adatok és információk biztonságának biztosítása. Ezen biztonság egyik alapeleme az adatok bizalmasságának megőrzése. z adatok bizalmassága azt jelenti, hogy azokhoz csak az arra jogosultak, kizárólag az előírt módokon férhetnek hozzá, illetve rendelkezhetnek azok felhasználásáról. (Nem fordulhat elő úgynevezett jogosulatlan információszerzés). datszivárgásról akkor beszélünk, ha az adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, például az arra nem jogosult munkatársakhoz, versenytársakhoz vagy a sajtóhoz. z adatszivárgás általában véletlen, olykor rosszindulatú eseményekhez kapcsolható. Gyakran előfordul, hogy a munkatársak nem tudják, hogy milyen adatok bizalmasak, melyek terjeszthetőek és melyek nyilvánosak, vagy nem ismerik a különböző besorolású adatokra vonatkozó házirendet. Egy felmérés szerint az esetek 78 %-ában a jogosult belső felhasználók voltak felelősek az adatok kijutásáért. Törekednünk kell tehát annak megakadályozására, hogy jogosulatlan személyek hozzáférjenek az intézmény számára érzékeny adatokhoz, információkhoz, valamint az ezeket tároló eszközökhöz, helyiségekhez. Olyan módszereket kell bevezetni, amelyek a jogosult belső felhasználóktól (munkatársak, tanácsadók, partnerek, szállítók) védik az adatokat úgy, hogy mindez nem rontja munkakörnyezetüket és nem akadályozza őket munkájuk elvégzésében. z IBP bevezetése során az Informatikai Központ munkatársai egy kérdőív kitöltésével felmérést végeznek a Főiskola karain, tanszékein a jelenlegi biztonsági állapotok és kockázati elemek feltárása céljából. Vizsgálatuk során olyan kérdésköröket is érintenek, mint például, hogy egy adott helyiségbe hány embernek van bejárása, egy-egy géphez hány embernek van hozzáférése, milyen érzékenységű adatokat tárolnak a gépeken, jelszóval védett-e a hozzáférés az adatokhoz, stb. fentieket szem előtt tartva minden számítógép használó saját maga is tehet (sőt kell is tennie) az informatikai biztonság megőrzéséért, az adatszivárgások megelőzéséért. z operációs rendszerünk felhasználói felületét jelszavas védelemmel láthatjuk el. Elektronikus levelezésünk, FTP eléréseink valamint bármilyen jelszóval védett hozzáférésünk jelszavát mi magunk jegyezzük meg, ne a gép tárolja el helyettünk (és persze ne egy monitorra ragasztott papír cetlin tároljuk ;)), valamint ne osszuk meg másokkal. Sokan hordanak magukkal külső adattároló egységeket (pendrive-ot, floppyt, CD-t/DVD-t, külső winchestert), amelyekről kis fizikai méretük miatt könnyen megfeledkeznek, elhagyják őket; mindig figyeljünk oda ezekre, tartsuk észben, hogy mikor, mit vittünk magunkkal. Ha el kell hagynunk irodánkat, az ajtót zárjuk be magunk mögött. személyes adatokat, bizalmas információkat tároló adathordozókat, nyomtatványokat lehetőleg mindig elzárva tároljuk, ne hagyjuk szem előtt. dataink biztonságban tartása nem elhanyagolható fontosságú. Legyünk hát körültekintőek. Mindig. Mindenhol. Juhász Zoltán

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2014. Communications 2014

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2014. Communications 2014 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2014 Communications 2014 SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. http://www.scinetwork.hu/ info@scinetwork.hu A SCI-Network Távközlési

Részletesebben

INFORMATIKA SZAKTANÁCSADÓKNAK. Agrárszakoktatási Intézet Budapest, 2004

INFORMATIKA SZAKTANÁCSADÓKNAK. Agrárszakoktatási Intézet Budapest, 2004 INFORMATIKA SZAKTANÁCSADÓKNAK Agrárszakoktatási Intézet Budapest, 2004 Informatika szaktanácsadóknak Szerzôk: Ábrahám Norbert Balogh Károly Bunkóczi László Gulácsiné Pápai Erika Dr. Harnos Zsolt Herdon

Részletesebben

Informatika szaktanácsadóknak

Informatika szaktanácsadóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Informatika szaktanácsadóknak 1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szuperszámítógép, régió, társadalom

Szuperszámítógép, régió, társadalom Sulinet 2014 20 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján 2012-től a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet feladata a felsőoktatás mellett a köznevelési és közgyűjteményi intézmények

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány AZ INTERNET JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KERESKEDELEMBEN Készítette:

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2011. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 Szoftver sérülékenységek...4 Informatikai biztonság a közszféra szemszögéből...5

Részletesebben

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben

Versenyben a technológiával

Versenyben a technológiával www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja limitált példányszám 2015/1 Versenyben a technológiával Beruházás nélkül a felhőből 14 A felhő felé, félúton 16 Merre tartunk? okos közlekedés

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek. Kerecsendi András

Hálózati operációs rendszerek. Kerecsendi András Hálózati operációs rendszerek Kerecsendi András MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Hálózati operációs rendszerek Kerecsendi András Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Debreceni Egyetem Informatika Kar DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Témavezető: Dr. Erdey László egyetemi docens Készítette: Tarjányi Beáta Gazdaságinformatikus Bsc. Debrecen 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 Bevezetés... 2 1.1 Miért fontos az információbiztonsággal foglalkozni?... 2 1.2 Mit jelent az információbiztonság?... 2 2 Információbiztonság és a titkárnői feladatok...

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

EXTRÉM TAKARÉKOS Informatikai Rendszer

EXTRÉM TAKARÉKOS Informatikai Rendszer Bemutatkozik az EXTRÉM TAKARÉKOS Informatikai Rendszer HELLO my name is Egy megoldás, ami HOZZA A PÉNZT Önnek! Nyerjen VERSENYELŐNYT konkurenseivel szemben! SPÓROLJON értékes munkaórákat! 10 tipp - Így

Részletesebben

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL 2011/1 SZINERGIA BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER A HÓDÍTÓ GOLF HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL TARTALOM HÍREK KONFERENCIÁKTÓL A PARTNERI

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban Intézet lettünk A Kormány 42/2006. (II.27.) Korm. rendeletével módosította a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesz tési Program működtetéséről szóló 95/1999.(VI.23.) Korm. rendeletet. Az NIIF Program

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2013. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2013. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2013. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására Készítette: Takács Zoltán Budapest

Részletesebben

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk 16 SAPINFO.HU/iparági megoldás folytatás a 13. oldalról ért az új káreseményt bejelentô, vagy függô ügyei állása iránt érdeklôdôvel., a beszélgetésbôl eredô, begépelt információ automatikusan eljut az

Részletesebben