Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról"

Átírás

1 Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan törvényben előírt elszámolásról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsön/lízingszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze. Tájékoztatónkat az elszámolás részleteit szabályozó törvények és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendeletei alapján állítottuk össze és rendszeresen frissítjük. Az elszámolással kapcsolatosan a fogyasztók számára legfontosabb információkat az alábbi fejezetekben ismertetjük. 1. Vonatkozó jogszabályok 2. Az elszámolással érintett szerződések 3. Az elszámolás elvei és egyéb szabályai 4. Az elszámolás elküldése a fogyasztónak, határidők 5. A fogyasztók legfontosabb tennivalói 6. Az elszámolással kapcsolatos leggyakoribb kérdések 1. Vonatkozó jogszabályok A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség főbb szabályait az alábbi két törvény tartalmazza: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: kúriai törvény), a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló a évi LXXVIII. törvénnyel módosított évi XL. törvény a (a továbbiakban: elszámolási törvény). A fenti törvények által előírt elszámolás módszertanát, képletét és valamennyi részletét, valamint a kapcsolódó tájékoztatási és egyéb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) négy rendeletben szabályozza: a 42/2014. (XI. 7.) rendelet rögzíti az elszámolás módszertanát azokra a szerződésekre vonatkozóan, amelyeket a fogyasztó mindig időben és az előírtaknak megfelelően törlesztett, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben; az 54/2014. (XII. 10.) rendelet a kedvezményekkel, fizetéskönnyítő programmal, illetve törlesztési késedelemmel érintett szerződésekre, valamint az árfolyamgátra, a rögzített árfolyamon történt végtörlesztésre, évi IV. törvény szerinti áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott lakóingatlannal biztosított kölcsönökre vonatkozó speciális előírásokat ismerteti;

2 az 55/2014. (XII. 10.) rendelet a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertanát, valamint az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határidejét határozza meg; az 58/2014. (XII. 17.) rendelet a fogyasztók tájékoztatását és egyéb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket rögzítő előírásokat tartalmazza. A fenti jogszabályok alapján az UniCredit Leasing cégcsoport tagjai készülnek az elszámolással kapcsolatos feladatok teljesítésére. Az elszámolásról természetesen társaságunk is folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit honlapján és a fiókjaiban elérhető információs anyagokban. 2. Az elszámolással érintett szerződések Az elszámolást szabályozó törvények rendelkezései azokra a május 1. és július 26. között kötött fogyasztói devizaalapú 1, forint- és devizakölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkoznak, amelyek az elszámolási törvényben meghatározottak szerint az árfolyamrésre vagy egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó tisztességtelen általános szerződési feltételt vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételt tartalmaznak. A fenti törvények hatálya és így az elszámolási kötelezettség nem terjed ki a hitelkártyákra és folyószámlahitelekre, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forinthitelekre. A törvények alapján nem terheli továbbá elszámolási kötelezettség a bankokat a július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt és lezárt kölcsönszerződések esetében. Ez alól kivételt jelent, ha az UniCredit Leasingnek tudomása van arról; vagy a fogyasztó állítja és az UniCredit Leasing nem vitatja, hogy a követelés nem évült el, az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete állapítja meg; vagy a fogyasztó igazolja, hogy a kölcsön/lízingszerződésből eredő, az UniCredit Leasing által harmadik személyre engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény érvényesíti. A november 26. után kötött forintalapú és devizahitelek esetében a pénzügyi intézményeknek akkor kell ügyfeleikkel elszámolniuk, ha e szerződések egyoldalú módosítására vonatkozó kikötései miatt az MNB 2014 februárjában közérdekű keresettel pert indít, és a bíróság megállapítja, hogy e szerződéses kikötések tisztességtelenek. 3. Az elszámolás elvei és egyéb szabályai A törvények alapján tisztességtelennek minősülő árfolyamrésből 2 és a tisztességtelennek minősülő egyoldalú szerződésmódosításból 3 származó fogyasztói túlfizetéseket a pénzügyi intézményeknek a jogszabályokban rögzített elveknek és pontos számítási módszertanoknak megfelelően kell elszámolniuk. Ennek során a fogyasztói túlfizetésből az UniCredit Leasing levonja az adott időszakban nyújtott kedvezményeket. Kedvezménynek minősül minden olyan az elszámolási törvényben részletesen meghatározott vagyoni előny vagy juttatás (tőke, kamat vagy díj elengedése, 1 Devizaalapú kölcsön: devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett kölcsön. 2 Árfolyamrés: a folyósításkor és a törlesztéskor alkalmazott különnemű árfolyamok eltéréséből adódó teher. 3 Egyoldalú szerződésmódosítás: általános szerződési feltételek alapján a szerződés megkötését követő egyoldalú hiteldíj módosítás.

3 kedvezményes árfolyam alkalmazása), aminek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott fizetési kötelezettséghez képest csökkent. a kedvezményekkel csökkentett túlfizetést, mint fogyasztói követelést a kölcsönből/lízingből fennálló tartozásra és ha van, akkor a fogyasztónak az UniCredit Leasinggel szemben fennálló egyéb lejárt, késedelmes tartozására kell beszámítani. ha a kölcsön/lízingszerződés a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt vagy az elszámolás során szűnik meg, akkor a túlfizetést az UniCredit Leasing a fogyasztó részére visszatéríti a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint Meg nem szűnt (élő) fogyasztói kölcsön/lízingszerződés esetén Ha az élő kölcsön/lízingszerződéssel rendelkező adósnak nincs törlesztési késedelme, akkor az adóst az elszámolás alapján megillető fogyasztói követelést (túlfizetést) az UniCredit Leasing előtörlesztésként számolja el. Ennek következtében az elszámolást követően a tőketartozás és ez által a havi törlesztő részletek csökkennek változatlan futamidő mellett. Ha az adósnak a kölcsön/lízingszerződésből eredően lejárt, ki nem egyenlített tartozása van, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető fogyasztói követelést (túlfizetést) az UniCredit Leasing először a késedelmes tartozás(ok)ra számolja el. Ezt követően a lejárt tartozás összegén felül megmaradó részt az elszámolással érintett hitelszámlán előtörlesztésre fordítja. Ennek következtében az elszámolással a tőketartozás és ez által a havi törlesztő részletek csökkenhetnek változatlan futamidő mellett. Ha a fogyasztói követelés összege nagyobb, mint az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozás, akkor az előtörlesztéssel a kölcsön/lízingszerződés megszűnik. Ha ezt követően még marad fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt az UniCredit Leasing o az adósnak az UniCredit Leasinggel fennálló egyéb szerződéséből eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása javára számolja el feltéve, hogy van ilyen a polgári jog szabályai szerint; o ha az adósnak ilyen tartozása nincs, vagy annak kiegyenlítését követően is marad fenn fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt az adós részére visszatéríti Az elszámolást megelőzően már megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés esetén Ha az adósnak a megszűnt fogyasztói kölcsön/lízingszerződésből eredően még van fennálló tartozása, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető fogyasztói követelés (túlfizetés) összegét a fogyasztói kölcsön/lízingszerződés alapján fennálló, lejárt tartozására számolja el az UniCredit Leasing a polgári jog általános szabályai szerint. Ha az adós kölcsön/lízingszerződése az UniCredit Leasingnél végrehajtott hitelkiváltás eredményeként szűnt meg, akkor a fogyasztói követelést e kiváltó hitelből fennálló tartozására számoljuk el. Ha van más, az UniCredit Leasingnél nyilvántartott szerződésből eredően lejárt, ki nem egyenlített tartozása, akkor az elszámolás alapján az adóst megillető, az előző pontban említett betörlesztést követően fennmaradó fogyasztói követelést (túlfizetés) az UniCredit Leasing e késedelmes tartozás (ok)ra számolja el; Ha az adósnak sem az elszámolással érintett fogyasztói kölcsön/lízingszerződésből, sem az UniCredit Leasingnél nyilvántartott más szerződéséből eredően nincs a fentiek szerinti fennálló

4 tartozása, vagy annak a fentiek szerinti kiegyenlítését követően is marad fenn fogyasztói követelés (túlfizetés), akkor azt az összeget visszatérítjük az adós részére Az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződésből eredő túlfizetés visszatérítése Kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat vagy postai úton juttassa el az UniCredit Leasinghez írásos nyilatkozatát az erre kialakított formanyomtatványon arra vonatkozóan, hogy mely értesítési címen kívánja kézhez kapni az elszámolást, illetve hogy ha az elszámolás alapján kifizetésre lesz jogosult, akkor milyen bankszámlaszámra kívánja megkapni az elszámolás során megállapított túlfizetés visszatérítendő összegét. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha az elszámolást tartalmazó levél kiküldése előtt Ön nem nyilatkozik, vagy ha nem jelenti be lakcíme vagy levelezési címe változását, akkor a jelenleg rendelkezésünkre álló (a kölcsön/lízingszerződésben nyilvántartott) levelezési címre küldjük az elszámolást. A levél kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül lehetősége lesz a kifizetés módjáról is nyilatkozni ügyfélszolgálatunkon, illetve postai úton. Ha ez nem történik meg, az UniCredit Leasing elkülönített számlára könyveli az elszámolás során megállapított visszatérítendő túlfizetést és azt a polgári jog szabályai szerint elévülő követelésként tartja nyilván, azaz főszabály szerint az elszámolás naptári napjától számított 5 éven belül jogosult a túlfizetés összegére Az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés adósa elhunyt Elhunyt adós esetén a követelésre az öröklés szabályai az irányadóak. Az elhalálozás tényét haladéktalanul be kell jelentenie az UniCredit Leasingnek, csatolva az annak igazolására szolgáló eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. Ebben az esetben az elszámolás az alábbiak szerint történik: Ha az adós helyébe örökös lépett, akkor az elszámolásra a 3.1. pontban leírtak szerint kerül sor. Ha az örökös a kölcsön/lízingszerződés kapcsán örökösi minőségét eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel/öröklési bizonyítvánnyal/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozattal az elszámolás megküldését megelőzően igazolja/igazolta, akkor az UniCredit Leasing az elszámolást az örökös részére küldi el. Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az elszámolással érintett kölcsön/lízingtartozást több örökös örökli, akkor az UniCredit Leasing az elszámolást mindegyik örökös részére elküldi. Ha az elszámolás alapján az UniCredit Leasingnek visszatérítési kötelezettsége keletkezik, akkor az UniCredit Leasing az örökösökkel örökrészük arányában külön-külön számol el. Ameddig az adós elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződése kapcsán nem áll az UniCredit Leasing rendelkezésére az örököst megjelölő eredeti jogerős teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat (függetlenül attól, hogy az adós elhalálozásának tényét már bejelenték), addig az UniCredit Leasing az elszámoló levelet nem postázza, (illetve az elhalálozás tényének ismerete hiányában kiküldött elszámoló levél alapján kifizetést nem teljesít). Ameddig nem áll rendelkezésére az eredeti jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat, addig kifizetésre vonatkozó nyilatkozatot az UniCredit Leasing nem fogad be.

5 3.5. Speciális elszámolási szabályok érvényesek ha a pénzügyi intézmény a szerződés megszűnését követően fennmaradó követelését követeléskezelőre ruházta át (engedményezte); ha az adós devizaalapú hitelét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény 200/B. alapján rögzített árfolyamon végtörlesztette; ha a kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő az elszámolás teljesítése előtt megvásárolta; ha a fogyasztók a jogszabályi lehetőséggel élve beléptek az árfolyamgátba. 4. Az elszámolás elküldése a fogyasztónak, határidők Az UniCredit Leasing az elszámolással érintett minden fogyasztónak a jogszabályokban előírt formában és tartalommal részletes elszámolást küld a kölcsön/lízingszerződésére vonatkozóan. Az elszámolási törvény alapján az elszámolást az UniCredit Leasing kizárólag az elszámolás időpontjában (megszűnt szerződés esetén a megszűnés időpontjában) a kölcsön/lízingügyletben adósként/lízingbe vevőként (továbbiakban: adós) szereplő személy részére küldi el, hiszen a pénzügyi elszámolásra is az adósok irányában kerül majd sor. Külön kérésre írásban benyújtott kérelem alapján az UniCredit Leasing az adóstársak, kezesek, zálogkötelezettek részére elküldi az elszámolás másolatát azt követően, hogy azt az adós részére már eljuttatta. Ha az adóstársnak, kezesnek, zálogkötelezettnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az adóstól követelhetik a polgári jog szabályai szerint. Az elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően az UniCredit Leasing az elszámolást a devizaalapú kölcsön/lízingszerződések esetében március 1. és április 30. között; a forint- és devizahitel-szerződések esetében augusztus 1. és szeptember 30. között küldi el érintett ügyfelei részére. Az elszámolások elküldésének tényét az UniCredit Leasing 15 napon belül közzé teszi külön a devizaalapú hitelekre és külön a forint/devizahitelekre vonatkozóan a honlapján az Elszámolási és forintosítási információk cím és a Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről alcím alatt, és azzal egyidejűleg ügyfélszolgálatán is kifüggeszti. Az elszámolás megküldésével együtt az UniCredit Leasing tájékoztatja Önt a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014.évi LXXVIII. törvény (fair bank törvény) szerinti fair kamatozással kapcsolatos szerződéses változásokról, valamint a devizaalapú és a deviza-jelzáloghitel esetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény szerinti forintosítás részleteiről is. 5. A fogyasztók legfontosabb tennivalói Szükséges-e az elszámolásig a fizetési kötelezettség teljesítése? Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az elszámolási időszakban, illetve az arra történő felkészülési szakaszban is tegyen eleget a kölcsön/lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének. A

6 kúriai törvény és az elszámolási törvény a szerződésszerű törlesztési kötelezettség alól nem mentesít! A személyes adataiban, illetve a szerződésben rögzített lakóhelye címében (levelezési címében) történt-e változás és ezt bejelentette-e az UniCredit Leasingnek? Az elszámoláshoz a pontos levelezési címére feltétlenül szükség van, mert társaságunk az elszámolást tértivevényes levélben köteles elküldeni аz adós UniCredit Leasingnél bejelentett levelezési címére (amely ilyen hiányában a lakcímmel egyező). Ha az említett adatok változását még nem jelentette be, kérjük, mielőbb tegye meg írásos nyilatkozatát az erre kialakított formanyomtatványon! Bár a nyilatkozat megtételére a jogszabály alapján az elszámolás megküldését követően van lehetőség, az UniCredit Leasing az érintettek kényelme érdekében, már január 15-től átveszi a nyilatkozatot ügyfélszolgálati irodájában, illetve postai úton. Nyilatkozott-e a visszatérítés során alkalmazandó bankszámla számáról? Abban az esetben, ha társaságunknak az elszámolás alapján visszatérítési kötelezettsége keletkezik, akkor az erre kialakított formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a visszatérítendő összeget mely banknál vezetett fizetési számlájára kéri. Akadályoztatása esetén gondoskodott-e meghatalmazottról? Ha Ön adósként a fenti adatváltozás bejelentését meghatalmazott útján kívánja megtenni, akkor a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó rendeletének előírása szerint ehhez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásra van szükség. Abban az esetben, ha Ön meghatalmazott útján kívánja a más banknál vezetett fizetési számlaszámát bejelenteni, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy jogszabályi előírás szerint erre csak közjegyzői okiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján van lehetőség. Külföldön kiállított meghatalmazás jogszabályi előírás szerint abban az esetben fogadható el, ha azt a magyar külképviseleti hatóság hitelesítette, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (úgynevezett felülhitelesítésének ) mellőzéséről szóló, Hágában, október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (úgynevezett apostille ) látták el. A meghatalmazással kapcsolatos útmutatónkat az UniCredit Leasing honlapján az Elszámolási és forintosítási információk cím alatt szintén elolvashatja. 6. Az elszámolással kapcsolatos leggyakoribb kérdések 6.1. Kapok-e elszámolást, ha már lezárt szerződéssel rendelkezem? Elszámolási kötelezettsége az UniCredit Leasingnek csak a törvénynek megfelelően elszámolással érintett szerződések esetében van. Lezárt szerződés esetében akkor fog elszámolást kapni, ha szerződése megfelel a 2. pontban írt törvényi kritériumoknak Érintett vagyok-e az elszámolásban, ha gyűjtőszámla hitelre szerződtem át? Az árfolyamgáttal/gyűjtőszámla-hitellel érintett fogyasztói kölcsönszerződések esetén is kötelezettség az elszámolás, ha a szerződés egyébként megfelel a vonatkozó törvényi

7 kritériumoknak (2. pont). Erre az esetre speciális elszámolási szabályok vonatkoznak, melyek szerint a fogyasztói túlfizetést az esedékessé vált és lejárt tartozások elszámolását követően elsősorban a gyűjtőszámla-hitel javára és ezt követően a fennmaradó részt az elszámolással érintett devizakölcsön jelenleg is fennálló tőketartozása javára kell elszámolni Mi történik abban az esetben, ha rögzített árfolyamon végtörlesztettem a hitelem? A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 200/B -a alapján rögzített árfolyamon végtörlesztők esetén a pénzügyi intézményeket csak akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha az ügyfél azt maga kéri. Az ügyfél március között kérheti a pénzügyi intézménytől az elszámolást a törvény alapján 10 ezer forintos díj megfizetése ellenében. Ezt az összeget az adós visszakapja, ha a pénzügyi intézménynek az elkészült elszámolás alapján az ügyféllel szemben kifizetési kötelezettsége keletkezik. Mentesül az ügyfél a 10 ezer forintos díj megfizetése alól, ha igazolja, hogy a végtörlesztés érdekében forintalapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött. Ha a hitelügylet végtörlesztése nem a fentiek szerinti kedvezményes rögzített árfolyamon történt, úgy a hitelügyletekkel kapcsolatos elszámolás a standard szabályok szerint történik Hogyan történik az elszámolás Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt lakások esetén? A Nemzeti Eszközkezelő által megvett lakóingatlanokkal érintett kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek az ügyféllel nem kell elszámolnia. Az ügyfél ingatlanra vonatkozó vételár felosztási tervben érintett hitelezője azonban december 31-ig kérheti a Nemzeti Eszközkezelőn keresztül a pénzügyi intézménytől az elszámolást. A Nemzeti Eszközkezelővel, illetve a kérelmező hitelezővel szembeni elszámolást a pénzügyi intézmény február 28. napjáig küldi el a Nemzeti Eszközkezelőnek Ki bonyolítja a faktorált hitelek elszámolását? Abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény az ügyféllel szembeni követelését az MNB (PSZÁF) felügyeleti hatálya alá tartozó 4 engedményesnek értékesítette (engedményezte), úgy az elszámolás az engedményesen keresztül bonyolítandó, azaz az ügyfél a részére megküldésre kerülő elszámolási dokumentációval az engedményesnél jogosult kezdeményezni a tényleges elszámolást. Ha a pénzügyi intézmény az ügyféllel szembeni követelését az MNB (PSZÁF) felügyeleti hatálya alá nem tartozó 4, nem pénzügyi intézmény engedményesnek értékesítette (engedményezte), úgy az elszámolás a pénzügyi intézménnyel bonyolítandó. Ebben az esetben az ügyfél részére megküldésre kerülő elszámolási dokumentációval az ügyfél a pénzügyi intézménynél jogosult kezdeményezni a tényleges elszámolást Mi vonatkozik a végrehajtásban/perben érintett szerződésekre? Ha a pénzügyi intézmény az ügyféllel szemben önálló végrehajtási eljárást indított, vagy 4 Az MNB honlapján (www.mnb.hu) ellenőrizhető, hogy a követeléskezelő az MNB mint felügyelet hatálya alá tartozik-e vagy sem.

8 bekapcsolódott a követelés biztosítékát képező ingatlanra egyéb végrehajtást kérő által indított végrehajtási eljárásba, vagy az ügyféllel szembeni követelés érvénytelensége / semmissége / végrehajtás megszűntetése / végrehajtás korlátozása érdekében már per folyik a pénzügyi intézmény a jogszabályban meghatározott módon tájékoztatja az eljáró végrehajtó(ka)t és a bíróságot az elszámolás tényéről és annak tartalmáról Forinthiteles vagyok. Nekem is visszajár valami a törvény alapján? Forinthitelek esetén elszámolási kötelezettsége akkor keletkezik a pénzügyi intézménynek, ha az egyoldalú módosításra vonatkozó fenti 2. pont szerinti elszámolással érintett szerződéses rendelkezések a törvény, illetve a bíróság jogerős ítélete alapján tisztességtelennek bizonyulnak. A pénzügyi intézménynek a forinthiteleket érintő elszámolást augusztus 1-szeptember 30. között kell elküldenie ügyfeleinek. Az elszámolás módszertanát, képletét és valamennyi részletét a Magyar Nemzeti Bank rendeletekben szabályozza Hová fordulhatok panaszommal? Abban az esetben, ha Ön vitatja az elszámolást, akkor az ezzel kapcsolatos panaszát az elszámolás átvételét követő 30 napon belül jeleznie kell pénzügyi intézményének. Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be panaszát, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig. Ha álláspontja szerint a törvény rendelkezései alapján kölcsön/lízingszerződésére vonatkozóan elszámolást kellett volna kapnia pénzügyi intézményétől, de ez nem érkezett meg Önhöz, akkor az elszámolás elmulasztása miatt panaszt nyújthat be. Erre a törvényi előírások szerint 60 nap áll a rendelkezésére azt követően, hogy az elszámolások elküldésének tényét a pénzügyi intézmény honlapján közzétette az Elszámolási és forintosítási információk cím és a Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről alcím alatt, illetve ezzel egyidejűleg valamennyi fiókjaiban is kifüggesztette. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a fogyasztók, akik az elszámolással szemben határidőn belül nem éltek panasszal, később már nem vitathatják az elszámolást. Az elszámolással kapcsolatos panasztételre kizárólag írásban van lehetőség: postai úton az UniCredit Leasing ügyfélszolgálati irodájának címére (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) címezve, a címen, faxon a es számon, személyesen a 1118 Budapest, Budaörsi út 64. szám alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint Az UniCredit Leasing a panaszt haladéktalanul kivizsgálja az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, majd a teljes körű vizsgálata eredményét a panasz kézhezvételéről számított 60 napon belül írásban küldi el az Ön által megadott címre. Ha a kivizsgálás eredményével Ön nem ért egyet, akkor jogosult a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172) fordulni az UniCredit Leasing válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül. Kérelmét akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől

9 számított 30 napon belül nyújthatja be, de legkésőbb a panaszára adott válaszkézbesítéstől számított 6 hónapon belül. A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye, melyet kérelem formájában a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. Ha ezzel a jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg a hatáskörrel bíró, illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon zajlik. Kelt: Budapesten, január 12. napján UniCredit Leasing Hungary Zrt. UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. UniCredit Ingatlanlízing Zrt.

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés; A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYAR KÖZLÖNY 137. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 6., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XL. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜL} S HIlíAiAL A Érkezett : 2014 NOV 11. T/1997. számú törvényjavasla t a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben