6. Pénz és Infláció. Infláció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Pénz és Infláció. Infláció"

Átírás

1 6. Pénz és Infláció Infláció Az árak összességének emelkedését inflációnak nevezzük. Az inflációs ráta az árszínvonal százalékos változása országonként eltérő, időbeli alakulása jelentős ingadozásokat mutat. Az infláció okait, hatásait és társadalmi költségeit vizsgáljuk. Mivel az infláció az árszínvonal emelkedése, elemzésünket annak vizsgálatával kezdjük, hogy mi határozza meg az árakat. Az ár az az arány, amelyen a pénzt termékre vagy szolgáltatásra cseréljük. Ahhoz, hogy az árakat megértsük, a pénzt kell megismernünk. Mi is az valójában; mi befolyásolja a pénz keresletét és kínálatát; milyen hatása van a gazdaságra? Ez a fejezet bevezetés a közgazdaságtan egyik ágába, a monetáris közgazdaságtanba. Mi a pénz? Amikor azt mondjuk, hogy valakinek sok pénze van, akkor arra gondolunk, hogy az illető gazdag. A közgazdászok ezzel szemben a pénz fogalmát ennél sokkal speciálisabb értelemben használják. Egy közgazdász számára á - a pénz nem a gazdagságot magát jelenti, hanem csak annak egy formáját. A pénz olyan eszköz, amely bármikor felhasználható tranzakciók lebonyolítására. Durván fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a gazdasági szereplők kezében lévő pénz jelenti a nemzet gazdaságának pénzállományát. 1

2 A pénz funkciói Vagyontartási funkció Fizetési eszköz funkció Értékmérő funkció Forgalmi eszköz funkció Világpénz funkció Vagyontartási funkció A pénz vagyontartási funkciója lehetővé teszi a jelenlegi vásárlóerő jövőbeni vásárlóerővé való átváltoztatását. Ha mai munkámért százezer forintot kapok, akkor megtarthatom a pénzt, és elkölthetem holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban. A pénz természetesen nem tökéletes értékmegőrző, hiszen ha az árak emelkednek, akkor a pénz reálértéke csökken. Ennek ellenére az emberek megtartják pénzüket, mert árukra és szolgáltatásokra cserélhetik azt egy jövőbeli időpontban. Értékmérő funkció A pénz értékmérő funkciója lehetővé teszi, hogy az árakat és a tartozásokat valamiben mérni tudjuk. A mikroökonómia tanítása szerint az erőforrások elosztása a relatív árak - a javak árainak egyéb javak áraihoz viszonyított aránya - alapján történik, a boltokban mégis pénzben megadott árakat találunk. Egy autókereskedő nem 600 inget, hanem 3 millió forintot fog kérni egy autóért (még ha a kettő ugyanannyit ér is). Hasonló módon a legtöbb adósnak egy meghatározott pénzösszeggel kell kielégítenie adósságát, nem pedig egy bizonyos árumennyiséggel. A pénz a gazdasági tranzakciók mérőrúdja. 2

3 Forgalmi eszköz funkció A pénz forgalmi eszköz funkciója biztosítja, hogy a pénzzel árukat és szolgáltatásokat tudjunk vásárolni. Ez a bankjegy hivatalos fizetőeszköz - olvashatjuk a bankjegyekre nyomtatva. Amikor besétálunk a boltba, b biztosak lehetünk abban, hogy a kereskedő elfogadja majd pénzünket az általa kínált portékáért cserébe. Fizetési eszköz funkció A pénz fizetési eszközként funkcionál abban az esetben, amikor a pénzmozgás elválik az árumozgástól. Legközkedveltebb példái a hitelügyletek: mosógépet veszünk, s részletekben törlesztünk. Ilyenkor korábban keletkezett fizetési kötelezettség (hiteltartozás), munkabérfizetés (mint tudjuk, erre általában utólag, az árumozgást, a munkavégzést követőenkerülsor)vagyaz árutól teljesen független pénzáramlás (adó, segély stb.) valósul meg. Itt csupán megemlítjük, hogy a pénznek ez a funkciója új pénzhelyettesítőket termel ki, éspedig a hitelpénz különböző formáit, a bankjegyet és a bankszámlapénzt. Világpénz funkció Egyes pénznemek képesek a nemzetközi forgalomban is betölteni az előző funkciókat, vagyis konvertibilisek. A tökéletes pénzhez a világpénz funkció is hozzátartozik, ez azonban csak kevésnek sikerül, és amelyiknek mégis, annak sem teljességgel. 3

4 Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Europäisches Sozialmanagement A pénz fajtái A pénznek több fajtáját különböztetjük meg. Az olyan pénzt, amelynek nincs belső értéke papíralapú pénznek nevezzük, utalva arra, hogy állami döntés eredményeként kerül a forgalomba. Bár a mai gazdaságok többségében a papíralapú pénzek a megszokottak, egykor a legtöbb országban valamilyen belső értékkel rendelkező árut használtak pénzként. Az ilyen pénzt árupénznek nevezzük. Az árupénz legelterjedtebb példája az arany. Ha egy országban pénzként működik az arany, akkor azt mondjuk, hogy arany-standard van érvényben. Az arany az árupénz egy fajtája, mivel ékszerként, fogtömésként stb. ugyanúgy felhasználható, mint ügyletek lebonyolítására. Az aranystandard a tizenkilencedik század végén világszerte érvényben volt. A pénzmennyiség szabályozása A rendelkezésre álló pénz mennyiségét pénzkínálatnak nevezzük. Egy olyan gazdaságban, ahol árupénz van, a pénzkínálat ennek az árunak a mennyisége. Azokban a gazdaságokban, ahol papíralapú pénzt használnak, ahogy a legtöbb helyen manapság, az állam szabályozza a pénzkínálatot. Az államot jogszabályok ruházzák fel a pénzkibocsátás monopóliumával. Ahogy az adóztatás és a kormányzati vásárlások az állam gazdaságpolitikai eszközei, ugyanúgy a pénzkínálat is az. A pénzkínálat szabályozásával egy javarészt független intézményt bíznak meg, amit központi banknak neveznek. A pénzkínálat szabályozását monetáris politikának nevezzük A központi bank mindenekelőtt a nyíltpiaci műveletek azaz államkötvények vétele és eladása révén szabályozza a pénzkínálatot. A pénzmennyiség mutatói Jelölés Beszámított eszközök C M 1 M 2 Készpénz C+látra szóló betétek és más likvid bankbetétek M 1 +lekötött betétek (max. egy évre) M 3 M 2 +határozott időre lekötött betétek (több évre lekötött takaréklevelek) 4

5 Tranzakciók és a mennyiségi egyenlet Az emberek azért tartanak pénzt, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljanak. Minél több pénzre van szükségük a tranzakciókhoz, annál több pénzt tartanak. A pénzmennyi-ség ezért szoros kapcsolatban áll azzal, hogy mennyi pénzt cserélnek a tranzakciók során. A tranzakciók és a pénz közötti kapcsolatot az alábbi, mennyiségi egyenletnek nevezett összefüggés fejezi ki: pénz x forgási sebesség = ár x tranzakciók M V = P T T azoknak az eseményeknek a száma, amikor egy áru vagy szolgáltatás és pénz cseréje valósul meg. P egy tranzakció ára, azaz a gazdát cserélő pénz mennyisége. Az egyes tranzakciók árai szorozva a tranzakciók számával, PT, egyenlő az egy év alatt gazdát cserélő pénz mennyiségével. A mennyiségi egyenlet bal oldala a tranzakciókhoz felhasznált pénzről tájékoztat. M a pénz mennyisége; V pedig a pénz tranzakciós forgási sebessége, amely a pénzforgás ütemét méri a gazdaságban. Más szóval a sebesség az adott idő alatt végbemenő pénzcserék száma. Tranzakcióktól a jövedelemig Mennyiségi egyenlet Pénz Forgási sebesség = Ár Kibocsátás M V = P Thelyett M V = P Y A pénzkeresleti függvény és a mennyiségi egyenlet Amikor azt vizsgáljuk, hogy a pénz hogyan hat a gazdaságra, akkor általában célszerű a pénz mennyiségét az érte vásárolható áruk és szolgáltatások mennyiségében kifejezni. Ez a mennyiség M/P, és reálpénzállománynak nevezzük. A pénzkeresleti függvény egy egyenlőség, ami az emberek által tartani kívánt reálpénzállomány nagyságát mutatja: (M/P) d = ky egyensúlyban: (M/P) d = M/P (M/P) d = ky M(1/k)=PY MV=PY Ha a mennyiségi egyenletet használjuk, akkor feltételezzük, hogy a reálpénzkínálat egyenlő a kereslettel, a kereslet pedig arányos a jövedelemmel. 5

6 Konstans forgási sebesség A mennyiségi egyenletet tekinthetjük egyszerű definíciónak, amely a forgási sebességet definiálja, mint a nominális GDP pénzmennyiséghez való arányát. Az egyenletből azon-ban elméletet is építhetünk, a mennyiségi pénzelméletet, ha feltételezzük, etétee hogya forgási ogás sebességállandó. A forgási sebesség igenis változik, amennyiben a pénzkeresleti függvény változik. Ha a forgási sebességet konstansnak tekintjük, a mennyiségi egyenletet a nominális GDP elméletének is tekinthetjük. A mennyiségi egyenlet ebben az esetben: M V = PY Pénz, Árak és Inflació M %-os változása + V %-os változása = P %-os változása + Y %-os változása 1. A pénzmennyiség százalékos változását a központi bank szabályozza. 2. A forgási sebesség változása a pénzkereslet változását tükrözi. Mivel a forgási sebességet változatlannak tekintettük, százalékos eltérése nullával egyenlő. 3. Az árszínvonal százalékos ingadozása az inflációs ráta, az a változó, amit meg szeretnénk magyarázni. 4. A kibocsátás százalékos változása a termelési tényezők mennyiségének változásától és a technikai haladástól függ, amelyeket most adottnak tekinthetünk. Következtetés: A mennyiségi pénzelmélet szerint tehát végső soron a pénzmennyiséget szabályozó központi bank határozza meg az inflációs rátát. Ha a központi bank stabilan tartja a pénzkínálatot, akkor szilárd lesz az árszínvonal. Ha a központi bank gyorsan növeli a pénzkínálatot, akkor az árszínvonal is gyorsan emelkedik. 6

7 Seigniorage: a pénzkibocsátás haszna Az állam háromféleképpen fedezi kiadásait: 1. Adók kivetésével, erre példa a személyi jövedelemadó vagy a vállalati nyereségadó. 2. Kölcsönt vesz fel a gazdasági szereplőktől. 3. Egyszerűen csak pénzkibocsátás útján. Amikor az állam kiadásainak fedezése céljából pénzt nyomtat, növeli a pénzmennyiséget, ami azután inflációhoz vezet. A bevételek növelése érdekében történő pénznyomtatás olyan, mintha a kormányzat inflációs adót vetne ki. Infláció és a kamatlábak : A közgazdászok nominális kamatlábnak nevezik azt a kamatlábat, amit a bank fizet, és reálkamatlábnak azt, amennyivel a vásárlóerő emelkedik. Ha i a nominális kamatláb, r a reálkamatláb láb és π az inflációsráta, ió á akkor: r = i π A Fisher-hatás A reálkamatlábat kifejező egyenletünket átrendezve kiderül, hogy a nominális kamatláb a reálkamatláb és az inflációs ráta összege: i = r + π Az egyenlet fenti formáját Fisher-egyenletnek nevezzük, Az egyenlet szerint a nominális kamatláb két oknál fogva változhat: vagy a reálkamatláb változik, vagy az inflációs ráta. A mennyiségi pénzelmélet szerint a pénzmennyiség növekedési ütemének egy százalékos növekedése egy százalékkal növeli az inflációs rátát. A Fisher-egyenlet szerint az inflációs ráta egy százalékos növekedése viszont egy százalékkal növeli a nominális kamatlábat.(ficher-hatás) 7

8 Két reálkamatláb: ex ante és ex post Amikor a hitelező és a kölcsönfelvevő megállapodik a nominális kamatláb mértékében, akkor még nem tudják, hogy mekkora lesz az inflációs ráta a hitel futamideje alatt. Emiatt különbséget kell tennünk az egyes kamatlábfogalmak között: a hitelező és a kölcsönt felvevő által az ügylet megkötésekor várt kamatlábat ex ante reálkamatláb-nak, a később ténylegesen megvalósuló kamatlábat pedig ex post reálkamatlábnak nevezzük. A hitelezők és a hitelkérelmezők nem tudhatják a jövőbeni inflációt teljes bizonyossággal, van valamilyen várakozásuk az inflációs rátára. (π e ). Az ex ante reálkamatláb: i π e Az ex post reálkamatláb: i π A nominális kamatláb és a pénzkereslet Ahogy egy termék iránti kereslet termék árától függ, a pénz iránti kereslet is a pénztartás árától függ. A reálpénzállomány iránti kereslet tehát függ mind a jövedelem-szinttől, mind a nominális kamatlábtól. A pénzkeresleti függvény általános alakja a következő: (M/P) d = L(i,Y) A pénzpiaci egyensúly M/P = L(i,Y) M/P = L(r + π e,y) Az infláció társadalmi költségei 1. A várt infláció társadalmi költségei cipőtalpköltség étlapköltség adórendelkezések Az erőforrások elosztása 2. A nem várt infláció társadalmi költségei Hosszú lejáratú hitelek 8

9 Hiperinfláció A hiperinfláció fogalmán általában 50 százaléknál magasabb havi inflációt értenek, ami több mint napi 1 százalék. Több hónapra számítva az ilyen inflációs ráta az árszínvonal óriási mértékű emelkedését jelenti. Az 50 százalékos havi infláció több mint 100-szoros emelkedést jelent egy év alatt, és több mint 2 milliószorost három év alatt. A klasszikus dichotómia A közgazdászok klasszikus dichotomiának nevezik a reálés nominális változók elméleti szétválasztását. A nominális változókat pénzben fejezzük ki. Sok nominális változót ismerünk: ilyen az árszínvonal, az inflációs ráta, valakinek a bére (a pénzmennyiség, amit munkájáért kap cserébe). Először talán meglepőnek tűnik, hogy a nominális változók bevezetése vagy a pénz jelenléte nélkül is magyarázatot találtunk a reálváltozók alakulására. A korábbi fejezetekben anélkül elemeztük a gazdaság kibocsátásának szintjét és elosztását, hogy megemlítettük volna az inflációs rátát. A munkapiacról alkotott elméletünkben a nominálbér bevezetése nélkül értelmeztük a reálbért. A pénz semlegessége A klasszikus dichotómia abból ered, hogy a klasszikus elméletben a pénzkínálat változása nem hat a reálváltozókra. A pénz reálváltozókra gyakorolt hatástalanságát a pénz semlegességének nevezzük. Sok esetben különösen a hosszú távú elemzéseknél megközelítőleg helyes feltételezés a monetáris semlegesség. 9

Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) állás, albérlet, jegyzet, tanár, tankönyv 1 / 17. oldal

Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) állás, albérlet, jegyzet, tanár, tankönyv 1 / 17. oldal Nicholas Gregory Mankiw: Makroökonómia (2005) 1 / 17. oldal 2. fejezet GDP - Bruttó hazai termék: az ország összes eladott termékének és szolgáltatásának értéke. o Gazdaság szereplőinek összes jövedelme

Részletesebben

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Államadósság Arany deviza standard Aranyrúd standard Aranystandard Arbitrázs Árfolyam-politika

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Államadósság Arany deviza standard Aranyrúd standard Aranystandard Arbitrázs Árfolyam-politika Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendő fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Égető Emese Kiss Ákos BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE OKTATÁSI SEGÉDANYAG A PÉNZÜGYI RENDSZER TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZEGED 58/2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZ

Részletesebben

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Európai Központi Bank (2007) Cím Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország Postacím Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main

Részletesebben

A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3. Az ALFA Kft. termelési folyamatainak innovációja...

A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3. Az ALFA Kft. termelési folyamatainak innovációja... 2 1 Forum Economic Economists' Forum Tartalomjegyzék FARKAS DALMA JUHOS ANITA SÁNTA ANITA SZÕLÕSI TÍMEA VÁRADI RÉKA NAGY ÁGNES A monetáris, fiskális és jövedelempolitika hatása az aggregált keresletre...3

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék PÉNZÜGYTAN 1.Pénz és aranya az aranypénzrendszerben 2.Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben 3.Árszínvonal-emelkedés Infláció 6.Devizagazdálkodás 7.Nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S?

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? TarTalomjegyzék 1 2 3 4 5 Előszó 5 Az árstabilitás Miért fontos Önnek is? 6 Összefoglalás 6 2 2. fejezet A pénz Rövid történeti áttekintés

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK

Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK A tankönyv a Korszerű Mérnökért Alapítvány támogatásával készült! Lektorálta: Dr. Bozsik Sándor Tanszékvezető, Miskolci Egyetem, Pénzügy Tanszék @ Deliné dr. Pálinkó Éva,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A FIZETÉSI MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Definíciók és könyvelési alapelvek A folyó fizetési mérleg A finanszírozási tételek A jegybanki devizatartalékok változása Részmérleg-koncepciók A

Részletesebben

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András

Makroökonómia. Bánóczy János Margitay-Becht András Makroökonómia Bánóczy János Margitay-Becht András Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Árupiac...19 3. Pénzpiac...35 4. Az IS-LM modell...51 5. Az AS-AD modell...62 6. Munkanélküliség, infláció...86 7.

Részletesebben

A fiskális politika jelzõszámai

A fiskális politika jelzõszámai A fiskális politika jelzõszámai 307 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. április (307 325. o.) P. KISS GÁBOR A fiskális politika jelzõszámai A hagyományos statisztikai hiánykategóriák alkalmazhatósága

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék. Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék. Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Pálinkó Éva Szabó Márta PÉNZÜGYEK Budapest, 2009 Előszó A Pénzügyek jegyzet a pénz és a befektetések

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

VÁLLALATOK KAMAT- ÉS ÁRFOLYAMKOCKÁZATA A KOCKÁZATOK FEDEZETI ESZKÖZEI

VÁLLALATOK KAMAT- ÉS ÁRFOLYAMKOCKÁZATA A KOCKÁZATOK FEDEZETI ESZKÖZEI Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Marketing és TQM SZAK Nappali tagozat Tőzsde Pénzintézetek szakirány VÁLLALATOK KAMAT- ÉS ÁRFOLYAMKOCKÁZATA A KOCKÁZATOK FEDEZETI ESZKÖZEI

Részletesebben

Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat)

Mottó: Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre. (élettapasztalat) 2 Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat) 5. Fejezet Finanszírozási döntések A fejezet célja: 1. Bemutatni a finanszírozás

Részletesebben