Korlátozással VVK-2016/926

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korlátozással VVK-2016/926"

Átírás

1 Térközőr, Vonatjelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő alapképzési program Korlátozással VVK-2016/926

2 Képzés megnevezése: Térközőr, Vonatjelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti társaságok munkavállalói részére olyan képzés biztosítása, amely a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti országos pályahálózaton (MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó pályahálózat) Térközőr alapvizsga letételére készít fel. A képzés során a képzésben résztvevők ismerjék meg: a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket, pályaszemélyzetként a fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírások alkalmazását a gyakorlatban, javító, karbantartó és építői feladatokat végző munkavállalónként a munkavégzések lebonyolításának forgalmi szabályait. 3. A program célcsoportja Olyan MÁV Zrt. munkavállalók, akik nem rendelkeznek országos pályahálózaton (MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások hatálya alá tartozó pályahálózat) Térközőr forgalmi vizsgával. 4. A program során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő a tanfolyam befejeztével: ismerje a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket, értelmezni tudja az általuk adott parancsokat, ismerje a fogalom lebonyolításával kapcsolatos előírásokat pályaszemélyzetként, tévesztés nélkül képes legyen kiválasztani az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat, azokat alkalmazni tudja, javító, karbantartó és építői feladatokat végző munkavállalónként a munkavégzések lebonyolításának forgalmi szabályait. valamint a vágányok közötti magatartás szabályait, 2

3 ismerje a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat, képes legyen a rendkívüli helyzetekben az optimális cselekvésre, ismeri az elsősegélynyújtás alapjait, 5. Megszerezhető képesítés Megnevezése: - FEOR száma: - 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség 6.2. Szakmai gyakorlat Egészségügyi alkalmasság 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Egyéb feltétel(ek) betöltött 18. életév Vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet ezzel a forgalmi vizsgával betölthető valamennyi munkakörre 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ 3

4 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének Az elméleti és gyakorlati órákon módja Képzési és jelenléti ív 7.2. Megengedett hiányzás 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerint 7.3 Mulasztás pótlása 5%-át meghaladó hiányzásokat pótolni kell: elméleti ismeretek esetén konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével Egyéb feltételek A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól hatálya alatt. Jelen képzési program csak a címben jelzett munkakör betöltésére jogosít, további munkakör betöltéséhez kiegészítő képzés szükséges, amely tartalmazza a munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket. Alap- és időszakos vizsga bejelentésekor ezen képzési program számát külön fel kell tüntetni, ezen vizsgával rendelkezőkről a munkáltató külön nyilvántartást köteles vezetni. 8. Tervezett képzési idő, intenzitás 8.1. Ebből: Összóraszám: 161 óra 8.2. Elmélet: 141 óra 8.3. Gyakorlat: 20 óra 8.4. Intenzitás Időtartam óra/hó A haladási ütemterv szerint 21 nap 5 hét 2 hónap 4

5 9. Csoportlétszám Minimum: 1 fő Maximum: 20 fő 10. A képzés módszerei és formája A képzés gyakorlati orientáltsága, képesség fejlesztő jellege miatt az előadások és a frontális munka mellett fontos a gyakorlatok előtérbe helyezése és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök felhasználása differenciáltan igazodva a képzés cél és követelményrendszeréhez. Az oktatók számára ajánlott módszerek, tevékenységi formák, keretek: klasszikus és lazított előadás elméleti ismeretekről, frontális munka, folyamatok, technológiák magyarázata, gyakorlat a berendezések, technológiák megismerése céljából szolgálati helyeken üzemi helyzetben, egészségügyi ismereteknél az elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása A képzés besorolása: alapképzés Megrendezési formája: csoportos 11. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A képzés elméleti tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai elméleti oktatói képesítés; A képzés gyakorlati tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés; Az egészségügyi ismeretek tantárgy oktatóival szemben támasztott követelmények: főiskolai vagy egyetemi vagy ápolói végzettség, a szakterület mélyreható ismerete, tájékozottság a szakma fejlődési irányairól, általános és szakmai műveltség, pedagógiai felkészültség, rátermettség 5

6 11.2. A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák: Létszámnak megfelelő oktatóterem, valamint a létszámnak megfelelő, jegyzetelésre alkalmas asztal és szék. Gyakorlati órák: Gyakorlatok teljesítéséhez helyszínt kell biztosítani. Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: Az oktatásokon a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek: a vasútvállalat idevonatkozó utasításaival, szabályzataival, ezekhez kapcsolódó segédkönyveivel, szakkönyvekkel, jegyzetekkel, oktató CD-vel, videofilmmel, élethű modellekkel, (AMBU baba az egészségügyi ismeretek tantárgyhoz) Vizuális, audiovizuális eszközök: - írásvetítő, - projektor, - táblák, - televízió, videó, - oktatói számítógép. Az egészségügyi ismeretek tantárgy tárgyi feltételei: Elméleti oktatáshoz: Létszámnak megfelelő tanterem Szemléltető anyagok: - szakmai folyóiratok. szakkönyvek, jegyzetek, - írásvetítő fóliák, - videofilmek. Vizuális, audiovizuális eszközök: - táblák - oktatói számítógép, - projektor. Gyakorlati oktatáshoz: AMBU baba 6x6 cm vágott géz 10x10 cm-es vágott géplap mullpólya (nem steril) 10x5 m-es mullpólya (nem steril) 15x5 m-es ragtapasz olló (kötszerhez 14 cm háromszögletű kendő) 6

7 Szakirodalom: Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: a vasútvállalat idevonatkozó utasításai, szabályzatai, ezekhez kapcsolódó segédkönyvei: MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt) MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt) MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (85/6/2007. sz. alatt) E.101.sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamosított vonalainak üzemére. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (KH/KV/A/NS/33/0/2009 sz. alatt) D.4. sz. Utasítás A téli időjárás alkalmával követendő eljárásról 2/2009. (I. 16. MÁV Ért. 2.) VIG számú vezérigazgatói utasítás MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasítás (jóváhagyva 56/2012. XI. 23. MÁV Ért. 26) MÁV Zrt. Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás (K-971/2006) Elsősegélynyújtás alapjai vasutasoknak (Kiadó: MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ 2009.) Dr. Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977) Biztosítóberendezések Magyarország vasúthálózatán (Kiadta: BGOK 2013.) Pályatelefon Kezelési Utasítás (Gy: / A.) FTAM/PT pályatelefon Kezelési Utasítás Pestszentlőrinc állomás (Gy: /2009 TAB) 12. A program folyamata A képzés kezdetén a tanfolyam hallgatói megismerkednek az általános munkavédelmi tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi ismeretekkel. Ezen ismeretek megszerzése után a jelzési és forgalmi ismeretek témaköreinek tárgyalása következik. Ezen ismeretekre ráépülve, de nem szorosan kapcsolódva a pályavasúti berendezések tantárgy következik, amely három részből áll: távközlési- és biztosítóberendezés kezelési ismeretek, továbbá felsővezetéki berendezések ismeret. 7

8 13. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzések formája Ellenőrzések rendszeressége Ellenőrzések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, valamint a Vasúti vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. Témakörönként - legalább 10 óránként - írásbeli ellenőrző feladatok. Hatósági vizsga a képzés végén. Azon tantárgyakból, témakörökből, amelyekből nincs előírva Hatósági vizsga - írásbeli vizsgát kell tenni. A képzés során kialakítandó tudás, ismeretek és kompetenciák szerint Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok. Megfelelt / Nem felelt meg A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. (4.) bekezdés előírása szerint. A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 21. előírása szerint. 14. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének a módja A 19/2011. (V.10) NFM rendelet 12. (3.) - (5.) bekezdései szerint. 8

9 15. A program zárása A programtantárgy zárásának feltételei A programtantárgy zárásának módja A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek A sikertelen teljesítés következménye A 13.1, és a ben leírtak teljesülése. Hatósági vizsga korlátozással A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. 16. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Bizonyítvány 16.2 Tanúsítvány Látogatási igazolás Egyéb X Éspedig: Vasúti vizsgaközpont által kiállított igazolás korlátozással 17. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A képzést lezáró hatósági vizsga Megfelelt szintű teljesítése. 9

10 18. Témakörök/tananyagegységek Tantárgyak A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen 1. Jelzési ismeretek Forgalmi ismeretek Kiegészítő témakörök 3. Tűzvédelmi ismeretek Egészségügyi ismeretek Környezetvédelmi ismeretek Munkavédelmi ismeretek Pályavasúti berendezés ismeretek (Felsővezetéki berendezés ismeretek) 8. Pályavasúti berendezés ismeretek (Biztosítóberendezés kezelési ismeretek) 9. Pályavasúti berendezés ismeretek (Távközlés kezelési ismeretek) Összesen: A Jelzési ismeretek tantárgy téma és óraterve Sorszám Sorszá Óraszám Témakörök m Elmélet Gyakorlat Összesen 1. A jelzésekkel kapcsolatos általános rendelkezések A főjelzőkre, előjelzőkre és ismétlőjelzőkre vonatkozó általános rendelkezések 3. Az egyéb jelzők és jelzéseik Kézijelzések és hangjelzések Jelzések a vonatokon és a járműveken. A dolgozók, a szolgálati helyek és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel 6. Figyelembe nem veendő, figyelmen kívül hagyandó, érvénytelen és a használhatatlan jelzők 7. Figyelmeztető jelek Összesen:

11 A Jelzési ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy megismertesse a képzésben résztvevőkkel az Infrastruktúrakezelő által alkalmazott jelzőket, azok csoportosítását és ennek jelentőségét. Ismertesse a jelzők jelzési képeit és a különböző jelzések esetén követendő szabályokat. Adjon átfogó képet a különböző forgalmi helyzetekben adható kézi és hangjelzésekről. Ismertesse a jelzők különleges kezelésének, üzemállapotának eseteit. A Jelzési ismeretek tantárgy oktatásának követelménye: Az előadó a szabályok ismertetésén túl mutasson rá azok gyakorlati jelentőségére, figyelmen kívül hagyásuk esetén bekövetkező negatív hatásokra, következményekre. Mutassa be a szabályozás alapját képező műszaki adottságokat és balesetelemzési eredményeket. Vegye figyelembe és hívja fel a figyelmet a kapcsolódó utasításokkal való összefüggésekre. Az elméleti ismeretek oktatását gyakorlati bemutatóval kell kiegészíteni. A képzésben résztvevőkkel szemben támasztott követelmény, a jelzők, jelzési képek és a hozzájuk kapcsolódó szabályok tévesztés nélküli ismerete. A Jelzési ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével: Ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat. Tévesztés nélkül ismeri a térközjelzők és azok előjelzőinek, továbbá az ismétlőjelző, által adott jelzési képeket. Tévesztés nélkül ismeri és alkalmazza a munkaköréhez kapcsolódó kézi, hang és vonatokon alkalmazott jelzéseket. Ismeri az érvénytelen és a használhatatlan jelzők fogalmát és a mellettük történő közlekedés szabályait. Tévesztés nélkül ismeri a munkaköréhez kapcsolódó figyelmeztető jeleket. 11

12 Témakörök részletezése MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás (A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek értelmezése Az utasítás hatálya (1.1.1.) Az utasítás tartalma ( ) 1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Alakjelző (1.2.1.) Állomás előtti szakaszolás (1.2.2.) Áramszedő (1.2.3.) Bejárati jelző (1.2.4.) Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.5.) Biztosított tolatásjelző (1.2.6.) Csonkavágány (1.2.7.) Ellenőrző jelző (1.2.9.) Fedezőjelző ( ) Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal ( ) Fényjelző ( ) Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó) ( ) Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz ( ) Figyelmeztető jel ( ) Gurításjelző ( ) Hallható jelzés ( ) Jelzés ( ) Jelzőárbóc ( ) Jelzőeszköz ( ) Jelzőhíd ( ) Jelzőkocsi ( ) Jelzővel ellenőrzött útsorompó ( ) Jelzővel függésben lévő útsorompó ( ) Kézi állító készülék (ellensúly) ( ) Kézi jelzés ( ) Kijárati jelző ( ) Kisiklasztó saru, zártuskó ( ) Központi állítás ( ) Legnagyobb sebesség ( ) Nem biztosított főjelző ( ) Rálátási távolság ( ) Szabadlátás korlátozottsága ( ) Szabványos állás (alapállás) ( ) Szelvényezés ( ) Távolbalátás korlátozottsága ( ) 12

13 Távolságjelző ( ) Teljes sorompó ( ) Térköz ( ) Térközjelző ( ) Tolatásjelző ( ) Ütközőbak, földkúp ( ) Vágány ( ) Vágányzáró sorompó ( ) Vonat által vezérelt útsorompó ( ) Vonatbefolyásolás ( ) Vonat eleje ( ) Vonat vége ( ) Zárjelző tárcsa ( ) 1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.) A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.) A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.) Figyelési kötelezettség (1.3.4.) Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.) A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.) A jelzők csoportosítása ( ) Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye (1.3.9.) A jelzőárbocok színezése ( ) Világítás ( ) 2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1. A főjelzők felsorolása, feladata A főjelzők felsorolása (2.1.1.) A főjelzők feladata ( ) 2.2. A főjelzők alkalmazása, szabványos állása Térközjelző fajtái, alkalmazása (2.2.4.) A főjelzők szabványos állása ( ) 2.3. A főjelzők kezelése A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások ( ) 2.4. A fényjelzők és jelzéseik A fényjelzők jelzési rendszere ( ) 2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései ( ) 2.8. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései ( ) A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései ( ) Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése Az előjelző alkalmazása ( ) Az előjelzők csoportosítása ( ) Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye ( ) Az előjelző szabványos állása ( ) Az alak előjelző kezelése ( ) 13

14 2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései ( ) A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései ( ) A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései ( ) A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései ( ) Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései ( ) 5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK 5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása ( ) A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása ( ) 5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző ( ) 5.5. A váltójelzők A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása ( ) A váltók számozása ( ) A váltójelzők jelzései (5.5.4.) Az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzései (5.5.5.) A váltó a csúccsal szemben, illetve a gyök felől haladó menet részére is egyenes irányba áll. ( ) A váltók kézi állítókészüléke ( ) Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők ( ) A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik A járhatatlan pályarész fedezése ( ) A Megállj-jelző előjelzője ( ) A Megállj-jelző ( ) A járhatatlan pályarész fedezése a nyílt pályán ( ) A vágányzárolt pályarész fedezése ( ) A fedezés ellenőrzése ( ) Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt pályán Munkaterület fedezése a nyílt pályán ( ) Munkaterület fedezése a szolgálati helyen ( ) 6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK 6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések Megállj! ( ) 6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései Figyelj! (6.2.1.) A vonat indul! (6.2.5.) 6.5. A jelzőőrök jelzései Megállj! ( ) 7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN 7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások A vonat elejének jelzése (7.1.1.) A vonat végének jelzése (7.1.2.) Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (7.1.3.) 14

15 Jelzések a tolatást végző járműveken ( ) Jelzések a postakocsikon és a mozgáskorlátozottak szállítására kialakított kocsikon ( ) Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon (7.1.6.) 8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK A figyelembe nem veendő jelzők (8.1.) Az érvénytelen jelzők ( ) Eljárás, ha a jelző érvénytelen (8.4.) A használhatatlan jelző (8.5.) Eljárás, ha a jelző használhatatlan ( ) 9. FIGYELMEZTETŐ JELEK Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel. ( ) Nagyfeszültségre figyelmeztető jel. (9.10.) Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel. (9.11.) 15

16 Ellenőrző kérdések/témakörök: MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás (A zárójelben a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Ismertesse az Alakjelző fogalmát! (1.2.1.) Ismertesse az Állomás előtti szakaszolás fogalmát! (1.2.2.) Ismertesse az Áramszedő fogalmát! (1.2.3.) Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát! (1.2.4.) Ismertesse a Biztosított főjelző (bejárati-, kijárati-, fedező- és térközjelző) (1.2.5.) Ismertesse a Biztosított tolatásjelző fogalmát! (1.2.6.) Ismertesse a Csonkavágány (1.2.7.) Ismertesse a Ellenőrző jelző fogalmát! (1.2.9.) Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Felsővezetéki villamos vontatásra berendezett vonal fogalmát! ( ) Ismertesse a Fényjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Fénysorompó. félsorompóval kiegészített fénysorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Fényvisszaverős kialakítású jelző, jelzőeszköz fogalmát! ( ) Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát! ( ) Ismertesse a Gurításjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzés fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzőárbóc fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzőhíd fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzőkocsi fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzővel ellenőrzött útsorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzővel függésben lévő útsorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Kézi állító készülék (ellensúly) fogalmát! ( ) Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát! ( ) Ismertesse a Kijárati jelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Kisiklasztó saru, zártuskó fogalmát! ( ) Ismertesse a Központi állítás fogalmát! ( ) Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! ( ) Ismertesse a Nem biztosított főjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát! ( ) Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! ( ) Ismertesse a Szabványos állás fogalmát! (alapállás) ( ) Ismertesse a Szelvényezés fogalmát! ( ) Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát! ( ) 16

17 Ismertesse a Távolságjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Térköz fogalmát! ( ) Ismertesse a Térközjelző fogalmát! ( ) Ismertesse a Tolatásjelző fogalmát! ( ) Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát! ( ) Ismertesse a Vágány fogalmát! ( ) Ismertesse a Vágányzáró sorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát! ( ) Ismertesse a Vonatbefolyásolás fogalmát! ( ) Ismertesse a Vonat eleje fogalmát! ( ) Ismertesse a Vonat vége fogalmát! ( ) Ismertesse a Zárjelző tárcsa fogalmát! ( ) Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések? (1.3.1.) Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását! (1.3.2.) Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára? (1.3.3.) Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat! (1.3.4.) Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, illetve kétes értelmű jelzések esetén? (1.3.5.) Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat! (1.3.6.) Ismertesse a jelzők csoportosítását! ( ) Ismertesse a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helyét! (1.3.9.) Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét! ( ) Ismertesse a jelzők világítására vonatkozó szabályokat! ( ) 2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sorolja fel a főjelzőket! (2.1.1.) Ismertesse a főjelzők feladatát! ( ) Ismertesse a térközjelzők fajtáit és alkalmazásukra vonatkozó szabályokat! (2.2.4.) Ismertesse a főjelzők szabványos állására vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertesse a főjelzők kezelésére vonatkozó előírásokat! ( ) Ismertesse a fényjelzők jelzési rendszerét! ( ) Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők jelzéseit! ( ) Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező és térközjelzők jelzéseit! ( ) Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők jelzéseit! ( ) Ismertesse az előjelzők alkalmazására vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertesse az előjelzők csoportosítását! ( ) Ismertesse az előjelzők és az előjelzést is adó főjelzők helyét! ( ) Ismertesse az előjelzők szabványos állását! ( ) 17

18 Ismertesse az alak előjelzők kezelésére vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertess a nem biztosított fénytérközjelzők előjelzőinek jelzéseit! ( ) Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! ( ) Ismertesse a biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! ( ) Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit! ( ) Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit! ( ) 5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK Ismertesse az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítását! ( ) Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását! ( ) Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére? ( ) Ismertesse a váltójelzők csoportosítását! ( ) Ismertesse a váltószámozás feltüntetésének módját! ( ) Ismertesse a váltójelzők jelzéseit! ( ) Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit és az állítókészülékek (ellensúlyok) színezésére vonatkozó szabályokat. ( , ) Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit és sorolja fel, mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül! ( , ) Ismertesse a váltók állítókészülékének (ellensúlyának) színezését! ( ) Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit, illetve a figyelmeztető jelző jelzéseit! ( ) Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzőket és jelzéseit, valamint a nyílt pályán, szolgálati helyen a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezésére vonatkozó szabályokat! ( ) Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán? ( ) 6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK Ismertesse a vonatközlekedés közben adható Megállj! jelzést! ( ) Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Figyelj! jelzést! (6.2 1.) Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a Vonat indul! jelzést! (6.2 5.) Ismertesse a jelzőőrök jelzéseit! ( ) 18

19 7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN. A DOLGOZÓK, A SZOLGÁLATI HELYEK ÉS A JÁRMŰVEK FELSZERELÉSE JELZŐESZKÖZÖKKEL Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat! ( ) Hogyan kell a kapcsolatlan tolómozdonyokat megjelölni? (7.1.3.) Hogyan kell a tolatást végző járműveket megjelölni? ( ) Milyen jelzéseket kell alkalmazni a postakocsikon és a mozgáskorlátozottak számára kialakított kocsikon? ( ) Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsik megjelölését, ki a felelős a megjelölésért? (7.1.6.) Hogyan kell a kapcsolatlan tolómozdonyokat megjelölni? (7.1.3.) 8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! (8.1.) Hogyan kell megjelölni az érvénytelen jelzőt? ( ) Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni és mi az eljárás, ha a jelző használhatatlan? ( ) 9. FIGYELMEZTETŐ JELEK Ismertesse az űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! ( ) Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet! ( ) 19

20 18.2. A Forgalmi ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám Témakörök Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes 1. Forgalmi ismeretek Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások Összesen: A Forgalmi ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy megismertesse a képzésben résztvevőkkel a vonatok biztonságos közlekedtetésének szabályait mind normál, mind rendkívüli üzemi körülmények között. Készítsen fel az önálló balesetmentes munkavégzésre vonatközlekedés lebonyolítása közben, pályaszemélyzetként, továbbá építési, karbantartási, javítási személyzetként és ismertessen meg az esetleges rendkívüli események esetén követendő eljárásokra. Adjon áttekintést és mutassa be a mindennapi munkavégzéshez szükséges dokumentumok készítéséről, vezetéséről, használatáról. A Forgalmi ismeretek tantárgy oktatásának követelménye: Az előadó a szabályok ismertetésén túl mutasson rá azok gyakorlati jelentőségére, figyelmen kívül hagyásuk esetén bekövetkező negatív hatásokra, következményekre. Mutassa be a szabályozás alapját képező műszaki adottságokat és balesetelemzési eredményeket. Vegye figyelembe és hívja fel a figyelmet a kapcsolódó utasításokkal való összefüggésekre. Az elméleti ismeretek oktatását gyakorlati bemutatóval kell kiegészíteni. A képzésben résztvevőkkel szemben támasztott követelmény, a forgalmi szabályok tévesztés nélküli ismerete. A Forgalmi ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével: Tisztában van a forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival. Ismeri és alkalmazza a vonatközlekedés közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. Ismeri azokat a szabályokat, amelyek alapján javító, karbantartó, építő munkákat végezhet a vasúti pályán. Tisztában van a rendkívüli események esetén a követendő eljárásra. 20

21 Forgalmi ismeretek témakör Sorszám Témakörök A forgalmi szabályokkal kapcsolatos általános rendelkezések Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen Lezárási táblázat 0,5 0, Elzárási táblázat 0,5 0,5 1 A biztonsági betétek alkalmazása zárszerkezettel ellátott váltóknál 7. Útsorompók, útsorompók kezelése Hibaelőjegyzési könyv vezetése Tolatószolgálat Védekezés a járműmegfutamodások ellen A mozdonyok mennyisége, 11. alkalmazása és sebessége 0,5 0 0,5 A vonatszemélyzet helye és 12. létszáma a vonatokon Menetrend 0,5 0 0,5 14. Vonatok forgalomba helyezése A vonatközlekedés lebonyolítása Szolgálat a vonatoknál Lassúmenetek, építési- és 17. fenntartási munkák, vágányzárak 18. A forgalmi szolgálat végzése télen, valamint a D.4. sz. Utasítás vonatkozó anyaga Rendkívüli események Fővonalként üzemeltetett 20. vasútvonalak 0 0,5 0,5 Kiegészítő utasítások és 21. segédkönyvek 0 0,5 0,5 Csak a keskeny nyomtávolságú 22. vonalakra érvényes előírások

22 23. Mellék- és keskeny nyomtávolságú vonalakra, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására vonatkozó eltérő rendelkezések sz. Függelék Vonatok számozási rendszere Térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali 26. rakodást vagy tolatást végző vonat indítása, 27. Közlekedés tolómozdonnyal A pályahálózat működtető 28. külön engedélyével fuvarozható rendkívüli küldemények továbbítása 29. A próbavonatok közlekedtetése és engedélyeztetése, mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése 30. A munkavonatok (munkagépek) közlekedésének szabályozása a vágányzárolt és építés alatt levő vágányokon A RO-LA forgalomra vonatkozó 31. előírások Összesen: A Forgalmi ismeretek témakör oktatásának célja: A témakör oktatásának a célja, hogy megismertesse a képzésben résztvevőkkel a vonatok biztonságos közlekedtetésének szabályait mind normál, mind rendkívüli üzemi körülmények között. Készítsen fel az önálló balesetmentes munkavégzésre vonatközlekedés lebonyolítása közben, pályaszemélyzetként, továbbá építési, karbantartási, javítási személyzetként A Forgalmi ismeretek témakör oktatásának követelménye: Az előadó a szabályok ismertetésén túl mutasson rá azok gyakorlati jelentőségére, figyelmen kívül hagyásuk esetén bekövetkező negatív hatásokra, következményekre. Mutassa be a szabályozás alapját képező műszaki adottságokat és balesetelemzési eredményeket. Vegye figyelembe és hívja fel a figyelmet a kapcsolódó utasításokkal való összefüggésekre. Az elméleti ismeretek oktatását gyakorlati bemutatóval kell kiegészíteni. A képzésben résztvevőkkel szemben támasztott követelmény, a forgalmi szabályok tévesztés nélküli ismerete. A Forgalmi ismeretek témakör által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a témakör oktatásának végeztével: Tisztában van a forgalmi szabályok fogalom meghatározásaival. 22

23 Ismeri és alkalmazza a vonatközlekedés közben alkalmazandó forgalmi szabályokat. Ismeri azokat a szabályokat, amelyek alapján javító, karbantartó, építő munkákat végezhet a vasúti pályán. 23

24 Témakörök részletezése: MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás (A zárójelben a MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás kapcsolódó pontjai kerültek feltüntetésre) F.2.sz. Forgalmi Utasítás: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és rendelkezéseinek értelmezése Az utasítás hatálya ( ) Az utasítás tartalma (1.1.2) Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.) Végrehajtási utasítások (1.1.4) Az utasítások kezelése ( ) Az utasítások kéznél tartása ( ) Az utasítások rendelkezéseinek értelmezése ( ) 1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Állomás (pályaudvar) (1.2.1.) Állomás területe (1.2.2.) Állomásfőnök (1.2.3.) Állomáskezelő (1.2.4.) Állomásközi távbeszélő (1.2.5.) Állomási személyzet (1.2.6.) Átszelési kitérő (1.2.9.) Biztosítóberendezési kikapcsolás ( ) Biztosított szolgálati hely ( ) Egyszerű kitérő ( ) Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés ( ) Elsodrási határ ( ) Eseménykönyv, Eseménylap ( ) Felügyeleti szolgálat ( ) Feszültségmentesítés ( ) Forgalmi szolgálattevő ( ) Fővágány ( ) Helyes és helytelen vágány ( ) Helyi forgalmi távbeszélő ( ) Hordozható rádió ( ) Ingavonat ( ) Jelzőőr ( ) Jobb és bal vágány ( ) Kezdőpont, végpont ( ) Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) ( ) Külső forgalmi szolgálattevő ( ) Mellékvágány ( ) Mobil telefon ( ) Mozdonyszemélyzet ( ) 24

25 Mozdonyvezető ( ) Nem biztosított szolgálati hely ( ) Nyílt vonal (pálya) ( ) Osztott munkaidő ( ) Pályaelágazás ( ) Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás ( ) Pályaszemélyzet ( ) Pályaszinti vágánykeresztezés ( ) Pályatelefon ( ) Rendkívüli esemény ( ) Rugós váltó ( ) Sajátcélú vasúti pályahálózat ( ) Szolgálati felsőbbség ( ) Szolgálati főnök ( ) Térközbiztosító berendezés ( ) Térközőr ( ) Tolómozdonnyal közlekedő vonat ( ) Tolt vonat ( ) Utasítást adó hangszórós távbeszélő ( ) Útsorompó kezelő ( ) Űrszelvény ( ) Vágányút ( ) Vágányzár ( ) Védőváltó ( ) Vonali távbeszélő ( ) Vonat ( ) Vonatjelentő dolgozó ( ) Vonatjelentőőr ( ) Vonatjelentő távbeszélő ( ) Vonatkísérő személyzet ( ) Vonatszemélyzet ( ) Az utasítás szövegében előforduló kifejezések: ( a), b), c), d), e), i.) Lezárt vágányút ( ) Páros féksaru ( ) Biztonsági betét ( ) Segélymozdony, segélyvonat ( ) 1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.) Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekbő (1.3.4.) Önképzés (1.3.6.) 1.4. Szolgálati magatartás Felelősség ( ) Magatartás a vágányok között ( ) Idegen személyek tartózkodása vasúti területen ( ) Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.) Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.) 25

26 Munkahely elhagyása (1.4.6.) Rendelkezések adása és végrehajtása ( ) Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.) Parancskönyv (1.4.9.) Egyenruha, szolgálati jelvény viselése ( ) Dohányzás, nyílt láng használata ( ) Jelentkezés szolgálattételre ( ) Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén ( ) Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén ( ) Közlemények nyugtázása, előjegyzése ( ) 1.5. Létesítmények, berendezések Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.) Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló (1.5.2.) Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése (1.5.3.) Szolgálati órák ( ) 2. VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS 2.1. A váltók alkatrészei Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.) Tősínek és csúcssínek (2.1.2.) A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.) Feles állás (2.1.4.) Gyökkötések (2.1.5.) Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.6.) Összekötő rúd (rudak) (2.1.7.) Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.8.) Állítószerkezetek (2.1.9.) Váltójelző ( ) 2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból Csoportosítás (2.2.1.) Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.) Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.) 2.7. A vágányút beállítása és ellenőrzése A vágányút ellenőrzése ( ) 2.8. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból A használhatóság forgalmi feltételei (2.8.1.) A használhatóság ellenőrzése (2.8.2.) A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben ( ) 2.9. A váltók állítása Váltófelvágás (2.9.4., ) A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat Alapszabályok ( ) Lezárási táblázat, Elzárási táblázat ( ) A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése Megjelölés ( ) A kezelés általános szabályai ( ) 26

27 Állomási váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése ( ) Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése ( , ) Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok ( ) 3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE Az útsorompó kezelés általános szabályai ( ) A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról (3.2.) Az útsorompók lezárása, felnyitása ( , ) Eljárás a fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén ( ) A fénysorompó használhatatlanságának esetei (3.5.) A fénysorompó berendezés kikapcsolása (3.8.) Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén ( ) Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.10., , ) Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.11., ) Eljárás, ha az értekezés lehetetlen (3.12.) Eljárás a Vasúti átjáró kezdete-jelző, illetve az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása összetörése kidöntése esetén (3.13.) 4. TOLATÓSZOLGÁLAT 4.1. Általános rendelkezések Tolatás útátjárón át ( ) 5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN 5.3. Eljárás vonatszakadás alkalmával (5.3.1.) 5.4. A megfutamodott járművek megállítása ( , ) 13. MENETREND A menetrend szerepe (13.1.) Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.) 14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE, VONATFORGALMI ÉRTESÍTÉSEK A vonatok forgalomba helyezése, lemondása ( ) 15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA Általános rendelkezések Közlekedésszabályozó személyek ( ) A közlekedésszabályozás rendszere ( ) Azonos irányú vonatok közlekedése ( ) A vonatok számozása ( ) Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség ( , ) Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán Térközrendszerek ( ) Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán ( ) 27

28 15.6. Térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálását végző vonat indítása Alapszabály ( ) Engedélykérés. Engedélyadás Alapszabály ( ) Engedélyadás bizonyítása ( ) Az engedélykérés- és adás szövege ( ) A kapott engedély érvénytelenítése ( ) A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése Alapszabályok ( ) A közlemény adásának és nyugtázásának módja ( ) A közlemény érvénytelenítése és megismétlése ( ) Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr ( ) A vonat tényleges indulási (áthaladási) idejének közlése ( ) Előjelentés ( , ) Visszajelentés Alapszabály ( ) Visszajelentés adására és nyugtázására jogosult dolgozók ( ) A visszajelentés ideje ( , ) A visszajelentés módja ( ) A vonatok fogadása A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon ( ) A be-, ki-, át- és elhaladás idejének feljegyzése ( ) Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén ( ) Eljárás Megállj! jelzés esetén ( ) Közlekedés tolómozdonnyal Engedélyezés, alkalmazás ( ) Munkavonatok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésére vonatkozó különleges rendelkezések Munkavonatok ( , , ) Segélymozdonyok, segélyvonatok ( , ) 16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL Magatartás menet közben Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van ( ) Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti ( ) Eljárás sérült pályarész felfedezésekor ( ) A megállítás okának közlése ( ) Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett ( ) Visszatolás a mögöttes állomásra ( ) Jelzőkezelés tolt vonatok részére ( ) A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés továbbá utolérés ellen) A vonatfogadásra kötelezettek teendői ( ) 28

29 18. LASSÚMENETEK, ÉPITÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák ( ) A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák Nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák ( , ) Egyéb rendelkezések ( ) Vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás Előre nem tervezhető üzembiztonsági kapacitásigény felhasználása ( ) Biztonsági intézkedések ( ) Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor ( ) 19. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN Általános rendelkezések (19.1.) 20. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK Rendkívüli intézkedések (20.1., ) Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (20.4., ) A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával (20.5.) F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 6.sz. Függelék MELLÉK- ÉS KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA, TOVÁBBÁ AZ EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK 6.1. Általános rendelkezések Végrehajtási Utasítás (6.1.4.) 6.2. Fogalom meghatározások a Függelék rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Mellékvonali forgalomirányító szolgálat (MEFI, MERÁFI) (6.2.1.) Egyszerűsített forgalmi szolgálat (6.2.2.) Forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő (6.2.3.) Forgalomszabályozó (rendelkező) állomás (6.2.4.) MEFI, MERÁFI állomás (6.2.5.) MEFI, MERÁFI állomáskezelő (6.2.6.) 6.5. Létesítmények, berendezések Jelző- és biztosítóberendezések ( ) Értekező berendezések (6.5.2.) 29

30 6.6. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból (6.6.4.) A váltók állítása, váltófelvágás ( ) A váltózárkulcsok megjelölése és kezelése (6.6.8.) A vonatközlekedés lebonyolítása Rendkívüli események ( ) A mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalakra vonatkozó előírások Általános rendelkezések ( , , , ) 7.sz. Függelék A) Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások (7.1.) B) Fejrovatos Előjegyzési napló vezetése (7.2.1.) 8.sz. Függelék LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT Távbeszélő jelzése (8.1.) A vágányok számozása ( ) A váltók számozása ( ) Jelzők jelölése (8.4.) A sorompók jelölése (8.5.) Kisiklasztósaruk és Vágányzáró-sorompók jelölése (8.6.) Helyszínrajz (8.7.) Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén ( ) 9.sz. Függelék LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT 10.sz. Függelék ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT 11.sz. Függelék A VASÚTI ÚTÁTJÁRÓK LEZÁRÁSÁNAK, A FÉNYSOROPMPÓ BERENDEZÉSEK IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSÁNAK ÉS AZ ÚTSOROMPÓ HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA Előre látható kikapcsolás és útátjáró lezárása ( ) Előre nem látható kikapcsolás ( ) Fenntartási és javítási munkák végzése ( ) Egyéb rendelkezések ( ) 17.sz. Függelék A VONATOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE Általános rendelkezések ( ) 30

31 19.sz. Függelék TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN NYÍLTVONALI RAKODÁST VAGY TOLATÁST VÉGZŐ VONAT INDÍTÁSA (19.1., c) 21.sz. Függelék KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL Visszatérő tolómozdony (21.2.) 28.sz. Függelék HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV VEZETÉSE Hibaelőjegyzési könyv rendszeresítése használata ( ) A Hibaelőjegyzési könyv felfektetése ( ) A hiba előjegyzése ( ) A munkavégzés előjegyzése ( ) Előjegyzés műszaki vizsgálatkor ( ) Szolgálatátadás ( ) Ellenőrzések bejegyzése ( ) Általános rendelkezések ( ) 30.sz. Függelék A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ- ILLETVE EGYÉB PÁLYAUDVAROKON Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások Bekötőváltó ( ) Vágányúttároló készülék ( ) 31.sz. Függelék A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON A közlekedés szabályozása Felelősség ( ) Állomási és pályaszemélyzet értesítése ( ) Helyhez kötött jelzők kezelése ( ) Sorompókezelés ( ) Fény- és félsorompó kikapcsolása ( ) 32.sz. FÜGGELÉK A BITONSÁGI BETÉTEK ALKALMAZÁSA ZÁRSZERKEZETTEL ELLÁTOTT VÁLTÓKNÁL Az alkalmazás esetei (32.1.) Biztonsági betét kampózáras váltókhoz (32.2.) Biztonsági betét zárnyelves váltókhoz (32.3.) A zárszerkezetek felszerelése (32.4.) Készletben tartás ( ) Lakatok, lakatkulcsok és lakat másodkulcsok kezelése (32.6.) Az alkalmazás módjai ( ) Oktatás (32.8.) 31

32 D.4.sz. Utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA ( ) 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A készenlét (hókészenlét) fogalma Az ügyelet (hóügyelet) fogalma A hóügyeletes 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Általános rendeletek A felkészülés és végrehajtás általános szabályai (4.1.1.) Hókészültségi fokozatok, a készenléti és az ügyeleti szolgálat (4.1.6.) A hókészültségi fokozatok változtatása (4.1.7.) Vonatközlekedés rendje havazás idején ( ) 4.2 Felkészülés a téli időjárásra, szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén Forgalmi szakmai terület (4.2.1.) Felkészülés ( ) Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: ( ) 4.3. A vonatforgalom szüneteltetése és megindítása ( ) 4.4. Egyéb rendeletek ( ) 32

33 Ellenőrző kérdések/témakörök: F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és rendelkezéseinek értelmezése. Ismertesse az Utasítás hatályát! ( ) Ismertesse, mikor kell Végrehajtási Utasításban szabályozni a szolgálati helyeken és nyílt vonalon a szolgálat végzését! (1.1.4.) Ismertesse az Utasítások kezelésére vonatkozó szabályokat! ( ) Ismertesse az Utasítások kéznél tartásának szabályait.( ) Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére? ( ) 1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát! (1.2.1.) Ismertesse az Állomás területének fogalmát! (1.2.2.) Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát! (1.2.3.) Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát! (1.2.4.) Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát! (1.2.5.) Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát! (1.2.6.) Ismertesse az Átszelési kitérő fogalmát! (1.2.9.) Ismertesse a Biztosítóberendezési kikapcsolás fogalmát! ( ) Ismertesse a Biztosított szolgálati hely fogalmát! ( ) Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát! ( ) Ismertesse az Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés fogalmát! ( ) Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! ( ) Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát! ( ) Ismertesse a Felügyeleti szolgálat fogalmát! ( ) Ismertesse a Feszültségmentesítés fogalmát! ( ) Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát! ( ) Ismertesse a Fővágány fogalmát! ( ) Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát! ( ) Ismertesse a Helyi forgalmi távbeszélő fogalmát! ( ) Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát! ( ) Ismertesse az Ingavonat fogalmát! ( ) Ismertesse a Jelzőőr fogalmát! ( ) Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát! ( ) Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát! ( ) Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát! ( ) Ismertesse a Külső forgalmi szolgálattevő fogalmát! ( ) Ismertesse a Mellékvágány fogalmát! ( ) Ismertesse a Mobil telefon fogalmát! ( ) Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát! ( ) 33

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program 2016. VVK-2016/918 Képzés megnevezése: Váltókezelő (korlátozással) 1. A program besorolása

Részletesebben

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére)

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) 2016. VVK-2016/917 Képzés megnevezése: Általános

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Önállósító forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program

Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program 2017. VVK-2017/1155 1 Képzés megnevezése: Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ 1.

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 1.1.1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10.

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS F.1. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/197 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200. év hó..nap. 2/197 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.1. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Saját célú pályahálózat Általános forgalmi Infrastruktúra alapképzés (Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás) Képzési program

Részletesebben

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20.

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Általános forgalmi alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vasúti munkavezető, vonalgondozó forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi

Részletesebben

Jelzőőr Budapest KTI április 10.

Jelzőőr Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Jelzőőr Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I.

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont _------------------------------, ------------------ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. 2012. Kiadja: KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/271 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200.. hó..nap. 2/271 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS FORGALMI Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA 2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 1. Mi a Bejárati jelzô fogalma? (F.1. 1.2.4.) 3 Pont a. A közlekedô vonatoknak

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM

Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Készítette és szerkesztette: Közlekedéstudományi Intézet

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Szeged Iktatószám: Gy.1006-679/2010.FO. VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a Mezőtúr (bez.) - Gyoma Csárdaszállás (kiz.) távvezérelt vonalszakasz, valamint a Mezőtúr

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 45 db

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 45 db Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉS TERÜLETI KÖZPONT SZEGED FORGALMI OSZTÁLY SZEGED 31465-1/2013/MAV VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA Érvényes: Hatálybaléptetéstől 2 Módosítások

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatálybalépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 5 1.2. A

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Tételszám Mód. száma Tárgy Érvényes -tól

Módosítások előjegyzése. Tételszám Mód. száma Tárgy Érvényes -tól 1 Módosítások előjegyzése 1 2 3 4 Tételszám Mód. száma Tárgy Érvényes -tól Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A végrehajtási utasítás hatálya... 7 1.2. A végrehajtási utasítás tartalma...

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul OPSZÁT vizsgával rendelkezők részére SCVPSZU pályahálózaton közlekedés (Sajátcélú Vasúti

Részletesebben

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető INFRASTRUKTÚRA VIZSGAKÉRDÉSEK ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. mellékletében meghatározott vizsgához Érvényes: 2013. december 31-ig

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás: Harkakötöny Balotaszállás - Kunfehértó-elágazás

Végrehajtási Utasítás: Harkakötöny Balotaszállás - Kunfehértó-elágazás 2 3 Módosítások előjegyzése Tételszám Módosítás tárgya Iktatószám Érvényes 1. hatálybaléptetés 33948-1/2013/MAV 2013.08.26. 4 Tartalomjegyzék Módosítások előjegyzése... 4 Tartalomjegyzék... 5 1. Általános

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MAKÓ-ELÁGAZÁS PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MAKÓ-ELÁGAZÁS PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG TERÜLETI IGAZGATÓSÁG FORGALMI OSZTÁLY SZEGED 34780/2013/MAV VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MAKÓ-ELÁGAZÁS PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA Érvényes: Hatálybalépéstől 2 Módosítások

Részletesebben

Módosítások előjegyzése

Módosítások előjegyzése Módosítások előjegyzése Tétel-szám A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette 1. B/36 Hatálybaléptetés 2. B/339 3. 52872/2015/MAV 4. 1. sz. Módosítás (érvényes: 2013. 08. 26-tól) 2. sz. Módosítás (érvényes:

Részletesebben

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10.

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Általános forgalmi vizsga Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatályba lépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 7 1.2. A Végrehajtási

Részletesebben

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát!

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! 3. Határozza meg a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma, kezelése és ismerete: Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VU.) hatálya a Sáránd-Nagykereki vonalszakaszra terjed ki. A VU

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.6. A vizsgatípus 1/19 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 2 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya I. Általános rendelkezések Ez a Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VVU) hatálya kiterjed a 117. sz. vasútvonal Ohat-Pusztakócs - Tiszalök állomások között lévő

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás az erdei vasutak számára I. rész Jelzési utasítás TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A JELZÉSEK RENDELTETÉSE... 4 1.2 A JELZÉSEK ADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE... 4 1.3 A JELZÉSEK ALKALMAZÁSA NAPPAL ÉS

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/275 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 200 év hó nap. 2/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Sorszám Módosítás tárgya Iktató szám Érvényesség kezdete

Módosítások előjegyzése. Sorszám Módosítás tárgya Iktató szám Érvényesség kezdete 1 Módosítások előjegyzése Sorszám Módosítás tárgya Iktató szám Érvényesség kezdete 2 Tartalomjegyzék Módosítások előjegyzése... 2 Tartalomjegyzék... 3 1. Általános előírások... 5 1.1. A Végrehajtási Utasítás

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. Változatszám: 1 2/268

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-NÉPKERT PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-NÉPKERT PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG TERÜLETI IGAZGATÓSÁG FORGALMI OSZTÁLY SZEGED 34797/2013/MAV VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-NÉPKERT PÁLYAELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA Érvényes: Hatálybalépéstől 2

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Tételszám. Érvényes Megjegyzés

Módosítások előjegyzése. Tételszám. Érvényes Megjegyzés Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya Érvényes tól Megjegyzés 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Vonali Végrehajtási Utasítás hatálya... 5 1.2. A

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY Iktatószám: 57588/2014/MAV VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Kelenföld Székesfehérvár és Érd elágazás Tárnok KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) - Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés

Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) - Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés 45-1 A program megnevezése 1.1. Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés 2.

Részletesebben

Az 1 és a 3 pontos kérdések megoszlása a következőképpen történik:

Az 1 és a 3 pontos kérdések megoszlása a következőképpen történik: Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Vezető jegyvizsgáló Infrastruktúra (MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) Időszakos vizsga teszt kérdések. A tesztlapon

Részletesebben

Villamos fûtési lakatos vizsga

Villamos fûtési lakatos vizsga A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. Jelzési Utasítás 1-5. fejezet 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tolatási, illetve vonatközlekedési

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonali tolatásvezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz,az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

Általános forgalmi vizsga

Általános forgalmi vizsga A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet 1. Mire hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7. rovatában az állomás

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonali tolatásvezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz,az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. PERONŐR INFRASTRUKTÚRA MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT (BKV Rt. MFAV Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás:

F.1. sz. Jelzési Utasítás: Eltérések a hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az azokat felváltó új utasítások között F.1. sz. Jelzési Utasítás: Általános

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.4. és 1.3 D vizsgatípus 1/42 A vizsgakérdések összeállítása a Humán

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.3. D vizsgatípus 1/34 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

<QL;&; {;,3+. Kaposvar - Siofok vasutvonalon Mernye - Tab vonalreszen a forgalmi szolgalat egyszerusitett modon torteno vegrehajtasara

<QL;&; {;,3+. Kaposvar - Siofok vasutvonalon Mernye - Tab vonalreszen a forgalmi szolgalat egyszerusitett modon torteno vegrehajtasara PALYAVASUTI TERULETI KBZPONT FORGALMI OSZTALY PECS Kaposvar - Siofok vasutvonalon Mernye - Tab vonalreszen a forgalmi szolgalat egyszerusitett modon torteno vegrehajtasara Hatalybalepes idopontja: 2008.

Részletesebben