VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Adószám : Képviseletében eljáró személy neve : Bordács Csaba mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a(z) : VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Cg. : Adószám : mint vállalkozó, (továbbiakban : Vállalkozó) között, az alulírott helyen és időpontban Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (447/2011)" tárgyában, a következő feltételekkel.

2 1. A szerződés tárgya Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás teljesítése budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra, budapesti és vidéki indulással, a Megrendelő eseti megrendelései alapján. 2. A szerződés időtartama A jelen szerződés a tárgyban korábban kötött szerződés keretösszegének kimerülésétől legkésőbb azonban január 1-jétől számítottan 24 hónapig hatályos. 3. A teljesítés módja 3.1. Megrendelő az egyes konkrét személyszállítási feladatokat (úti cél, útvonal, megállások tervezett helye, időtartama) az eseti megrendelésekben határozza meg Az eseti megrendelést a jelen szerződés 3. számú mellékletének kitöltésével, a telefax számra, legkésőbb az indulást megelőző 3 munkanappal kell leadni. A szolgáltatást az eseti megrendelésben meghatározott időponttól kezdődően, illetve az abban meghatározott időtartam alatt kell teljesíteni Vállalkozó köteles az eseti megrendelés megküldését követő munkanapig a megrendelést visszaigazolni a megrendelésben meghatározott útvonalra elkészített díjkalkuláció +36-1/ telefax számra történő megküldésével 3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott időpontra és időtartamra, Budapest, Magyarország és a külföldi államok területére a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt autóbuszok közül a Megrendelő által megrendelt számú, a megrendelésben meghatározott ülőhelyes autóbuszt kiállítani és a személyszállítási szolgáltatást a jelen szerződésben és az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás teljesítése során kizárólag kifogástalan műszaki és esztétikai állapotú, a műszaki, a környezetvédelmi, a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő, tiszta, autóbuszos személyszállítási engedéllyel (külföldi célállomás esetén közösségi engedéllyel) rendelkező autóbuszok kerüljenek kiállításra Vállalkozó köteles az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, kulturált megjelenésű : formaruhát (legalább ing, öltöny, nyakkendő, sapka viselése nem megengedett) viselő, a megjelölt úti célnak megfelelő helyismerettel (külföldi út esetén nyelvismerettel is) rendelkező, gépkocsivezetőt biztosítani Budapesti indulás esetén Vállalkozó köteles Budapest közigazgatási határán belüli területről kiállítani a buszt Vidéki helyszínről történő indulás esetén Vállalkozó köteles a személyszállítási szolgáltatás megszervezésére. A teljesítésben résztvevő buszvezetőkre és autóbuszokra ugyanazon feltételeket kell alkalmazni, mint a Budapestről történő indulás esetén Vidéki helyszínről történő indulás esetén Vállalkozó a legalacsonyabb szolgáltatási díj meghatározása érdekében köteles három ajánlatot beszerezni és azok másolatát a díjkalkulációval együtt Megrendelő rendelkezésére bocsátani Vidéki helyszínen történő indulás esetén Vállalkozó kizárólag a szolgáltatás alvállalkozói díját számíthatja fel, Vállalkozó az utazásszervezési szolgáltatást ingyenesen teljesíti. A!

3 3.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű(vek) útközben történő meghibásodása esetén haladéktalanul saját költségére gondoskodik megfelelő helyettesítő gépjármű(vek)ről, illetve az utasok továbbszállításáról Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során eleget tesz a 41/2004. (IV.7) GKM rendeletben és egyéb, a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére vonatkozó hatályos j ogszabályokban foglaltaknak Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesesítésében kizárólag olyan személy vesz részt, akit az Ajánlattevő a foglalkoztatásra vonatkozó hatályos munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási és egyéb jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő módon foglalkoztat, illetve akivel kapcsolatosan Ajánlattevő valamennyi kapcsolódó bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségének megfelelően és igazolhatóan eleget tett, vagy akivel polgári jogi jogviszonyban áll. 4. Vállalkozási díj 4.1. A jelen szerződés alapján történő kifizetések ellenértéke nem haladhatja meg a nettó Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó forint összeget Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározottak szerint megrendelt szolgáltatás teljesítéséért a jelen Szerződés 2. számú mellékletében előírt díjtételek alkalmazásával meghatározott vállalkozási díjra jogosult A jelen szerződésen alapuló eseti megrendelés vállalkozási díjának számítása alternatív díjszámítással történik. Az autóbuszok által a kiállási helytől az érkezési helyig megtett kilométer-teljesítmény és a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott kilométer díjtétel szorzata, vagy az autóbuszok igénybevételének (kiállási idő és érkezési hely között eltelt idő) és az óradíjtételének szorzata, valamint a ki- és beállási átalánydíj összege, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz. Az alternatív díjszámítás alapján a Vállalkozó szempontjából kedvezőbb díj kerül számításra A legcsekélyebb fuvardíj felszámítására akkor kerül sor, ha az autóbusz igénybevételére megállapított óradíj vagy kilométerdíj alacsonyabb, mint a megrendelt típusú autóbuszhoz kötött óradíjtétel négyszerese Amennyiben a megrendelt autóbuszt 1 napon belül több alkalommal kell kiállítani, azonos személyekből álló zártkörű csoport szállítása érdekében, úgy a legcsekélyebb díjat a napi szállítási feladat befejezésekor kell megállapítani Vállalkozó az eseti megrendelés ellenértékeként megállapított vállalkozási díjról a 3.3. pont szerinti Visszaigazolásban tájékoztatja a Megrendelőt Vállalkozó a díjtáblázatban meghatározott díjalton felül egyéb díj felszámítására nem jogosult Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott díjak december 31-ig semmilyen jogcímen nem emelhetők. Ezt követően az emelésére a szerződés időtartama alatt egy alkalommal, január 01-jei hatállyal, a felek kölcsönös megállapodásával kerülhet sor, amelynek mértéke legfeljebb a KSH által a évre megállapított fogyasztói árindex mértéltének megfelelő lehet Megrendelő vállalja, hogy az utazással járó parkolási költséget, az autópályák használati díját, a komp költséget és az alagút, híd használati díját számla ellenében megtéríti Vállalkozó részére Külföldi út esetén Vállalkozó a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott napidíjra jogosult. Többnapos vidéki és külföldi utak esetén a gépjárművezető(k) szállását és ellátását Megrendelő biztosítja.

4 5. Fizetési feltételek 5.1. Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésének igazolását követően jogosult a számla benyújtására. A teljesítés igazolása a menetlevelek, illetve a menetlevelek adatai alapján a Vállalkozó által készített összesítő Megrendelő képviselője által történő ellenjegyzésével történik A számlában a évi C. törvény 3. (4) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelelően elkülönítve, közvetített szolgáltatásként kell feltüntetni azon szolgáltatások ellenértékét, amelyek alvállalkozók bevonásával történt Megrendelő a Kbt ában és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. - 36/B. -aiban foglaltak alkalmazásával a következők szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni :* a) A Vállalkozóként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból ; b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat ; c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg ; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozófalak ; e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja ; a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelőként szerződő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak] ; g) a Vállalkozóként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítették ; (Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdését a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak a g) pont szerinti Vállalkozói számlára lehet alkalmazni.) h) ha Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg fl pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az altkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg J) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal Ez a pont a szerződésben aszerint kerül megfogalmazásra, hogy az eljárás nyertese közös ajánlattevőként vett-e részt az eljárásban vagy nem.

5 igazolja, Hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére Megrendelő a Kbt a (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez (5. számú melléklet) Amennyiben Vállalkozó beszedési megbízást nyújt be a Kbt a (6) bekezdésébe ütköző módon, illetve a Vállalkozó által benyújtott beszedési megbízás alapján a Szerződés - különösen vállalkozási díjra, fizetési feltételekre, számlázásra vonatkozó - szabályait sértő módon pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Vállalkozó a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt a (6) bekezdését, illetve a szerződés szabályait sértő módon - kifizetett összeg kétszeresét köteles visszafizetni Megrendelő részére a Megrendelő erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon belül Megrendelő Vállalkozó felé kifizetési kötelezettségeit a Vállalkozó CIB Bank Zrt. által vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti. 5.7.A számlákon a következők szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. -ában foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra A Kbt árak alkalmazásához szükséges nyilatkozatminták a szerződés 4. számú mellékleteit képezik. 6. Szolgáltatás lemondása 6.1. A megrendelt és visszaigazolt fiivarfeladatot kizárólag írásban lehet lemondani A fuvar Megrendelő által történő költségmentes lemondásának ideje az indulás időpontjához viszonyítva 24 óra A szolgáltatás lemondásának költsége a megrendelt szolgáltatás várható viteldíjának alapulvételével történik, annak %-os mértéke 5 % Vállalkozó a megrendelt szolgáltatás lemondása miatt a 6.3 pontban meghatározott díjon felül egyéb követeléssel nem élhet a Megrendelővel szemben. 7. Szerződésszegés 7.1. Amennyiben a Vállalkozó az autóbuszt az eseti megrendelésben meghatározott időpontnál későbbi időpontban állítja ki, úgy Megrendelő autóbuszonként Ft /alkalom összegű késedelmi kötbérre jogosult Amennyiben Vállalkozó a kért egy vagy több járművet az indulás tervezett időpontját követő 30 percen belül nem állítja ki, meghiúsulási kötbér címén köteles megfizetni a vállalt fuvar 3.3. pont szerinti visszaigazolásában feltüntetett ÁFA nélküli vállalkozási díj 50%-át, továbbá számla alapján köteles megtéríteni az általa vállalt fuvardíj és a Megrendelővel szerződéses kapcsolatban nem álló szállító által megállapított fuvardíj különbözetét A kötbér összege a benyújtott számla, illetve a számlák összegéből visszatartható. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, melyek a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik.

6 7.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljesítése során, valamint a teljesítés elmaradása miatt keletkezett valamennyi - kötbér összegét meghaladó - igazolt kár megtérítésére. 8. Szerződés felmondása, módosítása 8.1. Jelen szerződés kizárólag valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén mondható fel, a szerződés aláírására jogosult személy által, írásban, a felmondási ok megjelölésével, azonnali hatállyal Súlyos szerződésszegésnek minősül : a kiállás 30 percet elérő, vagy meghaladó késedelme két alkalommal, nem a megrendelésben meghatározott, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett férőhelyes autóbusz kiállítása, /ide nem értve a nagyobb férőhelyes busz rendelkezésre bocsátását a megrendelésben meghatározott autóbusz díjtételének alkalmazásával/ a szerződésben meghatározott követelményeknek nem megfelelő gépkocsivezető küldése illetve gépjármű kiállítása, az autóbusz meghibásodása esetén a mentesítő jármű haladéktalan küldésének elmulasztása, valamely megrendelt utazásnak a Vállalkozó érdekkörében bekövetkezett okból történő meghiúsulása, a Megrendelőt a 7. pontban foglaltak alapján megillető esetleges kötbér vagy a Vállalkozót a 6.3 pont alapján megillető lemondási dí_j 30 napon történő megfizetésének elmulasztása, a szerződésszerűen megállapított vállalkozási díj szabályszerűen kiállított számla alapján a jelen Szerződés 5. pontjában meghatározottak szerinti kifizetésének elmulasztása Megrendelő által A jelen szerződés megszűnik, ha a 4.1. pontban meghatározott keretösszegre tekintettel a jelen szerződés alapján további kifizetés nem teljesíthető A jelen szerződés módosítása kizárólag a évi CXXIX. törvény ban meghatározott feltételek fennállása esetén, mindkét fél egyetértésével, a szerződés aláírására jogosult személyek által cégszerű aláírással történhet. A szerződés módosításáról tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjában. 9. Kapcsolattartás 9.1. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából egymással együttműködnek A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében kapcsolattartó személyként jelölik meg Megrendelő részéről : Molnár Csaba tel : , fax : , Vállalkozó részéről : Darányi László tel : , fax : , Hebők István tel : , fax : , e -mail

7 9.4. A felek megnevezett képviselői jogosultalt és kötelesek minden olyan intézkedés, és nyilatkozat megtételére, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, annak tartalmával nem ellentétes, és nem jelenti annak módosítását, kiegészítcsét. lo.titoktartálsi kötelezettség Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően figyelmeztetni. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 11. Egyéb rendelkezések Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és hibáktól mentes teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező szolgáltatásra referenciaként hivatkozzon. Hibás, késedelmes teljesítés esetén e körülményt a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolásban feltünteti A jelen szerződés teljesítéséről az aláírásának fordulónapján és a szerződés teljesítésekor hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában A jelen szerződés teljesítéséről a Kbt ában foglaltak szerint hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában A szerződést a Kbt (1)-(2) bekezdéseiben foglaltalt értelmében a közbeszerzési eljárás nyerteseként szerződő fél köteles teljesíteni, és a szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben alvállalkozó nem vesz részt, pénzügyi, műszabi erőforrás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. Vállalkozó a közbeszerzés tárgyának következő része(i) teljesítéséhez vehet igénybe a közbeszerzés értékének 1 0%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót : II. kategóriás buszokkal történő teljesítés Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna el Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt más szerződéses partnerrel szemben a jelen szerződésben meghatározottnál kedvezőbb díjtételeket vállal, azokat a Megrendelővel szemben is alkalmazza A Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek. Amennyiben e közvetlen tárgyalások a megkezdésüket követő 15. munkanapig nem vezetnek eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitát illetően a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. rendelkezései az irányadóak Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, öt eredeti példányban írják alá, amelyből három példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg.

8 11. szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek : 1. sz. melléklet : Gépjárműpark 2. sz. melléklet : Díjtáblázat 3. sz. melléklet : Megrendelőlap 4. sz. melléklet : Tájékoztató alvállalkozó részére történő pénzügyi teljesítésről 5. sz. melléklet : Felhatalmazó levél Budapest, november 02. Bordács Csaba Darányi László Kameniczky Ákos gazdasági igazgató Vállalkozási Szolgáltatástetvezési Iroda Vezető Iroda Vezető Országgyűlés Hivatala VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZ(Ő)I S

VÁLLALKOZÁSI SZERZ(Ő)I S VÁLLALKOZÁSI SZERZ(Ő)I S amely létrejött egyrészről az Országgyűlés hivatala 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a Protokoll

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben