Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban"

Átírás

1 Kiemelten felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi információk a vonatkozó jogszabályok november 17-én ismert tartalmával összhangban kerültek megfogalmazásra és ügyfeleink tájékoztatását szolgálják. Az elszámoláshoz kapcsolódóan további MNB rendeletek hatályba lépése várható. Az új rendeletek és az esetleges további jogszabályváltozások miatt az alábbi kérdésekre adott válaszok is módosulhatnak a jövőben. Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban 1. Milyen jogszabályok vonatkoznak a bankok elszámolási kötelezettségére? A bankok elszámolási kötelezettségét a Kúria törvény és az Elszámolási jogszabályok rögzítik. Kúria törvény alatt A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényt, Elszámolási törvény alatt pedig az ehhez kapcsolódó, Az elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvényt értjük. Az Elszámolási törvényhez kapcsolódóan november 4-én a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta az elszámolás alapmódszertanát szabályozó MNB rendeletet. A november 8-án hatályba lépő MNB rendelet mellett még további három MNB rendelet elfogadása várható november második felében. Az alapmódszertant szabályozó, már kiadott rendelet az MNB elszámolással kapcsolatos rendeletalkotási tevékenységének csupán első állomását jelenti. Ennek oka, hogy az kizárólag a problémamentes szerződések elszámolására terjed ki, amelyek esetében a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben. Az elszámolással kapcsolatos MNB rendeletalkotási folyamat következő állomásaként november második felében adja ki az MNB következő rendeletét, amely a kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerződésekre vonatkozó elszámolási módszertant szabályozza. Ez a jogszabály már csak egyféle módszertant fog tartalmazni: a jegybank alapmódszertanokat rögzítő rendeletének első módszertanát egészíti ki. Az ugyancsak november második felében megjelenő harmadik MNB rendelet a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertanát, valamint az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határidejét fogja szabályozni. Végül, de nem utolsó sorban szintén MNB rendelet szabályozza majd a fogyasztók tájékoztatását rögzítő előírásokat. Ezen kérdésekről szóló rendelet elfogadásáról az MNB tájékoztatni fogja a közvéleményt, ezzel egyidejűleg részletes ismertetést ad a fogyasztók teendőiről és a határidőkről. Közleményében 1 az MNB megerősítette, hogy az elszámolással összefüggésben a negyedik MNB-rendelet megjelenéséig a fogyasztóknak nincs teendőjük. 2. Miről szól a Kúria törvény? A Kúria törvény a május 1. napja és július 19. napja között kötött fogyasztói deviza alapú, forint alapú, valamint deviza kölcsönszerződésekre és lízingszerződésekre vonatkozik. Hatálya a bankszámlahitelre és hitelkártyára, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekre nem terjed ki. A Kúria törvény két alapvető kérdést rendez: - A törvény semmisnek nyilvánította a fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit. A semmis rendelkezés helyébe főszabályként mind a

2 folyósításkor, mind a törlesztéskor a Magyar Nemzeti Bank ("MNB") hivatalos devizaárfolyama lép azzal, hogy a Bank törlesztéskor külön jogszabály alapján a saját középárfolyamát is alkalmazhatja. - A Kúria törvény a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötései tekintetében (pl. kamatmódosítások) vélelmezi azok tisztességtelenségét. Forint alapú és devizahitelek esetén ez a vélelem a november 26-án vagy azt megelőzően alkalmazott szerződési kikötésekre vonatkozik, az ezt követően közzétett egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó általános szerződési feltételek nem minősülnek tisztességtelennek. A MagNet Bank a vélelem megdöntése érdekében nem kezdeményezett bírósági eljárást. A Kúria törvény szerint tisztességtelennek nem minősülő szerződési kikötések tekintetében a Magyar Nemzeti Banknak van lehetősége közérdekű keresettel pert indítani a tisztességtelenség megállapítása iránt. 3. Milyen hitelszerződések esetén kell a bankoknak elszámolniuk? A bankok elszámolási kötelezettsége a május 1. napja és július 19. napja között kötött, a Kúria- illetve az Elszámolási törvény hatálya alá tartozó fogyasztói (tehát magánszemélyekkel kötött) deviza alapú, forint alapú, valamint deviza kölcsönszerződésekre és lízingszerződésekre vonatkozik. A bankoknak bankszámlahitelre és hitelkártyára, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekre vonatkozóan nem kell elszámolniuk. A bankokat a meg nem szűnt és a július 26. napját követően megszűnt szerződések esetében terheli elszámolási kötelezettség. 4. Milyen teendője van az ügyfeleknek az elszámoláshoz kapcsolódóan? Kell-e az elszámolást a banktól igényelni? Az utolsó MNB rendelet megjelenéséig (várhatóan november végéig) az elszámolással összefüggésben a fogyasztóknak nincs kötelező teendőjük. Tekintettel azonban arra, hogy az elszámolást a bank az ügyfelek utolsó ismert értesítési címére küldi meg, ezért kérjük, hogy amennyiben az Ön értesítési címe megváltozott, mihamarabb személyesen jelentse be a helyes értesítési címet bankfiókjaink egyikében. Az elszámolást alapesetben nem kell az ügyfeleknek a banknál igényelniük, a bank az elszámolást automatikusan megküldi az érintett ügyfélnek. Az elszámolást az alábbi esetekben viszont kifejezetten az ügyfélnek kell kérelmeznie a banknál: A július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetében a bankot akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el, illetve ha a fogyasztóval szembeni követelést egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény ("Követeléskezelő") érvényesíti, és a fogyasztó az elszámolást kifejezetten kéri. Azon fogyasztók, akik devizaalapú hitelüket jogszabály alapján rögzített árfolyamon végtörlesztették; ebben az esetben a fogyasztó március 1. és március 31. között kérheti a banktól az elszámolás elkészítését. Ennek díja forint, melyet azonban az elszámolási törvényben meghatározott esetekben nem kell megfizetni vagy a díj visszajár.

3 Amennyiben a kölcsönszerződés november 1. előtt megszűnt, és a banknak az elszámolás alapján fizetési kötelezettsége keletkezett az ügyfél felé, az ügyfélnek majd nyilatkoznia kell arról, hogy milyen formában kéri a részére visszajáró összeget (bankszámlára utalással, banki pénztári felvétellel, postai kifizetéssel). 5. Mikor kapom meg az elszámolást? A pénzügyi intézmények minden érintett ügyfelüknek a kölcsönszerződésükre vonatkozó részletes elszámolást küldenek. A tájékoztatás tartalmi és formai követelményeit az MNB rendeletben határozza meg. Az elszámolás elküldésére az elszámolási törvény alapján ben kerül sor: az első félévben a devizaalapú hitelekre, a második félévben a forint- és a devizahitelekre vonatkozóan. Az elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően a banknak a devizaalapú hitelszerződések esetében várhatóan 2015.március 1. és április 30. között 2 kell majd az elszámolást az érintett ügyfeleiknek elküldeniük. a forint- és devizahitel-szerződések esetében várhatóan augusztus 1. és szeptember 30. között 2 kell majd az elszámolást az érintett ügyfeleiknek elküldeniük, feltéve, ha az MNB nem nyújt be közérdekű keresetet. AZ MNB közérdekű kereset indítása esetén amennyiben a peres eljárás befejezésére augusztus 1. napja után kerül sor a peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül kerül sor az elszámolás megküldésére. végtörlesztett kölcsönszerződések esetén, az érintett ügyfelek igénylése alapján november 30-ig kerül majd sor az elszámolás megküldésére. 6. Hogyan kapom meg az elszámolást? A bankok minden érintett ügyfelüknek a kölcsönszerződésükre vonatkozó részletes elszámolást küldenek. A tájékoztatás tartalmi és formai követelményeit az MNB rendeletben határozza meg. A bank az elszámolást a főadós részére, a kölcsönszerződésben megjelölt címre, vagy ha időközben abban változás következett be, a fogyasztó által utoljára bejelentett címre küldi meg tértivevényes levélben. Amennyiben az elszámolás megküldése a fogyasztó részére sikertelen, a bank a fogyasztót megillető összeget elkülönített számlán kezeli, amelyhez kapcsolódóan költséget nem számít fel, a fogyasztó pedig kamatra nem tarthat igényt. Az itt elhelyezett összeghez 5 évig tud hozzájutni a fogyasztó. (A nyilvántartott követelés a polgári jog általános szabályai szerint 5 év elteltével elévül, azaz annak kifizetése a banktól már nem követelhető.) A kedvezményes árfolyamon végtörlesztett szerződések kivételével a bank az elszámolásért költséget, díjat nem számol fel.

4 A bank a törvényben foglaltak és az öröklés szabályai szerint az örökössel is elszámol. A fogyasztói követelést a hagyatéki eljárásban vagy amennyiben az már jogerősen lezárult, póthagyatéki eljárásban kell a közjegyző részére bejelenteni. 7. Hogyan számolják ki a túlfizetés összegét? Az Elszámolási törvény értelmében az árfolyamrésből, valamint az egyoldalú szerződésmódosításból eredő túlfizetéseket úgy kell tekintetni, mintha azokat a fogyasztó a túlfizetés időpontjában tőke előtörlesztésként teljesítette volna. Az elszámolás pontos módszertanát és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó határidőket az MNB rendeleti úton határozza meg. A már elfogadott MNB rendelet szerint a bankok három módszertant alkalmazhatnak a fogyasztókkal való elszámolás során, azzal a kikötéssel, hogy egy bank a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében csak egy kiválasztott módszertant alkalmazhat. Fontos kiemelni, hogy bár három különböző módszertan közül választhatnak a bankok, azok teljesen azonos eredményre vezetnek, így nem fordulhat elő, hogy a fogyasztókat bármilyen hátrány érje amiatt, hogy a velük elszámoló bank egy bizonyos módszertant választott. A módszertanok közötti választási lehetőség megteremtésével az MNB lehetővé kívánja tenni a bankok számára, hogy a belső elszámolási rendszereik sajátosságait figyelembe véve a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon végezhessék el az elszámolásokat. Mindhárom módszertan alapját a fogyasztói túlfizetés tőke-előtörlesztésként való elszámolása adja. Csak ezek az összetett módszertanok tudják megfelelően figyelembe venni a tisztességtelen szerződéses feltételek semmisségét, és így biztosítani, hogy a fogyasztói túlfizetések maradéktalanul elszámolásra kerüljenek. A Bank az elszámolás során - a szerződéskötés érdekében adott kedvezmények kivételével - a fogyasztói követelés összegéből jogosult levonni az adott időszakban nyújtott kedvezményt. Kedvezménynek minősül minden olyan vagyoni előny, illetve juttatás, amely abból származik, hogy a bank tőkét, kamatot, illetve díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez képest csökkent. 8. A Túlfizetés összegét milyen formában kapom meg? Amennyiben az ügyfél szerződése még él, és abból eredően nincs a bank felé fennálló tartozása, a túlfizetés összegével a tőketartozás csökken, a futamidő változatlan marad. Amennyiben az ügyfél szerződése még él, és abból eredően a bank felé tartozása áll fenn, a túlfizetés összege először a lejárt és esedékes tartozásra kerül elszámolásra (az elszámolás sorrendje: költség, kamat, tőke), az ezt követően esetlegesen fennmaradó összeggel a tőketartozás csökken. Készpénzben történő kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a fogyasztó a szerződését úgy teljesítette, hogy abból fizetési kötelezettsége nem maradt fenn (már megszűnt szerződés), vagy ha a szerződés a túlfizetéssel szűnik meg, és a banknak az ügyfél felé még fizetési kötelezettsége áll fenn. Ebben az esetben bankszámlára utalással, fióki pénztári felvétellel, vagy postai úton juthat hozzá az ügyfél a visszajáró összeghez.

5 9. Korábban kedvezményes árfolyamon végtörlesztettem. Milyen szabályok vonatkoznak rám? Azon fogyasztók, akik devizaalapú hitelüket jogszabály alapján rögzített árfolyamon végtörlesztették március 1. és március 31. között kérhetik a banktól az elszámolás elkészítését. Ennek díja forint, de nem kell a díjat megfizetni, ha a kedvezményes végtörlesztésre részben vagy egészben igazoltan pénzügyi intézménytől felvett (forint)hitelből került sor. A Bank a forintos díjat visszatéríti, ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy a banknak a fogyasztó felé fizetési kötelezettsége áll fenn. Az elszámolást november 30. napjáig kell az érintett fogyasztónak megküldeni. 10. Milyen szabályok vonatkoznak a előtt megszűnt, vagy követeléskezelőnél lévő ügyletekre? A július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések esetében a bankot akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el, illetve ha a fogyasztóval szembeni követelést egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény ("Követeléskezelő") érvényesíti, és a fogyasztó az elszámolást kifejezetten kéri. Ilyen esetben a Követeléskezelő és a bank együttműködik egymással. Ez azt jelenti, hogy az elszámolás alapját képező számítást a bank végzi el a követelés engedményezésének időpontjával, de kifizetésre a Követeléskezelő köteles. 11. A Bank az elszámolást megelőzően felmondhatja a kölcsönszerződésemet? A Bank a kölcsönszerződést a fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt kizárólag az elszámolás megküldését követő hatállyal mondhatja fel. Ez azt jelenti, hogy ha a bank az Elszámolási törvény hatálybalépését követően élt a felmondás jogával, az csak az elszámolás megküldését követő napon válik hatályossá, akkor, ha a felmondás feltételei az elszámolást követően is fennállnak. A felmondás hatályossá válására meghatározott legkésőbbi időpont december A Magyar Nemzeti Bank november 4-én kiadott sajtóközleménye, mely elérhető az MNB honlapján vagy a következő linkre kattintva: o_1104_ november 17-én, az Országgyűlés előtt lévő, az elszámolási törvényt is módosító törvényjavaslat alapján

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön - magánszemély és - deviza alapú- (devizában nyilvántartott,

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsön/lízingszerződésekkel kapcsolatos

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

T/. számú. törvényjavaslat

T/. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/. számú törvényjavaslat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014.

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. 1 2014. évi XL. törvény. 2015.05.18. óta hatályos szöveg. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

OptiJUS Opten Kft. 1 2014. évi XL. törvény. 2015.05.18. óta hatályos szöveg. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések OptiJUS Opten Kft. 1 2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 6., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XL. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1 Tartalom ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A... 1 FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN... 1 1. MIT JELENT AZ ELSZÁMOLÁS?... 4 2. MILYEN

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

2014. október 15. Elszámolási törvény Hogyan felelnek a pénzügyi intézmények? Jogi hírlevél

2014. október 15. Elszámolási törvény Hogyan felelnek a pénzügyi intézmények? Jogi hírlevél 2014. október 15. Elszámolási törvény Hogyan felelnek a pénzügyi intézmények? Jogi hírlevél Elszámolási törvény - Hogyan felelnek a pénzügyi intézmények? A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda

Részletesebben

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez A 2. (1) bekezdés és a 9. (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111

Részletesebben

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜL} S HIlíAiAL A Érkezett : 2014 NOV 11. T/1997. számú törvényjavasla t a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

T/2055. számú. törvényjavaslat

T/2055. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSLÁGv Y ÜL, H 7Á. A,A Érkezett : 2014 NOV 1 7 T/2055. számú törvényjavaslat az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 18192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 168. szám 9. a projekt megvalósításában foglalkoztatott kutató-fejlesztők száma teljesidő-egyenértékre (FTE) átszámolva, 10. a projekt teljes költségvetése, ebből

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az

Részletesebben

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. A Tiszakécskei Takarékszövetkezet Üzletszabályzat alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe, mint általános jogutódba 2008. november 30. napján beolvadt

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Ki számít a forintosítási törvény szerint fogyasztónak? (12.19.) A törvény értelmében fogyasztó az a magánszemély, aki nem üzleti, gazdasági célból

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben