Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról"

Átírás

1 Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze. Tájékoztatónkat az elszámolás részleteit szabályozó törvények és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendeletei alapján állítottuk össze és rendszeresen frissítjük. Az elszámolással kapcsolatosan a fogyasztók számára legfontosabb információkat az alábbi fejezetekben ismertetjük. 1. Vonatkozó jogszabályok 2. Az elszámolással érintett szerződések 3. Az elszámolás elvei és egyéb szabályai 4. Az elszámolás elküldése a fogyasztónak, határidők 5. A fogyasztók legfontosabb tennivalói 6. Az elszámolással kapcsolatos leggyakoribb kérdések 1. Vonatkozó jogszabályok A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség főbb szabályait az alábbi két törvény tartalmazza: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: kúriai törvény), a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló a évi LXXVIII. törvénnyel módosított évi XL. törvény a (a továbbiakban: elszámolási törvény). A fenti törvények által előírt elszámolás részletes módszertanát, képletét és valamennyi részletét, valamint a kapcsolódó tájékoztatási és egyéb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) négy rendeletben szabályozza: a 42/2014. (XI. 7.) rendelet rögzíti az elszámolás módszertanát azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a fogyasztó mindig időben és az előírtaknak megfelelően törlesztett, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben; az 54/2014. (XII. 10.) rendelet a kedvezményekkel, fizetéskönnyítő programmal, illetve törlesztési késedelemmel érintett szerződésekre, valamint az árfolyamgátra, a rögzített árfolyamon történt végtörlesztésre, évi IV. törvény szerinti áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott lakóingatlannal biztosított kölcsönökre vonatkozó speciális előírásokat ismerteti; az 55/2014. (XII. 10.) rendelet a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertanát, valamint az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határidejét határozza meg;

2 az 58/2014. (XII. 17.) rendelet a fogyasztók tájékoztatását és egyéb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket rögzítő előírásokat tartalmazza. A fenti jogszabályok alapján az UniCredit Bank és az UniCredit Jelzálogbank egyaránt készülnek az elszámolással kapcsolatos feladatok teljesítésére. Az elszámolásról természetesen bankunk és a jelzálogbank is folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit honlapján és a fiókjaiban elérhető információs anyagokban. 2. Az elszámolással érintett szerződések Az elszámolást szabályozó törvények rendelkezései azokra a május 1. és július 26. között kötött fogyasztói devizaalapú 1, forint- és devizakölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkoznak, amelyek az elszámolási törvényben meghatározottak szerint az árfolyamrésre vagy egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó tisztességtelen általános szerződési feltételt vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételt tartalmaznak. A fenti törvények hatálya és így az elszámolási kötelezettség nem terjed ki a hitelkártyákra és folyószámlahitelekre, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forinthitelekre. A törvények alapján nem terheli továbbá elszámolási kötelezettség a bankokat a július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt és lezárt kölcsönszerződések esetében. Ez alól kivételt jelent, ha a banknak tudomása van arról; vagy a fogyasztó állítja és a bank nem vitatja, hogy a követelés nem évült el, az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete állapítja meg; vagy a fogyasztó igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, a bank által harmadik személyre engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény érvényesíti. A november 26. után kötött forintalapú és devizahitelek esetében a bankoknak akkor kell ügyfeleikkel elszámolniuk, ha e szerződések egyoldalú módosítására vonatkozó kikötései miatt az MNB 2015 februárjában közérdekű keresettel pert indít, és a bíróság megállapítja, hogy e szerződéses kikötések tisztességtelenek. 3. Az elszámolás elvei és egyéb szabályai A törvények alapján tisztességtelennek minősülő árfolyamrésből 2 és a tisztességtelennek minősülő egyoldalú szerződésmódosításból 3 származó fogyasztói túlfizetéseket a bankoknak a jogszabályokban rögzített elveknek és pontos számítási módszertanoknak megfelelően kell elszámolniuk. Ennek során a fogyasztói túlfizetésből bankunk levonja az adott időszakban nyújtott kedvezményeket. Kedvezménynek minősül minden olyan az elszámolási törvényben részletesen meghatározott vagyoni előny vagy juttatás (tőke, kamat vagy díj elengedése, kedvezményes árfolyam alkalmazása), aminek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott fizetési kötelezettséghez képest csökkent. 1 Devizaalapú kölcsön: devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett kölcsön. 2 Árfolyamrés: a folyósításkor és a törlesztéskor alkalmazott különnemű árfolyamok eltéréséből adódó teher. 3 Egyoldalú szerződésmódosítás: általános szerződési feltételek alapján a szerződés megkötését követő egyoldalú hiteldíj módosítás.

3 a kedvezményekkel csökkentett túlfizetést, mint fogyasztói követelést a kölcsönből fennálló tartozásra és ha van, akkor a fogyasztónak a bankkal szemben fennálló egyéb lejárt, késedelmes tartozására kell beszámítani. ha a kölcsönszerződés a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt vagy az elszámolás során szűnik meg, akkor a túlfizetést bankunk a fogyasztó részére visszatéríti a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint Meg nem szűnt (élő) fogyasztói kölcsönszerződés esetén Ha az élő kölcsönszerződéssel rendelkező adósnak nincs törlesztési késedelme, akkor az adóst az elszámolás alapján megillető fogyasztói követelést (túlfizetést) a bank előtörlesztésként számolja el. Ennek következtében az elszámolást követően a tőketartozás és ez által a havi törlesztőrészletek csökkennek változatlan futamidő mellett. Ha az adósnak a kölcsönszerződésből eredően lejárt, ki nem egyenlített tartozása van, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető fogyasztói követelést (túlfizetést) a bank először a késedelmes tartozás(ok)ra számolja el. Ezt követően a lejárt tartozás összegén felül megmaradó részt az elszámolással érintett hitelszámlán előtörlesztésre fordítja. Ennek következtében az elszámolással a tőketartozás és ez által a havi törlesztőrészletek csökkenhetnek változatlan futamidő mellett. Ha a fogyasztói követelés összege nagyobb, mint az elszámolással érintett kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás, akkor az előtörlesztéssel a kölcsönszerződés megszűnik. Ha ezt követően még marad fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt a bank o az adósnak a bankkal fennálló egyéb szerződéséből eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása javára számolja el feltéve, hogy van ilyen a polgári jog szabályai szerint; o ha az adósnak ilyen tartozása nincs, vagy annak kiegyenlítését követően is marad fenn fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt az adós részére visszatéríti Az elszámolást megelőzően már megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés esetén Ha az adósnak a megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésből eredően még van fennálló tartozása, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető fogyasztói követelés (túlfizetés) összegét a fogyasztói kölcsönszerződés alapján fennálló, lejárt tartozására számolja el a bank a polgári jog általános szabályai szerint. Ha az adós kölcsönszerződése a bankunknál végrehajtott hitelkiváltás eredményeként szűnt meg, akkor a fogyasztói követelést e kiváltó hitelből fennálló tartozására számoljuk el. Ha van más, a bankunknál nyilvántartott szerződésből eredően lejárt, ki nem egyenlített tartozása, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető, az előző pontban említett betörlesztést követően fennmaradó fogyasztói követelést (túlfizetés) a bank e késedelmes tartozás (ok)ra számolja el; Ha az adósnak sem az elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződésből, sem a bankunknál nyilvántartott más szerződéséből eredően nincs a fentiek szerinti fennálló tartozása, vagy annak a fentiek szerinti kiegyenlítését követően is marad fenn fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt az összeget visszatérítjük az adós részére.

4 3.3. Az elszámolással érintett hitelszerződés adósa már nem ügyfele az UniCredit Banknak Kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat és adja le írásos nyilatkozatát az erre kialakított formanyomtatványon arra vonatkozóan, hogy mely értesítési címen kívánja kézhez kapni az elszámolást, illetve hogy ha az elszámolás alapján kifizetésre lesz jogosult, akkor milyen módon kívánja megkapni az elszámolás során megállapított túlfizetés visszatérítendő összegét. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha az elszámolást tartalmazó levél kiküldése előtt Ön nem nyilatkozik, vagy ha nem jelenti be lakcíme vagy levelezési címe változását, akkor a jelenleg rendelkezésünkre álló (a hitelszerződésben nyilvántartott) levelezési címre küldjük az elszámolást. A levél kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül lehetősége lesz a kifizetés módjáról is nyilatkozni bankfiókunkban. Ha ez nem történik meg, bankunk elkülönített számlára könyveli az elszámolás során megállapított visszatérítendő túlfizetést és azt a polgári jog szabályai szerint elévülő követelésként tartja nyilván, azaz főszabály szerint az elszámolás naptári napjától számított 5 éven belül jogosult a túlfizetés összegére Az elszámolással érintett hitelszerződés adósa elhunyt Elhunyt adós esetén a követelésre az öröklés szabályai az irányadóak. Az elhalálozás tényét haladéktalanul be kell jelenteni bármely bankfiókunkban, csatolva az annak igazolására szolgáló eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. Ebben az esetben az elszámolás az alábbiak szerint történik: Ha az adós helyébe örökös lépett, akkor az elszámolásra a 3.1. pontban leírtak szerint kerül sor. Ha az örökös a hitelszerződés kapcsán örökösi minőségét eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozattal az elszámolás megküldését megelőzően igazolja/igazolta, akkor a bank az elszámolást az örökös részére küldi el. Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az elszámolással érintett hiteltartozást több örökös örökli, akkor a bank az elszámolást mindegyik örökös részére elküldi. Ha az elszámolás alapján a banknak visszatérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a bank az örökösökkel örökrészük arányában külön-külön számol el. Ameddig az adós elszámolással érintett hitelszerződése kapcsán nem áll a bank rendelkezésére az örököst megjelölő eredeti jogerős teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat (függetlenül attól, hogy az adós elhalálozásának tényét már bejelenték), addig a bank az elszámoló levelet nem postázza, (illetve az elhalálozás tényének ismerete hiányában kiküldött elszámoló levél alapján kifizetést nem teljesít). Ameddig nem áll rendelkezésére az eredeti jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat, addig kifizetésre vonatkozó nyilatkozatot a bank nem fogad be Speciális elszámolási szabályok érvényesek ha a pénzügyi intézmény a szerződés megszűnését követően fennmaradó követelését követeléskezelőre ruházta át (engedményezte); ha az adós devizaalapú hitelét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény 200/B. alapján rögzített árfolyamon végtörlesztette;

5 ha a kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő az elszámolás teljesítése előtt megvásárolta; ha a fogyasztók a jogszabályi lehetőséggel élve beléptek az árfolyamgátba. 4. Az elszámolás elküldése a fogyasztónak, határidők A bank az elszámolással érintett minden fogyasztónak a jogszabályokban előírt formában és tartalommal részletes elszámolást küld a kölcsönszerződésére vonatkozóan. Az elszámolási törvény alapján az elszámolást a bank kizárólag az elszámolás időpontjában (megszűnt szerződés esetén a megszűnés időpontjában) a kölcsönügyletben adósként szereplő személy részére küldi el, hiszen a pénzügyi elszámolásra is az adósok irányában kerül majd sor. Külön kérésre személyesen a bankfiókban, írásban benyújtott kérelem alapján a bank az adóstársak, kezesek, zálogkötelezettek részére elküldi az elszámolás másolatát azt követően, hogy azt az adós részére már eljuttatta. Ha az adóstársnak, kezesnek, zálogkötelezettnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az adóstól követelhetik a polgári jog szabályai szerint. Az elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően bankunk az elszámolást a devizaalapú hitelszerződések esetében március 1. és április 30. között; a forint- és devizahitel-szerződések esetében augusztus 1. és szeptember 30. között küldi el érintett ügyfelei részére. Az elszámolások elküldésének tényét bankunk 15 napon belül közzé teszi külön a devizaalapú hitelekre és külön a forint/devizahitelekre vonatkozóan a honlapján az Elszámolási és forintosítási információk cím és a Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről alcím alatt, és azzal egyidejűleg valamennyi fiókjaiban is kifüggeszti. Az elszámolás megküldésével együtt bankunk tájékoztatja Önt a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014.évi LXXVIII. törvény (fair bank törvény) szerinti fair kamatozással kapcsolatos szerződéses változásokról, valamint a devizaalapú és a deviza-jelzáloghitel esetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény szerinti forintosítás részleteiről is. 5. A fogyasztók legfontosabb tennivalói A fizetési kötelezettség teljesítése Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az elszámolási időszakban, illetve az arra történő felkészülési szakaszban is tegyen eleget a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségének. A kúriai törvény és az elszámolási törvény a szerződésszerű törlesztési kötelezettség alól nem mentesít.

6 A személyes adataiban, illetve a szerződésben rögzített lakóhelye címében (levelezési címében) történt-e változás és ezt bejelentette-e a banknak? Az elszámoláshoz a pontos levelezési címére feltétlenül szükség van, mert bankunk az elszámolást tértivevényes levélben köteles elküldeni аz adós banknál bejelentett levelezési címére (amely ilyen hiányában a lakcímmel egyező) Ha az említett adatok változását még nem jelentette be, kérjük, mielőbb keresse fel az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat, hogy a fentiekről nyilatkozatot tegyen az erre kialakított formanyomtatványon! Bár a nyilatkozat megtételére a jogszabály alapján az elszámolás megküldését követően van lehetőség, az UniCredit Bank az érintettek kényelme érdekében, már január 9-től átveszi a nyilatkozatot bankfiókjaiban. Ha Ön már nem ügyfele az UniCredit Banknak, akkor nyilatkozott-e a visszatérítés módjáról? Abban az esetben, ha bankunknak az elszámolás alapján visszatérítési kötelezettsége keletkezik, és Ön adósként nem rendelkezik bankunknál fizetési számlával, akkor az erre kialakított formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a visszatérítendő összeget más banknál vezetett fizetési számlájára kéri vagy készpénzben kívánja felvenni valamely bankfiókunk pénztárában. Akadályoztatása esetén gondoskodott-e meghatalmazottról? Ha Ön adósként a fenti adatváltozás bejelentését meghatalmazott útján kívánja megtenni, akkor a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendeletének előírása szerint ehhez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásra van szükség. Abban az esetben, ha Ön adósként nem rendelkezik bankunknál fizetési számlával és meghatalmazott útján kívánja a más banknál vezetett fizetési számlaszámát bejelenteni vagy nyilatkozni a pénztári kifizetési igényéről, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy jogszabályi előírás szerint erre csak közjegyzői okiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján van lehetőség. Külföldön kiállított meghatalmazás jogszabályi előírás szerint abban az esetben fogadható el, ha azt a magyar külképviseleti hatóság hitelesítette, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (úgynevezett felülhitelesítésének ) mellőzéséről szóló, Hágában, október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (úgynevezett apostille ) látták el. A meghatalmazással kapcsolatos útmutatónkat a bank honlapján az Elszámolási és forintosítási információk cím alatt szintén elolvashatja. 6. Az elszámolással kapcsolatos leggyakoribb kérdések 6.1. Kapok-e elszámolást, ha már lezárt szerződéssel rendelkezem? Elszámolási kötelezettsége a banknak csak a törvénynek megfelelően elszámolással érintett szerződések esetében van. Lezárt szerződés esetében akkor fog elszámolást kapni, ha szerződése megfelel a 2. pontban írt törvényi kritériumoknak.

7 6.2. Érintett vagyok-e az elszámolásban, ha gyűjtőszámla hitelre szerződtem át? Az árfolyamgáttal/gyűjtőszámla-hitellel érintett fogyasztói kölcsönszerződések esetén is kötelezettség az elszámolás, ha a szerződés egyébként megfelel a vonatkozó törvényi kritériumoknak (2. pont). Erre az esetre speciális elszámolási szabályok vonatkoznak, melyek szerint a fogyasztói túlfizetést az esedékessé vált és lejárt tartozások elszámolását követően elsősorban a gyűjtőszámla-hitel javára és ezt követően a fennmaradó részt az elszámolással érintett devizakölcsön jelenleg is fennálló tőketartozása javára kell elszámolni Mi történik abban az esetben, ha rögzített árfolyamon végtörlesztettem a hitelem? A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 200/B -a alapján rögzített árfolyamon végtörlesztők esetén a bankokat csak akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha az ügyfél azt maga kéri. Az ügyfél március között kérheti a banktól az elszámolást a törvény alapján 10 ezer forintos díj megfizetése ellenében. Ezt az összeget az adós visszakapja, ha a banknak az elkészült elszámolás alapján az ügyféllel szemben kifizetési kötelezettsége keletkezik. Mentesül az ügyfél a 10 ezer forintos díj megfizetése alól, ha igazolja, hogy a végtörlesztés érdekében forintalapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött. Ha a hitelügylet végtörlesztése nem a fentiek szerinti kedvezményes rögzített árfolyamon történt, úgy a hitelügyletekkel kapcsolatos elszámolás a standard szabályok szerint történik Hogyan történik az elszámolás Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt lakások esetén? A Nemzeti Eszközkezelő által megvett lakóingatlanokkal érintett kölcsönszerződések esetében a banknak az ügyféllel nem kell elszámolnia. Az ügyfél ingatlanra vonatkozó vételár felosztási tervben érintett hitelezője azonban december 31-ig kérheti a Nemzeti Eszközkezelőn keresztül a banktól az elszámolást. A Nemzeti Eszközkezelővel, illetve a kérelmező hitelezővel szembeni elszámolást a bank február 28. napjáig küldi el a Nemzeti Eszközkezelőnek Ki bonyolítja a faktorált hitelek elszámolását? Abban az esetben, ha a bank az ügyféllel szembeni követelését az MNB (PSZÁF) felügyeleti hatálya alá tartozó 4 engedményesnek értékesítette (engedményezte), úgy az elszámolás az engedményesen keresztül bonyolítandó, azaz az ügyfél a részére megküldésre kerülő elszámolási dokumentációval az engedményesnél jogosult kezdeményezni a tényleges elszámolást. Ha a bank az ügyféllel szembeni követelését az MNB (PSZÁF) felügyeleti hatálya alá nem tartozó 4, nem pénzügyi intézmény engedményesnek értékesítette (engedményezte), úgy az elszámolás a bankkal bonyolítandó. Ebben az esetben az ügyfél részére megküldésre kerülő elszámolási dokumentációval az ügyfél a banknál jogosult kezdeményezni a tényleges elszámolást. 4 Az MNB honlapján ( ellenőrizhető, hogy a követeléskezelő az MNB mint felügyelet hatálya alá tartozik-e vagy sem.

8 6.6. Mi vonatkozik a végrehajtásban/perben érintett szerződésekre? Ha a bank az ügyféllel szemben önálló végrehajtási eljárást indított, vagy bekapcsolódott a követelés biztosítékát képező ingatlanra egyéb végrehajtást kérő által indított végrehajtási eljárásba, vagy az ügyféllel szembeni követelés érvénytelensége / semmissége / végrehajtás megszűntetése / végrehajtás korlátozása érdekében már per folyik a bank a jogszabályban meghatározott módon tájékoztatja az eljáró végrehajtó(ka)t és a bíróságot az elszámolás tényéről és annak tartalmáról Forinthiteles vagyok. Nekem is visszajár valami a törvény alapján? Forinthitelek esetén elszámolási kötelezettsége akkor keletkezik a banknak, ha az egyoldalú módosításra vonatkozó fenti 2. pont szerinti elszámolással érintett szerződéses rendelkezések a törvény, illetve a bíróság jogerős ítélete alapján tisztességtelennek bizonyulnak. A banknak a forinthiteleket érintő elszámolást augusztus 1-szeptember 30. között kell elküldenie ügyfeleinek. Az elszámolás módszertanát, képletét és valamennyi részletét a Magyar Nemzeti Bank rendeletekben szabályozza Hová fordulhatok panaszommal? Abban az esetben, ha Ön vitatja az elszámolást, akkor az ezzel kapcsolatos panaszát az elszámolás átvételét követő 30 napon belül jeleznie kell bankjának. Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be panaszát, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig. Ha álláspontja szerint a törvény rendelkezései alapján hitelszerződésére vonatkozóan elszámolást kellett volna kapnia bankjától, de ez nem érkezett meg Önhöz, akkor az elszámolás elmulasztása miatt panaszt nyújthat be. Erre a törvényi előírások szerint 60 nap áll a rendelkezésére azt követően, hogy az elszámolások elküldésének tényét a bank honlapján közzétette az Elszámolási és forintosítási információk cím és a Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről alcím alatt, illetve ezzel egyidejűleg valamennyi fiókjaiban is kifüggesztette. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a fogyasztók, akik az elszámolással szemben határidőn belül nem éltek panasszal, később már nem vitathatják az elszámolást. Az elszámolással kapcsolatos panasztételre kizárólag írásban van lehetőség: postai úton a bank központi címére (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) címezve, a címen, faxon a as számon, bármely bankfiókban (a bankfiókok listája és nyitvatartási ideje a honlapon a kapcsolat/fióklista menüpont alatt megtekinthető), valamint

9 a bank honlapján: keresztül. A bank a panasz haladéktalanul kivizsgálja az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, majd a teljes körű vizsgálata eredményét a panasz kézhezvételéről számított 60 napon belül írásban küldi el az Ön által megadott címre, illetve az Ön kifejezett kérése esetén a bank internetbankszolgáltatásán keresztül. Ha a kivizsgálás eredményével Ön nem ért egyet, akkor jogosult a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172) fordulni a bank válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül. Kérelmét akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be, de legkésőbb a panaszára adott válaszkézbesítéstől számított 6 hónapon belül. A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye, melyet kérelem formájában a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. Ha ezzel a jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg a hatáskörrel bíró, illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon zajlik.

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsön/lízingszerződésekkel kapcsolatos

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban

Gyakran Ismételt Kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolással kapcsolatban Kiemelten felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, hogy az alábbi információk a vonatkozó jogszabályok 2014. november 17-én ismert tartalmával összhangban kerültek megfogalmazásra és ügyfeleink tájékoztatását

Részletesebben

A lényegről egyszerűbben

A lényegről egyszerűbben A lényegről egyszerűbben Szeretné tudni, hogy Önt is érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Kérdése van a határidőkről, vagy nem tudja, hogy mikor milyen teendője van? Kiadványunkból választ

Részletesebben

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói Tájékoztatás a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel érintett devizahitelekkel kapcsolatos elszámolásról, valamint az érintett devizahitelek forintosításáról, továbbá a jogszabály alapján elszámolási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó jogszabályok

TÁJÉKOZTATÓ. Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó jogszabályok TÁJÉKOZTATÓ a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel érintett devizahitelekkel kapcsolatos elszámolásról az érintett devizahitelek forintosításáról, valamint a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel

Részletesebben

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri.

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri. ...... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet... 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 25-27.... Szerződésszám:... Tisztelt...! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a 2014. évi

Részletesebben

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal Név Város PILLÉR Takarékszövetkezet Utca/Házszám 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám Szerződésszám: Tisztelt! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYRŐL

TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYRŐL TUDNIVALÓK AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYRŐL Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat kérdéseire!

Részletesebben

Elszámoltatási, forintosítási tájékoztató

Elszámoltatási, forintosítási tájékoztató Elszámoltatási, forintosítási tájékoztató Azoknak a magánszemélyeknek szól, akik 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között kötöttek és 2009. július 26. napját követően rendelkeztek/rendelkeznek devizaalapú,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület összefoglalója az új devizahiteles jogszabályokról 2014. július 18-án került kihirdetésre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT 1. számú nyomtatvány ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK SZÜLETÉSI NÉV: SZÜL HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: SZERZŐDÉS SZÁMA: NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI

Részletesebben

Terra Credit Zrt. panaszkezelési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat ) elérhető honlapunkon, az alábbi útvonalon.

Terra Credit Zrt. panaszkezelési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat ) elérhető honlapunkon, az alábbi útvonalon. Tisztelt Ügyfelünk! A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatosan született jogszabályok (2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. évi XL.

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

LÁS MINTÁK. A pénzügyi intézmény nyomtatvány alkalmazásának hiánya miatt nem jogosult elutasítani fogyasztói

LÁS MINTÁK. A pénzügyi intézmény nyomtatvány alkalmazásának hiánya miatt nem jogosult elutasítani fogyasztói A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELADATELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ, AZ MNB ÁLTAL AJÁNLOTT NYILATKOZAT-, KÉRELEM-, IGAZO- LÁS MINTÁK A nyomtatvány minták a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET

LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET ELSZÁMOLÁS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PANASZ ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 4/ /2015 sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Dudás Ferencné elnök-ügyvezető

Részletesebben

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

A melléklet tárgyi hatálya kiterjed az írásban tett elszámolással kapcsolatos panasz kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

A melléklet tárgyi hatálya kiterjed az írásban tett elszámolással kapcsolatos panasz kezelésére, feldolgozására és megválaszolására. I. Bevezetés 1.1. A melléklet célja A jelen melléklet célja, hogy a Takarékbank Zrt.-nél és a Takarékbank Zrt.-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásnál (a továbbiakban együtt: Csoporttag),

Részletesebben

Az elszámolás eredményeképpen megállapított, tisztességtelenül felszámított összeget az alábbi táblázat tartalmazza:

Az elszámolás eredményeképpen megállapított, tisztességtelenül felszámított összeget az alábbi táblázat tartalmazza: 1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez A 2. (1) bekezdés és a 9. (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő

Részletesebben

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez A 2. (1) bekezdés és a 9. (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT K 7. SZÁMÚ MELLÉKLET ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZOK KEZELÉSÉNEK KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI Hatályos: 2015. május 18. 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A melléklet célja

Részletesebben

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri.

Tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri. Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 25-27....... Szerződésszám:... Tisztelt...! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan a 2014. évi XL.

Részletesebben

22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat

22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K 7. számú melléklet Elszámolással kapcsolatos panaszok kezelésének különleges szabályai Hatályos: 2015. május 18. I. Bevezetés 1.1. A melléklet célja A jelen melléklet célja,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön - magánszemély és - deviza alapú- (devizában nyilvántartott,

Részletesebben

1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.)

1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.) 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.) Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön magánszemély és deviza alapú- (devizában nyilvántartott, forintban fizetett), deviza alapúnak

Részletesebben

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal

Név Város. 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám. I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk. 1. oldal Név Város PILLÉR Takarékszövetkezet Utcanév/Házszám 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. Irányítószám Szerződésszám:. Tisztelt.! Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2015. július 23. napjától hatályos módosításokkal (vastagon szedve dőlt betűvel)

Egységes szerkezetben a 2015. július 23. napjától hatályos módosításokkal (vastagon szedve dőlt betűvel) Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/14774888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: Kapcsolódó akció 2014. évi LXXVII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásához és forintosításához kapcsolódó intézményi tájékoztató levelek Dr Windisch László alelnök Freisleben Vilmos Fogyasztóvédelmi igazgatóság igazgató 2015. február

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN utolsó frissítés: 2015.02.11. 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön - magánszemély és - deviza

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Promóció megszüntetése 2014. évi LXXVII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akciók 2014. évi LXXVII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

2014. évi XL. törvény. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó

2014. évi XL. törvény. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1 Tartalom ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A... 1 FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN... 1 1. MIT JELENT AZ ELSZÁMOLÁS?... 4 2. MILYEN

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám 24547 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII.

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB

58/2014. (XII. 17.) MNB 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00%

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00% HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank életbiztosítással ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén elnevezésű kondíciós lista változásáról

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2016.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2016. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank).

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági Hitelek kondíciói ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Érvényes: 2017. június 01 -tól/től visszavonásig A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÜGYSZÁM: 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Kérelmező nem kapott elszámolást, vagy kapott elszámolást és azt nem vitatja, de sérelmezi, hogy a pénzügyi intézmény

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank szakaszos folyósítású forint és euró alapú építési hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 414.; cgj.sz.:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelekre (türelmi idővel) vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. 1 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet. 2015.06.07. óta hatályos szöveg

OptiJUS Opten Kft. 1 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet. 2015.06.07. óta hatályos szöveg OptiJUS Opten Kft. 1 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

delem/vezeto-hirek/nemjelzalog-alapu-fogyasztoi-devizaes-deviza-alapu-hitelekforintositasa

delem/vezeto-hirek/nemjelzalog-alapu-fogyasztoi-devizaes-deviza-alapu-hitelekforintositasa http://www.mnb.hu/fogyasztove delem/vezeto-hirek/nemjelzalog-alapu-fogyasztoi-devizaes-deviza-alapu-hitelekforintositasa Nem jelzálog alapú fogyasztói deviza- és deviza alapú hitelek forintosítása 1. MI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződésből eredő végrehajtások szüneteltetése

Fogyasztói kölcsönszerződésből eredő végrehajtások szüneteltetése Wimmer Éva Fogyasztói kölcsönszerződésből eredő végrehajtások szüneteltetése A tisztességtelen egyoldalú kamatváltoztatások és a deviza alapú hiteleknél alkalmazott tisztességtelen árfolyamrés rendezéséről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.:

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben