A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató"

Átírás

1 A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli Krisztina, Dalos Péter TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft

2 Projekt háttér KÖZOP Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak előkészítése - Kiegészítő tanulmányok keretében Jelen tanulmány kidolgozásában közreműködő cégek: GEOREL Bt. GEOMARKT K.. Happy Bike K.. Terra Studio K.. Az útmutató készítése során folyamatos egyeztetés, konzultáció: A többi döntés- előkészítő tanulmány készítőjével, OperaJv Programok tervezőivel, Civil szakmai szereplőkkel

3

4 Horizontális útmutató készítésének céljai A kerékpározás tématerületét érintően minél hamarabb; minél hatékonyabban; minél eredményesebben és a korábbiaknál szélesebb körben indulhasson meg a támogatási források lehívása. Cél: a kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseken túl, az integrált szemlélet érvényesítésével: a kerékpárosbarát szemlélet, ill. kerékpáros projektelemek olyan projektekbe is beépüljenek, ahol a fejlesztés fő célja nem kerékpározásra irányul.

5 Horizontális útmutató készítésének céljai OperaWv cél: Komplex és strukturált megközelítésmód révén minden kerékpározás szempontjából releváns támogatási forma, minden releváns dokumentumában Kiírásokban; Útmutatókban Adatlapokon Speciális tervezési segédletekben megjelenhessenek a kerékpáros szempontok!

6 Horizontális útmutató készítésének lépései I. HELYZETELEMZÉS, HELYZETFELTÁRÁS támogatási időszak tapasztalatainak széleskörű feltárása támogatási intézményrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, következtetések a támogatási időszak kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseinek értékelése alkalmazo` eljárásrendek (projekt előkészítés, kiválasztás, projekt megvalósítás és fenntartás) tapasztalatai, értékelése Nemzetközi jó példák, gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása támogatási rendszer á`ekintése kerékpározás szempontjából II. JAVASLATI FÁZIS Útmutató kidolgozása Egyeztetésre, együ`működésre vonatkozó javaslatok megfogalmazása Szabályozási lehetőségek vizsgálata

7 Kidolgozás nehézségei, korlátozó tényezők Az OperaJv Programok kidolgozása még folyamatban, Kormány és EU általi elfogadása közeljövőben várható támogatási időszakra vonatkozó eljárásrendek még nem állnak rendelkezésre Csak általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg Eljárásrendre vonatkozó hazai szabályozás még nem ismert A jelenleg hatályos hazai szabályozás még a programozási időszakra szól A horizontális útmutató tartalmát jelentősen befolyásoló döntés- előkészítő tanulmányok párhuzamosan készülnek

8 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak intézményrendszere: (korábbi prezentációban ismertetve) több ágazatnál megjelenő, több forrásból támogato` fejlesztések különböző intézmények kezelésében önkormányzaf fejlesztések sokszor szakmai szempontok, szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül kerékpárforgalmi létesítményeknek nincs gazdája kerékpáros turizmus intézményi feladatai stratégiai szinten igen, gyakorlatban kevésbé hangsúlyosan szabadidős célú kerékpározás volumenében egyre jelentősebb, intézményi szinten gazdátlan terület

9 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak kerékpározást szolgáló fejlesztéseinek tapasztalatai: (korábbi prezentációban ismertetve) Finanszírozási há`ér : ROP- ok, KözOP, KEOP, ETE, Útpénztár 50 mrd Ft kifejeze`en kerékpározás fejlesztését célzó projekt + elődlegesen nem kerékpározást célzó projektek Projektek 2/3- át önkormányzatok / önkormányzaf társulások Nem önkormányzaf fejlesztések esetén kifejeze`en magas arány: kerékpártámaszok kihelyezése Terülef megoszlást tekintve Bp. élen jár Támogato` projektek eredményeként több mint 1900 km kerékpárforgalmi létesítmény

10 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak eljárásrendjéhez kapcsolódó tapasztalatok: Kerékpáros fejlesztéseket célzó projektek tervdokumentumai sokszor nem voltak megalapozo`ak A fejlesztések rendszer szintű megalapozása sokszor hiányzo` Tervbírálaf bizo`ság alacsony szerepkörrel Hiányosságok kezelése sokszor TSZ kötési fázisban MK Zrt- vel való együ`működés nehézségei Natura 2000 területeket érintő építési flalom problémái Korábbi időszak elején: kerékpározás fejlesztéspolifkájának kiforratlansága

11

12 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok A kerékpározás horizontális integrációját segítő eszközök külföldi gyakorlatban: Szemlélecormálás, oktatás szakemberek részére: kommunikációs tevékenység, kampány, konferencia, tréningek, tájékoztató kiadványok stb. Fejlesztéspolidkai eszközök: A kerékpározás integrálásának elősegítése közponflag támogato` projektek esetén. Szabályozás: A kerékpározás integrációja kapcsán a kötelező szabályozás (jogszabályok) és a különféle műszaki előírások, ajánlások. Német, brit, belga, osztrák, cseh és svájci jó példák vizsgálata

13 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok - Konklúziók Integrált szemlélet eddig nem igazán érvényesült a tervezés és a megvalósítás során Kerékpározáshoz kapcsolódóan egyetlen országban sincs ánogó, kötelezően alkalmazandó horizontális útmutató A legtöbb ország irányelvekkel dolgozik, kötelező előírások helye` Egy- egy területre ismere`erjesztő, szabványszerű előírások készültek Érvényre ju`atás leginkább meggyőzéssel Centralizált országok esetén fejlesztések ezen megközelítés révén jól irányíthatók! Magyarország élen járhat!

14

15 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások A kidolgozás ala` álló OperaJv Programok legaktuálisabb verzióinak á`anulmányozása (lehetőség szerint 4.0 verziók) OperaJv programok teljeskörű és részletes vizsgálata Prioritásokhoz beruházási és speciális célokhoz intézkedésekhez való kerékpáros kapcsolódási lehetőségek alapos feltárása Kapcsolódási lehetőségek azonosítása három kategória mentén: 1. kategória: Konkrétan kerékpározásra fókuszáló fejlesztések, ahol a kerékpározás, mint konkrét fejlesztési eszköz jelenik meg 2. kategória: Az intézkedésekhez kapcsolódó fejlesztésekben közvetve, de akár önálló projektelemként jelenhetnek meg kerékpáros elemek 3. kategória: Az intézkedés céljait szolgáló fejlesztéseknél, a kerékpáros kapcsolódás nevesít nem jelenik meg, de azok kapcsán a kerékpárosbarát szemlélet érvényesíthető

16 Három kategória

17 1. kategória Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés: Ahol a kiírás címében, illetve deklarált céljai és támogatható tevékenységei közö` a kerékpározás fejlesztése kiemelten szerepel. A kiírásnak megfelelő projekt tartalmában fő elemként jelennek meg a kerékpározást célzó fejlesztési és / vagy menedzsment Jpusú eszközök, mindezek melle` a projekt egészét is kerékpárosbarát szemléle`el készífk elő és valósítják meg.

18 2. kategória Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel: Azon fejlesztések, amelyek nem kifejeze`en kerékpározást célzó fejlesztésre vonatkozó kiírás, illetve nem többségében kerékpáros projektelemeket tartalmazó projekt részeként kerülhetnek megvalósításra. A kiegészítő jellegű kerékpáros projektelemek nevesíte`en elszámolható költségek.

19 3. kategória Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés: Azon fejlesztések, amelyekben kerékpáros(barát) szempont(rendszer) definiálható, így a fejlesztés megvalósítása során megjeleníthető a kerékpárosbarát szemlélet. Ahol sem a fejlesztések címében, sem azok leírásában nincs nevesítve semmilyen konkrét kapcsolódás a kerékpározáshoz, de az intézkedés leírása alapján mégis megjelentethető a kerékpárosbarát szemlélet a kiírásokban A kiírásokat olyan módon kell megfogalmazni, hogy a környezettudatosság bemutatása mellett fogalmazza meg azt is, hogy a kerékpározás fejlesztése hogyan illeszkedik a kiírás tematikájába. Továbbá mutassa be azt, hogy a kerékpározás, ill. a kerékpár, mint eszköz közösségfejlesztési erejével, identitásnövelési hatásával, alacsony küszöbű jellegével stb. hogyan alkalmazható a kiírás céljainak elérése érdekében.

20 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: TOP (ERFA és ESZA) egyaránt Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztési elemek minden prioritástengelyben TOP 1. Térségi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatási helyzet javítása (2. kategória) Önálló kerékpárforgalmi infrastruktúrafejlesztés nem, de lehet kerékpáros projektelem TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése (2. kategória) Barnamezős fejlesztések, városrehabilitációs projektek részeként kerékpárforgalmi létesítmények, közlekedési hálózat kerékpárosbarát fejlesztése, szemlélenormáló akciók, turiszfkai szolgáltatások fejl. TOP 3. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés intézkedés keretében (1. ; 2 kategória) Elsősorban infrastrukturális beavatkozások, intermodalitás hangsúlyos! TOP 4 Társadalmi befogadás erősítése (2; 3 kategória) Közösségi célú létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárforgalmi létesítmény; szociális célú városrehabilitációs projektek részeként (so. programok is!) TOP 5. CLLD (2; 3 kategória) Pl: közösségi területek fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros infra; helyi turizmusfejlesztéshez kapcsolódó kerékpáros rendezvények; TOP 6 társadalmi befogadás, foglalkoztatás- ösztönzés

21 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: VEKOP: (ERFA és ESZA) Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztések elsősorban a 3. és 4. prioritástengelyben VEKOP 1: Vállalkozás, foglalkoztatás- ösztönzés, tudásgazdaság lásd TOP 1. VEKOP 3. (2; 3 kategória) Infrastrukturális fejlesztések; KENYI, kerékpárkölcsönző hálózat; kerékpártárolók forgalmas csomópontok VEKOP 4. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés (2; 3 kategória) közösségi-, vagy lakóépületek felújításához, közterek fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpáros létesítmények kialakítása. VEKOP 5. Társadalmi együ`működés, humán erőforrás fejl. (2; 3 kategória) oktatási- képzési programok közö` kerékpározást népszerűsítő, szemlélenormáló programok

22 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: GINOP: ERFA (ESZA) GINOP 1. a vállalkozások (elsősorban kkv- k) versenyképességének fokozása, telephely, és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések (kerékpárgyártók, munkahelyek kerékpárosbará`á tétele) GINOP 4. Kerékpáros turizmus (1; 2; 3 kategóriájú fejlesztések) Kerékpáros útvonal- hálózatok fejlesztésének egyik legfőbb forrása! (Elsősorban EuroVelo) Hátrány: jelentős verseny várható a többi turizmus szegmenssel GINOP 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejl. a többi prioritástengely (elő)finanszírozásának megsegítésére irányuló intézkedések, ösztönzők beépítésével lehet kerékpáros kapcsolódás

23 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: IKOP (KA) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése az intézkedések közö` alig; legerősebb kerékpáros kapcsolódás intermodalitás fejlesztése révén IKOP 3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúd elérhetőség, és energia- hatékonyság javítása (2. ; 3 kategória) Kerékpáros intermodalitás fejlesztése (elsősorban nagyprojektek részeként) kerékpárszállítás; kerékpárparkolás, kerékpártárolás, megállóhelyek megközelíthetősége, stb. Közlekedésbiztonság javítása révén szemlélenormálás, balesef gócpontok, vasúf átjárók, csomópontok kerékpárosbarát fejlesztése IKOP 1. és 2. prioritás: közúd, vasúd, vízi TEN- T fejlesztésekhez kapcsolódó fejl. (2. kategória)

24 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Egyéb releváns forráslehetőségek: Nincs nevesítve kerékpáros fejlesztés az OP intézkedések közö`, de lehet komoly szerepe: VP (EMVA források) Kapcsolódás: VP 4. : erdők közjóléd funkciójának turiszdkai potenciáljának erősítése VP 2: erdők feltártsága, erdészei utak fejlesztése Kerékpáros útvonalak jelentős része erdészei, mg- i úton halad kialakítás, karbantartás kerékpárosbarát szemléle`el Egyéb intézkedések kapcsán is megjelenhet a kerékpárosbarát szemlélet (pl: természef látnivalók környezetbarát megközelíthetősége, gazdák szemlélenormálása, stb..) MAHOP (EMVA források) a természetközeli vízi kultúrák kialakítása kapcsán - kerékpárosbarát szemléletmód; a horgászok és természetbarátok kerékpárral való közlekedésének segítése; a tavak kerékpáros útvonal- hálózatokhoz való kapcsolódásának biztosítása,

25 Horizontális útmutató kidolgozása Kidolgozás során különösen figyelembe veq szempontok: támogatási időszak intézményi, eljárásrendi és konkrét projektekhez kapcsolódó tapasztalatai, levonható következtetései beépüljenek Kerékpáros fejlesztésekhez kapcsolódóan néhány speciális tématerületre kidolgozo` segédlet, útmutató releváns javaslatai, elvárásai a horizontális útmutatóba beépüljenek A fejlesztéseket érintő műszaki Jpusú előírások, rendelkezések tekintetében további hasznos javaslatok, tervezés és megvalósítás során figyelembe veendő szempontok kerüljenek megfogalmazásra támogatási időszak OperaJv Programjai alapján feltárt kerékpáros kapcsolódási lehetőségek, azok alapján felmerülő potenciális fejlesztés Jpusokhoz releváns megállapítások szülessenek Párhuzamosan készülő döntés- előkészítő tanulmányok horizontális útmutató szempontjából releváns eredményei beépítésre kerüljenek

26 Horizontális útmutató Általános javaslatok Javaslatok jelen fázisban kerékpáros szakmai, tartalmi javaslatok, eljárásrendi illesztések későbbi fázisban végezhetők el! Általános javaslatok: Valamennyi OP tervezési, projekt tervezési, végrehajtási szakaszában figyelembe kell venni! Útmutatókra, segédletekre vonatkozó javaslatok Kerékpárosbarát településtervezéshez kapcsolódó javaslatok Különböző Jpusú kerékpárforgalmi létesítmények építése és fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Intermodalitás fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Forgalomvonzó létesítmények kialakítása, fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros turiszfkai projektek tervezéséhez kapcsolódó szempontok Kerékpáros szemlélenormálást és kerékpározás népszerűsítését célzó kampányok, rendezvények előkészítése és megvalósítása során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladataihoz kapcsolódó plusz szempontok

27 Horizontális útmutató - Általános javaslatok Kifejeze`en nem támogatható fejlesztésjpusok pl.: Nagy területű közúf csomópontok, nagy rádiuszú körforgalmak Országos közutak egy szempontú fejlesztése (kerékpáros szempontok figyelembe vétele nélkül) Gépjárműparkolás fejlesztése (kerékpárparkolás és tárolás figyelembe vétele nélkül) Gépjárműforgalmat előnyben részesítő forgalomszervezési fejlesztések Szemlélenormáló tevékenységek keretében az egyéni gépjármű közlekedés népszerűsítése, félelemkeltő kampányok a kerékpározás vélt és valós veszélyeinek hangsúlyozása Kerékpáros szemlélenormálás köntösébe bújtato` egyéb tevékenységek (pl.: ne szemlélenormálásra szánt forrásból újítsunk meg vizesblokkot, ne abból létesítsünk kerékpártámaszokat!) Kerékpáros fejlesztések megalapozo`an és valóban kerékpáros fejlesztési céllal valósuljanak meg. (pl.: ne járdaépítés, csatornázás stb legyen a mögö`es cél)

28

29 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Javaslatok az OperaWv Programok véglegesítéséhez Tanulmány készítés időpontjában OP- k már társadalmi egyeztetés után Társadalmi egyeztetés eredményei a programokba beépültek Lehetőség csupán a kerékpárosbarát szemlélet megjelenítése a releváns OP- kban (erre szövegjavaslat) Javaslatok az akciótervezéshez kapcsolódóan Akcióterv készítésére vonatkozó eljárási szabály a támogatási időszakra még nem ismert Tartalmi követelmények ismerete nélkül konkrét kerékpáros javaslatok nem fogalmazhatók meg Általános javaslatok adhatók

30 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Kiírások készítése esetén figyelembe veendő javaslatok Mindegyik kategória esetében javasoljuk: az ado` tématerület szempontjából releváns, kerékpározáshoz kapcsolódó útmutatók, segédletek kiadását, alkalmazásának kötelezővé tételét, a támogatható tevékenységekbe a meghatározo` három kategória meghatározásánál felvete` tevékenységek illesztése, egyes tevékenységek minimális követelményként történő megfogalmazása, minimális költség meghatározása a nem kerékpárosbarát szempontok korlátozása, nem elszámolhatóvá tétele, az ilyen projektjavaslatok elutasítása vagy átdolgozásra kötelezése

31 Horizontális útmutató Konkrét javaslatok kategóriánként Néhány javaslat az egyes kategóriákhoz kapcsolódóan: 1. kategória: Kerékpározásra fókuszáló fejlesztések Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: infrastrukturális beruházások, fejlesztések esetén javasolt a későbbi üzemeltető Kedvezményeze`ként történő megjelenése, bevonása a Kedvezményeze`ek közé. 2. kategória: Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: Ha a kerékpárforgalmi létesítmények volumene, jellege, későbbi üzemeltetése indokolják, akkor a Kedvezményeze`ek körébe fel lehet venni az ilyen létesítményekre a fő Kedvezményeze`ől eltérő, a kifejeze`en kerékpárforgalmi létesítményt fejlesztő Kedvezményeze`et is. 3. kategória: Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztések Minden projekt esetén általánosan meg kell határozni az elszámolható költségek minimum hány %- át kell kerékpárosbarát szemlélet kialakítására fordítani. (E tekintetben érdemes megfontolni a projekt témáját érintő differenciáliási lehetőségeket is.)

32 Horizontális útmutató Eljárási javaslatok Egyeztetésre, együqműködésre vonatkozó javaslatok Az eljárásrendhez kapcsolódó javaslatok kidolgozása jelenleg akadályba ütközik. Csak az általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg. Az eljárásrendre vonatkozó jelenleg hatályos hazai szabályozás a programozási időszakra vonatkozik. A programozási időszakra vonatkozó magyar eljárásrendi elképzelések még nem ismertek. Azok megjelenéséig csak a keretjellegű szabályok alapján fogalmazhatók meg javaslatok. Néhány szakmai javaslat a támogatási dokumentumok véleményezési eljárásához: Kiírások kidolgozása során kerékpárosbarát tervezési képze`séggel és tapasztala`al rendelkező szakértő bevonása a kerékpározáshoz kapcsolódó szempontok megfelelő érvényesülése érdekében Tervbírálaf Bizo`ság (korábbiaknál hangsúlyosabb szerepkörrel) Támogatási szerződéskötés kerékpáros záradékkal

33 Megvitatásra javasolt kérdések A három kategória tartalmával kapcsolatos javaslatok? Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés További útmutatókra javaslatok, ötletek? Meglévő útmutatókhoz tartalmi javaslatok?

34

35 Köszönöm a figyelmet!

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020-AS IDŐSZAK OPERATÍV PROGRAMJAIBAN LENTI 2015.03.12. Alapdokumentumok Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Kerékpáros Kerekasztal. Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25

Kerékpáros Kerekasztal. Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25 Kerékpáros Kerekasztal Mobile 2020 képzés Békéscsaba 2014.02.25 Sztaniszláv Tamás főtitkár Tóth Judit koordinátor Kerékpáros Kerekasztal 2013 február Szándéknyilatkozat European Cyclists' Federation Kerékpáros

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15.

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. Bevezetés A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros ország Szövetség

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 PAs / Ops im Zeitraum 2014-2020 Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme Stand der Dinge

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Az

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03.

EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút a magyar - szerb határszakaszon Katymár, 2014.07.03. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként, nemzeti és projektszinten Akcióterv

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó szerződések Sorszám típusa tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke (nettó) kötés dátuma időtartama 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Mi az a TEN-T hálózat? A TEN-T hálózat az Európai Unió azon közlekedési hálózata,

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest A terüle(ejlesztés dokumentumai* 2014. június 2013. november Terüle&ejlesztési koncepció javasla;evő fázis 2012. november Terüle&ejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő

Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő Kerékpárosbarát szolgáltatói rendszer az EuroVelo 13 Szeged környéki szakaszán Szeged, 2013. november 29. Víg Tamás turisztikai szakértő EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút fejlesztése Helyzetelemzés határszakaszonként,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 2 Előtérbe került az integrált szemléletmód? Közösségi szabályozás: a KSK (közösségi stratégiai keret)

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Komplex Kerékpáros Program 2014-2020

Komplex Kerékpáros Program 2014-2020 Komplex Kerékpáros Program 2014-2020 Előadó: dr. Kukely György stúdióvezető Terra Stúdió Kft. kukely.terra@prourbekft.hu Alapfogalmak Kerékpárral közlekedő Adott helyen és időben kerékpárt, mint közlekedési/szabadidős

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Tartalom A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés 2011-2012 július előkészületi időszak EU új Területi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései Miskolc, 2015. február 18. Soproni Gyula főtanácsos A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A turizmusra jellemző ágazatok kibocsátásának aránya a nemzetgazdaságon

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Kerékpárosbarát Munkahely

Kerékpárosbarát Munkahely Kerékpárosbarát Munkahely Válasz ID 468 1. A pályázó adatai 1.1 Munkahely neve. 1.2 Címe 1.3 Kategória [neve:] [beosztása:] [postacíme:] [telefonszáma:] [e-mail címe] 1.5 Pályázó hivatalos képviselőjének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A vidéki vállalkozások fejleszthetősége a Kárpát-medencében

A vidéki vállalkozások fejleszthetősége a Kárpát-medencében A vidéki vállalkozások fejleszthetősége a Kárpát-medencében A Kárpát-medencei integrált gazdaságfejlesztés lehetőségei és eszközei Schwarcz Gyöngyi Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kutatási, Stratégiai és

Részletesebben

Kerékpárosbarát Település

Kerékpárosbarát Település Kerékpárosbarát Település Válasz ID 287 1. A pályázó adatai 1.1 Település neve. 1.2 Lakosságszám 2014. 01. 01-én 1.3 Települési kategória 1.4 Kapcsolattartó A kerékpáros ügyekért felelős neve, végzettsége,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12.

KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12. KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról A KKK kerékpáros Stratégiája Makadám Klub 2011.04.12. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály Szakmai területek: Kerékpáros

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben