A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató"

Átírás

1 A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli Krisztina, Dalos Péter TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft

2 Projekt háttér KÖZOP Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak előkészítése - Kiegészítő tanulmányok keretében Jelen tanulmány kidolgozásában közreműködő cégek: GEOREL Bt. GEOMARKT K.. Happy Bike K.. Terra Studio K.. Az útmutató készítése során folyamatos egyeztetés, konzultáció: A többi döntés- előkészítő tanulmány készítőjével, OperaJv Programok tervezőivel, Civil szakmai szereplőkkel

3

4 Horizontális útmutató készítésének céljai A kerékpározás tématerületét érintően minél hamarabb; minél hatékonyabban; minél eredményesebben és a korábbiaknál szélesebb körben indulhasson meg a támogatási források lehívása. Cél: a kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseken túl, az integrált szemlélet érvényesítésével: a kerékpárosbarát szemlélet, ill. kerékpáros projektelemek olyan projektekbe is beépüljenek, ahol a fejlesztés fő célja nem kerékpározásra irányul.

5 Horizontális útmutató készítésének céljai OperaWv cél: Komplex és strukturált megközelítésmód révén minden kerékpározás szempontjából releváns támogatási forma, minden releváns dokumentumában Kiírásokban; Útmutatókban Adatlapokon Speciális tervezési segédletekben megjelenhessenek a kerékpáros szempontok!

6 Horizontális útmutató készítésének lépései I. HELYZETELEMZÉS, HELYZETFELTÁRÁS támogatási időszak tapasztalatainak széleskörű feltárása támogatási intézményrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, következtetések a támogatási időszak kerékpározásra fókuszáló fejlesztéseinek értékelése alkalmazo` eljárásrendek (projekt előkészítés, kiválasztás, projekt megvalósítás és fenntartás) tapasztalatai, értékelése Nemzetközi jó példák, gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása támogatási rendszer á`ekintése kerékpározás szempontjából II. JAVASLATI FÁZIS Útmutató kidolgozása Egyeztetésre, együ`működésre vonatkozó javaslatok megfogalmazása Szabályozási lehetőségek vizsgálata

7 Kidolgozás nehézségei, korlátozó tényezők Az OperaJv Programok kidolgozása még folyamatban, Kormány és EU általi elfogadása közeljövőben várható támogatási időszakra vonatkozó eljárásrendek még nem állnak rendelkezésre Csak általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg Eljárásrendre vonatkozó hazai szabályozás még nem ismert A jelenleg hatályos hazai szabályozás még a programozási időszakra szól A horizontális útmutató tartalmát jelentősen befolyásoló döntés- előkészítő tanulmányok párhuzamosan készülnek

8 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak intézményrendszere: (korábbi prezentációban ismertetve) több ágazatnál megjelenő, több forrásból támogato` fejlesztések különböző intézmények kezelésében önkormányzaf fejlesztések sokszor szakmai szempontok, szakmai szervezetekkel való egyeztetés nélkül kerékpárforgalmi létesítményeknek nincs gazdája kerékpáros turizmus intézményi feladatai stratégiai szinten igen, gyakorlatban kevésbé hangsúlyosan szabadidős célú kerékpározás volumenében egyre jelentősebb, intézményi szinten gazdátlan terület

9 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak kerékpározást szolgáló fejlesztéseinek tapasztalatai: (korábbi prezentációban ismertetve) Finanszírozási há`ér : ROP- ok, KözOP, KEOP, ETE, Útpénztár 50 mrd Ft kifejeze`en kerékpározás fejlesztését célzó projekt + elődlegesen nem kerékpározást célzó projektek Projektek 2/3- át önkormányzatok / önkormányzaf társulások Nem önkormányzaf fejlesztések esetén kifejeze`en magas arány: kerékpártámaszok kihelyezése Terülef megoszlást tekintve Bp. élen jár Támogato` projektek eredményeként több mint 1900 km kerékpárforgalmi létesítmény

10 Helyzetelemzés néhány fontosabb megállapítása támogatási időszak eljárásrendjéhez kapcsolódó tapasztalatok: Kerékpáros fejlesztéseket célzó projektek tervdokumentumai sokszor nem voltak megalapozo`ak A fejlesztések rendszer szintű megalapozása sokszor hiányzo` Tervbírálaf bizo`ság alacsony szerepkörrel Hiányosságok kezelése sokszor TSZ kötési fázisban MK Zrt- vel való együ`működés nehézségei Natura 2000 területeket érintő építési flalom problémái Korábbi időszak elején: kerékpározás fejlesztéspolifkájának kiforratlansága

11

12 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok A kerékpározás horizontális integrációját segítő eszközök külföldi gyakorlatban: Szemlélecormálás, oktatás szakemberek részére: kommunikációs tevékenység, kampány, konferencia, tréningek, tájékoztató kiadványok stb. Fejlesztéspolidkai eszközök: A kerékpározás integrálásának elősegítése közponflag támogato` projektek esetén. Szabályozás: A kerékpározás integrációja kapcsán a kötelező szabályozás (jogszabályok) és a különféle műszaki előírások, ajánlások. Német, brit, belga, osztrák, cseh és svájci jó példák vizsgálata

13 Nemzetközi jó példák, gyakorlatok - Konklúziók Integrált szemlélet eddig nem igazán érvényesült a tervezés és a megvalósítás során Kerékpározáshoz kapcsolódóan egyetlen országban sincs ánogó, kötelezően alkalmazandó horizontális útmutató A legtöbb ország irányelvekkel dolgozik, kötelező előírások helye` Egy- egy területre ismere`erjesztő, szabványszerű előírások készültek Érvényre ju`atás leginkább meggyőzéssel Centralizált országok esetén fejlesztések ezen megközelítés révén jól irányíthatók! Magyarország élen járhat!

14

15 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások A kidolgozás ala` álló OperaJv Programok legaktuálisabb verzióinak á`anulmányozása (lehetőség szerint 4.0 verziók) OperaJv programok teljeskörű és részletes vizsgálata Prioritásokhoz beruházási és speciális célokhoz intézkedésekhez való kerékpáros kapcsolódási lehetőségek alapos feltárása Kapcsolódási lehetőségek azonosítása három kategória mentén: 1. kategória: Konkrétan kerékpározásra fókuszáló fejlesztések, ahol a kerékpározás, mint konkrét fejlesztési eszköz jelenik meg 2. kategória: Az intézkedésekhez kapcsolódó fejlesztésekben közvetve, de akár önálló projektelemként jelenhetnek meg kerékpáros elemek 3. kategória: Az intézkedés céljait szolgáló fejlesztéseknél, a kerékpáros kapcsolódás nevesít nem jelenik meg, de azok kapcsán a kerékpárosbarát szemlélet érvényesíthető

16 Három kategória

17 1. kategória Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés: Ahol a kiírás címében, illetve deklarált céljai és támogatható tevékenységei közö` a kerékpározás fejlesztése kiemelten szerepel. A kiírásnak megfelelő projekt tartalmában fő elemként jelennek meg a kerékpározást célzó fejlesztési és / vagy menedzsment Jpusú eszközök, mindezek melle` a projekt egészét is kerékpárosbarát szemléle`el készífk elő és valósítják meg.

18 2. kategória Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel: Azon fejlesztések, amelyek nem kifejeze`en kerékpározást célzó fejlesztésre vonatkozó kiírás, illetve nem többségében kerékpáros projektelemeket tartalmazó projekt részeként kerülhetnek megvalósításra. A kiegészítő jellegű kerékpáros projektelemek nevesíte`en elszámolható költségek.

19 3. kategória Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés: Azon fejlesztések, amelyekben kerékpáros(barát) szempont(rendszer) definiálható, így a fejlesztés megvalósítása során megjeleníthető a kerékpárosbarát szemlélet. Ahol sem a fejlesztések címében, sem azok leírásában nincs nevesítve semmilyen konkrét kapcsolódás a kerékpározáshoz, de az intézkedés leírása alapján mégis megjelentethető a kerékpárosbarát szemlélet a kiírásokban A kiírásokat olyan módon kell megfogalmazni, hogy a környezettudatosság bemutatása mellett fogalmazza meg azt is, hogy a kerékpározás fejlesztése hogyan illeszkedik a kiírás tematikájába. Továbbá mutassa be azt, hogy a kerékpározás, ill. a kerékpár, mint eszköz közösségfejlesztési erejével, identitásnövelési hatásával, alacsony küszöbű jellegével stb. hogyan alkalmazható a kiírás céljainak elérése érdekében.

20 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: TOP (ERFA és ESZA) egyaránt Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztési elemek minden prioritástengelyben TOP 1. Térségi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatási helyzet javítása (2. kategória) Önálló kerékpárforgalmi infrastruktúrafejlesztés nem, de lehet kerékpáros projektelem TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése (2. kategória) Barnamezős fejlesztések, városrehabilitációs projektek részeként kerékpárforgalmi létesítmények, közlekedési hálózat kerékpárosbarát fejlesztése, szemlélenormáló akciók, turiszfkai szolgáltatások fejl. TOP 3. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés intézkedés keretében (1. ; 2 kategória) Elsősorban infrastrukturális beavatkozások, intermodalitás hangsúlyos! TOP 4 Társadalmi befogadás erősítése (2; 3 kategória) Közösségi célú létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárforgalmi létesítmény; szociális célú városrehabilitációs projektek részeként (so. programok is!) TOP 5. CLLD (2; 3 kategória) Pl: közösségi területek fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros infra; helyi turizmusfejlesztéshez kapcsolódó kerékpáros rendezvények; TOP 6 társadalmi befogadás, foglalkoztatás- ösztönzés

21 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: VEKOP: (ERFA és ESZA) Kerékpározáshoz kapcsolható fejlesztések elsősorban a 3. és 4. prioritástengelyben VEKOP 1: Vállalkozás, foglalkoztatás- ösztönzés, tudásgazdaság lásd TOP 1. VEKOP 3. (2; 3 kategória) Infrastrukturális fejlesztések; KENYI, kerékpárkölcsönző hálózat; kerékpártárolók forgalmas csomópontok VEKOP 4. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés (2; 3 kategória) közösségi-, vagy lakóépületek felújításához, közterek fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpáros létesítmények kialakítása. VEKOP 5. Társadalmi együ`működés, humán erőforrás fejl. (2; 3 kategória) oktatási- képzési programok közö` kerékpározást népszerűsítő, szemlélenormáló programok

22 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: GINOP: ERFA (ESZA) GINOP 1. a vállalkozások (elsősorban kkv- k) versenyképességének fokozása, telephely, és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések (kerékpárgyártók, munkahelyek kerékpárosbará`á tétele) GINOP 4. Kerékpáros turizmus (1; 2; 3 kategóriájú fejlesztések) Kerékpáros útvonal- hálózatok fejlesztésének egyik legfőbb forrása! (Elsősorban EuroVelo) Hátrány: jelentős verseny várható a többi turizmus szegmenssel GINOP 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejl. a többi prioritástengely (elő)finanszírozásának megsegítésére irányuló intézkedések, ösztönzők beépítésével lehet kerékpáros kapcsolódás

23 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztések főbb forráslehetőségei: IKOP (KA) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése az intézkedések közö` alig; legerősebb kerékpáros kapcsolódás intermodalitás fejlesztése révén IKOP 3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúd elérhetőség, és energia- hatékonyság javítása (2. ; 3 kategória) Kerékpáros intermodalitás fejlesztése (elsősorban nagyprojektek részeként) kerékpárszállítás; kerékpárparkolás, kerékpártárolás, megállóhelyek megközelíthetősége, stb. Közlekedésbiztonság javítása révén szemlélenormálás, balesef gócpontok, vasúf átjárók, csomópontok kerékpárosbarát fejlesztése IKOP 1. és 2. prioritás: közúd, vasúd, vízi TEN- T fejlesztésekhez kapcsolódó fejl. (2. kategória)

24 Támogatási rendszer Kerékpáros kapcsolódások Egyéb releváns forráslehetőségek: Nincs nevesítve kerékpáros fejlesztés az OP intézkedések közö`, de lehet komoly szerepe: VP (EMVA források) Kapcsolódás: VP 4. : erdők közjóléd funkciójának turiszdkai potenciáljának erősítése VP 2: erdők feltártsága, erdészei utak fejlesztése Kerékpáros útvonalak jelentős része erdészei, mg- i úton halad kialakítás, karbantartás kerékpárosbarát szemléle`el Egyéb intézkedések kapcsán is megjelenhet a kerékpárosbarát szemlélet (pl: természef látnivalók környezetbarát megközelíthetősége, gazdák szemlélenormálása, stb..) MAHOP (EMVA források) a természetközeli vízi kultúrák kialakítása kapcsán - kerékpárosbarát szemléletmód; a horgászok és természetbarátok kerékpárral való közlekedésének segítése; a tavak kerékpáros útvonal- hálózatokhoz való kapcsolódásának biztosítása,

25 Horizontális útmutató kidolgozása Kidolgozás során különösen figyelembe veq szempontok: támogatási időszak intézményi, eljárásrendi és konkrét projektekhez kapcsolódó tapasztalatai, levonható következtetései beépüljenek Kerékpáros fejlesztésekhez kapcsolódóan néhány speciális tématerületre kidolgozo` segédlet, útmutató releváns javaslatai, elvárásai a horizontális útmutatóba beépüljenek A fejlesztéseket érintő műszaki Jpusú előírások, rendelkezések tekintetében további hasznos javaslatok, tervezés és megvalósítás során figyelembe veendő szempontok kerüljenek megfogalmazásra támogatási időszak OperaJv Programjai alapján feltárt kerékpáros kapcsolódási lehetőségek, azok alapján felmerülő potenciális fejlesztés Jpusokhoz releváns megállapítások szülessenek Párhuzamosan készülő döntés- előkészítő tanulmányok horizontális útmutató szempontjából releváns eredményei beépítésre kerüljenek

26 Horizontális útmutató Általános javaslatok Javaslatok jelen fázisban kerékpáros szakmai, tartalmi javaslatok, eljárásrendi illesztések későbbi fázisban végezhetők el! Általános javaslatok: Valamennyi OP tervezési, projekt tervezési, végrehajtási szakaszában figyelembe kell venni! Útmutatókra, segédletekre vonatkozó javaslatok Kerékpárosbarát településtervezéshez kapcsolódó javaslatok Különböző Jpusú kerékpárforgalmi létesítmények építése és fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Intermodalitás fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Forgalomvonzó létesítmények kialakítása, fejlesztése során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros turiszfkai projektek tervezéséhez kapcsolódó szempontok Kerékpáros szemlélenormálást és kerékpározás népszerűsítését célzó kampányok, rendezvények előkészítése és megvalósítása során figyelembe veendő szempontok Kerékpáros projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladataihoz kapcsolódó plusz szempontok

27 Horizontális útmutató - Általános javaslatok Kifejeze`en nem támogatható fejlesztésjpusok pl.: Nagy területű közúf csomópontok, nagy rádiuszú körforgalmak Országos közutak egy szempontú fejlesztése (kerékpáros szempontok figyelembe vétele nélkül) Gépjárműparkolás fejlesztése (kerékpárparkolás és tárolás figyelembe vétele nélkül) Gépjárműforgalmat előnyben részesítő forgalomszervezési fejlesztések Szemlélenormáló tevékenységek keretében az egyéni gépjármű közlekedés népszerűsítése, félelemkeltő kampányok a kerékpározás vélt és valós veszélyeinek hangsúlyozása Kerékpáros szemlélenormálás köntösébe bújtato` egyéb tevékenységek (pl.: ne szemlélenormálásra szánt forrásból újítsunk meg vizesblokkot, ne abból létesítsünk kerékpártámaszokat!) Kerékpáros fejlesztések megalapozo`an és valóban kerékpáros fejlesztési céllal valósuljanak meg. (pl.: ne járdaépítés, csatornázás stb legyen a mögö`es cél)

28

29 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Javaslatok az OperaWv Programok véglegesítéséhez Tanulmány készítés időpontjában OP- k már társadalmi egyeztetés után Társadalmi egyeztetés eredményei a programokba beépültek Lehetőség csupán a kerékpárosbarát szemlélet megjelenítése a releváns OP- kban (erre szövegjavaslat) Javaslatok az akciótervezéshez kapcsolódóan Akcióterv készítésére vonatkozó eljárási szabály a támogatási időszakra még nem ismert Tartalmi követelmények ismerete nélkül konkrét kerékpáros javaslatok nem fogalmazhatók meg Általános javaslatok adhatók

30 Horizontális útmutató illesztett javaslatok Kiírások készítése esetén figyelembe veendő javaslatok Mindegyik kategória esetében javasoljuk: az ado` tématerület szempontjából releváns, kerékpározáshoz kapcsolódó útmutatók, segédletek kiadását, alkalmazásának kötelezővé tételét, a támogatható tevékenységekbe a meghatározo` három kategória meghatározásánál felvete` tevékenységek illesztése, egyes tevékenységek minimális követelményként történő megfogalmazása, minimális költség meghatározása a nem kerékpárosbarát szempontok korlátozása, nem elszámolhatóvá tétele, az ilyen projektjavaslatok elutasítása vagy átdolgozásra kötelezése

31 Horizontális útmutató Konkrét javaslatok kategóriánként Néhány javaslat az egyes kategóriákhoz kapcsolódóan: 1. kategória: Kerékpározásra fókuszáló fejlesztések Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: infrastrukturális beruházások, fejlesztések esetén javasolt a későbbi üzemeltető Kedvezményeze`ként történő megjelenése, bevonása a Kedvezményeze`ek közé. 2. kategória: Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Kedvezményeze`ek körére vonatkozó javaslat: Ha a kerékpárforgalmi létesítmények volumene, jellege, későbbi üzemeltetése indokolják, akkor a Kedvezményeze`ek körébe fel lehet venni az ilyen létesítményekre a fő Kedvezményeze`ől eltérő, a kifejeze`en kerékpárforgalmi létesítményt fejlesztő Kedvezményeze`et is. 3. kategória: Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztések Minden projekt esetén általánosan meg kell határozni az elszámolható költségek minimum hány %- át kell kerékpárosbarát szemlélet kialakítására fordítani. (E tekintetben érdemes megfontolni a projekt témáját érintő differenciáliási lehetőségeket is.)

32 Horizontális útmutató Eljárási javaslatok Egyeztetésre, együqműködésre vonatkozó javaslatok Az eljárásrendhez kapcsolódó javaslatok kidolgozása jelenleg akadályba ütközik. Csak az általános, keretjellegű EU szabályok jelentek meg. Az eljárásrendre vonatkozó jelenleg hatályos hazai szabályozás a programozási időszakra vonatkozik. A programozási időszakra vonatkozó magyar eljárásrendi elképzelések még nem ismertek. Azok megjelenéséig csak a keretjellegű szabályok alapján fogalmazhatók meg javaslatok. Néhány szakmai javaslat a támogatási dokumentumok véleményezési eljárásához: Kiírások kidolgozása során kerékpárosbarát tervezési képze`séggel és tapasztala`al rendelkező szakértő bevonása a kerékpározáshoz kapcsolódó szempontok megfelelő érvényesülése érdekében Tervbírálaf Bizo`ság (korábbiaknál hangsúlyosabb szerepkörrel) Támogatási szerződéskötés kerékpáros záradékkal

33 Megvitatásra javasolt kérdések A három kategória tartalmával kapcsolatos javaslatok? Kerékpározásra fókuszáló fejlesztés Fejlesztés kiegészítő kerékpáros projektelemmel Szemléletmódjában kerékpárosbarát fejlesztés További útmutatókra javaslatok, ötletek? Meglévő útmutatókhoz tartalmi javaslatok?

34

35 Köszönöm a figyelmet!

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.1.2673 Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon The tools and limitations of integrated regional and rural

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben