A Szakértői Bizottság jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szakértői Bizottság jelentése 2007 2008"

Átírás

1 A Szakértői Bizottság jelentése

2 Tartalom Bevezető Kenedi János 4. oldal I. Áttekintés a volt állambiztonsági szervekkel kapcsolatban a rendszerváltás után keletkezett törvényekről, törvényjavaslatokról. Az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékeléséről szóló 190/2007. (VII. 23.) számú kormányrendelet. Köbel Szilvia 19. oldal II. Az iratfeltárás előzményei 1. A jogi szabályozás változásai Ripp Zoltán 26. oldal 2. A Belügyminisztériumi Iratfeltáró Bizottság jelentése, június 30. Varga László 40. oldal 3. A évi III. törvény végrehajtását felügyelő bizottság tevékenységéről Sipos Levente 44. oldal III. A feltárandó iratok köre és az érintett iratképző szervek Palasik Mária 47. oldal IV. Az állambiztonsági szervek intézménytörténeti struktúrájának vázlata Ungváry Krisztián 49. oldal V. A nyilvántartás története és rendszere Varga László 58. oldal VI. Iratkezelés és selejtezések Baráth Magdolna 122. oldal VII. Állambiztonsági reformtervek, a Dunagate és a politikai fordulat Ripp Zoltán 149. oldal VIII. Nemzetközi kitekintés Ungváry Krisztián 178. oldal IX. A törvény szerinti titkosítás gyakorlata Kenedi János 182. oldal X. A nemzetbiztonsági érdek és az iratminősítés Sipos Levente 209. oldal XI. Részjelentések 1. Szolgálatok Jelentés az Információs Hivatalban őrzött február 14. előtt keletkezett iratokról Sipos-Ungváry 217. oldal Jelentés a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatalában található február 14. előtt keletkezett iratokról Palasik-Varga 234. oldal Különvélemény Palasik Mária és Varga László Jelentés a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatalában található február 14. előtt keletkezett iratokról c. írásához Sipos Ungváry 291. oldal Jelentés a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalában található, február 14. előtt keletkezett iratokról Palasik-Ungváry 296. oldal Jelentés a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál folytatott iratfeltárásról Ripp-Varga 314. oldal Jelentés a Katonai Felderítő Hivatalban levő, február 14. előtti iratokról Sipos Levente 328. oldal 2. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Varga László 339. oldal 3. Egyéb szervek, levéltárak Jelentés a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Bíróságon végzett iratfeltárásról Ungváry Krisztián 358. oldal Jelentés a Magyar Országos Levéltárban végzett iratfeltárásról Palasik Mária 359. oldal Jelentés a Pest Megyei Levéltárban végzett iratfeltárásról Palasik Mária 363. oldal Jelentés az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban őrzött volt állambiztonsági iratokról Ungváry Krisztián 365. oldal 2

3 Jelentés az állambiztonsági iratok áttekintéséről a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban Baráth Magdolna Jelentés az Országos Rendőr-főkapitányságon és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon tett látogatásról Sipos Levente Feljegyzés a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán és budapesti igazgatóságánál tett látogatásokról Varga László Feljegyzés a Kormányőrség iratairól Varga László XII. Adatok a évi törvény végrehajtásáról Palasik Mária XIII.A Szakértői Bizottság jelentése. Főbb gondolatok a Magyar Köztársaság Kormánya számára Baráth Magdolna, Kenedi János (elnök), Palasik Mária, Ripp Zoltán, Sipos Levente, Ungváry Krisztián, Varga László 367. oldal 368. oldal 370. oldal 371. oldal 372. oldal 388. oldal Mellékletek A bizottság munkamenete Sipos Levente Dossziék és kartonok. A nyilvántartás eszközei Varga László Az 1995-ös jelentés összefoglalója Jelentés a évi III. törvény végrehajtását felügyelő bizottság munkájáról 393. oldal 397. oldal 3

4 Bevezető Feltárni megőrizni gondolkodni továbblépni. Timothy Garton Ash: Az igazsághoz vezető négy út Jelentésünk szerkezete a fenti mottóba sűrített négy társadalmi követelményt és megvalósításuk logikai sorrendjét követi. Az oxfordi történész négy volt szovjetizált középkelet-európai ország, valamint a Dél-afrikai Köztársaság iratfelszabadítási módozatait hasonlította össze. Nevezetes 1997-ben írott, a Die Zeit című német hetilapban megjelent tanulmányának 1 fő kérdése, hogy mi a teendő a diktatúráktól megörökölt politikai rendőrségi iratállománnyal a demokratikussá vált jogállamokban. Mint összehasonlító elemzésének címe is utal rá, nincs egyetlen, a célegyenesre ráfordító, az igazsághoz tévedhetetlenül vezető út, amely a hidegháború után formálódó államokat a demokratikus nemzetközösség tagjai közé integrálhatná. Az ENSZ kulturális szervezete 1995-ben ígéretes ajánlást tett közzé. Az UNESCO felhívása a levéltárosokhoz szólt: Minden országnak joga van tudni az igazat múltjáról. Minden embernek joga van tudományos, történelmi kutatáshoz. Az elnyomás áldozatainak joga van kárpótlásra januárjában pedig a volt szovjetizált európai országok vezetőit szólította fel a strasbourgi székhelyű Európa Tanács: Vizsgálják meg saját múltjukat, és határolódjanak el a totalitárius kommunista rendszerek által elkövetett bűnöktől azok a kommunista, illetve posztkommunista pártok, amelyek ezt még nem tették meg [ ], mert a történelem megismerése annak előfeltétele, hogy a bűnök ne ismétlődhessenek meg a jövőben. A nemzetközi szervezetek ajánlásainak teljesítéséről azonban az újdonat EUtagállamoknak kell dönteniük a jelenben. Saját maguknak kell választani, hogy a sokféle múlt tradíciója közül melyiket viszik tovább, s mely irányokat ejtik el a demokratikus jövő érdekében. Nemkülönben választaniuk kell a Varsói Szerződésből a NATO-ba, a KGST-ből a nemzetközi piacgazdaságba vezető, szerteszét ágazó utak közül. Timothy Garton Ash tipológiáját kiindulásképpen szó szerint idézzük, mert esszéjét jelentésünk sorvezetőjének szánjuk. Annál is inkább, mivel nem egyetlen, monokauzális megoldás irányelveit vázolja fel, hanem az egyes országok történelmi hagyománya és legújabb kori történetírása közti tudományos tér betöltéséhez tűnődésre és mérlegelésre szánt szempontok sokaságát kínálja fel. Azaz, a hidegháború korának históriáját nem választja el a Bibó István kifejezésével szólva tanuló demokráciák historiográfiáitól. Sőt a különböző alkotmányformáló és jogalkotási lehetőségeiket összeveti politikai kultúráik eltérő tradícióival. A célja ugyanis, hogy még az ezredfordulón is képlékeny, alig-alig megszilárdult európai demokráciák értékrendjei közti minimális konszenzust és maximális információszabadságot a társadalmi nyilvánosság szerkezetének foglalatába illessze. Timothy Garton Ash távolról sem lunátikus. Szkeptikus történetíró. Szerinte sem törvényszerű az, hogy minél alaposabb a feldolgozás, annál nagyobb a demokrácia. Tudja, a múlt demokratikus értékeinek alátámasztása és az autokratikus tradíciók elsorvasztása is társadalmi költséggel jár. A kiadások mérlegelésénél a szabadságjogok növelésére fordítandókat érdemes ugyan előnyben részesíteni, de arról sem szabad elfeledkezni, hogy a nacionalista, rasszista, populista, irredenta értékek árfolyama is növekedni fog a politikai börzén. A törékeny politikai kultúrájú országokban mint amilyen Magyarország is erre érdemes különös figyelmet fordítani. Ott, ahol nem alakult ki kellő 1 Magyarul olvasható az Élet és Irodalom 50. évf. 3. számában. 4

5 távolság a már lezárt múlt forráskritikán alapuló ismeretei és a még nyitott jelen között, ott, ahol a történelmet politikai szándékból aktualizálják, így kell tenni. A legújabb kori állambiztonsági forrásokból szelektíven kiragadott szentek és kiátkozottak legendaköreinek töredékei is ahhoz a tudományos vitához vezetnek vissza, amelyben Garton Ash eszméinek közeli, de földrajzilag távoli társa, Szűcs Jenő egyszer már megfogalmazta azóta sem cáfolt véleményét: Oktalan dolog lenne tagadni, hogy a történetírásnak [ ] megvan az a szerepe is, hogy a jót, a szépet, az emocionálisan lelkesítőt válogassa és emelje ki a történelem igen vegyes, heterogén örökségből. [ ] A nemzeti öntudat és a történelem viszonya azonban elsőrendűen nem didaktikai részletkérdés. [ ] A történelem valóságos nemzeti historikuma nem egyértelműen lelkesít és melenget, hanem gondolkodásra és kritikára késztet [ ] aki pedig a történelem végső igazságára törekszik, az leteheti a tollat. Szűcs is reméli hogy a nacionalizmusoknak Közép- és Kelet-Európa-szerte máig kiható emocionális, intellektuális, pszichikai zavaraiból és hibás köreiből egyszer talán sikerül kijutni. Szűcs Jenő épp a zsákutcát igyekszik kikerülni: Ami legkevésbé lehet cél: az aurea mediocretas lapos bölcsessége.»az igazság valahol középen van?«az igazság soha sincs középütt. Olyan viták esetében, ahol túlzottan szélsőségesek az álláspontok, a tapasztalat az, hogy az igazságot nem a kettő közt meghúzott vonal felezőpontján kell keresni, hanem a feszültség zónáján kívül. Szűcs Jenő ezért látja el könyvének ezt a fejezetét A történelem a múlt szociológiája alcímmel. 2 Mi pedig azért illesztjük gondolatát a bevezetőhöz, hogy menten tudassuk a Jelentés olvasójával, miért is kerestünk az alábbi fejezetekben az ügynöktörvények emocionális feszültségi zónájától mind nagyobb távolságra egy lehetséges dossziétörvény megalkotásához szükséges empirikus forrásanyagot. A nagyobb forrásanyagban amúgy is benne van a kisebb, azaz, az ügynöknek is van szerepe bár inkább epizód-, semmint főszerepe az aktanyilvánosság törvényében. Slampos definíció lenne egyöntetűen kommunista diktatúraként meghatározni a Közép-és Kelet-Európában fél évszázad alatt időről időre, régióról régióra uralkodó eszmei és politikai intézményrendszereket, amelyeknek az ellenzéke is sokféle volt. Széles körben elterjedt társadalmi vélekedés szerint a Közép- és Kelet-Európában a Helsinki Egyezmény 1975-ös aláírásának köszönhetően életre kelt szamizdatok a sajtó- és véleményszabadság kizárólag liberális felfogását képviselték. Ez féligazság. Az igazság másik fele, hogy a Szovjetunióban 1968 után nagy erkölcsi merészséggel gépelt és kézről kézre továbbadott szamizdat-lapokban már feltámadt a szlavofilok és nyugatosok évszázados vitája. Dokumentumok szerint a nyolcvanas évek utolsó harmadában Magyarországon is készülődtek pl. az Egyedül vagyunk című, 1938 és 1944 közt megjelent nyilas lap újraindítására. Lengyelországban a hetvenes évek végén Leszek Moczulski és Andrzej Czuma felélesztették a két világháború közti nemzeti tábor szélsőségesen jobboldali lapját, az antiliberális, autokrata Piłsudski nézeteit hirdető Gazeta Polskát. Ez a hetilap kétszer is megrendezte az akták éjszakáját : évi 4. számában 64 demokrata és liberális képviselőről, köztiszteletben álló értelmiségiről híresztelte el az ügynökvádat Antoni Macierewicz belügyminiszter afféle 6-os karton-gyűjteménye alapján. Majd 1994-ben, már új szereposztásban, 62, ugyancsak közmegbecsülésnek örvendő, ám ellentétes világnézetű közszereplőt kompromittált ügynökváddal immáron Andrzej Milczanowski belügyminiszter kartotékjai alapján. Úgy tűnik, a diktatúra cenzúrája nemcsak a liberális értékeket fojtotta el, de a nemzeti hagyományba való bezárkózás, a demokráciától és a piacgazdaságtól való idegenkedés tradícióit is. A szovjetizált országok bolhapiacán fellelhető tiltott irományokból a diktatúra felbomlása után mindenütt elefantiázisos politika nőtt ki Közép-Európában, centrumában a mamut méretűvé növelt ügynökből. 2 Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge [1970]. In uő: Nemzet és történelem, Gondolat,

6 Feltárni ámde hogyan? A kérdésre Timothy Garton Ash kritikusan kifejtett válasza: [ ] bírósági eljárás. Másodszor pedig egyes személyek vagy egész csoportok adminisztratív úton történő diszkvalifikálása.»átvizsgálás«,»hivatásgyakorlás megtiltása«,»tisztogatás«és újabban a cseh-latinból átvett»lusztráció«, azok a meglehetősen különböző módon értelmezett fogalmak, amelyek ennek az útnak velejárói. A harmadik utat a tények rituális tisztázásának lehetne nevezni: meghallgatások, bíróságok, bizottságok. Dél- Afrikában, de olykor Latin-Amerikában is,»igazság-felderítő bizottságoknak«nevezték ezeket. A középpontban a rituális és teátrális elem áll: a nagy vezérek a bíróság előtt, színpad az áldozatok számára. Ez nemzeti dráma, állami színház, társadalmi csoportterápia. Ennek eredménye nem csak a tények netán az»igazság«tisztázása, ahogy ezt Közép-Európában már nem merik kimondani, hanem a katarzis maga. És a negyedik út a régi rendszer aktáinak hozzáférhetővé tétele tudományos, publicisztikai és személyes»feldolgozás«céljából, tehát hogy az akták olvashatóak és értékelhetőek legyenek, hogy lehessen róluk írni, beszélni vagy éppen hallgatni. A feldolgozásnak nem kell mindig hangosan történnie. (Kiemelés: K. J.) Első pillantásra is úgy tűnik, hogy a magyar állambiztonsági szolgálat az egyes, alábbi fejezetekben olvasható mértékben megmaradt iratállományának feldolgozása nem illeszthető be a német, cseh, szlovák, lengyel, román tapasztalati példatárba, jóllehet, egyes elemeik felbukkantak a honi jogállam törvényhozási kísérletei között is (lásd a II/1. fejezetet). Azok szakmai kritikái sem ismeretlenek. A dél-afrikai és latin-amerikai teátrális kísérletek is fel-felbukkantak a magyar közéletben, de egy alkotmánybírósági ítélet következtében 1992-ben azok is elbuktak (Zétényi és Takács képviselők igazságtételi törvény -tervezetével egyetemben). A színpadias, számonkérőszékre emlékeztető, egyéb lusztrációs elgondolások is kiszenvedtek Magyarországon. A 60/1994. [XII. 24.] számú alkotmánybírósági határozat alkotmányellenesnek minősítette az évi XXIII. törvényt. Igaz, klónozott változatán az évi LXVII. számú törvényjavaslaton még két évvel később is dolgoztak a törvényalkotók. [I/1 és II/1. fejezet] Sőt még 2002 augusztusában is a rendszerváltozás utáni kormánytagok állambiztonsági érintettségével foglalkozott egy parlamenti döntéssel létrehozott szerv, a Mécs-bizottság mivel a sajtó leleplezte az épp regnáló miniszterelnök, Medgyessy Péter szt-tiszti múltját. Mécs Imre listája elkészült, de a jogrendszer zárványa maradt. A lusztrációt ez a bizottság sem tudta feltámasztani. Tevékenysége amúgy nem segítette elő a III. Főcsoportfőnökség és az MNVK.2 (Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. Csoportfőnökség) irategyesítését, nem mozdította elő a tettes és az áldozat szembenézését, ráadásul a sajtót is demoralizálta. Érdeme mégis volt. Ráirányította a köz figyelmét arra, hogy a hatályos adatvédelmi törvény alapján az elmúlt rendszer hálózati személyeire és a mai jogállam közszereplőire nem alkalmazható azonos jogalkalmazási mérce. Márpedig ha a hatályos, évi III. törvény szelleméből indulnánk ki, fő szempontnak a megfigyeltek szellemi kárpótlását, információs önrendelkezési joguk garantálását tekintenénk, és ehhez hozzávennénk a törvény preambulumában a másik oldalon felsorakoztatott célokat is szuverenitás, alkotmányos rend garantálása, abból az következne, hogy a volt megfigyelők adatai megismerhetőek legyenek. Azzal, hogy vállalták a besúgást, vállalták annak a kockázatát is, hogy idővel lelepleződnek. Anonimitás csak a megfigyelteknek, az áldozatoknak járhat, hiszen róluk gyűjtöttek a beleegyezésük nélkül olyan információkat, amelyek az ő magántitkaik. (lásd XI/2.) Hogy a törvény preambulumában megfogalmazott szándék megvalósuljon, a megfelelő jogi eljárás a évi III. tv. 1. (2) 13. pontjának szűkített értelmű alkalmazása lenne. Az ott olvasható definíció szerint közszereplő, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen 6

7 alakítja vagy alakította. A hálózati vagy a hálózat feletti, a beszervezési nyilatkozat alól kiváltságosként felmentett személyre a definíció utolsó tagmondata illik: feladatszerűen formálta a közvéleményt. Újságíróként, tudósként, papként, pénzügyérként, diplomataként stb., az állambiztonsági szolgálat tartótisztje instruálta, ő szabta meg az állambiztonsági parancsok szerinti feladatait: titkos információkat gyűjteni, dezinformációkat terjeszteni külföldön és idehaza a valóságosnál szebbre formált vagy politikailag szalonképesebbnek lefestett Magyarországról. (IX. fejezet.) Az 1960-es évek közepétől az egyre specifikusabbá és mohóbbá váló hírigény strukturális változásokat indított el az egyes csoportfőnökségeknél, és szorosabb együttműködésüket tette szükségessé. A szekták, a kisegyházak és a katolikus egyház hitélete reneszánsznak indult, és ez a spontán társadalmi változás átrendezte a III. Főcsoportfőnökség ügyosztályait és feladatait. Égető szükségét érezték az engedetlen kisegyházak megregulázásának, ugyanakkor az MSZMP PB halaszthatatlannak tartotta egy új kompromisszum kidolgozását a Vatikánnal. 3 A kettős feladat megoldását siettette az USA menedékjogát élvező Mindszenty hercegprímás bel- és külpolitikai szempontból egyre kínosabb ügyének elkerülhetetlen rendezése, külpolitikai látószögből a lengyel példa pedig még sürgetőbbé tette a feladat végrehajtását. Az 1968-as diáklázadás leverését követően Wyszinski bíboros, Lengyelország prímása védernyőt nyitott a letartóztatott diákforradalmárok például Adam Michnik publicista és a revizionista marxisták például Jacek Kuron és Karol Modzelewski történészek, akik a LEMP tagjai is voltak feje fölé. 4 A katolikus egyház és a marxista ellenzék Magyarországon is várható összefogásától tartva az Állami Egyházügyi Hivatal és a BM III/I-es (hírszerzési) csoportfőnökség együttműködési elvei már 1967 decemberében készen álltak. A III/I. és az ÁEH közötti együttműködési megállapodást csak március 13-án írta alá Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) elnöke, a hírszerzés azonban már 1967 novemberében felállította a Világosság fedőnevű belső rezidentúrát. A BM hírszerző csoportfőnöksége tehát egy rezidentúrát, azaz állambiztonsági tisztekből álló, meghatározott állambiztonsági operatív feladatok ellátására felkészített, konspiratív szervezeti formát hozott létre belföldön, az ÁEH fedése alatt. 5 Magyarországon 12, fedőnévvel ellátott hálózati személy, Rómában nagyjából ugyanennyi, operatív kapcsolatként működő, vatikáni állampolgárságú főméltóság dolgozott a rezidentúra számára. A bonyolultabb feladatok megoldását a főként a Külügyminisztérium alkalmazásában álló bécsi, római, illetve budapesti szt-tiszti agentúrákra bízták. A költségeket a BM Külügyi Osztálya fedezte. Rendszerint a KÜM sajtóosztályának csoportvezetője, Polgár Endre a társzervekkel együttműködve döntött arról, hogy egy magyar vatikáni kapcsolatok iránt érdeklődő nyugati újságíró készíthet-e interjút egy magyar egyházi személyiséggel, s ha igen, ki készítse fel a nyilatkozót. A külföldi újságírót a BM III/I-4 K alosztály szoros megfigyelés alatt tartotta. Nemcsak a tájékoztatási feladatukat ellátó tudósítók kerültek állambiztonsági felügyelet alá, hanem a Vatikán politikai tárgyalásra felhatalmazott tárgyalói is. 6 A vatikáni magyar kapcsolatokkal foglakozó Világosság csak egy a III/I között alapított, belföldön is működő rezidentúrái közül. Hasonló hírigény kielégítése céljából állította fel a hírszerzés már 1958-ban a nyugati magyar emigráció tevékenységét 3 Lásd Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Szent István Társulat Magyar Országos Levéltár, Lásd Dissent in Poland Reports and Documents in Transition; December Juli Association of Polish Students and Graduates in Exile, London, Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság Az Állam Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új ember kiadó Lénárd Ödön Alapítvány, és Uo Az állambiztonsági szolgálat által biztosított további technikai részletekről lásd: ÁBTL /76/2. kötet, I. rész, A III/I. csoportfőnökség és jogelődei által kezelt dossziék. Rezidentúradossziék, Világosság rezidentúra [szt-tiszti leveleződossziék]. 7

8 megismerő és bomlasztó Honfitársak fedőnevű rezidentúráját, valamint a Magyarok Világszövetsége, a Press, az Akadémia, a Kultint (Kulturális Kapcsolatok Intézete), a Tájékoztatási Hivatal, a MÚOSZ és az MTI, majd 1980-tól a tudományos- és műszaki hírszerzés számára a Parabola, Pajzs rezidentúrát. Az február 23-i adatközlés szerint a III/I. hazai állományában 32, külföldi szolgálatában pedig 109 szt-tiszt dolgozott a rezidentúrákon, noha szeptember 13-án a III/I-es B. Törzs operatív alosztálya magasabb kvótát igényelt. Idővel a III. Főcsoportfőnökség vezetői belátták, hogy a hírszerzés személyi igényei megalapozottak, és emelték a kvótát. A Helsinki Egyezmény 1975-ös aláírása után (a már régebbi) COCOM-lista vált a Nyugat vasfüggönyévé. Azoknak az országoknak, amelyek nem tartották be az egyezmény emberjogi előírásait, a fejlett nyugati műszaki eszközök importjának szigorú tilalmával kellett szembenézniük. Az embargó kijátszásában kitüntetett szerep jutott az MNVK.2 Csoportfőnökségnek, amely többek között az OMIK-hoz (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) telepített szt-tiszteket. Az MNVK.2 Csoportfőnökségnek elsősorban a katonai hírszerzés nélkülözhetetlen tippkutatásához volt szüksége kvalifikált külföldi állampolgárságú ügynökökre és magyar állampolgárságú megnyertekre. Az MNVK 2 minden más csoportfőnökségnél jobban törekedett az igényességre, nyelvtudásra, szakmai képzettségre. (XI/1.) Hogy azután ezek a megnyertek hogyan emelkednek felfelé a sajtónómenklatúrában, az már nem tartozott az MNVK 2 Csoportfőnökség hatáskörébe. A kínálatból amúgy is legjobbnak ígérkező munkatársakat választották ki maguknak ben 64 fő, 1975-ben 74 fő megnyert hálózati személy tartozott, az MNVK.2 Csoportfőnökség A/5-4 számú sajtóalosztályán keresztül a MÚOSZ, a Tájékoztatási Hivatal, a Magyar Rádió és a KÜM sajtófőosztályához. Az MNVK.2 sajtórezidentúrájának létszáma 1974 és 1986 között általában hetven-kilencven fő volt, többé-kevésbé ismert újságírók. Milánóban és Brüsszelben is működtettek fedett irodákat, Budapesten a FIJET köré csoportosuló turisztikai újságírók közé vegyültek, s nevük rendszeresen olvasható volt a Vue Turistique című lapban. A sajtórezidentúra tagjainak utazásait az MNVK.2 sajtóalosztálya intézte, 1976-ban például 28 újságíró nevét töröltette a határőr-figyelőztetés alól. Az MNVK.2 Csoportfőnökség sajtórezindetúrája összetételét minden évben egyeztette a BM III/I-es csoportfőnökséggel, nehogy véletlenül kétszeresen szervezzenek be egy újságírót februárjában, amikor az MNVK.2 Csoportfőnökség épp a Hungexpo és a Kereskedelmi Kamara irányába terjeszkedett kifejezetten kérték, hogy Várkonyi Péter külügyminiszter és Lakatos Ernő, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályának vezetője egyeztessen a nemzetközi kiállításra hivatalosan érkező nyolcszáz-kilencszáz külföldi gazdasági újságíró, külkereskedő kalauzolása ügyében, nehogy a nemzetközi ügynöktolongásban az MNVK.2 Csoportfőnökség megnyertjei dekonspirálódjanak.. A gazdasági újságírók és politikai szemleírók kikezdhetetlensége számukra elsődleges érdek volt, hiszen egyszerre kellett közvetetten részt venniük az illegális gazdasági importban és a Szovjetunió titkos ideológiai exportjában. Erre nem is találhatnánk jobb példát, mint egy kis latin-amerikai ország Grenada rövid életű kommunista puccsát az 1980-s évek kezdetéről, amelyet Moszkvából irányítottak, Havannából közvetítettek, szinte valamennyi kelet-középeurópai szatelitta állam részvételével 7. A dossziétörvény elnevezés azért is indokolt az ügynöktörvény helyett, mert semmiféle ismert regisztráció nem tartja nyilván a megnyerteket s az ügynök feletti hivatalos kapcsolatokat (HK), társadalmi kapcsolatokat (TK), alkalmi kapcsolatokat (AK) és 7 Ideológiai infiltárció: Jiri and Virginia Valenta: Leninism in Grenada. Problems of Communism July- August 1 23; Politikai infiltráció: Political Bureau meeting 1983 október, In The Grenada Papers; Edited by Paul Seaubry-Walter A. McDougall.ICS Press, California NDK Bolgár Szovjet Csehszlovák KGST gazdasági infiltráció: In Grenada Documents: An overview and selection; Released by Department of State and Department of Defense, Washington D.C. 1984, September. 8

9 lakossági bejelentőket (LB) stb., noha az állambiztonsági szolgálatnak szánt közlendőjük minősége felülmúlhatta, fontossága meghaladhatta az ügynökök jelentéseinek következményektől terhes tartalmát. Még inkább igaz ez a BM szigorúan titkos állományú munkatársai, az szt-tisztek esetében, akiknek a fő állása a BM-ben volt, de másodállásban főtisztviselők, egyetemi tanárok, főpapok, nagyvállalati igazgatók, diplomaták, művészek, egyetemi oktatók, újságírók, sportolók, színigazgatók stb. voltak. A minőségi információt az ÁB-szolgálat azzal honorálta, hogy míg az ügynökök kiléte aránylag könnyen azonosítható a 6-os kartonjaikról, ha beszervezésük (B) dossziéját felfektették, azokat a manuális nyilvántartóban elhelyezték, a hetvenes évektől pedig a másolatokat felvitték a volt III. Főcsoportfőnökségen jelenleg az NBH-ban tárolt mágnesszalagra, addig a hivatalos (és más) informális kapcsolatokat az operatív tisztek munkanaplóikban legfeljebb monogramjukkal jelölték. Nekik épp a jobban jövedelmező informalitás volt a kiváltságuk, amivel a beszervezési nyilatkozatot aláíró hálózati tagok fizetsége fel sem vehette a versenyt. Kuncogó krajcárok és csöndesen hallgató forintok? A kedvezmények feltárása és összevetése már a dossziétörvény alkalmazójára váró feladat, amely eredményessége esetén megközelítően valóságos képet nyújthat a Rákosi- és Kádár-rendszer működési mechanizmusairól. Míg az ügynöktörvény a jogállamban is fenntartja a parancsuralmi rendszer vertikális hierarchiáját, a dossziétörvény horizontális jellegű, azaz egymás mellé helyezi a különböző ágenseket. Az előbbi óhatatlanul moralizálásra késztet, az utóbbi viszont megismerésre. Két eseten szemléltetjük, hogy a közszereplő megkettőzött, mondhatnánk dupla védelme, a fogalom túl tág az adatvédelmi törvényből (Avt) átemelt használata akadályozza a évi III. tv. szerinti iratfeltárást. A részben alkotmányellenesnek minősített évi XXIII. III/III-as ügynöktörvényből sem vezethető át a közszereplő fogalma a javasolt dossziétörvénybe. Ez könnyen bizonyítható két jogállami közszereplő perével. Egyiküket sem a III/III-as csoportfőnökség szervezte be. Az első eset: Martonyi Jánosról a Fidesz-kormány külügyminiszteréről, az egykori III/II. (kémelhárítás) Magasdi fedőnevű titkos megbízottjáról dokumentumokon alapuló cikket jelentett meg az Élet és Irodalom. 8 Saját jó hírnevét védelmezendő, az exminiszter pert indított a cikk szerzője és a lap ellen. Az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság tanácsvezetője az ÉS-t elmarasztaló ítéletéhez a következő kommentárt fűzte: Korábbi ügyek alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy»ebben a témakörben semmi nem biztos«. Senki nincs abban a helyzetben, hogy állambiztonsági információkat vizsgáljon felül. 9 Vajon tizennyolc évvel a rendszerváltás után van-e még egy olyan volt szovjetizált ország Közép- Európában, ahol a néhai politikai rendőrség iratállományának feldolgozatlansága és a jogalkotás labilitása arra indít egy köztiszteletben álló bírót, hogy látványosan mellőzze a tárgyszerű ítéleti indoklást? Felesleges találgatni, ez egyedül Magyarországon fordulhat elő. A második eset: szeptember 25-én a Népszava nyilvánosságra hozta, hogy a közszolgálati rádió a Fidesz-kormány idején kinevezett elnöke, Kondor Katalin a III/II. hálózati személye volt. A sajtó-helyreigazítási perben, az imént már idézett Fővárosi Bíróságon, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke, Lomnici Zoltán kabinetfőnöke volt a szakértő-tanú. Dr. Zinner Tibor felmondta a leckét az átvilágítási, a III/III-as ügynöktörvény három tankönyvi ismérve szerint. Hivatali rangjával, ugyanakkor az adott ügyben érdektelen, semmitmondó vallomásával tovább növelte a homályt. Azóta is annyiszor több százezer forint üti a markát a III/III. által valószínűleg érintetlen asszonynak, 8 Dr. Kende Péter: Egy polgár vallomásai 1 2. Élet és Irodalom, 51. évf. 17. és 23. sz. 9 MTI június 23. 9

10 ahányszor csak személyiségi jogi pört indít, hiszen a lusztrációs eljárás a III. Főcsoportfőnökség más ügyosztályainak hálózati személyeit szűzen hagyta. 10 Nem mintha fájlalnánk a lusztrációs eljárás bukását, de nem kerülhetjük meg a kérdést: miért mondott csődöt az átvilágítás Magyarországon? Jóllehet annak ellenére bukott el, hogy jóval puhább büntetési tételeket helyezett kilátásba, mint a német parlament által 1991-ben elfogadott, kemény büntetési tételeket tartalmazó Stasi-törvény. A válaszhoz több közül három szempontot emelünk ki: a kerekasztal-tárgyalások ellenzéki résztvevőinek szándékos félrevezetése; a társadalom professzionális megfosztása a rendszerváltás szabadságélményétől; a rendszerváltó ellenzéki tárgyalók politikai éretlensége. Egymástól független okok majdnem véletlen együttállásával magyarázzuk tehát az átvilágítás fiaskóját. Induljunk ki tehát az 1989-es kerekasztal-tárgyalásokból, ahol az MSZMP delegátusai félrevezették ellenzéki tárgyalópartnereiket. A korrekt felvilágosítás hiánya vezetett a III/III. és a Munkásőrség megszüntetésének valamiféle vagylagosságot feltételező álkérdéséhez. Emlékezve az 1956-os forradalom leverésében élenjáró pufajkásokra, majd Munkásőrséggé átkeresztelt jogutódára, az közti március 15-i diáklázadásokat brutálisan feloszlató félkatonai szervezetre, a kerekasztal ellenzéki tárgyalói a Munkásőrség megszüntetését tekintették fontosabb követelésnek. Ez a szervezet a nemzetközi nyilvánosság előtt is azonosítható pártmilícia volt, a Varsói Szerződés pártállami hierarchiájában szinte azonos jogállású szerv, mint a lengyel ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej), amely szovjet katonai beavatkozás nélkül is képes volt lánctalpai alá gyűrni az között legálisan működő Szolidaritást miként a magyar Munkásőrség is kivette részét a prágai tavasz törvényes reformmozgalmának leveréséből Szlovákiában, augusztus 21- én. Míg Lengyelországban a ZOMO-t a földalatti Szolidaritás szívós küzdelme révén hatalomra jutott Mazowiecki-kormány oszlatta fel szeptember 29-én, Magyarországon a Munkásőrség fölszámolása 1989 novemberében kerekasztal-tárgyalások megrekedését követő négyigenes népszavazás 11 diadala volt. A diadalmámor az első lusztrációs törvénykísérlet bukásáig tartott, mikor is kiderült, jobb lett volna a III. Főcsoportfőnökség felépítését is tanulmányozni. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot beterjesztő Hack Péter szállóigéjével szólva: a pufajkás hordott pufajkát, a»tégla«azonban nem hordott téglát. Mielőtt áttérnénk a győzelmi mámort követő macskajajra, az 1989/90-es tessék-lássék eufóriát érdemes összevetni egy gondolatkísérlet erejéig Bibó István szabadságélményről alkotott felfogásával, amelyet 1945 késő őszén fejtett ki A magyar demokrácia válsága című tanulmányában. A helyzetelemzés fogalmazása idején a demokrácia távlatát már erősen leszűkítették az 1944/45-ös politikai rendőrség és az internálások ügyei. Minden nagy demokrácia történetének kiindulópontjánál forradalom áll, forradalom, amelynek során esetleg királyok fejei hulltak le, de mindenesetre lehullott az aranykorona a királyok és királyi szolgák fejéről. Ez a forradalom nincs kötve a társadalmi gazdasági fejlődési átmenetek időszakához: a gazdasági és társadalmi átmenetek megtörténhetnek nagyobb politikai megrázkódtatás nélkül is, de az emberi méltóság egyetlen forradalmának, bármilyen társadalmi és gazdasági fejlődési időszakban, de valamikor le kell zajlania, hogy demokráciáról beszélhessünk. Ez a forradalom Svájcban a században, Hollandiában a 16. században, Angliában a 17. században, Amerikában és Franciaországban a 18. században, Oroszországban a 20. században zajlott le, teljesen különböző gazdasági és társadalmi előfeltételek mellett, de demokráciáról csakis olyan országokban lehet beszélni, ahol ez lezajlott. [ ] Ez a változás Magyarországon [1945-ben] nem zajlott le, [mert] ez a 10 A Kondor Katalin perköltségeinek állami fedezetéről szóló bírósági végzések történetét lásd 11 Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon, Napvilág, 2006,

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Nélkülözhetetlen

Részletesebben

AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS

AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS Dr. Ilkei Csaba: AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Az elmaradt állambiztonsági rendszerváltás Szerzői kiadás, 2013. A kötetet alkotó írások és forrásuk:

Részletesebben

Trócsányi Sára. Forradalom az irattárban - Információs jogok a múlt feltárásában. Doktori értekezés tézisei

Trócsányi Sára. Forradalom az irattárban - Információs jogok a múlt feltárásában. Doktori értekezés tézisei Trócsányi Sára Forradalom az irattárban - Információs jogok a múlt feltárásában Doktori értekezés tézisei Pécs, 2006. I. INFORMÁCIÓS JOGOK...3 AZ EMBERI MÉLTÓSÁG... 3 A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA...

Részletesebben

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra ELTE Jogi Kari Jegyzetek A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra Jogtörténeti vázlat Kedves Imre ELTE eötvös kiadó eötvös loránd tudományegyetem

Részletesebben

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései 1 II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései A kommunista rendszer bukása után súlyos kritikák jelentek meg a médiában az egyház(ak) ellen. A fő vád: az

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY 1956-os

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

A médiacár nagy titka

A médiacár nagy titka Borvendég Zsuzsanna A médiacár nagy titka Siklósi Norbert és az általa irányított vállalatok titkosszolgálati háttere Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted Szánts és vess, s hagyjad másnak

Részletesebben

Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára

Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára Müller Rolf Célkeresztben a Forrás Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára A mögöttünk hagyott Kádár-rendszer irodalompolitikájának történeti megismerésekor sorvezetőként követik egymást

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin 56 ÉVKÖNYV 1992 Szerkesztőbizottság Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a National

Részletesebben

A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962

A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962 Papp István Betekintő 2011/4. A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962 Bevezetés Az utóbbi időben, közvetlenül 1968. február 7-én, 8-án,

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

VÁDIRAT AZ ORBÁN-KORMÁNY ANTI-DEMOKRATIKUS MAGATARTÁSA ELLEN. kiadja. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta copyright 2011.

VÁDIRAT AZ ORBÁN-KORMÁNY ANTI-DEMOKRATIKUS MAGATARTÁSA ELLEN. kiadja. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta copyright 2011. VÁDIRAT AZ ORBÁN-KORMÁNY ANTI-DEMOKRATIKUS MAGATARTÁSA ELLEN kiadja A Kanadai Magyar Demokratikus Charta copyright 2011. Október 23 Húsz évvel a berlini fal leomlása után több, az egykori szovjet birodalomhoz

Részletesebben

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II.

Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II. Müller Rolf Takács Tibor 1989 vidék állambiztonság II. Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, alternatív majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i

Részletesebben

SZABADKŐMŰVESEK, PAPOK, BANKÁROK,

SZABADKŐMŰVESEK, PAPOK, BANKÁROK, Dr. Ilkei Csaba SZABADKŐMŰVESEK, PAPOK, BANKÁROK, TITKOS SZERVEZETEK Szerzői Kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Szabadkőművesek, papok, bankárok, titkos szervezetek Szerzői Kiadás, 2013 A kötetbe foglalt írások

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1997. Nélkülözhetetlen

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között I. Rész Csőke Zoltán Bevezetés Az antiszemita gondolkodásmód a 19. század utolsó harmadában jelent meg Magyarországon.

Részletesebben

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely pályázat A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA - értekezés a rendőrség bizalmi rendszerének helyzetéről Készítette: Pap Júlia Okleveles kriminológus Budapest, 2014. március

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/ A magyar katonai képzések története (1945 1990) Nagy Gyula nyá. ezredes, főtanácsos A megjelölt időszakban képzésünk öt időszakra bontható: 1., 1945 1949 HM Katonapolitikai Osztály 2., 1950 1953 HM IV.

Részletesebben

Az 1950-es évek Magyarországa játékfilmeken

Az 1950-es évek Magyarországa játékfilmeken Az 1950-es évek Magyarországa játékfilmeken (Oktatási segédkönyv) Összeállította és szerkesztette: Gyarmati Gyöngyi Schadt Mária Vonyó József ASOKA Bt. Pécs, 2004 A kötet a Pécsi Tudományegyetem rektorának

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ALBERTNÉ ZOMBORI KATALIN 2014. 1 Albertné Zombori Katalin: Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58) PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS

Részletesebben

Az emberi jogok sorsa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra időszakában

Az emberi jogok sorsa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra időszakában HORVÁTH ATTILA Az emberi jogok sorsa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra időszakában A marxizmus klasszikusainak nem volt emberi jogi koncepciója. Arra hivatkoztak, hogy ha megvalósul a kommunizmus,

Részletesebben

Csaholásukért külön juttatás jár(t)

Csaholásukért külön juttatás jár(t) A TARTALOMBÓL: Csaholásukért külön juttatás jár(t)...2 A Szabad Európa Rádió ügynökei...5 A rég meghalt Aczél György szelleme elõtt hajbókolnak...9 A Vasárnapi Újság színe és visszája...13 Havas Henrik

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben