Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor."

Átírás

1 BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu Megépülhettek a családi házak, amelyek otthont adnak a szüleiket nélkülözni kényszerülô gyermekeknek. Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy a gyermekfalu elnyerje mai, otthonos formáját és biztonságot nyújtson az itt felnövô gyermekeknek. A gyermekfaluban jelenleg 14 családi házban 72 gyermeket és fiatal felnôttet nevelünk. Máig mintegy 228 gyermek talált itt otthonra. A falu lakói és munkatársai büszkeséggel ünneplik a battonyai SOS Gyermekfalu fennállásának. évfordulóját.

2 A CSALÁDJUKAT VESZTETT GYERMEKEKÉRT Nincs annál nagyobb igazságtalanság, mint ha a gyerekek nem juthatnak hozzá ahhoz, amit pedig megérdemelnének: a biztonságot nyújtó, szeretô családhoz, a személyiség kibontakozását segítô gyermekkorhoz. Hermann Gmeiner egyszerûen nem tudott, nem akart beletörôdni ebbe az igazságtalanságba megalapította hát az SOS Gyermekfalu világhálózatot, mely családias körülmények között nyújt otthont azoknak a gyerekeknek, akiknek széthullott vér szerinti családjuk már nem képes erre. Az SOS gyermekfalvakban a gyerekek nevelôszülôk gondoskodásában, családonként egy-egy házban, testvéreikkel együtt maradva nevelkednek, a falu nagy közösségének tagjaiként. Az SOS hálózat elsô magyarországi intézménye, a battonyai gyermekfalu évvel ezelôtti megnyitása minden szempontból reformlépésnek számított a magyar gyermekvédelem történetében. Azóta több száz, vér szerinti családját nélkülözni kényszerülô gyermek talált szeretô otthonra Battonyán. Magyarország elsô SOS létesítményének alapkövét október 30-án a nemzetközi szervezet alapítója, dr. Hermann Gmeiner professzor helyezte el. Az építkezés még nem fejezôdött be, amikor az elôször elkészült 5 házba április 18-án megérkeztek az elsô gyerekek. Néhány beszédes tény: A magyar gyermekvédelmi ellátás elismert alternatívájaként nyújtunk hivatásos nevelôszülôi ellátást az ország hat létesítményében: Battonyán 1986 óta, Kecskeméten 1990 óta, Kôszegen 1993 óta, valamint a Szegeden, Lajosmizsén és Sé községben mûködô ifjúsági otthonokban. Jelenleg több mint 300 gyermek él gondoskodásunkban. A testvéreket együtt tudjuk elhelyezni és mindent megteszünk azért, hogy ahol csak lehetséges, a gyerekek szoros kapcsolatban maradjanak vér szerinti családjukkal. Az elmúlt év alatt 228 gyermek talált új otthonra Battonyán és mintegy 600 gyermek nevelkedett az ország más, késôbb megnyílt SOS gyermekfalvaiban. Jelenleg Battonyán 14 családi házban 72 gyermeket és fiatal felnôttet nevelünk. Annak érdekében, hogy minél nagyobb létszámban nyújthassunk családi jellegû ellátást rászoruló gyermekek részére, nevelôszülôi hálózatunkat a gyermekfalun kívül élô családokkal is bôvítjük. Felemeltük hangunkat a repatriált, vagyis kitoloncolt gyermekek jogaiért. Erôfeszítéseinket az Ombudsmani Hivatal vizsgálata is elismerte.

3 Egy pedagógus másképp Elôször az 1986-os ünnepélyes megnyitón jártam a gyermekfaluban. Akkor még elsôs gimnazistaként kísértem el szüleimet édesapám alapító tagja volt az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének. Belôlem matek-fizika szakos tanár lett egy általános iskolában, de hamar kiderült számomra, hogy a hagyományos tanári munkánál többre vágyom. Nagyobb szabadságot, önállóságot képzeltem el magamnak, a tanítási órák kötöttségét nem nekem találták ki. Mint minden fiatal, kerestem a helyem a világban. Aztán 1996 decemberében minden megváltozott. Az egyik SOS-fiatal, Kovács Matyi ajánlására Rendes tanár, vegye fel István bácsi nyugodtan, az akkori faluvezetô felajánlott egy faluvezetô helyettesi állást, amit rövid gondolkodás után elfogadtam, és feleségemmel együtt beköltöztem a gyermekfaluba. Immár 7 éve vezetem a gyermekfalut. Feladatomat nem munkaként fogom fel, hiszen itt is élek, ez egyfajta életmód, szemlélet, elfogadás. Ha kimegyek az udvarra, nem csak a sajátjaimat nevelem, a többi itt élô fiatallal is együtt játszunk, beszélgetünk. A gyermekeim is természetesnek veszik, hogy együtt élünk egy nagyobb közösséggel, imádnak itt élni, ahogy mindannyian. Németh Szabolcs faluvezetô

4 Az én szívem kis óra, szeretet a rugója, mindig csak azt ketyegi, hogy az egész világot szereti. Az SOS Gyermekfalu egyik családjától kaptam emlékbe ezt a kis versikét. Az egész világot helyére természetesen behelyettesíthetô bárki, akinek arcát, mozdulatait, mosolyát, illatát, tekintetét egész életünkben magunkban hordozzuk. A szüleiket elveszítô vagy ideiglenesen nélkülözô gyerekek az SOS Gyermekfalvak révén szeretetben, bizalomban, és biztonságban nevelkedhetnek vér szerinti testvéreikkel együtt. Családban, ahol a nevelôanyukájuk éjjel-nappal, örömben és bánatban, betegségben és szerelemben mellettük van, és ahol a családokra figyelô, értô és érzô szakemberek támogatják. Ezek a gyerekek az évek során hátrányaikból elônyt kovácsolhatnak, lelki-testi sebeik begyógyulhatnak, és a bennük rejlô tehetség is utat törhet magának. Alapvetôen azért állok az SOS Gyermekfalu mellett, mert szeretem a gyerekeket. Tudom, hogy mennyire fontos, hogy gyermekkorban milyen emberek vannak mellettük, és hogy ez mennyire befolyásolja a felnôtté válásukat. Az SOS Gyermekfaluban azoknak a gyerekeknek is részük van a családi szeretetben, akiknek ez nem adatott meg a vér szerinti szüleikkel. Érezhetik, hogy tartoznak valakihez, hogy valaki mellettük áll, még akkor is, amikor nem olyan könnyû az élet. Az elmúlt évben már felnôtt jó néhány gyermek, aki azóta sikeres felnôttként állja meg a helyét a nagyvilágban. Azt hiszem, ez az eredmény magáért beszél. Vajda Attila SOS nagykövet Barabás Évi SOS nagykövet

5 Én ide tartozom Amint azt Anikó története is példázza, az SOS falvakba kerülo gyerekek és szüleik között egyáltalán nem mindig szakad meg a kapcsolat. A gyermekfalvakban szeretettel várják a látogatóba érkezo szüloket, és az is elofordul, hogy ha idovel rendezodnek az otthoni viszonyok, a gyerekek visszakerülhetnek vér szerinti családjukba. Számomra az SOS gyermekfalu egy olyan életet nyitott meg, amelyrôl nem is álmodtam ôszén az öcsémmel együtt kerültem az akkor megnyílt battonyai SOS gyermekfaluba. Ekkor 4-5 évesek voltunk. Erika lett a nevelôanyukánk, és már négy SOS testvér is várt bennünket. Könnyen sikerült beilleszkedni, mivel kicsik voltunk és felkaroltak minket. Eleinte a szüleink tartották velünk a kapcsolatot, de idôvel ez elhalványodott. Ahogy elveszítettük a szülök emlékét, párhuzamosan kaptunk egy másik családot, amelynek tagjaival nap mint nap együtt éltük meg az örömöt és bánatot. Ahogy teltek-múltak a hetek, hónapok, egyre jobban megszerettük egymást és igazi családként tudtunk együttmûködni. Az általános iskolát befejezve a Szarvasi Székely Mihály Szakmunkás Iskolában fodrásznak tanultam, és 4 év alatt sikeresen befejeztem a tanulmányaimat. A battonyai gyermekfaluban nagykorúságomig maradtam, majd Szegedre átköltözve a szegedi Ifjúsági házba kerültem, ahol másodszakmát szereztem (ABC eladói tanfolyamot végeztem) és leérettségiztem. Az SOS gyermekfalu egy hely, ahol mi, gyerekek kaptunk az élettôl egy lehetôséget. Egy hely, ahová mi mindig tartozunk. Egy család, ahol mindenki egyenrangú, és ahová bizalommal bármikor hazatérhetünk. Anikó

6 Anyává válni az élet legcsodálatosabb dolga Mikor két kisfiam felnôtté vált, már meglévô munkahellyel, az önálló életre felkészítve, arra gondoltam, jó volna újra gyerekekkel foglalkozni, hisz mindig is nagyon szerettem ôket. Egy ismerôsöm megemlítette, hogy felvétel van a battonyai gyermekfaluban június 1-jével munkába álltam. Teli önbizalommal, tervekkel kezdtem el dolgozni, és mindjárt 10 gyerekkel! Szerencsés voltam, mert a nyári szünetet négy frissen bekerült kislánnyal tölthettem, és mire a nagyobbak a táborozásból hazaértek, a kicsikkel már teljesen összeszoktunk. A nagyobbak azonnal elfogadtak engem és a kicsiket is. Még azon a nyáron családi kirándulásra mentünk mind a 11-en, ahol a fiam a feleségével, sôt az édesanyám is segített. Megnyugtató és fontos számomra, hogy az SOS családom életének a vér szerinti családom is a részese lehet, hiszen úgy érzem, csak így tudom hatékonyan végezni feladatomat. A következô évben a nagyobbak közül többen ifjúsági házba mentek, majd az elkerült fiatalok helyett érkeztek az újabb és újabb gyerekek. Bízom benne, hogy az eddigi évek és az egész család közösen, egymást tanítva megszerzett tudása könnyebbé teszi, hogy minden gyerekem úgy nôjön fel, hogy idôvel önállóan és biztonságban megállja helyét az életben. Panni néni SOS nevelôanyuka

7 Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy SOS családommal sok szép helyre eljutottunk nyaralni, kirándulni. Mindig arról álmodozom, hogy egyszer kislányommal visszamehetek azokra a csodálatos tájakra, hogy megmutathassam neki, milyen gyönyöru helyeken volt lehetoségem nyaralni. Battonya fordulópont volt az életemben Hét éves voltam, amikor édesanyám elhagyott engem és testvéremet. Akkor nevelôotthonba kerültünk, majd április 16-án az elsôk között költözhettünk be Battonyán az elsô magyarországi SOS Gyermekfaluba. Emlékszem, nagyon tetszettek az éppen akkor virágzó gyümölcsfák. Nagyon nagy izgalommal fogadtuk anyukánkat, aki mindig szeretettel, megértéssel fordult felénk. Nagyon sokat játszottunk együtt. Nem sokkal késôbb benépesült az egész ház. Kilencen nevelkedtünk anyukánk védô szárnyai alatt. Mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Nagyon szerettük a közösen eltöltött ünnepeket. A kapcsolatot a mai napig is tartjuk anyukánkkal, és ha tehetjük, akkor ünnepek alkalmával összejön a család. Már 11 éves koromban elhatároztam, hogy az egészségügyben szeretnék dolgozni, mindig szerettem volna az embereken segíteni. Tanulmányaimat ezen a területen folytattam és folytatom a mai napig is. Kezdetben ápolóként dolgoztam, de már 11 éve mûtôsnôként dolgozom. Nagyon szeretem a munkámat. Úgy érzem, a legnagyobb sikereket ebben értem el. 20 éves voltam, mikor elkezdtem az önálló életemet Szegeden ben férjhez mentem, a lakodalmunk az SOS Gyermekfaluban volt megtartva és ott volt az egész falu apraja-nagya ban született kislányom, Nikolett. Mariann

8 Az az anya, aki felnevel május 7-én érkeztem a faluba öt öcsémmel és a nôvéremmel. Akkor még nem is gondoltam, hogy a falu mennyi mindenben támogat minket. Mindig számíthattam valakire, ha segítségre volt szükségem. Mikor megérkeztünk a faluba, osztályozó vizsgát kellett tennem, mert nem volt elég jegyem. Tanárt fogadtak mellém, és a falu dolgozói is próbáltak segíteni a tanulásban. Hála nekik, sikerült felzárkóznom. Az évek során számos helyre eljuthattam, sok élményt szereztem a családi kirándulások, jutalomtáborok alkalmával is. Általában az emberek mindig a nagyobbra és a jobbra vágynak, nincsenek megelégedve azzal, amit kapnak. Én nagyon sokat kaptam az SOS Gyermekfalutól, és a szeretetet, az odaadást nem lehet semmivel pótolni. Zsüli

9 Valóra válthattam az álmom Úgy érzem, könnyen tudok bánni a gyerekekkel, és ok is hamar elfogadnak engem. Tavaly a gyermekfalu óvódásainak szervezett háromhetes táborban segédkeztem, ami nagyon nagy élményt jelentett nekem. Gyermekkorom elsô 8 éve szokványos módon telt. Szüleim 8 éves koromban elváltak, én édesapámmal maradtam, aki súlyos depressziós lett. 9 éves voltam, amikor édesapám halála után intézetbe kerültem, majd rövidesen a battonyai SOS gyermekfaluban helyeztek el. Félve érkeztünk a faluba testvéremmel, Helénával. Sok gyereket láttunk, akik boldogan ugráltak körbe minket. Vajon mindig ilyenek, vagy csak segíteni akarnak nekünk? Odakísértek minket egy szép nagy házhoz, melyrôl kiderült, itt fogunk élni néhány SOS testvérünkkel együtt. Anyukánk Magdi néni lett, aki nagy szeretettel és türelemmel foglalkozott velünk. Ettôl kezdve teljesen úgy éltünk, mint egy igazi nagycsalád. Mindig nagyon odafigyeltek ránk, segítettek a tanulásban és minden másban is. Az általános iskola után egészségügyi középiskolába mentem. Tanulmányaimat jó eredménnyel végeztem és megtanultam gazdálkodni a pénzzel. Régi álmom vált valóra, mikor felvettek egy pedagógiai fôiskolára, óvodapedagógus szakra. Nagyon szeretem a gyerekeket. Elhatároztam, hogy a jövôben önkéntesként fogom segíteni a gyermekfalu lakóit. Hamarosan szeretnék magam is családot alapítani. Igazi családanya szeretnék lenni, egy meghitt otthont képzelek el, gyermekzsivajjal betöltve. Edina

10 Az SOS falvakban mindig nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy felismerjék és kibontakoztassák a gyerekekben szunnyadó tehetséget. A sportban, a muvészetekben vagy a bármely más téren elért sikerek önbizalmat adnak, és erre igen nagy szükség van a sikeres felnott élethez. Akinek már saját CD-je van! Böbe 1997-ben, hétévesen került a battonyai gyermekfaluba, öt testvérével együtt. Rendkívül aktív, energikus, határozott lány volt már akkor is. Hamarosan kiderült, hogy különleges tehetsége van az énekhez, zenéhez. A népdalok éneklése állt hozzá legközelebb. Szakemberek is felfigyeltek tehetségére, a zeneiskolában furulyázni kezdett, késôbb két testvérével együtt citerázni is megtanult. Böbe nagy szeretettel fordul a kisebb gyermekek felé. Néhány éve a gyermekfalu egy CD-t is készített, melyen Böbe népdalokat ad elô. Böbe egy céltudatos, kitartó fiatal, aki ma már önálló felnôttként éli az életét.

11 Nagyon fontos, hogy az SOS gyermekfalvakban a testvérek együtt nevelkedhetnek fel. A megorzodött, megerosödött testvéri kapcsolatok fontos támaszt jelenthetnek majd a késobbiekben is. Egy kislány, akire mindig lehet számítani Klaudia 2006 márciusában került a battonyai SOS-gyermekfaluba négy testvérével együtt, mert édesanyjuk sajnos már nem volt képes gondoskodni gyermekeirôl. Klaudia, a legidôsebb testvér akkor hatodik osztályos volt. Klaudiát komoly kislányként ismertük meg a gyermekfaluban, aki hamar kitûnt tanulmányi eredményével és kitartásával. A történelmet, az angolt és a spanyol nyelvet kedveli a legjobban a tantárgyak közül. Nevelôanyukájának sokat segít, és nagyon aktív a közösségi életben is, sok eseményen szerepel bemondóként, a gyermekfalu rendezvényein és az iskolában is többször szaval. Vágya, hogy az iskola elvégzése után pszichológus vagy pszichiáter legyen.

12 Szeretetet és biztos alapokat kaptunk Az SOS-anyukám engem 8 gyermek mellé kilencediknek fogadott be nyolc hónapos csecsemôként, mert 3 testvéremet már ô nevelte, és szerette volna, hogy együtt lehessek velük. Emberfeletti feladat ez, én mégis vidámságra és sok nevetésre emlékszem gyermekkoromból. Anyu megadta nekünk, amit csak egy jól mûködô család tud adni, a biztonságot. Egy családként nevelt minket, bár nem voltunk édestestvérek, mi annak tartottuk magunkat és ez mind a mai napig így van. Egy csodás, és bátran mondhatom, hatalmas közösségben nôhettem fel, ahol mindenkit szeretet vett körül. Kedves emlékem, hogy karácsony elôtt rengeteget sütöttünk. A picurkák forgatták porcukorba a hókiflit, kókuszba a golyókat, a nagyobbak sütötték a mézeskalácsot. A nagyok gyúrták, nyújtották a tésztát, mi pedig mindenféle formákkal szaggattuk. Ha megvoltak a sütemények, jött a kedvenc részünk: együtt díszítettük a fát. Órákon keresztül kötöztük a szaloncukrot, és közben rengeteget beszélgettünk. Anyu folyton rólunk mesélt történeteket, amiken jókat nevettünk. Millió történet, millió élmény és rengeteg szokás, amelyet mind magunkban ôrzünk. Otthonról hoztuk ezeket, a gyermekfaluból, ahová a mai napig hazajárunk, most már gyermekeinkkel. Biztos alapokat kaptunk ott, szeretetet és gondoskodást. Rengeteg segítséget ahhoz, hogy felnôve megálljuk a helyünket az életben. Nekem is saját családom van már, és végtelenül jólesik, hogy valahányszor hazamegyek, óriási szeretettel fogadnak engem és kislányomat is. A testvéreim és én mindig hálásak leszünk mindazért a sok jóért, amit otthon, a gyermekfaluban kaptunk. Titanilla

13 Az elsô nap Battonyán A gyermekfalvakban a neveloanyák munkáját képzett és elhivatott munkatársak segítik, akiknek a számára a gyermekek nevelése egész életre szóló feladat. Az elsô munkanapomról két emléket ôrzök magamban. Az egyik egy göndör, szôke kisfiúhoz kapcsolódik, aki az elsôk között köszöntött a kapuban. Fülig érô mosollyal és tágra nyílt, érdeklôdô szemekkel egy végtelennek tûnô kérdéssort intézett felém: ki vagyok, miért vagyok ott, milyen gyors az autóm, van-e gyerekem, mert egyébként neki 3 testvére van. Miután végeztem hivatalos ügyeimmel, úgy döntöttem, meglátogatom a családokat. Mindenhol a szôke kisfiúhoz hasonló mosolygós, érdeklôdô gyermekeket találtam, az utolsó családi házat kivéve. Itt ugyanis felfigyeltem egy zárkózott, csöndes kislányra, aki a mosoly legcsekélyebb jelét sem mutatta felém. Azóta a kisfiúból lankadatlan érdeklôdésû nagyfiú lett, a kislányból pedig egy érettségi elôtt álló fiatal hölgy, aki mára közlékenyebb, nyitottabb lett. Ráadásul már ôt is lehet látni fülig érô mosollyal az arcán. Kiss Gergely pedagógiai munkatárs

14 Hálás vagyok ezért a négy évért Én csupán 4 évet töltöttem a battonyai SOS gyermekfaluban, de ez az idôszak meghatározó volt életem alakulásában. Természetemnél fogva eléggé önfejû vagyok és makacs, de nevelôanyámnak sikerült kezelnie, és megtalálni velem a közös hangot. Sokszor eszembe jutnak a tanácsok, amelyeket Tôle kaptam, és igyekszem megfogadni azokat. A mai napig szeretek hazajárni, és szerencsére várnak is odahaza mindig. Azt elmondhatom, hogy az SOS anyám a lelkét kitette értünk, hálás vagyok azért a sok mindenért, amit megtanultam kezei alatt ebben a 4 évben. Azt tudom, ha egy kis bátorításra, inspirálásra van szükségem, ide nyugodtan jöhetek érte. Zsolt

15 A kétségbeeséstôl az álmokig Testvéreim mellé ötödikként érkeztem egy boldog családba. Két év múlva világra jött kishúgom is. Addigra azonban az életünk gyökeresen megváltozott. Édesapánk elvesztette állását, ezáltal elveszett az önbizalma, az italban találta meg a vigaszt. A családi idill szertefoszlott. Mindennaposak lettek a veszekedések, amik késôbb verekedéssé fajultak, és sokszor nekünk is kijutott belôle. Két idôsebb nôvérem szinte elmenekült otthonról. A bátyám intézetbe került, és nemsokára mi is követtük, mert a körülmények egyre csak romlottak. Egyszer kedves emberek látogattak meg hármunkat és azt mondták, hogy ha szeretnénk, velük élhetünk egy barátságos kis helyen. Mi azonnal igent mondtunk. Amikor megérkeztünk, nem tudtam, hogy mi ez a hely, de elsô látásra megtetszett. Odavoltam a hatalmas játszótérért, a mosolygós gyerekekért, és szinte rohantam be a hatalmas házba, amire azt mondták, hogy ott fogunk élni. Óriási élmény volt! Saját ház, saját szoba, játékok, új ruhák és egy szeretô család. Kiderült, hogy a hely neve: SOS Gyermekfalu. Sohasem volt gondom a tanulással. Néha kicsit eleven voltam, de a jó jegyek kárpótolták az új anyukámat. Az általános iskolában megtanultam szerbül, szabadidômben pedig németórára jártam, középiskolás koromban azután sikeresen le is tettem a német nyelvvizsgát. Leérettségiztem, és repdestem az örömtôl, amikor megtudtam, hogy felvételt nyertem az ország egyik legjobb fôiskolájára, nemzetközi kommunikáció szakra. A fôiskolát sikeresen befejeztem, azóta egy sikeres nagyvállalatnál dolgozom. Egy beteljesületlen álmom van még: szeretnék családot alapítani, két mosolygós gyereknek biztonságos és boldog családi légkört nyújtani, apukával-anyukával. Melinda

16 Új család születik Bátran mondhatom, hogy megérte a sokszor nehéz és küzdelmes idoszak, hiszen mára egy igazi, oszinte családdá forrtunk össze! A gyermekvédelemmel, mint feladattal 1996-ban találkoztam elôször életem során, ekkor kerültem a battonyai SOS gyermekfaluba. Az azóta itt eltöltött évek során rájöttem, hogy a gyermekek ôszinteséget keresnek minden simogatásban, ölelésben, mosolyban, vagy akár a szigorú nézésben februárjának egyik fázós, hideg, havas reggelén indult el életem egy új szakasza. Tele izgalommal, feszültséggel, várakozással a lelkemben ültem be a gyermekfalu autójába, a faluvezetô mellé. Indultunk a leendô gyermekeimért. Torkom összeszorult, hevesen dobogott a szívem, mire a gyermekek elé álltam. A nyitott ajtó megtelt szôke apróságokkal. Mennyi csöppség! Térdre ereszkedtem, hogy akkora legyek, mint ôk, és bemutatkoztunk egymásnak. Nagyra nyitott szemekkel nyújtották kis kezüket, majd sorban mondta mindegyik a nevét. Bátorítóan próbáltam mosolyogni rájuk Azóta eltelt nyolc év. A kis csöppségek megnôttek, és mi azóta is együtt élünk. Manyi SOS nevelôanyuka

17 Egy boldog nap a gyerekekkel Egyik legkedvesebb élményem egy rendezvényhez kapcsolódik. Ami igazán fontos volt ezen a napon, az nem is a mûsorok és a programok sokasága, hanem az, hogy mind a 42 gyermek felhôtlenül jól tudta érezni magát. Sikerült folyamatosan újabbnál újabb, számukra érdekes dolgokat felfedezniük és lefoglalni magukat például gyöngyfûzéssel, kézmûves foglalkozással, próbamotorozással, úszással, énekléssel és tánccal. Én a magam részérôl ezt a napot egy teljes sikernek könyveltem el. A mi munkánkban ritkán adódik olyan alkalom, amikor meg tudunk állni egy pillanatra és élvezhetjük a gyermekek boldogságát. Ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy: igen, ezért csináljuk! Otlenau Lucián pedagógiai munkatárs

18 Új lehetôséget, új életet kaptam itt Középiskolai tanulmányaim alatt a kollégiumban nagyon sok közösségi munkában vettem részt, vers- és prózamondó versenyeken is állandóan elindultam, ennek köszönhetoen számtalan oklevelet bezsebelhettem helyezéseimért. A gyermekfaluban nagy közösség tagja voltam, így nem jelentett gondot nekem, hogy sok ember között érvényesüljek, kibontakozzak. 14 éves koromban kerültem az SOS Gyermekfalu szárnyai alá. Egy új családot, egy új lehetôséget kaptam az SOS Gyermekfalu révén. Kaptam egy nagyon kedves és figyelmes nevelôanyukát, akivel mindent meg tudtam beszélni, bármikor hozzá fordulhattam. Ô mindenben mellettem állt, a jó irány felé terelgette az utam és nagyon sokat hozzá tett a kialakuló személyiségemhez. Budapestre mentem középiskolába, ezt anyukával és a faluvezetôvel közösen döntöttünk el. Minden lépésemet figyelemmel kísérték és helyreraktak, ha nem a helyes út felé indultam. Nagykorúságommal utógondozói ellátásban is részesülhettem, tanulmányaim befejeztéig. Magaménak tudhatok egy érettségi bizonyítványt, és gyermek- és ifjúságvédelmi feleôs bizonyítványt. Álomhivatásom azonban még további tanulást igényelt, és az SOS gyermekfalu ebben is segített, hozzájárult a tanulmányaim finanszírozásához. A falu minden dolgozója és segítôje hozzájárult, hogy megalapozhassam az életem. Köszönöm nekik! Brigitta

19 A kirándulások során szerzett élmények erosítik a gyerekek, a családtagok összetartozásának érzését.

20 Tenni is tudni kell, nemcsak elfogadni Mint minden sportolónak, nekem is nagy vágyam, hogy az Olimpia eszméjéhez én is hozzájárulhassak. Sporteredményeim azt még nem teszik lehetové, hogy versenyzoként vehessek részt az Olimpián, viszont az is hatalmas erot ad a fárasztó edzéseken, hogy tudom, esélyem lehet arra, hogy az Olimpiai lánggal futhassak. Három húgommal együtt június 26-án kerültünk a battonyai SOS-gyermekfaluba. Innen jártam iskolába, itt nôttem fel. Sportos beállítottságú vagyok, különösen atletizálni szeretek. Itt, az SOS-gyermekfaluban szerettem meg a sportot, ezért jelentkeztem Szegedre, sportiskolába, jelenleg is oda járok ben sportegyesületünkkel megyei elsô helyezett lettem távolugrásban, négyszer százas váltófutásban megyei elsô és országos harmadik helyezést értünk el. Jövômet illetôen is sporttal szeretnék foglalkozni, a sportedzôi, testnevelô tanári pálya érdekel. Vágyam, hogy egyszer az Olimpiai lánggal futhassak. Úgy gondolom, hogy ez nem csak nekem jelent hatalmas élményt, hanem ezáltal megmutathatom a többi SOS-gyermekfaluban és más hátrányos helyzetben élô gyermeknek, hogy az önzetlen segítség akkor tudja elérni hatékonyan célját, ha azért meg is küzdünk. Zita

21 A legszeretôbb szívû ember 10 éves voltam, mikor 5 testvéremmel együtt a battonyai SOS Gyermekfaluba kerültem, nevelôanyánk Manyi lett. Róla elôször azt gondoltam, hogy verni fog majd, mint apa. Szerencsére tévedtem. Az elsô idôkben nagyon nehéz volt velünk, nem értettük, mit keresünk itt. Egy ideig makacskodtam, aztán engedtem nevelôanyukám jóindulatú késztetéseinek. Mára elmondhatom, Manyinál szeretôbb szívû emberrel még nem találkoztam. Soha nem tett különbséget köztünk, és a saját gyermekei között, és sikerült egy igazi családdá kovácsolnia bennünket. Nagy örömmel tölt el, hogy mi 6-an testvérek együtt nevelkedhetünk. Mióta itt vagyok, a tanulásban és a sportban is kiemelkedô eredményeket érek el. Most készülök az érettségire és a felvételire. Gyermekkorom óta az a vágyam, hogy katona legyek. Arra a kérdésre, hogy mire emlékszem a legszívesebben, azt válaszolnám, hogy a családi kirándulásokra, a nyári táborokra, a TV miatti bunyózásokra a testvéreimmel. Számomra a gyermekfalu jelenti az otthont. Julianna

22 Kislányunk és kislánya A felnôtt gyerekek is számíthatnak a segítségre! Bézs azaz Erzsébet háromévesen került állami gondoskodásba. A kislányt a battonyai SOS Gyermekfalu fogadta be, ô itt nôtt fel, nálunk. Mindig önálló volt a tanulásban, gyors- és gépírónak készült, majd átköltözött a békéscsabai ifjúsági házba. Az iskola elvégzése után Bézs új célokat tûzött ki maga elé, elkezdett Szegeden tanulni, így ben átkerült az SOS ottani ifjúsági létesítményébe. Itt talált olyan szakmát, amit szívesen elvégzett volna. Több lehetôség közül, végül kéz- és lábápoló, mûkörömépítô szakképesítést szerzett. Volt munkatapasztalata irodai munkában, illetve élt albérletben is, így egyre önállóbbá vált az életvitelét és a háztartás vezetését illetôen. Párkapcsolataira a kiegyensúlyozottság és a stabilitás volt jellemzô. Szakmájában nem sikerült elhelyezkednie, így egy közeli építkezés büféjében dolgozott. Ott ismerkedett meg jelenlegi párjával, akivel együtt élnek. Bézs 24 évesen került ki az SOS rendszerébôl, életének fontosabb eseményeirôl most is tudunk: gyermekük nemsokára egy éves lesz. Kislányukat nagy odafigyeléssel, szeretetben nevelik. Klaudia egyéves korában került a battonyai faluba. Kicsiként szívesen játszott kortársaival, érzelmi életét a kiegyensúlyozottság jellemezte. Szegedre költözését a barátjával való kapcsolat miatt kérte 2001-ben. Gyulán szerzett érettségit 2002-ben. Önállósodása után ban kereste fel újra az SOS-t, és elmondta, Olaszországban dolgozott a barátjával, visszatérése után azonban a fizetésébôl nem tudta fenntartani magát. Újra utógondozottunk lett, és a külsô férôhelyen lakott barátjával. Érettségijének eredményével arra készültünk, hogy felvételizzen fôiskolára, ám erre már nem került sor, mivel Klaudia megtudta, hogy babát vár. Házasságot kötött barátjával és megszülte elsô gyermeküket, akit példamutatóan, nagy gondoskodással nevel. Idôközben sikerült lakást vásárolni számára megtakarított vagyona, otthonteremtési támogatása, valamint pályázati pénzek felhasználásával. Azóta már világra hozta második gyermekét is!

23 A szépen elvégzett munka büszkeség Gabi egyévesen került csecsemôotthonba, majd nem sokkal utána két testvérével együtt a battonyai gyermekfaluba. A testvérek együtt nevelkedtek és összetartottak, szoros kapcsolatuk a mai napig megmaradt. Gabi a helyi gimnáziumban kezdett el tanulni, majd a 10. osztály elvégzése után Szegedre költözött, ahol testvérével, Misivel nevelkedett együtt. Gábor terveiben elôször a hegesztés szerepelt, de végül gipszkartonozónak iratkozott be. Az elméletet nem szívlelte túlságosan, a gyakorlatokon viszont mindent beleadva teljesített. Szeret dolgozni, igénye van arra, hogy szép munkát adjon ki a keze közül. Iskolája rengeteg gyakorlati lehetôséget biztosít számára, ahol tovább növelheti tapasztalatát. Igen sok szegedi és Szeged környéki építkezésen dolgozott már, büszkén beszél ezekrôl egy-egy átdolgozott nap után. Az SOS-bôl való majdani kiválás elôtt lakásvásárlási tervei vannak, s ebben természetesen minden módon támogatjuk ôt.

24 Egy jó szakma megalapozza a jövôt Misi háromévesen került Battonyára két testvérével együtt. Kiskorától kezdve együttmûködô, alkalmazkodó, jóindulatú volt, és könnyen teremtett kapcsolatot. Testvéreivel jól kijön, ragaszkodik hozzájuk. Általános iskolában jó tanuló volt, ezután azonban eltartott egy ideig, míg rátalált az igazán neki való pályára. Járt gimnáziumba, majd évekig cukrásznak tanult, végül pedig rájött, hogy a legjobban a víz- kazánszerelô szakma érdekli. Ez remek döntésnek bizonyult, és Misi három év tanulás után letette a szükséges vizsgákat. Gyakorlati teljesítménye már az iskolában is osztálytársai fölé emelte. Tapasztalatai, a munkához való hozzáállása révén kortársai között vezetô szerepet töltött be, támogatólag, segítôkészen állt a többiekhez, segítette új társai beilleszkedését. 21 éves kora elôtt távozott tôlünk, mivel már nem tanult tovább. Szerencsére eddigre már szerzett munkahelyet, és vagyonából sikerült egy felújított panellakást vásárolni számára. Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is megállja majd helyét az életben.

25 A húsvét minden gyermekfaluban várva várt ünnep. A gyerekek felelevenítik a vidám népszokásokat, s nagy élmény a sütemények közös elkészítése és persze megevése is.

26 A kiegyensúlyozott felnôttkor felé Norbi szinte az utolsó pillanatban került kicsi testvéreivel nyugodt, békés körülmények közé. Kezdetben tanulási nehézséggel küzdött, de stabilitását a gyermekfaluba érkezésével fokozatosan visszanyerte. Egyre kevesebb volt benne a harag az ôt körülvevô világ felé. A Szegedi Ifjúsági Házba úgy érkezett meg, hogy szakértôi vélemény alapján felmentése volt matematikából, azonban a szakiskolában már közepesre teljesített ebbôl a tárgyból is. Házunk elvárásainak lehetôségei szerint megfelel, büszke rá, ha igyekezetét észrevesszük, megdicsérjük. Igényes külsejére, fiatalos, sportos holmikat vásárol magának. Egyedül jár fodrászhoz, ad magára. Jó szándék vezérli kapcsolatait, a felnôttekkel együttmûködô, keresi társaságukat. Hálás minden szóért, cselekedetért, amiben segítô szándékot érez. Vannak körülötte hasonló korú fiatalok, példát lát tôlük, tudja, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak. Alternatívát tudunk mutatni neki az igényes életre, ahol tisztaság van körülötte, és saját munkája által részese lehet az otthonteremtésnek. Felnôttek veszik körül, akikre számíthat, és fiatal társak, akik elfogadják.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem Már is december Rájöttem, mint fösvénynek, úgy kell öriznem a pillanatokat, az órákat Szabó Magda Hihetetlen gyorsasággal repül itt az idő. A napokban azon kaptam magam, hogy már a harmadik havi zsebpénzem

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznúsági jelentés az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó legfontosabb információt tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező elemeket (költségvetési támogatás felhasználása,

Részletesebben

Mit jelent nevelőszülőnek lenni?

Mit jelent nevelőszülőnek lenni? Mit jelent nevelőszülőnek lenni? AZ ALAPÍTVÁNY ELÉRHETŐSÉGE 1094 Angyal utca 1-3. Telefon: 061 301 31 60 Fax: 061 325 94 09 www.sos.hu www.gyereksorsok.hu FELELŐS KIADÓ: Gosztonyi Gábor FELELŐS SZERKESZTŐ:

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

SZERETŐ OTTHON MINDEN GYERMEKNEK

SZERETŐ OTTHON MINDEN GYERMEKNEK SZERETŐ OTTHON MINDEN GYERMEKNEK Miért költözik az SOS Gyermekfalu Battonyáról Orosházára? Háttéranyag a sajtó képviselőinek, sajtótájékoztató 2014. június 26., Orosháza MIÉRT tesszük, amit teszünk...

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető Iskolába hívogató C o n s t a n t i n u m K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m, S z a k k ö z é p i s k o l a, K o l l é g i u m M ó r a F e r e n c Á l t a l á

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján MINTA ANNA RÉSZÉRE BEVEZETÉS A Talenti Group olyan munka- és szervezetpszichológusok, illetve tanácsadó szakpszichológusok alkotta csoport,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Földes Katalin - Ankara

Földes Katalin - Ankara HALLGATÓI BESZÁMOLÓ Földes Katalin - Ankara Az Erasmus ösztöndíjjal 9 hónapot töltöttem Ankarában az Ankarai Egyetem, Állatorvosi Karának Virológiai Intézetében illetve az Ankarai Egyetem Biotechnológiai

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Jövet-menet pénzügyek. a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával

Jövet-menet pénzügyek. a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával Jövet-menet pénzügyek a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával Jövet menet pénzügyek címmel indult egy komplex projekt Szegeden, amely a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztését tűzte ki céljául,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK ISKOLÁN KÍVÜL ÉS BELÜL

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK ISKOLÁN KÍVÜL ÉS BELÜL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK ISKOLÁN KÍVÜL ÉS BELÜL SZIMPÓZIUM ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2014. NOVEMBER

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben