Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzati miniszter. /2008. ( ) ÖM rendelete. az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról"

Átírás

1 Az önkormányzati miniszter /2008. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 35. -ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ának a) és d) pontjában meghatározott feladatkörökben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az önkormányzati hivatalok minta irattári tervét jelen rendelet mellékleteként adom ki. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Budapest, október Dr. Gyenesei István

2 2 Melléklet a /2008. ( ) ÖM rendelethez Minta irattári terv Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik. Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti besorolását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. Az irattári jel összetevői: ágazati betűjel: meghatározza az ügy ágazati hovatartozását; ügykör: egész, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben, és emellett lehetővé teszi azok sorrendiségének megtartása mellett iratkezelési szoftverben való alkalmazhatóságát; selejtezési jel: meghatározza a nem selejtezhető tételeket, valamint a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, levéltárba helyezés: meghatározza az irat levéltári átadásának idejét. Az irattári jel alkalmazása, feljegyzése, az iratkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik, és követi a korábbi évek gyakorlatát. Az ágazati hovatartozást meghatározó betűjeleknél a bevált gyakorlatnak megfelelően U betűjel különbözteti meg az általános ügyeket. A különös rész ágazati betűjeleinek meghatározása is igazodik a korábbi gyakorlathoz. Az ügykör meghatározása figyelembe veszi azt a tényt, hogy az irattári terv hosszú távra készül, így lehetőséget kell biztosítani a feladat- és hatáskör módosítások átvezetésére az egységes szerkezet megbontása és újraozása nélkül. Ennek megfelelően az egyes ügykörcsoportok végén felhasználható keretek maradtak. Az E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai tétel alkalmazása esetén az e tételbe sorolt ügyiratok selejtezése darabszintű selejtezési jegyzékkel történik. A Megjegyzés rovatban szereplő *, illetve # jelek az önkormányzatok hivatalai államigazgatási ügyekben keletkező iratainak tárgyi rendszerezésére és megőrzési idejéről szóló, a külön jogszabályi előírás alapján kötelezően alkalmazni rendelt ügyköreit jelzik, a következők szerint: * Ezen ügykörök vonatkozásában a minta jelleg az ügykör és a sorrend tekintetében érvényesül. # Ebben az ügykörben államigazgatási és önkormányzati jogkörben is keletkeznek iratok, a minta jelleg az államigazgatási körben az ügykör és a sorrend

3 3 tekintetében érvényesül, míg az önkormányzati ügyekkel összefüggésben teljes mértékben. (A *, # és jelek nem részei az irattári jelnek, az csak jelzés a jegyzők részére.) A határidő nélkül irattárban őrzendő iratok fogalma nem új keletű, azt a korábbi évek gyakorlata is alkalmazta. Jelmagyarázat: NS HN őrzési idő Nem selejtezhető, Ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál, az iratok ügyviteli értékének megszűnése után az önkormányzat és az illetékes levéltár közösen dönt az átadás időpontjáról levéltári átadás határideje, általánosságban az Ltv. határozza meg, ténylegesen az önkormányzat és a területileg illetékes levéltár dönti el az átadás időpontját az ügy elintézését követő irattározás keltétől ított minimum idő, amely az iratok selejtezési lehetőségét jelenti

4 4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ÜGYKÖR SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE U ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U.1. Képviselő-testület iratai U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézmények) ügyei U.3. Szervezet, működés U.4. Ügyvitel U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U.6. Pénz- és vagyonkezelés II. KÜLÖNÖS RÉSZ ÜGYKÖR SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE A PÉNZÜGYEK A.1. Adóigazgatási ügyek A.2. Egyéb pénzügyek B EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS C SZOCIÁLIS IGAZGATÁS E KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS E.1. Környezet- és természetvédelem E.2. Építésügyek, településrendezési ügyek E.3. Kommunális ügyek F KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS G VÍZÜGYI IGAZGATÁS H ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS, OKMÁNYIRODÁK FELADATKÖRÉBE UTALT ÜGYEK H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása H.3. A választási eljárásról szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó választások H.4. Rendőrségi ügyek H.5. Tűzoltóság H.6. Menedékjog H.7. Igazságügyi igazgatás H.8 Egyéb igazgatási ügyek I LAKÁS- ÉS HELYISÉG ÜGYEK J GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS K IPARI IGAZGATÁS L KERESKEDELMI IGAZGATÁS, IDEGENFORGALOM M FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS N MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM P KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IGAZGATÁS R SPORTÜGYEK X X.1. Honvédelmi igazgatás X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás X.3. Fegyveres biztonsági őrség HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

5 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK U.1. Képviselő-testület iratai 1001 Polgármesteri (alpolgármesteri) tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok 1002 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, interpellációk, egyéb döntéselőkészítő iratok, stb.) közmeghallgatás 1003 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei 1004 Képviselő-testület, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseiről készült hang- és képanyag U.1. U NS 15 U NS 15 U NS 15 U Önkormányzati biztos kirendelése, iratai U NS Tanácsnoki iratok U NS Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés U NS 15 adományozása stb.) 1008 Önkormányzati érdekképviseleti tagsági ügyek U NS Önkormányzati rendeletek, szabályzatok, határozatok U NS Önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, U NS megszüntetése 1011 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai U Együttműködési megállapodások U NS Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv U NS 15 kisebbségi önkormányzati véleményezése 1103 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, U NS HN átszervezése, megszűnése 1104 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai U 5 ellenőrzése 1105 Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek U 15 véleményezése 1106 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok U NS 15 üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok, hang- és képanyagok 1107 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseiről készült hang- és képanyagok U Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései U NS Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei U NS Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról U NS 15

6 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések U Érdemi vizsgálattal lezáruló közérdekű kérelmek, panaszok, U NS javaslatok, bejelentések 1113 Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése U NS Nemzetközi kapcsolattartás iratai U NS 1115 Kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos operatív ügyek U E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 U.3.- U.6. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei U.3. Szervezet, működés U Adatvédelem szabályozása U Belső ellenőrzésről készült jelentések U NS 1203 Beolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, U NS 15 jegyzői, szakigazgatási, intézményi) 1204 Beolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, U 5 polgármesteri, intézményi) 1205 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel, érdekképviseleti fórumok alapítása, működtetése U NS Kollektív szerződés U NS Közalkalmazotti Tanács ügyei U NS Munkáltatói juttatások elvi ügyei U NS Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek U Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok U NS 15 alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek 1211 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek U Kártérítések U Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel U Sajtóügyek, településmarketing, PR (public relations) tevékenység U Hírlap-, folyóirat- és könyv rendelés U Külföldi kapcsolatok bonyolítása U Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú U NS 15 megállapodások, éves értékelések 1218 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések U NS 1219 Külső szervek, Állami Számvevőszék, közigazgatási hivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi észrevételek, ügyészi intézkedések U NS Munka-, szakmai értekezletek jegyzőkönyvei U Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok U NS Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői U NS Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek U NS 15 jegyzőkönyvei

7 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend U Jogi ügyek (peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység nem peres U 15 jogi ügyek, stb.) 1226 Jogszabálytervezetek előzetes jogi véleményezése U Jogértelmezés, vélemény, állásfoglalás U Statisztika (éves) U NS Statisztika (időszaki) U Intézkedések, utasítások (jegyzői, polgármesteri, együttes) U NS Néplálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos U 5 ügyek 1232 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, U NS Európai Uniós csatlakozás, jogharmonizáció iratai U NS Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok U NS Körlevelek, meghívók tájékoztatók U Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek U NS Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, U NS 15 terv 1238 Kistérségi társulások operatív ügyei U Kistérségi fejlesztési tanács ügyei U Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) pályázatok U NS Lobbitevékenység U Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői U Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok U Vállalkozási szerződések U Elektronikus közzététel, honlap működtetése U Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések U Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek U Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása U Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovarrágcsálóirtás, U 10 dohányzóhelyek kijelölése stb.) 1250 Szervezet, működés tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt iratok U Együttműködési megállapodás U NS 1252 Közbeszerzési ügyek U Koordinációs ügyek U 10 U.4. Ügyvitel 1301 Belső ügyviteli segédkönyvek érkeztető könyv kivételével - (előadói munkakönyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) U.4. U Érkeztető könyv nyilvántartása U Bélyegzők nyilvántartása U NS 1304 Főnyilvántartó könyv, iktatókönyv, név- és tárgymutatókönyv, irattári segédkönyvek U NS 1305 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek U NS HN 1306 Irat selejtezéséről készült jegyzőkönyvek, jegyzékek és ezzel kapcsolatos iratok U NS HN

8 Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei U Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek U NS 1309 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem, szabályozás stb.) U NS Ügyvitel tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt iratok U 2 U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek U Baleseti, rokkantsági ügyek U Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések U Fegyelmi ügyek U Fizetés nélküli szabadság ügyek U Fizetési előleg U Helyettesítések U A foglalkoztatottra vonatkozó illetménnyel kapcsolatos fejtés, U 75 nyilvántartás, kimutatás 1408 Illetményekkel kapcsolatos fejtés, kimutatás, önkormányzati U 75 hivatali szintű összesítések 1409 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, U 10 tiszteletdíjai 1410 A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésével U 2 összefüggésben keletkezett iratok (pl. levelezések) kivéve a vagyonnyilatkozatot 1411 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 1 1 Évenként (kivéve a polgármestert) 1412 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 2 1 Kétévenként 1413 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 5 1 Ötévenként 1414 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) U 1 Polgármester évenként 1415 Vagyonnyilatkozat (a nyilatkozattételre kötelezés ideje szerint) Önkormányzati képviselő négyévenként U Kereseti igazolás U Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, illetménykiegészítés, illetménypótlék, személyi illetmény, illetményeltérítés megállapítása, áthelyezés, kirendelés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalék állományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, prémium évek programba helyezés U Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások U NS HN 1419 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak U 10 engedélyezése

9 Lét- és bérgazdálkodási ügyek (éves) U NS Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalvány ügyek U Napidíjak U Önkéntes biztosító pénztári támogatás U Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok U Szabadságolási rend, szabadságügyek U Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek, ügykezelői U 30 alapvizsgaügyek 1427 Tanulmányi szerződés U Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat U Továbbképzési éves és középtávú terv U Tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal U 2 kapcsolatos iratok 1431 Közhasznú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei U Kitüntetések, kitüntető címek adományozásának előkészítése, U 5 lebonyolítása 1433 Közszolgálati jogviták U Szociális ügyekkel kapcsolatos iratok U 5 Kérelmek (temetési, munkáltatói segély, stb.), javaslatok, azok kivizsgálásáról készült jelentések 1435 Szociális ügyekkel kapcsolatos iratok U 5 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok 1436 Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens U 2 kérése) 1437 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2 1 Figyelemmel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 12. (1) bekezdésében foglaltakra, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése esetén, vagy ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül visszaadja a kötelezettnek. Ennek alapján az őrzésért felelős ugyan fizikailag nem fogja selejtezi ezen vagyonnyilatkozatokat, de azoknak a nyilvántartásból való kivezetése érdekében mintegy technikai jelleggel az irattári tervben indokolt a selejtezési idő meghatározása. U.6. Pénz- és vagyonkezelés U Adóügyek (saját) U Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési U 10 naplók, leltár, selejtezés) 1503 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, U 8 megrendelések 1504 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, U 8 banklakivonat, banklanyitás 1505 Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, jelzálog ügyek (lejárat után) U Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, U 10

10 10 pénztárnaplók, lák, latömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai) 1507 Fizetési felszólítás, lareklamáció, larendezés, laegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 1508 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.) 1509 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás U 8 U 5 U NS HN 1510 Költségvetési beoló (éves) U NS Költségvetési beoló (időszaki) U Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beoló előkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elolása, pótelőirányzat, reorganizáció, viteli rend, pályázatok pénzkezelése, intézmények közüzemi lájának rendezése) U Leltárfelvételi ívek U Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, vásárlására, haszonbérletére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás U NS HN 1515 Jelzálog ügyek (lejárat után) U Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása U Szállítólevél U Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi, U NS 15 területfejlesztési Tanács ügyei 1519 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése U Vagyonbiztosítás (lejárat után) U Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés U 10 stb.) 1522 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek U Pénzügyi intézkedést igénylő telekalakítási és építésigazgatási U 5 határozatok 1524 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása U Vagyonkezelői szerződések, vagyonkezelői jog létesítése U Könyvvizsgálói jelentések U E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai U 2

11 11 II. KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) A) PÉNZÜGYEK A.1. Adóigazgatási ügyek A 2001 Adó- és értékbizonyítványok A 5 * 2002 Vagyoni igazolások, adóigazolások A 5 * 2003 Adóbevételi terv és teljesítés A 10 # 2004 Adóbevallás, adó kivetése (gépjárműadó, talajterhelési, építményadó, idegenforgalmi adó stb.) A 10 # 2005 Adókivetés elleni jogorvoslatok A 10 # 2006 Adóellenőrzés A 10 # 2007 Adategyeztetés A 10 # 2008 Adókedvezményi, adómentességi ügyek A 10 # 2009 Adóhátralék A 10 # 2010 Adó túlfizetése A 10 # 2011 Adó téves befizetése, átvezetési kérelmek A 10 # 2012 Adóval összefüggő méltányossági kérelmek A 10 # 2013 Adótartozások behajtása, végrehajtás A 10 # 2014 Egyéb adóügyi levelezés (pl. helyszíni szemle, belföldi jogsegély A 10 # stb.) 2015 Adóösszesítő, valamint a ítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista A 5 # 2016 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) A 30 * 2017 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai A 10 * 2018 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai A 2 A.2. Egyéb pénzügyek A 2101 Általános és céltartalékok felhasználása A Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok A Betéti kamatügyek A Decentralizált támogatások felhasználása A Fejlesztési alapterv A Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, A 10 visszaigénylés 2107 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény A Illetékkiszabás, illeték-ellenőrzés, illeték-végrehajtás A Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, A 5 gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális) 2110 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után) A Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás A 10

12 12 visszatérítés 2112 Szabálysértések, bírságok pénzügyi iratai A Gépkocsik üzemeltetése A E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai A 2 Szám B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 3001 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele B Lt. B 30 * 3002 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei B Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai B Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése B NS Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek B 30 * 3006 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése B 2 * 3007 Humánorvoslásban használt szérumok stb. üzemi előállításának B NS 15 * engedélyezése és véleményezése 3008 Finanszírozási szerződés kötése a Megyei Egészségbiztosítási B 10 Pénztárral 3009 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, B 5 * gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése 3010 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése B NS Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése B Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, B 5 ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 3013 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés B Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási B 5 * intézményekben) 3015 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése B NS Járványügyi intézkedések B 10 * 3017 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, B 10 gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése 3018 Köztisztasági és településtisztasági feladatok B 10 # 3019 Külföldi állampolgárok betegellátási díja B 3020 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról B Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás B 2 # 3022 Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idősek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények), megszüntetése B NS 15 # 3023 Társadalombiztosítási járulék ügyek B 75 * 3024 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg szakellátás, óra, B NS 15 ügyeletek 3025 Egészségügyi szolgáltatások Állami Népegészségügyi és B 2 Tisztiorvosi Szolgálat-tól érkezett engedélyek (lejárat után) 3026 Háziorvosok működési engedélye B 2

13 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, B 10 # védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések 3028 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai B 2

14 14 C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 4001 Időskorúak járadékának megállapítása (havi rendszeres szociális ellátás) C C 10 * 4002 Rendszeres szociális segély (havi rendszeres szociális ellátás) C 10 * 4003 Ápolási díj megállapítása (havi rendszeres szociális ellátás) C 75 * 4004 Lakásfenntartási támogatás C 2 * 4005 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Gyógyszertámogatás 4006 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Egészségügyi szolgáltatás díja 4007 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Jövedelemkiegészítő támogatás 4008 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Rendszeres nevelési támogatás 4009 Átmeneti segély (alkalmankénti/havi rendszerességgel nyújtott) C 5 * Önkormányzat által meghatározott más ellátási forma 4010 Temetési segély C Köztemetés C Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, C 10 * adósságcsökkentési támogatás) 4013 Közgyógyellátással kapcsolatos ügyek (gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz-támogatás) C 5 * 4014 Rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása C 5 * 4015 Fogyatékosok, ellátásra szorulók érdekvédelme, támogatása C 10 * 4016 Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek C 75 * 4017 Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbérhozzájárulás C 2 * 4018 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 4019 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Étkeztetés, házi segítségnyújtás 4020 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Családsegítés 4021 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4022 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Közösségi ellátások 4023 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális C 5 * alapszolgáltatások fenntartása Támogató szolgáltatás 4024 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások fenntartása C 5 *

15 15 Utcai szociális munka 4025 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások fenntartása Nappali ellátás 4026 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Idősek otthona 4027 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Pszichiátriai betegek otthona 4028 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Szenvedélybetegek otthona 4029 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Fogyatékos személyek otthona 4030 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások ápolást, gondozást nyújtó intézmények fenntartása Hajléktalanok otthona 4031 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Pszichiátriai beteg rehabilitációs intézménye 4032 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 4033 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 4034 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások rehabilitációs intézmények fenntartása Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 4035 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Időskorúak gondozóháza 4036 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Fogyatékos személyek gondozóháza 4037 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 4038 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Szenvedélybetegek átmeneti otthona 4039 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Éjjeli menedékhely 4040 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása Hajléktalan személyek átmeneti szállása 4041 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fenntartása C 5 * C 15 * C 15 * C 15 * C 15 * C 15 * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN * C NS HN *

16 16 Bázis-szállás 4042 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Fogyatékos személyek lakóotthona 4043 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Pszichiátriai betegek lakóotthona 4044 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Lakóotthonok fenntartása Szenvedélybetegek lakóotthona 4045 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások Egyéb speciális szociális intézmény fenntartása 4046 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatást biztosító intézmények működésének engedélyezése 4047 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat biztosító intézmények működésének engedélyezése C NS * C NS * C NS * C NS * C NS * C NS * 4048 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról C NS HN * 4049 Szociális szolgáltatók, nappali ellátást nyújtó szociális intézmények és szociális vállalkozás működésének engedélyezése, engedélyek módosítása, visszavonása, nyilvántartása és a működés ellenőrzése C NS HN * 4050 Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok C 10 * 4051 Személyi térítési díj megállapítása C 10 * 4052 Gondozási szükséglet vizsgálata C 15 * 4053 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása C NS HN * 4054 Társhatósági megkeresések (pl. idegen környezettanulmány, C 2 * igazolás) 4055 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) C 5 * 4056 Eltartói nyilatkozat C 5 * 4057 Behajtással, végrehajtással kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj) C 75 * 4058 Nyilvántartások C NS HN * szociálisan rászorult személyekről 4059 Nyilvántartások C NS HN * rendszeres segélyben részesülők nyilvántartása 4060 Nyilvántartások C NS HN * hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása 4061 Nyilvántartások C NS HN * időskorúak járadékának nyilvántartása 4062 Nyilvántartások közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása C NS HN * 4063 Segítséggel élők ügyei, közlekedési kedvezményei C 10 * 4064 Szociális igazgatás tárgykörébe tartozó, máshová nem sorolt C 2 * ügyek irata (egyedi kérelmek, panaszok, bejelentések stb.) 4065 E tárgykörbe tartozó, máshova nem sorolt ügyek iratai C 2

17 17 E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS E.1. Környezet- és természetvédelem E 5001 Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv E Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból E 30 védetté nyilvánítása, fokozottan zajos terület kijelölése 5003 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása E NS HN 5004 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, E NS HN # határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak, tereprendezés, jelentős környezeti hatással járó jogerős határozatok, környezetvédelmi közigazgatási szerződések közzététele, egyéb) 5005 Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek E NS 15 ellenőrzése, fenntartása, megóvása, őrzése stb.) 5006 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok E Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése E Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány E NS Állapotfelmérések: E NS 15 lakóhelyi környezet 5010 Állapotfelmérések: természeti E NS Légszennyezési bírságok E 5 * 5012 Zaj- és rezgésbírság E 5 * 5013 Természetvédelmi bírság E 5 * 5014 Környezetvédelmi bírság E 5 * 5015 Légszennyezési vizsgálatok, mérések E NS Légszennyező források nyilvántartása 5017 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstködriadóterv) E NS HN 5018 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása E Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény E 10 * energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása 5020 Önkormányzatok természetvédelmi feladatai (helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenység összehangolása, javaslattétel helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra, stb,.) E 10 # 5021 Védetté nyilvánított területek hasznosításának, kezelésének ügyei E 10 # 5022 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek E Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos E 5 ügyintézése 5024 Közútkezelői hozzájárulás E NS HN 5025 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2

18 18 E.2. Építési ügyek, településrendezés Szám 5101 Tilalmak: változtatási tilalom 5102 Tilalmak: telekalakítási tilalom 5103 Tilalmak: építési tilalom 5104 Telekalakítás: telekcsoport újraosztása 5105 Telekalakítás: telekfelosztás 5106 Telekalakítás: telekegyesítés 5107 Telekalakítás: telekhatár-rendezés E E NS HN # E NS HN # E NS HN # 5108 Elővásárlási jog E NS HN # 5109 Útépítési és közművesítési hozzájárulás E NS HN # 5110 Településrendezési kötelezések: E NS HN # beépítési kötelezettség 5111 Településrendezési kötelezések: E NS HN # helyrehozatali kötelezettség 5112 Településrendezési kötelezések: beültetési kötelezettség E NS HN # 5113 Településrendezési szerződés E NS HN # 5114 Építési munkák építésügyi hatósági engedélyezéséhez E 3 * kapcsolódó iratok: telekalakítási elvi engedély 5115 Építési munkák építésügyi hatósági engedélyezéséhez E 3 * kapcsolódó iratok: építési elvi engedély 5116 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: bontási engedélyezés/kötelezés 5117 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: építési engedélyezés 5118 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: használatbavételi engedélyezés 5119 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: bejelentés köteles tevékenységek/tudomásulvétel 5120 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok:

19 19 felvonók építése, használatbavétele 5121 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: fennmaradási engedélyezés 5122 Építésügyi engedélyezéshez/bejelentéshez/kötelezéshez kapcsolódó iratok: rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezés 5123 Nyilvántartások: a települések közigazgatási területét ábrázoló földmérési alaptérképek (bel- és külterület ábrázolásával) 5124 Nyilvántartások: a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek nyilvántartása 5125 Nyilvántartások: a telekalakítási engedélyek mellékletét képező tervek 5126 Nyilvántartások: a belterületi közműnyilvántartás 5127 Nyilvántartások: az építmény-nyilvántartás 5128 Nyilvántartások: az átnézeti nyilvántartási térkép 5129 Nyilvántartások: a külterületen lévő nyomvonalas és kapcsolódó létesítmények nyilvántartása 5130 Nyilvántartások: lakásépítéssel, megszűnéssel kapcsolatos nyilvántartás 5131 Nyilvántartások: a hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveinek nyilvántartása 5132 Nyilvántartások: építésügyi hatósági kötelezés 5133 Nyilvántartások: építmény fennmaradásának engedélyezése 5134 Nyilvántartások: építésügyi hatóság településrendezési iratai 5135 Nyilvántartások: építésügyi hatóság helyi építési értékvédelmi nyilvántartása 5136 Nyilvántartások: építésügyi és eljárási bírság kiszabása, behajtása, nyilvántartása 5137 Nyilvántartások: építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos iratok 5138 Nyilvántartások: az egyéb jogszabályban megjelölt, e tárgykörbe tartozó egyéb nyilvántartások 5139 Házrendezés E NS HŐ 5140 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei E NS HN 5141 Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek felmérése E NS HN 5142 Település (terület) fejlesztési koncepció, programszabályozási E NS HN

20 20 keretterv, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat 5143 Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.) E NS Településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács iratai E NS Területrendezési tervtanács iratai E NS Tervtanács által vezetett nyilvántartás E NS HN 5147 Műemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása, E NS HN * felújítása, karbantartása 5148 Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása, stb.) E 50 * 5149 Területrendezési hatósági eljárások E 15 * 5150 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2 E.3. Kommunális ügyek 5201 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program E E NS HN 5202 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei E Közcélú ártalmatlanító telep létesítése E NS HN 5204 Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, E 5 # gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek, 5205 Köztemetők létesítése, fenntartása, üzemeltetése, lezárása, E NS HN megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele 5206 Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek E 10 * 5207 Sírboltkönyv E NS HN # 5208 Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó E 5 * szervezet alapításához 5209 Temetkezési szolgáltatás ellátásához telephely létesítésének engedélyezése E 15 * 5210 Síremlékek és sírboltok terve E NS HN 5211 Fürdőhelyek kijelölése E Távhőszolgáltatóval kötött szerződések E Temetkezési szolgáltatás engedélyezése (pl. halotthamvasztó E NS 15 # létesítése, megszüntetése) 5214 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) E Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás E Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése E NS Köztisztasági ellenőrzés E Közterület használati ellenőrzés E Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és E 5 értékesítési ügyek 5220 E tárgykörbe tartozó, máshová nem sorolt ügyek iratai E 2

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú függelék EGYSÉGES IRATTÁRI TERV Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra)

Részletesebben

Egységes irattári terv

Egységes irattári terv Egységes irattári terv 5. számú függelék Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ TÉTEL SZÁMKERETE U U101- U.1. U201- U.2. ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK Képviselő-testület iratai Kisebbségi önkormányzat iratai Az önkormányzati hivatalnak,

Részletesebben

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u.35. Szám: 1-10/2015. 1 A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT az Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben