Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Készítette és szerkesztette: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont 2013

2 1. A program megnevezése 1.1. Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Általános forgalmi alapképzés 2. A program besorolása 2.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 3. A program célja A program célja elméleti és gyakorlati vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, vagy más vasúti infrastruktúrára szerzett Általános forgalmi vizsgával rendelkező munkavállalók részére olyan képzés biztosítása, amely a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti, elővárosi vasúti pályahálózaton (HÉV F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó pályahálózat) Általános forgalmi vizsga letételére és a vizsgával betölthető munkakörök szakszerű ellátására készít fel. A program ismertesse meg a résztvevőkkel mindazokat a részletes szabályokat és előírásokat, amelyek a vonat és utasforgalom biztonságos lebonyolításához szükségesek a forgalmi szolgálat ellátása, valamint a vasúti infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása során. Mutassa be az alkalmazott jelzésekre, ezek alkalmazására és értelmezésére vonatkozó részletes szabályokat. Tárja fel a különböző Utasítások, Szabályzatok közötti összhang szükségességét, készítse fel a résztvevőket az Utasítás-rendszer komplex értelmezésére, az előírások egységes alkalmazására. Mutassa be a HÉV-nél szolgálatot teljesítő különböző szakszolgálatok tevékenységét, feladatait, különös tekintettel a forgalmi szolgálatra, amely az infrastruktúra üzemeltetését és fenntartását végző szolgálatok irányítója, a forgalom lebonyolításának szempontjából. Adjon áttekintést a vasúti infrastruktúra elemeinek felépítéséről, működéséről. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások (törvények, egyéb jogszabályok, vállalati belső forgalmi és műszaki előírások, utasítások, szabályzatok) összefüggéseinek feltárásával, egymásra épülésük bemutatásával ismertesse meg a résztvevőkkel az elővárosi (HÉV) vasúti üzem sajátosságait, az alkalmazott vasútüzemi technológiákat. Helyezzen nagy hangsúlyt a forgalombiztonság megóvásával kapcsolatos kötelezettségekre. Az üzemeltetési környezet bemutatásán túl, ismertesse meg a résztvevőkkel, a vasúti infrastruktúra szerepét és feladatát, továbbá mutassa be azokat a forgalmi szabályokat, amelyek be nem tartása a forgalombiztonságra veszélyt jelentenek. 2

3 A képzés alapozza meg az Általános forgalmi hatósági vizsga eredményes letételét, és ezzel tegye lehetővé a forgalmi szolgálat ellátása, valamint a vasúti pálya üzemeltetése és fenntartása során a biztonságos, balesetmentes munkavégzést. 4. Betölthető munkakör, feladatkör Munkakör, feladatkör megnevezése: - A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet, vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátók - A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. számú mellékletének, II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat alfejezetében, az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben az adott munkakör betöltéséhez szükséges egyéb feltételek is teljesülnek. 5. A program célcsoportja Vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, vagy más vasúti infrastruktúrára szerzett Általános forgalmi vizsgával rendelkező, az elővárosi vasút (HÉV F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó) pályahálózatán, Általános forgalmi vizsgához kötött munkakört ellátni szándékozók. 6. A program során megszerezhető kompetenciák A résztvevő a képzés befejeztével: képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs szakszerű, biztonságos végrehajtására, ismeri az elővárosi vasúti közlekedés forgalomirányításával, valamint a vasúti pálya üzemeltetése, fenntartása során a forgalom lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során alkalmazni, felismeri a vasútüzemben előforduló veszélyforrásokat és alkalmazni tudja a balesetek megelőzéséhez szükséges biztonsági előírásokat, ismeri az alapvető tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályokat és elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a munkavégzését szabályozó jogszabályok, Utasítások rendszerét, ismeri a HÉV vasútüzemében alkalmazott szakkifejezések jelentését, azokat képes helyesen alkalmazni, képes felismerni a rendkívüli helyzeteket és a gyakorlatban alkalmazni az ezen helyzetekre vonatkozó előírásokat, ismeri a HÉV vasúti pályával kapcsolatos alapfogalmakat. 3

4 7. A programba való bekapcsolódás feltételei 7.1. Iskolai végzettség Középiskolai végzettség 7.2. Egészségügyi alkalmasság 7.3. Egyéb feltételek A 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet szerint - Betöltött 18. életév - Bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány 8. A programban való részvétel feltételei 8.1 Részvétel követésének módja Az elméleti és gyakorlati órákon képzési napló Megengedett hiányzás 19/2011.(V.10.) NFM rendelet előírása szerint Mulasztások pótlása Konzultációs órákkal 8.4. Egyéb feltétel (-ek) A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, illetve foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt. 9. Tervezett képzési idő, intenzitás Sorszám Tantárgy megnevezése A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök Óraszám* Elméleti képzés Tantermi Gyakorlat Összes 1. Jelzési ismeretek 30 [14] 14 [2] 44 [16] 2. Forgalmi ismeretek 141 [50] 12 [11] 153 [61] 3. Villamos felsővezetéki berendezés kezelési ismeretek 21 [6] 7 [2] 28 [8] Kiegészítő témakörök 4. Kiegészítő ismeretek 56 [24] 15 [10] 71[34] Összes óraszám: 248 [94] 48 [25] 296 [119] Intenzitás:7 óra/nap, Időtartam 5 nap/hét A haladási ütemterv 296 óra 43 [17] nap legfeljebb 9 hét szerint [119] *A táblázatban szögletes zárójelben [ ] szereplő számok a levelező képzésre vonatkozó óraszámok. 4

5 10. A képzés módszerei és formája Az elméleti órák megtartása tanteremben, előadás keretében történik oktató dominanciájú frontális munkafolyamattal, közvetlen irányítással. Az elméleti képzés során a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek a jelzők és a jelzőeszközök szemléltetésével. A frontális osztály-munkában az oktató írásvetítő vagy projektor alkalmazásával is demonstrál. A tantermi foglalkozásokon elhangzottakat kiegészítik az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák, melynek során a hallottakat a képzésben részt vevők üzemi körülmények között is nyomon követhetik. A tanfolyam besorolása: alapképzés, megrendezési formája: csoportos A képzés a létszám függvényében szervezhető nappali, vagy levelező rendszerben. (Levelező rendszerben a tanfolyami órák látogatása alól mentesített, állami felsőfokú végzettséggel rendelkezők, vagy a más vasúti infrastruktúrára szerzett Általános forgalmi alapképzésben szerzett vizsgával rendelkezők részére szervezhető a képzés, konzultációs órák megtartásával.) 11. Csoportlétszám Elméleti képzés minimum: 1 fő, maximum: 30 fő 12. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei Az elméleti és az elméleti képzés részét képező gyakorlati órákon oktató vasútszakmai oktatókkal kapcsolatos követelményeket a 19/2011.(V.10.) NFM rendelet határozza meg, melyek az alábbiak: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök vonatkozásában az elméleti és az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: o vasútszakmai elméleti oktatói képesítés o szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A kiegészítő ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásában részt vevő oktató rendelkezzen az oktatott témakörnek megfelelő képesítő vagy szakvizsgával, vagy vasútszakmai oktatói végzettséggel, 5 éves szakmai gyakorlattal. 5

6 12.2. A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák megtartásához, a képzés csoportlétszámának megfelelő oktatótermet kell biztosítani, amely megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek is és mint oktatási helyszínt a képzőszervezet bejelentette. A teremben a létszámnak megfelelő számú, jegyzetelésre alkalmas asztalra és székre (valamint, ha a képzés módszertana megkívánja megfelelő oktatástechnikai segédeszközökre: flipchart tábla, írásvetítő, diavetítő, számítógép, projektor, videomagnó, DVD lejátszó, TV stb) van szükség. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása üzemi körülmények között, forgalmi szolgálati helyeken történik, vagy szemléltető eszközök alkalmazásával a csoportlétszámnak megfelelő oktatóteremben. A résztvevők számára a tankönyveket, segédanyagokat, jegyzeteket a képzőszerv köteles biztosítani, amelyek a következők: HÉV F.1. sz. Jelzési Utasítás, HÉV F.2. sz. Forgalmi Utasítás HÉV E. 1. sz. Utasítás a járművezetők részére című utasítás: HÉV E.2. sz. Általános Utasítás Villamosított Vonalak Üzemére HÉV Menetrendfüggelék, HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat Közúti elsősegélynyújtás, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat Környezetvédelem, Prezentációk A Társaság Oktatási és Vizsgaszabályzatában előírt egyéb jegyzetek 13. A program folyamata A program egy tanulmányi egységet képez. A gyakorlati órákat is tartalmazó (kiegészítő témaköröket és a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket magában foglaló) elméleti képzés. A képzés tantárgyai nem függenek egymástól, a táblázatban foglalt sorrendiség nem jelenti az oktatás sorrendiségét. A képzés végén, a kiegészítő témakörökből helyi, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a 19/2011 NFM Rendeletben előírt - témakörökből hatósági vizsgát (záróvizsgát) tesznek a résztvevők. A helyi vizsga tartalmát és módszereit a képző szerv határozza meg. 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer A hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítmény-mérések mindegyikén az adott ellenőrző feladatot megfelelt szinten teljesítette. 6

7 14.1. Ellenőrzések formája Írásbeli, vagy szóbeli visszakérdezés Ellenőrzés rendszeressége Ellenőrzések tartalma Témakörönként, 10 óránként írásbeli ellenőrző feladatok. Azon ismeretekből, amelyekből nincs előírva hatósági vizsga, helyi vizsgát kell tenni. A képzési program 19. pontjában meghatározott ismeretek A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek) Írásbeli, szóbeli, gyakorlati (vagy ezek kombinációja) feladatok megoldása Megszerezhető minősítések Megfelelt / Nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Megegyezik a hatósági vizsga követelményszintjével. A résztvevő nem bocsátható hatósági vizsgára. 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 12. szerint. 16. A program zárása A program zárásának feltételei A képzési program 14. pontja szerint A program zárásának módja Hatósági vizsga a képzés végén A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsgán megszerezhető minősítések A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. Megfelelt / Nem felelt meg A vizsgázó a vizsgakérdésekre elfogadható választ tud adni. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. 7

8 17. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Vizsgaigazolás X Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje alapján kiadott vizsgaigazolás 18. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A képzés Megfelelt szintű teljesítése 19. A képzési program részletes bemutatása A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök Jelzési ismeretek tantárgy téma és óraterve Sorszám 1. Témakörök HÉV F.1. Jelzési Utasítás Óraszám Elméleti képzés Tantermi Gyakorlati Összes Vizsga 30 [14] 14 [2] 44 [16] hatósági vizsga (írásban, szóban) Összes óraszám: 30[14] 14 [2] 44 [16] A tantárgy oktatásának célja: A tantárgy ismertesse meg a résztvevőkkel az alkalmazott jelzésekre, ezek alkalmazására és értelmezésére vonatkozó részletes szabályokat. Tárja fel a különböző Utasítások-, Szabályzatok közötti összhang szükségességét, készítse fel a résztvevőket az Utasítás-rendszer komplex értelmezésére, az előírások egységes alkalmazására. A tantárgy oktatásának követelményei: A résztvevők ismerjék meg, alkalmazzák és értelmezzék a HÉV üzemében alkalmazott jelzéseket, valamint a Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások előírásaival kapcsolatos összefüggéseket. Az elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség A képzésben résztvevő a tantárgy befejeztével: képes a jelzéseket rátekintés és hallás után azonnal, tévesztés nélkül felismerni, képes az adott helyzetben azonnali cselekvésre, képes a forgalom lebonyolítása során használt, valamint a veszélyhelyzetek esetén, a balesetek megelőzéséhez szükséges kézi jelzéseket alkalmazni képes más utasításokkal való összefüggések ismeretére, alkalmazására 8

9 RÉSZLETES TANANYAG TERV HÉV F. 1. JELZÉSI UTASÍTÁS ISMERETE (30 [14] / 2 [2] óra) HÉV F. 1. sz. Jelzési Utasítás teljes szövege Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 3 db. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelzések szerepe A jelzés parancselvének érvényesítése Jelzők, jelzőeszközök, Figyelmeztető jelek Hallható és látható jelzések A távolbalátás korlátozottsága A szabadlátás korlátozottsága Követelmények a jelzésekkel szemben Követelmények a kézi jelzések adásával szemben Eltérő értelmű egyidejű jelzések Kétes jelzések értelmezése Jelzések közösen használt vasutakon Jelzőeszközök kitűzése Felszerelés jelzőeszközökkel Felelősség a jelzők és figyelmeztető jelek létesítéséért és karbantartásáért A jelzők és jelzőeszközök kivilágítása A jelzők csoportosítása Jelzők elhelyezése FŐJELZŐK, ELŐJELZŐK, ISMÉTLŐJELZŐK Általános rendelkezés A főjelzők "Megállj!" jelzésre kapcsolása A főjelzők, előjelzők és ismétlőjelzők jelölése Rálátási távolság, Fedezendő pont Főjelzők Vonatközlekedést szabályozó jelzők és azok jelzései Bejárati jelző Kijárati jelző Térközjelző Fedező jelző A főjelzők alapállása Előjelző Ismétlő jelző Főjelzők kiegészítő jelzései 9

10 EGYÉB JELZŐK Tolatási mozgást szabályozó jelzők Tolatásjelzők, A tolatásjelzők alkalmazása A tolatásjelzők árboc színezése A tolatásjelzők jelzései Tolatásjelzővel egyesített főjelző Váltójelzők Vágányzáró jelző Megállás helye jelző Útátjáró jelzők Biztonsági határjelző Fékút eleje jelző A pályán munkások dolgoznak jelző Pályán alkalmazható sebesség jelzése Alkalmazható sebesség előjelző Alkalmazható sebesség kezdete jelző Villamos vontatás jelzői Áramszedőt le! jelző Áramszedőt fel! jelző Szakaszszigetelő jelző Villamos jármű állj! jelző Villamosfűtés fokozati jelzők ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK Érvénytelen jelzők Eljárás jelző érvénytelenség esetén Jelző érvénytelenítés a szolgálat időszakos szünetelése alatt Használhatatlan vagy nem kezelhető jelzők Eljárás, ha a jelző használhatatlan vagy nem kezelhető JELZŐESZKÖZÖKKEL ADHATÓ JELZÉSEK Vonatközlekedés közben adható jelzések o "Felhívás!" jelzés o "Vonatkísérők a helyükre!" jelzés o "Indulásra készen!" jelzés o Indulás!" jelzés o "Felhívás az indításra!" jelzés o "Szabad az elhaladás!" jelzés o "A vonat szétszakadt! jelzés o Megállj!" jelzés o Vonat közeledik!" jelzés 10

11 A járművezető hangjelzései o Figyelj!" jelzés o Vonat állt meg a bejárati jelző előtt!" jelzés o Tolást megkezdeni!" jelzés o Tolást megszüntetni!" jelzés o A féket húzd meg!" jelzés o A féket ereszd meg!" jelzés o Vészsíp" jelzés o A vonatot vészfékkel állították meg!" jelzés Tolatás közben alkalmazható jelzések o Távolodj tőlem!" jelzés o Közeledj felém!" jelzés o Lassan!" jelzés o Megállj!" jelzés o Nyomás!" jelzés Általános szabályok a jelzések adására Fékpróba jelzések o Befékezni!" jelzés o Féket feloldani!" jelzés o Fék rendben!" jelzés A jelzőőr jelzése o Megállj!" jelzés JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN FIGYELMEZTETŐ JELEK Megállóhelyre figyelmeztető jel Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel Nagyfeszültségre figyelmeztető jel Megállj! jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel A" MELLÉKLET A dolgozók, szolgálati helyek felszerelése jelzőeszközökkel B" MELLÉKLET A fényjelzők jelölése o A bejárati jelzők o A kijárati jelzők o A térközjelzők o A fedező jelző 11

12 o Az útátjáró fedező jelzők jelölése o Az előjelzők, ismétlő jelzők o A tolatásjelzők o A vágányzáró jelzők o Kezelési körzetek jelölése C" MELLÉKLET Utas tájékoztató jelölések a vonatokon Ellenőrző kérdések 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! 3. Határozza meg a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 4. Ismertesse a kézi jelzések adásával kapcsolatos követelményeket! 5. Határozza meg az eltérő értelmű egyidejű jelzések fogalmát! 6. Határozza meg a kétes jelzések fogalmát! 7. Milyen szempontok alapján csoportosíthatók a jelzők? 8. Milyen szabályok vonatkoznak a jelzők elhelyezésére? 9. Hogyan kell értelmezni, ha a jelző fényei nem világítanak? 10. Határozza meg a rálátási távolság fogalmát! Mi a teendő, ha nem biztosítható? 11. Ismertesse a fedezendő pontokat! A fedezendő pontok előtt milyen főjelzőt és milyen távolságra kell elhelyezni? 12. Ismertesse a főjelzőkkel adható jelzéseket! 13. Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! 14. Ismertesse a főjelzők jelzőárboc színezésére vonatkozó szabályokat! 15. Ismertesse a bejárati jelzőkre vonatkozó szabályokat! 16. Ismertesse a kijárati jelzőkre vonatkozó szabályokat! 17. Ismertesse a térközjelzőkre vonatkozó szabályokat! 18. Ismertesse a fedező jelzőkre vonatkozó szabályokat! 19. Ismertesse az előjelzőkre vonatkozó szabályokat! 20. Ismertesse az ismétlőjelzőkre vonatkozó szabályokat! 21. Milyen esetben nem szabad Hívójelzést kivezérelni egy főjelzőre? 22. Milyen árbocfestésűek lehetnek a tolatásjelzők? Mit lehet megállapítani a tolatásjelző árbóc színezéséből? 23. Ismertesse a tolatásjelzőkkel adható jelzési képeket! 24. Ismertesse a tolatásjelzőkkel egyesített főjelzőkre vonatkozó szabályokat! 25. Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzési képeit! 26. Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzési képeit! 27. Ismertesse a vágányzáró jelzőt! 28. Ismertesse a Megállás helye jelzőt! 29. Ismertesse az Útátjáró jelzőt! 30. Ismertesse a Biztonsági határjelzőt! 31. Ismertesse a Fékút eleje jelzőt! 12

13 32. Ismertesse a Pályán munkások dolgoznak! jelzőt! 33. Milyen jelzők vannak rendszeresítve a pályán alkalmazható sebesség jelzésére? 34. Hol és milyen okból kell kitűzni a Megállj! jelzést? 35. Ismertesse a villamos vontatás jelzőit! 36. Milyen szabályok vonatkoznak az érvénytelen és használhatatlan jelzőkre? 37. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül a Vonatkísérők a helyükre! jelzést! 38. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül az Indulásra készen! jelzést! 39. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül az A vonat szétszakadt! jelzést! 40. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül a Lassan! jelzést! 41. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül a Megállj! jelzést! 42. Ismertesse a vonatközlekedés közben alkalmazott jelzések közül a Vonat közeledik! jelzést! 43. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül a Figyelj! jelzést! 44. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül a Vonat állt meg a bejárati jelző előtt!" jelzést! 45. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül a Vészsíp" jelzést! 46. Ismertesse az: A vonatot vészfékkel állították meg!" jelzést! 47. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül a Tolást megkezdeni!" jelzést! 48. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül a Tolást megszüntetni!" jelzést! 49. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül az A féket húzd meg!" jelzést! 50. Ismertesse a járművezető hangjelzései közül az A féket ereszd meg!" jelzést! 51. Ismertesse a tolatás közben alkalmazott jelzések közül a Távolodj tőlem!"jelzést 52. Ismertesse a tolatás közben alkalmazott jelzések közül a Közeledj felém!"jelzést 53. Ismertesse a tolatás közben alkalmazott jelzések közül a Nyomás!" jelzést 54. Tolatás közben milyen szabályok vonatkoznak a jelzések adására? 55. Ismertesse a Fékpróba jelzések közül a Befékezni!" jelzést! 56. Ismertesse a Fékpróba jelzések közül a Féket feloldani!" jelzést! 57. Ismertesse a Fékpróba jelzések közül a Fék rendben!" jelzést! 58. Mi a teendő, ha a motorvonat elején hiányos jelzés van, vagy jelzés nincs? 59. Ismertesse a jelzőőr Megállj! jelzését! 60. Ismertesse a figyelmeztető jelek közül az: Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet! 61. Ismertesse a figyelmeztető jelek közül a : Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet! 62. Ismertesse a figyelmeztető jelek közül a Megállj! jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jelet! 63. Hogyan kell a tolt vonatok elejét megjelölni? Forgalmi ismeretek tantárgy téma és óraterve 13

14 Sorszám 1. Témakörök HÉV F. 2. Forgalmi Utasítás Óraszám Elméleti képzés Tantermi Gyakorlati Összes Vizsga 120[40] 10 [10] 130 [50] 2. HÉV Menetrendfüggelék 14[7] 0 [0] 14 [7] 3. HÉV E. 1. sz. Utasítás a járművezetők részére 4 [2] 0 [0] 4 [2] című utasítás 4. HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat 3 [1] 2 [1] 5 [2] Összes óraszám: 141 [50] 12[11] 153 [61] hatósági vizsga (írásban, szóban) A tantárgy oktatásának célja: Tárja fel a különböző Utasítások, Szabályzatok közötti összhang szükségességét, készítse fel a résztvevőket az Utasítás-rendszer komplex értelmezésére, az előírások egységes alkalmazására. Mutassa be a HÉV-nél szolgálatot teljesítő különböző szakszolgálatok tevékenységét, feladatait, különös tekintettel a forgalmi szolgálatra, amely az infrastruktúra üzemeltetését és fenntartását végző szolgálatok irányítója, a forgalom lebonyolításának szempontjából. Tanítsa meg a résztvevőkkel az elővárosi vasúti rendszerben alkalmazott vonatszámozási rendszert, valamint az ott alkalmazott URH rádiórendszer kezelésére vonatkozó szabályokat. A tantárgy oktatásának követelményei: A résztvevők ismerjék meg a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos előírások szakszerű alkalmazását. Rendkívüli esemény esetén a helyzetnek megfelelően tudjanak intézkedni. Az elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség A képzésben résztvevő a tantárgy befejeztével: képes a szabályozások közötti összefüggések alkalmazására, képes vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos előírások alkalmazására, képes kiválasztani az adott helyzetnek megfelelő tevékenységi formát, képes a vonatközlekedés és tolatás során előírt szabályok betartására. 14

15 RÉSZLETES TANANYAG TERV HÉV F. 2. FORGALMI UTASÍTÁS ISMERETE (120 [40] / 10 [10] óra) BKV HÉV F. 2. sz. Forgalmi Utasítás kijelölt pontjai Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 12 db. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az utasítás hatálya Az utasítás tartalma Kiegészítő utasítások, segédkönyvek Végrehajtási utasítások Az utasítás ismerete Az utasítás kezelése Az utasítások kéznél tartása Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése Forgalmi szolgálat Ügyeleti szolgálat Főfelügyeleti és felügyeleti hatóság Szolgálati felsőbbség Üzemegység Szolgálati főnök Szolgálati elöljáró Üzemegységi diszpécser Központi forgalomirányító (KÖFI) Forgalmi szolgálattevő Jelenlétes forgalmi szolgálattevő Naplózó Váltókezelő Tolatásvezető Kocsirendező Térközőr vonatjelentő őr szükség-vonatjelentő őr Járművezető, Vonatvezető Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló Pilóta Műszaki irányító Állomási személyzet Tolató személyzet Vonatkísérő személyzet Vonatszemélyzet Vonalszemélyzet 15

16 Kezdőpont, végpont Állomás Az állomás területe Nyílt vonal Elágazó állomás Csatlakozó állomás Fejállomás Forgalmi kitérő Megállóhely Időszakos megállóhely Megálló-rakodóhely Pályaelágazás Kezelési körzet Szolgálati hely Biztosított szolgálati hely Nem biztosított szolgálati hely Ideiglenes szolgálati hely Járműtelep Nyomtávolság Fővágány Mellékvágány Vasúti pálya Saját célú vasúti pályahálózat Csatlakozó vasúti pálya Összekötő vasúti pálya Jobb és bal vágány Helyes és helytelen vágány Vágányút Vágányzár Motorkocsi, Mozdony Munkagép Kétéltű jármű Szerelvény Vonat Motorvonat Rendes vonat Rendkívüli vonat Mentesítő vonat Különvonat 16

17 Szolgálati vonat Személyszállító vonat Tehervonat Szerelvényvonat Tolt vonat Toló mozdonnyal közlekedő vonat Vonattalálkozás Elegy Tolatás Váltó Védőváltó Érintett váltó Űrszelvény Rakszelvény Peron Állomásközi távbeszélő Vonali távbeszélő Helyi távbeszélő Térközőri vonatjelentő őri távbeszélő Utasítást adó hangszórós távbeszélő Hangrögzítő berendezés Rádiótelefon Éberségi berendezés Fedezés Az utasítás szövegében előforduló kifejezések értelmezése Az önálló szolgálatvégzés feltételei Beosztás önálló szolgálattételre Vizsgakötelezettség Vizsga újabb letétele Önképzés Szolgálati magatartás Felelősség A forgalom elsőbbsége Rendkívüli helyzet Magatartás a vágányok között Fenntartási és javítási munkák engedélyezése Tartózkodás vasúti területen Szolgálati és munkabeosztás Rendkívüli igénybevétel 17

18 A szolgálatot gátló körülmény bejelentése Alvás, szeszes ital, kábító hatású szerek fogyasztása Fegyelmezett magatartás Szolgáltatói magatartás Dohányzási és étkezési tilalom Kötelező rend és tisztaság Szolgálati hely elhagyása Rendelkezések adása és végrehajtása Szolgálati út Egyen-, munka- és védőruha, valamint szolgálati jelvény viselése Dohányzás, nyílt láng használata Ellenőrzési kötelezettség Közlemények előjegyzése, nyugtázása Létesítmények és berendezések A vágányok számozása A váltók számozása A vágányzáró sorompók számozása Siklasztósaruk számozása Útsorompó számozása, Peron jelölése Helyszínrajz, Áramellátási rajz Anyag halom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén Világítás Szolgálati órák Fémzár és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése Hiba előjegyzési könyv II. FEJEZET: VÁLTÓK, VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁS A váltók alkatrészeinek felsorolása alkatrészek Tősínek és csúcssínek A csúcssínek szabályos állása Feles állás Gyökkötések, Sínszékek Összekötő rudak Csúcssín rögzítő szerkezetek Állítószerkezetek Váltójelző, Váltózár A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból Csoportosítás Lezárható és le nem zárható váltók Biztosított és nem biztosított váltók 18

19 Váltókörzetek kijelölése és a váltók őrzése Sebesség a váltókon Váltógondozás Biztonsági intézkedések A váltók alapállása Utasítás a vonat vágányútjának beállítására Teendők a vágányút beállításának elrendelése után A vágányút ellenőrzése Teendők a szabad vágányút biztosítására A használhatóság forgalmi feltételei A használhatóság ellenőrzése A használhatóság szolgálatátvétel előtt és ellenőrzések alkalmával A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben A használhatóság ellenőrzése vágányút beállításakor A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál Váltóállítás vonat részére Váltóállítás tolatás részére A váltóállítás ideje Váltófelvágás A váltók lezárása Lezárási táblázat. Elzárási táblázat Váltózár kulcsok megjelölése és kezelése Megjelölés, A kezelés általános szabályai Állomási váltózár kulcsok kezelése Nyíltvonali váltózár kulcsok kezelése Biztosítóberendezéshez tartozó kulcs kezelése Más váltózár kulcsok kezelése, Váltózár másodkulcsok Váltóellenőrzés, Alapszabály Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál Váltóellenőrzés helyszíni állítású, központból elektromos úton ellenőrzött váltóknál Váltóellenőrzés rendkívüli ok miatt le nem zárt váltóknál Jelentés a vágányút beállításáról A jelentés ideje és módja A jelző állítása továbbhaladást engedélyező állásba. A tér figyelése. III. FEJEZET : ÚTÁTJÁRÓK ÉS AZOK VÉDELME Az útátjáró védelem általános szabályai Az útsorompók lezárása, felnyitása Eljárás, ha az útsorompó használhatatlanná válik Útátjáró védelme saját célú vágányok összekötő és csatlakozó vágányain 19

20 IV. FEJEZET: JÁRMŰVEK KAPCSOLÁSA Önműködő kapcsolás Kapcsolás nem önműködő kapcsolószerkezettel Kapcsolás merev középütközővel Kapcsolás lengő középütközővel Kapcsolás csavarkapoccsal Kapcsolás merev kapcsolórúddal Kapcsolás a rakománnyal Szükségkapcsolás Tömlő- és kábelcsatlakozások kapcsolása V. FEJEZET: TOLATÓSZOLGÁLAT Tolatási módok, Alapszabályok A tolatás engedélyezése Értesítés a tolatás engedélyezéséről Tolatás megszüntetése és folytatása Tolatásvezető kijelölése, A tolatásvezető teendői A tolatásban résztvevők kötelességei A tolatás védelme Fővágányok felhasználása tolatásra Tolatás a nyílt pálya felé Egyidejű tolatások Átállás, összetolás Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra Tolatás útátjárón át A vágányút beállításának közlése Fékezés légfékkel, Fékezés rugóerő-tárolós fékkel Tolatás emberi erővel és közúti gépjárművel Tolatás vasúti járművel A vontatójárművek helyzete, mennyisége Vonatok védelme tolatás közben Az állomás bejárati oldalán megengedhető tolatás VI. FEJEZET: VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLEN Védekezés tolatás közben, a tolatás befejezése után Védekezés közlekedő vonatoknál Eljárás vonatszakadás alkalmával A megfutamodott járművek megállítása Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért 20

21 VII. FEJEZET:KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLAT Vizsgálati jel Kocsi vizsgálat A vonatkísérők kocsi vizsgálata Általános rakodási szabályok Tengelyterhelés, tengelytáv, tengelyszám Utaló, sérülési bárcák és ezek jelentése VIII. FEJEZET: MOTORKOCSIK, MOZDONYOK MENNYISÉGE, ALKALMAZÁSA A motorkocsik mennyisége A mozdonyok mennyisége A mozdonyok alkalmazása IX. FEJEZET: A VONATOK HOSSZA, TENGELYMENNYISÉGE Engedélyezett vonathossz Túl hosszú vonat X. FEJEZET: A VONATOK TERHELÉSE Rendes terhelés Személyszállító vonat elegytömegének (elegysúlyának) megállapítása Súlykerekítés A sebesség és a terhelési szakaszok figyelembevétele XI. FEJEZET: A VONATOK FÉKEZÉSE Fékezési módok Légfékrendszerek Villamos ellenállásfék és pótkocsi kiegészítő fék Rugóerőtárolós fék Személyszállító szerelvények fékrendszerei Működő fékek mennyisége Fékutak, Fékszázalék Vonattömeg (vonatsúly) megállapítás Fékezendő tömeg (súly) A vonat fékezett tömege (súlya) A megfékezettség ellenőrzése Figyelembe vehető fékek Személyszállító szerelvények fékpróbái Eljárás vészfékhúzás esetén A fékek megvizsgálása Műszaki fékpróba, Vonatszemélyzet fékpróbája Fékpróba tolatás megkezdése előtt 21

22 XII. FEJEZET: A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA Általános rendelkezések Általános besorozási tilalom Személyszállító vonatok összeállítása Utánfutó kocsi (jármű) Merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása Sérült kocsik besorozása Kisiklott kocsik besorozása, Hőnfutott kocsik besorozása Szakadt vonókészülékes kocsik A vasút külön engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása XIII. FEJEZET : A VONATSZEMÉLYZET LÉTSZÁMA ÉS HELYE A VONATON A vonatszemélyzet vezénylése, létszáma XIV. FEJEZET: MENETREND A menetrend szerepe, A menetrend kiadása A menetrend fajtái Menetrendábra Menetrendjegyzék Szolgálati menetrendkönyv Operatív menetrend Hivatalos Menetrendkönyv, menetrend hirdetmények Menetrendanyag szétosztása és kezelése XV. FEJEZET: A VONATOK OSZTÁLYOZÁSA, FORGALOMBA HELYEZÉSE, VONATFORGALMI ÉRTESÍTÉSEK, VONATOK SZÁMOZÁSA Vonatok osztályozása A rendes vonatok forgalomba helyezése Rendkívüli vonatok forgalomba helyezése Vonatforgalmi értesítések A forgalmi szolgálattevő kötelességei A vonatok számozása Vonat számának megváltoztatása XVI. FEJEZET: A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA Általános rendelkezések A közlekedés szabályozása Azonos irányú vonatok közlekedése Ellenkező irányú vonatok közlekedése Állomási időköz figyelembevétele Közlekedés több pályán, kétvágányú pályán 22

23 A vonatok fontossági sorrendje A vonatok sebessége Teendő késés esetén Figyelési, tájékozódási és értesítési kötelezettség Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő Követő vonat indítása állomástávolságban Alapszabály Vonatindítás visszajelentés bevárása nélkül Szolgálati vonat indítása visszajelentés előtt Rendes vonat indítása visszajelentés előtt Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán Térközrendszerek Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán Vonat indítása visszajelentés bevárása nélkül Vonatindítás időközben Nyíltvonali rakodást végző vonat indítása A nyíltvonalból kiágazó saját célú vágányokat és megálló-rakodóhelyeket kiszolgáló vonatok közlekedése Általános rész Eljárás kétvágányú pályán, ha a helytelen vágányon történik a saját célú vágány kiszolgálása. Eljárás kétvágányú pályán, ha a kiszolgáló vonat a követő vonat elől a saját célú vágányra félreáll Eljárás a kétvágányú pályán, ha a vonat a saját célú vágányról kijár Eljárás kétvágányú pályán, ha a vonat a nyíltvonali vágány-összeköttetésen vágányt cserél. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályákon állomástávolságban Az engedélykérés legkorábbi ideje Használandó távközlő berendezés Engedélyadás bizonyítása Engedélykérés és adás szövege A kapott engedély érvénytelenítése Az engedély megtagadása Eljárás, ha az értekezés lehetetlen A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése Alapszabályok A közlemény adásának és nyugtázásának módja A közlés érvénytelenítése és megismétlése Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr Előjelentés Visszajelentés 23

24 Alapszabály Visszajelentés adására és nyugtázására jogosítottak A visszajelentés ideje Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról) A visszajelentés módja A helytelen vágány felhasználása Közlekedés önműködő térközjelzőkkel felszerelt menetirányváltásra berendezett kétvágányú pálya helytelen vágányán Közlekedés önműködő térközjelzőkkel fel nem szerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán Közlekedés a helytelen vágányon vágányzár miatt Közlekedés a helytelen vágányon célszerűségi ok miatt Értesítés a helytelen vágányon való közlekedésről Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel Alapszabályok Írásbeli rendelkezések kiadása Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval Írásbeli rendelkezés felhasználása több vonathoz Írásbeli rendelkezések megőrzése A vonatok felhatalmazása indulásra, áthaladásra A felhatalmazás módjai Menesztésre jogosított dolgozó A menesztés alapszabálya A forgalmi szolgálattevő feladata a vonat menesztésekor Eljárás ajtó meghibásodás esetén A vezető jegyvizsgáló feladata a vonat indításakor A vonatvezető feladata a vonat indításakor Forgalmi szolgálattevő által történő vonatmenesztés Vonatindítás vonatmenesztés nélkül Eljárás tükörhiány esetén Tolt vonat felhatalmazása indulásra Központi ajtóműködtető berendezéssel felszerelt tolt vonat indítása Áthaladó vonatok menesztése Menesztés, ha a kijárati jelző jelzése nem látható Korábbi közlekedés Az indulási idő közlése A vonatok fogadása Bejárati vágány A bejárati vágány megváltoztatása Foglalt vágányra történő vonatfogadás A megállás helye 24

25 Tiltott egyidejű menetek Terelési lehetőség mellett lebonyolítható egyidejű menetek Terelési lehetőség nélkül, más feltételek mellett lebonyolítható egyidejű menetek Kihaladás érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon Azonos irányú vonatok bejáratása metsző vágányutakon A vonatok várása és megfigyelése állomásokon és a nyílt pályán A be-, ki-, át- és elhaladás, valamint érkezés és indulás idejének feljegyzése Eljárás, ha valamely fényjelző használhatatlan, vagy nem kezelhető Munkavonat közlekedése Munkások szállítása és magatartása Munkagép tárolása Segélyvonat kérés Eljárás segélykérés esetén Segélynyújtás követő vonattal Nem követő vonattal történő segélynyújtás A segélyvonat összekapcsolása a hibás vonattal Menet folytatása a segélyvonat megérkezése előtt Próbavonatok 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése Tolt vonat XVII. FEJEZET: SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL Teendők a kiindulási állomáson Általános rendelkezések Magatartás menet közben Általános rendelkezések Figyelési kötelezettség Eljárás helytelenül álló váltó esetén Eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor Eljárás az éberségi berendezés meghibásodása esetén Utasok le- és felszállása Megállás rendkívüli ok miatt Eljárás rádiótelefon meghibásodása esetén Megállás rendkívüli esemény bejelentése végett Eljárás, ha a vonatot a nyílt pályán veszély fenyegeti A megállítás okának közlése Visszatolás a mögöttes állomásra Jelzőkezelés visszatérő vonatok részére A vonatmegfigyelésre kötelezettek teendői Az utasok tájékoztatása és védelme Utazás mozdonyon 25

26 Utazás vezetőfülkében Utazás tehervonaton Utazás munkagépen Rakodás nyílt pályán XVIII. FEJEZET: MENETOKMÁNYOK Általános rendelkezések Menetlevél Eljárás a menetokmány elvesztése esetén XIX. FEJEZET: PÁLYÁN ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG Alapszabály Engedélyezett sebesség megváltoztatása Az alkalmazható sebesség nyilvántartása XX. FEJEZET: VÁGÁNYZÁRÁSOK Előre látott vágányzár, Többes vágányzárak Előre nem látott vágányzár Biztonsági intézkedések vágányzárások alkalmával A személyzet értesítése a vágányzárásról Vágányzár megszüntetése, vagy esetleges meghosszabbítása A vágányzár nyilvántartása Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről XXI. FEJEZET: A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN Általános rendelkezés Felkészülés Szolgálatvégzés XXII. FEJEZET: RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK Meghatározás Rendkívüli intézkedések Elsősegélynyújtás Tájékoztatás 26

27 A melléklet: AZ F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK ÉS SZABÁLYZATOK JEGYZÉKE C melléklet: SZOLGÁLATI OKMÁNYOK D melléklet: AZ ÁLLOMÁS LEZÁRÁSI TÁBLÁZATA E melléklet: AZ ÁLLOMÁS ELZÁRÁSI TÁBLÁZATA F melléklet: VESZÉLYESSÉGI BÁRCÁK G melléklet: MENETRENDÁBRA H melléklet: VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Batthyány tér állomás és Margit híd megállóhely között az alagúti szakaszban való közlekedésre, és munkavégzésre A vonalszakasz leírása A közlekedés és munkavégzés szabályozása o Munkavégzés és gyalogos közlekedés az alagúti szakaszon o Oktatás, vizsgáztatás Ellenőrző kérdések: 1. Határozza meg a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, üzemegységi diszpécser (KÖFI), forgalmi szolgálattevő! 2. Határozza meg a következő fogalmakat: jelenlétes forgalmi szolgálattevő, naplózó, váltókezelő, tolatásvezető! 3. Határozza meg a következő fogalmakat: állomás, állomás területe, nyílt vonal! 4. Határozza meg a következő fogalmakat: állomási személyzet, tolatószemélyzet, vonatkísérő személyzet, vonatszemélyzet! 5. Határozza meg a következő fogalmakat: vágányzár, nyomtávolság, fővágány! 6. Határozza meg a következő fogalmakat: rendes vonat, rendkívüli vonat! 7. Értelmezze a következő kifejezést: járműmegfutamodás! 8. Ismertesse a szolgálati magatartással kapcsolatos szabályokat! 9. Hogyan kell számozni a váltókat és a vágányokat az állomáson? 10. Hogyan kell számozni az útsorompókat állomáson és a nyílt pályán? 11. Mire szolgál a Hibaelőjegyzési könyv? Ismertesse a vezetésére vonatkozó szabályokat! 12. Ismertesse a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészeit! 13. Ismertesse a váltók használhatóságának forgalmi feltételeit! 14. Mit értünk a váltó feles állása alatt? Mi a teendő, ha a váltó feles állásban van? 15. Hogyan csoportosíthatjuk a váltókat forgalombiztonsági szempontból? 16. Mit jelent a váltófelvágás fogalma? Mi a teendő, ha a váltót felvágták? 27

28 17. Hogyan vannak megjelölve a váltózárkulcsok? 18. Mit nevezünk váltóellenőrzésnek? 19. Milyen szabályok vonatkoznak az útátjárók védelmére? 20. Ki engedélyezhet tolatást állomáson, nyílt vonalon? 21. Hogyan kell emberi erővel tolatni? 22. Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen tolatás közben és a tolatás befejezése után? 23. Milyen lehetőségek vannak a megfutamodott járművek megállítására? 24. Ismertesse a vizsgálati jelet! 25. Mit értünk rendes terhelés alatt? 26. Milyen fékezési módokat ismer? 27. Milyen fékutakat ismer? 28. Mi a menetrend szerepe, milyen fajtái vannak? 29. Milyen vonatok részére kell operatív menetrendet készíteni, és az milyen adatokat tartalmaz? 30. Ismertesse a vonatok fontossági sorrendjét! 31. Milyen vonatoknál kell járműlapot, illetőleg menetlevelet vezetni? 32. Ki és hogyan változtathatja meg a pályán alkalmazható sebességet? 33. Milyen vágányzárásokat ismer? 34. Milyen biztonsági intézkedéseket kell megtenni vágányzárás alkalmával? 35. Milyen szabályok vonatkoznak a vágányzár megszüntetésére, vagy az esetleges meghosszabbítására vonatkozólag? 36. Hogyan kell a szolgálatot ellátni a téli időszakban? 37. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és ilyen esetben, hogyan kell ellátni a szolgálatot? 38. Hogyan van szabályozva a közlekedés és a munkavégzés a Batthyány tér állomás és Margit híd megállóhely között az alagúti szakaszban? 39. Határozza meg a következő fogalmakat: kocsirendező, térközőr vonatjelentő őr szükség-vonatjelentő őr, járművezető! 40. Határozza meg a következő fogalmakat: kezdőpont, végpont, elágazó állomás, csatlakozó állomás! 41. Határozza meg a következő fogalmakat: fejállomás, forgalmi kitérő, megállóhely! 42. Határozza meg a következő fogalmakat: időszakos megállóhely, pályaelágazás, megálló rakodóhely! 43. Határozza meg a következő fogalmakat: saját célú vasúti pályahálózat, csatlakozó vasúti pálya, összekötő vasúti pálya! 44. Határozza meg a következő fogalmakat: jobb és bal vágány, helyes és helytelen vágány, vágányút! 45. Határozza meg a következő fogalmakat: biztosított szolgálati hely, nem biztosított szolgálati hely, ideiglenes szolgálati hely! 28

29 HÉV MENETRENDFÜGGELÉK ISMERETE (14 [7] / 0 [0] óra) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10,11, 13, 15, 16, 17. sz. táblázatok. Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 1 db. 1. TÁBLÁZAT: Az állomások fővágányainak figyelembe vehető hossza 2. TÁBLÁZAT: A vonatok számozása és azon állomások kijelölése, ahol a vonatvezetőnek be kell jelenteni a vonat teljes beérkezését Rendes vonatok számozási rendszere Rendkívüli vonatok számozási rendszere Állomások megállóhelyek, nyíltvonali szolgálati helyek azonosító jelei 3. TÁBLÁZAT: A vonalak és vonalrészek osztályozása terhelési szakaszok szerint 5. TÁBLÁZAT: Előírások a vonatok terhelésére és a tengelymennyiségére 6. TÁBLÁZAT: A vonatok rendes terhelése 7. TÁBLÁZAT: Tiszta menetidő, operatív menetrend 9. TÁBLÁZAT: Adatok a motorkocsikról, pótkocsikról, a mozdonyokról és a PFT munkagépekről 10. TÁBLÁZAT: Űrszelvény és adatai 11. TÁBLÁZAT: Rakszelvény és adatai 12. TÁBLÁZAT: Idegen vasúti járművek közlekedtetése a HÉV vonalakon 13. TÁBLÁZAT: A közút-vasút szintbeli kereszteződések főbb jellemzői 15. TÁBLÁZAT: A vonalakon alkalmazott követési rendek 16. TÁBLÁZAT: Előírások a vonatoknál alkalmazható sebességekre 17. TÁBLÁZAT: A vonatok fékezettsége Ellenőrző kérdések: 1. Ismertesse a rendes vonatok számozására vonatkozó előírásokat! 2. Ismertesse a rendkívüli vonatok számozására vonatkozó előírásokat! 3. Hol találhatók az állomások vágányhosszai és miért van rá szükség? 4. Hogyan és miért osztályozzuk a vonalrészeket terhelési szakaszok szerint? 5. Hogyan kell megállapítani egy mozdony rendes terhelését? 6. Hol található a HÉV vonalak tengelyterhelése és miért kell azt figyelembe venni? 7. Hol és milyen adatok találhatók a motorkocsikról, pótkocsikról, a mozdonyokról és a PFT munkagépekről? 8. Milyen követési rendeket ismer? 9. Milyen szabályok vonatkoznak az idegen vasúti járművek közlekedtetésére a HÉV vonalakon? 10. Milyen előírások vonatkoznak a vonatok fékezettségére? 29

30 HÉV E. 1. SZ. UTASÍTÁS A JÁRMŰVEZETŐK RÉSZÉRE CÍMŰ UTASÍTÁS ISMERETE (4 [2] / 0 [0] óra) 1-20, 28-29, 32-34, 39, 44, 46, 106, 107, 128 pontok. A, G, melléklet, 3. sz. Függelék C Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 1 db. I.-II. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA A MOTORVONATOKON Az utasítás hatálya Az utasítás tartalma Az utasítás módosítása A személyzet ellátása utasítással Az utasítás ismerete Vizsga az utasításból A járművezetők szolgálati elöljárói Jelentés a szolgálati elöljárónak A típusismeret A járművezetők értesítése a járművek műszaki állapotának megváltozásáról Szolgálati beosztás Szolgálati beosztás betegség, szabadság után Személyi adatok változásának bejelentése Ismeretbővítő oktatás, minősítő vizsga Önképzés fontossága Hatósági idézés Utazás szolgálaton kívül A szeszesital fogyasztása Jelentkezés a szolgálat ellátására, Szabályos formaruha viselése Jogosultság a jármű üzembe helyezésére, elindítására és vezetésére Felelősség a jármű vezetéséért Dohányzás, mobiltelefon használata Talált tárgyak kezelése Eljárás utaspanasz esetén A műszaki hibák jelentése Eljárás a járművezető rosszulléte esetén Szállítás a vezetőálláson Az iránytábla kezelése, A vonat nemét jelző tábla kezelése A vonatok továbbítása különleges helyzetekben 30

31 A melléklet : A szolgálat ellátása csak járművezetővel történő közlekedés esetén G melléklet : A járművek megállításának és feszültségmentesítésének a módjai 3. sz. Függelék C : Tűzjelző működése, illetve eljárás tűz esetén Ellenőrző kérdések: 1. Mi a HÉV E. 1. sz. utasítás a járművezetők részére című utasítás tartalma, valamint hol és kikre terjed ki a hatálya? 2. Kik a járművezetők szolgálati elöljárói? 3. Hogyan kell értesíteni a járművezetőt a járművek műszaki állapotának megváltozásáról? 4. Hogyan kell kezelni a talált tárgyakat? 5. Mi az eljárás a járművezető rosszulléte esetén? 6. Hogyan kell kezelni az iránytáblát? 7. Hogyan kell kezelni a vonat nemét jelző táblát? 8. Hogyan kell továbbítani a vonatokat különleges helyzetekben? 9. Hogyan történhet a szállítás vezetőálláson? 10. Hogyan kell jelentkeznie a járművezetőnek a szolgálatra? 11. Ismertesse a dohányzásra, és a mobiltelefon használatára vonatkozó előírásokat! 12. Ismertesse a szolgálaton kívüli utazásra vonatkozó előírásokat! 13. Ismertesse a személyszállító vonaton keletkezett tűz esetén követendő eljárást! 14. Milyen módokon lehet megállítani a járműveket? 15. Hogyan történik a szolgálat ellátása csak járművezetővel történő közlekedés esetén? HÉV RÁDIÓTÁVBESZÉLŐ SZABÁLYZAT ISMERETE (3 [1] / 2 [1] óra) A HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat teljes szövege Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 1 db. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma A szabályzat módosítása A személyzet ellátása szabályzattal A szabályzat ismerete Vizsga a szabályzatból 31

32 A RÁDIÓTÁVBESZÉLŐ HASZNÁLATA A rádiótávbeszélő rendszer ismertetése. Felelősség a rádiókészülék meglétéért A rádiópróba megtartása A berendezés kezelése A RÁDIÓFORGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Alapkövetelmények Biztonsági követelmények Rádióforgalmazás Hívójelek Közlemény adása Jelentéstároló hangrögzítő berendezés üzemeltetése ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET Ellenőrző kérdések 1. Ismertesse a Szabályzat hatályára, tartalmára és módosítására vonatkozó előírásokat! 2. Ismertesse a Szabályzat ismeretére és a vizsgáztatásra vonatkozó szabályokat! 3. Ismertesse a HÉV-nél alkalmazott rádiótelefon rendszert! 4. Ismertesse a munkavállaló felelősségét a rádiókészülék meglétével kapcsolatban! 5. Ismertesse a rádiópróba megtartására vonatkozó előírásokat! 6. Ismertesse a rádióforgalmazással kapcsolatos alapkövetelményeket! 7. Ismertesse a rádióforgalmazással kapcsolatos biztonsági követelményeket! 8. Ismertesse a jelentéstároló és hangrögzítő berendezés üzemeltetésére vonatkozó szabályokat! 9. Hogyan kell egy rádióforgalmazást lebonyolítani? 10. Ismertesse a HÉV-nél alkalmazott hívójeleket 32

33 Villamos felsővezetéki berendezés kezelési ismeretek tantárgy téma és óraterve Sorszám 1. Témakörök HÉV E. 2. Általános utasítás villamosított vonalak üzemére című utasítás Óraszám Elméleti képzés Tantermi Gyakorlati Összes Vizsga 21 [6] 7 [2] 28 [8] Összes óraszám: 21 [6] 7 [2] 28 [8] hatósági vizsga (írásban, szóban) A tantárgy oktatásának célja: Ismertesse meg a résztvevőkkel a villamos vontatási hálózat részeit, a nagyfeszültségű berendezések veszélyeit, valamint a berendezések kezelésével kapcsolatos előírásokat. A tantárgy oktatásának követelményei: A résztvevők ismerjék meg, és alkalmazzák a felsővezetéki berendezések kezelésével kapcsolatos biztonsági előírásokat. Ismerjék fel a villamos vontatási hálózat különböző részeit, és készség szintjén sajátítsák el a munkájuk során kezelt eszközök, berendezések kezelését. Az elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség A képzésben résztvevő a tantárgy befejeztével: képes a villamos felsővezetéki berendezések biztonságos kezelésére rendkívüli helyzetekben képes az azonnali cselekvésre, ismeri az áramütéses balesetet szenvedett sérült mentésének módját képes a biztonsági előírásokat munkája során alkalmazni 33

34 RÉSZLETES TANANYAG TERV E.2. számú Általános Utasítás a villamosított vonalak üzemére című utasítás (21 [6] / 7[2] óra) Az E.2. számú Általános Utasítás a villamosított vonalak üzemére című utasítás teljes szövege Kötelező tanfolyami felmérő dolgozatok száma: 2 db. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az utasítás tárgya Az utasítás hatálya Az utasítás értelmezése A személyzet ellátása utasítással Az utasítás ismerete Vizsga az utasításból Vizsga helyismeretből Idegen személyzet oktatása II. FEJEZET: FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK AZ UTASÍTÁS HELYES ÉRTELMEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL Villamos berendezés Felsővezetéki berendezés és tartozékai Vontatási áramkör Villamos alállomás (áramátalakító) Felsővezetéki hálózat Tápszakasz,Tápkábel, Munkavezeték Szakaszszigetelő, Feszültséghatár Visszavezető hálózat Árbockapcsoló (szakaszkapcsoló) Szakaszoló Földelő rövidrezáró szerkezet (földelőrúd) Villamos távhatás Felsővezetékes villamos üzem Felsővezetékes villamos üzemi munka Vonali felsővezetékes szolgálat Szakképzett személyzet, Üzemi személyzet Idegen személyzet HÉV energia diszpécser (továbbiakban: HÉDI) Feszültségmentes állapot, Feszültség alatt álló berendezés 34

35 Feszültség alá helyezés, Feszültségmentesítés Próbaüzem, Üzembe helyezés Üzemi próbák Megközelítési távolság III. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZ ÜZEMI SZEMÉLYZET RÉSZÉRE Az önálló szolgálatellátás feltételei A szolgálat ellátása közben követendő magatartási szabályok A felsővezetéki berendezés veszélyessége A felsővezetéki berendezés megközelítése A vágányhálózat megbontása A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme Járművek tetején végzett munkák Munkavégzés a felsővezetéki berendezés közelében Locsolás Berendezés, építmény létesítése a felsővezeték közelében IV. FEJEZET: RENDELKEZÉSEK A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉSEN KAPCSOLÁSI, FÖLDELÉSI MŰVELETEKET VÉGZŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE A feszültségmentesítési, feszültség alá helyezési, kapcsolási és földelési műveletek (továbbiakban kapcsolási és földelési műveletek) végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések. A rendelkezésre jogosultak névjegyzéke A kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására vonatkozó rendelkezések kiadása és végrehajtása Feszültségmentesítés végrehajtása A feszültségmentesítendő felsővezetéki áramkör kikapcsolása Kézi működtetésű szakaszolókkal történő kikapcsolás Motoros működtetésű szakaszolókkal történő kikapcsolás A felsővezetéki berendezések földelése A földelő rúd telepítésének műveleti sorrendje A telepítendő földelőrúdak száma, elhelyezése Feszültség alá helyezés végrehajtása Az érdekeltek értesítése a feszültségmentes állapot megszűntetéséről A felsővezetéki berendezések földelésének megszűntetése A felsővezetéki áramkör bekapcsolása Kézi működtetésű szakaszolókkal történő bekapcsolás Motoros működtetésű szakaszolókkal történő bekapcsolás 35

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS FORGALMI Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) - Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés

Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) - Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés 45-1 A program megnevezése 1.1. Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Önállósító (Forgalmi szolgálattevő) alapképzés 2.

Részletesebben

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Önállósító forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 1.1.1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/271 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200.. hó..nap. 2/271 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

Forgalmi ismeretek 1.

Forgalmi ismeretek 1. Forgalmi ismeretek 1. Határozza meg a következő fogalmakat: szolgálati elöljáró, üzemegységi diszpécser (KÖFI), forgalmi szolgálattevő! 2. Határozza meg a következő fogalmakat: jelenlétes forgalmi szolgálattevő,

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. PERONŐR INFRASTRUKTÚRA MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT (BKV Rt. MFAV Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát!

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! 3. Határozza meg a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás az erdei vasutak számára I. rész Jelzési utasítás TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A JELZÉSEK RENDELTETÉSE... 4 1.2 A JELZÉSEK ADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE... 4 1.3 A JELZÉSEK ALKALMAZÁSA NAPPAL ÉS

Részletesebben

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20.

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Általános forgalmi alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont

Részletesebben

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program 2016. VVK-2016/918 Képzés megnevezése: Váltókezelő (korlátozással) 1. A program besorolása

Részletesebben

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére)

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) 2016. VVK-2016/917 Képzés megnevezése: Általános

Részletesebben

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10.

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Jelzőőr Budapest KTI április 10.

Jelzőőr Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Jelzőőr Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Saját célú pályahálózat Általános forgalmi Infrastruktúra alapképzés (Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítás) Képzési program

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan:

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: 1 Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: Közlekedési rend: Állomástávolság (mindkét közlekedési iránynak megfelelően)

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.3. D vizsgatípus 1/34 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető INFRASTRUKTÚRA VIZSGAKÉRDÉSEK ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. mellékletében meghatározott vizsgához Érvényes: 2013. december 31-ig

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatálybalépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 5 1.2. A

Részletesebben

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS F.1. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/197 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200. év hó..nap. 2/197 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.1. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma, kezelése és ismerete: Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VU.) hatálya a Sáránd-Nagykereki vonalszakaszra terjed ki. A VU

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás: Harkakötöny Balotaszállás - Kunfehértó-elágazás

Végrehajtási Utasítás: Harkakötöny Balotaszállás - Kunfehértó-elágazás 2 3 Módosítások előjegyzése Tételszám Módosítás tárgya Iktatószám Érvényes 1. hatálybaléptetés 33948-1/2013/MAV 2013.08.26. 4 Tartalomjegyzék Módosítások előjegyzése... 4 Tartalomjegyzék... 5 1. Általános

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. vizsgatípus 1/35 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs Rendszer Oktatási

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 2 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya I. Általános rendelkezések Ez a Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VVU) hatálya kiterjed a 117. sz. vasútvonal Ohat-Pusztakócs - Tiszalök állomások között lévő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Korlátozással VVK-2016/926

Korlátozással VVK-2016/926 Térközőr, Vonatjelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő alapképzési program Korlátozással 2016. VVK-2016/926 Képzés megnevezése:

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.6. A vizsgatípus 1/19 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás. az erdei vasutak számára

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás. az erdei vasutak számára az erdei vasutak számára II. rész Forgalmi utasítás TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 FELELŐSSÉG... 5 1.2 MAGATARTÁS A VÁGÁNYOK KÖZÖTT, JÁRMŰVEKEN... 5 1.3 BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY Iktatószám: 57588/2014/MAV VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Kelenföld Székesfehérvár és Érd elágazás Tárnok KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I.

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont _------------------------------, ------------------ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. 2012. Kiadja: KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT FOGASKEREKŰ VASÚT F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS Jóváhagyta a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Vasúti Közlekedési Főosztálya a 453.804/1994. szám alatt, 1994.10.01.-től.

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatályba lépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 7 1.2. A Végrehajtási

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette. 2. B/ sz. Módosítás (érv.: től)

Módosítások előjegyzése. A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette. 2. B/ sz. Módosítás (érv.: től) Tételszám Módosítások előjegyzése A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette 1. B/423 Hatálybaléptetés 2. B/434 1. sz. Módosítás (érv.: 2011. 11. 14-től) 3. B/421 2. sz. Módosítás (érv.: 2012. 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉS TERÜLETI KÖZPONT SZEGED FORGALMI OSZTÁLY SZEGED 31465-1/2013/MAV VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KUNSZENTMÁRTON-ELÁGAZÁS FORGALMÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA Érvényes: Hatálybaléptetéstől 2 Módosítások

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/275 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 200 év hó nap. 2/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá.

Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá. Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá. 1. Bevezetés A MÁV 1962-1967 között tért át a sebességjelzési rendszer alkalmazására. A

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.4. és 1.3 D vizsgatípus 1/42 A vizsgakérdések összeállítása a Humán

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Szeged Iktatószám: Gy.1006-679/2010.FO. VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a Mezőtúr (bez.) - Gyoma Csárdaszállás (kiz.) távvezérelt vonalszakasz, valamint a Mezőtúr

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) TOLATÁSVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás:

F.1. sz. Jelzési Utasítás: Eltérések a hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az azokat felváltó új utasítások között F.1. sz. Jelzési Utasítás: Általános

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az

Részletesebben