Hatályba lépés: október 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályba lépés: október 1."

Átírás

1 Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági Általános Szerződési Feltételek, Törzsszöveg 1. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 2. Az Előfizetői Szerződés megkötése és feltételei2.1. az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az elektronikus hírközlési Előfizetői Szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015 (III. 30.) NMHH rendelet (a továbbiakban Eszr. ) 5. (2) bekezdése szerinti Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás d.) pontjában pontosításra került, hogy cégek esetében az Előfizetői Szerződés megkötéséhez eredeti aláírási címpéldány bemutatása szükséges az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás d.) Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy egyéb személyazonosság igazolására alkalmas okirat, cégek esetében ezen felül cégbejegyző végzés vagy cégkivonat, továbbá eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés vagy alapító okirat egyidejű bemutatása szükséges. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.d). alább olvasható pontjára figyelemmel a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 2. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 7.3. A kártérítési eljárás szabályai pontba felvezetésre került az elévülés szabálya, mely szerint az Előfizetői Szerződésből származó polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani. A Felek egymásnak küldött fizetési felszólítása az elévülést megszakítja Az elévülés szabálya Az Előfizetői szerződésből származó polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani (Eht (2)). A Felek egymásnak küldött fizetési felszólítása az elévülést megszakítja. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)iv. alább olvasható pontjára figyelemmel az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az Előfizető számára előnyös módon változnak meg.

2 3. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás pontjából törlésre került a Vodafone Guardian szűrőszoftver. 14. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás A Norton Family és a Dolphin Knight szűrőszoftverek a Szolgáltató internet-hozzáférés szolgáltatásához ingyenes letölthető, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftverek. A Norton Family és a Dolphin Knight szűrőszoftverekre vonatkozó további részletek és letöltési lehetőség a Szolgáltató honlapján ( a Vállalati Felelősségvállalás alatt, illetve az alábbi címen érhető el. Szolgáltató jelen ÁSZF pontja alatt részletezett Gyermekzár szolgáltatása lehetővé teszi a Szolgáltató Előfizetői számára, hogy gyermekeik előfizetésén a szolgáltatás igénybevételével a mobiltelefon használat közben felmerülő veszélyektől a kiskorúakat megóvják. A szolgáltatás célja a kiskorúak számára nyújtott biztonságos mobilhasználat biztosítása oly módon, hogy nem tesz elérhetővé számukra olyan tartalmakat, információkat, melyek rájuk nézve káros hatással lehetnek. A szolgáltatás aktiválása esetén a következő tartalmak, szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: Vodafone Live! portálon 12 -es besorolású tartalmak (pl. erőszakos elemeket tartalmazó játékok, profán szövegű zeneszámok, felnőtt tartalmú videók, stb.), az összes Emelt díjas szolgáltatás (Küldött emelt díjas SMS, Fogadott emelt díjas SMS, Emelt díjas hanghívás). A Gyermekzár nem nyújt korlátozást az internetes oldalakon található tartalmak elérésére. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.f). alább olvasható pontjára figyelemmel szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve miatt kerül sor. 4. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 2. Az Előfizetői Szerződés megkötése és feltételei 2.3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Előre Fizető előfizetői szolgáltatás pontban a Szolgáltatási Időszak meghatározására, valamint az Egyenleg-felhasználási Időszak meghatározására és az Elektronikus Feltöltőkártya használatának meghatározására vonatkozó leírás módosításra került Előre Fizető előfizetői szolgáltatás (...) Szolgáltatási Időszak Az Előfizetői Szerződés azon határozott időtartama, amelyre az Előfizető a díj előre történő kifizetésével megvásárolta a Mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltatási Időszak az Egyenlegfelhasználási Időszakból és a Rendelkezésre Állási Időszakból áll. A Rendelkezésre Állási Időszak minden esetben az Egyenleg-felhasználási Időszakot követi. A különböző értékű Elektronikus Feltöltőkártyákhoz, és az egyes tarifákhoz tartozó Szolgáltatási Időszakok egymástól eltérhetnek. A Szolgáltatási Időszak a szolgáltatási csomag megvásárlását követően az Előfizetői Szerződés megkötésével kezdődik. Amennyiben az Előfizető szerződéskötési igényét a Vodafone Online Shopban nyújtotta be, abban az

3 esetben az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően az Előfizető által a 1270-es Ügyfélszolgálati számra indított első hívással kezdődik meg a Szolgáltatási Időszak. Az Elektronikus Feltöltőkártyákhoz illetve az egyes tarifacsomagokhoz tartozó feltöltési értékeket és időtartamot az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza. A Szolgáltatási Időszak az ügyfélszámla feltöltésével a feltöltőértéktől vagy az egyes tarifáktól függően az Egyenleg-felhasználási Időszak és a Rendelkezésre Állási Időszak fejezetekben leírt szabályok szerint változhat. Az Előfizető általi ügyfélszámla feltöltés új határozott idejű szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének minősül, a határozott időtartam a Szolgáltatási Időszak végéig, vagy a következő ügyfélszámla feltöltésig tart. Az Előfizető általi ügyfélszámla feltöltéssel az előző határozott idejű szerződés megszűnik azzal, hogy az Előfizető hívószáma változatlan marad, és az Előfizető által kifizetett, de az ügyfélszámla feltöltést megelőzően fel nem használt díjat az új Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó ügyfélszámlán Szolgáltató jóváírja. Egyenleg-felhasználási Időszak Az Egyenleg-felhasználási Időszak az az időszak, mely alatt az Előfizető az ügyfélszámláján rendelkezésre álló egyenlege erejéig használhatja az általa megvásárolt tarifacsomaghoz tartozó szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatásokhoz meghatározott feltételek szerint. A különböző csomagokban elérhető szolgáltatásokat az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás melléklete tartalmazza. Az ügyfélszámla feltöltése esetén az egyenleg-felhasználási időszak hosszának kiszámítása minden esetben a következők szerint történik: A felhasználási időszakok nem adódnak össze. Az a feltöltési időszak lesz irányadó a meglévő és a feltöltéshez tartozó időszak közül, amelyik lejárata későbbi időpontra esik. Tehát amennyiben a feltöltés előtt meglévő egyenleg-felhasználási idő lejártának dátuma későbbre esik, mint az Elektronikus Feltöltőkártyához vagy az egyes tarifákhoz tartozó egyenleg-felhasználási idő lejártának dátuma, úgy a meglévő egyenleg-felhasználási idő marad érvényben, ez esetben csak a felhasználható érték növekszik a feltöltés által. Abban az esetben, ha az új egyenleg-felhasználási időtartam meghaladja a meglévő egyenleg-felhasználási idő lejártának dátumát, az új egyenleg-felhasználási idő lép érvénybe a feltöltés napjától. Ugyanakkor, az így elért egyenleg-felhasználási időszak továbbra sem lehet hosszabb, mint az utolsó feltöltéstől számított 365 nap. A Szolgáltató az 1. Számú Díjszabás Mellékletben meghatározott tarifacsomagok esetén lehetővé teszi az egyenleg feltöltését a Szolgáltatási időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt. Elektronikus Feltöltőkártya Az Előfizető a Szolgáltatási Időszak alatt igénybe veheti a Mobil rádiótelefon szolgáltatásokat az ügyfélszámláján rendelkezésre álló összeg erejéig a fentiekben meghatározottak szerint. Az Előfizető Elektronikus Feltöltőkártya igénybevételével töltheti fel ügyfélszámláját, melynek eredményeképpen a Szolgáltatási Időszak a pont Egyenleg-felhasználási Időszak és a

4 Rendelkezésre Állási Időszak fejezetekben leírt szabályok szerint változhat. Az egyes feltöltésekhez kapcsolódó Egyenleg felhasználási időszakok nem adódnak össze. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási időtartam a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét. Ebben az esetben, az Egyenleg-felhasználási Idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől (nem a feltöltéstől) számított Elektronikus Feltöltőkártyához (vagy az egyes tarifákhoz tartozó) egyenlegfelhasználási időtartam. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára 5. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések Előre Fizető Előfizetés pontba felvezetésre került az Egyenleg-felhasználási Időszak számításának módjának szabályozására mutató utalás Előre Fizető Előfizetés A feltöltés az Elektronikus Feltöltőkártya megvásárlását követően annak a kívánt számra történő feltöltésével az alábbi módon történhet. A Szolgáltató az 1. Számú Díjszabás Mellékletben meghatározott tarifacsomagok esetén lehetővé teszi az egyenleg feltöltését a Szolgáltatási időszak megkezdése előtt, az Előfizetői (SIM) kártya csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt. Amennyiben az ügyfélszámla egyenlegének feltöltése a Szolgáltatási időszak megkezdését megelőzően történik, úgy az egyenleg-felhasználási időtartam a Szolgáltatási Időszak megkezdésekor veszi kezdetét. Ebben az esetben, az Egyenleg-felhasználási Idő a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől (nem a feltöltéstől) számított (Elektronikus Feltöltőkártyához vagy az egyes tarifákhoz tartozó) egyenlegfelhasználási időtartam. A Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti feltöltés esetén, az Előfizetői (SIM) kártya, csomagoláson szereplő érvényességi ideje alatt az ügyfélszámla egyenlege maximum 6000 Ft összeghatárig tölthető fel, mely összeghatárba beletartozik a SIM-kártya kezdőegyenlege is. A feltöltés eredményeképpen létrejövő Egyenleg-felhasználási Időszak számításának módját a pont Egyenleg-felhasználási Időszak és a Rendelkezésre Állási Időszak fejezetekben leírt szabályok tartalmazzák. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

5 6. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések alábbi pontjaiban található táblázatokban: Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltéssel Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés A Szolgáltató honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltés törlésre kerültek a 30 napos Egyenleg-felhasználási időre vonatkozó részletek Készpénzkiadó automatákon (ATM), bankok telefonos ügyintéző- és Internetbank szolgáltatáson keresztül, bankkártya segítségével igénybe vehető feltöltéssel Ajánlott bruttó fogyasztói ár A feltöltés bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő (tarifa szerint) 3000 Ft 3000 Ft 365 nap 5000 Ft 5000 Ft 365 nap 7500 Ft 7500 Ft 365 nap Ft Ft 365 nap Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő (tarifa szerint) 2000 Ft 2000 Ft 365 nap 3000 Ft 3000 Ft 365 nap 5000 Ft 5000 Ft 365 nap 7000 Ft 7000 Ft 365 nap Ft Ft 365 nap A Szolgáltató honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltés Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő (tarifa szerint) 2000 Ft 2000 Ft 365 nap 3000 Ft 3000 Ft 365 nap 5000 Ft 5000 Ft 365 nap 7000 Ft 7000 Ft 365 nap Ft Ft 365 nap A Szolgáltató honlapján ( keresztüli feltöltés leírása, a szolgáltatás díjazása és a számlakérés menete: A tranzakció során a Szolgáltató honlapján ( megadott telefonszámra történik a kifizetett feltöltési címlethez tartozó feltöltési érték jóváírása. A Szolgáltató nem számít fel külön tranzakciós díjat az ügyfél felé. Az Áfás számla igénylés módjáról az Általános Szerződési Feltételek Díjszabás mellékletéből, értékesítési pontjainkon vagy 1270-es központi ügyfélszolgálat számunkon tájékozódhat. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

6 7. A Lakossági ÁSZF, Törzsszöveg 7.2. A különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések alábbi pontjaiban: Gyorsfeltöltés regisztrált bankkártyával Ismétlődő feltöltés minimum egyenleg alapján Ismétlődő feltöltés adott dátum alapján Egyenleg feltöltés a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatán keresztül Egyenleg feltöltés SMS-ben felvezetésre kerültek az igénybe vehető feltöltési címletek értékére és az egyenleg-felhasználási idejének hosszára vonatkozó ÁSZF Díjszabás mellékletére mutató utalások Gyorsfeltöltés regisztrált bankkártyával Amennyiben több bankkártyát is regisztrál az előfizető az online felületen, egyet ki kell választani alapértelmezett bankkártyaként, így ez a kártya lesz automatikusan a fizető kártya a Gyorsfizetés és az Ismétlődő feltöltés funkció használata esetén is. Az alapértelmezett bankkártyát a Vodafone Online ügyfélszolgálatán, az Online fizetési beállítások menüpontban lehetséges módosítani. A feltöltési érték 2000 Ft-tól Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. A bankkártyával igénybe vehető felöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF Díjszabás mellékletének B/ 4.3. pontjában található Ismétlődő feltöltés minimum egyenleg alapján Az előfizető beállíthat egy minimum szintet (500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft) a saját előfizetésére, melyet ha elér, az előfizető saját Vodafone-os egyenlegére (arra a számra, amivel az online ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati rendszerbe belépett) automatikusan feltöltődik az előfizető által megadott összeg, Ft között értékben, melyre vonatkozóan az igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF Díjszabás mellékletének B/4. pontjában található. A feltöltés eredményességéről SMS-ben értesítjük az előfizetőt Ismétlődő feltöltés adott dátum alapján Az előfizető megadhat egy fix dátumot is, ami alapján havonta a saját Vodafone-os számának egyenlegére (arra a számra, amivel az online ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati rendszerbe belépett) automatikusan azon a napon feltöltődik az általa megadott összeg. A feltöltési érték 2000 Ft-tól Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. Az igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF Díjszabás mellékletének B/4. pontjában található Egyenleg feltöltés a Vodafone telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (1270) Az előfizető az Önkiszolgáló ügyfélszolgálaton belül a 3-as menüpontot kiválasztva és követve az elhangzott utasításokat a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is fel tud tölteni. Az előfizető nemcsak a saját számára tölthet fel ezen a csatornán keresztül, hanem más Vodafone-os feltöltőkártyás telefonszámra is. Legfeljebb 10 darab Vodafone-os feltöltőkártyás számot adhat meg, amire feltöltést kezdeményezhet, melyet előzetesen az online ügyfélszolgálaton szükséges regisztrálni az online fizetési szolgáltatások menüpont alatt. A feltöltési érték 2000 Ft-tól Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. Az igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF Díjszabás mellékletének B/4. pontjában található.

7 A megerősítés után pár percen belül megtörténik a feltöltés, melyről a feltöltött telefonszámot SMS-ben értesítjük. Naponta maximum egyszer kezdeményezhet feltöltést egy adott telefonszámra Egyenleg feltöltés SMS-ben Az előfizető SMS-ben is kezdeményezhet feltöltést, amennyiben elküldi díjmentes SMS-ben a FELTOLT kódot, a telefonszámot és feltöltendő összeget a 1270-re. (Például: FELTOLT ). A megerősítéshez szükséges, hogy a visszaigazoló SMS-re válaszul elküldje az OK szót, amennyiben rendben vannak az adatok. Legfeljebb 10 darab Vodafone-os feltöltőkártyás számot adhat meg, amire feltöltést kezdeményezhet, melyet előzetesen az online ügyfélszolgálaton szükséges regisztrálni az online fizetési szolgáltatások menüpont alatt. A feltöltési érték 2000 Ft-tól Ft között lehetséges, de maximum a bankkártyán beállított napi vásárlási limit. Az igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg-felhasználási idejének hossza az ÁSZF Díjszabás mellékletének B/4. pontjában található. A megerősítés után pár percen belül megtörténik a feltöltés, melyről a feltöltött telefonszámot SMS-ben értesítjük. Naponta maximum egyszer kezdeményezhet feltöltést egy adott telefonszámra. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára II. Lakossági Általános Szerződési Feltételek, 1. sz. Díjszabás melléklet 1. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet alábbi pontjaiból a Red EU Roamingra való utalások törlésre kerültek: - A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifák Vodafone Red EU+ szolgáltatáscsomagok - A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifák Vodafone Go EU és Go+ EU tarifák - A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifák Vodafone Red EU szolgáltatáscsomagok.

8 Vodafone Red EU+ szolgáltatáscsomagok Red Extra EU+ SIM Red Extra EU+ XL Red Extra EU+ XM Red Extra EU+ X Red Extra EU+ A Red Extra EU+ B Red Extra EU+ C Red Extra EU+ D Induló költségek Belépési díj (Ft) Havidíjak Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel, e-pack-kel Kiegészítő Havi előfizetési díj nem magánszemély (minden adószámmal rendelkező) előfizető által fizetendő díjtétel (Ft) Havidíjban foglalt tartalom Belföldi normál díjas hívások korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Belföldi normál díjas SMS korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Belföldi normál díjas MMS (minden típus) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Belföldi megosztható adatforgalom 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB Kínált sávszélesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) Garantált sebesség Nemzetközi irányba felhasználható keret a Red EU Roaming, árpilis 30. napjától a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén belül 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint 50 perc 50 perc 50 perc 50 perc 50 perc 50 perc 50 perc 50 perc Készülékbiztosítás - Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap Vodafone EU Roaming Red Mozi* Igénybe vehető Igénybe vehető Egyéb díjak Belföldi adatforgalmi keret felhasználása után számlázási ciklusonként egyszer aktiválódó Automatikus PluszAdat 200 MB (Ft) Nemzetközi SMS díja (Ft)

9 MultiNet Tablet A MultiNet Tablet B MultiNet Tablet C MultiNet Tablet D MultiNet Tablet E MultiNet MiFi MultiNet SIM MultiNet Red Induló költségek Belépési díj (Ft) Havidíjak Havi előfizetési díj (Ft) határozatlan idejű szerződéssel Havi előfizetési díj (Ft) 1 év határozott idejű szerződéssel Havi előfizetési díj (Ft) 2 év határozott idejű szerződéssel Havidíjban foglalt belföldi adatforgalom Kínált sávszélesség a havi előfizetési díjban foglalt adatforgalom felett (le- és feltöltési sebesség - Mbit/s) Garantált sebesség Red Extra EU+ csomaggal megegyező, azzal megosztva 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint Készülékbiztosítás Alap Alap Alap Alap Alap Red EU Roaming, április 30. napjától Vodafone EU Roaming Egyéb díjak SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) Igénybe vehető Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Red EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.3 pontban, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.2 pontban találhatók. A nemzetközi hívások díjait az ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet 4-es pontja tartalmazza. A Red Extra EU+ szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt, a Red EU Roaming, április 30. napjától a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható keret kizárólag normál díjas és speciális díjazású nemzetközi hívásokra érvényes. A Red EU Roaming, illetve a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája a internetes oldalon található meg. 30, Vodafone Go EU és Go+ EU tarifák Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Red EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.3 pontban, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.2 pontban találhatók. A Vodafone Go EU (SIM, E, F) és Vodafone Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) tarifacsomagokra a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig. Garantált sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában meghatározottak szerint Vodafone Red EU szolgáltatáscsomagok Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. A Red EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.3 pontban, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás részletes feltételei az A/5.2 pontban találhatók.

10 A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.d). alább olvasható pontjára figyelemmel a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor. 2. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 5.3.pontjából a Red EU Roaming szolgáltatás törlésre került a szolgáltatás megszűnése miatt Red EU Roaming A Red EU Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A partnerhálózatok aktuális listája a internetes oldalon érhető el. Aktív Red EU Roaming esetén Utólag fizető Előfizetők a oldalon felsorolt partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást. A Red EU Roaming megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással, valamint Red Basic EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Medium EU (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Extra EU (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Red Basic EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Medium EU+ (SIM, XM, X, A, B, C, D, E), Red Extra EU+ (SIM, XL, XM, X, A, B, C, D), Go EU (SIM, E, F) vagy Go+ EU (SIM, B, C, D, E, F) szolgáltatáscsomaggal. A Red EU Roaming szolgáltatás aktiválásának külön díja nincs. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak lemondásáig aktív marad. A kedvezményes roaming-díjak a Red EU Roaming használata során: 1. Magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: Red Basic EU, Red Medium EU, Red Extra EU: az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas hívás/sms/mms díja számlázási egységenként 0 Ft. Red Basic EU+, Red Medium EU+, Red Extra EU+, Go EU, Go+ EU: az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország hálózatán alkalmazott belföldi normál díjas hívás/sms/mms díja. 2. A kijelölt országok valamelyikében roamingolva ugyanezen ország bármely mobil vagy vezetékes hívószámára irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ek és MMS-ek díjazása szerinti hívás/sms/mms díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként 3. Harmadik országbeli hívószámokra (azaz nem magyarországi vagy a roamingolás helye szerinti országbeli hívószámra) irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek esetén: Magyarországról nemzetközi irányba indított hívások, SMS-ek és MMS-ek díjazása szerinti hívás/sms/mms díja a nemzetközi irányokra vonatkozó számlázási egységenként. 4. Fogadott hívások esetén (a listában szereplő hálózatok bármelyikén roamingolva fogadott hívások, SMS-ek, MMS-ek): Előfizető által használt tarifacsomag Vodafone Magyarország hálózatán fogadott hívásokra, SMS-ekre, MMS-ekre alkalmazott díjazása szerint díjmentes. 5. Adatroaming használata esetén Előfizető a tarifájában meghatározott, belföldön irányadó adatkerete erejéig és annak terhére forgalmazhat adatot. A belföldi adatkeret felhasználása esetén az Automatikus PluszAdat opció aktiválódik a hazai feltételekkel egyező módon, és ennek felhasználása esetén, amennyiben Előfizető nem vásárol további kiegészítő adatopciót, a külföldi adathozzáférés sebessége az aktuális számlázási ciklus végéig 0/0 Mbit/s lassításra kerül. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A nemzetközi hívások díjait, valamint a nemzetközi hívással elérhető országok zónabesorolását jelen Díjszabás melléklet A. 4. pontja tartalmazza.

11 A Red EU Roaming szolgáltatás kizárólag az utazási célra történő felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (utazási célú használat), azaz a Red EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe, és a Red EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló használat nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi (az előző és az adott havi, illetve az első hónapban az adott havi) átlagát, továbbá a Red EU Roaming használata esetén számlázási ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót (hívás indítás/fogadás, SMS küldés/fogadás, adatforgalom, mobilvásárlás szolgáltatás) kell indítani, illetve kezdeményezni a Szolgáltató belföldi hálózatáról. Nem rendeltetésszerű használat esetén, azaz amennyiben Előfizető az utazási célra történő felhasználás szabályainak bármelyikét megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Red EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető szeptember 1. napjától a Red EU Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz a Red EU Roaming életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és a Red EU Roaming használata során a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata; illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi (az előző és az adott havi, illetve az első hónapban az adott havi) átlagát, továbbá a Red EU Roaming használata esetén számlázási ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót (hívás indítás/fogadás, SMS küldés/fogadás, adatforgalom, mobilvásárlás szolgáltatás) kell indítani, illetve kezdeményezni a Szolgáltató belföldi hálózatáról. Nem rendeltetésszerű használat esetén, azaz amennyiben Előfizető a magán utazások céljára történő felhasználás szabályainak bármelyikét megszegi, a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Red EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Törlés esetén a szolgáltatás a továbbiakban újbóli aktiválással nem elérhető. A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználását megelőzően vagy az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően a Netinfo oldalon ( kiegészítő adatopció vásárlása szükséges a hazaival megegyező árak és feltételek szerint. Adatopció vásárlása nélkül az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiség felhasználását követően adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban és az Automatikus PluszAdat opcióba foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. A megosztható adatforgalmú Red Extra EU szolgáltatáscsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása estén is kizárólag belföldön használható fel. A megosztható adatforgalmú Red Extra EU+ szolgáltatáscsomagok (elsődleges SIM) esetén a hozzájuk kapcsolódó MultiNet tarifacsomagokon (másodlagos SIM) az adatforgalom a Red EU szolgáltatás aktiválása estén belföldön és a Red EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén, külföldön is felhasználható. Red EU Roaming használata során több adatcsatlakozás lehetséges a rendelkezésre álló adatmennyiség felhasználásáig. A hazai adatkeret roaming környezetben történő felhasználásának technikai részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Az elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-,

12 illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. A Red EU Roaming szolgáltatás Európa Napijeggyel nem használható, vagyis aktív Európa Napijegy esetén a Red EU Roaming megrendelésével az Európa Napijegy automatikusan deaktiválódik és a Red EU Roaming lemondásával automatikusan nem aktiválódik újra, csak újabb megrendeléssel. Amennyiben Előfizető olyan telefonszámra kívánja aktiválni a Red EU Roaming szolgáltatást, amelyen a Vodafone Passport szolgáltatás, vagy valamely nem határozott időre szóló szerződéssel megkötött adatroaming opció aktív, abban az esetben az előfizetésen korábban aktív opció automatikusan deaktiválásra, míg Red EU Roaming szolgáltatás aktiválásra kerül. Az aktiválás sikerességéről Előfizetőt a Szolgáltató SMS-ben értesíti. A Zárt csoport opció, az Egymás közt 0 Ft opció, a Családi opció kedvezményei Red EU Roaming hívásokra nem vonatkoznak. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.f). alább olvasható pontjára figyelemmel szolgáltatás megszűntetése a jövőre nézve miatt kerül sor. 3. A Lakossági ÁSZF, 1. sz. Díjszabás melléklet alábbi pontjaiban a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listájának internetes elérhetősége pontosításra került: - A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifák Vodafone Red EU+ szolgáltatáscsomagok - A/ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 5. Nemzetközi barangolás, mobil használat külföldi hálózatokon (roaming) 5.2. Vodafone EU Roaming Vodafone Red EU+ szolgáltatáscsomagok A Red Extra EU+ szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt, a Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén belül nemzetközi irányba felhasználható keret kizárólag normál díjas és speciális díjazású nemzetközi hívásokra érvényes. A Vodafone EU Roaming szolgáltatás érvényességi területén elérhető partnerhálózatok aktuális listája a internetes oldalon található meg.(...) 5.2. Vodafone EU Roaming A Vodafone EU Roaming szolgáltatás a Szolgáltató által meghatározott roaming hálózatokon érhető el. A partnerhálózatok aktuális listája a internetes oldalon érhető el. Aktív Vodafone EU Roaming esetén Utólag fizető Előfizetők a oldalon felsorolt partnerhálózatok országaiban kizárólag a megjelölt hálózatokon érik el a roaming-szolgáltatást. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.d). alább olvasható pontjára figyelemmel a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások miatt kerül sor.

13 4. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2.Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.2. Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontban módosításra került, hogy Kenguru feltöltésnél az egyenleg felhasználási idő minden feltöltési címlet esetén 365 nap Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók Kenguru feltöltés Feltöltési összeget legfeljebb három darab, előre fizető Vodafone feltöltőkártyás telefonszámra lehetséges megadni. Ezen, legfeljebb három telefonszámot, azaz a Kenguru telefonszámokat havonta legfeljebb egy alkalommal lehetséges változtatni. A kiválasztott feltöltési összeg feltöltésére havi rendszerességgel, havonta egy alkalommal a megrendelést követő hónaptól kerül sor automatikusan minden hónapban a szolgáltatás lemondása / módosítása, valamint egyéb kizáró ok hiányában. A feltöltésre minden hónap ötödik napjáig kerül sor, melyről SMS értesítést küldünk feltöltőkártyás ügyfeleinknek. A feltöltésre a feltöltés ügyfél általi megrendelését követő hónaptól kerül sor a megjelölt feltöltőkártyás számra és feltöltési értékkel, tehát az adott hónapra vonatkozóan megrendelésre nincsen lehetőség. Havi előfizetéses ügyfeleink az alábbi bruttó feltöltési összegek közül választhatnak: Kenguru feltöltési összeggel megterhelt előfizetői számla Bónusz Feltöltőkártyás ügyfél számláján jóváírt Kenguru feltöltési összeg 2000 Ft Ft 2500 Ft 500 Ft 3000 Ft 3300 Ft 700 Ft 4000 Ft 5000 Ft 1000 Ft 6000 Ft Ft 2000 Ft Ft A 2500 Ft és az afeletti feltöltési értékekhez bónusz érték tartozik, mely a feltöltőkártyás ügyfelek egyenlegére kerül feltöltésre. Az egyenleg felhasználási idő minden feltöltési címlet esetén 365 nap. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

14 5. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.6. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók További kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók pontban módosításra kerültek a Kenguru feltöltéssel kapcsolatos bónuszra vonatkozó információk További kereskedelmi forgalomban nem elérhető opciók Kenguru feltöltés Feltöltési összeget legfeljebb három darab, előre fizető Vodafone feltöltőkártyás telefonszámra lehetséges megadni. Ezen, legfeljebb három telefonszámot, azaz a Kenguru telefonszámokat havonta legfeljebb egy alkalommal lehetséges változtatni. A kiválasztott feltöltési összeg feltöltésére havi rendszerességgel, havonta egy alkalommal a megrendelést követő hónaptól kerül sor automatikusan minden hónapban a szolgáltatás lemondása / módosítása, valamint egyéb kizáró ok hiányában. A feltöltésre minden hónap ötödik napjáig kerül sor, melyről SMS értesítést küldünk feltöltőkártyás ügyfeleinknek. A feltöltésre a feltöltés ügyfél általi megrendelését követő hónaptól kerül sor a megjelölt feltöltőkártyás számra és feltöltési értékkel, tehát az adott hónapra vonatkozóan megrendelésre nincsen lehetőség. Havi előfizetéses ügyfeleink az alábbi bruttó feltöltési összegek közül választhatnak: Kenguru feltöltési Feltöltőkártyás Egyenleg összeggel ügyfél számláján felhasználási idő Bónusz megterhelt jóváírt Kenguru előfizetői számla feltöltési összeg 2000 Ft Ft 365 nap 2500 Ft 500 Ft 3000 Ft 365 nap 3300 Ft 700 Ft 4000 Ft 365 nap 5000 Ft 1000 Ft 6000 Ft 365 nap Ft 2000 Ft Ft 365 nap A 2500 Ft és az afeletti feltöltési értékekhez bónusz érték tartozik, mely a feltöltőkártyás ügyfelek egyenlegére kerül feltöltésre. Bármely feltöltési címlethez tartozó egyenleg felhasználási idő a feltöltés napjától számított 365 nap. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

15 6. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések pontban módosításra került, hogy az Általános Bónusz Egyenlegre és az egyenlegre történő feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben a Törzsszöveg 2.3. pontjában találhatóak információk Az Általános Bónusz Egyenlegre továbbá az Egyenlegre történő feltöltés esetén az egyenlegfelhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az ÁSZF Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára 7. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.1. Kereskedelmi forgalomban elérhető tarifák alábbi pontjaiban: Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa Vodafone Perc Vodafone Net Vodafone Max S Vodafone Max M Vodafone Max L Vodafone Max XL módosításra került, hogy bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől számított 365 napig érvényes, valamint, hogy az egyenleg- felhasználás kiszámításának logikája a Törzsszöveg 2.3. pontban található Feltöltőkártyás (előre fizető) hang alaptarifa A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifában a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Vodafone Perc+ A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 Bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől, vagy a Szolgáltatási Időszak megkezdése előtti egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltatási Időszak megkezdésétől számított 365 napig érvényes. Az egyenleg-felhasználási időszak kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az ÁSZF Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat.

16 Vodafone Net+ A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifában a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Vodafone Max S A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifában a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Vodafone Max M A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása május 1-től a tarifacsomag kizárólag Egyéni Előfizetők részére elérhető. Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Vodafone Max L A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása május 1-től a tarifacsomag kizárólag Egyéni Előfizetők részére elérhető. Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Vodafone Max XL A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása május 1-től a tarifacsomag kizárólag Egyéni Előfizetők részére elérhető. Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat.

17 A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára 8. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifák Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa pontban módosításra került, hogy bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől számított 365 napig érvényes, valamint, hogy az egyenleg- felhasználás kiszámításának logikája a Törzsszöveg 2.3. pontban található Feltöltőkártyás Alap Adat tarifa A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A szolgáltatás belföldi internet elérést biztosít. Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes. Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára 9. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása 2.5. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető tarifák alábbi pontjaiban: VitaMAX Prémium Perc VitaMAX Prémium Perc&Net VitaMAX Prémium Start VitaMAX Prémium SMS&Net Bázis tarifa módosításra került, hogy bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől számított 365 napig érvényes, valamint, hogy az egyenleg- felhasználás kiszámításának logikája a Törzsszöveg 2.3. pontban található VitaMAX Prémium Perc A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat VitaMAX Prémium Perc&Net

18 A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat VitaMAX Prémium Start A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat VitaMAX Prémium SMS&Net A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifákban a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat Bázis tarifa A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A tarifában a hívások számlázása 1 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

19 10. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 4. Elektronikus feltöltőkártya 4.2. Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés pontban módosításra került a 2000 Ft értékű feltöltés egyenlegfelhasználási ideje, valamint módosításra került, hogy bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől számított 365 napig érvényes, kivéve a Vodafone RED VitaMAX csomagnál, valamint, hogy az egyenleg- felhasználás kiszámításának logikája a Törzsszöveg 2.3. pontban található Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés a. A feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenlegfelhasználási idő hossza b. Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő 2000 Ft 2000 Ft 365 nap 3000 Ft 3000 Ft 365 nap 5000 Ft 5000 Ft 365 nap 7000 Ft 7000 Ft 365 nap Ft Ft 365 nap Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. Feltöltő-terminálokon keresztül igénybe vehető feltöltés egyenleg-felhasználási ideje Vodafone RED VitaMAX tarifa esetén: Díjcsomag A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő Vodafone RED VitaMAX Ft 30 nap A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára 11. A Lakossági ÁSZF 1. számú Díjszabás melléklet B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 4. Elektronikus feltöltőkártya 4.3. A Vodafone honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltés pontban módosításra került a 2000 Ft értékű feltöltés egyenleg- felhasználási ideje, valamint módosításra került, hogy bármilyen összegű feltöltés esetén az egyenleg-felhasználási idő a legutolsó feltöltéstől számított 365 napig érvényes, kivéve a Vodafone RED VitaMAX csomagnál, valamint, hogy az egyenlegfelhasználás kiszámításának logikája a Törzsszöveg 2.3. pontban található A Vodafone honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltés a) A Vodafone honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltési címletek értéke és az egyenleg felhasználási idejének hossza Ajánlott bruttó fogyasztói ár A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő nap nap nap nap nap

20 Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. Továbbá a Vodafone honlapján ( keresztül lehetőség van 2000 Ft és Ft között választható tetszőleges összegű egyenlegfeltöltésre, amely felhasználási idejének kiszámítására vonatkozó logikáról bővebben az ÁSZF Törzsszöveg 2.3. pontjában az Egyenleg-felhasználási Időszak fejezetben olvashat. A Vodafone honlapján ( keresztül igénybe vehető feltöltés egyenleg-felhasználási ideje Vodafone RED VitaMAX tarifa esetén: Díjcsomag A kártya bruttó értéke Egyenleg-felhasználási idő Vodafone RED VitaMAX Ft 30 nap Továbbá a Vodafone honlapján ( keresztül lehetőség van 2000 Ft és Ft között választható tetszőleges összeggel egyenlegfeltöltésre, mely feltöltések felhasználási ideje az egyes tarifákra irányadó szabályoktól függ. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) (1)i.g. alább olvasható pontjára

21 A Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) 1) és 2) pontja: (1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: i. az egyedi Előfizetői Szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: a. a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; c. elírások javítása; d. a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; e. tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; f. szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; g. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások; ii. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy iii. a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja; vagy iv. az Előfizetői Szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. A körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül különösen, de nem kizárólag az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek. Az Általános Szerződési Feltételek lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás. Új szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben azok nem érintik a már meglévő szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, valamint azok a szolgáltatásbővítések sem, amelyek az Előfizető részére nem jelentenek többlet terheket. Az ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén a Szolgáltatót nem terhelik a módosítással kapcsolatos kötelezettségek, azonban ezt a Szolgáltató köteles központi ügyfélszolgálatán, a honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén naprakészen hozzáférhetővé tenni. Ha a szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőt az Eht. renelkezései szerint értesíteni, az Előfizetőt megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Hatályba lépés: április 30.

Hatályba lépés: április 30. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. április 30. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: december 01.

Hatályba lépés: december 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

Hatályba lépés: november 01.

Hatályba lépés: november 01. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. november 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

Hatályba lépés: október 01.

Hatályba lépés: október 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. október 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Hatályba lépés: október 19.

Hatályba lépés: október 19. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. október 19. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Telemetria szolgáltatás

Telemetria szolgáltatás Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 16. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Hatályba lépés: október 02.

Hatályba lépés: október 02. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. október 02. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: augusztus 01.

Hatályba lépés: augusztus 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. augusztus 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

Hatályba lépés: október 1.

Hatályba lépés: október 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A)

Részletesebben

Hatályba lépés: december 01.

Hatályba lépés: december 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. december 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. A. Közös

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Hatályba lépés: június 1.

Hatályba lépés: június 1. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. június 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. Lakossági Általános

Részletesebben

vonatkozóan bruttó 3.175 Ft / hó / SIM kártya.

vonatkozóan bruttó 3.175 Ft / hó / SIM kártya. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A.

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. szeptember 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Hatálybalépés: 2014. május 1.

Hatálybalépés: 2014. május 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatálybalépés: 2014. május 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. Lakossági

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás Ft

Fizetés módja: Banki átutalás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési azonosító:

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. Üzleti ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatálybalépés: 2013. május 2. Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 3. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 10. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: április 01.

Hatályba lépés: április 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 10 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. március 22-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 1. Általános adatok,

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

*illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a teljes elszámolási időszaka január 1. után esik. Az Internet szolgáltatásra eső bruttó

*illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a teljes elszámolási időszaka január 1. után esik. Az Internet szolgáltatásra eső bruttó *illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a elszámolási időszaka 2017. január 1. után esik. havidíja havidíja eső havidíj a eső havidíj a havidíja január 1.- eső havidíj a eső havidíj a Lakossági

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 7 1.1. A díjfizetés alapelvei... 7 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Hatályba lépés: április 01.

Hatályba lépés: április 01. Vodafone Magyarország Zrt. Üzleti ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól

C3 - Vodafone. Red Family. Új családi ajánlat a Vodafonetól C3 - Vodafone Red Family Új családi ajánlat a Vodafonetól Fókuszban a családok Red Family A Vodafone családi ek több családtagnak teszik elérhetővé a korlátlan beszélgetést akár Red, akár Go+ szolgáltatáscsomagokkal

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni, hogy az alábbi módosítások technikai okok folytán 2014. július 1-jével lépnek hatályba, melynek megfelelően az értesítések ismételten kiküldésre kerülnek. Vodafone

Részletesebben

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére 2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére A 2010. május 5-től 2011. augusztus 15-ig elérhető promóció, 2011. december 1-től hatályos változata Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Üzleti Általános Szerződési Feltételek Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalom 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Akciók... 3 2.1 Szerkesztési célra fenntartva... 3 2.2 Vodafone Iroda

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Üzleti Általános Szerződési Feltételek Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalom 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Akciók... 3 2.1 Office 365 Vállalati Prémium akció... 3 2.2 Vodafone

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. 1.

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek 2. J melléklet Üzleti Duó promóció 2011. december 1-től visszavonásig hatályos Részvételi Feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben foglalt ajánlat jogszabályváltozás

Részletesebben

A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you Human Centrum Kft. (Mind-Diák) flotta tarifacsomag Találd meg

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 10 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) flotta tarifacsomagok

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2 C/9. melléklet Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy

Részletesebben

Közlemény. Számlás díjszabás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete):

Közlemény. Számlás díjszabás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete): Közlemény A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei, valamint Egyedi Előfizetői Szerződései 2014. július 25-étől

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Telepítési díjkedvezmény 2. TV TVGO MoziKlub Filmcsomag új előfizető országos 0 Ft telepítési díj 1 vagy 2 éves határozott

Részletesebben

Érintett szolgáltatás

Érintett szolgáltatás A 2016. július 1-jétől hatályos azon változások, melyekről előfizetőinket 30 nappal a hatálybalépés előtt értesítettük: Előfizetői értesítés formája sajtóközlemény (2016.05.31.) Előfizetői értesítés(ek)

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 05.

Hatályba lépés: szeptember 05. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 05. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben