Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról"

Átírás

1 Az önkormányzati miniszter /2008. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 35. -ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ának a) és d) pontjában meghatározott feladatkörökben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az önkormányzati hivatalok minta irattári tervét jelen rendelet mellékleteként adom ki. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Budapest, október Dr. Gyenesei István

2 2 Melléklet a /2008. ( ) ÖM rendelethez Minta irattári terv Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik. Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti besorolását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. Az irattári jel összetevői: ágazati betűjel: meghatározza az ügy ágazati hovatartozását; ügykör: egész, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben, és emellett lehetővé teszi azok sorrendiségének megtartása mellett iratkezelési szoftverben való alkalmazhatóságát; selejtezési jel: meghatározza a nem selejtezhető tételeket, valamint a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, levéltárba helyezés: meghatározza az irat levéltári átadásának idejét. Az irattári jel alkalmazása, feljegyzése, az iratkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik, és követi a korábbi évek gyakorlatát. Az ágazati hovatartozást meghatározó betűjeleknél a bevált gyakorlatnak megfelelően U betűjel különbözteti meg az általános ügyeket. A különös rész ágazati betűjeleinek meghatározása is igazodik a korábbi gyakorlathoz. Az ügykör meghatározása figyelembe veszi azt a tényt, hogy az irattári terv hosszú távra készül, így lehetőséget kell biztosítani a feladat- és hatáskör módosítások átvezetésére az egységes szerkezet megbontása és újraozása nélkül. Ennek megfelelően az egyes ügykörcsoportok végén felhasználható keretek maradtak. Az E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai tétel alkalmazása esetén az e tételbe sorolt ügyiratok selejtezése darabszintű selejtezési jegyzékkel történik. A Megjegyzés rovatban szereplő *, illetve # jelek az önkormányzatok hivatalai államigazgatási ügyekben keletkező iratainak tárgyi rendszerezésére és megőrzési idejéről szóló, a külön jogszabályi előírás alapján kötelezően alkalmazni rendelt ügyköreit jelzik, a következők szerint: * Ezen ügykörök vonatkozásában a minta jelleg az ügykör és a sorrend tekintetében érvényesül. # Ebben az ügykörben államigazgatási és önkormányzati jogkörben is keletkeznek iratok, a minta jelleg az államigazgatási körben az ügykör és a sorrend

3 3 tekintetében érvényesül, míg az önkormányzati ügyekkel összefüggésben teljes mértékben. (A *, # és jelek nem részei az irattári jelnek, az csak jelzés a jegyzők részére.) A határidő nélkül irattárban őrzendő iratok fogalma nem új keletű, azt a korábbi évek gyakorlata is alkalmazta. Jelmagyarázat: NS HN őrzési idő Nem selejtezhető, Ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál, az iratok ügyviteli értékének megszűnése után az önkormányzat és az illetékes levéltár közösen dönt az átadás időpontjáról levéltári átadás határideje, általánosságban az Ltv. határozza meg, ténylegesen az önkormányzat és a területileg illetékes levéltár dönti el az átadás időpontját az ügy elintézését követő irattározás keltétől ított minimum idő, amely az iratok selejtezési lehetőségét jelenti

4 4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ÜGYKÖR SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE U ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U.1. Képviselő-testület iratai U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézmények) ügyei U.3. Szervezet, működés U.4. Ügyvitel U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U.6. Pénz- és vagyonkezelés II. KÜLÖNÖS RÉSZ ÜGYKÖR SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE A PÉNZÜGYEK A.1. Adóigazgatási ügyek A.2. Egyéb pénzügyek B EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS C SZOCIÁLIS IGAZGATÁS E KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS E.1. Környezet- és természetvédelem E.2. Építésügyek, településrendezési ügyek E.3. Kommunális ügyek F KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS G VÍZÜGYI IGAZGATÁS H ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS, OKMÁNYIRODÁK FELADATKÖRÉBE UTALT ÜGYEK H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása H.3. A választási eljárásról szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó választások H.4. Rendőrségi ügyek H.5. Tűzoltóság H.6. Menedékjog H.7. Igazságügyi igazgatás H.8 Egyéb igazgatási ügyek I LAKÁS- ÉS HELYISÉG ÜGYEK J GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS K IPARI IGAZGATÁS L KERESKEDELMI IGAZGATÁS, IDEGENFORGALOM M FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS N MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM P KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IGAZGATÁS R SPORTÜGYEK X X.1. Honvédelmi igazgatás X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás X.3. Fegyveres biztonsági őrség HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

5 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U.1. Képviselő-testület iratai 1001 Polgármesteri (alpolgármesteri) tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok 1002 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, interpellációk, egyéb döntéselőkészítő iratok, stb.) közmeghallgatás 1003 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei 1004 Képviselő-testület, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseiről készült hang- és képanyag U.1. U NS 15 U NS 15 U NS 15 U Önkormányzati biztos kirendelése, iratai U NS Tanácsnoki iratok U NS Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés U NS 15 adományozása stb.) 1008 Önkormányzati érdekképviseleti tagsági ügyek U NS Önkormányzati rendeletek, szabályzatok, határozatok U NS Önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, U NS megszüntetése 1011 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai U Együttműködési megállapodások U NS Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv U NS 15 kisebbségi önkormányzati véleményezése 1103 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, U NS HN átszervezése, megszűnése 1104 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai U 5 ellenőrzése 1105 Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek U 15 véleményezése 1106 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok U NS 15 üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok, hang- és képanyagok 1107 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseiről készült hang- és képanyagok U Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései U NS Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei U NS Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról U NS 15

6 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések U Érdemi vizsgálattal lezáruló közérdekű kérelmek, panaszok, U NS javaslatok, bejelentések 1113 Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése U NS Nemzetközi kapcsolattartás iratai U NS 1115 Kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos operatív ügyek U E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 U.3.- U.6. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei U.3. Szervezet, működés U Adatvédelem szabályozása U Belső ellenőrzésről készült jelentések U NS 1203 Beolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, U NS 15 jegyzői, szakigazgatási, intézményi) 1204 Beolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, U 5 polgármesteri, intézményi) 1205 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel, érdekképviseleti fórumok alapítása, működtetése U NS Kollektív szerződés U NS Közalkalmazotti Tanács ügyei U NS Munkáltatói juttatások elvi ügyei U NS Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek U Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok U NS 15 alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek 1211 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek U Kártérítések U Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel U Sajtóügyek, településmarketing, PR (public relations) tevékenység U Hírlap-, folyóirat- és könyv rendelés U Külföldi kapcsolatok bonyolítása U Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú U NS 15 megállapodások, éves értékelések 1218 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések U NS 1219 Külső szervek, Állami Számvevőszék, közigazgatási hivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi észrevételek, ügyészi intézkedések U NS Munka-, szakmai értekezletek jegyzőkönyvei U Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok U NS Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői U NS Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek U NS 15 jegyzőkönyvei

7 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend U Jogi ügyek (peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység nem peres U 15 jogi ügyek, stb.) 1226 Jogszabálytervezetek előzetes jogi véleményezése U Jogértelmezés, vélemény, állásfoglalás U Statisztika (éves) U NS Statisztika (időszaki) U Intézkedések, utasítások (jegyzői, polgármesteri, együttes) U NS Néplálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos U 5 ügyek 1232 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, U NS Európai Uniós csatlakozás, jogharmonizáció iratai U NS Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok U NS Körlevelek, meghívók tájékoztatók U Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek U NS Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, U NS 15 terv 1238 Kistérségi társulások operatív ügyei U Kistérségi fejlesztési tanács ügyei U Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) pályázatok U NS Lobbitevékenység U Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői U Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok U Vállalkozási szerződések U Elektronikus közzététel, honlap működtetése U Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések U Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek U Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása U Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovarrágcsálóirtás, U 10 dohányzóhelyek kijelölése stb.) 1250 Szervezet, működés tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt iratok U Együttműködési megállapodás U NS 1252 Közbeszerzési ügyek U Koordinációs ügyek U 10 U.4. Ügyvitel 1301 Belső ügyviteli segédkönyvek érkeztető könyv kivételével - (előadói munkakönyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) U.4. U Érkeztető könyv nyilvántartása U Bélyegzők nyilvántartása U NS 1304 Főnyilvántartó könyv, iktatókönyv, név- és tárgymutatókönyv, irattári segédkönyvek U NS 1305 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek U NS HN 1306 Irat selejtezéséről készült jegyzőkönyvek, jegyzékek és ezzel kapcsolatos iratok U NS HN

8 Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei U Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek U NS 1309 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem, szabályozás stb.) U NS Ügyvitel tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt iratok U 2 U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U Baleseti, rokkantsági ügyek U Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések U Fegyelmi ügyek U Fizetés nélküli szabadság ügyek U Fizetési előleg U Helyettesítések U A foglalkoztatottra vonatkozó illetménnyel kapcsolatos fejtés, U 75 nyilvántartás, kimutatás 1408 Illetményekkel kapcsolatos fejtés, kimutatás, önkormányzati U 75 hivatali szintű összesítések 1409 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, U 10 tiszteletdíjai 1410 A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésével U 2 összefüggésben keletkezett iratok (pl. levelezések) kivéve a vagyonnyilatkozatot 1411 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 1 1 Évenként (kivéve a polgármestert) 1412 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 2 1 Kétévenként 1413 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 5 1 Ötévenként 1414 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 1 Polgármester évenként 1415 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) Önkormányzati képviselő négyévenként U Kereseti igazolás U Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, illetménykiegészítés, illetménypótlék, személyi illetmény, illetményeltérítés megállapítása, áthelyezés, kirendelés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalék állományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, prémium évek programba helyezés U Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások U NS HN 1419 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak U 10 engedélyezése

9 Lét- és bérgazdálkodási ügyek (éves) U NS Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalvány ügyek U Napidíjak U Önkéntes biztosító pénztári támogatás U Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok U Szabadságolási rend, szabadságügyek U Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek, ügykezelői U 30 alapvizsgaügyek 1427 Tanulmányi szerződés U Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat U Továbbképzési éves és középtávú terv U Tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal U 2 kapcsolatos iratok 1431 Közhasznú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei U Kitüntetések, kitüntető címek adományozásának előkészítése, U 5 lebonyolítása 1433 Közszolgálati jogviták U Szociális ügyekkel kapcsolatos iratok U 5 Kérelmek (temetési, munkáltatói segély, stb.), javaslatok, azok kivizsgálásáról készült jelentések 1435 Szociális ügyekkel kapcsolatos iratok U 5 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok 1436 Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens U 2 kérése) 1437 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 1 Figyelemmel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 12. (1) bekezdésében foglaltakra, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése esetén, vagy ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül visszaadja a kötelezettnek. Ennek alapján az őrzésért felelős ugyan fizikailag nem fogja selejtezi ezen vagyonnyilatkozatokat, de azoknak a nyilvántartásból való kivezetése érdekében mintegy technikai jelleggel az irattári tervben indokolt a selejtezési idő meghatározása. U.6. Pénz- és vagyonkezelés U Adóügyek (saját) U Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési U 10 naplók, leltár, selejtezés) 1503 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, U 8 megrendelések 1504 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, U 8 banklakivonat, banklanyitás 1505 Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, jelzálog ügyek (lejárat után) U Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, U 10

10 10 pénztárnaplók, lák, latömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai) 1507 Fizetési felszólítás, lareklamáció, larendezés, laegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 1508 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.) 1509 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás U 8 U 5 U NS HN 1510 Költségvetési beoló (éves) U NS Költségvetési beoló (időszaki) U Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beoló előkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elolása, pótelőirányzat, reorganizáció, viteli rend, pályázatok pénzkezelése, intézmények közüzemi lájának rendezése) U Leltárfelvételi ívek U Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, vásárlására, haszonbérletére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás U NS HN 1515 Jelzálog ügyek (lejárat után) U Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása U Szállítólevél U Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi, U NS 15 területfejlesztési Tanács ügyei 1519 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése U Vagyonbiztosítás (lejárat után) U Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés U 10 stb.) 1522 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek U Pénzügyi intézkedést igénylő telekalakítási és építésigazgatási U 5 határozatok 1524 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása U Vagyonkezelői szerződések, vagyonkezelői jog létesítése U Könyvvizsgálói jelentések U E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2

11 11 II. KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) A) PÉNZÜGYEK A.1. Adóigazgatási ügyek A 2001 Adó- és értékbizonyítványok A 5 * 2002 Vagyoni igazolások, adóigazolások A 5 * 2003 Adóbevételi terv és teljesítés A 10 # 2004 Adóbevallás, adó kivetése (gépjárműadó, talajterhelési, építményadó, idegenforgalmi adó stb.) A 10 # 2005 Adókivetés elleni jogorvoslatok A 10 # 2006 Adóellenőrzés A 10 # 2007 Adategyeztetés A 10 # 2008 Adókedvezményi, adómentességi ügyek A 10 # 2009 Adóhátralék A 10 # 2010 Adó túlfizetése A 10 # 2011 Adó téves befizetése, átvezetési kérelmek A 10 # 2012 Adóval összefüggő méltányossági kérelmek A 10 # 2013 Adótartozások behajtása, végrehajtás A 10 # 2014 Egyéb adóügyi levelezés (pl. helyszíni szemle, belföldi jogsegély A 10 # stb.) 2015 Adóösszesítő, valamint a ítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista A 5 # 2016 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) A 30 * 2017 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai A 10 * 2018 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai A 2 A.2. Egyéb pénzügyek A 2101 Általános és céltartalékok felhasználása A Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok A Betéti kamatügyek A Decentralizált támogatások felhasználása A Fejlesztési alapterv A Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, A 10 visszaigénylés 2107 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény A Illetékkiszabás, illeték-ellenőrzés, illeték-végrehajtás A Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, A 5 gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális) 2110 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után) A Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás A 10

12 12 visszatérítés 2112 Szabálysértések, bírságok pénzügyi iratai A Gépkocsik üzemeltetése A E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai A 2 Szám B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 3001 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele B Lt. B 30 * 3002 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei B Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai B Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése B NS Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek B 30 * 3006 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése B 2 * 3007 Humánorvoslásban használt szérumok stb. üzemi előállításának B NS 15 * engedélyezése és véleményezése 3008 Finanszírozási szerződés kötése a Megyei Egészségbiztosítási B 10 Pénztárral 3009 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, B 5 * gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése 3010 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése B NS Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése B Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, B 5 ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 3013 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés B Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási B 5 * intézményekben) 3015 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése B NS Járványügyi intézkedések B 10 * 3017 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, B 10 gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése 3018 Köztisztasági és településtisztasági feladatok B 10 # 3019 Külföldi állampolgárok betegellátási díja B 3020 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról B Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás B 2 # 3022 Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idősek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények), megszüntetése B NS 15 # 3023 Társadalombiztosítási járulék ügyek B 75 * 3024 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg szakellátás, óra, B NS 15 ügyeletek 3025 Egészségügyi szolgáltatások Állami Népegészségügyi és B 2 Tisztiorvosi Szolgálat-tól érkezett engedélyek (lejárat után) 3026 Háziorvosok működési engedélye B 2

13 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, B 10 # védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések 3028 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai B 2

14 14 C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 4001 Időskorúak járadékának megállapítása (havi rendszeres szociális ellátás) C C 10 * 4002 Rendszeres szociális segély (havi rendszeres szociális ellátás) C 10 * 4003 Ápolási díj megállapítása (havi rendszeres szociális ellátás) C 75 * 4004 Lakásfenntartási támogatás C 2 * 4005 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Gyógyszertámogatás 4006 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Egészségügyi szolgáltatás díja 4007 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Jövedelemkiegészítő támogatás 4008 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Rendszeres nevelési támogatás 4009 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Önkormányzat által meghatározott más ellátási forma 4010 Temetési segély C Köztemetés C Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, C 10 * adósságcsökkentési támogatás) 4013 Közgyógyellátással kapcsolatos ügyek (gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz-támogatás) C 5 * 4014 Rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása C 5 * 4015 Fogyatékosok, ellátásra szorulók érdekvédelme, támogatása C 10 * 4016 Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek C 75 * 4017 Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbérhozzájárulás C 2 * 4018 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 4019 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Étkeztetés, házi segítségnyújtás 4020 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Családsegítés 4021 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4022 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Közösségi ellátások 4023 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Támogató szolgáltatás 4024 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások fenntartása C 5 *

15 15 Utcai szociális munka 4025 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások fenntartása Nappali ellátás 4026 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Idősek otthona 4027 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Pszichiátriai betegek otthona 4028 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Szenvedélybetegek otthona 4029 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Fogyatékos személyek otthona 4030 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Hajléktalanok otthona 4031 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Pszichiátriai beteg rehabilitációs intézménye 4032 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 4033 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 4034 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 4035 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Időskorúak gondozóháza 4036 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Fogyatékos személyek gondozóháza 4037 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 4038 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Szenvedélybetegek átmeneti otthona 4039 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Éjjeli menedékhely 4040 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Hajléktalan személyek átmeneti szállása 4041 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása C 5 * C 15 * C 15 * C 15 * C 15 * C 15 * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN *

16 16 Bázis-szállás 4042 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Fogyatékos személyek lakóotthona 4043 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Pszichiátriai betegek lakóotthona 4044 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Szenvedélybetegek lakóotthona 4045 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Egyéb speciális szociális intézmény fenntartása 4046 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatást biztosító intézmények működésének engedélyezése 4047 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat biztosító intézmények működésének engedélyezése C NS * C NS * C NS * C NS * C NS * C NS * 4048 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról C NS HN * 4049 Szociális szolgáltatók, nappali ellátást nyújtó szociális intézmények és szociális vállalkozás működésének engedélyezése, engedélyek módosítása, visszavonása, nyilvántartása és a működés ellenőrzése C NS HN * 4050 Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok C 10 * 4051 Személyi térítési díj megállapítása C 10 * 4052 Gondozási szükséglet vizsgálata C 15 * 4053 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása C NS HN * 4054 Társhatósági megkeresések (pl. idegen környezettanulmány, C 2 * igazolás) 4055 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) C 5 * 4056 Eltartói nyilatkozat C 5 * 4057 Behajtással, végrehajtással kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj) C 75 * 4058 Nyilvántartások C NS HN * szociálisan rászorult személyekről 4059 Nyilvántartások C NS HN * rendszeres segélyben részesülők nyilvántartása 4060 Nyilvántartások C NS HN * hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása 4061 Nyilvántartások C NS HN * időskorúak járadékának nyilvántartása 4062 Nyilvántartások közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása C NS HN * 4063 Segítséggel élők ügyei, közlekedési kedvezményei C 10 * 4064 Szociális igazgatás tárgykörébe tartozó, máshová nem sorolt C 2 * ügyek irata (egyedi kérelmek, panaszok, bejelentések stb.) 4065 E tárgykörbe tartozó, máshova nem sorolt ügyek iratai C 2

17 17 E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS E.1. Környezet- és természetvédelem E 5001 Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv E Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból E 30 védetté nyilvánítása, fokozottan zajos terület kijelölése 5003 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása E NS HN 5004 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, E NS HN # határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak, tereprendezés, jelentős környezeti hatással járó jogerős határozatok, környezetvédelmi közigazgatási szerződések közzététele, egyéb) 5005 Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek E NS 15 ellenőrzése, fenntartása, megóvása, őrzése stb.) 5006 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok E Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése E Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány E NS Állapotfelmérések: E NS 15 lakóhelyi környezet 5010 Állapotfelmérések: természeti E NS Légszennyezési bírságok E 5 * 5012 Zaj- és rezgésbírság E 5 * 5013 Természetvédelmi bírság E 5 * 5014 Környezetvédelmi bírság E 5 * 5015 Légszennyezési vizsgálatok, mérések E NS Légszennyező források nyilvántartása 5017 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstködriadóterv) E NS HN 5018 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása E Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény E 10 * energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása 5020 Önkormányzatok természetvédelmi feladatai (helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenység összehangolása, javaslattétel helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra, stb,.) E 10 # 5021 Védetté nyilvánított területek hasznosításának, kezelésének ügyei E 10 # 5022 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek E Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos E 5 ügyintézése 5024 Közútkezelői hozzájárulás E NS HN 5025 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2

18 18 E.2. Építési ügyek, településrendezés Szám 5101 Tilalmak: változtatási tilalom 5102 Tilalmak: telekalakítási tilalom 5103 Tilalmak: építési tilalom 5104 Telekalakítás: telekcsoport újraosztása 5105 Telekalakítás: telekfelosztás 5106 Telekalakítás: telekegyesítés 5107 Telekalakítás: telekhatár-rendezés E E NS HN # E NS HN # E NS HN # 5108 Elővásárlási jog E NS HN # 5109 Útépítési és közművesítési hozzájárulás E NS HN # 5110 Településrendezési kötelezések: E NS HN # beépítési kötelezettség 5111 Településrendezési kötelezések: E NS HN # helyrehozatali kötelezettség 5112 Településrendezési kötelezések: beültetési kötelezettség E NS HN # 5113 Településrendezési szerződés E NS HN # 5114 Építési munkák építésügyi hatósági engedélyezéséhez E 3 * kapcsolódó iratok: telekalakítási elvi engedély 5115 Építési munkák építésügyi hatósági engedélyezéséhez E 3 * kapcsolódó iratok: építési elvi engedély 5116 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: bontási engedélyezés/kötelezés 5117 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: építési engedélyezés 5118 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: használatbavételi engedélyezés 5119 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: bejelentés köteles tevékenységek/tudomásulvétel 5120 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok:

19 19 felvonók építése, használatbavétele 5121 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: fennmaradási engedélyezés 5122 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezés 5123 Nyilvántartások: a települések közigazgatási területét ábrázoló földmérési alaptérképek (bel- és külterület ábrázolásával) 5124 Nyilvántartások: a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek nyilvántartása 5125 Nyilvántartások: a telekalakítási engedélyek mellékletét képező tervek 5126 Nyilvántartások: a belterületi közműnyilvántartás 5127 Nyilvántartások: az építmény-nyilvántartás 5128 Nyilvántartások: az átnézeti nyilvántartási térkép 5129 Nyilvántartások: a külterületen lévő nyomvonalas és kapcsolódó létesítmények nyilvántartása 5130 Nyilvántartások: lakásépítéssel, megszűnéssel kapcsolatos nyilvántartás 5131 Nyilvántartások: a hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveinek nyilvántartása 5132 Nyilvántartások: építésügyi hatósági kötelezés 5133 Nyilvántartások: építmény fennmaradásának engedélyezése 5134 Nyilvántartások: építésügyi hatóság településrendezési iratai 5135 Nyilvántartások: építésügyi hatóság helyi építési értékvédelmi nyilvántartása 5136 Nyilvántartások: építésügyi és eljárási bírság kiszabása, behajtása, nyilvántartása 5137 Nyilvántartások: építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos iratok 5138 Nyilvántartások: az egyéb jogszabályban megjelölt, e tárgykörbe tartozó egyéb nyilvántartások 5139 Házrendezés E NS HŐ 5140 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei E NS HN 5141 Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek felmérése E NS HN 5142 Település (terület) fejlesztési koncepció, programszabályozási E NS HN

20 20 keretterv, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat 5143 Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.) E NS Településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács iratai E NS Területrendezési tervtanács iratai E NS Tervtanács által vezetett nyilvántartás E NS HN 5147 Műemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása, E NS HN * felújítása, karbantartása 5148 Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása, stb.) E 50 * 5149 Területrendezési hatósági eljárások E 15 * 5150 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2 E.3. Kommunális ügyek 5201 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program E E NS HN 5202 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei E Közcélú ártalmatlanító telep létesítése E NS HN 5204 Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, E 5 # gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek, 5205 Köztemetők létesítése, fenntartása, üzemeltetése, lezárása, E NS HN megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele 5206 Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek E 10 * 5207 Sírboltkönyv E NS HN # 5208 Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó E 5 * szervezet alapításához 5209 Temetkezési szolgáltatás ellátásához telephely létesítésének engedélyezése E 15 * 5210 Síremlékek és sírboltok terve E NS HN 5211 Fürdőhelyek kijelölése E Távhőszolgáltatóval kötött szerződések E Temetkezési szolgáltatás engedélyezése (pl. halotthamvasztó E NS 15 # létesítése, megszüntetése) 5214 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) E Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás E Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése E NS Köztisztasági ellenőrzés E Közterület használati ellenőrzés E Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és E 5 értékesítési ügyek 5220 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM. rendelete. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról 1 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2006. (..) ÖTM rendelete a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 5. sz. függelék Röszke Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 28/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE

HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE A jegyzék Vác városának 2015. április 24-én hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről

Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről Hatósági statisztika az ügyiratforgalomról ill. az elsőfokú eljárásban intézett önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekről államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések a (fő)polgármester a

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben