E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Czakóné Ferge Ilona, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 5. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 5. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítványt létrehozó 102/1999. (IV. 26.) Kgy. határozata 2. pontjában a közalapítvány évenkénti támogatásáról, és ennek a költségvetés előkészítésekor történő figyelembevételéről döntött. A Baranya Megyei Önkormányzat minden évben 2005-ben 121 ezer forint költségvetési támogatást nyújt a közalapítvány működéséhez. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 33/2003. (III. 20.) Kgy. határozata 2. pontjában a megyei területrendezési terv befejező fázisának elkészítéséről döntött. A megyei területrendezési tervről, az azzal összefüggő rendelet megalkotásáról elfogadásáról önálló előterjesztés keretében a közgyűlés az áprilisi ülésén dönt. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatának 2. pontjában rendelkezett arról, hogy meg kell vizsgálni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyobb pénzügyi szerepvállalásának lehetőségét a Művészetek Háza programjainak finanszírozásában. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó tárgyalások, egyeztetések folyamatosak a két önkormányzat érintett tisztségviselői között, a határozati javaslat 2. pontjában kezdeményezem, hogy az 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatunk 2. pontját a közgyűlés helyezze hatályon kívül. Az 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat 3. pontjában a közgyűlés felkérte az intézmény igazgatóját, hogy készítesse el a Művészetek Háza önálló internetes honlapját. Az intézmény honlapja elkészült, az a elérhetőségen megtekinthető. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 169/2003. (IX. 19.) Kgy. határozatában döntött a megye aktualizált területfejlesztési programjáról. A programban szereplő megyei gazdasági fejlesztési iroda létrehozásáról előkészítő tárgyalások folynak a megyei önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamara vezetői között. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 27/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, mint társalapító kezdeményezésére módosította a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratát. Az alapítvány bírósági bejegyzésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az alapító okiratban foglaltak alapján a társalapító látja el, ehhez a szükséges dokumentumokat rendelkezésükre bocsátottuk. Tájékoztatásuk szerint a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 52/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával a kuratórium összetétele, az alapítvány jogállása és az alapítói jogok gyakorlása tekintetében módosította a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát. A Baranya Megyei Bíróság a Pk /1994/ számú végzéseivel a módosítást a nyilvántartáson átvezette.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 62/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat a Települési Önkormányzatok Szövetségének tagja. A évi, 200 ezer forint összegű tagdíj befizetése a költségvetés általános tartaléka terhére megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 63/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat az Intelligens Települések Országos Szövetsége (Egyesület) tagja. A évi, 100 ezer forint öszszegű tagdíj befizetése a költségvetés általános tartaléka terhére megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 76/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány, Zsigmondy sétány 1.) termálvizes medence építése beruházásával, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A Gazdasági Bizottság 80/2004. (V. 25.) GB határozatában nyílt eljárás lefolytatását követően Pap és Társa Kft. (Siklós, Aradi u. 46.) ajánlatát fogadta el bruttó ,- Ft összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beruházás fedezetére pótlólag ezer forintot biztosított a június 10-i ülésén, a évi költségvetési rendelet módosítása során. A június 12-én megkötött vállalkozási szerződés alapján a beruházás teljesítési határideje november 15. volt. A vállalt határidőre a kivitelező nem teljesített. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a március 31-i ülésén a 38/2005. (III. 31.) KtGB határozatában döntött arról, hogy kivitelezővel a vállalkozási szerződést felmondja, amennyiben az április 15-ig a beruházást nem fejezi be. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 110/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 5. pontjában kinyilvánította szándékát, hogy segítséget nyújt a dunaszekcsői Lugio Napok nemzetközivé tételében, minél színvonalasabb megrendezésében, és lehetőségei szerint azt pénzügyileg is támogatja. A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésében a Lugio Napok támogatására a speciális célú támogatások között 400 ezer forintot biztosított. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását január 1-től átadja a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak. Az erről szóló feladatellátási szerződést a közgyűlés a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 5. pontjában jóváhagyta. Az érintett szervezetek vezetőivel a szerződést aláírtuk. A Baranya Megyei Diáksport Tanács kérelmet nyújtott be, amelyben a megkötött feladatellátási szerződésben szereplő működési kiadások fedezetére biztosított öszszeget 700 e Ft-tal kéri megemelni, mert a teljes önállósággal végzett munka ellátásához olyan szakmai anyagok beszerzésére van szükségük, melyet eddig az önkormányzat biztosított, és amelyek nélkül tevékenységük ellátása akadályba ütközik. A fentieken túl, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a február 9-ei ülésén az önkormányzat évi költségvetésének véleményezése során javasolta, hogy a feladatellátási szerződésben foglalt működési költségek átruházása időpontjának meghatározása kerüljön módosításra oly módon, hogy a második félévre esedékes

4 4 összeg egy összegben, június 30-ig kerüljön átutalásra annak érdekében, hogy a nyári időszakra eső sportrendezvények zökkenőmentesen lebonyolíthatók legyenek. Fentiek alapján a határozati javaslat 3. pontjában indítványozom, hogy a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött feladatellátási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítsuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 131/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata és 132/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata alapján, az EQUAL pályázati alapra benyújtott, a Felnőttként a munkavilágában, illetve a Minta roma-gazdaság Baranyában című pályázataink sajnos nem nyertek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 146/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában elfogadta a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról szóló beszámolóját. Megtörtént a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának felvétele a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjai sorába, a nyomozó hivatal vezetője rendszeresen részt vesz a bizottság munkájában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 167/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának megfelelően a Kulturált környezetért pályázatok díjait átadtuk, a támogatási összegeket kiutaltuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II. 25.) Kgy. határozatában a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál négy álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentésről döntött. A határozat végrehatásaként két köztisztviselő és egy ügykezelő a közszolgálati jogviszonyának megszűntetéséről szóló munkáltatói intézkedést március hónapban átvette, egy köztisztviselő közszolgálati jogviszonya március 25-én elhalálozás miatt megszűnt. A 12/2005.(II. 17.) Kgy. határozat 10. pontjában a közgyűlés elrendelte a évi ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a március 24-i ülésén a 27/2005. (III. 24.) KtGB határozatában megtárgyalta és jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, valamint ajánlatkérési dokumentációját. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2005. (II. 17.) Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat érdekeltségnövelő pályázatot nyújtson be a Magyar Művelődési Intézethez a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikai-műszaki felszereltségének javítására. Az önkormányzat évi költségvetése mindkét intézmény vonatkozásában tartalmazza a szükséges önrész fedezetét. A pályázatok benyújtása határidőben megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2005. (II. 17.) Kgy. határozatával a Kulturált környezetért pályázatok évi kiírásáról döntött, a pályázati kiírás a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján olvasható.

5 5 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/2005. (III. 24.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltaknak megfelelően, felterjesztettem a támogatási kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt épület rekonstrukciójához központi forrás, illetve anyagi támogatás biztosítása érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával Dr. Habjánecz Tibor, tanácsnokot az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjának, Siklósi Lászlónét pedig a megbízatásáról lemondott Varga Tamás helyére a Költségvetési és Gazdasági Bizottság külső tagjának megválasztotta. A határozat-kivonatot eljuttattuk Dr. Habjánecz Tibornak és Siklósi Lászlónénak, akik megkezdték munkájukat az érintett bizottságokban. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései Az általános tartalék terhére - a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziumának a Nagy László Napok -on megrendezésre kerülő kézilabda mérkőzés megrendezésére 100 ezer forintot, - a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 1000 ezer forintot biztosítottam. Az elnöki keretből március 11-én - a MisPrint Nyomdaipari Kft-nek, dr. Debreczeni László kérelmére az 56-os forradalomról szóló könyvének utánnyomásához 100 ezer forint, - a Magyar Újságírók Országos Szövetségének jótékony célú újságíróbál megrendezéséhez 150 ezer forint, - az MTA Pécsi Területi Bizottsága és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítványnak pályamunkák díjazása költségeihez 90 ezer forint, - Vázsnok Község Önkormányzatának a Mátyás napi borverseny megrendezéséhez 30 ezer forint, - a Versendi Izomsorvadásos és Mozgássérültek Egyesületének a évi működéséhez 80 ezer forint, - a Matek Alapítványnak a Gordiusz Matematika Teszt verseny megrendezéséhez 50 ezer forint támogatást nyújtottam.

6 6 b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a március 3-i ülésén a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak - a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához Baranyai Kulturális Szabadegyetem címmel benyújtandó pályázatához ezer forint, - a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához Vizuális nevelés középiskolásoknak 2005 nyári tábor címmel benyújtandó pályázatához 880 ezer forint, - a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához amatőr művészeti fesztiváljainak megrendezéséhez benyújtandó pályázatához ezer forint önrészt biztosított a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletben az intézményi pályázati alap jogcímen elkülönített keret terhére. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottságának szakvéleménye alapján a Baranya Megyei Kórház A épület beruházása keretén belül a különféle orvosi berendezések beszerzésével kapcsolatban az alábbi pályázókat hirdette ki nyertes ajánlattevőknek: Megnevezés 1 db Diagnosztikus videogasztroszkóp 1 db Terápiás videogasztroszkóp 1 db Videokolonoszkóp toronnyal cég OLYMPUS RY KFT. OLYMPUS RY KFT. OLYMPUS RY KFT. OLYMPUS RY KFT. HUNGA- HUNGA- Ellenszolgáltatás összege db Defibrillátor AMIK KFT db Lehelet H2 kilégző mérőkészülék 1 db 24 órás ph mérő OLYMPUS RY KFT. OLYMPUS RY KFT. 1 db videotorony (videoszisztema, fényforrás) HUNGA- HUNGA- HUNGA- HUNGA db Hatcsatornás EKG tartozékokkal AMIK KFT db Ambuláns vérnyomásmérő EKG-val OLYMPUS HUNGA- RY KFT. OLYMPUS RY KFT. 3 db Tűkés operatív endoszkópos beavatkozáshoz HUNGA Összesen:

7 7 A Költségvetési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció komplex kivitelezés pótmunkáit, amelyek jogosságát és szükségességét az önkormányzat megbízottja és a műszaki ellenőr igazolta. A bizottság a részletezett indokok alapján nettó ,- Ft., bruttó ,- Ft értékben elfogadta a kivitelezés pótmunkáit. Az 1. számú szerződés-módosítást ,- Ft ,- Ft = ,- Ft. összeggel hagyta jóvá a bizottság. A pótmunkák finanszírozására a vállalkozási szerződésben rendelkezésre álló ,- Ft tartalékkeret, valamint a jóváhagyott engedélyokiratban szereplő építési költségkeret fedezetet biztosít. A bizottság a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal által bérelt Pécs, József utca 19. szám alatti ingatlan bérleti díját ,- Ft/hó, a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. által bérelt Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan bérleti díját ,- Ft/hó összegben határozta meg. A KSH adatközlése alapján az előző évet 100 %-nak tekintve, a évi fogyasztói árindex 106,8 %-os volt, és ennek megfelelően a bérleti díjak január 1-től 6,8 %-kal emelkednek. A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, funkció nélkül maradt üres ingatlanokban a vagyontárgyak védelmét őrző-védő szolgáltatók biztosítják. A bakócai kastély vevője az ingatlan teljes vételárát szerződés szerint március 31-ig megfizeti, így a szolgáltatás az átadás napjától felmondható. A balatonberényi üdülő őrző-védő szolgáltatójával kötött szolgáltatási szerződés nem tartalmaz értékkövetést. A Pécsbánya-telepi kórház ingatlan őrző-védőszolgáltatója a Trucker Biztonsági Szolgáltató Kft. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Kft. 6 %-os díjemelési kérelmét elfogadta, a szolgáltatás díját március 1-től 466 Ft/ó+ÁFA összegben határozta meg. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány egyszemélyes társasága a Baranya Ifjúságáért Kht., melynek jegyzett tőkéje 3 millió forint. A közalapítvány kuratóriuma február 3-i ülésén úgy döntött, hogy a teljes üzletrészt felajánlja megvételre a Baranya Megyei Önkormányzatnak 1 millió forint vételárért. A kht. olyan ifjúsági feladatokat lát el, melyeket az önkormányzati törvény a megyei önkormányzatok kötelező feladataként jelöl meg. A kht. meglehetősen szerteágazó tevékenységet folytat, amelyet a megyei önkormányzat közvetlenül is finanszíroz, ezért ésszerűbb, ha ez a kapcsolat a tulajdonlásban is megjelenik. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az üzletrész megvásárlásához szükséges forrást. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában álló, 3 millió forint névértékű, Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlásával 1 millió forint vételárért. A bizottság felhatalmazta a közgyűlés elnökét az Üzletrész átruházási szerződés aláírására. A kht. jelenlegi ügyvezetője, Varga Tamás bejelentette távozási szándékát március hó 31. napjával. A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetői tisztségét pályázat útján töltsék be, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének megismerése után kerüljön a pályázati felhívás közzétételre. A bizottság javasolta, hogy a megbízás 1 éves időtartamra szóljon, pályázati feltételként szerepeljen a felsőfokú végzettség, előnyként pedig valamely európai uniós nyelv ismerete és az ifjúsági munkában szerzett gyakorlat.

8 8 A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a március 24-i ülésén - megtárgyalta és jóváhagyta a évi költségvetési rendeletben jóváhagyott ezer Ft fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlatkérési dokumentációját; - megtárgyalta az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht. taggyűlésére készült előterjesztéseket, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az EUNet Kht április 4-i taggyűlésén igen szavazatával támogassa Pál Attila ügyvezetővé történő megválasztását két évre, ,- Ft személyi alapbérrel; valamint az ügyvezető változáshoz kapcsolódó társasági szerződés módosítását. A Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője kezdeményezte saját megbízási szerződésének módosítását. Kerécz Tamás március 1-jétől a harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatója, mely tisztség nem összeférhetetlen az ügyvezetői megbízással, de időben jelentős lekötöttséggel jár. Miután a társaság több jelentős pályázatban vesz részt, indokolt, hogy a jelenlegi ügyvezető, ha csökkentett időkeretben is, de továbbra is ellássa ezt a feladatot. A bizottság egyetértett azzal, hogy az Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője heti munkaideje 24 óráról 8 órára, havi megbízási díja ,- Ft-ról ,- Ft-ra, költségtérítése havi ,- Ft+áfa összegről ,- Ft+áfa összegre változzon április 1-jétől. A Baranya Megyei Önkormányzat szerződést kötött a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt-vel, melynek tárgya a Mecseki Szénbányák Rt. iratanyagának átvétele, kezelése és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás. Az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségének a Baranya Megyei Levéltár útján tesz eleget. Az átvett iratanyagot a levéltár az általa használt ingatlanokban nem tudja elhelyezni, ezért olyan megállapodás született, hogy a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. lehetővé teszi az eddigi irattárak bérbevételét. A bizottság jóváhagyta a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. Va és a Baranya Megyei Levéltár között megkötendő bérleti szerződést. A bizottság tudomásul vette a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) HEFOP pályázat keretében a 80 ágyas rehabilitációs központ kialakítás projektmenedzsmenti tevékenységet közbeszerzési eljárás keretében elnyert ECO- CORTEX Kft-vel kötendő vállalkozói szerződésről szóló tájékoztatást. A Baranya Megyei Illetékhivatal évben költözött új helyére. A évi költségvetésben rendelkezésre állt beszerzési pénzeszközök csak részben biztosították a hivatal irodabútor ellátását. Ennek figyelembevételével már előzetesen meghatározásra került a további bútorbeszerzés pénzügyi keretének a évi költségvetésben történő biztosítása. A évi beszerzés központosított közbeszerzési eljárás keretében valósult meg, amelyet az egységes szerkezet biztosítása érdekében jelenleg is folytatni kívánnak. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett azzal, hogy az Illetékhivatal részére történő irodabútor beszerzés ezer forint értékben, központosított közbeszerzési eljárás keretében valósuljon meg.

9 9 A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a március 31-i ülésén a következő témákat tárgyalta, és határozott azokról. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002-ben vállalkozói szerződést kötött a tulajdonában lévő intézményi konyhák HACCP szakértésére a Complett Szaktanácsadó és Oktató Bt képviselőjével Haraszty Gabriella vállalkozóval decemberében a szolgáltatást végző elnevezése Lébol Szaktanácsadói és Oktató Bt-re változott, ezért új vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat ,- Ft + ÁFA/hó díjas szolgáltatásra. Haraszty Gábor, a Lébol ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy a szolgáltatás díjának emeléséhez járuljon hozzá. Mivel a szolgáltatásért fizetendő díj éves szinten meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát, ezért a szerződés módosítása csak új, egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 31/2005. (III. 31.) KtGB határozatában a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő intézményi konyhák HACCP szakértői szolgáltatására az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját jóváhagyta. A Révfülöp 629 hrsz-ú, Kossuth L. u. 15. szám alatti ingatlant a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával kijelölte értékesítésre, minimális pályázati árát a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával bruttó ezer forintban határozta meg. A Programőr Programszervező Szolgáltató Bt. nevében Póka Kriszta beltag nyújtott be vételi ajánlatot bruttó 60 millió forint értékben. Az ajánlat szerint a vevő 2005-ben több részletben foglalóval együtt megfizetne 24 millió forint vételárat, továbbá bruttó 2,5 millió forint bérleti díjat. A fennmaradó 36 millió forint vételárrészt két egyenlő részletben szeptember 30-ig, illetve szeptember 30-ig, millió forint összegben vállalja megfizetni, és január 1-től a még ki nem egyenlített vételárrészletre a KSH által meghatározott inflációs rátának megfelelő mértékű kamatot fizetne. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság az ajánlatot a megtett formában nem fogadta el. Az ajánlattevő által javasolt 70 %-os beruházási megtérítés a Baranya Megyei Önkormányzat számára kedvezőtlen és kockázatos, ezért a bizottság csak olyan szerződést támogat, amelyben a vevő hibájából történő meghiúsulás esetén a vevő az ingatlanon végrehajtott beruházásai ellenértékének megtérítésére nem tart igényt. A bizottság a felajánlott, bérlettel kombinált adásvételi konstrukcióval alapvetően egyetértett azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződések közokirati formában készüljenek el. A bizottság a fentiek szerint elkészített és a vevővel egyeztetett szerződéstervezetet ismételten megtárgyalja és végleges döntést ennek alapján hoz. A Mailáth-kastély Kft szeptember 10-én kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a Bakóca belterület 42. és 43. hrsz. alatti ingatlanokat mindösszesen 125 millió forint vételárért, melyből eddig a szerződésnek megfelelően 75 millió forintot megfizetett. Az utolsó vételár részlet megfizetésének határideje március 31. volt. A vevő jogi képviselője útján kérte a fizetési határnap 30 nappal történő meghosszabbítását, és magára vállalta az egy hónapra eső, mintegy ,- Ft-os őrzési költséget.

10 10 A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a Mailáth-kastély Kft. szerződésmódosítási kérelmét elfogadta azzal a feltétellel, ha a vevő vállalja az április hónapra eső őrzési költség megfizetését. Az Orfű Pécsi-tó Kht. ügyvezetője írásos szavazást kezdeményezett a Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységi patakig című ROP 1.1.-es pályázat kapcsán felmerült önrész intenzitásának növekedése miatt. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértett azzal, hogy az alprojekt gazdák által biztosított fedezet mellett 186 millió forint hitelt vegyen fel a kht. 12 éves futamidővel, 2 év türelmi idő mellett. Varga Tamás, a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője március 31. napjával lemondott tisztségéről. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság 7/2005. (III. 3.) KtGB számú határozata alapján pályázatot írt ki a kht. ügyvezetői tisztségére. A felhívásra 9 db pályázat érkezett. A bizottság március 31-i ülésén a pályázók meghallgatását követően, figyelembe véve a felügyelő bizottság javaslatát is, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletében Költségvetési és Gazdasági bizottság címszó alatt I/11. pontban kapott felhatalmazás alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) ügyvezetőjének, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény 19. (4) bekezdése alapján, április 1. napjától március 31. napjáig terjedő időre Kárpáti Árpádot választotta meg, díjazását ,- Ft/hó összegben határozta meg. A bizottság tudomásul vette és elfogadta Faragó Zoltán egyéni vállalkozó beszámolóját a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka- és tűzvédelmi helyzetéről. A bizottság, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs, Papnövelde u. 5. sz. udvari műhelyépület belső felújítási munkára, a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. (Pécs, Tímár u. 23.) bruttó ,- Ft. összegű ajánlatát elfogadta és a vállalkozási szerződéskötést jóváhagyta. Támogatta a bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács intézmény központosított közbeszerzésben történő mikrobusz vásárlását saját bevételei terhére úgy, hogy az intézmény a jövőben sem támaszthat támogatási többlet igényt fenntartójához. A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság /2005. (III. 9.) OKISB határozat alapján a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok kérelmére 40 ezer forint támogatás biztosítása

11 11 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság /2005. (III. 11.) NEKB határozat alapján - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nagydobsza Romanap megrendezésére 50 ezer forint, - a Lánycsóki Óvoda Német nemzetiségi óvodák találkozójára 50 ezer forint, - a Német Kisebbségi Önkormányzat, Hímesháza V. Német nemzetiségi gyermek-táncfesztivál megrendezéséhez 50 ezer forint, - a Máza Községi Bányász Fúvószenekarért Alapítványnak németországi vendégszereplésre 100 ezer forint támogatás biztosítása. Mellékletek 1. számú melléklet: A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Diáksport Tanács módosított feladatellátási szerződése 2. számú melléklet: Feljegyzés Alpok-Adria megbeszélésről (Szlovénia) Ljubljana, március számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport március 18-i üléséről 4. számú melléklet: Feljegyzés Alpok-Adria megbeszélésről, Zalavár, március számú melléklet: A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatója

12 12 III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. a Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról tárgyú 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi; 3. az önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátására a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével és a Baranya Megyei Diáksport Tanáccsal megkötött, és a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 5. pontjával jóváhagyott feladatellátási szerződést az 1. számú melléklet szerint módosítja, egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosított szerződés aláírására. Határidő a szerződés aláírására: április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, április 5. Dr. Kékes Ferenc

13 Szám: 970/ számú melléklet MÓDOSÍTOTT FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseletében dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, (továbbiakban: Önkormányzat); másrészről: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviseletében Baronek Jenő, elnök (továbbiakban: Szövetség); harmadrészről: Baranya Megyei Diáksport Tanács (Pécs, Apáca u. 2/1.) képviseletében Brandstätterné dr. Temesy Tünde, elnök (továbbiakban: Tanács) között. 1. Szerződő felek a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 5. pontjával jóváhagyott és általuk december 15-én aláírt feladatellátási szerződés 9. b) pontját az alábbiak szerint állapítják meg: 9. b) a Szövetség és a Tanács rendelkezésére az alábbi működési támogatást biztosítja: - a Szövetség részére e Ft-ot; - a Tanács részére e Ft-ot. 2. Szerződő felek az eredeti megállapodás 11. c) pontját törlik és a 11. b) pont szövegét az alábbiak szerint módosítják: 11. b) 50 %-át június 30-ig. 3. Az 1. pontban meghivatkozott feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. 4. A jelen módosító szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen módosító szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Pécs, április dr. Kékes Ferenc Baronek Jenő a Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Közgyűlésének elnöke Sportszövetségek Szövetsége Brandstätterné dr. Temesy Tünde Baranya Megyei Diáksport Tanács Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen módosító szerződést a /2005. (IV. 28.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben