Kibocsátási melléklet. A Diákhitel Központ Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibocsátási melléklet. A Diákhitel Központ Részvénytársaság"

Átírás

1 Kibocsátási melléklet A Diákhitel Központ Részvénytársaság ,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához, a ,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegû Kötvényprogram keretében Vezetõ Forgalmazó Államadósság Kezelõ Központ Rt. Kibocsátó jogi tanácsadója Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda Forgalmazók CA-IB Értékpapír Rt., CIB Bank Rt., ERSTE Bank Befektetési Rt., Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., Budapest, szeptember 16.

2 A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a szeptember 12-én kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF III/10.317/2003. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. 1. A Kötvény kibocsátója és a Forgalomba hozatalra kerülõ Kötvény fõbb adatai: Kibocsátó: A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról és a tõzsdei bevezetés kérelmezésérõl: Diákhitel Központ Részvénytársaság 1063 Budapest, Bajnok u. 13. A Kibocsátó Igazgatóságának 38/2003. (V.9.) Ig. sz. határozata. A pénzügyminiszter engedélye: A pénzügyminiszter évi költségvetési törvény 38. -a alapján kiadott, június 17-én kelt engedélye. A Sorozat elnevezése: ISIN kód: A Részlet száma: Össznévérték: (i) Sorozat: (ii) Részlet: Kötvények névértéke: Kötvények típusa: Az elõállítás módja: DK2006/01 HU DK2006/ ,- Ft, azaz Tízmilliárd forint ,- Ft, azaz tízmilliárd forint ,- Ft, azaz tízezer forint Névre szóló kötvények Dematerializált értékpapír; az okirat tervezetét a 1. számú melléklet tartalmazza Kibocsátás napja: szeptember 29. Futamidõ: 2 év és 109 nap Lejárat napja: január A Forgalomba hozatal feltételei: A Forgalomba hozatal jellege: A Forgalomba hozatal módja: Nyilvános Aukció útján; az aukciós eljárás lebonyolításának rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza 2

3 Az aukció ideje: Aukciós értékesítési helyek: szeptember 23. napján órától óráig Az aukciós értékesítési helyeket a 3. számú melléklet tartalmazza Az aukció lezárásnak idõpontja: szeptember 23. napján óra Elszámolás napja: szeptember 29. Aukciós árfolyam: A fizetés módja: Forgalomba hozatal során értékesítendõ Kötvények legkisebb mennyisége: Aukciós ajánlat minimális összege: Aukciós minimális, illetõleg maximális ár nem kerül meghatározásra. A Kötvényt vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel, vagy banki átutalással teljesíthetik. A Kötvényre tett aukciós vételi ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történõ teljesítés esetén az, hogy a befektetõ az ellenértéket a Forgalmazóknál legkésõbb az aukciós vételi ajánlat benyújtásával egyidejûleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz csatolja. Átutalással történõ teljesítés esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektetõ legkésõbb az aukciós vételi ajánlati nyilatkozat benyújtásáig a befizetendõ összeget a Forgalmazóknál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, továbbá, hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésõbb az Aukció záróidõpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetõkkel külön megállapodást kötni a fizetést illetõen (a mûködésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett). A Forgalomba hozatal feltételéül a Tpt. 42. (1) bekezdése szerinti legkisebb mennyiség nem kerül meghatározásra ,- Ft, azaz Tízezer forint Aukciós túlkereslet (túljegyzés): Amennyiben a meghirdetett mennyiség alacsonyabb az aukciós vásárlási ajánlatok összes mennyiségénél (túljegyzés), a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiség legfeljebb 34%-áig terjedõen túljegyzést fogadjon el. Allokáció: A Kibocsátó az esetleges túlkeresletet követõ allokáció során az aukciós vételi igényeket az arányos elosztás szabályai szerint elégíti ki. Az alapcímletet figyelembe véve, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az ezen árfolyamszinten az egyes Forgalmazók által megajánlott össznévérték arányában 3

4 kerülnek elosztásra. A Forgalmazók a számukra allokált Kötvényeket szintén az arányos elosztás elve szerint allokálják a befektetõk részére. Elállás aukciós eladási ajánlattól: Vezetõ Forgalmazó: Forgalmazók: Aukciós ajánlatok felvétele: Jegyzési Garanciavállalás: A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a Kibocsátó számára kedvezõtlen, az aukció lezárásának idõpontjáig bekövetkezõ piaci események, változások esetén, így különösen az állampapírpiaci hozamok legalább 0,5%-os elmozdulása esetén az aukciós eladási ajánlatától elálljon. Ilyen elállás esetén a beérkezett ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. Az ilyen elállás gyakorlásának idõpontjára és módjára az aukció eredményének kihirdetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. Államadósság Kezelõ Központ Rt. CA-IB Értékpapír Rt. CIB Bank Rt. ERSTE Bank Befektetési Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. A Kibocsátó az aukciós vételi ajánlati nyilatkozatok felvételét a Forgalmazókon keresztül végzi. Az alábbi Forgalmazók a jelen Forgalomba hozatallal kapcsolatban jegyzési garanciát vállalnak az alábbi mértékben: CA-IB Értékpapír Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u ) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint ERSTE Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest, Madách I. u ) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszáznyolcvanezer forint Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1052 Budapest, Vigadó tér 1.) ,-Ft, azaz Egymilliárd- 4

5 négyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ,-Ft, azaz Egymilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer forint A Kötvény vásárlóinak köre: A Forgalmazók elkülönített letéti számlájának száma: Devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõszervezetek, magánszemélyeknyújthatnak be aukciós vételi ajánlatot. A Kötvény ebben a körben szabadon átruházható. CA-IB Értékpapír Rt CIB Bank Rt ERSTE Bank Befektetési Rt Kereskedelmi és Hitelbank Rt Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Tõzsdei bevezetés: A Kibocsátó az elszámolás napjára vonatkozóan kérelmezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktõzsdére. Tõzsdei bevezetõ Forgalmazó: Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság 5

6 3. Kamatozás, kamatfizetés, törlesztés, állami kezesség Kamatozás: A Kötvény fix kamatozású. Kamat mértéke: A Kibocsátó a kamat mértékét a szeptember 16. napján a Nyilvános ajánlattételben teszi közzé. Kamatfizetés gyakorisága: A kamatfizetés évente, minden naptári év január hó 16. napján esedékes. Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülõ kamat mértéke és összege: Az elsõ kamatfizetési periódus (2003. szeptember január 16.) hossza 109 nap, így az elsõ kamatfizetési idõpontban kifizetésre kerülõ kamat mértéke az éves kamat idõarányos része (0,01%-ra kerekítve), azaz: éves kamat (%) * 109 nap / 365. A további kamatfizetési idõpontokban (2005. január 16., január 16.) kifizetendõ kamat mértéke és összege az éves kamattal egyezik meg. Kamatszámítás algoritmusa: Kamatozás kezdõ napja: Törlesztés: Visszaváltás: Következõ Munkanap szabály: Állami kezesség: Tényleges/tényleges. A két idõpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az elsõ nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökõnap figyelembe vételre kerül szeptember 29. A Kötvény a kamatozás utolsó napját követõen nem kamatozik tovább. A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Kibocsátó a Kötvényeket lejárat elõtt nem váltja vissza. Amennyiben a Kötvény alapján teljesítendõ kifizetés esedékes idõpontja nem Munkanapra esik, akkor a fizetést az esedékes idõpontot követõ Munkanapon kell a Kötvény tulajdonosa részére teljesíteni, és a Kötvény tulajdonosa nem támaszthat késedelmi kamat-, vagy egyéb igényt az ilyen kifizetés miatt. A évi költségvetési törvény 38. -a alapján a magyar állam a központi költségvetés terhére készfizetõ kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a belföldrõl és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. 6

7 4. Egyéb információ A Forgalomba hozatalból származó bevétel felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A hallgatói hitelrendszer finanszírozása, ennek keretében elsõsorban a hallgatói hitelekhez szükséges új források bevonása; a hallgatói hitelek forrásául jelenleg is szolgáló, októbere óta keletkezett bankhitelállomány, továbbá a jövõben felvételre, illetve lehívásra kerülõ bankhitelek szerzõdés szerinti, illetve elõtörlesztésének refinanszírozása; valamint a bankhitelek kamatfizetéseinek refinanszírozása. A Forgalomba hozatal költségei: Jelen Részlet Forgalomba hozatalával és a BÉT-re történõ bevezetésével, valamint az ottani forgalomban tartásával, továbbá a forgalmazói árjegyzéssel kapcsolatban a Kötvényprogram lejáratáig felmerülõ költségek nagysága várhatóan nem haladja meg a Részlet névértékének 0,3%- át. Hirdetmények: Kétoldalú árjegyzés: Irányadó jog és illetékesség: A Forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Kötvénytulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Tõkepiac és a Napi Gazdaság c. napilapokban jelenik meg. A BÉT által elõírt közzétételek a BÉT címû honlapján keresztül történnek meg. Az erre kijelölt Forgalmazók a Budapesti Értéktõzsde hitelpapír szekciójában minden kereskedési napon 9.00 órától óráig, illetõleg órától óráig legalább 10 millió forint névértékre, legfeljebb 50 bázispont (0,50%) hozammarzs megtartása mellett, kétoldalú, eladási és vételi árat jegyeznek a Sorozat tõzsdei bevezetésétõl számított 1 (egy) évig terjedõ idõtartamban. A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból származó vagy azzal összefüggõ bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tõkepiaci Választottbíróságnak van illetékessége, kivéve a Tpt (2) bekezdése szerinti illetékességet. Az állami kezesség érvényesítése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ rendes bíróság elõtt történik. Amennyiben a kezes és a Kibocsátó elleni igény egy eljárás keretében kerül érvényesítésre, akkor a Kibocsátóval szembeni igény érvényesítésére irányuló eljárás a rendes bíróság elõtt is megindítható. 7

8 TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentõs változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében legutóbbi auditált mérleg óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentõsen hátrányos változás az utolsó auditált mérleg dátuma] óta. FELELÕSSÉG A jelen Kibocsátási Mellékletet alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelõen aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplõ információért egyetemlegesen felelõsséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bírnak. Kelt, Budapesten, szeptember 10. napján Kibocsátó: DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Csillag Tamás vezérigazgató Vezetõ Forgalmazó: ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÕ KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Szarvas Ferenc vezérigazgató 8

9 Kibocsátási Melléklet 1. sz. melléklete DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DK 2006/01 elnevezésû DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYEKRÕL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETÕ ÉRTÉKPAPÍRNAK) amely Kötvények a Diákhitel Központ Részvénytársaság által ,- Ft (azaz Tízmilliárd forint) névértékben, darab egyenként ,- Ft (azaz tízezer forint) névértékû, névre szóló Kötvény formájában, január 16. napi lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Kötvény sorozat száma ISIN kód DK2006/01-1 HU0000 A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: A Diákhitel Központ Rt. Igazgatóságának május 9-én kelt, a kötvény-kibocsátási program elfogadásáról szóló 38/2003. (V. 9.) Ig. számú határozata, valamint a pénzügyminiszternek a évi költségvetési törvény 38. -a alapján június 17-én a Kötvényprogramról szóló engedélye. A Kötvény forgalomba hozatalának napja: szeptember 29. A Kötvény futamidejének és kamatozásának kezdõ napja: szeptember 29. A Kötvény lejáratának napja: január 16. A Kötvény futamideje: 2 év 109 nap A kamatfizetés idõpontjai: január 16., január 16., január 16. A kamatfizetési idõszak kezdete: szeptember 29. A kamatozás: fix jellegû A Kötvények kamata: [*] A fizetendõ kamat mértéke: [*] Tõketörlesztés: január 16. Értéknap (keletkeztetés napja): szeptember 29. A jelen dematerializált Kötvényekrõl szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthetõ értékpapírnak) a Diákhitel Központ Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: ), székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13., a továbbiakban Kibocsátó ) Igazgatóságának a kötvény-kibocsátási program elfogadásáról szóló 38/2003. (V. 9.) Ig. számú határozata és a pénzügyminiszternek a évi költségvetési törvény 38. -a alapján 9

10 2003. június 17-én a Kötvényprogramról szóló engedélye, a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), valamint a kötvényrõl szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Kibocsátó 69,5 Mrd Ft azaz hatvankilencmilliárd-ötszázmillió forint keretösszegû, forint alapú Kötvényprogramja keretében forgalomba hozott ,-Ft (azaz Tízmilliárd forint) össznévértékû Kötvényekrõl (továbbiakban: Kötvények ) szóló Okirat. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a KELER-nél letétbe helyezésre kerül. A Kötvény forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a hallgatói hitelrendszer finanszírozására fordítja. A Feltételekre való hivatkozás esetén a Feltételek a Tájékoztatóban meghatározott Kötvény feltételeket jelentik. A Kötvény feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Kötvények csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Kötvények (vagy azok egy részének) visszafizetése a Kötvény feltételeknek megfelelõen esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Kötvény tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Kötvények egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítõ értékpapírszámlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Kötvények névértékét a KELER-en keresztül közvetlenül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történõ bejegyzésbõl ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelõen bejegyzett Kötvény tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Kötvényekbõl eredõ kifizetésekre. Az Állam a központi költségvetés terhére a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi LXII. törvény 38. -ban foglaltak szerint kézfizetõ kezességet vállal a Kibocsátó azon fizetési kötelezettségeire, amelyek a Kötvény kibocsátásaiból erednek. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Kötvény feltételeknek és azok elfogadása esetén a Kötvénytulajdonosra ezen feltételek az irányadók. A jelen Okiratra a magyar jog rendelkezései alkalmazandók. Mindezek tanúsításaképpen a Kibocsátó a jelen Okiratot cégszerûen aláírta. Budapest, [*]. DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG név: beosztás: 10

11 A Kibocsátási Melléklet 2. számú Melléklete A Diákhitel Központ Rt. által kibocsátásra kerülõ Kötvények aukció útján történõ forgalomba hozatalának üzleti feltételei A jelen aukciós üzleti feltételek határozzák meg a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: DK Rt. vagy Kibocsátó) által a [*] napján kelt Tájékoztató és a [*] napján kelt Kibocsátási Melléklet szerint kibocsátásra kerülõ Kötvények aukció útján történõ Forgalomba hozatalának feltételeit és az aukció során követendõ általános eljárási szabályokat. Az itt alkalmazott kifejezések a Tájékoztatóban és a Kibocsátási Mellékletben kerültek meghatározásra. A jelen aukciós üzleti feltételek a fenti Tájékoztatóval és a Kibocsátási Melléklettel együtt olvasandók. Az aukció lebonyolítása során valamennyi résztvevõ köteles a hatályos jogszabályokat, különösen a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény szabályait megtartani és az üzleti tisztesség és a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával eljárni. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az aukció lebonyolítása a BÉT által üzemeltetett MMTS rendszer keretében mûködõ aukciós funkcióban (továbbiakban: Aukciós funkció) történik Az aukció lebonyolításában részt vehetnek a DK Rt. által kibocsátott Kötvények forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Rt.-vel megbízási szerzõdést kötött Forgalmazók A DK Rt. az aukció napját megelõzõen 7 (hét) nappal a Magyar Tõkepiacban és egy országos napilapban, jelenleg a Magyar Nemzetben közzéteszi a Nyilvános ajánlattételt. 2. Az aukciós ajánlatok benyújtásának rendje 2.1. Az aukciós ajánlatok felvétele a befektetõktõl Az aukciós vételi ajánlat megtétele a jelen aukciós üzleti feltételek 1. számú melléklete szerinti tartalmú aukciós vételi ajánlati nyilatkozat személyesen, vagy meghatalmazott útján történõ megtételével és a Forgalmazók részére történõ benyújtásával, vagy telefaxon keresztül történõ eljuttatásával történik Meghatalmazott útján történõ aukciós vételi ajánlattétel esetén a meghatalmazottnak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie, amelyben a befektetõ mint meghatalmazó, meghatalmazást ad arra, hogy a meghatalmazott a meghatalmazó nevében és javára aukciós vételi ajánlatot tegyen a felkínált Kötvényre. Meghatalmazott útján történõ aukciós vételi ajánlattétel esetén a meghatalmazás eredeti példányát csatolni kell az aukciós vételi ajánlati nyilatkozathoz. A jogszabályon, hatósági rendelkezésen, vagy létesítõ okiraton alapuló képviselet útján történõ aukciós ajánlattétel esetén a jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ 11

12 szervezetet az adott jogi személy, illetve szervezet létesítõ okiratában rögzítettek szerinti, vagy a hatályos jogszabályokban meghatározott (törvényes) képviselõ, vagy az ilyen képviselõ által közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott személy képviselheti. Természetes személy törvényes képviselõje (szülõ, gondnok, gyám) ezen minõségét tanúsító okmány szerint járhat el a képviselt személy érdekében Az aukciós vételi ajánlatok továbbítása az ÁKK Rt. felé A Forgalmazók az aukciós vételi ajánlatokat az Aukciós funkcióban nyújtják be az ÁKK Rt-hez Az aukció lebonyolításában résztvevõ Forgalmazóknak a jelen Üzleti feltételek 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat egyszeri cégszerû aláírásával igazolniuk kell az MMTS rendszeren és a titkosított faxon mindenkor beadott ajánlatok és adatok hitelességét Az aukción ajánlatot a Ft-os alapcímlet figyelembe vételével darabszámra kell benyújtani. Külön ajánlatként kell benyújtani a saját számlás és az ügyfél nevében tett ügyfélszámlás ajánlatokat. Saját számlás ajánlat esetén a H számlatípust, ügyfélszámlás ajánlat esetén a számlatípust kell megadni A Forgalmazó az aukció napján óráig köteles meggyõzõdni arról, hogy az általa használt Aukciós funkció mûködõképes-e. Az Aukciós funkció BÉT Távkereskedési szabályzatában foglalt meghibásodásának tényét - amennyiben a hiba óráig nem orvosolható - a Forgalmazónak ezen idõpontig bezárólag írásban jeleznie kell az ÁKK Rt. felé. A meghibásodásról szóló írásbeli értesítés ÁKK Rt-hez történõ beérkezését követõen, az érintett Forgalmazó az aukció napján óráig titkosított faxon (Faxszám: ) vagy személyesen kézbesítve adhatja be ajánlatát a jelen Üzleti Feltételek 2. számú melléklete szerinti formátumban az ÁKK Rt. hivatalos helyiségében (1027 Budapest, Csalogány u V. emelet 514. szoba). Az így beérkezett ajánlatokat az ÁKK Rt. iktatókönyvben rögzíti. Az ÁKK Rt. azt az ajánlatot tekinti beérkezettnek, amelyet az általa alkalmazott, hitelesített iratérkeztetõ lenyomatával ellátott. Az iratérkeztetõ lenyomata azt az idõpontot tartalmazza, amikor az ajánlattevõ ajánlatát átadta az ÁKK Rt. ügyintézõjének. Amennyiben a Forgalmazó a hozzá telepített munkaállomáson nem tud csatlakozni az MMTS rendszerhez, a Forgalmazó által az elõzõek szerint beküldött ajánlato(ka)t a Forgalmazó nevében az ÁKK Rt. viszi be az MMTS rendszerébe, amelyhez a forgalmazó az ajánlattételre jelen Üzleti feltételek és pontja szerint nyitva álló idõtartam alatt kötve van Amennyiben a BÉT által üzemeltetett MMTS rendszer Aukciós funkciója az aukció napján óráig mûködésképtelen, úgy a Forgalmazónak az aukció napján óráig van lehetõsége ajánlatát titkosított faxon vagy személyesen a jelen Üzleti feltételek 2. számú melléklete szerinti formátumban benyújtani. Ezen ajánlatok kiértékelését, az aukció lebonyolítását a jelen Üzleti feltételek vonatkozó elõírásainak betartásával az ÁKK Rt. végzi el, és az elfogadott ajánlatokról igazolást készít, melyet a Forgalmazók felhatalmazott képviselõje az aukció napját követõ munkanapon órától vehet át az ÁKK Rt. hivatalos helyiségében Az MMTS rendszer Aukciós funkcióján keresztül beadott ajánlatoknak tartalmazniuk kell a vásárolni kívánt Kötvény sorozatát, mennyiségét, az ajánlat saját-, vagy ügyfélszámlás jellegét a jelen Üzleti feltételek pontja szerint, valamint az elvárt nettó árfolyamot legfeljebb négy tizedesjegy, vagy hozamot legfeljebb két tizedesjegy megjelölésével. Amennyiben az aukció kiértékelését az ÁKK Rt. végzi a jelen Üzleti feltételek

13 pontjában leírt esetben az aukciós ajánlatnak mindenkor az elvárt nettó árfolyamot kell tartalmaznia, legfeljebb négy tizedesjegy megjelölésével, és a kiértékelés minden esetben ez alapján történik Az aukció kompetitív és nem kompetitív szakaszból áll. Az aukció kompetitív szakaszában kizárólag árfolyam- illetve hozammegjelöléssel tett ajánlatokat lehet beadni, az aukció napján és óra között. A kompetitív szakasz megadott idõtartama alatt a benyújtott kompetitív ajánlatok szabadon visszavonhatók, illetve módosíthatók. Az Aukciós funkcióval kapcsolatos minden határidõ tekintetében az MMTS központi rendszerének rendszerórája irányadó Az aukció nem kompetitív szakaszában minden Forgalmazó legalább ,-Ft, azaz Tízezer forint névértékben, és legfeljebb ,- Ft, azaz Egyszázmillió forint névértékben, árfolyam-, illetve hozammegjelölés nélkül tehet ajánlatot. Az árfolyam-, illetve hozammegjelölés nélkül tett úgynevezett nem kompetitív ajánlatokat az aukció napján és óra között lehet beadni. A nem kompetitív szakasz megadott idõtartama alatt a benyújtott nem kompetitív ajánlatok szabadon visszavonhatók, illetve módosíthatók Hiányosan, vagy hibásan benyújtott ajánlatokat, a jelen Üzleti feltételek szerint piacon kívülinek minõsülõ ajánlatokat, valamint a megadott idõpontoknál késõbb érkezõ ajánlatokat a Forgalmazó, illetõleg az ÁKK Rt. nem fogadja el, azok az aukción nem vesznek részt Az ÁKK Rt. az aukció kompetitív szakaszának lezárása után, de még az ajánlatok feldolgozása elõtt, legkésõbb óráig valamennyi ajánlatot ellenõrzi, annak érdekében, hogy az aukció eredményét jelentõsen és a befektetõk számára kedvezõtlenül befolyásoló, piacon kívüli ajánlatokat idõben kiszûrhesse. Piacon kívülinek azon ajánlatok minõsülnek, amelyek hozama a beadott ajánlatokból jelen Üzleti feltételek 4. számú melléklete szerint számított bázishozamtól legalább (száz) 100 bázisponttal eltér. Amennyiben az ÁKK Rt. valamely Forgalmazó részérõl a fentiek szerinti piacon kívüli ajánlat benyújtását észleli, úgy haladéktalanul telefonon keresztül felhívja az érintett Forgalmazót ajánlata visszavonására. A Forgalmazó az általa benyújtott, piacon kívülinek minõsülõ ajánlatát az ÁKK Rt. felhívására köteles visszavonni. A piacon kívüli ajánlatot beadó Forgalmazó telefonon történõ értesítését követõen az ÁKK Rt. az MMTS rendszerén keresztül értesítést küld valamennyi Forgalmazó részére a piacon kívüli ajánlat beadásának tényérõl, az MMTS rendszer Aukciós funkciójának újbóli megnyitásáról és annak idõpontjáról. Az aukció nem kompetitív szakaszának lezárását követõen, de legkésõbb óráig az ÁKK Rt. újból megnyitja az aukció kompetitív szakaszát, amikor csak és kizárólag a piacon kívüli ajánlatot beadó Forgalmazó, kizárólag a piacon kívülinek minõsített ajánlatát törölheti ki. Az Aukciós funkció újbóli megnyitása során ezen Forgalmazó a törlésen kívül más tranzakciót, más Forgalmazó pedig semmilyen tranzakciót nem hajthat végre. 3. Az aukció kiértékelésének szempontrendszere 3.1. A benyújtott ajánlatok kiértékelése minden esetben négy tizedesjegyû árfolyam alapján történik. Az ajánlattevõ aukciós ajánlatához mindaddig kötve marad, amíg ajánlata az ÁKK Rt. által elutasításra, illetõleg részben vagy egészben elfogadásra nem kerül. 13

14 3.2. A kiértékelés során egy adott Forgalmazó által azonos árfolyam-, illetve hozamszinten benyújtott ajánlatok, így a saját számlás és ügyfélszámlás ajánlatok összeadódnak, és egy ajánlatnak minõsülnek Amennyiben az aukcióra benyújtott vételi ajánlatok összege eléri vagy meghaladja az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiséget, egy ajánlattevõ ajánlatai az MMTS rendszerben a legmagasabb árfolyamelvárású ajánlattól kezdõdõen az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség - névértéken számított - legfeljebb 50 %-a erejéig kerülnek figyelembevételre Amennyiben az érvényes ajánlatok összege nem éri el az aukción meghirdetett mennyiséget, az ajánlattevõnek az aukción értékesítendõ mennyiség 50 %-át meghaladó érvényes ajánlatai továbbra is a legmagasabb árfolyamelvárású ajánlattól kezdõdõen kerülnek kielégítésre. Ezen ajánlatok elfogadására - valamennyi nem-kompetitív ajánlat kielégítése után - addig van lehetõség, ameddig az aukción értékesítésre felajánlott Kötvények mennyisége értékesítésre nem kerül. Ugyanezen szabály kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az érvényes ajánlatok összege ugyan meghaladja az aukción meghirdetett mennyiséget, azonban a 3.3. pont szerinti 50%-os korlát alkalmazása következtében az értékelés során figyelembe vehetõ ajánlatok teljes mennyisége a meghirdetett mennyiségnél kevesebb lenne A nem-kompetitív ajánlatok az aukción elfogadott kompetitív ajánlatok mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamán, illetve átlaghozamán kerülnek elfogadásra Amennyiben az érvényes ajánlatok összege meghaladja az aukción értékesítésre felajánlott Kötvények mennyiségét, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az arányos elosztás elve alapján kerülnek felosztásra. Az arányos elosztás elve értelmében az alapcímletet figyelembe véve, az elfogadott mennyiséghez tartozó árfolyamszinten versenyzõ ajánlatok között a fennmaradó Kötvények az ezen árfolyamszinten megajánlott össznévérték arányában kerülnek elosztásra. A Forgalmazók a számukra allokált Kötvényeket szintén az arányos elosztás elve szerint allokálják a befektetõk részére Az aukciós ajánlatok értékelése azok árfolyamelvárása szerint az MMTS rendszer Aukciós funkciója által végzett sorbarendezés útján történik. Az érvényes ajánlatok a legmagasabb árfolyamú ajánlattól kezdõdõen - a jelen Üzleti feltételek pontjaiban leírtak figyelembevételével - mindaddig elfogadásra kerülnek, amíg az értékesítésre felajánlott Kötvények mennyisége értékesítésre nem kerül. A nem-kompetitív ajánlatok megelõzik a hozam- illetve árfolyammegjelöléssel tett ajánlatokat. Az elfogadott ajánlatok alapján az értékesítés az ajánlattevõ által megjelölt árfolyamon, illetve a nem-kompetitív ajánlatok esetén átlagárfolyamon történik A Kibocsátó legfeljebb az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-a erejéig fogad el nem-kompetitív ajánlatokat. Amennyiben a nem-kompetitív ajánlatok összege meghaladja az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-át, a nem-kompetitív ajánlatok között az aukciós értékesítésre felajánlott mennyiség 50 %-át kitevõ Kötvény mennyiség az arányos elosztás elve alapján kerül felosztásra. 14

15 4. Eredményhirdetés, tájékoztatás 4.1. Az aukción elfogadott ajánlattal rendelkezõ Forgalmazók az aukció napján órakor az MMTS rendszeren kapnak visszaigazolást - kivéve a jelen Üzleti feltételek pontjában meghatározott esetet - elfogadott ajánlataikról és azok árfolyamáról. Az aukcióra benyújtott és az elfogadott ajánlatokról szóló tájékoztatót - amely az elfogadott mennyiséget, a forgalomba hozatal végleges összegét, az elfogadott maximális, minimális és átlagos árfolyamot és hozamot tartalmazza a DK Rt. sajtóközlemény és elektronikus médiumok (jelenleg: Reuters) útján, valamint honlapján ( teszi közzé. 5. Pénzügyi teljesítések elszámolása, jóváírás az értékpapírszámlákon 5.1. Az elfogadott ajánlatok ellenértékének elszámolása a KELER Rt. vonatkozó szabályzata alapján az elsõdleges piaci ügyletekre vonatkozó szabályok szerint történik. Ennek megfelelõen a Kötvények vételárai a pénzügyi teljesítés napján az ajánlatot benyújtó Forgalmazók KELER Rt-nél vezetett pénzforgalmi számláinak, illetve MNB-nél vezetett számlájának fedezet-vizsgálatot követõ terhelésével és a DK Rt. javára KELER Rt-nél vezetett számlára történõ jóváírással kerülnek elszámolásra. A pénzforgalmi számlák terhelésével egyidejûleg a KELER Rt. jóváírja a Kötvényeket a Forgalmazók megfelelõ számláin Az ügyfelek részére az értékpapírszámla igazolásokat az a Forgalmazó állítja ki, amelynél az aukciós vételi nyilatkozatot eredetileg felvették. 6. Az el nem fogadott aukciós ajánlatok ellenértékének visszafizetése 6.1. A pénzügyileg teljesített, de el nem fogadott aukciós vételi ajánlatok befektetõk által befizetett ellenértékének visszafizetésére a Forgalmazók az Aukció napját követõ második munkanapig adnak átutalási megbízást. A befektetõk az elutasított aukciós vételi ajánlatok kapcsán ezen az összegen felül kamatra, kártérítésre vagy egyéb összegre nem jogosultak. Az aukciós vételi ajánlatok teljes vagy részbeni visszautasítása esetén a Forgalmazó köteles az érintett ügyfeleket írásban értesíteni. Mellékletek: 1. számú melléklet: Aukciós vételi ajánlati nyilatkozat (minta) 2. számú melléklet Aukciós ajánlat (minta) 3. számú melléklet: Nyilatkozat (minta) 4. számú melléklet: A Kötvények aukciós forgalomba hozatala során a bázishozam/árfolyam kiszámítására vonatkozó módszer leírása 15

16 Üzleti feltételek 1. számú melléklete Forgalmazó: Jegyzési hely: Sorszám: (a továbbiakban: Forgalmazó) AUKCIÓS VÉTELI AJÁNLATI NYILATKOZAT a DIÁKHITEL KÖZPONT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG által kibocsátandó DK 2006/01 elnevezésû, 8 % fix kamatozású, éves kamatfizetésû kötvény nyilvános forgalomba hozatalához Alulírott, Ügyfél neve: Lakóhelye/székhelye: Besorolása * : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet devizakülföldi természetes személy devizakülföldi jogi személy devizakülföldi jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet Azonosító okirat száma ** : Nyilvántartási száma *** : Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma: Számlavezetõ azonosító adatai: Képviselõ neve: jelen aukciós vételi ajánlati nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Diákhitel Központ Részvénytársaság (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13.; nyilvántartja: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzék szám: , a továbbiakban: DK Rt.) által, az Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság (ÁKK Rt.), mint Vezetõ forgalmazó útján, a Forgalmazó közremûködésével szeptember -én Forgalomba hozatalra kerülõ DK 2006/01 sorozatú Kötvénybõl a án kelt Tájékoztató, valamint a án kelt Kibocsátási Melléklet tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban db, azaz darab, összesen,- Ft, azaz forint névértékû DK 2006/01 elnevezésû Kötvényt vásárolok az Aukció keretében % ( százalék) hozam mellett. A Kötvény alapcímlete ,-Ft, azaz Tízezer forint. * A megfelelõ rész aláhúzandó. ** Csak természetes személy esetén kell kitölteni. *** Nyilvántartásba vételre vagy bejegyzésre kötelezett szervezet esetében kell kitölteni. 16

17 1.) Kijelentem és igazolom, hogy a jelen ajánlatom szerint vásárolni kívánt Kötvénymennyiség fenti hozam mellett számított vételárát, amely..,-ft, azaz forint, a) a Forgalmazó - számú számlájára megfizetem az Aukció záróidõpontjáig, b) a Forgalmazó részére készpénzben megfizettem, c) a Forgalmazóval e tárgyban megkötött külön megállapodásnak megfelelõen kerül(t) teljesítésre. 2.) Tudomásul veszem, hogy az elõírt határidõben megtett aukciós vételi ajánlat a) feltétlen és az Aukció lezárásának idõpontját követõen visszavonhatatlan, b) visszautasításra kerülhet, amennyiben piacon kívülinek minõsül, c) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények értékpapírszámlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelõen jelen ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla számának és a számlavezetõ azonosító adatainak megadásával tehetõ. 3.) Tudomásul veszem, hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha aukciós túlkereslet miatt allokációra kerül sor és emiatt aukciós vételi ajánlatom csak részben kerül elfogadásra. 4.) Aukciós vételi ajánlatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Rt. vagy a Forgalmazó a Tájékoztatóban és/vagy a Kibocsátási Mellékletben foglaltak szerint nem fogad el, sem a DK Rt.-tõl, sem az ÁKK Rt.-tõl illetõleg a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését, egyben tudomásul veszem, hogy a befizetett vételár kamat nélkül kerül visszafizetésre. Kelt: Budapest, szeptember. Ügyfél (cégszerû) aláírása Forgalmazó cégszerû aláírása 17

18 Üzleti feltételek 3. számú melléklete Nyilatkozat Alulírott, Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: mint Forgalmazó tudomásul veszem, hogy a) a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: DK Rt.) ,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvényei aukció útján történõ forgalomba hozatalának lebonyolítási rendje alapján a Budapesti Értéktõzsde Rt. MMTS rendszerének aukciós funkciójában az Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Rt.) mint Vezetõ Forgalmazó részére eljuttatott aukciós ajánlatok esetében az ÁKK Rt. a saját MMTS terminálján megjelenõ ajánlatokat tekinti a Forgalmazó hivatalos és kötelezõ erejû ajánlatainak; b) az MMTS rendszer mûködésképtelensége okán titkosított faxon az ÁKK Rt. részére eljuttatott aukciós ajánlatok esetében az ÁKK Rt. a titkosított faxon beérkezett ajánlatokat tekinti a Forgalmazó hivatalos és kötelezõ erejû ajánlatainak; c) a kibocsátó DK Rt. és az ÁKK Rt. az adatátviteli és a hírközlési rendszerek meghibásodásából eredõ károkért és egyéb következményekért nem vállal felelõsséget. Jelen nyilatkozat aláírása pótolja az aukciós ajánlatokon a Forgalmazó cégszerû aláírását. Jelen nyilatkozat feltétlen és csak az ÁKK Rt. elõzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható illetve vonható vissza. Budapest, Forgalmazó cégszerû aláírása 18

19 Üzleti feltételek 4. számú melléklete A DIÁKHITEL KÖZPONT RT. ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK AUKCIÓS FORGALOMBA HOZATALA SORÁN A BÁZISHOZAM KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MÓDSZER LEÍRÁSA Az eljárás célja a piacon kívüli aukciós ajánlatok kiszûrése egy elõre rögzített és az eseti döntéseket kizáró algoritmus szerint, annak érdekében, hogy azon ajánlatok, amelyek alkalmasak arra, hogy indokolatlanul eltérítsék az aukció végeredményét és ezáltal megzavarják a befektetõk és a piaci szereplõk piaci értékítéletét, kikerüljenek az értékelésbõl. Az eljárás egy olyan, az aukcióra beadott ajánlatokból számított bázishozam kiszámítására irányul, amely megfelelõ viszonyítású alapul szolgál az aukciós üzleti feltételek pontjában rögzített módszer alkalmazásához, az aukció kiértékelése során figyelembe veendõ hozam tartomány meghatározásához. A bázishozam meghatározása minden esetben az aukció kompetitív szakaszának lezárása után, de még az allokáció megkezdése elõtt történik. A vizsgálatban valamennyi hozam-, vagy árfolyammegjelöléssel beadott ajánlat szerepel, de természetesen a nem-kompetitív ajánlatok kimaradnak belõle. Az bázis hozam kiszámítása az alábbiak szerint alakul: Elsõ lépésként az ÁKK Rt. a legalacsonyabb hozamú ajánlattól kezdõdõen növekvõ sorrendbe rendezi az ajánlatokat. Ezután történik a sorban egymást követõ - ajánlatokban szereplõ - hozamszintek közti különbség meghatározása. Az egyes hozamszintek közti különbségek alapján csoportok képzésére kerül sor. Egy csoportba fognak tartozni azok az ajánlatok, amelyekben feltüntetett hozamszintek közti különbözet nem haladja meg a 30 bázispontot (0,30%). A továbbiakban az egy csoporthoz tartozó ajánlatok elnevezése futam. Valamennyi futam elkülönül egymástól. Ezek után meghatározásra kerül a leghosszabb futam. (Értelemszerûen ebben lesz az ajánlatok döntõ többsége.) Ezen leghosszabb futamban lévõ ajánlatok számtani átlagát kiszámolva adódik a bázis hozam. A bázis hozamhoz hozzáadva, illetve abból levonva az aukciós üzleti feltételek pontjában rögzített - a nem-piaci ajánlatokra vonatkozó - értéket, kijelölésre kerül az elfogadási tartomány, aminek ismeretében már ki lehet zárni a nem-piaci ajánlatokat. 19

20 Kibocsátási Melléklet 3. sz. melléklete A Diákhitel Központ Részvénytársaság ,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékû, névre szóló, DK2006/01 elnevezésû Kötvénye Forgalomba hozatalának aukciós értékesítési helyei CA-IB Értékpapír Rt. Budapest 1054 Nagysándor József u. 10. Tel: (1) Fax: (1) HVB Bank Hungary Rt. fiókok 1036 Budapest, Lajos u Tel: , telefax: Budapest, Fehérhajó u. 5. Tel: , telefax: Budapest, Alkotmány utca 4. Tel: , telefax: Budapest, Lágymányosi u Tel: , telefax: Budapest, Váci út 99. Tel: , telefax: Budapest, Üllõi út 201. (EUROPARK) Tel: , telefax: nyitva tartás: H: ; K-P: Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: , telefax nyitva tartás: H-Cs: , P: Budapest, Nagymezõ u. 44. Tel: , telefax: nyitva tartás: H-Cs: , P: Budapest, Könyves K. krt (Lurdy ház) Tel: , telefax: nyitva tartás: H-P: Budapest, Alkotás u

21 Tel: , telefax: nyitva tartás. H-CS: , P: Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. Tel: , telefax: Budaörs, Szabadság út 49. Tel: , telefax: Debrecen, Kossuth L. u Tel: , telefax: Eger, Bajcsy-Zs u. 2. Tel: , telefax: nyitva tartás: H-Cs: , P: Gyõr, Árpád út 45. Tel: , telefax: Kaposvár, Dózsa György út 1. Tel: , telefax: Kecskemét, Kisfaludy utca 8. Tel: , telefax: Miskolc, Hunyadi út 3. Tel: , telefax: Mosonmagyaróvár, Fõ u. 6. Tel: , telefax: Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. Tel: , telefax: Pécs, Mária u. 3. Tel: , telefax: Pécs, Mária u. 3. Tel: , telefax: nyitva tartás: H-Cs: , P:

22 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/A Tel: , telefax: nyitva tartás: H-Cs: , P: Szeged, Kossuth L. sugárút Tel: , telefax: Székesfehérvár, Budai út 1. Tel: , telefax: Szolnok, Baross Gábor u. 27. Tel: , telefax: Szombathely, Kõszegi út Tel: , telefax: Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel: , telefax: Törökbálint, DEPO-Raktárváros Tel: , telefax: nyitva tartás: H-Cs: , P: Veszprém, Óváros tér 7. Tel: , telefax: Zalaegerszeg, Kovács K. tér 1/a. Tel: , telefax: CIB Bank Rt. Budapest 1027 Medve u Tel: (1) Fax: (1) ERSTE Bank Befektetési Rt. Budapest 1075 Madách I. u Tel: (1) Fax: (1)

23 Kereskedelmi és Hitelbank Rt Budapest Vigadó tér 1. Tel.: (1) Fax: (1) Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Budapest Váci u. 38. Tel.: (1) Fax: (1) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Budapest 1122 Pethényi köz 10. Takarékszövetkezetek Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7030 Paks Rákóczi u Paks Táncsics u. 4. Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre u Budapest Aulich u. 7. Fókusz Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/a Kiskunmajsa Fõ út Mélykút Petõfi tér 3. Halászi Takarékszövetkezet 9023 Gyõr Liszt F. u Mosonmagyaróvár Magyar u Háromkõ Takarékszövetkezet 3100 Salgótarján Klapka Gy. út 1. Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petõfi Sándor u. 18. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 7621 Pécs Citrom u Mohács Radnóti ltp Mohács Szabadság út 18. I/20. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrõ Szent István u Vecsés Telepi út 50/a Budapest Szabadság tér 14. Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 8200 Veszprém Kossuth u Budapest Károly krt Tapolca Fõ tér 15. Nyírségi Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza Széchelyi út 23. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Trombita u

24 Partiscum XI. Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/B. Polgári Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Péterfia u Nyíregyháza Országzászló tér 3. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9224 Rajka Palánk u. 8. Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár József Attila u Pécs Páfrány u. 2/a Pécs Bajcsy-Zsilinszky u Komló Városház tér Kecskemét Dobó krt. 15. Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 2890 Tata Ady Endre út Tata Keszthelyi út 8/d. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 7100 Szekszárd Széchenyi út 62. Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 54. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Budapest Akadémia u. 6. Tel.: (1) Fax: (1)

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 8.000.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye harmadik Részletének, valamint 2.000.000.000,-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2014/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 500.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel II.

Nyilvános ajánlattétel II. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az alább részletezett 2002. év októberében induló második Kibocsátási Programja (2002/II.)

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Nyíltvégű befektetési jegy HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. mint Kibocsátó az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja minimum 200.000.000

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. június 17. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 3. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. MKB Bank Zrt. minimum 50.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fix 5x5% Euró Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000714183

HIRDETMÉNY. A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000714183 HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet) mint a Kibocsátó YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz

Részletesebben

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai MEGNEVEZÉS neve: A Kibocsátó megnevezése és címe: A forgalomba

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2012/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el: A Danubius Hotels Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság által kibocsátott névre szóló, nyomdai úton előállított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírokká

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA HOZATAL ÉS A FORGALMAZÁS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.06.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA HOZATAL ÉS A FORGALMAZÁS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2010. március 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 26. MKB Bank Zrt. minimum 250.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Fejlődő Piacok Indexált Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. július 26. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2011/XXV VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ 250 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP

Részletesebben

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. november 8-án kelt, H-KE-III-780/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben