2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez"

Átírás

1 2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez Az összegző sorok értékét I., II., III. IV. előjel helyesen a rögzítő program számolja. Az alábbi kiadási rovatokra vonatkozóan előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem kezdeményezhető (tiltott sorok): K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzathoz kapcsolódó rovatok közül: - K41 Társadalombiztosítási ellátások - K42 Családi támogatások - K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások K5 Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzathoz kapcsolódó rovatok közül: - K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés - K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre - K509 Árkiegészítések, ártámogatások - K510 Kamattámogatások - K513 Tartalékok K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés - K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása - K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K9 Finanszírozási kiadások kiemelt előirányzathoz kapcsolódó rovatok közül: - K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - K9123 Kincstárjegyek beváltása - K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása - K9125 Belföldi kötvények beváltása - K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása - K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása - K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése - K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 1

2 - K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai - K9192 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai - K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása - K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása - K923 Külföldi értékpapírok beváltása - K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek - K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek - K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - K94 Váltókiadások A K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és a K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása rovatokra vonatkozóan előirányzat módosítást csak az 1. sz. függelékben megadott köztestületi költségvetési szervek kezdeményezhetnek. A fenti rovatok módosítására kizárólag a B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, valamint a B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése rovatokra vonatkozó előirányzat módosítással egyidejűleg van lehetőség. Csak az alábbi jogcímkódok fogadhatók be a megadott feltételekkel I rovatok közötti átcsoportosítás csak a kiadási (K-val kezdődő) rovatok között lehetséges!!! Tiltott sorok (adat nem szerepelhet): bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok sorai és a Maradvány igénybevételéhez kapcsolódó (együtt a B-vel kezdődő) rovatok sorai (II., IV. összegző sorok részsorai) A kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok közül a K9121 és K9122 rovatok nem szerepelhetnek a bizonylaton. A megengedett sorokon az értékek pozitív és negatív előjellel szerepelhetnek, de az I. Költségvetési kiadások összesen,sor értéke csak nulla lehet. Ha a Korrigált bizonylat sorszáma nincs kitöltve, akkor a bizonylaton a K336 rovat(ok) (összesített) pozitív összege legfeljebb akkora lehet, mint a K1-el kezdődő rovatok összesített negatív összege. Ha az átcsoportosítás az időarányosan finanszírozott (működési) kiadási előirányzatcsoport (K1-K5) és a teljesítésarányosan finanszírozott (felhalmozási) kiadási előirányzat-csoport (K6-K8) között történik, akkor a bizonylat csak abban az esetben befogadható, ha mind az V., mind a VI. sor kitöltésre került, mindkettő értéke lehet nulla is, de a kitöltés ebben az esetben is kötelező. Amennyiben a jelzett sorokon 0-nál nagyobb összeg szerepel, a program ellenőrizze az alább megadott számszaki összefüggést, a bizonylat csak egyezőség esetén véglegesíthető. V. sor abszolút összege = VI. sor abszolút összege 2

3 V. sor = időarányosan finanszírozott kiadási előirányzatok, általánosan az K1. - K5. rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes (előjel helyes) összege, K8. rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes (előjel helyes) összege. II előző év költségvetési és vállalkozási maradványának igénybevétele Adat nem szerepelhet a II. összegző sor részsorain; A kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok közül a K9121 és K9122 rovatok nem szerepelhetnek a bizonylaton. A megengedett sorokon az értékek vagy csak pozitív vagy csak negatív előjellel szerepelhetnek, ha negatív előjellel szerepelnek az adatok, akkor a Korrigált bizonylat sorsz: mező a fejlécben kötelezően kitöltendő; Az I. sor összegének előjel helyesen meg kell egyeznie a IV. sorban szereplő összeggel; Az Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 rovatnak, vagy az Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 rovatnak kötelezően szerepelnie kell a bizonylaton. Az V. és VI. sorok kitöltése kötelező. V. sor = időarányosan finanszírozott kiadási előirányzatok, általánosan az K1. - K5. és a K9 rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes összege, K8. rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes összege. III , a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel felhasználása I. összegző sor összege = II. összegző sor összege Adat nem szerepelhet a IV. összesítő soron; Az I. és II. sorokon szereplő összegeknek előjel helyesen azonosnak kell lennie. A megengedett sorokon az értékek vagy csak pozitív vagy csak negatív előjellel szerepelhetnek, ha negatív előjellel szerepelnek az adatok, akkor a Korrigált bizonylat sorszáma mező a fejlécben kötelezően kitöltendő; A bevételi rovatok közül csak az alábbiak szerepelhetnek a bizonylaton: o B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről o B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3

4 o B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről o B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről o B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól o B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől o B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről o B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök o B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól o B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől o B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről o B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök o B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések Az alábbi rovatokra csak az 1. sz. függelékben megadott köztestületi költségvetési szervek nyújthatnak be előirányzat módosítást: o B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése A B8121 és a B8123 rovatokkal együtt más bevételi rovat (rovat első pozíciója B ) nem szerepelhet a bizonylaton, ebben az esetben a kiadási rovatok közül (rovat első pozíciója K ) kizárólag csak a K9121 és a K9122 rovat szerepelhet a bizonylaton. Az V. és VI. sorok kitöltése kötelező. V. sor = időarányosan finanszírozott kiadási előirányzatok, általánosan az K1. - K5. és a K9 rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes összege, K8. rovatok (kivéve tiltott rovatok) együttes összege. IV költségvetési bevételek kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti módosítása Tiltott sorok (adat nem szerepelhet): kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó rovatok sorai és a Maradvány igénybevételéhez kapcsolódó rovatok sorai (I., IV. összegző sorok részsorai). A megengedett sorokon az értékek pozitív és negatív előjellel szerepelhetnek, de a II. Költségvetési bevételek összesen sor értéke csak nulla lehet. Egy bizonylaton belül csak azonos bevételi kiemelt előirányzathoz (rovat első két pozíciója azonos pl.: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) kapcsolódó rovatok szerepelhetnek. 4

5 Az V. Időarányosan finanszírozott kiadási előirányzatok bevételi vagy maradvány forrása, valamint a VI. Teljesítésarányosan finanszírozott kiadási előirányzatok bevételi vagy maradvány forrása sorokon nem szerepelhet adat. ÁHT-I Megnevezés III. Magyar Tudományos Akadémia MTA Csillagászati és Földtudományi Kutközp MTA Rényi Alfréd Matematikai Kut.Int MTA Atommagkutató Intézete MTA Számitástechnikai és Automatizálási Kut.Int MTA Agrártudományi Kutatóközpont MTA Kisérleti Orvostudományi Kut.Int MTA Ökológiai Kutatóközpont MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont MTA Nyelvtudományi Intézete MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont MTA Közgazdaság- és Regionális Tud. Kutközp MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont MTA Természettudományi Kutatóközpont IV. Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 1. sz. függelék 5

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben