A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban"

Átírás

1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti vizsgálat) Budapest Készítette: Hablicsekné Richter Mária

2 Tartalomjegyzék Összefoglalás Bevezetés A felhasznált adatok bemutatása A nyugdíjasok létszáma és halálozása Állományi adatok évközepi állományi adatok A rokkantsági nyugdíjasok aránya a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkön belül életkoronként és rokkantsági csoportonként A halálozási adatok Férfiak adatai Nők adatai A halálozási adatokból készült ábrák bemutatása A rokkantsági nyugdíjasok rokkantsági csoportonként A halálozási arányszámok kiemelt főellátások szerint A halálozások számának napi átlaga és aránya havonta A nyugdíjasok halálozása megyei bontásban Felhasznált irodalom Melléklet A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként A nyugellátásban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként Az öregségi nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként Az özvegyi nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként A korbetöltött és a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként A korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghaltak száma nemenként és megyénként Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül a 2008-ban meghaltak átlagos kora Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül a 2008-ban meghaltak nyugdíjban töltött ideje A rokkantsági nyugdíjban részesülők közül a 2008-ban meghaltak átlagos kora A rokkantsági nyugdíjban részesülők közül a 2008-ban meghaltak nyugdíjban töltött ideje A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban és a nyugellátásban részesülők nyers halálozási arányszámai 2008-ban nemenként és megyénként Az öregségi és az özvegyi nyugdíjban részesülők nyers halálozási arányszámai 2008-ban nemenként és megyénként A rokkantsági nyugdíjban részesülők nyers halálozási arányszámai 2008-ban nemenként és megyénként Térképek

3 Összefoglalás Az elemzés a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők évi halálozási adatait vizsgálja. Ez a munka folytatása a Nyugellátásban részesülők Magyarországon 2008-ban és ben című tanulmánynak, melynek szerzője: Hablicsekné Richter Mária. Ezen előző elemzés a nyugellátásban részesülők állományi adatait vizsgálta. A következő időszakokban is kiemelkedő jelentőségű elemzési céljaink egyike a nyugdíjasok halandóságának vizsgálata. Jelen munka a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők évi halálozását vizsgálja a NYUFIG teljes körű állománystatisztikája alapján. Az elemzéseknél figyelembe vett állományi és halálozási adatok nem tartalmazzák a külföldre folyósított ellátásokat. Az adatok Magyarországra vonatkoznak és belföld, országos összesen vagy mindösszesen néven hivatkozunk rájuk. Legfontosabb eredményeinket az alábbiakban soroljuk fel: 1. Állományi adatok Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesült januárjában fő (figyelembe vett fő), akiknek 39,9%-a férfi, míg 60,1%-a nő. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesült januárjában fő (figyelembe vett fő), akiknek 39,8%-a férfi, míg 60,2%-a nő. A nők aránya azért számottevően nagyobb, mint a férfiaké, mert ők hosszabb ideig vannak az állományban. Fiatalabb életkorban is kerülnek be és tovább is maradnak a rendszerben. A rokkantsági nyugdíjasokon belül az I. csoportba tartozók aránya még a két százalékot sem éri el (1,85%), a II. rokkantsági csoportba tartozik 12,9%-uk januárjában. A legjelentősebb a III. csoportba tartózók részaránya, ők teszik ki a rokkantsági nyugdíjasok 85,3%-át. 2. Halálozási adatok A halálozási adatokat önmagukban elemezve a további vizsgálatok számára is érdekes eredményeket kaptunk a 2008-ban meghalt nyugdíjasokról. Az elemzések során mindig szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők összességükben igen sokrétűek. Különböznek az ellátásaikban (öregségi, rokkantsági, özvegyi stb.), az életkorukban, ami természetesen összefüggésben van a folyósított ellátással is. Így pl. a fiatal ellátottak elsősorban a rokkantsági nyugdíjasokhoz tartoznak. A halálozási adatokkal kapcsolatos legfontosabb eredményeinket az alábbiakban soroljuk fel: év folyamán a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül meghalt fő, akiknek közel fele, vagyis 48,4%-volt a férfi, míg 51,6%-a nő. Valamennyi ellátást figyelembe véve a meghaltak átlagos kora 74,9 év, míg a nyugdíjban töltött idejük átlagosan 19,3 év volt. A két nemet külön vizsgálva a meghalt férfiak átlagos kora 71,7 év, míg a nyugdíjban töltött idejük átlagosan 16,5 év volt. A meghalt nők átlagos életkora 77,9 év, míg a nyugdíjban töltött idejük átlagosan 22,0 év volt, vagyis átlagosan 5,5 évvel kapták tovább a nők az ellátást a férfiakhoz képest. 3

4 A korbetöltött öregségi nyugdíjasok esetében az átlagos halálozási kor 79,2 év, a férfiaké 77,9 év a nőké 80,4 év. Azt láthatjuk, hogy csupán 2,5 év a különbség a nők javára. Feltételezésünk szerint azoknak az ellátottaknak, akik öregségi nyugdíjasként (és nem rokkantként) kerültek be a rendszerbe, megszerezve a nyugdíjjogosultságot a szükséges szolgálati idővel, az életkilátásaik is kedvezőbbek. Az életkor előrehaladtával fokozatosan eltűnik a férfiak és nők közötti különbség a várható élettartam tekintetében. A korbetöltött rokkantsági nyugdíjasok esetében sincs jelentős különbség az átlagos elhalálozási korban, férfiak esetében 72,9 év, nőknél 75,2 év ez az érték. Ugyanakkor ezek az átlagok 5 évvel alacsonyabbak a korbetöltött öregségi nyugdíjasokéhoz képest. A rokkantsági nyugdíjasként meghalt férfiak közel fele korhatár alatti, míg a nők esetében a korhatár alattiak aránya nagyjából egyharmad a rokkantsági nyugdíjasokon belül. Jóval magasabb a korhatár alatt meghalt rokkantsági nyugdíjas férfiak aránya az állományi adataikhoz viszonyítva is, mint a nőké. A rokkantsági nyugdíjasként meghaltak aránya az összes ellátotton belül a férfiak esetében jóval nagyobb, mint a nőknél. Meglátásunk szerint részben ez okozza a férfi nyugdíjasok alacsonyabb átlagos elhalálozási korát, illetve a férfiak általánosan is rosszabb életkilátásai megjelennek megrokkanásuk nagyobb arányában is. A rokkantsági nyugdíjasok átlagos nyugdíjban töltött ideje a férfiaknál 14,6 év, a nőknél 19,1 év, de jelentős eltérés van a korhatár alatt, illetve korhatár felett meghaltak nyugdíjban töltött ideje között. A nyugdíjban töltött idő eloszlását vizsgálva, mindkét nem esetében az látható, hogy az eloszlásban az első évben van a halálozási maximum. Ez azt jelenti, hogy a rokkantsági nyugdíjasok nem elhanyagolható része a nyugdíjazást követően viszonylag rövid időn belül meghal. Az eloszlás 25%-os percentilise férfiaknál a 6. évnél van, azaz egynegyedük a nyugdíjazást követő 6 éven belül meghal. Nőknél a 25%-os percentilis a 9. évnél van. A rokkantsági nyugdíjasok esetében külön vizsgáltuk rokkantsági csoportonként is a meghaltak átlagos korát és nyugdíjban töltött idejét. Az I.-II., illetve a III. csoportú rokkantsági nyugdíjasok életkilátásai között mint az várható is volt lényeges különbség van. Az I-II. csoportú korbetöltött rokkantak átlagos elhalálozási életkora a férfiaknál 70,1 év, a nőknél 70,9 év. Ugyanezek az adatok a III. csoportos korbetöltötteknél 73,6, illetve 75,9 év, vagyis a III. csoportú korbetöltött rokkantsági nyugdíjasok a súlyosabban rokkantakhoz képest átlagosan 3-5 évvel tovább élnek. Ugyanakkor a III. csoportos korbetöltött rokkantak életkilátásai is számottevően kedvezőtlenebbek az öregségi nyugdíjasokhoz képest. A korbetöltött öregségi nyugdíjasok átlagos elhalálozási életkora ugyanis 77,9 év (férfiak), illetve 80,4 év (nők), ami több mint 4 évvel magasabb, mint a III. csoportú korbetöltött rokkantsági nyugdíjasoké. A nyugdíjban töltött átlagos időtartam tekintetében a súlyosabban és a kevésbé súlyos mértékben rokkantak között csekély a differencia: mind a férfiak, mind a nők esetében 1 év körüli az a különbség, amennyivel a III. csoportos rokkantak több időt töltenek nyugdíjban, mint az I-II. csoportúak. Az I.-II. csoportú rokkantsági nyugdíjasok lényegében ugyanannyi időt töltenek nyugdíjban, mint az öregségi nyugdíjasok (lényegesen korábban kezdődik ugyan nyugdíjas állományuk, de lényegesen korábban is ér véget). A III. csoportúak is csak mintegy 1 1,5 évvel töltenek többet az állományban, mint az öregségi nyugdíjasok. 4

5 Az 1. ábra a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül 2008-ban meghaltak nyugdíjban töltött idejét kétévenként összevonva mutatja. Az átlagos idő 19,3 év. Sokan a nyugdíjazást követően rövid időn belül meghaltak, a csúcsok a év között vannak, de jelentősebb gyakoriságok vannak 30 évig. Nem elhanyagolható azok száma sem, akik 39 évig vagy annál hosszabb időn át kapták az ellátást. Egészen más képet mutat, ha csak a korbetöltött öregségi nyugdíjasokat vizsgáljuk. A fő különbség, hogy ez az eloszlás kiegyenlítettebb: sokkal kisebb a nagyon rövid folyósítási idővel jellemezhető ellátások részaránya és kisebb a súlyuk a leghosszabb folyósítási idejűeknek is. A 2. ábra alapján azt látjuk, hogy a nagy többség évig kapta az ellátást a 2008-ban korbetöltött öregségi nyugdíjasként meghaltak közül. Az átlagos nyugdíjban töltött idő 21,5 év volt. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül 2008-ban meghaltak A korbetöltött öregségi nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghaltak E s e t s z á m E s e t s z á m Std. Dev = 10,06 Mean = 19 N = , Std. Dev = 8,05 Mean = 21 N = 65223,00 Nyugdíjban töltött idő Nyugdíjban töltött idő 1. ábra 2. ábra A korbetöltött öregségi nyugdíjas férfiak halálozási korának eloszlását vizsgálva azt látjuk, hogy a törvényes korhatártól kezdve a halálozások száma jelentős, de a legtöbben éves korukban haltak meg. Az átlagos halálozási kor 77,9 év. A nők esetében a halálozási korok csúcsa év közötti, de itt még jelentős a 90 év feletti életkort megéltek száma is. Az átlagos halálozási kor 80,4 év. A korbetöltött öregségi nyugdíjas férfiak nyugdíjban töltött idejét kétéves korcsoportonként mutatja a 3. ábra. Sokan a nyugdíjba vonulás után néhány éven belül meghaltak. A legtöbben évig kapták az ellátást, de jelentős gyakoriságok vannak 30 évig. Az átlagos nyugdíjban töltött idő 18,6 év. A nők nyugdíjban töltött idejét elemezve (4. ábra), azt láthatjuk, hogy 29 évnél található a maximum, de van még jelentős kiugrás az eloszlásban a 39 év és hosszabb folyósítási időnél is. (Férfiaknál a nyugdíjban töltött idő eloszlásában ilyen kiugrás nem látszik, mivel magasabb életkorban válhattak nyugdíjassá és nem élték meg ezt az idős életkort.) A nők esetében az átlagos nyugdíjban töltött idő 24,1 év. 5

6 A korbetöltött öregségi nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghalt férfiak A korbetöltött öregségi nyugdíjban részesülők közül 2008-ban meghalt nők E s e t s z á m 2000 E s e t s z á m Std. Dev = 7,86 Mean = 19 N = 31226, Std. Dev = 7,31 Mean = 24 N = 33997,00 Nyugdíjban töltött idő Nyugdíjban töltött idő 3.ábra 4. ábra A nyugdíjasok évi halálozási számát vizsgálva azt találjuk, hogy a meghalt nyugdíjasok között 57,2% volt az öregségi ellátottak aránya, 17,3% korbetöltött, 11,6% korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesült. 8,8%-ot tett ki az özvegyi ellátottak aránya. A férfi nyugdíjasok évi halálozási számát vizsgálva azt találjuk, hogy a meghalt nyugdíjas férfiak között 57% volt az öregségi ellátottak aránya, 22,7% korbetöltött, 16,6% pedig korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesült. A évben meghalt nyugdíjas nők között 57,4% volt az öregségi ellátottak aránya, 12,2% korbetöltött, 6,9% korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesült, míg 16,8% kapott özvegyi nyugdíjat főellátásként. 3. Az ellátottak és a halálozások korévenkénti aránya a nyugdíjasok és a népesség viszonyában Megnéztük a nyugdíjas és a népességi halálozások arányát életkoronként, továbbá a nyugdíjas állomány arányát a népességhez viszonyítva, szintén korévenként. A 62 éves kor felett már valamennyi korosztályban mind a halotti, mind az állományi arányok 100%-hoz közeliek, a nők esetében ugyanúgy, mint a férfiaknál. Ez megfelel az előzetes várakozásunknak, hiszen 62 éves kor felett szinte a teljes népesség részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. A fiatalon elhunytak jelentős része a rokkantsági nyugdíjasok, vagy egyéb, fiatalabb korban megszerezhető járadékban részesülők közül kerül ki. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül ban meghaltak arányát a magyarországi halálozásokhoz viszonyítva a 40 év alatti korosztálynál a legalacsonyabb az arányszám. Ez a jelenség férfiaknál erőteljesebben tapasztalható mint a nőknél. Ezekben az esetekben az elhalálozás valamilyen ellátásra jogosító előzmény (pl. rokkantság) hiányában következett be. 4. A halálozások havi alakulása 2008-ban (2006-ban és 2004-ben is) a nyugdíjasok és az országos népesség halálozási számainak havi gyakorisága együtt változik. A népességen belül és a nyugdíjasok között egyaránt magasabb a téli hónapokban a halálozások napi átlagos száma, mint a nyári hónapokban. A két nem, illetve a különböző ellátásfajták között a havi halálozási adatok nem mutatnak különbséget. 6

7 Részletes elemzés 7

8 1. Bevezetés Jelen tanulmány a hasonló kérdésekkel foglalkozó korábbi elemzések [11. és 12.] alapján, annak folytatásaként a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők évi halálozásával foglalkozik. A népességen belül a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozásának és halandóságának vizsgálata kiemelten fontos kérdés - elsősorban a születéskor és a nyugdíjkorhatár elérésekor várható élettartam növekedése és a társadalom öregedése miatt - a nyugdíjrendszer finanszírozhatósága szempontjából, nemcsak Magyarországon. A halálozás és a halandóság fontos kérdés a társadalombiztosításon kívüli nyugdíjpénztárak és az életbiztosítással foglalkozó biztosítók számára is. E munka folytatásaként, első lépésként az ellátottak népességen belüli arányait vizsgáltuk. Elkészült a Nyugellátásban részesülők Magyarországon 2008-ban és 2009-ben című munka, melynek szerzője: Hablicsekné Richter Mária. A munka részletes elemzést adott az időskorúak, a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők, az öregségi és öregségi jellegű nyugdíjas ellátottak népességen belüli arányára, kiemelve a különböző korcsoportokat, nemenként, megyénként, illetve régiónként. Külön kiemeltük a rokkantsági nyugdíjas ellátottakra számolt arányossági mutatókat. Szemléltettük a rokkantsági nyugdíjasok korpiramisát rokkantsági fok szerint. Az összeállítás arra a kérdésre kereste a választ, hogy az idősek népességen belüli aránya miként függ össze a nyugellátásban részesülők népességen belüli arányával. Számszerűen megmutatta a tanulmány: miként függ össze a GDP egy főre eső értéke a rokkantsági nyugdíjasok munkaképes korú népességen belüli arányával Magyarország megyéi esetében. Jelen munka a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozását vizsgálja a NYUFIG teljes körű adatállománya alapján. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők 3 millió feletti létszáma nagyon sokféle ellátással rendelkezőkből tevődik össze. Legnagyobb létszámú természetesen az öregségi nyugdíjasok csoportja, de jelentős a megváltozott munkaképességűek, elsősorban a rokkantsági nyugdíjasok aránya is. A különböző ellátásban részesülők halálozásának vizsgálata során kimutathatók az egyes csoportok közötti különbségek is. A tanulmány a évi halálozással foglalkozik, kihagyva a külföldre folyósított ellátásokhoz tartozó eseteket ban összesen nyugdíjas halt meg Magyarországon, ebből a férfi és a nő. Vizsgáltuk a különböző ellátásban részesülő meghaltak átlagos halálozási korát, a halálozási korok eloszlását, a nyugdíjban töltött átlagos idejüket és annak eloszlását is. A halálozási vizsgálatok során külön elemeztük valamennyi ellátott összesített halálozását nemenként, ezután az ellátástípusok közül kiemeltük az öregségi és rokkantsági nyugdíjasokat, majd külön foglalkoztunk azokkal az özvegyi nyugdíjas nőkkel, akik az özvegyi nyugdíjat, mint főellátást kapják. (A férfiak között az özvegyi nyugdíjban, mint főellátásban részesülők létszáma kicsi, így statisztikai elemzésre nem alkalmas.) Az elemzések nem terjednek ki a halálozással feltételezhetően összefüggésben álló egyéb tényezőkre, például földrajzi terület, nyugdíjak nagysága. A tanulmány az alábbi témakörökkel foglalkozik: - A felhasznált adatok bemutatása - A nyugdíjasok létszáma és halálozása (állományi adatok, halálozási adatok) - A nyugdíjasok létszáma és halálozása megyei bontásban 8

9 2. A felhasznált adatok bemutatása A vizsgálatba bevont adataink a 2008-as és a 2009-es januári állománystatisztikák, amelyekben nemek, születési évek, régiók, megyék és ellátástípus szerint csoportosítjuk a különböző ellátottakat. Felhasználtuk továbbá a KSH adott év január 1-jei demográfiai adatait is. A halálozási adatok a NYUFIG adatállományából származnak. Itt is rendelkezésünkre állt a meghalt ellátottak születési éve, neme, ellátástípusa és a nyugdíjazás időpontja is. A külföldre folyósított ellátásokhoz tartozó nyugdíjasokat minden esetben kihagytuk az elemzésekből, hiszen ezek az ellátottak sem lakóhelyük, sem egyéb életkörülményeik miatt nem sorolhatók a hazai nyugdíjas állományhoz. Az adatok Magyarországra vonatkoznak és belföld, országos összesen vagy mindösszesen néven hivatkozunk rájuk. Az ONYF állománystatisztikai adataiból a következő ellátások együttesen adják a nyugellátásokat 1 : Öregségi (korbetöltött) Öregségi (korhatár alatti) Bányász-, ill. korengedményes Rokkantsági (korbetöltött) Rokkantsági (korhatár alatti) Baleseti rokkantsági (korhatár alatti) Rehabilitációs járadék Özvegyi (ideiglenes) Özvegyi (korbetöltött) Özvegyi (korhatár alatti) Szülői nyugdíj Árvaellátás Nyugdíjszerű ellátások: Mezőgazdasági szövetkezeti járadékok Baleseti járadék Átmeneti járadék Rendszeres szociális járadék Bányász egészségkárosodási járadék Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb járadék A korbetöltött korhatár alatti ellátások közötti besorolás alapja a törvényesen meghatározott általános nyugdíjkorhatár. Az általános nyugdíjkorhatárt elért rokkantsági nyugdíjasokat korbetöltött rokkantsági nyugdíjasoknak nevezzük. Külön kezeljük a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasokat, ide soroljuk az egyéb rokkantsági ellátásban részesülőket is 2. A tanulmányban tehát a hazai gyakorlatnak megfelelő besorolást követjük. (Ezt kívánja meg a halandósági tábla készítésének módszertana is, amire a következő munkában kerül sor.) 1 A nemzetközi gyakorlatban a nyugdíjas ellátottak adatait az EUROSTAT gyűjti. A nyugdíjasokra vonatkozó adatokkal az ESSPROS önálló modulja, az ellátottak száma modul foglalkozik. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nyugdíjas ellátottak közé a fenti ellátások tartoznak. Az Európai Unió országaira vonatkozó elemzés található a februárjában megjelent Nyugdíjbiztosítási Értesítőben: Hablicsekné Richter Mária: Nyugdíjas ellátottak az EUROSTAT adatbázisa alapján 2 A nemzetközi gyakorlatban csak a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok, illetve a nekik fizetett ellátás tartozik a rokkantsági funkcióba az ESSPROS módszertana szerint. A korhatárt elért rokkantsági nyugdíjasokat az öregségi funkcióba sorolja az Eurostat adatbázisa. 9

10 Természetesen a halálozási vizsgálatnál nem térhettünk ki külön-külön minden ellátástípusra, mert egy részükhöz csak kevés ellátott tartozik. A fenti részletes ellátásonkénti besorolást általában összevontuk, és a későbbiekben is azon az elnevezésen hivatkozunk rájuk, ahogy az alábbiakban ezt megfogalmazzuk. - A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők a fenti ellátásokban részesülők összessége. - Öregségi nyugdíjasok, akik korbetöltött öregségi, korhatár alatti öregségi, bányász- vagy korengedményes nyugdíjat kapnak főellátásként. - Rokkantsági nyugdíjasok, akik korhatár alatti rokkantsági, vagy korhatár feletti rokkantsági nyugdíjban részesülnek főellátásként, ide számítva a baleseti rokkantsági nyugdíjasokat is és a rehabilitációs járadékban részesülőket is. - Özvegyi nyugdíjasok a korbetöltött özvegyi és a korhatár alatti özvegyi ellátást főellátásként igénybe vevők együtt, de nem számoltuk ide az ideiglenes özvegyi ellátásban részesülőket, még akkor sem, ha ezt főellátásként kapják. Az özvegyi nyugdíjasokat csak a nők esetében vizsgáltuk külön, mivel a férfiak között özvegyi ellátást főellátásként alig néhány ellátott kap. 3. A nyugdíjasok létszáma és halálozása 3.1. Állományi adatok A halandósági számítások módszertanát követve határoztuk meg az ellátottak évközepi számát, amelyhez a januári és a januári állományi adatokat használtuk fel. Ezeket mutatják be az alábbi, 1. és 2. táblázatok. 1. táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők január Összesen Férfi Nő Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (mindösszesen) Külföldre folyósított ellátás Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (figyelembe vett) Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesült januárjában fő (figyelembe vett fő), akiknek 39,9%-a férfi, míg 60,1%-a nő. A nők aránya azért számottevően nagyobb, mint a férfiaké, mert ők hosszabb ideig vannak az állományban (egy jelentős részük korábban is került be, pl. az öregségi nyugdíjas nők általános, illetve előrehozott korhatára korábban, de az előrehozott korhatár esetében még 2008-ban is alacsonyabb volt, mint a férfiaké, és ahogy a tanulmányból is látni fogjuk, a férfiakétól eltérő halandóságuk miatt tovább is maradnak a nyugdíjasok között). 2. táblázat Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők január Összesen Férfi Nő Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (mindösszesen) Külföldre folyósított ellátás Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (figyelembe vett) januárjában a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesültek 39,8%-a férfi, míg 60,2%-a nő. Az arányok nagysága hasonló a 2008-as adathoz. 10

11 évközepi állományi adatok A halandósági számítások módszertanát követve határoztuk meg az ellátottak évközepi számát, amelyhez a januári és a januári állományi adatokat használtuk fel. Ezeket mutatja be az alábbi táblázat. 3. táblázat Az ellátásban részesülők évközepi száma nemenként Összesen Férfi Nő Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (mindösszesen) Nyugellátás Öregségi Korbetöltött rokkantsági * Korhatár alatti rokkantsági * Özvegyi (korbetöltött és korhatár alatti * Baleseti rokkantságival együtt A rokkantsági nyugdíjasok aránya a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkön belül életkoronként és rokkantsági csoportonként Meghatároztuk a rokkantsági nyugdíjban részesülők életkoronkénti részarányát rokkantsági csoportonként; ez a rokkantsági nyugdíjban részesülők adott életkorú évelejei állományi létszámának a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők ugyanazon életkorú január 1-jei létszámához viszonyított aránya. Ennél a vizsgálatnál figyelembe vesszük a korbetöltött, a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülőket. A két nemet együtt vizsgálva az alábbiakat mondhatjuk: január 1-jén az I. csoportú rokkantsági nyugdíjasok összlétszáma fő volt, az ellátásban részesülők 0,48%-a, a II. csoportú rokkantsági nyugdíjasok összlétszáma fő, az ellátásban részesülők 3,33%-a, a III. csoportú rokkantsági nyugdíjasok összlétszáma fő, az ellátásban részesülők 22,03%-a. A rokkantsági nyugdíjasokon belül az I. csoportba tartozók aránya még a két százalékot sem éri el (1,85%), a II. rokkantsági csoportba tartozik 12,9%-uk. Legjelentősebb a III. csoportba tartózók részaránya, ők teszik ki a rokkantsági nyugdíjasok 85,3%-át. Természetesen jelentős eltérések vannak az egyes születési évjáratok között. A fiatalabb korosztályoknál, a január 1-jén 30. életévüket betöltöttek esetében a rokkantsági nyugdíjasok ellátottakon belüli aránya már 30% felett van; ennek a hányadosnak az értéke az életkor előrehaladtával folyamatosan növekszik. Az 56 éves korban éri el maximumát, 61,6%-os értékkel. Ez azt jelenti, hogy az 56 éves ellátottak közel kétharmada rokkantsági ellátásban részesül. 57 éves korban viszont alig több 40%-nál a rokkantsági nyugdíjasok aránya, hiszen 2008-ban a nők 57 éves korban már nagy számban mehettek öregségi nyugdíjba. Az I. rokkantsági csoportba tartozók esetében az ellátottakon belüli arányuk minden korévben 2% alatt marad. Legmagasabb a mutató értéke 38 éves korban 1,76%-kal. A II. rokkantsági csoportba tartozók ellátottakon belüli aránya is csekély, egyik életkorban sem ér el a 9%-ot. Az arány a fiatalabb életkorokban 56 éves korig 6% és 9% között mozog, majd folyamatosan csökken. A rokkantsági nyugdíjasok jelentős része a III. rokkantsági csoportba tartozik. 30 éves korban az arányuk az összes ellátotthoz képest már 23% felett van. Az életkor előrehaladtával a III. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjasok ellátottakon belüli aránya folyamatosan emelkedik, 56 éves korra eléri a 52,3%-ot. Ettől az életkortól viszont az arány értéke fokozatosan csökken. 11

12 Az alábbi ábrák részletesen szemléltetik a rokkantsági nyugdíjban részesülők ellátottakon belüli arányát rokkantsági csoportonként, betöltött életkor szerint, százalékban januárjában. Az 1. ábra mutatja 30 és 50 éves kor közötti, a 2. ábra pedig 50 és 70 éves kor közötti arányaikat. A rokkantsági nyugdíjban részesülők aránya a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkön belül rokkantsági csoportonként és életkoronként, százalékban, 2009 januárjában (30 és 50 éves kor között) 1. ábra A rokkantsági nyugdíjban részesülők aránya a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkön belül rokkantsági csoportonként és életkoronként, százalékban, 2009 januárjában (50 és 70 éves kor között) 2. ábra 12

13 3.2. A halálozási adatok A rendelkezésre álló tételes halálozási adatokból összeállított létszámadatokat összefoglalóan az alábbi (4.) táblázat mutatja. A részletes adatokat a Melléklet 1. táblázata tartalmazza. 4. táblázat év folyamán nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő meghaltak létszáma Összesen Férfi Nő Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (mindösszesen) Külföldre folyósított ellátás Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás (figyelembe vett) év folyamán a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül meghalt fő, akiknek közel fele, vagyis 48,4%-volt a férfi, míg 51,6%-a nő. Az alábbiakban bemutatjuk a 2008-ban meghalt ellátottak létszámát, átlagos nyugdíjazási életkorát, elhalálozási korát és átlagos nyugdíjban töltött idejét, a főbb ellátástípusok szerint megbontva. A részletes adatok a Melléklet táblázataiban szerepelnek. A nyugdíjban töltött időn az ellátottnak a nyugdíjazásától a haláláig terjedő időt (évben számítva) értjük. 5. táblázat A 2008-ban meghalt nyugdíjasok átlagos nyugdíjazási életkora, halálozási kora és nyugdíjban töltött ideje a főbb ellátástípusok szerint Főellátás megnevezése Esetszám Átlagos nyugdíjazási életkor Halálozási kor Nyugdíjban töltött idő Átlag Szórás Átlag Szórás Ellátások mindösszesen ,6 74,9 12,1 19,3 10,1 Öregségi ,7 78,6 8,8 20,9 8,6 Korbetöltött öregségi ,7 79,2 8,2 21,5 8,1 Korhatár alatti öregségi * ,9 59,2 3,1 3,3 3,5 Rokkantsági ,9 66,0 11,8 16,1 10,7 Korbetöltött rokkantsági ,7 73,7 7,9 22,0 8,7 Korhatár alatti rokkantsági * ,1 54,5 5,7 7,4 6,7 Rehabilitációs járadék 6 41,2 41,2 8,2 0,0 0,0 Özvegyi ,6 84,4 8,0 22,8 12,6 Korbetöltött özvegyi ,9 84,8 7,3 22,9 12,6 Korhatár alatti özvegyi * ,9 54,1 5,8 9,2 7,2 * Értelemszerűen itt csak azok szerepelnek, akik még a korbetöltés előtt meghaltak. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül év folyamán meghalt fő, akiknek az átlagos halálozási koruk 74,9 év volt, a szórás értéke 12,1. A nyugdíjban töltött időt vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 19,3 évet voltak nyugdíjasok a halálukig, itt a szórás értéke 10,1. Az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasokra számított átlagos értékek összemossák azokat a különbségeket, amelyek a fiatalabb (korhatár alatti) korosztályra külön és az idősebb (korbetöltött) korosztályra külön jellemzőek, ezért külön-külön is bemutatjuk a korhatár alatti és korhatár feletti nyugdíjasokra számított átlagos értékeket. 13

14 Elsősorban az öregségi nyugdíjasokat vizsgáljuk. A 2008-ban meghaltak átlagos nyugdíjazási életkora 57,7 év volt, a halálozási koruk 78,6 év, az átlagos nyugdíjban töltött idejük tehát 20,9 év. A korhatár feletti öregségi nyugdíjasok jelentős része még akkor vette igénybe a nyugdíjszolgáltatást, amikor az általános öregségi nyugdíjkorhatár a férfiaknál 60 év, a nőknél 55 év volt. Később az előrehozott nyugdíjazás lehetősége biztosította a nagy többség számára a 60 (férfiak), illetve (nők) év körüli nyugdíjba vonulást. A korhatár alatti öregségi nyugdíjasoknál viszont azt látjuk, hogy az átlagos nyugdíjban töltött idejük csupán 3,3 év. Az alacsony érték könnyen megtéveszthető lehet. Ezért hangsúlyozandó, hogy itt csak azokról van szó, akik a korbetöltés előtt meghaltak. A korhatár alatti öregségi nyugdíjasok nagy része természetesen megéri a korhatár betöltését és csak ezt követően hal meg, hosszabb-rövidebb idő eltelte után. A rokkantsági nyugdíjasok életkoruk alapján nagyon tág intervallumot fednek le, így az átlagos halálozási korhoz (66 év) nagy szórás is tartozik. A korhatár alatti esetekhez azok a rokkantak tartoznak, aki még a rájuk érvényes általános öregségi korhatár elérése előtt meghaltak. A táblázatból látszik, hogy számuk jelentős (13 559), a meghalt korbetöltött rokkantsági nyugdíjasoké ennél is több (20 330). [Az állományban a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok évi évközepi száma ( fő), valamivel több mint a korbetöltötteké ( fő), megoszlásuk 54,4% és 45,6%.] Fontos még kiemelni, hogy a fiatalon (korhatár alatt) meghalt rokkantsági nyugdíjasok átlagos halálozási kora 54,5 év, a nyugdíjban töltött idejük is csak 7,4 év. Eközben a korbetöltött rokkantsági nyugdíjasok halálozási kora 73,7 év és átlagosan 22 évet töltöttek a nyugdíjrendszerben. A rehabilitációs járadékot 2008-ban vezették be. A rehabilitációs járadékban részesülők közül 6 fő halt meg 2008-ban. Ez az alacsony létszám nem teszi lehetővé az adatok elemzését. Az 5. táblázatból a fontosabb ellátásokhoz tartozó értékeket mutatja a 3. ábra. A 2008-ban meghaltak átlagos nyugdíjazási életkora 55,6 év volt, a korbetöltött öregségi nyugdíjasoké 57,7 év, a korbetöltött rokkantsági nyugdíjasoké 51,7 év. A legmagasabb a korbetöltött özvegyi nyugdíjasok átlagos nyugdíjazási életkora 61,9 évvel. A korhatár alatti nyugdíjasként meghaltak átlagos nyugdíjazási életkora az öregségiekre 55,9 év, a rokkantságiakra 47,1 év, az özvegyiekre 44,9 év. A 2008-ban meghalt nyugdíjasok átlagos nyugdíjba vonulási életkora és nyugdíjban töltött ideje a főbb ellátástípusok szerint 90,0 80,0 70,0 Nyugdíjban töltött idő Átlagos nyugdíjazási életkor 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ellátások mindösszesen Korbetöltött öregségi Korbetöltött rokkantsági Korbetöltött özvegyi Korhatár alatti öregségi Kh. alatti rokk (baleseti nélkül) Korhatár alatti özvegyi 3. ábra 14

A nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülôk halandósága 2004-ben

A nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülôk halandósága 2004-ben A nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülôk halandósága 2004-ben Hollósné dr. Marosi Judit, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság matematikusa E-mail: hollosne.marosi.judit@onyf.hu H. Richter

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 8 / 2007 Pécs, 2007. december Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 2013/16 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 16. szám 2013. március 1. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/2 A nyugdíjrendszer szerkezete a Dél-Dunántúlon a 2012. évi

Részletesebben

HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT

HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT ELEMZÉSEK HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandóságának földrajzi különbségei Magyarországon Bevezetés Ez a tanulmány folytatása az

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint Készítette:

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008 8 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 8 BUDAPEST Felelős szerkesztő: Flamichné Kárpáti Györgyi Összeállították az ONYF Közgazdasági Főosztályának munkatársai Témafelelősök: Szépné

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010)

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági és Költségvetési Főosztály A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2010) Budapest 2014. Készítette: Hablicsekné Richter Mária

Részletesebben

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei A MIDAS_HU modell elemei és eredményei Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodell eredményei további tervek Workshop ONYF, 2015. május 28. MIDAS_HU

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. augusztus Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-259-6 Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009 Tartalom Összefoglaló...2 A népesedési folyamatok alakulása...2 Nyugdíjasok,

Részletesebben

A 2009-es új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok összetételének vizsgálata

A 2009-es új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok összetételének vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A 2009-es új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok összetételének vizsgálata Budapest 2011 Készítette: Hollósné

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008 Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK, 2008 Veszprém, 2008. július 15. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-175-9

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. augusztus Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010 Tartalom A nyugdíjasok száma, ellátási típusok...2 Az ellátásban részesülők életkora, szolgálati

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán-levél: A hazugság ódája Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán garanciája semmit nem ér! A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011 2011. szeptember Tartalom A nyugdíjasok száma, ellátási típusok... 2 Az ellátásban részesülők életkora, szolgálati ideje... 4 A nyugdíjakra fordított

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2014. Tartalom. Bevezetés...2. A magyar nyugdíjrendszer főbb jellemzői...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2014. Tartalom. Bevezetés...2. A magyar nyugdíjrendszer főbb jellemzői...2 Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2014 2014. október STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 A magyar nyugdíjrendszer főbb jellemzői...2 Nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők adatai, területi különbségek...11

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A törvényes nyugdíjkorhatár emelése csupán nyugdíjcsökkentés?

A törvényes nyugdíjkorhatár emelése csupán nyugdíjcsökkentés? SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A törvényes nyugdíjkorhatár emelése csupán nyugdíjcsökkentés? A törvényes nyugdíjkorhatár emeléséről folytatott vita során gyakran azt feltételezik, hogy ez csupán egy nagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Békéscsaba-Gyula Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Tisztelt Olvasó! A nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben