NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló módosított 12/2001.(I.31.) Korm rendelet felhatalmazása alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról a következő rendelet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak azon lakóközösségeire (továbbiakban együtt: lakóközösség), ahol a lakóépület legalább 50 lakást tartalmaz. (2) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület. II. fejezet Általános rendelkezések 2.. (3) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási támogatást állapít meg a költségvetésében az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és teljes felújítására, ezen belül az épületek szerkezeti elemeinek, gépészeti alrendszereinek, a lakások és berendezéseinek teljes korszerűsítésére, felújítására, valamint az épület környezetének rehabilitációjára. (4) Az önkormányzati támogatás kiegészül a központi pályázatban elnyert állami támogatás mértékével.

2 2 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített keretösszeg felosztása az önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik. A pályázati kiírást a rendelet melléklete tartalmazza. 3.. (6) Az Önkormányzat a 2.. (1) bekezdésében meghatározott és elkülönített, továbbá központi támogatással kiegészített összeget a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként egyszeri megítélt összegként nyújtja a lakóközösség részére a rendeletben szabályozott feltételek szerint. (7) Az Önkormányzat a felújítást támogató program általános feltételeit és lebonyolítási rendjét a rendelet aiban határozza meg. III. fejezet A pályázaton résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre 4.. A felújítási támogatásra azok a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő lakóépületek lakóközösségei jogosultak, akik a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és vállalják a felújítási költségek minimálisan a IV. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását. 5.. (1) Az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére és teljes felújítására támogatás a következő munkálatokra igényelhető: a.) Épületek szerkezeti elemeinek felújítása, megerősítése, cseréje az alábbi alrendszerek szerint (8) Építészeti alrendszerek (9) pince (10) földszinti közös területek (11) lépcsőházak, közlekedők (12) padlás (13) tetőhéjazat (beleértve a lapostetőn lakások kialakítását) (14) homlokzatok (15) Tartószerkezeti alrendszerek (16) alapozás (17) függőleges teherhordó szerkezetek (18) vízszintes teherhordó szerkezetek (19) függőfolyosók (20) tetőszerkezet

3 3 II. Épületgépészeti alrendszerek korszerűsítése (21) felvonó (új felvonó létesítésére) (22) vízvezeték-hálózat (bekötés, alapvezetékek, felszálló vezeték) (23) csapadékvíz hálózat (bekötés, ejtő vezeték, ereszcsatorna) (24) szennyvíz vezeték hálózat (bekötés, alapvezeték, ejtő vezeték) (25) gázhálózat (26) szellőzés (27) kémények (28) épületvillamosság, villámvédelmi rendszer (29) tűzvédelmi rendszer (30) szemétledobó megszüntetése, szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének (31) kialakítása (32) egyéb gépészeti alrendszerek a.) Épületek energia-megtakarítást eredményező felújítása (33) épületek utólagos vagy kiegészítő hőszigetelése (homlokzatok, tetőterek, födémek, pincék) (34) külső nyílászárók utólagos hőszigetelése, illetve cseréje vagy javítása (35) meglévő fűtési rendszerek és berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, lakásonkénti mérők felszerelése (36) hálózati melegvíz-ellátási rendszerek berendezések korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, lakásonkénti mérők felszerelése (37) közös épületrészek világításának korszerű, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje (38) napkollektor, napelemek létesítése a.) Lakások felújítása (39) hideg, meleg burkolatok javítása, cseréje (40) lakáson belüli elektromos vezetékek javítása, cseréje (41) lakáson belüli víz- és gázvezetékek javítása, cseréje (42) lakásokon belüli felszerelési tárgyak és berendezések (radiátorok, egyéb tüzelőberendezések) javítása, cseréje a.) A lakókörnyezet felújítása (43) parkosítás, játszóterek felújítása, építése (44) járdák felújítása, építése (45) lakóutak felújítása, építése (46) parkolók kialakítása (47) közvilágítás felújítása, létesítése

4 4 (2) Az (1) bekezdés III. pontjában felsorolt épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére kizárólag akkor lehet pályázni, ha előzőleg az I.1. vagy az I.2. pontban meghatározott szigetelési feladatot az épületen ezen pályázat keretében elvégeztetik, vagy ha korábbi beruházásai révén az épület kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványokat. (48) A pályázatnak ki kell terjednie az V. pontban meghatározott munkálatok közül legalább háromra. (49) A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet. (50) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz. IV. fejezet Pályázattal elnyerhető támogatás 6.. (1) A támogatás forrása és mértéke: a.) Az e rendelet 2. -ában foglaltak szerint elkülönített önkormányzati költségvetési előirányzat kiegészül a programot támogató pályázható központi költségvetés által biztosított keretösszeggel. E keretösszegre az önkormányzat jogosult pályázni konkrét, jóváhagyott lakóépület-felújítási program keretében. b.) Az állami támogatás mértéke a beruházási értéknek legfeljebb az 1/2-e lehet. c.) A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következő: i. központi költségvetés: legfeljebb a bekerülési költség 1/2-e, de lakásonként legfeljebb Ft. ii. önkormányzat: legalább a bekerülési költség 1/4-e, iii. tulajdonos lakóközösségek: legalább a bekerülési költség 1/4-e. (2) A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön. (3) Az önkormányzati támogatás az adott épület az esetében a tulajdonosok szociális helyzete alapján differenciáltan is megállapítható, illetve az Önkormányzat részben vagy egészben átvállalhatja a tulajdonosokat terhelő saját részt. Ennek megfelelően egyes tulajdonosok esetében a saját részt az Önkormányzat illetve a tulajdonostársak részben vagy egészben átvállalhatják, azonban az állami támogatás egy lakásra eső része nem lehet magasabb, mint a lakásra eső felújítási költségek 1/2-e, lakásonként maximum forint (4) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési, engedélyezési és használatbavételi költségeit, továbbá a lebonyolítás, a telekhatáron belüli közműépítés, az épülethez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és a kivitelezés

5 5 költségeit, valamint az ÁFÁ-t, továbbá a pályázattal érintett lakók ki- és visszaköltöztetésének és a felújítás időtartamára történő átmeneti költségeit. (5) A támogatásból nem fedezhető az épületben lévő nem lakás célú ingatlanok felújítása, a meglévő lakások vagy az épület bővítése - pl.: földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel egy időben elvégezhetők. V. fejezet A felújítási program eljárási rendje 7.. (1) A programban való részvétel feltételei: a.) A pályázattal érintett munka tartalma feleljen meg az e rendeletben foglaltaknak. b.) A felújítással érintett lakóközösség írásbeli hozzájárulása. c.) A lakóközösség rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségének 1/4 részével, illetőleg a lakóközösség igazolja, hogy valamely pénzintézethez hitelfelvételi kérelmet nyújtott be, és a hitelfelvételi kérelmet bírálatra befogadták. Az alapító okiratban vagy alapszabályban rögzítettek szerint jóváhagyták a hitel valamilyen formában történő felvételét. d.) A tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hőtechnikai számítások. (2) A pályázathoz mellékelni kell: a.) a pályázó lakóközösségnek a teljes felújítás költségmegosztását lakásonként lebontva. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költségeket, a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá költségvetési főösszesítőt, b.) a társasház közgyűlése (szövetkezetek esetében igazgatóság), illetve az alapszabály, alapító okirat szerint illetékes testület jegyzőkönyvét- hitelt érdemlő dokumentumot a felújítás és a hozzá szükséges részletes költségvetés elfogadásáról, és a nevében eljáró, szerződéskötésre jogosult meghatalmazott kijelöléséről, c.) a felújítással érintett tulajdonosi lakóközösség írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, d.) pénzintézeti fedezetigazolást arról, hogy a felújítás céljára elkülönített összeg mint önrész a lakóközösség rendelkezésére áll, illetve igazolást arról, hogy hitelkérelmet nyújtottak be, melyet bírálatra befogadtak, e.) részletes projektleírást és rövid programindoklást, f.) építési, rendeltetésmód változási engedély hiteles másolatát vagy benyújtásának igazolását, ha a felújítás építési engedélyköteles, g.) engedélyezésre benyújtott teljes tervdokumentációt, ha a felújítás, korszerűsítés építési engedélyköteles, h.) az épület szintenkénti alaprajzait terület-kimutatással és környezetének felmérési tervrajzát (ha a felújítás, korszerűsítés nem építési engedélyköteles), i.) közműbővítéssel járó felújítás esetén előzetes elvi nyilatkozatot az érintett szolgáltatótól a többletkapacitás biztosításáról,

6 6 j.) december 31. előtt kiadott használatbavételi engedélyek másolatát, k.) hivatalos helyszínrajzot, l.) a pályázattal érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i)t, m.) kitöltött adatlapot. Az adatlap a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodáján igényelhető, n.) nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs az önkormányzat felé adótartozása, egyéb-illetve adók módjára behajtható köztartozása. o.) pályázati díj megfizetéséről szóló igazolást. A pályázati díj összege megegyezik a központi pályázat díjának összegével (jelen rendelet hatálybalépésekor Ft), p.) a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hőtechnikai számításokat, q.) nyilatkozatot a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról, r.) nyílászárók cseréje esetén tervezői nyilatkozatot a lakások légcseréjének megfelelőségéről, s.) nyilatkozatot arról, hogy eredményes pályázat esetén a pályázatokról szóló kiértesítést követően a támogatási szerződés megkötéséig a szükséges saját erőt a pályázó Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata erre feladatra megnyitott, elkülönített számlájára átutalja, t.) a lakóközösség közgyűlési határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a tervezett felújítási munka zavartalan végrehajtásához szükséges munkaterületet akadálymentesen biztosítja a kivitelező részére, u.) a közmű üzemeltetők (Nyírtávhő Kft, Nyírségvíz Rt., Városüzemeltetési Kht., Piac és Vagyonkezelő Kft.) nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő lakás tulajdonosoknak, illetve társasházi, vagy lakásszövetkezeti lakóközösségeknek nincs az érintett közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása. (3) A pályázathoz kapcsolódó további szabályok: a.) Az épület felújítása során nem lakás célú helyiségek tulajdonosainak is az elkülönített számlára rendelkezésre kell bocsátaniuk és igazolniuk kell a vállalt saját forrást. b.) Amennyiben a végrehajtás lakóközösség által akadályoztatásából, meghiúsulásából eredő jogilag elismerhető okok miatt az önkormányzatot elmarasztalják anyagilag, azért a pályázó lakóközösség teljes körű felelősséget vállal. (4) A benyújtott pályázatok formai hiánypótlására, a hiánypótlásra felszólító értesítést követő 15 napon belül kerülhet sor. Az Önkormányzat számára a pályázat beérkezésétől számítva legfeljebb 40 nap áll rendelkezésre, hogy hiánypótlást kérjen. Amennyiben a Minisztériumtól kapott hiánypótlási felszólítás dokumentumai elsősorban lakóközösségtől szerezhetők be, az Önkormányzatnak hiánypótlási felhívásra van lehetősége, ez esetben teljesítési határidő a felszólítást követő 8 napon belül van. A hiánypótlási felhívás nem, vagy részleges teljesítését követően tartalmi és/vagy alaki szempontból nem megfelelő pályázatok a további részletes pályázati értékelésből kizárhatók. (5) A lakóközösség csak egy épület felújításának támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a lakóközösség több épületet kíván felújítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. A lakóközösség a benyújtott pályázatát utólag nem

7 7 módosíthatja. Ha a pályázó a benyújtást követően módosítani kívánja a pályázatát, azt írásban vissza kell vonni és a módosított pályázatot új pályázatként kell benyújtani. (6) A benyújtott pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban. (7) A pályázatok elbírálása és a lakóépület-felújítási program jóváhagyását követően az önkormányzat pályázatot nyújt be a Minisztériumhoz az állami támogatás elnyerésére. (8) Az Önkormányzat a pályázat eredményéről történt értesítést követően eredményes pályázat esetén a Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel támogatási szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a központi támogatás folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését. (9) Az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően annak feltételrendszere és a folyósítás ütemezése ismeretében-megállapodást köt a nyertes lakóközösségekkel. Ennek feltétele a lakástulajdonosok által biztosított saját erő társasházi bankszámlán történő elhelyezése és az erről szóló hitelintézeti igazolások bemutatása. E szerződés tartalmazza az épület energiatakarékos felújításának támogatására vonatkozó állami és önkormányzati feltételrendszert és a felújítási munkák ütemezését. (10) A lakóépületek energiatakarékos felújításának bonyolítása a jogszabályi előírások (különösen: közbeszerzési törvény, a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet, stb.) figyelembe vételével történhet. fejezet A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása 8.. (1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának programjában előnyt élvez az a pályázat: a.) amely a lakóépület teljes felújításán keresztül egyszerre nagyobb számú lakás felújítását célozza, b.) melyben magasabb a megajánlott önrész, a saját erő mértéke, c.) amely nagyobb mértékben vállalja a lakóépület teljes felújítását, d.) amelynek az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a legnagyobb, e.) amely a felújítás során korszerű anyagokat, műszaki megoldásokat alkalmaz, f.) amely közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséget tartalmaz, g.) amely olyan lakóépületek teljes felújítását célozza meg, amelyekre december 31. előtt a használatbavételi engedélyt kiadták,

8 8 h.) i.) amely a tervezett energia-megtakarítást megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások (pl. napkollektor, napelemek) létesítésével kívánja elérni, továbbá előnyt élvez az a lakóépület, amelyben az önkormányzati tulajdonú bérlakások aránya magasabb. (2) Ezen túl további feltételek: i. A benyújtott pályázat alaki és tartalmi megfelelősége (az adatlap teljes körű kitöltése). ii. A benyújtott költségvetés és tervek megalapozottsága. (3) A helyi pályáztatást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolítja le. (4) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményezése alapján bírálja el. A Közgyűlés a benyújtott pályázatok elbírálását esetenként a Gazdasági Bizottságra ruházhatja át. 9.. (1) A támogatás folyósítása: a.) Az Önkormányzat a ban meghatározott önkormányzati támogatást a költségvetésében elkülöníti. A pályázat kedvező elbírálásáról szóló értesítést követően átutalja az Önkormányzat saját erő részeként az erre a célra nyitott elkülönített számlájára. A Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az önkormányzatnak erre a célra nyitott számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint. b.) A központi pályázat kedvező elbírálása esetén az Önkormányzattal a pályázatkezelő támogatási szerződést köt. c.) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrás összetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik, a benyújtást követő 30 napon belül. d.) A lakóközösség a beruházás megkezdése előtt, a Minisztérium értesítését követően a támogatási szerződés megkötésének feltételeként köteles a saját önrészt az Önkormányzat elkülönített számlájára befizetni. e.) Az elnyert támogatás csak a pályázat befogadó nyilatkozatának kézhezvételét követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel. f.) A lift létesítésére vonatkozó állami támogatás csak akkor folyósítható, ha a tetőhéjazat és a lift létesítésének munkálatai teljes egészében befejeződtek.

9 9 VII. fejezet A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje 10.. (1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottjaival (jelen rendelet hatályba lépesekor a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodája) együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. (2) A lakóépület-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó által a pályázó társasház nevére kiállított, és a teljesítési igazolást tartalmazó (rész) végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei, illetve megbízottai ellenőrzik, s felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó végszámláján a teljesítést a lakóközösség képviselőjének is igazolni kell. (3) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat részére: a.) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrzését, b.) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesítését érintheti. (4) Az elnyert támogatás feltételeit a megállapodásban kell meghatározni. (5) Az iparosított technológiával épült lakóépületek teljes felújításának támogatására vonatkozó keretösszeg az Önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra. Amennyiben a beadási határidő lejárta előtt a támogatás éves központi vagy önkormányzati kerete kimerül, vagy az Önkormányzat az érintett évben a felújítás támogatására nem tud fedezetet biztosítani, a támogatási eljárást leállítja, és a helyi médián keresztül erről felhívást tesz közzé. A pályázati díjat az Önkormányzat a közzétételtől számított 30 napon belül visszautalja. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott támogatási előirányzat felhasználásáról a polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a közgyűlést. (6) A támogatásra vonatkozó megállapodást a támogatásról szóló döntés keltezésétől számított egy éven belül meg kell kötni. Amennyiben a kitűzött határidőig nem kötik meg a szerződést, a megítélt támogatást a pályázó elveszti. A tárgyévben szerződéssel lekötött támogatás folyósítása a következő évre azonban átvihető. (7) A központi támogatás felhasználását a vállalt kötelezettségek betartását: megvalósítás, támogatás felhasználása, stb. az előirányzatot kezelő szerv megbízottja bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

10 10 VIII. fejezet Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye 11.. (1) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni: a.) Összefoglaló adatlap b.) Állapotfelmérő adatlap a pályázattal érintett épület és környezete tervezett teljes felújításáról c.) A pályázattal érintett épület tulajdonosainak, tulajdoni hányadainak és az általuk vállalt saját erő bemutatása d.) Épület nyilvántartás adatlap e.) Adatlap a támogatási döntésről f.) 7.. (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok A pályázatot 2 eredeti aláírású és 6 másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodájához kell a pályázati hirdetményben előírt határidőn belül benyújtani. Záró rendelkezések 12.. E rendelet 2003.szeptember 1. napján lép hatályba. Nyíregyháza, augusztus 27. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet augusztus hó 28. napján kihirdetem. Nyíregyháza, augusztus 28. Dr. Szemán Sándor jegyző

11 11 AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS TELJES FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA (Kódszám: LEP-2003-LA-6) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva a Belügyminisztérium pályázati felhívásához a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi LXII. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított forrásokból a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. (2) bekezdése alapján az alábbi pályázatot teszi közzé: I. A támogatás célja A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése és teljes felújítása, ezen belül az épületek szerkezeti elemeinek, gépészeti alrendszereinek, a lakások és berendezéseinek teljes korszerűsítése, felújítása, valamint az épület környezetének1 rehabilitációja. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött vagy vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület. II. A pályázók köre A pályázaton részt vehetnek mindazon települési önkormányzatok beleértve a fővárosi önkormányzatot és a fővárosi kerületeket is, amelyek közgyűlési, képviselőtestületi határozatot hoztak az önkormányzati tulajdonú iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséről és mintaértékű teljes felújításáról. Nem vehet részt a pályázaton az az önkormányzat, amelynek 60 napon túli meg nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. III. Pályázati feltételek Támogatás olyan lakóépület2 esetén nyújtható, amelyben legalább 50 lakás van. A pályázattal el kell érni a szerkezeti elemek állékonyságának a biztosítását és amennyiben ez biztosítva van, az épület hőszigetelésének a hatályos magyar szabványoknak történő megfeleltetését, a lakásonkénti energia- és vízfogyasztás3 önálló mérésének biztosítását, ezáltal a költséghatékonyabb épületüzemeltetést, és az épületek energiamérlegének javítását. A tervezett épületfelújításnak műszaki, technikai, technológiai, gazdasági, társadalom-szociológiai szempontból előremutatónak, mintaértékűnek és a gyakorlatban megismételhetőnek kell lennie. A felújítást követően az épületnek minden szempontból meg kell felelnie a hatályos előírásoknak.

12 12 Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. IV. A pályázattal elnyerhető támogatás A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséhez és teljes felújításához vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető. Az állami támogatás legfeljebb a teljes bekerülési költség 50 %-a. A pályázónak a teljes bekerülési költség megosztását lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia. A költségmegosztás az épület egészének felújítási költségei vonatkozásában a következő: települési önkormányzat minimum a bekerülési költség 25 %-a tulajdonos/ok központi költségvetés minimum a bekerülési költség 25%-a maximum a bekerülési költség 50 %-a, de lakásonként legfeljebb 1 millió 500 ezer Ft. Az önkormányzat, illetve a többi lakástulajdonos - az adott épület esetében - átvállalhatja részben vagy egészben az egyes lakástulajdonost terhelő saját részt. A lakástulajdonosok az önkormányzatot terhelő saját részt részben vagy egészben átvállalhatják. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak (tulajdonos/ok és az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszírozni. A pályázó saját erőként beszámíthatja: 1. a pályázó tulajdonában lévő saját pénzeszközöket; 2. a projekt finanszírozására felvenni tervezett pénzintézeti kölcsönt; 3. más költségvetési forrásból származó, készpénzben, ellenszolgáltatás nélkül, nyújtott vissza nem térítendő állami illetve egyéb, például fővárosi támogatást, valamint egyéb pénzadományt6; V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 1.A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati Útmutató a Belügyminisztérium internetes honlapjáról letölthető, továbbá térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodájában. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 3. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 4. A pályázatot 8 példányban (2 eredeti és 6 másolat), a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Irodájában kell leadni

13 13 5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri, Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie. 6. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási határidő: október 15. A támogatási keret kimerülése esetén a Belügyminisztérium hirdetményt tesz közzé, és a pályázatok befogadását leállítja.

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselő-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2001-2013 közötti lakóépület felújítási programjáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2001-2013 közötti lakóépület felújítási programjáról NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLV 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

6/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról

6/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról 6/2009. (II.18.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról (2) Az önkormányzat az épület-felújítást támogató program általános feltételeit

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben