A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató"

Átírás

1 A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli Krisztina, Dalos Péter TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft

2 Projekt háttér KÖZOP Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak előkészítése - Kiegészítő tanulmányok keretében Jelen tanulmány kidolgozásában közreműködő cégek: GEOREL Bt. GEOMARKT K.. Happy Bike K.. Terra Studio K.. Az útmutató készítése során folyamatos egyeztetés, konzultáció: A többi döntés- előkészítő tanulmány készítőjével, OperaJv Programok tervezőivel, Civil szakmai szereplőkkel

3

4 Horizontális útmutató készítésének céljai A kerékpározás tématerületét érintően minél hamarabb; minél hatékonyabban; minél eredményesebben és a korábbiaknál szélesebb körben indulhasson meg a támogatási források lehívása. Cél: a kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseken túl, az integrált szemlélet érvényesítésével: a kerékpárosbarát szemlélet, ill. kerékpáros projektelemek olyan projektekbe is beépüljenek, ahol a fejlesztés fő célja nem kerékpározásra irányul.

5 Horizontális útmutató készítésének céljai OperaWv cél: Komplex és strukturált megközelítésmód révén minden kerékpározás szempontjából releváns támogatási forma, minden releváns dokumentumában Kiírásokban; Útmutatókban Adatlapokon Speciális tervezési segédletekben megjelenhessenek a kerékpáros szempontok!

6 Horizontális útmutató készítésének lépései I. HELYZETELEMZÉS, HELYZETFELTÁRÁS támogatási időszak tapasztalatainak széleskörű feltárása támogatási intézményrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, következtetések a támogatási időszak kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseinek értékelése alkalmazo` eljárásrendek (projekt előkészítés, kiválasztás, projekt megvalósítás és fenntartás) tapasztalatai, értékelése Nemzetközi jó példák, gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása támogatási rendszer á`ekintése kerékpározás szempontjából II. JAVASLATI FÁZIS Útmutató kidolgozása Egyeztetésre, együ`működésre vonatkozó javaslatok megfogalmazása Szabályozási lehetőségek vizsgálata

7 Kidolgozás nehézségei, korlátozó tényezők Az OperaJv Programok kidolgozása még folyamatban, Kormány és EU általi elfogadása közeljövőben várható támogatási időszakra vonatkozó eljárásrendek még nem állnak rendelkezésre Csak általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg Eljárásrendre vonatkozó hazai szabályozás még nem ismert A jelenleg hatályos hazai szabályozás még a programozási időszakra szól A horizontális útmutató tartalmát jelentősen befolyásoló döntés- előkészítő tanulmányok párhuzamosan készülnek

8 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak intézményrendszere: (korábbi prezentációban ismertetve) több ágazatnál megjelenő, több forrásból támogato` fejlesztések különböző intézmények kezelésében önkormányzaf fejlesztések sokszor szakmai szempontok, szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül kerékpárforgalmi létesítményeknek nincs gazdája kerékpáros turizmus intézményi feladatai stratégiai szinten igen, gyakorlatban kevésbé hangsúlyosan szabadidős célú kerékpározás volumenében egyre jelentősebb, intézményi szinten gazdátlan terület

9 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak kerékpározást szolgáló fejlesztéseinek tapasztalatai: (korábbi prezentációban ismertetve) Finanszírozási há`ér : ROP- ok, KözOP, KEOP, ETE, Útpénztár 50 mrd Ft kifejeze`en kerékpározás fejlesztését célzó projekt + elődlegesen nem kerékpározást célzó projektek Projektek 2/3- át önkormányzatok / önkormányzaf társulások Nem önkormányzaf fejlesztések esetén kifejeze`en magas arány: kerékpártámaszok kihelyezése Terülef megoszlást tekintve Bp. élen jár Támogato` projektek eredményeként több mint 1900 km kerékpárforgalmi létesítmény

10 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak eljárásrendjéhez kapcsolódó tapasztalatok: Kerékpáros fejlesztéseket célzó projektek tervdokumentumai sokszor nem voltak megalapozo`ak A fejlesztések rendszer szintű megalapozása sokszor hiányzo` Tervbírálaf bizo`ság alacsony szerepkörrel Hiányosságok kezelése sokszor TSZ kötési fázisban MK Zrt- vel való együ`működés nehézségei Natura 2000 területeket érintő építési flalom problémái Korábbi időszak elején: kerékpározás fejlesztéspolifkájának kiforratlansága

11

12 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok A kerékpározás horizontális integrációját segítő eszközök külföldi gyakorlatban: Szemlélecormálás, oktatás szakemberek részére: kommunikációs tevékenység, kampány, konferencia, tréningek, tájékoztató kiadványok stb. Fejlesztéspolidkai eszközök: A kerékpározás integrálásának elősegítése közponflag támogato` projektek esetén. Szabályozás: A kerékpározás integrációja kapcsán a kötelező szabályozás (jogszabályok) és a különféle műszaki előírások, ajánlások. Német, brit, belga, osztrák, cseh és svájci jó példák vizsgálata

13 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok - Konklúziók Integrált szemlélet eddig nem igazán érvényesült a tervezés és a megvalósítás során Kerékpározáshoz kapcsolódóan egyetlen országban sincs ánogó, kötelezően alkalmazandó horizontális útmutató A legtöbb ország irányelvekkel dolgozik, kötelező előírások helye` Egy- egy területre ismere`erjesztő, szabványszerű előírások készültek Érvényre ju`atás leginkább meggyőzéssel Centralizált országok esetén fejlesztések ezen megközelítés révén jól irányíthatók! Magyarország élen járhat!

14

15 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások A kidolgozás ala` álló OperaJv Programok legaktuálisabb verzióinak á`anulmányozása (lehetőség szerint 4.0 verziók) OperaJv programok teljeskörű és részletes vizsgálata Prioritásokhoz beruházási és speciális célokhoz intézkedésekhez való kerékpáros kapcsolódási lehetőségek alapos feltárása Kapcsolódási lehetőségek azonosítása három kategória mentén: 1. kategória: Konkrétan kerékpározásra fókuszáló fejlesztések, ahol a kerékpározás, mint konkrét fejlesztési eszköz jelenik meg 2. kategória: Az intézkedésekhez kapcsolódó fejlesztésekben közvetve, de akár önálló projektelemként jelenhetnek meg kerékpáros elemek 3. kategória: Az intézkedés céljait szolgáló fejlesztéseknél, a kerékpáros kapcsolódás nevesít nem jelenik meg, de azok kapcsán a kerékpárosbarát szemlélet érvényesíthető

16 Három kategória

17 1. kategória Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés: Ahol a kiírás címében, illetve deklarált céljai és támogatható tevékenységei közö` a kerékpározás fejlesztése kiemelten szerepel. A kiírásnak megfelelő projekt tartalmában fő elemként jelennek meg a kerékpározást célzó fejlesztési és / vagy menedzsment Jpusú eszközök, mindezek melle` a projekt egészét is kerékpárosbarát szemléle`el készífk elő és valósítják meg.

18 2. kategória Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel: Azon fejlesztések, amelyek nem kifejeze`en kerékpározást célzó fejlesztésre vonatkozó kiírás, illetve nem többségében kerékpáros projektelemeket tartalmazó projekt részeként kerülhetnek megvalósításra. A kiegészítő jellegű kerékpáros projektelemek nevesíte`en elszámolható költségek.

19 3. kategória Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés: Azon fejlesztések, amelyekben kerékpáros(barát) szempont(rendszer) definiálható, így a fejlesztés megvalósítása során megjeleníthető a kerékpárosbarát szemlélet. Ahol sem a fejlesztések címében, sem azok leírásában nincs nevesítve semmilyen konkrét kapcsolódás a kerékpározáshoz, de az intézkedés leírása alapján mégis megjelentethető a kerékpárosbarát szemlélet a kiírásokban A kiírásokat olyan módon kell megfogalmazni, hogy a környezettudatosság bemutatása mellett fogalmazza meg azt is, hogy a kerékpározás fejlesztése hogyan illeszkedik a kiírás tematikájába. Továbbá mutassa be azt, hogy a kerékpározás, ill. a kerékpár, mint eszköz közösségfejlesztési erejével, identitásnövelési hatásával, alacsony küszöbű jellegével stb. hogyan alkalmazható a kiírás céljainak elérése érdekében.

20 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: TOP (ERFA és ESZA) egyaránt Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztési elemek minden prioritástengelyben TOP 1. Térségi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatási helyzet javítása (2. kategória) Önálló kerékpárforgalmi infrastruktúrafejlesztés nem, de lehet kerékpáros projektelem TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése (2. kategória) Barnamezős fejlesztések, városrehabilitációs projektek részeként kerékpárforgalmi létesítmények, közlekedési hálózat kerékpárosbarát fejlesztése, szemlélenormáló akciók, turiszfkai szolgáltatások fejl. TOP 3. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés intézkedés keretében (1. ; 2 kategória) Elsősorban infrastrukturális beavatkozások, intermodalitás hangsúlyos! TOP 4 Társadalmi befogadás erősítése (2; 3 kategória) Közösségi célú létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárforgalmi létesítmény; szociális célú városrehabilitációs projektek részeként (so. programok is!) TOP 5. CLLD (2; 3 kategória) Pl: közösségi területek fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros infra; helyi turizmusfejlesztéshez kapcsolódó kerékpáros rendezvények; TOP 6 társadalmi befogadás, foglalkoztatás- ösztönzés

21 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: VEKOP: (ERFA és ESZA) Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztések elsősorban a 3. és 4. prioritástengelyben VEKOP 1: Vállalkozás, foglalkoztatás- ösztönzés, tudásgazdaság lásd TOP 1. VEKOP 3. (2; 3 kategória) Infrastrukturális fejlesztések; KENYI, kerékpárkölcsönző hálózat; kerékpártárolók forgalmas csomópontok VEKOP 4. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés (2; 3 kategória) közösségi-, vagy lakóépületek felújításához, közterek fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpáros létesítmények kialakítása. VEKOP 5. Társadalmi együ`működés, humán erőforrás fejl. (2; 3 kategória) oktatási- képzési programok közö` kerékpározást népszerűsítő, szemlélenormáló programok

22 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: GINOP: ERFA (ESZA) GINOP 1. a vállalkozások (elsősorban kkv- k) versenyképességének fokozása, telephely, és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések (kerékpárgyártók, munkahelyek kerékpárosbará`á tétele) GINOP 4. Kerékpáros turizmus (1; 2; 3 kategóriájú fejlesztések) Kerékpáros útvonal- hálózatok fejlesztésének egyik legfőbb forrása! (Elsősorban EuroVelo) Hátrány: jelentős verseny várható a többi turizmus szegmenssel GINOP 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejl. a többi prioritástengely (elő)finanszírozásának megsegítésére irányuló intézkedések, ösztönzők beépítésével lehet kerékpáros kapcsolódás

23 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: IKOP (KA) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése az intézkedések közö` alig; legerősebb kerékpáros kapcsolódás intermodalitás fejlesztése révén IKOP 3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúd elérhetőség, és energia- hatékonyság javítása (2. ; 3 kategória) Kerékpáros intermodalitás fejlesztése (elsősorban nagyprojektek részeként) kerékpárszállítás; kerékpárparkolás, kerékpártárolás, megállóhelyek megközelíthetősége, stb. Közlekedésbiztonság javítása révén szemlélenormálás, balesef gócpontok, vasúf átjárók, csomópontok kerékpárosbarát fejlesztése IKOP 1. és 2. prioritás: közúd, vasúd, vízi TEN- T fejlesztésekhez kapcsolódó fejl. (2. kategória)

24 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Egyéb releváns forráslehetőségek: Nincs nevesítve kerékpáros fejlesztés az OP intézkedések közö`, de lehet komoly szerepe: VP (EMVA források) Kapcsolódás: VP 4. : erdők közjóléd funkciójának turiszdkai potenciáljának erősítése VP 2: erdők feltártsága, erdészei utak fejlesztése Kerékpáros útvonalak jelentős része erdészei, mg- i úton halad kialakítás, karbantartás kerékpárosbarát szemléle`el Egyéb intézkedések kapcsán is megjelenhet a kerékpárosbarát szemlélet (pl: természef látnivalók környezetbarát megközelíthetősége, gazdák szemlélenormálása, stb..) MAHOP (EMVA források) a természetközeli vízi kultúrák kialakítása kapcsán - kerékpárosbarát szemléletmód; a horgászok és természetbarátok kerékpárral való közlekedésének segítése; a tavak kerékpáros útvonal- hálózatokhoz való kapcsolódásának biztosítása,

25 Horizontális útmutató kidolgozása Kidolgozás során különösen figyelembe veq szempontok: támogatási időszak intézményi, eljárásrendi és konkrét projektekhez kapcsolódó tapasztalatai, levonható következtetései beépüljenek Kerékpáros fejlesztésekhez kapcsolódóan néhány speciális tématerületre kidolgozo` segédlet, útmutató releváns javaslatai, elvárásai a horizontális útmutatóba beépüljenek A fejlesztéseket érintő műszaki Jpusú előírások, rendelkezések tekintetében további hasznos javaslatok, tervezés és megvalósítás során figyelembe veendő szempontok kerüljenek megfogalmazásra támogatási időszak OperaJv Programjai alapján feltárt kerékpáros kapcsolódási lehetőségek, azok alapján felmerülő potenciális fejlesztés Jpusokhoz releváns megállapítások szülessenek Párhuzamosan készülő döntés- előkészítő tanulmányok horizontális útmutató szempontjából releváns eredményei beépítésre kerüljenek

26 Horizontális útmutató Általános javaslatok Javaslatok jelen fázisban kerékpáros szakmai, tartalmi javaslatok, eljárásrendi illesztések későbbi fázisban végezhetők el! Általános javaslatok: Valamennyi OP tervezési, projekt tervezési, végrehajtási szakaszában figyelembe kell venni! Útmutatókra, segédletekre vonatkozó javaslatok Kerékpárosbarát településtervezéshez kapcsolódó javaslatok Különböző Jpusú kerékpárforgalmi létesítmények építése és fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Intermodalitás fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Forgalomvonzó létesítmények kialakítása, fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros turiszfkai projektek tervezéséhez kapcsolódó szempontok Kerékpáros szemlélenormálást és kerékpározás népszerűsítését célzó kampányok, rendezvények előkészítése és megvalósítása során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladataihoz kapcsolódó plusz szempontok

27 Horizontális útmutató - Általános javaslatok Kifejeze`en nem támogatható fejlesztésjpusok pl.: Nagy területű közúf csomópontok, nagy rádiuszú körforgalmak Országos közutak egy szempontú fejlesztése (kerékpáros szempontok figyelembe vétele nélkül) Gépjárműparkolás fejlesztése (kerékpárparkolás és tárolás figyelembe vétele nélkül) Gépjárműforgalmat előnyben részesítő forgalomszervezési fejlesztések Szemlélenormáló tevékenységek keretében az egyéni gépjármű közlekedés népszerűsítése, félelemkeltő kampányok a kerékpározás vélt és valós veszélyeinek hangsúlyozása Kerékpáros szemlélenormálás köntösébe bújtato` egyéb tevékenységek (pl.: ne szemlélenormálásra szánt forrásból újítsunk meg vizesblokkot, ne abból létesítsünk kerékpártámaszokat!) Kerékpáros fejlesztések megalapozo`an és valóban kerékpáros fejlesztési céllal valósuljanak meg. (pl.: ne járdaépítés, csatornázás stb legyen a mögö`es cél)

28

29 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Javaslatok az OperaWv Programok véglegesítéséhez Tanulmány készítés időpontjában OP- k már társadalmi egyeztetés után Társadalmi egyeztetés eredményei a programokba beépültek Lehetőség csupán a kerékpárosbarát szemlélet megjelenítése a releváns OP- kban (erre szövegjavaslat) Javaslatok az akciótervezéshez kapcsolódóan Akcióterv készítésére vonatkozó eljárási szabály a támogatási időszakra még nem ismert Tartalmi követelmények ismerete nélkül konkrét kerékpáros javaslatok nem fogalmazhatók meg Általános javaslatok adhatók

30 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Kiírások készítése esetén figyelembe veendő javaslatok Mindegyik kategória esetében javasoljuk: az ado` tématerület szempontjából releváns, kerékpározáshoz kapcsolódó útmutatók, segédletek kiadását, alkalmazásának kötelezővé tételét, a támogatható tevékenységekbe a meghatározo` három kategória meghatározásánál felvete` tevékenységek illesztése, egyes tevékenységek minimális követelményként történő megfogalmazása, minimális költség meghatározása a nem kerékpárosbarát szempontok korlátozása, nem elszámolhatóvá tétele, az ilyen projektjavaslatok elutasítása vagy átdolgozásra kötelezése

31 Horizontális útmutató Konkrét javaslatok kategóriánként Néhány javaslat az egyes kategóriákhoz kapcsolódóan: 1. kategória: Kerékpározásra fókuszáló fejlesztések Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: infrastrukturális beruházások, fejlesztések esetén javasolt a későbbi üzemeltető Kedvezményeze`ként történő megjelenése, bevonása a Kedvezményeze`ek közé. 2. kategória: Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: Ha a kerékpárforgalmi létesítmények volumene, jellege, későbbi üzemeltetése indokolják, akkor a Kedvezményeze`ek körébe fel lehet venni az ilyen létesítményekre a fő Kedvezményeze`ől eltérő, a kifejeze`en kerékpárforgalmi létesítményt fejlesztő Kedvezményeze`et is. 3. kategória: Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztések Minden projekt esetén általánosan meg kell határozni az elszámolható költségek minimum hány %- át kell kerékpárosbarát szemlélet kialakítására fordítani. (E tekintetben érdemes megfontolni a projekt témáját érintő differenciáliási lehetőségeket is.)

32 Horizontális útmutató Eljárási javaslatok Egyeztetésre, együqműködésre vonatkozó javaslatok Az eljárásrendhez kapcsolódó javaslatok kidolgozása jelenleg akadályba ütközik. Csak az általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg. Az eljárásrendre vonatkozó jelenleg hatályos hazai szabályozás a programozási időszakra vonatkozik. A programozási időszakra vonatkozó magyar eljárásrendi elképzelések még nem ismertek. Azok megjelenéséig csak a keretjellegű szabályok alapján fogalmazhatók meg javaslatok. Néhány szakmai javaslat a támogatási dokumentumok véleményezési eljárásához: Kiírások kidolgozása során kerékpárosbarát tervezési képze`séggel és tapasztala`al rendelkező szakértő bevonása a kerékpározáshoz kapcsolódó szempontok megfelelő érvényesülése érdekében Tervbírálaf Bizo`ság (korábbiaknál hangsúlyosabb szerepkörrel) Támogatási szerződéskötés kerékpáros záradékkal

33 Megvitatásra javasolt kérdések A három kategória tartalmával kapcsolatos javaslatok? Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés További útmutatókra javaslatok, ötletek? Meglévő útmutatókhoz tartalmi javaslatok?

34

35 Köszönöm a figyelmet!

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS IDŐSZAK OPERATÍV PROGRAMJAIBAN LENTI 2015.03.12. Alapdokumentumok Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Bodor Ádám a Gazdasági és Közlekedési Miniszter kerékpáros ügyekért felelős megbízottja Budapest, 2007.12.06

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Kerékpáros Kerekasztal. Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25

Kerékpáros Kerekasztal. Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25 Kerékpáros Kerekasztal Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25 Sztaniszláv Tamás főtitkár Tóth Judit koordinátor Kerékpáros Kerekasztal 2013 február Szándéknyilatkozat European Cyclists' Federation Kerékpáros

Részletesebben

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03.

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként, nemzeti és projektszinten Akcióterv

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15.

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. Bevezetés A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros ország Szövetség

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 PAs / Ops im Zeitraum 2014-2020 Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme Stand der Dinge

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Előzmények A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM koordinálásával

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A magyar logisztikai stratégia aktuális helyzetképe

A magyar logisztikai stratégia aktuális helyzetképe Gecse Gergely MLE, XV. Logisztikai Fórum, 2010. március 25. Kormányzati tervdokumentumok STRATÉGIA KONCEPCIÓ FEHÉR KÖNYV ZÖLD KÖNYV AKCIÓ- TERV Magyar logisztikai stratégia (MLS) Stratégia előzményei (pl.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben