Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról"

Átírás

1 Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze. Tájékoztatónkat az elszámoláshoz kapcsolódó forintosítás részleteit szabályozó törvények és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendeletei alapján állítottuk össze és rendszeresen frissítjük. A forintosítással összefüggő legfrissebb információkról folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket Társaságunk honlapján és az ügyfélszolgálatunkon elérhető információs anyagokon keresztül. A forintosítással kapcsolatosan a fogyasztók számára legfontosabb információkat az alábbi fejezetekben ismertetjük. 1. Vonatkozó jogszabály 2. Kiket érint a forintosítás? 3. Milyen dátummal módosul a szerződésem a forintosítást követően? 4. Milyen árfolyamon váltják át a tartozásomat? 5. Mi a tennivalóm ügyfélként? 6. A forintosítás költsége 7. Mit tehetek, ha nem értek egyet a forintosítással? 8. Mekkora kamatot kell fizetnem a forintosítás után? 9. A szerződés módosulásának szabályai 10. Hová fordulhatok a panaszommal? 1. Vonatkozó jogszabály A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos forintra váltás és a forintra váltott követelések kamatozásának, valamint az elszámolással érintett egyéb fennálló követelések kamatának jövőbeli mértékére vonatkozó főbb szabályokat az alábbi törvény tartalmazza: évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről. A fenti jogszabályban nem, vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben a kamat, díj és költségek meghatározására, módosítására vonatkozóan az úgynevezett fair bank törvény (2014. évi LXXVIII. tv-el módosított évi CLXII tv.) tartalmazza.

2 2. Kiket érint a forintosítás? A forintosítás a deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződéssel vagy ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződéssel (együtt a továbbiakban: fogyasztói kölcsönszerződés) rendelkező magánszemélyekre vonatkozik, akiknek: a kölcsönszerződése február 1. napján még nem szűnt meg, a törvény hatálybalépésekor (2014. december 6-án) még fennálló, de már felmondott kölcsönszerződésből eredő késedelmes követelésként még nyilvántartott tartozása van, az elszámolásban érintett a tartozása. A forintosítás nem vonatkozik az alábbi hitelekre: hitelkártyákra, folyószámlahitelekre és személyi kölcsönökre, állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forinthitelekre, május 1. előtt megkötött szerződésekre, deviza / devizaalapú NEM fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésekre, november 26. után megkötött devizahitel-szerződésekre. 3. Milyen dátummal módosul a szerződésem a forintosítást követően? A forintosítás és az ehhez kapcsolódó kamatmódosulás február 1-jei hatállyal történik meg. Fontos, hogy Ön az erről szóló értesítés kézhezvételéig még a korábbi törlesztési ütemezés szerint fizesse a részleteket, a különbözettel Társaságunk külön elszámol Önnel. 4. Milyen árfolyamon váltják át a tartozásomat? A forintra váltás árfolyamát a jogszabály egyértelműen rögzíti, amely értelmében az átváltás során Társaságunk a következő árfolyamokat alkalmazza: 1 CHF = 256,47 HUF 1 EUR = 308,97 HUF 5. Mi a tennivalóm ügyfélként? A forintosítás a pénzügyi intézmény által a jogszabályban foglaltak szerint kötelezően megtörténik, ehhez kapcsolódóan Önnek semmilyen tennivalója nincs. A forintosításra és a kölcsönszerződés fenti jogszabályok alapján módosult tartalmára vonatkozó információkat Ön az elszámolással együtt, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint az alábbiak szerint fogja megkapni: Devizaalapú kölcsönök esetén március 1. és április 30. közötti időszakban; Devizakölcsön-szerződések esetében augusztus 1. és szeptember 30. között.

3 6. A forintosítás költsége Társaságunk a forintra váltásért díjat, költséget nem számít fel. 7. Mit tehetek, ha nem értek egyet a forintosítással? A jogszabály lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 30 napon belül írásban kezdeményezze a forintra átváltás mellőzését. A kölcsönszerződés forintra váltás miatt módosuló tartalmáról Ön az elszámoló levéllel együtt és egyben kap tájékoztatást a fenti 5. pont szerint. A jogszabály a forintra váltás mellőzését az alábbi esetekben teszi lehetővé: ha az adós igazolja, hogy a várható törlesztőrészletet meghaladó összegű rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalosan jegyzett devizanemben. A jövedelem adóstársak esetében összesítve értendő. ha a szerződés december 31-ig lejár. ha az adós a jövedelemarányos-törlesztőrészlet mutató (JTM) alapján megfelel az új, 2015 januárjától érvényes jegybanki szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy a 400 ezer forint alatti havi igazolt jövedelem 10 százaléka fordítható svájci frank tartozás törlesztésére, az euró esetében 25 százalék ez az arány; a 400 ezer forint feletti jövedelem esetében annak 15 (svájci frank), illetve 30 (euró) százaléka fordítható a kölcsön törlesztésére. ha a kölcsön forintra váltás utáni induló kamata magasabb lenne, mint a forintosítás mellőzése esetére a jogszabályban meghatározott kamat. Ez utóbbi a kölcsönszerződés eredeti induló kamata (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár; továbbá árfolyamgáttal érintett kölcsönszerződések esetén, ha az adós írásban nyilatkozik a pénzügyi intézmény felé annak tudomásul vételéről, hogy a pénzügyi intézmény az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és a az úgynevezett rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét a fordulónaptól (2015. február 1.) kezdődően nem folyósítja az árfolyamgát-törvény szerinti gyűjtőszámla-hitelből. Amennyiben nem szeretne élni a forintosítás lehetőségével, és a fenti négy kritérium bármelyikének megfelel, akkor a már a honlapunkon is elérhető 8. sz. nyomtatvány és azt ott felsorolt dokumentumok benyújtásával postai úton vagy ügyfélszolgálatunkon személyesen leadott kérelem útján kérheti a forintosítás mellőzését. Társaságunk az igénybejelentést azt követően 30 napon belül fogadja be, hogy Ön a évi XL. törvény szerinti elszámolást és a jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseit kézhez vette. Társaságunk a forintosítás mellőzésére vonatkozó kérelmet a jogszabályban foglaltak szerint a kézhezvételt követő 30 napon belül bírálja el, és erről Önt tértivevényes levélben értesíti.

4 8. Mekkora kamatot kell fizetnem a forintosítás után? A vonatkozó törvény alapján forintra váltott deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsönszerződések, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződések esetében a pénzügyi intézmények csak referencia-kamatlábhoz kötött kamatot alkalmazhatnak. Ebben az esetben a referencia-kamatláb a 3 hónapos BUBOR (Budapesti Bankközi kamatláb), amely 3 havonta változhat. Ennek megfelelően a tartozás kamata a következő elemekből áll: referenciakamat (3 havi BUBOR) + kamatfelár = hitelkamat a. A kamatfelár meghatározásakor a pénzügyi intézményeknek az alábbiakat kell figyelembe venniük: nem lehet kevesebb, mint 1 százalék és nem haladhatja meg lakáscélú jelzálogszerződésnél a 4,5 %-ot, illetve nem lakáscélú jelzálogszerződésnél a 6,5%-ot. Társaságunk a kamatfelárat a fenti korlátok figyelembe vételével és a jogszabályban rögzített számítási metódus alapján az érintett ügylet szintjén állapítja meg, és azt a teljes futamidőre rögzíti, így a kamatfelár mértéke nem fog változni a kamatperiódusok fordulónapján. A kamatperiódus hosszát a vonatkozó jogszabály az alábbiak szerint határozza meg: b. A kamatperiódus hossza a hátralevő futamidő függvényében 3, 4 illetve 5 év lehet: ha a szerződés hátralevő futamideje meghaladja a 16 évet, akkor a kamatperiódus 5 év, ha a szerződés hátralevő futamideje meghaladja a 9 évet, de kevesebb, mint 16 év, akkor a kamatperiódus 4 év, ha a szerződés hátralevő futamideje meghaladja a 3 évet, de kevesebb, mint 9 év, akkor a kamatperiódus 3 év. 9. A szerződés módosulásának szabályai Az Önnel megkötött szerződés a törvény erejénél fogva módosul. A szerződés módosuló rendelkezéseinek szövegét és a hátralévő futamidőre vonatkozó törlesztési táblázatot (a további törlesztő részletekkel) Társaságunk az elszámolási törvény szerinti elszámolással együtt tértivevényes ajánlott levélben küldi el Önnek. Fontos, hogy Ön átvegye a levelet! A levél tartalmazni fogja: a szerződés módosuló rendelkezéseinek szövegét, a szerződésmódosulásról készült összefoglalót, a törlesztési táblázatot, a felmondási jogra vonatkozó tudnivalókat,

5 a forintosítás mellőzésének lehetőségére és feltételeire vonatkozó figyelemfelhívást, valamint az ehhez szükséges iratok jegyzékét. A szerződés módosulásának napja: ha Ön nem kéri a forintra átváltás és a jogszabályban meghatározott ahhoz kapcsolódó kamatszabályok alkalmazásának mellőzését, akkor a levél kézhezvételét követő 31. nap, ha Ön kéri a forintra átváltás és a jogszabályban meghatározott ahhoz kapcsolódó kamatszabályok alkalmazásának mellőzését, de az elutasításra kerül, akkor az elutasítás kézhezvételét követő nap, ha Ön kéri a forintra átváltás és a jogszabályban meghatározott ahhoz kapcsolódó kamatszabályok alkalmazásának mellőzősét és jogosult is rá, akkor az erről szóló értesítő levél kézhezvételét követő nap. A szerződés módosulásának hatálya a fordulónapra visszamenően áll be. Az adósnak és az adóstársnak a forintra váltás mellőzését együttműködve, közös akarattal kezdeményezhetik. A módosítást nem kell közjegyzői okiratba foglalni. A földhivatalban bejegyzett jelzálogjog módosítása sem szükséges. 10. Hová fordulhatok a panaszommal? Abban az esetben, ha Ön vitatja az átváltás, a kamat, illetve az új törlesztőrészlet számítását, akkor az ezzel kapcsolatos panaszát az elszámoló levél átvételét követő 30 napon belül jeleznie kell. Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be panaszát, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig. Ha álláspontja szerint a törvény rendelkezései alapján kölcsönszerződésére vonatkozóan elszámoló levelet kellett volna kapnia, de ez nem érkezett meg Önhöz, akkor az elszámolás elmulasztása miatt panaszt nyújthat be. Erre a törvényi előírások szerint 60 nap áll a rendelkezésére azt követően, hogy az elszámolások elküldésének tényét a pénzügyi intézmény honlapján közzétette az Elszámolási és forintosítási információk cím és a Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről alcím alatt, illetve ezzel egyidejűleg ügyfélszolgálatán is kifüggesztette. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a fogyasztók, akik az elszámolással szemben határidőn belül nem éltek panasszal, később már nem vitathatják az elszámolást. Az elszámolással kapcsolatos panasztételre kizárólag írásban van lehetőség: postai úton az UniCredit Leasing ügyfélszolgálati irodájának címére (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) címezve, az címen, faxon a es számon, személyesen a 1118 Budapest, Budaörsi út 64. szám alatt található ügyfélszolgálati irodában Az UniCredit Leasing a panaszt haladéktalanul kivizsgálja az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, majd a teljes körű vizsgálata eredményét a panasz kézhezvételéről számított 60 napon belül írásban küldi el az Ön által megadott címre.

6 Ha a kivizsgálás eredményével Ön nem ért egyet, akkor jogosult a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172) fordulni Társaságunk válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül. Kérelmét akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be, de legkésőbb a panaszára adott válaszkézbesítéstől számított 6 hónapon belül. A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye, melyet kérelem formájában a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. Ha ezzel a jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg a hatáskörrel bíró, illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon zajlik. Kelt: Budapesten, március 17. napján UniCredit Leasing Hungary Zrt. UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. UniCredit Ingatlanlízing Zrt.

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsön/lízingszerződésekkel kapcsolatos

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Ki számít a forintosítási törvény szerint fogyasztónak? (12.19.) A törvény értelmében fogyasztó az a magánszemély, aki nem üzleti, gazdasági célból

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) MNB rendelethez 1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez A 2. (1) bekezdés és a 9. (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 1 Tartalom ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A... 1 FORINTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN... 1 1. MIT JELENT AZ ELSZÁMOLÁS?... 4 2. MILYEN

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 18192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 168. szám 9. a projekt megvalósításában foglalkoztatott kutató-fejlesztők száma teljesidő-egyenértékre (FTE) átszámolva, 10. a projekt teljes költségvetése, ebből

Részletesebben

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111

Részletesebben

T/2055. számú. törvényjavaslat

T/2055. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSLÁGv Y ÜL, H 7Á. A,A Érkezett : 2014 NOV 1 7 T/2055. számú törvényjavaslat az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. A Tiszakécskei Takarékszövetkezet Üzletszabályzat alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe, mint általános jogutódba 2008. november 30. napján beolvadt

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön - magánszemély és - deviza alapú- (devizában nyilvántartott,

Részletesebben

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. február 1-től MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. február 1-től MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

2014. évi XL. törvény

2014. évi XL. törvény 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben